HR-News. Innovation og det interne medarbejdernetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-News. Innovation og det interne medarbejdernetværk"

Transkript

1 HR-News Innovation og det interne medarbejdernetværk Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. Sov dig til en toppræstation Argh! Et desperat kik på uret viser, at hvis du falder i søvn nu, vil der være præcis 3 timer, til du skal op igen. Om kort tid bliver det lyst udenfor, og en ny dag er startet inden du overhovedet nåede at få afsluttet den foregående. Oplevelsesjob Vi forandrer os, og vi bliver rigere. Vi efterspørger oplevelser, og vi har råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. NOVEMBER / DECEMBER

2 Leder Endnu en jul nærmer sig - endnu et dejligt år går på hæld. Endnu et år bliver skrevet i vores historie - til alle de andre gode minder vi kan glæde os. Et år hvor størstedelen af alle danske virksomheder har oplevet en enorm fremgang - en fremgang der til tider kunne virke som the never ending story, hvis ikke det havde været for udviklingen på arbejdsmarkedet. En udvikling der har lagt yderlige pres på de ofte i forvejen meget pressede personale- og HR-afdelinger herhjemme. Et pres som vi direkte kan mærke i en enorm efterspørgsel for online systemer, som bl.a. vort eget, OHRMS, men er denne efterspørgsel skabt af lyst eller egentlig tidsnød? Årsagen vil for mange nok være sekundær, men set fra en udviklers synspunkt et meget interessant spørgsmål. Historisk har HR og IT haft svært til fodfæste på direktionsgangen. Og først for alvor vundet terræn i de danske virksomheder gennem de seneste ti år. Det har nok for mange været kampen mod den etablerede virksomhedskultur og arbejdsgang, hvilket teoretisk burde gøre begge mere forandringsvillige end virksomhedernes øvrige afdelinger. Har HR-afdelingerne og os andre i branchen så egentligt været så forandringsvillige, som vi måske burde være, eller er vi blot selv endt op som en del af det etablerede? Med udgangspunkt i den nuværende arbejdsmarkedssituation, så kan vi vist roligt antage, at mængden af ansøgere generelt har været faldende. Nok ikke alene fordi mængden af ledige er faldet, men nok i større grad fordi det generelt går så godt, at vi alle næsten per automatik er en del af en succes. En succes der forplanter sig i flere udfordringer og større råderum, hvilket i sidste ende nok mindsker folks elementære behov for forandring. I forhold til at måle vor egen forandringsvillighed, hvad har vi så egentligt selv gjort det seneste år for at tilpasse os den nye arbejdsmarkedssituation? Har HR-afdelingerne fået tilført flere midler? Har HR-afdelingerne formået at blive innovative frontløbere i kampen om den kvalificerede arbejdskraft? Eller har vi overordnet blot fastholdt vor arbejdsgang, som også var gældende året før? Jeg tror desværre mange vil kunne genkende, at der faktisk ikke er sket radikale ændringer. Vi bruger måske stadig blot en enkelt udbyder til vor annoncering eller værre endnu to som er komplimentærer. Efter langt om længe at have fået mulighed for at se et eksemplar af de mange nye gratisaviser, så virker det endda som om enkelte HR- afdelinger har søgt tilflugt tilbage i det trykte medie. Og hvorfor nu det? Hvor mange ansøgninger modtager vi efterhånden via post, som er håndskrevne? Jeg tror faktisk størstedelen af os kan have svært ved at erindre, hvornår vi sidst modtog en ansøgning med posten og så endda håndskreven. Uanset hvor en kandidat ser eller hører om stillingen så vi vist roligt antage at de skal tænde computeren for at ansøge en stilling, så mon ikke sandsynligheden for at kandidaten foretager sin øvrige jobsøgning online i samme arbejdsgang er større end at kandidaten faktisk gemmer avisen for i sidste ende at fremsende sin ansøgning senere? Indefra kan det være meget svært at komme med en rationel og logisk forklaring. Det virker derimod mere som et resultat af afmagt hos HR-afdelingerne - alternativt er det nogle fantastisk dygtige sælgere, som formår at udnytte situationen optimalt for egen gunst. Til sammenligning kørte jeg forleden bagefter en varevogn med påskriften, Dygtig sælger søges. Det er da forandringsvillighed, der er til at tage og føle på! Om det så har givet virksomheden det ønskede resultat vides ikke, men i bund og grund er det vel egentlig den forandringsvillighed, som vi alle går og higer efter i dagligdagen? Alt for ofte søger vi nok alligevel blot tilflugt ved det gammelkendte og det tidligere sikre nøjagtigt som virksomhedernes øvrige afdelinger gjorde, da HR- og IT-afdelingerne første gang blev introduceret. Vi ved alle efterhånden, at teknologien og udviklingen på ingen måde står stille og en gang i mellem, så kan den for alvor gavne os, mens den andre gange desværre kan ende som en tidsrøver, men mon ikke den nuværende arbejdsmarkedssituationen og det kommende nytår, kunne være en kærkommen mulighed til, at vi alle krydrede det gammelkendte med noget nyt forandring! Ricki Vejsmose 1

3 HR-News November / December 2006 Job-Support Danmark Roskildevej 414 DK-2640 Hedehusene Telefon: (+45) Telefax: (+45) www: HR-News.Job-Support.dk Skribenter Jens Martinus Pedersen, Bruun Leo Martinus Rene Pedersen, ComON Hassan El Hani, ComON Pia Nielsen, Paa Jobbet Chris MacDonald, Trænings- & ernæringsekspert Frederik M. Juel, Erhvervsbladet Ledernes Hovedorganisation Advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Advokater Danmarks Statistik Illustrationer og billedbehandling Job-Support Danmark 4 Innovation og det interne medarbejdernetværk Fotostudier AbleStock Cut and Deal Ltd. LLC, FogStock LLC, VStock photolibrary.com pty. ltd. Tryk Jannerup Offset A/S Ndr. Ringgade Slagelse 7 Oplevelsesjob 8 Sov dig til en toppræstation HR-News udgives af Job-Support Danmark, på licens fra Job-Support International Ltd. 29 Harley Street London W1G 9QR United Kingdom Telefon: (+44) Telefax: (+44) WWW: Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til Job-Support Danmark, der intet ansvar påtager sig for manuskripter, fotografier og lign. som indsendes uopfordret. Eventuelle priser anført i HR-News er alle vejledende, og Job-Support Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl. Artikler billeder eller annoncer må ikke eftertrykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Job-Support Danmark. 4. Innovation og det interne medarbejdernetværk Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. 6. Museskader er stadig ikke anerkendt Selv om tre danskere i slutningen af september fik anerkendt museskader som arbejdsskader, skal de mange danskere med smerte i skuldre og albuer ikke sætte næsen op efter erstatning. 6. s stresser medarbejdere 25 minutter. Så lang tid kan der gå, før en medarbejder igen bliver fuld fokuseret om sin opgave, når s eller sms er afbryder arbejdsdagen. 7. Oplevelsesjob Vi forandrer os, og vi bliver rigere. Vi efterspørger oplevelser, og vi har råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. 8. Sov dig til en toppræstation Argh! Et desperat kik på uret viser, at hvis du falder i søvn nu, vil der være præcis 3 timer, til du skal op igen. Om kort tid bliver det lyst udenfor, og en ny dag er startet inden du overhovedet nåede at få afsluttet den foregående. 10. Små servicevirksomheder mangler mand Andelen af små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft skyder i vejret. Inden for handel, transport og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte, viser nye undersøgelse. 11. Styrk kun medarbejdernes stærke sider Nyeste udvikling af ledelsesmetoden Appreciative Inquiery (værdsættende samtale) går ud på at lukke øjnene for medarbejdernes svagheder og fokusere på deres styrker. 12. Nyere regler for deltidssygemelding og indhentning af lægeerklæring hos ansatte De forholdsvis nye regler skal medvirke til, at den ansatte ikke nødvendigvis skal være væk fra arbejdspladsen, hvis der kan findes egnede jobfunktioner til den pågældende. 13. Når en medarbejder får kræft På arbejdspladserne kan det medføre usikkerhed og forskellige problemer, når en medarbejder rammes af en kræftsygdom. 13. Stigning af sygemeldinger i opsigelsesperioden En undersøgelse viser en kraftig stigning i medarbejdere, der sygemelder sig under opsigelsesperioden. 3

4 Innovation og det interne medarbejdernetværk Af Jens Martinus Pedersen, cand.oecon., partner i Bruun Leo Martinus og Ekstern Lektor, SDU, Odense. Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. Dette er skidt for både virksomheden og de enkelte medarbejdere. Et indblik i virksomhedens interne medarbejdernetværk afslører mange facetter af samarbejdet, som har stor betydning for, hvor godt virksomheden og ikke mindst medarbejderne klarer sig. Det interne netværk og innovation Svaret på manglende innovation er netværk. For de fleste er netværk lig med netværk mellem virksomheder eller dem man kender. Men virksomhederne gemmer på en række menneskelige ressourcer, som ikke udnyttes til fulde. Ofte mener virksomhedslederen at kende medarbejdernes kompetencer samt deres samarbejdsrelationer. Det interessante er imidlertid, om medarbejderne kender hinandens kompetencer og samarbejdsrelationer! Analyser har vist, at medarbejdernes interne netværk har stor betydning for virksomhedens innovationsevne. Det er via medarbejdernes netværk at viden deles, skabes og integreres. Der er derfor god økonomi i at kende til det interne medarbejdernetværk. Netværk - meget mere end du tror Når de fleste tænker netværk, tænker de på de kontakter, de har. Netværk er imidlertid også de kontakter, man ikke har. Forstået på den måde, at kontakternes kontakter også er en del af netværket. Ovenfor er givet to eksempler på medarbejdernetværk - begge er virkelige eksempler på medarbejdernetværk, og begge har vidt forskellig betydning for videndeling, samarbejde og innovation. Figurerne viser, hvordan samarbejdet mellem afdelingerne (orange, grå og blå) var før og efter en organisatorisk ændring. Den første viser, at der ingen kommunikation var mellem den orange afdeling og blå afdeling. Årsagen var, at medarbejderne ikke var bevidste om hinandens roller, kompetencer og funktion. Der kan dannes en række af sådanne illustrationer, og på den måde kortlægges hvordan arbejdet rent faktisk udføres. Den indsigt gør det muligt at foretage forandringer på baggrund af fakta og ikke blot mavefornemmelse. På baggrund af netværkene er det muligt at udlede en række konklusioner og anbefalinger, som tilsammen hjælper virksomheden og medarbejderne med at navigere i deres interne netværk. Derved får virksomheden meget mere ud af sine ressourcer og forbedrer virksomhedens konkurrenceevne samt medarbejdertrivselen. Handlingsorienteret information Medarbejdersegmenteringen nedenfor er et eksempel på handlingsorienteret information. 4

5 De tomme tønder kendetegnes ved deres mange relationer og høje grad af synlighed i organisationen, men rent fagligt sætter disse personer kun i ringe grad deres præg på organisationen. De klare stjerne er personer der både spiller en central kommunikativ rolle samt fagligt bidrager og inspirerer positivt. De tavse er typisk de mindst integrerede personer i virksomheden, og deres kompetencer anvendes sjældent som inspirationskilde. Typiske eksempler er nyansatte, der endnu ikke er trådt i karakter, samt indgroede medarbejdere, der forholder sig rutinemæssigt til dagligdagen. De skjulte talenter er medarbejdere, hvis evne til at inspirere og formidle viden ikke kendes eller bruges af andre. Ovenstående segmentering bruges til at udnytte de enkelte medarbejdergrupper bedre. Det er ikke rigtigt eller forkert at tilhøre den ene eller anden kategori. For eksempel kan de tomme tønder gives roller, viden eller ansvar, så virksomheden udnytter deres synlighed i virksomheden. Virksomheden kan også undersøge, hvorfor en medarbejder er blandt de tavse. Det kan skyldes at medarbejderen er nyansat, har et aktivt liv udenfor arbejde som betyder meget for medarbejderen eller måske lige mangler det sidste skub for at blive en del af kliken. Er medarbejderne bekendt med egen og andres roller, funktioner og kompetencer, og er de villige til, uden omsvøb, at dele viden med andre, så er virksomheden nået et godt stykke i bestræbelserne på at skabe en innovationsskabende kultur. Medarbejdernes interne netværk udgør en virksomheds ressourcer, skjulte talenter og udviklingsmæssige begrænsninger. Et kendskab til de usynlige mekanismer og relationer vil give virksomheden mulighed for at fremhæve de skjulte talenter og reducere begrænsningerne for yderlig udvikling. Netværk er nøgleordet - viden er en virksomhedsstrategisk ressource, der skabes, integreres og deles via medarbejdernes netværk. Hvis kun ABSOLUT SÆRKLASSE er godt nok... - Din nemmeste vej til et nyt job HR-News - Dit gratis HR-nyhedsbrev - Hele Danmarks elev jobportal F GROUP har igennem de senere år i overvejende grad brugt nettet til stillingsannoncering, det skyldes bl.a. at det er hurtigt, og at det passer godt til en så decentral organisation som f.eks. FONA. I den forbindelse har vi prøvet forskellige udbydere, og vi arbejder fortsat sammen med flere, men Job-Support overgår konkurrenterne gennem sin uovertrufne forståelse for kundens behov, et sublimt layout, en ekspertise, en opfølgning og en service, der er absolut i særklasse. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og kan kun anbefale Job-Support til netannoncering. Kenn Eriksson Personaleadministrationschef F GROUP A/S Et nummer flere løsninger POST-A-JOB Ring GRATIS i hele norden Danmark Kvalitet Service Garanti

6 Museskader er stadig ikke en anerkendt arbejdsskade Af Rene Pedersen, IT-Avisen ComON oktober 2006 Selv om tre danskere i slutningen af september fik anerkendt museskader som arbejdsskader, skal de mange danskere med smerte i skuldre og albuer ikke sætte næsen op efter erstatning.»en historisk dag«var blot et af mærkater, der blev klistret på tirsdag den 26. september. Her anerkendte Arbejdsskadestyrelsen for første gang nogensinde tre museskader som arbejdsskader, hvilket fik landets fagforeninger til at juble. Som ventet betyder den ændrede holdning hos Arbejdsskadestyrelsen dog ikke, at der nu er åbnet op for erstatninger i massevis. Tværtimod har Arbejdsskadestyrelsen i dag slået fast, at de fortsat ikke regner museskader som arbejdsskader, da de ikke mener, at der er medicinsk dokumentation for sammenhængen mellem arbejdet med computermus og bestemte sygdomme i armen.»retslægerådet havde i forbindelse med retssagen udtalt, at der kunne være en sandsynlig årsagssammenhæng mellem arbejdet med computermus 32 timer om ugen og tilskadekomnes smerter i nakke, skulder, åget og højre arm. Der er efterfølgende gennemført et større lægevidenskabeligt udregningsarbejde gennem DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), som viser, at der ikke er medicinsk bevis for, at arbejde med mus og tastatur kan give sygdomme i hånden, underarmen, albuen eller nakke-skulderområdet«skriver Arbejdsskadestyrelsen i den praksis, som man har præsenteret i dag. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen fremover vil behandle hver enkelt sag for sig, og at de stadig ikke anser museskader for at være arbejdsskader. Samtidig slår de dog fast, at der stadig skal være mulighed for at få anerkendt en museskade i ganske særlige tilfælde. s stresser medarbejdere Af Hassan El Hani, IT-Avisen ComON oktober minutter. Så lang tid kan der gå, før en medarbejder igen bliver fuld fokuseret om sin opgave, når s eller sms er afbryder arbejdsdagen. Danske virksomheder spenderer milliarder af kroner på moderne it-udstyr, der skal gøre arbejdet mere effektivt og og hurtigt. Men det smarte og moderne udstyr har ifølge flere forskere sine omkostninger. En amerikansk undersøgelse, som Økonomisk Ugebrev har kigget på, viser, at der kan gå op til 25 minutter efter en afbrydelse, før medarbejderen igen er fuldt ud fokuseret på sine arbejdsopgaver. Undersøgelsen viser at få opringninger, sms er og mails er mere end rigeligt, før en arbejdsdag bliver splittet ad. Professor Flemming Poufelt fra Handelshøjskolen i København siger til DR Penge, at den moderne kommunikation er en alvorlig tidsrøver.»først besvarer man mail, og så kommer der flere mails, og så er tiden pludselig gået«siger han til DR Penge. Han mener, at virksomheder bør tage den nye teknologi lige så alvorlig som for eksempel rygning, idet for meget spildtid blandt medarbejdere i sidste ende vil kunne ses på virksomhedens bundlinje. 6

7 Oplevelsesjob Af Pia Nielsen, Paa Jobbet - September 2006 Vi forandrer os, og vi bliver rigere. Vi efterspørger oplevelser, og vi har råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. Vi forbruger oplevelser i højere og højere grad. Vi spiser ikke længere for at blive mætte, men for at få en oplevelse. Desuden nyder vi godt af en række teknologiske landvindinger, som har bidraget til øget spredning af oplevelsesvarer. Det er produkter som computerspil, cd er og mp3-filer, dvd er, tv og radio med mere. Forbrugeren i fokus Det nye er altså, at oplevelserne kommer til udtryk i samfundsøkonomien i form af den kreative videreforædling af eksisterende produkter samt produkter, der i sig selv er oplevelser: kunst, reklame, sport, turisme, design med videre. Oplevelsesøkonomi handler dermed om de processer og produkter, der skaber oplevelser for kunden. Et særligt kendetegn ved økonomien omkring produktion af oplevelser er, at forbrugeren er i fokus. Vi skal have flere kreative, veluddannede kandidater. Oplevelsesindustrien Oplevelsesindustrien går på tværs af sektorer, brancher og fagområder og dækker over kommerciel, kulturel og kunstnerisk virksomhed, der udføres af en række personer lige fra kulturproducenten til servicemedarbejderen og fra den udøvende kunstner til event manageren. Oplevelsesindustrien har ikke klare grænser, men dækker offentlige og private virksomheder og organisationer, der som hovedaktivitet beskæftiger sig med både design, kultur, kunst og sport. Det vil sige film, teater, musik, dans, turisme, sport, spil / multimedier medvidere. Oplevelsesvirksomhederne skal anderledes hårdt leve op til forbrugernes dom, hvor succesen måles på graden af underholdning. Kun den oplevelse, der virkelig sælger billetter, er en succes og hiver pengene hjem igen. Forbrugerne af oplevelser er uden nåde, - fiaskoer afregnes kontant. Hvad er det for nogle spændende job, der går ud på at producere oplevelser? Det er job og uddannelser, hvor vi populært sagt skal være gode til at finde på. Altså kreative og innovative job, som kan sikre Danmarks position i verden. Danmark skal rustes med uddannelser til oplevelsesøkonomien I dag beskæftiger Danmark omkring personer i oplevelsesindustrien, hvilket indbringer os en 9. plads på oplevelsesøkonomiens internationale Top 10. Der er dog langt op til europæiske topscorere som Storbritannien og Sverige, hvor personer er beskæftiget i oplevelsesvirksomhederne. Derfor satses der politisk på, at universiteterne og de kreative, kunstneriske institutioner på Kulturministeriets område samarbejder om at udvikle uddannelser, der ruster Danmark til oplevelsesøkonomien. 7

8

9 Argh! Et desperat kik på uret viser, at hvis du falder i søvn nu, vil der være præcis 3 timer, til du skal op igen. Om kort tid bliver det lyst udenfor, og en ny dag er startet inden du overhovedet nåede at få afsluttet den foregående. Mere og mere desperat prøver du at berolige dig selv med at ok, det går da nok med kun et par timers søvn - lidt ekstra kaffe, og så kører det nok. Og hva behøver vi også alt det hvile for, anyway. Men for få timer på øjet går ud over mere end kaffeforbruget... Søvn er lige så vigtigt for krop og sind som vand er for planterne. Men i en travl hverdag og med en konstant følelse af, at der bare ikke ER timer nok i døgnet, kommer søvnen alt for ofte til at fungere som en kreditkonto, hvor man lige henter et par ekstra timer, når det kniber - man kan jo sove, når man bliver gammel!. Men det er en dårlig idé, for for lidt søvn kan bl.a. have konsekvenser for evnen til at lære nyt, for humøret og for kropsvægten. I dette nummer ser vi nærmere på, hvad søvn betyder for evnen til at lære nyt og træffe beslutninger, hvor der er usikkerhed involveret. Sov dig til ny viden Et eksempel på, at en god nats søvn har stor betydning for vores evne til for eksempel at lære nye ting og løse opgaver, viser et studie i Nature (okt. 2005). Deltagerne blev undervist i en kompleks metode til at løse et matematisk problem, der også kunne løses på en nemmere måde. 12 timer senere fik deltagerne en opgave, og her så kun få, at der var en nemmere løsning. Til sammenligning fandt dobbelt så mange løsningen efter en god nats søvn. Forenklet er en af teorierne, at når vi lærer noget nyt, dannes der en forbindelse mellem knudepunkter i det fine netværk, som udgør hjernen. Idéen er, at vi i første omgang skaber forbindelsen på et slags skitsebræt. Først når vi sover, har hjernen ro fra alle påvirkninger udefra og kan fokusere på at få bygget tilsvarende netværk på lageret, så der bliver plads til nye portioner viden på skitsebrættet og vi kan starte forfra. Uden søvn, vil der altså kun være meget lidt lærdom, der kommer igennem. Meget tyder derfor på, at søvn er vigtigt i forhold til indlæring. Måske endda en nødvendighed. Sov før beslutningerne træffes En god nats søvn kan være afgørende, hvis du skal træffe beslutninger, hvor der er en usikkerhedsfaktor involveret. Det viser bl.a. resultaterne af et studie i Journal of Sleep Research (2006), hvor 24 frivillige forsøgspersoner i alderen år blev bedt om at spille et spil, hvor de skulle træffe beslutninger med en risikofaktor. Efter 49,5 timer uden søvn spillede deltagerne spillet igen, og det viste sig, at de 2 døgn uden søvn gjorde deltagerne langt mere risikovillige. Og jo ældre deltageren var, jo mere gamblede han/hun. Faktisk konkluderede forskerne, at med 2 døgns søvnunderskud viste deltagerne en adfærd, der lignede personer med en særlig form for hjerneskade, blot i mildere grad. Så hvis dit job kræver, at du træffer beslutninger, hvor der er en vis risiko involveret, er der endnu mere grund til at gøre en indsats for at sikre nattesøvnen. Mere nattesøvn eneste løsning? Selvom nattesøvnen ikke direkte kan erstattes af ultrakorte søvn-perioder i løbet af dagen, såkaldte power naps, så tyder meget på, at det kan være en god måde at holde koncentrationen og præstationen i top i løbet af dagen. Mellem minutter giver den bedste effekt, viser et studie i Journal of Sleep Research (2002), men det er endnu uklart hvorfor det netop er denne længde lur, der virker bedst. Meget tyder altså på, at tilstrækkeligt med timer på øjet er en vigtig del af opskriften på toppræstationer - og særligt, hvis det handler om noget, hvor du skal lære nyt, gennemskue problemstillinger og træffe beslutninger med risici involveret. Så sørg for at få god kvalitets nattesøvn og nok af det, og hvis du føler dig træt i løbet af dagen, så snup en powernap. Det vil booste både din præstationen og din energi! Så sov godt! Chris Macdonald Politikens trænings-, ernærings- og sundhedsekspert. FAKTA: Ca. hver 10. dansker lider af søvnbesvær og søvnmangel i så høj grad, at det påvirker deres hverdag (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, April 2002). De fleste har brug for 6-8 timers søvn. Føler du dig ikke udhvilet og frisk, når du vågner, får du sandsynligvis for lidt. Problemer med at huske, sværere ved at lære nyt og vanskeligt ved at træffe beslutninger er nogle af konsekvenserne af for lidt søvn over længere tid. Tilknyttet Institut for Idræt på Københavns Universitet. Grundlægger og direktør for Danmarks første UCI professionelle kvindecykelhold. Efterspurgt foredragsholder. Populær spinninginstruktør i Fitness dk. Kontakt: 9

10 Små servicevirksomheder mangler mand Af Frederik M. Juel, Erhvervsbladet Knaphed. Andelen af små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft skyder i vejret. Inden for handel, transport og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte, viser nye undersøgelse. Det danske arbejdsmarked strammer til, og det begynder nu for alvor at gå ud over landets mange tusinde små og mellemstore virksomheder. Andelen af mindre virksomheder, der mangler arbejdskraft, skyder i vejret. Inden for transport, handel og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte. For et år siden manglede 50 procent af den type virksomheder medarbejdere. I dag er det tal vokset til 85 procent. På samme tid er andelen af store virksomheder, der mangler arbejdskraft, nogenlunde uændret. Det viser, den nyeste arbejdskraftundersøgelse fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisation HTS-A. Små er hårdt ramt Lige over virksomheder, der har fra én og til over 100 ansatte, har medvirket i undersøgelsen. - Resultaterne af vores undersøgelse viser helt klart, at stigning i andelen af virksomheder, som har knaphed på arbejdskraft, er klart størst hos de små og mellemstore virksomheder, siger afdelingschef i HTS-A Lars Storr-Hansen, der forudser, at problemer for smv erne vil fortsætte de kommende år. Bedre til at rekruttere - Det gør, at virksomhederne skal begynde at rekruttere deres medarbejdere på en anden måde. Eksempelvis er der i forbindelse med velfærdsforliget er der blevet åbnet for såkaldte partnerskabsaftaler, hvor flygtninge og indvandrere med tilskud kan komme direkte ud i virksomhederne til oplæring. Den mulighed skal erhvervslivet blive bedre til at benytte, siger Lars Storr-Hansen. Han understreger, at arbejdsformidlingen og kommunerne også skal være mere offensive og gå ud til virksomhederne og sælge ideen med de nye partnerskaber. Mister ordrer til en mia. kr. I undersøgelsen fra HTS-A kan man se, at det er servicevirksomhederne, der har sværest ved at få nye medarbejdere. Samlet set mangler de mindre virksomheder op mod medarbejdere, og de går glip af ordrer for omkring én mia. kr., fordi de ikke har personale nok. Afdelingschef i Danske Bank Steen Bocian er helt enig med Lars Storr-Hansen i, at smv erne fremover må kæmpe en hård kamp for at få arbejdskraft nok. - De store virksomheder har nogle tilbud til medarbejderne, som de små virksomheder kan have svært ved at konkurrere med. Det kan eksempelvis være karrieremuligheder inden for koncernen, muligheder for internationale forbindelser eller lignende. Det kan måske være sværere for de små virksomheder, og det må de forholde sig til, siger Steen Bocian. 10

11 Styrk kun medarbejdernes stærke sider Af Ledernes Hovedorganisation Nyeste udvikling af ledelsesmetoden Appreciative Inquiery (værdsættende samtale) går ud på at lukke øjnene for medarbejdernes svagheder og fokusere på deres styrker. Spildte muligheder Opdateringen af Appreciative Inquierymetoden blev præsenteret af Marcus Buckingham på American Society for Training and Developments (ASTD) årlige konference i Dallas, Texas. Marcus Buckingham er en af de tunge drenge i amerikansk lederudvikling. Han har gennem mange år stået i spidsen for ledelsesundersøgelser i The Gallup Organization. Ifølge Markus Buckingham lærer ledere at opretholde styrker og at bruge ressourcer til undervisning og læring til at forbedre svagheder. Men det fører ifølge ham til spildte muligheder. I stedet bør ledere udvikle medarbejdernes stærke sider. Lederne tilbyder kurset Værdsættende samtaler og positive dialogprocesser, hvor kursisterne får blandt andet trænet den værdsættende samtale og sin personlige ledelsesstil i forhold til forskellige kommunikationsformer. Kort sagt, i stedet for at give medarbejderne nye færdigheder gælder det om at udnytte hvert individs styrker, hedder det i den opdaterede version. - Find ud af, hvad der er unikt ved en person og få udbytte af det, opfordrede han tilhørerne på konferencen til. Sammensæt grupper efter styrker Chefkonsulent i Ledernes Hovedorganisation Leif Sonne arbejder med at sammensætte kurser til Ledernes medlemmer. Han deltog som en af personer - heraf 75 danskere - i ASTD s konference. Leif Sonne ser et tydeligt potentiale i danske virksomheder for den ledelsesmåde, som Markus Buckingham talte varmt for. Gør din arbejdsdag nemmere! Syv gode grunde til at benytte vores GRATIS rekrutterings og annonceringsværktøj Kombiner stillingsannonceringer hos Job-Support Danmark med brugen af OHRMS og opnå en række fordele såsom: Din helt egen brugervenlige og vedligeholdelsesfrie jobsektion på din hjemmeside. Din helt egen CV database til automatisk opsamling af uopfordrede ansøgere fra bl.a. egen hjemmeside, virksomhedspræsentation etc. Adgang til at kunne opsætte og tilpasse ansøgningsskemaer til enhver stillingsannonce annonceret online. Egen ansøgerdatabase til automatisk opsamling af ansøgere fra egen hjemmeside, Job-Support Danmark og andre jobportaler. Adgang til en automatiseret og individualiseret besvarelse af alle modtagne ansøgere, hvilket sikrer de jobsøgende en hurtig, god og professionel behandling. Egen ansøger- og kandidatadministration til håndtering, prioritering, sortering og match af CV er i din egen samt CV-databasen hos Job-Support Danmark. Adgang til dit eget mediebureau-modul til distribuering af stillingsannoncer til diverse internetbaserede jobportaler samt evt. bestilling af DTP arbejde til indrykning i de trykte medier. For yderligere information +800 USE-OHRMS Ring GRATIS i hele norden Danmark Kvalitet Service Garanti

12 Nyere regler for deltidssygemelding og indhentning af lægeerklæring hos ansatte Af Advokat Wivi H. Larsen (H), Ret & Råd Advokater De nyere regler skal medvirke til, at den ansatte ikke nødvendigvis skal være væk fra arbejdspladsen, hvis der kan findes egnede jobfunktioner til den pågældende. Som arbejdsgiver kan du nu forlange en uddybende lægeerklæring fra sygemeldte ansatte. Erklæringen skal indeholde konkrete oplysninger om sygdommen, dvs. hvilke konkrete funktionsbegrænsninger den medfører i forhold til den ansattes arbejdsfunktioner. Reglerne skal medvirke til, at den ansatte ikke nødvendigvis skal være væk fra arbejdspladsen, hvis der kan findes egnede jobfunktioner til den pågældende. Fra 1. juli 2005 blev det muligt for arbejdsgivere at kræve, at deres ansattes lægeerklæring ved sygdom skal indeholde oplysninger om sygdommens konkrete funktionsbegrænsninger. Dvs. hvilke funktioner den ansatte ikke længere kan varetage, og hvilke funktioner på arbejdspladsen det vil være muligt fortsat at beskæftige den ansatte med. Det betyder altså, at en sygemelding fra en af dine ansatte ikke nødvendigvis betyder, at den pågældende i hele sygdomsperioden er afskåret fra at varetage et arbejde. Arbejdet skal blot indrettes i overensstemmelse med lægeerklæringen. Hvis for eksempel lægeerklæringen fastslår, at den ansatte har rygproblemer, kan en mere skånsom arbejdsopgave evt. findes. Det kunne tænkes, at din ansatte ikke tåler længerevarende stående arbejde, hvorfor et tilsvarende, men blot siddende arbejde vil kunne varetages. Du har også som arbejdsgiver ret til at forlange nærmere oplysning om sygdommens varighed. Hvis den ansatte er syg i mere end 14 dage, kan du som arbejdsgiver forlange at få lavet en såkaldt varighedsattest. Attesten kan både udarbejdes af den ansattes egen læge, eller du kan forlange, at den skal udarbejdes af specialist. Har du yderligere spørgsmål til denne eller andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat. Er din virksomhed for eksempel på forkant med og har opdateret alle ansættelseskontrakterne? Ret&Råd råder over forskellige koncepter, der er målrettet til rådgivning af virksomheder, nemlig Rettidig Rådgivning og Juridisk Årsrapport. Advokat Wivi H. Larsen (H) Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde med omkring 570 medarbejdere heraf ca. 175 advokater på 67 kontorer fordelt over hele landet. Ret&Råd har 71 advokater, der beskæftiger sig med ansættelse og personaleforhold. Alle kontorer og advokater er forbundet via et moderne IT-netværk. Ret&Råd Sekretariatet Fruebjergvej København Ø Telefon:

13 Når en medarbejder får kræft Af Pia Nielsen, paa Jobbet - Oktober 2006 På arbejdspladserne kan det medføre usikkerhed og forskellige problemer, når en medarbejder rammes af en kræftsygdom. Hvad skal man som leder stille op i forhold til en alvorligt syg medarbejder? Hvilke forhold skal man sørge for at få talt om? Og hvordan kan man i det hele taget støtte den syge? Der kan også opstå problemer med kollegerne, som kan blive nervøse og føle sig usikre på, hvordan de skal opføre sig over for den syge. Alle de nævnte eksempler udgør ikke kun problemer for virksomheden, men også for den syge medarbejder. Hver 6. dansker får kræft inden pensionsalderen Af Pia Nielsen, paa Jobbet - Oktober 2006 Håndter problemerne på en god måde Igennem de senere år har Kræftens Bekæmpelse fået et stigende antal henvendelser fra virksomhedsledere, kolleger og fra kræftpatienter, som oplever problemer på arbejdspladsen under eller efter et sygdomsforløb. Det fremgår af henvendelserne, at man på virksomhederne kan være meget usikker på, hvordan problemerne kan håndteres på en god måde. Få mere at vide Derfor har Kræftens Bekæmpelse lavet en håndbog Når en medarbejder får kræft som henvender sig til arbejdsgivere. Ved at klikke dig ind på kan du læse et resumé af bogen, eller du kan hente hele håndbogen i pdf. Kræftens Bekæmpelse kan mod betaling tilbyde følgende konsulentydelser til virksomheder: Foredrag: Når en medarbejder får kræft Samtaler med leder og kolleger: Hvordan griber man situationen med en syg medarbejder og kollega an? Rådgivning/ vejledning til ledere som har en kræftsyg medarbejder. Undervisning til medarbejdere og ledelse om reaktioner, opførsel og handlemuligheder i forhold til en kræftsyg medarbejder. For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent i Kræftens Bekæmpelse Inger Johnsen Telefon: Stigning af sygemeldinger i opsigelsesperioden En undersøgelse viser en kraftig stigning i medarbejdere, der sygemelder sig under opsigelsesperioden. Dansk Handel & Service mener, at lægerne er for rundhåndede med lægeerklæringerne. Stadig flere melder sig syge, hvis de bliver sagt op. I stedet for at gå på arbejde i den periode, som opsigelsesvarslet løber, vælger en del at gå til læge, få en lægeerklæring - og så melde sig syge og blive væk fra arbejdspladsen. For nemt at få en lægeerklæring Det viser en undersøgelse, som Dansk Handel & Service har lavet med et udsnit af deres medlemsvirksomheder med samlet over ansatte. Når arbejdsgiverne spørges i hvilket omfang, de oplever sygemeldinger i opsigelsesperioder svarede 44 procent sidste år ofte eller meget ofte, mens tallet i år er steget til 58 procent. Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Michael Dupont, svarer til undersøgelsen at han ikke finder, at der er nogen evidens for at undersøgelsen er rigtig, selvom arbejdsgiverne har udtalt sig. Der er lavet lovgivning omkring det at sygemelde folk, og han håber ikke at der er nogle læger, der skriver en erklæring, så folk kan slippe for at gå på arbejde. Det er imod alle principper. Vores dagligdag er, at mange sygemelder sig i opsigelsesperioden med psykiske problemer. Vi kan godt se, at det kan komme som et chok at blive sagt op. Men ikke at man skal gå hjemme i seks måneder. Der er selvfølgelig nødvendigt i nogle få tilfælde - men vores indtryk er, at det er alt for nemt at få en lægeerklæring, siger Charlotte Vester, der er funktionschef og advokat i Dansk Handel & Service. 13

14 Nu over beskæftigede i bygge og anlæg Stigning på 3,3 pct. i den sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse Den faktiske beskæftigelse inden for bygge og anlæg var i 3. kvartal på , hvilket er det højeste de seneste 25 år. Når der korrigeres for sæsonudsving steg beskæftigelsen med 3,3 pct. fra 2. til 3. kvartal. Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg fra i 2. kvartal til i 3. kvartal. Udviklingen dækker over modsat rettede tendenser. Inden for reparation og vedligeholdelse steg beskæftigelsen således med 16,3 pct., mens den faldt med 4,3 pct. inden for nybyggeri. Den faktiske beskæftigelse steg 10,0 pct. Konjunkturbarometer for bygge og anlæg samt arbejdsløshedstal peger i samme retning Den faktiske beskæftigelse på er resultatet af en stigning på personer eller 10,0 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Inden for reparation og anlæg steg beskæftigelsen henholdsvis med 15,1 pct. og 8,2 pct. i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Den høje aktivitet i byggesektoren fremgår også af den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 428 (Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2006). Konjunkturbarometret viser, at virksomheder, svarende til 41 pct. af beskæftigelsen, angav mangel på arbejdskraft som årsag til produktionsbegrænsninger. De seneste arbejdsløshedstal viser også, at arbejdsløshe-den inden for byggefagene er særlig lav, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 425 (Ar-bejdsløsheden august 2006). Antal beskæftigede inden for bygge og anlæg Stor forskel på udviklingen i de enkelte brancher Den sæsonkorrigerede udvikling i beskæftigelsen fra 2. kvartal til 3. kvartal varierer i de forskellige brancher. Beskæftigelsen for vvs-installatører og entreprenører steg med henholdsvis 18,3 pct. og 6,5 pct. Derimod faldt beskæftigelsen for anden bygge- og anlægsvirksomhed og glarmestre med henholdsvis 21,7 pct. og 8,8 pct. 14

15 Tabel 1. Nu over beskæftigede i bygge og anlæg Tabel 2. 14

16 - Hele Danmarks elev jobportal Søger du også elever? Ring: JOB (562)

SEPTEMBER 16 / OKTOBER

SEPTEMBER 16 / OKTOBER HR-News Besøgstal på internettet er ubrugelige Besøgstal er en ringe vejviser, men bliver alligevel brugt flittigt til at guide annoncørerne gennem vildnisset af muligheder på internettet. Sygefravær eller

Læs mere

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen

HR-News. Udnyt potentialet bedre. Fremtidens elitemedarbejder. Opgrader ansættelsessamtalen HR-News Udnyt potentialet bedre Virksomhederne skal være bedre til at få personer med ledelsespotentiale til at påtage sig nye udfordringer. Fremtidens elitemedarbejder Fremtidens elitemedarbejder er en

Læs mere

HR-News. Skru ned for hyggen KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme.

HR-News. Skru ned for hyggen KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. HR-News Skru ned for hyggen KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. Personale-ledelse hitter Selvudvikling. Personlig udvikling, personaleledelse

Læs mere

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende HR-News Personlig kommunikation er en magtfaktor Nycomed Danmark De personlige egenskaber er afgørende August 2005 HR-News Velkommen til det nye nummer af HR-News. Du er sikkert, som så mange andre netop

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE

FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #2 MAJ 2009 FODBOLDKLOG PÅ LEDELSE Mere effektive møder, 2 Styr din hverdag, 4 Flere ledige. Flere medlemmer, 6 Boom i tillægsforsikring, 7 Spar penge på kurser, 8 Kursuskatalog,

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage 3:2008:September Tema: Anerkendende kultur: I gang

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere