Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012"

Transkript

1 8. februar 2013 Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2012 BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder med målrettet, relevant, aktuel information, vejledning og oplysning om, hvordan virksomhederne kan leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav, og om hvordan branchens virksomheder kan forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. I Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er der prioriteret 3 arbejdsmiljøområder: Arbejdsulykker Muskelskeletpåvirkninger Psykiske arbejdsmiljøbelastninger Da forebyggelse af arbejdsmiljørisici så vidt muligt bør ske i byggeriets tidlige faser har BAR Bygge & Anlæg valgt at tilføje Planlægning af bygge- og anlægsprojekter som prioriteret arbejdsmiljøområde. Målgrupper BAR Bygge & Anlægs primære målgrupper er bygge- og anlægsvirksomheders ledere og medarbejdere. Øvrige målgrupper er vigtige som formidlere af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i branchens virksomheder: Bygherrer, rådgivere, og projekterende har stor betydning for planlægning af arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsprojekternes tidlige faser. Uddannelsesinstitutioner og undervisere, der uddanner nye håndværkere, har stor indflydelse på de unges arbejdsmiljøholdninger. Leverandører til bygge- og anlægsvirksomhede, der leverer materiel og materialer til bygge- og anlægsvirksomheder, skal påvirkes til at udvikle gode tekniske hjælpemidler og levere stoffer og materialer med mindst mulig arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljørådgivere skal formidle god arbejdsmiljøpraksis til bygge- og anlægsvirksomheder, det gælder også branchevejledninger fra BAR Bygge & Anlæg. BAR Bygge & Anlægs organisering af aktiviteterne BAR Bygge & Anlæg holder normalt 4 årlige møder. På baggrund af bekendtgørelse nr og BAR Bygge & Anlægs godkendte strategi udarbejder BAR s organisationer forslag til det kommende års aktiviteter. Rådet nedsætter emne- eller arbejdsgrupper, der sammen med BAR-sekretariatet gennemfører de aktiviteter, som rådet har godkendt. BAR s sekretariat har i samråd med Formandskabet ansvaret for at koordinerer de godkendte aktiviteter sammen med organisationernes repræsentanter, herunder indgå aftaler med eksterne leverandører. 1

2 BAR Bygge & Anlægs aktiviteter i 2012 I 2012 har BAR Bygge & Anlæg gennemført aktiviteter inden for 4 prioriterede arbejdsmiljøområder: 1. Reduktion af antal arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder BAR har besluttet at prioritere særlige informationsindsatser med det formål for at reducere antallet af arbejdsulykker blandt unge og nyansatte. BAR Bygge & Anlæg har i samarbejde med Arbejdsmiljørådet, øvrige BAR, Arbejdstilsynet, Videncentret for Arbejdsmiljø og Ministeriet for Undervisning og Børn gennemført en konference om unge og nyansattes arbejdsmiljø. Konferencen er blevet fulgt op af Arbejdsmiljørådets Task Force, der har til formål at etablere et fælles videngrundlag og formulere fælles budskaber vedr. unge og nyansattes arbejdsmiljø. BAR deltog i DM i Skills 2012, hvor der blev fokuseret på unges arbejdsulykker og skader. Organisationerne uddelte arbejdsmiljøpriser til lærlinge inden for 15 bygge- og anlægsfag. BAR Bygge & Anlæg var repræsenteret med en stand i bygge- og anlægshallen og en fælles stand sammen med andre arbejdsmiljøaktører. Branchevejledninger vedr. arbejdsulykker, der har været under udarbejdelse i 2012: Branchevejledning om standardblade til opstilling af stilladser Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser Branchevejledning om undertag 2. Tunge løft og arbejdsstillinger (muskelskeletpåvirkninger) Gode tekniske hjælpemidler skal anvendes i flest mulig bygge- og anlægsvirksomheder for at forebygge tunge løft og belastende arbejdsstillinger. Det er målet at øge antallet af virksomheder, der anvender de anbefalede tekniske hjælpemidler. Hjemmesiden Bygergo.dk viser, hvilke egnede tekniske hjælpemidler, der er til rådighed inden for de enkelte fagområder i bygge- og anlægsbranchen. Bygergo.dk er blevet ændret med nyt layout og er løbende blevet opdateret med nye anbefalinger om gode tekniske hjælpemidler. BAR Bygge & Anlæg har medvirket i planlægningen af 5 regionale konferencer om Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø, der blev gennemført af Arbejdsmiljørådet og BAR SOSU. Desuden deltog BAR i to messer i København og Århus om Sund i et godt arbejdsliv. Branchevejledninger vedr. muskelskeletpåvirkninger, der har været under udarbejdelse i 2012: Branchevejledning om håndtering af stål-trapetzplader Branchevejledning om porebetonplader multiplader og gasbetonplader Branchevejledning om forebyggelse af tunge løft m.v. i VVS- branchen Branchevejledning om betonstøbning og armering Branchevejledninger om murerarbejde - revisioner 2

3 Branchevejledning om betonelementer - revision Branchevejledning om Malerarbejde Branchevejledning om tækkearbejde Branchevejledning om El-ulykker 3. Arbejdsmiljøorganisationen, herunder trivsel, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø I forbindelse med implementering af reglerne om arbejdsmiljøorganisation i bygge- og anlægsvirksomheder har BAR planlagt og gennemført Uddannelsesdage for Byggeriets Virksomheder i samarbejde med 6 autoriserede udbydere af arbejdsmiljøuddannelser. Tilbuddet om Uddannelsesdagene har gjort det muligt for små virksomheder at leve op til reglerne om at tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelser til AMO s medlemmer. I februar 2012 gennemførtes uddannelsesdagene for 110 deltagere. Der er ligeledes planlagt uddannelsesdage i februar Planlægning af arbejdsmiljøforanstaltninger i bygge- og anlægsprojekter Arbejdsmiljø skal integreres så tidligt som muligt i bygge- og anlægsprojekternes planlægning. BAR har sammen med Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekter og Konstruktørforeningen holdt en række møder til gensidig erfaringsudveksling og planlægning af fælles informationsaktiviteter i Hjemmesiden byggeproces.dk er blevet opdateret med vejledninger om, hvordan arbejdsmiljø hensigtsmæssigt kan inddrages i byggeriets forskellige faser. Der er publiceret to foldere om bygherres pligter i mindre byggesager til henholdsvis parcelhusejere og til administratorer i boligselskaber. BAR har endvidere på møder, seminarer og konferencer for kommuner og statsvirksomheder formidlet branchevejledningen om bygherres pligter. En PSS-pakke (Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed) er udviklet til undervisningsbrug i AMU og til udarbejdelse af PSS på mindre byggepladser. Til brug for virksomhedernes styring af kvalitet og arbejdsmiljø er der udarbejdet kvalitets- og arbejdsmiljøskemaer til enkelte bygge- og anlægsfag. Øvrige indsatsområder Stoffer og materialer BAR Bygge & Anlæg har i 2012 revideret og opdateret styrpaastofferne.dk. Desuden har følgende branchevejledninger vedr. stoffer og materialer været under udarbejdelse: Håndtering af chlorerede paraffiner Håndtering af blyholdige materialer 3

4 Uddannelse og undervisning Der er gennemført faglærerkursus og temadage for undervisere i bygge- og anlægsbranchens erhvervsskoler. BAR medvirker i opdatering af internetportal - ungiarbejde.dk om unges arbejdsmiljø. Der er udviklet undervisningsmateriale om Plan for Sikkerhed og Sundhed til AMUskolernes undervisning. Generel information Hjemmesiden bar-ba.dk er blevet udviklet med helt nyt design og struktur. Øvrige hjemmesider er blevet opdateret med nye markedsstandarder og layout BAR har udsendt 13 nyhedsbreve om nye publikationer og andre informationsaktiviteter i BAR deltager i møder med Arbejdstilsynet om såvel generelle arbejdsmiljøspørgsmål som specifikke arbejdsmiljøproblemstillinger inden for bygge- og anlægsbranchen. BAR Bygge & Anlæg har medvirket i Forebyggelsesfondens og Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle forebyggelsespakker til små bygge- og anlægsvirksomheder BAR medvirker i en række følgegrupper til forskningsprojekter om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen BAR samarbejder med Byggeriets Arbejdsmiljøbus om arbejdsmiljøformidling til bygge- og anlægsvirksomheder BAR deltager i undervisning af ingeniørstuderende m.fl. Fælles BAR s aktiviteter BAR Bygge & Anlæg har medvirket i planlægningen af Arbejdsmiljøkonferencen AM2012 BAR enes Koordineringsudvalg har holdt 4 møder BAR har deltaget i Arbejdsmiljørådets og senere Arbejdstilsynets udvalg vedr. evaluering af BAR s indsatser. BAR Bygge & Anlægs drift Administration BAR s sekretariat administrerer alle BAR-aktiviteter, herunder budget og regnskab. Interne møder i BAR og i sekretariatet Planlægningen af godkendte BAR-aktiviteter sker i Rådet og særligt nedsatte emnegrupper, sammensat af repræsentanter fra BAR-organisationerne. BAR-sekretariatet varetager administration og koordinering af arbejdet i de etablerede emnegrupper. Revision og ekspedition af materialer BAR s publikationer revideres efter behov og lægges på BAR s hjemmesider i pdf-format, der er frit tilgængelige. Effektvurdering Der er ikke i 2012 foretaget nye evalueringer af BAR s materialer og hjemmesider. Det vil ske i 2013 som opfølgning på nyudvikling af hjemmesidernes design og layout, der blev afsluttet i BAR gennemfører i 2013 en undersøgelse af målgruppernes anvendelse af BAR s nye hjemmesider og Håndbogen. 4

5 BAR s materialer formidlet på Internettet I Redegørelsen for BAR i 2011 så vi primært på stigningen i antal besøg og besøgende på BAR s hjemmesider. BAR s hjemmesider gennemgik i 2012 en større omlægning. CMS systemet Sitecore 5 blev erstattet med Sitecore, 6 og i den forbindelse blev flere af siderne revideret både i indhold og udseende. I samme omgang udskiftede vi analyseværktøjet Webtrends med det frit tilgængelige Google analytics, der har den fordel, at det er integreret med BAR s nyhedsbrev. Brugen af Google analytics fra juli 2012 betyder imidlertid, at det kan være svært at sammenligne besøgstallene fra de forrige år med de nye fra BAR har i stedet valgt at se nærmere på brugen af siderne. Det gælder fx hvordan brugerne benytter sidernes søgefunktion, nyhedsbreve, hvor mange download af pdf og brugen af mobile medier samt hvorfra de kommer (kilder). Bar-ba.dk Det nye layout har har til formål at lette brugernes tilgang til materialer, herunder en ny materialesøgeside. Teksterne er alle tilrettet med henblik på, at få en så høj Googles rangering af bar-ba.dk som muligt på Internettet. Bar-ba.dk havde i 2012 knap besøgende, der besøgte sitet næsten gange. Ca. 40 % af de besøgende kommer fra Google. Bygergo.dk For at give bedre overblik over både de enkelte hjælpemidler og udvalget i de forskellige kategorier er bygergo.dk blevet relanceret i januar Der er her fokuseret på at hjælpe brugerne med hurtig søgning, samt at give mulighed for dialog brugerne imellem. I 2012 var Bygergo.dk s mest besøgte kategorier murer/tømrer/tag og Løft/transport. Der var knap besøgende, hvoraf 60 % kom fra Google. Byggeproces.dk Byggeproces.dk er uændret i layout, men systemet bagved er blevet opdateret. Byggeproces.dk s statistik for 2012 er ikke helt dækkende på grund af ændret registrering med Google analytics. I 2012 var der ca besøgende, hvoraf over 40 % kommer fra Google. Forebyg.nu Sitet vil blive inkluderet i bar-ba.dk og har derfor ikke været omfattet af omlægningen i Styrpaastofferne.dk Styrpaastofferne.dk blev overført til den nye version af Sitecore uden at få et ændret udseende. Styrpaastofferne.dk s statistik for 2012 er ikke helt dækkende, på grund af ændret registrering med Google analytics. Der er målt knap besøgende, hvoraf ca. 60 % kommer fra Google. Haandbogen.info Håndbogen fik i 2011 sit eget site, der i 2012 er blevet BAR Bygge & Anlægs næststørste med knap besøg på haandbogen.info. 5

6 Haandbogen.info er også blevet en succes, når man ser på downloads af pdf, der skete gange fra håndbogen i et af de fire sprog. Blandt de ca besøgende på haandbogen.info, kom ca. 65 % fra Google. Trivsel.bar-ba.dk Trivsel.bar-ba.dk er blevet integreret i bar-ba.dk under trivsel. Dette skete i slutningen af september. I perioden oktober - december har der været 497 besøg med en høj gennemsnits besøgsvarighed på 9:22 min. Dette skyldes ikke mindst de 9 film, der tilsammen er vist 251 gange i de tre måneder. Byggesikkerhed. Dk - Bent E Det har ikke muligt at trække data ud af byggesikkerhed.dk til Google analytics. Bent E filmene på Youtube bliver registreret selvstændigt. I 2012 blev filmene på dansk og engelsk (30 film i alt) vist lidt mere end gange. Knapt gange blev filmene vist på mobile enheder. Ser man nærmere på kilderne til Bent E på Youtube, så er det ikke Google, men derimod Youtube, der er stedet man søger og finder Bent E filmene, enten via film i samme kategori eller via lignende film. Youtube giver således en massiv eksponering af Bent E. BAR s prioriterede indsatser i 2013 BAR Bygge & Anlæg har i perioden valgt at prioritere informationsindsatser inden for følgende områder: a) Arbejdsulykker blandt unge og nyansatte b) Planlægning af arbejdsprocesser og brug af tekniske hjælpemidler og sundhedsfremmende foranstaltninger til forebyggelse af muskelskeletbesvær c) Oversete arbejdsmiljøproblemer, der viser sig som risici ved håndtering af asbest, blyholdige materialer, PCB m.v. samt støv og støv. d) Arbejdsmiljøkoordinering i såvel projekteringsfasen som udførelsen af bygge- og anlægsprojekter e) Formidling af forebyggelsesmetoder i forbindelse med nye eller hidtil ukendte arbejdsmiljøproblemer. f) Revision af branchevejledninger som følge af nye regler og i overensstemmelse med udviklingen af nye forebyggelsesmetoder. Informations- og kommunikationsstrategi Det er BAR s målsætning, at alle bygge- og anlægsvirksomheder følger anbefalingerne i branchevejledninger publiceret af BAR Bygge & Anlæg. Det er derfor helt centralt for BAR s strategi at vælge informations- og kommunikationsmetoder, der gør det muligt at skabe kontakt til BAR s primære målgrupper. Formidlingen af BAR s informationsmaterialer sker i stigende grad via hjemmesider og elektroniske nyhedsbreve. Set i lyset af den hastigt voksende informationsudveksling på Internettet må det forventes, at flere brugere fra alle faggrupper i bygge- og anlægsbranchen i løbet af få år foretrækker at få besvaret spørgsmål om arbejdsmiljø på BAR Bygge & Anlægs hjemmesider. 6

7 BAR skal således blive bedre til at udnytte Internettets muligheder for mange-til-mange kommunikation, hvor brugerne ikke ses som passive modtagere af information. Brugerne skal inddrages som aktive medspillere, der ud fra egen viden og erfaringer har gode forslag til praktiske løsningsmetoder på arbejdsmiljøproblemer. 7

8 Status over igangværende aktiviteter i BAR Bygge & Anlæg pr. 1. marts jf. bekendtgørelse nr. 1705, 31 stk. 2 Unges og nyansattes arbejdsmiljø DM Skills 2013 Internetportal om arbejdsmiljøundervisning og unges arbejde. Opførelse af store bygninger, haller, stalde Gravearbejde Anhugning af skurvogne Redning ved brug af faldsikring Arbejde i højden Rullestillads og bukkestillads Indsats vedr. muskelskeletbesvær Fysisk træning og Sundhedsfremme i bygge- og anlægsvirksomheder Betonstøbning og armering Informationsindsatser rettet mod henholdsvis 1) virksomheder, der har unge og nyansatte 2) de unge og 3) de nyansatte og 4) erhvervsskolerne. DM Skills 2013 gennemføres i januar 2013 i NRGi Arena i Aarhus. Organisationerne uddeler en arbejdsmiljøpris. BAR Bygge & Anlæg er repræsenteret på en stand i bygge- og anlægshallen og en stand sammen med andre arbejdsmiljøaktører. BAR foretager evaluering og planlægger nye aktiviteter til Skills 2014 planlægges. BAR Bygge & Anlæg medvirker i opdatering af portalen der er et fælles BAR-projekt. Erling the Lærling forum til lærlinges arbejdsmiljø Tekniske hjælpemidler vurderes Branchevejledning om gravearbejde ved eksisterende ledningsnet indarbejdes. Vurderes bl.a. på baggrund af I-BAR s vejledning om. anhugning af containere Branchevejledning en udarbejdes i samarbejde med leverandører og bygge- og anlægsvirksomheder. BAR vil på en temadrøftelse vurdere kommende indsatser vedr. arbejde i højden. Branchevejledningen skal tage udgangspunkt i reglerne om arbejde i højden. Der udarbejdes en vejledning for hhv. bukkestillads og for rullestillads. Planlægning af BAR s indsats vedr. MSB i bygge- og anlægsvirksomheder vil ske på temadrøftelser i BAR. BAR vurderer i hvilket omfang der kan foretages informations indsatser om integration af fysisk træning, sundhedsfremme og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder. Udviklingsarbejde indgår bl.a. i et projekt støttet af Forebyggelsesfonden. Standardblade for stilladser Branchevejledningen forventes publiceret i starten af Opstilling og nedtagning af stilladser Porebetonplader multiplader og gasbetonplader Opmuringsarbejde Branchevejledningen forventes publiceret i starten af Tekniske hjælpemidler vurderes nærmere. Branchevejledningens afsnit om tralleløft og håndtering af stilladsdele vil indgå i revisionen af vejledningen. Montering af undertag Branchevejledningen forventes publiceret i starten af

9 Håndtering af ståltrapez plader Arbejde i VVS-branchen Højt på strå Branchevejledning om tækkearbejde Håndtering af chlorerede paraffiner Håndtering af blyholdige materialer Kalk- og cementstabilisering Planlægning af byggeri APV-tjekskemaer Kvalitet og arbejdsmiljø BAR-hjemmesider BAR-publikationer revideres løbende med de seneste regelændringer Revision af håndbog Forebyg.nu er lagt på barba.dk Video til BAR s hjemmesider Tekniske hjælpemidler vurderes nærmere. Branchevejledningen skal indeholde anbefalinger vedr. tunge løft, svejsning af fjernvarmerør, PC og anden indretning af servicebiler og øvrige risici Vurdering og udvikling af tekniske hjælpemidler. Revision af branchevejledning forventes derefter iværksat. Branchevejledning udarbejdes svarende til indholdet i vejledningen om håndtering af PCB. Branchevejledningens forventes publiceret i starten af Branchevejledningen vurderes i forhold til Vejdirektoratets vejledning om bl.a. udbudsmateriale og PSS, herunder anbefalinger til maskiner, sikkerhedsudstyr mv. Fællesmøder med BID, FRI, Danske ARK, KON-foreningen. Opdatering af byggeproces.dk Informationsmøder og netværksmøder for bygherrer, rådgivere, projekterende og arbejdsmiljøkoordinatorer Branchevejledning om bygherres pligter Der er udarbejdet kvalitets- og arbejdsmiljøskemaer til træfagene. Der vil blive udarbejdet tilsvarende materiale til øvrige fag. Materialet formidles på bar-ba.dk BAR s hjemmesider holdes løbende opdateret: Bar-ba.dk Bygergo.dk Byggeproces.dk Styrpaastofferne.dk Byggesikkerhed.dk Haandbogen.info Aktuelle begivenheder og informationer på bar-ba.dk redigeres hver uge Revision af branchevejledninger, hvor lovændringer eller andet gør det nødvendigt at foretage ændringer. Revision af branchevejledningers tekster og illustrationer blive lagt påbar-ba.dk Tekster opdateres og lægges på haandbogen.info og efterfølgende i den seneste genoptrykte papirudgave af Håndbogen. Havarigruppen er ophørt. Materialet lægges på bar-ba.dk med henblik på videndeling mellem bygge- og anlægsvirksomheder om ulykkesanalyser Udvikling og produktion af video til brug for opstartsmøder og introduktion til arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladser. Vejledning om instruktion af udenlandsk arbejdskraft vil indgå i vurderingen af produktion af videomaterialer. APP Udvikling og produktion af APP s til smartsphones. I 2013 bliver alle branchevejledninger tilgængelige på APP s 9

10 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i AMO Faglærerkurser Informationsmøder for byggeog anlægsvirksomheder 6 uddannelsesudbydere og BAR gennemfører uddannelsesdage for bygge- og anlægsvirksomhedernes AMO i februar Der foretages evaluering af uddannelsesdagene og vurdering af evt. fortsættelse i Der gennemføres i juni måned orienteringsmøder for faglærere i erhvervsskolerne inden for bygge og anlæg. Der afholdes 7 regionale ½ dagsmøder for ledere og medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomheder i forbindelse med AT s risikobaseret tilsyn og særlige indsats i bygge- og anlægsvirksomheder i perioden

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013

B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 29. oktober 2012 B A R B y gge & A n l æg s strateg i 2 013 15 P l a n 2 013 BAR s formål BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at

Læs mere

Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2014

Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2014 12. marts 2015 Redegørelse for BAR Bygge & Anlægs virksomhed i 2014 BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder

Læs mere

B A R B y gge & A n l æg s p la n 20 16

B A R B y gge & A n l æg s p la n 20 16 19. oktober 2015 B A R B y gge & A n l æg s p la n 20 16 BAR s formål BAR Bygge & Anlægs opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1705, hvor det bl.a. fremgår, at BAR skal bistå virksomheder

Læs mere

Aktivitetsplan 2010 i BAR Bygge & Anlæg

Aktivitetsplan 2010 i BAR Bygge & Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 211 Offentligt Aktivitetsplan 2010 i BAR Bygge & Anlæg Ulykker Frebyggelse af arbejdsulykker Branchevejledning m pstilling g nedtagning af stilladser revideres

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

BRANCHEFÆLLESSKABET FOR ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆGS STRATEGI FOR

BRANCHEFÆLLESSKABET FOR ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆGS STRATEGI FOR BRANCHEFÆLLESSKABET FOR ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆGS STRATEGI FOR 2017-2020 1. Rammer og aftaler for BFA s arbejde Fra 2017 overgår de 11 branchearbejdsmiljøråd til 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Oversigt over materiale - Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte

Oversigt over materiale - Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte Nedenstående oversigt indeholder materiale indsamlet til brug for Arbejdsmiljørådets Task Force om unge og nyansatte. Materialet er indsamlet af Task Forcens medlemmer medio 2013, som et led i at skabe

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013 14. januar 2013 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2013 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen v. Anne Sofia Lønvig

Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen  v. Anne Sofia Lønvig Arbejdsmiljø, Slots- og Kulturstyrelsen www.byggeproces.dk, v. Anne Sofia Lønvig Program Om SLKS Arbejdsmiljøvision Et par eksempler på projektstyring Internt arbejdsmiljøevaluering Indsatser og effekter

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet

Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet 23. september 2014 Plan 2015 ( 29) til Arbejdstilsynet Indledende om Industriens Branchearbejdsmiljøråds strategi Plan 2015 for Industriens Branchearbejdsmiljøråd (I-BAR) viderefører de foregående års

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2012

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2012 6. januar 2012 Byggeriets Arbejdsmiljøbus - Arbejdsplan 2012 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

- med arbejdsmiljøet som motor

- med arbejdsmiljøet som motor 2013 - med arbejdsmiljøet som motor Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i mere end fem år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere