Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA"

Transkript

1 MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger Sikkerhedsanvisninger Omformeropbygning Omformeropbygning Typebetegnelse og leveringsomfang Installation Installationsanvisninger Korrekt UL-installation Effekt-skærmklemme Berøringsbeskyttelse Tilslutningsdiagram 230 V 0, ,2 kw / 400 V 0, ,0 kw Tilslutningsdiagram 230 V 3, kw / 400 V 5, kw Idrifttagning Generelle bemærkninger om idrifttagningen Forberedelser og hjælpemidler Integreret betjeningspanel Principiel betjening med det integrerede betjeningspanel Manuel setpunkt-indstilling og ekstern setpunkt-indstilling Idrifttagning med det integrerede betjeningspanel Start af motoren Indlæsning af et LOGODrive-program Parameterliste Drift og service Informationer om fejl Fejlliste (F F-97) Liste over advarsler (r r-32) SEW-Elektronik Tekniske data Generelle tekniske data Tekniske data MOVITRAC 07 A Ændringsindeks Indeks Adresseliste Driftsvejledning - MOVITRAC 07 3

4 1 1 Vigtige bemærkninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboller! Elektrisk risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser.. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af denne frekvensomformer, at oplysningerne i denne installations- og driftsvejledning følges nøje, ligesom dette også er en forudsætning for, at evt. garantikrav kan tages til følge. De bedes derfor først læse denne vejledning grundigt igennem, inden De tager frekvensomformeren i brug. Installations- og driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service og vedligeholdelse. Vejledningen bør derfor altid opbevares i nærheden af frekvensomformeren. Korrekt anvendelse af frekvensomformeren Frekvensomformerne MOVITRAC 07 er beregnet til anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige anlæg til drift af 3-fasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor. Disse motorer skal være egnede til drift med frekvensomformere; der må ikke tilsluttes andre belastninger til frekvensomformerne. Frekvensomformerne MOVITRAC 07 er beregnet til stationær installation i elektronikeller styreskabe. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladelige driftsbetingelser på anvendelsesstedet skal uden undtagelse overholdes. Idrifttagning af frekvensomformeren (dvs. påbegyndelse af den projekterede drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMCdirektivet 89/336/EØF og slutproduktets overensstemmelse (konformitet) med maskindirektivet 89/392/EØF er konstateret (jvf. EN 60204). 4 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

5 1 Anvendelsesmiljøer Følgende anvendelser er forbudt, med mindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder Anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelige olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som overstiger de krav, der er anført i EN Anvendelse i situationer, hvor frekvensomformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal sikre beskyttelse af maskinel og personel Bortskaffelse De bedes være opmærksom på gældende bestemmelser: Materiellet bortskaffes alt efter beskaffenhed og gældende bestemmelser f.eks. som: Elektronik affald (printkort), plast/kunststof (dæksler/kabinetter), jern/stål, kobber osv. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 5

6 2 2 Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Beskadigelser bedes omgående reklameret over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på frekvensomformeren må kun udføres af autoriserede el-installatører, idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160) skal overholdes. Ved installation og idriftsætning af motor og bremse skal de pågældende vejledninger følges! Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Jording af omformeren. Nødvendig beskyttelsesanordning: Overstrømsbeskyttelse (sikringer). Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse fra effekt- og elektronik-tilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger (f.eks. ved at forbinde binær-indgangene DI01... DI03 med GND) skal det sikres, at den tilsluttede motor ved indkobling af omformeren på nettet ikke kan starte af sig selv. Drift og service Inden beskyttelsesdækslet fjernes, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes. Efter strømafbrydelsen kan der i op til 10 minutter endnu være farlige spændinger på omformeren. Med aftaget beskyttelsesdæksel svarer omformerens tæthedsgrad (kapsling) til IP00, på alle komponenter - med undtagelse af styreelektronikken - forekommer der farlige spændinger. Under driften skal omformeren være tillukket (dvs. beskyttelsesdækslet skal være sat på). Når omformeren er indkoblet, forekommer der farlige spændinger på udgangsklemmerne og på de tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette er også tilfældet, selv om omformeren er spærret og motoren står stille. At drifts-led erne og 7-segmenterne er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Interne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at drivstationen starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. 6 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

7 Omformeropbygning 3 3 Omformeropbygning 3.1 Omformeropbygning Typestørrelse 0S, 0M, 0L BXX Fig. 1: Omformeropbygning MOVITRAC 07, typestørrelse 0S, 0M, 0L 1. X1: Nettilslutning 3-faset: L1 / L2 / L3 / PE eller 1-faset: L / N / PE 2. Betjeningspanel 3. DIP-switch S11 - Omskiftning U-signal / I-signal 4. Elektronik-skærmklemme 5. X2: Motortilslutning U / V / W / PE 6. Effekt-skærmklemme 7. X11: Tilslutning RS-485 (kun til service-formål) 8. DIP-switch S12 - Systembus-termineringsmodstand 9. X10: Elektronik-klemrække 10. X3: Tilslutning bremsemodstand PE / R+ / R- Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 7

8 3 Omformeropbygning Typestørrelse 1, 2S, AXX Fig. 2: Omformeropbygning MOVITRAC 07, typestørrelse 1, 2S, 2 1. X1: Nettilslutning 3-faset: L1 / L2 / L3 / PE-skrue 2. Betjeningspanel 3. DIP-switch S11 - Omskiftning U-signal / I-signal 4. Elektronik-skærmklemme 5. X2: Motortilslutning U / V / W / PE-skrue 6. Plads til effekt-skærmklemme 7. X11: Tilslutning RS-485 (kun til service-formål) 8. DIP-switch S12 - Systembus-termineringsmodstand 9. X10: Elektronik-klemrække 10. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ / R- / PE 8 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

9 Omformeropbygning 3 Typestørrelse 3 Fig. 3: Omformeropbygning MOVITRAC 07, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutninger 2. X1: Nettilslutning 3-faset: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling (ikke benyttet) 4. PE-tilslutninger (ikke synlige) 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R (9) 7. Betjeningspanel 8. DIP-switch S12 - Systembus-termineringsmodstand 9. X11: Tilslutning RS-485 (kun til service-formål) 10. DIP-switch S11 - Omskiftning U-signal / I-signal 11. X10: Elektronik-klemrække 12. Elektronik-skærmklemme Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 9

10 3 Omformeropbygning Typestørrelse 4 Fig. 4: Omformeropbygning MOVITRAC 07, typestørrelse AXX 1. PE-tilslutning 2. X1: Nettilslutning 3-faset: L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) 3. X4: Tilslutning mellemkredskobling (ikke benyttet) 4. PE-tilslutning 5. X2: Motortilslutning U (4) / V (5) / W (6) 6. X3: Tilslutning bremsemodstand R+ (8) / R (9) og PE-tilslutning 7. Betjeningspanel 8. DIP-switch S12 - Systembus-termineringsmodstand 9. X11: Tilslutning RS-485 (kun til service-formål) 10. DIP-switch S11 - Omskiftning U-signal / I-signal 11. X10: Elektronik-klemrække 12. Elektronik-skærmklemme 10 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

11 Typebetegnelse og leveringsomfang Typebetegnelse og leveringsomfang Eksempel på typebetegnelse Type MC Typeserie og generation Version A Anbefalet motoreffekt Tilslutningsspænding Radiostøjdæmpning Tilslutningsmåde 022 = 2.2 kw 2= V AC 5= V AC B = Støjdæmpningsgrad B A = Støjdæmpningsgrad A 0=Ingenstøjdæmpning 3 = 3-faset / 1 = 1-faset Kvadranter Udførelse 4 = 4Q (med bremsechopper) 00 = Standard 10 = LOGODrive MC 07 A B Eksempel på typeskilt Fig. 5: Eksempel på typeskilt 02940FXX Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 11

12 3 Typebetegnelse og leveringsomfang Medfølgende dele Fig. 6: Medfølgende dele - typestørrelse AXX Medfølgende dele til typestørrelse Skærmklemmer til elektronikledninger (2 klemmer med hver én skrue) Afdækningsskærm til at skyde på omformeren Kort information til anbringelse på bagsiden af afdækningsskærmen Skærmklemmer for motor og bremse Fastgørelseslasker til indstikning i kølelegeme Monteringsskruer til ekstra bremsemodstand Effektskærmklemme med med monteringsskruer Berøringsbeskyttelse med monteringsskruer 12 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

13 Installationsanvisninger 4 4 Installation 4.1 Installationsanvisninger Ved installationen skal sikkerhedsanvisningerne ubetinget følges! Tilspændingsmomenter Der må kun anvendes originale tilslutningselementer. De tilladelige tilspændingsmomenter for MOVITRAC 07-effektklemmerne skal overholdes. Typestørrelse 0S/M/L 0,5 Nm (4.4 lb.in) Typestørrelse 1 0,6 Nm (5.3 lb.in) Typestørrelse 2S/2 1,5 Nm (13.3 lb.in) Typestørrelse 3 3,5 Nm (31 lb.in) Typestørrelse 4 14 Nm (124 lb.in) Nm (lb.in)! Fig. 7: Tilladelige tilspændingsmomenter 02475AXX Anbefalet værktøj For tilslutningen af elektronik-klemrækken X10 bør der anvendes en skruetrækker med en klingebredde på 2.5 mm. Terminalrør Klemmerne er beregnet til installation uden terminalrør. Mindste ventilationsfrirum og korrekt anbringelse For at sikre tilstrækkelig køling af omformerne, skal der over og under disse være mindst 100 mm (4 in) ventilationsfrirum.ventilationsfrirum til siderne er ikke påkrævet. Omformerne må gerne monteres direkte ved siden af hinanden. Ved typestørrelserne 4 og 5 må der ikke inden for en afstand på 300 mm oven over omformerne monteres varmefølsomme komponenter. Omformerne skal monteres i lodret position. De må ikke monteres liggende eller på hovedet. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 13

14 4 Installationsanvisninger Netdrosselspole Hvis der skal drives mere end fire 3-fasede omformere eller mere end én 1-faset omformer på en sumstrømsdimensioneret netkontaktor, skal der til begrænsning af indkoblingsstrømmen indskydes en netdrosselspole. Separate kabelkanaler El-kabler/-ledninger og elektronikledninger skal fremføres i separate kabelkanaler. Indgangssikringer og fejlstrømsrelæ Indgangssikringer skal installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen. Der skal anvendes sikringer af typen D, DO, NH eller automatsikringer. Et fejlstrømsrelæ som eneste beskyttelsesanordning er ikke tilladt. Under normal drift af omformeren kan der optræde afledningsstrømme på > 3.5 ma. PE-nettilslutning PE-ledere tilsluttes i henhold til gældende nationale forskrifter. Der kan optræde driftsbetingede afledningsstrømme på > 3.5 ma. IT-net SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes såkaldte isolationsvagter, som arbejder efter pulscode-målemetoden. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jord-kapaciteter. Kontaktor Der må kun anvendes kontaktorer i brugskategorien AC-3 (IEC 158-1). Tværsnit Nettilledning: Tværsnit svarende til nom. indgangsstrøm I net ved nom. belastning. Motortilledning: Tværsnit svarende til nom. udgangsstrøm I n. Elektronikledninger: Maks. 1,5 mm 2 (AWG16) uden terminalrør. Maks. 1,0 mm 2 (AWG17) med terminalrør. Ledningslængder for enkeltdrivstationer Ledningslængderne gælder for typestørrelse 0 uafhængigt af PWM-frekvensen. For typestørrelserne 1 til 4 er motorledningslængderne frekvensafhængige. De tilladelige motorledningslængder er anført i kap. "Projektering". Omformerudgang Der må kun tilsluttes ohmsk/induktiv belastning (motor), ikke kapacitiv belastning! Tilslutning Ledningerne afkortes til den nødvendige længde. bremsemodstand Binær-indgange / binær-udgange Binær-udgange er kortslutningssikre og fremmedspændingssikre indtil 35 V. Højere fremmedspænding kan være ødelæggende. Støjemission Med henblik på korrekt EMC-installation (udgangssiden) efter EN 55011, grænseværdiklasse B, kan der som løsningsmulighed anvendes skærmede motorledninger eller udgangsdrosselspoler HD. Skærmning og jording Styreledningerne skal være skærmede. Skærmning foretages i begge ender til stel så direkte som muligt, idet det skal sikres, at der er god fladekontakt. MOVITRAC 07 og alle tilbehørskomponenter skal jordforbindes højfrekvensmæssigt korrekt (kølelegemet skal have god metallisk fladekontakt til stel, f.eks. ulakeret monteringsplade i styreskabet). 14 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

15 Installationsanvisninger 4 Netfilter MOVITRAC 07 har som standard indbygget et netfilter med henblik på overholdelse af grænseværdiklasse B (1-faset) / A (3 x 230 V: 0, ,5 kw / 3 x 400/500 V: 0, kw). EMC-grænseværdierne i forbindelse med støjemission fra spændingsnet uden jordforbundet stjernepunkt (IT-net) er ikke specificeret. Effektiviteten af netfiltre er stærkt begrænset. Bremsemodstand i flad udførelse BW for typestørrelse 0 Bremsemodstanden skydes - som vist - bagtil ind i kølelegemet og skrues fast i kølelegemeprofilet med de 4 medfølgende skruer. Fig. 8: Montering af bremsemodstand BW 03164AXX Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 15

16 4 Korrekt UL-installation Udgangsdrosselspole HD Udgangsdrosselspolen skal monteres i nærheden af MOVITRAC 07 uden for det som minimum foreskrevne ventilationsfrirum. Alle 3 faser (ikke PE!) skal altid føres sammen gennem udgangsdrosselspolen. På et skærmet kabel må skærmen ikke føres med gennem netdrosselspolen. Fig. 9: Tilslutning udgangsdrosselspole HD 02979BXX På udgangsdrosselspolen HD skal kablet vikles 5xomkring drosselspolen. 4.2 Korrekt UL-installation Med henblik på korrekt UL-installation skal De være opmærksom på følgende: Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturintervaller: til MOVITRAC temperaturinterval 60/75 C. Nødvendige tilspændingsmomenter for MOVITRAC 07-effektklemmerne: Se installationsanvisninger. 16 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

17 Korrekt UL-installation 4 Frekvensomformerne MOVITRAC 07 er egnede til drift på spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm i henhold til nedenstående tabeller og har en maks. spænding på 240 V AC. Sikringernes effektdata må ikke overskride værdierne i henhold til nedenstående tabeller Maksimalværdier / sikringer 230 V-omformere 400/500 V- omformere MOVITRAC 07 Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 004/005/008/011/015/ A AC 240 V AC 35 A / 250 V A AC 240 V AC 30 A / 250 V 055/ A AC 240 V AC 30 A / 250 V A AC 240 V AC 175 A / 250 V A AC 240 V AC 225 A / 250 V 220/ A AC 240 V AC 350 A / 250 V MOVITRAC 07 Maks. netstrøm Maks. netspænding Sikringer 005/008/ A AC 500 V AC 15 A / 600 V 015/022/030/ A AC 500 V AC 30 A / 600 V 055/ A AC 500 V AC 30 A / 600 V A AC 500 V AC 30 A / 600 V 150/ A AC 500 V AC 175 A / 600 V A AC 500 V AC 225 A / 600 V UL-certificeringen gælder ikke for drift på spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net). Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 17

18 4 Effekt-skærmklemme 4.3 Effekt-skærmklemme Til typestørrelse 1 /2S Til MOVITRAC 07, typestørrelse 1 / 2S, medleveres som standard en effekt-skærmklemme. Denne effekt-skærmklemme monteres sammen med omformerens monteringsskruer. 1 2 Fig. 10: Effekt-skærmklemme til MOVITRAC 07, typestørrelse 1 1. Skærmklemme 2. PE-tilslutning ( ) 02012BXX 18 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

19 Berøringsbeskyttelse 4 Til typestørrelse 2 Til MOVITRAC 07, typestørrelse 2, medleveres som standard en effekt-skærmklemme med 2 fastgørelsesskruer. Denne effekt-skærmklemme monteres med de 2 fastgørelsesskruer på X Fig. 11: Effekt-skærmklemme til MOVITRAC 07, typestørrelse 2 1. Skærmklemme 2. PE-tilslutning ( ) 01469BXX Ved hjælp af effekt-skærmklemmerne kan De meget praktisk montere skærmen for motor- og bremsetilledningen. Skærmen og PE-lederen tilsluttes som vist på figurerne ovenfor. 4.4 Berøringsbeskyttelse Til MOVITRAC 07, typestørrelse 4, medleveres som standard 2 stk. berøringsbeskyttelse, incl. 8 monteringsskruer. Berøringsbeskyttelsen monteres på de 2 afdækningsafskærmninger til effektdelens klemmer. Fig. 12: Berøringsbeskyttelse til MOVITRAC 07, typestørrelse BXX Med påmonteret berøringsbeskyttelse har omformerne MOVITRAC 07, type 4, tæthedsgrad (kapslingsklasse) IP10, uden berøringsbeskyttelse IP00. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 19

20 4 Tilslutningsdiagram 230 V 0, ,2 kw / 400 V 0, ,0 kw 4.5 Tilslutningsdiagram 230 V 0, ,2 kw / 400 V 0, ,0 kw Fig. 13: Tilslutningsdiagram for typestørrelse JDA 20 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

21 Tilslutningsdiagram 230 V 3, kw / 400 V 5, kw Tilslutningsdiagram 230 V 3, kw / 400 V 5, kw Fig. 14: Tilslutningsdiagram for typestørrelse ADA Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 21

22 4 Tilslutningsdiagram 230 V 3, kw / 400 V 5, kw Tilslutning af bremseensretter For tilslutningen af bremseensretteren kræves en separat nettilledning; forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Til K11 og K12 må der kun anvendes kontaktorer i brugskatagori AC-3 (IEC 158-1). Der skal altid anvendes jævn- og vekselstrømsidig udkobling af bremsen ved: Alle hejseværksanvendelser; Drivstationer, som kræver kort bremsereaktionstid. Ved monteringen af bremseensretteren i styreskabet skal forbindelsesledningerne mellem bremseensretter og bremse fremføres adskilt fra andre strømførende kabler/ ledninger. Fælles fremføring sammen med andre ledninger/kabler er kun tilladt, såfremt disse andre ledninger/kabler er skærmede. Ved bremser uden BG/BGE eller BME skal de pågældende tilslutningsforskrifter følges. Udførlige informationer om SEW-bremserne findes i publikationen "Drivelementer - Praktisk anvendelse af gearmotorer, Bind 4", som kan rekvireres hos SEW Eurodrive. Funktionsbeskrivelse af klemmerne Klemme Funktion X1 L1/L2/L3/PE Nettilslutning L/N/PE X2 U/V/W/PE Motortilslutning X3 PE/+R/-R Tilslutning bremsemodstand X10: VO24 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 VOTF DO01-C DO01-NO DO01-NC DO02 GND AI11 AI12 GND SC11 SC12 GND SC21 SC22 GND Hjælpespændingsudgang + 24 V (maks. 50 ma) Binær-indgang 1, fast på "Højre/stop" Binær-indgang 2, fra fabrik på "Venstre/stop" Binær-indgang 3, fra fabrik på "Frikobling" Binær-indgang 4, fra fabrik på "11/n12" Binær-indgang 5, fra fabrik på "n21/n22" (TF kan kun tilsluttes til DI05) Spændingsforsyning for TF (PTC-temperaturføler) Binær-udgang 1, fra fabrik på "/Fejl" Binær-udgang1, sluttekontakt Binær-udgang 1, brydekontakt Binær-udgang 2, fra fabrik på "Bremse fra" (I maks ma) Referencepotentiale Analog-indgang V / 0(4) ma Referencepotentiale Systembus High, indgående Systembus Low, indgående Referencepotentiale Systembus High, udgående Systembus Low, udgående Referencepotentiale SC21 og SC22 er deaktiveret med S12 = ON. Dette er nødvendigt på omformere for enden af bussen. X11 RS-485 -grænseflade for UWS21A til PC eller parametermodul UBP11A 22 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

23 Generelle bemærkninger om idrifttagningen I Idrifttagning Betjening af IN/OUT-tasten : Med et enkelt tryk på tasten kommer man længere ned i menustrukturen (valg af funktioner), med 2 tryk på tasten skiftes til højere niveauer i menustrukturen. 5.1 Generelle bemærkninger om idrifttagningen Ved idrifttagningen skal sikkerhedsanvisningerne ubetinget overholdes! Forudsætninger Forudsætningen for en problemfri idrifttagning af frekvensomformeren er korrekt projektering af drivstationen. Frekvensomformerne MOVITRAC 07 er fra fabrikken indstillet således, at de passer til den effektmæssigt tilpassede SEW-motor (4-polet, 50 Hz). Motoren kan tilsluttes og drivstationen startes straks. De i dette kapitel beskrevne idrifttagningsfunktioner tjener til at indstille omformeren optimalt til den faktisk tilsluttede motor og de aktuelle marginalbetingelser. 5.2 Forberedelser og hjælpemidler Installationen kontrolleres (kapitel Installation ). Net og motor tilsluttes. Signalklemmerne må ikke tilsluttes endnu! Net tilkobles. Display viser: Stop. Signalklemmer programmeres. Korrekt forindstilling af parametrene (f.eks. fabriksindstilling). Kontrol af den indstillede klemmekonfiguration ( P60_ (MOVITOOLS) / P60- (display)). Net frakobles. Signalklemmer tilsluttes. Net tilkobles. Som følge af idrifttagningen ændres parameterværdier automatisk. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 23

24 5 I 0 Integreret betjeningspanel 5.3 Integreret betjeningspanel Betjening Principielt gælder følgende: Med et enkelt tryk på -tasten fås Redigering, med et dobbeltklik på -tasten forlades redigeringsfunktionen. Funktioner på betjeningspanelet Tasterne UP, DOWN og IN/OUT benyttes til menustyring, tasterne RUN og STOP/RE- SET til styring af drivstationen, og setpunkt-potentiometeret anvendes til indstilling af setpunkt-værdierne: "UP" til scrolling op gennem symbolerne og ændring af parametre. "IN/OUT" til aktivering og deaktivering af hhv. symbolerne og parametermenuerne. "DOWN" til scrolling ned gennem symbolerne og ændring af parametre. RUN STOP RESET Med "RUN" kan drivstationen startes. "STOP/RESET" anvendes til at nulstille fejl (reset) og til at stoppe drivstationen. 24 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

25 Principiel betjening med det integrerede betjeningspanel I Principiel betjening med det integrerede betjeningspanel rpm A n11 n12 n max Par [rpm] 2x [rpm] [A] 1x [s/rpm] <-2x 1x-> P081 <-2x 1x-> [F F-99] P P861 <-2x 1x-> [ms/%/...] <-2x 1x-> P P-05 [kw/hz/...] <-2x 1x-> Fig. 15: Principiel betjening med det integrerede betjeningspanel (2x = dobbeltklik) 02968DXX Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 25

26 5 I 0 Principiel betjening med det integrerede betjeningspanel Valgbare symboler Følgende symboler kan vælges med tasterne Symbol rpm A Funktion Indikering af omformerstatus eller (ved status "Drivstation frikoblet") det beregnede aktuelle omdrejningstal i [rpm] Indikering af wattløs udgangsstrøm i [A] Indstilling af accelerationsrampen i [s] og Indstilling af forsinkelsesrampen i [s] n max n11 n12 Par Indstilling af maks. omdrejningstal i [rpm] Indstilling af fast setpunkt-værdi n11 i [rpm] Indstilling af fast setpunkt-værdi n12 i [rpm] Motoridrifttagning P P-06 Indstilling af omformerparametrene Aktivering af den manuelle setpunkt-indstilling på betjeningspanelet Menustyring Ændring af parametre Indikering Statusindikeringer Den i symbolet integrerede LED lyser, når symbolet er valgt. Ved symboler, som kun præsenterer indikeringsværdier, vises den aktuelle værdi straks på 7-segmentdisplayet. Efter at have valgt symbolet Par (indikering: P---) kan De ved først at trykke på tasten og derefter med og vælge den ønskede parameter. Med et enkelt tryk på -tasten vises nummeret på den ønskede parameter. For at ændre parameterværdien, skal der trykkes én gang til på -tasten. Den blinkende LED i det tilhørende symbol indikerer, at værdien nu kan ændres. Værdien bliver aktiv, når ændringsmodusen forlades med 2 tryk på -tasten eller ca. 1 sekund efter sidste tryk på tasten. Ved parametrene for klemmekonfigurationerne ( , 620, 621) kan der på betjeningspanelet ved hjælp af parametrene 60- und 62- vælges færdige kombinationer. Hvis der med MOVITOOLS indstilles en kombination, der afviger herfra, så viser displayet Ved at vælge symbolet rpm vises den aktuelle status, eller hvis status er "Drivstation frikoblet", vises her det beregnede aktuelle omdrejningstal. Drivstation "Regulatorspærre": dis (disable) Drivstation "Ingen frikobling": StoP (Stop) Drivstation "Frikoblet": 8888 (Aktuelt omdrejningstal) Fabriksindstilling kører: SEt (Set) 26 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

27 Manuel setpunkt-indstilling og ekstern setpunkt-indstilling I 0 5 Fejlindikering Hvis der forekommer en fejl, skifter indikeringen til symbolet rpm og fejlkoden vises blinkende, f.eks. F-11 (se fejllisten i kapitlet Drift og service ). Advarsler Nogle parametre må ikke ændres i alle driftssituationer. Forsøges dette alligevel, ses indikeringen r r-32. Samtidigt vises en kode, som svarer til den aktuelle handling, f.eks. r-28 (regulatorspærre nødvendig) (se lister over advarsler i kapitlet Drift og service ). 5.5 Manuel setpunkt-indstilling og ekstern setpunkt-indstilling Manuel setpunkt-indstilling på betjeningspanelet (lokal manuel drift): LED blinker Ekstern setpunkt-indstilling (styring via klemmer, seriel grænseflade og setpunktpotentiomer til AI11/AI12) Manuel setpunkt-indstilling Fig. 16: Manuel setpunkt-indstilling (2x = dobbeltklik) 03158BXX De eneste relevante størrelser i modus "Manuel setpunkt-indstilling" er: P122 Local Pot.-modus Taster "RUN" og "STOP/RESET" Setpunkt-potentiometer Omdrejningstallet begrænses af P301 Min. omdrejningstal og P302 Maks. omdrejningstal. Efter en fejl kan der via klemme eller via grænseflade udføres en reset med tasten "STOP/RESET". Efter reset er modus "Manuel setpunkt-indstilling" atter aktiv, drivstationen forbliver i stopstilling. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 27

28 5 I 0 Manuel setpunkt-indstilling og ekstern setpunkt-indstilling Indikeringen Stop blinker som tegn på, at drivstationen atter skal frikobles med tasten "RUN". Parameteren P760 Låsning Run/Stop-taster er uvirksom i modus "Manuel setpunktindstilling". Ønsket omdrejningstal Ekstern setpunktindstilling Ønsket omdrejningsretning Omdrejningsfrikobling med RS-485 eller SBus Omformeren kan frikobles med tasten "RUN" og standses igen med tasten "STOP/ RESET". Funktionen af de 2 taster kan frakobles med P760 Låsning Run/Stop-taster. Den ønskede omdrejningsretning bestemmes med: "Højre/stop" og "Venstre/stop" med P101 Styrekilde = KLEMMER eller P101 Styrekilde = 3 WIRE-CONTROL. Polariteten af setpunkt-værdien i procesdataordet med P101 Styrekilde = RS-485 eller SBus og P100 Setpunkt-kilde = RS-485 eller SBus Det ønskede omdrejningstal bestemmes med: Setpunkt-potentiometeret (når P121 Addition setpunkt-potm. står på ON) P100 Setpunkt-kilde Faste setpunkter Faste setpunkter med analog-indgang Procesdataord fra SBus eller RS-485 (RS-485 kun til service-formål) Motorpotentiometer Indstilles P101 Styrekilde og P100 Setpunkt-kilde på RS-485 eller SBus, så er følgende omdrejnings-frikoblinger mulige (RS-485 kun til service-formål): Klemme "Højre/stop" Klemme "Venstre/stop" Omdrejningsfrikobling 0 0 Drivstation spærret 1 0 Højre / n setp > (venstre spærret) 0 1 Venstre / n setp < (højre spærret) 1 1 Venstre og højre Indstilles P101 Styrekilde derimod på RS-485 eller SBus og P100 Setpunkt-kilde på UNIPOL./FAST, MOTORPOTM., FAST + AI1 eller FAST * AI1, så er det kun omdrejningsretningen "Højre", der er frikoblet. STOP/RESET STOP RESET RUN RUN Tasten "STOP/RESET" har prioritet i forhold til en frikobling via klemme eller en frikobling via grænseflade. Hvis en drivstation standses med "STOP/RESET"-tasten, så skal den igen frikobles med "RUN"-tasten. Efter en fejl og med programmeret fejlreaktion kan der udføres en reset med "STOP/ RESET"-tasten. Drivstationen er så spærret og skal frikobles med RUN-tasten. Hvis drivstationen er stoppet med tasten "STOP/RESET", blinker indikeringen Stop som tegn på, at drivstationen skal frikobles med tasten "RUN". 28 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

29 Manuel setpunkt-indstilling og ekstern setpunkt-indstilling I 0 5 Eksternt setpunktpotentiometer Det eksterne setpunkt-potentiometer virker ikke med aktiveret manuel drift. Parameter 121 Addition setpunkt-potentiometer på betjeningspanel skal stå på ON. Derer2måder at tilslutte et eksternt setpunkt-potentiometer på: med formodstand Modstandsværdien for det eksterne setpunkt-potentiometer R1 bør ligge på ca.10 kω. Formodstanden R2 bør have en modstandsværdi på ca. 12 kω CXX Fig. 17: Eksternt setpunkt-potentiometer med DI01 = Højre/stop / DI02 = Venstre/stop / DI03 = Frikobling / DO02 = Bremse uden formodstand Modstandsværdien for det eksterne setpunkt-potentiometer R1 bør ligge på ca.47 kω. Med ekstern setpunkt-potentiometer uden formodstand må der ikke tilsluttes nogen TF AXX Fig. 18: Eksternt setpunkt-potentiometer med DI01 = Højre/stop / DI02 = Venstre/stop / DI03 = Frikobling / DO02 = Bremse Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 29

30 5 I 0 Idrifttagning med det integrerede betjeningspanel 5.6 Idrifttagning med det integrerede betjeningspanel Fig. 19: Idrifttagning med det integrerede betjeningspanel (2x = dobbeltklik / * = Fabriksindstilling) 02975GXX P-01 = Modus P-03 = Nom. motoromdrejningstal P-05 = Nom. motorspænding P-02 = Nom. motoreffekt P-04 = Nom. motorfrekvens 30 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

31 Idrifttagning med det integrerede betjeningspanel I 0 5 Generelt Af hensyn til problemfri idrifttagning skal parametrene P-01 til P-06 være angivet korrekt, hvis ikke den motor, der er angivet i tabellen over motorvalg, er tilsluttet (adgang via ): Nr. Betegnelse Område / fabriksindstilling P-01 Modus P-02 Nom. motoreffekt P-03 Nom. motoromdrejningstal P-04 Nom. motorfrekvens VFC 1 eller VFC 1 & HEJSEVÆRK (kan kun indstilles imovitools) VFC 1 & DC-BREMSNING VFC 1 & FANGNING U/f-KARAKTERISTIK U/f-KARAKTERISTIK & DC-BREMSNING [kw] Fabriksindstilling: Nom. motoreffekt i kw svarende til nom omformereffekt. Tilsluttes der en mindre eller en større motor (maks. 1 typesprings difference), skal der her vælges en værdi, som ligger så tæt på den nom. motoreffekt som muligt [rpm] [Hz] P-05 Nom. motorspænding [V] Det maksimale omdrejningstal P302 sættes ved udførelsen af idrifttagningen automatisk til standard-omdrejningstallet. Aktivering af idrifttagning Forudsætninger: Drivstation "Ingen frikobling": Stop (Stop) Hele idrifttagningsproceduren er først afsluttet, når man med tilbage til hovedmenu-niveauet. -tasten er vendt VFC Standard-indstillingen for denne modus er U/f. Ønskes højt drejningsmoment, konstantdrift med små frekvenser, nøjagtig slipkompensation og mere dynamiske egenskaber, skal idrifttagningen ske i modus VFC eller VFX + DC-bremse. Dette sker ved, at man ved idrifttagning med betjeningspanelet via symbolet i punkt P-01 vælger modus VFC (indikering 0 på betjeningspanelet) eller VFC + DC-bremse (indikering 3 på betjeningspanelet) og derefter med parameter 320 Automatisk justering foretager en indjustering (kalibrering) af motoren. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 31

32 5 I 0 Startafmotoren 5.7 Start af motoren Analoge setpunkt-værdier Følgende tabel viser, hvilke signaler der ved setpunkt-forvalget "UNIPOL/FAST SET- PUNKT" (P100) skal være påtrykt klemmerne X10:2... X10:4 (DIØ1... DIØ5), for at drivstationen drives med de analoge setpunkt-værdier. Klemme X10:13/14 X10:2 X10:3 X10:4 Funktion Analogindgang Højre/stop Venstre/stop Frikobling /Ingen frikobling X X X 0 Frikobling og stop X Højrerot. 50 % af n maks 5 V Højrerotation n maks 10 V Venstrerot. 50 % af n maks 5 V Venstrerotation n maks 10 V X = Vilkårligt 0 = Low 1 = High Følgende driftsdiagram viser som eksempel, hvorledes drivstationen med den viste konfiguration af klemmerne X10:2...X10:6 startes med de interne faste setpunktværdier. Fig. 20: Driftsdiagram med interne faste setpunkt-værdier 02981ADE X10:2 = Højre/stop X10:4 =Frikobling/hurtigstop X10:6 = n12/n22 X10:3 = Venstre/stop X10:5 = n11/n21 32 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

33 Indlæsning af et LOGODrive-program I Indlæsning af et LOGODrive-program Start MOVITOOLS-manager. Tilslut MOVITRAC 07 via grænsefladekonverteren UWS21A til en ledig seriel grænseflade (port) på PC en. Vælg denne grænseflade i gruppen PC-COM. Tilslut MOVITRAC 07 til netspændingen. Tryk på knappen Aktualisieren (Opdatér).Dereftersøges alle tilsluttede omformere, som vises i omformerlisten. Tryk på knappen LOGODrive. Indlæs detønskede program med Datei / Öffnen (Filer / Åbn...). Kompilér programmet med Programm / Kompilieren (Program / Kompilering). Indlæs programmet med Programm / Laden (Program / Indlæs) imovitrac 07. Start programmet med Programm / Starten (Program / Start). Hvis omformeren er i færd med at behandle et program, vises dette ved indikeringen af omdrejningstallet med en decimalprik efter de 4 cifre i displayet. 5.9 Parameterliste Alle parametre, som også kan vises med symbolet Par på betjeningspanelet og kan ændres, er i spalten "BF" (BF = betjeningspanel) mærket med en. Hvis der er valgmulighed, er fabriksindstillingen fremhævet med fed skrift. Nr. BF Index Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter dec. Display MOVITOOLS idrifttagning 0 Display-værdier (kun læselige) 00_ Procesværdier 000 Omdrejningstal rpm [rpm] (med fortegn) 002 Frekvens [Hz] (med fortegn) 004 Udgangsstrøm [% I N ] (størrelse) 005 Effektiv strøm [% I N ] (med fortegn) 008 Mellemkredsspænding [V] 009 Udgangsstrøm A [A] Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 33

34 5 I 0 Parameterliste Nr. BF Index dec. Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning 01_ Statusindikeringer 010 Omformerstatus rpm [Tekst] 011 Driftstilstand rpm [Tekst] 012 Fejlstatus rpm [Tekst] 014 Kølelegemetemperatur [ C] 02_ Analogt setpunkt 020 Analog-indgang [V] AI1 03_ Binær-indgange 031 Binær-indgang HØJRE/STOP (fast konfiguration) DI Binær-indgang VENSTRE/STOP (fabriksindstilling) DI Binær-indgang FRIKOBLING/STOP (fabriksindstilling) DI Binær-indgang n11/n21 (fabriksindstilling) DI Binær-indgang n12/n22 (fabriksindstilling) DI Binær-indgange Binær indikering DI01... DI05 05_ Binær-udgange 051 Binær-udgang /FEJL (fabriksindstilling) DO Binær-udgang BREMSE FRA (fabriksindstilling) DO Binær-udgange Binær indikering DO01, DO02 07_ Omformerdata 070 Omformertype [Tekst] 071 Nom. [A] udgangsstrøm 076 Firmware [Ref. nr. og version] standard-version 08_ Fejlhukommelse Fejl t-0 Fejlkode Baggrundsinformationer vedr. tidligere forekomne fejl. 09_ Busdiagnose 090 PD-konfiguration 1PD+PARAMETER/1PD/2PD+ PARAMETER/2PD/3PD+PARAMETER/ 3PD PA 1 Setpunkt [hex] PA 2 Setpunkt [hex] PA 3 Setpunkt [hex] 097 PE 1 Akt. værdi [hex] 098 PE 2 Akt. værdi [hex] 099 PE 3 Akt. værdi [hex] 34 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

35 Parameterliste I 0 5 Nr. BF Index dec. 1 Setpunkter / integratorer 10_ Setpunkt-forvalgl Setpunkt-kilde UNIPOL./FAST SETPUNKT RS-485 MOTORPOTENTIOMETER FAST SETPUNKT + AI1 FAST SETPUNKT * AI1 SBus Frekvensindgang (under forberedelse) Styrekilde KLEMMER RS-485 SBus 3-WIRE-CONTROL Frekvensskalering Indstillingsområde [khz] 11_ Analog-indgang 1 (+ 10 V) AI1 Skalering AI1 Modus /min (0 10 V) N-MAKS (0 10 V) N-MAKS (0 20 ma) N-MAKS (4 20 ma) 12_ Analog-indgang 2 (setpunkt-potentiometer på integreret betjeningspanel) Addition setpunkt-potm. off on Local-Pot.-Mode _ Omdrejningsramper OFF ON Rampe t11 op [s] Rampe t11 ned [s] Hurtigstoprampe t [s] Rampebegrænsning 0 1 UNIPOLÆR HØJRE UNIPOLÆR VENSTRE BIPOLÆR HØJRE + VENSTRE NEJ JA 15_ Motorpotentiometer-funktion Rampe t3 op [s] Gemmer sidste setpunkt-værdi Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning off on OFF ON 16_ Faste setpunkt-værdier (sæt1) Internt setpunkt n [rpm] n Internt setpunkt n [rpm] n Internt setpunkt n [rpm] Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 35

36 5 I 0 Parameterliste Nr. BF Index dec Internt setpunkt [% I n ] n11 PI-regulator Internt setpunkt [% I n ] n12 PI-regulator Internt setpunkt [% I n ] n13 PI-regulator 17_ Faste setpunkt-værdier (sæt2) Internt setpunkt [rpm] n Internt setpunkt [rpm] n Internt setpunkt [rpm] n Internt setpunkt [% I n ] n21 PI-regulator Internt setpunkt [% I n ] n22 PI-regulator Internt setpunkt n23 PI-regulator [% I n ] 2 Regulatorparametre 25_ PI-regulator PI-regulator OFF ON NORMAL ON INVERTERET P-forstærkning I-andel [s] PI- aktuel værdi - modus PI- aktuel værdi - skalering PI- aktuel værdi - offset Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning [%] V ma ma 3 Motorparametre 30_ Begrænsninger Min [rpm] omdrejningstal Maks. nmax [rpm] omdrejningstal Strømgrænse [% I n ] 36 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

37 Parameterliste I 0 5 Nr. BF Index dec. 32_ Motorindjustering (kalibrering) Automatisk indjustering off on OFF ON Boost [%] IxR-indjustering [%] Formagnetiseringstid [ms] Slipkompensation [rpm] Tomgangssvingningsdæmpning 4 off on OFF ON Referencemeddelelser 40_ Omdrejnings-referencemeddelelse Omdrejningsreferenceværdi [rpm] Hysterese [rpm] Forsinkelsestid [s] Meddelelse = "1" ved 0 1 n < n ref n > n ref 45_ PI-regulator-referencemeddelelse PI- aktuel værdi - tærskel [%] 5 Kontrolfunktioner 50_ Omdrejnings-overvågninger Omdrejningsovervågning Forsinkelsestid [s] Klemmekonfiguration 60_ Binær-indgange Binær-indgange DI01 er fast konfigureret med HØJRE/STOP. Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning OFF MOTOR & GENERATOR DI02 DI03 DI04 DI05 VEN./STOP FAST SP. OMK. n11/n21 n12/n22 VEN./STOP FRIKOBLING n11/n21 n12/n22 VEN./STOP FRIKOBLING M.POTM.OP M.POTM.NED FRIKOBLING FAST SP. OMK. n11/n21 n12/n22 VEN./STOP SP.-OVERT. n11/n21 n12/n22 VEN./STOP FRIKOBLING EKST. FEJL FEJL-RESET VEN./STOP FRIKOBLING FEJL-RESET TF-FEJL VEN./STOP EKST. FEJL n11/n21 n12/n22 VEN./STOP FRIKOBLING n11/n21 REGUL.-SP. (afvigende kombination indstillet med MOVITOOLS) Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 37

38 5 I 0 Parameterliste Nr. BF Index dec Binær-indgang DI Binær-indgang DI Binær-indgang DI Binær-indgang DI05 62_ Binær-udgange Binær-udgange Binær-udgang DO Binær-udgang DO02 7 Styrefunktioner 70_ Driftsmåder (modi) Modus (indstilles på betjeningspanelet med,p-01) "0" _ Setpunkt-stop-funktion Setpunkt-stopfunktion off on INGEN FUNKTION FRIKOBLING /STOP HØJRE/STOP VENSTRE/STOP n11/n21 n12/n22 FAST SETPUNKT OMKOBBELBART MOTORPOTENTIOMETER OP MOTORPOTENTIOMETER NED /EKST. FEJL FEJL-RESET SETPUNKT OVERTAGES TF-MEDDELELSE (kun ved DI05) REGULATORSRÆRRE DO01 DO02 /FEJL BREMSE FRA DRIFTSKLAR BREMSE FRA OMDR.-REFERENCE BREMSE FRA SP.-AKT. VÆRDI SML. BREMSE FRA /FEJL OMDR.-REFERENCE FEJL SETP.-AKT. VÆRDI-SML. /FEJL DRIFTSKLAR /FEJL DREJEFELT ON /FEJL PI-AKT.VÆRDI-REF. PI-AKT. VÆRDI-REF. BREMSE FRA (afvigende kombination indstillet med MOVITOOLS) INGEN FUNKTION /FEJL DRIFTSKLAR UDGANGSTRIN ON DREJEFELT ON BREMSE FRA OMDREJNINGS-REFERENCE SETPUNKT-AKTUEL VÆRDI-SAMMENLIGN. PI-AKT. VÆRDI-REFERENCE VFC 1 VFC 1 & DC-BREMSNING VFC & fangning VFC & hejseværk (kun med MOVITOOLS) U/f-KARAKTERISTIK U/f-KARAKTERISTIK & DC-BREMSNING OFF ON Stop-setpunkt [rpm] Start-offset [rpm] 73_ Bremsefunktion Bremsetid [s] 76_ Manuel betjening Låsning Run/ Stop -taster Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning no yes NEJ JA 38 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

39 Parameterliste I 0 5 Nr. BF Index dec. 8 Omformerfunktioner 80_ Setup Fabriksindstilling yes no Parameterspærre off on Reset statistikdata _ Seriel kommunikation RS-485 Adresse RS-485 Gruppeadresse RS-485 Remote [s] Timeout SBus Adresse SBus Gruppeadresse SBus Time-out [s] SBus Baud-rate _ Bremsedrift kvadrant-drift off on 83_ Fejlreaktioner Reaktion /EKST. FEJL Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning 2 4 FABRIKSINDSTILLING NEJ VED LEVERING FRA FABRIK OFF ON NEJ FEJLHUKOMMELSE 125 kbaud 250 kbaud 500 kbaud 1000 kbaud OFF ON 84_ Reset-egenskaber Manuel reset JA NEJ 86_ Modulation PWM-frekvens PWM fast yes no LYNSTOP/FEJL HURTIGSTOP/FEJL 4 khz 8 khz 12 khz 16 khz JA NEJ Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 39

40 5 I 0 Parameterliste Nr. BF Index dec. 87_ Feltbus-parametrering Setpunktbeskrivelse PA Setpunktbeskrivelse PA Setpunktbeskrivelse PA Aktuel værdi - beskrivelse PE Aktuel værdi - beskrivelse PE Aktuel værdi - beskrivelse PE3 Betegnelse Område / fabriksindstilling Værdi efter Display MOVITOOLS idrifttagning PA-data frikobles OFF ON 9 IPOS/LOGODrive-Parametre 93_ IPOS/LOGODrive Specialfunktioner 931 Task 1/2 off on 932 Task 2 off on INGEN FUNKTION (fabriksindstilling P872) OMDREJNINGSTAL (fabriksindstilling P871) MAKS. OMDREJNINGSTAL RAMPE STYREORD 1 (fabriksindstilling P870) OMDREJNINGSTAL [%] PI-REGULATOR-SETPUNKT INGEN FUNKTION OMDREJNINGSTAL (fabriksindstilling P874) UDGANGSSTRØM (fabriksindstilling P875) EFFEKTIV STRØM STATUSORD 1 (fabriksindstilling P873) OMDREJNINGSTAL [%] IPOS-PE-DATA PI-REGULATOR [%] 40 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

41 Informationer om fejl 6 6 Drift og service 6.1 Informationer om fejl Fejlhukommelse Udkoblingsreaktioner Straksudkobling Hurtigstop med låsning Hurtigstop uden låsning Reset Strømgrænse Fejlmeddelelsen gemmes i fejlhukommelsen P080. En ny fejl gemmes først efter kvittering af fejlmeddelelsen. Den senest forekomne fejl indikeres på den lokale betjeningsenhed. Dette har til følge, at der i tilfælde af dobbeltfejl som f.eks. F-07 Overspænding mellemkreds og efterfølgende F-34 Rampe-timeout ikke er overensstemmelse mellem den gemte fejl i P080 og den på betjeningsenheden indikerede værdi (her F-07 i P080 og F-34 på betjeningsenheden). På tidspunktet for fejlens opståen gemmes følgende informationer: Opstået fejl / Status for de binære ind-/udgange / Omformerens driftstilstand / Omformerstatus / Kølelegemetemperatur / Omdrejningstal / Udgangsstrøm / Effektiv strøm / Omformerbelastning / Mellemkredsspænding. Afhængigt af fejltypen er der 3 udkoblingsreaktioner: Låsning (blokering) vil sige: Udgangstrin spærret, reset nødvendig. Omformeren kan ikke længere bremse drivstationen; i tilfælde af fejl bliver udgangstrinnet højimpedant og bremsen falder straks ind. Drivstationen nedbremses ved hjælp af stop-rampen t13. Når P301 Min. omdrejningstal er nået, falder bremsen ind. Udgangstrinnet bliver højimpedant. Ved P820 4Q-drift = Nej sker der ingen forsinkelse på en rampe, men der udføres en jævnstrømsbremsning. Drivstationen nedbremses ved hjælp af stop-rampen t13. Når P301 Min. omdrejningstal er nået, falder bremsen ind. Ved P820 4Q-drift = Nej sker der ingen forsinkelse på en rampe, men der udføres en jævnstrømsbremsning. En fejlmeddelelse kan kvitteres som følger: Netudkobling og -genindkobling. Anbefaling: Udkoblingstiden for netkontaktoren skal være på mindst 10 sekunder. Reset via indgangsklemmer, dvs. via en hertil konfigureret binær-indgang (DIØ1...DIØ5). Manuel reset i MOVITOOLS (P840 Manuel reset = JA eller i statusvinduet med resetknappen) Manuel reset på betjeningspanelet (tast "STOP/RESET") Tasten "STOP/RESET" har prioritet i forhold til frikobling via klemmer eller frikobling via grænseflade. Efter en opstået fejl og programmeret fejlreaktion kan der udføres en reset med "STOP/ RESET"-tasten. Drivstationen er spærret efter reset og skal frikobles med "RUN"- tasten. Når strømgrænsen er nået, begynder omdrejningsindikeringen at blinke. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 41

42 6 Fejlliste (F F-97) 6.2 Fejlliste (F F-97) Nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Afhjælpning 00 Ingen fejl 01 Overstrøm Straksudkobling 03 Jordslutning Straksudkobling 06 Faseudfald net (kun ved 3- faset omformer) 07 Overspænding mellemkreds 04 Bremsechopper Straksudkobling Forlæng forsinkelsesramper. Kontrollér tilledningen til bremsemodstanden. Straksudkobling Straksudkobling 08 Omdrejningsovervågning Straksudkobling Kortslutning på udgangen. Kobling på udgangen. Forstormotor. Defekt udgangstrin. Rampebegrænsning (P138) er OFF. Jordslutningsfejl i motoren. Jordslutningsfejl i omformeren. Jordslutning i motortilledningen. Overstrøm (sef-01). Generatorisk effekt for stor. Bremsemodstandskreds afbrudt. Kortslutning i bremsemodstandskredsen. Bremsemodstand er for højimpedant. Bremse-chopper er defekt. Faseudfald. Fjern kortslutningen. Kobling kun med spærret udgangstrin. Tilslut en mindre motor. Hvis fejlen ikke kan reset es, kontaktes SEW-Kundeservice. Rampebegrænsning (P138 = ON) Udskift motoren. Udskift MOVITRAC 07. Fjern jordslutningen. Se F-01. Fjern kortslutningen. Kontrollér de tekniske data for bremsemodstanden. Udskift MOVITRAC 07. Kontrollér nettilledningen. Mellemkredsspænding for høj. Forlæng forsinkelsesramper. Kontrollér tilledningen til bremsemodstanden. Kontrollér de tekniske data for bremsemodstanden. Strømregulator arbejder på indstillingsgrænsen på grund af: Mekanisk overbelastning. Faseudfald på nettet. Faseudfald på motoren. 11 Overtemperatur Hurtigstop med låsning Maks. omdrejningstal for modus VFC overskredet. 10 ILLOP Nød-stop Fejlkommando ved programudførelsen. Forkerte betingelser ved programudførelsen Systemfejl Straksudkobling 25 EEPROM Hurtigstop med låsning Reducér belastningen. Forøg indstillet forsinkelsestid P501 Kontrollér strømbegrænsningen. Forlæng forsinkelsesramper. Kontrollér netfaserne. Kontrollér motortilledning og motor. Reducér maks. omdrejningstal. Kontrollér programmet. Kontrollér programforløbet. Termisk overbelastning af omformeren. Reducér belastningen og / eller sørg for tilstrækkelig køling. Hvis bremsemodstanden er integreret i kølelegemet: Montér bremsemodstanden eksternt. Fejl i omformer-elektronikken, evt. forårsaget af EMC-påvirkning Fejl ved tilgang til EEPROM Jordforbindelser og skærmninger kontrolleres og forbedres om nødvendigt. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-Kundeservice. Kald fabriksindstillingen, udfør reset og foretag omparametrering. Optræder fejlen igen, kontaktes SEW- Kundeservice. 42 Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07

43 Fejlliste (F F-97) 6 Nr. Betegnelse Reaktion Mulig årsag Afhjælpning 26 Ekstern klemme Programmer bar 31 TF-udløser Hurtigstop med låsning Eksternt fejlsignal indlæst via programmerbar indgang. Motoren er for varm, TF har udløst. TF til motor slet ikke eller ikke korrekt tilsluttet. Forbindelsen mellem MOVITRAC 07 og TF på motor afbrudt. 32 Indeks overløb Nød-stop Programmeringprincipper ikke overholdt, derfor internt stack -overflow. 34 Rampe- Timeout 43 RS-485 Time-out Straksudkobling 37 Watchdogtimer Straksudkobling 38 Systemsoftware Straksudkobling Hurtigstop uden låsning 1) 44 Omformerbelastning Straksudkobling 45 Initialisering Straksudkobling med låsning 47 Systembus time-out Hurtigstop uden låsning 1) Hvis hurtigstop-rampetiden t13 efter fjernelse af frikoblingen overskrides med en bestemt tid (mens drejefeltet endnu er indkoblet), meddeles F34. Fejl under kørsel af system-software. Systemfejl Kommunikationen mellem omformer og PC afbrudt Omformerbelastningen (Ixt-værdi) for stor. Fejl ved initialiseringen. Fejl ved kommunikation på systembussen 77 Styreord Ingen Der er gjort forsøg på at indstille en ugyldig automatik-modus (via ekstern styring). 81 Startbetingelse Straksudkobling 82 Udgang åben Straksudkobling 94 Kontrolsum EEPROM Kun i modus "VFC-hejseværk": To eller alle udgangsfaser er afbrudt. Motorens mærkeeffekt er for lille i forhold til omformerens mærkeeffekt. Straksudkobling Kun i modus "VFC-hejseværk": Der kunne ikke påtrykkes motoren en tilstrækkelig høj strøm i løbet af formagnetiseringstiden: Motorens mærkeeffekt er for lille i forhold til omformerens mærkeeffekt. Tværsnittet på motortilledningen er for lille. EEPROM er defekt. Aktuel fejlårsag elimineres, om nødvendigt omprogrammeres klemmen. Lad motoren køle af og reset fejlen. Kontrollér tilslutninger/forbindelser mellem MOVITRAC 07 og TF. Kontrollér og korrigér brugerprogrammet. Forlæng hurtigstop-rampetiden. Jordforbindelser og skærmninger kontrolleres og forbedres om nødvendigt. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-Kundeservice. Jordforbindelser og skærmninger kontrolleres og forbedres om nødvendigt. Optræder fejlen gentagne gange, kontaktes SEW-Kundeservice. Kontrollér forbindelsen mellem omformeren og PC en. Reducér effektafgivelsen. Forlæng ramperne. Hvis nævnte punkter ikke er mulige, installeres en større omformer. Kontakt SEW-Kundeservice for råd og vejledning. Kontrollér systembus-forbindelsen. Kontrollér den serielle forbindelse til den eksterne styring. Kontrollér den eksterne styrings skriveværdier. Kontrollér forbindelsen mellem omformeren og motoren. Kontrollér idrifttagningsdata og udfør om nødvendigt ny idrifttagning. Kontrollér forbindelsen mellem omformeren og PC en. Kontakt SEW-Kundeservice for råd og vejledning. Installations- og driftsvejledning - MOVITRAC 07 43

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed Udgave 3/27 11586281 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B. Driftsvejledning. Udgave 02/2008 16602099 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service MOVITRAC B Udgave 02/2008 16602099 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige anvisninger... 5 1.1 Sikkerhedsanvisningernes

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

MOVITRAC 31C Frekvensomformer

MOVITRAC 31C Frekvensomformer T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/2000 08/198/96 1050 9720 / 072000 C U L U L Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko,

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller 27. november 2009 Søren F. Jensen 1 Denne præsentation Overblik for tekniske forskrifter til vindmøller Fokusområder for krav til små vindmøller Proces omkring

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA

Driftsvejledning. Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A. Udgave 08/2007 11491493 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Stationær energiforsyning Forsyningsenhed MOVITRANS TPS10A Udgave 08/2007 11491493 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 6/21 1171498 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Systemhåndbog MOVITRAC B

Systemhåndbog MOVITRAC B Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Systemhåndbog MOVITRAC B Udgave 09/2011 16964896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Systembeskrivelse MOVITRAC B... 6 1.1

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Idriftssættelse af type MSA Softstartere.

Idriftssættelse af type MSA Softstartere. Idriftssættelse af type MSA Softstartere. MSA er en kompakt, enkel/let at installere softstartertype, som kan leveres til store effekter og forskellige spændingsområder. De kan leveres som 3 fasede fuldstyrede,

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere