Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk"

Transkript

1 Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Kulturstyrelsen: Tilskud til formidling på museerne 2011 Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud Projekttitel: Limfjordens forfattere Tværinstitutionelt undervisnings- og formidlingsprojekt om Limfjordens forfattere, der forener museernes litteraturformidling, universitetsbaseret litteraturforskning, ungdomsuddannelsernes læreplaner i et udvidet musealt rum, der inkluderer museets egne bygninger, kulturlandskabet og undervisningsinstitutionerne Bevilget Projektets ide og formål Med baggrund i det udvidede museale rum ønskede vi med projektet at udvikle danskfaglige undervisningsmaterialer til de 4 gymnasieretninger (stx, hhx, htx og hf), der i tidssvarende medier introducerer gymnasiets elever for væsentlige forfatterskaber med tilknytning til Limfjordsegnen. Dertil kom ønsket om at kvalificere dette materiale med en længere litteraturhistorisk introduktion til limfjordslitteraturen og dens betydning. I et samarbejde mellem gymnasieundervisere, universitetsmedarbejdere og kulturhistoriske museer var det tanken at koble relevant undervisningsmateriale med museernes store viden om forfatterne og deres tilknytning til Limfjordsegnen i lyset af stedets og tildels hjemegnens betydning for forfatterskaberne. Således tilgodeses også alle andre litteraturinteresserede med ønske om at få yderligere viden om forfattere og deres tilknytning til Limfjordsegnen. Museerne vil på denne måde kunne formidle deres viden om forfatterne til et bredt publikum i det udvidede museale rum, der udover forfatterhjem og mindestuer med fysiske genstande omfatter lokaliteter i landskabet som kan have inspireret til sider af forfatternes værker altså fysiske og psykiske miljøer. Det udvidede museale rum omfatter naturligvis også det digitale rum med dets muligheder for i lyd og billeder og interaktivt at arbejde med forfatterskaberne. Som led i museernes formidlingsstrategi var det tanken at museerne hermed kunne arbejde aktivt for at skabe nye læringsmiljøer, der kombinerer museernes forskning, museets rum og det udvidede museale rum, der har som hensigt at rumme og tiltrække nye brugergrupper og udnytte flere læringsstile (citat fra ansøgning).

2 Mediet er en nyetableret hjemmeside med tilkoblet blogfunktion (Facebook) samt en mobil applikation, der tilbyder digital guidning i forfatternes Limfjordsrelaterede hjemegne. Opsamlende skal projektet ses som et ønske om ved hjælp af de digitale muligheder at etablere et krydsfelt mellem nogle af dansk litteraturs væsentlige forfatteres afsæt i Limfjordsegnene og deres litteratur. Derigennem vise og diskutere egnens og stedets betydning for litteratur. Forløb Projektet blev bevilget i sommeren P.gr. jobskifte kunne projektets idemand ikke varetage projektledelsen, hvorfor denne blev overdraget til undertegnede. De deltagende institutioner og bidragydere blev efter en længere etableringsfase følgende: Limfjordsmuseernes Samvirke følgende museer: - Lemvig Museum - Museet for Thy og Vester Hanherred - Struer Museum - Morslands historiske Museum Udenfor Samvirket. - Kunstnerhjemmet Jenle - Johannes V. Jensen Museet Lektor Anker Gemzøe, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet Lemvig Gymnasium, Mads Stidsen Thisted Gymnasium, Jens B. Lauridsen Struer Gymnasium, Leo Høiberg Thy-Mors HF og VUC, Hanne Sejersen Sandemose-Selskabet, Bent Dupont Kunstnerhjemmet Jenle, Henning Linderoth

3 Følgende er cirkaangivelser for forløbet og processen: I opstartfasen (september 2011 juni 2012) afholdt vi 2 møder med de involverede personer og institutioner for at drøfte projektets muligheder og ønsker til de involveredes aktiviteter og input. I denne fase etablerede vi også en mailgruppe med alle involverede personer. Primært ad denne vej kommunikerede projektleder og de involverede. I samme periode lavede vi en bruttoliste med fotospots som den tilknyttede fotograf i foråret 2012 drog rundt for at fotografere. Vi optog videosekvenser og udarbejdede forslag til hjemmesidens indhold sammen med den tilknyttede grafiker. I udviklingsfasen (august 2012 december 2012) indkom bidragydernes stof til hjemmesiden og projektleder indsamlede og arkiverede materialet, gav respons og I fasen for projektering af hjemmesiden(oktober 2012 marts 2013)arbejdede grafiker og projektleder sammen om design og layout for hjemmesiden; vi påbegyndte et samarbejde med en hjemmesideudbyder, men skiftede udbyder og måtte starte forfra med at projektere siden. Omkring jul 2012 var sidens layout klar og strukturen på plads. I denne fase måtte projektleder tillige lære at betjene dele af administrationsmodul for en sådan hjemmeside. I løbet af januar, februar, marts foregik den primære del af arbejdet med at lægge materialer ind på siden. Første lancering af hjemmesiden (ultimo januar 2013) skete uden egentlig offentliggørelse eller offentlig publikation. Hjemmesiden gik i luften i uge 4, så den kunne bruges og afprøves af involverede. I udvikling af applikationen ( fra januar 2013) indledte vi et samarbejde med Redia om udvikling af et applikationsmateriale der introducerer til forfatterne og deres Limfjordsrelaterede hjemegne. I løbet af februar og primo marts blev videoklip og tekster udarbejdet. Umiddelbart efter påske laves intro-videoen og app en kan gøres færdig. Den foreløbige afslutningsfase (marts april 2013) afrunder arbejdet med at etablere hjemmesiden. I løbet af april tilrettelægges lancering af hjemmesiden, vi afholder evalueringsmøde mellem Limfjordsmuseernes Samvirke og projektleder og aftaler overdragelse for den videre drift af projektet og hjemmesiden til Samvirket. Projektleder på etablering og udviklingen anser herefter sin del af opgaven for afsluttet. Resultater og læringsudbytte Først skal det konstateres, at der er tale om et stort projekt med et i princippet uendeligt antal muligheder. Det digitale medie synes i sig selv grænseløst og med ganske porøse rammer for udvikling. Derimod sætter den traditionelle bog grænser alene p.gr. sin fysiske form. Der er både fordele og ulemper ved digitaliseringen. Fordelene er de nye muligheder for at anvende billeder, lyd, kort, i dialog med teksterne og ligeledes inddrage brugerne i det tilknyttede chat-forum. Dertil kommer at dette digitale medie jo er de unges medie og som sådan appellerer til denne eftertragtede målgruppe. Ulemperne kan være at det

4 digitale medies karakter af grænseløse muligheder og uafsluttethed gør det vanskeligt at samle stoffet og fastholde fokus. Mængden af informationer og materialer bliver nemt uoverskuelig. Produkt Det umiddelbart synlige, meget konkrete og tilgængelige resultat af projektet Limfjordens forfattere ses på adressen: Udover hjemmesiden med tilknyttet facebook-funktion er altså også udviklet en app med guidede ture, introduktioner og film og lyd om forfatterne. App en forventes son nævnt færdig ultimo april For så vidt angår processen og læringsudbytte heraf kan følgende nævnes. Kommunikation og fastholdelse af engagement - Det er en udfordring at etablere et velfungerende forum for de medvirkende og fastholde en flersidet og frugtbar kommunikation, når der er så mange bidragydere fra forskellige institutionelle verdener - Travlhed blandt bidragyderne medfører at det er vanskeligt at fastholde og overholde deadlines - Det er en stor udfordring at holde gejsten, i sær i fasen hvor der skal skrives, for hvordan skal det endelige resultat se ud? - Det vil være godt at kunne lokke bidragydere med en form for belønning eller aflønning; ideelt set så drives de af lyst og engagement, men især underviserne syntes splittede mellem arbejdet som rent interessebetonet, et kald om man vil, og som et arbejde der fortjener anerkendelse i form af honorering eller aflønning Projektledelse - Det er en udfordring at overtage et projekt fra idemanden, at overtage en andens ideer og gøre dem til sine egne. - Man bliver lidt ensom som projektleder, ville være godt med et forum, et forretningsudvalg at drøfte ideer i. - Projektleder er en projektleder! Jeg har faglig indsigt, men har som projektleder nok at gøre med at samle trådene og få de mange ender til at hænge sammen: skabe netværket, motivere bidragyderne, indsamle materialerne, udvikle realisérbare ideer, arbejde med layout og grafisk udtryk, skrive de tekster, der kitter hele stoffet sammen, lære det fornødne tekniske ved administration af en hjemmeside, styre en lang række informationer osv. osv.

5 Tværinstitutionelt samarbejde - Museerne har travlt og synes pressede af udfordringer fra mange sider. Derfor er engagementet meget ujævnt: hos nogle et stort engagement, hos andre er det svært at fastholde engagementet, måske fordi netop dette projekt ikke er en primær og umiddelbar synlig del af deres hverdag hjemme på museet. Desuden har flere museer egen hjemmeside og har af naturlige grunde størst fokus på denne. Forskellig opfattelse af hvor meget der skal investeres i et sådant fælles projekt. Ideen var mangfoldighed. Det har været svært at finde balancen mellem mangfoldighed og en vis formmæssig og indholdsmæssig ensrettethed. Der er skabt et rum for yderligere og tættere tværinstitutionelt samarbejde mellem museernes vedrørende udvikling af det udvidede museale rum. Det er vigtigt at siden nu lanceres som en enestående mulighed for at dyrke og formidle Limfjordslitteraturen og forfatterskaberne i et fælles digitalt rum, der supplerer de fysiske steder og fremstår som en dynamisk mulighed i det udvidede museale rum. Hjemmesiden er en dynamisk platform for videre udvikling af det udvidede museale rum og et langt tættere samarbejde med gymnasiale uddannelser om at inddrage museernes viden og forskning i undervisningen. Ideer til udvikling Flere universerbør udarbejdes og indføjes, da endnu mange forfattere fortjener denne opmærksomhed (Hans Kirk, Thit Jensen, Jakob Knudsen, Johan Skjoldborg, Knud Sørensen, Jens Smærup Sørensen, Jacob Ejersbo ) Problemet kan være at mange af disse (endnu) ikke har et museum, mindestue eller lignende. Med andre ord har i hvert fald de nulevende af gode grunde ikke opnået museal status!!! Men de bidrager alle til det spændende og komplekse billede af Limfjordsegnen som afsæt for god dansk litteratur. Der kan lægges masser af film, lyd, billeder, opgaveideer, undervisningsforløb, litteraturhenvisninger osv. osv. ind på sitet, så det for alvor bliver en database for arbejdet med denne gren af dansk litteratur. Det kræver et tæt og veletableret samarbejde mellem museer og gymnasieundervisere i danskfaget. Der bør kobles enkeltpersoner til projektet, ildsjæle fra såvel museerne som gymnasierne, sådan at sammenhæng og udvikling sikres i tæt dialog. 8. april 2013 Else Bisgaard Projektleder

6

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere