Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne"

Transkript

1 Bilag 1a Svarfordelinger virksomhedssurvey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

2 Bilag 1a svarfordelinger virksomhedssurvey Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet Juni 2016 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med fokus på velfærdsområderne og erhvervs- og regionaludvikling. Oxford Research gennemfører skræddersyede analyser, implementeringsevalueringer og effektevalueringer for offentlige myndigheder, fonde og organisationer i civilsamfundet. Vi rådgiver også om strategiudvikling, faciliterer udviklingsprocesser og formidler vores viden på undervisningsforløb og seminarer. Vi kombinerer akademisk fordybelse, strategisk forståelse og god kommunikation på den måde skaber vi anvendelsesorienteret viden, der kan gøre en forskel. Oxford Research er grundlagt i 1995 og har selskaber i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Letland. Oxford Research er en del af Oxford Gruppen. Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, Frederiksberg C Danmark (+45)

3 Indhold 1. Indledning 1 2. Svarfordelinger samlet 2 3. Svarfordelinger opdelt på branche Svarfordelinger opdelt på virksomhedsstørrelse 42

4 1. Indledning Dette bilag indeholder svarfordelinger på alle lukkede spørgsmål stillet i den spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder, der er gennemført i forbindelse med undersøgelsen af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne. Resultaterne baserer sig på i alt fra arbejdspladser i Danmark. Svarene er indsamlet i perioden 12. februar til og med 15. marts Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en telefonsurvey og den konkrete dataindsamling er varetaget af Voxmeter. Der forsøgt at få kontakt til samlet set arbejdspladser. Af disse er der opnået kontakt til arbejdspladser, hvoraf har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 75 %. Den høje svarprocent mindsker risikoen for skævt bortfald og højner dermed sandsynligheden for en repræsentativ sampling. Nærværende bilag indeholder udover de samlede svarfordelinger for alle spørgsmål i surveyen også krydstabeller på henholdsvis branche og virksomhedsstørrelse. Branchevariablen er dannet på baggrund af oplysninger trukket fra CVR-registret. Størrelsesvariablen er dannet på baggrund af et spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. 1

5 2. Svarfordelinger samlet 2.1 Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads? Antal Andel 1-9 ansatte % ansatte % 35 ansatte eller derover % Total % 2.2 Hvad er din stilling/funktion i arbejdsmiljøarbejdet? Antal Andel Arbejdsgiver/ejer % Direktør, kontorchef, HR-chef % Arbejdsleder % Arbejdsmiljøkoordinator 55 1% Arbejdsmiljørepræsentant % Medarbejder 222 4% Andet % Total % 2.3 (Hvis a i spørgsmål 1 og f i spørgsmål 2) Deltager du i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde fx i den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Antal Andel Ja % Nej 20 15% Ved ikke 6 4% Total % 2.4 Er du medlem af arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation (AMO)? Antal Andel Ja % Nej % Der er ingen arbejdsmiljøorganisation (AMO) % Ved ikke 216 4% Total % 2

6 2.5 Hvor mange års erfaring har du med arbejdsmiljøarbejde? Antal Andel Ingen erfaring 313 6% Under 1 år 244 5% 1-5 år % 6 år eller mere % Ved ikke 89 2% Total % 2.6 Hvilke af disse arbejdsmiljøemner har I arbejdet med på din arbejdsplads i det seneste år? (Gerne flere svar) Antal Andel Forebyggelse af ulykker % Løft og arbejdsstillinger % Psykisk arbejdsmiljø % Kemi % Støj % Arbejdsmiljøarbejdet (APV, arbejdsmiljøorganisation, % oplæring og instruktion, lovpligtige uddannelser mv.) Andet 311 6% Ingen af ovenstående % Total % 3

7 2.7 I hvilke situationer har I/din arbejdsplads brug for information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Antal Andel Når vi skal udarbejde APV (arbejdspladsvurdering) % Når vi skal ajourføre vores APV, fordi vi fx får nye 317 6% maskiner eller der sker andre ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet Når der er konkrete problemer med arbejdsmiljøet, % fx at der er sket en ulykke, de ansatte/kollegerne klager over tunge løft, stort arbejdspres, stress Når vi har fået et påbud e.l. fra Arbejdstilsynet 309 6% Når der kommer nye regler i arbejdsmiljøet % Når der sker organisationsændringer 277 6% Når vi skal gennemføre en trivselsundersøgelse 239 5% Når vi skal have en ny arbejdsmiljørepræsentant 155 3% Vi søger løbende vejledning og information om arbejdsmiljø % Andet % Ved ikke % Total % 2.8 Opsøger I/din arbejdsplads information og vejledning om arbejdsmiljø? Antal Andel Ja, vi opsøger selv information og vejledning % Vi søger ikke selv, men vi får hjælp fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter/arbejdsmiljørådgivere 396 8% Nej, vi opsøger slet ikke information og vejledning % Ved ikke 43 1% Total % 2.9 er et åbent spørgsmål. 4

8 2.10 (Hvis a i spm. 8) Hvem på din arbejdsplads søger typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Antal Andel Arbejdsgiver/ejer % Direktør, kontorchef, HR-chef % Arbejdsleder % Arbejdsmiljøkoordinator 91 3% Arbejdsmiljørepræsentant % Medarbejder % Andet % Ved ikke 22 1% Total % 2.11 (Hvis a i spm. 8) Hvad er typisk formålet med at søge efter vejledning og information om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Antal Andel For at finde en løsning på et arbejdsmiljøproblem % For at finde regler om arbejdsmiljø % For at finde redskaber/værktøj til arbejdsmiljøarbejdet % For at finde anden information om arbejdsmiljø % For at holde virksomheden opdateret om arbejdsmiljø % Andet % Ved ikke 71 2% Total % 2.12 (Hvis a i spm. 8) Hvordan søger I/din arbejdsplads typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Antal Andel Ved at gå på internettet % Ved at ringe % Ved at sende en mail 264 8% Andet % Ved ikke 69 2% Total % 5

9 2.13 (Hvis a i spm. 8) Hvor søger I/din arbejdsplads typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Antal Andel Hos Arbejdstilsynet % Hos Videncenter for Arbejdsmiljø 100 3% Hos mit branchearbejdsmiljøråd 137 4% Hos min faglige organisation/fagforening 266 8% Hos min brancheorganisation/arbejdsgiverforening % Hos vores leverandører af maskiner, værktøj o.l % Vi søger via Google eller andre søgemaskiner % Hos en arbejdsmiljørådgiver 245 7% Andet % Ingen af ovenstående 107 3% Total % 2.14a Arbejdstilsynet: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Arbejdstilsynets udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Antal Andel Meget enig % Enig % Uenig 52 3% Meget uenig 8 1% Ved ikke 73 5% Total % 2.14b Arbejdstilsynet: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Arbejdstilsynets udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynets information og vejledning er nem at forstå Antal Andel Meget enig % Enig % Uenig % Meget uenig 20 1% Ved ikke 78 5% Total % 6

10 2.14c Arbejdstilsynet: (Hvis c eller d i spm. 14a) Hvilken vejledning og information savner du hos Arbejdstilsynet? Antal Andel Løsninger på arbejdsmiljøproblemer 28 24% Regler om arbejdsmiljø 18 16% Redskaber/værktøj til arbejdsmiljøarbejdet 17 15% Andet 66 57% Ved ikke 23 20% Total % 2.14a Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljøs udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljø har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug Antal Andel Meget enig 14 14% Enig 68 68% Uenig 2 2% Ved ikke 16 16% Total % 2.14b Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljøs udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljøs information og vejledning er nem at forstå Antal Andel Meget enig 11 11% Enig 66 66% Uenig 9 9% Meget uenig 2 2% Ved ikke 12 12% Total % 7

11 2.14c Videncenter for Arbejdsmiljø: (Hvis c eller d i spm. 14a) Hvilken vejledning og information savner du hos Videncenter for Arbejdsmiljø? Antal Andel Løsninger på arbejdsmiljøproblemer 3 30% Regler om arbejdsmiljø 2 20% Redskaber/værktøj til arbejdsmiljøarbejdet 5 50% Andet 1 10% Ved ikke 3 30% Total % 2.14a Branchearbejdsmiljørådene: Hvor enig er du i de følgende udsagn om dit branchearbejdsmiljøråds udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Mit branchearbejdsmiljøråd har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Antal Andel Meget enig 23 17% Enig 86 63% Uenig 6 4% Meget uenig 1 1% Ved ikke 21 15% Total % 2.14b Branchearbejdsmiljørådene: Hvor enig er du i de følgende udsagn om dit branchearbejdsmiljøråds udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Mit branchearbejdsmiljøråds information og vejledning er nem at forstå Antal Andel Meget enig 20 15% Enig 87 64% Uenig 8 6% Meget uenig 2 1% Ved ikke 20 15% Total % 8

12 2.14c Branchearbejdsmiljørådene: (Hvis c eller d i spm. 14a) Hvilken vejledning og information savner du hos dit branchearbejdsmiljøråd? Antal Andel Løsninger på arbejdsmiljøproblemer 2 18% Regler om arbejdsmiljø 2 18% Redskaber/værktøj til arbejdsmiljøarbejdet 2 18% Andet 5 45% Ved ikke 4 36% Total % 2.15 Hvilken type information og vejledning bruger I/din arbejdsplads? (Gerne flere svar) Antal Andel Lovtekster, regler og bekendtgørelser % Arbejdstilsynets vejledninger (om hvordan man kan % leve op til reglerne) Branchevejledninger % Kort information om forskellige arbejdsmiljøemner, % fx foldere, temasider Værktøj og redskaber, fx tjeklister, apps, onlineværktøj % Inspirationsmateriale, fx pjecer, videoer 301 9% Nyhedsbreve % Magasiner om arbejdsmiljø 122 4% Viden fra konferencer, seminarer og netværksmøder 191 6% Andet % Ingen af ovenstående % Total % 9

13 2.16 (Hvis g i spm. 15) Abonnerer I på nyhedsbreve fra disse aktører: Antal Andel Arbejdstilsynet % Videncenter for Arbejdsmiljø 67 15% Mit branchearbejdsmiljøråd 47 11% Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 24 5% (NFA) Min faglige organisation/fagforening 98 22% Min brancheorganisation/arbejdsgiverforening % Andet 88 20% Ingen af ovenstående 94 21% Total % 2.17 Hvordan formidler I information og vejledning om arbejdsmiljø på din arbejdsplads? (Gerne flere svar) Antal Andel Skriftligt, fx i pjecer, nyhedsbreve, opslagstavler % Mundligt, fx på interne møder, kurser % Mundtligt ved løsningen af konkrete arbejdsopgaver % På intranettet/hjemmesiden % Vi får hjælp og støtte fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter 76 2% Andet % Ingen af ovenstående 31 1% Total % 2.18a Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? - Det er nemt at finde den vejledning og information om arbejdsmiljø, som vi har brug for Antal Andel Meget enig % Enig % Uenig % Meget uenig 47 1% Ved ikke 187 6% Total % 10

14 2.18b Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? - Det tager for lang tid at finde de informationer, vi skal bruge Antal Andel Meget enig 100 3% Enig % Uenig % Meget uenig 283 9% Ved ikke 231 7% Total % 2.18c Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? - Det er nemt at finde eksempler på, hvordan man kan løse et konkret arbejdsmiljøproblem Antal Andel Meget enig 249 8% Enig % Uenig % Meget uenig 71 2% Ved ikke % Total % 2.18d Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? - Informationen og vejledningen er ikke målrettet vores arbejdsopgaver Antal Andel Meget enig 113 3% Enig % Uenig % Meget uenig 176 5% Ved ikke % Total % 11

15 2.18e Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? - Vi er samlet set tilfredse med den information og vejledning, som tilbydes om arbejdsmiljø Antal Andel Meget enig % Enig % Uenig 237 7% Meget uenig 22 1% Ved ikke 156 5% Total % 2.19 er et åbent spørgsmål. 12

16 3. Svarfordelinger opdelt på branche 3.1 Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads? ansatte Total Branche ansatte ansatte eller derover Bygge og anlæg Antal Andel 59% 34% 7% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 54% 39% 7% 100% Erhvervsservice Antal Andel 51% 38% 11% 100% Finansiering og forsikring Antal Andel 27% 53% 20% 100% Handel og transport Antal Andel 49% 43% 8% 100% Industri, råstof Antal Andel 38% 47% 15% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Antal Andel 45% 42% 12% 100% Antal Andel 49% 42% 8% 100% Antal Andel 81% 19% 1% 100% Offentlig administration Antal Andel 25% 59% 16% 100% Total Antal Andel 45% 44% 11% 100% 13

17 3.2 Hvad er din stilling/funktion i arbejdsmiljøarbejdet? Arbejdsgiver / ejer Direktør, kontorchef, HRchef Arbejdsleder Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljørepræsentant Medarbejder Andet Branche Bygge og anlæg Antal Andel 40% 18% 6% 1% 19% 3% 13% 100% Ejendomshandel og udlejning Total Antal Andel 21% 10% 11% 1% 32% 7% 18% 100% Erhvervsservice Antal Andel 23% 20% 7% 2% 27% 5% 15% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 1% 19% 9% 0% 52% 5% 13% 100% Antal Andel 28% 16% 11% 1% 22% 4% 18% 100% Industri, råstof Antal Andel 20% 19% 12% 1% 24% 6% 18% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 15% 27% 4% 1% 25% 6% 22% 100% Antal Andel 15% 11% 16% 1% 30% 4% 24% 100% Antal Andel 60% 11% 9% 0% 11% 1% 8% 100% Antal Andel 8% 4% 14% 1% 51% 5% 18% 100% Total Antal Andel 24% 14% 11% 1% 28% 4% 17% 100% 14

18 3.3 (Hvis a i spm. 1 og f i spm. 2) Deltager du i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde fx i den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Ja Nej Ved ikke Total Branche Bygge og anlæg Antal Andel 100% 0% 0% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 57% 43% 0% 100% Erhvervsservice Antal Andel 87% 13% 0% 100% Finansiering og forsikring Antal Andel 0% 100% 0% 100% Handel og transport Antal Andel 81% 15% 4% 100% Industri, råstof Antal Andel 100% 0% 0% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 67% 33% 0% 100% Antal Andel 38% 38% 25% 100% Antal Andel 100% 0% 0% 100% Antal Andel 86% 7% 7% 100% Total Antal Andel 81% 14% 4% 100% 15

19 3.4 Er du medlem af arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation (AMO)? Ja Nej Der er ingen arbejdsmiljøorganisation Ved ikke Total Branche (AMO) Bygge og anlæg Antal Andel 31% 29% 35% 5% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 32% 34% 29% 5% 100% Erhvervsservice Antal Andel 30% 31% 37% 2% 100% Finansiering og forsikring Antal Andel 45% 29% 25% 0% 100% Handel og transport Antal Andel 31% 33% 30% 5% 100% Industri, råstof Antal Andel 45% 29% 24% 2% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 33% 31% 33% 3% 100% Antal Andel 41% 22% 34% 3% 100% Antal Andel 19% 35% 45% 2% 100% Antal Andel 53% 24% 17% 5% 100% Total Antal Andel 37% 29% 29% 4% 100% 16

20 3.5 Hvor mange års erfaring har du med arbejdsmiljøarbejdet? Ingen Under år 6 år eller Ved ikke Total Branche erfaring år mere Bygge og anlæg Antal Andel 5% 2% 15% 76% 2% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 13% 4% 23% 58% 2% 100% Erhvervsservice Antal Andel 11% 7% 22% 58% 2% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 9% 8% 31% 52% 0% 100% Antal Andel 6% 4% 18% 69% 2% 100% Industri, råstof Antal Andel 4% 4% 20% 72% 1% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 14% 11% 23% 49% 3% 100% Antal Andel 6% 3% 23% 66% 2% 100% Antal Andel 3% 1% 11% 83% 2% 100% Antal Andel 4% 9% 30% 56% 1% 100% Total Antal Andel 6% 5% 21% 66% 2% 100% 17

21 3.6 Hvilke af disse arbejdsmiljøemner har I arbejdet med på din arbejdsplads i det seneste år? (Gerne flere svar) Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Forebyggelse af ulykker Løft og arbejdsstillinger Psykisk arbejdsmiljø Kemi Støj Arbejdsmiljøarbejdet Andet Ingen af ovenstående Total Antal Andel 77% 65% 49% 60% 53% 69% 2% 8% Industri, råstof Antal Andel 70% 77% 55% 50% 61% 75% 4% 5% Bygge og anlæg Antal Andel 69% 77% 48% 46% 53% 66% 5% 9% Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 59% 66% 50% 36% 36% 65% 6% 13% Antal Andel 27% 49% 51% 10% 38% 53% 7% 18% Antal Andel 28% 45% 57% 16% 43% 56% 15% 9% Antal Andel 31% 52% 51% 30% 38% 61% 3% 16% Erhvervsservice Antal Andel 43% 58% 51% 27% 41% 58% 8% 12% Offentlig administration Kultur, fritid og anden service Antal Andel 56% 54% 81% 33% 47% 73% 9% 4% Antal Andel 56% 59% 59% 35% 40% 68% 7% 8% Total Antal

22 3.7 I hvilke situationer har I/din arbejdsplads brug for information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Når vi skal udarbejde APV Når vi skal ajourføre vores APV Når der er konkrete problemer med arbejdsmiljøet Når vi har fået et påbud e.l. fra Arbejdstilsynet Når der kommer nye regler i arbejdsmiljøet Når der sker organisationsændringer Når vi skal gennemføre en trivselsundersøgelse Når vi skal have en ny arbejdsmiljørepræsentant Vi søger løbende vejledning og information om arbejdsmiljø Antal Andel 21% 7% 17% 6% 15% 5% 1% 1% 33% 14% 26% Antal Andel 16% 8% 20% 7% 18% 6% 4% 3% 28% 19% 25% Antal Andel 15% 8% 24% 8% 20% 6% 4% 4% 31% 15% 24% Antal Andel 13% 5% 19% 5% 14% 5% 4% 2% 24% 16% 34% Antal Andel 10% 3% 23% 6% 21% 3% 5% 1% 22% 16% 32% Antal Andel 17% 5% 16% 5% 11% 4% 8% 4% 29% 17% 31% Antal Andel 12% 7% 18% 3% 18% 4% 0% 1% 34% 15% 28% Antal Andel 18% 7% 20% 7% 17% 5% 6% 4% 27% 17% 29% Offentlig Antal administration Andel 18% 7% 34% 8% 16% 8% 8% 4% 34% 17% 19% Kultur, fritid Antal og an- den service Andel 15% 6% 24% 5% 14% 6% 4% 3% 24% 18% 27% Total Antal Andet Ved ikke Total 19

23 3.8 Opsøger I/din arbejdsplads information og vejledning om arbejdsmiljø? Ja, vi opsøger selv information og vejledning Vi søger ikke selv, men vi får hjælp fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter/arbejdsmiljørådgivere Nej, vi opsøger slet ikke information og vejledning Ved ikke Branche Bygge og anlæg Antal Andel 69% 10% 20% 1% 100% Ejendomshandel og udlejning Total Antal Andel 64% 3% 32% 1% 100% Erhvervsservice Antal Andel 66% 5% 27% 2% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 69% 11% 19% 1% 100,0% Antal Andel 58% 8% 32% 1% 100% Industri, råstof Antal Andel 67% 11% 22% 0% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 65% 5% 28% 2% 100% Antal Andel 70% 8% 22% 0% 100% Antal Andel 61% 11% 28% 1% 100% Antal Andel 79% 6% 15% 0% 100% Total Antal Andel 66% 8% 25% 1% 100% 3.9 er et åbent spørgsmål. 20

24 Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration Kultur, fritid og anden service 3.10 (Hvis a i spm. 8) Hvem på din arbejdsplads søger typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Arbejds- Ar- Med- Andet Ved Total gi- bejds- arbej- ikke ver/ejer leder der Direktør, kontorchef, HR-chef Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljørepræsentant Antal Andel 60% 11% 9% 2% 16% 12% 9% 2% Antal Andel 18% 20% 14% 5% 35% 16% 24% 1% Antal Andel 39% 20% 9% 1% 27% 20% 14% 1% Antal Andel 26% 18% 12% 3% 32% 16% 20% 1% Antal Andel 14% 29% 8% 1% 30% 17% 28% 2% Antal Andel 12% 19% 15% 4% 52% 10% 17% 2% Antal Andel 20% 11% 20% 0% 42% 23% 19% 0% Antal Andel 23% 21% 11% 3% 37% 15% 15% 1% Antal Andel 10% 7% 25% 3% 64% 13% 20% 0% Antal Andel 15% 10% 24% 4% 44% 15% 21% 1% Total Antal

25 3.11 (Hvis a i spm. 8) Hvad er typisk formålet med at søge efter vejledning og information om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) For at For at For at For at For at Andet Ved Total finde en finde regler finde red- finde an- holde ikke løsning på om ska- den infor- virksom- et arbejds- arbejdsmiljtøj ber/værk matio heden opmiljøproblebejdsmilbejdsmiljø til ar- om ardatereber/værkmatioheden om arjøarbejbejds- Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration Kultur, fritid og anden service det miljø Antal Andel 35% 50% 8% 18% 42% 8% 2% Antal Andel 40% 48% 12% 19% 40% 14% 2% Antal Andel 42% 42% 13% 18% 39% 14% 4% Antal Andel 43% 41% 11% 19% 39% 14% 2% Antal Andel 48% 43% 7% 20% 32% 16% 2% Antal Andel 29% 29% 15% 19% 50% 8% 4% Antal Andel 39% 46% 9% 30% 42% 5% 1% Antal Andel 41% 42% 15% 20% 40% 14% 2% Antal Andel 46% 40% 15% 23% 43% 16% 1% Antal Andel 45% 41% 14% 22% 34% 17% 2% Total Antal

26 3.12 (Hvis a i spm. 8) Hvordan søger I/din arbejdsplads typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Ved at gå Ved at Ved at Andet Ved ikke Total på internettet ringe sende en mail Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Antal Andel 78% 25% 6% 19% 1% Industri, råstof Antal Andel 87% 22% 8% 11% 3% Bygge og anlæg Antal Andel 83% 29% 8% 12% 2% Handel og transport Antal Andel 81% 19% 7% 13% 3% Information og Antal kommunikation Andel 96% 8% 4% 6% 0% Finansiering og Antal forsikring Andel 88% 17% 4% 10% 0% Ejendomshandel Antal og udlejning Andel 91% 15% 8% 7% 3% Erhvervsservice Antal Andel 90% 17% 8% 9% 2% Offentlig administration Antal Andel 88% 24% 11% 14% 1% Kultur, fritid og Antal anden service Andel 88% 19% 7% 14% 1% Total Antal

27 3.13 (Hvis a i spm. 8) Hvor søger I/din arbejdsplads typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Hos Arbejdstilsynet Hos Videncenter for Arbejdsmiljø Hos mit branchearbejdsmiljøråd Hos min faglige organisation / fagforening Hos min brancheorganisation / arbejdsgiverforening Hos vores leverandører af maskiner, værktøj o.l. Vi søger via Google eller andre søgemaskiner Hos en arbejdsmiljørådgiver Andet Ingen af ovenstående Antal Andel 26% 1% 4% 6% 13% 14% 40% 8% 23% 5% Antal Andel 56% 1% 3% 6% 12% 9% 44% 9% 17% 3% Antal Andel 50% 3% 6% 8% 16% 13% 47% 6% 23% 2% Antal Andel 43% 3% 3% 5% 10% 8% 45% 6% 24% 4% Antal Andel 43% 4% 4% 4% 8% 2% 68% 5% 21% 1% Antal Andel 56% 4% 4% 6% 17% 6% 50% 0% 21% 6% Antal Andel 51% 4% 3% 5% 7% 9% 46% 9% 16% 3% Antal Andel 52% 4% 4% 7% 9% 8% 52% 7% 18% 3% Offentlig Antal administration Andel 47% 4% 5% 14% 7% 4% 44% 9% 33% 3% Kultur, fritid Antal og an- den service Andel 49% 5% 8% 11% 12% 7% 48% 10% 22% 3% Total Antal Total 24

28 3.14a Arbejdstilsynet: (Hvis a, b eller c i spm. 13) Hvor enig er du i de følgende udsagn om Arbejdstilsynets udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 16% 73% 7% 1% 3% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 34% 61% 0% 0% 5% 100% Erhvervsservice Antal Andel 21% 69% 3% 1% 5% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 21% 66% 7% 0% 7% 100% Antal Andel 20% 70% 4% 1% 5% 100% Industri, råstof Antal Andel 19% 72% 4% 1% 3% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 22% 66% 0% 0% 12% 100% Antal Andel 26% 66% 2% 0% 5% 100% Antal Andel 7% 79% 4% 0% 11% 100% Antal Andel 25% 70% 1% 0% 4% 100% Total Antal Andel 21% 70% 3% 1% 5% 100% 25

29 3.14b Arbejdstilsynet: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Arbejdstilsynets udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynets information og vejledning er nem at forstå Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 10% 61% 25% 2% 3% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 13% 71% 11% 0% 5% 100% Erhvervsservice Antal Andel 12% 69% 13% 0% 6% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 14% 66% 10% 0% 10% 100% Antal Andel 10% 66% 17% 1% 6% 100% Industri, råstof Antal Andel 10% 70% 14% 3% 2% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 12% 73% 10% 0% 5% 100% Antal Andel 15% 65% 12% 2% 6% 100% Antal Andel 4% 61% 25% 4% 7% 100% Antal Andel 16% 71% 8% 0% 4% 100% Total Antal Andel 12% 67% 14% 1% 5% 100% 26

30 3.14c Arbejdstilsynet: Hvilken vejledning og information savner du hos Arbejdstilsynet? (Gerne flere svar) Løsninger Regler om Redskaber/værktøj Andet Ved ikke Total på arbejds- arbejdsmiljø til miljøpro arbejdsmiljømiljøproblemearbejdet Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Antal Andel 25% 0% 25% 50% 25% Industri, råstof Antal Andel 26% 11% 11% 47% 26% Bygge og anlæg Antal Andel 36% 16% 20% 52% 20% Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 16% 9% 6% 75% 13% Antal Andel 0% 0% 0% 0% 100% Antal Andel 0% 50% 0% 0% 50% Antal Andel 50% 100% 50% 50% 0% Erhvervsservice Antal Andel 27% 27% 9% 45% 18% Offentlig administration Kultur, fritid og anden service Antal Andel 27% 18% 27% 55% 18% Antal Andel 14% 14% 29% 86% 14% Total Antal

31 3.14a Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljøs udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljø har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Meget enig Enig Uenig Ved ikke Total Branche Bygge og anlæg Antal Andel 22% 78% 0% 0% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 0% 67% 0% 33% 100% Erhvervsservice Antal Andel 10% 80% 0% 10% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 50% 50% 0% 0% 100% Antal Andel 7% 74% 4% 15% 100% Industri, råstof Antal Andel 20% 80% 0% 0% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 0% 25% 0% 75% 100% Antal Andel 17% 67% 0% 17% 100% Antal Andel 0% 100% 0% 0% 100% Antal Andel 19% 59% 4% 19% 100% Total Antal Andel 14% 68% 2% 16% 100% 28

32 3.14b Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljøs udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljøs information og vejledning er nem at forstå Meget Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche enig uenig Bygge og anlæg Antal Andel 11% 67% 22% 0% 0% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 0% 67% 0% 0% 33% 100% Erhvervsservice Antal Andel 10% 80% 0% 0% 10% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 50% 50% 0% 0% 0% 100% Antal Andel 7% 67% 15% 4% 7% 100% Industri, råstof Antal Andel 0% 80% 20% 0% 0% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 25% 0% 0% 0% 75% 100% Antal Andel 17% 50% 17% 8% 8% 100% Antal Andel 0% 100% 0% 0% 0% 100% Antal Andel 11% 74% 0% 0% 15% 100% Total Antal Andel 11% 66% 9% 2% 12% 100% 29

33 3.14c Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvilken vejledning og information savner du hos Videncenter for Arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Løsninger på arbejdsmiljøproblemebejdet Regler om arbejdsmiljø Redskaber / værktøj til arbejdsmiljøar- Andet Ved ikke Total Branche Industri, råstof Antal Andel 0% 0% 0% 0% 100% Bygge og anlæg Antal Andel 100% 0% 0% 0% 0% Handel og transport Offentlig administration Kultur, fritid og anden service Antal Andel 25% 25% 50% 0% 50% Antal Andel 0% 0% 0% 100% 0% Antal Andel 33% 33% 100% 0% 0% Total Antal

34 3.14a Branchearbejdsmiljøråd: Hvor enig er du i de følgende udsagn om dit branchearbejdsmiljøråds udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Mit branchearbejdsmiljøråd har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Meget Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche enig uenig Bygge og anlæg Antal Andel 21% 63% 0% 0% 16% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 0% 100% 0% 0% 0% 100% Erhvervsservice Antal Andel 0% 60% 10% 0% 30% 100% Finansiering og forsikring Antal Andel 50% 50% 0% 0% 0% 100% Handel og transport Antal Andel 21% 58% 0% 3% 18% 100% Industri, råstof Antal Andel 15% 69% 0% 0% 15% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Antal Andel 0% 100% 0% 0% 0% 100% Antal Andel 6% 65% 18% 0% 12% 100% Antal Andel 25% 75% 0% 0% 0% 100% Offentlig administration Antal Andel 21% 58% 6% 0% 15% 100% Total Antal Andel 17% 63% 4% 1% 15% 100% 31

35 3.14b Branchearbejdsmiljøråd: Hvor enig er du i de følgende udsagn om dit branchearbejdsmiljøråds udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Mit branchearbejdsmiljøråds information og vejledning er nem at forstå Meget Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche enig uenig Bygge og anlæg Antal Andel 11% 79% 5% 0% 5% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 0% 100% 0% 0% 0% 100% Erhvervsservice Antal Andel 0% 70% 0% 0% 30% 100% Finansiering og forsikring Antal Andel 50% 50% 0% 0% 0% 100% Handel og transport Antal Andel 15% 58% 6% 6% 15% 100% Industri, råstof Antal Andel 23% 46% 8% 0% 23% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 0% 100% 0% 0% 0% 100% Antal Andel 12% 65% 6% 0% 18% 100% Antal Andel 0% 75% 25% 0% 0% 100% Antal Andel 21% 58% 6% 0% 15% 100% Total Antal Andel 15% 64% 6% 1% 15% 100% 32

36 3.14c Branchearbejdsmiljøråd: Hvilken vejledning og information savner du hos dit branchearbejdsmiljøråd? Løsninger på Regler om Andet Ved ikke Total arbejdsmiljøproblemer arbejdsmiljø Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Handel og transport Redskaber / værktøj til arbejdsmiljøarbejdet Antal Andel 0% 0% 0% 0% 100% Antal Andel 25% 25% 0% 25% 50% Erhvervsservice Antal Andel 0% 0% 0% 100% 0% Offentlig administration Kultur, fritid og anden service Antal Andel 50% 50% 100% 50% 0% Antal Andel 0% 0% 0% 67% 33% Total Antal

37 3.15 Hvilken type information og vejledning bruger I/din arbejdsplads? (Gerne flere svar) Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration Lovtekster, regler og bekendtgørelser Arbejdstilsynets vejledninger Branchevejledninger Kort information om forskellige arbejdsmiljøemner, fx foldere, temasider Værktøj og redskaber, fx tjeklister, apps, onlineværktøj Inspirationsmateriale, fx pjecer, videoer Nyhedsbreve Magasiner om arbejdsmiljø Viden fra konferencer, seminarer og netværksmøder Andet Ingen af ovenstående Antal Andel 41% 34% 33% 17% 21% 7% 8% 7% 7% 15% 10% Antal Andel 44% 43% 27% 15% 13% 7% 13% 4% 5% 17% 9% Antal Andel 42% 40% 28% 17% 18% 7% 14% 4% 3% 16% 11% Antal Andel 35% 35% 22% 14% 12% 7% 11% 3% 4% 16% 16% Antal Andel 34% 34% 17% 17% 6% 5% 12% 4% 3% 22% 13% Antal Andel 42% 33% 19% 12% 10% 10% 15% 4% 13% 12% 10% Antal Andel 45% 53% 22% 18% 5% 5% 9% 3% 3% 16% 18% Antal Andel 38% 39% 22% 15% 13% 10% 13% 5% 7% 16% 16% Antal Andel 37% 40% 25% 18% 10% 14% 18% 4% 10% 18% 10% Kultur, fritid Antal og anden service Andel 39% 42% 23% 16% 11% 9% 14% 3% 5% 18% 9% Total Antal Total 34

38 3.16 Abonnerer I på nyhedsbreve fra disse aktører? Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof Bygge og anlæg Handel og transport Ingen af ovenstående Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration Kultur, fritid og anden service Arbejdstilsynet Videncenter for Arbejdsmiljø Mit branchearbejdsmiljøråd Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Min faglige organisation/fagforening Min brancheorganisation/arbejdsgiverforening Andet Antal Andel 11% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 33% Antal Andel 46% 13% 15% 6% 23% 25% 15% 19% Antal Andel 28% 7% 15% 2% 30% 33% 26% 17% Antal Andel 29% 13% 3% 4% 12% 28% 22% 28% Antal Andel 45% 9% 0% 9% 18% 9% 45% 18% Antal Andel 63% 63% 38% 13% 25% 38% 25% 0% Antal Andel 43% 14% 0% 0% 14% 29% 0% 29% Antal Andel 50% 21% 13% 5% 18% 24% 18% 16% Antal Andel 37% 13% 11% 6% 27% 14% 19% 20% Antal Andel 44% 34% 22% 13% 31% 31% 16% 19% Total Antal Total 35

39 3.17 Hvordan formidler I information og vejledning om arbejdsmiljø på din arbejdsplads? (Gerne flere svar) Skriftligt, Mund- Mundt- På intra- Vi får Andet Ingen Total fx i ligt, fx ligt ved net- hjælp og af pjecer, på interngen løsnintet/hje støtte fra oven- nyhedsbrevederkretmiljøkon- af mmesi- eksterne stå- mø- konden arbejdsende op- kurser arbejdsopgavesulenteslagstavler Branche Landbrug, skovbrug og fiskeri Antal Andel 20% 76% 39% 1% 3% 3% 1% Industri, råstof Antal Andel 40% 71% 24% 8% 3% 8% 0% Bygge og anlæg Antal Andel 32% 68% 35% 5% 2% 9% 1% Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 34% 73% 24% 10% 2% 9% 1% Antal Andel 20% 66% 28% 19% 1% 20% 2% Antal Andel 35% 77% 35% 29% 2% 13% 0% Antal Andel 36% 77% 31% 11% 1% 14% 0% Erhvervsservice Antal Andel 32% 77% 25% 12% 3% 11% 1% Offentlig administration Kultur, fritid og anden service Antal Andel 33% 88% 19% 13% 3% 9% 1% Antal Andel 28% 79% 27% 10% 3% 10% 0% Total Antal

40 3.18a Det er nemt at finde den vejledning og information om arbejdsmiljø, som vi har brug for Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 17% 61% 15% 3% 5% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 19% 61% 5% 1% 14% 100% Erhvervsservice Antal Andel 19% 66% 9% 1% 6% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 31% 50% 10% 2% 8% 100% Antal Andel 19% 64% 10% 1% 6% 100% Industri, råstof Antal Andel 16% 67% 12% 2% 3% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 17% 68% 8% 1% 5% 100% Antal Andel 23% 59% 9% 2% 6% 100% Antal Andel 10% 74% 8% 0% 8% 100% Antal Andel 21% 65% 7% 1% 5% 100% Total Antal Andel 19% 64% 10% 1% 6% 100% 37

41 3.18b Det tager for lang tid at finde de informationer, vi skal bruge Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 5% 32% 49% 8% 6% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 1% 18% 55% 9% 16% 100% Erhvervsservice Antal Andel 3% 21% 58% 9% 9% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 6% 15% 65% 6% 8% 100% Antal Andel 3% 24% 57% 9% 8% 100% Industri, råstof Antal Andel 3% 30% 57% 6% 4% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 0% 23% 62% 8% 6% 100% Antal Andel 4% 16% 63% 11% 7% 100% Antal Andel 3% 25% 60% 5% 7% 100% Antal Andel 3% 23% 59% 9% 6% 100% Total Antal Andel 3% 24% 57% 9% 7% 100% 38

42 3.18c Det er nemt at finde eksempler på, hvordan man kan løse et konkret arbejdsmiljøproblem Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 6% 51% 27% 4% 12% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 9% 49% 16% 1% 24% 100% Erhvervsservice Antal Andel 9% 52% 18% 1% 21% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 4% 50% 12% 4% 31% 100% Antal Andel 8% 55% 18% 2% 17% 100% Industri, råstof Antal Andel 5% 53% 27% 2% 13% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 3% 47% 15% 4% 31% 100% Antal Andel 10% 49% 20% 1% 20% 100% Antal Andel 5% 58% 18% 3% 17% 100% Antal Andel 8% 55% 16% 2% 19% 100% Total Antal Andel 8% 53% 19% 2% 18% 100% 39

43 3.18d Informationen og vejledningen er ikke målrettet vores arbejdsopgaver Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 4% 33% 46% 6% 12% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 3% 22% 50% 3% 23% 100% Erhvervsservice Antal Andel 4% 34% 44% 4% 14% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 4% 31% 42% 4% 19% 100% Antal Andel 3% 29% 47% 7% 14% 100% Industri, råstof Antal Andel 6% 29% 52% 2% 12% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 4% 32% 43% 8% 13% 100% Antal Andel 4% 32% 44% 8% 13% 100% Antal Andel 1% 34% 49% 3% 13% 100% Antal Andel 3% 31% 51% 5% 10% 100% Total Antal Andel 3% 31% 48% 5% 13% 100% 40

44 3.18e Vi er samlet set tilfredse med den information og vejledning, som tilbydes om arbejdsmiljø Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Branche uenig Bygge og anlæg Antal Andel 10% 74% 12% 0% 4% 100% Ejendomshandel og udlejning Antal Andel 15% 66% 5% 0% 14% 100% Erhvervsservice Antal Andel 15% 72% 7% 1% 6% 100% Finansiering og forsikring Handel og transport Antal Andel 17% 65% 6% 4% 8% 100% Antal Andel 14% 73% 7% 1% 5% 100% Industri, råstof Antal Andel 15% 74% 9% 1% 3% 100% Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration Antal Andel 16% 72% 6% 0% 6% 100% Antal Andel 17% 70% 8% 1% 3% 100% Antal Andel 13% 75% 7% 0% 6% 100% Antal Andel 16% 75% 5% 0% 4% 100% Total Antal Andel 14% 73% 7% 1% 5% 100% Spørgsmål 19 er et åbent spørgsmål. 41

45 4. Svarfordelinger opdelt på virksomhedsstørrelse 4.2 Hvad er din stilling/funktion i arbejdsmiljøarbejdet? Arbejdsgiver / ejer Direktør, kontorchef, HR-chef Arbejdsleder Arbejdsmiljøkoordinator Arbejdsmiljørepræsentant Medarbejder Antal ansatte 1-9 ansatte Antal Andel 41% 18% 9% 0% 11% 6% 15% 100% ansatte Antal Andel 11% 12% 13% 1% 42% 4% 17% 100% 35 ansatte eller derover Andet Antal Andel 4% 8% 9% 5% 46% 1% 27% 100% Total Antal Andel 24% 14% 11% 1% 28% 4% 17% 100% Total 4.3 (Hvis a i spm. 1 og f i spm. 2) Deltager du i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde fx i den årlige arbejdsmiljødrøftelse? Antal ansatte Ja Nej Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 81% 14% 4% 100% Total Antal Andel 81% 14% 4% 100% 4.4 Er du medlem af arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation (AMO)? Ja Nej Der er ingen arbejdsmiljøorganisation Ved ikke Total Antal ansatte (AMO) 1-9 ansatte Antal Andel 12% 35% 49% 5% 100% ansatte Antal Andel 53% 27% 15% 4% 100% 35 ansatte eller derover Antal Andel 79% 17% 1% 3% 100% Total Antal Andel 37% 29% 29% 4% 100% 42

46 4.5 Hvor mange års erfaring har du med arbejdsmiljøarbejde? Ingen Under år 6 år eller Ved ikke Total Antal ansatte erfaring år mere 1-9 ansatte Antal Andel 9% 2% 13% 74% 3% 100% ansatte Antal Andel 5% 7% 28% 59% 1% 100% 35 ansatte eller derover Antal Andel 2% 9% 27% 62% 1% 100% Total Antal Andel 6% 5% 21% 66% 2% 100% 4.6 Hvilke af disse arbejdsmiljøemner har I arbejdet med på din arbejdsplads i det seneste år? (Gerne flere svar) Forebyggelse af ulykker Løft og arbejdsstillinger Psykisk arbejdsmiljø Kemi Støj Arbejdsmiljøarbejdet Andet Ingen af ovenstående Antal ansatte 1-9 ansatte Antal Andel 53% 62% 46% 36% 38% 60% 4% 15% ansatte Antal Andel 59% 65% 63% 36% 47% 72% 7% 6% 35 ansatte eller derover Antal Andel 70% 67% 76% 44% 55% 75% 9% 2% Total Antal Total 43

47 4.7 I hvilke situationer har I/din arbejdsplads brug for information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Når vi skal udarbejde APV (arbejdsplads- Når vi skal ajourføre vores APV Når der er konkrete problemer med ar- Når vi har fået et påbud e.l. fra Arbejdstilsynedersø- Når der kommer nye regler i arbejdsmiljøet Når der sker organisationsændringer Når vi skal gennemføre en trivselsun- Når vi skal have en ny arbejdsmiljøre- Vi søger løbende vejledning og information om Andet Ved ikke Total Antal ansattvurderingbejdsmiljøegelspræsentant arbejdsmiljø 1-9 ansatte Antal ansatte Andel 15% 6% 17% 6% 15% 5% 4% 2% 24% 17% 34% Antal Andel 15% 6% 27% 6% 15% 6% 5% 4% 30% 16% 24% 35 ansatte Antal eller derover Andel 16% 10% 34% 8% 24% 7% 8% 4% 38% 17% 17% Total Antal Opsøger I/din arbejdsplads information og vejledning om arbejdsmiljø? Ja, vi opsøger selv information og vejledning Vi søger ikke selv, men vi får hjælp fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter/arbejdsmiljørådgivere Nej, vi opsøger slet ikke information og vejledning Ved ikke Antal ansatte 1-9 ansatte Antal Andel 57% 7% 36% 1% 100% ansatte Antal Andel 71% 9% 19% 1% 100% 35 ansatte eller derover Total Antal Andel 88% 7% 6% 0% 100% Total Antal Andel 66% 8% 25% 1% 100% Spørgsmål 9 er et åbent spørgsmål. 44

48 4.10 (Hvis a i spm. 8) Hvem på din arbejdsplads søger typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar Arbejdsgiver/ejetorchef, Direktør, kon- Arbejdsleder Arbejdsmiljøko- Arbejdsmiljøre- Medarbejder Andet Ved ikke Total Antal ansatte HR-chef ordina- tor præsen- tant 1-9 ansatte Antal Andel 39% 18% 11% 1% 17% 18% 18% 1% ansatte Antal Andel 13% 15% 19% 2% 53% 14% 19% 1% 35 ansatte Antal eller derover Andel 8% 11% 18% 11% 60% 13% 25% 0% Total Antal (Hvis a i spm. 8) Hvad er typisk formålet med at søge efter vejledning og information om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) For at finde For at finde For at finde For at For at Andet en løsning regler om redska- finde holde på et ar- arbejdsmiljtøj ber/værk- anden virksombejdsmiljøproblebejdsmiljøarbejdet til ar- informaheden opber/værk- tion om dateret arbejds- om ar- Antal ansattmiljbejdsmiljø 1-9 ansatte Antal Andel 40% 41% 12% 18% 38% 13% 3% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 43% 43% 12% 21% 40% 14% 2% Antal Andel 50% 41% 16% 24% 44% 16% 1% Total Antal Ved ikke Total 45

49 4.12 (Hvis a i spm. 8) Hvordan søger I/din arbejdsplads typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Ved at gå på internettet Ved at ringe Ved at sende en mail Andet Ved ikke Total Antal ansatte 1-9 ansatte Antal Andel 83% 20% 7% 12% 2% ansatte Antal Andel 86% 20% 8% 12% 2% 35 ansatte eller derover Antal Andel 89% 26% 10% 14% 2% Total Antal (Hvis a i spm. 8) Hvor søger I/din arbejdsplads typisk efter information og vejledning om arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Hos Arbejdstilsynet Hos Videncenter for Arbejdsmiljø Hos mit branchearbejdsmiljøråd Hos min faglige organisation/fag forening Hos min brancheorganisation/arbejdsgiverforening Hos vores leverandører af maskiner, værktøj Vi søger via Google eller andre søgemaskiner Hos en arbejdsmiljørådgiver Andet Ingen af ovenstående Total Antal ansatte o.l. 1-9 ansatte Antal Andel 41% 2% 3% 8% 10% 11% 50% 5% 18% 3% ansatte Antal ansatte eller derover Andel 46% 3% 4% 7% 10% 5% 45% 8% 26% 3% Antal Andel 66% 6% 9% 12% 13% 6% 41% 15% 31% 3% Total Antal

50 4.14a Arbejdstilsynet: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Arbejdstilsynets udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 19% 71% 3% 1% 6% 100% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 23% 69% 3% 0% 5% 100% Antal Andel 22% 72% 4% 0% 2% 100% Total Antal Andel 21% 70% 3% 1% 5% 100% 4.14b Arbejdstilsynet: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Arbejdstilsynets udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Arbejdstilsynets information og vejledning er nem at forstå Antal ansatte Meget Enig Uenig Meget Ved ikke Total enig uenig 1-9 ansatte Antal Andel 13% 63% 15% 2% 7% 100% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 11% 70% 14% 1% 5% 100% Antal Andel 13% 70% 13% 1% 3% 100% Total Antal Andel 12% 67% 14% 1% 5% 100% 47

51 4.14c Arbejdstilsynet: Hvilken vejledning og information savner du hos Arbejdstilsynet? (Gerne flere svar) Løsninger på arbejds- Regler om arbejdsmiljø Redskaber / værktøj til Andet Ved ikke Total Antal ansattmiljøproblemejøarbejdet arbejdsmil- 1-9 ansatte Antal Andel 27% 15% 15% 65% 13% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 23% 16% 18% 52% 23% Antal Andel 22% 17% 9% 52% 30% Total Antal a Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljøs udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljø har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 26% 52% 4% 17% 100% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 9% 68% 2% 21% 100% Antal Andel 13% 80% 0% 7% 100% Total Antal Andel 14% 68% 2% 16% 100% 48

52 4.14b Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvor enig er du i de følgende udsagn om Videncenter for Arbejdsmiljøs udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Videncenter for Arbejdsmiljøs information og vejledning er nem at forstå Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 26% 35% 22% 9% 9% 100% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 6% 74% 0% 0% 19% 100% Antal Andel 7% 77% 13% 0% 3% 100% Total Antal Andel 11% 66% 9% 2% 12% 100% 4.14c Videncenter for Arbejdsmiljø: Hvilken vejledning og information savner du hos Videncenter for Arbejdsmiljø? (Gerne flere svar) Løsninger på arbejds- Regler om arbejdsmiljø Redskaber / værktøj til Andet Ved ikke Total arbejdsmil- miljøpro- blemer jøarbejdet Antal ansatte 1-9 ansatte Antal Andel 33% 17% 50% 17% 17% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 0% 0% 100% 0% 0% Antal Andel 33% 33% 33% 0% 67% Total Antal

53 4.14a Branchearbejdsmiljøråd: Hvor enig er du i de følgende udsagn om dit branchearbejdsmiljøråds udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Mit branchearbejdsmiljøråd har de oplysninger om arbejdsmiljø, som vi har brug for Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 28% 47% 3% 0% 22% 100% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 10% 63% 5% 2% 20% 100% Antal Andel 17% 76% 5% 0% 2% 100% Total Antal Andel 17% 63% 4% 1% 15% 100% 4.14b Branchearbejdsmiljøråd: Hvor enig er du i de følgende udsagn om dit branchearbejdsmiljøråds udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø: Mit branchearbejdsmiljøråds information og vejledning er nem at forstå Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 19% 56% 11% 0% 14% 100% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 10% 63% 3% 2% 22% 100% Antal Andel 17% 71% 5% 2% 5% 100% Total Antal Andel 15% 64% 6% 1% 15% 100% 50

54 4.14c. Branchearbejdsmiljøråd: Hvilken vejledning og information savner du hos dit branchearbejdsmiljøråd? Løsninger på arbejdsmil- Regler om arbejdsmiljø Redskaber / værktøj til arbejdsmiljøarbejdet Andet Ved ikke Total Antal ansattjøproblemer 1-9 ansatte Antal Andel 0% 0% 50% 0% 50% ansatte 35 ansatte eller derover Antal Andel 20% 20% 20% 80% 20% Antal Andel 25% 25% 0% 25% 50% Total Antal Hvilken type information og vejledning bruger I/din arbejdsplads? (Gerne flere svar) ansatte Antal ansatte 1-9 ansatte Lovtekster, regler og bekendtgørelser Arbejdstilsynets vejledninger (om hvordan man kan leve op til reglerne) Branchevejledninger Kort information om forskellige arbejdsmiljøemner, fx foldere, temasider Værktøj og redskaber, fx tjeklister, apps, onlineværktøj Inspirationsmateriale, fx pjecer, videoer Nyhedsbreve Magasiner om arbejdsmiljø Viden fra konferencer, seminarer og netværksmøder Antal Andet Ingen af ovenstående Andel 34% 35% 24% 13% 12% 6% 10% 3% 3% 18% 16% Antal Andel 39% 39% 23% 17% 12% 11% 13% 3% 7% 17% 11% 35 ansatte Antal eller derover Andel 48% 45% 29% 19% 14% 12% 24% 8% 9% 14% 8% Total Antal Total 51

55 4.16 Abonnerer I på nyhedsbreve fra disse aktører 35 ansatte eller derover Arbejdstilsynet Videncenter for Arbejdsmiljø Mit branchearbejdsmiljøråd Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Min faglige organisation / fagforening Min brancheorganisation / arbejdsgiverforening Andet Ingen af ovenstående 1-9 ansatte Antal Andel 18% 5% 8% 3% 23% 27% 21% 27% ansatte Antal ansatte eller derover Andel 34% 15% 9% 4% 19% 22% 19% 23% Antal Andel 64% 28% 17% 10% 27% 24% 20% 12% Total Antal Total 4.17 Hvordan formidler I information og vejledning om arbejdsmiljø på din arbejdsplads? (Gerne flere svar) Antal ansatte 1-9 ansatte Antal Andel 23% 74% 32% 4% 1% 6% 1% Skriftligt, fx i pjecer, nyhedsbreve, opslagstavler Mundligt, fx på interne møder, kurser Mundtligt ved løsningen af konkrete arbejdsopgaver På intranettet/hjemmesiden Vi får hjælp og støtte fra eksterne arbejdsmiljøkonsulenter Andet Ingen af ovenstående ansatte Antal Andel 37% 79% 22% 9% 2% 11% 1% Antal Andel 46% 73% 20% 33% 5% 15% 1% Total Antal Total 52

56 4.18a Hvor enig du er i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? Det er nemt at finde den vejledning og information om arbejdsmiljø, som vi har brug for Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Antal ansatte uenig 1-9 ansatte Antal Andel 17% 64% 9% 2% 7% 100% ansatte Antal Andel 20% 63% 10% 1% 5% 100% 35 ansatte eller derover Antal Andel 19% 67% 11% 1% 3% 100% Total Antal Andel 19% 64% 10% 1% 6% 100% 4.18b Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? Det tager for lang tid at finde de informationer, vi skal bruge Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Antal ansatte uenig 1-9 ansatte Antal Andel 3% 22% 59% 7% 9% 100% ansatte Antal Andel 4% 25% 55% 10% 6% 100% 35 ansatte eller derover Antal Andel 3% 25% 61% 9% 2% 100% Total Antal Andel 3% 24% 57% 9% 7% 100% 53

57 4.18c Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? Det er nemt at finde eksempler på, hvordan man kan løse et konkret arbejdsmiljøproblem Meget enig Enig Uenig Meget Ved ikke Total Antal ansatte uenig 1-9 ansatte Antal Andel 7% 55% 15% 2% 21% 100% ansatte Antal Andel 9% 53% 20% 2% 16% 100% 35 ansatte eller derover Antal Andel 6% 52% 27% 2% 13% 100% Total Antal Andel 8% 53% 19% 2% 18% 100% 8.14d Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? Informationen og vejledningen er ikke målrettet vores arbejdsopgaver Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal Andel 4% 29% 45% 5% 17% 100% ansatte Antal Andel 4% 32% 48% 6% 10% 100% 35 ansatte eller derover Antal Andel 2% 30% 54% 4% 11% 100% Total Antal Andel 3% 31% 48% 5% 13% 100% 54

58 4.18e Hvor enig er du i disse udsagn om udbud af vejledning og information om arbejdsmiljø? Vi er samlet set tilfredse med den information og vejledning, som tilbydes om arbejdsmiljø Antal ansatte Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Total 1-9 ansatte Antal ansatte 35 ansatte eller derover Andel 14% 72% 8% 1% 7% 100% Antal Andel 16% 73% 7% 1% 4% 100% Antal Andel 13% 78% 6% 0% 3% 100% Total Antal Andel 14% 73% 7% 1% 5% 100% 55

59 56

60 DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND BRUXELLES LATVIJA Oxford Research A/S Oxford Research AS Oxford Research AB Oxford Research Oy Oxford Research Baltijas Konsultācijas, SIA Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR Vīlandes iela Frederiksberg 4610 Kristiansand Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde LV-1010, Rīga, Latvija Danmark Norge Sverige Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels Tel.: (+371) Tel: (+45) Tel: (+47) Tel: (+46)

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c- Spørgeskemaer Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1c Spørgeskemaer Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet Juni 2016

Læs mere

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b- Svarfordelinger pop-op-survey Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 1b Svarfordelinger pop-op-survey Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV

Bilag 1: Tabelrapport Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Undersøgelse af inddragelse af sygefravær i APV Bilag 1: Tabelrapport Juni, 2015 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014

Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. November 2014 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse November 2014 0 Bilag til Evaluering af effekten af forebyggelsespakker Evaluering af effekten af forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne

Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 2- Metode og datagrundlag Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne Bilag 2 Metode og datagrundlag Udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Udarbejdet til Arbejdstilsynet, juni 2015

Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Udarbejdet til Arbejdstilsynet, juni 2015 Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV Udarbejdet til Arbejdstilsynet, juni 2015 Undersøgelse af inddragelse af sygefravær i APV Hovedrapport Juni, 2015 Om Oxford Research Knowledge

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykker?

Hvordan forebygger vi ulykker? KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER Hvad kan vi gøre for at få et bedre psykisk miljø? Hvordan forebygger vi ulykker? Hvordan laver vi APV? Hvordan håndterer vi kemikalier? Hvad må de unge under 18 år medarbejdere

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte

- Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte Lederundersøgelse Baggrund - Undersøgelsen er foretaget af UserNeeds for AS3 i februar 2013. - Primært fokus på outplacement - Respondenter: 351 ledere i virksomheder med mere end 200 ansatte - Online

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Bevægelse i skoledagen 2016

Bevægelse i skoledagen 2016 Bevægelse i skoledagen 2016 Udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden Oktober 2016 Bevægelse i skoledagen 2016 Populationsundersøgelse 2016 Udarbejdet af Oxford Research for Dansk

Læs mere

De lovpligtige arbejds iljøudda else

De lovpligtige arbejds iljøudda else Uddaelsespla 7-9 De lovpligtige arbejdsiljøuddaelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED ARBEJDSMILJØUDDANNELSEN... 3 3. LÆRINGSMÅL... 3 1. SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynets fokus Intro Tilsyn Ejenindsats Tilsynsformer Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder,

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Spørgsmål til survey i Brugerundersøgelse 2016

Spørgsmål til survey i Brugerundersøgelse 2016 Hvorfor denne undersøgelse? Arbejdstilsynet har en stor viden om, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Den viden ønsker Arbejdstilsynet at målrette og formidle, så den møder jeres behov

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe

Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe LEKTIER - Arbejdsmiljørepræsentanten Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant? (Sæt X) Arbejder med arbejdsmiljø sammen med arbejdslederen i en arbejdsmiljøgruppe Arbejder med grus og brænde Arbejder kun

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere