Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Afdelingsberetninger og afdelingsregnskaber Danske Aktier Danske Aktier Akkumulerende Nordiske Aktier Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Small Cap Nordamerika Indeks Japan Hybrid (DIAM) Emerging Market Equities (Mondrian) Pengemarked Korte Danske Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer (Euro) US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) Emerging Market Bond Index Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellemlang Investeringspleje Lang Fælles Noter Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Foreningen Investeringsforeningen SEBinvest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Jens Frederik Jensen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm. direktør) og Niels Jørgen Larsen (direktør) Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige Bernstorffsgade København V Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup De enkelte afdelingers beholdningslister pr. 30. juni 2013 kan downloades fra Foreningens hjemmeside: 2 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

3 Ledelsesberetning Investeringsforeningen SEBinvest - kort fortalt Foreningen henvender sig til offentligheden. De typiske medlemmer vil være private investorer og mindre selskaber. Foreningen har været aktiv siden Foreningen består ultimo juni 2013 af i alt 20 afdelinger fordelt på følgende kategorier: 3 afdelinger med danske eller nordiske aktier 3 afdelinger med europæiske aktier 3 afdelinger med andre internationale aktier 3 afdelinger med danske obligationer 4 afdelinger med internationale kreditobligationer 3 afdelinger med både obligationer og aktier 1 afdeling med indskud på det danske pengemarked Foreningen blev med virkning fra 1. januar 2012 fusioneret med Investeringsforeningen SEB Institutionel med Foreningen som den fortsættende enhed. I denne halvårsrapport vil alle sammenligningstal for foregående år være korrigeret for denne fusion. Foreningen ejes af medlemmerne. Ultimo juni 2013 ejer Foreningens afdelinger samlet 99,49 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Andelen er faldet fra 99,57 pct. pr. ultimo juni 2012 som følge af, at IFS SEBinvest A/S har øget antallet af foreninger under administration. Foreningen samarbejder med SEB-koncernen på en række områder. Foreningen ledes af en bestyrelse samt direktionen for IFS SEBinvest A/S. Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden Hjemmesiden oplyser bl.a. om aktuelle købs- og salgspriser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder og en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. På hjemmesiden offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, Central Investorinformation, dokumenter om ansvarlige investeringer (SRI) samt års- og halvårsrapporter. Markedsforholdene 1. halvår 2013 Økonomisk og politisk baggrund Den globale økonomi har i 1. halvår 2013 udviklet sig lidt svagere, end vi havde forventet ved indgangen til året. Realvæksten i G20- landene er opgjort til 2,3 pct. på årsbasis i årets 1. kvartal, hvilket er et lille fald i forhold til væksten i 2. halvår 2012, der lå på 2,5 pct. Der er dog tegn på, at væksten i 2. kvartal blev lidt højere end i årets første kvartal. Der er forskel på den økonomiske udvikling landene imellem. I årets første halvår har de traditionelle udviklede lande som USA, Japan og Storbritannien oplevet en positiv økonomisk udvikling, der ligger over det forventede. Væksten i disse lande kan primært henføres til øget privat forbrug. Den realøkonomiske vækst i USA lå i 1. kvartal på 1,8 pct., og dette niveau forventes at have holdt også i 2. kvartal. Derimod har store emerging markets lande som Kina, Indien og Rusland vist en lidt svagere økonomisk vækst, end man forventede ved indgangen til året. De økonomiske vækstrater i emerging markets er fortsat komfortabelt højere end i de udviklede lande. Den årlige vækstrate i 1. kvartal lå i Kina således på 7,7 pct. mod 7,9 pct. i det forgående kvartal, mens væksten i Indien lå på 3,0 pct. i 1. kvartal. Den europæiske gældskrise er i 1. halvår gledet i baggrunden af de finansielle markeders agenda. Der har været problemer i Cypern og Slovenien, og kort før halvårsskiftet var der en opblussen af krisen i Portugal, da finansminister Vitor Gaspar trak sig fra den teknokratiske regering. Dette har for en periode ført til stigende renter på portugisiske statsobligationer, fordi markedet frygter, at Portugal kan blive tvunget til en egentlig gældssanering med nedskrivning af statsgælden, således som det skete i Grækenland. Men overordnet set har den europæiske centralbank haft held til at skabe ro ved på den ene side at love finansiel opbakning til de hårdest ramte sydeuropæiske lande, men under forudsætning af, at landene gennemfører omfattende økonomiske og politiske reformer. Dansk økonomi har udviklet sig svagt i årets første halvdel. De reviderede tal for realvæksten i 1. kvartal viser, at bruttonationalproduktet ikke voksede i 1. kvartal sammenholdt med 4. kvartal 2012, og var faldet med 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal Det er primært en svag eksport til de europæiske markeder samt en afdæmpet offentlig efterspørgsel, der er årsag til den stagnerende økonomiske aktivitet i Danmark. Den sidstnævnte komponent, den offentlige efterspørgsel, forventes at få stor bevågenhed i efterårets budgetforhandlinger fra de politikere og fagøkonomer, der ønsker at øge det offentlige forbrug for at stimulere den samlede økonomiske vækst. I fraværet af store europæiske gældskriser i kvartalet har den danske krone ligget meget stabilt overfor euro en. Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet siden januar måned Valutareserven udgjorde ved halvårsskiftet DKK 490,6 mia. mod DKK 504,0 mia. ved indgangen til året. Nedgangen skyldes interventionen i valutamarkedet i januar samt løbende indfrielse af gæld optaget i udenlandsk valuta. Udviklingen på de finansielle markeder Verdens centralbanker, med den amerikanske centralbank Fed i spidsen, har siden finanskrisens start kommunikeret til de finansielle markeder, at de i en ikke endelig fastlagt tidsperiode vil være garanter for en pengepolitisk stimulus, der skal sikre markederne med rigelig likviditet og lave absolutte renter. Centralbankerne har i den grad sat handling bag via implementering af adskillige og stadig mere omfattende Quantitative Easing (QE) programmer. Et væsentligt element i lempelsen har været massive opkøb af statsog realkreditobligationer i markedet i både USA og Europa. Med det høje statsgældsniveau blandt verdens største lande har investorerne imidlertid i baghovedet, at dette selvfølgelig ikke kan pågå i det uendelige. Alligevel er tanken om og ikke mindst konsekvenserne af, at disse programmer aftrappes/neutraliseres blevet skubbet i baggrunden af investorerne. Nogen taler endda om, at de positive finansmarkeder har mistet forbindelsen til realøkonomien. Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

4 Ledelsesberetning Tabel 1 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive referenceindeks siden Afdelinger Benchmark Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) H H H H Danske Aktier OMXC Capped 18,61 8,93 11,13 23,53 11,74 10,82 Danske Aktier Akkumulerende OMXC Capped 18,36 8,82 10,78 23,53 11,74 10,82 Nordiske Aktier VINX Top 100 7,81-1,49 8,30 12,97 2,78 6,97 Europa Højt Udbytte MSCI Europe 11,29 7,03 5,43 11,83 3,60 4,77 Europa Indeks MSCI Europe 10,54 2,60 3,92 11,83 3,60 4,77 Europa Small Cap MSCI Europa Small Cap 16,25 5,64 10,05 19,45 7,92 10,11 Nordamerika Indeks MSCI North America 16,72 12,46 10,09 17,73 13,20 10,59 Japan Hybrid (DIAM) TOPIX 26,47 25,46-0,12 19,31 17,67 5,58 Emerging Market Equities (Mondrian) MSCI Emerging Markets -7,52-6,33 7,01-7,16-8,31 6,34 Pengemarked CIBOR 1 uge -0,25% -0,35-0,30-0,01-0,11-0,09 0,34 Korte Danske Obligationer EFFAS 1-3 år -1,64-1,91 1,43-0,62-0,56 0,53 Mellemlange Obligationer EFFAS 3-5 år -1,41-1,46 1,35-1,62-1,58 0,75 Lange Obligationer EFFAS 5-10 år -2,01-1,82 1,30-2,93-2,48 2,39 Kreditobligationer (Euro) iboxx Euro Corporate Overall Total Return 0,54 0,03 4,99 0,88 0,03 5,83 US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) ML High Yield Master Cash Pay Constrained (hedged til DKK) ML Global High Yield, BB-B Constrained (hedged til DKK) 1,56-0,15 7,05 3,00 1,14 7,37 0,77-0,34 6,46 1,89 0,16 6,62 Emerging Market Bond Index 1) J.P. Morgan EMBI -8,60-9,54 6,75-7,06-8,07 6,61 Investeringspleje Kort Sammensat 2) -0,28-1,69 1,74 1,02-0,51 2,32 Investeringspleje Mellemlang Sammensat 2) 2,01-0,79 2,99 3,71 1,54 3,83 Investeringspleje Lang Sammensat 2) 3,63-0,49 4,28 5,78 0,70 4,69 1) Afdelingen skiftede pr. 1. september 2012 navn og strategi til en passivt forvaltet fond. 2) Investeringsplejeafdelingerne har referenceindeks, sammensat af flere indeks. En forsmag på hvad der kan vente investorerne, fik man første gang den 22. maj, hvor chefen for den amerikanske centralbank, Ben Bernanke, foran Kongressens økonomiudvalg, The Joint Economic Committee, meddelte, at såfremt de seneste tegn på fremgang i arbejdsmarkedet viste sig at være reel og holdbar, da måtte centralbanken overveje, hvornår man kunne påbegynde en nedtrapning af de massive obligationsopkøb i markedet. Bernankes udtalelser blev gentaget den 19. juni, og i begge tilfælde steg renterne efterfølgende kraftigt, ligesom prisen på risikofyldte aktiver herunder aktier blev sendt kraftigt ned. Den ændrede retorik fra Fed og Bernanke blev forsøgt opblødt fra andre Fed-officials, men udtalelserne har tvunget investorerne til at forholde sig til virkeligheden nemlig, at exit -dagen eksisterer og måske endda ligger tættere på, end mange investorer bryder sig om. Hvorfor? Ganske enkelt fordi det vil skabe stor usikkerhed på de finansielle markeder omkring, hvad der venter på den anden side af den usædvanlige og unormalt store pengetilførsel. Afkastene på hovedaktivklasserne viser, at aktier generelt har klaret sig bedre igennem halvåret end obligationer. Japanske aktier (målt på TOPIX indekset) er steget med 31,9 pct., men da den japanske yen i samme periode er svækket voldsomt mod bl.a. mod danske kroner, så er afkastet opgjort i DKK kun på 17,7 pct. Nordamerikanske aktier (udtrykt ved MSCI North America) er i halvåret steget med 13,2 pct. opgjort i DKK. Kun emerging markets aktier viser negative afkast. MSCI Emerging Markets opgjort i DKK viser et afkast på 8,3 pct. Det brede danske aktieindeks OMX Copenhagen All Share steg med 6,9%. På det nordiske aktiemarked blev 1. halvår 2013 en fortsættelse af 2012 med pengepolitikken i fokus, hvor den såkaldte risk on/off -mentalitet igen herskede på aktiemarkederne, og hvor investorerne blev drevet endnu længere ud på risikokurven. Årets første måneder blev indledt med markante kursstigninger. Stigningerne var primært drevet af den lave rente og forventninger til, at den økonomiske stagnation ville blive afløst af et opsving i 2. halvår Markederne nåede dog en foreløbig top i midten af maj, hvor en generel risk-off stemning bredte sig efter Feds udtalelser jævnfør ovenfor og en stigende usikkerhed om det forventede opsving i 2. halvår ville udeblive - på samme måde som det udeblev i 2011 og Hvis man ser på selskabernes indtjeningsevne i første halvår, da fortsætter den faldende trend siden foråret Indtjeningen faldt ca. 16 pct. og omsætningen faldt 8 pct. På obligationsmarkederne er billedet mere broget: Der er posi- 4 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

5 Ledelsesberetning tive afkast på amerikanske kreditobligationer (Merrill Lynch US High Yield Bonds) på 1,5 pct, mens statsobligationer fra emerging markets landene (JP Morgan EMBI Diversified) faldt med 7,8 pct. opgjort i USD. Danske statsobligationer (udtrykt ved EFFAS DKK All) gav et afkast på -3,0 pct., mens danske realkreditobligationer (Nykredit Danish Mortgage Bonds Index) gav et meget beskedent positivt afkast på 0,1 pct. Afdelingsprofil og -beretning Afdelingernes investeringsprofil og ledelsens kommentarer til afdelingernes afkast findes under afsnittet Afdelingsregnskaber på siderne 9 til 50. Resultat og afkast i 1. halvår 2013 Foreningens nettoresultat for 1. halvår 2013 blev et overskud på 185,2 mio. kr. mod et samlet overskud på 840,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Aktieafdelingerne havde et samlet overskud på 260,9 mio. kr., hvor især afdeling Nordamerika Indeks og afdeling Danske Aktier bidrog positivt med overskud på henholdsvis 129,8 mio. kr. og 125,0 mio. kr. Obligationsafdelingerne kom ud af 1. halvår med et underskud på 75,7 mio. kr., hvoraf afdelingen Emerging Market Bond Index alene bidrog med et underskud på 76,0 mio. kr. De tre investeringsplejeafdelinger leverede samlet et underskud på 3,4 mio. kr. Halvårets bedste afkast blev leveret af afdelingerne Japan Hybrid (DIAM) og Nordamerika Indeks på henholdsvis 25,46 pct. og 12,46 pct. De laveste afkast blev opnået i afdelingerne Emerging Market Bond Index (-9,54 pct.) og afdeling Emerging Market Equities (Mondrian) (-6,33 pct.). Afdelingernes afkastnøgletal er angivet nederst på side 4. Formueudviklingen Foreningens samlede formue er i 1. halvår 2013 faldet med mio. kr. fra mio. kr. primo halvåret til mio. kr. ultimo halvåret. Gennem nettoindløsninger har Foreningen haft et fald i formuen på mio. kr. Derudover har afdelingernes resultater bidraget med et samlet overskud på 185,2 mio. kr. til formuen. Endeligt er formuen blevet påvirket af, at der i foråret 2013 er udbetalt 690,5 mio. kr. i udbytter for Foreningens 20 afdelinger har alle været aktive gennem hele 1. halvår Kommentarer, resultatopgørelser og balancer for de enkelte afdelinger findes på siderne 9 til 50. Omkostningsudviklingen Foreningens samlede administrationsomkostninger er faldet med 20,8 mio. kr. fra 102,9 mio. kr. i 1. halvår 2012 til 82,1 mio. kr. i samme periode Dette svarer til et fald på godt 20,2 pct. Denne reduktion er bl.a. sket som følge af, at afdeling Emerging Market Bond Index overgik fra aktiv til passiv forvaltning i september 2012, hvilket medførte en besparelse i omkostninger til rådgiver. Derudover er faldet i administrationsomkostninger et resultat af, at den forvaltede formue er skrumpet ind jf. afsnittet Formueudvikling. Der er i 1. halvår 2013 betalt 7,3 mio. kr. i administrationsomkostninger til IFS SEBinvest A/S. Markedsforventninger til 2. halvår 2013 Udviklingen i de betydende økonomiske indikatorer peger fortsat i retning af øget økonomisk aktivitet i USA og Europa i de kommende kvartaler. I USA er det bolig- og arbejdsmarkedet, der viser tegn på bedring, mens det i Europa primært er industriens tillidsindikatorer fra de nordeuropæiske lande som f.eks. det tyske IFO indeks, der giver håb om tiltagende vækst i den resterende del af året. Emerging markets har ganske vist skuffet investorerne i årets første halvdel, men det ændrer ikke ved, at de strukturelle forhold som demografi og øget velstand i middelklassen taler for, at emerging markets aktiver generelt vil klare sig på niveau med eller bedre end tilsvarende aktiver fra de udviklede lande. Den amerikanske centralbankchef Ben Bernankes udtalelser om en mulig nedtrapning af quantitative easing programmerne har bragt en kommende pengepolitisk stramning i USA på dagsordenen. Vi forventer dog ikke, at der konkret sker nogen stramning før end tidligst mod slutningen af året. Og når det sker, så er det reelt et sundhedstegn for den globale økonomi. Valget til den tyske Forbundsdag den 22. september kan gå hen og blive en joker på efterårets finansmarkeder. Umiddelbart er der politisk opbakning på begge fløje i Tyskland til Euro-projektet og dermed til fortsat at støtte de svage sydeuropæiske lande. Men det kan ikke udelukkes, at et regeringsskifte til en ny socialdemokratisk regering kan skabe usikkerhed om hvor langt den menige tysker vil strække sig i forhold til at løse de øvrige europæeres økonomiske problemer. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har ingen af afdelingerne i den forgangne del af 2013 haft større problemer med fastsættelse af in- Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

6 Ledelsesberetning dre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Socialt ansvarlig investeringspolitik (SRI) Foreningen har siden 2008 gennem IFS SEBinvest A/S samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles for Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har jf. denne politik besluttet at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen modtager fra SEB/Ethix lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af disse lister fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og udleveres ved henvendelse til Foreningen. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. For så vidt angår investeringer i gældsinstrumenter udstedt af nationalstater eller offentlige enheder har Foreningen valgt af følge retningslinjerne fra det danske udenrigsministerium. Retningslinjerne, der bl.a. omfatter sanktioner mod investeringer, udarbejdes i samarbejde med de øvrige EU-lande. De aktuelle sanktioner kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Foreningen deltager sammen med InvesteringsForeningsRådet i udarbejdelsen af en ny vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer, som Rådet for samfundsansvar ventes at udsende senere på året. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer De væsentligste risici ved at investere stammer fra udviklingen på de finansielle markeder. Denne risiko benævnes markedsrisiko. De faktorer, der har betydning for markedsrisikoen, er beskrevet via de foregående afsnit om markedsforhold. Der vil normalt være en præmie i form af et højere afkast for at påtage sig markedsrisiko. Udover markedsrisiko knytter der sig andre typer af risiko til investering. Det drejer sig om operationel risiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko samt forretningsrisiko. Disse typer af risiko vurderes løbende og søges minimeret, fordi investor ikke kan opnå en præmie for at påtage sig disse typer af risici. Risikoindikator Investering på de finansielle markeder vil som udgangspunkt påføre investor en vis risiko for at tabe penge. Risikoen for tab afhænger primært af,hvilken aktivtype der investeres i. Derfor er der større risiko tilknyttet investering i nogle typer af afdelinger end til andre typer af afdelinger. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel: Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Risikokategori 1 udtrykker således den laveste risiko, som man f.eks. ser ved afdelinger med helt korte obligationer. Bemærk dog, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Afdelinger der investerer i aktier, vil normalt have en risikoindikator på 5 eller derover. Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalen kan altså flytte sig i fremtiden. På de følgende sider er de enkelte afdelingers risikoindikator angivet blandt afdelingernes stamdata under betegnelsen Central investorinformation risikoklasse. 6 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

7 Ledelsesberetning Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker derfor at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden hvor alle relevante oplysninger om Foreningens afdelinger findes. Hjemmesiden opdateres løbende med emissions- og indløsningskurser, afkast- og performancedata samt de største aktiver i beholdningen. Foreningen har i maj måned 2013 indgået et samarbejde med selskabet Morningstar, der betyder, at Morningstar fremover vil levere informationer til Foreningens hjemmeside. Medlemmerne har mulighed for at få besked via , når der indkaldes til generalforsamling eller udgives hel- og halvårsrapporter. Det er desuden muligt at bestille rapporterne til fremsendelse pr. post. Foreningens beviser distribueres gennem SEB DK. Bortset fra Pengemarked er alle afdelinger optaget til daglig handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil derfor blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen. Disse fondsbørsmeddelelser vil også kunne findes på hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen med spørgsmål om Foreningens forretningsområde. Øvrige begivenheder i 1. halvår 2013 På Foreningens generalforsamling den 10. april 2013 blev det vedtaget, at Foreningen skifter revisor, således at det fremover er PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab (PwC), der reviderer Foreningens årsregnskab. Skiftet var begrundet i et ønske om at nedbringe Foreningens omkostninger til revision. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for 1. halvår Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

8 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen SEBinvest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2013 for Investeringsforeningen SEBinvest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 28. august 2013 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Jens Frederik Jensen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Niels Jørgen Larsen Direktør 8 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

9 Danske Aktier Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling Danske Aktier Halvårets afkast 8,93 pct. Benchmark OMXC Cap GI Halvårets benchmark afkast 11,74 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 4. februar 2000 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,79 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,04 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdeling Danske Aktier har i 1. halvår 2013 underperformet benchmark 2,81 pct., hvilket anses som utilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 125,0 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 4,2 pct. af primoformuen. Det danske aktiemarked har været karakteriseret ved stor volatilitet i løbet af 1. halvår kvartal bød på øget risikoappetit, som medførte aktiekursstigninger. En del af 1. kvartals stigninger blev dog annulleret i 2. kvartal, hvor bekymring for den kinesiske økonomi efter en serie svage nøgletal appellerede til aktiesalg. Afdelingens underperformance skyldes primært undervægte i Vestas og Genmab, samt overvægt i FLS, der som en del af minesektorens supply chain er kommet i unåde hos investorerne og faldet i kurs med 20 pct. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingen ville levere et afkast i niveauet 3-7 pct. i hele Vi forventer nu et afkast for året på over 10 pct. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

10 Danske Aktier Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 99,8 99,7 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 0,2 0,3 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 Cykliske forbrugsgoder 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Finans 26,5 0,0 0,0 0,2 26,7 Industri 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3 Informationsteknologi 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 Materialer 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 Medicinal og sundhed 26,4 0,0 0,0 0,0 26,4 Telekommunikation 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 I alt, alle sektorer 99,8 0,0 0,0 0,2 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkul. mængde Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning 145 Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 369 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo En komplet beholdningsoversigt findes på 10 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2013

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2013 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2013 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer side

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2006 CVR nr.: 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier.

Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Kvartalsrapporten Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Markederne s. 1 Fortsat gode udsigter for de globale aktier. 3. k v a

Læs mere