Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer"

Transkript

1 Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09

2 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche gennem mange år haft glæde af lommebogen Den lille lune fra Rockwool. Nu følger vi succes en op med denne lommebog, der udelukkende drejer sig om teknisk isolering af rør og installationer. Bogen henvender sig primært til isolatører, projekterende og andre fagfolk, der arbejder indenfor dette område. Bogen omhandler generelle forhold omkring lovkrav og isoleringstykkelser, og indeholder naturligvis også Rockwool s anvisninger til konstruktionsløsninger, der opfylder alle krav til varme, kondens, frost og brand mv. Du kan også som noget nyt finde Rockwool s anbefalinger til løsninger, der er fremtidsorienterede og tilgodeser de forventede fremtidige krav til energibesparelser og CO 2 udslip. På kan du finde alt det, der ikke er blevet plads til i denne lommebog. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Rockwool A/S Installationstyper Kapitel Side 1 Regler og lovgivning Fremtidssikker isolering Varme rør 8-35 Isoleringsklasser 8-9 Isoleringstabeller klasse 1, 2, 3 og Varmebesparelser Kolde rør -41 Kondensisolering Frostsikring 39 Fjernkøling Vandfyldte slangevinder (brandslanger) Sprinkleranlæg 44-7 Plastfaldstammer og -afløbsrør : Konstruktionseksempler og montering af isolering Ventilationskanaler Brandisolering -63 Varmeisolering Kondensisolering Gennemføringer Beholdere, tanke og store flader Kedler og røgrør Gennemføringer -93 Pladskrav Beklædninger Produkter Funktionsbeskrivelser Isoler klimabevidst bda-værdier Henvisninger 1 2 3

3 1 Regler og lovgivning I forbindelse med isolering af varme rør er der fastlagt et lovgivningsmæssigt grundlag, som vores skemaer, vejledninger og anbefalinger i denne bog er baseret på. Regelgrundlaget I regelgrundlaget for isolering af rør henviser Bygningsreglement 08 til DS 2 Termisk Isolering af tekniske installationer. DS 2 gælder tillige for procesanlæg og andre installationer, som ikke er omfattet af Bygningsreglementet 08. Lovgivning om energitab Der stilles krav om at rør isoleres således: At unødvendigt energitab undgås. At varmeafgivelse fra installationerne ikke forhindrer regulering af rumtemperaturen. Lovgivning om fare, ulemper og skader Desuden stilles der krav om: At frysning af installationerne forhindres. At fare, ulemper og skader forhindres. At medierne i installationerne termisk beskyttes Lovgivning om brandsikring af ventilationsanlæg Der skal ved projektering og udførelse af ventilationsanlæg træffes foranstaltninger for at mindske risiko for brands opståen og spredning via anlægget. DS 4, Dansk Ingeniørforenings norm for Brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, angiver de gældende brandtekniske bestemmelser. Lovgivning om gennemføring af rør i brandklassificerede konstruktioner Hvor rør føres gennem vægge eller dæk, skal der efterfølgende foretages en effektiv tætning, således at ild, røggasser, fugt, lugt og støj ikke breder sig fra rum til rum. Bygningsreglementet og DS 2 stiller krav til disse lukninger. Se side -93 her i lommebogen samt Dansk Brandteknisk Instituts Vejledning nr

4 2 Fremtidssikker isolering af tekniske installationer Øgede energipriser og skærpede miljøkrav betyder større isoleringstykkelser. Både fordi det kan betale sig økonomisk, og fordi et reduceret energispild betyder mindre CO 2 udslip. Energipriserne for opvarming i bygninger er steget med over 100% på 9 år! 10,00 8,00 6,00 DKK pr. liter. 4, Det er god økonomi at øge isoleringstykkelserne i de tekniske instatallationer DS 2, 2.udgave (99) angiver de maksimale energitab, der kan tillades fra sædvanlige bygningsinstallationer, f.eks. varme-, ventilations- og brugsvandsanlæg samt proces-, forsynings- og industrianlæg. Siden DS 2 blev udgivet i 99, er energi-priserne steget voldsomt. Derfor kan det betale sig at øge isoleringstykkelserne allerede nu: Rockwool anbefaler Det er kompliceret at beregne en optimal isolering hovedsageligt fordi installationernes levetid ikke kendes. Rockwool A/S har derfor analyseret situationen fra en række vinkler og anbefaler: % reduktion af installationernes energitab Denne reduktion imødegår de stigende energipriser i rimeligt omfang og medfører at installationerne er forsvarligt udført, og samtidig sikres rimelige driftforhold som tilsigtet i DS 2, kap.1.1. Se hvad det betyder for de konkrete isoleringstykkelser: I kapitel 3 fra side 10 til 29 kan du finde tabeller med lovgivningens minimumskrav samt med Rockwool s anbefalede tykkelser: Fremtidssikre og økonomisk optimale isoleringstykkelser Mindste tilladelige isoleringstykkelser jvf. DS 2 Ud fra en økonomisk synsvinkel.: Tilbagebetalingstiden er ofte under 5 år. Man fremtidssikrer bygningens tekniske Disse farvekoder benyttes i tabellerne, installationer. af hensyn til en let adskillelse mellem Man øger bygningens værdi også fordi en senere minimumskravene og renovering/efterisolering kan være kostbar. Rockwool s anbefalede isoleringstykkelser. 6 7

5 3 Varme rør Isoleringsklasser DS2, Termisk isolering af tekniske installationer, udstikker regler for tekniske installationers maksimale varmetab. Installationerne inddeles i 5 kategorier isoleringsklasser hovedsagelig afhængigt af deres driftstemperatur, omgivende temperatur, antal driftstimer pr. år og beliggenhed indendørs/udendørs. Typisk gruppering i isoleringsklasser Isoleringsklasse Typisk anvendelse Installationer som sjældent benyttes Centralvarmerør i opvarm. rum Centralvarmerør brugsvand Varmt i uopvarm. rum * Hovedledninger Indgruppering sker ved beregningsmetode, som er angivet i DS 2, tabel samt Anneks A. Med beregningsprogrammet ROCKTEC kan beregningen let udføres. For at gøre det lettere har vi gennemregnet de ca mest almindelige kombinationer af rørdimensioner, driftforhold og isoleringsprodukter. For hver kombination er fundet maksimalt tilladte varmetab pr. lbm, rør, og dette er så omregnet til mindste tilladte isoleringstykkelse med relevante isoleringsprodukter. Vejledning 1. Find den aktuelle installations klasse i skema s Find den aktuelle RØDE klassetabel på s. 10 til Find aktuel rørdim. i 1. kolonne i venstre side. 4. Find aktuelt isoleringsprodukt i kolonne Find aktuel temperaturforskel øverst i tabellen. 6. Hvor dimension + produkt (vandret) skærer temperatur -forskellen (lodret) aflæses mindste tilladte isoleringstykkelse med det valgte produkt. Bemærk: Temperaturforskel = temperatur rumtemperatur Til store rør og til plane flader angives mindste isoleringstykkelse sidst i hver klassetabel. Findes dit tilfælde ikke i tabellen, så beregn det med ROCKTEC. Klassificeringer Normale bygningsinstallationer og dele heraf kan uden beregning af driftsparameteren klassificeres efter nedenstående tabel, som er et uddrag af DS 2. Oversigtsskema Anlægstype Centralvarmeanlæg: Ledninger i drift i varmesæsonen med temperaturer varierende med belastningen: Uopvarmede rum* Opvarmede rum Installationer der er i drift hele året, f.eks: Hovedledninger og varmtvandsbeholdere Stikledninger i samme rum som radiator Varmt brugsvandsanlæg: Fordelingsledninger i drift hele året, samt varmtvandsbeholdere med indlagt varmeflade (spiral), anlæg med t < ºC. Drifttid på mere end timer/uge Drifttid på mindre end timer/uge Varmtvandsbeholdere af kappetype isoleres som centralvarmeanlæg beliggende i: Uopvarmede rum* Opvarmede rum Koldt brugsvand: Er ikke i klasse. Bør altid isoleres mod kondens. Ventilationsanlæg i uopvarmede rum*: Indblæsningsanlæg Udsugningsalæg til varmegenvinding Afkast til det fri fra udsugningsanlæg Procesanlæg: Industrielle damp-, hedtvands- og hedolieanlæg m.m. Isoleringsklasse * Uopvarmede rum er defineret som rum, der forudsættes opvarmet til højst ºC (Se DS 2, 1.3). Installationer, som ikke omfattes af ovenstående, må beregnes f.eks. med Rockwool s beregningsprogram ROCKTEC. 8 9

6 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 1: Minimumskrav Uni = Universal skål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni 102 Uni 108 Uni Rockwool anbefaler for klasse 1: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni 102 Uni 108 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C

7 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 1: Minimumskrav Uni = Universal skål = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 1: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er% mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 12

8 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 2: Minimumskrav Uni = Universal skål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Rockwool anbefaler for klasse 2: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Minimumskrav Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* - Prod. Temperaturforskel* dia. dia. (mm) (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni 89 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C.

9 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 2: Minimumskrav = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 2: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C.

10 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 3: Minimumskrav Uni = Universal rørskål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur ºC. Rockwool anbefaler for klasse 3: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur ºC.

11 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 3: Minimumskrav = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 3: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 21

12 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4: Minimumskrav Uni = Universal rørskål = elmåtte 0 = skål 0 aluarmeret = skål aluarmeret Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. Rockwool anbefaler for klasse 4: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Uni 0 Uni 0 Uni 0 35 Uni 0 42 Uni 0 48 Uni 0 Uni 0 76 Uni Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 23

13 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4: Minimumskrav = elmåtte = skål aluarmeret I- = Industribatts I-80 = Industribatts 80, Conlit Brandmåtte, Conlit Brandplade Minimumskrav Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* - Prod. Temperaturforskel* dia. dia. (mm) (mm) Pl. fl.*) I- I Rockwool anbefaler for klasse 4: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten Pl. fl.*) I- I *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. *) Plane flader. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. * Ved omgivende temperatur º C. 25

14 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4 Højtemperaturer: Minimumskrav = skål aluarmeret Overflade: Mat fri konvektion = Trådvævsmåtte 80 Omgivende temperatur: C = elmåtte Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Rockwool anbefaler for klasse 4 Højtemp.: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) * Ved omgivende temperatur º C. * Ved omgivende temperatur º C. 27

15 3. Varme rør Isoleringstykkelser Klasse 4 Højtemperaturer: Minimumskrav = skål aluarmeret = Trådvævsmåtte 80 = elmåtte Bra = Brandbatts Overflade: Mat fri konvektion Minimumskrav - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) Bra Rockwool anbefaler for klasse 4 Højtemp.: Denne tabel viser de fremsynede isoleringstykkelser, der giver løsninger, der er % mere energibesparende, CO 2 - besparende og miljøvenlige, samt ikke mindst meget mere økonomiske i længden. En senere efterisolering er bekostelig. Det kan derfor betale sig at udføre en fremsynet løsning fra starten. Rockwool anbefaler - Prod. Temperaturforskel* dia. (mm) Pl. fl.*) Bra *) Plane flader. *) Plane flader. 29 * Ved omgivende temperatur º C. * Ved omgivende temperatur º C.

16 3. Varme rør Varmebesparelser Efterisolering af bestående installationer DKK pr. liter. Eksisterende bygninger har oftest kun - mm isolering på centralvarme- og varmtvandsrør i f.eks kælderrum eller krybekælder. At efterisolere disse rør er en særdeles god investering. 10,00 8,00 6,00 4, Siden 99 er olieprisen mere end fordoblet. Derfor er der rigtig god økonomi i at isolere mere end minimumskravene lægger op til. Både for nybyggeri og i forbindelse med efterisolering. Isolerer man uden på den eksisterende isolering med ekstra mm opnår man følgende besparelser: Beregningseksempler, uopvarmede rum: Nye installationer 21 mm rør: Fra mm til mm Sparer 4,0 l olie/år pr. lbm Følger man Rockwool s anbefalinger (de grønne skemaer på side 10-29) vil man opnå: mm rør: Fra mm til mm Sparer 5,3 l olie/år pr. lbm mm rør: Fra mm til mm Sparer 6,0 l olie/år pr. lbm Mindst % mindre varmetab fra rørene i huset i forhold til mindstekravene Beregningseksempler: Energibesparelser Rockwool s anbefalinger giver følgende energibesparelser: mm rør centralvarme (fremløb) = 1,6 l olie/år pr. lbm. mm rør til VV-beholder = 1,9 l olie/år pr. lbm. 1 mm rør 100 C (i industri) = 3,1 kg fuelolie/år pr. lbm. 2 mm rør 1 C (i industri) = 7,9 kg fuelolie/år pr. lbm. Beregningseksempler: Økonomiske besparelser For mm røret =,00 kr./lbm. om året. For mm røret =,82 kr./lbm. om året. For 1 mm røret =, kr./lbm. om året. For 2 mm røret = 47, kr./lbm. om året. Beregnet med aktuelle middelpriser foråret 08: Fyringsolie, vinterkvalitet: 9, kr/l Fuel Olie 77 ( 0,5% S): 6,00 kr/kg Med den aktuelle oliepris (foråret 08) sparer man: På 21 mm røret: kr./lbm. om året. På mm røret: kr./lbm. om året. På mm røret: 57 kr./lbm. om året. Der kan meget vel være tale om endnu større besparelser, da der er usikkerhed om standarden af den nuværende isolering. Beregn selv besparelserne Download beregningsprogrammet på Reducér samtidig CO2 forurening Hver liter sparet fyringsolie sparer naturen for ca. 3,1 kg CO2. Se mere på side

17 3. Varme rør Varmebesparelser Varmetab overblik Dette skema giver et hurtigt overblik over sammenhængen mellem varmetab, temperatur og isoleringstykkelser. I eksemplet har vi taget udgangspunkt i Rockwool skål Alu-armeret. Uddybende beregninger også for andre produkter kan beregnes med ROCKTEC ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2, ,5 8 7, ,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Temperaturforskel mellem rør og rum ( C) diameter (mm) Varmetab (W/m) Søjleværdierne angiver varmetabet i W/m eller liter olie pr. m rør om året ved helårsdrift. Eksempel, vist med grønne pile: Et 42 mm rør, isoleret med mm rørskål. Temperaturforskel (rør rum): Varmetab: ca. W/m rør. Isoleringstykkelse Rockwool skål Alu-armeret 8,

18 3. Varme rør Varmebesparelser Varmetab fra uisolerede rør I overslagsberegningerne for uisolerede dele af varmeanlæg kan disse værdier anvendes i praksis: Varmetab uisolerede rør W/m diameter Temperaturforskel rum-rør ( C) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Plane flader Indendørs placering, omgivende temp. 10 C. Fri konvektion. Sorte rør. En god tommelfinger-regel Varmetabet fra 1 m uisoleret rør er ca. 10 gange større end varmetabet fra 1 m isoleret rør (gælder for mm rør, 80 C, isoleret rør i klasse 2). Husk: Ved højere medietemperaturer bliver forskellen større. Ved større rørdimension bliver forskellen større. Varmetab fra uisolerede ventiler og flanger En væsentlig faktor i begrænsningen af varmetabet fra varmeanlægget er en effektiv isolering af ventiler og flanger. Se eksemplerne her på siden: Eksempler Varmetab fra uisolerede ventiler En uisoleret 2 ventil, 100 C Taber energi som 1,4 m uisoleret 2 rør. Taber energi som m isoleret 2 rør. En uisoleret 4 ventil, 100 C Taber energi som 2 m uisoleret 4 rør Taber energi som m isoleret 4 rør Varmetab fra uisolerede bolteflanger En uisoleret 2 bolteflange, 100 C Taber energi som 0,4 m uisoleret 2 rør Taber energi som 5,7 m isoleret 2 rør En uisoleret 4 bolteflange, 100 C Taber energi som 0,5 m uisoleret 4 rør Taber energi som 5,7 m isoleret 4 rør Kilde: Verein Deutsche Ingenieure, O.Ing Morisse, 85 Ventiler og flanger bør isoleres med f.eks. ventilkapper eller specialtildannede puder. OBS! Hvis ventiler og armaturer er uisolerede, kan varmetabet herfra let overstige varmetabet fra hele det øvrige velisolerede anlæg. 35

19 4 Kolde rør Effektiv isolering af kolde rør stiller krav til omhyggelig montering af isolering og dampspærrende membraner. med temperatur ca. 5 C - ca. C Isoleres med Rockwool skåle eller elmåtter. Disse produkter er fra fabrikken belagt med en dampspærrende alu-folie. Alle samlinger i dampspærren lukkes med tape eller fugemasse. Isolering af kolde rør I forbindelse med isolering af kolde rør, skal der tages hensyn til både energitab, kondensation og risiko for frysning. Kondensisolering og isolering mod energitab Tape Princip for isolering af koldtvandsrør Dampspærrende membran Isolering Koldtvandsrør Frostisolering Tape med temperaturer under 5 C Isoleres med f.eks. cellegummi med lukkede celler. Det siger reglerne DS 2, Termisk isolering af tekniske installationer anviser, hvorledes kolde rør skal isoleres. Energitab: med kølede medier skal isoleres således at uønsket varmeoverførsel forhindres. Kolde installationer med ikke-kølede medier, f.eks. luft eller vand, isoleres som angivet for klasse 1 se side 10 her i bogen. Isolering mod udvendig kondensation: Kolde rør skal sikres mod kondensation, således at der ikke opstår skader og ulemper på omgivelser, isolering og installationer se side her i bogen. Isolering mod frysning: Kolde rør isoleres således, at der ikke opstår ulemper eller skader på omgivelser og installation på grund af frysning af mediet se side 39 her i bogen. Vær opmærksom på, at der ofte skal tages hensyn til 2 eller 3 af disse forhold på samme tid. Hvor isoleringen stopper, kan afsluttes med fligebånd + fugemasse. Varmekabel Isoleringen skal udføres omhyggeligt, så man undgår sprækker, spalter og områder med utilsigtet tyndere isolering. Isolering ved ventiler, bæringer og flanger etc: Ventiler, flanger mv. isoleres efter samme princip som resten af anlægget. Afslut altid med dampspærre. 37

20 4. Kolde rør Kondensisolering Når kolde rør føres gennem varme rum, vil røret i mange tilfælde blive vådt og dryppe. Dette forhindres ved at isolere røret og afslutte udvendig med en dampspærrende membran f.eks. plast- eller alufolie. Alle samlinger og åbninger i dampspærren skal lukkes med tape eller fugemasse. Kondensisolering Isoleringstykkelser i mm temperatur C Relativ fugt.% diam * PL PLK PL PLK PL PLK % 27 mm mm mm mm mm mm Plan % 27 mm mm mm mm mm mm Plan % 27 mm mm mm mm mm mm Plan Udvendig afslutning: PL: Pap og lærred. PLK: Pladekappe. Rumtemperatur C. *) Se side. Kontakt Rockwool teknisk service. Det forudsættes, at rør isoleres med Universal skål eller Aluarmeret skål. Plane flader isoleres med Industribatts. Frostsikring med stillestående medier f.eks vand eller asfalt som er placeret udendørs eller i rum, hvor temperaturen er lavere end mediets frysepunkt, risikerer tilfrysning. Isolering af røret kan udsætte, men ikke helt forhindre, denne tilfrysning. I skemaet kan du se, hvor mange timer en korrekt udført isolering kan holde vandrør fri for tilfrysning. Frostisolering Sikret stilstandstid i timer diameter Isoleringstykkelse i mm mm mm mm mm mm mm Tabelværdierne angiver den tid i timer, hvor røret er sikret mod frostsprængning ved en starttemperatur på 0 C og en omgivende temperatur på 12 C samt en tilfrysnings-% på 25. Beregningerne er udført under forudsætning af, at rørene er isoleret med Rockwool elmåtte. Ved brug af Rockwool skåle forlænges den sikrede tid. Ovenstående tabelværdier er beregnet ud fra et tilladeligt tilfrosset tværsnit på 25%. Skønnes det forsvarligt at regne med større tilfrosset areal, kan tabelværdierne øges. Hvis et medie i røret er stillestående i længere tid, skal et varmekabel (tracing) lægges på røret. Kontakt vores Tekniske Service, der kan hjælpe dig med en beregning i forbindelse med kombinationen af varmekabel og isolering. Vær opmærksom på at bæringer og stropper, som gennembryder isoleringslaget, vil kunne afkorte den frostsikrede tid væsentligt. Det anbefales derfor at montere bæringerne uden på isoleringen. 39

Vejl. prisliste. 1. juni 2012. Teknisk isolering Conlit brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05

Vejl. prisliste. 1. juni 2012. Teknisk isolering Conlit brandsikring. BALLERUP Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 26 06 36 Fax 70 26 34 05 Vejl. prisliste 1. juni 2012 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Ballerup Fax 70 26 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Kolding Fax 70 26 03 77 N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

JANUAR 2014. Industri isoleringproces håndbog. Guide til industriel isolering. ProRox

JANUAR 2014. Industri isoleringproces håndbog. Guide til industriel isolering. ProRox JANUAR 2014 ProRox Industri isoleringproces håndbog Guide til industriel isolering ROCKWOOL Technical Insulation - en uafhængig organisation i ROCKWOOL-koncernen - er førende leverandør af stenuldsprodukter

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør

ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør ISOVER Kondensisolering af rør Le lo Blad 840 Dato: Maj 2009. Erstatter: Blad 841, November 2006 Indholdsfortegnelse Teknisk Isolering generelt -- Isolering af rør side 03 -- Lovgivning side 04 -- Fysiske

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab Varmeledningsevne λ 10 C < 0,038 W/(m. K) Nem montage Effektiv VVS isolering 65 Tubolit af speciel kvalitets-polyethylen til

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen Forskrifter for Termisk isolering af tekniske installationer udarbejdet af Sanaartortitsinermut

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 23 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 37 Adresse: Gransangervej 11 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-390632-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 19 Adresse: Strandvejen 9 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007986-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere