SIC Skagen Innovation Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIC Skagen Innovation Center"

Transkript

1 Kystdirektoratet Højbovej Lemvig. SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK Skagen - Ph Mobil ph Mail:. Web Our ref. Pj/cp Your ref. Jesper Holt Jensen Tilbud på miljøvenlig kystbeskyttelse af 100 km på den jyske vestkyst fra Hvide Sande til Agger med opstart af 20 km ved Søndervig i Under henvisning til at sandfodringen ved Søndervig igen er mislykket i lighed med 2004 og havet igen i denne vinter er gået ind i klitterne nord og syd for Søndervig tilbyder vi hermed at bygge et kystbeskyttelsesanlæg på 100 km i egen regning i samarbejde med udenlandske partnere og leje anlægget ud i relation til Fællesaftalen. Prisen er 4,5 mio. svarende til mio. kr. pr. år incl. drift og vedligeholdelse samt kvalitetssikring af strækningen baseret på laserscanning og GPS opmåling for hver 100 meter langs stranden Strækningen er markeret på ovenstående kort og er 100 km i alt. Projekter fra hele verden viser at SIC systemet er langt mere effektivt og miljøvenligt end traditionelt kystbeskyttelse baseret på høfder, bølgebrydere samt sandfodring. 1

2 Prøveanlægget på 11 km mellem Hvide Sande og Nymindegab viste allerede efter det første år at det var muligt at stoppe kysterosionen på den jyske vestkyst med SIC systemet. 2 meter kyst tilbagerykning m 3 Sand opbygning m 3 SIC systemet har haft en effekt i projektområdet på 11,0 km på i alt kubikmeter, idet SIC systemet for det første har stoppet den årlige erosion i området på i alt kubikmeter. Samtidig er der opbygget en buffer på kubikmeter sand foran klitten, som beskytter baglandet i højvandssituationer med storm. Ifølge FN vil vandstanden i verdenshavene stige mellem 28 og 59 cm i løbet af de næste 100 år. Sandopbygningen i forstranden hæver strandprofilet i forstranden med cm i forhold til referenceområde 2, således at SIC systemet samtidig løser problemet med den globale vandstandsstigning. Der er registreret læsidetillæg nedstrøms for projektet, modsætningsvis hårde konstruktioner, som giver læside erosion. Der er ikke registreret vandrende sandbølger i projektområdet, men kun normal fluktuation på kystlinien. Kysten har været ramt af 5 storme i denne vinter, hvor de 4 storme har ligget mellem d. 1. januar og 20. januar Der er generelt ikke registreret kliterosion i rør områderne. Store klitskader nord og syd for Søndervig Modsætningsvis er der konstateret store klit skader nord og syd for Søndervig, hvor der er investeret ca. 42,0 mio. kr. i skråningsbeskyttelse strandfodring og revlefodring i perioden fra I henhold til kontrakten med Trafikministeriet skal SIC systemet sammenlignes med høfder, bølgebrydere samt strand og revlefodring. 2

3 Søndervig. Sandfodring ved Søndervig d.5. juli 2005 efter sandfodring med kubikmeter sand. Søndervig d. 16 januar 2007 efter en investering på 42,0 mio. kr. i strand og revlefodring Sandfodringen er skyllet i havet og havet har taget ca kubikmeter af klitterne. 3

4 5 km. Syd for Søndervig Der er stor kliterosion over en 1 km lang strækning med store flager af tørv i forstranden Erosionen i denne vinter med baggrund i strandens middelhøjde anslås til kubikmeter. 8,5 km syd for Søndervig. Der er stor kliterosion over en 1 km lang strækning med store flager af tørv i forstranden Erosionen i denne vinter med baggrund i strandens middelhøjde anslås til kubikmeter. 4

5 Krogen Søndervig Bunkersanlægget ligger ca. 4 km nord for Søndervig Stranden ligger i den nordlige del af sandfodringsområdet i

6 Krogen Søndervig. Man har forsøgt at beskytte bunkers anlægget med en skråningsbeskyttelse samt træhøfder uden for muren Forsøg med træhøfder ved Krogen nord for Søndervig. 6

7 Krogen Søndervig Sammenstyrtet skåningsbeskyttelse ved Krogen Sammenstyrtet revetment ved Krogen. Det har ikke været muligt at stoppe erosionen med strandfodring 7

8 Krogen Søndervig Bunkerne vælter ud af klitterne ved Krogen efter strandfodring for 42,0 mio. kr. Middelstrandhøjden er meget lav og havet æder direkte af klitterne i alle højvandssituationer med kuling og storm. 8

9 Status. Det har ikke været muligt at stoppe erosionen på vestkysten med strand og revlefodring, som der laves forsøg med syd for Hvide Sande havn og i 2007 ud for Husby klit. Ved Husby klit laves der forsøg med opdelingen af revlefodringen i 3 x 1200 meter modsætningsvis revlefodringen syd for Hvide Sande havn og ved Søndervig hvor revlerne var 3700 meter lange. Opmålingerne viser at lange revler forøger stranderosionen mellem stranden og revlen. I Italien forsøger man at løse tilbagestrømningsproblemet med store vandretliggende betonrør vinkelret på kysten. Der er nu bred enighed om at SIC systemet har haft en effekt på ca kubikmeter syd for Hvide sande havn i det første år. Der er ligeledes enighed om at erosionen på fællesstrækningen er 4,17 mio. kubikmeter årligt, som det fremgår af fig. 1 side 10, som er udarbejdet af KDI. Det årlige resultatet på fællesstrækningen bliver derfor negativt med 1,7 mio. kubikmeter, når man strand og revlefodrer med 2,4 mio. kubikmeter årligt efter en investering på ca. 80,0 mio. kr. Vi taler således om en negativ virkning på 85,0 mio. kubikmeter efter en investering på 4,0 milliarder over de næste 50 år. Hertil kommer den negative indflydelse fra den globale vandstandsstigning, så vestkysten vil reelt kollapse totalt efter en investering på 4,0 milliarder. Der er således et meget stort behov for nytænkning på området med hensyn til kvalitetssikring baseret på nye metoder. 9

10 Fig. 1 10

11 Fig. 2 11

12 Middelstrandhøjde. SIC har udviklet en ny evalueringsmetode, som er baseret på middelstrandhøjden i en given bredde i relation til tidevandsforskellen i området. Ved Hvide Sande er tidevandsforskellen ca. 1,0 meter, og der kan opstå højvandssituationer med vandstande helt op til 3,0 meter. Målingerne over det første år viser, at SIC systemet genererer ca. 100 meter brede forstrande mellem Hvide Sande og Nymindegab i et balanceprofil, når stranden er drænet med SIC systemet. Middelstrandhøjde. Klit Strand 4 Meter Off shore 2 Off Shore 1 Strandbredde DVR 90 4,0 meter 100 meter Volume : 4 x 100/2 = 200 m 3 Videnskabsfolk på området anerkender generelt, at det er forstranden, som beskytter klitterne og baglandet mod kysterosion. SIC har derfor fastlåst referencelinien til kote 4,0 meter januar 2005 og beregner middelstrandhøjden fra referencelinien og 100 meter ud mod havet. Succes kriteriet er en middelstrandhøjde på 1,3 meter svarende til 130 kubikmeter pr. meter langs stranden. I tyskland regner myndighederne også med 130 kubikmeter pr meter på stranden på Sild uanset strandbredden. Sandfodringen på den jyske vestkyst er designet til 3,5 x 70 meter, som svarer til 122,5 kubikmeter pr. meter. (Badevej Søndervig) 12

13 Kvalitetssikring. SIC s interne kvalitetssikring af vestkysten er derfor baseret på middelstrandhøjden med en måleafstand på kun 100 meter mellem målelinierne fra kote 4 i klit foden og 100 meter ud mod havet. Samtidig foretages der en volumenberegning/differensberegning af klitterne, så vi samtidig får et reelt billede af vinderosionen i stranden samt klitopbygningen. SIC har derfor forespurgt COWI A/S om de i en underrådgivningsaftale kan forestå specielt opmålings- og moniteringsarbejdet forbundet hermed. En beskrivelse af dette arbejde kan findes i Bilag 3. Aftalen omfatter kun denne ydelse. Handlingsplan. Kystprofilet skal måles op hurtigst muligt og kvalitetsberegnes i relation til middelstrandhøjden, så man får et overblik over den aktuelle situation. Opmåling og beregninger vil tage 3 måned fra projektstart. Etablering. SIC systemet kan etableres på 100 km i løbet af 90 dage. Anlægget ved Søndervig kan etableres på 1 måned fra aftalens indgåelse. Kystprofilet opmåles årligt, som grundlag for evalueringen af effekten af SIC systemet på fællesstrækningen. Hårde konstruktioner. De hårde konstruktioner i form af høfder og bølgebrydere skal reduceres, idet hårde konstruktioner generelt forøger kysterosionen, som vi har set ved Harerenden og Skallerup Klit ved Lønstrup, hvor den nordlige høfde nu ligger 37 meter ude i havet. Risiko/Succes. SIC etablerer anlægget i egen regning og tager således selv risikoen. Resultatet er en succes, hvis der generelt sker en opbygning i forstranden i lighed med projektet syd for Hvide Sande havn og bedre end det nuværende resultat baseret på sandfodring alene. Stat og kommune kan spare ca. 50,0 mio. kr. årligt ved implementering af SIC systemet og samtidig opnå en mere effektiv og miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. KDI har ikke planlagt aktiviteter på strækningen ved Søndervig i Prisen skal sammenlignes med den nuværende indsats baseret på kystfodring til en pris af ca. 80,0 mio.kr. fig. 2. Anbefaling. SIC med partnere anbefaler at der etableres 20 km ved Søndervig allerede i 2007 til en pris af 0,9 mio. svarende til kr., så evalueringen kan sammenlignes med KDI s investering på 42 mio. kr. i 2004/05. SIC har dokumenteret, at der ikke er behov for revlefodring syd for Hvide Sande havn i 2007 og midlerne er således allerede til rådighed i indeværende års budget. (Bilag 1) Betalingsbetingelser. 30 % ved projektstart. 50 % efter etableringen 20 % 1. oktober 2007 ved aflevering af evalueringsrapport. Skagen d. 28. februar Poul Jakobsen 13

14 Bilag 1 14

15 Revlefodring Kystdirektoratet forsøger nu at gennemføre en ny revlefodring i 2007 syd for Hvide Sande og ned i ref. 1, selvom der ikke er behov for sandfodring i det planlagte område 2,0-5,7 km syd for Hvide Sande havn. SIC har d. 23. januar 2007 foretaget en kystteknisk undersøgelse, dels på stranden og ude i havet, hvor revlen er registreret helt intakt efter de 5 storme. Vi grundstøtte på revlen med et fartøj, som kun havde en dybgang på 1,3 meter. På stranden var det muligt at gå tørskoet op til 50 meter uden for bølgebryderne ved 50 cm lavvande. Der er således slet ikke noget behov for sandfodring i området i 2007, og på ingen måde med baggrund i SIC s resultater med stoppe erosionen, og samtidig opbygger en buffer på ikke mindre en kubikmeter sand i forstranden foran klitterne. SIC vil nu orientere kommunerne om de faktiske forhold. Ingen behov for sandfodring Bølgebryderne ligger passive inde på stranden ved normal vandstand Sandet kommer fra bypassingen ved Hvide Sande. 15

16 Man kan køre i bil meter uden for bølgebryderneved 0,5 meter lavvande. Sandet kommer fra bypassingen ved Hvide Sande. 16

17 Bilag 2 Kystdirektoratets plan for sandfodring på Fællesstrækningen, som ikke er begrundet i konkrete opmålinger 17

18 18

19 Skagen Innovations Center Monitering af del af den jyske vestkyst Projektbeskrivelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax Indholdsfortegnelse Baggrund 19 Områdebeskrivelse 19 Metodevalg 21 Luftbåren laserscanning 21 GPS-målinger til fods 22 Databehandling/rapportering 22 Tidsplan 23 Brug af data 23 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Luftbåren laser scanning Baggrund Der er i Folketinget fremsat lovforslag om ændring af Lov om Kystbeskyttelse således at der tages videst mulig hensyn til anvendelse af miljøvenlige kystbeskyttelsesmidler. Forslagsstilleren forventer, at det vil fremme de metoder, der anvendes af Skagen Innovations Center (SIC).SIC har bedt COWI om en projektbeskrivelse for de opmålingsarbejder, der er nødvendige for at monitere en strækning regnet fra Hvide Sande i syd og ca. 100 km nordpå. Strækningen skal moniteres 1 gang årligt og er planlagt til at foregå i foråret, fortrinsvist ved fralandsvind, såfremt vejret tillader det. Områdebeskrivelse Som nævnt er moniteringsområdet defineret som strækningen fra Hvide Sande og ca. 100 km nordpå. Dvs. til et sted ca. 20 km nord for Thyborøn. Af oplægget til opgaven fremgår det, at der skal måles tværprofiler pr. 100m med en referencelinie, der svarer til 4m højdekurven overalt på strækningen. Området er karakteriseret ved udpræget kystklima med primært pålandsvind af varierende styrke. Forstranden består primært af finkornet sand og mindre sten af varierende størrelse. Forstrandens bredde varierer fra ca. 50m op til 200m. 19

20 Oftest er forstranden ca. 100m bred. Mange steder har der været tale om relativ kraftig erosion, hvorfor klitskrænten ofte er relativ kraftig markeret. Opmålingsområdet er vist med signatur på nedenstående kortudsnit: ca. 100 km Fig. 1. Opmålingsområde angivet med signatur. Kort- og Matrikelstyrelsen Der findes en del tilkørselsmuligheder til stranden fra baglandet. Antallet af gennemskærende vandløb fra baglandet til havet er begrænset. Der findes dog to store passager. Dels ved Thorsminde, hvor der er adgang til Nissum Fjord og ved Agger, hvor Limfjorden har sit gennemløb. Lokaliteterne passeres hhv. ad landevejen over slusen og via færgen Thyborøn-Agger. 20

21 Metodevalg Vi foreslår, at der arbejdes med en kombination af luftbåren laserscanning og GPS-målinger udført til fods i de vanddækkede arealer, der ligger indenfor en afstand af 100m fra 4m-kurven. Opmålingerne udføres i september efter nærmere aftale. 100m vand land 4m-højdekurve GPS-måling Luftbåren laserscanning Fig. 2. Principtegning for metodevalg Nøjagtighedsmæssigt vil der være en lille forskel mellem de to målemetoder, idet kotenøjagtigheden på den traditionelle GPS-måling vil ligge på 2-5 cm, hvor den luftbårne laserscanning ligger på 6-8 cm på veldefinerede punkter. I en drøftelse mellem SIC og COWI er vi blevet enige om denne model, idet den langt større punktmængde ved brug af luftbåren laserscanning (ca. 3 punkter/m 2 ) vil muliggøre en fulddækkende analyse af fladerne fra måling til måling. Luftbåren laserscanning Princippet i luftbåren laserscanning er, at en laser monteres i et fly eller helikopter. Under flyvningen udsendes der laserstråler, der reflekteres af det underliggende terræn og returneres til laserscanneren. Ved at måle tidsrummet fra udsendelse til modtagelse kan afstanden til terrænet bestemmes med stor nøjagtighed. Når denne afstand sammenholdes med laserscannerens position og orientering opnås en bestemmelse af terrænoverfladen. Metoden har sin force ved opmålinger af større landområder. I denne sammenhæng regner vi med at lave to langsgående parallelle flyvelinier, hvorved der etableres en digital terrænmodel dækkende en korridorbredde på ca. 800m. Herved vil en stor del af arealet bag skrænter og klitter også være omfattet, hvilket vil kunne give værdifuld information om hvad der terrænmæssigt sker i baglandet. Korridorbredden indeholdende landarealet vil være varierende afhængig af kystliniens forløb ift. flyvelinierne. Der skal dog korrigeres for den reelle korridorbredde, da en del af det vanddækkede areal vil være omfattet af denne opmåling. Data fra dette areal vil blive fjernet, da teknologien ikke tillader scanning af vanddækkede arealer i den opsætning vi råder over. Vi foreslår, at den endelige flyveplanlægning foretages ifm. opstart af projektet i en tæt dialog mellem SIC/, Kystdirektoratet og COWI. COWI har anvendt denne metode i mange sammenhænge og har dermed stor erfaring i behandling af de store data mængder, der er resultatet af denne type opmålinger. 21

22 I Bilag 1 kan der hentes yderligere information om denne opmålingsmetode. GPS-målinger til fods Målingerne af de arealer/tværsnit der ligger mellem havstokken og 100m fra 4m-kurven gennemføres med GPS i en VRS konfiguration. Denne metode er en videreudvikling af den traditionelle RTK-metode og er udviklet for at sikre en ensartet nøjagtighed af alle målte punkter i et givet område, uanset afstanden til den anvendte referencestation. Metoden udbydes som facilitet ved anvendelse af GPSNet og er yderligere forklaret på deres hjemmeside på dette link: http/ COWI har gennem mange år anvendt denne leverandør af korrektionssignaler og har gode erfaringer med brugen af disse data. Vi har i vort overslag anvendt denne model til levering af korrektionssignaler. Ved opmålingen foreslås der til transport langs stranden anvendt et af vore 4- hjulstrukne køretøjer med en efterspændt gummibåd på trailer til opmåling af de områder hvor stranden er særlig smal. På udvalgte strækninger mellem disse områder foreslår vi, at der foretages kontrolopmålinger af de områder, der opmåles med luftbåren laserscanning. I enkelte områder kan vandybden være så stor, at GPS udstyret ikke kan anvendes. I disse områder vil vi foretage opmålingerne med totalstation. 100m stationeringerne for de arealer der forventes vandækkede, er på forhånd indlæst i data controlleren til hurtig lokalisering. Imellem udvalgte stationeringer registreres punkter til kontrol af den luftbårne laserscanning, således der kan laves en uafhængig kontrol af data. Databehandling/rapportering Data lagres som X,Y og Z-koordinater i et ASCII-format. De plane koordinater angives i UTM(EUREF89). Koterne angives i DVR90. Man kan herefter frit vælge om man vil lave en databearbejdning hvor en plan linie anvendes som referencelinie eller man vil anvende en vertikal niveaukurve som referencelinie. Vi tolker henvendelsen fra SIC således, at COWI står for databearbejdningen, således, at der udarbejdes følgende: En samlet digital terrænmodel (DTM) omfattende data fra både traditionelle GPS-målinger og luftbåren laserscanning. Herfra kan der laves udtræk af delområder, hvis det skønnes nødvendigt. Afrapportering med tværprofiler pr. 100m af hele strækningen på ca. 100 km. Tværprofilerne klargøres til en geometrisk styrkeberegning, når principperne herfor er fastlagt. Fastlæggelse af "nul-måling" som reference for alle efterfølgende målinger. 22

23 Sammenfattende opmålingsrapport med en geometrisk vurdering af de årlige ændringer. Der tages heri ikke stilling til årsagerne til disse ændringer. Alt materiale afleveres på digital form. Vi forventer at kunne aflevere en sammenfattende rapportering max. 6 uger efter afslutning af opmålingerne i marken. Tidsplan Det vil være af afgørende betydning at alle involverede parter trækker på samme hammel. Det foreslås derfor, at der i god tid inden igangsætning af opgaven, afholdes et opstartsmøde mellem SIC, BAM, Kystdirektoratet og COWI, således at metoder, bindinger, adgangsforhold, kritiske terminer, dataformater mm fastlægges. Det bør også ved den lejlighed diskuteres, hvilke principper, der skal anlægges f.s.v.a. forhold, der kan få indflydelse på hvorledes opgaven løses i marken. Vi forventer, at vi under gunstige vejrforhold kan gennemføre hver målesession i løbet af 4 arbejdsuger i marken. Hertil kommer almindelig kvalitetssikring af data, databehandling mm. således, at der ca. 6 uger efter afslutning af målingerne i marken kan afleveres en datafil med kvalitetssikrede X, Y, Z- koordinater af de opmålte tværsnit, tværprofiler samt en opmålingsrapport. Vi formoder at målesessionerne skal gennemføres 1 gang årligt i min. 5 år, for at få et retvisende billede af effekten af de etablerede foranstaltninger. Vi forventer, at opgaven vil blive løst med både landinspektører og landmålingsteknikere, primært fra vort kontor i Aalborg. Herudover vil vi trække på vore egne piloter og flyteknikere. Vi har endvidere mulighed for at trække på kontorfaciliteter på COWI's kontor i Holstebro, hvis det viser sig formålstjenligt. Brug af data Data er i dette tilfælde indsamlet til denne opgave og tilhører derfor SIC/BAM. Det er dog en forudsætning for COWI's deltagelse i dette projekt, at: Hvis SIC/BAM udsender pressemeddelelser hvor COWI nævnes skal det godkendes af COWI. Hvis SIC/BAM tolker data på en måde som er i direkte modstrid med den information vi har tilvejebragt / de konklusioner vi drager på baggrund af data vi har skabt forbeholder vi os ret til at kommunikere dette. 23

24 Bilag 1: Luftbåren laser scanning Introduktion Cowi udfører præcisions-laserskanning med helikopter eller fly. Vi har siden 2001 arbejdet med luftbåren laserscanning. Pt. er COWI i gang med at producere en landsdækkende digital højdemodel. Anvendelse Anvendelse af data fra en luftbåren laserscanning giver mulighed for løsning af problemstillinger indenfor en række af fagområder og opgavetyper. Naturgenopretning Vejprojektering Støjberegninger Vandstrømsanalyser Landskabsvisualisering Optimering af telemasters placering og mange flere anvendelser. 24

25 Metode Princippet i luftbåren laserscanning er, at en laser monteres i et fly eller helikopter. Under flyvningen udsendes der laserstråler, der reflekteres af det underliggende terræn og returneres til laserscanneren. Ved at måle tidsrummet fra udsendelse til modtagelse kan afstanden til terrænet bestemmes med stor nøjagtighed. Når denne afstand sammenholdes med laserscannerens position og orientering opnås en bestemmelse af terrænoverfladen. Når laserstrålen når jordoverfladen har den en diameter på cm (afhængigt af flyvehøjden), hvilket gør det muligt at måle top og/eller bund af vegetation ved at registrere det første eller det sidste modtagne signal. Efter flyvningen samles data fra de enkelte flyvestriber via sideoverlappet til én stor, sammenhængende punktsværm og kontrolleres vha. paspunkter målt på jorden. Alt efter flyvehøjde filtreres mængden af punkter ned til et passende grid, f.eks. 1x1 m grid - herved opnås at alle punkter er et "intelligent" udtryk for højdeforholdet i de respektive grid celler. Til sidst gennemgås data for fejl, således at punkter der har ramt fugle, ovenlysvinduer mm. fjernes. Produkter Ved laserscanningen produceres som udgangspunkt en overflademodel - en DSM (Digital Surface Model). En DSM indeholder højdeinformation om terrænet, vegetation, bygninger, biler mm. - kort sagt alle objekter på og nær terrænet. Modellen bliver herefter af Cowi efterbearbejdet til en terrænmodel - en DTM (Digital Terrain Model), der kun indeholder terrænet (se figur). Den aktuelle anvendelse afgør hvorvidt der skal anvendes en DSM, en DTM eller evt. begge. Øverst: Digital Surface Model (DSM) Nederst: Digital Terrain Model (DTM) 25

26 Billede: Bearbejdede laserskanningsdata fra DDH skannet i 2006 (højden er overdrevet med faktor 3) Billede: 25 cm højdekurver af laserskanningsdata fra Vestkysten med DDOland 2004 som baggrund. 26

27 Projekt specifikationer for den konkrete flyveoperation for SIC Følgende indeholder foreløbige specifikationer for den praktiske udførelse af laserskanningen for SIC. Område Korridor-længde Korridor-bredde (dækning af skanningen) Puls på laserskanner Flyvehøjde Punkttæthed i laserskanningsdata Nøjagtighed i planen (x,y) Nøjagtighed i højden (z) del af Jydske Vestkyst 100 km ca. 800 m (svarende til 2 flyvestriber) Hz 600 m 2,7-3,2 punkter per m 2 i gennemsnit 30 cm på veldefinerede punkter 6-8 cm på veldefinerede punkter Der vil blive opsamlet over 250 mill punkter for området. COWI anbefaler, at der tages en nærmere drøftelse af, hvorledes denne store datamængde bedst muligt udnyttes til fordel for SIC. Der vil f.eks. kunne tilbydes en særskilt leverance med udtynding af data, således at helt plane overflader reduceres til færre punkter. Billede: Tværsnit af kyststrækning fra DDH laserskannet i Nøjagtigheden af laserskanningsdata COWI er bekendt med, at nøjagtigheden af dataene er essentielt for SIC. COWI vil derfor udføre og anvende ekstra målinger på og nær laserskanningsområdet. Der indmåles ekstra og nye paspunkter og kontrolflader. Kontrolfladerne vil minimum placeres i hver ende af området og en i midten af området. Desuden vil de øvrige landmålinger der udføres langs kysten i det samlede projekt indgå i databearbejdningen for at opnå bedst mulige nøjagtighed. Vi ønsker dog at pointere, at nøjagtigheder og tallene herfor almindeligvis gælder for veldefinerede punkter eller arealer. Enhver måling, uanset metode, er udtryk for et øjebliksbillede af situationen. En time eller 1 måned efter operationen er udført kan og vil situationen f.eks. for strandarealer være ændret. Dermed er ovenstående nøjagtigheden forventede størrelser for veldefinerede arealer (faste genstande som f.eks. en asfalteret vej) på det givne tidspunkt laserskanningen har fundet sted. 27

28 28

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Ph 45 98445713- Mobil ph 45 40 40 14 25. Mail:. sic@shore.dk Web www.shore.dk Our ref. Pj/cp

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. WEB: www.shore.dk Hr. Transportminister Henrik Dam Christensen Frederiksholms Kanal 27 F 1220

Læs mere

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Urigtige oplysninger Investering 3 milliarder 1.0 Kystdirektoratet Ifølge Nordjyske siger du at Sandfodring

Læs mere

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 1 Stranden er nu 50-60 meter bred syd for Gl. Skagen og der dannes nye klitter Som vi ser på side 3 henviser kommunen nu badegæsterne til SIC stranden SIC Skagen

Læs mere

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge 3 års resultat er baseret på uvildige opmålinger udført af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S Af Ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger SIC- Skagen Innovationscenter. SIC systemet har stoppet kysterosionen

Læs mere

Årsrapport. SIC systemet på Vestkysten

Årsrapport. SIC systemet på Vestkysten Trafikudvalget B 9 - Bilag 1 Offentligt Årsrapport Dansk Resume SIC systemet på Vestkysten Januar 2005/06 Projektområdet er markeret med rødt SIC Skagen Innovationscenter WEB: www.shore.dk Dr. Alexandrinesvej

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland

Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland - Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf 98 44 57 13 Mail: sic-denmark@mail.tele.dk 1 Generelt SIC systemet baseret

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status på vestkysten efter 28 år med sandfodring og en investering

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 300 Offentligt OMTRYK SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Mail: sic@shore.dk Besigtigelse

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail:

Læs mere

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand På vejene af Nørlev Strand grundejerforening af 1986 Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen

Læs mere

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Resumé... 7 3. Vestkysten... 10 Kysten og de

Læs mere

Solsbæk Strand, Sæby. Frederikshavn Kommune

Solsbæk Strand, Sæby. Frederikshavn Kommune Kystteknisk undersøgelse. Solsbæk Strand, Sæby Frederikshavn Kommune Strandvolumen Solsbæk strand 5 5 5 6 7 okt- okt-7 Kubikmeter 9,695,76 Kubikmeter Sandmængden i forstranden på Solsbæk Strand er forøget

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 157 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 157 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen Web: www.shore.dk Mail: sic@shore.dk Phone 00 45 98 44 57 13 Mobilph. 00 45 40 40 14 25. Revision af Kystbeskyttelsesloven. Transport og

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 5 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3 2100 København

Læs mere

Vertikale dræn på Vestkysten

Vertikale dræn på Vestkysten Vertikale dræn på Vestkysten - stor sandopbygning i stedet for sandtab Af ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger, SIC Denne artikel er en opfølgning af indlæggene bragt i GeologiskNyt 1/7. Opålingerne

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter 9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 40401425 Web: www. Shore.dk Mail:

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013

Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 - kystteknisk fundament og teknisk/økonomisk beskrivelse September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Trafikudvalget L 127 - Bilag 6 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic-denmark@mail.tele.dk Hr. Transport og Energiminister Flemming Hansen

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Ph 45 98445713- Mobil ph 45 40 40 14 25. Mail:. sic@shore.dk Web www.shore.dk Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det svarer til en tilbagerykning på 41 meter over de sidste 28

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 10 februar 2015 Our ref.

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Skagen d. 23 maj 2011. Our. Ref pj/cp.

Læs mere

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 1. Ejer af Søkongevej 1 Dok.nr. 4796/15 Indkomne bemærkninger Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset

Læs mere

SIC-systemet. - løsning på den globale vandstandsstigning

SIC-systemet. - løsning på den globale vandstandsstigning SIC-systeet - løsning på den globale vandstandsstigning Projektet ligger i læsideerosionsorådet syd for Hvide Sande Havn. (Foto: Poul Jakobsen) Af ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger, SIC Skagen

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl Personligt Børsgade 4 1215 København K. Skagen d.

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen TECHNICAL REPORT NO. 08 Metode til at følge vandstandsstigningstakten i de danske farvande Per Knudsen, Karsten Vognsen KMS Technical report number 08: Metode til at følge vandstandsstigningstakten i de

Læs mere

Klimatilpasning og detaljerede højdedata

Klimatilpasning og detaljerede højdedata Klimatilpasning og detaljerede højdedata 1 Klimatilpasning og detaljerede højdedata Dette notat er en kort beskrivelse af fakta, råd og vejledning om detaljerede højdedatas betydning for indsatsen mod

Læs mere

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Folketingets Ombudsmand. Gammeltorv 22. 1457 København K. Skagen d. 15 juni 2014 Our ref.

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Historien om Limfjordstangerne

Historien om Limfjordstangerne Historien om Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt får du indblik i Limfjordstangernes udvikling fra istiden til nutiden. Udviklingen belyses ved analyse af kortmateriale, hvorved de landskabsdannende

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Transportminister Carina Christensen Frederiksholms Kanal 27 f 1220 København K. Skagen d.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed. Januar 2016 [1]

Stillings- og personprofil. Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed. Januar 2016 [1] Stillings- og personprofil Driftsleder til Kystdirektoratets Opmålingsenhed Januar 2016 [1] Stillingen (resumé) Der er tale om en fagligt udfordrende stilling med et selvstændigt ansvar for driftsledelse

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 e2 jan.05 e2+ e2 jan.08 distance (m) distance (m) Blindtest 1

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune Kysterne i Hjørring Kommune 62 km kystlinie Overvejende naturlig kyst med meget stor rekreativ

Læs mere

Danmarks Højdemodel (DHM)

Danmarks Højdemodel (DHM) Danmarks Højdemodel (DHM) Elverdams ådal Tølløse, Sjælland Niels Broge, Kort & Matrikelstyrelsen Seminar om anvendelse af luftfotos til forvaltning af kulturarven Holstebro Museum, 22. April 2010 Punktsky,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Page1 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 65 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister

Læs mere

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to.

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to. From: Ib Rasmussen Sent: 18. juni 2014 07:34:37 To: Kystdirektoratet (kdi); Ilse Gräber (igr) Cc: Subject: VS: KDI sagsnr. 14/00501 - Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk - Ansøgning om

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tema Beach Road Ghana

Tema Beach Road Ghana Tema Beach Road Fiskersamfund reddet af SIC Systemet SIC Skagen Innovantions Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Phone 45 98 44 57 13 Mail : sic@shore.dk Web : www.shore.dk Evaluering af kystteknisk

Læs mere

Rågeleje d 20 august 20008. Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere

Rågeleje d 20 august 20008. Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere Rågeleje d 20 august 20008 Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere Mødestedet var pladsen for enden af Klitgårdsvænget vest for Heatherhill. Herfra gik vi ned på stranden for at besigtige

Læs mere

VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale

VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale VINTERBADESTED I HUNDIGE HAVN Udbudsmateriale 10.04.2014 Perspektiv af vinterbadested Med dette materiale ønsker Greve Kommune at indhente tilbud på et vinterbadested i Hundige Havn. Vinterbadestedet anlægges

Læs mere

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand.

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand. Rammeaftale AD-AG.R03 Bilag 1: Ydelsesbekrivelser (YB) Ydelsesbeskrivelser (YB) Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for størstedelen af de opgaver som skal udføres under denne rammeaftale. Nedenfor er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

2008.07.10. S-0802392 Henrik Kjær Nielsen NOTAT. SAG : SIC kystsikringssystem

2008.07.10. S-0802392 Henrik Kjær Nielsen NOTAT. SAG : SIC kystsikringssystem 2008.07.10. S-0802392 Henrik Kjær Nielsen NOTAT SAG : SIC kystsikringssystem EMNE : Faglig udtalelse vedr. evaluering af forsøgsprojekt ved Skodbjerge til Trafikudvalget og Trafikministeriet. REKVIRENT

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv En ubekvem Aalborg sandhed Geografidag om 2013 lukning af Thyborøn Kanal Thyborøn Kanal - født i 1862 men stadig fuld af liv Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk 1 Geografisk Tidsskrift, Bind

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 186 Offentligt SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Forsknings og Innovationsstyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune oktober 2014 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse PROJEKT Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune Projekt nr. 213629 Dokument nr. 1213055809 Version 2 Udarbejdet af JOS Kontrolleret af JAD Godkendt

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen

AGENDA. KL. 16.30-16.45: Udnævnelsen af årets lokale Sortand v/jens Rønnemoes Pedersen KL. 16.45-17.00: Afslutning v/formand Jens Rønnemoes Pedersen AGENDA KL. 14.00-14.05: Praktiske oplysninger og introduktion v/jørgen Karlsen KL. 14.05-14.10: Velkomst v/formand Jens Rønnemoes Pedersen KL. 14.10-14.25: De politiske initiativer v/energiminister Lars

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse

Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Definition og beregning af omkostningseffektiv kystbeskyttelse Kystdirektoratet Maj 2016 Redaktion: Kystdirektoratet Tekst: Kystdirektoratet Grafiker/bureau: Kystdirektoratet

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE AUGUST 2014 ODSHERRED KOMMUNE KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2014 ODSHERRED

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene

De nationale test - status for udviklingen og forslag til plan for ibrugtagning af testene Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk De nationale test - status for udviklingen

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3 2100 København

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse

Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse Mælkeby, matematik, 2.-3. klasse RAMMESÆTNING Mælkeby er et projekt som er baseret på, at elever, i matematik i indskolingen, skal kunne forstå, bearbejde og herved flytte et fysisk projekt ind i et digitalt,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Matematikken bag Parallel- og centralprojektion

Matematikken bag Parallel- og centralprojektion Matematikken bag parallel- og centralojektion 1 Matematikken bag Parallel- og centralojektion Dette er et redigeret uddrag af lærebogen: Programmering med Delphi fra 2003 (570 sider). Delphi ophørte med

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Diger i Frederikssund Kommune

Diger i Frederikssund Kommune Diger i Frederikssund Kommune Ariis 31-01-2014 Havvandstande ved oversvømmelsen 6. december 2013 Ved Roskilde blev der målt en maksimal forhøjelse af vandstanden på 2,06 m. Forsyningen har ved måling på

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mob. 45 40401425 Web: www.shore.dk Mail: sic@shore.dk Departementchef Jakob Heinsen/Kystdirektoratet Frederiksholms

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere