Rekrutteringsanalyse 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsanalyse 2013/14"

Transkript

1 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14

2 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne 2011 og 2012 Side 22 Konsulenthuset ballisager 2

3 Baggrund Med det formål at hjælpe jobsøgere med at optimere deres jobsøgningsproces, har vi for tredje gang siden 2011 undersøgt, hvad virksomhederne lægger vægt på, når de skal ansætte nye medarbejdere. Vi har i år valgt at stille mere overordnede spørgsmål til virksomhedernes holdning til hele jobsøgningsprocessen, hvorefter vi har udledt fire vigtige og konkrete råd til jobsøgeren. Der er mange nye spørgsmål i år, set i forhold til de to foregående, hvorfor vi til sidst i denne rapport har valgt at opsummere nogle af de vigtigste konklusioner fra de sidste to rekrutteringsanalyser. Årets spørgeskema, med 18 spørgsmål, blev i maj 2013 måned udsendt til 2005 virksomheder, hvoraf 603 svarede. Det giver en svarprocent på 30%, hvilket er tilfredsstillende. Fordelingen af respondenter er således: Geografisk beliggenhed Svarprocent Region Nordjylland 17% Region Midtjylland 22% Region Hovedstaden + Sjælland 36% Region Syddanmark 25% Antal ansatte Svarprocent % % % > % Fordelingen af respondenter mellem offentlig og privat sektor er henholdsvis 32% og 68%. 3 Konsulenthuset ballisager

4 Resumé På baggrund af dette års besvarelser har vi fremhævet følgende fire vigtige og fem øvrige rekrutteringstendenser for jobsøgeren. Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren: 1. Eksplosiv udvikling i brugen af LinkedIn i rekrutteringsprocessen 2. Din motivation er altafgørende 3. Mere vi og mindre jeg 4. Netværk betyder mere end nogensinde før Øvrige rekrutteringstendenser: 1. Hvad skal jobsøgeren blive bedre til i CV et? 2. Brugen af personlighedstest 3. Erfaring med ansættelse af bestemte målgrupper 4. Ressourcer i rekruttering og fastholdelse 5. Årsagen til afskedigelse Konsulenthuset ballisager 4

5 3. Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgere Vi har spottet fire tendenser, som jobsøgere i 2013 bør være opmærksomme på og inkorporere i deres jobsøgning. 3.1 Eksplosiv udvikling i brugen af LinkedIn i rekrutteringsprocessen På flere måder har de sociale medier, herunder især LinkedIn, fået en større betydning i virksomhedernes rekrutteringsproces. Vi ser først på, hvor meget de sociale medier fylder i rekrutteringskanalerne samt ved annonceringen af nye medarbejdere og derefter på, hvor meget virksomhederne researcher på jobsøgerne. Sociale medier som rekrutteringskanal Når vi ser på, hvilke kanaler virksomhederne bruger, når de søger efter nye kandidater, er brugen af LinkedIn den rekrutteringskanal, der har udviklet sig mest markant set i forhold til de andre mere traditionelle rekrutteringskanaler. Stigningen i brugen af LinkedIn er, jf. tabel 1, gået fra 3% til 23% på to år. I år har vi for første gang spurgt til i hvilket omfang, Facebook bruges som rekrutteringskanal. 8% svarer, at det er en måde hvorpå, de finder nye medarbejdere. Dette ligger ca. på niveau med, hvor meget LinkedIn blev brugt i Bemærk i øvrigt at der er en stigning i brugen af alle rekrutteringskanaler, både fra 2011 til 2012, men også fra 2012 til Tabel 1 Via hvilke kanaler søgte I ved seneste ansættelse? VÆLG GERNE FLERE SVAR Opslået stilling (ex. aviser, jobportaler) 51% 57% 62% Netværk 41% 50% 56% Uopfordrede ansøgere 22% 26% 29% Via LinkedIn 3% 10% 23% Vikar-/ rekrutteringsbureau 10% 13% 15% CV-databaser (fx Jobnet/Jobindex) 22% Via Facebook 8% 5 Konsulenthuset ballisager

6 I nedenstående figur har vi valgt at fremhæve udviklingen i de forskellige rekrutteringskanaler indenfor det private. Her ses det, at brugen af LinkedIn er steget fra 5% i 2011 til 30% i Dvs. at LinkedIn er et element i ca. hver tredje rekruttering i dag indenfor det private. Figur 1 Når vi, i nedenstående tabel, ser på, hvor virksomhederne annoncerer deres stillinger, får vi et mere nuanceret indtryk af, hvor meget de sociale medier fylder i forhold til de traditionelle steder at annoncere efter nye medarbejdere. Tabel 2 Hvor annoncerer I typisk jeres stillinger? VÆLG GERNE FLERE SVAR Total Private Offentlig Små Store Jeres hjemmeside 62% 60% 67% 46% 83% Jobdatabaser på nettet 66% 63% 74% 54% 82% Aviser 18% 13% 28% 15% 22% Vikar-/ rekrutteringsbureau 12% 15% 4% 12% 12% Via LinkedIn 25% 33% 9% 20% 32% Via facebook 12% 13% 10% 14% 9% Internt opslag 24% 23% 25% 13% 37% Vi annoncerer normalt ikke 15% 18% 8% 24% 3% Konsulenthuset ballisager 6

7 Konklusionen er, at uanset hvor man søger job, kommer man ikke uden om de sociale medier. LinkedIn er det tredje mest brugte sted at annoncere overordnet set og er især populært indenfor det private, hvor brugen af annoncering i aviser i samme periode er faldet fra 22% i 2011 til 13% i Det viser sig i øvrigt, at næsten en fjerdedel (24%) af små virksomheder normalt ikke annoncerer, når de søger nye medarbejdere. Går man som jobsøger efter dette segment, bør man i særdeleshed benytte sig af netværk og uopfordret jobsøgning. Når vi ser på annonceringen via LinkedIn, er brugen fra 2011 til 2013 steget markant, både indenfor det private og det offentlige. I det private er brugen af annoncering via LinkedIn næsten fordoblet, hvor den indenfor det offentlige næsten er fem doblet(fra 2% til 9%). Tabel 3. Hvor annoncerer I typisk jeres stillinger? Svar: Via LinkedIn Privat 16% 17% 33% Offentligt 2% 2% 9% Research af jobsøgere via sociale medier Vi efterlader os alle digitale fodspor i vores færden på internettet og specielt på de sociale medier. Vi har derfor spurgt virksomhederne, om de benytter sig af muligheden for at researche en kommende medarbejder, hvilket vi har holdt op imod brugen af referencer. Vi ser på forskellen mellem private og offentlige virksomheder, samt udviklingen i forhold til sidste år. Nedenstående viser udvikling for de private virksomheder. Tabel 4. Private virksomheder: Er det normalt for jer at researche en kommende medarbejder via følgende? Ja Nej Google 51% 43% 47% 47% LinkedIn 52% 55% 44% 37% Facebook 34% 29% 63% 61% Referencer 74% 18% 7 Konsulenthuset ballisager

8 Der er et fald i brugen Google og Facebook i forhold til sidste år samtidig med, at der er en mindre stigning i brugen af LinkedIn. Det er stadig flere end halvdelen af virksomhederne, der kigger på jobsøgernes LinkedIn profil, hvorfor man naturligvis bør have en profil, der er up-to-date. Når man i næsten hver tredje tilfælde bliver slået op på Facebook, skal man også gøre sig nogle overvejelser om, hvilket indtryk ens profil giver, hvis den er åben for alle. Til sammenligning er referencer klart den meste brugte metode at researche en kommende medarbejder på. Dette er en normal procedure for 74%, og derfor skal man have referencer klar til virksomhederne. Nedenstående viser udviklingen for offentlige virksomheder. Tabel 5 Offentlige virksomheder: Er det normalt for jer at researche en kommende medarbejder via følgende? Ja Nej Google 35% 30% 59% 62% LinkedIn 25% 26% 67% 65% Facebook 20% 18% 73% 73% Referencer 70% 24% Konsulenthuset ballisager 8

9 Udviklingen i research via Google, Facebook og LinkedIn i det offendlige følger det private. Dog er brugen af disse researchmetoder ikke nær så udbredt i det offentlige. Indhentning af referencer i det offentlige er næsten på niveau med det private. Søger man job i det offentlige, er det derfor mindre sandsynligt, at ens digitale profil bliver bemærket men ligesom i det private, skal man have styr på sine referencer. 3.2 Din motivation er altafgørende Det er åbenlyst, at man som jobsøger skal være motiveret for det job, man søger. Grunden til, at vi vælger at fremhæve det som en af de fire vigtige tendenser, er, at vi gennem spørgeskemabesvarelserne kan udlede, at virksomhederne peger på netop motivationen, som det vigtigste i forhold til andre faktorer. Hvad skal jobsøgere generelt blive bedre til? I forhold til den overordnede jobsøgning har vi spurgt virksomhederne, hvad de generelt mener, jobsøgere skal blive bedre til. Hertil svarer de, at man generelt skal blive bedre til at formulere sin motivation for jobbet og dernæst, at man sætter sig ind i virksomheden og jobbet. Tabel 6 Hvilke discipliner bør jobsøgerne generelt blive bedre til? VÆLG OP TIL 3 SVAR At brænde igennem med sin motivation for jobbet At beskrive sine kompetencer konkret i CV/Ansøgning Total Private Offentlig Små Store 56% 57% 54% 53% 60% 33% 32% 34% 31% 35% At skrive et godt CV 17% 19% 14% 13% 23% At skrive en god ansøgning 19% 16% 27% 19% 20% At beskrive den værdi virksomheden kan opnå ved at ansætte personen At rette uopfordret kontakt til virksomheden At sætte sig ind i virksomheden / jobbet At præsentere sig mundligt kort og skarpt At komme velforberedt til jobsamtalen 41% 42% 39% 40% 43% 7% 8% 7% 11% 3% 44% 44% 46% 47% 41% 16% 15% 17% 15% 17% 31% 31% 31% 31% 32% 9 Konsulenthuset ballisager

10 Vil du til jobsamtale, skal din motivation være tydelig og oprigtig Vi ser igen en tydelig markering af, at motivationen skal være tydelig. I den skrevne ansøgning vægtes det også højest. Tabel 7 Hvilke parametre skal jobsøgerne blive bedre til ift. den skrevne ansøgning? VÆLG OP TIL 3 SVAR At vise motivation for den konkrete jobfunktion Total Private Offentlig Små Store 65% 67% 61% 61% 69% At demonstrere viden om virksomheden 22% 19% 29% 25% 19% At demonstrere viden om branchen 25% 25% 26% 32% 17% At beskrive egen relation til virksomhedens værdier 21% 18% 27% 23% 19% At beskrive opgaver ansøgeren har løst 26% 25% 28% 23% 30% At beskrive resultater ansøgeren har opnået At beskrive hvordan ansøgeren vil skabe værdi 38% 42% 28% 32% 35% 54% 56% 49% 49% 61% Konsulenthuset ballisager 10

11 For at skille sig ud af mængden af ansøgere kan det betale sig, at man bruger tid på at lave en oprigtig motivation for den jobfunktion, man skal bestride (Hvilket i øvrigt er en bekræftelse af, at virksomhederne også i 2012 svarede at den gode motivation indeholder: motivation for den konkrete jobfunktion ). Det er derimod ikke så vigtigt, at man viser stor viden om virksomheden, branchen og beskriver sin egen relation til virksomhedens værdier. Ud fra nedenstående figur fremgår, at motivationen er en afgørende faktor for at komme til jobsamtale. Figur 2 I det private er relevant erhvervserfaring det vigtigste - motivation for jobbet på en andenplads. Ser vi på det offentlige er disse to parametre jævnbyrdige, og motivationen er faktisk det vigtigste. 11 Konsulenthuset ballisager

12 Motivation betyder mest til jobsamtalen Som jobsøger er det især interessant at vide, hvad virksomhederne lægger vægt på, når man er kommet dertil i ansættelsesprocessen, hvor virksomheden beslutter hvem, de vil tilbyde ansættelseskontrakten til. Derfor har vi spurgt, hvilke elementer der vægtes højest, når jobsøgeren vurderes efter jobsamtalen. Tabel 8 Hvilke elementer vægter I højest, når I vurderer en kandidat på jobsamtalen? VÆLG OP TIL 3 SVAR Kandidaten viser motivation for jobbet Total Private Offentlig Små Store 70% 70% 70% 68% 72% Kandidaten er præsentabel 13% 14% 11% 17% 9% Kandidaten virker åben og imødekommende 45% 44% 48% 49% 40% Kandidaten udstråler selvtillid 17% 19% 12% 18% 14% Kandidaten har relevante spørgsmål til jobbet Kandidaten har relevante spm. til jeres kultur og værdier Kandidaten kan fortælle, hvad denne kan bidrage med Kandidaten er god til at give eks. på hvordan dennes kompetencer bruges Kandidaten kan vise gode resultater fra tidligere jobs 22% 22% 23% 23% 21% 9% 6% 14% 10% 7% 50% 47% 55% 46% 54% 34% 32% 38% 26% 45% 25% 29% 17% 27% 23% Tabellen viser tydeligt, at motivation er den mest afgørende faktor, når man vurderes på baggrund af sin dialog til jobsamtalen. Yderligere ses det, at der er en stor forskel på, hvordan virksomhederne ser på kandidaternes opførsel til jobsamtalen. Det vægtes i meget højere grad (45%), at man er åben og imødekommende frem for, at man udstråler selvtillid (17%). Konsulenthuset ballisager 12

13 3.3 Mere vi og mindre jeg Den tredje tendens, vi vil fremhæve i rekrutteringsprocessen, er virksomhedernes fokus på, at man som jobsøger er god til at relatere sine kompetencer til virksomheden og jobbet. Det er altså ikke nok at fremhæve sine kompetencer generelt; de skal holdes op imod, hvad det er, virksomheden har brug for. Vi kan konkludere, at man gennem hele rekrutteringsprocessen både overordnet og i ansøgningen og til jobsamtalen skal vise, hvordan man vil skabe værdi. Virksomhederne svarer, at jobsøgerne generelt skal blive bedre til at sætte sig ind i virksomheden/jobbet (næsthøjeste), og til at beskrive den værdi virksomheden kan opnå ved at ansætte personen (tredje højeste). Begge udsagn dækker over den disciplin i jobsøgning, der går ud på, at man som jobsøger formår at koble sin erfaring og kompetencer til en konkret virksomhed og dennes behov. Tabel 6 gentaget Hvilke discipliner bør jobsøgerne generelt blive bedre til? VÆLG OP TIL 3 SVAR At brænde igennem med sin motivation for jobbet At beskrive sine kompetencer konkret i CV/Ansøgning Total Private Offentlig Små Store 56% 57% 54% 53% 60% 33% 32% 34% 31% 35% At skrive et godt CV 17% 19% 14% 13% 23% At skrive en god ansøgning 19% 16% 27% 19% 20% At beskrive den værdi virksomheden kan opnå ved at ansætte personen At rette uopfordret kontakt til virksomheden At sætte sig ind i virksomheden / jobbet At præsentere sig mundligt kort og skarpt At komme velforberedt til jobsamtalen 41% 42% 39% 40% 43% 7% 8% 7% 11% 3% 44% 44% 46% 47% 41% 16% 15% 17% 15% 17% 31% 31% 31% 31% 32% 13 Konsulenthuset ballisager

14 Det samme gør sig gældende i ansøgningen, hvor ansøgeren, udover at vise motivation, skal blive bedre til at beskrive hvordan ansøgeren vil skabe værdi. Tabel 7 gentaget Hvilke parametre skal jobsøgerne blive bedre til ift. den skrevne ansøgning? VÆLG OP TIL 3 SVAR At vise motivation for den konkrete jobfunktion At demonstrere viden om virksomheden At demonstrere viden om branchen At beskrive egen relation til virksomhedens værdier At beskrive opgaver ansøgeren har løst At beskrive resultater ansøgeren har opnået At beskrive hvordan ansøgeren vil skabe værdi Total Private Offentlig Små Store 65% 67% 61% 61% 69% 22% 19% 29% 25% 19% 25% 25% 26% 32% 17% 21% 18% 27% 23% 19% 26% 25% 28% 23% 30% 38% 42% 28% 32% 35% 54% 56% 49% 49% 61% Konsulenthuset ballisager 14

15 Vi ser samme mønster, når vi spørger til, hvad jobsøgeren vurderes på efter jobsamtalen. Her er det kandidaten kan fortælle, hvad denne kan bidrage med, der vurderes højest efter, at kandidaten viser sin motivation Tabel 8 gentaget Hvilke elementer vægter I højest, når I vurderer en kandidat på jobsamtalen? VÆLG OP TIL 3 SVAR Kandidaten viser motivation for jobbet Total Private Offentlig Små Store 70% 70% 70% 68% 72% Kandidaten er præsentabel 13% 14% 11% 17% 9% Kandidaten virker åben og imødekommende 45% 44% 48% 49% 40% Kandidaten udstråler selvtillid 17% 19% 12% 18% 14% Kandidaten har relevante spørgsmål til jobbet Kandidaten har relevante spm. til jeres kultur og værdier Kandidaten kan fortælle, hvad denne kan bidrage med Kandidaten er god til at give eks. på hvordan dennes kompetencer bruges Kandidaten kan vise gode resultater fra tidligere jobs 22% 22% 23% 23% 21% 9% 6% 14% 10% 7% 50% 47% 55% 46% 54% 34% 32% 38% 26% 45% 25% 29% 17% 27% 23% 15 Konsulenthuset ballisager

16 3.4 Netværk betyder mere end nogensinde før Det er ikke første gang, at betydningen af netværk fremhæves i forbindelse med jobsøgning. Vi fremhæver det som en tendens, da vi for andet år i træk ser en stigning i brugen af netværk som en rekrutteringskanal. Jævnfør tabel 1 der viser, hvilke kanaler virksomhederne brugte ved seneste ansættelse, ligger brugen af netværk næsthøjest med 56%. Dette er en stigning i forhold til 2012, hvor den lå på 50%. Især inden for det private er brugen af netværk høj, hvor netop denne måde at søge nye medarbejdere på ligger på 66% (se figur 1 der viser en udvikling fra 47% i 2011 til 66% i 2013). For at finde ud af hvor stor en effekt netværk har for arbejdsgiveren, har vi i år spurgt til, hvordan virksomhedernes erfaring er med at ansætte kandidater, der er anbefalet af nuværende medarbejdere. Tabel 9 Hvordan er jeres erfaring med at ansætte en kandidat, der er anbefalet af en nuværende medarbejder? Kun 1 SVAR Total Private Offentlig Små Store Dårlige erfaringer 1% 1% 1% 1% 1% Knap så gode erfaringer 8% 9% 8% 11% 6% Gode erfaringer 46% 46% 44% 42% 51% Rigtig gode erfaringer 14% 15% 11% 13% 15% Bruger vi ikke 10% 9% 13% 11% 8% Ved ikke 21% 20% 24% 22% 19% Overordnet set har 60% gode eller rigtig gode erfaringer med at ansætte en kandidat, der er anbefalet af en nuværende medarbejder. Kun 8% har knap så gode erfaringer og kun 1% har dårlige erfaringer. Tabellen viser også, at de store virksomheder har bedre erfaringer end gennemsnittet nemlig 66%. Dette betyder, at man som jobsøgende kan have en klar fordel, hvis man har netværk i de virksomheder, man søger i, og at du bør aktivere dette hvis muligt. Konsulenthuset ballisager 16

17 4. Øvrige rekrutteringstendenser Ud over de fire ovenstående tendenser i rekrutteringen, har vi valgt at fremhæve virksomhedernes svar omkring deres holdninger til jobsøgernes CV, deres brug af personlighedstests, erfaringer med at ansætte bestemte målgrupper samt forventninger til brugen af ressourcer i rekruttering og fastholdelse. Hvad skal jobsøgeren blive bedre til i CV et? Vi har de tidligere år spurgt ind til de praktiske krav til CV`et, såsom længde, opbygning osv. (se afsnit 5 for et resumé af dette). I år har vi spurgt mere overordnet til, hvad man som jobsøgende skal blive bedre til i forhold til CV et. Tabel 10 Hvilke parametre skal jobsøgerne blive bedre til ift. CV et? VÆLG OP TIL 3 SVAR At give eksempler på personlige kompetencer At give eksempler på faglige kompetencer Total Private Offentlig Små Generelt ønsker virksomhederne, at en eksemplificering af de faglige og personlige kompetencer er tydelige i CV et. Dvs. at det ikke er tilstrækkeligt at opremse kompetencer, men disse skal sættes i en kontekst og eksemplificeres. Igen handler det om, at man er i stand til at vise, hvordan man som jobsøgende kan bruge sine kompetencer hos virksomheden. Især inden for det offentlige ser man et ønske for dette. Ønsket om, at jobsøgerne bliver bedre til at præsentere sit materiale i et overskueligt layout, ligger også højt. Det er altså stadig vigtigt, at man gør det nemt for modtageren at overskue og navigere således, arbejdsgiveren hurtigt kan finde de informationer, der søges. Behovet for, at man som jobsøgende uddyber, hvilke opgaver man har haft i tidligere ansættelser, ligger også højt og viser, at man ikke skal tro, at det er indlysende, hvad ens tidligere jobfunktion var ud fra en stillingsbetegnelse. Store 48% 44% 55% 46% 49% 57% 53% 65% 58% 55% At skrive profiltekst 17% 18% 17% 16% 19% At beskrive resultater 33% 40% 19% 32% 35% At præsentere CV et i overskueligt layout At uddybe hvad uddannelse kan bruges til At uddybe opgaver løst i tidligere ansættelser 43% 42% 46% 39% 49% 11% 10% 13% 11% 11% 38% 41% 32% 37% 38% 17 Konsulenthuset ballisager

18 Brugen af personlighedstest Vi har spurgt virksomhederne i hvilket omfang, de bruger personlighedstests og hvor meget, de betyder i den samlede vurdering af kandidaterne. Besvarelserne ses af nedenstående diagram. Figur 3 Personlighedstests er mest brugt i det private og i store virksomheder. 57% af de offentlige virksomheder bruger ikke personlighedstest som værktøj i deres rekrutteringsproces. Hos små virksomheder er det endnu færre (60%). I det private svarer 33%, at personlighedstests i høj eller meget høj grad i indgår i den samlede vurdering. Dette er især fremtrædende hos de store virksomheder, hvor 38% svarer, at det i høj eller meget høj grad har betydning i den samlede vurdering. Konsulenthuset ballisager 18

19 Erfaring med ansættelse af målgrupper Der er mange myter om hvilke befolkningsgrupper, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor har vi valgt at spørge til virksomhedernes erfaring med at ansætte bestemte målgrupper. Svarene ses i nedenstående tabel. Tabel 11 Hvad er jeres generelle erfaring med at ansætte følgende? Total besvarelse Ingen erfaring Gode erfaringer Neutral Dårlige erfaringer Seniorer (+55) 36% 41% 21% 2% Nyuddannede 11% 63% 22% 4% Ledige 11% 49% 34% 6% Personer med anden etnisk baggrund end dansk 26% 43% 27% 4% Unge under 30 år 7% 73% 19% 1% Kandidater der kommer fra et højere jobniveau 30% 30% 35% 5% De grupper, som virksomhederne generelt ikke har store erfaring med at ansætte, er seniorer, 36%, og kandidater der kommer fra et højere jobniveau, 30%. Tilhører man en af disse grupper, ligger der en opgave i at overbevise virksomhederne om, at de skal prøve at ansætte. Det viser sig, specielt for seniorer, at ganske få, 2%, har dårlige erfaringer med at ansætte denne målgruppe. Myten om at der ikke er nogle, der kan bruge seniorer på arbejdsmarkedet, kan vi stille spørgsmålstegn ved, eftersom der er 41% der svarer, at de har gode erfaringer med at ansætte denne målgruppe. Dette tal er 55% for store virksomheder, hvilket betyder, at seniorer bør målrette deres jobsøgning herefter. Ligeledes kan man som senior målrette sin jobsøgning mod det offentlige, da de i mindre grad (27%) svarer, at de ingen erfaring har med at ansætte denne målgruppe. Det samme gør sig gældende for personer med anden etnisk baggrund. Her svarer 17% i det offentlige, at de ingen erfaring har med at ansætte denne målgruppe, sammenholdt med 26% generelt. Det offentlige har generelt bedre erfaringer med at ansætte alle målgrupper. De mest populære grupper er unge under 30 år, hvor 73% har gode erfaringer, og gruppen af nyuddannede, hvor 63% har gode erfaringer. 19 Konsulenthuset ballisager

20 Ressourcer i rekruttering og fastholdelse Nedenstående tabel viser fordelingen af ressourcer i forhold til rekruttering og fastholdelse. Vi sammenligner det private med det offentlige. Tabel 12 Bruger I flere eller færre ressourcer på jeres rekruttering og fastholdelse i dag, set i forhold til for 2 år siden? Flere Det samme Færre Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Rekruttering 25% 16% 49% 54% 13% 17% Fastholdelse 18% 17% 59% 59% 14% 11% Indenfor det private bliver der i dag brugt flere ressourcer på specielt rekruttering og fastholdelse, end der gjorde for to år siden. Ser vi på det offentlige, bruges der færre penge i dag på rekruttering end for 2 år siden og sammenlagt flere ressourcer på fastholdelse. Konsulenthuset ballisager 20

21 Årsagen til afskedigelse Vi har valgt at spørge ind til, hvorfor virksomhederne vælger at afskedige medarbejdere. Svarene fordeler sig således. Tabel 13 Når I opsiger en medarbejder, hvor det ikke er på grund af nedskæringer, hvad er så typisk årsagen? Svar Medarbejderens faglighed lever ikke op til forventninger 16% Medarbejderens personlighed lever ikke op til forventninger 12% En kombination af ovenstående 72% Antagelsen om, at man er hyret på faglighed og fyret på personlighed, holder ikke stik, jævnfør ovenstående besvarelse. I langt de fleste tilfælde er det en kombination af manglende faglighed og personlighed, der fører til afskedigelse. Indenfor det offentlige er svarprocenten for, at medarbejderens personlighed ikke lever op til forventningerne 8%. Der er i det offentlige med andre ord i lavere risiko for at blive fyret på grund af sin personlighed. 21 Konsulenthuset ballisager

22 5. Highlights fra rekrutteringsanalyserne 2011 og 2012 Som skrevet indledningsvist, har vi i år valgt at stille mere overordnede spørgsmål i forhold til hele rekrutteringsprocessen. I vores tidligere undersøgelser har vi stillet mere detaljerede spørgsmål til virksomhedernes holdninger til ansøgning, CV, jobsamtalen samt holdninger til jobsøgernes adfærd. Vi har derfor valgt at opsummere de vigtigste konklusioner herfra. Rekrutteringsanalysen 2011 Facts vedrørende jobsamtalen. Tabel 14 Hvor mange er I typisk til samtalen? Svar 1 21% 2 51% 3 20% >4 8% Hvor mange samtalerunder holder I typisk? Svar 1 runde 35% 2 runder 56% 3 runder 8% >3 runder 0% Hvor lang tid tager en jobsamtale typisk? Svar Mindre end 1 time 43% 1-1½ time 55% Mere end 1 time 3% Hvilken betydning har lidt, men synlig, nervøsitet? Svar En fordel 7% Ingen betydning 80% En ulempe 13% Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der typisk er to repræsentanter fra virksomheden til jobsamtalen. Der vil være to samtalerunder, og jobsamtalen varer oftest en 1-1½ time. I langt de fleste tilfælde er det ikke et problem, hvis man som jobsøger virker nervøs til jobsamtalen, da 80% finder det uden betydning. Konsulenthuset ballisager 22

23 Rekrutteringsanalysen 2012 Her vil vi fremhæve afsnittene om ansøgning og cv samt virksomhedernes holdninger til jobsøgernes adfærd i forbindelse med opsøgende kontakt. Ansøgning og CV Et klassisk spørgsmål er: Hvor lang må min ansøgning eller mit CV være? Det har vi spurgt til, og svarene fordeler sig således. Figur 4 Når det kommer til det skriftlige materiale, ser 86% helst, at dit CV maksimalt fylder 3 sider eller mindre. Heraf forventer virksomhederne i overvejende grad (42%) et CV på 2 sider. Når det gælder ansøgningen, skal den holdes på 1 side, hvis du henvender dig til det private især store virksomheder svarer, at ansøgningen skal være kortfattet. Der er en tendens til, at en ansøgning på 1½ side accepteres, hvis du søger i det offentlige. En af de fire tendenser, vi har fremhævet ved dette års rekrutteringsanalyse, er, at motivation er en afgørende faktor for at komme langt i rekrutteringsprocessen. Nedenfor ses hvad den gode motivation for jobbet, i den skrevne ansøgning, bør indeholde. Figur 5 23 Konsulenthuset ballisager

24 I motivationsafsnittet har du virkelig mulighed for at brænde igennem og gøre din ansøgning personlig. 88% af virksomhederne svarer, at den bedste måde at overbevise modtageren om, at man er motiveret for jobbet er ved at beskrive sin motivation for den konkrete jobfunktion. Hos store virksomheder er dette endnu mere udpræget, da 93% svarer, at motivationen for jobfunktionen er vigtigst. Virksomhedernes holdning til jobsøgernes opsøgende adfærd Af nedenstående figur 7 ses det tydeligt, at virksomhederne gerne vil kontaktes af jobsøgere, inden de søger en opslået stilling. 90% synes, det er en god eller rigtig god idé under forudsætning af, at man har nogle relevante spørgsmål at stille. I forhold til uopfordret kontakt synes 72%, at det er en god eller rigtig god idé, at jobsøgere kontakter dem, inden de sender en uopfordret ansøgning. Figur 7 Konsulenthuset ballisager 24

25 Figur 8 I forbindelse med stillingsopslag oplever 53% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem, inden de søger jobbet. Ved den uopfordrede kontakt oplever 67% af virksomhederne, at færre end hver tiende jobsøger kontakter dem inden. Slutteligt oplever hele 91% af virksomhederne, at færre end hver tiende kandidat ringer dem op, efter de har fået et afslag. Ud fra ovenstående figurer 7 og 8 kan man konkludere, at virksomhederne ser positivt på at blive kontaktet af jobsøgere, både i forhold til opslåede stillinger og uopfordret. Det viser sig også, at overraskende få jobsøgere går i dialog med en potentiel arbejdsgiver, inden de søger job hos dem. Endnu mere markant er det, at så få jobsøgere søger afklaring på et afslag. 25 Konsulenthuset ballisager

26

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2017 2 Rekrutteringsanalysen 2017 Indhold Baggrund 3 exective summary 5 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2017 10 Rekrutteringskanaler efter alder 11 Rekrutteringskanaler

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen Rekrutteringsanalysen 2016 Rekrutteringsanalysen 2016 Indhold Baggrund 3 Metode 5 executive summary 6 1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2016 10 Rekrutteringskanaler efter funktion og køn Rekrutteringskanaler

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Spot på kortere ansættelser

Spot på kortere ansættelser Spot på kortere ansættelser Irriterende jobsøgningsadfærd Netværksmøde sådan! Hvornår virker løntilskud og virksomhedspraktik? Virksomhedernes rekrutteringskanaler anno 2015 De attraktive kompetencer Nyuddannede

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

LinkedIn Vejledning. Formålet med LinkedIn. Den grundlæggende opbygning af din profil

LinkedIn Vejledning. Formålet med LinkedIn. Den grundlæggende opbygning af din profil LinkedIn Vejledning Formålet med LinkedIn LinkedIn fungerer på en måde ligesom Facebook bare med fokus på faglighed. Det er en god måde at holde kontakten vedlige med tidligere kollegaer og chefer, søge

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Få gode råd til, hvordan du bruger LinkedIn som et værktøj til din jobsøgning.

Få gode råd til, hvordan du bruger LinkedIn som et værktøj til din jobsøgning. Miniguide Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning LinkedIn er meget mere end en online profil, hvor du synliggør dit CV for omverdenen. Få gode råd til, hvordan du bruger LinkedIn som et værktøj til

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Vi sætter kompetencer i spil og skaber vækst for mennesker og virksomheder

Vi sætter kompetencer i spil og skaber vækst for mennesker og virksomheder Vi sætter kompetencer i spil og skaber vækst for mennesker og virksomheder Vores fornemmeste opgave er at matche kandidater og virksomheder med hinanden Outplacement Vi har hjulpet flere af landets største

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Jobglæde som værktøj i dit rekrutteringsarbejde

Jobglæde som værktøj i dit rekrutteringsarbejde Jobglæde som værktøj i dit rekrutteringsarbejde Thomas Dahlgaard Rekrutteringsdirektør i Jobindex A/S Ansvar for rekrutteringsafdeling, tekst & kommunikationsafdeling, medieafdeling og annonceafdeling

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Rekruttering via sociale medier

Rekruttering via sociale medier Sociale medier styrker virksomheden i konkurrencen om fremtidens medarbejdere De adspurgte virksomheder forventer en stigende konkurrence om de bedste kandidater. Virksomhederne vil i 2013 bruge flere

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

ADBLOCK 2018 I DANMARK. Udarbejdet af AW Media

ADBLOCK 2018 I DANMARK. Udarbejdet af AW Media ADBLOCK 2018 I DANMARK Udarbejdet af AW Media INTRODUKTION Hvordan ser danskernes adblock tendenser ud i år 2018? Det har AW Media sat sig for at undersøge. I rapporten præsenteres et kombineret billede

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Fra SDU til Job. Dagens slides får I på mail

Fra SDU til Job. Dagens slides får I på mail Fra SDU til Job Dagens slides får I på mail Program Velkommen 15.00 Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Lønforhandling på 20 min. Lån & Spar Bank Hvad med dagpenge? Akademikernes

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? DLS Nye tanker - nye muligheder 1 IDENTITET Hvad er din identitet? o Selv-identitet o Mit selvbillede o Social-identitet o Andres billede (opfattelse) Hvor ligger

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Januar 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Vi sætter kompetencer i spil og skaber vækst for mennesker og virksomheder

Vi sætter kompetencer i spil og skaber vækst for mennesker og virksomheder Vi sætter kompetencer i spil og skaber vækst for mennesker og virksomheder Vores fornemmeste opgave er at matche kandidater og virksomheder med hinanden Rekruttering Vi hjælper virksomheder med at rekruttere

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

En nem og overskuelig screeningsmetode er at dele ansøgningerne op i tre kategorier:

En nem og overskuelig screeningsmetode er at dele ansøgningerne op i tre kategorier: Den gode jobsamtale De fleste husker tydeligt deres seneste jobsamtale hvem der deltog, hvor samtalen blev afholdt, og som regel også helt konkrete spørgsmål eller svar derfra. Det gør vi, fordi vi husker

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Fra DTU til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland

Fra DTU til Job. Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Fra DTU til Job Dagens slides: ida.dk/futj_sjaelland Program 9.00 Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Virksomhedsbesøg: Danske Bank NNIT KMD 3Shape Netcompany Program

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgningen. Version 1.1

Ansøgningen. Version 1.1 Ansøgningen Version 1.1 Ansøgningen Hvad er sværest ved at skrive en ansøgning? Hvor meget indflydelse har vi på om ansøgningen bliver læst? Ansøgning/CV Ansøgningen er et salgsbrev - Fremadrettet i tid

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016

Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Tendenser i rekrutteringen Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Responses. last 32 days. September 5, 2012 September 11, 2012 September 17, 2012 September 23, 2012 September 29, 2012. Studerende

Responses. last 32 days. September 5, 2012 September 11, 2012 September 17, 2012 September 23, 2012 September 29, 2012. Studerende 60 Responses last 32 days Responses 40 20 0 25 12 42 32 8 7 4 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 5 2 2 2 2 1 1 1 September 5, 2012 September 11, 2012 September 17, 2012 September 23, 2012 September 29, 2012 Jeg er...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Spørgsmål til medarbejderundersøgelser Kontakt: Asger Nielsen tlf.:

Spørgsmål til medarbejderundersøgelser Kontakt: Asger Nielsen tlf.: Jobsøgning 2008 Hvor aktive er ingeniørerne i jobsøgning? Hvordan adskiller ingeniørernes jobadfærd sig fra den øvrige befolkning? Hvilke mediekanaler foretrækker/anbefaler ingeniørerne i deres jobsøgning?

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Networking og Jobsøgning med LinkedIn

Networking og Jobsøgning med LinkedIn Foredrag hos Hanne Rude 8. oktober 2012 Networking og Jobsøgning med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter

Snitflader for a-kasse og jobcenter Få registreret eventuel manglende pasningsmulighed uden for institutioners åbningstid hos dit jobcenter Dagens program A-kassen og Jobcentret Kontaktforløb, workshops og selvbook ved Jobcenter Aarhus Joblog, Mit CV og kandidatbanker Rekrutteringstendenser Virksomhedspraktik og virksomhedskampagne Faglig

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016

AS3 Tendenser i rekrutteringen. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 AS3 Tendenser i rekrutteringen Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark ApS 17. maj 2016 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere