Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel"

Transkript

1 Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål Klubbens formål er, ved afholdelse af mindst 8 møder om året (månederne juni, juli, august og december undtaget), at videreføre medlemmerne færdigheder i og muligheder for: 1. Fri debat om alle emner 2. Fremlæggelse af alle problemstillinger, der måtte optage det enkelte medlem til fri høring og debat 3. Vedligeholdelse medlemmernes færdigheder i fortæring, indtagelse af alkoholiske drikke, samt lyst og evne til at deltage alskens spil, sang og andre aktiviteter, der kan aktivere lattermusklerne. 4 Medlemskab 1. Alle, der har forladt Round Table Danmark efter fuldt medlemskab (d. v. s. ved 40 års alderen), kan optages som medlem i klubben. 2. Medlemmer optages kun efter forslag fra ét eller flere medlemmer i klubben. Forslaget indsendes til Formanden, der foranlediger, at de øvrige medlemmer gøres bekendt med forslaget. Hvert enkelt medlem har vetoret mod foreslåede medlemsemner. Vetoretten betinges af, at denne begrundes overfor Formanden, som i givet fald foranlediger sagen behandlet på et medlemsmøde. Eventuelle medlemsemner må ikke underrettes om, at de er stillet i forslag. Hvis der ikke foreligger veto, foranlediger Formanden medlemmet inviteret og senere eventuelt optaget i klubben. Medlemsskabet er livsvarigt. Medlemsskabet ophører: 5 Ophør af medlemskab 1

2 1. Hvis medlemmet udmeldelser sig 2. Medlemmer kan ekskluderes, hvis Formanden efter konsultation af klubbens øvrige medlemmer, enten på et møde eller enkeltvis har indhentet skriftlig accept fra alle øvrige bortset fra 1 6 Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november. Formanden skal indkalde til generalforsamling med angivelse af dagsorden senest 21 dage og tidligst 35 dage før afholdelsen. Formanden fremsætter forslag om valg af ny Formand, samt dennes suppleant. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om klubåret, herunder klubbens økonomi 3. Valg af ny Formand 4. Valg af suppleant for Formanden 5. Fastsættelse af kontingent, madpris og bødestørrelser 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Der indlægges ølpauser efter behov. Ekstraordinær generalforsamling: kan indkaldes af Formanden skriftligt med 3 ugers varsel, og skal indkaldes hvis mindst halvdelen af de menige medlemmer fremsætter ønske derom. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, ved simpel majoritet. Dirigenten afgør afstemningsmåde og rækkefølge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Ved stemmelighed er Formandens stemme udslagsgivende. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet, og forslag til sådanne, samt forslag til behandling på generalforsamlingen i øvrigt, skal være Formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, og det påhviler Formanden ufortøvet at oplyse medlemmerne om sådanne indkomne forslag. 7 Valg 1. Formanden vælges på generalforsamlingen. Han udpeger hjælpere f. eks. til optagelse af referat på møderne, ølhentning og andre opgaver efter hans 2

3 valg. Formanden varetager suverænt den daglige ledelse af klubben, herunder mødetilrettelæggelse, fastsættelse af kontingent, madpris og bødestørrelser. 2. Formanden tiltræder 1. januar efter generalforsamlingen 3. Formanden afgår hvert år 4. Alle medlemmer er valgbare, bortset fra årets siddende Formand. 5. Intet medlem kan nægte at modtage valg. 8 Formandens opgaver 1. Formanden leder klubben på værdig vis, ihukommende, at alle medlemmer er gentlemen, født i forrige årtusinde. 2. Formanden påser, under bødeansvar, der fastlægges på årets generalforsamling, at det lovfæstede antal møder afholdes, samt at der udsendes referat. 3. Formanden tegner klubben. 9 Medlemmernes forhold 1. Medlemmerne har mødepligt. 2. Medlemmerne har pligt til at deltage aktivt i klubbens forhold. 3. Medlemmerne har pligt til at påtage sig opgaver, som måtte blive dem pålagt af Formanden. 4. Medlemmerne har pligt til på skift at afholde 3 minutter om et emne, der optager vedkommende. 10 Klubbens møder 1. Der afholdes 8 årlige møder. 2. Møderne tilstræbes afholdt den første tirsdag i måneden 3. Formanden offentliggør senest d. 1. januar en plan for det kommende års møder med angivelse af datoer, mødernes værter, samt om muligt mødernes program 4. Møderne afholdes på skift hos klubbens medlemmer 5. Mødetid er normalt kl. 19,00, hvis intet andet oplyses. Det officielle møde bør være afsluttet kl. 22,00, hvorefter værten er pligtig til at holde sit hjem åbent for kammeratligt samvær til kl. 24,00 Herefter kan værten gå i seng. 6. Møderne skal indeholde et 3 minutters oplæg fra et medlem, et debatoplæg, evt. ved en foredragsholder eller på baggrund af et ego-brancheforedrag eller andet relevant efter Formandens bestemmelse. 7. Der skal udarbejdes referat, der tilstilles medlemmerne senest en uge før kommende møde. Fremmede deltagere og afbud fra medlemmer skal fremgå, tillige med tid, sted og opgaver for næste møde. 8. Der afsynges en sang efter Formandens bestemmelse efter spisningen 9. Klubben skal være sin tilknytning til RT 111 bevidst 3

4 10. Klubåret er kalenderåret 11 Klubbens økonomi 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret 2. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. 3. Der kan opkræves bøder for a. For sent fremmøde b. Manglende medlemsnål c. For sent afbud (dagen før kl. 12,00), eller manglende afbud 4. Mad og drikke afregnes direkte til værten, sædvanligvis et fast beløb, som årligt bestemmes af generalforsamlingen. 5. Formanden råder med visdom og venlighed over klubbens midler 12 Klubbens opløsning 1. Såfremt der stilles forslag om klubbens opløsning, behandles dette på en ekstraordinær generalforsamling med klubben opløsning som eneste punkt på dagsordenen. 2. En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er til stede. 3. Skulle generalforsamlingen ikke være beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling med 3 ugers varsel. På denne kan klubbens opløsning besluttes med 2/3 flertal, uanset fremmødet. 4. Formanden træder herefter tilbage, og en Likvidator udnævnes. Denne opgør klubbens bo, idet eventuel gæld indkradses hos medlemmerne. Et eventuelt overskud tilfalder RT 111 til en omgang mindeøl for Ex-Table Hvis klubbens medlemstal falder til tre, opløses klubben uden generalforsamling. Klubbens midler anvendes af de sidste tre medlemmer til en glad aften i hinandens selskab Vedtaget på generalforsamlingen d. 4. november 2014 Vedtægterne afløser de på den stiftende generalforsamling d. 29/ vedtagne vedtægter med ændringer af 13/ , 24/ og 5/ Vedtægterne er efter redaktionel behandling endelig bekræftet på medlemsmøde d. 6. januar 2015 (Carls år). Følgende var medlemmer, da ovenstående vedtægter blev vedtaget: Carl Nygaard, Carl-Erik Vadstrup, Flemming Bjerborg, Karl-Erik Fisker, Knud Erik Verner, Leif Dalhoff, Leo Holm, Preben Liljeroth og Tom Haas 4

5 5

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere