Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder"

Transkript

1 Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private adgangsforhold er den mest efterspurgte boform. Hvis man vil bo i byen er lejligheden i et etagebyggeri tilgengæld ofte den eneste mulighed. Det er også en mere bæredygtig Parcelhuse med boform. egen have og private adgangsforhold er den mest efterspurgte boform. Hvis man vil bo i byen er lejligheden i et etagebyggeri tilgengæld ofte den eneste mulighed. Det er også en mere Havelejlighederne bæredygtig boform. kombinerer den effektive arealudnyttelse, som kendetegner etagebyggeriet, med parcelhusets kvaliteter i form af individuelle boliger med privat parkering, adgangsforhold og have. Havelejlighederne kombinerer den effektive arealudnyttelse, som kendetegner etagebyggeriet, med parcelhusets kvaliteter i form af individuelle boliger med privat parkering, adgangsforhold og have

2 2 En af de største attraktioner ved den nye boligbebyggelse er allerede givet. Det er placeringen tæt ved rekreative arealer, dvs sportsfaciliteterne ved Lyngby Stadion, stranden ved Bellevue, samt naturen ved Mølleåen, Dyrehaven og Lyngby Sø. Mange mennesker vil gerne bo tæt ved naturen, men de vil også gerne have let adgang til kulturelle og kommercielle tilbud. Bebyggelsen vil være placeret tæt ved shoppingcentrene Lyngby Storcenter og IKEA. Den er også fornuftigt placeret mellem større regionale kulturinstitutioner, som Louisiana i Humlebæk, den nye Opera og andre tilbud i Københavns centrum. Som diagrammerne viser er det dog en forudsætning for let adgang til disse tilbud og til lufthavnen, som naturligvis giver adgang til mange flere, at man har bil. Med offentlige transportmidler er der temmelig langt. Det må derfor forventes, at mange beboere vil have egen bil for, at kunne botæt på rekreative, kulturelle og kommercielle tilbud.

3 SPORT Louisiana 22 min 57 min NATUR MOTORVEJ Furesø Dyrehaven Bellevue SHOPPING Operaen 21 min 55 min 10 km Lufthavn 24 min 60 min S-TOG 500 m En af de vigtigste attraktioner ved den nye boligbebyggelse er placeringen t¾t ved rekreative arealer, dvs sportsfaciliteterne ved Lyngby Stadion, stranden ved Bellevue, samt naturen ved M lleœen, Dyrehaven og Lyngby S. Mange mennesker vil gerne bo t¾t ved naturen, men de vil ogsœ gerne have let adgang til kulturelle og kommercielle tilbud. Bebyggelsen vil v¾re placeret t¾t ved shoppingcentrene Lyngby Storcenter og IKEA. Den er ogsœ fornuftigt placeret mellem st rre regionale kultur institutioner, som Louisiana i Humleb¾k, den nye Opera og andre tilbud i K benhavns centrum. Som diagrammerne viser er det dog en foruds¾tning for let adgang til disse tilbud og til lufthavnen, som naturligvis giver adgang til mange flere, at man har bil. Med offentlige transportmidler er der temmelig langt. Det mœ derfor forventes, at mange beboere vil have egen bil for, at kunne bo t¾t pœ rekreative, kulturelle og kommercielle tilbud. 3

4 Den nye bebyggelse består af havelejligheder, som henvender sig til den store - og voksende - gruppe af mennesker, som ønsker en individuel bolig med privathed og egen have. Og som samtidig gerne vil bo i byen. Noget som idag er næsten umuligt. Udgangspunktet er, at prisen for en havelejlighed kommer til at ligge et sted imellem prisen for en lejlighed i et almindeligt etagebyggeri og prisen for et parcelhus. Man kan forestille sig lejlighederne udbudt som råhuse. Basisprisen for disse lejligheder vil svare til prisen for en lejlighed i et almindeligt etagebyggeri. Det vil herefter være op til beboerne selv hvor meget de vil investere i indretning og aptering og hvor tæt slutprisen derfor kommer prisen på et parcelhus. Disse investeringer kan enten foretages ved indflytning eller efterhånden som man får råd. 4

5 A0 A2 B0 B3 B1 B2 C0 D0 D1 D3 D2 E0 F0 F1 G0 G2 G3 H0 H1 I0 I0 I2 I3 J1 J0 K0 K0 L0 L2 L3 M2 M0 N0 N1 A3 A2 A0 B0 B1 B2 C0 D0 D1 D3 D2 E0 F0 F1 G0 G2 G3 H0 H1 I0 I1 I2 I3 J0 J2 J2 K0 L0 L1 L2 M0 M0 M3 N0 A0 A2 B0 B3 B1 C0 C1 D0 D2 D3 E0 E0 F0 F2 G0 G1 G3 H2 H0 I0 I1 I2 I3 J1 J0 J0 K0 L0 L2 L3 M2 M0 N0 N1 A A0 A3 A2 B0 B1 C0 C1 D0 D2 D3 E0 E1 F0 F1 F2 F2 G0 H0 H2 I0 J0 J1 K0 K2 L0 L3 L1 D B C A A B B C C D D E E F F G G H H B D F G A C E H A A A A B B C C D D E E F F B D C E F B A1 E3 E2 E0 D0 D0 C2 C0 B1 B2 B0 A0 A2 A2 F1 E1 E2 E2 E0 E0 D0 C1 C0 B2 B0 A3 A2 A0 A0 D3 D2 D0 D0 D1 C0 C0 B2 B3 B0 A0 A2 A3 A1 F3 F0 F2 D G0 1: C

6 Den nye bebyggelse foreslås opført som et relativt simpelt og standardiseret byggeri med stor variation, som fremkommer ved forskydninger i bygningerne og ved bygningers placering i forhold til den eksisterende vegetation. Placeringen af den nye bebyggelse er tilpasset den eksisterende vegetation og de allerede anlagte veje. Mellem de enkelte bebyggelser vil der være fælles grønne områder. De eksisterende og nye veje vil alle fungere som lukkede veje for bebyggelserne. Den enkelte bebyggelse er opdelt i en privat og en offentlig side (mod parkering). Dette giver beboerne mulighed for at være sig selv og for at møde andre. 6

7 7

8 Eksisterende bebyggelser De 2 eksisterende bebyggelser ud til Lundtoftevej foreslås bevaret p.g.a. deres historiske og arkitektoniske værdi og fordi de danner en naturlig afslutning på den samlede bebggelse ud mod Lundtoftevej. De eksisterende bygninger renoveres efter principperne i projektforslaget boligforbedring og byfornyelse (1995). Dog erstattes indvendige trapper og adgangsforhold til boliger på 1. etage med ydre trapper. Derved øges boligarealet i hver lejlighed med 4-8 m2. Til hver af de nye boliger i de eksisterende bebyggelser vil der desuden være private adgangsforhold og egen have. De eksisterende bygninger vil fortsat fremstå i deres originale form, men de vil samtidig være tilpasset principperne i den nye bebyggelse om private haver, adgangsforhold og parkering. 162 nye boliger 14 renoverede boliger 1:2000 Bebyggelsesprocent: 37 De 2 eksisterende bebyggelser ud til Lundtoftevej foreslås bevaret p.g.a. deres historiske og arkitektoniske værdi og fordi de danner en naturlig afslutning på den samlede bebyggelse ud mod Lundtoftevej. 8 De eksisterende bygninger renoveres efter principperne i projektforslaget "boligforbedring og byfornyelse" (1995). Dog erstattes indvendige trapper og adgangsforhold til boliger på 1. etage med

9 Det er muligt at bevare alle 3 eksisterende bebyggelser. Det giver en noget mindre harmonisk samlet bebyggelse og et lidt mindre samlet antal boliger. 152 nye boliger 20 renoverede boliger 1:2000 Bebyggelsesprocent: 36 Det er muligt at bevare alle 3 eksisterende bebyggelser. Det giver en noget mindre harmonisk samlet bebyggelse og et lidt mindre samlet antal boliger. 9

10 Bygge- og anlægsproces I den nordlige del af konkurrenceområdet kan opførelsen af de nye og renovering af de eksisterende bebyggelser gennemføres i faser, som giver en overskuelig og effektiv bygge- og anlægsproces. Processen indledes med etablering af byggeplads, jordarbejde, nedgravning af forsyningslinier og opførelse af tunge bygningskonstruktioner til den nordvestligeste bebyggelse. Dette arbejde fortsætter derefter til den næste bebyggelse mod øst. Samtidig føres der nu installationer og apteres i den nordvestligeste bebyggelse. Den første bebyggelse står nu klar til indflytning. Der føres installationer og apteres i den næste bebyggelse og der etableres byggeplads til den tredie bebyggelse Beboerne i de eksisterende bebyggelser kan nu genhuses i den nordvestligeste bebyggelse og renovering af de eksisterende bebyggelser kan påbegyndes, samtidig med der etableres byggeplads til den fjerde nye bebyggelse. Opførelsen af de nye bebyggelser i den sydlige del af konkurrenceområdet forventes gennemført i en senere og samlet proces. 1: boliger fase 1 32 boliger fase 2 32 boliger fase 3 40 boliger fase 4 40 boliger fase 5 I den nordlige del af konkurrenceområdet kan opførelsen af de nye og renovering af de eksisterende bebyggelser gennemføres i faser, som giver en overskuelig og effektiv bygge- og anlægsproces. 10 Processen indledes med etablering af byggeplads, jordarbejde, nedgravning af forsyningslinier og opførelse af tunge bygningskonstruktioner til den nordvestligeste bebyggelse.

11 Træer Langt de fleste træer bevares for, at skabe en unik mulighed for at bo midt i naturen... midt i byen! Placeringen af træer og boliger skaber forskellige bosituationer - fra den skovlignende med relativt meget skygge til den lysningsagtige med lidt skygge. 107 træer bevares 14 træer fjernes 1:2000 Bevaringsprocent: 88 Langt de fleste træer bevares for, at skabe en unik mulighed for at "bo midt i naturen... midt i byen!" Placeringen af træer og boliger skaber forskellige bosituationer - fra den skovlignende med relativt meget skygge til den lysningsagtige med lidt skygge. 11

12 Veje og parkering De 2 eksisterende veje (Hyldehavevej og nordsydgående vej i Badeparken) integreres i den nye bebyggelse, med tilkobling til henholdsvis Lundtoftevej og Sorgenfrigårdsvej. De afsluttes mod nord for at undgå gennemkørsel. De nye veje til de nye bebyggelser anlægges som grønne veje af græs i plast-armering. De tilkobles Sorgenfrigårdsvej, hvor de relativt mange tilkoblinger automatisk vil reducere hastigheden. De nye veje til eksisterende bebyggelser anlægges ligeledes som grønne veje med tilkobling til Hyldehavevej. Langs alle veje anlægges grønne parkeringspladser. Ind mod bebyggelserne som private parkeringspladser til de enkelte boliger, vinkelret på vejen, og på modsatte side som fællesparkering, parallelt med vejen. 264 private p-pladser 102 fælles p-pladser 1:2000 Private p-pladser per bolig: 1.5 Fælles p-pladser per bolig: 0.5 De 2 eksisterende veje (Hyldehavevej og nord-sydgående vej i Badeparken) integreres i den nye bebyggelse, med tilkobling til henholdsvis Lundtoftevej og Sorgenfrigårdsvej. De afsluttes mod nord for at undgå gennemkørsel. 12 De nye veje til de nye bebyggelser anlægges som "grønne" veje af græs i plast-armering. De tilkobles Sorgenfrigårdsvej, hvor de relativt mange tilkoblinger automatisk vil reducere hastigheden.

13 Haver Til hver bolig i den nye bebyggelse etableres i gennemsnit 58 m2 privat have. Heraf er godt 50% haver anlagt som tagterasser og knapt 50% haver anlagt på terræn. Til hver bolig i de eksisterende bebyggelser etableres i gennemsnit 67 m2 have anlagt på terræn. Af de samlede arealer som bebygges (footprint) genetableres 98% som tagterasser (haver) m2 bebygget grundareal m2 tagterasse-areal 1:2000 Genetableringsprocent: 98 Til hver bolig i den nye bebyggelse etableres i gennemsnit 58 m2 privat have. Heraf er godt 50% haver anlagt som tagterasser og knapt 50% haver anlagt pœ terr¾n. Til hver bolig i de eksisterende bebyggelser etableres i gennemsnit 67 m2 have anlagt pœ terr¾n. Af de samlede arealer som bebygges (footprint) genetableres 98% 13

14 Bo midt i naturen...midt private adgangsforhold egen have individuel bolig 14

15 i byen! 15

16 Alle lejligheder i den nye bebyggelse er udformet efter de samme principper i et begrænset antal typer. De forskellige placeringer af de enkelte typer og forskellige kombinationer af have og lejlighed gør, at alle lejligheder er unikke. Lejlighederne kan variere i størrelse fra den lille singlelejlighed med en lille have til den store familiebolig med en stor have. De er organiseret i et eller to planer, i størrelser fra 63 til 112 m2 bruttoetageareal. Til hver lejlighed er der privat have, som kan anlægges individuelt. Haverne leveres med kar hvori der kan anlægges jord, til græsplæne og blomster, grus, sand, asfalt eller kunstgræs. Omkring haverne kan der monteres skærme, plankeværk, hæk eller lignende. I haverne kan der indrettes lukkede eller overdækkede opholdsrum, enten under udhæng eller fritstående. Til hver lejlighed er der privat indkørsel med 1 eller 2 parkeringspladser. Indkørslen kan også indeholde cykelskur, carport eller lignende. Adgang til den enkelte lejlighed sker via elevator, som deles af 5-6 lejligheder, privat trappe eller direkte fra egen indkørsel. 16

17 Delområdeplan Delområdeplan typisk boligplan 1.sal 1:200 A3 A2 A0 B0 B1 B2 C0 D0 D1 D3 D2 E0 F0 F1 G0 G2 G3 H0 H1 I0 I1 I2 I3 J0 J2 J2 K0 L0 L1 L2 M0 M0 M3 N0 1:500 17

18 Opstalter Snit CC 1:500 Snit DD 1:500 18

19 19

20 Snit Snit AA

21 Snit BB 1:500 21

22 Konstruktion Bygningerne er opbygget over et enkelt tværskillevægssystem med en fast afstand mellem tværvæggene indenfor normale enkelspændte dækelementers økonomiske spændvidde. De vandrette forskydninger af planerne gør, at tværvæggene ikke kun skal virke i tryk, men også skal virke som skiver. Ved at udnytte de bærende og afstivende vægges evne til at fungere som skiver aktiveres statiske ressourcer i bygningen, som normalt ikke tages i anvendelse. Byggeteknik For at opnå den bedste bygningsfysiske sikkerhed fremstilles karrene til haver industrielt og under skærpet fabriksmæssig kontrol. Samlingerne mellem kar og bygningens øvrige komponenter hæves fra det niveau hvor der konstant står vand. Og karrene udformes således, at der ikke opstår en kompliceret spændingstilstand mellem dem og omgivelserne. VVS Vand og EL føres i skakt bag elevatortårne, med let adgang for teknikere. Bad og toilet udgør en præfabrikeret enhed, som placeres direkte ved skakt. Gulvet i lejlighederne er hævet, så det er i niveau med udendørs terræn. Det hævede gulv udnyttes til gulvvarme og installationsføringer, hvilket gør det muligt at placere køkken og andre funktioner helt frit i lejligheden og det gør det nemt at integrere fremtidige installationer. 22

23 176 individuelle boliger Louisiana 22 min 57 min SPORT NATUR bolig (m2) have (m2) parkering (m2) lejligheds nr J M B N J E F L D H L F I A B H B C A ,2 I G L D D K G I A G D M I1 A2 B1 A0 A3 B0 Furesø 10 km B2 D1 D2 D3 Dyrehaven Bellevue G2 F1 Operaen C0 E0 G0 D0 F0 G3 H1 H0 I3 21 min 55 min Lufthavn 24 min 60 min I2 I1 I0 J2 L1 J0 K0 L0 M3 L2 M0 S-TOG N0 SHOPPING En af de vigtigste attraktioner ved den nye boligbebyggelse er placeringen t¾t ved rekreative arealer, dvs sportsfaciliteterne ved Lyn Bellevue, samt naturen ved M lleœen, Dyrehaven og Lyngby S. Mange mennesker vil gerne bo t¾t ved naturen, men de vil ogsœ ge og kommercielle tilbud. Bebyggelsen vil v¾re placeret t¾t ved shoppingcentrene Lyngby Storcenter og IKEA. Den er ogsœ fornuftig kultur institutioner, som Louisiana i Humleb¾k, den nye Opera og andre tilbud i K benhavns centrum. Som diagrammerne viser er d let adgang til disse tilbud og til lufthavnen, som naturligvis giver adgang til mange flere, at man har bil. Med offentlige transportmidle derfor forventes, at mange beboere vil have egen bil for, at kunne bo t¾t pœ rekreative, kulturelle og kom 4 ETAGER 3 ETAGER 3 1/2 ETAGER Den nye bebyggelse er 3 1/2 etager, hvor 50% af 4 etage er udnyttet til boliger og 50% er udnyttet til haver. 23

24 24 Kan man forestille sig en lejlighed i byen med parcelhusets kvaliteter?

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496

DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 DAGMARHUS Lokalplan nr. 496 Borgerrepræsentationen har den 10. oktober 2013 vedtaget lokalplan nr. 496 Dagmarhus med tilhørende kommuneplantillæg nr. 17. Lokalplanen er bekendtgjort den 25. oktober 2013

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

"STRANDLODSVEJ" Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej"

STRANDLODSVEJ Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan Strandlodsvej "STRANDLODSVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 29. april 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Strandlodsvej" Offentlig høringsperiode fra den 11. maj til den 9. august 2010 INDHOLD

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere