Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Afdelingsberetninger og afdelingsregnskaber Danske Aktier Danske Aktier Akkumulerende Nordiske Aktier Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Small Cap Nordamerika Indeks Japan Hybrid (DIAM) Emerging Market Equities (Mondrian) Pengemarked Korte Danske Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer (Euro) US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) Emerging Market Bond Index Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellemlang Investeringspleje Lang Fælles Noter Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Foreningen Investeringsforeningen SEBinvest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Jens Frederik Jensen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm. direktør) og Niels Jørgen Larsen (direktør) Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige Bernstorffsgade København V Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup De enkelte afdelingers beholdningslister pr. 30. juni 2013 kan downloades fra Foreningens hjemmeside: 2 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

3 Ledelsesberetning Investeringsforeningen SEBinvest - kort fortalt Foreningen henvender sig til offentligheden. De typiske medlemmer vil være private investorer og mindre selskaber. Foreningen har været aktiv siden Foreningen består ultimo juni 2013 af i alt 20 afdelinger fordelt på følgende kategorier: 3 afdelinger med danske eller nordiske aktier 3 afdelinger med europæiske aktier 3 afdelinger med andre internationale aktier 3 afdelinger med danske obligationer 4 afdelinger med internationale kreditobligationer 3 afdelinger med både obligationer og aktier 1 afdeling med indskud på det danske pengemarked Foreningen blev med virkning fra 1. januar 2012 fusioneret med Investeringsforeningen SEB Institutionel med Foreningen som den fortsættende enhed. I denne halvårsrapport vil alle sammenligningstal for foregående år være korrigeret for denne fusion. Foreningen ejes af medlemmerne. Ultimo juni 2013 ejer Foreningens afdelinger samlet 99,49 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Andelen er faldet fra 99,57 pct. pr. ultimo juni 2012 som følge af, at IFS SEBinvest A/S har øget antallet af foreninger under administration. Foreningen samarbejder med SEB-koncernen på en række områder. Foreningen ledes af en bestyrelse samt direktionen for IFS SEBinvest A/S. Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden Hjemmesiden oplyser bl.a. om aktuelle købs- og salgspriser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder og en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. På hjemmesiden offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, Central Investorinformation, dokumenter om ansvarlige investeringer (SRI) samt års- og halvårsrapporter. Markedsforholdene 1. halvår 2013 Økonomisk og politisk baggrund Den globale økonomi har i 1. halvår 2013 udviklet sig lidt svagere, end vi havde forventet ved indgangen til året. Realvæksten i G20- landene er opgjort til 2,3 pct. på årsbasis i årets 1. kvartal, hvilket er et lille fald i forhold til væksten i 2. halvår 2012, der lå på 2,5 pct. Der er dog tegn på, at væksten i 2. kvartal blev lidt højere end i årets første kvartal. Der er forskel på den økonomiske udvikling landene imellem. I årets første halvår har de traditionelle udviklede lande som USA, Japan og Storbritannien oplevet en positiv økonomisk udvikling, der ligger over det forventede. Væksten i disse lande kan primært henføres til øget privat forbrug. Den realøkonomiske vækst i USA lå i 1. kvartal på 1,8 pct., og dette niveau forventes at have holdt også i 2. kvartal. Derimod har store emerging markets lande som Kina, Indien og Rusland vist en lidt svagere økonomisk vækst, end man forventede ved indgangen til året. De økonomiske vækstrater i emerging markets er fortsat komfortabelt højere end i de udviklede lande. Den årlige vækstrate i 1. kvartal lå i Kina således på 7,7 pct. mod 7,9 pct. i det forgående kvartal, mens væksten i Indien lå på 3,0 pct. i 1. kvartal. Den europæiske gældskrise er i 1. halvår gledet i baggrunden af de finansielle markeders agenda. Der har været problemer i Cypern og Slovenien, og kort før halvårsskiftet var der en opblussen af krisen i Portugal, da finansminister Vitor Gaspar trak sig fra den teknokratiske regering. Dette har for en periode ført til stigende renter på portugisiske statsobligationer, fordi markedet frygter, at Portugal kan blive tvunget til en egentlig gældssanering med nedskrivning af statsgælden, således som det skete i Grækenland. Men overordnet set har den europæiske centralbank haft held til at skabe ro ved på den ene side at love finansiel opbakning til de hårdest ramte sydeuropæiske lande, men under forudsætning af, at landene gennemfører omfattende økonomiske og politiske reformer. Dansk økonomi har udviklet sig svagt i årets første halvdel. De reviderede tal for realvæksten i 1. kvartal viser, at bruttonationalproduktet ikke voksede i 1. kvartal sammenholdt med 4. kvartal 2012, og var faldet med 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal Det er primært en svag eksport til de europæiske markeder samt en afdæmpet offentlig efterspørgsel, der er årsag til den stagnerende økonomiske aktivitet i Danmark. Den sidstnævnte komponent, den offentlige efterspørgsel, forventes at få stor bevågenhed i efterårets budgetforhandlinger fra de politikere og fagøkonomer, der ønsker at øge det offentlige forbrug for at stimulere den samlede økonomiske vækst. I fraværet af store europæiske gældskriser i kvartalet har den danske krone ligget meget stabilt overfor euro en. Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet siden januar måned Valutareserven udgjorde ved halvårsskiftet DKK 490,6 mia. mod DKK 504,0 mia. ved indgangen til året. Nedgangen skyldes interventionen i valutamarkedet i januar samt løbende indfrielse af gæld optaget i udenlandsk valuta. Udviklingen på de finansielle markeder Verdens centralbanker, med den amerikanske centralbank Fed i spidsen, har siden finanskrisens start kommunikeret til de finansielle markeder, at de i en ikke endelig fastlagt tidsperiode vil være garanter for en pengepolitisk stimulus, der skal sikre markederne med rigelig likviditet og lave absolutte renter. Centralbankerne har i den grad sat handling bag via implementering af adskillige og stadig mere omfattende Quantitative Easing (QE) programmer. Et væsentligt element i lempelsen har været massive opkøb af statsog realkreditobligationer i markedet i både USA og Europa. Med det høje statsgældsniveau blandt verdens største lande har investorerne imidlertid i baghovedet, at dette selvfølgelig ikke kan pågå i det uendelige. Alligevel er tanken om og ikke mindst konsekvenserne af, at disse programmer aftrappes/neutraliseres blevet skubbet i baggrunden af investorerne. Nogen taler endda om, at de positive finansmarkeder har mistet forbindelsen til realøkonomien. Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

4 Ledelsesberetning Tabel 1 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive referenceindeks siden Afdelinger Benchmark Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) H H H H Danske Aktier OMXC Capped 18,61 8,93 11,13 23,53 11,74 10,82 Danske Aktier Akkumulerende OMXC Capped 18,36 8,82 10,78 23,53 11,74 10,82 Nordiske Aktier VINX Top 100 7,81-1,49 8,30 12,97 2,78 6,97 Europa Højt Udbytte MSCI Europe 11,29 7,03 5,43 11,83 3,60 4,77 Europa Indeks MSCI Europe 10,54 2,60 3,92 11,83 3,60 4,77 Europa Small Cap MSCI Europa Small Cap 16,25 5,64 10,05 19,45 7,92 10,11 Nordamerika Indeks MSCI North America 16,72 12,46 10,09 17,73 13,20 10,59 Japan Hybrid (DIAM) TOPIX 26,47 25,46-0,12 19,31 17,67 5,58 Emerging Market Equities (Mondrian) MSCI Emerging Markets -7,52-6,33 7,01-7,16-8,31 6,34 Pengemarked CIBOR 1 uge -0,25% -0,35-0,30-0,01-0,11-0,09 0,34 Korte Danske Obligationer EFFAS 1-3 år -1,64-1,91 1,43-0,62-0,56 0,53 Mellemlange Obligationer EFFAS 3-5 år -1,41-1,46 1,35-1,62-1,58 0,75 Lange Obligationer EFFAS 5-10 år -2,01-1,82 1,30-2,93-2,48 2,39 Kreditobligationer (Euro) iboxx Euro Corporate Overall Total Return 0,54 0,03 4,99 0,88 0,03 5,83 US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) ML High Yield Master Cash Pay Constrained (hedged til DKK) ML Global High Yield, BB-B Constrained (hedged til DKK) 1,56-0,15 7,05 3,00 1,14 7,37 0,77-0,34 6,46 1,89 0,16 6,62 Emerging Market Bond Index 1) J.P. Morgan EMBI -8,60-9,54 6,75-7,06-8,07 6,61 Investeringspleje Kort Sammensat 2) -0,28-1,69 1,74 1,02-0,51 2,32 Investeringspleje Mellemlang Sammensat 2) 2,01-0,79 2,99 3,71 1,54 3,83 Investeringspleje Lang Sammensat 2) 3,63-0,49 4,28 5,78 0,70 4,69 1) Afdelingen skiftede pr. 1. september 2012 navn og strategi til en passivt forvaltet fond. 2) Investeringsplejeafdelingerne har referenceindeks, sammensat af flere indeks. En forsmag på hvad der kan vente investorerne, fik man første gang den 22. maj, hvor chefen for den amerikanske centralbank, Ben Bernanke, foran Kongressens økonomiudvalg, The Joint Economic Committee, meddelte, at såfremt de seneste tegn på fremgang i arbejdsmarkedet viste sig at være reel og holdbar, da måtte centralbanken overveje, hvornår man kunne påbegynde en nedtrapning af de massive obligationsopkøb i markedet. Bernankes udtalelser blev gentaget den 19. juni, og i begge tilfælde steg renterne efterfølgende kraftigt, ligesom prisen på risikofyldte aktiver herunder aktier blev sendt kraftigt ned. Den ændrede retorik fra Fed og Bernanke blev forsøgt opblødt fra andre Fed-officials, men udtalelserne har tvunget investorerne til at forholde sig til virkeligheden nemlig, at exit -dagen eksisterer og måske endda ligger tættere på, end mange investorer bryder sig om. Hvorfor? Ganske enkelt fordi det vil skabe stor usikkerhed på de finansielle markeder omkring, hvad der venter på den anden side af den usædvanlige og unormalt store pengetilførsel. Afkastene på hovedaktivklasserne viser, at aktier generelt har klaret sig bedre igennem halvåret end obligationer. Japanske aktier (målt på TOPIX indekset) er steget med 31,9 pct., men da den japanske yen i samme periode er svækket voldsomt mod bl.a. mod danske kroner, så er afkastet opgjort i DKK kun på 17,7 pct. Nordamerikanske aktier (udtrykt ved MSCI North America) er i halvåret steget med 13,2 pct. opgjort i DKK. Kun emerging markets aktier viser negative afkast. MSCI Emerging Markets opgjort i DKK viser et afkast på 8,3 pct. Det brede danske aktieindeks OMX Copenhagen All Share steg med 6,9%. På det nordiske aktiemarked blev 1. halvår 2013 en fortsættelse af 2012 med pengepolitikken i fokus, hvor den såkaldte risk on/off -mentalitet igen herskede på aktiemarkederne, og hvor investorerne blev drevet endnu længere ud på risikokurven. Årets første måneder blev indledt med markante kursstigninger. Stigningerne var primært drevet af den lave rente og forventninger til, at den økonomiske stagnation ville blive afløst af et opsving i 2. halvår Markederne nåede dog en foreløbig top i midten af maj, hvor en generel risk-off stemning bredte sig efter Feds udtalelser jævnfør ovenfor og en stigende usikkerhed om det forventede opsving i 2. halvår ville udeblive - på samme måde som det udeblev i 2011 og Hvis man ser på selskabernes indtjeningsevne i første halvår, da fortsætter den faldende trend siden foråret Indtjeningen faldt ca. 16 pct. og omsætningen faldt 8 pct. På obligationsmarkederne er billedet mere broget: Der er posi- 4 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

5 Ledelsesberetning tive afkast på amerikanske kreditobligationer (Merrill Lynch US High Yield Bonds) på 1,5 pct, mens statsobligationer fra emerging markets landene (JP Morgan EMBI Diversified) faldt med 7,8 pct. opgjort i USD. Danske statsobligationer (udtrykt ved EFFAS DKK All) gav et afkast på -3,0 pct., mens danske realkreditobligationer (Nykredit Danish Mortgage Bonds Index) gav et meget beskedent positivt afkast på 0,1 pct. Afdelingsprofil og -beretning Afdelingernes investeringsprofil og ledelsens kommentarer til afdelingernes afkast findes under afsnittet Afdelingsregnskaber på siderne 9 til 50. Resultat og afkast i 1. halvår 2013 Foreningens nettoresultat for 1. halvår 2013 blev et overskud på 185,2 mio. kr. mod et samlet overskud på 840,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Aktieafdelingerne havde et samlet overskud på 260,9 mio. kr., hvor især afdeling Nordamerika Indeks og afdeling Danske Aktier bidrog positivt med overskud på henholdsvis 129,8 mio. kr. og 125,0 mio. kr. Obligationsafdelingerne kom ud af 1. halvår med et underskud på 75,7 mio. kr., hvoraf afdelingen Emerging Market Bond Index alene bidrog med et underskud på 76,0 mio. kr. De tre investeringsplejeafdelinger leverede samlet et underskud på 3,4 mio. kr. Halvårets bedste afkast blev leveret af afdelingerne Japan Hybrid (DIAM) og Nordamerika Indeks på henholdsvis 25,46 pct. og 12,46 pct. De laveste afkast blev opnået i afdelingerne Emerging Market Bond Index (-9,54 pct.) og afdeling Emerging Market Equities (Mondrian) (-6,33 pct.). Afdelingernes afkastnøgletal er angivet nederst på side 4. Formueudviklingen Foreningens samlede formue er i 1. halvår 2013 faldet med mio. kr. fra mio. kr. primo halvåret til mio. kr. ultimo halvåret. Gennem nettoindløsninger har Foreningen haft et fald i formuen på mio. kr. Derudover har afdelingernes resultater bidraget med et samlet overskud på 185,2 mio. kr. til formuen. Endeligt er formuen blevet påvirket af, at der i foråret 2013 er udbetalt 690,5 mio. kr. i udbytter for Foreningens 20 afdelinger har alle været aktive gennem hele 1. halvår Kommentarer, resultatopgørelser og balancer for de enkelte afdelinger findes på siderne 9 til 50. Omkostningsudviklingen Foreningens samlede administrationsomkostninger er faldet med 20,8 mio. kr. fra 102,9 mio. kr. i 1. halvår 2012 til 82,1 mio. kr. i samme periode Dette svarer til et fald på godt 20,2 pct. Denne reduktion er bl.a. sket som følge af, at afdeling Emerging Market Bond Index overgik fra aktiv til passiv forvaltning i september 2012, hvilket medførte en besparelse i omkostninger til rådgiver. Derudover er faldet i administrationsomkostninger et resultat af, at den forvaltede formue er skrumpet ind jf. afsnittet Formueudvikling. Der er i 1. halvår 2013 betalt 7,3 mio. kr. i administrationsomkostninger til IFS SEBinvest A/S. Markedsforventninger til 2. halvår 2013 Udviklingen i de betydende økonomiske indikatorer peger fortsat i retning af øget økonomisk aktivitet i USA og Europa i de kommende kvartaler. I USA er det bolig- og arbejdsmarkedet, der viser tegn på bedring, mens det i Europa primært er industriens tillidsindikatorer fra de nordeuropæiske lande som f.eks. det tyske IFO indeks, der giver håb om tiltagende vækst i den resterende del af året. Emerging markets har ganske vist skuffet investorerne i årets første halvdel, men det ændrer ikke ved, at de strukturelle forhold som demografi og øget velstand i middelklassen taler for, at emerging markets aktiver generelt vil klare sig på niveau med eller bedre end tilsvarende aktiver fra de udviklede lande. Den amerikanske centralbankchef Ben Bernankes udtalelser om en mulig nedtrapning af quantitative easing programmerne har bragt en kommende pengepolitisk stramning i USA på dagsordenen. Vi forventer dog ikke, at der konkret sker nogen stramning før end tidligst mod slutningen af året. Og når det sker, så er det reelt et sundhedstegn for den globale økonomi. Valget til den tyske Forbundsdag den 22. september kan gå hen og blive en joker på efterårets finansmarkeder. Umiddelbart er der politisk opbakning på begge fløje i Tyskland til Euro-projektet og dermed til fortsat at støtte de svage sydeuropæiske lande. Men det kan ikke udelukkes, at et regeringsskifte til en ny socialdemokratisk regering kan skabe usikkerhed om hvor langt den menige tysker vil strække sig i forhold til at løse de øvrige europæeres økonomiske problemer. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har ingen af afdelingerne i den forgangne del af 2013 haft større problemer med fastsættelse af in- Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

6 Ledelsesberetning dre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Socialt ansvarlig investeringspolitik (SRI) Foreningen har siden 2008 gennem IFS SEBinvest A/S samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles for Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har jf. denne politik besluttet at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen modtager fra SEB/Ethix lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af disse lister fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og udleveres ved henvendelse til Foreningen. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. For så vidt angår investeringer i gældsinstrumenter udstedt af nationalstater eller offentlige enheder har Foreningen valgt af følge retningslinjerne fra det danske udenrigsministerium. Retningslinjerne, der bl.a. omfatter sanktioner mod investeringer, udarbejdes i samarbejde med de øvrige EU-lande. De aktuelle sanktioner kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Foreningen deltager sammen med InvesteringsForeningsRådet i udarbejdelsen af en ny vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer, som Rådet for samfundsansvar ventes at udsende senere på året. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer De væsentligste risici ved at investere stammer fra udviklingen på de finansielle markeder. Denne risiko benævnes markedsrisiko. De faktorer, der har betydning for markedsrisikoen, er beskrevet via de foregående afsnit om markedsforhold. Der vil normalt være en præmie i form af et højere afkast for at påtage sig markedsrisiko. Udover markedsrisiko knytter der sig andre typer af risiko til investering. Det drejer sig om operationel risiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko samt forretningsrisiko. Disse typer af risiko vurderes løbende og søges minimeret, fordi investor ikke kan opnå en præmie for at påtage sig disse typer af risici. Risikoindikator Investering på de finansielle markeder vil som udgangspunkt påføre investor en vis risiko for at tabe penge. Risikoen for tab afhænger primært af,hvilken aktivtype der investeres i. Derfor er der større risiko tilknyttet investering i nogle typer af afdelinger end til andre typer af afdelinger. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel: Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Risikokategori 1 udtrykker således den laveste risiko, som man f.eks. ser ved afdelinger med helt korte obligationer. Bemærk dog, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Afdelinger der investerer i aktier, vil normalt have en risikoindikator på 5 eller derover. Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalen kan altså flytte sig i fremtiden. På de følgende sider er de enkelte afdelingers risikoindikator angivet blandt afdelingernes stamdata under betegnelsen Central investorinformation risikoklasse. 6 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

7 Ledelsesberetning Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker derfor at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden hvor alle relevante oplysninger om Foreningens afdelinger findes. Hjemmesiden opdateres løbende med emissions- og indløsningskurser, afkast- og performancedata samt de største aktiver i beholdningen. Foreningen har i maj måned 2013 indgået et samarbejde med selskabet Morningstar, der betyder, at Morningstar fremover vil levere informationer til Foreningens hjemmeside. Medlemmerne har mulighed for at få besked via , når der indkaldes til generalforsamling eller udgives hel- og halvårsrapporter. Det er desuden muligt at bestille rapporterne til fremsendelse pr. post. Foreningens beviser distribueres gennem SEB DK. Bortset fra Pengemarked er alle afdelinger optaget til daglig handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil derfor blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen. Disse fondsbørsmeddelelser vil også kunne findes på hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen med spørgsmål om Foreningens forretningsområde. Øvrige begivenheder i 1. halvår 2013 På Foreningens generalforsamling den 10. april 2013 blev det vedtaget, at Foreningen skifter revisor, således at det fremover er PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab (PwC), der reviderer Foreningens årsregnskab. Skiftet var begrundet i et ønske om at nedbringe Foreningens omkostninger til revision. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for 1. halvår Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

8 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen SEBinvest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2013 for Investeringsforeningen SEBinvest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 28. august 2013 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Jens Frederik Jensen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Niels Jørgen Larsen Direktør 8 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

9 Danske Aktier Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling Danske Aktier Halvårets afkast 8,93 pct. Benchmark OMXC Cap GI Halvårets benchmark afkast 11,74 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 4. februar 2000 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,79 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,04 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdeling Danske Aktier har i 1. halvår 2013 underperformet benchmark 2,81 pct., hvilket anses som utilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 125,0 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 4,2 pct. af primoformuen. Det danske aktiemarked har været karakteriseret ved stor volatilitet i løbet af 1. halvår kvartal bød på øget risikoappetit, som medførte aktiekursstigninger. En del af 1. kvartals stigninger blev dog annulleret i 2. kvartal, hvor bekymring for den kinesiske økonomi efter en serie svage nøgletal appellerede til aktiesalg. Afdelingens underperformance skyldes primært undervægte i Vestas og Genmab, samt overvægt i FLS, der som en del af minesektorens supply chain er kommet i unåde hos investorerne og faldet i kurs med 20 pct. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingen ville levere et afkast i niveauet 3-7 pct. i hele Vi forventer nu et afkast for året på over 10 pct. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

10 Danske Aktier Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,8 99,7 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,2 0,3 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Cykliske forbrugsgoder 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Finans 26,5 0,0 0,0 0,2 26,7 Industri 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3 Informationsteknologi 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 Materialer 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 Medicinal og sundhed 26,4 0,0 0,0 0,0 26,4 Telekommunikation 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 I alt, alle sektorer 99,8 0,0 0,0 0,2 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkul. mængde Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 145 Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 369 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 10 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

11 Danske Aktier Akkumulerende Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling Danske Aktier Akkumulerende Halvårets afkast 8,82% Benchmark OMXC Cap GI Halvårets benchmark afkast 11,74% Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 20. december 2006 Skattestatus Akkumulerende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,86 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,27 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdeling Danske Aktier har i 1. halvår 2013 underperformet benchmark 2,92 pct., hvilket anses som utilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 7,6 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 10,3 pct. af primoformuen. Det danske aktiemarked har været karakteriseret ved stor volatilitet i løbet af 1. halvår kvartal bød på øget risikoappetit, som medførte aktiestigninger. En del af 1. kvartals stigninger blev dog annulleret i 2. kvartal, hvor bekymring for den kinesiske økonomi efter en serie svage nøgletal appellerede til aktiesalg. Afdelingens underperformance skyldes primært undervægte i Vestas og Genmab, samt overvægt i FLS, der som en del af minesektorens supply chain er kommet i unåde hos investorerne og faldet i kurs med 20 pct. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast i 2013 ville lande i niveauet 3-7 pct. Vi forventer nu et afkast for året på over 10 pct. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

12 Danske Aktier Akkumulerende Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,9 99,8 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,1 0,2 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 Cykliske forbrugsgoder 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Finans 26,7 0,0 0,0 0,1 26,8 Industri 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3 Informationsteknologi 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 Materialer 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 Medicinal og sundhed 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5 Telekommunikation 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 I alt, alle sektorer 99,9 0,0 0,0 0,1 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 59 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 12 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

13 Nordiske Aktier Afdelingen investerer i aktier, der kan handles på markederne i de nordiske lande. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på aktier i mindst 20 og højst 30 selskaber. Porteføljen vil som hovedregel indeholde 25 ligeligt vægtede aktier med følgende landefordeling: 10 svenske aktier, 5 danske, 5 norske og 5 finske. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling Nordiske Aktier Halvårets afkast -1,49 pct. Benchmark VINX Top 100 Halvårets benchmark afkast 2,78 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 23. april 2008 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver SEB WM: København, Oslo, Stockholm, Helsinki Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 7 Administrationsomk. 0,82 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,23 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har underperformet benchmark med 4,27 pct.-point, hvilket betragtes som værende utilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et underskud på 3,1 mio. kr. for afdelingen. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 8,8 pct. af primoformuen. Performance har været positivt påvirket af positioner i SwedBank (S), Trelleborg (S) og TopDanmark (DK), mens positioner i Aker Solutions (N), Subsea 7 (N) og Outotec Oyj (F) har haft en negativ effekt på performance. I årets begyndelse så man markante kursstigninger på de nordiske aktiemarkeder. De stigende markeder var primært drevet af den lave rente og forventninger til et nært forestående opsving. Opsvinget udeblev og blev erstattet af en generel risk-off stemning, som følge af bl.a. den amerikanske centralbanks indikationer af, at det massive opkøb af stats- og realkreditobligationer, som holder hånden under økonomien, snarligt får en ende. Ved årets start forventedes et afkast i hele 2013 på 5-10 pct. Denne forventning fastholdes på trods af 1. halvårs negative afkast. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

14 Nordiske Aktier Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,9 99,8 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,1 0,2 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på lande pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Danmark 20,3 0,0 0,0 0,1 20,4 England 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 Finland 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 Norge 16,1 0,0 0,0 0,0 16,1 Sverige 44,9 0,0 0,0 0,0 44,9 I alt, alle lande 99,9 0,0 0,0 0,1 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkul. mængde Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning -153 Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 149 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 14 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

15 Europa Højt Udbytte Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mindst 30 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende på baggund af analyse af selskaber, som betaler højt udbytte. Afdelingen har udækket valutarisko. Afdeling Europa Højt Udbytte Halvårets afkast 7,03 pct. Benchmark MSCI Europe Halvårets benchmark afkast 3,60 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 29. januar 1999 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver SEB WM Stockholm Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,77 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,10 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har outperformet benchmark med 3,43 pct.-point, hvilket betragtes som værende meget tilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 24,7 mio. kr. for afdelingen. Der har i perioden været nettoafgang af midler svarende til 0,9 pct. af primoformuen. De europæiske aktiemarkeder havde en udmærket start på halvåret, selvom det økonomiske sammenbrud på Cypern samt politisk ustabilitet i Italien var kilder til bekymring. Stemningen vendte dog, da den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke den 22. maj indikerede, at det nuværende opkøbsprogram kunne blive neddroslet så tidligt som i slutningen af Denne besked blev gentaget den 19. juni og afstedkom kraftige kursfald. Ved indgangen til året forventede vi, at afdelingen ville levere et afkast for hele 2013 i niveauet 5-10 pct. Denne forventning fastholdes med pil opad. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

16 Europa Højt Udbytte Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,7 99,7 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,3 0,3 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 13,8 0,0 0,0 0,0 13,8 Cykliske forbrugsgoder 15,4 0,0 0,0 0,0 15,4 Energi 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 Finans 11,0 0,0 0,0 0,3 11,3 Forsyning 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 Futures Europæiske aktier 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 Industri 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 Informationsteknologi 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 Materialer 15,8 0,0 0,0 0,0 15,8 Medicinal og sundhed 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Telekommunikation 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 I alt, alle sektorer 99,7 0,0 0,0 0,3 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkul. mængde Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 62 Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 246 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 16 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

17 Europa Indeks Afdelingen investerer i europæiske aktier og skal følge det brede europæiske aktieindeks så tæt som muligt. Afdelingen har en passiv investeringsstrategi. Indekset følges via en såkaldt fysisk replikering, dvs. at porteføljen indeholder et stort antal aktier, der bedst muligt afspejler det underliggende aktieindeks, der indeholder flere end 400 aktier. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling Europa Indeks Halvårets afkast 2,60 pct. Benchmark MSCI Europe Halvårets benchmark afkast 3,60 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 6. april 1999 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver SEB WM Stockholm Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,82 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,72 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har underperformet benchmark med 1,00 pct.-point, eller stort set svarende til administrationsomkostningerne, hvilket betragtes som værende acceptabelt. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 3,4 mio. kr. for afdelingen. Der har i perioden været nettoafgang af midler svarende til 0,8 pct. af primoformuen. Året startede fornuftigt på de europæiske markeder, og aktierne oplevede kursstigninger i begyndelsen af perioden på trods af politisk ustabilitet i Italien samt et økonomisk sammenbrud i Cypern. De sidste måneder af halvåret bød på stor usikkerhed på de finansielle markeder, og udmeldingerne fra den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke om en snarlig neddrosling af det nuværende opkøbsprogram vendte stemningen. Efterfølgende har andre fremtrædende medlemmer fra den amerikanske centralbank forsøgt at forsikre investorerne om, at Ben Bernanke var blevet fejlfortolket, men der er stadig tegn på, at markedets vurdering er, at den fundamentale økonomi stadig er for skrøbelig til ikke at blive påvirket af en aftrapning af Quantitative Easing -programmet. Ved indgangen til året var forventningen, at det europæiske marked, og dermed afdelingen, ville levere et afkast i niveauet 4-7 pct. i hele Denne forventning fastholdes med pil opad. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld 26 0 Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

18 Europa Indeks Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,6 99,3 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,4 0,7 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 13,3 0,0 0,0 0,0 13,3 Cykliske forbrugsgoder 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 Energi 10,2 0,0 0,0 0,0 10,2 Finans 20,0 0,0 0,0 0,4 20,4 Forsyning 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 Industri 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9 Informationsteknologi 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 Materialer 8,6 0,0 0,0 0,0 8,6 Medicinal og sundhed 12,9 0,0 0,0 0,0 12,9 Telekommunikation 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 I alt, alle sektorer 99,6 0,0 0,0 0,4 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkul. mængde Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 118 Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 10 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 18 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

19 Europa Small Cap Afdeling Europa Small Cap investerer fortrinsvis i børsnoterede aktier i mindre og mellemstore virksomheder i Europa. Afdelingen investerer i mindst 45 selskaber. De enkelte selskabers markedsværdi må ikke overstige EUR 2 mia. på investeringstidspunktet. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling Europa Small Cap Halvårets afkast 5,64 pct. Benchmark MSCI Europe Small Cap Halvårets benchmark afkast 7,92 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 31. marts 1999 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,62 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,88 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har underperformet benchmark med 2,28 pct.-point, hvilket betragtes som værende mindre tilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 13,5 mio. kr. for afdelingen. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 40,2 pct. af primoformuen. De europæiske aktiemarkeder havde en udmærket start på halvåret, selvom det økonomiske sammenbrud på Cypern samt politisk ustabilitet i Italien var kilder til bekymring. Stemningen vendte dog, da amerikanske centralbankchef Ben Bernanke den 22. maj indikerede, at det nuværende opkøbsprogram af stats- og realkreditobligationer kunne blive neddroslet så tidligt som i slutningen af Denne besked blev gentaget den 19. juni og afstedkom kraftige kursfald. 1. halvår 2013 har været en god periode for de mindre selskaber. Small cap-aktier outperformede large cap-aktier i begge halvårets kvartaler, og det er porteføljens rådgivers forventning, at den tendens vil fortsætte grundet en attraktiv prissættelse af og højere vækstudsigter for de mindre selskaber. Ifm. årsrapporten for 2012 udtrykte vi forventning om et afkast for hele året 2013 på 5-10 pct. Denne forventning fastholdes med pil opad. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

20 Europa Small Cap Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,9 99,8 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,1 0,2 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 14,0 0,0 0,0 0,0 14,0 Cykliske forbrugsgoder 4,4 0,0 0,0 0,0 4,4 Energi 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 Finans 13,1 0,0 0,0 0,1 13,2 Forsyning 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 Industri 39,3 0,0 0,0 0,0 39,3 Informationsteknologi 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 Materialer 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Medicinal og sundhed 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7 I alt, alle sektorer 99,9 0,0 0,0 0,1 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkul. mængde Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning -23 Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 540 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 20 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Afdelingsregnskaber OMNI Renteafkast...9 OMNI

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Afdelingsregnskaber European

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning..................................................

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40

Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40 Investeringsforeningen SEB Institutionel CVR nr. 24 25 63 40 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Regnskab Resultatopgørelse...7

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...................................... 2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................................. 2 Ledelsesberetning................................................

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.............................

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...7 Afdelingsregnskaber TDC Danske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...7 Regnskab Resultatopgørelse...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere