Leder. VISION April 2007 INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder. VISION April 2007 INDHOLD"

Transkript

1 VISION April 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg ISSN: Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog 150 kr. for studerende, pensionister samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Indbetales til Merkur Bank, Bankoverførsel: , Indbetalingskort: INDHOLD Leder Landsmøde og generalforsamling NaturSundhedsDag Ildsjæle og fakkelbærere Politisk aktiv i lokalområdet Time Bank Bæredygtig by i stort format Om økologi og forskning Muligheder for at omlægge landbruget Dyrenes vilkår i det konv. landbrug GMO-sejr i EU GMO-dyrkning i Danmark Bioethanol Ftalater Forebyggelse Citater Politik med humor Kort nyt VP-kontaktpersoner Leder Vores arbejde i VisionsPartiet har to hovedformål, nemlig dels at informere og bevidstgøre om de alvorlige problemer, der er i vores samfund, og dels at vise nye veje fremad: visionerne. Vi har i de sidste numre af Vision skrevet meget om nogle dybt alvorlige problemer i samfundet, og vi har hele tiden haft i baghovedet, at vores politiske mål og visioner er præsenteret bl.a. på hjemmesiden. Men vi har alligevel oplevet, at det vil være godt i dette nummer at fokuserer mere på de positive ting, som fører fremad, dels noget om, hvad der foregår i samfundet, og også vores egne tanker. Det er vigtigt at vi fortæller hinanden om disse positive ting, så det kan blive levende i vores bevidsthed: at mange ting faktisk er på vej, - selv om det ofte går umådelig langsomt efter vores mening. Men hvorfor går det så langsomt? Og hvorfor går det mange steder stadig den gale vej? Hvorfor lever vi i et samfund, der bliver mere og mere fragmenteret? Ja svaret er, at den politiske tænkning er fragmenteret, og man kan ikke skabe et helhedssamfund ud fra fragmenteret tænkning. Det at tænke i helheden er alt afgørende for om et samfund bliver harmonisk. ALT hænger sammen, alt er dele af større helheder, som igen er dele af endnu større helheder. Enhver del er igennem helheden forbundet med de andre dele. Og hvis delen f.eks. er et menneske, så er ethvert menneske forbundet med alle andre mennesker i samfundet. Påvirkes et menneske, så påvirkes samfundet og dermed også de andre mennesker. Intet menneske kan forstås endsige eksistere uden helheden. 1

2 Prøver man at forstå mennesket uden at inddrage helheden, møder man det uforståelige. Løser man problemer uden at inddrage helheden fås uforudsete konsekvenser. Kun i helheden findes fællesskabet. Kun i helheden findes identiteten. Kun i helheden findes meningen. Helhedstænkning er bydende nødvendig i den politiske tænkning, hvad enten det handler om ungdomskultur, kriminalitet, sygdom, skolebørns udvikling osv. Det blive en skøn dag, når helheds-tænkningen vinder indpas i Folketinget, - så får vi mulighed for at få løst problemerne ved rødderne. Eskild Tjalve Landsmøde: Søndag d. 29. april Tilmelding: senest 12. april!! Landsmøde Søndag d. 29.april Kl Landsmødet holdes på Brenderup Højskole, der ligger på Fyn ca. 15km øst for Middelfart. Dagens forløb: Fra 9.45 Ankomst Velkomst, sange, meditation Formiddag Indlæg om At leve det vi står for At være fakkelbærer i Den Ny Tid Plenum Frokost vegetarisk Eftermiddag Om at forebygge i sundhedssystemet. Om Helhedstænkning Ørnens Øje en kreativ, kunstnerisk forestilling om samfund og politik Plenum vedrørende forskellige emner GENERALFORSAMLING Afslutning Arrangementet koster 200 kr. Bemærk: Der er mulighed for aftensmad kl , hvis du bestiller det ved tilmeldingen. Pris 50 kr. Nærmere oplysninger om programmet kan ses på hjemmesiden, når vi er tættere på landsmødet. Frokost og evt. aftensmad er vegetarisk. Tilmelding: Det vil være rigtig dejligt, hvis du har lyst til at deltage. Det plejer at være meget hyggeligt og opløftende. Det er afgørende vigtigt for os i VisionsPartiet at møde hinanden, og få inspiration og nye kontakter. TILMELDING SENEST D. 12. APRIL!!! Husk ved tilmeldingen at skrive, om du ønsker aftensmad. 2

3 Endelig tilmelding er først sket, når du har sendt tilmelding og betalt! Evt. Aftensmad skal betales samtidigt med tilmeldingen. Vi vil virkelig bede dig om at melde dig til i rigtig god tid og betale i god tid, - af hensyn til de, der skal planlægge arrangementet! Det er vigtigt for os! Betaling: Du kan betale til Merkur Bank: Bankoverførsel: Indbetalingskort: Husk at skrive Landsmøde på! Check kan sendes til : Else Thuesen, Porsager 75, 2620 Albertslund Har du praktiske spørgsmål, så kontakt: Tove Eriksen: eller Brenderups Højskoles adresse er: Stationsvej Brenderup Kom og vær med til at præge VisionsPartiet og til at skabe en inspirerende og hyggelig dag! Generalforsamling Søndag d. 29. april Kl DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Navn På valg Villig til genvalg Bestyrelsesmedlemmer Eskild Tjalve - Lars Mikkelsen + + Birgit Tjalve + + Ingrid Kempel - Pia Højlund - Flemming N. + + Lars Smith - Søren Høy + - Suppleanter Jörg Børnhöfft - Else Thuesen - Tove Eriksen - Line Frederiksen + - Lars Hansen - På generalforsamlingen skal der stemmes om to ændringer af VisionsPartiets vedtægter. 3

4 Til ændring af partiets vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 1) Vedtægternes 3 om medlemskab: Bestyrelsen foreslår, at der efter linie 3 tilføjes: Udover enkeltpersoner kan foreninger, virksomheder og lignende være medlemmer. 2) Vedtægternes 7 vedrørende general-forsamling: Linie 6 lyder: Der kan stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen fremsætter ændrings-forslag til følgende ordlyd: Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem, der stemmer på generalforsamlingen, må kun stemme med fuldmagt fra højst to andre medlemmer. NaturSundhedsDag 12. april 2008 VisionsPartiet arrangerer et storstilet og festligt heldags-arrangement i Nørrebrohallen i København til næste år. Målet er at skabe et forum, hvor den alternative verden kan mødes med sigtet at skabe nye tiltag til brug for politikere og embeds-mænd. Vi sørger for en dag med spændende foredragsholdere, festlige indslag, musik og teater, workshops, boder og høj energi. Har du et bidrag? Har du en god idé? Vil du hjælpe til? Forberedelsesmøder på sidste torsdage i måneden kl. 19 i København og Hillerød. Henvendelse til Lars Mikkelsen tlf: og Ingrid Heintz Kempel Radiodoktoren Carsten Vagn Hansen har allerede givet tilsagn om at være med. I Nørrebrohallen er der plads til 500 mennesker. Sund mad og safter kan købes. Emnerne handler om alt det, der giver en naturlig sundhed. Vi kunne kalde det Økologiske Sundheds-metoder. Hvordan kan vi f.eks. fremme: At regeringen bakker mere op om det økologiske/biodynamiske land-brug. Sund mad er af afgørende vigtighed for alles sundhed. At halvere sygdomme, spare 50 mia. kr. Det er muligt ved vegetarisk og ren mad. At indarbejde naturbehandlinger og medicin på lige økonomiske vilkår. At forbedre udvalget af kosttilskud, urtemedicin, homøopatiske midler o.l. At psykisk syge kan vælge behandling fri af psykofarmika. At bruge de naturvidenskabelige billedmetoder til klargøring af, hvilke kvaliteter fødevarer har, så vi får bedre forståelse for at vælge. At pressen bringer gode budskaber. Disse er vel kun nogle af dagens emner. Ildsjæle og fakkel-bærere i Den Ny Tid Birgit Tjalve Når man arbejder med det, man kalder en alternativ og åndelig bevidsthed, er det ikke nok at få en viden om disse ting, man må også selv udvikle tilstrækkelig mod til at bruge dette i det liv, man har fået. Meget længe har vi været materialismens fange, nu må vi blive sjælens fange. Det vil i min verden betyde, at vi ikke længere identificerer os så stærkt med vore materialistiske behov og vore daglige problemer, men mere iagttager os selv i livet, og lader vores værdier forvandle vores liv, så det bliver mere målrettet mod sjælens og kærlighedens behov. Det kræver ofte store ændringer i livet, det er en proces. Men det er jo den proces værd, for vores liv bliver mere levende, og vi bliver mere det, som vi i virkeligheden er, kærlighedens ildsjæle. Det kræver imidlertid, at vi både udvikler vores hjertebevidsthed og vores mentale bevidsthed. Men hvor er dette spændende, det er jo en eventyrlig rejse i livet, hvor vi igennem identifikation med værdier og vort egentlige væsen iagttager fænomener i vores omverden. 4

5 Når vi er iagttagere af vore egne energier, er vi mere oppe på bjerget, altså i et synsfelt, hvor vi har overblik. Vi kan hermed også opleve, hvad der er andres emotioner og hvad der ens egne. Efterhånden kan vi så skelne og bruge vores kraft til forandringer først i vort eget liv, som igen giver ringe i vandet. Dette må på et tidspunkt blive til en dybere interesse for samfundet, og de forhold der er i hele Danmark. Den materialistiske udvikling har toppet, verden skriger efter de mere feminine dyder, som både mænd og kvinder er i besiddelse af, nemlig barmhjertighed, nænsomhed, healing og ægthed koblet med maskuline dyder som uforfærdethed og mod i forbindelse med at turde give udtryk for nogle af de værdier. Verden er i ubalance, så længe mennesket ikke er i balance mellem sine to poler, den indre og den ydre pol, det feminine og maskuline, vil det resultere i krige og ufred. Det næste stykke arbejde, der skal gøres i verden er, at den nænsomhed og åndelige viljeskraft, som den alternative verden står for, skal udvikles i det enkelte menneske og i samfundet som helhed. Vi ser i dag en længsel efter at ophæve udbrændthed og meningsløshed i tilværelsen hos mange, mange mennesker, men de er usikre og bange, fordi vores samfund fokuserer på noget andet. Ja, dette samfund er så opsat på, ifølge vor regering, at alle bare skal i arbejde, koste hvad det vil. Selv den arbejdsløse, som for en gang skyld kunne prise sig lykkelig for at få et lille hvil i sin udpinte sjæl, skal føle sig skyldig, i sin uforskyldte tilstand af arbejdsløshed. Men forvandlingen må komme indefra, mennesket må ophøre med at være så autoritetstro, at det tror på det nonsens som regeringen bilder os ind. For nogen er det godt at få et arbejde hurtigt igen. For andre ville det være en katastrofe. Var det visdommen, der havde et ord med, ville man vide, at det kan være en gave til et menneske, at blive arbejdsløs, få sin arbejdsløsheds-understøttelse, således at det kunne klare sig og så få nogle år til at komme sig i uden at blive slæbt ud på et arbejdsmarkedet med det samme igen. Vedkommende kunne så få tid og kræfter til forandring i sit liv, komme lidt mere indad, gå på healende kursus og i det hele taget dø og blive til, som Goethe sagde, forvandle sig, blive ny. Hvad skal man dog fortsætte et arbejde for, som man er perfekt til, og som ikke længere interesserer en, fordi det er træls og ensformigt og man er udslidt. Had til det arbejde man har, kan ikke hjælpe verden, men bare give mere ubalance. Hvornår får vi nogle menneske-kærlige, vise politikere, som kan se bagom tingene, som på egen krop har oplevet, at liver er én stor læreproces, hvor hvile og dybere forbindelse til sig selv også er vigtige goder at indpasse i livet. I øjeblikket sætter man syge og nedbrudte mennesker i arbejde på grund af slavepiskeriet fra regeringen. Jeg tænker ikke i denne forbindelse på arbejdssky mennesker, jeg tænker på mennesker som har ydet forskrækkeligt meget hele deres liv. Dette er nogle af de ting, der optager mig, idet jeg i min tid som højskolelærer har set udbrændte mennesker blive levende igen igennem kreativitet og nye måder at forholde sig til livet på. Det har bekræftet mig i mine oplevelser og i dette jeg her har skrevet. Politisk aktiv i lokalområdet. Fransisca Torpsdal Fransisca Torpsdal har været pioner indenfor alternativ behandling og sundhedstænkning. Hun var med til at starte zoneterapien i Danmark sammen med hendes daværende mand. De havde nær Hillerød et uddannelses-, behandlings- og kurcenter, baseret på mange forskellige slags terapeutiske retninger. Fransisca siger: At forberede vejen ved at være spydspidsen og turde tage imod al den modstand, som nyt kan afstedkomme af frygt hos mennesker, er der jo nogle af os som er pålagt. At slappe af, når ilden brænder i én for sagen, er umuligt. Det har hun gjort vedrørende det alternative sundhedsområde, men hun er også en ildsjæl for VisionsPartiet, - og det er det hun skriver om her. (Indledning ved Eskild Tjalve) Så her fortsætter Fransisca: Mere og mere blev jeg engageret i det politiske og var også med i opstarten af VisionsPartiet, men valgte senere at gå ind i Venstre. Uden at have den store politiske kendskab så mærkede jeg, at det var den rigtige måde at gøre det på. Jeg kom ind i bestyrelsen i Nord-sjælland og fik den gang adgang til de lukkede byrådsmøder i Frederiksværk. Jeg begyndte at ytre mig - det havde jeg nu gjort i flere år i læserspalterne og blev på den måde kendt af politikerne med mine holdninger. Politikere læser meget læserbreve for at være på fod med hvad der rører sig i samfundet. Nogle gange er det nødvendigt at gå en vej, som for andre måske kan se ud som om, det er den gale retning, men den gang var jeg helt sikker på, at det kunne give mig erfaring og politisk indsigt, for så senere at vende tilbage til det, der var det rigtigste for mig, nemlig de idealer som VisonsPartiet står for. 5

6 Jeg brød op fra Nordsjælland og flyttede til Nordjylland. Nu har jeg det sådan, at jeg ikke bare handler ud. Så jeg skulle flere gange til landsdelen og undervise, før det var faldet på plads, og strømmen til Nordjylland var etableret. Et meget stort spring, - for hvad kom jeg over til af økonomisk sikkerhed - intet. Uden at have de store økonomiske ressourcer fandt jeg alligevel en dejlig nyistandsat bolig i det lille fiskerleje Voersaa. I løbet af en måned flyttede jeg fra mine voksne børn med deres familier til Nordjylland, som for mig var et uopdaget land, men med den stærke følelse af at skulle være med til at skabe udvikling. Når mennesker siden hen spurgte mig hvorfor jeg var flyttet til deres landsdel, kunne jeg kun sige det var en indre fornemmelse, og at jeg så gjorde det, og der er nok blevet rystet meget hovedet over den udtalelse. Opstarten gav meget publicity også i medierne. Det var jo for mange mennesker meget spændende den indsigt jeg kom med. VisionsPartiets idealer er jeg fuldt ud på linje med, og intet parti opfylder alt det som jeg selv føler som dette parti, men min intuition bød mig at være med i et stort parti for på den måde at bane vejen for vort parti men også for at få kontakter indenfor det politiske liv, som er nødvendigt for at blive set og hørt. Ret kort tid efter jeg var kommet i gang i Voersaa fik jeg mulighed for at få en plads i venstres bestyrelse i byen. Når man som jeg kom med mine idealer, var det en brat opvågnen at deltage på deres niveau, hvor der slet ikke var visioner, og en tunghed, som til at starte med var meget vanskelig at håndtere. Der lærte jeg virkelig, hvor stor betydning det har, at vide hvor meget man skal sige eller snarere, hvor lidt. Hele den tid var en læretid for hvordan det politiske spil foregår. Borgmesteren var også med i vor bestyrelse og kom hjem med seneste nyt fra fronten. Der gik et par år, så løsrev en yngre mand sig fra partiet, han var søn af formanden og han ville noget mere. Vi kunne på daværende tidspunkt se, at venstre kørte i en retning som slet ikke heller for mig var foreneligt med mine idealer, men vi fik sammensat et nyt parti med henblik på at stille op til kommunal- og regionsvalget. Flere andre bl.a. viceborgmesteren var med, og under hele opbygningen af partiet fodrede han os med sin mangeårige viden fra hans politiske liv. Det var en uvurderlig viden gruppen fik, og gennem hans støtte fik vi sat et valgprogram op, som vi alle kunne stå inde for. Det havde ikke de idealer som VisionsPartiet havde, men der var intet som ikke kunne accepteres. Da vort lille parti, som vi døbte Liste 2004, næsten ingen økonomi havde, måtte vi ofte selv betale, hvad vi mente, vi have brug for af annoncering og brochurer. Vi skiftedes til at deltage i valg-møderne, hvor de toptrænede politikere også var med. Det gav erfaring og gode kontakter. Ligeledes ytrede politikerne sig ofte om mine læserbreve, som åbenbart læstes, og som der reflekteres over. I mine læserbreve tillod jeg mig ofte at udtrykke de tanker som både VisionsPartiet og jeg havde. På den måde fik politikerne en forståelse af mine holdninger, som jeg selv-følgeig alligevel var nødt til at pakke lidt ind, for at de kunne forstå det. Meget modstand oplevede jeg også, og dengang forstod jeg nok ikke helt hvilket niveau mange mennesker var på heroppe, og jeg fusede som så ofte før for hurtigt frem det var en hård træning. Foruden at opstille til kommune-valget valgte jeg også at opstille til regionsvalget og ingen steder kom jeg ind, hvad jeg også vidste, men det gav mig erfaring. Medierne fokuserede i den valgkamp på de store partier, så vi andre kom aldrig til orde. Siden hen har jeg fortsat med at dyrke kontakterne og skrive læserbrev, og hvorfor gjorde jeg alt dette her, jeg mærkede efter og var klar over, at det kunne bane vejen senere for det, som jeg inderligt håbede på ville ske, at Visions-Partiet med dynamiske mennesker kunne komme ind. Jeg har haft en føler ude her i Nordjylland hos de kontaktpersoner som VisionsPartiet nu har gennem at maile til dem for at vække interessen med det for øje at forberede os til det kommende valg, men der har desværre ikke været interesse for det. Så hvor er de mennesker, som tør, de politiske spilleregler er jo noget som skal læres og det tager tid. Så derfor skal der startes i rigtig god tid. At gå den politiske vej er jo heller ikke for alle, men som jeg oplever tiden vi er i, så kræves der mere handling nu end tidligere. Vandene brydes og vi må være med. Ofte oplever jeg denne spirituelle dovenskab, vil jeg kalde det, som mange af os kan ligge under for, hvor vi nok vil det spirituelle men ikke så meget i handling, men det mener jeg er bydende nødvendigt nu. Har jeg overhovedet lyst til at være med endnu engang i en valg-periode? Allermest mærker jeg, at jeg kan være den, som kan give gode råd, men vi får se. Det har været meget lærerigt at opleve, hvordan man i små samfund har meget lidt til overs for nytænkning, og hvordan man ligefrem kan moppes ud ved at turde være sig selv. Jeg har ofte tænkt over nogle af H. C. Andersens eventyr, som netop er skrevet om den, der var anderledes. Det har været lærerigt at forstå, hvor langt jeg har kunnet gå og er gang på gang blevet testet på min personligheds svagheder. VisionsPartiets fremtid er afhængig af os alle, at vi tør ytre os, men stadig på et niveau, så det forstås. Jeg mærker meget, at en del mennesker er parate, så jeg kan kun anbefale at komme i gang, samles i grupper, være med til at etablere strømmen til, at de idealer, som VisionsPartiet rummer, kan spredes gennem intuning og handling. 6

7 Time Bank Jörg Bornhöfft Albert Einstein har sagt: Man løser ikke problemer ved at bruge de tænkemåder, der skabte dem. Man har i vores verden etableret en tænke- og aktivitetsmåde, der baserer sig på, at man bytter varer og/eller serviceydelser for penge. Grund-læggende sikkert en fornuftig måde at agere på i et fællesskab ikke alle kan løbe rundt med en ko for at få den byttet til noget, man har brug for, for eksempel til husleje m. v. Jagten på penge har dog fået en dimension, som efter min mening er for stor, thi denne jagt gennemføres sammen med at man stræber efter magt uden skelen til, hvor mange mennesker man eventuel ødelægger på vejen dertil. Opfattelsen af penge har ændret sig derhen, hvor man bør begynde at spekulere på andre måder at realisere sig selv på. Én af disse måder kunne være den idé, der ligger til grund for Time Bank. Dansk Center for Byøkologi definerer Time Bank som: I en Time Bank sparer man ikke penge op, men timer og vennetjenester. Princippet er, at man opnår retten til selv at få hjælp, når man har brugt sin egen tid til at hjælpe andre. Systemet synliggør lokale ressourcer og styrker det sociale netværk. Alle har det, man kan kalde ledig marginalkapacitet : i stedet for at sidde foran TV et kan man lave skatteregnskabet for nogen, eller man kan lave mad for nogen, eller man kan hjælpe et andet menneske på anden vis. Anvendes Time Bank bruger man så sine ressourcer til den aftalte opgave, og den tid, man bruger, registreres i en bank og giver vedkommende en kredit, som kan bruges når vedkommende selv har behov for det i så fald henvender vedkommende sig til denne bank, spørger efter den ydelse, han/hun har behov for, og betaler med de timer, der står på hans konto. En time er en time uanset om man er ufaglært eller advokat. Der er ingen penge involveret (medmindre man har haft direkte udgifter de skal i så fald dækkes 1 til 1). I England er der 142 Time Banker, og der har udvekslet i alt timer, fortalte Martin Simon, der er leder af Time Bank i England, på et møde i Århus om emnet den 2. september Han fortalte, at 58 % af deltagerne kommer fra lavindkomstgrupper, og der sker ingen modregning i deres sociale ydelser ved at deltage i Time Banken, og ydelserne er heller ikke skattepligtige. De danske deltagere i ovennævnte møde var for så vidt de repræsenterede magteliten selvfølgelig imod dette system, mens de deltagere, der for alvor ønskede at fjerne arbejdsledigheden, var for systemet. Der arbejdes stadig på at få dette system etableret i større omfang, end det eksisterer i dag (for det bliver anvendt i det skjulte). Fhv. minister Sonja Mikkelsen, der arbejder som daglig leder af Urban-programmet i Gellerup-området i Århus og som skal stå i spidsen for Time Bank arbejdsgruppen, udtalte under mødet: En Time Bank kan være et godt redskab til at styrke livskvaliteten ikke mindst i socialt belastede områder som f.eks. Gellerup, hvor systemet bl.a. kan være med til at nedbryde barriererne mellem de forskellige etniske grupper. Dansk Center for Byøkologi oplyser via sin hjemmeside, at der rundt om i verden findes ca aktive komplementære valutasystemer, og nævner som eksempler LETS, Time Dollars og Time Banks (Timebanker), Chiemgauer, Ithaca-hours, PEN Exchange, Wales Institute for Community Currencies, Credito Italien, Bytteringen i Ås, Norge, Bergen Byttering, Art Money man vil sikkert kunne finde flere på nettet. Den største modstander af dette system er det danske skattesystem, thi jf. deres opfattelse etableres der dermed mulighed for ubeskattet omsætning (løn samt andre målbare ydelser), og for skattesystemet er beskatningsmuligheden vigtigere end at folk får arbejde, eller på anden vis kan komme videre med deres liv på en konstruktiv måde ved at udnytte deres energi og ressourcer. Hvis man altså ønsker at etablere Time Bank i Danmark, skal den nidkære og meget begrænsende tænkemåde i skattesystemet fjernes og erstattes af en tænkemåde, der baserer sig på respekt for mennesket. At gøre dette anser jeg som en vigtig, men også vanskelig opgave, som bør løses hurtigst muligt. Kahlil Gibran skulle have stået for ordene: For at kunne forstå hjertet og tankerne ved en person, se ikke på hvad vedkommende har opnået, men på hvad vedkommende stræber efter. Ser man således på skattesystemets modstand mod at udvise bare den basale respekt for andre mennesker, kan man jo se hvad det system stræber efter 7

8 Indenfor industrien findes et begreb, der hedder Barter, hvilket på dansk er bytte. Der omsættes for millioner af kroner med dette system, der beviseligt har medført en meromsætning af virksomhedernes produkter, idet andre virksomheder kunne opnå produkterne ved at betale med deres specialiteter i stedet for med penge I Danmark virker dette ikke og for at undgå en gentagelse af ordene vedr. skattesystemet se ovenfor ordene desangående. I Tyskland findes der ca. 200 Barter-ringe. I Schweiz deltager virksomheder (=25% af virksomheder) i Barter-trades med en omsætning på 2,5 milliarder Frank. Mere end virksomheder i USA, specielt i byggebranchen og detailhandel, handler for 10 mia. Dollar pr. år via Barter. I Frankrig eksisterer 350 Barter-ringe ("Grain-de-Sel") Skattesystemet er sikkert godt for noget blandt andet er det med til at sikre at folk, som ikke kan klare sig selv, kan få hjælp (sådan da). Men udviklingen af skattesystemet er gået for langt i Danmark. Hvis det kan lade sig gøre i andre lande så som England at holde visse grupperinger udenfor skatten, så bør det også kunne lade sig gøre i Danmark årsagen til, at det ikke kan lade sig gøre må sikkert ses i, at der i givet fald opstår en gruppering, der kan tjene for meget uden at man kan tage noget fra dem, og det kan man selvfølgelig ikke have. Der skal være lige ret til alle men mest til dem, der sidder i toppen af organisationen Danmark. Kommentar fra Eskild Tjalve: Se i denne sammenhæng vores politiske visioner på hjemmesiden vedrørende Samfundsstruktur, arbejde og økonomi. Bæredygtig by - i stort format Refereret far dagbladet Politiken En beretning set fra arkitekters og designeres side. Fremtidens store designtendens handler om bæredygtighed. Det engelske firma Arup er i øjeblikket hovedansvarlig for at designe udformningen og udførelsen af en kæmpe økoby i Kina, kaldet Dongtan nær Shanghai. Målsætningen er at gøre den så bæredygtig og CO2-neutral som muligt. Det handler om at tænke ud over sin egen navle. Det er en stor designmæssig udfordring, fordi problemerne skal løses, selv om man ikke på forhånd har en viden om hvordan. Centrale spørgsmål er f.eks.: Hvordan ser en moderne by ud uden traditionelle biler? Hvordan arrangerer man en sådan by, når man kan starte helt fra bunden af. Arup er i gang med at tegne 4-5 elektriske bilmodeller til byen og det er med i et projekt hos Ford, hvor det indvendige i en bil laves af soja-bønner. Arkitekt og produktdesigner Nille Juul-Sørensen mener at Danmark skal med på vognen: Man kunne forestille sig at bruge Fyn som projekt med en målsætning om over årene at gøre øen CO2-neutral. Måske kunne der være en motorvej, man kunne køre på, hvis man skulle fra Sjælland til Jylland, men når man drejede fra motorvejen, skulle man kun kunne bevæge sig rundt i elbiler og elbusser. Hvis det på den måde var vedtaget, at man kun kunne komme rundt i Odense ved at hoppe af eller på elbussen, så tror jeg ret hurtigt, jeg ville finde ud af at tage toget dertil frem for bilen. Så begynder det hele at hænge sammen. Om byen Dongtan I 2010, når verdensudstillingen kommer til Shanghai, er Dongtan en økologisk by med ind-byggere. Huse, biler, fortove, gadelygter og selv skraldespande vil have været en tur igennem inno-vationsmøllen. Målet er en selv-forsynende by med en mere kompakt infrastruktur og formindsket affalds-produktion og energiforbrug, som optimalt set resulterer i et forureningsneutralt bymiljø, der ikke bidrager til drivhuseffekten. For at gøre det realistisk at mindske behovet for biler, selv om der vil være elbiler, så er der i Dongtan et krav om, at der højst må være 7 minutters gang til offentlig transport Byggeriet er ved at starte, og i 2050 bor der efter planen mennesker. På det tidspunkt er der efter alt at dømme dukket flere bæredygtige byer op både i Kina og i resten af verden. Der er allerede skrevet kontrakt om en lille håndfuld nye økobyer i Kina, mens San Fransisco vil forsøge sig med et tilsvarende bæredygtigt projekt. Læs meget mere om dette spændende projekt i Politiken 22/ Om økologi og forskning Fra bladet Pengevirke er følgende hentet: 8

9 En række store videnskabelige undersøgelser viser tydeligt, at økologiske madvarer er at foretrække, hvis man vil have madvarer med højere indhold af gavnlige stoffer og lavere indhold af uønskede stoffer, og bidrage til et bedre miljø samtidigt. Resultatet fra 7 undersøgelser i 6 lande er samlet i et hæfte fra det økologiske/biodynamiske forskningscenter FiBL i Schweiz. Den mest markante forskel mellem konventionelle fødevarer og økologisk/biodynamisk ser man i indholdet af pesticidrester. Der er kun i ganske få tilfælde fundet rester i økologiske og biodynamiske produkter, mens det i konventionelle er mere reglen end undtagelsen. En ny dansk undersøgelse fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol af konventionelt dyrket frugt og grønt viser, at dansk frugt indeholder rester i 67% af prøverne (en 4-dobling på seks år!), mens det er i 77% af den udenlandske frugt. Grønsagerne er bedre, nemlig 12% i de danske og 39% i de udenlandske. I økologisk frugt og grønt var det 2%. Vedrørende c-vitaminindholdet, så er det mellem 5-90% højere i økologiske produkter. Også indholdet af sekundære plantestoffer er højere, 10 50%. Det er en stor gruppe stoffer, som planterne danner, og som indgår i deres farve, smag, lugt og modstandskraft.for os mennesker er de sekundære stoffer vigtige, da de virker som antioxidanter i organismen. Læs mere i Pengevirke Fra Politiken 13/2 2007: Mindre sult med lysegrøn revolution Fødevareprofessor Per Pindstrup-Andersen har ændret syn på økologi: Jeg undervurderede økologiens potentialer til at løse verdens sultproblemer. Han har sammen med kolleger fra Cornell University i New York foretaget den hidtil mest omfattende sammenligning af udbytte fra økologisk landbrug i forhold til konventionelt, altså med sprøjtegifte og kunstgødning. Resultatet er overraskende: I nogle tilfælde vil man kunne fordoble og endog tredoble udbyttet. I gennemsnit giver økologisk landbrug kun 20% mindre udbytte. Med mere forskning i økologi kan den forskel indsnævres endnu mere. Forskerne siger endvidere: Verden ville blive mere bæredygtig, hvis fronterne i fødevare-, miljø- og udviklingsdebatten ikke stod så stejlt over for hinanden. Fødevare producenter og græsrødder er dog begyndt at nærme sig hinanden. Dansk Landbrug er ikke så afvisende over for omlægning til mere miljøvenlige produktionsformer som tidligere. Og Økologisk Råd har ingen problemer med middelveje, hvis der er gode grunde til dem. Også Verdensnaturfonden WWF mener, at man skal se på, hvad der er til mest gavn for mennesker og natur, end på, hvad man kan kalde specifikke metoder. Muligheder for at omlægge dansk landbrug Eskild Tjalve Miljø- og energiministeren nedsatte i efteråret 1997 et udvalg, der skulle beregne de samlede konsekvenser af en afvikling af brug af pesticider i Danmark i daglig tale Bichel-udvalget efter formanden for udvalget lektor Svend Bichel. Udvalget præsenterede sit færdige arbejde den 23. marts Det er interessante resultater, der fremkom, og vi skal passe på, at de ikke går i glemmebogen. Derfor resumeres hovedkonklusionerne her: Udvalget fandt følgende konsekvenser af fire scenarier for fremtiden her gengivet efter Kjeld Hansen i sin bog: Der er et yndigt land. 1) Mere effektiv anvendelse af pesticider kan give nedsættelse af behandlingshyppighed fra 2,5, til 1,7. Ingen økonomiske konsekvenser, hverken for landbrug eller samfund. 2) Begrænsninger i anvendelse af pesticider kan nedsætte behandlings-hyppigheden fra 2,5 til 0,5. Vil medføre økonomiske tab for landbruget på 1,3 mia. kr., hvilket svarer til ca. 10% af EU-støtten. For samfundets borgere vil det koste 600 kr. årligt pr. indbygger, hvis landbruget skal have fuld kompensation. 3) Total afvikling af pesticider giver et produktionstab, der varierer mellem 3 og 50%, alt efter afgrøde. Vil medføre økonomiske tab for landbruget på 2,5 mia. kr. For samfundets borgere vil det koste kr. årligt pr. indbygger, hvis landbruget skal have fuld kompensation. 9

VISION September 2007

VISION September 2007 VISION September 2007 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Medlemskab: 200 kr. pr. år dog

Læs mere

VISION INDHOLD. Se nærmere på vores hjemmeside www.visionspartiet.dk

VISION INDHOLD. Se nærmere på vores hjemmeside www.visionspartiet.dk VISION Marts 2008 VisionsPartiet Vengevej 19, Søballe 8660 Skanderborg 86 95 08 01 info@visionspartiet.dk www.visionspartiet.dk ISSN: 1901-1598 Redaktør Eskild Tjalve Forsidebillede Eskild Tjalve Medlemskab:

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer

SAB-NYT. Leder /// 3. Bevidsthedsmedicin /// 13. Behandling og konnumikationskunst /// 16. Medicinens fundamentalisme /// 18. Også i dette nummer S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Bevidsthedsmedicin /// 13 Behandling og konnumikationskunst /// 16 Medicinens fundamentalisme

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 NaturHelse Landsorganisationen NaturSundhedsrådet 22. årgang 2007 nr. 2 www.lnsnatur.dk I dette nummer bl.a: - Generalforsamlingen i LNS - Mindeord ved Torsten Dinesen Skjernes bortgang

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Overvægt og følgesygdomme Overvægt og følgesygdomme Livsstilssygdomme en misvisende betegnelse Nyhedsbrev nr. 1 Marts - 2005 Indhold Mit liv som

Læs mere