Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver"

Transkript

1 Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver Professionsbachelorprojekt af Bonnie Svendsen, Udført februar-juni 2010 Afleveret d Hovedvejleder: Susanne Wahl Bioanalytikeruddannelsen København Bivejledere: Camilla Qvist og Heidi Johansen Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital Tegn uden mellemrum:

2 Forord: I forbindelse med udførelsen af mit bachelorprojekt gerne have lov til at takke Patologiafdelingen på Bispebjerg Hospital for at tilbyde projektet. Tak til overlæge Dr. Med Henrik Winther Nielsen og overlæge, Ph.D Klaus Richter Larsen for at støtte op om projektet. Jeg vil også gerne takke studerende Thomasine Ignatiussen for godt samarbejde under den praktiske del af projektet og sparring i forbindelse med den efterfølgende projektskrivning. En stor tak til mine vejledere Susanne Wahl, Camilla Qvist og Heidi Johansen for fremragende vejledning og en fantastisk støtte under hele projektet. Bonnie Svendsen

3 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Formål... 6 Problemformulering... 6 Problemuddybning... 6 Teori... 8 Fiksering... 8 Konventionelle metoder... 9 PrepStain CytoSpin Papanicolaoufavning Giemsafarvningen May-Grünwald Giemsa farvning Uriner/blæreskyllevand Finnålsaspirater fra lungerne Bronkieskyllevæsker Børstebiopsier Cancerdiagnosik for lungecytologi Pleuravæsker Materialer og metoder Forsøgsmaterialer Prøvemateriale Maskiner Metode Prøveindsamling Konventionel præparering PrepStain CytoSpin Resultatvurdering Morfologi Lejring Baggrund Farvning Resultater Diskussion Uriner og blæreskyllevæsker Morfologi Lejring Baggrund Farvning Diagnoser for uriner og blæreskyllevæsker Delkonklusion på uriner og blæreskyllevæsker Lungecytologi og serøse væsker Morfologi Lejring Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 1

4 Baggrund Farvning Diagnoser på lungecytologi Delkonklusion på lungecytologiske Diagnoser på serøse væsker Del konklusion på serøse væsker Forsøget som helhed Konklusion Perspektivering Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 2

5 Abstract Liquid-based cytology (LBC) has been recommended for cervical cytology for years and is starting to find it s way into non-gynaecologic cytology as well. The aim of this study was to determine if the diagnostic quality could be improved if Patologiafdelingen, BBH started preparing it s non-gynaecologic samples on PrepStain Slide Processor from TriPath Imaging, Inc. or with CytoSpin in cytofunnels. In a split sample test conventional smears of FNA, bronchial secretions and serous fluids as well as conventional cytospin slides for urines were compared with the slides produced on the PrepStain Slide Processor and using CytoSpin in cytofulnnels. I found that the diagnostic quality of PrepStain was equal to conventional methods and CytoSpin was slightly inferior. I believe that with the right training and of staff PrepStain and perhaps CytoSpin in cytofunnels could improve the diagnostic quality of non-gynaecologic samples. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 3

6 Begrebsdefinitioner og forkortelser CRB/CRR: CytoRich Blue/CytoRich Red CS: CytoSpin Diagnostisk kvalitet: Begrebet dækker over en metodes evne til at stille samme diagnose som den der stillet på det konvntionelle præparat da denne antages at være den korrekte. FNA: Finnåla aspriat Konventionelle udstrygnings teknikker/konventionel metode: Her menes den metode der pt. bruges på afdelingen. Det drejer sig om: Blodudstrygningsteknik, som bruges til finnålsaspirater. Drejeteknik, som bruges til bronkieskyl og serøsevæsker. Cytocentrifugering ved brug af Megafunnels, som benyttes til uriner. MS: Malignitets Suspekte MGG: May Grünwald-Giemsa PAP: PapanicolaouPS: PrepStain RG: Romanowski-Giemsa Serøse væsker: Dækker over pleura-, acites- og perikardievæsker. I denne opgave vil kun pleuravæsker indgå. Split sample: Prøven deles og bruges til forskellige metoder. VBT: Væskebaseret tyndtlagsteknik. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 4

7 Indledning Problembaggrund På Patologiafdelingen på Bispebjerg Hospital(BBH) modtages en række forskellige nongynækologiske cytologiske prøver. Disse er ofte led i en cancerudredning og derfor underlagt krav om svartider. Med lukningen af Patologiafdelingen afdeling på Gentofte Hospital, som har betydet at deres prøver nu sendes til BBH, vil antallet af prøver stige markant i fremtiden A. Pt. modtages en del af prøverne udstrøget, mens afdelingen selv laver udstrygninger på andre. Ofte ligger materialet i et tykt lag og indeholder så meget blod og slim, at det kan vanskeliggøre screeningen og diagnosticeringen B. Jeg synes det kunne være interessant, at undersøge andre metoder til præparering af cytologisk materiale for at se om disse problemer kan løses og om Patologiafdelingen med fordel kan overveje at ændre den nuværende procedure. Væskebaseret tyndtlagsteknik(vbt) har i flere år været brugt på cervix cytologi og opnået stor succes. Antallet af uegnede prøver er faldet drastisk, fordi cellerne ligger i et mere jævnt lag og blod og slim er fjernet fra præparatet. Tiden brugt på screening er også reduceret, fordi et mindre område skal screenes 1. Man er også begyndt at bruge teknikken til nongynækologiske prøver og har fundet, at den giver et velbevaret cellebillede med en renere baggrund og det kunne derfor være interessant at undersøge om den kunne bruges her på afdelingen til uriner, lungecytologi og serøse væsker 2,3. Jeg har valgt at se nærmere på to forskellige tyndlagsteknikker og sammenligne dem med de konventionelle metoder. PrepStain(PS) fra Tripath Imaging Inc. er et delvist automatiseret system til præparering af cytologisk materiale der skal sikre et tyndt lag celler, der er repræsentativt for hele prøven, fordelt på et lille område 4. Da denne metode kræver at man anskaffer udstyr til mange tusinde kroner har jeg også valgt at undersøge et billigere alternativ, nemlig CytoSpin(CS) med cytofunnels hvor cellerne vha. centrifugalkraften slynges op på et objektglas i et tyndt lag og på et lille område 5. CS er ikke kun billigere, afdelingen har allerede alt udstyret til denne metode. A Ifølge Ulla Thomsen, ledende bioanalytiker, Patologiafdelingen Bispebjerg Hospital. B Ifølge Camilla Qvist, cytobioanalytiker, Patologiafdelingen Bispebjerg Hospital. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 5

8 Jeg valgte at medtage uriner i forsøget dels for at få en større mængde prøver og dels fordi det vil være en fordel at behandle alle cytologiske prøver som afdelingen modtager, på samme måde. Uriner er ifølge producenten også velegnede til præparering på PS og undersøgelser har vist at den ligesom CS giver et jævnt lag af celler hvor morfologien er velbevaret og en ren baggrund 4,6. Formål Formålet med mit forsøg er, at undersøge om man kan opnå den samme eller en bedre diagnostiske kvalitet ved at indføre VBT på lungecytologisk materiale samt uriner. Det vil jeg gøre ved at sammenligne to forskellige VBT med de konventionelle metoder der benyttes i dag. Jeg vil vurdere fordele og ulemper ved alle tre metoder og give et bud på hvilken af dem der giver den bedste diagnostiske kvalitet. Problemformulering Hvilken betydning vil det have for den diagnostiske kvalitet, hvis Patologiafdelingen på Bispebjerg Hospital, indfører en væskebaseret tyndtlagsteknik til præparering at nongynækologisk cytologisk materiale frem for de konventionelle metoder? Problemuddybning Jeg vil for hver prøve fremstille to præparater på PS. Et af dem vil jeg lade maskinenfave Papanicolaou(PAP), mens det andet Giemsafraves i hånden. Jeg vil herefter lave et CS præparat på restmaterialet fra PS og PAPfarve dette på afdelingens rutine farvemaskine. Herefter vil jeg mikroskopere alle præparater og score dem mht. morfologi, lejring baggrund og farvning og i samarbejde med afdelingens cytobioanalytiker stille diagnoser. Jeg vil til slut vurdere om VBT lever op til de konventionelle metoder. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 6

9 Metodevalg og afgrænsning Jeg har valgt at sammenligne de konventionelle udstrygningsteknikker, der i dag benyttes på Patologiafdelingen på BBH, med to forskellige VBT, nemlig PrepStain fra TriPath Imaging Inc., Burlington, NC, som stilles til rådighed af Axlab, Vedbæk, DK samt CytoSpin, som er et noget billigere alternativ, der kun kræver en cytocentrifuge samt cytofunnels 5. At valget er faldet på PS skyldes til dels det samarbejde der allerede eksisterer mellem Patologiafdelingen på BBH og Axlab og at der i litteraturen er findes flere artikler der behandler brugen af denne i forbindelse med nongynækologisk materiale 7,8. Også CS teknikken er afprøvet og sammenlignet med konventionelle metoder og andre VBT. Her viser resultaterne at CS kan måle sig med de automatiserede VBT, som til gængæld er op til 150% dyrere end CS. Da afdelingen også allerede har både en cytocentrifuge og cytofunnels var det oplagt at afprøve metoden 5,6. Flere studier har vist at VBT er fuldt på højde med og i flere tilfælde bedre end de konventionelle metoder i forbindelse med diagnosticeringen af cancer 9,10. Jeg har valgt at lave et spilt-sample forsøg, hvor prøven ved modtagelsen deles og bruges til hhv. konventionel metode og VBT. Det giver den fordel, at resultaterne kan sammenlignes direkte, da det antages at cellesammensætningen er ens i begge dele af prøven. Idet de konventioneller metode pt. er den der skal svares ud fra, er det vigtigt at der er prøvemateriale nok til at få et diagnostisk anvendeligt svar med denne. Ved små volumener eller i tvivlstilfælde, vælger jeg at ekskludrer prøven fra forsøget. Da det vil være en fordel at man behandler alle cytologiske prøver på afdelingen på samme måde og det også er muligt at præparere uriner på PS, har jeg valgt også at medtage disse. Det betyder også, at jeg vil kunne indsamle en større mængde prøver. Uriner præpareres i dag ved cytocentrifugering i megafunnels. Jeg vælger at lave to præparater for hver prøve på PS. Et som maskinen PAPfarver og et som er ufarvet. Det gør jeg fordi maskinen er i stand til at PAPfarve og jeg gerne vil sammenligne denne PAPfarvning med afdelingens egen. Som et pilotforsøg farvede jeg en del ufarvede præparater med den MGG farveforskrift der findes på afdelingen. Resultaterne heraf var af så ringe karakter at det blev besluttet at kassere dem. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 7

10 Jeg søgte i litteraturen efter andre MGG farvninger til farvning af VBT materiale og fandt en artikel hvori man i stedet benytter Giemsafarvning 11. Det ufarvede præparat for lungecytologiske prøver og serøsevæsker bliver Giemsa farvet efter en af de foreslåede forskrifter i Horobin et al., se bilag 1. Man laver ikke Giemsafarvninger på uriner så de ufarvede præparater fra urinprøverne bliver kasseret. CS præparaterne er lavet på restmaterialet fra PS frem for at udtage materiale inden prøven præpareres på PS. Det har jeg valgt at gøre fordi cellerne under PS proceduren opkoncentreres og da jeg gerne vil sammenligne PS og CS mener jeg, at det er hensigtsmæssigt at de væsker der bruges til at fremstille de to præparater, er af samme koncentration. Da der ikke er ret meget prøvemateriale tilbage når prøven er blevet præpareret på PS har det kun været muligt at fremstille èt præparat til hver prøve vha. CS metoden. Her har jeg valgt at differentiere farvningen, så uriner er blevet farvet PAP på afdelingens rutine farvemaskine, mens lungecytologi og serøse væsker er farvet Giemsa. Jeg vil sammenligne teknikkerne med hensyn til morfologi, lejring af celler, baggrund og farvning ligesom jeg vil fastslå om man ved en eller begge VBT er i stand til at opnå samme diagnose som ved de konventionelle metoder. Teori Jeg vil her gennemgå teorien bag de tre metoder jeg sammenligner i mit forsøg. Jeg vil ligeledes gennemgå de fikseringer og farvninger jeg har brugt, samt kort beskrive de prøvetyper der er indsamlet og brugt i forsøget, samt det forventede cellebillede i disse. Fiksering Uriner fikseres umiddelbart efter de er opsamlet i 70% ethanol. Ethanol er et koagulerende fiksativ der åbner proteinernes tertiære struktur og medvirker til dannelsen af intermolekylære bindinger proteinerne imellem. Idet det er 70% og ikke 100% ethanol vil koaguleringen være mindre udtalt og cellerne vil skrumpe mindre. Efter udstrygning må cellerne ikke udtørre og fikseres derfor med et Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 8

11 spray fiksativ der indeholder et voksligende stof opløst i alkohol. Dette danner en beskyttende hinde og forhindre udtørring 12 s Konventionelt fremstillede udstrygninger af lungecytologi og serøse væsker fikseres ved lufttørring og efterfølgende med 100% methanol. Ved lufttørringen fordamper vandet og cellens deformeres. Cellen ender med at kollapse og cytoplasmaens tæthed øges. Methanol er et koagulerende fikseringsmiddel som åbner proteinernes tertiære struktur og medvirker til at der dannes intermolekylære bindinger mellem proteinerne.. Koaguleringen er mindre udtalt end 100% ethanol og 100% isopropanol og skrumpningen af cellerne derfor også mindre 12 s og I forbindelse med præparering på PS skal uriner fikseres i et kommercielt fiksativ, CytoRich Blue(CRB) fra Tripath Imaging. Den præcise sammensætning kendes ikke, men de aktive ingredienser er bl.a. isopropylalkohol, methanol og polyethylenglycol. Fiksativet bevarer erytrocytter., se bilag 2. Polyethylen glycol (PEG) er en vokslignende substans der er lægger sig som et beskyttende lag omkring cellerne og er med til at bevare det osmotiske tryk i cellerne og på den måde minimere dehydrering af cellerne som får dem til at skrumpe 13. Lungecytologisk materiale og serøse væsker der skal præpareres på PS fikseres i et andet kommercielt fiksativ, CytoRich Red(CRR) også fra TriPath Imaging. Den præcise sammensætning kendes heller ikke her, men er næsten den samme som CRB Dog indeholder CRR også et reagens der lyserer erytrocytter. CRR indeholder også formaldehyd der fikserer de globulinprotiener der frigøres inden alkoholerne kommer til. Dette forhindrer at der dannes store proteinudfældninger. Andre celler har membraner der er mere permable for alkohol end formaldehyd og disse vil blive alkoholfikseret, se bilag 2. Konventionelle metoder Hvilken konventionel metode der benyttes på afdelingen i dag er afgjort af prøvetypen. Finnålsaspirater(FNA) og børste biopsier modtages udstrøget på objektglas fra afdelingen hvor prøvetagningen er foregået, mens Patologiafdelingen selv præparerer bronkieskyl, serøse væsker og uriner. Urinerne centrifugeres ved modtagelsen hvorefter pellet opslemmes i en smule alkohol og cytocentrifugeres i megafunnels hvorved cellerne slynges op på et felt med et areal på 294mm 2 5. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 9

12 Bronkieskyl og serøse væsker centrifugeres ned og cellepellet udstryges med en vatpind på objektglas vha. drejeteknik. PrepStain PS er en delvis automatiseret præpareringsmaskine der er designet til fremstiller et tyndt lag af celler i en cirkel på 13 mm 2 på et objektglas. Maskinen kan fremstille 4 præparater til hver prøve og kan indstilles til at PAP farve et eller flere af disse. Cellebilledet skulle ifølge fabrikanten være det samme på alle 4 præparater og repræsentativt for prøvens sammensætning idet prøven blandes grundigt før hvert præparat fremstilles. Ufarvede præparater kan benyttes til immuncytologiske farvninger 4. Der bruges objektglas coatet med poly-l-lysin på maskinen som sikrer at cellerne adherer til glasset under sedimentationen C. CytoSpin I dette forsøg laves CS delen på restmaterialet fra PS. Prøverne centrifugeres i cytocentrifugen i 5 min. ved 1500 rpm. Når prøverne centrifugeres vil prøvematerialet vha. centrifugalkraften blive slynget gennem et lille hul i kammeret op på objektglasset i en cirkel målende 6 mm i diameter 5. Hvis prøven er meget cellerig kan det resulterer i at cellerne kommer til at ligge i et tykt lag, det er derfor vigtigt at vurdere suspensionen inden den overføres til funnels og centrifugeres. Papanicolaoufavning PAP er en oversigtsfarving til cytologisk materiale som fx uriner. Det er en konkurrencefarvning mellem tre anionfarvestoffer i alkoholisk solvent med en forudgående kernefarvning med hæmatoxylin. C Iflg. sælger fra Tripath Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 10

13 Hæmatoxylin er et metalkompleks farvestof som ved oxidation bliver til Hæmatein. Hæmatein farver DNA i kernerne ved ionbytning og upolære bindinger, hvorved der sker en interkaleirng af farvestoffet i DNA s dobbelthelix. Farvningen efterfølges af blåning under rindende vand. Her hæves ph og der sker en fraspaltning af H + fra Hæmateinen. Den dannede metal kompleksion er uopløselig i vand og modstår derfor den følgende dehydrering i alkohol som gør cellerne klar til cytoplasmafarvningen 14 s Cytoplasma farves af de tre anion farvestoffer, Organge G, Eosin Y og Light Green. Orange G er det mindste af de tre og vil trænge ind i de tætteste proteinstrukturer. Det lidt større Eosin Y vil trænge ind i de lidt løsere proteinstrukturer, mens Light Green farver de løseste. Alle tre farvestoffer bindes vha. ionbytning. Da solventet er alkohol vil der ikke forekomme hydrofobstabilisering. Over tid vil de større farvestoffer kunne fortrænge de mindre da de en stærkere bindingsevne. For at forhindre dette bruger man phosphorwolframsyre(pws) i farveopløsningen. PWS er en stor polyanion der virker som en slags spærring for de store farvestofmolekyler 14 s Resultatet er at cytoplasma i keratiniserede celler bliver orange, mens det i superficielle celler antager en mere rødlig/pink farve. Endelig bliver cytoplasma i de basale og intermediere celler farvet blåt 15 s , og En komplet farve forskrift fra PS foreligger ikke, men afdelingens egen findes i bilag 3. Det bemærkes at afdelingen bruger EA-65 til cytoplasmafarvningen. Denne indeholder ikke Orange G. Giemsafarvningen Giemsa er en oversigtsfarvning til cytologisk materiale især blod og lungecytologi. Den består af to farvestoffer i opløsning. Azur II og Eosin Y som er hhv. kat- og anion farvestof vil farve alle celle komponenter og man kan nemt differentiere de hvide blodlegmer 14 s Under farve processen vil Azur II, som er positivt ladet, binde sig til negativt ladede strukturer i cellerne som fx DNA i cellekernen og RNA i cellekerne og cytoplasma ved at danne upolære bindinger og hydrofob stabilisering til fosfatgrupperne i disse strukturer. Det negativt ladede Eosin Y binder sig til positivt ladede strukturer som fx histonerne i cellens kerne og erytrocytter ved ionbytning og hydrofob stabilisering 15 s og Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 11

14 Efter at være blevet farvet føres præparaterne hurtigt gennem eddikesyre for at differentiere Azur II så en passende kontrast til eosinfarvningen 14. Præparaterne dehydreres i tre hold isopropanol og ikke ethanol da Azur II som nævnt er et kation farvestof og ekstraheres i ethanol. Efter et kort dyp i xylen monteres dækglas med Pertex, mens præparaterne stadig er våde 14 s. 19. Et specielt træk ved Giemsa farvningen på cytologisk materiale er den så kandte Romanowsky- Giemsa(RG) effekt som fremkommer når Azur II binder sig til en polyanion og Eosin Y binder sig til en polykation lige ved siden af. Dette resulterer i hydrofob stabilisering mellem de to farvestoffer og de vil antage en purpurrød farve. Dette fænomen ses i DNA og i neutrofile granula 14 s conn En komplet farveforskrift for Giemsafarvningen brugt i dette forsøg ses på bilag 1. May-Grünwald Giemsa farvning Bruges som oversigtsfarvning af cytologisk materiale bl.a. lunge- og pleuracytologi. Cellerne er udstrøget på glassene og fikseret idet de er lufttørret efter udstrygningen. Cellerne fikseres yderligere i methanol før de farves i en May-Grünwald opløsning bestående af Methylenblåt og Eosin Y. Eosin Y vil som anionfarvestof binde sig til de positivt ladede grupper i cellerne som fx poteiner, eosinofile granula og erytrocytter ved ionbytning og hydrofob stabilisering, mens kationfavestoffet Methylenblåt binder sig til de negativt ladede grupper som fx DNA ved ionbytning og upolære bindinger 14 s og 15 s Præparaterne farves nu med Giemsa. De samme principper som forklaret i Giemsafarvningen herover gør sig gældende for denne del af May-Grünwald Giemsa farvningen. Romanowsky- Giemsa effekten opnås også i denne farveopløsning. Præparaterne skylles i tre hold buffer for at fjerne overskydende farve, hvor efter de lufttørrer og der monteres dækglas. En komplet farveforskrift for denne farvning ses på bilag 4. Uriner/blæreskyllevand Der skelnes på afdelingen mellem uriner og blæreskyllevæsker. Uriner dækker over prøver som er opsamlet når patienten tisser på normal vis hvorefter der tilsættes fiksativ. Blæreskyllevæsker er Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 12

15 fysiologisk saltvand der bruges til at skylle/spule blæren efter den er tømt. Skyllevandet udtømmes med det samme og tilsættes fiksativ. Uriner og blæreskylle vand er principielt altid egnede. En rask blære vil ikke afstøde ret mange celler, så selv en prøve med kun få eller uden celler vil kunne bruges. Man vil ofte se urothel og i nogle tilfælde pladeepithel i prøverne. Cylinderepithel findes også, men sjældnere end de to førnævnte 16 s Pladeepithel ses hyppigere i urin end i blæreskyllevæsker. Dette skyldes den tilblanding der sker når urinen lades. En prøve kan erklæres uegnet hvis cellerne er svært nedbrudte 16 s En urinprøve eller et blæreskyl kan fx bruges til at detektere hæmaturi, inflammation eller cancer i blæren. De cytologiske forandringer der ses ved en cancer graderes efter Bergkvist som enten grad 0, I, II, III eller IV, hvoraf grad IV er den mest alvorlige 16 s En prøve erklæres altid egnet hvis der forekommer tumorceller D. Finnålsaspirater fra lungerne Finnålsaspirater bruges især til diagnostik af cancer der befinder sig perifært i lungen. En tynd nål guides vha. enten ultralyd eller røngten direkte ind i tumor og celler herfra suges op i nålen. Hvis prøven er udført præcist vil der være mange tumorceller, samt alveolemakrofager og respirationsepithel. FNA med respirationsceller er principielt altid egnede 16 s Prøven erklæres altid egnet ved forekomst af tumorceller D. Bronkieskyllevæsker De større bronkier skylles med saltvand som opsamles. Prøverne er ikke altid særligt rige på celler, men de mest almindelige er makrofager, bronkieepithel og granulocytter. Prøven er egnet hvis der ses bronkieepithel og makrofager 16 s 99. Prøven erklæres altid egnet ved forekomst af tumorceller D. D Ifølge Camilla Qvist, cytobioanalyitker, Patologiafdeligen BBH Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 13

16 Børstebiopsier Med en lille børste børstes områder i lungen hvor man har mistanke om tumorer. Man vil typisk se makrofager, erythrocytter, granulocytter og, fordi man har børstet direkte på bronkieepithelet, velbevarede cylinderepithelceller. En prøve vurderes at være egnet når der findes bronkieepithelceller 16 s Prøven erklæres altid egnet ved forekomst af tumorceller E Cancerdiagnosik for lungecytologi Ved cytologiske undersøgelser alene klassificeres de maligne tilstande i småcellet carcinom og nonsmåcellet carcinom. Non-småcellet opdeles i yderligere planocellulært- eller adenocarcinom. Den endelige udredning i samarbejde med bl.a. radiografer og kiruger resulterer i en TNMkode som fortæller hvor tumoren sidder og om den har spredt sig 16 s Pleuravæsker En pleuravæske er som udgangspunkt også altid egnet. Man vil ikke få tappet pleuravæske med mindre der er øgede mængder og prøven vil altid få diagnosen reaktiv også uden forekomst af cancerceller. Ofte ses mesothelceller og ved ophobning af væske i pleurahulen ses også makrofager, leukocytter og lymfocytter i varierende mængde. En pleuravæske er egnet hvis der ses mesothelceller og makrofager 16 s Prøven erklæres altid egnet ved forekomst af tumorceller E. I pleuravæsker skelnes mellem primært opståede tumorer i mesothelet, kaldet malignt mesotheliom, og metastaser udgået fra andre organer. De hyppigste metastaser ses fra mamma- og lungecarcinomer 16 s E Ifølge Camilla Qvist, cytobioanalytiker, Patolgiafdelingen BBH Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 14

17 Materialer og metoder Forsøgsmaterialer Prøvemateriale 24 urinprøver/blæreskyllevæsker 17 bronkieskyl 12 finnålsaspirater 8 pleuravæsker 1 børstebiopsi Til kontrol er der i Giemsafarvningerne brugt blodudstrygninger Til kontrol er der i PAPfarvningerne brugt kindskrab Maskiner PrepStain slide processor fra TriPath Imaging Inc ref. nr Robostainer fra Microm HMS 760 X ref. nr Cytocentrifuge Cytospin 3 fra ref. nr Hettic Rotanta fra Hettic Labinstrument APS? Minishaker MS2 fra Bie & Berntsen AS ref. nr Seven Easy fra Mettle Toledo ref. nr Mikroskop fra Olympus BX50 ref. nr Reagens og materialeliste Se bilag 5 Metode Prøveindsamling Prøverne er indsamlet over en periode på 4 uger på BBH. Uriner modtages fikseret i 70% ethanol. Efter der var udtaget materiale til den konventionelle metode blev rest materialet brugt til forsøget. Prøven blev vendt flere gange for at opnå en ensartet Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 15

18 opløsning og ca. 45 ml blev centrifugeret i 10 min ved 15 rpm og supernatanten hældt fra. Et volumen CRB minimum svarende til pellets volumen blev tilsat. Finnålsaspiraterne og børstebiopsierne er indsamlet i samarbejde med Lungemedicinsk ambulatorium(lma). Her laves FNA og materialet udstryges på objekt glas. Efter hver FNA blev nålen skyllet i en beholder med ca. 5 ml. CCR. Børstebiopsier blev ligeledes udstrøget på objektglas til konventionel præparering, hvorefter børstehovedet blev skyllet i en lille beholder med ca. 5 ml. CCR. Prøverne blev herefter sendt til Patologiafdelingen. Pleuravæsker og bronkieskyllevæsker blev modtaget frisk på Patologiafdelingen i spidsrør. Hvis volumenet var over 2 ml blev prøven inkluderet i forsøget. Prøven blev vendt flere gange for at sikre at cellerne var forholdsvis jævnt fordelt. Med en engangspipette blev ca. halvdelen af prøven afpipetteret over i et nyt spidsglas og centrifugeret i 10 min ved 1500 rpm. Supernatanten blev hældt fra og et volumen CRR der minimum svarede til pellets volumen blev tilsat. Den resterende del af prøven blev sat til side til konventionel præparering. Fælles for alle prøver er at de har stået i deres respektive fiksativ i minimum 30 min. inden præpareringen kunne fortsætte. Konventionel præparering Uriner vendes flere gange hvorefter der udtage et volumen på ca. 45 ml. dette centrifugere i 5 min ved 1500 rpm. Supernatanten hældes fra og cellepellet suspenderes i ca. 2 ml 70% alkohol. Hvis prøven er meget cellerig tilsættes der så meget alkohol at man kan se gennem prøven. To objektglas fastgøres med klips til megafunnels og der overføres 500 l til hver funnel. Disse centrifugeres i cytocentrifugen i 5 min ved 1500 rpm. Objektglassene afmonteres og fixeres med cytofix. Præparaterne farves på rutinefarvemaskinen den følgende dag. Glas med udstryg af FNA og børstebiopsier modtages luftørret og farves MGG. Pleuravæsker og bronkieskyllevæsker centrifugeres i 5 min ved 1500 rpm. Supernatanten hældes fra og cellepellet stryges ud på 4 objektglas med en vat pind. Der benyttes drejeteknik hvor vatpinden Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 16

19 føres rundt i cirkler på objektglasset mens den drejes rundt. Objektglassene lufttørrer og 2 farves MGG mens de andre 2 gemmes i en kasse i køleskabet i 4 uger. Herefter kasseres de. Eventuelt oversydende materiale i spidsglasset bruges til at fremstille et koagel til indstøbning i paraffin. PrepStain Efter fiksering i minimum 30 min. i enten CRR eller CRB blev prøverne igen centrifugeret i 10 min ved 1500 rpm. Supernatanten blev hældt fra og volumen af pellet vurderet. Var dette over 0,5 ml blev det opslemmet i lidt fiksativ og delt. Efter endnu en 10 min. centrifugering ved 1500 rpm blev pellets volumen igen vurderet. Såfremt pellet var under 0,5 ml kunne præpareringen fortsætte ellers blev fortyndingen gentaget. Alle prøver blev rystet på vortexmaskinen for at løsne pellet, synlige klumper af slim eller celler der ikke kan opslemmes, blev fjernet med en træpind. Prøverne blev herefter præpareret på PS maskinen ifølge producentens retningslinier. En mere detaljeret forsøgsvejledning ses på bilag 6 For hver prøve blev der på PS fremstillet to præparater. Et blev farvet PAP på maskinen, mens det andet forblev ufarvet. Hver gang der blev præpareret prøver på maskinen medtog jeg en kontrol i form af kindskrab der var fikseret i CRR for at kunne vurdere PAPfarvningen. Når maskinen var færdig blev der med Pertex monteret dækglas på de stadig våde præparater der var blevet farvet. De ufarvede glas blev overført til en vugge og opbevaret i 99,9% alkohol til CS præparaterne var klar. Dette skyldes at producenten under demonstration af PS maskinen havde understreget at de ikke måtte tørre ud når de var lavet, da dette kunne påvirke morfologien F. Når CS præparaterne var klar blev de alle Giemsafarvet. CytoSpin Restmaterialet fra prøverne præpareret på PS, brugte jeg til forsøget med CS. Cytofunnels blev med klips monteret til et objektglas og jeg overførte 10 dråber prøvemateriale til kammeret. Efter centrifugering i 5 min ved 1500 rpm fikserede jeg glassene med urinprøver med Cytofix. De blev F Ifølge sælger fra TriPath Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 17

20 den efterfølgende dag PAPfarvet på rutinefarvemaskinen. Kontrollen med kindskrab blev farvet sammen med urinerne og fungerede som kontrol. Prøverne med lungemateriale blev inden de tørrede, overført til en vugge og Geimsafarvet sammen med de ufarvede præparater fra PS. Efter farvningen fik alle præparaterne monteret dækglas mens de stadig var våde. Som kontrol i Giemsafarvningen benyttede jeg blodudstrygninger. For en mere detaljeret forsøgsvejledning se bilag 6. Efter farvning og montering af dækglas blev kontrollerne vurderet og hvis disse blev godkendt kunne farvningerne, og således også resultaterne, anvendes. De konventionelt fremstillede præparater blev fremstillet sideløbende af en anden bioanlytiker efter gældende procedure og blev til slut indsamlet. Alle præparater mikroskoperet, scoret og en diagnose fastslået. Metoderne blev herefter vurderet ud fra den diagnostiske kvalitet i samarbejde med cytobioanalytiker Camilla Qvist, Patologiafdelingen BBH. Patologiafdelingen, Bispebjerg Hospital 18

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

Præparerings- og screeningsteknikkens fordele og ulemper/fejlkilder

Præparerings- og screeningsteknikkens fordele og ulemper/fejlkilder TriPath imaging BD SurePath FocalPoint Guided Screening Imaging System Cervixcytologi (tyndtlagsprøver) Præparerings- og screeningsteknikkens fordele og ulemper/fejlkilder Ved cytobioanalytikerunderviser

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Sammenligning af konventionel cytologipræpareringsmetode med andre tilgængelige metoder

Sammenligning af konventionel cytologipræpareringsmetode med andre tilgængelige metoder BIOANALYTIKKERUDDANNELSEN VIAUC, CAMPUS AARHUS N Sammenligning af konventionel cytologipræpareringsmetode med andre tilgængelige metoder - Udarbejdet af: Cecilia Stæcker (122021) I-vejleder: Vibe Alopaeus

Læs mere

Optimering af specialfarvningen Masson Trichrom

Optimering af specialfarvningen Masson Trichrom Optimering af specialfarvningen Masson Trichrom Lonnie Frederiksen, 110632@via.dk VIA University College, Campus Aarhus N, Bioanalytikeruddannelsen I-vejleder: Inge Rasmussen, Lektor v Bioanalytikerunderviser

Læs mere

Collodion bag til præparering af cytologisk materiale

Collodion bag til præparering af cytologisk materiale FAGLIG // COLLODION Collodion bag til præparering af cytologisk materiale Bachelorprojekt har vist, at der er flere fordele ved at skifte fra plasma/trombin-metode til Collodion bag-metode På Patologiafdelingen

Læs mere

PROFESSIONSBACHELORPROJEKT Bioanalytikeruddannelsen UCL i Odense. Maria Erlinda Haugaard Gozun Studienummer: 32110505 Hold: SB 510 11-12-2013

PROFESSIONSBACHELORPROJEKT Bioanalytikeruddannelsen UCL i Odense. Maria Erlinda Haugaard Gozun Studienummer: 32110505 Hold: SB 510 11-12-2013 PROFESSIONSBACHELORPROJEKT Bioanalytikeruddannelsen UCL i Odense Optimering af FNA-materiale til forbedret subklassificering af lungecancer Optimization of FNA material for improvement of subclassification

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Teknologi og patientperspektiv

Teknologi og patientperspektiv Teknologi og patientperspektiv Overlæge Beth Bjerregaard Patologiafdelingen, KBH. Amt Overlæge Marianne Lidang Patologiafdelingen, Århus Amt Beskrivelse af teknikken Konklusion af MTV rapporter og oversigtsartikler

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Den cytologiske undersøgelse

Den cytologiske undersøgelse KOMPENDIUM I KLINISK CYTOLOGI Den cytologiske undersøgelse Fra prøvetagning til arkivering. Dorthe Ejersbo, Preben Sandahl & Marianne Schou Martiny 01-04-2014 0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Metodesammenligning af serøse væsker præpararet med udstrygningsteknik og væskebaseret teknik, samt Cellient celleblokke og plasma-thrombin koagler

Metodesammenligning af serøse væsker præpararet med udstrygningsteknik og væskebaseret teknik, samt Cellient celleblokke og plasma-thrombin koagler Metodesammenligning af serøse væsker præpararet med udstrygningsteknik og væskebaseret teknik, samt Cellient celleblokke og plasma-thrombin koagler Bachelorprojekt: 10 oktober 2011 10 november 2011. Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

IDÉ-KATALOG BACHELORPROJEKTER

IDÉ-KATALOG BACHELORPROJEKTER IDÉ-KATALOG BACHELORPROJEKTER Bioanalytikeruddannelsen, UCL Forår 2013 Indhold Vigtig læsning!... 3 Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg (KBAsv)... 4 Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF)...

Læs mere

Retningslinjer for god standard af pato-anatomiske undersøgelser for lungecancer CYTOLOGISKE UNDERSØGELSER

Retningslinjer for god standard af pato-anatomiske undersøgelser for lungecancer CYTOLOGISKE UNDERSØGELSER I CYTOLOGISKE UNDERSØGELSER Bronkial sekret Bronkial skyllevæske (Bronkoalveolær lavage (BAL)) Ved bronkoskopi som led i cancerudredning kan der opsuges : Bronkial sekret med det formål at undersøge for

Læs mere

CYTOLOGISK TEKNIK. Sebastian Frische, Anatomisk Institut

CYTOLOGISK TEKNIK. Sebastian Frische, Anatomisk Institut CYTOLOGISK TEKNIK Sebastian Frische, Anatomisk Institut VÆV BESTÅR AF: Vand Proteiner (i cytoplasma, i organeller, i membraner) Lipider (lipiddråber, membraner) Kulhydrater (glykogengranula, glykosyleringer)

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

EBUS-TBNA: MARIANNE SCHOU MARTINY Cytologisk Årsmøde 3. marts Aarhus Universitetshospital Dansk cytologi forening

EBUS-TBNA: MARIANNE SCHOU MARTINY Cytologisk Årsmøde 3. marts Aarhus Universitetshospital Dansk cytologi forening EBUS-TBNA: CYTOBIOANALYTIKERNES DELTAGELSE VED ROSE OG PRESCREENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE MARIANNE SCHOU MARTINY Cytologisk Årsmøde 3. marts 2017 Aarhus Universitetshospital Dansk cytologi forening INTRODUKTION

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Atomic force mikroskopi på blodceller

Atomic force mikroskopi på blodceller 1 Atomic force mikroskopi på blodceller Problemstilling: Problemstillingen eleven bliver sat overfor er: Hvad er atomic force mikroskopi, og hvordan kan det bruges til at studere blodceller på nanometerskala?

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Månedens case Oktober 2012

Månedens case Oktober 2012 Månedens case Oktober 2012 B R O N K O A L V E O L Æ R L A V A G E ( B A L ) U D L Å N T A F : D O R T H E E J E R S B O A F D E L I N G F O R K L I N I S K P A T O L O G I, O D E N S E U N I V E R S I

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU

2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 2UJDQLVNHýVWRIJUXSSHUýLýSODQWHIU I et plantefrø findes bl.a. anlægget til en ny plante i form af det såkaldte kimanlæg. Dette anlæg skal kunne udvikle sig til en ny plante under

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode

Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode Bachelorprojekt Patologiafdelingen Rigshospitalet Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode Udarbejdet af: Mette Bang Nyholm (14.12.1974) I perioden: 3. november 28 24. marts 29 Vejledere: Merete

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Elektroforese Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Klasse: 1.4 Fag: Biologi Vejleder: Brian Christensen Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning

Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Nano ScienceCenter,KøbenhavnsUniversitet Selvsamlende enkeltlag elevvejledning Fremstilling af enkeltlag på sølv Formål I dette forsøg skal du undersøge, hvordan vand hæfter til en overflade af henholdsvis

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

MIKROSKOPETS BRUG I ALMEN PRAKSIS

MIKROSKOPETS BRUG I ALMEN PRAKSIS MIKROSKOPETS BRUG I ALMEN PRAKSIS Mikroskopi i hæmatologisk diagnostik Hvorfor udføres mikroskopi i hæmatologisk diagnostik? Den hæmatologiske diagnostik er noget vanskeligere end de øvrige mikroskopiundersøgelser.

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt

Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Cancer i Kvalitetsudvikling & vidensdeling Screening for livmoderhalskræft et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Patient Læge Hospital Kommune Læge Patient Flemming Bro CiP Cancer i enheden, Århus

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL) Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

KONSEKVENSER VED UDSKIFTNING AF KONVENTIONELLE PRÆPARERINGSTEKNIKER MED AUTOMATISERET VÆSKEBASERET PRÆPARERINGSTEKNIKER TIL SØRESE VÆSKER

KONSEKVENSER VED UDSKIFTNING AF KONVENTIONELLE PRÆPARERINGSTEKNIKER MED AUTOMATISERET VÆSKEBASERET PRÆPARERINGSTEKNIKER TIL SØRESE VÆSKER KONSEKVENSER VED UDSKIFTNING AF KONVENTIONELLE PRÆPARERINGSTEKNIKER MED AUTOMATISERET VÆSKEBASERET PRÆPARERINGSTEKNIKER TIL SØRESE VÆSKER Professionsbachelor projekt 10.10.2011-14.12.2011 udarbejdet af:

Læs mere

F Y S I O L O G I. Ung tudse på udflugt på et ærme BIND III - SMÅFORSØG

F Y S I O L O G I. Ung tudse på udflugt på et ærme BIND III - SMÅFORSØG F Y S I O L O G I Ung tudse på udflugt på et ærme BIND III - SMÅFORSØG Indhold Mikroskopering af celletyper: 1 Mundslimhindeceller side 3 2 Vandpestblade side 5 3 Bakterier side 7 4 Infusionsdyr side?

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Chaka Gram-Petersen Bojowski

Chaka Gram-Petersen Bojowski Substitution af picrinsyre (CI 10305) med martius yellow (CI 10315), naphtol yellow S (CI 10316) og orange G (CI 16230) i Alcian Blue Van Gieson farvningen. Giftig Eksplosiv Periode: Februar juni 2009

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse

Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Filmradiologi Filmopbygning og filmfremkaldelse Else Baden-Jensen, Hanne Hintze, Lars Schropp Sektion for Oral Radiologi Aug 2013 20.8.13 Røntgenfilmens opbygning Indpakningen af de film, vi har brugt

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Generelt Det er ikke sjældent, at man ønsker at udføre et studie, hvor man tæller kontakthyppigheden til f.eks. psykologer eller almen praksis

Læs mere

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt

Projektbeskrivelse. Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Er som ordet siger en beskrivelse af ens forskningsprojekt Kan anvendes inden man går i gang med et projekt Til at få ens projekt godkendt (projekter under studiet, bachelor, speciale, ph.d.) Til at søge

Læs mere