Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen"

Transkript

1 Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej Skagen Tlf / Mail WEB :

2 Vi ser her stranden foran Grundejerforeningsformand Poul Kjærs sommerhus. Klitten er rykket mere end 30 meter frem på stranden siden Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden i Gl. Skagen efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op.

3 cm. Projektområde Det eksisterende trykudligningsanlæg er markeret med gult og vil nu blive udvidet til 5 km markeret med rødt Fellen nord klitfod 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m feb ,8 99 9, ,4 mar ,4 153,8 91,4 17,75-67,5 jun , ,8 42,6 1,5 Vi ser her stranden mellem Gl. Skagen og Fellen er blevet 20 meter bredere, siden området blev trykudlignet i februar Middelstrandhøjden er hævet med 68 cm i 50 meters bredde og der er aflejret kubikmeter på stranden.

4 Design Trykudligningsmodulerne sættes med en afstand på 100 meter mellem rækkerne langs stranden og 10 meter mellem rækkerne i tværprofilet. Trykudligningsmodulerne er i dag fremstillet i polyethylen, som er et meget miljøvenligt kunststof, som også benyttes til kabler og vandrør. Forstrand X X X X PEM Modul 100 Meter X X X X 100 Meter - X X X X cm lang Meter - - X X X X Meterr Meter - - Trykudligningsmodulerne dykkes 25 cm under strandniveau, så modulerne - ikke er synlige i strandprofilet

5 Opmåling. Strandprofilet måles op ved implementeringen og 2 gange årligt. 5 Vi benytter landinspektørfirmaet Nellemann og Bjørnkjær. Anlægget kan etableres i foråret 2014 og vi har i dag sendt en ansøgning til Kystdirektoratet i Lemvig og anmodet KDI om at udstede en tilladelse på kystbeskyttelse i området, som er aftalt med grundejerforeningen. Den årlige leasing rate incl. vedligeholdelse samt opmåling er ,00 kr. excl. moms. Betaling. 50 % ved ordre 50 % når anlægget er etableret og opmålt. Efterfølgende betales der på årsdagen, hvor anlægget er etableret. SIC systemet er i dag internationalt anerkendt efter at The Royal BAM Group nu har tilbudt at stoppe erosionen på vestkysten med SIC/Ecobeach systemet. Skagen d. 8 februar Poul Jakobsen

6 Høfder ved Skallerup Klit 6 Der er nu 4,5 meter ind til huset, som ryger i havet i den næste storm Vi ser her de faktuelle forhold ved Skallerup klit, hvor havet har taget ca. 80 meter siden 2005

7 Nørlev Strand 7 Her ser vi resultatet efter at Kystdirektoratet også pressede Hjørring kommune til at rykke vore rør op på Nørlev strand

8 Faktuelle forhold Gl. Skagen Sandprøve nr. 6 er udtaget lige ud for Fellen og sandprøve nr. 7 er udtaget 50 meter nord for Fellen Stranden er trykudlignet med SIC/Ecobeach metoden 8

9 ,12 0,18 0,26 0,39 0,58 0,87 1,29 1,93 2,86 4,26 6,34 9,44 14,04 20,89 31,09 46,27 68,86 102,5 152, , Sønderstrand sammenlignet med Fellen Prøve 1 Prøve 6 Sandet i det trykudlignede område ved Fellen prøve 6, er meget grovere end sandet på Sønderstrand og har en D 50 på 323 my 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Sønderstrans sammenlignet med Fellen 9 Prøve 1 Prøve 6 Sic har haft et trykudligningsanlæg i drift i Gl. Skagen og vi har derfor sammenlignet sandkvaliteten på Sønderstrand med sandet ved Fellen og vi ser at de finkornede materialer er vasket væk Så SIC stranden ved Stranden 2 er kommunens mest rene sandstrand

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Sandet fra Skagen Gren er totalt uegnet til kystfodring uden stabilisering 16

17 Sandet fra indsejlingen til Hirtshals havn er heller ikke egnet til sandfodring og vil også skylle i havet i den første storm, som vi nu har set ved Lønstrup i mere end 25 år 17

18 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK Skagen - Phone Mail: Transportministeriet Holmens Kanal 27 F 1220 København K Skagen d. 10 juni 2011 Our ref.pj/cp J. nr Vi har med tak modtaget ministeriets brev af 26 maj 2011 i ovennævnte sag og kan hermed oplyse at vi har fremsendt vore bemærkninger direkte til Transportministeren d. 18. november 2009, som det fremgår af side 8-9 i dette brev. 18 Som nævnt i vort brev til Transportministeren er anlægget ved Gl. Skagen en meget stor succes, og vi ser her, at de gamle 50 meter lange høfder fra 1949, fortsat ligger passive inde på stranden efter at vi byggede de første trykudligningsanlæg ved Gl. Skagen i slutningen af halvfemserne med tilladelse fra KDI. Det viste område blev trykudlignet efterfølgende, da KDI nægtede at udstede en tilladelse med den begrundelse at KDI selv havde et projekt for området til 17,0 mio. kr. I 1999 fik SIC tilladelse til etablere et trykudligningsanlæg i den sydlige del af det ansøgte område, som er vist på nedenstående kort.

19 Resultatet var helt entydigt og blev fremlagt på Yamba 2000 i Australien 19

20 Klitfremrykning i læside området nord for Gl. Skagen. Vi ser her området, hvor SIC fik sin første tilladelse fra KDI I Anlægget blev etableret med filterrør med en afstand på 10 meter mellem rørene i stranden og klitterne. 20 Der er nu en klitfremrykning på ca. 25 meter over de sidste 13 år og anlægget har været i permanent drift siden Kystdirektoratet har konsekvent nægtet at forlænge tilladelsen og SIC har fortsat et depositum stående, som blev indsat på en spærret konto i Nordjyske Bank i Der er således tale om konsekvent og mange årigt magtmisbrug fra KDI s side, som nu må bringes til ophør en gang for alle. Vi imødeser en tilladelse til udvidelse og vedligeholdelse samt permanent drift, som ansøgt og skal i denne anledning igen anmode om et møde med transportministeren, idet vi ikke længere har tillid til sagsbehandlingen i Kystdirektoratet og Transportministeriet. Med venlig hilsen Poul Jakobsen

21 KDI projekt 21 Vi ser her et eksempel på Kystdirektoratets projekt ved Gl. Skagen, som aldrig blev realiseret, idet SIC systemet er langt mere effektivt end høfder og sandfodring. Vi skal derfor henvise til KDI s projekt baseret på kystdræn, som blev fremlagt for Skagen kommune d. 9 april 1996 med tilsagn om støtte fra Trafikministeriet på ikke mindre end 8,7 mio. kr. for perioden Det er en skandale a SIC fortsat ikke bliver betalt, når SIC systemet for 2 km kun koster kr. årligt for 2 km ved Gl. Skagen. Vi ser her efterfølgende at afdøde professor Per Bruuns projekt ved Gl. Skagen, hvor han erkender at høfder giver stor læsideerosion på områderne nedstrøms og derfor er uhensigtsmæssige til kystbeskyttelse, hvilket han erkender i en avisartikel i Skagens avis fra 1996 side. Vi har her igen et eksempel på professorers endeløse uvidenhed, idet han tror at kysterosionen ved Gl, Skagen skyldes læside erosion fra Hirtshals havn. Han anbefaler derfor sandfodring ved Gl. Skagen, som er fuldkommen irrelevant, da der er en nordgående materialetransport på ca. 1,5 mio. kubikmeter årligt.

22 22

23 Afstanden mellem de nordligste høfder er 80 meter, mens afstanden mellem de 3 sydligste høfder er 100 meter. 23 Alle høfder er 50 meter lange og der blev bygget en skråningsbeskyttelse af marksten og søsten. Høfderne blev bygget i 1949 og skabte stor læsideerosion, hvor SIC systemet nu har genereret en klitfremrykning på mere en 25 meter over de sidste 12 år. Kysten i det trykudlignede område er således stabilt nu, idet de 50 meter lange høfder nu ligger passive på stranden.

24 Vi har her igen dokumentation for at professorer generelt ikke har forstand på kystbeskyttelse. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Sandkorns analyser syd for Hvide Sande havn/skodbjerge. Vi ser her dokumentationen for at sandet bliver grovere i stranden, når stranden trykudlignes med SIC systemet. D 50 er den blå linje i grafen. 30 D 50 er forøget fra typ. 0,4 mm til 0,8 mm.

31 Bilag 2. Vejledning til bidragsfordeling Når en kommunalbestyrelse beslutter at fremme en sag efter bestemmelserne i kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en fordeling af udgifterne. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte de kriterier, som udgør grundlaget for fordelingen af bidragspligten, og beslutte, hvordan kriterierne skal vægtes indbyrdes. Kommunalbestyrelsen kan selv vælge at deltage i finansieringen af foranstaltningerne i sin egenskab af offentlig myndighed inden for rammerne af kommunalfuldmagten og de regler, som i øvrigt gælder for kommunale bidrag. Dette vil typisk være aktuelt i tilfælde, hvor kystbeskyttelsesforanstaltningerne medfører en væsentlig forbedring af de rekreative muligheder i kommunen, eller udføres på strækninger hvor kommunen tidligere har bidraget til kystbeskyttelse. Bidrag kan pålægges de ejendomme, der opnår beskyttelse ved foranstaltningen, eller som i øvrigt opnår fordel ved foranstaltningen. Således kan ejendomme, der ikke ligger direkte ud til kysten, pålægges bidrag, hvis de rekreative muligheder forbedres ved de påtænkte foranstaltninger. Dette fremgår af bemærkningerne til kystbeskyttelsesloven. Foranstaltningernes formål er afgørende for, hvor stor en kreds af ejendomme, som kan pålægges bidragspligt. Er formålet udelukkende kystbeskyttelse, kan kun ejendomme, som opnår direkte beskyttelse, pålægges bidrag. Er formålet med foranstaltningen både at kystbeskytte og forbedre de rekreative muligheder på en kyststrækning, kan kredsen af bidragsydere udvides til også at omfatte de ejendomme, som opnår en fordel ved forbedringen af de rekreative muligheder. Det er derfor vigtigt, at kystbeskyttelsesforanstaltningernes formål er klart defineret, før der laves en bidragsfordeling. 31 Ved bidragsfordelingen gælder det generelt, at for de direkte beskyttede ejendomme vil ejendommenes størrelse og værdi samt længde mod kysten være væsentlige kriterier, mens afstanden til kysten vil være et væsentligt kriterium for de ejendomme, som opnår en forbedring af de rekreative muligheder. Andre saglige kriterier kan også anvendes som en del af grundlaget for fordelingen af bidragspligten. Kriterier skal hænge sammen med den værdiforøgelse, som beskyttelsen eller forbedringen af de rekreative muligheder vil tilføre de pågældende ejendomme. Værdibegrebet defineres her bredt og kan også relatere sig til en øget brugs- eller nytteværdi for beboere nær kysten. Det er naturligt at inddrage kysttekniske forhold, når kriterierne udpeges og vægtes. Disse kan belyse kystens forventede udvikling, kystbeskyttelsens effekt på lang sigt både hvad angår beskyttelse og rekreative muligheder. Derved tydeliggøres det, hvilken konkret beskyttelse eller hvilke rekreative gevinster, der opnås, og dermed hvem der opnår en fordel ved foranstaltningernes etablering.

32 Beskyttelse mod oversvømmelse Ved kystbeskyttelse mod oversvømmelse vil der typisk ligge en vurdering af faren for oversvømmelse for lavtliggende ejendomme samt en vurdering af værdien af de truede ejendomme til grund for fordelingen af bidragspligten. Man kan bruge sokkelkoteangivelser til at bedømme faren for oversvømmelse. Sokkelkoten angiver soklens højde over middelvandstanden, og er derfor en væsentlig indikator for, hvor udsat ejendommen er ved forskellige vandstande. Ved hjælp af sokkelkoten kan man inddele ejendommene efter forskellige fareniveauer og tildele parter i bidragsfordelingen herefter. Der kan også inddrages kysttekniske værktøjer, f.eks. simulationer af mulige oversvømmelsesforløb der kan beskrive faren for ejendommene i det berørte område. Ejendomsværdien kan bruges som kriterium til bedømmelse af værdien af det, der ønskes beskyttet, men der kan også være tale om at inddrage ejendommens størrelse eller type som kriterium. Ejendomstypen kan være beboelses- eller erhvervsejendomme, produktionsjord m.v. Ejendommens type kan være af betydning, da ejendomme har forskellig sårbarhed overfor oversvømmelse. 32 Beskyttelse mod erosion Erosionsbeskyttelse i kapitel 1 a sager etableres typisk som beskyttelse for en længere kyststrækning. Det er derfor kun i særlige tilfælde, at den konkrete risiko for hver enkelt ejendom inddrages som kriterium i bidragsfordelingen. Hvis formålet med kystbeskyttelsesforanstaltningerne udelukkende er at beskytte mod erosion fra havet, vil det almindeligvis være de ejendomme, der ligger umiddelbart ud til kysten, der kan pålægges bidragspligt, da det vil være dem, der opnår den direkte beskyttelse mod erosionen. Der kan dog være særlige tilfælde på kyster, hvor kystbeskyttelsen vurderes også at beskytte ejendomme, som ligger i 2. række fra havet. Ved erosionsbeskyttelse kan man ikke som ved oversvømmelsesbeskyttelse foretage en simpel vurdering af risikoen for den enkelte ejendom til brug som delgrundlag for bidragsfordelingen, da erosion af kysten har en anden karakter og udgør en anden type fare end oversvømmelser. Ligeledes skal der tages højde for, at erosionsbeskyttelse har andre konsekvenser for kystens udvikling end foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse, såsom læsideerosion. Når der etableres kystbeskyttelse mod erosion, vil beskyttelsen som regel anlægges ud fra en helhedsbetragtning om at beskytte den samlede kyststrækning bedst mulig. Erosionsbeskyttelse fungerer som en helhed, hvor alle de forskellige projekterede elementer som kystfodring, bølgebrydere eller høfder m.v. er nødvendige for at opnå den ønskede beskyttelseseffekt for kyststrækningen. Bidrag vil derfor typisk

33 skulle ydes til alle beskyttelseselementerne som en helhed, og ud fra kysttekniske forhold kan man kun i særlige tilfælde skelne mellem forskellige beskyttelseselementer, placeringer af elementer m.v. Ved fordeling af bidrag mellem direkte beskyttede ejendomme vil kriterier for værdien af det beskyttede derfor være af særlig betydning. Længden af ejendommenes skel mod havet, ejendommenes værdi og ejendommenes størrelse vil typisk skulle indgå ved tildelingen af parter i bidragsfordelingen. Der kan ligeledes være relevant for at skelne mellem ejendomstyper, f.eks. beboelseshuse, lejligheder, produktionsjord mv. Der kan dog være tilfælde, hvor kystbeskyttelsen kan opdeles i individuelle og fælles anlæg, hvis dele af anlægget udelukkende har til formål at opfylde et specielt beskyttelsesbehov for enkelte ejendomme, f.eks. ved anlæggelse af en skråningsbeskyttelse ud for en særligt sårbar ejendom. I sådanne tilfælde kan det individuelle anlæg finansieres udelukkende af den berørte ejendom, og vedligeholdelsespligten for det individuelle anlæg bæres alene af pågældende grundejer. Forbedring af rekreative muligheder Har kystbeskyttelsesforanstaltningerne som et klart defineret formål at skulle forbedre de rekreative muligheder på en kyststrækning, kan der være mulighed for at pålægge ejendomme, som ikke er i umiddelbar fare for oversvømmelse eller erosion fra havet, et bidrag. Ved forbedring af de rekreative muligheder kan man forestille sig, at der i forbindelse med etablering af kystbeskyttelse bliver skabt en strand, vil ske en oprydning på kysten eller der vil blive genoprettet passagemulighed på en strækning, hvor den er forsvunden som følge af erosion af kysten. 33 For ejendomme, som inddrages i bidragsfordelingen pga. forbedringer af de rekreative muligheder, vil afstanden til kysten være et væsentligt kriterium for bidragsfordelingen. Her tages der således ikke hensyn til ejendommens værdi, da den ikke har væsentlig betydning for den merværdi, de forbedrede rekreative muligheder vil udgøre. Vurderingen af hvor langt væk fra kysten, man kan pålægge ejendomme et bidrag, afhænger af omfang og natur af forbedringerne af de rekreative muligheder. De omfattede ejendomme skal opnå en rimelig gevinst enten i form af en øget ejendomsværdi eller ved øgede muligheder for at anvende kysten rekreativt. Fordeling mellem beskyttelse og rekreative forbedringer Da kystbeskyttelse først og fremmest udføres for at sikre en beskyttelse af truede ejendomme, vil det primært være disse ejendomme, som kommer til at bære bidragspligten, mens ejendommene, der kun opnår rekreative forbedringer inddrages sekundært.

34 Som nævnt etableres kystbeskyttelsen som en helhed, og man kan derfor ikke fordele bidragspligten efter, hvilke anlægsdele der primært har en beskyttelseseffekt, og hvilke der primært har til formål at forbedre de rekreative muligheder. På samme måde vil man som regel ikke kunne adskille omkostningerne til anlæg og vedligeholdelse i bidragsfordelingen, da anlæg og vedligeholdelse understøtter samme funktioner. Ifølge bemærkningerne til kystbeskyttelsesloven fra 1988 kan offentlige myndigheder imidlertid bidrage til et anlægs tilvejebringelse uden at skulle betale til driften efterfølgende. Aktuelle eksempler på bidragsfordeling vil kunne findes på Kystdirektoratets hjemmeside 34

35 Bilag 3 Sandfodring på østkysten oktober Sandet var skyllet i havet før arbejdet var afsluttet og regningen blev betalt.

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Billedkilde: Mårup kirkes venners hjemmeside http://www.maarupkirke.dk/ Økonomisk evaluering v. professor

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgningomtilladelsetilkystbeskyttelse Detteansøgningsskemabenyttesvedansøgningomtilladelsetiletableringellerrenoveringafkystbeskyttelse. Huskatlæsevejledningenpåside7,førskemaetudfyldes. Eventuellespørgsmåltilansøgningsskemaogvejledningrettestilkystdirektoratetpåtlf.nr.99636363ellerviae

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere