Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen."

Transkript

1 Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at studere, så er det bestyrelsens håb, at I møder op på generalforsamlingen d. 10/3 kl og stiller spørgsmål, kommer med kommentarer/gode ideer til det fremtidige arbejde i og ud fra huset. På side 24 finder I dagsorden for generalforsamlingen. Venlig hilsen Isak Pedersen

2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsen 3 IMU 4 Ung Liga 5 Tirsdagsfællesskabet 5 Børneklubben 6 Lovsangs band 7 Kommunikation 7 Seniormøder 8 Kunstudvalget 8 Husudvalg 10 Stjernens Portner 11 Region Århus 11 Udvalget for International Kristen Center 12 Kristen LokalRadio og Kristen Netradio 13 IMs Genbrugsbutik 14 Kassereren 15 Regnskab 16 Budget 18 Vedtægter 19 Side. Dagsorden 24 2

3 Bestyrelsens beretning: v. Erik Nielsen. Salme 127 begynder: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Det er bestyrelsens ønske at de sten som vi er med til at lægge er på Guds hus, så vores arbejde ikke bliver forgæves, men bliver båret af Guds velsignelse var året hvor regionen kom på plads. Det betyder at IM s fælles kontor blev fyldt op, og at der kommer flere, som sidder der dagligt. Det har for nogen givet udfordringer i form af hvordan de så kunne finde arbejdsro. Vi har sammen med IM set eller måske snarer lyttet til akustikken, og er kommet til den konklusion at der måtte nogle lydplader op, som dæmper lyden i kontorene og på gangen. Vores egne håndværkere er gået i gang og det er tydeligt at det dæmper godt på lyden. Tak til jer der tager en tørn med det. Jack opsagde først på Efteråret sit lejemål i kontor nr. 6. Det har så givet en snak med IM om de evt. skulle leje et kontor mere. Lasse fra Bibellæseringen er flyttet til kontor nr. 6 og så er det kontor nr. 4 der p.t. er ledigt. IM har givet tilsagn om at leje kontoret. Stjernen har tilbudt at de kan leje det til normal husleje mod at vi giver en gave på ½ af lejen årligt til IM (i det omfang at Stjernen har midler til det). Bestyrelsen har først på efteråret sat fokus på forkyndelsen i Stjernen. Klaus holdt oplæg til vores fælles møde med alle udvalg, og efterfølgende har vi dykket ned i IM s retningslinjer for Missionshuse tilskødet IM. Vi har som bestyrelse ansvar for den åndelige linje i Stjernen og til det ligger der nogle retningslinjer, som IM har udstukket. Bestyrelsen har også diskuteret en henvendelse fra den Husmenighed, som holder til hos Klaus og Anette. Den er i deres retningslinjer opført som en frimenighed. Hvis en sådan aftale om leje af lokaler skulle komme på tale, ville der være tre ting som skulle gå op. Bestyrelsen skulle godkende det, generalforsamlingen skulle godkende det, og sidst skulle IM godkende aftalen. Vi valgte at sende menighedens retningslinjer til IM. IM svarede at de ikke umiddelbart kunne give en godkendelse, og derfor har bestyrelsen valgt ikke at lægge det frem på generalforsamlingen i mart En lignende henvendelse kan også blive aktuel i fremtiden, alt efter hvordan kirkelivet/ præstevalget tegner sig de kommende år. Som bestyrelse er vi indstillet på evt. at hjælpe, men er også med på at det skal give mening i forhold til at være et IM hus. Noget af det første som bestyrelsen skulle vende i foråret, var en henvendelse fra regionen om ansøgning til et evangelisations projekt i forbindelse med IKC (i daglig tale kaldet: Stjerne dansk). Wessam blev ansat til at evangelisere blandt dem der kommer til dansk og dem som han ellers kommer i kontakt med. Vi har valgt at støtte dette 2 årrige projekt med 6000 kr. pr. måned, altså kr. i 2014, kr. i 2015 og i Det er penge som ikke var afsat i 2014 og derfor kommer vores regnskab også til at se lidt dårligere ud end vi har budgetteret med. Vi forventer samtidig ikke at gå ind i nye projekter i den pågældende periode. At vi lokalt skal være med til at finansiere hvad der skal op at stå, er en del af den tankegang som er lagt i de nye regioner. Projektet med Wessam har bl.a. startet en bibelstudiegruppe i Christianskirken, og der kom lige før jul ca. 25 arabisktalende i den. På budgettet kan i også se at tilskud til bibelophold er omformuleret til missions ophold. Vi har i de år det har været på, kun sendt en deltager på et kortere ophold i Børkop, og derfor vil vi gerne 3

4 åbne muligheden for at give et lille tilskud til andre der skal rejse ud for et missionsselskab på et selvfinansieret studieophold eller lign. Til sidst vil jeg gerne takke alle der i det daglige yder et bidrag i Stjernen. Det er dejligt at mærke at mange brænder for at Guds hus må være levende. Jeg vil gerne opmuntre alle, der har mulighed for det, til komme og få en snak om hvor netop du kan bruge dine nådegaver. Der er brug for alle, hvis det skal lykkes. Må Stjernen være et Guds hus som rummer ordet, liv og ånd. Må huset stå åben for alle, der har brug for at høre ordet om frelsen i Jesus. Stjernens IMU: v. Betina Iversen har været endnu et dejligt år i Stjernen IMU. Vi er fortsat en stor IMU med mange initiativrige IMU er med stor engagement i IMU. Året har budt på mange gode torsdag aftener med talere og alternative aftener. Vores programudvalg har gjort et stort stykke arbejde med at lave programmer over temaerne Bibelens røde tråd, i foråret, og over Bibelske personer, i efteråret. Det har været spændende at sætte mere fokus på den fantastiske bog vi har fået givet, og lærer Gud bedre at kende derigennem. Den vision vi har arbejdet ud fra i IMU i 2014 lyder: Vi vil kende Jesus så det kan ses. Tanken bag denne vision er at vi gerne i IMU vil hjælpe mennesker tættere på Gud, og samtidig hjælpe til frimodighed til at være kristen der, hvor vi er. Det har vi arbejdet på bl.a. ved at sætte 15 minutter af til at snakke om, hverdagen med Gud, derudover har vi introduceret månedens udfordring, som har været f.eks. at læse Apostlene gerning over en måned, bede for en ikke-kristen ven eller gøre korsets tegn. Selvom vi er en stor IMU, har der i 2014 været mange invitationer til de forskellige hjem, invitationer til hygge, spil, film osv. IMU er altså ikke bare en torsdagsbegivenhed, men mange IMU er mødes også udover. Selvom IMU erne er gode til at tage initiativ til sociale tiltag, har vores socialudvalg ikke ligget på den lade side, der er blevet arrangeret filmaften, velkomstfest, fredagscaféer, julehygge osv har også i Stjernen IMU haft fokus på praktisk hjælp til folk i lokalområdet i form af bl.a. godhedsdag og andre aftaler med private personer, her giver IMU et godt grundlag for sammen med andre at komme ud til lokalområdet, og det er vi meget glade for. Vi oplevede også at året var et godt økonomisk år og derfor blev der i efteråret besluttet at give kr. væk til tre forskellige organisationer, hvor IMU erne selv kunne komme med forslag til hvilke organisationer og til sidst give sin stemme til den organisation, de syntes skulle have en god gave. Det blev til at organisationerne Åbne Døre, DFS og Kristne i Syrien via Dansk Europamission. Det var fedt som fælleskab at kunne få lov til at give til projekter som vi alle var enige om virkelig gør et godt stykke arbejde. Når vi ser frem mod 2015 venter der os et semester med temaet Efterfølgelse, vi ser frem til et program med fokus på, hvordan vi som kristne kan leve i efterfølgelse af Kristus. Tak for engagement og fællesskab i Stjernen IMU 4

5 Ung Liga: v. Lisbeth Lassen År 2014 i Ung Liga har været præget af både afgang og tilgang af medlemmer. Det er nu også cementeret, at Ung Liga er en gruppering, der er kommet for at blive et godt stykke tid endnu. Vi har i lang tid ligget på et medlemstal på omkring 20 voksne og ca. 10 børn. Vi arbejder med voksenmøder størstedelen af tiden med sideløbende børnemøder. Mini Liga, som børnemøderne hedder, blev i 2014 medlem af DFS. Vi er glade for de ideer vi får derfra, og ser frem til, at flere af vores børn kan være med i møderne i Visionen for 2015 er, at vi vil arbejde på at opnå et bredere kendskab til Ung Liga s eksistens blandt byens øvrige yngre familier og andre, der kunne være interesseret i en lidt anderledes - tidligere mødetid. Det er ingen hemmelighed, at det at være et mindre fællesskab kræver lidt ekstra ressourcer af folk. Vi tager jævnligt op og især på vores inspirationsaftener (årligt) om de opgaver vi har, stemmer overens med de ressourcer vi hver især kan byde ind med. Jeg synes, at vi har fået skabt et godt flow, hvor alle byder ind med praktiske opgaver på selve mødeaftenen, ca. 3 aftener pr. halvår pr. person, og de udvalg vi har, har vi løbende udskiftning i, og ingen bindingsperiode. Vi gør meget for, at vi alle har mulighed for at tilkendegive, hvor vi har lyst og evner til at byde ind også når det indebærer en pause fra nogle ting. Jeg ønsker for Ung Liga, at vi må være kendetegnet ved et bredt, åbent fællesskab, og at vi fortsat vil reflektere over, hvad dette indebærer. Vi er glade for det store fællesskab i Stjernen, og ser frem til de fælles arrangementer, der venter i Tirsdagsfællesskabet: v. Svend Børge Jensen I Ledergruppen er der i året sket udskiftning på et par pladser. Først udtrådte Lars, da han og Eva flyttede til Hobro, senere stoppede Lone for at bruge mere tid på sit firma, men heldigvis var der to andre som sagde ja tak til at være med, det er Eva-Lene Nielsen og Aksel Kristensen, ud over de to er vi Karin Skødt, Anette Tjørnemark og undertegnede. Vi har 4-5 ledermøder om året. På hver ledermøde gennemgår vi hvert tirsdagsmøde siden sidste ledermøde, for at følge op på hvad var godt og hvad var mindre godt. Forud for hvert nyt program holder vi et møde med mødelederne. Når vi begynder planlægningen af et nyt program, gennemdrøfter vi hvilke emner/temaer vi skal tage op, derudfra drøfter vi hvilke talere vi mener der kan uddybe disse emner/temaer, herefter fordeler vi, hvem der skal kontakte hver enkelt taler, ud fra om nogen af os kender taleren personligt, for så er det lidt lettere at få vedkommende til at komme i Stjernen. Vi forsøger hele tiden at lave et alsidigt program, hvor vi prøver at komme omkring hele forkyndelses spektret i vores bibel, samtidig forsøger vi at finde taler som ud fra disse tekster/emner kan sige os noget om hvordan vi skal takle de situationer vi hver især møder i vores omgang med mennesker, vi prøver hele tiden at være åbne over for hvilke temaer og strømninger der er oppe i tiden, hvad er aktuelt i vores kirke og det omgivne samfund. Vi bestræber os på at lave et program som falder i tråd med de ønsker og forventninger som de folk der kommer i tirsdagsfællesskabet har, det er en stor og næsten uløselig opgave? 5

6 Vi har fået noget kritik for, at der har været for få aftner med bibelundervisning? Det har vi rettet ind efter fra 2015, fra da af bliver der en aften pr. mdr. med bibelforedrag. At lave et program, kræver langsigtet planlægning, lige pt. er hele 2015 færdig og vi er langt inde i 2016, med at finde talere, det er nødvendigt for at få de taler som vi gerne vil have. Bibelkredsene, 8 stk. med tilknytning til Stjernen kører godt, det glæder vi os meget over. Hvis I hører andet, eller om at nogen der gerne vil med i en bibelkreds, så sig det til Eva-Lene. Fremover bliver der kun en filmaften pr. år, den kommer til at ligge i uge 7, det er der et udvalg som klarer. Det er stadig svært at få folk til at lave mad til fyraftensmøderne, ligesom det er lidt af en kamp at får kaffe og kage listen udfyldt. Det bliver et par punkter vi må drøfte tirsdag d. 17. marts, hvor ledergruppen fremlægger beretning for Børnepasning ved møderne, har ligget stille en tid, af den simple grund, der er ingen børn at holde pasning for. Det ser ud til at ændre sig i 2015, et par gange foreløbig, da Ung Liga gerne vil være sammen med os til et fællesmøde pr. halve år, hvor de gerne vil have en friaften for børn, så de kan være med til hele mødet, så de aftner arrangerer vi børnepasning. I er selvfølgelig altid velkomne til at komme med talerforslag, emner som vi skal tage op, vi tager gerne imod forslag og positiv kritik, meget gerne d. 17. marts. Vejlby Børneklub: v. Gitte Lund Jo, vi holder fortsat skansen i Vejlby Børneklub om end med betydelig reduktion i fremmøde. I løbet af foråret 2014, havde vi ca. 7-8 børn hver mandag. Frem mod sommerferien hørte I os opfordre til at bede for klubben og ledersituationen, da vi ud fra dét vi kendte til, ville være for få til at kunne drive klubben videre efter sommerferien Stor var taknemmeligheden til Gud, da Han lagde ledersituationen til rette med en ny leder + hjælp af vores børnekonsulent, Berit. Ledersituationen kom endnu engang i over 25 år i hus og dét er stort! Et meget konkret bønnesvar fra vores gavmilde Gud. Til gengæld har vi i efteråret nærmest været én-til-én i barn/voksenfordelingen og dét håber vi selvfølgelig ændrer sig i 2015 Vi ønsker os mange flere børn end de 3-4, vi har haft i efteråret 2014 og deler rundhåndet programmer ud til evt. interesserede. Der blev postkasseomdelt pr-sedler sammen med Godhedsdag, men der har ikke meldt sig nye børn på dén opfordring. Vil I mon være med til igen at bede for klubben - at vi må få flere børn? Selvom vi er ganske få, har vi nogle meget dejlige eftermiddage i Næringens kælderlokale. Når vi er sådan en fin lille samling, er der rig mulighed for at se og høre det enkelte barn. De stiller altid så fine spørgsmål eller deler deres barnetro til stort vidnesbyrd for os alle. Ja, det er meget berigende og styrkende, når Jesu ord om at lade de små børn komme til sig, får krop og liv lige for næsen af én. Da vi p.t. udelukkende har piger, er aktiviteterne tilpasset deres ønsker og interesser. 6

7 Den nuværende lederflok på 3 voksne er repræsenteret af Stjernens IMU, Ung Liga og Tirsdagsfællesskabet og vi glæder os over at finde brugbar inspiration i materiale udgivet af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som vi også er tilknyttet på landsplan. Jeg vil slutte med endnu en tak for jeres medleven og forbøn. Lovsangs band: v. Isak Pedersen. I Stjernen kommer der mange som kan det med musik. Det gør at vi har et godt og alsidigt lovsangsband i Stjernen. Vi er velsignet med gode faciliteter og mennesker der vil bidrage med deres kunnen, så det hele kan munde ud i lovsang til Gud. Bandet består af cirka 10 musiker, hvoraf hovedparten kommer fra IMU. Vi medvirker ikke alle hver gang der er noget på programmet. Bandet bliver sammensat fra gang til gang, ud fra hvem der har mulighed den pågældende dag. Vi har i det forløbne år ikke afholdt lovsangscaféer. Dette skyldes at der ikke har været den store efterspørgsel efter dem. Det kan man spørge sig selv om hvorfor der ikke har et. Mit bud er at der er kommet flere i IMU som kan spille, og derfor bliver lovsangen inddraget mere i møderne. Der er sikkert flere bud på det. Hvis nogen synes at lovsangscaféerne skal tilbage, så tag endelig fat i os, og byd ind med din hjælp, så kan det sikkert lykkedes at få dem på programmet igen. Skulle der sidde nogle i de forskellige fællesskaber i Stjernen og tænke at dette arbejde vil jeg gerne være en del af, så er der altid plads til nye, så endelig til. Kommunikationsudvalget: v. Else Johanne Laursen. Kommunikationsgruppens formål er at hjælpe med intern og ekstern kommunikation til gavn for Stjernen. Kommunikationsgruppen består i øjeblikket af 4. Et antal på 5 er det ideelle, og vi opfordrer til, at endnu en person fra IMU har lyst til at være med i teamet! Den foretrukne sammensætning af kommunikationsgruppen er minimum én person fra hhv. IMU, Ung Liga og Tirsdagsfællesskabet, fordi det giver en god bredde med input fra de 3 grupper. Denne sammensætning har vi haft i Kommunikationsgruppen har haft 4 møder i Da antallet af møder er overskueligt, møder vi som regel talstærkt op hver gang. I kraft af opgavernes karakter klares en stor del af gruppens kommunikation via , og således holder vi god kontakt i gruppen mellem de egentlige møder. 7

8 På møderne gør vi status på igangværende opgaver og input, gennemgår og opdaterer hjemmesiden og drøfter ideer til denne samt planlægger programudarbejdelsen. Efter behov sammensætter vi pressemeddelelser og cirkulerer disse til pressen (trykte og digitale medier), indrykker annoncer, rundsender meddelelser via StjernE-nyt, opdaterer Stjernen.dk., samt diverse ad hoc opgaver. En stor og tidskrævende opgave er opsætning og trykning af programmet. Vi har vurderet, at selve opsætningen af programmaterialet kan ligge udenfor teamet. Det er et arbejde, som kræver akkuratesse og øje for detaljen. Dette arbejde har Aksel Kristensen (TF) påtaget sig, og det gode resultatet kan ses i programmerne for hhv. E14 og F15. Vi er meget taknemlige for denne hjælp!! Overordnet fordeling af kommunikationsgruppens arbejdsområder Det trykte program (opsætning, lay-out og tryk) Preben Andersen, Ekstern: Aksel Kristensen Hjemmesiden (opdatering og vedligeholdelse) Hassan Luther, Benjamin Hummelmose, Preben Andersen Annoncer og pressemeddelelser Else Johanne Laursen StjernE-nyt Preben Andersen Ad hoc Alle Seniormøder: v. Knud Dalsgaard. Hver den anden og fjerde onsdag eftermiddag i måneden samles mellem ældre i Stjernen. Tendensen er at flere kommer til, selvom der kan være ret store forskelle i antallet fra gang til gang. Eftermiddagene rummer bibelgennemgang, forkyndelse, sang, kaffebord, historie. Vi har også haft IMUere fra Stjernen til at dele liv og tro og i foråret har vi IMUere fra Bethania til at holde en eftermiddag. I løbet af året er flere frivillige kommet ind og hjælpe til. Det er Kristine Schousboe, Johanne Marie og Georg Kjeldsen, Birgit og Johannes Christoffersen, Inger Jensen, Nina Hansen, Bodil og Poul Andersen, Inge-Lise Ettrup Larsen og Ove Devantier. De er alle frivillige hjælpere med planlægning, mødeledelse, mødeafholdelse, kaffe, kage, borddækning, opvask, spil, kørsel til og fra møderne. Der er en stor grad af trofasthed og omsorg både hos de frivillige hjælpere og hos de ældre. Man vil gerne hjælpe til, lytte til og leve med i hinandens liv og tale godt om hinanden. Der er en varm og god atmosfære, også en opmærksomhed om hinanden, så flere både frivillige hjælpere og ældre ringer til hinanden og besøger hinanden. Kunstudvalget: v. Bodil Svinth. Kunstudvalget er bestående af 3 medlemmer, Laila Christensen, Karin Nicolajsen og Bodil Svinth. Det der kendertegner os i udvalget, er at vi har en passion for kunst. Kunstudvalget er for hele Stjernen og vi er derfor åbne for nye udvalgsmedlemmer. Så skulle du have lyst at være med til at sætte dit præg på den kunst der pryder væggene i Stjernen, er du meget velkommen til at henvende dig til os i udvalget. 8

9 Vi afholder udvalgsmøde eller inspirationskonvent ca. 3-5 gange i løbet af et år og er arrangør for to ferniseringer som fortrinsvis er søndag eftermiddag. I år 2014 har der været 5 forskellige kunstner der har haft udstilling i Stjernen. Fra medio Juni til medio August, er der ingen udstilling. Udstillere har været billedkunstner: Kari Thygesen (Skjern), Gunvor Nikolajsen (Herning), Adolf Meister (Aarhus), Vibeke Gonge (Aarhus) og Ole Bade (Risskov). Der er afholdt 3 ferniseringer, hvoraf en er afholdt af kunstneren selv. Der har været ca besøgende. Vi er meget taknemlige for, at vi igen i år kan se en stigende interesse, både for kunsten og ferniseringerne. Det har været nogle spændende arrangementer, som har givet anledning til gode snakke. Det har også været dejligt at kunne vise Stjernen frem, til mennesker, der ellers ikke kommer i huset. Desuden er der mulighed for at møde kunstneren selv og høre om hvilke tanker og budskaber, der giver inspiration til billederne. Vi byder på et lille traktement i forbindelse med ferniseringen, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær i en god atmosfære. En af vores største udfordringer i denne sæson, har været, at vi ikke har haft tid og ressourcer nok til, at snakke med de folk der kommer til ferniseringen og vise dem Stjernen. Det er herigennem vi oplever den største anerkendelser. Vi forsøger at få forskellige stilarter til Stjernen, for dermed at dække så bred en smag for kunst som muligt. Vi ønsker både at få husets egne kunstnere og kunstnere fra nærområdet og fra andre dele af landet. Vi henter inspiration fra, hvad vi ser, hører og oplever i vores dagligdag. Vi tager en til to gange om året på kunstudstillinger rundt omkring i landet, for også derigennem at møde kunstnerne selv og få lavet aftaler med dem. Formålet med at have kunst på væggene i Stjernen er at: Der er noget smukt til at pryde væggene i Stjernen. Vi ønsker at formidle et budskab gennem kunsten. Kunsten danner baggrund for et sprog og en dialog uden ord. Kunsten er med til at skabe relationer mellem Gud og mennesker. Den giver mulighed for at filosofere og sætte tanker i gang hos den enkelte, omkring billederne og derigennem give anledning til samtale. Det giver muligheder og skaber interesse for, at invitere venner, kollegaer og folk med ind i Stjernen. Ved hver udstilling er der en beskrivelse af kunstneren og hvilke tanker og idéer/motiv der ligger bag. Der er sat priser på alle kunstværker, da disse er til salg. Udstillingen kan ses i forbindelse med arrangementer i Stjernen. I er også altid velkomne til at henvende jer til en i udvalget, hvis I ønsker at se udstillingen på et andet tidspunkt. Det samme gælder ved evt. ønske om køb af billederne. 9

10 Fernisering annonceres i Lokalavisen, samt under det sker i Aarhus stiftstidende, Aarhus onsdag, Kristelig dagblad og KD netside (kirku.dk). I programmet for Stjernen og kan man se, hvilke kunstnere, der udstiller og hvornår der er fernisering. Der informeres kort ved møderne om udstilleren, når der er kommet ny kunst i Stjernen. Vi har optimeret PR omkring ferniseringen, dels ved bedre annoncering, der printes flyers ud og der trykkes nogle plakater i det omfang, vi finder nødvendigt. Vi ønsker på sigt at få lavet en folder om Stjernens kommende kunstudstilling, kunstudvalg og formål. Har du forslag eller ønsker til udstillere er du altid velkommen til at komme med dem til en i udvalget. Vi tager gerne imod respons på, hvordan I oplever kunsten på væggene. Der er begrænsede midler til rådighed i udvalget. De udstillere der kommer, gør det på frivillig basis ( tid og transport) og uden nogen garanti for sikkerhed eller salg for øje. Husudvalget: v. Poul Erik Hørning Jensen. Udvalgsmedlem: Arbejdsområde: Mailadresse: Poul Erik H Jensen formand Egon Skødt teknik Poul Erik Larsen udlej af værelser Ejgild Kuntz grønne områder Knud Erik Jensen grønne områder Isak Pedersen teknik Signe & Søren Jacobsen portnerpar I 2014 havde vi ikke de store visioner for året 2014, men de få blev nået Tak til alle der har været med i arbejdsfællesskabet omkring driften af huset, - holde de grønne arealer, det tekniske udstyr, udlejning af værelser i kollektivet, tak til portnerparret for deres indsats. Den daglige drift af huset har ikke givet de store problemer. Nu her i den skrivende stund er vi i gang med at montere lydplader i kontorer gang, et stort arbejde, Arbejdet ledes af Svend Børge sammen med folk fra husudvalget, tak for indsatsen, der er endnu et stykke til arbejdet er afsluttet. Visioner i 2015 er ikke de store, der er den daglige drift af huset, lidt udvendig maler arbejde, der mangler lidt tilpasning af belægninger. Der kan være tale om at bruge den mængde råjord vi har liggende, til at udfører et siddeareal/skråning ved bålpladsen. Vi håber stadig at huset må blive til velsignelse, for de mange der bruger det, dejligt det anvendes så mange timer i døgnet Har I spørgsmål til udvalget, er I altid velkommen til at kontakte én af os. 10

11 Portneren: v. Signe og Søren Jacobsen. Vi er glade nu halvandet år gamle portner som er rigtig glad for at være her. Vi er meget taknemlig over de egageret personer vi nu engang arbejder meget sammen med! Og skylder dem en tak for de arbejde de hjælper os med! De er glad og tålmodige med os. En udfordring har været at teknikken i huset, både internettet og alarmsystemet har meldt strække i ny og næ, som har krævet at man holdte hovedet koldt og ikke gav skyld til de stakkels teknikker af forskellig art vi har haft ude på besøg. En anden udfordring har været at handelsskolens elever har fundet læ ved vores cykelskur til at kunne ryge. Det problem er dog overstået efter Søren tog en kammeratlig snak med de søde unge mennesker. Vi har nu været her i godt et halvandet år og har fundet en rytme i tingene. Frem ad sigtet vil vi gerne at Stjernen bliver til et hjemmeligt sted hvor folk er glade for at komme og synes der er rart at være. Vi har stadig et håb om, at hele Stjernens brugere kunne få et indblik i hvor meget der egentlig foregår i Stjernen, da vi tit møder overraskende blik fra folk når vi fortæller hvor meget der egentlig foregår. Ellers er alt vel og vi er klar på at tage fat i det nye år. Region Århus: v. Niels Jørgen Larsen. Første januar 2014 overgik Indre Mission til ny struktur. Aarhus blev selvstændig region, med Stjernen, som regionalt ressourcecenter. Geografisk dækker regionen et område fra Skødstrup i Nord, til Mårslet i syd, med motorvej E45 som vestlig grænse. Til Region Aarhus er knyttet 4 missionshuse(7 samfund), 5 IMU foreninger, 3 Teenklubber, 5 Juniorklubber, 11 Børneklubber, 4 Legestuer, 3 Gospel-kids grupper, 7 kor/bands/musikgrupper, 1 genbrugsbutik, samt 1 IM-tilsluttet valgmenighed: Aarhus Bykirke. Region Arhus tæller p.t. 8 fastansatte, 1 projektansat, 3 volontører, og 10 fritidsansatte/ulønnede medarbejdere. DFS konsulent, Berit Skødt, dækker Region Aarhus. DFS s Materialemedarbejder, Rebecca Holst, har fast kontorplads i Stjernen. Samtlige lønnede medarbejdere har mulighed for at benytte kontorfaciliteterne i Stjernen p.t. drejer det sig om 11 medarbejdere og 1 praktikant fra Diakonhøjskolens 3K uddannelse. Medarbejderne lønnede, såvel som ulønnede danner til sammen medarbejder-teamet i Region Aarhus. Teamet samles min gange årligt til møder, hvor Indre Missions arbejde i Region Aarhus er i fokus. I 2014 har det eksempelvis drejet sig om udvikling af Indre Missions engagement i Aarhus Festuge, Missionskonferencen i Stjernen, opstart af Café Heartcore i Eben ezer, Kvindekonference 2015, styrkelse af Teenarbejdet, styrkelse af Seniorarbejdet, styrkelse og udbygning af kontakten til IMsamfundene, styrkelse og udbygning af IKC arbejdet, samt - ikke mindst, etablering og styrkelse af det tværfaglige teamsamarbejde i medarbejdergruppen. I 2015 vil der være et fortsat fokus på de ovennævnte områder, ligesom det er hensigten at øge fokus på opbygningen af den ny struktur samfundene imellem. Målet er, at styrke synligheden og 11

12 samarbejdet de regionale ressourcecentre/missionshuse/samfund imellem, og at styrke og øge samarbejdet, Indre Missions ansatte og frivillige imellem. Fra Regionsteamet skal der lyde en stor og hjertelig tak for de fantastiske rammer, som Stjernen byder på i det daglige. Det har været, og er fortsat af helt uvurderlig betydning, at så mange af medarbejderne har mulighed for at arbejde tæt sammen i hverdagen en kæmpe gave i.f.t. teamånden, samarbejdet, innovationen, og til den helt generelle trivsel i hverdagens mange og forskelligartede opgaver. Vi ser derfor frem til endnu et godt år i arbejdstøjet, med Stjernen som daglig base og udgangspunkt for den fortsatte missionsindsats i region Aarhus. Ganske særligt, vil vi takke Indre Mission i Aarhus Nord, for det store økonomiske engagement i.f.m. projektansættelsen af Wessam Youssef, uden hvilken, denne missionsindsats næppe ville være blevet en realitet tak, også for fortsat medleven og forbøn! Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Joh. 15,5b 45 + møder: v. Inge-Lise Larsen 45+ møder afholdes den sidste mandag i hver måned kl. 19,30 på skift i Betania og Stjernen. Møderne er velbesøgt af mennesker over 45 år i Aarhus området, som ønsker god solid forkyndelse i samvær med fællessang og kaffe/te bord. Guds ord bliver udlagt af forskellige kompetente forkyndere, som deler deres liv med Kristus med de fremmødte. Aftenerne er berigende og trosstyrkende og samler trofast mennesker midt i livet. Mød op til disse gode aftener og bliv en del af fællesskabet. International Kristent Center: v. Peter Mikkelsen. Igen sidste år oplevede vi at flere gjorde brug af vores undervisningstilbud. I alt havde vi 254 elever fra 72 lande, hvilket er en lille stigning i forhold til Det er samtidig en meget forskelligartet gruppe der bruger vores tilbud, og vi nyder at se hvordan vi hjælper hinanden og hvordan mange finder ind i deres første venskaber i Danmark, gennem mødet med IKC. Ligeledes finder flere også hen i et gudstjenestefællesskab gennem os. Elever bliver fortsat sendt til os fra mange forskellige steder, og mange af vores elever er enten lige ankommet til Danmark eller er havnet i et hul i systemet, som gør at de har brug for et tilbud som vores. Vi er rigtig glade for at have muligheden for at byde dem velkomne. Både til undervisningen, men også til vores fællesskab. Vi har i 2014 fået startet en lille bibelgruppe der kører hver mandag, men ellers er vores dagligdag stadig delt meget op mellem undervisning og sociale aktiviteter. Ligesom ekskursioner, hjemmebesøg osv. også stadig fylder meget. 12

13 Pga. den øgede flygtningestrøm har vi fået mange nye muligheder for at hjælpe mennesker, men vi møder samtidig begrænsninger i forhold til de ressourcer vi har. Vi mangler frivillige, tid og penge som alle andre, men jeg føler generelt vi når langt for det vi har. Men midt i en tid hvor begrænsninger kan sætte en stopper for de nye muligheder, er det vigtigt samtidig at rettet en tak til jer der tager ansvar for huset. Vi kunne ikke have det her projekt uden den opbakning vi får fra Stjernen. Der ydes en enorm hjælp fra huset, og mange nye her i Danmark får en meget lettere hverdag pga. den indsats der gøres af jer. IKC er afhængig af fællesskaberne i Stjernen og det oplever vi som noget positivt. Ellers er vi stadig meget glade for at kunne fylde huset og glæder os over at kunne være i mission hver dag. At dele vores liv med så mange og opleve hvordan vores lille projekt, på få år er vokset fra en drøm, til en stærk medspiller i kirkens måde at række ud til dem der lige er kommet til landet, og har brug for hjælp i den første, ofte lidt usikre, tid. Kristen LokalRadio og Kristen NetRadio: v. Betina Iversen Kristen LokalRadio 2014 har været et år præget af store udfordringer både i forhold til ledelse og teknik. De første måneder af året bar meget præg af en manglende daglig leder. Heldigvis er der ikke kun udfordrende ting at fortælle om 2014, for i foråret blev der ansat en ny daglig leder, Erik Lavdal. Med det arbejde, der er lagt i radioen i løbet af et hektisk år, ser vi frem til år 2015 med store forventninger. KLR har taget programmet til revurdering, og tænker nye tanker for, hvordan vi på bedst mulig måde kan være kirke og budskab for særligt de mennesker, som af den ene eller anden grund ikke kan komme i kirke eller andre fælleskaber. Det betyder, at i 2015 ser vi frem til bl.a. at byde Church of Love og Wessam velkommen tilbage, de vil lave og sende radio ud til de folk som pga. andet sprog ikke kommer i kirke, det er projekter som vi er rigtig glade for at have med. Derudover vil der være programmer som udebliver og andre som bliver skabt på ny. Med årsskriftet vil vi gerne fra KLR s side sende en undskyldning afsted for meget ustadig radio det sidste år, og hermed også fortælle, at vi stadig arbejder for at sende radio med et godt budskab. En særlig tak vil vi i år også gerne sende til LUMI, som har bidraget med et meget tålmodigt samarbejde i løbet af det sidste år. Pga. mange forskellige problematikker blev der i 2014 ikke afholdt cykelsponsorløb, men vi vender stærkt tilbage i 2015 og håber stadig at vores lyttere vil bakke op om radioen også der. Kristen NetRadio 2014 har været et år med både op og nedture på Kristen NetRadio, heldigvis flest opture. For at starte med nedture, har året været præget meget af at vores teknik trænger til at blive skiftet ud, dvs. at der i løbet af det sidste år desværre har været mange huller i vores sendetid, og det er rigtig beklageligt. Vi har, skulle sige farvel til flere medarbejdere på radioen, men vores farvel til gamle ansigter blev til et velkommen til nye ansigter og i efteråret kunne vi byde velkommen til tre nye ansigter på Morgenradioen, og det har været en fornøjelse at kunne lytte til disse tre nye stemmer på radioen. Ikke blot lønnede medarbejdere er trådt til i 2014 flere værter er kommet til både i 13

14 programmet Munter Mandag, som sendes mandag eftermiddag og programmet Dryp, som sendes onsdag eftermiddag har fået nye stemmer. Når vi på KNR ser frem mod 2015 er det med spændt forventning til at få skiftet vores udstyr ud og dermed at kunne sende stabil radio, også er det med tanker om et nyt program, Rebellen, som vil sætte fokus på at være kristen i et samfund som Danmark. Programmet er stadig i støbeskeen, men vi håber meget at kunne søsætte det i løbet af foråret. Tak fordi i lytter med IM Genbrug: v. Svend Børge Jensen 2014 har igen været et godt år for IMs genbrug, vi har fået mange ting foræret, det er jo helt nødvendigt, for at der kan være noget at sælge og dermed samle penge ind til Indre Mission. Vi har omsat for lige godt og vel ½ million, en stigning på små kr. Da vi har en billig husleje er det omkring kr. vi har ladet gå videre til Fredericia. Styregruppen, som vores ledelse kaldes, består af 5 personer, valgt af medarbejderne på den årlige generalforsamling. I marts mdr. stoppede vores formand og daglig leder gennem de sidste 17 år. Efterfølgende blev undertegnede valgt til formand og daglig leder. Vi er ca. 25 medarbejdere + en god flok friske unge mennesker fra de 5 IMU afdelinger i byen. De unge holder på skift butikken åbent hver lørdag fra kl til 14.00, det er vi meget taknemlige for. Butikkens daglige åbningstid er: mandag og torsdag, kl til 17.00, tirsdag, onsdag og fredag er det fra kl til Vi har et stort ønske om at udvide åbningstiden, så det hver dag er fra kl til 17.00, men det har vi ikke kunnet finde medarbejdere nok til, så kender du/i nogen, eller har du lyst til at bruge bare 2 timer 1 dag om ugen, til at stå ved kassen, eller hjælpe med andet forfaldende arbejde, så hører jeg meget gerne fra dig på eller: Jeg er helt sikker på at den udvidede åbnings tid, har været medvirkende til den øgede omsætning. Vi har en meget dejlig og flot butik, som er rigtig godt besøgt af købelystne kunder, vi ligger på et rigtig godt strøg, men adgangen og ikke mindst tilkørsel og parkerings muligheder er langt fra optimale, så vi er hele tiden på udkig efter andre lokaler, som ligger på et lige så godt et strøg, men med bedre tilkørsel og adgang. Det er ikke lykkedes endnu, men måske i Lige pt. Er naboejendommen fjernet og man er i gang med at bygge 18 ungdoms lejligheder, så når alt deres byggerod er ovre, får vi måske et nyt kundegrundlag til naboer? 14

15 Kassereren: v. Niels Eriksen. Stjernens regnskab for 2014 viser et overskud på kr Det er et meget tilfredsstillende resultat. De samlede indtægter er på kr , hvilket er kr bedre end budgettet, men kr lavere end i Gaveindtægterne er faldet med kr Det er et ret stort fald. Lejeindtægterne er faldet med kr , men er kr bedre end budgettet. Der er lejet et kontor mere ud end forventet. Desuden har vi fået flere lejeindtægter fra Musikskolen end forudsat i budgettet. Renteindtægter er primært fra vores indestående hos Indre Mission, hvor vi får en rente på 1,75 % Under øvrige indtægter har vi fået kr i momskompensation. De samlede omkostninger er på kr hvilket er kr bedre end budgettet, og er kr lavere end i Driftsudgifter på ejendommen er kr lavere end i Omkostninger på vedligehold/nyanskaffelser er på kr Det er kr mindre end sidste år og kr lavere end budget. Der har heldigvis været færre uforudsete udgifter end budgetteret. De største omkostninger har været til en gulvbehandling som kostede kr Desuden er der købt sange og salmer for Heraf er kr kom ind i betalinger igen. Der er også i 2014 henlagt kr til fremtidig renovering af Stjernen. Der står nu i alt. kr på den konto. Der er som i 2013 et tilskud til IM på kr til taler honorar mm. Desuden er der brugt kr i tilskud til regionalprojekt (Wessam). Stjernen har også givet et tilskud til MF på kr Mange tak til alle der har bidraget til Stjernens økonomi i 2014 i form af gaver, arbejdsindsats mm. 15

16 Stjernens Regnskab 2014: v. Niels Eriksen Resultatopgørelse Indtægter 2014 Budget 2013 Gaveindtægter Kaffepenge Værelser Kontorer Stjernens Unge Øvrig udlejning Tips- og Lotto Renteindtægter Diverse indtægter Indtægter i alt Omkostninger 2013 Varme Vand El Renovation & Forsikring Vedligehold/Nyanskaffelser Henlæggelse til renovering Ejendomsskat Administration Markedsføring Tilskud til IM (taler honorar) Tilskud til ansøgere Tilskud til andre foreninger Tilskud til regionalprojekt (Wessam) Mødeudgifter Personaleudgifter Omkostninger i alt Årets indtægter Årets udgifter Resultat

17 Balance Aktiver Kasse Bank Likvider ialt Værdipapirer Lån til Tabor Tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo i alt Henlæggelse til renovering Gæld til givere Deposita Skyldige omkostninger Passiver i alt

18 Budget 2015: v. Niels Eriksen IM Århus Nord, Driftsbudget 2014, resultat 2014, budget forslag Indtægter Budget budget Gaver Lejeindtægter ungdomskollektiv Lejeindtægt kontorer Musikskolen Lejeindtægter IMU Øvrig udlejning Kaffepenge Øvrige indtægter (Tips og lotto, diverse) Renteindtægt Diverse indtægter (moms tilbage?) Indtægter i alt Udgifter Ejendommen Varme, vand og el Renovation og forsikring Ejendomsskat henlæggelse til renovering X Vedligehold/Anskaffelser Administration Markedsføring Tilskud til andre foreninger (MF m.fl.) Tilskud til regionalprojekt (Wessam) Tilskud til IM (kontor 4) Tilskud til IM (taler honorar) Tilskud til missions ophold (bibelskole og andet) Mødeudgifter Personaleudgifter Omkostninger i alt Resultat X 2015 Uforudsete ting/ anskaffelser kr. Vedligehold kr. 18

19 Vedtægter: 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Indre Mission, Århus Nord, herefter benævnt Århus Nord IM. 1.2 Foreningen er i juridisk forstand etableret med bidragydere som medlemmer, samt kontingentbetalende medlemmer i Stjernens IMU. 2 Grundlag og formål 2.1 Århus Nord IM arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund. 2.2 Århus Nord IM er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark ved registrering i IM's Sekretariat. 2.3 Århus Nord IM driver sit arbejde i overensstemmelse med Bibelens lære. Foreningens formål er, at mennesker kommer til tro på Jesus og bliver bevaret i troen. 3 Aktiviteter 3.1 Formålet søges virkeliggjort gennem arrangementer tilpasset de forskellige alderstrin. 4 Stemmeret 4.1 Stemmeret ved Århus Nord IMs generalforsamling har enhver bidragyder, som i perioden fra 13 måneder til 1 måned før generalforsamlingen, hos kassereren, er blevet noteret for mindst et gavebidrag til Århus Nord IM, jfr. 4 stk. 3 eller som har betalt kontingent til Stjernens IMU og derved er gyldige medlemmer i Stjernens IMU. For at opnå stemmeret skal man desuden være fyldt 18 år og kunne tilslutte sig Århus Nord IMs grundlag og formål som nævnt i Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimum bidrag, som skal være indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret. 4.3 Ægtefæller anses begge som bidragydere hvis blot den ene er noteret for et gave bidrag. Dog skal bidraget udgøre det dobbelte af et evt. bidrag fastsat efter 4 stk

20 5 Generalforsamlingen 5.1 Generalforsamlingen er Århus Nord IMs øverste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af det første kvartal og bekendtgøres i Århus Nord IMs program, senest 8 uger før afholdelsen. 5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som kan suppleres efter behov: 1. Indledning med andagt. 2. Valg af dirigent/ valg af referent. 3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år. 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab. 5. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget. 6. Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen, regnskab og budget. 7. Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisorer. 11. Eventuelt. 12. Afslutning. 5.4 Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger for generalforsamlingen og bekendtgøres på det følgende møde før generalforsamlingen samt i Århus Nord IMs nyhedsmail. Forslag til vedtægtsændring indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen og opføres som et særskilt punkt på dagsordenen. 5.5 Kandidatforslag til bestyrelsen indleveres skriftligt til formanden, underskrevet af kandidaten og mindst 3 stemmeberettigede, senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget. 5.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange kandidater, som skal vælges det pågældende år. Valget foregår skriftligt på stemmesedler, hvor kandidaternes navne er opført alfabetisk. 5.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. 5.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen eller hvis begæring herom fremsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede. Begæringen skal overfor bestyrelsen fremsættes skriftligt og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. 20

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1. Stk. 2.

Vedtægter. Stk. 1. Stk. 2. Vedtægter Stk. 1. Klubbens navn er "Piger med smil MC Hjørring". Vi er en Flok glade Mc piger, som hygger os i vores Mc klub, hvor vi kun er piger Vi vægter det sociale meget højt, om vi så er til klubaften

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere