BN Fjernstyring af sikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg

2 Udgivet Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 6 2. IKRAFTTRÆDEN 6 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 6 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 8 6. ANVENDELSESOMRÅDE 8 7. DISPENSATIONER 8 8. OVERORDNEDE SYSTEMKRAV Fjernstyringsunderstation Transmission Dublering Dataprotokoller Overvågning Fysisk udformning Udvikling, installation og idriftsættelse Reaktionstider og kapaciteter Driftspålidelighed Tilgængelighed OVERORDNEDE KRAV TIL VISNINGSMEDIER OVERORDNEDE KRAV TIL FUNKTIONALITET 38

3 Udgivet Side 3 af Indikeringer Ordrer og kommandobehandling Togvejsopdeling Formelding Tog for stop Togs passage af Stop Tog holder for Kør Signal falder på stop uden at der har passeret tog / utidigt stopfald Sikringsanlægget kommer i normalstilling efter at tog er passeret Overvågning af infrastruktur objekter Dato og tid Betjeningsfaciliteter Brugerrettigheder Telegramjournal Teknikfaciliteter SIKKERHEDSKRITISKE HANDLINGER Farligste Stilling Sporskifte EFTERSET DRIFTSFORMER TOGNUMMERSYSTEM OG AUTOMATISK TRAFIKAFVIKLING Tognummersystem 54

4 Udgivet Side 4 af Køreplan Automatisk trafikafvikling Toggraf Konfliktdetektering og konflikthåndtering LOG OG ALARMER Logsystemet Alarmsystemet NABOSYSTEMER Elektriske grænseflader Grænseflade til eksterne systemer PRIORITERING AF INDIKERINGER ANDRE OVERORDNEDE KRAV Brand Dokumentation Oprettelse og vedligehold af infrastrukturdata Miljø Ombygninger i det færdige system BILAG 1 RETTELSER (INFORMATIVT) Deskriptorer: Alarm, Automatisk trafikafvikling, Dataprotokoller, Dokumentation, EMC, Fjernstyring af sikringsanlæg, Indikering, Infrastrukturdata, Køreplan, Log, Lokalbetjening, Nabosystemer,

5 Udgivet Side 5 af 99 Oppetid, Ordre, Protokoller, Reaktionstider, Tilgængelighed, Togidentifikation, Tognummersystem, Transmission, Fjernstyringsunderstation

6 Udgivet Side 6 af INDLEDNING Dette dokument beskriver eksempler på opfyldelsen af funktionskravene beskrevet i BN Fjernstyring af sikringsanlæg. Der er ligeledes enkelte eksempler til krav fra BN Eksemplerne er projektuafhængige og kan anvendes i forbindelse med udbud. Anlægs- og projektspecifikke krav, der ikke er beskrevet i denne norm, skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation. Eksempler kan i kravspecifikationer ophøjes til krav. 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne Banenorm. 4. REFERENCER Banenormen er udarbejdet i henhold til: BN1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. BN2-73 Indskrivning i Banenormskabeloner Normen har grænseflader til og gælder sammen med: BN1-77 Trafikstyringssystemer BN2-75 Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-78 Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79 Betjening af trafikstyringssystemer SK: Interlocking Functional Specifikation DIC-S symbolkatalog

7 Udgivet Side 7 af 99 Der er følgende hierarki mellem de 5 BN-normer: BN1-77 BN2-75 BN2-78 BN3-76 BN3-79 Parallelt med de normer, der er henvist til i BN2-75, og som for nogles vedkommende indeholder eksempler på udførelse af krav, er der i dette dokument særligt henvist til følgende. Banedanmarks ledelsessystem, Sikkerhedscertifikat Ad Jernbanetilsynets vejledning punkt 7, Regler, normer og vejledninger m.v. ( 5, stk 1 nr.1) Procedure: Fremstilling af Dispensation til Banenormer, Udg. 1A, Banestyrelsens ledelsessystem, Ad 14. Anvendelse af godkendte delsystemer ( 7, stk. 1) Godkendelsesprocedure for fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg, version 1/ ) CMM Capability Maturity Model for Software EN Software Process Improvement and Capability determination. SPICE EN Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jordkontakt. EN Programmerbare regulatorer IEC TR Configuration Management IEC Hardware dokumentation IEC Documentation of Application Software Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark, udg af

8 Udgivet Side 8 af 99 LSC_trin_1.xls LSC_trin_2.xls LSC_trin_3.xls MS Windows style guiden for PC baserede systemer OSF/Motif style guiden for Unix og Windows X systemer QN Q nr.0877 Procedure, Idriftsættelse af DCTC-fjernstyring QN Q 1168, Procedure Softwareudvikling DCTC-Fjernstyring QN Q 1371 Procedure, Fejlretning Fjernstyring. UML The Unified Modelling Language. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. 5. DEFINITIONER Der henvises til definitioner i BN ANVENDELSESOMRÅDE Nærværende norm giver eksempler på, hvordan Banedanmarks krav til nye trafikstyringssystemer ved fjern- og lokal betjening kan løses/udføres Normen skal anvendes i forbindelse med udbud og udarbejdelse af kravspecifikationer. Eksemplerne kan indgå i projektspecifikke kravspecifikationer som krav. Målgruppen er Banedanmark medarbejdere, der skal udarbejde kravspecifikationer og leverandører af fjern- og trafikstyringssystemer. Eksemplerne er markeret med E-K-x-y, hvor K-x-y henviser til kravnummer i BN eller E-K-T2-x-y, hvor K-T2-x-y henviser til kravnummer. i BN Hvor der ikke er eksempel til et krav, er dette mærket med Intet eksempel. 7. DISPENSATIONER Normen indeholder ikke krav, der kan derfor afviges fra indholdet.

9 Udgivet Side 9 af 99 Dog kan visse eksempler projektspecifikt være ophøjet til krav. For disse skal anmodning om dispensation fremsendes til Banedanmarks systemansvarlige jvf. Banedanmarks ledelsessystem, Sikkerhedscertifikat Ad Jernbanetilsynets vejledning punkt 7, Regler, normer og vejledninger m.v. ( 5, stk 1 nr.1) Procedure: Fremstilling af Dispensation til Banenormer, Udg. 1A, OVERORDNEDE SYSTEMKRAV E-K-8-11 Sikkerhedsplaner bør indeholde: Systembeskrivelse omfang af projektet Risikovurdering, herunder acceptkriterier og hasardlog Kvalitetsledelse (Beskrivelse af kvalitetssystemet), herunder Banedanmarks kvalitetssikring, rådgivers kvalitetssikring samt krav til leverandørers kvalitetssikring Beskrivelse af krav og/eller specifikationer til sikkerheden Sikkerhedsledelse (Beskrivelse af, hvordan sikkerhed håndteres), herunder organisation med angivelse af ansvar, roller og samspil. Arbejdsmiljø under installations- og afprøvningsarbejde samt i efterfølgende driftsperiode. Beskrivelse af de tekniske systemers sikkerhed ( Safety ) og deres driftsforhold (Dependability = Reliability + Maintainability + Availability) Beskrivelse af og referencer til andre Safety Cases Godkendelsesforløb Sammenfatning og konklusion Banedanmark har følgende procedure for godkendelse af ny anlægstype, variant, version eller revision af fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg: (ref.: Banestyrelsens ledelsessystem, Ad 14. Anvendelse af godkendte delsystemer ( 7, stk. 1) Godkendelsesprocedure for fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg, version 1/ )

10 Udgivet Side 10 af 99 Formålet med proceduren er, at: At opretholde det fornødne sikkerhedsniveau samt den specificerede funktionalitet og ydeevne af Banestyrelsens i drift værende fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg og deres sikre samspil med de øvrige jernbaneanlæg At fokusere bedømmelsesindsatsen forinden godkendelse af nye fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg på det væsentlige At imødekomme Trafikstyrelsen Sikkerheds krav om typegodkendelse af delsystemer for jernbaneinfrastruktur Ansvarlig Trin Handling 1 Der identificeres et behov for ny version (gå til trin 5) eller revision (gå til trin 8), type eller variant af fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg Projektleder 2 udarbejder koncept og forslag til sikkerhedsplan, som fremsendes til TSA fjernstyring m.h.p. Trafikstyrelsen, Sikkerheds accept TSA fjernstyring i samarbejde med TSA samspil teknik-trafik, sikring Trafikstyrelsen, Sikkerhed 3 bedømmer sikkerhedsplanen og fremsender denne til Trafikstyrelsen, Sikkerhed m.h.p. accept eller udarbejder mangelliste og fremsender denne til projektet (gå til trin 2) 4 meddeler skriftlig accept til projektet med kopi til TSA fjernstyring (ellers gå til trin 3) Projektleder 5 udarbejder kravspecifikation, som fremsendes til TSA fjernstyring m.h.p. godkendelse, idet eventuel sikkerhedsplan følges TSA fjernstyring i samarbejde med TSA samspil teknik-trafik, sikring Trafikstyrelsen, Sikkerhed 6 bedømmer kravspecifikationen og fremsender denne til Trafikstyrelsen, Sikkerhed m.h.p. godkendelse, hvis der er tale om en ny type eller variant eller fremsender skriftlig godkendelse af kravspecifikationen, hvis der er tale om en ny version (gå til trin 8), eller udarbejder mangelliste og fremsender denne til projektet (gå til trin 2 eller 5) 7 meddeler skriftlig godkendelse til projektet med kopi til TSA fjernstyring (ellers gå til trin 6)

11 Udgivet Side 11 af 99 Ansvarlig Trin Handling Projektleder 8 laver design, projekterer og dokumenterer, idet eventuel sikkerhedsplan følges. Dokumentationen fremsendes til TSA fjernstyring. Hvis der er tale om en revision fremsendes tillige en erklæring om, at ændringerne ikke kan påvirke den oprindelige anlægstypes sikkerheds-niveau TSA fjernstyring i samarbejde med TSA samspil teknik-trafik, sikring 9 bedømmer dokumentationen og udarbejder, hvis kravene ikke er opfyldt, mangelliste som fremsendes til projektet (gå til trin 2, 5 eller 8) TSA fjernstyring 10 foranlediger udkast til nyt eller ændret typecertifikat udarbejdet, hvis dette skønnes nødvendigt (ellers gå til trin 14) TSA fjernstyring 11 indstiller typen eller varianten til teknisk og sikkerhedsmæssig godkendelse Chefen for TSA fjernstyring Trafikstyrelsen, Sikkerhed 12 giver teknisk godkendelse gennem underskrift af det nye eller ændrede typecertifikat og fremsender dette, nødvendig teknisk dokumentation samt TSAs indstilling af sikkerhedsmæssig godkendelse til Trafikstyrelsen, Sikkerhed (ellers gå til trin 9) 13 giver sikkerhedsmæssig godkendelse gennem underskrift af det nye eller ændrede typecertifikat og returnerer dette samt den tekniske dokumentation til TSA fjernstyring (ellers gå til trin 9) TSA fjernstyring 14 udsender information om ny godkendt type, variant, version eller revision og opdaterer typekataloget E-K-T2-8-1 E-K-T2-8-2 E-K-T2-8-3 E-K-T2-8-4 Efter et spændingsudfald genstarter understationen automatisk, genetablerer forbindelsen til centralen, aflæser alle indgange og sender en totalindikering til centralen. Betjeneren ser kun den almindelige login menu.

12 Udgivet Side 12 af 99 E-K-T2-8-5 E-K-T2-8-6 E-K-T2-8-7 E-K-T2-8-8 Præsentationen og betjeningen kan følge OSF/Motif style guiden for Unix og Windows X systemer eller MS Windows style guiden for PC baserede systemer. E-K-T Fjernstyringsunderstation E-K-T Hvis fjernstyringscentralen kan aflæse og udsende ordrer direkte til et sikringsanlæg, eksempelvis et fuldelektronisk sikringsanlæg eller Radio Block Center (ERTMS RBC), vil understationsfunktionaliteten for de relevante sikringsanlæg evt. være overflødig. Nedenfor er vist et eksempel, hvor der er sat en understation op. Den lokale betjening foregår ved at der sættes en minifrontend (central uden ATS) op dette kan være en del af notebooken (en transportabel computer). Den lokale betjener kan komme med en notebook og tilslutte den. Data på notebooken opdateres, når der opdateres centralt. Det kan evt. foregå automatisk, hver gang notebooken tages med tilbage til centralen, når lokalbetjeningen er overstået.

13 Udgivet Side 13 af 99 Central Fjernstyrings understation Lokal frontend (CTC pakke) Notebook / lokal betjening Nøgleafbryder Sikrings anlæg Herunder er vist en model uden understation, hvor det er et fuldelektronisk sikringsanlæg, der er i brug. Central Stik 1 IEC protokol Fuldelektronisk sikringsanlæg Stik 2 Lokal frontend + notebook E-K-T E-K-T Der bør være lysdioder på alle ind- og udgange visende aktuel status. Alle signaler til og fra sikringsanlægget holdes potentialmæssigt adskilt fra understations stel, således at Banedanmarks system for jordfejlmelding ikke aktiveres. Det bør være muligt at udskifte I/O-moduler under drift.

14 Udgivet Side 14 af 99 E-K-T Banedanmark ønsker ikke specialudviklet udstyr, men er dog klar over, at der vil være tilpasninger. Understationens hardware forventes at være beregnet til drift 24 timer i døgnet 365 dage om året. K-T Strømforsyning E-K-T Banedanmark etablerer 230 V strømforsyning til alle rackstativer/skabe, samt 24V/36 V DC til indikerings/ordrespænding og 36 V DC til driftsforsyning. Understationen forventes at fungere korrekt ved spændinger på V / 50Hz. E-K-T E-K-T Strømforsyning er jordfri. Leverandøren bør angive i sin løsningsbeskrivelse de kvantitative og kvalitative elforsynings- og kølingskrav, som understationen kræver Testudstyr Fejlretning E-K-T E-K-T Der kan opsættes et modem, som teknikkeren kan ringe op til. Gælder dog kun ved SW-fejl. E-K-T Satellit-understationer E-K-T Hvis det er hensigtsmæssigt, kan indikeringer og ordrer formidles mellem sikringsteknisk udrustning eller anden udrustning og understationer via satellit-understationer. Ved satel-

15 Udgivet Side 15 af 99 lit-understationer forstås her mindre understationer, som via en transmissionslinie kommunikerer direkte med en egentlig understation. Dette kan illustreres med følgende tegning: Mod Central Understation Understation Understation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Transmission E-K-T

16 Udgivet Side 16 af Fysiske forbindelser E-K-T Der kan hentes inspiration i det eksisterende system DC-WTS, hvor det er muligt via en bærbar computer / notebook at få adgang til systemterminalerne. Herfra er det muligt at genstarte en understation eller centralen. Det tænkes, at noget tilsvarende kan benyttes som teknikerterminal Det bør være muligt at kunne koble op via almindeligt modem. E-K-T E-K-T Transmissionen mellem en understation og de tilhørende centraler sker generelt via Banedanmarks landsdækkende kobber- og lysledernet (WAN). Det overordnede net anvender PCM transmissionstype, og hver understations får allokeret en 64Kbit PCM kanal. Understation 600/1200 baud baud serielle serielle RS232 - linier (PDM) PCM /ZDA- udstyr RFC/DCD - FC FWK 600/1200 baud baud serielle serielle RS232 - linier (PDM) PCM/ZDA - udstyr 64Kbit allokeret PCM PCM kanal E-K-T Tællere E-K-T E-K-T E-K-T

17 Udgivet Side 17 af 99 E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Dublering E-K-T Hver understation er forbundet til én FC og evt. til en større central (f.eks. DCDK) via en dedikeret kanal i lysledernettet (linievis omkobling). Både den pågældende FC og den store central modtager samtidigt indikeringerne fra de tilsluttede understationer, mens kun den ene central kan udsende ordre. Konceptet giver principielt fuld backup. E-K-T E-K-T Se desuden under kap Brand. E-K-T E-K-T På en transmissionsstrækning med dublerede transmissionslinier bør det være muligt, at kommunikere med nogen af de tilkoblede understationer via den ene transmissionslinie, og med de øvrige understationer på samme transmissionsstrækning via den anden transmissionslinie. Transmissionsinterfacet i fjernstyringscentralen og understationerne bør selv automatisk koble fra den ene transmissionslinie til den anden transmissionslinie i tilfælde af fejl på den ene transmissionslinie uanset fejlens natur. Ingen information må gå tabt i tilfælde af skift mellem transmissionslinierne. Det accepteres, at information fra understationer kan være forsinket som følge af skift mellem transmissionslinierne. Dublerede transmissionslinier kan være af forskellige typer.

18 Udgivet Side 18 af 99 Når transmissionssystemet er dualiseret, bør være muligt for betjenererne at skifte mellem de to systemer, se eksempel i BN3-79-1, E-K-B Dublerede fjernstyringsunderstationer E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Dataprotokoller E-K-T Ved nye fjernstyringssystemer, eller i den udstrækning det er hensigtsmæssigt ved udvidelser/reinvesteringer, bør der benyttes dataprotokoller iht. internationale normer. Banedanmark bør godkende leverandørens valg af dataprotokol. Ved udvidelse af eksisterende fjernstyringssystemer eller ved reinvesteringer, hvor dele af eksisterende fjernstyringssystemer anvendes, kan de eksisterende dataprotokoller benyttes, selvom disse måtte være leverandørspecifikke Fjernstyringsunderstation til/fra sikringsanlæg Forbindelsen mellem understationer og relæbaserede sikringsanlæg består af en eller flere ledninger pr. ordre og indikering (parallel forbindelse). Fuldelektroniske sikringsanlæg bør helst, via Banedanmarks transmissionsnet, kunne forbindes direkte til fjernstyringscentralen, uden at der benyttes en understation. Alternativt kan der benyttes en understation, som så bør kunne forbindes direkte (seriel forbindelse) til det fuldelektroniske sikringsanlæg. E-K-T E-K-T

19 Udgivet Side 19 af 99 E-K-T Fjernstyringsunderstation til/fra central E-K-T På de fleste strækninger er der lysledertransmission med mulighed for 64 kbit datakanaler, som mindste enhed, pr. afgrening. På nogle strækninger benyttes kobberkabler, hvor der til brug i fjernstyringen vil blive afsat et antal dedikerede par. E-K-T Kommunikationen mellem central og understation foregår via serielle RS422-linier (se figur under E-K-T ). Kommunikationstypen, som benyttes er PDM (Pulse Duration Modulation), hvor de binære værdier bestemmes af længden af pulsen. En kort puls repræsenterer et 0, og en lang puls repræsenterer et 1-tal. Forholdet mellem en kort og en lang puls er 2,2. Denne type anvendes ved relativ langsom kommunikation og er meget driftsikker. Kommunikationshastigheden skal kunne vælges til 600 eller 1200 baud. E-K-T Fjernstyringsunderstation til/fra fjernstyringsunderstation og eksternt udstyr E-K-T Fjernstyringsunderstation til/fra satellitunderstation E-K-T Internt i fjernstyringscentralen E-K-T E-K-T

20 Udgivet Side 20 af Fjernstyringssystemet til/fra eksterne systemer E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Overvågning E-K-T E-K-T E-K-T Detektering af transmissionsfejl, som giver anledning til fejlmeddelelser, bør lageres og kunne præsenteres på betjeningsfladen. Meddelelserne bør være differentieret på de enkelte protokoller. E-K-T E-K-T E-K-T Dette kan eksempelvis benyttes til automatisk indkobling af AG-drift på stationen. Ved kommunikationssvigt mellem understationen og centralen bør understationen kunne generere ordrer og aktivere de tilhørende udgange. Hvis forbindelsen har været ude i mere end 10 sek. (10 scan á 0,5 sek. x 2) sendes de forud definerede ordrer. Når understationen igen modtager scanning fra centralen ophæves sekvensen ved manuelt udsendte ordrer. Understationen bør kunne sende op til 5 foruddefinerede ordrer til sikringsanlæg og/eller anden udrustning. Ordrerne specificeres individuelt for hver station.

21 Udgivet Side 21 af 99 E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Se evt. eksempel i BN3-79-x under Transmissionsfejl E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T

22 Udgivet Side 22 af 99 E-K-T E-K-T E-K-T Fysisk udformning E-K-T E-K-T Opstilling af fysisk fjernstyringsudstyr E-K-T Hvis fjernstyringsudstyret installeres i skabe, bør de være forsynet med låger, der kan låses. For skabe eller stativer med låger gælder, at lågen på simpel måde kan tages af skab eller stativ. Samtlige skabe til et fjernstyringssystem bør kunne kildeventileres under gulv eller over loft. Hvis fjernstyringsudstyret ikke er monteret i skabe, bør det være udformet, så det ikke umiddelbart er tilgængeligt, så man ved uheld kan komme til at beskadige, afbryde, eller utilsigtet påvirke dele heraf. E-K-T E-K-T

23 Udgivet Side 23 af 99 E-K-T Omkring skabe eller stativer, der indeholder komponenter til fjernstyringssystemet, bør der være en arbejdsplads på 1,20 meter og afstanden fra gulv til overkanten af skabet/stativet bør ikke være mindre end 2 meter. Se nedenstående tegninger: Væg Låge Skab eller stativ Betjeningsadgang 120 cm Skab eller stativ placeret op ad væg. Låge Låge Betjeningsadgang Skab eller stativ Betjeningsadgang 120 cm 120 cm Skab eller stativ fritplaceret.

24 Udgivet Side 24 af 99 Såfremt der findes skuffer eller andet udstyr, der skal kunne trækkes ud af skabet, bør der være mindst 90 cm til arbejdsplads som vist på nedenstående figur: Væg Låge Skab eller stativ Betjenings adgang Udtræk 90 cm Skab eller stativ placeret op ad væg med udtræk Alle ledninger til vægophængte komponenter bør kunne tilsluttes på siden, i toppen eller i bunden af denne slags komponenter. Kabler må ikke tilsluttes fra bagsiden på vægophængte komponenter. Ved kabler tilsluttet på bagsiden af vægophængte skabe, bør der kunne skaffes adgang til tilslutningerne enten ved hængslet ramme som kan vippes ud eller lignende foranstaltning. E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T EMC E-K-T

25 Udgivet Side 25 af Central Fjernstyringscentraler kan eksempelvis implementeres som vist i følgende eksempel: Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Transmissionsudstyr Serverdatamater Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Dublerede transmissionslinier mod understationerne Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Transmissionsudstyr Serverdatamater Printer Printer Printer Transmissionsudstyr, serverdatamater og arbejdspladsdatamater bør placeres i separate rum. Principielt bør der kunne tilsluttes et uendeligt antal arbejdspladsdatamater og printere. E-K-T Centralen kan være opbygget omkring et operationsrum, tekniker- eller terminalrum og et datamatrum med tilhørende servicefaciliteter som elanlæg, klimaanlæg etc. Operationsrum, tekniker- eller terminalrum og datamatrum kan være anbragt på fysiske forskellige lokaliteter. I operationsrummet forestås den daglige drift af trafikken og informationsgivningen. Operationsrummet vil være FC-ledernes og informationsmedarbejdernes daglige arbejdsplads. I terminalrummet kan udstyr anbringes udstyr, der betjenes som et led i driften af selve fjernstyringssystemet og tilknyttede systemer. I datamatrummet kan fjernstyringssystemets og tilknyttede systemers datamater (eksempelvis servere) opstilles. Endvidere placeres eventuelle krydsfelter og tilslutninger til eksterne transmissionslinier og linier til andet teleudstyr i datamatrummet.

26 Udgivet Side 26 af 99 Alle komponenter, der direkte vedrører betjeningen af fjernstyringsudstyret, opstilles i operationsrummet. Kravet omfatter eksempelvis teleudstyr, displays, tastaturer og udpegningsredskaber som mus, trackballs mm. Komponenter, der serviceres eller betjenes, som led i en daglige drift af fjernstyringssystemets datamat, placeres i terminalrummet. Det betyder, at i terminalrummet, bør der være udstyr til at opdatere fjernstyringssystemet infrastrukturdata og permanent køreplansdata med. Endvidere bør backup af fjernstyringssystemets data kunne foretages i terminalrummet, ligesom overvågning og fejlfinding i fjernstyringssystemet bør kunne forestås fra dette rum. Printere kan opstilles i operations- eller terminalrum. Hvis printere opstilles i operationsrum bør disse kunne være lydsvage og godkendt jvf. gældende lovgivning til placering i rum hvor personer arbejder fast. Ellers placeres de i støjdæmpende og ventilerede kabinetter. I tilfælde af at printerne placeres i kabinetter, bør der være en enkel adgang til at betjene printerne og forsyne disse med papir. E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Kabling E-K-T E-K-T Alle kabler, der er en del af en DTE (Data Terminal Equipment) kobling, telefonforbindelser eller talelinier bør være registreret og dokumenteret i Banedanmarks koblingsregistreringssystem.

27 Udgivet Side 27 af 99 E-K-T Ved anvendelse af skærmede kabler i mellem udstyr, hvor der kan være forskel i stelpotentialerne, bør følgende konstruktions anvendes: Kablets skærm som i den ene ende forbindes til stel Strømpe som lægges uden på kablet, og som forbindes til stel i denne ende Kablets skærm som ikke forbindes i den anden ende Stelforbindelser for skærmede kabler, hvor der findes potentiale forskelle mellem stel 8.7 Udvikling, installation og idriftsættelse E-K-T E-K-T E-K-T Som udviklingsværktøj kan bruges UML The Unified Modelling Language. Såvel i anlægsprojekt som i driftsfasen udføres ændringer i fjernstyringsanlægget under konfigurationskontrol jvf. IEC TR EN indeholder en oversigt over anbefalede og krævede metoder til analyse, design, udvikling og test af software. Oversigten findes i det der betegnes Clause Tables. Nedenstående tabel viser en oversigt over hvilke forskellige værktøjer, som leverandøren hensigtsmæssigt kunne benytte.

28 Udgivet Side 28 af 99 I kolonnen anbefaling er K = krævet (disse krav optræder i BN2-75) A = anbefalet, H = Hensigtsmæssigt, nr = et valg mellem to eller flere metoder. Kolonnen Reference henviser til en evt. beskrivelse i EN eller til en note efter tabellen. Emne Metode Reference Anbefaling Dokumentation og livscyklus Kravspecifikation Valideringsrapport Vedligholdelseslog H H H SW kravspecifikation Semi formelle metoder Note 3 1 Strukturerede metoder B.60 2 SW arkitektur Fejltræs analyse B.28 H SW design og implementation Semi formelle metoder Note 3 1 Strukturerede metoder B.60 2 Modulær opbygning Note 4 A Design- og kodestandard. Note 1 A Analyserbare programmer B.2 Stærkt typet sprog B.57 H Struktureret program B.61 H Oversætter efterprøvet i brug B.65 A Bibliotek af prøvede moduler og komponenter B.40 H Funktions-/black box test Note 2 A Test af grænseflader B.37 A Log over tests, løste problemer og besluninger B.13 A SW/HW integration Funktions-/black box test Note 2 A

29 Udgivet Side 29 af 99 Emne Metode Reference Anbefaling SW eftervisning af funktionalitet Funktions-/black box test Note 2 A Verficeres SW kravspecifikation H SW verficeringsteknik Tjeklister B.8 A Fejltræs analyser B.28 H Kvalitetssikring af SW Metode svarende til EN ISO Kvalitetssikringssystem i virksomheden K K System for konfigurationsstyring B.56 K SW vedligehold Konsekvensanalyse ved SW ændringer Log over tests, løste problemer og besluninger B.35 H B.13 A

30 Udgivet Side 30 af 99 Note 1: Note 2: Leverandøren anbefales at have en standard for hvordan SW kodes, samt en style guide for SW. Leverandøren anbefales at benytte test af input og output værdier, samt at have simulatorer, som eftergører de styrede systemer/objekter, til test af den udviklede SW. Note 3 Det ville være hensigtsmæssigt hvis leverandøren benytte en eller flere af disse semiformelle metoder: Logik/funktionsblokdiagrammer, Sekvens diagrammer, Dataflowdiagrammer, Sandhedstabeller. Note 4 Det anbefales at leverandøren benytter en modulær opbygnin af sine programmer, hvor størrelsen af de enkelte moduler er begrænset og alle grænseflader mellem moduler er veldokumenteret. Det ville være godt om levarendøren i sine programmr benytter de regler beskrevet i EN 50128, B.43. E-K-T Modenhedsvurdering af leverandører kan hentes fra Ref.: EN eller Ref.: CMM SPICE modenheds vurdering af Leverandører: MODENHEDSNIVEAU 3: Gennemføres der modenhedsmålinger og procesforbedrende arbejde? Hvordan fungerer ressourceplanlægningen? Hvordan styres kompetenceudviklingen af medarbejderne? Beskriv strukturen i jeres procesbeskrivelser / KS! MODENHEDSNIVEAU 2: Hvilke delprodukter gennemføres der review af? Lav en oversigt over hvilke planer der findes i et projekt! Hvor ofte laves projektopfølgning og statusrapportering? Gennemføres der risikoanalyser på projekter? MODENHEDSNIVEAU 1: Hvordan ser firmaets udviklingsmodel / fasemodel ud? Skitser firmaets konfigurationsstyrings styringssystem! Hvad består arbejdsgrundlaget for et projekt af? Laves der tidsregistrering fordelt på faser?

31 Udgivet Side 31 af Installation En installation kan foregå i flere veldefinerede og selvstændigt afsluttede etaper. Eksempelvis kan installation af understationer på en strækning være en etape, mens installation af centralt udstyr er en anden etape. E-K-T E-K-T E-K-T Idriftsættelse E-K-T Banedanmarks procedurer vedr. godkendelse af system til idritsættelse: QN Q nr.0877 Procedure, Idriftsættelse af DCTC-fjernstyring for eksempel på Banedanmarks krav vedr. idriftsættelse E-K-T Fabriksprøve (FAT) Afprøvning af alle funktioner ved simulering i fabriks- eller laboratoriemiljø. Formålet er, inden endelig installation hos Banedanmark, at verificere, at de i fabriksprøven testede komponenter, opfylder de stillede krav. Afhængig af om fjernstyringssystemet installeres samlet eller trinvist, gennemføres en eller flere Fabriksprøver. Hvis fjernstyringssystemet indeholder integration med andre systemer, bør der etableres tilslutning til disse eller en simulering af disse, I Fabriksprøven bør indgå afprøvning af de moduler, som er indeholdt i den del af fjernstyringssystemet, der er planlagt installeret (Modul-prøve) samt afprøvning af delsystemernes sammenkobling (Integrations-prøve). I Fabriksprøven bør indgå afprøvning af ulovlige tilstande, som givne objekttyper kan indtage. I det tilfælde, at alle ulovlige tilstande ikke kan afprøves som konsekvens af deres mængde, bør der redegøres for hvilke ulovlige tilstande som afprøves og hvilke, der ikke afprøves.

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere