UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt"

Transkript

1 UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

2 INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer siden sidst 11 Mål 12 Det kommende år 17 Kompetenceudvikling 21 Langsigtede mål 21 Økonomi 22 Det kommende år - arbejdsmiljø 24 Bilag til virksomhedsplanen. 25 2

3 FORORD 2008 begyndte med afslutningen af et godt 2 år langt projekt om en fokuseret indsats på 2- sprogsområdet. Efter lanceringen af avisen Ny Navigation på Portalen i Greve, blev ærmerne smøget op på UUV s center og avisen, som bar projektets titel, blev udsendt i ex. til alle samarbejdspartnere, undervisningsinstitutioner og deres lærere, relevante beslutningstagere etc. Vi har fået en meget positiv feed-back på avisen, og det har været dejligt at kunne registrere, at netop 2-sprogsområdet er et af de felter, hvor udviklingen går i den rigtige retning. Rigtig mange unge har fundet ud af, at indgangen til det danske arbejdsmarked går gennem en uddannelse, og selv om der endnu ikke er fuld ligestilling mellem danske unge og gruppen af 2-sprogede, peger alle tal på, at det går i den rigtige retning. Der er stadig udfordringer, og kommuner og boligforeninger sætter også målrettet ind med forskellige projekter. Med afsæt i uddannelsesvinklen har UUV været inddraget i projekter i Askerød (Greve), Lejerbo (Køge), Kulturhuset i Hastrupparken (Køge) og på Kogleaksvej i Køge. Resultaterne og ressourcerne i de fire projekter er forskellige, men samlet har de givet gode erfaringer, og mange steder er der også høstet gode resultater. Som opfølgning på EVA s (Danmarks Evalueringsinstitut) evalueringsrapport af vejledningen, har UUV med repræsentantskabets godkendelse besluttet at følge op på følgende 3 hovedområder i 2008: 1) Opprioritering og udvikling af UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) undervisningen på områdets skoler 2) Prioritering af vejledning til unge, der har særlig behov for vejledning 3) Udvikling af den kollektive vejledning En delegation af vejledere fra Skåne var imponeret over den sammenhæng, som UUV s vejledning har med UEA undervisningen i grundskolen. Skoleteamet har opgraderet de to hæfter Den lille hjælper 1 og 2, der sammen med et Kørekort til uddannelserne - som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 5 centre i UURS (UU centrene i Region Sjælland) - giver en god platform for en sammenhæng mellem undervisning og vejledning i UUV s område. Ungeteamet har fulgt årgang 1987, og gennem en tæt registrering er der begyndt at dukke klare konturer op omkring de områder, hvor indsatsen skal sættes ind. Talmaterialet fra UUV s database er nu så godt, at vi har oplevet, at Undervisningsministeriet har henvendt sig, når unges valg, fravalg og vandring skal analyseres. UU5 UUV er gået sammen med 4 andre UU centre (Nordjylland: UU Vendsyssel, Midtjylland: UU Skanderborg Odder, Syddanmark: UU Lillebælt, Hovedstadsregionen: UU Center Syd). Samlet dækker de 5 centre unge i gruppen 6. klasse til det 25 år, hvilket er 10 % af gruppen, som de 45 UU centre i Danmark har vejledningsansvaret for. Centrene er også repræsenteret i alle 5 regioner, og de har alle forpligtet sig til et tæt samarbejde omkring registrering. Egne UUV registreringer og talmateriale Ens og valid registrering er forudsætningen for et output, og vi har måttet konstatere, at såvel den nationale profilmodel (Undervisningsministeriets og UNI C s tal i forhold til 95 % målsætningen), KL s Netværk 1 og 2 s Uddannelsesnøglen er behæftet med så store usikkerheder, at de ikke har været anvendelige i forbindelse med datamateriale til at beskrive unges uddannelsesmønstre i Køge Bugt, og de har ikke kunnet udpege lokale målgrupper, der fortjener en særlig indsats. 3

4 UUV og UURS Det faktum, at UVdata, som er UUV s IT leverandør, i det forløbne år er blevet leverandør til alle 45 UU centre, tegner perspektiver for en national database, der er leveringsdygtig i aktuelle tal om ungdom og uddannelse. Det kræver ens kategorisering og ens registrering, hvilket er en proces, som UUV har været involveret i på mange måder og områder. UURS (UU centrene i Region Sjælland) har fastholdt et tæt samarbejde, hvor bl.a. den fælles uddannelsesmesse på Ådalskolen i Ringsted lørdag den 13. september for unge med særlige behov var en milepæl for samarbejdet. 60 stande med forskellige uddannelser var repræsenteret, og langt over unge og deres forældre havde fundet vej til messen. Fælles UU-uddannelsesmesse i Region Sjælland til næste år for hele Sjælland På vegne af UURS samarbejdet har UUV taget kontakt til Uddannelsesavisens kontor i Køge for at få dem til at medvirke til en professionalisering af en Uddannelsesmesse dækkende alle 17 UU centre på Sjælland. På nuværende tidspunkt ser projektet ud til at lykkes, og konturerne af en fælles uddannelsesmesse onsdag/torsdag den september 2009 tegner sig. Messen er tænkt som uddannelsespræsentation for forældre og unge, men også som årligt mødested for vejledere, sagsbehandlere, uddannelsesledere og lærere indenfor specialundervisningsområdet og bliver som sådan en kombination af uddannelsespræsentation, kompetenceudvikling og netværksskabelse mellem de mange aktører på området. Samarbejdet mellem de 6 UU centre i Region Sjælland om en fælles kongres Den 7.maj 2008 afholdt UURS samarbejdet en fælles kongres på Sam Hotels ved Nykøbing Falster. Kongressen var en skøn fætter-kusine komsammen for vejledere fra de 6 centre. Foruden gode oplæg, der satte den regionale 95 % målsætning i relation til regionens muligheder, blev der også udformet et kongresdokument med 6 udtalelser, der opfordrede kommunerne til at intensivere indsatsen. De 6 områder var: 1) Udvidelsen af den opsøgende vejledningsindsats med unge i Region Sjælland op til det 25. år pr og den komplekse opgavefordeling mellem mange aktører er en udfordring, der bør tages op og tackles i et regionalt samarbejde. 2) De 17 kommuner i Region Sjælland ligger langt under landsgennemsnittet i forbindelse med at tilbyde den kommunale ErhvervsGrundUddannelse (EGU). De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at mens Region Sjælland udgør 15 % af befolkningstallet i Danmark, udgør andelen af EGU forløb i regionen kun 6,5 % af de nationale forløb. 3) Lovgivningen pålægger ungdomsuddannelserne indberetning til de kommunale UU-centre i forbindelse med optagelse, afbrud og frafaldstruede elever. Denne indberetning foregår på tværs af kommune- og regionsgrænser og bør effektiviseres via et elektronisk samarbejde mellem parternes IT-systemer. 4) En ændret lovgivning forpligter skolerne til at sørge for undervisning i forbindelse med længerevarende praktikophold pr Denne udfordring bør tages op lokalt, så der udarbejdes kommunale eller tværkommunale tilbud om praktik kombineret med undervisning. Skoletrætte elever har brug for et kvalificeret tilbud. 5) Der bør i alle kommuner være fokus på det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge med særlige behov. Der bør entydigt sendes et kommunalpolitisk signal om, at det tværsektorielle samarbejde skal have fokus på, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 6) Grundskole, erhvervsliv og UU-centre bør styrke samarbejdet omkring folkeskolens 7-emne om Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, der skal forberede eleverne til livet efter skolen. Den nye formulering i folkeskolens formålsparagraf om at Folkeskolen skal forberede eleverne til videre uddannelse kan være det fælles afsæt til det styrkede samarbejde og opprioritering af 7-emnet. Alle 6 indsatsområder er styrket i Køge Bugt området efter kongressen! Vejledningen i specialområdet Specialområdet er i udvikling, og den nye STU (Den 3-årige Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) har krævet store ressourcer for såvel UUV som for de fire kommuner i samarbejdet. STU fordrer, at der samarbejdes på tværs af forvaltninger fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i Socialafdelinger og Jobcentre. Uddannelsen efterlader sig talrige spørgsmål, som ikke er afklaret, papirer - og blanketter, som vi i UU-centrene selv skal udarbejde og et netværk af samarbejder for at få uddannelsen til at hænge sammen for den enkelte unge. Hele denne proces har krævet langt flere ressourcer end nogen af os har gjort sig forestilling 4

5 om. De manglende ressourcer i UU-centrene og de manglende klare linjer sætter også samarbejdet mellem centrene under pres. Hvem skal vejlede og indstille en ung greveborger, der går i skole i Roskilde til et STU-forløb? Det har heller ikke været klart hvilket center, der skal vejlede under uddannelsen, når den unge er over 18 år og institutionen, som den unge er på, også indeholder et botilbud, der ligger i en anden kommune end dér, hvor den unge er cprregistreret. Disse to eksempler blot for at nævne nogle af de komplekse udfordringer, som den nye uddannelse stiller UU-centrene overfor. De mange spørgsmål vedr. STU har givet anledning til en uklar kompetenceafgrænsning mellem UUV og andre UU-centre og mellem UUV og de kommunale samarbejdspartnere. Et fællesmøde mellem de 17 UU-centre på Sjælland i januar 2009 skabte en afklaring centrene imellem, og der er mellem UUV og de kommunale samarbejdspartnere et godt samarbejde, som tegner et positivt perspektiv for dette område. Vejlederuddannelse i samarbejde med UCSJ (University College Sjælland/ tidl. CVU Sjælland) UUV har de sidste 3 år arbejdet med at løfte den interne uddannelsesopgave for de ansatte og gennemfører for 5. gang lokalt baserede diplomkurser indenfor vejledning i samarbejde med UCSJ. Det er ledelsens håb, at der nationalt snart kommer gang i en vejlederuddannelse på bachelorniveau, således at ledige stillinger fremover kan besættes med uddannet arbejdskraft, hvilket vil løfte en stor uddannelsesudfordring væk fra organisationens skuldre. Alle 6 vejledere i specialteamet har i det forløbne år deltaget i Uddannelses- og erhvervsvejlederdiplomuddannelsens modul 7, der omhandler Vejledning af unge med særlige behov. Samarbejdet med UCSJ (University College Sjælland/ tidl. CVU Sjælland) er forløbet godt. Der er tilrettelagt diplomforløb, der tilgodeser kombinationen af et fuldtidsjob som vejleder med et uddannelsesforløb på højt niveau. 7 UUV-vejledere afsluttede en fuld vejlederuddannelse med overrækkelse af eksamensbevis i UUV s egne lokale den 22. august I samarbejdet med UCSJ er der også udviklet en fælles konference om undervisning og vejledning af specialklasseelever, som afholdes på Teaterbygningen i Køge den UUV s struktur med team er endelig På UUV s 3 dages Fælleskursus i august blev vores organisationsstruktur med et skole-, unge-, special- og sekretariatsteam cementeret. Strukturen giver fokus og specialviden om de respektive indsatsområder, men kræver samtidig en ledelsesmæssig fokusering på sammenhængskraften i organisationen. Den røde tråd fra en fokuselev i 6. klasse til valg og overgang til ungdomsuddannelse og opfølgningen fra ungeteamet er blevet den fælles samarbejdslinje i UUV. På kommunemødet i november 08 var temaet den enkelte skoles afgangselever 2008, frafald, og hvordan det var gået fokuseleverne. Mødet mellem skole- og ungevejlederne var en succes og var samtidig anledning til en sammenhængsskabende dialog. Nogle af de unge, som vejlederen fra skoleområdet havde frygtet ville droppe ud af ungdomsuddannelsen, var stadig i gang, mens andre var faldet fra. Der er ingen tvivl om, at dette møde var med til at skabe yderligere viden om de unges valgmønstre. Budget og lovgivning Grundet besparelsen i 2008 på kr. havde vi besluttet at udskyde en igangsættelse af en lovbestemt mentorordning for 9. årgang til januar Budgetdrøftelserne mellem kommunerne i UUV-samarbejdet om det kommende års økonomi har imidlertid strækket sig frem til december 2008, hvorfor situationen om netop mentorlovinitiativet fra 2007 endnu ikke er på plads. Det har tidligere været nævnt, at STU-indsatsen også har været presset af årets smalle budget. 5

6 Hvis målet fra regeringens kvalitetsreform Bedre velfærd og holdbar økonomi (august 2007) med en almindelig fremskrivning af det offentliges økonomi i forhold til pris- og lønudvikling tillagt de nationale ressourcer, der udmøntes til kommunerne i forbindelse med nye lovinitiativers vedtagelse (DUT), kunne være gældende for UUV s område, ville meget være på plads i forhold til organisationen og de nye udfordringer som lovgivningen pålægger UUV at løse. UTA (Uddannelse Til Alle). Køge Kommune er gået med i et projekt UTA (Uddannelse Til Alle). Projektet støttes af KL og UVM, og netværket dækker 21 kommuner, der sammen har forpligtet sig til at arbejde frem mod 95 % målsætningen i UUV s involvering i projektet giver værdifuld indsigt og information til brug i hele organisationens virke. UTA projektet i Køge har givet UUV adgang til projektets Uddannelsesnøgle, der måler kommunernes uddannelsesfrekvens i forhold til 95 % målsætningen. Uddannelsesnøglen har som Undervisningsministeriets profilmodel fejlkilder, der aktualiserer UUV s egen statistik og registrering. De lokale beskæftigelsesråd (LBR) UUV har i det forløbne år haft flere afsæt til fællesprojekter med LBR (Lokale Beskæftigelsesråd) i de fire kommuner. Hvis vi skal bevæge gennemførselsprocenten op mod de 95 % i 2015, skal der sættes ind med øgede ressourcer i ungdomsområdet mellem grundskolen og det 25. år. Et projekt udarbejdet i samarbejde med Jobcenteret i Greve, er på vej gennem samarbejdets kanaler og udkrystalliserer sig måske i et projekt mellem de fire jobcentre og UUV omkring en tidlig indsats for unge uden uddannelse fra det 16. år. Der er behov for såvel indsats som erfaring på området, og projektet, der indeholder begge dele, kunne være det gode kit til en mere sammentømret indsats mellem bugtens 4 kommuner. I 2008 er der gennemført et projekt i samarbejde med LBR i Køge, hvor en udstilling med fokus på lokale områder, hvor der er behov for arbejdskraft, har været rundt på alle kommunens skoler. Årgang 87 Talmateriale for årgang 87 (de unge der fyldte 20 år i 2008) i september 2008 viste, at 52 % af årgangen havde gennemført en ungdomsuddannelse, 16 % var i gang med deres ungdomsuddannelse, 15 % var i et tilfredsstillende arbejdsforløb og 17 % var i en vejledningsproces, hvor de blev fulgt tæt af UUV s ungevejledning. Årgangen i de fire kommuner er på unge (sept. 2008), og talmaterialet dækker de unge i de fire kommuner på det aktuelle tidspunkt. Det er vores erfaring, som dog ikke bygger på empiri, at en del unge med gennemført ungdomsuddannelse er fraflyttet kommunerne, og færre unge - ofte uden gennemført ungdomsuddannelse - er flyttet til området. I 2009 sætter UUV også fokus på årgang Netop den årgang bliver 25 år i 2015! Tal på vejen Tal på vejen udgives af UUV i forbindelse med 15. marts tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Publikationen har et forbedringspotentiale og blev i 2008 fremstillet under tidspres, da alle gerne hurtigst muligt ville have de aktuelle tal. Vi har i 2008 valgt at supplere publikationen med national statistik, talmateriale fra årgang 87 og en skolebaseret afbrudsstatistik, der dækker den enkelte skoles afgangselevers frafald ½ år efter, de er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Langt fra alt frafald er problematisk. Meget er omvalg, og andet er et fornuft kursskifte set i forhold til at forsøge at fastholde en ung i en uddannelse, som alle kan se ikke hænger sammen med den unges evner eller potentiale. 6

7 Netværk om det fælles uddannelsesprojekt Der har i de fire kommuner være et godt samarbejde mellem kommunale forvaltningsgrene, ungdomsuddannelserne, produktionsskolerne og det lokale erhvervsliv. Ungdomsuddannelse til alle er et fælles projekt, og kommunernes succes vil klart kunne afspejle sig i en glad ungdom, der kan se en fremtid foran sig. Erhvervslivet vil opleve mere ro i gaderne, og på sigt vil projektet kvalificere den lokale arbejdskraft således, at Køge Bugt også kommer med i den globale udvikling og vækst med baggrund i en uddannet arbejdskraft. Synlighed UUV har på baggrund af ovenstående været meget udadvendte med vores virke og har gennem repræsentantskab, informationsskrivelser, publikationer og dialogfora med f.eks. ungdomsuddannelserne arbejdet for, at projektet UTA (Uddannelse Til Alle) blev bredt ud som det fællesprojekt det er. EGU en er opprioriteret i Køge Bugt området EGU (den 2-årige ErhvervsGrundUddannelse) har hidtil kun eksisteret i gode rammer i Greve Kommune, men er i det forløbne år også sat på skinner i Solrød (1 forløb igangsat), Køge (8 forløb igangsat) og Stevns (der er afsat midler til ca. 10 forløb i 2009). Det har været en positiv oplevelse at se, at kommunerne trods smalle budgetter har prioriteret den kommunale ungdomsuddannelse EGU. Med EGU-midlerne er der skabt kontakt til Produktionsskolerne, der er tænkt rollen som entreprenører for uddannelsen. I Greve ligger EGU en placeret i den kommunale ungdomsskole og enkelte forløb på Greve Produktionsskole. UUV afgav bud på Studievalg Sjælland Vejledningsloven er kringlet og forstås kun af professionelle. Med udvidelsen af vejledningen op til det 25. år er der skabt en kompleks konstruktion. UUV vejleder i grundskolen og sørger for overgangsvejledningen til ungdomsuddannelserne, ungdomsuddannelsernes egne studievejledere sørger for gennemførselsvejledningen og Studievalg vejleder ud af ungdomsuddannelsen til den næste korte, mellemlange eller lange videregående uddannelse. Vi har i UUcentrene en registrering, der fortæller hvor de unge er op til det 25. år (uddannelsesaktivitet/ arbejde), men hvem skal vejlede dem? Har en ung gennemført en ungdomsuddannelse fra fx gymnasiet er det Studievalg, der skal følge op på, om den unge får sig tilmeldt til en videregående uddannelse, men det er os i UU centrene, der ved, hvor de unge er. For at lette denne problematik lagde UUV sammen med de 5 andre UU-centre billet ind på det offentlige udbud af Studievalg Sjælland, men blev kastet af i budrunden, da kommunalt forankrede institutioner højst må afgive tilbud op til 1,3 mio. Så den øvelse lykkedes ikke. Det internationale Vi skal lade os inspirere af hinanden, men også af de erfaringer, der er gjort i andre lande. UUV har efter en intern proces og en proces, der har involveret repræsentantskabet, besluttet at fokus til næste år skal være omkring det internationale og det fokuserede. Vi skal hente inspiration udefra, men vi skal også fastholde fokus på den prioriterede indsats. Den prioriterede indsats omhandler de unge, der ikke kan, eller som har meget svært ved at vælge og fastholde valget af en ungdomsuddannelse. Næste års temaer bliver således: 1) Det internationale 2) Det fokuserede (prioriterede) De enkelte teams konkrete bud på indsatser vil fremgå af virksomhedsplanen. Afbureaukratisering Som en del af regeringens kvalitetsreform har UUV deltaget i udformningen af en tidsregistrering af vejledningens enkelte opgaver, ligesom medarbejderne via en survey- 7

8 undersøgelse har besvaret et længere spørgeskema. Inden undersøgelsen er færdig, er der sendt et aktuelt lovforslag til høring om en samkøring af elevplaner og uddannelsesplan i folkeskolen. Forslaget kan være udmærket, men der bør selvfølgelig indlægges en vurdering af de samarbejdsressourcer, en sådan proces vil kræve i forhold til det output, man kan forvente. UUV vil være klar til at åbne for, at UVdataprogrammet kan blive den fælles platform for såvel uddannelsesplansarbejdet i klasse som for skolernes arbejde med elevplaner. Et sådant samarbejde vil kræve, at skolerne køber sig ind med licens til UVdatas program med den fordel, at uddannelsesplaner og elevplaner koordineres i et fælles værktøj, og at der kan udtrækkes informationer til såvel UUV s dokumentation som til den enkelte skoles kvalitetsrapport. Kvalitetssikring, nytænkning og kvalitetsreformens 2015 plan UUV arbejder løbende på at slanke organisationen og fjerne unødigt bureaukrati centralt formidlede praktikker er afløst af en decentral model, hvor opgaven løses hos den enkelte vejleder i dialog med den/de unge på skolen. Tilmelding til introduktionskurser og brobygningsforløb foregår efter samme skabelon, og det elektroniske IT-værktøj er taget i brug for at lette opgaven. UUV arbejder med selv at udvikle et billigt SMS system, der skal øge kommunikationen med de unge borgere og ikke mindst minde dem om afleveringsfrister, de skal overholde og arrangementer, de med fordel kan deltage i. På næsten alle planer registreres og dokumenteres vejledningsindsatsen, ligesom den kvalitetsmæssigt evalueres af brugerne. Evalueringen bearbejdes i en dialog mellem vejlederen og afdelingslederen med henblik på en fortsat udvikling. Der er generelt stor tilfredshed med vejledningsindsatsen. Skoleteamet har haft mere end kontakter og team ung kontakter. Mange unge har været forbi vores center personligt eller via telefon. I forhold til at målgruppen er unge i de fire kommuner, er en klagefrekvens på 1 2 utilfredse borgerhenvendelser årligt en yderst tilfredsstillende situation for organisationen. Der er fokus på vejledningsområdet og 95 % målsætningen, hvilket er aktualiseret i følgende politiske aftaler/ lovvedtagelser: Regeringsgrundlaget 2005 Regeringens globaliseringsstrategi Velfærdsforliget Kommuneaftale 2006 (modelkommuneforsøg) Udmøntning af velfærdsforliget, herunder vejledning og EUD-reform 10. klasse-forliget Regeringsgrundlaget 2007 Trepartsaftalen 2007 Kommuneaftale 2008 Finanslovsaftale 2009 Pr er følgende nye vejledningsinitiativer besluttet: Tidlig indsats fra 6. klasse Systematisk introduktion til ungdomsuddannelserne Obligatorisk introduktionskurser til ungdomsuddannelserne i 8. kl. Forhåndstilkendegivelse af uddannelsesvalg i 8. klasse Uddannelsesplan i 8. klasse Krav til uddannelsesplanens oplysninger og flow Detaljeret uddannelsesplan til 10. klasse Brobygning i 9. klasse (op til 10 dage) Obligatorisk brobygning i 10. klasse 8

9 Frivillig brobygning i 10. klasse (evt. merit) Brobygning for andre, som har opfyldt undervisningspligten Alternativ opfyldelse af undervisningspligten Undervisning med mere vægt på det praktiske Mentorer Systematisk opsøgende indsats til det 25. år. Kvalitetssikring Tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne 2008 har været et spændende år og udfordringer tyder ikke på, at 2009 skulle blive et kedeligt år, så vi ser frem til samarbejdet og udfordringen med de 95 % i det kommende år. Masser af hilsener Mark Jensen Centerleder UUV UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger / ingen bemærkninger Køge Bugt februar 2009 Søren Egebo Formand for UUV s repræsentantskab Skoleleder Strandskolen, Greve Benny Frederiksen Næstformand for UUV s repræsentantskab Formand for LO Køge Bugt 9

10 Organisationsforhold UUV s organisation har været under løbende udvikling i forhold til de mange lovvedtagelser, der har været på vejledningsområdet i de fire år organisationen har eksisteret. På det årlige seminar i august havde personalet en intern drøftelse af organisationen på baggrund af oplæg fra bl.a. direktør Kenneth Flex, Køge Kommune. De fire team giver et godt afsæt for at yde en professionel vejledning i de fire kommuner. Tilbage bliver udfordringen med at holde organisationen sammen, hvilket vil være et af flere af ledelsens fokusområder fremover. Skoleteam: Vejledning af elever i folkeskolen og på privatskolerne i de fire kommuner Ungeteam: Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år, som endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, eller som dropper ud af en ungdomsuddannelse, eller som flytter til en af de fire kommuner. Specialteam: Vejledning af elever og unge på specialskoler og i specialklasser (fra 8. klasse). Specialteamet følger de unge op til det 25. år. Indstilling, udarbejdelse af uddannelsesplan og opfølgning af unge på den nye 3-årige STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Sekretariatsteam: Personaleadministration, integrationsindsats (herunder ung til unggruppen Next Step), EGU, budget og økonomi, IT, hjemmesiden uuv.dk, tryk og distribution, bibliotek, UVdata programmet herunder dokumentation og statistik, bil, service og rengøring etc. Samarbejdet med repræsentantskabet fungerer fint, og der er aftalt en fastere struktur for samarbejdet mellem de fire kommuners forvaltninger i forbindelse med udarbejdelse af det årlige budget for UUV, idet forvaltningsdirektøren for UUV s område i Køge Kommune vil indkalde ledelserne for de tre andre kommuner til en drøftelse i maj måned. YDELSER OG ARBEJDSOMRÅDE UUV s ydelsesområde er: 1) Bistand til UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) i grundskolen fra klasse. 2) Vejledning af elever fra klasse. 3) Opsøgende vejledning af unge mellem afsluttet grundskole og det 25. år, som ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller erhvervsmæssig situation. STRUKTUR OG LEDELSE UUV ledes af en centerleder, der har ansvaret for sekretariatet og specialteamet. En afdelingsleder har ansvaret for ungeområdet og en afdelingsleder har ansvaret for vejledningen i grundskoleområdet. Der er pr ansat en projektleder med ansvar for integrationsområdet som aflønnes særskilt af Køge kommune. Ledelsens struktur og organisation skal selvfølgelig overvejes i relation til udviklingen i de tre team. I specialteamet er der sket en fordobling af antallet af vejledere indenfor det sidste 1½ år, hvilket selvfølgelig påkalder sig overvejelser omkring den eksisterende ledelsesstruktur. 10

11 PERSONALE OVERSIGT OG ÆNDRINGER SIDEN SIDST Personalegruppe/Funktion/Afdeling Årsværk Leder 1 Afdelingsledere UUV / Integrationsindsats 3 (Køge) Konsulenter 1 Kontorpersonale 1,65 Flexjobber/kontor-vejleder 2,85 Vejledere 28,75 Servicepersonale/rengøring) flexjob 0,85 I alt Opgørelse 1/

12 MÅL Vejledningen udvikles i forhold til lovgivningen og de lokale forhold i de fire Køge Bugt Kommuner. Temaet for 2008 har været 1) udvikling af UEA-(Folkeskolens 7 emne om Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering)samarbejdet med grundskolen, 2) den prioriterede vejledning i forhold til unge med særlige behov og 3) udvikling af den kollektive vejledning. De tre områder hænger sammen, da ressourcerne til den prioriterede vejledning skal komme fra en udvikling af den kollektive vejledning og et øget samarbejde med grundskolerne om faget Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). Faget UEA - er obligatorisk fra klasse, og jo mere elever ved om uddannelse, erhverv og arbejdsmarked, jo mere kvalificeret kan vejledningsopgaven ydes. Mål for udvalgte indsatsområder UUV Center Mål Evaluering Evt. opfølgning At der i hele organisationen er fokus på udvikling af de 3 fælles temaer i det kommende år. Resultatkrav At UUV i alle team ved hvor den prioriterede vejledning skal sættes ind. Fokusområdet har været evalueret på et fællesseminar for personalet i august 2008 med et tilfredsstillende resultat. Der skal fortsat arbejdes med udvikling af en prioriteret og en differentieret vejledningsindsats i forhold til unge med særlige behov. Tal og statistik fra UUV At UUV Køge Bugts database anvendes i fht. dokumentation og data på unge i området. Resultatkrav At data i det offentlige rum omkring unge i UUV s område har kilde i UUV s database. Samtidig skal data danne grundlag for konstruktiv dialog internt i organisationen. I forbindelse med skolernes udarbejdelse af kvalitetsrapporter, publikationen Tal på vejen marts 2008, talmateriale til politiske udvalg, undervisningsministeriet, UTA (Uddannelse Til Alle) projekter, ungdomsuddannelsesinstitutioner etc. kan det godt konkluderes, at UUV i dag står meget stærkt på området for dokumentation og statistik. Området skal fortsat udvikles. Fokusårgang 87 bliver om 2 år 24/25 år, hvorefter UUV s database er fuldt dækkende op til det 25. år. Løbende udvikling af området. UUV har bl.a. investeret i UVdatas program for STU og EGU, hvilket skulle sikre et overblik over unge på disse uddannelser, herunder unge, der tager STU med bodel udenfor UUV s kommuner. Det eksisterende program medtager kun unge over 18 år med bopæl i UUV s 4 kommuner. UUV Skole Mål Evaluering Evt. opfølgning At få indført kollektiv vejledning som et naturligt arbejdsredskab i vejledergruppen. Resultatkrav At gruppevejledning benyttes af alle vejledere som konsekvens af den prioriterede vejledning. Den ene af skoleteamets grupper har haft kollektiv vejledning som deres specielle udviklingsprojekt. Gruppen har valgt i praksis at afprøve tre former for kollektiv vejledning. 1. Gruppevejledning af elever, der har et fælles uddannelsesønske. Erfaringerne med gruppevejledning har været yderst positive, og gruppevejledningen vil blive implementeret og yderligere udvidet i det kommende år. 12

13 Min. 6 vejledere gør forsøg med kollektiv vejledning som metodik. 2. Gruppevejledning af elever med fraværsproblematik. 3. Gruppevejledning, som opstart på vejledningsforløbet (6. kl.). Resultaterne af disse forsøg fremlægges for det samlede skoleteam. At vejlederne i Skoleteamet arbejder med prioriteret vejledning. Resultatkrav At der udarbejdes en beskrivelse af elevgrupper, som sandsynligt kan fremtræde som fokuselever. At der fra UUV s side tages initiativ til at fastlægge et samarbejde omkring fokuselever. At der skabes en rød tråd i vores 3 teams samarbejde omkring fokuselever. Der er i teamet indarbejdet en fælles forståelse for de faglige, sociale, personlige eller familiemæssige forhold, der, hvis der ikke sættes en positiv udvikling i gang, kan forhindre en elev i senere at gennemføre en uddannelse. Der er udarbejdet en fast procedure for registrering og dokumentation af arbejdet med den enkelte fokuselev. Der er i teamet og på skolerne udarbejdet en samarbejdsmodel for arbejdet omkring tidlig indsats. For skoleteamet og ungeteamet er der vedtaget en model for det samarbejde, der skal være teamene i mellem for at sikre en rød tråd omkring arbejdet med fokuselever (se team ung) Der skal løbende evalueres på arbejdet med fokuselever i skoleteamet. En evaluering af samarbejdet med klasselærer/klasseteam gennemføres foråret UEA At der indgås et samarbejde med grundskolerne om indførelse af minimum 3 dages UEA- undervisning på alle klassetrin. At Den lille hjælper tilpasses dette samarbejde. Resultatkrav At 75 % af folkeskolerne indgår i dette samarbejde. At Den lille hjælper af lærerne vurderes til at være meget støttende. Den Lille hjælper er blevet revideret, så den netop beskriver undervisningsforløb af 2-3 dages varighed. En evaluering på skolerne viser, at knap halvdelen af skolerne har indført faste UEA dage. Og på en del af disse skoler er det kun gældende for visse klassetrin. På 60 % af skolerne mener vejlederne, at der er en positiv udvikling omkring UEA undervisningen. At få dette indsatsområde gennemført er en proces, der skal arbejdes videre med i de kommende år. 13

14 UUV Ung 1) Kollektiv vejledning herunder Gruppevejledning Mål Evaluering Evt. opfølgning I øjeblikket stopper ca. 20 % af en ungdomsårgang efter grundskolen. Det ser vi som et problem, fordi uddannelse ofte er vejen både til selvforsørgelse og et godt voksenliv. Den målgruppe, vi sigter efter, ligger indenfor de 20 %, og har et særligt behov for vejledning. Kendetegnende for målgruppen er, at det er unge, som er gået i stå og mangler tro og styrke til at komme i gang med uddannelse eller arbejde. Unge med mange frafald bag sig, som endnu ikke er afklaret i forhold til uddannelse eller arbejde. Unge, som aldrig kom i gang med noget efter folkeskolen. Unge, som har et overvejende ringe netværk. Resultatkrav Vi har en køreplan for afholdelse af gruppevejledning med unge i aldersgruppen år, der bygger på erfaringer fra pilotprojektet om form og indhold af gruppevejledningsseancer og disses umiddelbare effekt. Vi har en plan for evaluering på kort og langt sigt. Vi har informationsmateriale til borgere og samarbejdspartnere om gruppevejledning. De unge skal under gruppevejledningen have sat sig nogle mål, som de har arbejdet hen mod at nå. De unge skal have en oplevelse af større selvværd og netværk. Som vejledere har vi fået erfaringer med, hvad der er hensigtsmæssig form og indhold i afvikling af gruppevejledning. For at drage nytte af geografisk tilhørsforhold og dermed vejlederens lokalkendskab valgtes at oprette tre pilotgrupper i hhv. Stevns, Køge og Greve. Projektbeskrivelse og køreplan for pilotprojekterne lå klar ved udgangen af Det viste sig dog ret hurtigt at være mere kompliceret end som så at få samlet grupper af unge til pilotprojekterne. Som udgangspunkt ville en pilotgruppe optimalt bestå af 5-7 personer mellem år, men selv dette forholdsvis beskedne antal viste sig ikke at være muligt at samle. Meget tidligt i forløbet besluttede vi desuden om nødvendigt at justere alderskravet opad og antal deltagere nedad til så få som 3 personer. Rekrutteringsproblemerne var flersidige, men bestod af især to store hurdler: Et for lille antal unge gav udtryk for interesse i at deltage. Årsagerne til dette angav de unge hovedsageligt til at være manglende tid og manglende relevans. Vejledernes daglige arbejdspres var for stort til i tilstrækkelig grad at levne plads til pilotprojektet. Det kan heller ikke afvises, at de store problemer med overhovedet at finde interesserede unge til en vis grad havde en demotiverende virkning på vejlederne. I Greve lykkedes det dog i november via projekt for unge mødre: En god start - at samle en gruppe på 4 unge mellem 20 og 26 år. Fremmødet til gruppevejledningerne var dog alt for ustabilt. Således mødte kun to op den første gang, og herefter deltog blot en ung i resten af forløbet. Fremtidsperspektiv: Vi er fortsat af den overbevisning, at gruppevejledning i særlig grad kan medvirke til at skabe netværk for den unge, som kan virke personligt udfordrende, støttende og tryghedsskabende. I gruppen kan den unge udfordres og drage nytte af andres erfaringer og meninger, som den unge ellers ikke ville have haft kendskab til. For at komme ud over de beskrevne problematikker foreslås følgende som mere farbare veje: Rekrutteringen kan ske ved at søge kontakt med etablerede grupper, fx nyledige under 25 år uden ungdomsuddannelse i Jobcenterregi eller kontakt til unge i boligområder via jobguide. Forløbet kan nedjusteres tidsmæssigt, så det måske er mere overskueligt for de unge at medvirke i. Det kunne være alt fra ½ dag (mere informationsmæssigt præget, men også med diskussion og erfaringsudveksling) til måske en gang gruppevejledning og en eller flere individuelle samtaler afhængigt af behov. Det skal dog bemærkes, at det netværksskabende perspektiv i så fald risikerer at bortfalde. 14

15 Den ene unge, der deltog i hele forløbet, angav i sin evaluering af forløbet, at hun havde: nået det mål, hun havde sat sig (endelig afklaring af valg af uddannelse samt søgt om optagelse på denne), følt sig lyttet til på en måde, hun ikke havde oplevet før, følt sig taget alvorligt, lyst til at anbefale forløbet til andre unge. 2) Prioriteret vejledning herunder fokuselever Fællesdag for hele UUV Køge Bugt med det formål at formulere en fælles forståelse og definering af begrebet fokuselever. 1) Overgangen og overleveringen af vejledningsopgaven mellem Team Skole og Team Ung kan være sårbar for den enkelte unge med særligt behov for vejledning. Formålet med 2 fast berammede møder vil sikre et tæt samarbejde og dermed sikkerhedsnet under den unge. 2) Tilbagemeldingen fra Team Ung i september giver vejlederne fra Team Skole mulighed for at vurdere den unges vejledningsproces set i forhold til den aktuelle status. Resultatkrav At fællesdagen afvikles, og at der nedfældes enkelte indikatorer på en fokuselev. At vejlederne har en klar forståelse af opgaven omkring fokuselever. 1) og 2): At møderne afvikles. At relevante informationer videregives. At samarbejdet mellem Team Skole og Team Ung styrkes. Der er afholdt en fællesdag med oplæg og introduktion til lovgivning, procedure og indkredsning af begrebet fokuselever. Der har været afholdt en fælles dag med overlevering af informationer om fokuselever fra Team Ung til Team Skole. Der har været foretaget evaluering af forløbet og indsatsområdet. 25 vejledere har deltaget i evalueringen. 80 % af de adspurgte vejledere mener, at der i organisationen er opnået nogenlunde fælles forståelse af begrebet fokuselever. 95 % mener, at det er lykkedes at identificere gruppen af fokuselever. 95 % mener, at overleveringen i fremtiden skal foregå på en fælles dag. 95 % mener, at udvekslingen af informationerne på fællesdagen er med til at kvalificere det fortsatte arbejde med fokuselever. Vi kan hermed konkludere, at samarbejdet i organisationen er blevet styrket. Den udviklede procedure omkring samarbejdet om fokuselever kaldes den Røde tråd. Procedure og fremgangsmåde vil blive implementeret i fremtiden i UUV. 2 Tidlig indsats 1 Opstart på samarbejde 4 3 I 6. klasse Andre samarbejdspartnere 5 Uddannelsesplanen 6 Overgang til Tema Ung 7 Fokuselever kontaktes 10 Dialogmøde 9 Statistik 8 Tilbagemelding UUV Special Mål Evaluering Evt. opfølgning At alle vejledere i specialteamet gennemgår Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsens modul Vejledning af unge med særlige behov. Alle UUV s specialvejledere har været tilmeldt vejlederuddannelsens modul om Vejledning af unge med særlige behov. 2 vejledere har fået andet job og en Ingen. 15

16 Resultatkrav Alle vejledere tilmeldes uddannelsen og består modulet i 2. halvår af At specialklasser og specialskoler i højere grad end i dag inddrager UEA i undervisningen. Resultatkrav At der i skoleåret 2009/10 viser sig en effekt af indsatsen. Prioriteret indsats: Der skabes et klart overblik over hvilke unge, der skal tilbydes hvilken uddannelse. Udviklingen af EGU - tilbuddet i UUV s område foretages i dialog med kommunerne. Resultatkrav EGU tilbuddet bliver en realitet i alle 4 UUV kommuner i løbet af tredje har grundet sygdom ikke gennemført uddannelsen. Af teamets 6 vejledere har således 50 % gennemført uddannelsen i EGU: Indsatsen i Greve ydes af ungdomsskolen og har levet fuldt op til lovgivningens intentioner. EGU indsatsen i Køge og Stevns har været under udvikling således, at der i 2009 vil blive iværksat 10 forløb i Stevns og 20 forløb i Køge. I Solrød er EGU en placeret entydigt på Solrød Produktionsskole, og der er igangsat 1 forløb i EGU er således en realitet i alle 4 kommuner ved årets udgang. UUV har i 2008 bragt det statistiske og organisatoriske fundament på plads således, at der i forbindelse med elevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne marts 2009 kan udarbejdes en særskilt statistik for specialklasse- og specialskoleelevernes valg af ungdomsuddannelser. 16

17 DET KOMMENDE ÅR Temaerne for det kommende års indsats i UUV bliver det internationale og det fokuserede. Med det internationale vil vi åbne såvel de unges øjne for at indlægge et internationalt element i deres uddannelsesplan, som UUV s øjne for international inspiration til udvikling af vejledning i de tre vejlederteam. Verden bliver mindre, og den globale udfordring skal bl.a. tackles med et højt uddannelsesniveau i de fire kommuner i Køge Bugt. Vejledningens indsats skal være fokuseret omkring de unge, der har særlig behov. Rambøllrapporten fra december 2008 peger på, at UU-centrene generelt i Danmark ikke har målrettet deres indsats tilstrækkeligt. I UUV vil vi i det kommende år følge op på disse felter. Mål for udvalgte indsatsområder UUV Fælles: Det internationale og den fokuserede indsats. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Med to overordnede fælles temaer er det et mål, at der opstår fælles samarbejdsflader i organisationen og synergi i forbindelse med arbejdet omkring de to temaer. Fælles indsats i en teamopdelt organisation: Øget fokus på udvikling af vejledningen. Øget internationale aktiviteter. Øget differentiering i vejledningsindsatsen. Udarbejdes i team. Internationalt fælles herunder. Dialog eller surveyundersøgelse i organisationen. Internationalisering fælles UUV Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform UUV Køge Bugt skal være kendt for at se ud over Danmarks grænser og have en interkulturel tilgang til vejledningen af de unge. I 2009 skal det internationale præge arbejdet i UUV. I den sammenhæng skal indsatsområdet være synligt for vore brugere, samarbejdspartnere og netværk. Se nedenstående. Der iværksættes en brugerundersøgelse blandt brugere og samarbejdspartnere i januar I januar 2010 foretages en undersøgelse af denne synlighed. Er vi blevet kendt for det internationale perspektiv? Alle ansatte på UUV skal arbejde for, at viden om det internationale bliver nærværende og let tilgængeligt for alle unge. Vejledningen skal give viden om internationale muligheder nu og senere i livet. Alle arrangementer afholdes. 25/2 Lærerkursus om internationale muligheder i Grundskolen 27/2 Opstartsmøde: Internt kursus 9/3-12/3: Ungeteam: tilmeldingskampagne til ungdomsudd. - international vinkel. 17

18 31/8-13/9: Internationalt personalearrangement. Forkursus om landet + evt. sprogkursus. 22/9: Fælles tilbagemelding og formidling. 2/11-6/11: International uge: Aktiviteter på udd. institutioner + uddannelsesmesser. 4/12: Afslutningsarrangement og evaluering: International julefrokost. Vejlederne skal have kendskab til top 5, dvs. de 5 mest relevante internationale aktiviteter for den pågældende målgruppe af unge og øvrige kontaktpersoner. Vejlederne skal kende til de internationale aktiviteter og de personer, der arbejder med det på de relevante uddannelsesinstitutioner. Vejlederne skal have kendskab til den pågældende arbejdskommunes internationale kontakter og netværk. Vejlederen skal være inspirator i forhold til den unge, skolen og skolelederne, herunder hvordan unge med særligt behov får gavn af et internationalt perspektiv. Vejlederne skal have metodekendskab hvordan gribes vejledningen an i andre lande? Vejlederne skal have viden om uddannelsessystemet i andre lande. Vejlederne skal have sprogkundskaber. Der laves et årshjul over de vigtigste interne og eksterne arrangementer for 2009, og aktiviteterne indføjes i organisationens årsplan. Der udvikles samarbejde med vejledere i de 4 kommuners venskabsbyer. Venskabsbyerne kontaktes for at få viden om uddannelses- og vejledningssystemer. Ressourcepersonerne for det internationale laver en ugentligt omtale af relevant aktivitet til status. Vejlederne skal - som ressourcepersoner - hægte sig på de internationale projekter, der kører på skolerne. Arbejdsgruppe producerer folder m. info om internationale muligheder indenfor job, uddannelse, praktik og UUV s tilbud, f. eks UUWorld. Udbygge eksisterende netværk & databaser. Forældre skal informeres om de internationale muligheder på ungdomsuddannelserne. Arbejdsgruppe inkluderer relevant info i materialet, der bruges til forældremøder m.m. 18

19 Udveksling af klasser til praktik i internationale virksomheder (f. eks Junckers og CP Kelco). UEA: En arbejdsgruppe finder materiale, til den internationale del af UEAundervisningen. UUV Team Skole: Mål for udvalgte indsatsområder Uddannelsesbogen: Uddannelsesbogen bruges aktivt til at diskutere de internationale muligheder for de unge, f. eks Har du overvejet High School?. Arbejdsgruppe laver tilføjelse til Uddannelsesbogen. Den fokuserede indsats overgang til ungdomsuddannelserne Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform At styrke kommunikationen mellem Ungdomsuddannelserne og UUV for at sikre den bedst mulige overgang for afgangseleverne. At sikre, at fokuselever, det vil sige elever med øget risiko for frafald, får støtte/ øget opmærksomhed ved overgangen. Elever skal have mulighed for støtte til overgangen gennem tilknytningen til en mentor. Der afholdes to årlige samarbejdsdage mellem ungdomsuddannelserne og UUV. UUV arrangerer. Arbejdet med at kvalificere elevens uddannelsesplan og sikre, at væsentlig historik kan overføres, skal starte i begyndelsen af 8. klasse. Der samarbejdes med ungdomsuddannelserne om at skabe et mentorkorps, der bl.a. kan følge elever fra grundskolen og over på ungdomsuddannelserne. Ungdomsuddannelser og UUV evaluerer på samarbejdsformen. Effekten af den øgede opmærksomhed på fokuseleverne evalueres gennem året. Der evalueres på antallet af mentorer og på de enkelte forløbs succes. Prioritering af vejledningsindsatsen Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform At det lykkes i endnu højere grad at prioritere vejledningen til gavn for de elever, der har en øget risiko for senere at falde fra en ungdomsuddannelse. At alle vejledere føler, at det er lykkedes for dem at foretage en yderligere prioritering i det kommende år. At alle vejledere i deres årsplan indarbejder/ dokumenterer brug af gruppevejledning. At der i skoleteamet udvikles ideer til at videreudvikle arbejdet med Der evalueres i teamet. 19

20 fokuselever. UUV Team Ung: Mål for udvalgte indsatsområder Fokus og synlighed på vejledning Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Større synlighed om vejledningens indhold: Hvad er vejledning? Hvad kan man forvente, når man kontakter et UU- Center? Gennem den gode vejledningshistorie at synliggøre overfor brugere, samarbejdspartnere og bevilgende myndigheder, hvad vejledning er, og på hvilken måde vejledningen kan indgå i samarbejdet om at få 95 % af en ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse i Der skrives et antal artikler og vejledningshistorier, som distribueres til forskellige eksterne og interne medier. Der nedsættes en gruppe af skribenter, der udvikler et samarbejde omkring skrivning at disse artikler. Distribution ønskes primært i uge 11 omkring d. 15. marts Der udarbejdes en kvantitativ undersøgelse over, hvor og hvor mange artikler og vejledningshistorier, der har været bragt. UUV Team Special. Der vil i 2009 blive fokuseret på udviklingen af vejlederteamet, opgaven, organisationen og den statistiske dokumentation indenfor området. Mål for udvalgte indsatsområder Den fokuserede indsats Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform Udvikling af teamorganisationen i forhold til vejledningsopgaven. Teamet føler sig i stand til løfte opgaven såvel uddannelsesmæssigt som overbliksmæssigt. Løbende drøftelse i teamet og afholdelse af et seminar med ekstern bistand. Dialog i team. Dokumentation og statistik. Mål Resultatkrav Handleplaner Evalueringsform I samarbejde med UU5 udarbejdes der marts 2009 en statistik for specialklasser og skole- - - Drøftelse af resultatet i team og i samarbejdet med UU5. 20

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse

Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Gruppens medlemmer Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet Beskrivelse Mødeplan for gruppens arbejde Formål med arbejdsgruppen Formanden for arbejdsgruppen er Jesper Okholm, Sct. Jørgens Skole

Læs mere

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering.

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Roskilde d. 26. august 2015 Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Baggrund: Roskilde Kommune og Lejre Kommune inviterede d. 16.december 2014 bestyrelsen for UU-Roskilde/Lejre til en drøftelse

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Forord. UU Tårnby har til opgave at udvikle vejledningen i forhold til grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen, så den lever op til de

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning UUSjælsø Tilbud på udførelsen af vejledningsopgaven i Furesø Kommune fra 1. august 2007 2 Indledning UUSjælsø har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på udførelsen af

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere