Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning"

Transkript

1 Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008

2 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant development in the last years. As a reaction to the scandals in some of the largest companies in the world regulators and legislators have focused intensely on creating regulations and legislation which can ensure, that we will not see scandals of the same dimensions in the future. The users of the auditors conclusions on historical financial information need to have trust in, that these conclusions are based on a totally objective, independent and unbiased foundation, which can be ensured by setting rules for the work of the auditor. Some of these rules are the Code of ethics for professional Accountants (The Code) which was issued by the International Federation of Accountants (IFAC) in These rules have been created by the International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA), which is a standard setting board under IFAC. IESBA was under the impression that these rules needed to be updated, so they would be able to handle the increasing need for regulation. They have therefore issued two exposure drafts which contains changes to the present code of ethics. One of the most important changes in the proposed code is that entities of significant public interest are essential to the regulation. In the present code some of the sections contain regulations which are more comprehensive for listed entities. These comprehensive regulations have been extended to include all entities of significant public interest. Furthermore the proposed version of the code contains additional sections, which contain more comprehensive regulation of entities of significant public interest. Another important change is the focus which has been laid upon network firms. The present code contained sections were it was described when network firms should be taken into consideration in connection with the assessment of auditor independence. The proposed code regulates separate firms and network firms in the same way. An exception is required in the text of the specific section, when network firms are not required to follow the same regulations as the separate firms. Another significant change has been created in the area of tax services. The IESBA was formerly of the assumption that these services did not create a threat to the independence of the auditor. In the proposed code there has been compiled a section, which describes how tax services now create 2

3 threats to the independence of the auditor. This can only be described as an indication of that the IESBA has become more aware of which areas that can create threats to independence. The comments to the proposed code are comprehensive and give a clear indication of the importance of these rules and the effect it will on the firms on a global basis. The general comments of some the global firms and the German regulator Wirtschaftsprüferkammer describe that they concerned about the fact that IESBA seems to be moving away from the principle-based approach which have been one the corner stones of the present code. The American regulator American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) describes their concern about the extension of the comprehensive rules which in the present code only regulated the listed entities to also regulate entities of significant public interest. They seem to fear that the detail-based regulation which is already a reality in the US will be extended to all entities of significant public interest. The code is in many ways similar to Sarbanes-Oxley but there are also differences. One of the main differences is that the Sarbanes-Oxley regulation is based upon details while the proposed code is morel based upon principles although it also seems to become more detail-oriented. In general the code is more comprehensive than Sarbanes-Oxley. A large difference where Sarbanes-Oxley on the other hand is more comprehensive lies in the regulation of internal audit. The code suggests that the firms should be aware of threats to the independence of the auditor and if the threat is not too great they allow the firms to perform services that may be classified as internal audit functions as long as they implement the necessary safeguards. The Sarbanes-Oxley however forbids the firms to perform internal audit functions as long as they are engaged in the audit of the client. The implementation of the proposed code in Denmark in the future can happen in a number of ways. The present code has been implemented by Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) which is one of the associations of professional auditors in Denmark. FSR is a member of IFAC and is therefore required to use the rules which are issued by IFAC. The new code may however be implemented in another way than the present. This is due to the EU 8th directive which has been implemented into Danish law by a new a law called Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven). This law regulates the professional 3

4 auditors in Denmark. This law also contains the specific Danish rules which in some situations are more comprehensive than the international law and regulation. The decision of how IFACs code will be implemented lies with the EU. If they decide to implement the code they can do it in two ways either through a minimum-directive or maximum-directive. If they decide to implement the rules through a minimum-directive it will be possible for the Danish legislators to maintain the regulation which is specific to Denmark. If the EU on the other hand decides to implement the code through a maximum-directive it will not be possible to maintain this specific regulation and the Danish legislators will have to follow the regulation as issued by the EU. 4

5 2 Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.aud. studiet på Aalborg Universitet i foråret og sommeren Jeg vil gerne sende en særlig tak til min vejleder Lars Kiertzner, som har været en uundværlig hjælp. Aalborg den 7. august 2008 Jan Krarup Mortensen 5

6 3 Indholdsfortegnelse 1 Executive summary Forord Indholdsfortegnelse Indledning Problemstillinger og problemformulering Problemformulering Afgrænsning Metode Metodevalg Primære kilder Projektdesign Revisoretik i Danmark Fem globale etiske principper Gammel revisorlov Ny revisorlov De etiske regler Grønt, gult og rødt lys Bekendtgørelse om revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Sarbanes-Oxley Trusselsscenarier Egeninteresse-trusler Egenkontrol-trusler Advokerings-trusler Familiaritets-trusler Intimiderings-trusler Baggrund og generelle ændringer i de etiske regler Sprog og udgivelser Opsplitning af 290 via nyt kapitel Erklæringer med begrænset anvendelse Engagement teams Key Audit Partner Generelle kommentarer til det store exposure draft Specifikke ændringer i kapitel 290 opdelt efter trusselsscenarie Ændringer udenfor opdelingen efter trusselsscenarie Netværksfirmaer Virksomheder af betydelig offentlig interesse Andre ydelser end erklæringsopgaver med sikkerhed Ledelsesfunktioner Egeninteresse-trusler Økonomiske interesser Honorarer Honorarer, kompensation og evalueringspolitikker Honorarer relativ størrelse Betinget honorar Andre ydelser til erklæringsklienter end erklæringsopgaver med sikkerhed Corporate finance rådgivning Egenkontrol-trusler

7 Midlertidige udlån af personale til revisionsklienter Andre ydelser til erklæringsklienter end erklæringsopgaver med sikkerhed Udarbejdelse af regnskabsmateriale og regnskaber Vurderingsopgaver Skatterådgivning IT-systemassistance Intern revision Familaritets-trusler Ansættelse hos en revisionsklient Lang tilknytning af ledende personale Andre ydelser til erklæringsklienter end erklæringsopgaver med sikkerhed Ledelsesrekruttering for erklæringsklienter Konklusion Litteraturliste

8 4 Indledning Revisor er i kraft af sin profession en repræsentant for det omgivende samfund og har derfor en vigtig funktion i forhold til vurderingen af virksomhedernes regnskaber. På den anden side skal revisor også vurdere arbejdshandlinger i forhold til ressourcer og omkostninger. Disse hensyn, som revisor skal tage kan skabe problemer i forhold til afvejningen af, hvad der er vigtigst, og for svage sjæle kan det også betyde, at der ikke bliver udført det arbejde, som er nødvendigt i forbindelse med en revision. De mange erhvervsskandaler i de seneste år har lagt et stort pres på revisorbranchen. Revisionsfirmaerne har været beskyldt for ikke at gøre deres arbejde godt nok og dermed givet skandalerne mulighed for at nå de dimensioner, som det har været tilfældet. Lovgiverne og regulatorerne har reageret på erhvervsskandalerne ved at stramme lovgivningen i forhold til virksomheder og revisorer. Revisorbranchen har også internt arbejdet på at rette op på den mistede tillid. Dette har bl.a. medført, at man har indført etiske regelsæt med det formål at gøre revisor bevidst om, hvilke faldgruber der kan være i forbindelse med alle områder af en revisionsopgave. I december 2006 kom der et forslag til en ny udgave af Retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), som er en oversættelse af Code of Ethics for Professional accountants, som er udarbejdet af International Federation of Accountants (IFAC). Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) er forpligtiget til at søge disse regler indført i Danmark. Det skyldes, at FSR er medlem af IFAC. 1 Dette gælder også for Foreningen af registrerede revisorer (FRR). Dette nuværende regelsæt er senere blevet foreslået ændret med tilføjelser og specificeringer i kapitel 290 og ved tilføjelse af et nyt kapitel 291, hvorved der skabes en opdeling mellem revisions- /reviewopgaver og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, hvor kapitel 290 indeholdt tidligere oplysninger om reviewopgaver, revisionsopgaver, andre opgaver med sikkerhed samt opgaver uden sikkerhed. Opgaver uden sikkerhed er en dansk tilføjelse, som derfor ikke findes i det internationale regelsæt. Information omkring andre opgaver med sikkerhed, som ikke er review- eller revisionsopgaver vil derfor ikke længere kunne findes i kapitel 290. Disse foreslåede ændringer er blevet offentliggjort i 1 FSR 2006 s. 4 8

9 to exposure drafts, som er udgivet af International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA), som er et standardudstedende organ under IFAC. Antallet af kommentarer til disse exposure drafts understreger tydeligt, hvor stor betydning ændringen i de etiske regler har for revisionsvirksomheder over hele verden. Revisionsvirksomheder og andre medlemmer af IFAC, som bl.a. omfatter det tyske WPK og amerikanske American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), har virkelig lagt et stort arbejde i kommenteringen af disse foreslåede projekter og er i flere tilfælde ikke enige med IESBA. I forbindelse med disse kommentarer henvises der ofte til Sarbanes-Oxley, som er en del af amerikansk lovgivning, som på samme måde som de etiske regler er indført som et resultat af det stigende antal af erhvervsskandaler. Denne lovgivning tilføjer en ekstra dimension til lovgivningen og reguleringen af revisorbranchen og betyder, at der internationalt efterhånden er et stort omfang af forskellig lovgivning og regulering, som omhandler revisoretik og trusler mod revisors uafhængighed. Danmark er i denne sammenhæng en meget lille spiller og bliver i meget høj grad påvirket af internationale strømninger. Det nuværende sæt af etiske regler fra IFAC er som allerede nævnt implementeret i Danmark. Dette er i en speciel dansk udgave, som indeholder de ændringer, som revisorloven i Danmark kræver. Denne danske revisorlov er pr. 1/ trådt i kraft i en ny udgave. Denne lov er også stærkt påvirket af den internationale lovgivning, da den lægger sig meget tæt op ad det 8. selskabsdirektiv fra EU. Generelt er det et område i rivende udvikling, som skaber en lang række problemstillinger omkring nuværende og fremtidig regulering og lovgivning. 9

10 5 Problemstillinger og problemformulering Der er en række problemstillinger, som er interessante i forhold til dette emneområde, hvoraf ikke alle vil blive behandlet i projektet. Den væsentligste problemstilling, som vil blive behandlet i projektet centrerer sig omkring spørgsmålet om hvilke forskelle de nye etiske regler skaber. Der tænkes i denne sammenhæng primært på de forskelle, der vil blive skabt i forhold til anden international lovgivning og regulering som de nuværende etiske regler og Sarbanes-Oxley. En anden problemstilling, som ligger i forlængelse af ovenstående er, hvorvidt IESBA vælger at lade erhvervets og medlemmernes kommentarer til exposure draftsene få betydning for den endelig udformning af det etiske regelsæt. Der er også grundlæggende interessant at undersøge, hvilken betydning de nye regler i forbindelse med kapitel 290 kan få for erhvervet. En af de væsentligste ændringer består i, at man laver en skarp adskillelse mellem review- /revisionsopgaver og andre erklæringsopgaver med sikkerhed. En anden væsentlig ændring er i forhold til den bredere opfattelse af offentligt betydningsfulde virksomheder. Derudover er der kommet en række skærpelser, sikkerhedsforanstaltninger og forbud i forbindelse med disse offentligt betydningsfulde virksomheder. Det er også interessant at overveje, hvordan implementeringen vil finde sted i Danmark. Som de etiske regler er implementeret nu, er det sket gennem FSR, og der er lavet en del tilføjelser og udeladt visse afsnit. Dette har været nødvendigt for at kunne indarbejde de skærpede regler, som findes i Danmark. I den nye revisorlov, som er blevet fremlagt til høring er der i forbindelse med implementeringen af EU's 8. selskabsdirektiv gjort brug af en rammebestemmelse som kan udfyldes. I Danmark er der åbnet mulighed for at man kan implementere de internationale regler direkte ved at Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan vedtage en bekendtgørelse. Dette betyder også at det skulle blive nemmere at tilpasse sig til de internationale regler løbende. Der er via mulighederne i loven åbnet for, at der kan implementeres etiske regler via bekendtgørelser, og derfor er det også let at implementere de nye EU-regler på området, når disse kommer. Der er dog en række spørgsmål, som rejses i forhold til disse EU-regler. Dels er der 10

11 spørgsmålet, om EU vælger at indføre reglerne via et minimums- eller et maksimumsdirektiv. Dette har meget stor betydning for den danske lovgivning for revisorer da vi har en skærpet lovgivning i forhold til de andre EU-lande. Denne skærpede lovgivning, kan ikke videreføres, hvis EU vælger at udstede et maksimumsdirektiv. I et sådant tilfælde vil det være nødvendigt at indordne os under de regler, som de øvrige lande også skal følge. Bliver der derimod indført et minimumsdirektiv, bliver der mulighed for, at vi kan fortsætte med at have en skærpet lovgivning i forhold til de øvrige EUlande. Det er naturligvis også vigtigt for udviklingen i uafhængighedsreglerne, hvilken tilgang EU vælger at følge. Hvis EU vælger at implementere reglerne fra IFAC, vil det ikke være vanskeligt for Danmark at overgå til de nye regler, da vi allerede anvender det eksisterende sæt af etiske regler, men igen har det betydning, om der bliver gennemført et minimums- eller maksimumsdirektiv i forhold til om vi kan beholde den særlige danske version af det etiske regelsæt, eller om vi skal implementere det fulde sæt etiske regler, som IFAC vælger at udforme det. Generelt er det naturligvis også en spændende problemstilling om disse tiltag, kan øge tilliden til erhvervet. De store erhvervsskandaler har lagt et stort pres på tilliden til erhvervet, og kan disse tiltag sammen med den generelt strammere lovgivning betyde, at offentligheden kan have tillid til, at skandaler af den størrelse, vi har set, ikke vil ske igen. Det ville naturligvis også være interessant at vurdere, hvordan regnskabsbrugerne modtager de nye etiske regler. 5.1 Problemformulering Problemformuleringen, som danner grundlaget for opgaven er: - Hvilke forskelle skaber de foreslåede ændringer i kapitel 290 i Code og ethics for professional accountants? - og hvilken betydning får disse forskelle? I besvarelsen af denne problemformulering er der opstillet en række underspørgsmål, som kan give et billede af projektets indhold og omfang. Disse underspørgsmål er: Hvad består de overordnede ændringer i? 11

12 Hvilket indhold har høringssvarene fra dels revisionsvirksomheder og medlemmer af IFAC? Hvordan er disse høringssvar blevet modtaget af IESBA Hvilken betydning vil ændringerne have i Danmark? Svaret på disse spørgsmål vil primært blive fundet i analyse af forskellene mellem IFACs Code og Ethics for Professional accountants i den nuværende og foreslåede version og den amerikanske lovgivning på området, som er samlet i Sarbanes-Oxley. Formålet er at skabe et billede af hvordan udviklingen forløber internationalt. Der er ingen tvivl om, at disse internationale tendenser vil få stor betydning i Danmark, og derfor er det centralt at skabe et billede af forløbet på den internationale scene. 12

13 6 Afgrænsning På trods af, at der stadig er usikkerhed omkring den fremtidige regulering i Danmark vil den danske betydning blive inddraget. I den nye revisorlov er der i 24 stk. 5 åbnet mulighed for, at Erhvervs- og selskabsstyrelsen kan fastsætte regler for forholdene i 24 stk. 2, 3 og 4, som er grundlæggende i forhold til uafhængighed. Herudover er der i loven endnu en mulighed for Erhvervs- og selskabsstyrelsen for at fastsætte regler for etik. Denne bestemmelse findes i 16 stk. 4. Der er umiddelbart ingen forklaring på, hvorfor der skal være to muligheder for at fastsætte nærmere regler indenfor dette område. Erhvervs- og selskabsstyrelsen har udnyttet muligheden for at fastsætte yderligere bestemmelser omkring uafhængighed. Dette er sket i Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni Denne bekendtgørelse vil blive inddraget da den har stor betydning for den danske regulering af uafhængighed, og også skaber en række forskelle mellem dansk og international lovgivning. I den nye revisorlov er uafhængighedsreglerne fra den gamle lov ført videre. Dog er det tilføjet nye regler omkring cooling-off. Hovedvægten vil ligge på ændringerne i kapitel 290. Fokus vil derfor ligge på review- og revisionsopgaver. Der vil ikke blive inddraget empiriske undersøgelser i dette projekt. Formålet med sådanne empiriske undersøgelser kunne være at vurdere hvorvidt de nye regler har betydning for brugerne af regnskaberne. Reglerne eksisterer endnu kun som forslag, hvor der i forbindelse med sidste del af exposure draftene blev modtaget kommentarer frem til den 15. oktober, og derfor stadig tale om noget relativt nyt. Dette kan betyde, at det stadig er begrænset, hvad en normal regnskabsbruger har af kendskab til disse nye regler. Uklarheden omkring regulering og lovgivning i Danmark betyder også, at sådanne undersøgelser kunne blive baseret på et lov- og reguleringsgrundlag, som slet ikke vil være relevant i forhold til den fremtidige lovgivning og regulering. 13

14 7 Metode Ændringerne i de etiske regler for revisorer 7.1 Metodevalg I dette speciale vil metoden være kritisk juridisk metode, hvor der vil blive fortolket en retskilde. Et centralt element i den juridiske metode er netop retskilderne. Den måde retskilderne anvendes og den betydning de har i forhold til virkeligheden har stor betydning for den juridiske argumentation. 2 De primære kilder, som vil blive fortolket er angivet i nedenstående afsnit. 7.2 Primære kilder De to exposure drafts, som beskriver de foreslåede ændringer i kapitel 290 og det foreslåede kapitel 291 fra International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), hvoraf det ene er udsendt i december 2006 og det andet er udsendt i juli 2007 udgør en væsentlig del af grundlaget i dette projekt. For at kunne beskrive udviklingen i kravene fra det nuværende regelsæt nationalt og internationalt er det essentielt at inddrage disse exposure drafts. Disse vil i projektet samlet blive omtalt som det nye regelsæt. I forlængelse af arbejdet med at beskrive ændringerne i regelsættet vil kommentarer fra de største aktører i branchen. Herunder regulatorer samt medlemmer af The big four. De regulatorer, som er blevet udvalgt er AICPA, som er en amerikansk regulator, og Wirtschaftsprüferkammer (WPK), som er en tysk regulator. Disse regulatorer er inddraget for at få en europæisk og amerikansk vinkel på ændringerne i kapitlet. Derudover er PriceWaterhouseCoopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) og Ernst & Young (E&Y) blevet udvalgt, som repræsentation for firmaerne. Firmaerne er alle tre globale og har afleveret omfattende kommentarer. Høringssvarene fra de enkelte regulatorer og virksomheder vil blive inddraget i det omfang de vurderes at kunne belyse ændringen og problemstillingerne omkring det. Der vil i de enkelte afsnit ikke blive inddraget høringssvar fra alle virksomheder og regulatorer. Dette sker for at undgå unødvendige gentagelser og afsnit uden indhold pga. manglende eller korte kommentarer til et element. De nuværende etiske regelsæt består af det internationale sæt regler Code of Ethics for Professional Accountants, som er udgivet af IESBA under IFAC og de nationale Retningslinier for revisors 2 Blume 2006 s. 9 14

15 adfærd, som er udgivet af FSR. Det nationale regelsæt er en oversættelse af IESBAs code of ethics, men er ændret for at få indarbejdet de strengere regler i dansk lovgivning. Disse regler vil i projektet ofte blive omtalt som værende det nuværende regelsæt. EU's 8. selskabsdirektiv vil også blive inddraget. Dette direktiv er baggrunden for udarbejdelsen af et lovforslag til en ny revisorlov. Forslaget til den nye revisorlov og den nuværende revisorlov vil også blive inddraget i det begge love regulerer i forhold til de etiske rammer, som er opstillet for revisors virke i Danmark. 15

16 8 Projektdesign Ændringerne i de etiske regler for revisorer Indledning Problemstillinger og problemformulering Afgrænsning Metode Projektdesign Revisoretik i Danmark Sarbanes-Oxley Trusselscenarier Baggrund og generelle ændringer i de etiske regler Specifikke ændringer i kapitel opdelt efter trusselsscenarier Egeninteresse-trusler Egenkontrol-trusler Familaritets-trusler Konklusion 16

17 9 Revisoretik i Danmark Der er i de senere år blevet større fokus på etik. De store internationale skandaler, hvor revisionsfirmaerne har mistet noget af den tillid og troværdighed har betydet at samfundet og firmaerne arbejder meget med at få kommunikeret ud til interessenter, at der i branchen bliver lagt stor vægt på etik. 3 Denne udvikling har naturligvis også fundet sted i Danmark. Den danske regulering af etik vil kort blive behandlet i dette afsnit. Dels for at skabe et grundlag for at beskrive betydningen af det nye etiske regelsæt, som er blevet fremlagt af IESBA. Den danske regulering er på nogle områder også skærpet i forhold til det internationale regelsæt, og derfor vil en gennemgang af den danske regulering være nødvendig for senere at kunne analysere forskellene mellem den danske og den kommende regulering. Afsnittet vil også indeholde en række definitioner og elementer, som er grundlæggende i den nationale og internationale regulering. 9.1 Fem globale etiske principper I Danmark er FSRs retningslinjer for revisors etiske adfærd gældende for registrerede og statsautorisere revisorer. Et centralt element i disse etiske regler er de fem globale etiske principper, som består af: 4 Integritet Objektivitet Professionel kompetence og fornøden omhu Fortrolighed Professionel adfærd Integritet beskrives i de etiske regler på følgende måde Revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser 5 Objektivitet dækker grundlæggende over at revisor ikke må være forudindtaget på en sådan måde at det kan have betydning for hans arbejde 6 3 Bøg & Kiertzner 2007 s FSR FSR FSR

18 Professionel kompetence og fornøden omhu dækker dels over at revisor skal sørge for at hans kompetencer er på et sådant niveau at han kan varetage de opgaver han påtager sig og dels at følger relevante faglige og professionelle standarder. 7 Fortrolighed betinger at revisor skal respektere alle fortrolige informationer. 8 Professionel adfærd betyder at revisor skal overholde al lovgivning og regulering og undgå at bringe erhvervet i miskredit Gammel revisorlov Den gamle revisorlov brugte, i sin nuværende form, ikke udtrykket etik, men fokuserede i flere af bestemmelserne på etiske elementer 10. I Lovens 2 stk. 2 er det anført at.opgaverne skal udføres med omhu, nøjagtig og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader samt i overensstemmelse med god revisorskik. Denne formulering stiller krav til revisors etik, og sætter nogle, om end meget overordnede, rammer for virksomheds arbejde med arbejdsopgaver. I Kapitel 6, som omhandler revisors uafhængighed er der kun anført en enkelt paragraf, stk. 1 (generalklausulen) foreskriver, at revisor ikke må udføre opgaver, som er omfattet af 1 stk. 2 når det kan opstå tvivl hos en velinformeret 3. mand omkring revisors uafhængighed. Stk. 1 nr. 2 omfatter typiske revisoropgaver. 11 stk. 2 og 3 omhandler en lang række situationer, hvor revisor altid vil vække tvivl hos en velinformeret 3. mand, og som derfor ikke må udføres. 9.3 Ny revisorlov Erhvervsminister Bendt Bendtsen gør i fremsættelsestalen til lovforslaget klart, at formålet med den nye lov er at implementere det 8. selskabsdirektiv fra EU. Baggrunden for dette direktiv er, at man ønsker at styrke den lovpligtige revision samt at undgå regnskabsskandaler og derved styrke tilliden til regnskaberne. Lovforslaget indeholder en række ændringer indenfor områderne: 11 Anvendelsesområde 7 FSR FSR FSR Bøg & Kiertzner 2007 s Fremsættelsestale , 2. samling Fremsættelsestale: L 120: Forslag til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 18

19 Efteruddannelse Uafhængighed (En stor del af dette er dog gennemført i dansk ret) Undersøgelses- og sanktionssystemer Bestemmelser der har fremme samarbejde mellem medlemsstaterne Ændringerne i de etiske regler for revisorer 9. 4 De etiske regler Et andet meget centralt element i den danske regulering er FSRs etiske regler. Reglerne beskriver i afsnit 100.1, at revisors ansvar ikke er at tilfredsstille klientens behov, men også at optræde som repræsentant for offentligheden Disse regler er del op i tre dele 12 Del A som gælder for alle revisorer Del B som gælder for praktiserende revisorer Del C som gælder for ikke-praktiserende revisorer Del A fastlægger grundlæggende principper og beskriver en begrebsramme, som danner rammen for anvendelsen af de grundlæggende principper 13 Del B og C: Revisor skal forholde sig til konkrete situationer. Der gives beskrivelser af, hvilke situationer, der skal undgås, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der eventuelt kan afhjælpe nogle af de situationer, hvor revisors uafhængighed kan være truet Grønt, gult og rødt lys Reguleringen af revisors virke kan i forbindelse med etikken sammenlignes med et trafiklys med grønt, gult og rødt lys. 15 Det grønne lys indikerer, at der ikke er nogen problemer i den pågældende situation FSR 2006 kap FSR 2006 kap FSR 2006 kap Bøg & Kiertzner 2007, s Bøg & Kiertzner 2007, s

20 Gult lys indikerer, at der er en konkret trussel, men at denne trussel i mange tilfælde kan mindskes ved brug af sikkerhedsforanstaltninger, hvilket kan betyde at situationen ikke længere udgør en trussel mod revisors virke. De gule lys kan opdeles i to typer af trusler 17 : Trusler mod uafhængighed og objektivitet Trusler mod andre etiske principper De gule lys er ofte præget af, at den enkelte trussel skal vurderes i forhold til de principper, som findes i reguleringen i de Etiske regler og Revisorloven. Rødt lys indikerer, at der er tale om en trussel af en sådan størrelse, at denne ikke kan mindskes ved sikkerhedsforanstaltninger eller der kræves en eller flere specifikke sikkerhedsforanstaltninger. De røde lys er detailregler, som er angivet i Revisorloven og i de Etiske regler Bekendtgørelse om revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. På baggrund af den nye revisorlovs 24 stk. 5, som giver Erhvervs- og selskabsstyrelsen mulighed for at fastsætte regler for den nye revisorlovs 24 stk. 2 og 3 og på baggrund af 54 stk. 2, som giver erhvervs- og selskabsstyrelsen mulighed for at fastsætte regler omkring sanktioner i forhold til overtrædelser af bestemmelser i forskrifterne er der blevet udgivet Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. Denne bekendtgørelse indeholder en række relevante bestemmelser omkring revisors uafhængighed og vil blive inddraget løbende, hvor reguleringen er relevant. Bekendtgørelsen består af en række generelle bestemmelser i 1, og i 2 er der oplistet en række trusler mod uafhængigheden. 3 og 4 omfatter særlige forhold. 5 beskriver, at trusler, som kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret 3. mand, altid foreligger for virksomheder af offentlig interesse, hvis virksomheden: Udover de krav, som følger af god revisorskik deltager i bogføring eller lignende registreringer, som danner grundlaget for det forhold opgaven vedrører eller medvirker ved udarbejdelsen af dokumentet, som ligger til grund for opgaven. Eller Indenfor de seneste 2 år har deltaget i rekruttering af medarbejdere til centrale finansielle eller administrative ledelsesstillinger. 17 Bøg & Kiertzner 2007, s Bøg & Kiertzner

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten?

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Forfatter: Søren Lean Madsen Vejleder: John Wiingaard Cand.merc.aud. Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Aarhus School of Business, Aarhus University Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Kursus for forstandere og sekretærer Andre forhold april 2012

Kursus for forstandere og sekretærer Andre forhold april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Ledelsens beretning Hvem skriver den i teorien?? i praksis?? PwC Slide 2 Ledelsens beretning Regnskabsbekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4 En beskrivelse af skolens

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Forord. 1 Jf. FSRs Retningslinjer for revisors etiske adfærd.

Forord. 1 Jf. FSRs Retningslinjer for revisors etiske adfærd. Praktiske eksempler på anvendelse af Etiske regler for revisorer om revisors uafhængighed ved udførelse af assistance- og rådgivningsopgaver mv. for små og mellemstore erklæringskunder Notat udarbejdet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR REVISORS ETISKE ADFÆRD

RETNINGSLINJER FOR REVISORS ETISKE ADFÆRD RETNINGSLINJER FOR REVISORS ETISKE ADFÆRD (ETISKE REGLER FOR REVISORER) Erstatter retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), december 2007-version FSRs BESTYRELSE AUGUST 2009

Læs mere

Revisors (dobbelt)rolle

Revisors (dobbelt)rolle Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud Forfatter:Stine Røge Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Revisors (dobbelt)rolle Bør ikke-revisionsydelser til revisionsklienter forbydes? Aarhus

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Revisors uafhængighed EU og Danmark

Revisors uafhængighed EU og Danmark Revisors uafhængighed EU og Danmark Cand.merc.aud. speciale Aalborg Universitet Udarbejdet af: Louise Frederiksen Marlene Bach Vejleder: Jesper Seehausen Underskriftside Temaramme: Revision Titel: Revisors

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. - Styrker det revisionskvaliteten?

Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser. - Styrker det revisionskvaliteten? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 08.10.2012 Cand.merc.aud Copenhagen Business School 2012 Rotationspligt og begrænsning af ikke-revisionsydelser - Styrker det revisionskvaliteten? Mandatory audit firm

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Revisors uafhængighed Kandidat afhandling 2008 Cand.merc.aud. AAU

Revisors uafhængighed Kandidat afhandling 2008 Cand.merc.aud. AAU Revisors uafhængighed Kandidat afhandling 2008 Cand.merc.aud. AAU 1 Revisorkandidatuddannelsen ved det samfundsvidenskabelige fakultet Aalborg Universitet Titel: Revisors uafhængighed Tema: Revision Vejleder:

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Intern regnskabsrapportering april 2012

Intern regnskabsrapportering april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Intern regnskabsrapportering april 2012 Gruppearbejde Gruppe A: Ledelsens spørgsmål til regnskabschefen Gennemgå perioderegnskabet med henblik på at identificere

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere