BN Fjernstyring af sikringsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg

2 Udgivet Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 6 2. IKRAFTTRÆDEN 6 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 6 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 8 6. ANVENDELSESOMRÅDE 8 7. DISPENSATIONER 8 8. OVERORDNEDE SYSTEMKRAV Fjernstyringsunderstation Transmission Dublering Dataprotokoller Overvågning Fysisk udformning Udvikling, installation og idriftsættelse Reaktionstider og kapaciteter Driftspålidelighed Tilgængelighed OVERORDNEDE KRAV TIL VISNINGSMEDIER OVERORDNEDE KRAV TIL FUNKTIONALITET 38

3 Udgivet Side 3 af Indikeringer Ordrer og kommandobehandling Togvejsopdeling Formelding Tog for stop Togs passage af Stop Tog holder for Kør Signal falder på stop uden at der har passeret tog / utidigt stopfald Sikringsanlægget kommer i normalstilling efter at tog er passeret Overvågning af infrastruktur objekter Dato og tid Betjeningsfaciliteter Brugerrettigheder Telegramjournal Teknikfaciliteter SIKKERHEDSKRITISKE HANDLINGER Farligste Stilling Sporskifte EFTERSET DRIFTSFORMER TOGNUMMERSYSTEM OG AUTOMATISK TRAFIKAFVIKLING Tognummersystem 54

4 Udgivet Side 4 af Køreplan Automatisk trafikafvikling Toggraf Konfliktdetektering og konflikthåndtering LOG OG ALARMER Logsystemet Alarmsystemet NABOSYSTEMER Elektriske grænseflader Grænseflade til eksterne systemer PRIORITERING AF INDIKERINGER ANDRE OVERORDNEDE KRAV Brand Dokumentation Oprettelse og vedligehold af infrastrukturdata Miljø Ombygninger i det færdige system BILAG 1 RETTELSER (INFORMATIVT) Deskriptorer: Alarm, Automatisk trafikafvikling, Dataprotokoller, Dokumentation, EMC, Fjernstyring af sikringsanlæg, Indikering, Infrastrukturdata, Køreplan, Log, Lokalbetjening, Nabosystemer,

5 Udgivet Side 5 af 99 Oppetid, Ordre, Protokoller, Reaktionstider, Tilgængelighed, Togidentifikation, Tognummersystem, Transmission, Fjernstyringsunderstation

6 Udgivet Side 6 af INDLEDNING Dette dokument beskriver eksempler på opfyldelsen af funktionskravene beskrevet i BN Fjernstyring af sikringsanlæg. Der er ligeledes enkelte eksempler til krav fra BN Eksemplerne er projektuafhængige og kan anvendes i forbindelse med udbud. Anlægs- og projektspecifikke krav, der ikke er beskrevet i denne norm, skal beskrives i det pågældende projekts kravspecifikation. Eksempler kan i kravspecifikationer ophøjes til krav. 2. IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne Banenorm. 4. REFERENCER Banenormen er udarbejdet i henhold til: BN1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, hvori normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. BN2-73 Indskrivning i Banenormskabeloner Normen har grænseflader til og gælder sammen med: BN1-77 Trafikstyringssystemer BN2-75 Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-78 Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79 Betjening af trafikstyringssystemer SK: Interlocking Functional Specifikation DIC-S symbolkatalog

7 Udgivet Side 7 af 99 Der er følgende hierarki mellem de 5 BN-normer: BN1-77 BN2-75 BN2-78 BN3-76 BN3-79 Parallelt med de normer, der er henvist til i BN2-75, og som for nogles vedkommende indeholder eksempler på udførelse af krav, er der i dette dokument særligt henvist til følgende. Banedanmarks ledelsessystem, Sikkerhedscertifikat Ad Jernbanetilsynets vejledning punkt 7, Regler, normer og vejledninger m.v. ( 5, stk 1 nr.1) Procedure: Fremstilling af Dispensation til Banenormer, Udg. 1A, Banestyrelsens ledelsessystem, Ad 14. Anvendelse af godkendte delsystemer ( 7, stk. 1) Godkendelsesprocedure for fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg, version 1/ ) CMM Capability Maturity Model for Software EN Software Process Improvement and Capability determination. SPICE EN Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger relateret til elektrisk sikkerhed og jordkontakt. EN Programmerbare regulatorer IEC TR Configuration Management IEC Hardware dokumentation IEC Documentation of Application Software Krav til teknisk dokumentation i Banedanmark, udg af

8 Udgivet Side 8 af 99 LSC_trin_1.xls LSC_trin_2.xls LSC_trin_3.xls MS Windows style guiden for PC baserede systemer OSF/Motif style guiden for Unix og Windows X systemer QN Q nr.0877 Procedure, Idriftsættelse af DCTC-fjernstyring QN Q 1168, Procedure Softwareudvikling DCTC-Fjernstyring QN Q 1371 Procedure, Fejlretning Fjernstyring. UML The Unified Modelling Language. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. 5. DEFINITIONER Der henvises til definitioner i BN ANVENDELSESOMRÅDE Nærværende norm giver eksempler på, hvordan Banedanmarks krav til nye trafikstyringssystemer ved fjern- og lokal betjening kan løses/udføres Normen skal anvendes i forbindelse med udbud og udarbejdelse af kravspecifikationer. Eksemplerne kan indgå i projektspecifikke kravspecifikationer som krav. Målgruppen er Banedanmark medarbejdere, der skal udarbejde kravspecifikationer og leverandører af fjern- og trafikstyringssystemer. Eksemplerne er markeret med E-K-x-y, hvor K-x-y henviser til kravnummer i BN eller E-K-T2-x-y, hvor K-T2-x-y henviser til kravnummer. i BN Hvor der ikke er eksempel til et krav, er dette mærket med Intet eksempel. 7. DISPENSATIONER Normen indeholder ikke krav, der kan derfor afviges fra indholdet.

9 Udgivet Side 9 af 99 Dog kan visse eksempler projektspecifikt være ophøjet til krav. For disse skal anmodning om dispensation fremsendes til Banedanmarks systemansvarlige jvf. Banedanmarks ledelsessystem, Sikkerhedscertifikat Ad Jernbanetilsynets vejledning punkt 7, Regler, normer og vejledninger m.v. ( 5, stk 1 nr.1) Procedure: Fremstilling af Dispensation til Banenormer, Udg. 1A, OVERORDNEDE SYSTEMKRAV E-K-8-11 Sikkerhedsplaner bør indeholde: Systembeskrivelse omfang af projektet Risikovurdering, herunder acceptkriterier og hasardlog Kvalitetsledelse (Beskrivelse af kvalitetssystemet), herunder Banedanmarks kvalitetssikring, rådgivers kvalitetssikring samt krav til leverandørers kvalitetssikring Beskrivelse af krav og/eller specifikationer til sikkerheden Sikkerhedsledelse (Beskrivelse af, hvordan sikkerhed håndteres), herunder organisation med angivelse af ansvar, roller og samspil. Arbejdsmiljø under installations- og afprøvningsarbejde samt i efterfølgende driftsperiode. Beskrivelse af de tekniske systemers sikkerhed ( Safety ) og deres driftsforhold (Dependability = Reliability + Maintainability + Availability) Beskrivelse af og referencer til andre Safety Cases Godkendelsesforløb Sammenfatning og konklusion Banedanmark har følgende procedure for godkendelse af ny anlægstype, variant, version eller revision af fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg: (ref.: Banestyrelsens ledelsessystem, Ad 14. Anvendelse af godkendte delsystemer ( 7, stk. 1) Godkendelsesprocedure for fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg, version 1/ )

10 Udgivet Side 10 af 99 Formålet med proceduren er, at: At opretholde det fornødne sikkerhedsniveau samt den specificerede funktionalitet og ydeevne af Banestyrelsens i drift værende fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg og deres sikre samspil med de øvrige jernbaneanlæg At fokusere bedømmelsesindsatsen forinden godkendelse af nye fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg på det væsentlige At imødekomme Trafikstyrelsen Sikkerheds krav om typegodkendelse af delsystemer for jernbaneinfrastruktur Ansvarlig Trin Handling 1 Der identificeres et behov for ny version (gå til trin 5) eller revision (gå til trin 8), type eller variant af fjernstyringsanlæg for sikringsanlæg Projektleder 2 udarbejder koncept og forslag til sikkerhedsplan, som fremsendes til TSA fjernstyring m.h.p. Trafikstyrelsen, Sikkerheds accept TSA fjernstyring i samarbejde med TSA samspil teknik-trafik, sikring Trafikstyrelsen, Sikkerhed 3 bedømmer sikkerhedsplanen og fremsender denne til Trafikstyrelsen, Sikkerhed m.h.p. accept eller udarbejder mangelliste og fremsender denne til projektet (gå til trin 2) 4 meddeler skriftlig accept til projektet med kopi til TSA fjernstyring (ellers gå til trin 3) Projektleder 5 udarbejder kravspecifikation, som fremsendes til TSA fjernstyring m.h.p. godkendelse, idet eventuel sikkerhedsplan følges TSA fjernstyring i samarbejde med TSA samspil teknik-trafik, sikring Trafikstyrelsen, Sikkerhed 6 bedømmer kravspecifikationen og fremsender denne til Trafikstyrelsen, Sikkerhed m.h.p. godkendelse, hvis der er tale om en ny type eller variant eller fremsender skriftlig godkendelse af kravspecifikationen, hvis der er tale om en ny version (gå til trin 8), eller udarbejder mangelliste og fremsender denne til projektet (gå til trin 2 eller 5) 7 meddeler skriftlig godkendelse til projektet med kopi til TSA fjernstyring (ellers gå til trin 6)

11 Udgivet Side 11 af 99 Ansvarlig Trin Handling Projektleder 8 laver design, projekterer og dokumenterer, idet eventuel sikkerhedsplan følges. Dokumentationen fremsendes til TSA fjernstyring. Hvis der er tale om en revision fremsendes tillige en erklæring om, at ændringerne ikke kan påvirke den oprindelige anlægstypes sikkerheds-niveau TSA fjernstyring i samarbejde med TSA samspil teknik-trafik, sikring 9 bedømmer dokumentationen og udarbejder, hvis kravene ikke er opfyldt, mangelliste som fremsendes til projektet (gå til trin 2, 5 eller 8) TSA fjernstyring 10 foranlediger udkast til nyt eller ændret typecertifikat udarbejdet, hvis dette skønnes nødvendigt (ellers gå til trin 14) TSA fjernstyring 11 indstiller typen eller varianten til teknisk og sikkerhedsmæssig godkendelse Chefen for TSA fjernstyring Trafikstyrelsen, Sikkerhed 12 giver teknisk godkendelse gennem underskrift af det nye eller ændrede typecertifikat og fremsender dette, nødvendig teknisk dokumentation samt TSAs indstilling af sikkerhedsmæssig godkendelse til Trafikstyrelsen, Sikkerhed (ellers gå til trin 9) 13 giver sikkerhedsmæssig godkendelse gennem underskrift af det nye eller ændrede typecertifikat og returnerer dette samt den tekniske dokumentation til TSA fjernstyring (ellers gå til trin 9) TSA fjernstyring 14 udsender information om ny godkendt type, variant, version eller revision og opdaterer typekataloget E-K-T2-8-1 E-K-T2-8-2 E-K-T2-8-3 E-K-T2-8-4 Efter et spændingsudfald genstarter understationen automatisk, genetablerer forbindelsen til centralen, aflæser alle indgange og sender en totalindikering til centralen. Betjeneren ser kun den almindelige login menu.

12 Udgivet Side 12 af 99 E-K-T2-8-5 E-K-T2-8-6 E-K-T2-8-7 E-K-T2-8-8 Præsentationen og betjeningen kan følge OSF/Motif style guiden for Unix og Windows X systemer eller MS Windows style guiden for PC baserede systemer. E-K-T Fjernstyringsunderstation E-K-T Hvis fjernstyringscentralen kan aflæse og udsende ordrer direkte til et sikringsanlæg, eksempelvis et fuldelektronisk sikringsanlæg eller Radio Block Center (ERTMS RBC), vil understationsfunktionaliteten for de relevante sikringsanlæg evt. være overflødig. Nedenfor er vist et eksempel, hvor der er sat en understation op. Den lokale betjening foregår ved at der sættes en minifrontend (central uden ATS) op dette kan være en del af notebooken (en transportabel computer). Den lokale betjener kan komme med en notebook og tilslutte den. Data på notebooken opdateres, når der opdateres centralt. Det kan evt. foregå automatisk, hver gang notebooken tages med tilbage til centralen, når lokalbetjeningen er overstået.

13 Udgivet Side 13 af 99 Central Fjernstyrings understation Lokal frontend (CTC pakke) Notebook / lokal betjening Nøgleafbryder Sikrings anlæg Herunder er vist en model uden understation, hvor det er et fuldelektronisk sikringsanlæg, der er i brug. Central Stik 1 IEC protokol Fuldelektronisk sikringsanlæg Stik 2 Lokal frontend + notebook E-K-T E-K-T Der bør være lysdioder på alle ind- og udgange visende aktuel status. Alle signaler til og fra sikringsanlægget holdes potentialmæssigt adskilt fra understations stel, således at Banedanmarks system for jordfejlmelding ikke aktiveres. Det bør være muligt at udskifte I/O-moduler under drift.

14 Udgivet Side 14 af 99 E-K-T Banedanmark ønsker ikke specialudviklet udstyr, men er dog klar over, at der vil være tilpasninger. Understationens hardware forventes at være beregnet til drift 24 timer i døgnet 365 dage om året. K-T Strømforsyning E-K-T Banedanmark etablerer 230 V strømforsyning til alle rackstativer/skabe, samt 24V/36 V DC til indikerings/ordrespænding og 36 V DC til driftsforsyning. Understationen forventes at fungere korrekt ved spændinger på V / 50Hz. E-K-T E-K-T Strømforsyning er jordfri. Leverandøren bør angive i sin løsningsbeskrivelse de kvantitative og kvalitative elforsynings- og kølingskrav, som understationen kræver Testudstyr Fejlretning E-K-T E-K-T Der kan opsættes et modem, som teknikkeren kan ringe op til. Gælder dog kun ved SW-fejl. E-K-T Satellit-understationer E-K-T Hvis det er hensigtsmæssigt, kan indikeringer og ordrer formidles mellem sikringsteknisk udrustning eller anden udrustning og understationer via satellit-understationer. Ved satel-

15 Udgivet Side 15 af 99 lit-understationer forstås her mindre understationer, som via en transmissionslinie kommunikerer direkte med en egentlig understation. Dette kan illustreres med følgende tegning: Mod Central Understation Understation Understation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation Satellitunderstation E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Transmission E-K-T

16 Udgivet Side 16 af Fysiske forbindelser E-K-T Der kan hentes inspiration i det eksisterende system DC-WTS, hvor det er muligt via en bærbar computer / notebook at få adgang til systemterminalerne. Herfra er det muligt at genstarte en understation eller centralen. Det tænkes, at noget tilsvarende kan benyttes som teknikerterminal Det bør være muligt at kunne koble op via almindeligt modem. E-K-T E-K-T Transmissionen mellem en understation og de tilhørende centraler sker generelt via Banedanmarks landsdækkende kobber- og lysledernet (WAN). Det overordnede net anvender PCM transmissionstype, og hver understations får allokeret en 64Kbit PCM kanal. Understation 600/1200 baud baud serielle serielle RS232 - linier (PDM) PCM /ZDA- udstyr RFC/DCD - FC FWK 600/1200 baud baud serielle serielle RS232 - linier (PDM) PCM/ZDA - udstyr 64Kbit allokeret PCM PCM kanal E-K-T Tællere E-K-T E-K-T E-K-T

17 Udgivet Side 17 af 99 E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Dublering E-K-T Hver understation er forbundet til én FC og evt. til en større central (f.eks. DCDK) via en dedikeret kanal i lysledernettet (linievis omkobling). Både den pågældende FC og den store central modtager samtidigt indikeringerne fra de tilsluttede understationer, mens kun den ene central kan udsende ordre. Konceptet giver principielt fuld backup. E-K-T E-K-T Se desuden under kap Brand. E-K-T E-K-T På en transmissionsstrækning med dublerede transmissionslinier bør det være muligt, at kommunikere med nogen af de tilkoblede understationer via den ene transmissionslinie, og med de øvrige understationer på samme transmissionsstrækning via den anden transmissionslinie. Transmissionsinterfacet i fjernstyringscentralen og understationerne bør selv automatisk koble fra den ene transmissionslinie til den anden transmissionslinie i tilfælde af fejl på den ene transmissionslinie uanset fejlens natur. Ingen information må gå tabt i tilfælde af skift mellem transmissionslinierne. Det accepteres, at information fra understationer kan være forsinket som følge af skift mellem transmissionslinierne. Dublerede transmissionslinier kan være af forskellige typer.

18 Udgivet Side 18 af 99 Når transmissionssystemet er dualiseret, bør være muligt for betjenererne at skifte mellem de to systemer, se eksempel i BN3-79-1, E-K-B Dublerede fjernstyringsunderstationer E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Dataprotokoller E-K-T Ved nye fjernstyringssystemer, eller i den udstrækning det er hensigtsmæssigt ved udvidelser/reinvesteringer, bør der benyttes dataprotokoller iht. internationale normer. Banedanmark bør godkende leverandørens valg af dataprotokol. Ved udvidelse af eksisterende fjernstyringssystemer eller ved reinvesteringer, hvor dele af eksisterende fjernstyringssystemer anvendes, kan de eksisterende dataprotokoller benyttes, selvom disse måtte være leverandørspecifikke Fjernstyringsunderstation til/fra sikringsanlæg Forbindelsen mellem understationer og relæbaserede sikringsanlæg består af en eller flere ledninger pr. ordre og indikering (parallel forbindelse). Fuldelektroniske sikringsanlæg bør helst, via Banedanmarks transmissionsnet, kunne forbindes direkte til fjernstyringscentralen, uden at der benyttes en understation. Alternativt kan der benyttes en understation, som så bør kunne forbindes direkte (seriel forbindelse) til det fuldelektroniske sikringsanlæg. E-K-T E-K-T

19 Udgivet Side 19 af 99 E-K-T Fjernstyringsunderstation til/fra central E-K-T På de fleste strækninger er der lysledertransmission med mulighed for 64 kbit datakanaler, som mindste enhed, pr. afgrening. På nogle strækninger benyttes kobberkabler, hvor der til brug i fjernstyringen vil blive afsat et antal dedikerede par. E-K-T Kommunikationen mellem central og understation foregår via serielle RS422-linier (se figur under E-K-T ). Kommunikationstypen, som benyttes er PDM (Pulse Duration Modulation), hvor de binære værdier bestemmes af længden af pulsen. En kort puls repræsenterer et 0, og en lang puls repræsenterer et 1-tal. Forholdet mellem en kort og en lang puls er 2,2. Denne type anvendes ved relativ langsom kommunikation og er meget driftsikker. Kommunikationshastigheden skal kunne vælges til 600 eller 1200 baud. E-K-T Fjernstyringsunderstation til/fra fjernstyringsunderstation og eksternt udstyr E-K-T Fjernstyringsunderstation til/fra satellitunderstation E-K-T Internt i fjernstyringscentralen E-K-T E-K-T

20 Udgivet Side 20 af Fjernstyringssystemet til/fra eksterne systemer E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Overvågning E-K-T E-K-T E-K-T Detektering af transmissionsfejl, som giver anledning til fejlmeddelelser, bør lageres og kunne præsenteres på betjeningsfladen. Meddelelserne bør være differentieret på de enkelte protokoller. E-K-T E-K-T E-K-T Dette kan eksempelvis benyttes til automatisk indkobling af AG-drift på stationen. Ved kommunikationssvigt mellem understationen og centralen bør understationen kunne generere ordrer og aktivere de tilhørende udgange. Hvis forbindelsen har været ude i mere end 10 sek. (10 scan á 0,5 sek. x 2) sendes de forud definerede ordrer. Når understationen igen modtager scanning fra centralen ophæves sekvensen ved manuelt udsendte ordrer. Understationen bør kunne sende op til 5 foruddefinerede ordrer til sikringsanlæg og/eller anden udrustning. Ordrerne specificeres individuelt for hver station.

21 Udgivet Side 21 af 99 E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Se evt. eksempel i BN3-79-x under Transmissionsfejl E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T

22 Udgivet Side 22 af 99 E-K-T E-K-T E-K-T Fysisk udformning E-K-T E-K-T Opstilling af fysisk fjernstyringsudstyr E-K-T Hvis fjernstyringsudstyret installeres i skabe, bør de være forsynet med låger, der kan låses. For skabe eller stativer med låger gælder, at lågen på simpel måde kan tages af skab eller stativ. Samtlige skabe til et fjernstyringssystem bør kunne kildeventileres under gulv eller over loft. Hvis fjernstyringsudstyret ikke er monteret i skabe, bør det være udformet, så det ikke umiddelbart er tilgængeligt, så man ved uheld kan komme til at beskadige, afbryde, eller utilsigtet påvirke dele heraf. E-K-T E-K-T

23 Udgivet Side 23 af 99 E-K-T Omkring skabe eller stativer, der indeholder komponenter til fjernstyringssystemet, bør der være en arbejdsplads på 1,20 meter og afstanden fra gulv til overkanten af skabet/stativet bør ikke være mindre end 2 meter. Se nedenstående tegninger: Væg Låge Skab eller stativ Betjeningsadgang 120 cm Skab eller stativ placeret op ad væg. Låge Låge Betjeningsadgang Skab eller stativ Betjeningsadgang 120 cm 120 cm Skab eller stativ fritplaceret.

24 Udgivet Side 24 af 99 Såfremt der findes skuffer eller andet udstyr, der skal kunne trækkes ud af skabet, bør der være mindst 90 cm til arbejdsplads som vist på nedenstående figur: Væg Låge Skab eller stativ Betjenings adgang Udtræk 90 cm Skab eller stativ placeret op ad væg med udtræk Alle ledninger til vægophængte komponenter bør kunne tilsluttes på siden, i toppen eller i bunden af denne slags komponenter. Kabler må ikke tilsluttes fra bagsiden på vægophængte komponenter. Ved kabler tilsluttet på bagsiden af vægophængte skabe, bør der kunne skaffes adgang til tilslutningerne enten ved hængslet ramme som kan vippes ud eller lignende foranstaltning. E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T EMC E-K-T

25 Udgivet Side 25 af Central Fjernstyringscentraler kan eksempelvis implementeres som vist i følgende eksempel: Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Transmissionsudstyr Serverdatamater Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Dublerede transmissionslinier mod understationerne Arbejdspladsdatamater Skærm, højttaler tastatur og udpegningsredskab Transmissionsudstyr Serverdatamater Printer Printer Printer Transmissionsudstyr, serverdatamater og arbejdspladsdatamater bør placeres i separate rum. Principielt bør der kunne tilsluttes et uendeligt antal arbejdspladsdatamater og printere. E-K-T Centralen kan være opbygget omkring et operationsrum, tekniker- eller terminalrum og et datamatrum med tilhørende servicefaciliteter som elanlæg, klimaanlæg etc. Operationsrum, tekniker- eller terminalrum og datamatrum kan være anbragt på fysiske forskellige lokaliteter. I operationsrummet forestås den daglige drift af trafikken og informationsgivningen. Operationsrummet vil være FC-ledernes og informationsmedarbejdernes daglige arbejdsplads. I terminalrummet kan udstyr anbringes udstyr, der betjenes som et led i driften af selve fjernstyringssystemet og tilknyttede systemer. I datamatrummet kan fjernstyringssystemets og tilknyttede systemers datamater (eksempelvis servere) opstilles. Endvidere placeres eventuelle krydsfelter og tilslutninger til eksterne transmissionslinier og linier til andet teleudstyr i datamatrummet.

26 Udgivet Side 26 af 99 Alle komponenter, der direkte vedrører betjeningen af fjernstyringsudstyret, opstilles i operationsrummet. Kravet omfatter eksempelvis teleudstyr, displays, tastaturer og udpegningsredskaber som mus, trackballs mm. Komponenter, der serviceres eller betjenes, som led i en daglige drift af fjernstyringssystemets datamat, placeres i terminalrummet. Det betyder, at i terminalrummet, bør der være udstyr til at opdatere fjernstyringssystemet infrastrukturdata og permanent køreplansdata med. Endvidere bør backup af fjernstyringssystemets data kunne foretages i terminalrummet, ligesom overvågning og fejlfinding i fjernstyringssystemet bør kunne forestås fra dette rum. Printere kan opstilles i operations- eller terminalrum. Hvis printere opstilles i operationsrum bør disse kunne være lydsvage og godkendt jvf. gældende lovgivning til placering i rum hvor personer arbejder fast. Ellers placeres de i støjdæmpende og ventilerede kabinetter. I tilfælde af at printerne placeres i kabinetter, bør der være en enkel adgang til at betjene printerne og forsyne disse med papir. E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T E-K-T Kabling E-K-T E-K-T Alle kabler, der er en del af en DTE (Data Terminal Equipment) kobling, telefonforbindelser eller talelinier bør være registreret og dokumenteret i Banedanmarks koblingsregistreringssystem.

27 Udgivet Side 27 af 99 E-K-T Ved anvendelse af skærmede kabler i mellem udstyr, hvor der kan være forskel i stelpotentialerne, bør følgende konstruktions anvendes: Kablets skærm som i den ene ende forbindes til stel Strømpe som lægges uden på kablet, og som forbindes til stel i denne ende Kablets skærm som ikke forbindes i den anden ende Stelforbindelser for skærmede kabler, hvor der findes potentiale forskelle mellem stel 8.7 Udvikling, installation og idriftsættelse E-K-T E-K-T E-K-T Som udviklingsværktøj kan bruges UML The Unified Modelling Language. Såvel i anlægsprojekt som i driftsfasen udføres ændringer i fjernstyringsanlægget under konfigurationskontrol jvf. IEC TR EN indeholder en oversigt over anbefalede og krævede metoder til analyse, design, udvikling og test af software. Oversigten findes i det der betegnes Clause Tables. Nedenstående tabel viser en oversigt over hvilke forskellige værktøjer, som leverandøren hensigtsmæssigt kunne benytte.

28 Udgivet Side 28 af 99 I kolonnen anbefaling er K = krævet (disse krav optræder i BN2-75) A = anbefalet, H = Hensigtsmæssigt, nr = et valg mellem to eller flere metoder. Kolonnen Reference henviser til en evt. beskrivelse i EN eller til en note efter tabellen. Emne Metode Reference Anbefaling Dokumentation og livscyklus Kravspecifikation Valideringsrapport Vedligholdelseslog H H H SW kravspecifikation Semi formelle metoder Note 3 1 Strukturerede metoder B.60 2 SW arkitektur Fejltræs analyse B.28 H SW design og implementation Semi formelle metoder Note 3 1 Strukturerede metoder B.60 2 Modulær opbygning Note 4 A Design- og kodestandard. Note 1 A Analyserbare programmer B.2 Stærkt typet sprog B.57 H Struktureret program B.61 H Oversætter efterprøvet i brug B.65 A Bibliotek af prøvede moduler og komponenter B.40 H Funktions-/black box test Note 2 A Test af grænseflader B.37 A Log over tests, løste problemer og besluninger B.13 A SW/HW integration Funktions-/black box test Note 2 A

29 Udgivet Side 29 af 99 Emne Metode Reference Anbefaling SW eftervisning af funktionalitet Funktions-/black box test Note 2 A Verficeres SW kravspecifikation H SW verficeringsteknik Tjeklister B.8 A Fejltræs analyser B.28 H Kvalitetssikring af SW Metode svarende til EN ISO Kvalitetssikringssystem i virksomheden K K System for konfigurationsstyring B.56 K SW vedligehold Konsekvensanalyse ved SW ændringer Log over tests, løste problemer og besluninger B.35 H B.13 A

30 Udgivet Side 30 af 99 Note 1: Note 2: Leverandøren anbefales at have en standard for hvordan SW kodes, samt en style guide for SW. Leverandøren anbefales at benytte test af input og output værdier, samt at have simulatorer, som eftergører de styrede systemer/objekter, til test af den udviklede SW. Note 3 Det ville være hensigtsmæssigt hvis leverandøren benytte en eller flere af disse semiformelle metoder: Logik/funktionsblokdiagrammer, Sekvens diagrammer, Dataflowdiagrammer, Sandhedstabeller. Note 4 Det anbefales at leverandøren benytter en modulær opbygnin af sine programmer, hvor størrelsen af de enkelte moduler er begrænset og alle grænseflader mellem moduler er veldokumenteret. Det ville være godt om levarendøren i sine programmr benytter de regler beskrevet i EN 50128, B.43. E-K-T Modenhedsvurdering af leverandører kan hentes fra Ref.: EN eller Ref.: CMM SPICE modenheds vurdering af Leverandører: MODENHEDSNIVEAU 3: Gennemføres der modenhedsmålinger og procesforbedrende arbejde? Hvordan fungerer ressourceplanlægningen? Hvordan styres kompetenceudviklingen af medarbejderne? Beskriv strukturen i jeres procesbeskrivelser / KS! MODENHEDSNIVEAU 2: Hvilke delprodukter gennemføres der review af? Lav en oversigt over hvilke planer der findes i et projekt! Hvor ofte laves projektopfølgning og statusrapportering? Gennemføres der risikoanalyser på projekter? MODENHEDSNIVEAU 1: Hvordan ser firmaets udviklingsmodel / fasemodel ud? Skitser firmaets konfigurationsstyrings styringssystem! Hvad består arbejdsgrundlaget for et projekt af? Laves der tidsregistrering fordelt på faser?

31 Udgivet Side 31 af Installation En installation kan foregå i flere veldefinerede og selvstændigt afsluttede etaper. Eksempelvis kan installation af understationer på en strækning være en etape, mens installation af centralt udstyr er en anden etape. E-K-T E-K-T E-K-T Idriftsættelse E-K-T Banedanmarks procedurer vedr. godkendelse af system til idritsættelse: QN Q nr.0877 Procedure, Idriftsættelse af DCTC-fjernstyring for eksempel på Banedanmarks krav vedr. idriftsættelse E-K-T Fabriksprøve (FAT) Afprøvning af alle funktioner ved simulering i fabriks- eller laboratoriemiljø. Formålet er, inden endelig installation hos Banedanmark, at verificere, at de i fabriksprøven testede komponenter, opfylder de stillede krav. Afhængig af om fjernstyringssystemet installeres samlet eller trinvist, gennemføres en eller flere Fabriksprøver. Hvis fjernstyringssystemet indeholder integration med andre systemer, bør der etableres tilslutning til disse eller en simulering af disse, I Fabriksprøven bør indgå afprøvning af de moduler, som er indeholdt i den del af fjernstyringssystemet, der er planlagt installeret (Modul-prøve) samt afprøvning af delsystemernes sammenkobling (Integrations-prøve). I Fabriksprøven bør indgå afprøvning af ulovlige tilstande, som givne objekttyper kan indtage. I det tilfælde, at alle ulovlige tilstande ikke kan afprøves som konsekvens af deres mængde, bør der redegøres for hvilke ulovlige tilstande som afprøves og hvilke, der ikke afprøves.

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer

BN1-77-1. Trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Trafikstyringssystemer BN1-77-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 23 INDHOLD

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN2-78-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL. Indledning

Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL. Indledning Nyt fjernstyringssystem til Hovedstadens Lokalbaner Af Ole Torp Sejersen, trafikinspektør, HL Indledning Den 16. januar 2004 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) og Cactus Automation AB kontrakt om

Læs mere

BN3-79-1. Betjening af trafikstyringssystemer

BN3-79-1. Betjening af trafikstyringssystemer Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Bjarne Mølgaard Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring.

Banenorm BN1-182-1. Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet 01.03.2013 Overordnet ansvar: VIMO Ansvar for indhold: BIDY/KVH/CASK/PDH/HMOH/STA/ECPN/SNJ Ansvar for fremstilling: MWJ Banenorm BN1-182-1 Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring. Udgivet

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24720/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969

Banenorm BN Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Udgivet 29.6.2017 Overordnet ansvar: Karsten Steen Larsen Ansvar for indhold: Dorrit Nielsen Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 Banenorm BN1-172-1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

ERTMS introduktion. Den Danske Banekonference 2015. 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen

ERTMS introduktion. Den Danske Banekonference 2015. 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen ERTMS introduktion Den Danske Banekonference 2015 07.05.2015 Præsenteret af Jens Holst Møller og Tommy Gade Jensen 1 Indhold 1. Formål 2. Hvem er foredragsholderne 3. Overordnet system forståelse 4. Fjernstyring

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere