BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER"

Transkript

1 BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER 2013

2 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Definition (Hvordan forstår vi begrebet?) Vi vil lære børnene at være individer i en gruppe. Dvs. understøtte børnenes selvværd og hjælpe dem til at finde ud af, hvem de selv er og samtidig hjælpe dem til at kunne indgå i en gruppe, indordne sig og give plads til andre. Læringsmål (Beskriv målet) Vi ønsker at give barnet nogle positive oplevelser, med kompetente voksne, som ser deres behov og anerkender deres følelser. At barnet føler sig trygt og anerkendt, og herigennem får et selvværd, så de kan begå sig i sociale relationer. Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? Vi vil kunne se nogle børn, der virker glade og bliver set. Børn der viser interesse, når de er i gruppen og til samling. Børn der ikke er bange for at sige deres mening og for at blive hørt i gruppen. Harmoniske børn, der oplever få konflikter og som er gode til selv at løse dem ved at tale sammen. Børn som tør stå ved sig selv og hævde sin ret, men også kan give plads til andre. En børnegruppe som udstråler ro og nærvær. Handleplan (Beskriv konkret, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, for at nå målet) Metode Vi giver mulighed for både stille og vilde lege. Vi anerkender, at børn er forskellige og at de har brug for forskellige udfordringer/pauser i løbet af dagen. Vi respekterer børns forskellige følelser f.eks. glæde/vrede/sorg o.s.v. Vi hjælper børnene med at sætte ord på følelser og hjælper med at tolke kammeraternes reaktioner og handlinger. Vi styrker børnene i at løse så mange af dagens konflikter som muligt, men når situationen bliver for svær for dem, så er vi klar til at træde til og hjælpe. Vi hjælper børn til øget selvhjulpenhed og selvregulering i forhold til deres alder og udviklingstrin. Vi opmuntrer og guider, så oplevelsen bliver positiv. Vi tilstræber at tilrettelægge vores daglige pædagogiske planlægning, så børnene får så mange oplevelser som muligt. De skal opleve livet udenfor institutionen, skov, strand, bytur, børneteater o.s.v.

3 Børnene skal have en omverdensbevidsthed og et kendskab til sig selv, deres familieforhold og deres nærmiljø. Børn med særlige behov (Aktiviteter, metoder og indsatser, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen) Det er vigtigt, at sikre alle børn får den optimale læring på alle områder. Nogle børn har i perioder brug for en særlig indsats, i forhold til deres udvikling. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale i huset er opmærksom på, om det enkelte barn udvikler sig optimalt. LTK har besluttet at alle institutioner skal arbejde med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer). Hensigten er at opkvalificere brugen af allerede eksisterende viden og erfaring og give alle medarbejdere et fælles sprog i forhold til arbejdet med forandring og udvikling. Vi har via kommunens resourssetildelingsmodel fået tilført nogle ekstra midler til børn med særlige behov og vi har i den forbindelse ansat en specialpædagog til at understøtte den opgave. Derudover er det muligt at søge vores ledernetværk om ekstra specialpædagogiske timer. De specialpædagogiske timer kan, alt efter barnets behov, gennemføre læreplanerne, enten i den store børnegruppe eller individuelt. Derved sikrer vi alle børns udvikling og trivsel. Forældrebestyrelses inddragelse (Hvordan inddrager vi bestyrelsen i arbejdet?) Forældrebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet præsenteret for alle stuers pædagogiske læreplaner og har på den måde fået indsigt i Vandpyttens pædagogiske arbejde. Dokumentation (Lederen beskriver, hvordan læringstemaet dokumenteres, evalueres og hvordan der følges op på om målet for læring er nået, samt hvordan læreplanen offentliggøres?) Gennem hele året dokumenterer vi løbende vores pædagogiske læreplaner. Dokumentationen er målrettet både børn og forældre og kan primært ses på vores plakatsøjle i fællesrummet som billeder og dagbogsblade. Forældrene kan endvidere se Regnbuestuens månedsplan på vores hjemmeside. Skovgruppen og Boblestuen har valgt at lave ugeplaner som kan ses på plakatsøjlen i fællesrummet. Evaluering Alle stuer skal i starten af år 2012, lave en SMTTE-model for hvert af læreplanernes områder. Her skal de forholde sig til, hvordan arbejdet med læreplansområderne, specifikt skal foregå og være opmærksom på, hvordan man får tilgodeset alle aldersgrupper og udviklingskompetencer. En SMTTE-model er et arbejdsredskab som de fleste af kommunens daginstitutioner bruger. Den er primært udviklet til skolebrug, men kan også sagtens overføres i daginstitutionsregi. SMTTE-modellen sikrer at pædagogerne tager højde for bl.a. mål, handling og evaluering af læreplanerne. SMTTE-MODEL betyder: S sammenhæng. Hvad og hvilke forudsætninger og rammer har vi at arbejde med? M mål. Hvilket mål skal/vil vi gerne opnå? T - tiltag. Hvad skal der til for at målene kan nås?

4 T - tegn. Hvilke tegn viser os undervejs, at vi er på rette vej? E evaluering Lærings tema (Beskriv hvilket) KROP OG BEVÆGELSE Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: Definition (Hvordan forstår vi begrebet?) At børnene oplever glæde og lyst til fysisk udfoldelse hele livet. At de får så meget kropbevidsthed at, vi dermed sikrer, at de ikke bliver en del af statistikken med svag fysik, dårligt helbred, overvægt og livsstils-betingede sygdomme. Læringsmål (Beskriv målet) Målet for Vandpytten er, at give børn motoriske færdigheder og glæden ved at bevæge sig. Vi vil understøtte og udvikle deres motoriske færdigheder igennem spontane og planlagte pædagogiske aktiviteter Vi ønsker også at give børnene øget kropsbevidsthed via kendskab til kroppens funktioner, kendskab til kostens betydning og viden om personlig hygiejne. Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene viser glæde og gider deltage også selv om noget er anstrengende. At se deres færdigheder udvikles. At børnene viser, at de har forstået hvorfor sund mad er vigtige byggesten for dem og de ved hvad man bør spise. Handleplan (Beskriv konkret, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, for at nå målet) Metode Vi bruger vores nærmiljø, boldbaner, skov og bakker (Det danske Schweitz) samt vores legeplads, til motoriske udfordringer. Vi prioriterer, at børnene kommer ud hver dag, så de kan få brugt deres kræfter på forskellig vis. Vi er opmærksomme på, at børnene udfordres på hele deres motoriske udvikling. Vi planlægger bevidste aktiviteter som er relateret til udvikling af specifikke færdigheder. På legepladsen igangsætter vi aktiviteter som f.eks. en fodboldkamp, hockey eller leger fælleslege som f.eks. Alle mine kyllinger, kom hjem. Vi planlægger en idrætsuge hver år og en olympiadedag, hvor børnene får klapsalver og medaljer for deres præstationer.

5 Indendørs tillader vi, at børnene f.eks. må hoppe fra taburetter og ned på puder og madrasser, en aktivitet som vores mindste børn øver sig meget på. Pædagogisk planlægger vi aktiviteter som skal lære børnene kropsbevidsthed. Vi kan f.eks. tegne os selv og lære hvad vores forskellige kropsdele hedder. Vi kigger på os selv i spejlet og ser på hår- og øjenfarve. Vi kigger på en torso som kan skilles ad og taler om hvordan de enkelte indvolde fungerer. Vi kan, sammen med de ældste børn, indkøbe nogle organer fra slagteren og kigge og skære i dem. Gennem mange år har vi prioriteret sunde og økologiske madvarer. Vi laver meget mad sammen med børnene og giver mulighed for, at de prøver at smage forskellige fødevarer og nye sunde opskrifter. Vi lærer børnene gode vaner i forhold til hygiejne. De skal vaske hænder inden vi spiser, efter toiletbesøg og efter vi kommer ind fra legepladsen. Børn med særlige behov (Aktiviteter, metoder og indsatser, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen) Det er vigtigt, at sikre alle børn får den optimale læring på alle områder. Nogle børn har i perioder brug for en særlig indsats, i forhold til deres udvikling. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale i huset er opmærksom på, om det enkelte barn udvikler sig optimalt. LTK har besluttet at alle institutioner skal arbejde med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer). Hensigten er at opkvalificere brugen af allerede eksisterende viden og erfaring og give alle medarbejdere et fælles sprog i forhold til arbejdet med forandring og udvikling. Vi har via kommunens resourssetildelingsmodel fået tilført nogle ekstra midler til børn med særlige behov og vi har i den forbindelse ansat en specialpædagog til at understøtte den opgave. Derudover er det muligt at søge vores ledernetværk om ekstra specialpædagogiske timer. De specialpædagogiske timer kan, alt efter barnets behov, gennemføre læreplanerne, enten i den store børnegruppe eller individuelt. Derved sikrer vi alle børns udvikling og trivsel. Forældrebestyrelses inddragelse (Hvordan inddrager vi bestyrelsen i arbejdet?) Forældrebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet præsenteret for alle stuers pædagogiske læreplaner og har på den måde fået indsigt i Vandpyttens pædagogiske arbejde. Dokumentation (Lederen beskriver, hvordan læringstemaet dokumenteres, evalueres og hvordan der følges op på om målet for læring er nået, samt hvordan læreplanen offentliggøres?) Gennem hele året dokumenterer vi løbende vores pædagogiske læreplaner. Dokumentationen er målrettet både børn og forældre og kan primært ses plakatsøjlen i fællesrummet som billeder og dagbogsblade. Forældrene kan endvidere se Regnbuestuens månedsplan på vores hjemmeside og på den måde orientere sig om institutionens aktiviteter. Skovgruppen og Boblestuen har valgt at lave ugeplaner som kan ses på plakatsøjlen i fællesrummet. Evaluering

6 Alle stuer skal i starten af år 2012, lave en SMTTE-model for hvert af læreplanernes områder. Her skal de forholde sig til, hvordan arbejdet med læreplansområderne, specifikt skal foregå og være opmærksom på, hvordan man får tilgodeset alle aldersgrupper og udviklingskompetencer. En SMTTE-model er et arbejdsredskab som de fleste af kommunens daginstitutioner bruger. Den er primært udviklet til skolebrug, men kan også sagtens overføres i daginstitutionsregi. SMTTE-modellen sikrer at pædagogerne tager højde for bl.a. mål, handling og evaluering af læreplanerne. SMTTE-MODEL betyder: S sammenhæng. Hvad og hvilke forudsætninger og rammer har vi at arbejde med? M mål. Hvilket mål skal/vil vi gerne opnå? T - tiltag. Hvad skal der til for at målene kan nås? T - tegn. Hvilke tegn viser os undervejs, at vi er på rette vej? E - evaluering. Nåede vi vores mål?

7 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Definition (Hvordan forstår vi begrebet?) At børnene gennem barndommen og voksenlivet vil benytte sig af, og overføre til egne børn, de traditioner, kulturelle udtryksformer former og værdier, der er med til at forme os og give fælles historie. Læringsmål (Beskriv målet) Vi ønsker at børnene får afprøvet så mange kreative udtryksformer som muligt igennem tegning, maleri og ler. Børnene skal besøge børneteater, gå på museer og låne bøger på biblioteker. Vi har mange traditioner i Vandpytten og det ønsker vi skal være en kulturbærer for vores børn fremover. Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? (Eksempler) Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene viser lyst og interesse for at deltage og at de også efterspørger aktiviteten. Handleplan (Beskriv konkret, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, for at nå målet) Metode Vi har materialer til rådighed som børnene umiddelbart kan tage fat i og fordybe sig med, f.eks. papir, lim, farveblyanter og tusser. Vi planlægger aktiviteter hvor børnene kan afprøve forskellige udtryksformer med forskellige materialer. Børnene laver f.eks. selvportrætter, leger med ler eller laver linoleumstryk. Vi laver fællesbilleder, hvor hvert barn bidrager til det store billede. Vi besøger børneteatre flere gange om året, både i København og på vores kommunebiblioteker.

8 Vi opfører selv små teaterstykker efter at have læst eventyr eller laver bordteater med hjemmelavede dukker. Vi synger og spiller på musikinstrumenter både på stuerne og i mindre grupper. I julemåneden samles alle børn til morgensang i den store garderobe. Vi besøger museer i Københavns omegn. Vi er opmærksomme på, at finde relevante udstillinger i forhold til børns forskellige interesser og alder. Vi vil søge fonde for at give børnene flere oplevelser udenfor de områder som vi normalt færdes i f.eks. på en bondegård eller i Tisvilde Hegn. Børn med særlige behov (Aktiviteter, metoder og indsatser, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen) Det er vigtigt, at sikre alle børn får den optimale læring på alle områder. Nogle børn har i perioder brug for en særlig indsats, i forhold til deres udvikling. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale i huset er opmærksom på, om det enkelte barn udvikler sig optimalt. LTK har besluttet at alle institutioner skal arbejde med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer). Hensigten er at opkvalificere brugen af allerede eksisterende viden og erfaring og give alle medarbejdere et fælles sprog i forhold til arbejdet med forandring og udvikling. Vi har via kommunens resourssetildelingsmodel fået tilført nogle ekstra midler til børn med særlige behov og vi har i den forbindelse ansat en specialpædagog til at understøtte den opgave. Derudover er det muligt at søge vores ledernetværk om ekstra specialpædagogiske timer. De specialpædagogiske timer kan, alt efter barnets behov, gennemføre læreplanerne, enten i den store børnegruppe eller individuelt. Derved sikrer vi alle børns udvikling og trivsel. Forældrebestyrelses inddragelse (Hvordan inddrager vi bestyrelsen i arbejdet?) Forældrebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet præsenteret for alle stuers pædagogiske læreplaner og har på den måde fået indsigt i Vandpyttens pædagogiske arbejde. Dokumentation (Lederen beskriver, hvordan læringstemaet dokumenteres, evalueres og hvordan der følges op på om målet for læring er nået, samt hvordan læreplanen offentliggøres?) Gennem hele året dokumenterer vi løbende vores pædagogiske læreplaner. Dokumentationen er målrettet både børn og forældre og kan primært ses på stuernes opslagstavler som billeder og dagbogsblade. Forældrene kan endvidere se Regnbuestuens månedsplan på vores hjemmeside. Skovgruppen og Boblestuen har valgt at lave ugeplaner som kan ses på plakatsøjlen i fællesrummet. Evaluering Alle stuer skal i starten af år 2012, lave en SMTTE-model for hvert af læreplanernes områder. Her skal de forholde sig til, hvordan arbejdet med læreplansområderne, specifikt skal foregå og være opmærksom på, hvordan man får tilgodeset alle aldersgrupper og udviklingskompetencer. En SMTTE-model er et arbejdsredskab som de fleste af kommunens daginstitutioner bruger. Den er primært udviklet til skolebrug, men kan også sagtens overføres i daginstitutionsregi.

9 SMTTE-modellen sikrer at pædagogerne tager højde for bl.a. mål, handling og evaluering af læreplanerne. SMTTE-MODEL betyder: S sammenhæng. Hvad og hvilke forudsætninger og rammer har vi at arbejde med? M mål. Hvilket mål skal/vil vi gerne opnå? T - tiltag. Hvad skal der til for at målene kan nås? T - tegn. Hvilke tegn viser os undervejs, at vi er på rette vej? E - evaluering Lærings tema (Beskriv hvilket) NATUREN OG NATURFÆNOMENER Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: Definition (Hvordan forstår vi begrebet?) At børnene som større og som voksne finder glæde ved at opholde sig i naturen og ved hvordan man passer på den. Læringsmål (Beskriv målet) Vi ønsker at give vores børn, så mange naturoplevelser som muligt f.eks. gennem ture, hvor vi færdes både ved skov, sø og hav, og på de udendørs aktiviteter som legepladsen byder på. Børnene skal lære at værne om naturen og se de forskellige årstider gennem de genkendelige steder, hvor vi færdes. Oplevelser i naturen er endvidere en god måde at styrke børns sanser og motoriske færdigheder på. Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? (Eksempler) Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene gider deltage og efterspørger ture og specielle aktiviteter der har optaget dem. At børnene, af sig selv, læser bøger der er tilgængelige om det vi har oplevet/set/snakket om. At børnene har fået kendskab til de mest almindelige træer,blomster,insekter og dyr i den danske natur. Handleplan (Beskriv konkret, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, for at nå målet) Metode Gennem året følger vi naturens gang. På vores ture færdes vi de samme steder, så vi kan se hvordan årstiderne skifter.

10 Vi planlægger nogle skovuger et par gange igennem året, hvor vi alt efter årstiden, igangsætter forskellige aktiviteter såsom bålmad eller indfangning af haletudser som efterfølgende sættes fri. Vi samler insekter og planter og kigger på dem gennem forstørrelsesglas og kigger i bøger, når vi skal finde ud af hvad insektet eller planten hedder. Vi leger Kims Leg i naturen eller finder ting som ikke hører til. Vi bygger hytter i skoven som vi efterfølgende kan besøge flere gange og bygge endnu mere til. Om efteråret presser vi blomster til billeder eller julekort eller samler bær til marmelade som vi laver hjemme. Vi kan lave små vindmøller og drager som efterårets blæsevejr sætter i bevægelse. I vinterperioden kan vi lave små forsøg, så børnene kan se hvad der sker med vand, når det udsættes for kulde og varme. For de ældste børn kan vi tilbyde, at de selv laver f.eks. papir og blyanter. Børn med særlige behov (Aktiviteter, metoder og indsatser, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen) Det er vigtigt, at sikre alle børn får den optimale læring på alle områder. Nogle børn har i perioder brug for en særlig indsats, i forhold til deres udvikling. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale i huset er opmærksom på, om det enkelte barn udvikler sig optimalt. LTK har besluttet at alle institutioner skal arbejde med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer). Hensigten er at opkvalificere brugen af allerede eksisterende viden og erfaring og give alle medarbejdere et fælles sprog i forhold til arbejdet med forandring og udvikling. Vi har via kommunens resourssetildelingsmodel fået tilført nogle ekstra midler til børn med særlige behov og vi har i den forbindelse ansat en specialpædagog til at understøtte den opgave. Derudover er det muligt at søge vores ledernetværk om ekstra specialpædagogiske timer. De specialpædagogiske timer kan, alt efter barnets behov, gennemføre læreplanerne, enten i den store børnegruppe eller individuelt. Derved sikrer vi alle børns udvikling og trivsel. Forældrebestyrelses inddragelse (Hvordan inddrager vi bestyrelsen i arbejdet?) Forældrebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet præsenteret for alle stuers pædagogiske læreplaner og har på den måde fået indsigt i Vandpyttens pædagogiske arbejde. Dokumentation (Lederen beskriver, hvordan læringstemaet dokumenteres, evalueres og hvordan der følges op på om målet for læring er nået, samt hvordan læreplanen offentliggøres?) Gennem hele året dokumenterer vi løbende vores pædagogiske læreplaner. Dokumentationen er målrettet både børn og forældre og kan primært ses på stuernes opslagstavler som billeder og dagbogsblade. Forældrene kan endvidere se Regnbuestuens månedsplan på vores hjemmeside. Skovgruppen og Boblestuen har valgt at lave ugeplaner som kan ses på plakatsøjlen i fællesrummet. Evaluering

11 Alle stuer skal i starten af år 2012, lave en SMTTE-model for hvert af læreplanernes områder. Her skal de forholde sig til, hvordan arbejdet med læreplansområderne, specifikt skal foregå og være opmærksom på, hvordan man får tilgodeset alle aldersgrupper og udviklingskompetencer. En SMTTE-model er et arbejdsredskab som de fleste af kommunens daginstitutioner bruger. Den er primært udviklet til skolebrug, men kan også sagtens overføres i daginstitutionsregi. SMTTE-modellen sikrer at pædagogerne tager højde for bl.a. mål, handling og evaluering af læreplanerne. SMTTE-MODEL betyder: S sammenhæng. Hvad og hvilke forudsætninger og rammer har vi at arbejde med? M mål. Hvilket mål skal/vil vi gerne opnå? T - tiltag. Hvad skal der til for at målene kan nås? T - tegn. Hvilke tegn viser os undervejs, at vi er på rette vej? E - evaluering. Nåede vi vores mål? Lærings tema (Beskriv hvilket) SOCIALE KOMPETENCER Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: Definition (Hvordan forstår vi begrebet?) At børnene opnår at kunne etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre. At de kan indgå i sammenhæng med andre og kende demokratiske værdier. Børnene skal anerkendes og respekteres som de mennesker de er og de skal opleve at høre til i et fællesskab og have mulighed for at opbygge sociale relationer. Læringsmål (Beskriv målet) Vi ønsker at det enkelte barn får mange muligheder for at danne venskaber. At det enkelte barn får mulighed for at bevare egen identitet og samtidig kunne begå sig i sociale relationer. Børnene skal lære at gå på kompromis i lege og andre sammenhænge. De voksne skal være hjælpere og støtte barnet i de sociale sammenhænge hverdagen igennem f.eks. i konfliktsituationer og legerelationer. Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? Børnenes indbyrdes forhold og måde at håndtere og agere på hinandens forskelligheder. At børnene har en sammenholdsfølelse i gruppen og leger sammen på en positiv og omsorgsfuld måde. Når de er uvenner og der opstår konflikter kan de skændes og diskutere på en måde, der

12 ikke er fysisk og ikke omfatter vold. Handleplan (Beskriv konkret, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, for at nå målet) Metoder Vi støtter børns sociale udvikling i f.eks. samlinger, lege eller fælles aktiviteter ved bl.a. at hjælpe dem med at skulle vente på tur, udsætte egne behov og være opmærksom på hinanden. Vi prioriterer et åbent hus, hvor børnene kan søge legerelationer på tværs af stuerne og hvor små og store børn kan lære af hinanden. Vi er opmærksomme på, at alle børn har en ven. Vi er bevidste om at skabe legerelationer mellem børn, som kan have svært ved selv, at indgå i fællesskabet. Dagen igennem opfordrer vi børnene til også at kunne hjælpe hinanden f.eks. med at knappe tøj eller nå legetøjet der står højt oppe. De opfordres også til omsorg for hinanden, de kan hente en voksen, hvis nogen er ked af det eller puste på noget der gør ondt. Børnene hjælper også de voksne med f.eks. borddækning, feje gulv eller vaske borde af. Vores hverdag er præget af opmærksomhed på omgangsformer. Vi har meget fokus på dannelse og rummelighed. Vi, alle børn, forældre og personale, siger altid godmorgen, farvel og god weekend. Vi følger vores nedskrevne regler om god opførsel når vi er på ture, f.eks. ikke råbe, pege fingre af folk eller sidde med fødderne oppe på sædet i bussen. Børn med særlige behov (Aktiviteter, metoder og indsatser, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen) Det er vigtigt, at sikre alle børn får den optimale læring på alle områder. Nogle børn har i perioder brug for en særlig indsats, i forhold til deres udvikling. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale i huset er opmærksom på, om det enkelte barn udvikler sig optimalt. LTK har besluttet at alle institutioner skal arbejde med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer). Hensigten er at opkvalificere brugen af allerede eksisterende viden og erfaring og give alle medarbejdere et fælles sprog i forhold til arbejdet med forandring og udvikling. Vi har via kommunens resourssetildelingsmodel fået tilført nogle ekstra midler til børn med særlige behov og vi har i den forbindelse ansat en specialpædagog til at understøtte den opgave. Derudover er det muligt at søge vores ledernetværk om ekstra specialpædagogiske timer. De specialpædagogiske timer kan, alt efter barnets behov, gennemføre læreplanerne, enten i den store børnegruppe eller individuelt. Derved sikrer vi alle børns udvikling og trivsel. Forældrebestyrelses inddragelse (Hvordan inddrager vi bestyrelsen i arbejdet?) Forældrebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet præsenteret for alle stuers pædagogiske læreplaner og har på den måde fået indsigt i Vandpyttens pædagogiske arbejde. Dokumentation (Lederen beskriver, hvordan læringstemaet dokumenteres, evalueres og hvordan der følges op på om målet for læring er nået, samt hvordan læreplanen offentliggøres?)

13 Gennem hele året dokumenterer vi løbende vores pædagogiske læreplaner. Dokumentationen er målrettet både børn og forældre og kan primært ses på stuernes opslagstavler som billeder og dagbogsblade. Forældrene kan endvidere se Regnbuestuens månedsplan på vores hjemmeside. Skovgruppen og Boblestuen har valgt at lave ugeplaner som kan ses på plakatsøjlen i fællesrummet. Evaluering Alle stuer skal i starten af år 2012, lave en SMTTE-model for hvert af læreplanernes områder. Her skal de forholde sig til, hvordan arbejdet med læreplansområderne, specifikt skal foregå og være opmærksom på, hvordan man får tilgodeset alle aldersgrupper og udviklingskompetencer. En SMTTE-model er et arbejdsredskab som de fleste af kommunens daginstitutioner bruger. Den er primært udviklet til skolebrug, men kan også sagtens overføres i daginstitutionsregi. SMTTE-modellen sikrer at pædagogerne tager højde for bl.a. mål, handling og evaluering af læreplanerne. SMTTE-MODEL betyder: S sammenhæng. Hvad og hvilke forudsætninger og rammer har vi at arbejde med? M mål. Hvilket mål skal/vil vi gerne opnå? T - tiltag. Hvad skal der til for at målene kan nås? T - tegn. Hvilke tegn viser os undervejs, at vi er på rette vej? E - evaluering. Nåede vi vores mål? Lærings tema (Beskriv hvilket) SPROG Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: Definition (Hvordan forstår vi begrebet?) At børnene får en oplevelse af, at sproget har mange ansigter og at kommunikation baner vejen for bl.a. sociale kompetencer. Læringsmål (Beskriv målet) At have et sprog, er en vigtig forudsætning for barnets udvikling. Det er en vigtig del af barnets kommunikation med voksne og andre børn, at kunne give udtryk for følelser, behov og ønsker. Det er vigtigt at træne sproget, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål og give svar. I Vandpytten tilstræber personalet, at tilrettelægge en pædagogisk hverdag, så sproget stimuleres og udvikles bedst muligt. Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene føler sig sikre og løbende behersker nye tillærte ord og at der er udvikling i grammatikken. At de bruger sproget aktivt i deres daglige omgang med andre mennesker. At de kan aflæse og forstå det nonverbale sprog og handle på det.

14 At de kan aflæse og forstå og selv bruge, kropssprog. At de synger og kan sige rim og remser. At de viser interesse for bogstaver og tal. At de kan fortolke billeder. At børnene evner og viser interesse for at lege med sproget. Handleplan (Beskriv konkret, hvilke aktiviteter der skal iværksættes, for at nå målet) Metode I samlinger får alle børn plads til at sige noget og alle skal lære at lytte til hinanden. I morgensamlingen kan der indgå rim og remser, sange, kims leg, historielæsning f.eks. med relation til temaer. Vi visualiserer/agerer vores historier eller sange, så børnene får sat billeder på begreberne. I forhold til ture ud af huset, forbereder vi børnene verbalt, så børnene på turen kan koble de voksnes forklaringer på noget konkret. Vi udfordrer de ældste børn, sprogligt, ved f.eks. at inddrage gamle sange og eventyr og have fokus på de ord, som vi ikke umiddelbart bruger i dag. Vi prioriterer, at børnene skal have så meget højtlæsning som muligt. Ved måltiderne prioriterer vi, at spise i mindre grupper, så der er plads og tid til dialog. Vi vil bruge vores to-sprogspædagog i forhold til sprogstimulering af vores to-sprogede børn. Vi vil dele børnene op i mindre grupper og give dem aldersrelevante sprogtilbud. Vi skal have skærpet fokus på sprog-svage børn f.eks. ved hjælp af TRAS og iagttagelser. Børn med særlige behov (Aktiviteter, metoder og indsatser, der inkluderer børn med særlige behov i gruppen) Det er vigtigt, at sikre at alle børn får den optimale læring på alle områder. Nogle børn har i perioder brug for en særlig indsats, i forhold til deres udvikling. Det er derfor vigtigt, at det pædagogiske personale i huset er opmærksom på, om det enkelte barn udvikler sig optimalt. LTK har besluttet at alle institutioner skal arbejde med SAL (systemisk analyse af læringsmiljøer). Hensigten er at opkvalificere brugen af allerede eksisterende viden og erfaring og give alle medarbejdere et fælles sprog i forhold til arbejdet med forandring og udvikling. Vi har via kommunens resourssetildelingsmodel fået tilført nogle ekstra midler til børn med særlige behov og vi har i den forbindelse ansat en specialpædagog til at understøtte den opgave. Derudover er det muligt at søge vores ledernetværk om ekstra specialpædagogiske timer. De specialpædagogiske timer kan, alt efter barnets behov, gennemføre læreplanerne, enten i den store børnegruppe eller individuelt. Derved sikrer vi alle børns udvikling og trivsel. Forældrebestyrelses inddragelse (Hvordan inddrager vi bestyrelsen i arbejdet?) Forældrebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet præsenteret for alle stuers pædagogiske

15 læreplaner og har på den måde fået indsigt i Vandpyttens pædagogiske arbejde. Dokumentation (Lederen beskriver, hvordan læringstemaet dokumenteres, evalueres og hvordan der følges op på om målet for læring er nået, samt hvordan læreplanen offentliggøres?) Gennem hele året dokumenterer vi løbende vores pædagogiske læreplaner. Dokumentationen er målrettet både børn og forældre og kan primært ses på stuernes opslagstavler som billeder og dagbogsblade. Forældrene kan endvidere se Regnbuestuens månedsplan på vores hjemmeside. Skovgruppen og Boblestuen har valgt at lave ugeplaner som kan ses på plakatsøjlen i fællesrummet. Evaluering Alle stuer skal i starten af år 2012, lave en SMTTE-model for hvert af læreplanernes områder. Her skal de forholde sig til, hvordan arbejdet med læreplansområderne, specifikt skal foregå og være opmærksom på, hvordan man får tilgodeset alle aldersgrupper og udviklingskompetencer. En SMTTE-model er et arbejdsredskab som de fleste af kommunens daginstitutioner bruger. Den er primært udviklet til skolebrug, men kan også sagtens overføres i daginstitutionsregi. SMTTE-modellen sikrer at pædagogerne tager højde for bl.a. mål, handling og evaluering af læreplanerne. SMTTE-MODEL betyder: S sammenhæng. Hvad og hvilke forudsætninger og rammer har vi at arbejde med? M mål. Hvilket mål skal/vil vi gerne opnå? T - tiltag. Hvad skal der til for at målene kan nås? T - tegn. Hvilke tegn viser os undervejs, at vi er på rette vej? E - evaluering. Nåede vi vores mål?

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission

Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud. Mission Fælles pædagogisk læreplan i kommunale dagtilbud Mission Sammen med missionen indeholder den fælles referenceramme for alle medarbejdere følgende overbevisninger: Jeg har betydning i børns liv Dette kommer

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Melita 2014

Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Pædagogisk læreplan for Melita 2014 Værdier og menneskesyn: Vores pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra et værdigrundlag præget af det kristne menneskesyn og et socialt engagement. I børnehøjde betyder

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder:

Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1. Deltager af personalet: Udarbejdelse af skema dato: Antal børn og alder: Pædagogisk planlægningsskema. Projektarbejde i børnehøjde SKEMA 1 Deltager af personalet: Antal børn og alder: Udarbejdelse af skema dato: Karina, Özlem, Karin, Sadjida og Mette 11 børn i alderen 2-3 år

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe.

Skema til beskrivelse af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner: Der udfyldes et skema pr. tema pr. aldersgruppe. læreplaner: Tema: 2009 Målgruppe: ½ 2 år: xxxxx 3 6 år: Barnet skal blive mere selvhjulpent og udvikle dets selvværd. Målet skal være medvirkende til, at udvikle barnet til et helt harmonisk individ. Barnet

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012

Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012 Pædagogisk praksis handleplan Tusindbenshuset 2011-2012 Indhold Forord...3 Vuggestuen...4 Pædagogiske praksisbeskrivelser...4 Daglig rutine...4 Samling...4 Når vi skal ud...4 Vaske hænder...5 Det planlagte...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere