Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer"

Transkript

1 Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09

2 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche gennem mange år haft glæde af lommebogen Den lille lune fra Rockwool. Nu følger vi succes en op med denne lommebog, der udelukkende drejer sig om teknisk isolering af rør og installationer. Bogen henvender sig primært til isolatører, projekterende og andre fagfolk, der arbejder indenfor dette område. Bogen omhandler generelle forhold omkring lovkrav og isoleringstykkelser, og indeholder naturligvis også Rockwool s anvisninger til konstruktionsløsninger, der opfylder alle krav til varme, kondens, frost og brand mv. Du kan også som noget nyt finde Rockwool s anbefalinger til løsninger, der er fremtidsorienterede og tilgodeser de forventede fremtidige krav til energibesparelser og CO 2 udslip. På kan du finde alt det, der ikke er blevet plads til i denne lommebog. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Rockwool A/S Installationstyper Kapitel Side 1 Regler og lovgivning Fremtidssikker isolering Varme rør 8-35 Isoleringsklasser 8-9 Isoleringstabeller klasse 1, 2, 3 og Varmebesparelser Kolde rør -41 Kondensisolering Frostsikring 39 Fjernkøling Vandfyldte slangevinder (brandslanger) Sprinkleranlæg 44-7 Plastfaldstammer og -afløbsrør : Konstruktionseksempler og montering af isolering Ventilationskanaler Brandisolering -63 Varmeisolering Kondensisolering Gennemføringer Beholdere, tanke og store flader Kedler og røgrør Gennemføringer -93 Pladskrav Beklædninger Produkter Funktionsbeskrivelser Isoler klimabevidst bda-værdier Henvisninger 1 2 3

3 1 Regler og lovgivning I forbindelse med isolering af varme rør er der fastlagt et lovgivningsmæssigt grundlag, som vores skemaer, vejledninger og anbefalinger i denne bog er baseret på. Regelgrundlaget I regelgrundlaget for isolering af rør henviser Bygningsreglement 08 til DS 2 Termisk Isolering af tekniske installationer. DS 2 gælder tillige for procesanlæg og andre installationer, som ikke er omfattet af Bygningsreglementet 08. Lovgivning om energitab Der stilles krav om at rør isoleres således: At unødvendigt energitab undgås. At varmeafgivelse fra installationerne ikke forhindrer regulering af rumtemperaturen. Lovgivning om fare, ulemper og skader Desuden stilles der krav om: At frysning af installationerne forhindres. At fare, ulemper og skader forhindres. At medierne i installationerne termisk beskyttes Lovgivning om brandsikring af ventilationsanlæg Der skal ved projektering og udførelse af ventilationsanlæg træffes foranstaltninger for at mindske risiko for brands opståen og spredning via anlægget. DS 4, Dansk Ingeniørforenings norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, angiver de gældende brandtekniske bestemmelser. Lovgivning om gennemføring af rør i brandklassificerede konstruktioner Hvor rør føres gennem vægge eller dæk, skal der efterfølgende foretages en effektiv tætning, således at ild, røggasser, fugt, lugt og støj ikke breder sig fra rum til rum. Bygningsreglementet og DS 2 stiller krav til disse lukninger. Se side -93 her i lommebogen samt Dansk Brandteknisk Instituts Vejledning nr

4 2 Fremtidssikker isolering af tekniske installationer Øgede energipriser og skærpede miljøkrav betyder større isoleringstykkelser. Både fordi det kan betale sig økonomisk, og fordi et reduceret energispild betyder mindre CO 2 udslip. Energipriserne for opvarming i bygninger er steget med over 100% på 9 år! 10,00 8,00 6,00 DKK pr. liter. 4, Det er god økonomi at øge isoleringstykkelserne i de tekniske instatallationer DS 2, 2.udgave (99) angiver de maksimale energitab, der kan tillades fra sædvanlige bygningsinstallationer, f.eks. varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg samt proces-, forsynings- og industrianlæg. Siden DS 2 blev udgivet i 99, er energi-priserne steget voldsomt. Derfor kan det betale sig at øge isoleringstykkelserne allerede nu: Rockwool anbefaler Det er kompliceret at beregne en optimal isolering hovedsageligt fordi installationernes levetid ikke kendes. Rockwool A/S har derfor analyseret situationen fra en række vinkler og anbefaler: % reduktion af installationernes energitab Denne reduktion imødegår de stigende energipriser i rimeligt omfang og medfører at installationerne er forsvarligt udført, og samtidig sikres rimelige driftforhold som tilsigtet i DS 2, kap.1.1. Se hvad det betyder for de konkrete isoleringstykkelser: I kapitel 3 fra side 10 til 29 kan du finde tabeller med lovgivningens minimumskrav samt med Rockwool s anbefalede tykkelser: Fremtidssikre og økonomisk optimale isoleringstykkelser Mindste tilladelige isoleringstykkelser jvf. DS 2 Ud fra en økonomisk synsvinkel.: Tilbagebetalingstiden er ofte under 5 år. Man fremtidssikrer bygningens tekniske Disse farvekoder benyttes i tabellerne, installationer. af hensyn til en let adskillelse mellem Man øger bygningens værdi også fordi en senere minimumskravene og renovering/efterisolering kan være kostbar. Rockwool s anbefalede isoleringstykkelser. 6 7

5 3 Varme rør Isoleringsklasser DS2, Termisk isolering af tekniske installationer, udstikker regler for tekniske installationers maksimale varmetab. Installationerne inddeles i 5 kategorier isoleringsklasser hovedsagelig afhængigt af deres driftstemperatur, omgivende temperatur, antal driftstimer pr. år og beliggenhed indendørs/udendørs. Typisk gruppering i isoleringsklasser Isoleringsklasse Typisk anvendelse Installationer som sjældent benyttes Centralvarmerør i opvarm. rum Centralvarmerør brugsvand Varmt i uopvarm. rum * Hovedledninger Indgruppering sker ved beregningsmetode, som er angivet i DS 2, tabel samt Anneks A. Med beregningsprogrammet ROCKTEC kan beregningen let udføres. For at gøre det lettere har vi gennemregnet de ca mest almindelige kombinationer af rørdimensioner, driftforhold og isoleringsprodukter. For hver kombination er fundet maksimalt tilladte varmetab pr. lbm, rør, og dette er så omregnet til mindste tilladte isoleringstykkelse med relevante isoleringsprodukter. Vejledning 1. Find den aktuelle installations klasse i skema s Find den aktuelle RØDE klassetabel på s. 10 til Find aktuel rørdim. i 1. kolonne i venstre side. 4. Find aktuelt isoleringsprodukt i kolonne Find aktuel temperaturforskel øverst i tabellen. 6. Hvor dimension + produkt (vandret) skærer temperatur -forskellen (lodret) aflæses mindste tilladte isoleringstykkelse med det valgte produkt. Bemærk: Temperaturforskel = temperatur rumtemperatur Til store rør og til plane flader angives mindste isoleringstykkelse sidst i hver klassetabel. Findes dit tilfælde ikke i tabellen, så beregn det med ROCKTEC. Klassificeringer Normale bygningsinstallationer og dele heraf kan uden beregning af driftsparameteren klassificeres efter nedenstående tabel, som er et uddrag af DS 2. Oversigtsskema Anlægstype Centralvarmeanlæg: Ledninger i drift i varmesæsonen med temperaturer varierende med belastningen: Uopvarmede rum* Opvarmede rum Installationer der er i drift hele året, f.eks: Hovedledninger og varmtvandsbeholdere Stikledninger i samme rum som radiator Varmt brugsvandsanlæg: Fordelingsledninger i drift hele året, samt varmtvandsbeholdere med indlagt varmeflade (spiral), anlæg med t < ºC. Drifttid på mere end timer/uge Drifttid på mindre end timer/uge Varmtvandsbeholdere af kappetype isoleres som centralvarmeanlæg beliggende i: Uopvarmede rum* Opvarmede rum Koldt brugsvand: Er ikke i klasse. Bør altid isoleres mod kondens. Ventilationsanlæg i uopvarmede rum*: Indblæsningsanlæg Udsugningsalæg til varmegenvinding Afkast til det fri fra udsugningsanlæg Procesanlæg: Industrielle damp-, hedtvands- og hedolieanlæg m.m. Isoleringsklasse * Uopvarmede rum er defineret som rum, der forudsættes opvarmet til højst ºC (Se DS 2, 1.3). Installationer, som ikke omfattes af ovenstående, må beregnes f.eks. med Rockwool s beregningsprogram ROCKTEC. 8 9

6 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 1: Minimumskrav Uni = Universal skål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni 102 Uni 108 Uni Rockwool anbefaler for klasse 1: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni 102 Uni 108 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C

7 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 1: Minimumskrav Uni = Universal skål = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 1: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er% mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 12

8 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 2: Minimumskrav Uni = Universal skål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Rockwool anbefaler for klasse 2: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Minimumskrav Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* - Prod. Temperaturforskel* dia. dia. (mm) (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C.

9 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 2: Minimumskrav = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 2: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C.

10 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 3: Minimumskrav Uni = Universal rørskål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur ºC. Rockwool anbefaler for klasse 3: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur ºC.

11 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 3: Minimumskrav = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 3: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 21

12 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4: Minimumskrav Uni = Universal rørskål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 4: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 23

13 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4: Minimumskrav = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* - Prod. Temperaturforskel* dia. dia. (mm) (mm) Pl. fl.*) I- I Rockwool anbefaler for klasse 4: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 25

14 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4 Højtemperaturer: Minimumskrav = skål aluarmeret Overflade: Mat fri konvektion = Trådvævsmåtte 80 Omgivende temperatur: C = elmåtte Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Rockwool anbefaler for klasse 4 Højtemp.: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) * Ved omgivende temperatur º C. * Ved omgivende temperatur º C. 27

15 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4 Højtemperaturer: Minimumskrav = skål aluarmeret = Trådvævsmåtte 80 = elmåtte Bra = Brandbatts Overflade: Mat fri konvektion Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) Bra Rockwool anbefaler for klasse 4 Højtemp.: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) Bra *) Plane flader. *) Plane flader. 29 * Ved omgivende temperatur º C. * Ved omgivende temperatur º C.

16 3. Varme rør Varmebesparelser Efterisolering af bestående installationer DKK pr. liter. Eksisterende bygninger har oftest kun - mm isolering på centralvarme- og varmtvandsrør i f.eks kælderrum eller krybekælder. At efterisolere disse rør er en særdeles god investering. 10,00 8,00 6,00 4, Siden 99 er olieprisen mere end fordoblet. Derfor er der rigtig god økonomi i at isolere mere end minimumskravene lægger op til. Både for nybyggeri og i forbindelse med efterisolering. Isolerer man uden på den eksisterende isolering med ekstra mm opnår man følgende besparelser: Beregningseksempler, uopvarmede rum: Nye installationer 21 mm rør: Fra mm til mm Sparer 4,0 l olie/år pr. lbm Følger man Rockwool s anbefalinger (de grønne skemaer på side 10-29) vil man opnå: mm rør: Fra mm til mm Sparer 5,3 l olie/år pr. lbm mm rør: Fra mm til mm Sparer 6,0 l olie/år pr. lbm Mindst % mindre varmetab fra rørene i huset i forhold til mindstekravene Beregningseksempler: Energibesparelser Rockwool s anbefalinger giver følgende energibesparelser: mm rør centralvarme (fremløb) = 1,6 l olie/år pr. lbm. mm rør til VV-beholder = 1,9 l olie/år pr. lbm. 1 mm rør 100 C (i industri) = 3,1 kg fuelolie/år pr. lbm. 2 mm rør 1 C (i industri) = 7,9 kg fuelolie/år pr. lbm. Beregningseksempler: Økonomiske besparelser For mm røret =,00 kr./lbm. om året. For mm røret =,82 kr./lbm. om året. For 1 mm røret =, kr./lbm. om året. For 2 mm røret = 47, kr./lbm. om året. Beregnet med aktuelle middelpriser foråret 08: Fyringsolie, vinterkvalitet: 9, kr/l Fuel Olie 77 ( 0,5% S): 6,00 kr/kg Med den aktuelle oliepris (foråret 08) sparer man: På 21 mm røret: kr./lbm. om året. På mm røret: kr./lbm. om året. På mm røret: 57 kr./lbm. om året. Der kan meget vel være tale om endnu større besparelser, da der er usikkerhed om standarden af den nuværende isolering. Beregn selv besparelserne Download beregningsprogrammet på Reducér samtidig CO2 forurening Hver liter sparet fyringsolie sparer naturen for ca. 3,1 kg CO2. Se mere på side

17 3. Varme rør Varmebesparelser Varmetab overblik Dette skema giver et hurtigt overblik over sammenhængen mellem varmetab, temperatur og isoleringstykkelser. I eksemplet har vi taget udgangspunkt i Rockwool skål Alu-armeret. Uddybende beregninger også for andre produkter kan beregnes med ROCKTEC ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Temperaturforskel mellem rør og rum ( C) diameter (mm) Varmetab (W/m) Søjleværdierne angiver varmetabet i W/m eller liter olie pr. m rør om året ved helårsdrift. Eksempel, vist med grønne pile: Et 42 mm rør, isoleret med mm rørskål. Temperaturforskel (rør rum): Varmetab: ca. W/m rør. Isoleringstykkelse Rockwool skål Alu-armeret 8,

18 3. Varme rør Varmebesparelser Varmetab fra uisolerede rør I overslagsberegningerne for uisolerede dele af varmeanlæg kan disse værdier anvendes i praksis: Varmetab uisolerede rør W/m diameter Temperaturforskel rum-rør ( C) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Plane flader Indendørs placering, omgivende temp. 10 C. Fri konvektion. Sorte rør. En god tommelfinger-regel Varmetabet fra 1 m uisoleret rør er ca. 10 gange større end varmetabet fra 1 m isoleret rør (gælder for mm rør, 80 C, isoleret rør i klasse 2). Husk: Ved højere medietemperaturer bliver forskellen større. Ved større rørdimension bliver forskellen større. Varmetab fra uisolerede ventiler og flanger En væsentlig faktor i begrænsningen af varmetabet fra varmeanlægget er en effektiv isolering af ventiler og flanger. Se eksemplerne her på siden: Eksempler Varmetab fra uisolerede ventiler En uisoleret 2 ventil, 100 C Taber energi som 1,4 m uisoleret 2 rør. Taber energi som m isoleret 2 rør. En uisoleret 4 ventil, 100 C Taber energi som 2 m uisoleret 4 rør Taber energi som m isoleret 4 rør Varmetab fra uisolerede bolteflanger En uisoleret 2 bolteflange, 100 C Taber energi som 0,4 m uisoleret 2 rør Taber energi som 5,7 m isoleret 2 rør En uisoleret 4 bolteflange, 100 C Taber energi som 0,5 m uisoleret 4 rør Taber energi som 5,7 m isoleret 4 rør Kilde: Verein Deutsche Ingenieure, O.Ing Morisse, 85 Ventiler og flanger bør isoleres med f.eks. ventilkapper eller specialtildannede puder. OBS! Hvis ventiler og armaturer er uisolerede, kan varmetabet herfra let overstige varmetabet fra hele det øvrige velisolerede anlæg. 35

19 4 Kolde rør Effektiv isolering af kolde rør stiller krav til omhyggelig montering af isolering og dampspærrende membraner. med temperatur ca. 5 C - ca. C Isoleres med Rockwool skåle eller elmåtter. Disse produkter er fra fabrikken belagt med en dampspærrende alu-folie. Alle samlinger i dampspærren lukkes med tape eller fugemasse. Isolering af kolde rør I forbindelse med isolering af kolde rør, skal der tages hensyn til både energitab, kondensation og risiko for frysning. Kondensisolering og isolering mod energitab Tape Princip for isolering af koldtvandsrør Dampspærrende membran Isolering Koldtvandsrør Frostisolering Tape med temperaturer under 5 C Isoleres med f.eks. cellegummi med lukkede celler. Det siger reglerne DS 2, Termisk isolering af tekniske installationer anviser, hvorledes kolde rør skal isoleres. Energitab: med kølede medier skal isoleres således at uønsket varmeoverførsel forhindres. Kolde installationer med ikke-kølede medier, f.eks. luft eller vand, isoleres som angivet for klasse 1 se side 10 her i bogen. Isolering mod udvendig kondensation: Kolde rør skal sikres mod kondensation, således at der ikke opstår skader og ulemper på omgivelser, isolering og installationer se side her i bogen. Isolering mod frysning: Kolde rør isoleres således, at der ikke opstår ulemper eller skader på omgivelser og installation på grund af frysning af mediet se side 39 her i bogen. Vær opmærksom på, at der ofte skal tages hensyn til 2 eller 3 af disse forhold på samme tid. Hvor isoleringen stopper, kan afsluttes med fligebånd + fugemasse. Varmekabel Isoleringen skal udføres omhyggeligt, så man undgår sprækker, spalter og områder med utilsigtet tyndere isolering. Isolering ved ventiler, bæringer og flanger etc: Ventiler, flanger mv. isoleres efter samme princip som resten af anlægget. Afslut altid med dampspærre. 37

20 4. Kolde rør Kondensisolering Når kolde rør føres gennem varme rum, vil røret i mange tilfælde blive vådt og dryppe. Dette forhindres ved at isolere røret og afslutte udvendig med en dampspærrende membran f.eks. plast- eller alufolie. Alle samlinger og åbninger i dampspærren skal lukkes med tape eller fugemasse. Kondensisolering Isoleringstykkelser i mm temperatur C Relativ fugt.% diam * PL PLK PL PLK PL PLK % 27 mm mm mm mm mm mm Plan % 27 mm mm mm mm mm mm Plan % 27 mm mm mm mm mm mm Plan Udvendig afslutning: PL: Pap og lærred. PLK: Pladekappe. Rumtemperatur C. *) Se side. Kontakt Rockwool teknisk service. Det forudsættes, at rør isoleres med Universal skål eller Aluarmeret skål. Plane flader isoleres med Industribatts. Frostsikring med stillestående medier f.eks vand eller asfalt som er placeret udendørs eller i rum, hvor temperaturen er lavere end mediets frysepunkt, risikerer tilfrysning. Isolering af røret kan udsætte, men ikke helt forhindre, denne tilfrysning. I skemaet kan du se, hvor mange timer en korrekt udført isolering kan holde vandrør fri for tilfrysning. Frostisolering Sikret stilstandstid i timer diameter Isoleringstykkelse i mm mm mm mm mm mm mm Tabelværdierne angiver den tid i timer, hvor røret er sikret mod frostsprængning ved en starttemperatur på 0 C og en omgivende temperatur på 12 C samt en tilfrysnings-% på 25. Beregningerne er udført under forudsætning af, at rørene er isoleret med Rockwool elmåtte. Ved brug af Rockwool skåle forlænges den sikrede tid. Ovenstående tabelværdier er beregnet ud fra et tilladeligt tilfrosset tværsnit på 25%. Skønnes det forsvarligt at regne med større tilfrosset areal, kan tabelværdierne øges. Hvis et medie i røret er stillestående i længere tid, skal et varmekabel (tracing) lægges på røret. Kontakt vores Tekniske Service, der kan hjælpe dig med en beregning i forbindelse med kombinationen af varmekabel og isolering. Vær opmærksom på at bæringer og stropper, som gennembryder isoleringslaget, vil kunne afkorte den frostsikrede tid væsentligt. Det anbefales derfor at montere bæringerne uden på isoleringen. 39

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Lagring af kartofler Kasselager til læggekartofler op til 100 tons i eksisterende bygning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 103.10-03 Udgivet 28.06.2006 Revideret - Side 1 af 10 Dette

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere