UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk"

Transkript

1 UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1

2 Før reformen Efter reformen Vejledning klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. Alle elever UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. 6. klasse - alle elever UUV informerer om efterskoler og valg af 2. fremmedsprog. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 7. klasse - alle elever Vejledning af hele klasser i ug.dk og uddannelsessystemet. Samtale med klasselærer omkring den enkelte klasse og eventuelle fokuselever med behov for særlig indsats. UUV arrangerer en efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 7. klasse - fokuselever Særlig indsats: Vejledning af elever og samarbejde med skole, hjem, SSP, PPR omkring særlige initiativer. Særlige forløb i foråret: UUV udbyder i foråret et forløb for skoletrætte elever 8. klasse - alle elever UUV-vejlederen arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. UUV-vejlederen samtaler med klasselærere om eventuelle fokuselever med behov for en særlig indsats. Uddannelsesparathedsvurdering påbegyndes. Der arrangeres gruppemøder, hvor eleverne får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge fra ungdomsuddannelserne osv. Alle elever skal skrive en uddannelsesplan i 8. klasse. Alle elever Alle elever Alle elever UUV informerer om efterskoler og valg af 2. fremmedsprog, hvis det er muligt at fravælge det fra 7. kl. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. Kollektiv vejledning om ug.dk, evejledning og uddannelsessystemet. UUV arrangerer en efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. UUV arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. Kollektiv vejledning om ug.dk, evejledning og uddannelsessystemet. Introduktionskurser: Kollektiv vejledning om uddannelsesstedernes tilbud. Vejlederen tilmelder eleverne. Uddannelsesmesser: UUV afholder to uddannelsesmesser i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV arrangerer efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. 2 Uddannelsesparathedsvurdering foretages automatisk via optagelse.dk på baggrund af lærernes vurdering af personlige og sociale kompetencer i elevplanen og første standpunktskarakterer. Der kommer nærmere kriterier fastsat af Undervisningsministeren.

3 UUV-vejlederen vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. Introduktionskurser: UUV-vejlederen informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. Informationsaftener: UUV afholder to informationsaftener i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV arrangerer efterskoleaften. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 8. klasse - fokuselever UUV-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/urealistiske/ikke uddannelsesparate elever. UUV-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan. UUV-vejlederen kan indgå i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolelovens 9 stk. 4 eller 33 stk Ikke uddannelsesparate (IUP) 20% Ca. 30% forventes ikke uddannelsesparate ved lærernes første gennemgang, og denne gruppe drøftes med lærerne og reduceres til ca. 20%. Der skal iværksættes et særligt forløb for denne gruppe, både skole- og vejledningsmæssigt, og denne plan fastlægges i samarbejde med skolen. UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke uddannelsesparate elever. UUV støtter eleverne i forhold til at angive foreløbigt uddannelsesønske. UUV indgår i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolelovens 9 stk. 4 eller 33 stk Særligt for 8. specialklasse/skole Alle elever. UUV arrangerer et forældremøde eller uddannelsesaften, hvor der er særligt fokus på at informere om specialefterskoler, ErhvervsGrundUddannelsen (EGU), Kombinations Uddannelsen (KU) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsesmesser: Der orienteres både om messen for unge med særlige behov som foregår i regionen og om de to messer, hvor der er orientering om ordinære ungdomsuddannelser i Køge Bugt, henholdsvis i Greve og Køge. UUV afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. Ca. 30% forventes IUP ved en første gennemgang. Denne gruppe skal drøftes med vejlederen og reduceres til ca. 20%. For de 20% skal et særligt forløb aftales. Det forventes, at alle specialklasseelever er en del af de ikke uddannelsesparate - 20% 9. klasse - alle elever UUV-vejlederen arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. Der arrangeres gruppemøder, hvor eleverne får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge fra ungdomsuddannelser- Alle elever UUV arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. Her informeres bl.a. om forældrenes ansvar for uddannelsesplan og optagelse.dk. UUV udarbejder en vejledning til elevernes uddannelsesplan/ansøgning til forældrene. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan og optagelse.dk, herunder Lærerne foretager en revurdering af UPV fra 8. kl. UPV i 9. kl. sker på baggrund af optagelseskriterierne på den ønskede ungdomsuddannelse. 3

4 ne osv. Alle elever skal skrive den endelige uddannelsesplan i 9. klasse. UUV-vejlederen vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. UUV udarbejder en vejledning til elevernes uddannelsesplan/ansøgning til forældrene. UUV-vejlederen vurderer i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed. UUV-vejlederen videresender elevernes uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Praktikformidling: Når UUV-vejlederen modtager klassens praktikønsker, foretager UUV-vejlederen den videre praktikformidling. Informationsaftener: UUV afholder to informationsaftener i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 9. klasse - fokuselever Eleverne tilbydes individuel brobygning. UUV-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/urealistiske/ikke uddannelsesparate elever. UUV-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan. UUV-vejlederen kan indgå i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolelovens 9 stk. 4 eller 33 stk Eleverne kan tildeles en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse Ikke uddannelsesparate elever (IUP) - 20% muligheder i ug.dk og evejledning. Erhvervspraktikformidling: Når UUV modtager klassens praktikønsker, foretager UUV den videre praktikformidling. Uddannelsesmesser: UUV afholder to uddannelsesmesser i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke uddannelsesparate elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden for EUD10 og Kombineret Ungdomsuddannelse præsenteres. UUV støtter arbejdet med den endelige uddannelsesplan i 9. klasse. UUV vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPSstøtte) skrives det på uddannelsesplanen. UUV-vejlederen vejleder og tilmelder til obligatorisk brobygning (gælder først fra 2015). UUV støtter eleven med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. UUV indgår i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolelovens 9 stk. 4 eller 33 stk Eleverne kan tildeles en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. UUV etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, der ikke kan optages på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke opfylder optagelseskriterierne. UUV skal vejlede eleverne om hvilke muligheder, de ellers har, da de skal være i uddannelse eller job jævnfør Ungepakken. I samarbejde med vejlederen følges op på den særlige indsats og uddannelsesplanen. Særligt for 9. specialklasse/specialskole Alle elever Tilbud om et netværksmøde eller skole-hjemsamtale, med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen. UUV støtter elev og forældrene med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger. Herunder opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) ved ordinær uddannelse. Det forventes, at alle specialklasse elever er en del af de ikke uddannelsesparate - 20% 4

5 Specialvejlederen afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. UUV deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af det rigtige uddannelsesvalg. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. 10. klasse - alle elever UUV-vejlederen arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. Alle elever tilbydes en individuel vejledningssamtale. Brobygning: UUV-vejlederen informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. Alle elever skal skrive en ny uddannelsesplan i 10. klasse. UUV-vejlederen vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. UUV udarbejder en vejledning til elevernes uddannelsesplan/ansøgning til forældrene. UUV-vejlederen vurderer i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed. UUV-vejlederen videresender elevernes uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Informationsaftener: UUV afholder to informationsaftener i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 10. klasse - fokuselever Eleverne tilbydes individuel brobygning. UUV-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/urealistiske/ikke uddannelsesparate elever. UUV-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan. Eleverne kan tildeles en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. Alle elever Ikke uddannelsesparate elever (IUP)- 20% UUV arrangerer en uddannelsesaften eller deltager i forældremøder. Her informeres bl.a. om forældrenes ansvar for uddannelsesplan og optagelse.dk. UUV udarbejder en vejledning til elevernes uddannelsesplan/ansøgning til forældrene. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan og optagelse.dk, herunder muligheder i ug.dk og evejledning. Obligatorisk brobygning: UUV informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. Uddannelsesmesser: UUV afholder to uddannelsesmesser i Køge Bugt, hvor elever og forældre har mulighed for at møde ungdomsuddannelserne. UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. Det er erfaringen, at der er væsentligt flere end 20%, der er ikke uddannelsesparate i 10. klasse, da mange uddannelsesparate elever forlader skolen efter 9. klasse. Eleverne tilbydes ekstra individuel brobygning og evt. erhvervspraktik. UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke uddannelsesparate elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden for Kombineret Ungdomsuddannelse præsenteres. UUV-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan og optagelse.dk. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) skrives det på uddannelsesplanen. Eleverne kan tildeles en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. UUV etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, der ikke kan optages på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke Lærerne foretager en revurdering af UPV fra 8. kl. og opfølgning fra 9. kl. UPV i 10. kl. sker på baggrund af optagelseskriterierne på den ønskede ungdomsuddannelse. I samarbejde med vejlederen følges op på den særlige indsats og uddannelsesplanen 5

6 opfylder optagelseskriterierne. UUV skal vejlede eleverne om hvilke muligheder, de ellers har, da de skal være i uddannelse eller job jævnfør Ungepakken. EUD10 Der må forventes en særlig intensiv vejledningsindsats for elever, der vælger EUD10, da der skal ske en tæt opfølgning for at sikre, at de får det forventede udbytte af skoleåret. UUV gennemfører individuelle samtaler. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, og muligheden for Kombineret Ungdomsuddannelse præsenteres. Der må forventes en særlig intensiv skoleopfølgning på elever, der vælger EUD10. Særligt for 10. specialklasser Alle UUV arrangerer et forældremøde eller en uddannelsesaften, hvor der er særligt fokus på at informere om specialefterskoler, ErhvervsGrund- Uddannelsen (EGU), Kombinations Uddannelsen (KU) og Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Uddannelsesmesser: Der orienteres både om messen for unge med særlige behov, som foregår i regionen, og om de to messer hvor der er orientering om ordinære ungdomsuddannelser i Køge Bugt, henholdsvis i Greve og Køge. Specialvejlederen støtter eleven og forældrene med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger. Herunder er der opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) ved optag på ordinær uddannelse. Specialvejlederen afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. UUV deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af det rigtige uddannelsesvalg. Tilbud om deltagelse i et netværksmøde eller en skole- hjemsamtale, med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. Det forventes, at alle specialklasseelever er en del af de ikke uddannelsesparate - 20% Vejledning af unge efter grundskolen og op til det 30. år. Opsøgende vejledning Vejledningsindsatsen er opsøgende, dvs. UUV kontakter Alle Opsøgende og opfølgende indsats Vejledningsindsatsen er opsøgende, dvs. UUV kontakter unge, der ikke 6

7 unge, der ikke er i en uddannelsesmæssigt tilfredsstillende situation, pr. brev, telefon og sms. Er det ikke muligt at opnå kontakt på disse måder, søges personligt kontakt med den unge på dennes bopæl. Unge, der flytter til UUV s område, kontaktes med et tilflytterbrev Velkommen til kommunen samt informationsmateriale om UUV s vejledningstilbud. Unge, der forlader grundskolen, modtager informationsmateriale om UUV s vejledningstilbud samt kontaktoplysninger. Vejledningens indhold Vejledningens sigte er at være afklarende og at skabe motivation, så de unge bliver selvhjulpne og handlekraftige - direktører i eget liv. Vejledningen omfatter individuel vejledning, gruppevejledning og kollektiv vejledning. Alle er i uddannelse, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i fuldtidsbeskæftigelse, pr. brev, telefon og sms. Er det ikke muligt at opnå kontakt på disse måder, søges personlig kontakt med den unge på dennes bopæl. Unge, der flytter til UUV s område og som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, kontaktes med et tilflytterbrev Velkommen til kommunen samt informationsmateriale om UUV s vejledningstilbud. Unge, der forlader grundskolen, modtager informationsmateriale om UUV s vejledningstilbud samt kontaktoplysninger. Vejledningens indhold Vejledningens sigte er at være afklarende og at skabe motivation, så de unge bliver selvhjulpne og handlekraftige - direktører i eget liv. Vejledningen omfatter individuel vejledning, gruppevejledning og kollektiv vejledning. Dele af den individuelle vejledning tilbydes som gruppevejledning. Vejledningstilbud Vejledningen er et tilbud til gruppen fra år. UUV vejlederen er tilstede i Jobcentrene 8 timer i Køge og Greve kommune og 4 timer i Solrød og Stevns kommune om ugen. Her er UUV vejlederen til rådighed for de unge samt sagsbehandlere i Jobcentrene. Særligt for de årige UUV har en særlig forpligtelse over for årige unge. Denne gruppe unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan årige unge, som ikke følger deres uddannelsesplan, kontaktes af UUV senest 5 arbejdsdage efter, UUV er blevet bekendt hermed. UUV tilbyder disse unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter, kontakten er år Vejledningstilbud i Jobcentrene Vejledningen er et tilbud til gruppen fra år med uddannelsespålæg. UUV vejlederen er tilstede i Jobcentrene 8 timer i Køge og Greve kommune og 4 timer i Solrød og Stevns kommune om ugen. Her er UUV vejlederen til rådighed for de unge samt sagsbehandlere i Jobcentrene år Særligt for de årige UUV har en særlig forpligtelse over for årige unge. Denne gruppe unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsespligten opfyldes årige unge, som ikke følger deres uddannelsesplan, kontaktes af UUV senest 5 arbejdsdage efter, UUV er blevet bekendt hermed. UUV tilbyder disse unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter, kontakten er etableret. 7

8 etableret. Orientering til forældre UUV sørger for at alle indehavere af forældremyndigheden til unge fra år bliver orienteret om (og så vidt muligt inddrages i) den uddannelses- og erhvervsvejledning, som UUV tilbyder de unge. Derudover orienteres der om mulige konsekvenser af, at pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes jf. lov om børne- og ungeydelse år Orientering til forældre UUV sørger for at alle indehavere af forældremyndigheden til unge fra år bliver orienteret om (og så vidt muligt inddraget i) den uddannelses- og erhvervsvejledning, som UUV tilbyder de unge. Derudover orienteres der om mulige konsekvenser af, at pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes jf. lov om børne- og ungeydelse. Vejledningsarbejde med henblik på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Unge i målgruppen kan starte efter endt grundskole og inden det 25. år. UUV målgruppevurderer de unge. Det gøres ved indledende samtale med den unge og evt. forældre. UUV udarbejder herefter visitationsskema, som sendes til visitationsudvalget i den pågældende kommune. Visitationsudvalget træffer endelig afgørelse. Der udarbejdes skitse til uddannelsesplanen og træffes afgørelse om uddannelsessted. Evt. aftales besøg og praktik på det pågældende STU sted. Efter 12 uger følges der op med afklarende samtale, hvor den endelige uddannelsesplan udfærdiges. Den endelige uddannelsesplan godkendes i den pågældende kommune. Der følges herefter op ved behov, minimum en gang om året, hvor uddannelsesplanen løbende justeres. På 3. år afholdes en udslusningssamtale med STU-uddannelsessted og den unges sagsbehandler. UUV koordinerer og samarbejder om vejledningsindsat- Samarbejde, koordination og synlighed. (Bilag) Samarbejde, koordination og synlighed (Bilag 1) Generelt. UUV samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, og andre uddannelsesinstitutioner i UUV s område om koordination af vejledningsindsatsen. Herunder afholdes Dialogforum tre gange årligt for vejledere fra samarbejdsinstitutioner. Samarbejdspartnere Generelt. UUV samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, Studievalg Sjælland og andre uddannelsesinstitutioner i UUV s område om koordination af vejledningsindsatsen, herunder koordination af den lokale Garantiskole samt afholdelse af Dialogforum. UUV koordinerer og samarbejder om vejledningsindsatsen med andre 8

9 sen med andre vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der er beskæftiget med de unge. UUV samarbejder med de fire jobcentre om en beskæftigelsesrettet indsats til unge årige, der ikke er i uddannelse eller job. UUV er løbende at træffe i beboerhuse i boligkvarterer med høj koncentration af tosprogede unge. Dette sker som led i den koordinerede vejledningsindsats og for synliggørelse af UUV s vejledningstilbud. Hvert år op til d. 5. marts lancerer UUV en uddannelseskampagne med fokus på valg af uddannelse. UUV arbejder her sammen med bibliotekerne i de fire kommuner. Bibliotekerne stiller rum og plads til rådighed, så UUV kan forestå vejledning på bibliotekerne. Derudover fremhæver bibliotekerne temaet om valg af uddannelse i denne periode. vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der er beskæftiget med de unge. UUV samarbejder med de fire jobcentre om en beskæftigelsesrettet indsats til unge årige, der ikke er i uddannelse eller job. UUV har et tæt samarbejde med boligsociale indsatser i kvarterer med høj koncentration af tosprogede unge. Dette sker som led i den koordinerede vejledningsindsats og for at synliggøre UUV s vejledningstilbud. Hvert år op til d. 15. marts lancerer UUV en uddannelseskampagne med fokus på valg af uddannelse. Optag på produktionsskole og VUC Når en ung ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, foretager UUV en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen (en såkaldt målgruppevurdering). Vejledere fra UUV er at træffe for målgruppevurdering samt anden vejledning på produktionsskolerne Klemmenstrupgård og Greve Produktionsskole en gang om ugen samt på Solrød Produktionsskole hver 14. dag. Når en ung under 18 år ønsker optagelse på VUC, udarbejder UUV i samarbejde med den unge en uddannelsesplan. Optag på produktionsskole, VUC og den Kombinerede Ungdomsuddannelse Når en ung ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, foretager UUV en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen (en såkaldt målgruppevurdering). Vejledere fra UUV er ugentligt at træffe for målgruppevurdering samt anden vejledning på Klemmenstrupgård og Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup samt på Solrød Produktionsskole efter behov. Når en ung under 18 år ønsker optagelse på VUC, udarbejder UUV i samarbejde med den unge en uddannelsesplan. UUV foretager visitation til den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse for unge årige. Dialogmøder med de 4 kommunernes STU- 2 gange årligt (efterår og forår) afholdes møde med de 4 kommuners 9

10 visitationsudvalg IT og registreringer i UNOung Information omkring vejledning af alle unge efter grundskolen og frem til 30 år registreres i UNOung. UUV sørger for at databasen er opdateret sådan, at Jobcentrene kan hente en aktuel uddannelseshistorik frem på de unge. UUV opsamler data om de unge i databasen, med mulighed for opfølgning på indsatsen. Når en kontakt er etableret til unge, registres den unges aktuelle uddannelsesstatus samt kontaktform i UNOung. Hver vejledningssamtale registreres i UNOung, den unges uddannelsesplan revideres, eller der udarbejdes en ny uddannelsesplan. Alle STU-visitationsudvalg. Til efterårsmødet inviteres hele specialteamet med, og der drøftes samarbejdsflader og udviklingspunkter. Til forårsmødet ses der bl.a. på fordeling af unge til STU uddannelsessteder fra de 4 kommuner. Databaseregistrering i UNOung Information omkring vejledning af alle unge frem til 30 år registreres i UNOung. UUV sørger for at databasen er opdateret sådan, at eksempelvis Jobcentrene kan hente en aktuel uddannelseshistorik frem på de unge. UUV opsamler data om de unge i databasen, med mulighed for opfølgning på indsatsen. Hver vejledningssamtale registreres i UNOung, den unges uddannelsesplan revideres, eller der udarbejdes en ny uddannelsesplan. Samarbejde med grundskole (bilag) Samarbejde med grundskole efter reformen (Bilag 2) Kommentarer En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UUV og folkeskolen For at sikre, at UUV-vejledernes tid på skolerne i så høj grad som muligt rettes mod de elever, der har særligt behov for vejledning, er det vigtigt, at der finder et samarbejde sted mellem UUV og skolerne/lærerne, så der er en fælles forståelse af, hvilke elever der er omfattet af den prioriterede vejledningsindsats, og hvilke elever der primært skal klare sig med den kollektive vejledning suppleret med evejledningsportalen. Samarbejdsaftalen er desuden afklarende for, hvilke opgaver UUV-vejlederen har, og hvilke opgaver der ligger hos klassens lærere/klasselæreren. En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UUV og folkeskolen For at sikre, at UUV s tid på skolerne i så høj grad som muligt rettes mod de elever, der har særligt behov for vejledning, er det vigtigt, at der finder et samarbejde sted mellem UUV og skolerne/lærerne, så der er en fælles forståelse af, hvilke elever der er omfattet af den prioriterede vejledningsindsats, og hvilke elever der primært skal klare sig med den kollektive vejledning suppleret med evejledningsportalen. Samarbejdsaftalen er desuden afklarende for, hvilke opgaver UUV har, og hvilke opgaver der ligger hos klassens lærere/klasselæreren. Forældremøder/uddannelsesaftener Skole og UUV-vejleder aftaler, om UUV-vejlederen deltager i forældremøder på 8. og 9. klassetrin eller afholder Forældremøder/uddannelsesaftener Skole og UUV aftaler, om UUV deltager i forældremøder på 8. og 9. klassetrin eller afholder en fælles uddannelsesaften på de to klasse- 10

11 en fælles uddannelsesaften på de to klassetrin. Hvis det aftales, at UUV-vejlederen deltager i forældremøder, er det vigtigt, at hele klassetrinet (årgangen) holder møde samme aften. Optimalt samles alle forældre ved mødets start til oplæg fra vejlederen med efterfølgende mulighed for spørgsmål (1 time). trin. Hvis det aftales, at UUV deltager i forældremøder, er det vigtigt, at hele klassetrinet (årgangen) holder møde samme aften. Optimalt samles alle forældre ved mødets start til oplæg fra vejlederen med efterfølgende mulighed for spørgsmål (1 time). Uddannelsesplaner klasse og samarbejdet omkring optagelse (ansøgning til ungdomsuddannelse) Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan i klasse. Elementer fra uddannelsesplanen overflyttes elektronisk til elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som sendes til ungdomsuddannelserne d. 15. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre, at de er registreret med de rigtige skoledata i institutionsregistret, og indberette 9. klasses og 10. klasses standpunktskarakterer rettidigt. Al vejledning samt afsendelse af uddannelsesplaner varetages af UUV-vejlederen på den pågældende skole. Alle elever Ikke uddannelsesparat (IUP) 20% Uddannelsesplaner klasse og samarbejdet omkring optagelse.dk (ansøgning til ungdomsuddannelse). Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan via optagelse.dk i klasse. Uddannelsesplanen fungerer som elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som sendes til ungdomsuddannelserne d. 1. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre, at de er registreret med de rigtige skoledata i institutionsregistret, og indberette 9. klasses og 10. klasses standpunktskarakterer rettidigt. Al vejledning samt afsendelse af uddannelsesplaner varetages af UUVvejlederen på den pågældende skole. For elever der er UP er det forældrenes ansvar at uddannelsesplanen oprettes i optagelse.dk, skrives under og sendes videre til ungdomsuddannelsen Samarbejdet om de 30% og om fokuselever begynder i 7. klasse UUV-vejlederen afholder fra slutningen af 7. klasse årligt møde med klassens lærere. Hvis der i klassen er elever, hvor det skønnes, at de, hvis den nuværende udvikling fortsætter, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, iværksættes der en indsats for at ændre dette billede. Forældre og andre nødvendige samarbejdspartnere inddrages, og UUV-vejlederen medvirker. Den aftalte fokuselevgruppe støttes af UUV-vejlederen i forbindelse med de forskellige vejledningsaktiviteter (introduktionskurser, praktik, brobygning og ved en eventuel iværksættelse af særlige aktiviteter). Hvis skolen ønsker det, kan UUV-vejlederen også tidligere på 7. klassetrin inddrages i dialog omkring indsatsen Ikke uddannelsesparat (IUP) 20% Samarbejdet om de 20% begynder i 8. klasse Ca. 30% forventes ikke uddannelsesparate ved lærernes første gennemgang. Denne gruppe skal drøftes med vejlederen og i samarbejde reduceres til ca. 20%. For disse elever, hvor det skønnes, at de, hvis den nuværende udvikling fortsætter, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, iværksættes der en særlig indsats, både skoleog vejledningsmæssigt, for at ændre dette billede. Det er skolens ansvar, at denne opgave løftes i samarbejde med vejlederen. Forældre og andre nødvendige samarbejdspartnere inddrages, og UUV medvirker. Den aftalte elevgruppe støttes af UUV i forbindelse med de forskellige vejledningsaktiviteter (introduktionskurser, praktik, brobygning og ved en eventuel iværksættelse af særlige aktiviteter). UUV gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke uddannelsesparate elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden for EUD10 og Kombineret Ung- Begrebet fokuselever optræder ikke længere. Vejlederne skal udelukkende fokusere på de 20% der ikke skønnes uddannelsesparate i 8. kl. eller ændrer status ved revurderingen i 9. kl. og 10. kl. 11

12 for en elev. domsuddannelse præsenteres. Uddannelsesplans- og elevplanssamarbejde klasse: Skolens arbejde med elevplaner og UUV-vejlederens arbejde med uddannelsesplaner skal gensidigt bygge på hinanden. I 10. klasse arbejdes der udelukkende med en uddannelsesplan. Introduktionskursus 8. klasse UUV træffer aftaler med ungdomsuddannelserne og udarbejder ønskeskema, som uddeles til eleverne. Lærerne indsamler ønskeskemaerne og afleverer dem til UUV-vejlederen på en given deadline. UUV fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte elev får besked om kursusstedet. Skolen sikrer dækning af elevernes transport, og at eleverne ved, hvor de skal hen. Skolen kontaktes af ungdomsuddannelsen via kontaktbog i brobygning.net, hvis en elev udebliver fra sit introduktionskursus eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Klassens lærere varetager for og efterbehandling af introduktionskurserne. Som minimum anvendes der en dobbelttime ugen inden, eleverne skal på introduktionskursus, hvor målet med introduktionskursusforløbet gennemgås, elevernes uddannelsesinstitutionsvalg repeteres, og klassens lærergruppe sikrer, at eleverne er bekendt med det praktiske omkring den kommende introduktionsuge. Alle elever Uddannelsesplans- og elevplanssamarbejde klasse: Skolens arbejde med elevplaner og UUV s arbejde med uddannelsesplaner skal gensidigt bygge på hinanden. I 10. klasse arbejdes der udelukkende med en uddannelsesplan, som forventes at skulle skrives direkte i optagelse.dk. Introduktionskursus 8. klasse 5 dage for alle Introduktionskurserne udvides til 5 dage. Den hidtidige ordning med 2+2 dage bibeholdes, og den femte dag bliver ens for alle og foregår tidligt i skoleåret i form af deltagelse i Skills Stafetten sammen med klasselærer på den lokale erhvervsskole. For de almindelige introkurser forestår UUV hele koordinationen: UUV træffer aftaler med ungdomsuddannelserne og udarbejder ønskeskema, som eleverne udfylder digitalt. UUV fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte elev får besked om kursusstedet. Skolen sikrer dækning af elevernes transport, og at eleverne ved, hvor de skal hen. Skolen kontaktes af ungdomsuddannelsen via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit introduktionskursus eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Klassens lærere varetager for- og efterbehandling af introduktionskurserne. Som minimum anvendes der en dobbeltlektion ugen inden, eleverne skal på introduktionskursus, hvor målet med introduktionskursusforløbet gennemgås, elevernes uddannelsesinstitutionsvalg repeteres, og klassens lærergruppe sikrer, at eleverne er bekendt med det praktiske omkring den kommende introduktionsuge. Evaluering forventes ligeledes at tage en dobbeltlektion. Det er pt. uafklaret, om der fremover vil være to forskellige former for planer. Det fremgår af lovmaterialet, at UPV i 8. kl. udelukkende foregår via elevplanen. Samtidig står der andre steder, at alle elever i 8. klasse påbegynder en uddannelsesplan direkte i optagelse.dk. Praktik 9. klasse UUV-vejlederen informerer om praktik og uddeler prak- Erhvervspraktik 9. klasse UUV informerer om praktik og uddeler praktiksedler. 12

13 tiksedler. Eleverne finder selv deres praktikplads. For de elever, der godt kan, men ikke får det gjort, går skolen ind i processen. For elever med særligt vejledningsbehov er UUV-vejlederen til rådighed. Klasselærere indsamler praktiksedlerne og afleverer dem til UUV-vejlederen. UUV-vejlederen varetager resten af den administrative proces. Skolen sørger for og sikrer dækning af elevernes transport. Skolen varetager for- og efterbehandling af praktikken, herunder sikrer kontakt til eleverne i praktikperioden. Som minimum gennemgås formål med praktik og det praktiske omkring praktikken ugen inden forløbet. Under selve praktikugen besøges eller kontaktes praktikstederne af klassens lærere, og efter praktikken skal der ske en evaluering af forløbet mellem eleverne og klassens lærere. Udebliver en elev fra praktik, eller får skolen meddelelse om stort fravær, følger skolen op på denne information. UUV tilbyder udlån af sikkerhedssko. Brobygning 10. klasse UUV-vejlederen vejleder eleverne omkring obligatorisk brobygningsvalg og udfyldelse af ønskeskema. Lærerne indsamler ønskeskemaerne og afleverer dem til UUV-vejlederen på en aftalt dag. UUV fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte får oplysninger om brobygningssted. Skolen sørger for og betaler elevernes transport. Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i brobygning.net, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Skolen varetager for- og efterbehandling af brobygningen. Eleverne finder selv deres praktikplads. For de elever, der godt kan, men ikke får det gjort, går skolen ind i processen. For IUP-elever er UUV til rådighed. Klasselærere indsamler praktiksedlerne og afleverer dem til UUVvejlederen. UUV-vejlederen varetager resten af den administrative proces. Skolen sørger for og sikrer dækning af elevernes transport efter skolens regler. Skolen varetager for- og efterbehandling af praktikken, herunder sikrer kontakt til eleverne i praktikperioden. Som minimum gennemgås formål med praktik og det praktiske omkring praktikken ugen inden forløbet. Under selve praktikugen besøges eller kontaktes praktikstederne af klassens lærere, og efter praktikken skal der ske en evaluering af forløbet mellem eleverne og klassens lærere. Udebliver en elev fra praktik, eller får skolen meddelelse om stort fravær, følger skolen op på denne information. UUV tilbyder udlån af sikkerhedssko. Brobygning 9. og 10. klasse UUV-vejlederen vejleder eleverne omkring obligatorisk brobygningsvalg og digital udfyldelse af ønskeskema. UUV fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte får oplysninger om brobygningssted. Skolen sørger for elevernes transport efter skolens regler. Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Skolen varetager for- og efterbehandling af brobygningen I 9. kl. skal de 20% IUP i obligatorisk brobygning, mens reglerne er uændrede i 10. kl. 13

14 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7 forløb Disse forløb etableres af skolen i samarbejde med forældrene i henhold til bekendtgørelse af lov om folkeskolen. UUV-vejlederen kan bidrage i forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder. Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb. UEA-undervisning UUV-vejlederen bistår klasselærer/klasseteam i planlægningen af UEA-undervisningen i klasse. UUV-vejlederen kan give inspiration til undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der dels opfylder fagets trin- og slutmål og dels kan indgå i forskellige fag, herunder flerfaglige forløb. UUV er til rådighed med udlån af undervisningsmaterialer. Skolen sikrer, at UEA-undervisningen indgår i årsplanen på de enkelte klassetrin. Læreres deltagelse i UUV s klasselærerkurser samarbejde omkring UEA (Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) UUV udbyder klasselærerkurser på 6. og 8. klassetrin af en dags varighed. Nye lærere og lærere, der ikke har undervist på klassetrinet de senere år, deltager i kurserne. UUV udbyder desuden UEA-kurser til de enkelte skoler dækkende inspiration til klassers undervisning i folkeskolelovens 7 fag: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering klasse. De skolebaserede kurser foregår over en eftermiddag og tilbydes den enkelte skole hvert tredje år efter ønske og turnus. Lærerdeltagelse særligt for specialklasselærere/specialskolelærere i grundskolen. 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7 forløb Disse forløb etableres af skolen i samarbejde med forældrene i henhold til bekendtgørelse af lov om folkeskolen. UUV kan bidrage i forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder. Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb. Uddannelse & Job UUV bistår klasselærer/klasseteam i planlægningen af undervisningen i Uddannelse & Job i klasse. UUV kan give inspiration til undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der dels opfylder fagets trin- og slutmål og dels kan indgå i forskellige fag, herunder flerfaglige forløb. UUV er til rådighed med udlån af undervisningsmaterialer. Skolen sikrer, at undervisning i Uddannelse & Job indgår i årsplanen på de enkelte klassetrin. Læreres deltagelse i UUV s klasselærerkurser samarbejde omkring Uddannelse & Job UUV kan udbyde kurser for klasselærere i udskolingen af en dags varighed. Nye lærere og lærere, der ikke har undervist på klassetrinnet de senere år, deltager i kurserne. UUV kan desuden udbyde Uddannelse & Job-kurser til de enkelte skoler dækkende inspiration til faget i klasse. UUV afholder årligt en kursusdag for specialklasselærere fra de 4 kommuner, hvor ansvars- og rollefordelingen mellem skole, specialklassens lærere og vejlederen præciseres. Den årlige kursusdag kan 14

15 også omhandle et aktuelt tema. Kursusdagen afholdes i september måned klasses elever fra skoledistriktet, der udebliver fra skolen eller har omfattende fravær Registreres dette af UUV-vejlederen, tager denne kontakt til skolens ledelse og stiller sig til rådighed med kendskab til efterskolemulighederne og de aktiviteter, som UUV-vejlederen kan indgå i et samarbejde omkring. Ligeledes er UUV-vejlederen til rådighed for en samtale med eleven og forældrene omkring muligheder og konsekvenser, som den manglende opfyldelse af undervisningsforpligtelsen har for valget af og gennemførslen af en ungdomsuddannelse. Hvis en elev dropper ud fra efterskole, privatskole m.m., så er det distriktsskolen, der varetager sagen. Samarbejdsgrundlaget ovenfor anvendes også for klasses efterskoleelever/ privatskoleelever, som UUVvejlederen eller skolen får information om, har afbrudt deres efterskoleforløb. Samarbejde mellem kommunernes skoleafdelinger og UUV 2 gange årligt (september og april) samkøres UUV s kommuneelevregistreringer med kommunernes skoleafdelingers elevregistreringer m.h.p. at opfange elever, der ikke opfylder undervisningspligten. Skoleafdelingerne følger op på elever uden skoleregistreringer. Samarbejdet mellem eventuelle specialklasser på skolen og UUV s specialvejledning Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand giver udvidede ram klasses elever fra skoledistriktet, der udebliver fra skolen eller har omfattende fravær Registreres dette af UUV, tager UUV kontakt til skolens ledelse og stiller sig til rådighed med kendskab til efterskolemulighederne og de aktiviteter, som UUV kan indgå i et samarbejde omkring. Ligeledes er UUV til rådighed for en samtale med eleven og forældrene omkring muligheder og konsekvenser, som den manglende opfyldelse af undervisningsforpligtelsen har for valget af og gennemførslen af en ungdomsuddannelse. Hvis en elev dropper ud fra efterskole, privatskole m.m., så er det distriktsskolen, der varetager sagen. Samarbejdsgrundlaget ovenfor anvendes også for klasses efterskoleelever/ privatskoleelever, som UUV eller skolen får information om, har afbrudt deres efterskoleforløb. Samarbejde mellem kommunernes skoleafdelinger og UUV 2 gange årligt (september og april) samkøres UUV s kommuneelevregistreringer med kommunernes skoleafdelingers elevregistreringer mhp. at opfange elever, der ikke opfylder undervisningspligten. Skoleafdelingerne følger op på elever uden skoleregistreringer. Samarbejdet mellem eventuelle specialklasser på skolen og UUV s specialvejledning Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand giver udvidede rammer for anvendelse af er- 15

16 mer for anvendelse af erhvervspraktik på klassetrin, ligesom det er vigtigt, at uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering inddrages i fagene, så der finder en afklaring sted af valgmulighederne for specialklassens elever i folkeskolens ældste klasser. UUV s specialteam afholder årligt en kursusdag for specialklasselærere, hvor ansvars- og rollefordelingen mellem skole, specialklassens lærere og UUV-vejlederen præciseres. Den årlige kursusdag kan også omhandle et aktuelt tema. Temadagen afholdes først på skoleåret (oftest i september). hvervspraktik på klassetrin, ligesom det er vigtigt, at faget Uddannelse & Job inddrages i fagene, så der finder en afklaring sted af valgmulighederne for specialklassens elever i folkeskolens ældste klasser. Det forventes, at specialklasserne har et udvidet samarbejde med praktikmulighederne i lokalmiljøet. Specialklassen og UUV træffer sammen beslutning om procedure for formidling af de praktikaftaler, som eleven skal deltage i. Det forventes, at specialklasserne har et udvidet samarbejde med praktikmulighederne i lokalmiljøet. Specialklassen og UUV-vejlederen træffer sammen beslutning om procedure for formidling af de praktikaftaler, som eleven skal deltage i. 16

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret november Revideret november 2017

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret november Revideret november 2017 Revideret november 2017 1 Vejledning 1 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret april Revideret april 2019

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret april Revideret april 2019 Revideret april 2019 1 Vejledning 1. 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017 Ydelseskatalog INDHOLD Vejledning af elever i grundskolen Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre... 4 1. - 6. klasse - Alle elever... 5 7. klasse

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever Bilag 1: Udspecificering af grundydelser Nedenstående er en oversigt over de opgaver, som Langeland og Ærø Kommuner, jf. samarbejdsaftale om UU Sydfyn, køber af Svendborg Kommune. Nedenstående er opstillet

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

Ydelseskatalog 2018/19

Ydelseskatalog 2018/19 Grundskoleområdet 1. 9. klasse skal samarbejde med skolen om faget Uddannelse og Job Skoleleder har ansvar for, at der undervises i faget Uddannelse og Job kan deltage i undervisningen 7. klasse Undervisning

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Steffen Jensen Vejledningskontoret 3392 5135 sj@uvm.dk Side 1 Forslagets opbygning Ændringer i selve lovteksterne ( er) Almindelige

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre /

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre / Uddannelsesvejledningens opgaver & kompleksitet Uddannelsesvejledning kan betegnes som en profession, der er kendetegnet ved, at vejlederen sætter den unges kompetencer og forudsætninger i spil sammen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

UUV Køge Bugt Team Skole

UUV Køge Bugt Team Skole UUV Køge Bugt Team Skole Indhold: Team Skole Opgaver Projekter m.m. Margrethe Tovgaard Afdelingsleder UUV Køge Bugt Greve Solrød Køge Stevns Team Skole Fremtidslinjen Team Sekretariat Team Unge Vejledningsområdet

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018

Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Bydelskonference Lørdag d. 5. maj 2018 Ved Margrethe Tovgaard Afdelingsleder - UUV Præsentation af UUV: Organisering Samarbejdspartnere Vejledningsopgaver i grundskolen Generelt om vejledning Tiltag for

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune 2013 TAL PÅ VEJEN Ungdoms- og uddannelsesvejledning UU Esbjerg Esbjerg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 3 UU anno 2013..side 4 Fællesskabsvejledningsdage i 8. og 10. klasse Introugen-5. dagen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL

UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL UDDANNELSESAFDELINGENS ORGANISERING, MENNESKER & MÅL DET VIL VI Vores mål er, at den enkelte elev bliver bedre til at agere normalt i situationer og sammenhænge, hvor det giver problemer, når eleven ikke

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune

10. klassecenter Stevns Skolevæsnet i Stevns Kommune center for skole & institution 10. klassecenter Stevns Statusrapport 10. klassecenter Stevns Indhold Formålet med denne rapport... 3 Hvad er 10. klasse med udgangspunkt i lovgivningen - hvad er det den

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet.

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet. 1 INDLEDNING Reformer af uddannelsesområdet har sat sit store aftryk de seneste par år og gør det stadig. En folkeskolereform, en erhvervsuddannelsesreform, en fremdriftsreform, en kontanthjælpsreform

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13

Virksomhedsplan. UU-Aalborg 2012/13 Virksomhedsplan UU-Aalborg 2012/13 01-02-2012 Vision: Værdier Visionen er organisationens ledestjerne. Visionen består af 2-5 statements, som beskriver vores forståelse af formålet med organisationen samt

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Overskrift Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Fredericia Kommune Kompetencemålene 9. klasse Kompetenceområde Det personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Job og uddannelse Kompetencemål

Læs mere