3. Standard for rengøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Standard for rengøring"

Transkript

1 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner borgeren har. At medvirke til at borgeren føler velvære i egen bolig. At medvirke til at opretholde borgerens/familiens livskvalitet. Hvordan tildeles hjælpen: Visitator vurderer, i samarbejde med borgeren, behov for hjælp ud fra nedenfor nævnte kriterier, og der udfærdiges en borgerkontrakt. Når hjælpen er bevilliget vil borgeren senest 3 hverdage efter blive kontaktet med henblik på dato og tidspunkt for hjælpen. Ydelsen skal iværksættes indenfor - og senest 7 hverdage efter, at afgørelsen er truffet - med mindre andet aftales. Hvem kan modtage ydelsen: Borgere der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv kan udføre opgaven eller har behov for hjælp/støtte hertil. Borgere, hvor raske voksne i husstanden varetager dele af de ydelser, som normalt ville blive ydet af hjemmeplejen (f.eks. personlig pleje.) Hvor ofte gives ydelsen: Rengøring ydes efter behov, som udgangspunkt hver 2. uge. I forbindelse med start af rengøring, vil det første besøg have karakter af hovedrengøring, hvis det skønnes nødvendigt. Rengøring hver 2. uge kan ydes til: Borgere, hvis funktionsniveau gør det muligt selv at udføre dele af det huslige arbejde, (f.eks. almindelig oprydning, ordne håndvask på toilet m.m.). Borgere der bor i ældre-/handicapvenlige boliger (mindre - og nemmere at rengøre). Rengøring hver uge kan ydes til: Borgere, der på grund af betydeligt nedsat funktionsniveau ikke er i stand til at udføre husligt arbejde. Borgere, der har hyppige daglige besøg til personlig pleje. Borgere med svær fysisk svækkelse Borgere med svær demens. Borgere med svær astma (hvor andre forebyggende foranstaltninger er etableret). Borgere som på grund af psykisk sygdom tilsmudser deres hjem ekstraordinært. Disse borgere vil udover aftalt tildeling af rengøring modtage situationsbestemt rengøring. Dette kan i nogle tilfælde være dagligt. 1

2 Hvad indeholder ydelsen: Rengøring omfatter boligens dagligt benyttede rum. Dvs. køkken, opholdsstue, soveværelse, bad og toilet, entre samt eventuel havestue i sommermånederne. Bor borgeren til leje hos andre, er det kun det eller de lejede lokaler, der er omfattet af rengøring. Rengøring består af: Støvsugning. Gulvvask. Tørre støv af på flader i nåhøjde. Støvsugning af paneler efter behov. Situationsbestemt afvaskning i badeværelse, køkken og køleskab. Afrime køle-/fryseskab normalt hver 3. måned. Afkalke kaffemaskine/elkedel normalt en gang om måneden. Vande blomster. Lufte ud. Støvsugning af polstrede møbler højst en gang om måneden. Skift af sengetøj hver 14. dag. Vask af hjælpemidler efter behov. Fejning eller støvsugning af altan i sommermånederne (afhængig af om underlaget er tørt eller fugtigt). Aviser/reklamer/glas/flasker bortskaffes fra boligen. Rengøringsmidler skal være miljøvenlige og redskaberne skal leve op til kravene i arbejdsmiljøloven. Hver del af rengøringen bevilliges særskilt efter individuelt behov, så borgeren f.eks. selv tørrer støv af, men får hjælp til støvsugning. Støvsugning vil ligeledes efter en konkret og individuel vurdering blive bevilget i form af udlån af robotstøvsuger, hvor denne vil være en brugbar erstatning for almindelig støvsugning. Hvad indeholder ydelsen ikke: Hovedrengøring. Vinduespudsning. Pudsning af sølvtøj m.v. Trappevask i boligbyggeri. Vask af gardiner. Rengøring ved flytning. Ekstra rengøring efter gæster eller på grund af dyr i hjemmet. Rengøring efter håndværkere. Afrimning af kummefryser. Vende madrasser. Rengøring af gæsteværelser. Hvad sker der ved afbud: Fra leverandørens side: Hvis tidspunktet afviger med mere end 1 time kontaktes borgeren samme dags morgen og orienteres om den ændrede tid. Den visiterede hjælp kan ikke aflyses, men udskydes højest 3 hverdage. Undtagelsen er rengøring, der falder på helligdage. Her kan leverandøren vælge erstatningsdag og tidspunkt. Fra borgerens side: Hvis borgeren ikke har meldt afbud og ikke lukker op på det aftalte tidspunkt, vil leverandøren forbeholde sig ret til at kontakte pårørende eller om nødvendigt skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. 2

3 Borgeren skal meddele leverandøren af praktisk hjælp, hvis ydelsen allerede er leveret af f.eks. pårørende. Beskrivelse af ydelsen rengøring. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at ydelserne er et supplement til det, borgeren ikke selv er i stand til eller kun vanskeligt kan udføre. Personalet arbejder efter princippet hjælp til selvhjælp. Tilbud om hjemmehjælp til rengøring omfatter udelukkende boligens dagligt benyttede rum dvs. køkken, soveværelse, badeværelse, entre og opholdsstue eller eventuel havestue i sommermånederne. Borgeren stiller selv rengøringsredskaber/- midler til rådighed. Redskaberne skal leve op til kravene i arbejdsmiljøloven og rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige. Der kan visiteres til følgende ydelser: Oprydning i boligens dagligt benyttede rum. Bære affald ud. Støvsugning i boligens dagligt benyttede rum. Gulvvask i boligens dagligt benyttede rum. Tørre støv af på flader i nåhøjde. Støvsugning af paneler efter behov. Situationsbestemt afvaskning i badeværelse, køkken og køleskab. Afrime køle-/fryseskab normalt hver 3. måned. Afkalke kaffemaskine/elkedel normalt en gang om måneden. Vande blomster efter behov. Lufte ud efter behov. Støvsugning af polstrede møbler højest en gang om måneden. Møblerne flyttes ikke under rengøringen. Skift af sengetøj hver 14. dag. Vask af hjælpemidler efter behov. Fejning af altan i sommermånederne. Aviser/reklamer/glas/flasker bortskaffes fra boligen. Personalets kvalifikationer/kompetencer: Personalet skal være bevidst om hvilke rengøringsmidler, han/hun må bruge, samt hvordan de skal bruges. Personalet skal som minimum have gennemført undervisning i arbejdsteknik i forbindelse med grunduddannelsen eller efterfølgende i f.eks. AMU-regi. Personalet skal være opmærksomt på at opfordre borgeren til at deltage i det omfang, han/hun magter. Personalet skal i samarbejde med borgeren kunne planlægge rengøringen af boligen. 3

4 3.1 Standard for hovedrengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med en engangsydelse i form af hovedrengøring, så hjemmet efterfølgende kan påbegyndes eller vedligeholdes med støtte og hjælp til rengøring efter standard for almindelig rengøring. At medvirke til at borgeren føler velvære i egen bolig. At medvirke til at opretholde borgerens/familiens livskvalitet. Hvordan tildeles hjælpen: Visitator vurderer, i samarbejde med borgeren, behov for hjælp ud fra nedenfor nævnte kriterier. Når hjælpen er bevilliget vil borgeren senest 3 hverdage efter blive kontaktet med henblik på dato og tidspunkt for hjælpen. Ydelsen skal iværksættes indenfor - og senest 14 hverdage efter, at afgørelsen er truffet - med mindre grundig rengøring er særligt påkrævet. Hvem kan modtage ydelsen: Borgere der på grund af nedsat funktionsniveau ikke selv kan udføre opgaven eller har behov for hjælp/støtte hertil, og som ikke har nære pårørende, der kan hjælpe med opgaven. Hjem hvor reglen om fleksibel hjælp ikke kan anvendes. Hjemmet er uoverskueligt, snavset og svært fremkommeligt. Hjælp efter den gældende standard kan ikke afhjælpe problemet. Hovedrengøring leveres af private leverandører. Hjemmet er massivt snavset. Snavset er indgroet og af ældre dato. Der kan være skadedyr, og det kan være sundhedsfarligt for borger og personale at opholde sig i hjemmet. Denne rengøring udføres af rengøringsfirma. Hvor ofte gives ydelsen: Hovedrengøring ydes efter visitation. Hovedrengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse. Hvad indeholder ydelsen: Hovedrengøring omfatter boligens dagligt benyttede rum. Dvs. køkken, opholdsstue, soveværelse, bad og toilet, entre samt eventuel havestue. Hovedrengøring består af: Køkken: rengøring af radiator, ovn, køleskab, emhætte, luftkanal, afløb og mikroovn afkalkning af kaffemaskine afrimning af fryser afkalkning af armatur afvaskning af køkkenskabe ind- og udvendigt samt ovenpå køkkenskabene afvaskning af lamper, vindues- og dørkarme, gulvpaneler og døre pudsning af vinduer vask og montering af gardiner fjernelse af spindelvæv samt oprydning Bad: afvaskning af vægge i baderummet, lamper, døre, dør- og vindueskarme 4

5 afkalkning af armatur grundig rengøring af toiletkumme ind og udvendigt rengøring af radiatorer, møblement ind og udvendigt, luftkanal og afløb pudsning af vinduer vask og montering af badeforhæng og gardiner afvaskning af døre, dør- og vindueskarme, gulvpaneler fjernelse af spindelvæv samt oprydning Øvrige rum afvaskning af døre, dør- og vindueskarme, gulvpaneler, spisestuemøbler, pyntegenstande, lamper, TV m.m. pudsning af vinduer vask og montering af gardiner støvsugning af møbler og bøger rengøring af skabe, radiatorer, reoler ind- og udvendigt, gulv under løse tæpper samt oprydning Hvad indeholder ydelsen ikke: pudsning af sølvtøj m.v. rengøring ved flytning. rengøring efter gæster eller på grund af dyr i hjemmet. rengøring efter håndværkere. kælderrengøring rengøring af gæsteværelser. Hvad sker der ved afbud: Fra leverandørens side: Hvis tidspunktet afviger med mere end 1 time kontaktes borgeren samme dags morgen og orienteres om den ændrede tid. Den visiterede hjælp kan ikke aflyses, men udskydes højest 5 hverdage. Fra borgerens side: Hvis borgeren ikke har meldt afbud og ikke lukker op på det aftalte tidspunkt, vil leverandøren forbeholde sig ret til at kontakte pårørende eller om nødvendigt skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Borgeren skal meddele leverandøren af praktisk hjælp, hvis ydelsen allerede er leveret af f.eks. pårørende. Beskrivelse af ydelsen grundig rengøring. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at ydelserne er et supplement til det, borgeren ikke selv er i stand til. Tilbud om hovedrengøring omfatter udelukkende boligens dagligt benyttede rum dvs. køkken, soveværelse, badeværelse, entre og opholdsstue og eventuel havestue. Borgeren stiller selv rengøringsredskaber/- midler til rådighed. Redskaberne skal være i forsvarlig stand og rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige. 5

6 Der kan visiteres til følgende enkelt ydelser: Hovedrengøring sker på baggrund af en konkret vurdering af hjemmet. Hovedrengøring kan omfatte: nedfejning af spindelvæv afvaskning af karme, paneler og døre afvaskning af lamper afvaskning af vandrette og lodrette flader nedtagning og opsætning af gardiner samt vask støvsugning af møbler sortering af tøj samt vask sortering og udsmidning af affald skadedyrsbekæmpelse Personalets kvalifikationer/kompetencer: Personalet skal være bevidst om hvilke rengøringsmidler, han/hun må bruge, samt hvordan de skal bruges. Personalet skal som minimum have gennemført undervisning i arbejdsteknik i forbindelse med grunduddannelsen eller efterfølgende i f.eks. AMU-regi. Personalet skal i samarbejde med borgeren kunne planlægge rengøringen af boligen. 6

7 4. Standard for indkøb Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At sikre borgeren mulighed for indkøb af dagligvarer. At støtte/vejlede borgeren til indkøb af ernæringsrigtig kost. Hvordan tildeles hjælpen: Visitator vurderer i samarbejde med borgeren behov for hjælp ud fra nedenfor nævnte kriterier, og der udarbejdes en borgerkontrakt. Når afgørelsen er truffet kan hjælpen iværksættes indenfor 3 hverdage, med mindre andet aftales. Hvem kan modtage ydelsen: Borgere, der ikke selv har mulighed for at få handlet eller har brug for hjælp/støtte hertil. Hvor ofte gives ydelsen: Der ydes indkøb 1 gang om ugen. Afvigelser herfra kan begrundes fagligt ud fra specifikke behov, som f.eks. Svækket ernæringstilstand på grund af alvorlig sygdom. Akutte tilfælde, hvor det ikke er muligt at få apotekervarer bragt ud, kan der ydes hjælp til afhentning. Hvad indeholder ydelsen: Indkøb af dagligvarer til husholdningen inkl. håndkøbsmedicin og vitaminer via callfunktion. Hjælp til udfærdigelse af indkøbsseddel inkl. kostvejledning Hjælp til bestilling af varer via call-funktion Hjælp i forbindelse med modtagelse af varer (leverandøren sætter selv varer på plads). Bank og postærinder henvises til bankernes betalingsservice. Borgerne opfordres til at oprette konto på apoteket og benytte sig af udbringning fra apoteket eller undtagelsesvis fleksibel hjælp. Hvad indeholder ydelsen ikke: Anbringelse af køle- og frostvarer i køleskab/fryser hos borgeren og anbringelse af øvrige varer på borgerens køkkenbord, idet leverandøren står for dette. Hvad sker der ved afbud: Fra leverandørens side: Hvis tidspunktet afviges med mere end 1 time, kontaktes borgeren samme dags morgen. den visiterede tid kan ikke aflyses, men udskydes højst 1 hverdag. I de tilfælde hvor leveringsdag falder på en helligdag skal leverandøren tilbyde en erstatningsdag, der ligger før den faste leveringsdag. 7

8 Fra borgerens side: Fristen for flytning og aflysning af levering er senest kl. 16 hverdagen før den planlagte levering. Afbestilles/annulleres en levering ikke senest kl. 16 dagen før den planlagte levering, debiteres kommunen for leveringen. Hvis borgeren ikke har meldt afbud og ikke lukker op på det aftalte tidspunkt, skal leverandøren kontakte Hjemmeplejen. Hjemmeplejen vil forbeholde sig ret til at kontakte pårørende eller om nødvendigt skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Borgeren skal meddele leverandøren, hvis ydelsen allerede er leveret af f.eks. pårørende. Beskrivelse af ydelsen indkøb Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at ydelserne er et supplement til det, borgeren ikke selv er i stand til eller kun vanskeligt kan udføre. Der kan visiteres til følgende ydelser: Indkøb af dagligvarer til husholdningen inkl. håndkøbsmedicin og vitaminer via callfunktion. Hjælp til udfærdigelse af indkøbsseddel inkl. kostvejledning Hjælp til bestilling af varer via call-funktion Hjælp i forbindelse med modtagelse af varer (leverandøren sætter selv varer på plads). Bank og postærinder henvises til bankernes betalingsservice. Borgerne opfordres til at oprette konto på apoteket og benytte sig af udbringning fra apoteket eller undtagelsesvis fleksibel hjælp. Personalets kvalifikationer/kompetencer: Personalet er uddannet indenfor social- og sundhedsområdet, så de kan vejlede borgeren i indkøbet af en ernæringsrigtig kost, hvis borgeren er i en situation, hvor dette er påkrævet, f.eks. livsstilssygdomme. Personalet er bevidst om hvilket ernæringsbehov, det enkelte menneske har, og om det passer med borgerens indkøb. Ved indkøb, hvor dette er visiteret pga. fysisk svækkelse, og borgeren selv er i stand til at vurdere ernæringsbehovet, kan indkøbet udføres af uuddannet personale. Personalet har kommunikative færdigheder, så han/hun kan vejlede borgeren på en hensigtsmæssig måde. 8

9 5. Standard for tøjvask Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren mest muligt med henblik på at bevare de ressourcer/funktioner borgeren har. At sikre borgeren rent tøj/linned. Hvordan tildeles hjælpen: Visitator vurderer, i samarbejde med borgeren behov for hjælp ud fra nedenfor nævnte kriterier, og der udfærdiges en afgørelse. Når hjælpen er bevilliget vil borgeren senest 3 hverdage efter blive kontaktet med henblik på dato og tidspunkt for opstart af hjælpen. Ydelsen skal iværksættes indenfor - og senest 7 hverdage efter, at afgørelsen er truffet. Hvem kan modtage ydelsen: Borgere, der ikke selv kan udføre opgaven eller har behov for hjælp/støtte hertil. Hvor ofte gives ydelsen: Tøjvask ydes normalt hver 2 uge. Afvigelser herfra kan være: Borgere der på grund af svær fysisk eller psykisk sygdom, har et større forbrug af tøj/linned. Borgere med svær inkontinens. De borgere som modtager hyppig hjælp til personlig pleje, vil modtage situationsbestemt tøjvask. Hvad indeholder ydelsen: Tøjvask i hjemmet hvis der er vaskemaskine til rådighed - ellers på fællesvaskeri. Tumbling eller ophængning af tøj. Vask af enkelte tøjstykker i hånden såsom støttestrømper, nylonstrømper, uldundertøj og lignende. Pakning -/modtagelse af tøj til-/fra vaskeri. Hjælp / instruktion i brugen af vaskeriet. Hvad indeholder ydelsen ikke: Vask af tøj på møntvaskeri. Vask af gardiner. Rulning af håndklæder og duge. 9

10 Hvad sker der ved afbud: Fra leverandørens side: Den visiterede hjælp kan ikke aflyses, men udskydes højest 1 hverdag. Hvis tidspunktet afviger med mere end 1 time, kontaktes borgeren samme dags morgen. Der tages så vidt muligt hensyn til faste vasketider i fællesvaskeri. Fra borgerens side: Borgeren skal meddele leverandøren af praktisk hjælp, hvis ydelsen allerede er leveret af f.eks. pårørende. Beskrivelse af ydelsen tøjvask. Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at ydelserne er et supplement til det, borgeren ikke selv er i stand til eller kun vanskeligt kan udføre. Personalet arbejder efter princippet hjælp til selvhjælp. Der kan visiteres til følgende ydelser: Tøjvask i hjemmet, hvis der er vaskemaskine til rådighed - ellers på fællesvaskeri. Tumbling eller ophængning af tøj. Vask af enkelte tøjstykker i hånden, såsom støttestrømper, nylonstrømper, uldundertøj og lignende. Pakning /modtagelse af tøj til/fra vaskeri. Hjælp / instruktion i brugen af vaskeriet. Personalets kvalifikationer/kompetencer: Personalet skal have kendskab til de mest almindelige vaskesymboler og kunne sortere tøjet herefter. Personalet skal kunne anvende korrekt vaskemiddel og dosering. Personalet skal være bevidst om egne arbejdsstillinger i forbindelse med tøjvask. Personalet skal kunne medinddrage borgeren i opgaven, efter borgerens evne, f.eks. kan borgeren hjælpe til med at lægge tøj sammen. Personalet skal undre sig, hvis tøjet er usædvanligt snavset af urin, blod, slim eller andre kropsvæsker og melde det til sygeplejersken. 10

3. Standard for rengøring.

3. Standard for rengøring. 3. Standard for rengøring. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016 Ældre og pleje

Kvalitetsstandarder 2016 Ældre og pleje Kvalitetsstandarder 2016 Ældre og pleje Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandarder for ældre og pleje Indholdsfortegnelse 1 - Generel kvalitetsstandard... 3 2 - Rehabiliteringsforløb...

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjemmehjælp Serviceinformation

Hjemmehjælp Serviceinformation Hjemmehjælp Serviceinformation 1 2 Lovgrundlag for hjemmehjælp I 83 i lov om social service bliver hjemmehjælpsområdet beskrevet. Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Bilag 2 til sag om revision af kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre Dato: 23. februar 2012 Sagsbehandler: aopmt Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem.

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PÅ FRITVALGSOMRÅDET

KVALITETSSTANDARDER FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PÅ FRITVALGSOMRÅDET KVALITETSSTANDARDER FOR PRAKTISK OG PERSONLIG HJÆLP PÅ FRITVALGSOMRÅDET 2016 BRØNDBY KOMMUNE 2015 Side 1 af 54 Indholdsfortegnelse 1.0. Forord og indledning... 4 2.0. Visitation... 6 2.1. Lovgrundlag...

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Servicebeskrivelse. Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Servicebeskrivelse. Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Servicebeskrivelse Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter 1 Forord Denne servicebeskrivelse handler om støtte til praktisk og personlig hjælp

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1, affald bringes til container borde Lavt hængende lamper Dørgreb og pletter ved disse aftørres Pletter på internt glas i vægge og døre fjernes - inkl. indgangspartier ind - og udvendig Håndvaske/stålvaske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren

Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.4 TØJVASK, V-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d

Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i Byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Praktisk hjælp og personlig pleje efter Servicelovens 83 Afløsning og aflastning efter Servicelovens 84 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup

Læs mere