Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund"

Transkript

1 Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

2 Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning

3 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig velkommen til din praktikperiode på botilbuddet Ørbæklund, som er en del af Socialpsykiatrisk Center Syd. Det kan være både vanskeligt og forvirrende at komme ind i et nyt område, og det tager tid at finde sin rolle / funktion. Vi håber, du her vil kunne finde svar på nogle af de tanker, du kan have gjort dig om Ørbæklund. Præsentation af praktikstedet: Ørbæklund er et socialpsykiatrisk bosted efter servicelovens 108, samt boliger under den almene boliglov og almene lejelov, som hører under Ikast - Brande Kommune. Huset er indrettet med 28 boliger, akutpladser, et værested, en café samt et aktivitetscenter bestående af bl.a. et motionsrum, et kreativt værksted og en kolonihave. Med udgangspunkt i Den lærende organisation er vi på Ørbæklund i stand til, at modsvare de krav, der stilles til os i forhold til nuværende og fremtidige opgaveløsninger som ovenstående kræver. Den lærende organisation bygger bl.a. på fælles visioner, fælles mål, koordineret handling og teamsamarbejde. P.t. er der 4 teams, som hver er tilknyttet et boafsnit samt et team bestående af aktivitetscenter, køkken / café og værested. Alle teams har en teamleder. Der er lagt ansvarsområder ud i teamene, fx arbejdsplanlægning, egenkontrol af køkken, et vejlederteam etc. Der lægges stor vægt på, at beboerne har høj grad af selvbestemmelse og medindflydelse. Vi arbejder ud fra et eklektisk syn med hovedvægt lagt på efterfølgende nævnte metoder i ikke prioriteret rækkefølge: De kognitive principper, miljøterapi, omsorgsbegrebet, empowerment, recovery, jeg- støttende / styrkende omsorg, kontaktpersonfunktion samt værdsættende metode. I hverdagslivet tages udgangspunkt i den enkelte beboers handleplan, behov og ressourcer, og der lægges stor vægt på den relation, der er imellem beboer og kontaktperson. Medarbejderne har alle forskellige menneskelige og faglige kvalifikationer, der bruges positivt i det daglige arbejde. Det er vigtigt, at vi har det godt med hinanden, samt at der er plads til både alvoren og humoren i hverdagen. Ørbæklund er et sted, som er i konstant udvikling og omstilling, hvor målet er at skabe læring i hverdagen, både på det individuelle samt teambaseret plan. Præsentation af ledelsen: Der er en områdeleder for psykiatri og misbrug i Ikast Brande Kommune, samt en leder for Socialpsykiatrisk Center Nord og en leder for Socialpsykiatrisk Center Syd hvor ind under Ørbæklund hører. Ledelsen i Socialpsykiatrisk Center Syd varetages af Linda Engelbreth. Ørbæklunds ledelsesmæssige udgangspunkt er Værdibaseret ledelse, som er kendetegnet ved en ledelsesmetode der gennem et fælles værdigrundlag søger en integration af organisationen. Værdigrundlaget indeholder fælles værdier, rammer og mål som bibringer mennesket i organisationen et personligt ansvar og myndiggørelse. I modsætning til regler, kontrol og sanktioner gør den værdibaserede ledelsesform brug af fælles mål og værdier et værdimæssigt kodeks som 3

4 medarbejderne kan identificere sig med og forpligte sig imod. Den værdibaserede ledelsesform tager udgangspunkt i et holistisk menneskesyn, som antager at: Mennesket tænker og handler ud fra deres værdigrundlag. Mennesket i organisationen ønsker en vis grad af overensstemmelse mellem egne og organisationens værdier. Præsentation af administrationen: Der er ansat en kontorassistent, som varetager administrative opgaver. Der er faste kontortider, hvor beboere og personale kan henvende sig ved behov. Præsentation af medarbejderne: Medarbejdergruppen består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, ergoterapeuter, socialrådgiver, værkstedsassistenter, kok og en cater. Endvidere er der ansat en pedel, som varetager diverse opgaver i og uden for huset. Et rengøringsselskab, som sørger for rengøringen på fællesarealerne og i nogle beboers lejligheder. Målsætninger og forventninger: Se under mål for praktikken samt skolens mål for praktikperioden. Vi vil gerne: Gøre dig nysgerrig. Frustrerer dig. Samarbejde. Give dig opgaveorienteret vejledning Give dig vores syn på sagen. Vejlede dig ud fra de situationer du står i. Hjælpe dig ud af evt. frustrationer, når du ikke selv kan finde løsningen. Opmuntrer dig. Alt dette for at give dig mulighed for at udvikle dig, finde dine egne svar, overvejelser, løsninger og argumenter. Om dig selv som person: Psykiatrien er anderledes end alt det, du har mødt i din uddannelse indtil nu. Derfor vil din praktikperiode i psykiatrien røre ved dig personligt. Du vil opleve nye og fremmede ting, og du vil komme til at arbejde med dine egne personlige kompetencer i forhold til: Samarbejde. Autoritetsbegreber. Konfliktløsning og grænsesætning. Angst / vrede/ aggressioner / skuffelse. Egne grænser. Kommunikation. Og ikke mindst dejlige oplevelser. Vi håber på et positivt og udviklende samarbejde og glæder os meget til du kommer. 4

5 Den første dag du møder, vil der formentlig starte andre elever i huset. Husk at medbringe din personlige uddannelsesplan med slutevalueringen fra sidste praktik. Der vil være en fra vejlederteamet tilstede som varetager velkomsten samt en fælles introduktion og rundvisning i huset. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller og blive viderestillet til en fra vejlederteamet. Vi vil så vidt det er muligt, være behjælpelig med dette. 5

6 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet (fra 1. dag og indenfor 1 uge) 1. Præsentation af beboere og medarbejdere i boafsnittet. 2. Rundvisning på bostedet. 3. Husets og afsnittets overordnede målsætning og værdigrundlag. 4. Daglig kommunikation og handleplaner. 5. Beboer økonomi dokumentation. 6. Tjenestetidsplan / frihedsønsker / ferie. 7. Sygemelding / raskmelding / tilstedeværspolitik 8. Påklædning / omklædningsforhold / hygiejne. 9. Kalde / alarmsystem - Når du har samtale med en beboer, sættes telefonen på lydløs. Du skal ikke tage telefonen, da det kan virke forstyrrende for samtalen. 10. Hverdagslivet for beboere og personale. - Miljøterapi, kognitiv terapi, aktivitetstilbud, kontaktpersonfunktionen. - Kommunikation. - Samarbejde 11. Affaldshåndtering / egen kontrol i køkken. 12. Brandinstruks / slukningsmateriale (introduktion ved Jesper Røjbæk pedel) 13. Medicin - Rekvisition af medicin. - Medicinadministration. - Affaldsmedicin. - Nøgler 14. Lægeordning / praktiserende læge / psykiater. 15. Telefonbetjening og omstilling 16. Litteratur / skriftligt materiale til brug i hverdagen. 17. Magtanvendelse / voldsforebyggelse i hverdagen. (introduktion ved Preben Thomsen, som er vold og konflikthåndteringsansvarlig) 6

7 18. Rygepolitik. Der må ikke ryges sammen med beboerne / brugerne, da det er et dårligt signal at sende. 19. Ørbæklunds historiske baggrund. 20. Visitationsregler. 21. Tilsynsregler (embedslæge, psykiater) 22. Drøftelse af uddannelsesplanen. 7

8 Litteraturhenvisning Udviklende fortrolighed Clarence Craford Hans Reitzels Forlag, 1994 Miljøterapi Red. Af Birgitte Bechgaard Hans Reitzels Forlag, 1992 Kognitiv Miljøterapi Irene Oestrich & Lennart Holst Dansk psykologisk Forlag, 2001 Fra Kaos mod samling, mestring og helhed Liv Strand Gyldendal Nordisk Forlag, 1997 Kontaktpersonen Red. Af Lars Thorgaard & Kristian Valbak Psykoterapeutisk Forlag Århus, 1995 Dynamisk psykiatri Johan Cullberg Hans Reitzels Forlag, 1997 Depressioner Thomas Nielsen Dansk psykologisk Forlag, 1995 Kognitive behandlingsformer Red. Af Merete Mørch, Nicole K. Rosenberg og Peter Elsass Hans Reitzels Forlag, 1995 Menneske i balance Jarl Jørstad Gyldendal 1998 Psykiatri sygepleje og sygdomslære Marin Hansen, Birgitte Andersen og Jeanet Kragerup Munkegaard, 1999 Skizofreni Tværfagliggruppe Dansk psykologisk forlag, 1997 Psykofarmaka 8

9 Jes Gerlach & Per Vestergaard Psykiatri Fondens Forlag, 1998 Personlighed og personlighedsforstyrrelser Erik Simonsen Psykiatri Fondens Forlag, 1998 Psykoterapi Jørgen Nystrup Psykiatri Fondens Forlag,

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere