grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS"

Transkript

1 Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l e K i r k e s t r æ d e 3, 2 ı d k K ø b e n h a v n ı ı w w w. h u m o r m o d a i d s. d k ı i n f h u m o r m o d a i d s. d k

2 Resume Spredningen af aids underminerer flere års udviklingsarbejde Udviklingsminister Ulla Tørnæs 1 Aids er blevet et højt prioriteret tema i den internationale debat, og der afsættes flere penge end nogensinde til bekæmpelse af sygdommen. Også i Danmark har regeringen sat aids på dagsordenen. Senest i april 2005 blev den danske hiv/aids indsats skærpet med vedtagelsen af en hiv/aids strategi, som gav helt klare retningslinier for en styrket indsats. Vigtigheden af en styrket aids-indsats er siden blevet gentaget af både statsminister Anders Fogh Rasmussen og udviklingsminister Ulla Tørnæs, som gang på gang har fremhævet, at Danmark har opprioriteret kampen mod aids i u-landene. Kampen mod aids bør være verdens absolutte topprioritet Statsminister Anders Fogh Rasmussen 2 Organisationerne bag Humor mod Aids (IBIS, Folkekirkens Nødhjælp og AIDS-Fondet) hilser naturligvis de sidste års vigtige og nødvendige initiativer på hiv/aids området velkommen, men har svært ved at se, at de flotte udmeldinger holder vand med den reelle indsats. Det dokumenterer vores gennemgang af den danske hiv/aids-indsats. Efter Humor mod Aids beregninger brugte Danmark sidste år 615 millioner kroner på bekæmpelse af aids - en stigning på omkring 10 procent siden 2002 (se anneks). I samme periode steg den globale finansiering til hiv/aids bekæmpelse med næsten 500 procent! Danmarks bilaterale hiv/aids indsats er tidligere blevet kritiseret for at indeholde for få enkeltstående hiv/aids indsatser og kun i beskeden omfang støtte forældreløse, unge og kvinder (Danida 2004). Derfor fokuserer den nu et år gamle aids-strategi blandt andet på en øget indsats over for disse sårbare grupper. Men Danidas nuværende rapporteringssystem gør det umuligt at vurdere, om Danmark reelt har øget indsatsen. Den manglende gennemsigtighed gør sig også gældende for den samlede indsats på aidsområdet. Konsekvensen er, at hverken Danida eller Folketingets medlemmer har det fulde overblik over den danske hiv/aids indsats og kan ikke kontrollere, om den danske regering lever op til sine løfter. Organisationerne bag Humor mod Aids opfordrer derfor regeringen til at udarbejde et rapporteringssystem, der kan dokumentere, at de flotte ord bliver til handling. Ydermere opfordres regeringen til at tage sit ansvar i den globale kamp mod aids alvorligt ved at fordoble det nuværende bidrag til bekæmpelse af aids og ved at vedtage klare finansieringsmål for den danske hiv/aids indsats i perioden Hver eneste dag dør mere end 8000 mennesker af aids-relaterede sygdomme. UNAIDS vurderer, at størstedelen af disse dødsfald kan forhindres, hvis vi forstærker indsatsen. Humor mod Aids spørger derfor; hvad venter vi på? 1 Ved lanceringen af UNDPs Human Development rapport i København, september På FNs Millenium topmøde i New York, september

3 Indledning Aids-epidemien er den største sundhedskatastrofe verden nogensinde har oplevet. Sidste år blev knap fem millioner mennesker smittet. Det svarer næsten til antallet af indbyggere i Danmark! På verdensplan lever over 40 millioner mennesker med sygdommen, som underminerer alt udvikling i u-landene. Over 25 millioner af verdens hiv-smittede lever i det sydlige Afrika. Mere end 6000 unge smittes med hiv om dagen, og unge under 25 år udgør nu halvdelen af alle hiv-smittede heraf er to-tredjedele kvinder. Hvert eneste minut dør et barn af aids,og 15 millioner børn har mistet en eller begge forældre, som følge af hiv/aids. Mindre end fem procent har adgang til medicin, som kan forebygge mor-til-barn smitte. Omkring 25 procent af alle nyfødte børn i de hårdest ramte lande er hiv-smittede. Selvom aids-epidemien for alvor har fået tag i det afrikanske kontinent, er det vigtigt ikke at give op. Vi ved, hvordan vi kan forebygge og behandle selv i de fattigste og mest ressourcesvage områder i verden. Men det kræver politisk vilje og reel finansiel opbakning. Bekæmpelse af hiv/aids har længe været et prioritet område i dansk udviklingsbistand. I Partnerskab 2000 blev hiv/aids gjort til ét af fire prioritetsområder, og en dansk handlingsplan for hiv/aids blev lanceret i Senere i 2004 vedtog Folketingets partier en evaluering af den danske hiv/aids indsats, en arbejdspladspolitik for Danidas ansatte og i 2005 blev den første danske hiv/aids strategi en realitet. I dag omfatter Danmarks støtte til hiv/aids bekæmpelse en bred indsats af forebyggelse, herunder støtte til omsorg, behandling og forskning. Indsatsen retter sig efter de internationalt vedtagne målsætninger i Milleniumerklæringen fra 2000 og UNGASS 3 erklæringen fra Begge erklæringer opstiller klare og tidsbestemte målsætninger for bekæmpelse af hiv/aids og er derfor en god international målestok. Organisationerne bag Humor mod Aids bifalder de mange initiativer i bekæmpelsen af aids og sammenkædningen af hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheder, men har også valgt at se Danmarks indsats efter i sømmene for at vurdere, om regeringen lever op til sine flotte ord og mange løfter. Resultatet er desværre nedslående. Selvom Danmark i de seneste år har iværksat en række vigtige og nødvendige initiativer, er hiv/aids området ikke blevet markant styrket i dansk udviklingsbistand. Den lave prioritering står i skarp kontrast til en række udtalelser fra statsminister Anders Fogh Rasmussen og udviklingsminister Ulla Tørnæs, som ved adskillige lejligheder har fremhævet hiv/aids som det vigtigste indsatsområde i dansk bistand. 3 United Nations Special Session on HIV/AIDS 2

4 Global finansiering Der afsættes flere penge end nogensinde til bekæmpelse af hiv/aids. Den globale finansiering steg fra 6.1 mia. dollars i 2004 til omkring 8.3 mia. dollars i Heraf kommer næsten 3 mia. dollars fra nationale ressourcer 4, omkring 2.3 mia. dollars via bilateral bistand og 3 mia. dollars igennem multilaterale institutioner. De største bilaterale donorer er USA og Storbritannien, mens den Globale Aids Fond er den største multilaterale aktør 5. De store donorer, særligt de multilaterale, er hovedbidragsydere til behandlings-programmer, som kræver store investeringer over en længere årrække. Mindre donorer koncentrerer hovedsagligt deres indsats omkring forebyggelse, hjemmebehandling og omsorg. Afrika syd for Sahara er hovedmodtagere af den globale hiv/aids bistand og de største modtagere er henholdsvis Nigeria, Kenya og Uganda (UNAIDS 2005 og UN 2005). Selvom UNAIDS vurderer, at det globale behov vil være 15 mia. dollars i 2006 og hele 22 mia. dollars i 2008 er der forsat langt fra ord til handling. Alene i 2006 vil der sandsynligvis mangle minimum 6 mia. dollars (UNAIDS 2005). Som det fremgår af efterfølgende oversigt over ressourcebehovet, er den globale aidsindsats hovedsageligt koncentreret omkring forebyggelse og behandling. Milliarder USD Total ( ) Forebyggelse Behandling og omsorg OVC Program omkostninger Menneskelige ressourcer Total Oversigt over den globale aids-indsats. Kilde: UNAIDS 2005 Det danske bidrag er minimalt Efter den danske regerings egne oplysninger, afsatte Danmark 65 mio. kr. mere til kampen mod hiv/aids i heraf 25 mio. kr. til nye NGO indsatser samt 40 mio. kr mere til den globale Aids Fond (UM 2004) 7. Dermed brugte Danmark ifølge Humor mod Aids beregninger omkring 615 millioner kroner millioner kroner på bekæmpelse af aids i Det svarer til ca. fem procent af Danmarks samlede udviklingsbistand. I 2002 brugte Danmark 550 millioner kroner af Danmarks samlede udviklingsbistand til at bekæmpe aids (UM 2003). Dermed er aids-indsatsen blevet styrket med omkring 10 procent i de seneste tre år. I samme periode steg den globale finansiering til hiv/aids 4 Det er værd at bemærke at næsten 40 procent af ressourcerne kommer fra udviklingslandene selv. 5 Den globale Fond administrerer 20 procent af midlerne til hiv/aids bekæmpelse i udviklingslandene 6 Orphans and vulnerable children 7 Herudover er der blevet afsat 75 mio. kr. til globale sundhedsprogrammer (heriblandt hiv/aids). 3

5 bekæmpelse med næsten 500 procent (UNAIDS 2004 & 2005)! Samtidig udgør Danmarks støtte til hiv/aids bekæmpelse en mindre andel af dansk bistand end f.eks. infrastruktur eller støtte til produktive sektorer 8 (se i øvrigt anneks 2). Set i dette lys er Danmarks hiv/aids indsats langtfra en topprioritet i dansk bistand. Humor mod Aids dokumenterede allerede i en statusrapport i 2004, at Danmark brugte langt færre penge til hiv/aids bekæmpelse end andre ligesindede donorlande. Det har desværre været vanskeligt at fremskaffe opdateret sammenligneligt materiale til denne rapport. Men da de pågældende donorlande 9 alle har øget udviklingsbistanden siden 2004, imens dansk udviklingsbistand har været konstant, er det overvejende sandsynligt, at Danmark forsat klarer sig dårligt i en sammenligning med ligesindede donorlande. Humor mod Aids mener derfor, at Danmark må vedtage klare finansieringsmål for den danske hiv/aids indsats i perioden Finansieringsmålene skal afspejles i finanslovsforslaget for Herudover må Danmark iværksætte konkrete initiativer for særligt vigtige indsatsområder som f.eks. forældreløse, unge og kvinder. Manglende gennemsigtighed svage monitorering og evalueringssystemer lider fortsat og minimerer verdens mulighed for at opdage og reagere hurtigt på nyligt opståede aids-trends FN s generalsekretær Kofi Annan Danmark har ikke et selvstændigt rapporteringssystem for hiv/aids. Den eneste eksisterende rapportering om Danmarks hiv/aids indsats sker derfor til OECD. Her har Danmark imidlertid kun mulighed for at rapportere aktiviteter, hvor hiv/aids bekæmpelse er det overordnede mål eller det primære fokus. Derfor omfatter rapportering ikke aktiviteter, som er integreret (også kaldet mainstreamet) i andre indsatsområder som f.eks. uddannelses- eller vejprojekter. Den danske rapportering er derfor mangelfuld og giver ikke et dækkende billede af den danske indsats. Forsøger man alligevel at skabe sig et overblik, vil det som udgangspunkt være rimeligt at antage, at hiv/aids udgør en større andel af sundheds- og reproduktive rettighedsprojekter og en mindre andel af landbrugs- og infrastrukturprojekter. En gennemgang af Danmarks bidrag til sundhedssektorprogrammer i Afrika 10 viser, at der tilsammen blev afsat 368 mio. kr. i Men selvom hiv/aids nævnes i 2/3 af sundhedssektorprogrammerne er det ikke hovedfokus i èt eneste af programmerne, og hiv/aids andelen må derfor anses for værende mindre (Finanslov 2005). Et andet væsentligt område som er vanskeligt at rapportere fra er direkte og ubunden budgetstøtte. Meget tyder dog på, at hiv/aids bekæmpelse ikke udgør nogen større andel af budgetstøtten (UNAIDS/UNDP/World Bank 2005). 8 Landbrug, fiskeri, skovbrug m.m. 9 Sverige, Norge, Holland, Irland og Storbritannien 10 Tanzania, Kenya, Uganda, Ghana, Zambia og Mozambique 11 Omkring 11 procent af den danske bilaterale støtte går til sundhed 4

6 Danmarks rapportering til OECD giver ingen mulighed for at skelne mellem penge til f.eks. forebyggelse, behandling eller omsorg. Og det er i praksis umuligt at vurdere, om Danmark har styrket indsatsen overfor særligt udsatte grupper f.eks. kvinder og børn som den nye aids-strategi siger - og om indsatsen er tilstrækkelig. Konsekvensen er, at hverken Danida, Folketingets medlemmer eller den danske befolkning har det fulde overblik over den danske indsats. Udviklingsminister Ulla Tørnæs lovede sidste år at implementeringen af den ny hiv/aids strategi skulle monitoreres, og at udviklingen ville fremgå af Danidas årsberetning. Dette skulle bl.a. omfatte indsatsen i den bilaterale bistand samt vurderingen af indsatsen i sektorbistanden. Danidas årsrapport udkommer først senere på foråret, og det er derfor endnu uklart, om ministeren holder sit løfte. Et svar til Folketinget fra marts 2006 gør det dog klart, at Udviklings-ministeren ikke er parat til at angive hvilke finansielle ressourcer, regeringen har afsat til særligt udsatte grupper. Et simpelt tal er (..) ikke en god indikator for, om der sker fremskridt i den danske indsats for bekæmpelse af hiv/aids. Udviklingsminister Ulla Tørnæs Andre donorer er dog i stand til at rapportere på ressourcerne til hiv/aids bekæmpelse. Norge, Sverige, England, Canada, Holland og Australien monitorerer deres hiv/aids finansiering igennem et internt hiv/aids markørsystem, som også bruges på andre indsatsområder f.eks. køn, bæredygtighed og god regeringsførelse. Systemet går i korte træk ud på at opdele alle projekter og programmer efter tre kategorier: primær målsætning, sekundær målsætning og ikke formuleret målsætning. Hver aktivitet kan have mere end en målsætning. De fleste donorer medregner kun projekter og programmer på mere end USD (OECD 2004). Den Globale Aids Fond er et andet eksempel på, at det er muligt at implementere en effektiv rapportering. Fonden offentliggør hver eneste måned en rapport, som viser fordelingen mellem de forskellige sygdomme, lande og indsatsområder. Humor mod Aids finder det helt afgørende, at hiv/aids integreres i alle indsatsområder, via en multisektoral tilgang. Dette indebærer, at alle sektorprogrammer integrerer hiv/aids indsatser og tager de nødvendige budgetmæssige konsekvenser. For at sikre at indsatsen mod aids ikke bliver syltet i en multisektoral tilgang, bør Danida udvikle og implementere et rapporteringssystem som reelt afspejler den danske hiv/aids indsats. En årlig kvantitativ og kvalitativ rapportering fremmer også Folketingets og befolkningens mulighed for effektivt at kortlægge og evaluere effekten af den aids-relaterede udviklingsbistand herunder prioriteringen af særligt væsentlige indsatsområder. Det vil være naturligt at inddrage NGO erne i udformningen af et rapporteringssystem, som også skal omfatter NGO-bistanden. Det er vigtigt at understrege, at strategier og øget finansiering ikke alene skaber resultater. Det er også uhyre centralt, at der opstilles mekanismer til at sikre implementeringen af strategien, herunder uddannelse af personale og kvalitetssikringsmekanismer. 5

7 Konklusion Denne epidemi vil være hos os i generationer. Derfor bliver finansieringen nødt til at være så god, at den tillader ekstraordinær handling. Peter Piot, UNAIDS Executive Director Bekæmpelse af hiv/aids har siden 2000 været et prioriteret område i dansk udviklingsbistand, men udover main-streaming og støtte til multilaterale organisationer og NGOer, har Danida kun i begrænset omfang støttet konkrete hiv/aids aktiviteter og i beskedent omfang støttet særligt udsatte grupper som forældreløse, unge og kvinder. Danmark burde være ambitiøs nok til at arbejde for en ny aidsfri generation i Afrika. Men det kræver, at Danmark tager sit ansvar alvorligt og bliver et foregangsland i kampen mod aids. Danmark kan gøre det mindst dobbelt så godt; ved at fordoble det nuværende bidrag til kampen mod aids og ved at vedtage klare finansieringsmål for den danske hiv/aids indsats i perioden Den manglende gennemsigtighed i Danmarks aids-rapportering gør det umuligt at få det fulde overblik over den danske hiv/aids indsats. Samtidig viser Udviklingsministeren tilsyneladende manglende vilje til at angive hvilke finansielle ressourcer, der er afsat til området. Andre donorer har vist, at det kan lade sig gøre at rapportere på aids-indsatsen. Danmark må naturligvis følge trop. 6

8 Anneks 1: Danmarks hiv/aids indsats (2005) Type Hiv/aids Total ODA Andel af ODA Bilateral bistand 155 mio. kr ,20 mio. kr. 2.4 % Multilateral bistand 460 mio. kr ,10 mio. kr. 10,6 % Andet? mio. kr ,10 mio. kr. % Total 615 mio. kr ,40 mio. kr. 4.9 % Kilde: Danida 2005 Anneks 2: Sektorfordeling af bilateral bistand (2004) 12 Sektor Mio. kr. Uddannelse 506,24 Sundhed 587,00 Transport & energi 933,72 Produktive sektorer 770,30 Miljø 578,29 Gældslettelse 239,91 Kilde: Danida 2005 Anneks 3: Global finansiering til hiv/aids bekæmpelse År Hiv/aids ,7 mia. USD ,7 mia. USD ,1 mia. USD 2005 (estimated) 8.3 mia. USD 2006 (estimated) 8,9 mia. USD Kilde: UNAIDS (2004 & 2005) Anneks 4: Oversigt over Danmarks multilaterale bidrag (2005) Organisation Fokus Bidrag Heraf hiv/aids GFATM Den Globale Fond for 140 mio. kr. 84 mio. kr. (60%) Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria UNAIDS FN s Aids bekæmpelsesprogram 35 mio. kr. 35 mio. kr. (100%) WHO Verdenssundhedsorganisationen 40 mio. kr. 1,8 mio. kr. (4,5%) UNFPA FN s Befolkningsfond 180 mio. kr. 21,6 mio. kr. (12%) UNICEF FN s Børnefond 195 mio. kr. 44,3 mio. kr. (22.7%) UNDP FN s Udviklingsprogram 426 mio. kr. 34,1 mio. kr. (8%) IPPF Den internationale sammenslutning 40 mio. kr. 40 mio. kr. (100%) for Familieplanlægning IAVI International Aids Vaccine 10 mio. kr. 10 mio. kr. (100%) Initiative IPM Internationalt Partnerskab for ca. 8 mio. kr. ca. 8 mio. kr. (100%) mikrobicider GAVI Global Alliance for Vaccine and 25 mio. kr. 25 mio. kr. (100%) Immunization Anden støtte13[1]??? ca. 157 mio. kr. TOTAL 1081 mio. kr. 460,8 mio. kr. Kilde: DANIDA (2005) & ActionAid (2005) 12 Sektorfordeling af bilateral bistand i 2005 er endnu ikke offentliggjort 13[1] Danidas rapportering giver desværre ikke mulighed for en fuldstændig oversigt. 7

9 Ordforklaringer: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) EC (European Community) GFATM (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) HIV (Human Immunodeficiency Virus) IAVI (International Aids Vaccine Initiative) IPM (International Partnership for Microbicides) ODA (Official Development Assistance) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) UNFPA (FNs Befolkningsfond) UNICEF (FNs Børnefond) WHO (World Health Organization) 8

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER - Danmarks indsats mod aids skal under lup FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene 16/05 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014 August 2009 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( )

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 737 final Rapport fra Kommissionen Årsrapport (2012-2013) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

Udviklingsbistand: En epoke rinder ud

Udviklingsbistand: En epoke rinder ud Udviklingsbistand: En epoke rinder ud Efter mere end 50 år med traditionel udviklingsbistand fra de rige til de fattige lande er bistandsbegrebet under fundamental forandring. Der tales om et nyt paradigme,

Læs mere

FAKTA THE MEXICO CITY POLICY. Restriktionerne er rettet mod:

FAKTA THE MEXICO CITY POLICY. Restriktionerne er rettet mod: K V I N D E R N E S U - L A N D S U D V A L G 1 THE MEXICO CITY POLICY»... Det er min overbevisning, at skatteyderes penge ikke skal bruges til at betale for aborter, fortalervirksomhed eller aktiv promovering

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Opdatering af tabeller s. 156, Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, faste priser 1999 USA 4,1% Japan 2,1% Tyskland 1,7% Storbritannien 1,1% Frankrig 2,4% Kilde: Statistisk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015

Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015 Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015 Mødet foregik i Ingeniørhuset i København med 31 fremmødte. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetning og fremtidigt arbejde i selskabet

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Carsten Staur 2015 Målene og dansk udviklingspolitik Med 2015 Målene er der i FN-regi etableret en fælles politisk forpligtelse for alle verdens lande

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 25.11.2004 B6-0193/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Frithjof Schmidt,

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Det danske bidrag til bekæmpelsen af hiv/aids i udviklingslandene 2001 2004

Det danske bidrag til bekæmpelsen af hiv/aids i udviklingslandene 2001 2004 Udenrigsministeriet Danida Det danske bidrag til bekæmpelsen af hiv/aids i udviklingslandene 2001 2004 Gennemgang af gennemførelsen af Handlingsplan for Danmarks internationale indsats mod hiv/aids Udkast

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning til statsrevisorerne om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene August 2006 RB A504/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 10 A.

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit

Jeg repræsenterede 92-Gruppen i den danske delegation til FN-topmødet den 14.-16. september 2005 i New York, også kendt som 2005 World Summit WWF Verdensnaturfonden Ryesgade 3F 2200 København N Tlf. 35363635 Fax: 35247868 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Notat Til 92-Gruppen Fra Kim Carstensen Dato 18. september 2005 Emne Rapport fra FN-topmødet 14-16

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

PKA investeringer i Afrika

PKA investeringer i Afrika PKA AIP A/S Ny Kongensgade 0, st. DK-7 Copenhagen K DANSKE ARK medlemsmøde PKA investeringer i Afrika 6. maj 0 BAGGRUND PKA AIP er en del af PKA-strukturen og er etableret med henblik på at varetage PKA

Læs mere

95. møde. Fredag den 21. maj 2010 (D) 1. Titlen på den fremsatte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

95. møde. Fredag den 21. maj 2010 (D) 1. Titlen på den fremsatte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Fredag den 21. maj 2010 (D) 1 95. møde Fredag den 21. maj 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om 2015-målene. Af Jeppe Kofod (S), Steen

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Høringssvar fra Læger uden Grænser til: Verden #voresdkaid Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Høringssvar fra Læger uden Grænser til: Verden #voresdkaid Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Høringssvar fra Læger uden Grænser til: Verden 2030. #voresdkaid Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Læger uden Grænser glæder sig over, at Danmark med det fremlagte udkast tager

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

OECD Journal on Development Udviklingssamarbejde 2006 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 8 Udgave 1

OECD Journal on Development Udviklingssamarbejde 2006 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 8 Udgave 1 OECD Journal on Development Development Co-operation - 2006 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 No 1 Summary in Danish OECD Journal on Development

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris 1 Ib Petersen Øget effektivitet i bistanden er nødvendig for at nå 2015-målene Bedre resultater i bistandssamarbejdet kædes i stigende grad sammen med øget

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 254 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

Alle har ret til en lærer! Danmarks udviklingsbistand lever ikke op til egne løfter om at øge støtten til uddannelse

Alle har ret til en lærer! Danmarks udviklingsbistand lever ikke op til egne løfter om at øge støtten til uddannelse Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 163 Offentligt Alle har ret til en lærer! Danmarks udviklingsbistand lever ikke op til egne løfter om at øge støtten til uddannelse Foto: Sara Hebsgaard Denne rapport

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Skandia-modellen. Færre skal stå i sky en

Skandia-modellen. Færre skal stå i sky en Skandia-modellen Færre skal stå i sky en Alle forældre har det samme håb for deres børn: At de får et rigt og meningsfuldt liv og kommer til at bidrage til fællesskabet. Og dermed også, at de ikke kommer

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere