HR-News. Innovation og det interne medarbejdernetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-News. Innovation og det interne medarbejdernetværk"

Transkript

1 HR-News Innovation og det interne medarbejdernetværk Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. Sov dig til en toppræstation Argh! Et desperat kik på uret viser, at hvis du falder i søvn nu, vil der være præcis 3 timer, til du skal op igen. Om kort tid bliver det lyst udenfor, og en ny dag er startet inden du overhovedet nåede at få afsluttet den foregående. Oplevelsesjob Vi forandrer os, og vi bliver rigere. Vi efterspørger oplevelser, og vi har råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. NOVEMBER / DECEMBER

2 Leder Endnu en jul nærmer sig - endnu et dejligt år går på hæld. Endnu et år bliver skrevet i vores historie - til alle de andre gode minder vi kan glæde os. Et år hvor størstedelen af alle danske virksomheder har oplevet en enorm fremgang - en fremgang der til tider kunne virke som the never ending story, hvis ikke det havde været for udviklingen på arbejdsmarkedet. En udvikling der har lagt yderlige pres på de ofte i forvejen meget pressede personale- og HR-afdelinger herhjemme. Et pres som vi direkte kan mærke i en enorm efterspørgsel for online systemer, som bl.a. vort eget, OHRMS, men er denne efterspørgsel skabt af lyst eller egentlig tidsnød? Årsagen vil for mange nok være sekundær, men set fra en udviklers synspunkt et meget interessant spørgsmål. Historisk har HR og IT haft svært til fodfæste på direktionsgangen. Og først for alvor vundet terræn i de danske virksomheder gennem de seneste ti år. Det har nok for mange været kampen mod den etablerede virksomhedskultur og arbejdsgang, hvilket teoretisk burde gøre begge mere forandringsvillige end virksomhedernes øvrige afdelinger. Har HR-afdelingerne og os andre i branchen så egentligt været så forandringsvillige, som vi måske burde være, eller er vi blot selv endt op som en del af det etablerede? Med udgangspunkt i den nuværende arbejdsmarkedssituation, så kan vi vist roligt antage, at mængden af ansøgere generelt har været faldende. Nok ikke alene fordi mængden af ledige er faldet, men nok i større grad fordi det generelt går så godt, at vi alle næsten per automatik er en del af en succes. En succes der forplanter sig i flere udfordringer og større råderum, hvilket i sidste ende nok mindsker folks elementære behov for forandring. I forhold til at måle vor egen forandringsvillighed, hvad har vi så egentligt selv gjort det seneste år for at tilpasse os den nye arbejdsmarkedssituation? Har HR-afdelingerne fået tilført flere midler? Har HR-afdelingerne formået at blive innovative frontløbere i kampen om den kvalificerede arbejdskraft? Eller har vi overordnet blot fastholdt vor arbejdsgang, som også var gældende året før? Jeg tror desværre mange vil kunne genkende, at der faktisk ikke er sket radikale ændringer. Vi bruger måske stadig blot en enkelt udbyder til vor annoncering eller værre endnu to som er komplimentærer. Efter langt om længe at have fået mulighed for at se et eksemplar af de mange nye gratisaviser, så virker det endda som om enkelte HR- afdelinger har søgt tilflugt tilbage i det trykte medie. Og hvorfor nu det? Hvor mange ansøgninger modtager vi efterhånden via post, som er håndskrevne? Jeg tror faktisk størstedelen af os kan have svært ved at erindre, hvornår vi sidst modtog en ansøgning med posten og så endda håndskreven. Uanset hvor en kandidat ser eller hører om stillingen så vi vist roligt antage at de skal tænde computeren for at ansøge en stilling, så mon ikke sandsynligheden for at kandidaten foretager sin øvrige jobsøgning online i samme arbejdsgang er større end at kandidaten faktisk gemmer avisen for i sidste ende at fremsende sin ansøgning senere? Indefra kan det være meget svært at komme med en rationel og logisk forklaring. Det virker derimod mere som et resultat af afmagt hos HR-afdelingerne - alternativt er det nogle fantastisk dygtige sælgere, som formår at udnytte situationen optimalt for egen gunst. Til sammenligning kørte jeg forleden bagefter en varevogn med påskriften, Dygtig sælger søges. Det er da forandringsvillighed, der er til at tage og føle på! Om det så har givet virksomheden det ønskede resultat vides ikke, men i bund og grund er det vel egentlig den forandringsvillighed, som vi alle går og higer efter i dagligdagen? Alt for ofte søger vi nok alligevel blot tilflugt ved det gammelkendte og det tidligere sikre nøjagtigt som virksomhedernes øvrige afdelinger gjorde, da HR- og IT-afdelingerne første gang blev introduceret. Vi ved alle efterhånden, at teknologien og udviklingen på ingen måde står stille og en gang i mellem, så kan den for alvor gavne os, mens den andre gange desværre kan ende som en tidsrøver, men mon ikke den nuværende arbejdsmarkedssituationen og det kommende nytår, kunne være en kærkommen mulighed til, at vi alle krydrede det gammelkendte med noget nyt forandring! Ricki Vejsmose 1

3 HR-News November / December 2006 Job-Support Danmark Roskildevej 414 DK-2640 Hedehusene Telefon: (+45) Telefax: (+45) www: HR-News.Job-Support.dk Skribenter Jens Martinus Pedersen, Bruun Leo Martinus Rene Pedersen, ComON Hassan El Hani, ComON Pia Nielsen, Paa Jobbet Chris MacDonald, Trænings- & ernæringsekspert Frederik M. Juel, Erhvervsbladet Ledernes Hovedorganisation Advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Advokater Danmarks Statistik Illustrationer og billedbehandling Job-Support Danmark 4 Innovation og det interne medarbejdernetværk Fotostudier AbleStock Cut and Deal Ltd. LLC, FogStock LLC, VStock photolibrary.com pty. ltd. Tryk Jannerup Offset A/S Ndr. Ringgade Slagelse 7 Oplevelsesjob 8 Sov dig til en toppræstation HR-News udgives af Job-Support Danmark, på licens fra Job-Support International Ltd. 29 Harley Street London W1G 9QR United Kingdom Telefon: (+44) Telefax: (+44) WWW: Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til Job-Support Danmark, der intet ansvar påtager sig for manuskripter, fotografier og lign. som indsendes uopfordret. Eventuelle priser anført i HR-News er alle vejledende, og Job-Support Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl. Artikler billeder eller annoncer må ikke eftertrykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Job-Support Danmark. 4. Innovation og det interne medarbejdernetværk Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. 6. Museskader er stadig ikke anerkendt Selv om tre danskere i slutningen af september fik anerkendt museskader som arbejdsskader, skal de mange danskere med smerte i skuldre og albuer ikke sætte næsen op efter erstatning. 6. s stresser medarbejdere 25 minutter. Så lang tid kan der gå, før en medarbejder igen bliver fuld fokuseret om sin opgave, når s eller sms er afbryder arbejdsdagen. 7. Oplevelsesjob Vi forandrer os, og vi bliver rigere. Vi efterspørger oplevelser, og vi har råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. 8. Sov dig til en toppræstation Argh! Et desperat kik på uret viser, at hvis du falder i søvn nu, vil der være præcis 3 timer, til du skal op igen. Om kort tid bliver det lyst udenfor, og en ny dag er startet inden du overhovedet nåede at få afsluttet den foregående. 10. Små servicevirksomheder mangler mand Andelen af små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft skyder i vejret. Inden for handel, transport og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte, viser nye undersøgelse. 11. Styrk kun medarbejdernes stærke sider Nyeste udvikling af ledelsesmetoden Appreciative Inquiery (værdsættende samtale) går ud på at lukke øjnene for medarbejdernes svagheder og fokusere på deres styrker. 12. Nyere regler for deltidssygemelding og indhentning af lægeerklæring hos ansatte De forholdsvis nye regler skal medvirke til, at den ansatte ikke nødvendigvis skal være væk fra arbejdspladsen, hvis der kan findes egnede jobfunktioner til den pågældende. 13. Når en medarbejder får kræft På arbejdspladserne kan det medføre usikkerhed og forskellige problemer, når en medarbejder rammes af en kræftsygdom. 13. Stigning af sygemeldinger i opsigelsesperioden En undersøgelse viser en kraftig stigning i medarbejdere, der sygemelder sig under opsigelsesperioden. 3

4 Innovation og det interne medarbejdernetværk Af Jens Martinus Pedersen, cand.oecon., partner i Bruun Leo Martinus og Ekstern Lektor, SDU, Odense. Virksomheder kender langt fra deres medarbejdere godt nok. Alt for ofte går virksomhedens skjulte talenter tabt i mængden. Dette er skidt for både virksomheden og de enkelte medarbejdere. Et indblik i virksomhedens interne medarbejdernetværk afslører mange facetter af samarbejdet, som har stor betydning for, hvor godt virksomheden og ikke mindst medarbejderne klarer sig. Det interne netværk og innovation Svaret på manglende innovation er netværk. For de fleste er netværk lig med netværk mellem virksomheder eller dem man kender. Men virksomhederne gemmer på en række menneskelige ressourcer, som ikke udnyttes til fulde. Ofte mener virksomhedslederen at kende medarbejdernes kompetencer samt deres samarbejdsrelationer. Det interessante er imidlertid, om medarbejderne kender hinandens kompetencer og samarbejdsrelationer! Analyser har vist, at medarbejdernes interne netværk har stor betydning for virksomhedens innovationsevne. Det er via medarbejdernes netværk at viden deles, skabes og integreres. Der er derfor god økonomi i at kende til det interne medarbejdernetværk. Netværk - meget mere end du tror Når de fleste tænker netværk, tænker de på de kontakter, de har. Netværk er imidlertid også de kontakter, man ikke har. Forstået på den måde, at kontakternes kontakter også er en del af netværket. Ovenfor er givet to eksempler på medarbejdernetværk - begge er virkelige eksempler på medarbejdernetværk, og begge har vidt forskellig betydning for videndeling, samarbejde og innovation. Figurerne viser, hvordan samarbejdet mellem afdelingerne (orange, grå og blå) var før og efter en organisatorisk ændring. Den første viser, at der ingen kommunikation var mellem den orange afdeling og blå afdeling. Årsagen var, at medarbejderne ikke var bevidste om hinandens roller, kompetencer og funktion. Der kan dannes en række af sådanne illustrationer, og på den måde kortlægges hvordan arbejdet rent faktisk udføres. Den indsigt gør det muligt at foretage forandringer på baggrund af fakta og ikke blot mavefornemmelse. På baggrund af netværkene er det muligt at udlede en række konklusioner og anbefalinger, som tilsammen hjælper virksomheden og medarbejderne med at navigere i deres interne netværk. Derved får virksomheden meget mere ud af sine ressourcer og forbedrer virksomhedens konkurrenceevne samt medarbejdertrivselen. Handlingsorienteret information Medarbejdersegmenteringen nedenfor er et eksempel på handlingsorienteret information. 4

5 De tomme tønder kendetegnes ved deres mange relationer og høje grad af synlighed i organisationen, men rent fagligt sætter disse personer kun i ringe grad deres præg på organisationen. De klare stjerne er personer der både spiller en central kommunikativ rolle samt fagligt bidrager og inspirerer positivt. De tavse er typisk de mindst integrerede personer i virksomheden, og deres kompetencer anvendes sjældent som inspirationskilde. Typiske eksempler er nyansatte, der endnu ikke er trådt i karakter, samt indgroede medarbejdere, der forholder sig rutinemæssigt til dagligdagen. De skjulte talenter er medarbejdere, hvis evne til at inspirere og formidle viden ikke kendes eller bruges af andre. Ovenstående segmentering bruges til at udnytte de enkelte medarbejdergrupper bedre. Det er ikke rigtigt eller forkert at tilhøre den ene eller anden kategori. For eksempel kan de tomme tønder gives roller, viden eller ansvar, så virksomheden udnytter deres synlighed i virksomheden. Virksomheden kan også undersøge, hvorfor en medarbejder er blandt de tavse. Det kan skyldes at medarbejderen er nyansat, har et aktivt liv udenfor arbejde som betyder meget for medarbejderen eller måske lige mangler det sidste skub for at blive en del af kliken. Er medarbejderne bekendt med egen og andres roller, funktioner og kompetencer, og er de villige til, uden omsvøb, at dele viden med andre, så er virksomheden nået et godt stykke i bestræbelserne på at skabe en innovationsskabende kultur. Medarbejdernes interne netværk udgør en virksomheds ressourcer, skjulte talenter og udviklingsmæssige begrænsninger. Et kendskab til de usynlige mekanismer og relationer vil give virksomheden mulighed for at fremhæve de skjulte talenter og reducere begrænsningerne for yderlig udvikling. Netværk er nøgleordet - viden er en virksomhedsstrategisk ressource, der skabes, integreres og deles via medarbejdernes netværk. Hvis kun ABSOLUT SÆRKLASSE er godt nok... - Din nemmeste vej til et nyt job HR-News - Dit gratis HR-nyhedsbrev - Hele Danmarks elev jobportal F GROUP har igennem de senere år i overvejende grad brugt nettet til stillingsannoncering, det skyldes bl.a. at det er hurtigt, og at det passer godt til en så decentral organisation som f.eks. FONA. I den forbindelse har vi prøvet forskellige udbydere, og vi arbejder fortsat sammen med flere, men Job-Support overgår konkurrenterne gennem sin uovertrufne forståelse for kundens behov, et sublimt layout, en ekspertise, en opfølgning og en service, der er absolut i særklasse. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og kan kun anbefale Job-Support til netannoncering. Kenn Eriksson Personaleadministrationschef F GROUP A/S Et nummer flere løsninger POST-A-JOB Ring GRATIS i hele norden Danmark Kvalitet Service Garanti

6 Museskader er stadig ikke en anerkendt arbejdsskade Af Rene Pedersen, IT-Avisen ComON oktober 2006 Selv om tre danskere i slutningen af september fik anerkendt museskader som arbejdsskader, skal de mange danskere med smerte i skuldre og albuer ikke sætte næsen op efter erstatning.»en historisk dag«var blot et af mærkater, der blev klistret på tirsdag den 26. september. Her anerkendte Arbejdsskadestyrelsen for første gang nogensinde tre museskader som arbejdsskader, hvilket fik landets fagforeninger til at juble. Som ventet betyder den ændrede holdning hos Arbejdsskadestyrelsen dog ikke, at der nu er åbnet op for erstatninger i massevis. Tværtimod har Arbejdsskadestyrelsen i dag slået fast, at de fortsat ikke regner museskader som arbejdsskader, da de ikke mener, at der er medicinsk dokumentation for sammenhængen mellem arbejdet med computermus og bestemte sygdomme i armen.»retslægerådet havde i forbindelse med retssagen udtalt, at der kunne være en sandsynlig årsagssammenhæng mellem arbejdet med computermus 32 timer om ugen og tilskadekomnes smerter i nakke, skulder, åget og højre arm. Der er efterfølgende gennemført et større lægevidenskabeligt udregningsarbejde gennem DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin), som viser, at der ikke er medicinsk bevis for, at arbejde med mus og tastatur kan give sygdomme i hånden, underarmen, albuen eller nakke-skulderområdet«skriver Arbejdsskadestyrelsen i den praksis, som man har præsenteret i dag. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen fremover vil behandle hver enkelt sag for sig, og at de stadig ikke anser museskader for at være arbejdsskader. Samtidig slår de dog fast, at der stadig skal være mulighed for at få anerkendt en museskade i ganske særlige tilfælde. s stresser medarbejdere Af Hassan El Hani, IT-Avisen ComON oktober minutter. Så lang tid kan der gå, før en medarbejder igen bliver fuld fokuseret om sin opgave, når s eller sms er afbryder arbejdsdagen. Danske virksomheder spenderer milliarder af kroner på moderne it-udstyr, der skal gøre arbejdet mere effektivt og og hurtigt. Men det smarte og moderne udstyr har ifølge flere forskere sine omkostninger. En amerikansk undersøgelse, som Økonomisk Ugebrev har kigget på, viser, at der kan gå op til 25 minutter efter en afbrydelse, før medarbejderen igen er fuldt ud fokuseret på sine arbejdsopgaver. Undersøgelsen viser at få opringninger, sms er og mails er mere end rigeligt, før en arbejdsdag bliver splittet ad. Professor Flemming Poufelt fra Handelshøjskolen i København siger til DR Penge, at den moderne kommunikation er en alvorlig tidsrøver.»først besvarer man mail, og så kommer der flere mails, og så er tiden pludselig gået«siger han til DR Penge. Han mener, at virksomheder bør tage den nye teknologi lige så alvorlig som for eksempel rygning, idet for meget spildtid blandt medarbejdere i sidste ende vil kunne ses på virksomhedens bundlinje. 6

7 Oplevelsesjob Af Pia Nielsen, Paa Jobbet - September 2006 Vi forandrer os, og vi bliver rigere. Vi efterspørger oplevelser, og vi har råd til oplevelser, underholdning, kultur og livsstilsforbrug. Vi forbruger oplevelser i højere og højere grad. Vi spiser ikke længere for at blive mætte, men for at få en oplevelse. Desuden nyder vi godt af en række teknologiske landvindinger, som har bidraget til øget spredning af oplevelsesvarer. Det er produkter som computerspil, cd er og mp3-filer, dvd er, tv og radio med mere. Forbrugeren i fokus Det nye er altså, at oplevelserne kommer til udtryk i samfundsøkonomien i form af den kreative videreforædling af eksisterende produkter samt produkter, der i sig selv er oplevelser: kunst, reklame, sport, turisme, design med videre. Oplevelsesøkonomi handler dermed om de processer og produkter, der skaber oplevelser for kunden. Et særligt kendetegn ved økonomien omkring produktion af oplevelser er, at forbrugeren er i fokus. Vi skal have flere kreative, veluddannede kandidater. Oplevelsesindustrien Oplevelsesindustrien går på tværs af sektorer, brancher og fagområder og dækker over kommerciel, kulturel og kunstnerisk virksomhed, der udføres af en række personer lige fra kulturproducenten til servicemedarbejderen og fra den udøvende kunstner til event manageren. Oplevelsesindustrien har ikke klare grænser, men dækker offentlige og private virksomheder og organisationer, der som hovedaktivitet beskæftiger sig med både design, kultur, kunst og sport. Det vil sige film, teater, musik, dans, turisme, sport, spil / multimedier medvidere. Oplevelsesvirksomhederne skal anderledes hårdt leve op til forbrugernes dom, hvor succesen måles på graden af underholdning. Kun den oplevelse, der virkelig sælger billetter, er en succes og hiver pengene hjem igen. Forbrugerne af oplevelser er uden nåde, - fiaskoer afregnes kontant. Hvad er det for nogle spændende job, der går ud på at producere oplevelser? Det er job og uddannelser, hvor vi populært sagt skal være gode til at finde på. Altså kreative og innovative job, som kan sikre Danmarks position i verden. Danmark skal rustes med uddannelser til oplevelsesøkonomien I dag beskæftiger Danmark omkring personer i oplevelsesindustrien, hvilket indbringer os en 9. plads på oplevelsesøkonomiens internationale Top 10. Der er dog langt op til europæiske topscorere som Storbritannien og Sverige, hvor personer er beskæftiget i oplevelsesvirksomhederne. Derfor satses der politisk på, at universiteterne og de kreative, kunstneriske institutioner på Kulturministeriets område samarbejder om at udvikle uddannelser, der ruster Danmark til oplevelsesøkonomien. 7

8

9 Argh! Et desperat kik på uret viser, at hvis du falder i søvn nu, vil der være præcis 3 timer, til du skal op igen. Om kort tid bliver det lyst udenfor, og en ny dag er startet inden du overhovedet nåede at få afsluttet den foregående. Mere og mere desperat prøver du at berolige dig selv med at ok, det går da nok med kun et par timers søvn - lidt ekstra kaffe, og så kører det nok. Og hva behøver vi også alt det hvile for, anyway. Men for få timer på øjet går ud over mere end kaffeforbruget... Søvn er lige så vigtigt for krop og sind som vand er for planterne. Men i en travl hverdag og med en konstant følelse af, at der bare ikke ER timer nok i døgnet, kommer søvnen alt for ofte til at fungere som en kreditkonto, hvor man lige henter et par ekstra timer, når det kniber - man kan jo sove, når man bliver gammel!. Men det er en dårlig idé, for for lidt søvn kan bl.a. have konsekvenser for evnen til at lære nyt, for humøret og for kropsvægten. I dette nummer ser vi nærmere på, hvad søvn betyder for evnen til at lære nyt og træffe beslutninger, hvor der er usikkerhed involveret. Sov dig til ny viden Et eksempel på, at en god nats søvn har stor betydning for vores evne til for eksempel at lære nye ting og løse opgaver, viser et studie i Nature (okt. 2005). Deltagerne blev undervist i en kompleks metode til at løse et matematisk problem, der også kunne løses på en nemmere måde. 12 timer senere fik deltagerne en opgave, og her så kun få, at der var en nemmere løsning. Til sammenligning fandt dobbelt så mange løsningen efter en god nats søvn. Forenklet er en af teorierne, at når vi lærer noget nyt, dannes der en forbindelse mellem knudepunkter i det fine netværk, som udgør hjernen. Idéen er, at vi i første omgang skaber forbindelsen på et slags skitsebræt. Først når vi sover, har hjernen ro fra alle påvirkninger udefra og kan fokusere på at få bygget tilsvarende netværk på lageret, så der bliver plads til nye portioner viden på skitsebrættet og vi kan starte forfra. Uden søvn, vil der altså kun være meget lidt lærdom, der kommer igennem. Meget tyder derfor på, at søvn er vigtigt i forhold til indlæring. Måske endda en nødvendighed. Sov før beslutningerne træffes En god nats søvn kan være afgørende, hvis du skal træffe beslutninger, hvor der er en usikkerhedsfaktor involveret. Det viser bl.a. resultaterne af et studie i Journal of Sleep Research (2006), hvor 24 frivillige forsøgspersoner i alderen år blev bedt om at spille et spil, hvor de skulle træffe beslutninger med en risikofaktor. Efter 49,5 timer uden søvn spillede deltagerne spillet igen, og det viste sig, at de 2 døgn uden søvn gjorde deltagerne langt mere risikovillige. Og jo ældre deltageren var, jo mere gamblede han/hun. Faktisk konkluderede forskerne, at med 2 døgns søvnunderskud viste deltagerne en adfærd, der lignede personer med en særlig form for hjerneskade, blot i mildere grad. Så hvis dit job kræver, at du træffer beslutninger, hvor der er en vis risiko involveret, er der endnu mere grund til at gøre en indsats for at sikre nattesøvnen. Mere nattesøvn eneste løsning? Selvom nattesøvnen ikke direkte kan erstattes af ultrakorte søvn-perioder i løbet af dagen, såkaldte power naps, så tyder meget på, at det kan være en god måde at holde koncentrationen og præstationen i top i løbet af dagen. Mellem minutter giver den bedste effekt, viser et studie i Journal of Sleep Research (2002), men det er endnu uklart hvorfor det netop er denne længde lur, der virker bedst. Meget tyder altså på, at tilstrækkeligt med timer på øjet er en vigtig del af opskriften på toppræstationer - og særligt, hvis det handler om noget, hvor du skal lære nyt, gennemskue problemstillinger og træffe beslutninger med risici involveret. Så sørg for at få god kvalitets nattesøvn og nok af det, og hvis du føler dig træt i løbet af dagen, så snup en powernap. Det vil booste både din præstationen og din energi! Så sov godt! Chris Macdonald Politikens trænings-, ernærings- og sundhedsekspert. FAKTA: Ca. hver 10. dansker lider af søvnbesvær og søvnmangel i så høj grad, at det påvirker deres hverdag (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, April 2002). De fleste har brug for 6-8 timers søvn. Føler du dig ikke udhvilet og frisk, når du vågner, får du sandsynligvis for lidt. Problemer med at huske, sværere ved at lære nyt og vanskeligt ved at træffe beslutninger er nogle af konsekvenserne af for lidt søvn over længere tid. Tilknyttet Institut for Idræt på Københavns Universitet. Grundlægger og direktør for Danmarks første UCI professionelle kvindecykelhold. Efterspurgt foredragsholder. Populær spinninginstruktør i Fitness dk. Kontakt: 9

10 Små servicevirksomheder mangler mand Af Frederik M. Juel, Erhvervsbladet Knaphed. Andelen af små og mellemstore virksomheder, der mangler arbejdskraft skyder i vejret. Inden for handel, transport og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte, viser nye undersøgelse. Det danske arbejdsmarked strammer til, og det begynder nu for alvor at gå ud over landets mange tusinde små og mellemstore virksomheder. Andelen af mindre virksomheder, der mangler arbejdskraft, skyder i vejret. Inden for transport, handel og service ser det værst ud for virksomheder med mellem 15 og 20 ansatte. For et år siden manglede 50 procent af den type virksomheder medarbejdere. I dag er det tal vokset til 85 procent. På samme tid er andelen af store virksomheder, der mangler arbejdskraft, nogenlunde uændret. Det viser, den nyeste arbejdskraftundersøgelse fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisation HTS-A. Små er hårdt ramt Lige over virksomheder, der har fra én og til over 100 ansatte, har medvirket i undersøgelsen. - Resultaterne af vores undersøgelse viser helt klart, at stigning i andelen af virksomheder, som har knaphed på arbejdskraft, er klart størst hos de små og mellemstore virksomheder, siger afdelingschef i HTS-A Lars Storr-Hansen, der forudser, at problemer for smv erne vil fortsætte de kommende år. Bedre til at rekruttere - Det gør, at virksomhederne skal begynde at rekruttere deres medarbejdere på en anden måde. Eksempelvis er der i forbindelse med velfærdsforliget er der blevet åbnet for såkaldte partnerskabsaftaler, hvor flygtninge og indvandrere med tilskud kan komme direkte ud i virksomhederne til oplæring. Den mulighed skal erhvervslivet blive bedre til at benytte, siger Lars Storr-Hansen. Han understreger, at arbejdsformidlingen og kommunerne også skal være mere offensive og gå ud til virksomhederne og sælge ideen med de nye partnerskaber. Mister ordrer til en mia. kr. I undersøgelsen fra HTS-A kan man se, at det er servicevirksomhederne, der har sværest ved at få nye medarbejdere. Samlet set mangler de mindre virksomheder op mod medarbejdere, og de går glip af ordrer for omkring én mia. kr., fordi de ikke har personale nok. Afdelingschef i Danske Bank Steen Bocian er helt enig med Lars Storr-Hansen i, at smv erne fremover må kæmpe en hård kamp for at få arbejdskraft nok. - De store virksomheder har nogle tilbud til medarbejderne, som de små virksomheder kan have svært ved at konkurrere med. Det kan eksempelvis være karrieremuligheder inden for koncernen, muligheder for internationale forbindelser eller lignende. Det kan måske være sværere for de små virksomheder, og det må de forholde sig til, siger Steen Bocian. 10

11 Styrk kun medarbejdernes stærke sider Af Ledernes Hovedorganisation Nyeste udvikling af ledelsesmetoden Appreciative Inquiery (værdsættende samtale) går ud på at lukke øjnene for medarbejdernes svagheder og fokusere på deres styrker. Spildte muligheder Opdateringen af Appreciative Inquierymetoden blev præsenteret af Marcus Buckingham på American Society for Training and Developments (ASTD) årlige konference i Dallas, Texas. Marcus Buckingham er en af de tunge drenge i amerikansk lederudvikling. Han har gennem mange år stået i spidsen for ledelsesundersøgelser i The Gallup Organization. Ifølge Markus Buckingham lærer ledere at opretholde styrker og at bruge ressourcer til undervisning og læring til at forbedre svagheder. Men det fører ifølge ham til spildte muligheder. I stedet bør ledere udvikle medarbejdernes stærke sider. Lederne tilbyder kurset Værdsættende samtaler og positive dialogprocesser, hvor kursisterne får blandt andet trænet den værdsættende samtale og sin personlige ledelsesstil i forhold til forskellige kommunikationsformer. Kort sagt, i stedet for at give medarbejderne nye færdigheder gælder det om at udnytte hvert individs styrker, hedder det i den opdaterede version. - Find ud af, hvad der er unikt ved en person og få udbytte af det, opfordrede han tilhørerne på konferencen til. Sammensæt grupper efter styrker Chefkonsulent i Ledernes Hovedorganisation Leif Sonne arbejder med at sammensætte kurser til Ledernes medlemmer. Han deltog som en af personer - heraf 75 danskere - i ASTD s konference. Leif Sonne ser et tydeligt potentiale i danske virksomheder for den ledelsesmåde, som Markus Buckingham talte varmt for. Gør din arbejdsdag nemmere! Syv gode grunde til at benytte vores GRATIS rekrutterings og annonceringsværktøj Kombiner stillingsannonceringer hos Job-Support Danmark med brugen af OHRMS og opnå en række fordele såsom: Din helt egen brugervenlige og vedligeholdelsesfrie jobsektion på din hjemmeside. Din helt egen CV database til automatisk opsamling af uopfordrede ansøgere fra bl.a. egen hjemmeside, virksomhedspræsentation etc. Adgang til at kunne opsætte og tilpasse ansøgningsskemaer til enhver stillingsannonce annonceret online. Egen ansøgerdatabase til automatisk opsamling af ansøgere fra egen hjemmeside, Job-Support Danmark og andre jobportaler. Adgang til en automatiseret og individualiseret besvarelse af alle modtagne ansøgere, hvilket sikrer de jobsøgende en hurtig, god og professionel behandling. Egen ansøger- og kandidatadministration til håndtering, prioritering, sortering og match af CV er i din egen samt CV-databasen hos Job-Support Danmark. Adgang til dit eget mediebureau-modul til distribuering af stillingsannoncer til diverse internetbaserede jobportaler samt evt. bestilling af DTP arbejde til indrykning i de trykte medier. For yderligere information +800 USE-OHRMS Ring GRATIS i hele norden Danmark Kvalitet Service Garanti

12 Nyere regler for deltidssygemelding og indhentning af lægeerklæring hos ansatte Af Advokat Wivi H. Larsen (H), Ret & Råd Advokater De nyere regler skal medvirke til, at den ansatte ikke nødvendigvis skal være væk fra arbejdspladsen, hvis der kan findes egnede jobfunktioner til den pågældende. Som arbejdsgiver kan du nu forlange en uddybende lægeerklæring fra sygemeldte ansatte. Erklæringen skal indeholde konkrete oplysninger om sygdommen, dvs. hvilke konkrete funktionsbegrænsninger den medfører i forhold til den ansattes arbejdsfunktioner. Reglerne skal medvirke til, at den ansatte ikke nødvendigvis skal være væk fra arbejdspladsen, hvis der kan findes egnede jobfunktioner til den pågældende. Fra 1. juli 2005 blev det muligt for arbejdsgivere at kræve, at deres ansattes lægeerklæring ved sygdom skal indeholde oplysninger om sygdommens konkrete funktionsbegrænsninger. Dvs. hvilke funktioner den ansatte ikke længere kan varetage, og hvilke funktioner på arbejdspladsen det vil være muligt fortsat at beskæftige den ansatte med. Det betyder altså, at en sygemelding fra en af dine ansatte ikke nødvendigvis betyder, at den pågældende i hele sygdomsperioden er afskåret fra at varetage et arbejde. Arbejdet skal blot indrettes i overensstemmelse med lægeerklæringen. Hvis for eksempel lægeerklæringen fastslår, at den ansatte har rygproblemer, kan en mere skånsom arbejdsopgave evt. findes. Det kunne tænkes, at din ansatte ikke tåler længerevarende stående arbejde, hvorfor et tilsvarende, men blot siddende arbejde vil kunne varetages. Du har også som arbejdsgiver ret til at forlange nærmere oplysning om sygdommens varighed. Hvis den ansatte er syg i mere end 14 dage, kan du som arbejdsgiver forlange at få lavet en såkaldt varighedsattest. Attesten kan både udarbejdes af den ansattes egen læge, eller du kan forlange, at den skal udarbejdes af specialist. Har du yderligere spørgsmål til denne eller andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat. Er din virksomhed for eksempel på forkant med og har opdateret alle ansættelseskontrakterne? Ret&Råd råder over forskellige koncepter, der er målrettet til rådgivning af virksomheder, nemlig Rettidig Rådgivning og Juridisk Årsrapport. Advokat Wivi H. Larsen (H) Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde med omkring 570 medarbejdere heraf ca. 175 advokater på 67 kontorer fordelt over hele landet. Ret&Råd har 71 advokater, der beskæftiger sig med ansættelse og personaleforhold. Alle kontorer og advokater er forbundet via et moderne IT-netværk. Ret&Råd Sekretariatet Fruebjergvej København Ø Telefon:

13 Når en medarbejder får kræft Af Pia Nielsen, paa Jobbet - Oktober 2006 På arbejdspladserne kan det medføre usikkerhed og forskellige problemer, når en medarbejder rammes af en kræftsygdom. Hvad skal man som leder stille op i forhold til en alvorligt syg medarbejder? Hvilke forhold skal man sørge for at få talt om? Og hvordan kan man i det hele taget støtte den syge? Der kan også opstå problemer med kollegerne, som kan blive nervøse og føle sig usikre på, hvordan de skal opføre sig over for den syge. Alle de nævnte eksempler udgør ikke kun problemer for virksomheden, men også for den syge medarbejder. Hver 6. dansker får kræft inden pensionsalderen Af Pia Nielsen, paa Jobbet - Oktober 2006 Håndter problemerne på en god måde Igennem de senere år har Kræftens Bekæmpelse fået et stigende antal henvendelser fra virksomhedsledere, kolleger og fra kræftpatienter, som oplever problemer på arbejdspladsen under eller efter et sygdomsforløb. Det fremgår af henvendelserne, at man på virksomhederne kan være meget usikker på, hvordan problemerne kan håndteres på en god måde. Få mere at vide Derfor har Kræftens Bekæmpelse lavet en håndbog Når en medarbejder får kræft som henvender sig til arbejdsgivere. Ved at klikke dig ind på kan du læse et resumé af bogen, eller du kan hente hele håndbogen i pdf. Kræftens Bekæmpelse kan mod betaling tilbyde følgende konsulentydelser til virksomheder: Foredrag: Når en medarbejder får kræft Samtaler med leder og kolleger: Hvordan griber man situationen med en syg medarbejder og kollega an? Rådgivning/ vejledning til ledere som har en kræftsyg medarbejder. Undervisning til medarbejdere og ledelse om reaktioner, opførsel og handlemuligheder i forhold til en kræftsyg medarbejder. For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent i Kræftens Bekæmpelse Inger Johnsen Telefon: Stigning af sygemeldinger i opsigelsesperioden En undersøgelse viser en kraftig stigning i medarbejdere, der sygemelder sig under opsigelsesperioden. Dansk Handel & Service mener, at lægerne er for rundhåndede med lægeerklæringerne. Stadig flere melder sig syge, hvis de bliver sagt op. I stedet for at gå på arbejde i den periode, som opsigelsesvarslet løber, vælger en del at gå til læge, få en lægeerklæring - og så melde sig syge og blive væk fra arbejdspladsen. For nemt at få en lægeerklæring Det viser en undersøgelse, som Dansk Handel & Service har lavet med et udsnit af deres medlemsvirksomheder med samlet over ansatte. Når arbejdsgiverne spørges i hvilket omfang, de oplever sygemeldinger i opsigelsesperioder svarede 44 procent sidste år ofte eller meget ofte, mens tallet i år er steget til 58 procent. Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Michael Dupont, svarer til undersøgelsen at han ikke finder, at der er nogen evidens for at undersøgelsen er rigtig, selvom arbejdsgiverne har udtalt sig. Der er lavet lovgivning omkring det at sygemelde folk, og han håber ikke at der er nogle læger, der skriver en erklæring, så folk kan slippe for at gå på arbejde. Det er imod alle principper. Vores dagligdag er, at mange sygemelder sig i opsigelsesperioden med psykiske problemer. Vi kan godt se, at det kan komme som et chok at blive sagt op. Men ikke at man skal gå hjemme i seks måneder. Der er selvfølgelig nødvendigt i nogle få tilfælde - men vores indtryk er, at det er alt for nemt at få en lægeerklæring, siger Charlotte Vester, der er funktionschef og advokat i Dansk Handel & Service. 13

14 Nu over beskæftigede i bygge og anlæg Stigning på 3,3 pct. i den sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse Den faktiske beskæftigelse inden for bygge og anlæg var i 3. kvartal på , hvilket er det højeste de seneste 25 år. Når der korrigeres for sæsonudsving steg beskæftigelsen med 3,3 pct. fra 2. til 3. kvartal. Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg fra i 2. kvartal til i 3. kvartal. Udviklingen dækker over modsat rettede tendenser. Inden for reparation og vedligeholdelse steg beskæftigelsen således med 16,3 pct., mens den faldt med 4,3 pct. inden for nybyggeri. Den faktiske beskæftigelse steg 10,0 pct. Konjunkturbarometer for bygge og anlæg samt arbejdsløshedstal peger i samme retning Den faktiske beskæftigelse på er resultatet af en stigning på personer eller 10,0 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Inden for reparation og anlæg steg beskæftigelsen henholdsvis med 15,1 pct. og 8,2 pct. i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Den høje aktivitet i byggesektoren fremgår også af den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 428 (Konjunkturbarometer for bygge og anlæg september 2006). Konjunkturbarometret viser, at virksomheder, svarende til 41 pct. af beskæftigelsen, angav mangel på arbejdskraft som årsag til produktionsbegrænsninger. De seneste arbejdsløshedstal viser også, at arbejdsløshe-den inden for byggefagene er særlig lav, se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 425 (Ar-bejdsløsheden august 2006). Antal beskæftigede inden for bygge og anlæg Stor forskel på udviklingen i de enkelte brancher Den sæsonkorrigerede udvikling i beskæftigelsen fra 2. kvartal til 3. kvartal varierer i de forskellige brancher. Beskæftigelsen for vvs-installatører og entreprenører steg med henholdsvis 18,3 pct. og 6,5 pct. Derimod faldt beskæftigelsen for anden bygge- og anlægsvirksomhed og glarmestre med henholdsvis 21,7 pct. og 8,8 pct. 14

15 Tabel 1. Nu over beskæftigede i bygge og anlæg Tabel 2. 14

16 - Hele Danmarks elev jobportal Søger du også elever? Ring: JOB (562)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende HR-News Personlig kommunikation er en magtfaktor Nycomed Danmark De personlige egenskaber er afgørende August 2005 HR-News Velkommen til det nye nummer af HR-News. Du er sikkert, som så mange andre netop

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere