SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50"

Transkript

1 SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 Version 9. februar 2015

2 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring den store renovering i din boligafdeling. Vi berører alle de emner, som vi har erfaring med, at der kan opstå tvivl omkring. Vi opdaterer løbende dokumentet med spørgsmål og svar, hvis der dukker nye op. Finder du ikke hvad du søger på disse sider, er du mere end velkommen til at kontakte beboerkoordinator Mette Chang. Du finder kontaktoplysningerne på sidste side af dokumentet. Vi håber, du finder svar på dine spørgsmål. Et godt tip, hvis du ser dokumentet elektronisk: Hvis du leder efter information om et bestemt emne, kan du ved at holde tasterne CTRL og F på dit tastatur nede på samme tid, få et søgefelt frem, hvor du kan indtaste emnet og derved finde det hurtigere. Med venlige hilsner, Afdelingsbestyrelsen, beboerkoordinatoren og AAB s administration. Side 2 af 22

3 TIDSPLAN Spørgsmål: Hvor kan jeg se tidsplanen for renoveringen i min opgang? Svar: Du kan kontakte beboerkoordinatoren og få udleveret en kopi. Vi gør opmærksom på, at der af forskellige årsager vil ske ændringer i tidsplanen. Du vil medio august måned kunne finde den aktuelle tidsplan på NØGLER OG ADGANG TIL DIN BOLIG Spørgsmål: Skal jeg aflevere en nøgle, selvom jeg planlægger at være hjemme under renoveringen? Svar: Ja. Alle skal aflevere en nøgle. I byggeperioden skal håndværkerne ind og ud af din bolig flere gange dagligt. Det er derfor vigtigt, at du afleverer en nøgle til din bolig, når du får brev om det. Du får en kvittering for nøglen. Nøglen bliver opbevaret i en sikker nøgleboks og vil være kodet, så den ikke kan identificeres af uvedkommende. Vi passer altså godt på din nøgle, som du får tilbage, så snart arbejdet i din bolig er afsluttet. Byggeledelsen er ansvarlig for at håndværkeren låser, hver gang de forlader din bolig. Spørgsmål: Hvis man er blandt de beboere, der skal have et nyt vindue i lejligheden, kan man så komme ind i sin lejlighed i de 2 uger, installationen af det nye vindue står på? Svar: Ja, du vil naturligvis have adgang til din bolig, mens der installeres nyt vindue. Side 3 af 22

4 RENOVERINGSARBEJDE I DIN BOLIG Spørgsmål: I hvilket tidsrum arbejder håndværkerne? Svar: Håndværkerne arbejder mandag til fredag i tidsrummet fra kl De arbejder dagligt i din bolig. Dog kan der være perioder, hvor der ikke er håndværkere i din lejlighed, da det samme arbejde skal udføres i sammenhæng på hele den igangværende etape af renoveringen. Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at arbejde uden for dette tidsrum. Dette vil blive varslet særskilt. Spørgsmål: Vil arbejdet støve meget? Svar: I byggeperioden kan det ikke undgås, at der vil være støv- og støjgener fra værktøj og maskiner. For at minimere støv fra køkkenrenoveringen vil køkkenåbningen mellem stue og køkken blive lukket. Spørgsmål: Er det rigtigt at det trækker ind i stuen mens køkkenrenoveringen står på? Svar: Når det gamle facde parti ved køkkenet fjernes, vil der blive opsat et vindfang og interimsdøre. Men det kan ikke undgås, at der i vinterhalvåret vil føles lidt koldere end normalt. Der vil blive sat varme på i køkkenet under renoveringen. Entreprenøren afholder udgiften til varme, mens renovering af køkken pågår. De beboere, hvor køkkenet renoveres i perioden oktober 2014 til april 2015, vil få en refusion på varmen. Dette gælder dog ikke for gavlboligerne. Spørgsmål: Arbejder håndværkerne i flere rum af gangen? Svar: Ja, der vil blive arbejdet i flere rum samtidig. Det vil primært være i køkken, gaderobe toilet/bad og gæstetoilet der arbejdes samtidig og i en længere periode. I Side 4 af 22

5 værelser og stue skal der arbejdes kortvarigt i forbindelse med boring af hul til ventilationskanaler. Spørgsmål: Hvad skal jeg rydde væk, for at håndværkerne kan komme til? Svar: Du vil 14 dage før forventet opstart modtage en såkaldt 14-dages-varsling, med nærmere information om, hvor og i hvilket omfang du skal rydde og afdække boligen i forhold til renoveringen. Der vedlægges også en tegning, så du kan se, hvor du skal rydde. Der vil også stå, hvornår og hvor du skal aflevere en nøgle til din bolig. Varslingen omdeles i brevkasserne. Spørgsmål: Kan jeg få hjælp til at pakke mine ting ned? Svar: Hvis du er ældre eller handicappet, og ikke selv er i stand til pakke ned i samarbejde med pårørende, så snak med beboerkoordinatoren og vi finder en løsning. Du kan låne flyttekasser hos beboerkoordinatoren til at pakke din ting ned i. Spørgsmål: Bliver køkken og al anden renovering lavet samtidig med det nye vindue i de boliger, hvor der skal laves nyt vindue? Svar: Nej, arbejderne vil blive lavet uafhængigt af hinanden. De beboere, der genhuses midlertidigt, genhuses kun, mens det nye vindue etableres. Du må påregne at skulle bo i din bolig, samtidig med at køkken renoveres og der udskiftes vandrør og faldstammer m.m. Side 5 af 22

6 Spørgsmål: Når der skal renoveres indvendigt i vores lejligheder, er det så beboeren som skal leverer strøm til diverse værktøjer som håndværkerne skal bruge under renoveringen? Svar: Nej, der vil blive etableret byggestrøm, som håndværkerne skal benytte, så det vil ikke belaste dit strømforbrug. Oplever du at håndværkerne benytter din strøm så kontakt Beboerkoordinatoren med det samme. Spørgsmål: Hvorfor spærres opgangsdøren af? Svar: I forbindelse med de udvendige arbejder er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at spærre opgangsdørene af i dagtimerne mandag - fredag mellem kl I dette tidsrum skal kælderen benyttes som adgangsvej til boligen. Spørgsmål: Bæres de gamle og nye køkkenelementer ud og ind gennem min bolig, eller gøres det via stillads? Svar: Det vides ikke endnu. Det vil fremgå af 14 dages varslingen. Spørgsmål: Gør håndværkerne 1 køkken færdigt ad gangen? Svar: Nej, der arbejdes i flere køkkener samtidig. Spørgsmål: I højhusene, arbejder der i henholdsvis venstre og dernæst højre side, når arbejdes på faldstammer og vandrør? Svar: Ja, fremadrettet er det måden der vil blive arbejdet på. Side 6 af 22

7 Spørgsmål: I hvilken rækkefølge renoveres der i og omkring boligen? Svar: De udvendige og indvendige arbejder følges ikke ad. Nogle af de udvendige arbejder kræver adgang til din bolig. Afgang til altanen blokeres som det første og dernæst fjermes den, 4-7 uger før de indvendige arbejder stater op. Det kræver adgang til din bolig både når altandøren blokeres og når altanen skal fjernes. Lukning sker sikkerhedsmæssige årsager, når nedskæring af altanen påbegyndes.. Den nuværende altandør bliver blokeret og efterfølgende lukket af med plader og isolering. 4-7 uger efter starter den indvendige renovering, hvor håndværkerne skal ind i køkken, gaderobe, badeværelse og gæstetoilet. Spørgsmål: Hvad vil blive dækket af i min bolig? Svar: Entreprenøren sørger for at afdække gulve i arbejdsområderne. Ønsker du dine møbler, reoler m.v. afdækket, kan du få afdækningsplast hos beboerkoordinatoren. Spørgsmål: Hvordan får jeg adgang til kølefryseskab under køkkenrenoveringen? Svar: Dit kølefryseskab vil blive placeret i din stue, så du kan opbevare dine køle/frysevarer. Spørgsmål: radiatorventilen i køkkenet vil den blive placeret vandret på radiatorrøret, så det ikke sidder i vejen? Svar: Nej det kan desværre ikke lade sig gøre. Den bliver placeret som den nuværende ventil. Side 7 af 22

8 Spørgsmål: Hvad gør man som beboer hvis man synes det larmer meget? Svar: Det kan ikke undgås at det støjer når der renoveres. Nogle arbejder støjer mere end andre. Især nedbrydning i sammenlægningsboligerne støjer meget, hvilket beboerne i gavlboligerne og deres naboer mærker. Nedskæring af altanvinger og gennembrydning i etagedækket vil larme ekstremt meget. Entreprenøren udfører de særligt støjende arbejder så vidt det er muligt samtidigt for at genere beboerne mindst muligt. Og så vidt muligt mens de er midlertidigt genhuset. Bliver larmen for meget, har afdelingsbestyrelsen opsat borde og stole i vaskeriet, hvor beboerne er velkommen til at gå over og hvile ørerne tag gerne avisen med. Du har også mulighed for at låne høreværn hos beboerkoordinatoren. Spørgsmål: Vil der blive holdt flere blokmøder for hver blok? Svar: Hvis afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt vil der blive afholdt mere en et blokmøde for den enkelte blok. Har du spørgsmål, så kontakt beboerkoordinatoren. Spørgsmål: Er der mulighed for at få stillet et tørkloset til rådighed når der arbejdes med faldstammer og vandrør, hvor der jo er lukket for vandet? Svar: Ja, der er muligt for ældre og syge. Tag en snak med beboerkoordinatoren ASBEST OG BLY I GAMLE BYGGEMATERIALER Spørgsmål: Hvordan håndteres fundene af asbest og bly i de gamle byggematerialer i boligerne? Side 8 af 22

9 Svar: Der er fundet asbest i den fliseklæbe, der er brugt til at opsætte fliser i badeværelser, samt hos nogle beboere, der har opsat fliser i deres køkken. Asbesten er ikke farlig, da den er bundet i faste materialer og derfor ikke udgør en risiko for dig som beboer. Det er først ved fx renovering, hvor fliser med asbestholdig fliseklæb fjernes, at de farlige partikler frigives. Asbesten fjernes af specialuddannede håndværkere efter gældende regler, så det hverken spredes i rummet, opgangen eller din bolig, arbejdet udføres iht. regler fra arbejdstilsynet Det er også fundet forskellige koncentrationer af bly i de malede overflader i boligernes køkkener. Lige nu foregår der en registrering, da blyindholdet er meget forskelligt i boligerne. Fjernelse af blyholdig maling udføres i henhold til regler fra arbejdstilsynet, således at der ingen fare er ved at bo i ejendommen. Spørgsmål: Skal jeg tage nogen forholdsregler med hensyn til forekomsten af asbest? Svar: Du skal ikke tage nogen forholdsregler, da det ikke er farligt for beboere i de opgange, hvor der er fundet asbest. Asbesten afmærkes med skilte af hensyn til de håndværkere, der arbejder i de berørte boliger. FORSIKRING Side 9 af 22

10 Spørgsmål: Hvorfor er det relevant at tale om forsikring i forbindelse med renoveringen? Svar: Har du ikke allerede en indboforsikring, opfordrer vi dig til at tegne den nu. Det gør vi fordi, det er vigtigt, at du er forsikret, hvis der mod al forventning skulle ske skade på dit indbo i forbindelse med renoveringen. Derudover er en indboforsikring også en god idé at have i hverdagen, uden for renoveringsperioden, da den til enhver tid sikrer dig mod tyveri og skader på dit indbo. Har du en indboforsikring skal du meddele dit forsikringsselskab, at din bolig skal renovers. Nogle forsikringsselskaber stiller krav om, at få dette oplyst. Som en del af projektet vil der bliver indkøbt nøglehulslåse, som du kan låne, mens din bolig renoveres. Du kan således opbevare særlige effekter i soveværelset, uden at fremmede kan komme til dem. Spørgsmål: Er jeg tvunget til at tegne en indboforsikring? Svar: Nej, det er frivilligt at tegne en indboforsikring. Vi råder dig dog til at tegne en forsikring for at have mulighed for at få erstatning, hvis der sker skade på møbler, tøj, osv. Ønsker du ikke at tegne en årlig indboforsikring, kan du f.eks. hos Alka tegne en forsikring, hvor du betaler månedsvis. Den kan opsiges med måneds varsel og på den måde får du altså en forsikring, der kun dækker, mens renoveringsprojektet står på. Hvis den igangværende renovering er skyld i, at der er sket skade på dine personlige ejendele, skal du straks kontakte beboerkoordinatoren. Hvis det kan fastslås, at en entreprenør/håndværker er skyld i en skade på dine ejendele, for eksempel møbler, kan du forvente, at disse erstattes af entreprenørens ansvarsforsikring. Har du egen indboforsikring, vil dit forsikringsselskab i langt de fleste tilfælde overtage besværet med at anlægge et eventuelt ansvarskrav overfor entreprenøren. Hvis du ingen indboforsikring har, risikerer du selv at skulle betale for skaden. Hvis du vurderer, at skaden skyldes byggesagen, så kontakt beboerkoordinatoren, men det er Ingen sikkerhed for erstatning. Derfor er det vigtig at have en indboforsikring. Side 10 af 22

11 Spørgsmål: Hvis jeg skal genhuses, er jeg da forsikret det nye sted, hvor jeg er genhuset? Svar: Du vil være dækket både i din bolig og i genhusningsboligen af din indboforsikring. Du skal blot huske at give forsikringen besked om, at du genhuses, hvortil og i hvilken periode. Spørgsmål: Er AAB og entreprenøren ikke forpligtet til at tegne en forsikring? Svar: AAB har tegnet en forsikring, der dækker selve bygningen du bor i. Det betyder, at skulle der ske brand-, storm-, vand-, tyveriskader på selve bygningen, så dækker afdelingens forsikring. Det er dog ikke muligt for AAB at tegne en forsikring, der dækker dit indbo. AAB, rådgivere og entreprenøren har naturligvis tegnet forsikringer, der dækker renoveringsarbejdets ansvar og risiko. Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis jeg får brug for at bevise over for mit forsikringsselskab, at der har været har været indbrud/tyveri, når der er håndværkere i boligen? Forsikringen betegner boligen som ulåst i dagtimerne, når der er håndværkere. Svar: Der bliver indkøbt nøglehulslåse, som du kan låne, mens din bolig renoveres. På den måde kan du låse alle dine værdier inde på et værelse, hvor kun du har nøgle til. Låsen funger på den måde, at du låser døren ind til værelset tager nøglen ud og låser igen med nøglehulslåsen. Halvdelen af denne vil blive siddende i låsen. Du vil derfor altid kunne se, om der har været indbrud eller indbrudsforsøg, hvis den del, der sidder i nøglehullet, er skadet. Nøglehulslåsen kan du låne hos beboerkoordinatoren. Den skal afleveres tilbage, når din bolig er færdigrenoveret. Side 11 af 22

12 Spørgsmål: Håndværkerne udviser vel forsigtighed over for mine ting under renoveringen? Svar: Ja, og det hører naturligvis til sjældenhederne, at der sker skader i forbindelse med bygge- og renoveringsager, men der er meget du selv kan gøre for at sikre dine ting. Nedenfor er en række gode råd til, hvordan du undgår, at skaden sker. Det er nemlig også dit ansvar at begrænse skaders omfang: - Flyt dit indbo og ejendele væk i henhold til det varslede, så håndværkerne får det arbejdsrum de behøver - Du kan dække dit inventar over med plast eller andet - Der kan fremkomme rystelser i vægge, så fjern billeder, platter mv. fra vægge. Husk, Arbejder der ikke støjer, kan give rystelser og ikke alle støjende arbejder giver rystelser - Du bør altid følge varslingerne - Lad ikke penge eller andre værdigenstande ligge fremme, gem dem væk. - Hvis der skal arbejdes på Elinstallationerne, er det bedst at trække alle stik til elektronik ud af stikkontakterne, fx computer, tv, DVD osv. - Husk at tage foto af jeres lejlighed, det vil hjælper jer meget over for politiet og forsikringsselskabet. - Hvis du har bil, MC, knallert eller cykel, skal du altid følge parkeringsanvisningerne, her er det igen jeres egen forsikring som skal klare jeres evt. skade Har du indboforsikring? Svar: Anmeld skaden til din indboforsikring. Hvis du vurderer, at skaden skyldes byggesagen, så kontakt beboerkoordinatoren samtidig med, at du anmelder til dit eget forsikringsselskab. Har du ikke indboforsikring? Side 12 af 22

13 Svar: Du risikerer selv at skulle betale for skaden. Hvis du vurderer, at skaden skyldes byggesagen, så kontakt byggekoordinatoren, men der er ingen sikkerhed for erstatning. Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis der sker tyveri i min bolig, mens renoveringen står på? Svar: Tyveri sker heldigvis yderst sjældent, men hvis du finder ud af, at der under byggesagen er sket tyveri, skal du gøre følgende: - Anmeld straks tyveriet til politiet - Kontakt dit forsikringsselskab. - Kontakt beboerkoordinatoren. Erstatning af de forsvundne effekter bliver herefter et forhold mellem dit og entreprenørens forsikringsselskab. Spørgsmål: Låser håndværkerne min hoveddør når de er væk i kort tid? Svar: Ja, håndværkerne skal altid låse efter sig. Dette er også et krav, hvis de kun er væk kortvarigt. GENHUSNING Spørgsmål: Hvorfor er det ikke alle beboere, der genhuses, mens renoveringen af deres bolig står på? Side 13 af 22

14 Svar: Renoveringen giver desværre ikke mulighed for genhusning, så længe din bolig renoveres, da man har vurderet, at det er muligt at bo i boligen samtidig med, at renoveringen pågår. Genhusning af samtlige beboere vil være meget omkostningsfuldt, hvilket vil gøre projektet endnu dyrere for boligafdelingen. Jo højere omkostninger, desto højere bliver huslejen i sidste ende. KØKKEN OG BAD Spørgsmål: Kan jeg bruge mit køkken under renoveringen? Svar: Nej, det er ikke muligt at bruge køkkenet. Døren bliver blændet af under hele køkkenrenoveringen, så du har på ingen måde har adgang. Spørgsmål: Hvad skal ryddes i køkkenet? Svar: Du skal sørge for at tømme alle skabe og skuffer for dit indbo. Løse tæpper, lamper gardiner m.v. skal du også fjerne. Kort sagt skal alt fjernes. Spørgsmål: Kan jeg beholde min gamle bordplade og mine egne skabe? Svar: Nej. Du får monteret et helt nyt køkken. Har du selv monteret køkkenbordplade og skabe og ønsker du at beholde disse, skal du selv nedtage dem. Spørgsmål: Får jeg skiftet mit køleskab og komfur? Svar: Alle køleskabe og komfurer, der er ældre end ca. 2 år, vil blive udskiftet i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.. Side 14 af 22

15 Spørgsmål: Hvad med mit køleskab i renoveringsperioden? Svar: Dit køle- og fryseskab vil blive placeret i stuen, mens renoveringen af dit køkken pågår. Det sørger entreprenøren for. Spørgsmål: Jeg har opvaskemaskine i køkkenet. Skal jeg flytte den? Svar: Nej ikke såfremt opvaskemaskinen er lovligt installeret og aftalt med bestyrelsen. Den vil blive flyttet af entreprenøren, men du skal anvise, hvor den skal stå i lejligheden. Spørgsmål: Jeg har vaskemaskine på gæstetoilettet. Skal den fjernes? Svar: Håndværkerne skal kunne komme til de rør, der er placeret på gæstetoilettet. Så som udgangspunkt skal din vaskemaskine rykkes, så der er plads til håndværkerne men det gør håndværkeren. Spørgsmål: Skal jeg selv betale for vandinstallation i køkkenet? Svar: Alle boliger vil på venstre side af køkkenvasken få en vandinstallation, så opvaske- eller vaskemaskine kan tilsluttes. Spørgsmål: Kan jeg have både vaskemaskine og opvaskemaskine tilsluttet i køkkenet? Svar: Det er kun boligtyperne G, H, og J, der kan tilkøbe en vandinstallation på højre side af køkkenvasken. Rørenes størrelse skal laves om for at kunne tilslutte begge, derfor er det lavet som et tilkøb for disse boligtyper. Er du i tvivl om hvilken boligtype du bor i, så kontakt beboerkoodinatoren. Side 15 af 22

16 Spørgsmål: Jeg har selv betalt for vandinstallationer i mit køkken, så jeg både kan have opvaske- og vaskemaskine tilsluttet. Skal jeg betale for den ekstra tilslutning igen? Svar: Det kommer an på, hvad afdelingsbestyrelsen har registeret hos dig. Du skal betale for tilslutning, hvis afdelingsbestyrelsen ikke har registreret en tilslutning. Kontakt derfor afdelingsbestyrelsen for at få besked. Spørgsmål: Har jeg vand i min bolig mens der renoveres? Svar: Du vil ikke have vand i køkkenet så længe dette renoveres (du har ikke adgang til køkkenet). I den periode hvor der udskiftes vandrør og faldstammer forstærkes, vil der ikke være vand i boligen i dagtimerne mellem kl Du vil blive varslet 3 dage før. Har du to toiletter, vil der altid være vand på det ene toilet. Du vil ligeledes kunne benytte det ene toilet, når der skiftes faldstammer og vandrør på det andet toilet. Du har adgang til toiletvogne på græsplænen, ligesom toilettet i vaskeribygningen kan benyttes. Der er endvidere afgang til køkkenvogne på græsplænen. Toilet og vand på gæstetoilettet vil i forbindelse med VVS arbejderne i køkkenet ikke kunne benyttes i ca., 11 dage. Har du vaskemaskine installeret på gæstetoilettet, betyder det, at denne ikke kan benyttes i denne periode. Vi henviser til ejendommens vaskeri. Spørgsmål: Kan jeg benytte mit toilet, mens faldstammer og vandrør udskiftes? Side 16 af 22

17 Svar: De beboere der kun har ét toilet, vil ikke kunne benytte toilettet i tidsrummet kl til mandag til fredag. Toilettet vil blive tilkoblet efter endt arbejdsdag og kan benyttes i tidsrummet kl mandag til fredag. I weekenderne vil du kunne benytte toilettet. Beboere med to toiletter vil kunne benytte det ene toilet, mens der skiftes faldstammer og vandrør på det andet toilet - og omvendt. Der vil blive opstillet en skurvogn mellem blok 22 og 24 med 3 separate toiletter og bad. Disse kan naturligvis aflåses, så du kan være privat når du bader m.v. Spørgsmål: Kan jeg bade i min bolig, mens der renoveres? Svar: Der vil blive en periode på cirka en 5 dage i alt, hvor du ikke kan benytte badet i din bolig mellem kl mandag til fredag. I den periode må du benytte badevognene der er opstillet mellem blok 22 og 24. Husk altid at efterlade badevognene i samme stand, som du selv ønsker at modtage dem i. Spørgsmål: Hvor skal jeg lave mad, mens mit køkken er under renovering? Svar: Der vil ved blok 22 og 24 blive opstillet to køkkenvogne, hvor du kan tilberede din mad. Køkkenvognene indeholder komfur, ovn, køleskab, opvaskemaskine, skabsplads og spisekrog.. Du skal selv medbringe dine fødevarer samt gryder og pander m.v. Husk altid at efterlade køkkenvognene i samme stand, som du selv ønsker at modtage dem i. Det vil også være muligt at låne to kogeplader hos beboerkoordinatoren. De skal tilbageleveres, når køkkenrenoveringen i din bolig er færdig. Spørgsmål: Hvornår skal jeg vælge køkken? Svar: Du vil modtage et brev i postkassen om valg af køkken. Du skal gøre dit valg hos beboerkoordinatoren, hvor du kan se prøver af dine valgmuligheder. Sammen udfylder I et køkkenskema. Du vil få en kopi af det udfyldte. Side 17 af 22

18 Efter tidsfristen er det ikke muligt at fortage ændringer af dit køkkenvalg. Dit køkkenvalg fremsendes til køkkenproducenten, der producerer køkkenet præcis efter det du har vagt. Du er velkomme til allerede nu at komme forbi og se, hvilke valgmuligheder du har. Du er velkommen til at komme forbi flere gange. Har du ikke mulighed for at komme i beboerkoordinatorens åbningstid, så kontakt hende og vi finder en tid der passer dig. Se kontaktoplysninger på beboerkoordinatoren på sidste side af dette dokument. FACADERENOVERING OG NYE VINDUER Spørgsmål: Hvor lang tid tager det at flytte vinduerne ud i den nye facade? Svar: Vi anslår, at det tager 2 dage at flytte vinduerne i værelserne og 2 dage for vinduerne i stuen. Vinduesflytningen vil ikke pågå i værelser og stue samtidig. Du vil blive varslet 5 dage før vinduerne flyttes ud i facaden. Spørgsmål: Bliver glasset i siderne af altanen gennemsigtigt? Svar: Glasset bliver 60 % materet. Det betyder, at det er begrænset, hvor meget du kan se igennem, men nok til at der kan trænge lys ind. Spørgsmål: Kommer der afløb på altanen? Svar: Der vil komme et gennemgående rør, så du ikke får vand på altanen. Side 18 af 22

19 Spørgsmål: Skal jeg rydde min altan? Svar: Ja, du skal sørge for, at din altan er fuldstændig ryddet, mens der renoveres. Altanen vil blive nedtaget nogle uger før de indvendige arbejder i din bolig påbegyndes. I forbindelse med nedtagningen skal entreprenøren have adgang til din bolig. Dels når altanen nedtages den skæres ned. Herefter vil altandøren blive blokeret. Spørgsmål: Skal jeg tage min parabol ned? Svar: Ja, du skal sørge for at nedtage din parabol, uanset om den er monteret på selve altanen eller på facaden. Du skal være opmærksom på, at parabolen ikke må genmonteres på den nye facadevæg. Spørgsmål: Får vi en tegning eller skitse, der viser, hvor det nye vindue bliver lavet? Svar: Tegninger med mål kan ses hos beboerkoordinatoren. KÆLDERRUM Spørgsmål: Hvornår er kælderrummene i blok 22 færdige? Svar: Du vil modtage brev, når kælderrummene er færdige. De nye kælderrum vil komme til at fungere på samme måde som loftsrummene. Dette betyder, at der kun udleveres en nøgle per bolig. Bortkommer nøglen skal beboere betale for udskiftning af to låse, samt nøgler til de berørte beboere. Dette er af hensyn til sikkerheden. Side 19 af 22

20 For at få udleveret nøgle til kælderrum, skal den gamle nøgle til loftsrummet afleveres. HUSLEJESTIGNING Spørgsmål: Holder huslejestigningen på de 13 % og 600,- kr. månedligt for nyt køkken - eller bliver det dyrere? Svar: Huslejestigningen ligger inden for det område, der er vedtaget på afdelingsmødet i Opstår der uventede udgiftsforhøjelser i forbindelse med renoveringen, som man ikke har kunnet forudse, kan det medføre, at huslejestigningen bliver højere. Men en stigning vil under alle omstændigheder skulle vedtages på et beboermøde. BELYSNING Spørgsmål: Kan der installeres nødbelysning i opgangene til tilfælde af, at strømmen tages? Svar: Hvis strømmen tages igen over flere timer, vil vi informere byggeledelsen om at opsætte nødbelysning på trapperne. Spørgsmål: Hvordan får jeg post, når døren til opgangen er spærret? Svar: Det er aftalt med Post Danmark, at postbuddet benytter adgangen gennem kælderen til de afspærrede opgange. Side 20 af 22

21 VARSLINGER Spørgsmål: Vi jeg blive varslet hver gang der skal håndværkeren ind i bolig? Svar: Nej, du vil modtage en varsling 6 uger før, 14 dage før og 3 dage før de indvendige arbejder starter op. I varslingerne vil der stå beskrevet hvad der skal laves, hvor håndværkerne skal til og hvad du skal rydde. I 14 dages og 3 varslingen vil den nødagtige opstarts dato fremgå af varslingen. Ydermere vil du i løbet af renoveringen modtage en række 3 dages varslinger dels fra beboerkoordinatoren og fra entreprenøren. Fx der lukkes for vandet, boring for ventilationshuller. Der vil i disse varslinger fremgå dato og tidspunkt for opstart og forventet slutdato for arbejdet. Det vil også fremgå hvis du skal rydde noget i din bolig. HAR DU FLERE SPØRGSMÅL? Hvis du ikke har kunnet finde svar på dine spørgsmål i dette dokument, er du velkommen til at kontakte beboerkoordinator Mette Chang. Har du spørgsmål til din genhusning skal du kontakte udlejningsafdelingen i AAB s administration. Se kontaktoplysninger herunder: Side 21 af 22

22 Telefon: Kontortid i skurvognen ud for nr. 113: BEBOERKOORDINATOR METTE CHANG: Mandag, onsdag og torsdag: kl Tirsdag: kl Fredag: kl Mette kan også træffes tirsdage kl i bestyrelsens lokaler. Side 22 af 22

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: - Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 11, den 20. januar 2016 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 30. SEPTEMBER 2015 DOMI BOLIG AFD. 10 BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 ATTENTION: If you don t understand Danish, and you have questions to this

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD

GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD GENHUSNINGSFOLDER December 2011 1. udgave, december 2015 GENHUSNING GÅRDHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdeling AB Syd Gårdhuse har på en urafstemning besluttet, at gårdhusene i Albertslund

Læs mere

Information til beboerne i Havremarken

Information til beboerne i Havremarken Information til beboerne i Havremarken Beboerinformation nr. 4 I beboerinformation nr. 1, 2 og 3 blev I orienteret om de forestående arbejder med udskiftning af vandinstallationerne i jeres afdeling. Til

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Renoveringen i den enkelte lejlighed vil have en varighed på 8 uger og overordnet forløbe efter følgende plan:

Renoveringen i den enkelte lejlighed vil have en varighed på 8 uger og overordnet forløbe efter følgende plan: Nestlégården, afd. 312 Renovering af bad og køkken Lejerorientering december 2012. Efter det afholdte afdelingsmøde i september måned påbegyndte teknikerne projektarbejdet for den kommende badeværelses-

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING AF VARMEANLÆGGET OG UDSKIFTNING AF RADIATORER I LEJLIGHEDERNE 4. JULI 2014

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING AF VARMEANLÆGGET OG UDSKIFTNING AF RADIATORER I LEJLIGHEDERNE 4. JULI 2014 4. JULI 2014 AAB AFD. 107, PARKVEJ 6-12 OG KILDEGÅRDSPARKEN 1-12 BEBOERINFORMATION OM RENOVERING AF VARMEANLÆGGET OG UDSKIFTNING AF RADIATORER I LEJLIGHEDERNE AAB AFD. 107 3 INDHOLD 1 Problemer med varmeanlægget

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Post af betydning -rigtigt meget om HP4

Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Post af betydning -rigtigt meget om HP4 Sommeren er over os, og vi vil lige minde om husordenen, der siger, at der skal være ro i gården kl. 21 og i sommer ferien kl. 22. Og husk, at selv om du har ferie,

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. Udskiftning af taget og etablering af mekanisk udsugning mv. igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N

Velkommen til TAK. FSBbolig. Blågården og Prater. Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N Velkommen til TAK FSBbolig Blågården og Prater Boligkontoret Blågårds Plads 19 DK-2200 København N På Boligkontoret er vi Borehammer 1 Driftsleder 1 Ejendomsmester På Boligkontoret har vi borehamre, som

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster

Bestyrelsesmøde. Referat. 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg. Højebo. Møde indkaldt af: Rikke Mønster Bestyrelsesmøde Højebo 05-07-2015 13:30 Søborg Hovedgade 143, st. th 2860 Søborg Møde indkaldt af: Mødetype: Bestyrelsesmøde Referent: Deltagere: Ditte Hansen, Laila Lystoft Referat 1. Punkt på Underskrivning

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

TÅRNBYPARKENS festsal

TÅRNBYPARKENS festsal Boligorganisationen Tårnbyhuse TÅRNBYPARKENS festsal Ordensreglement og vejledning Boligorganisationen Tårnbyhuse Ordensreglement for festsalen i Tårnbyparken Musik og dans skal ophøre klokken 2.00, og

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016 Beboerinfo vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling 115 - dec. 2016 Renoveringsprocessen i afdelingen er allerede godt i gang, og I mærker hvordan det er at bo på en byggeplads, der kræver samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: - Byggeledelse og AAB vil inspicere hvad der skal ryddes omkring

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN

AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKEN BRUGERVEJLEDNING AFDELING 30 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer benyttes.

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Atriumhusene Etape 1, afd. 41! Køkken - Alle køkkener renoveres - Ny gulvbelægning i køkkenet / køkken-alrum Nye udhuse - Alle atriumhuse får nye udhuse Øvrigt -

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

»Vibeengen Renovering af ventilationsanlæg og udskiftning af emhætter. Informationsmøde 2015-09-08

»Vibeengen Renovering af ventilationsanlæg og udskiftning af emhætter. Informationsmøde 2015-09-08 »Vibeengen Renovering af ventilationsanlæg og udskiftning af emhætter Informationsmøde 2015-09-08 »Renovering af ventilationsanlæg og udskiftning af emhætter Arbejdet i lejlighederne Adgang til din bolig

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Sneppevej 1-35, 4-34. Afdeling 9. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Sneppevej 1-35, 4-34 Afdeling 9 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Husorden. Afd. 300 - Falken

Husorden. Afd. 300 - Falken Husorden Afd. 300 - Falken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42

Velkommen til infomøde LÆNGEHUSENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved næstformand for afdelingsbestyrelsen John Bæk Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om længehusene

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Beboerfolder. Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8.

Beboerfolder. Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8. Beboerfolder Om beboerfolderen Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8. Emnerne i folderen står i alfabetisk rækkefølge. Folderen udgives af afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Adgang til en bolig. Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål?

Adgang til en bolig. Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål? Adgang til en bolig Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål? Udgivet august 2002 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63

Læs mere

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet:

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Kontor- / telefontid ADMINISTRATIONEN Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Tlf.: Mandag til torsdag Kl. 10.00 15.00

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere