User guide Conference phone Konftel 200NI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User guide Conference phone Konftel 200NI"

Transkript

1 User guide Conference phone Konftel 200NI I Norsk Suomi I Svensk Conference phones for every situation

2 Denne pakke indeholder følgende dele: 1 stk. brugervejledning 1 stk. konferencetelefon 1 stk. netransformator 1 stk. strømforsyning og POTS netværkskabel 1 stk. strømforsyning og ISDN netværkskabel 1 sæt mellemstik Tilbehørspakken indeholder følgende dele: 1 sæt ekstra mikrofoner 2 stk. ekstra mikrofonkabler 1,5 m 2 stk. ekstra mikrofonkabler 2,5 m 1 stk. fjernbetjening 4 stk. batterier til fjernbetjening Kontroller venligst, at pakken indeholder alle de nævnte dele. Ved evt. mangler noget, kontakt da venligst Deres forhandler.

3 Indhold Opstilling Beskrivelse Forbindelser Indstilling Delt videolinie Forbindelser Eget MSN nummer Volumen kontrol, mute, tuning Opkald Tredjeparts opkald Programmere R knappen Hurtig opkald, genopkald Menu Tilføj nyt nummer i telefonbog Rediger telefonbog Slet navn og nummer Juster ringevolumen Skift tid og dato Vælg sprog Tangent lyd Tilbehør Fjernbetjening Funktioner på fjernbetjening Ekstra mikrofoner Tilbehør og reservedele Fejlfinding og vedligeholdelse Tekniske data Display og tastatur

4 4 Opstilling For optimal lydgengivelse, placeres enhederne som vist på illustrationerne Brug Konftel 200NI i rum på op til 30 m 2 Brug Konftel 200NI med ekstra mikrofoner i rum på op til 70 m 2 L/2 L/2 L/2 L/4

5 Beskrivelse 5 Top Højtalere Grøn/rød mikrofon indikator Mikrofon Modtager til fjernkontrol Display Tastatur Bund Analog telefonlinieindgang (POTS) Mikrofonindgang Digital linieindgang (ISDN/S 0 ) Udgang til båndoptager Strømforsyning En oversigt over Konftel 200NI s tastatur er vist på side 27.

6 6 Forbindelser Analog (POTS) Digital (ISDN/S 0 ) 240 V stikkontakt Transformator Transformator Analog telefonlinie (POTS) 240 V stikkontakt Digital telefonlinie (ISDN/S 0 ) Valg af mellemstik, side 23 Stik i bunden af Konftel 200NI Stik i bunden af Konftel 200NI

7 Indstilling 7 Netværk indstilling efter at strømmen er slået til (default: Auto) Tilslut Konftel 200NI til el-udtaget. Vælg Auto, for automatisk søgning. Konftel 200NI søger automatisk efter en ISDN/S 0 -linje. Pots Isdn Visse ISDN/S 0 -linjer finder ikke telefonen automatisk, på trods af, at den er tilsluttet til en sådan. Så skal linien vælges manuelt, se nedenfor. Hvis der ikke er forbindelse til en digital linie, brug venligst op/ned tasterne til at vælge ISDN (digital) eller POTS (analog). Indstillingen vil ikke blive gemt til næste gang der sættes strøm til telefonen. Tryk på OK for at bekræfte. Manuel netværksvalg (default: Auto) Tryk på Menu. Vælg indstillingsmenuen. Net Vælg Net. Isdn Pots Vælg enten digital forbindelse (ISDN), analog linie (POTS) eller auto modus for automatisk søgning. Indstillingen vil blive gemt til næste gang der sættes strøm på telefonen. Auto Tryk på OK for at bekræfte

8 8 Delt videolinie Forbindelser Med Konftel 200NI er det muligt at dele en ISDN/S 0 linie med andre ISDN enheder f.eks. udstyr til videokonferencer eller et modem. Bare indtast det unikke MSN nummer (multible subscriber nummer), som Deres eget nummer. MSN-nummeret adskiller et telefonmøde fra en videokonference, for eksempel 240 V stikkontakt Digital telefonlinie (ISDN/S 0 ) 2 PIN (-) 3 PIN (-) 4 PIN (+) 5 PIN (+) Transformator Telefonadapter til at forbinde til samme linie som andet udstyr Stik i bunden af Konftel 200NI Bemærk: Konftel kan ikke garantere fuld funktionalitet på det udstyr der deler en ISDN linie med Konftel 200NI. Kontakt venligst Deres forhandler, hvis De har nogen spørgsmål om dette.

9 Delt videolinie Eget MSN-nummer (default: ingen) Tryk på Menu. Vælg menuen for specielle indstillinger. Eget nummer Vælg menuen Eget nummer. NumMer: Indtast Deres telefonnummer (MSN nummer). Tryk på OK for at gemme. Tryk på C-tasten for at vende tilbage til startpositionen. Bemærk: Faciliteten MSN nummer til eget nummer virker kun når telefonen er forbundet til en ISDN linie. Hvis eget nummer er blevet programmeret ind, vil Konftel 200NI kun reagere på indkommende samtaler til dette nummer. Hvis eget nummer ikke er blevet programmeret ind, vil Konftel 200NI reagere på alle indkommende samtaler, uafhængigt af nummeret. NumMer: Et eget nummer kan slettes ved brug af C-tasten i menuen Eget nummer.

10 10 Volumen kontrol, mute, tuning Volumen kontrol Juster højtalervolumen med op/ned-tasterne under et opkald. Mute funktion Tryk på mute tasten for at slå mikrofonen fra. Mikrofonindikatorerne skifter til rød. Tryk igen for at tænde for mikrofonen. Mikrofonindikatorerne skifter tilbage til grøn. Tuning Lyden justeres automatisk til rummet og telefonlinien når Konftel 200NI tændes. Konftel 200NI føler akustikken i rummet og tilpasser sig kontinuerligt under samtalen. For manuel tuning, tryk på op/ned-tasterne samtidig. En kort støj vil høres.

11 Opkald 11 Indkommende opkald (POTS) Et ringesignal høres og den grønne mikrofonindikator lyser for at indikere et indkommende opkald. INDKOMENDE (ISDN) Et ringesignal høres og den grønne mikrofonindikator lyser for at indikere et indkommende opkald. Det indkommende opkalds ID nummer bliver vist i displayet. Tryk på OK tasten for at besvare. Varigheden af opkaldet vises i opkaldsdisplayet. For at afslutte opkaldet, tryk på OK. Udgående opkald Tryk nummeret ind. eller For forhåndsvisning, indtast først telefonnummeret. Nummeret vil blive opkaldt indenfor 3 sek. Varigheden af opkaldet vises i opkaldsdisplayet. For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

12 12 Opkald Tredjeparts opkald Indtast nummeret på den første deltager i telefonmødet. Nummer vil blive kaldt indenfor 3 sekunder. Den første samtale vil blive gennemført, tryk på R-tasten for at få en ny ringetone Indtast nummeret på den anden deltager i telefonmødet, og vent på svar. Tryk på R-tasten efterfulgt af 3-tasten, og alle tre kan nu deltage i konferencen. Hvis Deres opkald ikke bliver besvaret Hvis Deres opkald ikke bliver besvaret. Tryk på R-tasten efterfulgt af 1-tasten for at vende tilbage til det første opkald. Bemærk: Tilgængeligheden og funktionen af tredjeparts-samtaler varierer mellem de forskellige lande, men også mellem forskellige type af omstillingsanlæg, som Konftel 200NI er tilsluttet. Hvis du vil sammenkoble flere linier, anbefaler vi at du kontakter en operatør, som tilbyder telefonmøde. Har du spørgsmål om dette, kontakt din forhandler.

13 Opkald 13 Hvis R knappen ikke fungerer (POTS) Omstillingens krav på R knappens funktion varierer mellem forskellige omstillingsanlæg og forskellige lande. Konftel 200NI tilbyder derfor muligheden for at programmere tiden, for at den skal fungere med de fleste omstillingsanlæg på markedet. Programmere R knappen (grundindstilling =2) Tryk på Menu. Vælg menuen for specielle indstillinger. R funktion Vælg menuen R funktion. R 2 Indtast værdien for R-impulsen. Den almindeligst forekommende værdi er 2. Kontroller i tabellen nedenfor, om det stemmer for dig. Værdi: R1 R2 R3 R4 R5 Tid: 65 ms. 100 ms. 150 ms. 270 ms. 600 ms. Tryk på OK-knappen, for at afslutte og gemme værdien.

14 14 Hurtig opkald, Genopkald Hent hurtigopkaldsnummer TELEFONBOG A. HANSEN Tryk på op/ned tasterne for at scrolle/se telefonbogen i alfabetisk orden. Det sidst opkaldte nummer vil blive vist øverst på listen. Tryk på OK for at kalde det valgte nummer. Nummeret vil blive vist og opkaldt indenfor 3 sek. For at afslutte opkaldet, tryk på OK. Genopkald SENESTE Tryk på op tasten. Det sidst kaldte nummer vil blive vist på displayet. Tryk på OK for at kalde det valgte nummer. Nummeret vil blive opkaldt indenfor 3 sek. For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

15 Menu 15 Tilføj nyt nummer i telefonbog Tryk på Menu. Vælg telefonbogsmenuen. Tilføj ny Vælg menuen Tilføj ny. Nummer: Det sidste kaldte nummer vil blive vist automatisk. Indtast et telefonnummer ved brug af tastaturet. NAVN: A-Z... Indtast et navn med tastaturet. Tryk på tastaturet indtil det ønskede bogstav bliver vist i displayet og derefter indtastes det næste bogstav. (En beskrivelse af de ogstaver, der kan bruges findes på side 27.) Nummeret og navnet er nu gemt. hukommelse fuld vises i displayet hvis De forsøger at gemme mere end 50 numre. Tryk på Shift-tasten for at skrive små bogstaver. Tryk på C-tasten for at slette et nummer eller bogstav. Tryk på menu-tasten for at fortryde.

16 16 Menu Rediger Telefonbog Tryk på Menu. Vælg Telefonbogsmenuen. Ændre Vælg menuen Ændre. TELEFONBOG Firma A/S Vælg det navn, som De ønsker at redigere fra listen ved hjælp af op/ned-tasterne. Nummer: Rediger nummeret med tastaturet og tryk på OK. NAVN: A-Z... Rediger navnet med tastaturet og tryk på OK. Nummeret/navnet er nu gemt. Tryk på C-tasten for at slette et nummer eller bogstav. Tryk på menu-tasten for at fortryde.

17 Menu 17 Slet navn og nummer Tryk på Menu. Vælg Telefonbogsmenuen. Slet Vælg menuen Slet. TELEFONBOG Firma A/S Vælg det navn, som De ønsker at slette fra listen. Tryk på OK for at vælge. Slet? Slet? bliver vist på displayet. Hvis De ikke ønsker at slette, tryk på C-tasten. Hvis De ønsker at slette, tryk på OK. Det valgte navn og nummer er nu slettet. Juster ringevolumen Tryk på Menu. Vælg menuen for ringesignaler. Juster volumen med op/ned-tasterne. Ringesignalet bliver slået fra ved at vælge symbolet med en streg over klokken. Volumen for ringesignal er nu gemt.

18 18 Menu Skift tid og dato Tryk på Menu. Vælg menuen tid- & dato. Juster tid og dato med op/ned-tasterne Vælg dato. Vælg måned. Vælg år. Vælg time. Vælg minutter. Tid og dato er nu gemt. Gå tilbage med C-tasten Vælg sprog Tryk på Menu. Vælg menuen Sprog. Vælg sprog med op/ned-tasterne. English...

19 Menu 19 Tangent lyd (default til) Tryk på Menu. Vælg menuen for specielle indstillinger. Tangent lyd Vælg Tangent lyd. Til Vælg tangent lyd til/fra ved brug af op/nedtasterne. Fra Bemærk! Når der ringes op vil tonerne altid blive hørt selv om tastaturtonerne er slået fra.

20 20 Tilbehør Fjernbetjening Del nr Konftel 200NI kan suppleres med en fjernbetjening. Alle funktioner kan så blive betjent fra Deres placering, hvad enten De er stående eller siddende.

21 Tilbehør 21 Funktioner på fjernbetjeningen Løft og udskift telefonrøret uafhængig af om Konftel 200NI er i menumodus. Hvis telefonbog vises, vil det pågældende nummer blive kaldt. Indtast nummeret eller skriv navnet. #/ skifter mellem store og små bogstaver. Går ind og ud af menumodus. OK i menuerne, løfter og lægger telefonrøret på. Ringer til hurtigopkaldsnummer. Sletter bogstaver når der ringes til numre eller der skrives navne. Udgang fra menuer. Bruges til telefontjenester/sevices, f.eks. tredjeparts samtaler. Når et hurtigopkaldsnummer bliver gemt i telefonbogen eller redigeret, kan det gemmes ved at afslutte programmeringen med en funktionstast i stedet for OK. Nummeret bagved tasten bliver kaldt i alle menumodus, som ikke kan programmeres. Bemærk: En funktions-tast bliver ignoreret uden forudgående advarsel, når det nye nummer bliver gemt. Tilpasser Konftel 200NI til det akustiske miljø i rummet. Justerer volumen, bladrer igennem telefonbogen og scroller gennem menuerne. Muting funktion slår mikrofonen til og fra. Indsætter en pause i hurtigopkaldsnumre. Kalder det seneste opkaldte nummer uafhængig af menu-modus.

22 22 Tilbehør Ekstra mikrofoner Del nr ,8 2,5 m Konftel 200NI For større rum kan, Konftel 200NI suppleres hurtigt og effektivt med to ekstra mikrofoner. Den er derved i stand til at dække et område på op til 70 m 2. Fordele: højere lyd fra højtalerne, højere følsomhed for mikrofonerne. Den ekstra mikrofon kan placeres ikke mindre end 0,8 m og ikke mere end 2,5 m fra centralenheden og forbindes ved hjælp af kablerne før der foretages opkald. Når de først er forbundet vil den indbyggede mikrofon på Konftel 200NI blive frakoblet og displayet viser hvor mange enheder der er forbundet. De ekstra mikrofoner bliver leveret med to sæt kabler, 1,5 m og 2,5 m. Det kan vise sig vanskeligt at afmontere kablerne, når den ekstra mikrofon frakobles, dette kan lettes ved forsigtig brug af en skruetrækker eller en kuglepen, for eksempel. Højtalervolumen kan også justeres fra den ekstra mikrofon. Tuning kan også ske fra den ekstra mikrofon. Tryk på op/ned-tasterne samtidig. En kort støj vil høres. Tryk på mute-tasten for muting. Muting påvirker alle de forbundne mikrofoner. Mikrofonindikatorerne vil skifte fra grøn til rød.

23 Tilbehør og reservedele 23 Del nr. Beskrivelse Ekstra mikrofoner Fjernbetjening Vægbeslag Ledning til båndoptager Forlængerledning, strømforsyning 10 m Forlængerledning, strømforsyning analog netværk, 10 m Forlængerledning, digitalt netværk, 10 m Forlængerledning, strømforsyning og analog netværk, 7.5 m Forlængerledning, strømforsyning og digitalt netværk, 7.5 m Mellemstik Del nr. Beskrivelse Danmark Finland Frankrig Tyskland Storbritanien Holland Norge Spanien Sverige Schweiz Reservedele Del nr. Beskrivelse Strømforsyning og analog POTS netværkskabel, 7.5 m Strømforsyning og digital ISDN netværkskabel, 7.5 m Lysnettransformator 12 V DC

24 24 Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding 1. Kontroller at mikrofonen er slået til under samtalen. Den grønne mikrofonindikator skal lyse. 2. Kontroller at Konftel 200NI er tilsluttet. Ved tilslutning til analog linie: Kontroller at POTS netværkskabel er tilsluttet mellem POTS tilslutning og et analogt telefonstik. Ved tilslutning til en ISDN/S 0 -linje: Kontroller at ISDN netværkskablet er tilsluttet mellem ISDN tilslutningen og til et ISDN/S 0 -linje. 3. Bypass evt. forlængerledninger og kontroller om systemet fungerer korrekt. Hvis ikke, kontakt Deres forhandler. 4. Frakoble de ekstra mikrofoner og kontroller at Konftel 200NI fungerer uden dem. Hvis ikke kontakt Deres forhandler. 5. Hvis Konftel 200NI skal vente på den anden ringetone, skal De indsætte en pause med mute/ pause-tasten, når nummeret tastes ind som forhåndsvisning eller i telefonbogen. Vedligeholdelse Rengør udstyret med en tør, blød klud. Brug ikke nogle former for væske!

25 Tekniske data 25 Centralenhed Strømforsyning: Netværksinterface: Strømforsyning og POTS netværkskabel: Strømforsyning og ISDN netværkskabel: Anbefalet rum forhold: Frekvensomfang: Højtalervolumen: Undertrykkelse af rumekko: Undertrykkelse af linieekko: Automatisk kalibrering: Udgang til båndoptager: Dimensioner: DC transformator 240 V AC/12 V DC, 700 ma. Analog POTS, RJ-11. Digital ISDN/S 0, RJ-45. 7,5 meter, RJ-11 (linie) EIAJ Klasse IV (effekt). 7,5 meter, RJ-45 (ISDN) EIAJ Klasse IV (effekt). Efterklangstid < 0,5 sek. Baggrundsstøj: <45 db (A) Hz. 85 db SPL (forøges, hvis der bruges ekstra mikrofoner). 208 ms. 25 ms. Vægt: 800 g. Temperaturområde: Fugtighed: <1 ms impulser (ikke forstyrrende). 3,5 mm telejack. Kontakt til forbindelse af båndoptager kan også forbindes til en SELV spænding i overensstemmelse med SS-EN Diameter 232 mm C i drift. 20 % - 80 % ikke kondenserende. EMC: EN :1992 EN :1992 EN :1995 Elektrisk sikkerhed: EN Tele Danmark godkendt POTS: EUROPEAN TBR21. Tele Danmark godkendt ISDN: EUROPEAN TBR3. Tastatur: Kompatibillitet: 19 taster. Konftel 200NI kan forbindes til alle PBX udstyret med ISDN eller POTS lokaltelefoner, for eksempel Ericsson: MD110, Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, Ascom: Ascotel. Tenovis: Intergral 3, 33.

26 26 Tekniske data Ekstra mikrofoner (tilbehør) Strømforsyning: Ledning: Mikrofon: Mikrofonindikator: Temperaturområde: Tastatur: Spænding fra mikrofonudgangen Modulær 4/4 kontakt 2 x 1,5 m og 2 x 2,5 m Omnidirektional Grøn - mikrofon til Rød - mikrofon fra 5-40 C i drift 3 taster Fjernkontrol (tilbehør) Batterier: 4 x R03, 1,5 V Temperaturområde: 5 40 C Område: Op til 5 m Dimensioner: 205 x 55 x 21 mm (L x B x H) Vægt: 140 g Tastatur: 26 taster

27 Display og tastatur 27 Dato Tid Opkaldstid OK-tast Menu-tast R-tast Op/ned-tast Muting/pause-tast Slette-tast Shift-tast 1, mellemrum,. (mellemrum) 2, A, B, C, Å, Ä, Á, À, a, b, c, å, ä, á, à 3, D, E, F, É, È, d, e, f, é, è 4, G, H, I, g, h, i 5, J, K, L, j, k, l 6, M, N, O, Ö, Ø, Ñ, m, n, o, ö, ø, ñ 7, P, Q, R, S, p, q, r, s 8, T, U, V, Ü, Ú, t, u, v, ü, ú 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z 0 * #

28 Konftel is a leading company within speaker communication and audio technology. We develop and sell products and technology for telephone meetings based on cutting-edge expertise within acoustics and digital signal processing. Characteristic of our products is that all conference telephones contain the same high quality audio technology OmniSound providing crystal clear sound. Read more about Konftel and our other products on Developed by Konftel AB Box 268, SE Umeå, Sweden Phone: Fax: Web: rev D

User guide Conference phone Konftel 200

User guide Conference phone Konftel 200 User guide Conference phone Konftel 200 I Norsk Suomi Conference phones for every situation Denne pakke indeholder følgende dele: 1 stk. brugervejledning 1 stk. konferencetelefon 1 stk. netransformator

Læs mere

Quick guide Konferencetelefon Konftel 200W

Quick guide Konferencetelefon Konftel 200W Quick guide Konferencetelefon Konftel 200W Dansk Conference phones for every situation Beskrivelse af Konftel 200W Konftel 200W er en DECT-konferencetelefon med et optageområde op til 30 m 2. Konftel 200W

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Conference phones for every situation. Håndbog Konftel 250 DANSK

Conference phones for every situation. Håndbog Konftel 250 DANSK Conference phones for every situation Håndbog Konftel 250 DANSK Indhold Vores patenterede lydteknologi OmniSound, som giver krystalklar lyd, findes i alle Konftel-telefoner. Nu fører vi OmniSound op på

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

KIRK 4020 og KIRK 4040. Brugervejledning

KIRK 4020 og KIRK 4040. Brugervejledning 1408-8710-HD, ED5. Prinfo Kolding 75 5014 77 KIRK telecom A/S Langmarksvej 34 DK-8700 Horsens Tel. +45 7560 2850 Fax +45 7560 2851 www.kirktelecom.com kirk@kirktelecom.com KIRK 4020 og KIRK 4040 Brugervejledning

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Calisto P240 USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240 USBhåndsæt. Læs

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Doro Comfort 3000. Dansk

Doro Comfort 3000. Dansk Doro Comfort 3000 Dansk 1. Ekstra forstærkning (boost) 2. Volumenkontrol røret 3. Volumenkontrol højttaler 4. Adgangstaster til tjenester 5. Hurtigvalgshukommelse 6. Ophængningskrog til rør 7. Gem 8. Meddelelsesindikator

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Snom M3 Brugervejledning version 1.0

Snom M3 Brugervejledning version 1.0 Snom M3 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 2 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 2 4. Omstille opkald... 2 4.1. Sætte et

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Quickguide Tele- og webkonference via UC

Quickguide Tele- og webkonference via UC Quickguide Tele- og webkonference via UC Du kan oprette en tele- og webkonference via din UC-klients hjemmeside. En telekonference giver dig mulighed for at tale i telefon med flere personer på én gang.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 30

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 30 Quick-guide Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brugervejledning til IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brugervejledning til IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelkode: NN40050-102-DA Dato: August 2006 Copyright Nortel

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere