FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice"

Transkript

1 Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i Kommunikation til borgerne om de nye regler... 2 Administrationssager Boligstøtte... 2 Afregning af boligstøtte til boligorganisationer... 3 Skift fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp... 3 Familieydelse... 4 Processuelt ophold... 4 Pension... 6 Tidspunkter for udsendelse af pensionsmeddelelser og formuebreve ved årsskiftet... 6 Spørgsmål/svar (FAQ) om beregning af pensionen Folkepensionister grundbeløb og pensionstillæg... 6 Ændring i pensionsmeddelelsen i forbindelse med reguleringer i pensionen... 6 Årsomregning - lovpligtig orientering til kommunen... 7 Administrationssager Pension... 8 HUSK, at orientere nye førtidspensionister om at rette forskudsopgørelse... 8 Fejl i beregningen i ca førtidspensionssager... 8 Refusionsreform - Pension... 9 Fejl med flytteadvis hos KMD... 9 Flytning af pensionssager imellem kommunerne Barsel Barselsudligning for Selvstændige

2 Boligstøtte Nye regler for Boligstøtte i 2016 Fra 2016 behøver borgeren ikke give besked til Udbetaling Danmark, hvis deres indkomst æ n- drer sig i løbet af året. Udbetaling Danmark henter fremover hver måned indkomstoplysninger fra SKAT dog ikke, hvis borgeren har selvstændig virksomhed eller har indkomst fra en udenlandsk arbejdsgiver. Hver måned bruger Udbetaling Danmark oplysningerne fra SKAT til at beregne, hvor meget b o- ligstøtte borgerne skal have udbetalt, således at der sker en løbende regulering i forhold til den reelle indkomst. Det betyder, at borgerne fra 2016 vil opleve, at deres boligstøtte er forskellig fra måned til måned. Borgerne får brev fra Udbetaling Danmark, hvis de får mere eller mindre udbetalt, end de plejer. De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte, eller på hvordan boligstøtte i øvrigt beregnes. Derimod betyder ændringen, at boligstøtten måned for måned vil blive beregnet på et mere aktuelt grundlag end hidtil. Udbetaling Danmark skal stadig have besked, hvis der sker andre ændringer i borgerens situat i- on, som kan påvirke boligstøtten. Medio december vil vi sende et særnummer være en mere uddybende forklaring af de nye re g- ler, og hvordan Udbetaling Danmark administrerer dem. Efterhånden som Udbetaling Danmark får erfaring med de nye regler, vil svarene på de mest gængse spørgsmål kunne findes på Kommunikation til borgerne om de nye regler Udbetaling Danmark har lavet en artikel om de nye regler på boligstøtte, der er blevet sendt ud til en række eksterne interessenter herunder Ældresagen og de almene boligorganisationer. Artiklen bliver bragt i forskellige medlemsblade, hvilket betyder at både kommunerne og Udb e- taling Danmark kan forvente spørgsmål til de nye regler. I kan henvise borgeren til hvor der findes yderligere information om reglerne og hvilken betydning lovændringen vil have for borgeren. Alle boligstøttemodtagere vil blive oplyst om de nye regler i årsomregningsbrevet den 1. januar Kontaktperson: Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, Administrationssager Boligstøtte Boligstøtteloven ændres også den 1. januar 2016 forhold til administrationssager. Det betyder, at det fremover er muligt for Udbetaling Danmark at sende boligstøtteudbetalingen til kommunen, hvis kommunen samtidig administrerer andre ydelser for boligstøttemodtageren. 2

3 Kommunen kan som vedrørende pension få afregnet boligstøtteudbetalingen på 2 måder, e n- ten på særlig specifikkonto - som kommunen opretter, eller på kommunens NEM konto. Kommunerne kan hjælpe Udbetaling Danmark, når anmodning om specifik konto fremsendes på sikker mail ved at give henvendelsen en sigende overskrift (Oprettelse Specifikkonto). Dette kan gøre det enklere for Udbetaling Danmark at finde henvendelsen og ikke mindst sikre at få den behandlet op til udbetaling. Informationen kan også sendes via tværgående advis. Ved afregning på kommunens NEM konto, beder vi om, at der sendes sikker mail til med overskriften Administration. I teksten skal oplyses kommunens CVR nr. og kontaktpersons kontaktoplysninger (mailadresse og telefonnummer). Indsendelse af oplysningerne skal ske senest den 5. i måneden, af hensyn til indberetningsfristen i boligstøttesystemet. Udbetaling Danmark anbefaler, at kommunen benytter specifikkonto, da det er den mest o m- kostningseffektive løsning. Kontaktperson: Afdelingschef Jette G. Rasmussen, Afregning af boligstøtte til boligorganisationer Ved udbetaling af boligstøtte den 1. december 2015, vil yderligere ca boligstøttemodt a- gere få modregnet boligstøtte i deres huslejeopkrævning. Af bilag 1 fremgår samtlige boligorganisationer Udbetaling Danmark afregner boligstøtte til. På fanen boligorganisationer i HLR, findes link til overblik over boligorganisationernes numre i de enkelte kommuner. Kontaktperson: Afdelingschef Jette G. Rasmussen, Skift fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp I øjeblikket er der en række kontanthjælpsmodtagere, der får kontanthjælpen udbetalt forud. Fra januar 2016 vil alle forudbetalte kontanthjælpsmodtagere skifte fra at få kontanthjælpen forudbetalt til at få den bagudbetalt. Udbetaling Danmark sørger for, at beregningen af boligstøtte og pension i januar 2016 kun b e- regnes på den kontanthjælp, der udbetales i slutningen af januar. Kommunerne behøver ikke kontakte Udbetaling Danmark om kontanthjælpsmodtagere, der skifter fra forudbetalt til bagudbetalt kontanthjælp. Kontaktperson: Afdelingschef Jette G. Rasmussen, 3

4 Familieydelse Flygtninges ret til familieydelser Udbetaling Danmark modtager en del henvendelser om flygtninges ret til familieydelser. Hvilke familieydelser flygtninge er berettiget til, afhænger af hvilken bestemmelse i udlændingeloven, som forældrene har fået opholdstilladelse efter. Det afgørende er, hvornår forældrene reelt indrejser til Danmark. De øvrige betingelser for de forskellige familieydelser skal desuden også være opfyldt. Generelt kan man dog sige, at hvis barnet opholder sig i Danmark og forældrene har fælles forældremyndighed, så vil følgende typisk gøre sig gældende: Hvis mindst en af forældrene har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8 gældende før 1. september 2015 vil der være ret til fuld børne- og ungeydelse og der kan søges om de øvrige familieydelser. Hvis mindst en af forældrene har opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b gældende fra før 1. september 2015 vil der være ret til fuld børne- og ungeydelse. Retten til øvrige familieydelser vil være betinget af, hvor længe forældrene har opholdt sig i Danmark. Hvis begge forældre har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8 gældende efter 1. september 2015, vil der være ret til alle familieydelser efter 6 måneder. Ydelsens størrelse beregnes ud fra nedenstående: Efter 6 måneder er der optjent ret til 25 pct. af den fulde ydelse Efter 1 år er der optjent ret til 50 pct. af den fulde ydelse Efter 1,5 år er der optjent ret til 75 pct. af den fulde ydelse Efter 2 år er der optjent ret til den fulde ydelse. Hvis begge forældre har opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b gældende efter 1. september 2015, vil retten til alle familieydelser, være betinget af hvor længe forældrene har opholdt sig i Danmark. Processuelt ophold Når en flygtning indgiver ansøgning om opholdstilladelse, og vedkommende har ret til at få ansøgningen behandlet, vil pågældende få processuelt ophold i Danmark mens Udlændingese r- vice behandler sagen. Der er ikke ret til familieydelser under processuelt ophold, da pågældende har ikke fået o p- holdstilladelse, og derfor ikke opfylder betingelserne. Vær opmærksom på, at der kan være ret til ydelser på baggrund af den anden forælders forhold 4

5 Boligindplacering Hvis kommunen ikke kan anvise en permanent bolig til flygtningen, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted jf. reglerne i Integrationsloven. En flygtning der er boligindplaceret, kan have ret til familieydelser, da det afgørende for retten til ydelser er, hvornår der ikke længere er tale om offentlig forsørgelse. Boligindplacering er IKKE at betragte som offentlig forsørgelse, da flygtningen selv skal betale leje- og forbrugsudgifter. I sådanne tilfælde skal kommunen kontakte Udbetaling Danmark, så Udbetaling Danmark kan undersøge om de øvrige betingelser er opfyldt. Dette svarer til den snitflade, der også er i dag på området. Uledsagede mindreårige En uledsaget mindreårig flygtning, der modtager kontanthjælp, har ikke ret til familieydelser. Dette skyldes, at den mindreårige anses for værende forsørget af det offentlige. Der kan være ret til nogle familieydelser, hvis den mindreårige ikke modtager kontanthjælp, eller på anden måde er forsørget af offentlige midler. I sådanne tilfælde skal kommunen kontakte Udbetaling Danmark, så Udbetaling Danmark kan undersøge om de øvrige betingelser er opfyldt. Dette svarer til den snitflade, der også er i dag på området. Udbetaling Danmark skal kontaktes, når mindst en af forældrene har opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9b i udlændingeloven gældende før 1. september 2015 og familien ikke modtager fuld børne- og ungeydelse I disse tilfælde skal kommunen kontakte Udbetaling Danmark, så Udbetaling Danmark kan u n- dersøge om ydelsen skal omregnes. Dette svarer til den snitflade, der også er i dag på området. Hvis mindst en af forældrene til et barn har opholdstilladelse efter 7, 8 eller 9b i udlændingeloven gældende før 1. september 2015 er familien fritaget for reglerne om optjening i forhold til familieydelser. Kontaktpersonen: Afdelingschef, Birgit Johansen, 5

6 Pension Tidspunkter for udsendelse af pensionsmeddelelser og formuebreve ved årsskiftet Det årlige formuebrev, som sendes til de pensionister, der ikke automatisk bliver tilkendt en ældrecheck, fordi formuen ikke er kendt, vil blive sendt den 7. december Pensionsmeddelelserne bliver fysisk leveret til Post Danmark den 22. december 2015 til pos t- omdeling. De digitale pensionsmeddelelser bliver sendt til e-boks over fire forskellige dage den 21., 27., 29. og 30. december Udsendelsestidspunktet er fordelt efter postnummer. Nogle kommuner har efterspurgt eksempel på pensionsmeddelelsen og forklaringen til denne. Disse bilag følger med næste nummer af Fagligt Nyt. Spørgsmål/svar (FAQ) om beregning af pensionen 2016 Til brug for sagsbehandlerne i kommunerne fremsendes hermed en FAQ for 2016, se bilag 2. Det er en opdateret version af den FAQ for 2015, der tidligere er udsendt til kommunerne. Under punkterne 3-5 er omtalt de tilfælde, hvor en sag ikke mere er på et helt kalenderår, men i stedet overgår til en del af kalenderår. Når man er pensionist et helt kalenderår, skal indtægter rettes via SKAT, mens ændringer i indtægt for pensionist/ægtefælle/samlever, der sker efter 1. januar skal rettes i Pensionsguiden på borger.dk. Pensionisten bliver automatisk orienteret om dette i pensionsmeddelelsen. Folkepensionister grundbeløb og pensionstillæg Skattereformen fra 2012 betyder mindre ændringer i folkepensionen. Ældrechecken er allerede forhøjet fra 2013, og pensionstillægget forhøjes i I årene sker der en mindre omlægning fra grundbeløbet til pensionstillægget. For det store flertal af folkepension i- ster vil folkepensionen dog være stort set uændret også efter omlægningen. Ændring i pensionsmeddelelsen i forbindelse med reguleringer i pensionen I det seneste Fagligt Nyt omtalte vi ændringerne i den skrivelse som Udbetaling Danmark sender til pensionisterne, når der sker reguleringer i pensionen, og vi nævnte, at der også ville komme rettelser til pensionsmeddelelsen. Efter der er sendt brev til pensionisten om at pensionen reguleres vil følgende fremover fremgå af pensionsmeddelelsen: 6

7 Tekst om årsag til ændring - uddrag af brev Efterfølgende tekst om beregning af ændring af pensionstillæg uddrag af brev I det eksempel der er vist, er der tale om en forudbetalt pensionist pensionstillægget for december måned er derfor det samme som for resten af året. Kontaktperson: Afdelingschef Birgit Johansen, Årsomregning - lovpligtig orientering til kommunen Udbetaling Danmark gennemfører i januar 2016 en udsøgning af de førtidspensionister, der har haft indkomst af en vis størrelse i indkomståret Formålet med denne udsøgning er at give kommunerne et grundlag for kontrol af den enkelte pensionists fortsatte ret til førtidspension, herunder en vurdering af om der skal træffes andre foranstaltninger (f.eks. træffe afgørelsen om hvilende pension, frakendelse, invaliditetsydelse). 7

8 Kommunerne vil i den forbindelse få fremsendt følgende to lister med de udsøgte sager: Behovsbestemt pension Pensionister som modtager førtidspension eller invaliditetsydelse under 60/65 år Listerne vil blive fremsendt til den sikre mail, som vi normalt bruger, når vi kontakter kommunerne. Kontaktperson: Sektionschef Lotte Lyø, Administrationssager Pension I forbindelse med oprettelse af specifik konto, har nogle kommuner været i tvivl om processen for oprettelsen. Når kommunen fremsender et tværgående advis med oprettelse af specifik konto, prioriteres disse løbende og vil altid blive medtaget op til udbetaling. Fremsender kommunen anmodningen efter den 20. i måneden, vil kommunen modtage en kvittering efter anmodning, når Udbetaling Danmark har behandlet henvendelsen. Kommunerne kan hjælpe Udbetaling Danmark, når anmodning om specifik konto fremsendes på sikker mail ved at give henvendelsen en sigende overskrift (Oprettelse Specifikkonto). Dette kan gøre det enklere for Udbetaling Danmark at finde henvendelsen og ikke mindst sikre at få den behandlet op til udbetaling. Kommunen vil modtage en kvittering, hvis anmodning er mo d- taget efter den 20. i måneden. Møder kommunen fremadrettet udfordringer / problemer med oprettelse af specifikkonto på administrationssager, er I velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Kontaktperson: Sektionschef Lotte Lyø, HUSK, at orientere nye førtidspensionister om at rette forskudsopgørelse I forbindelse med opstart af pension, vil der ofte være tale om en opgørelsesperiode der er kortere end kalenderåret. Når opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret vil borgeren både skulle give Udbetaling Danmark besked om indtægter resten af året via selvbetjeningsløsningen på Borger.dk og rette sin forskudsopgørelse. Hvis pensionen startes op pr. 1. januar er det vigtigt for pensionisten at rette forskudsopgørelsen for at få den rette pension udbetalt. Kommunerne bedes derfor være særligt opmærksomme på at opfordre førtidspensionister der har fået tilkendt førtidspension pr. 1. december 2015 eller 1. januar 2016 til at ændre forskudsopgørelsen for 2016, så de sikres korrekt pension. Fejl i beregningen i ca førtidspensionssager Udbetaling Danmark er blevet opmærksom på, at der pga. en IT-fejl, er udbetalt for meget i førtidspension i ca sager. Fejlen vedrører en mindre gruppe førtidspensionister og har sammenhæng med lovændringen pr. 1. januar 2014, hvor bundfradraget blev ændret. De b e- rørte førtidspensionister har fået for meget udbetalt siden den 1. januar 2014, da der er medregnet op til kr. for lidt af ægtefællens / samleverens arbejdsindkomst. 8

9 Fejlen bliver nu rettet i forhold til kommende udbetalinger med 3 måneders varsel. Da de berørte førtidspensionister har været i god tro vil der ikke ske krav om tilbagebetaling. De berørte førtidspensionister får i slutningen af november 2015 et brev om fejlen og rettelsen. Den konkrete beregning vil fremgå af pensionsmeddelelsen for februar Faldet i pension kan højst udgøre kr. årligt før skat. Det bemærkes, at fejlen kun har betydning for førtidspensionisten, og ikke for ægtefællen/samleveren, som er folkepensionist. Ægtefællens /samleverens folkepension vil derfor være uændret. Førtidspensionister på gamle regler er heller ikke omfattet af fejlen. Kontaktperson: Afdelingschef Birgit Johansen, Refusionsreform - Pension Som følge af Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af komm u- nerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (den såkaldte Refusionsreform ) vil der fra og med den 1. januar 2016 ske ændringer i Udbetaling Danmarks træk af kommunal medfinansiering af visse førtidspensionister, samt i indberetninger til STAR vedrørende perioder med andre ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark. Førtidspensionister, der er tilkendt pension den 1. juli 2014 eller senere, vil fra og med den 1. januar 2016 ikke længere indgå i Udbetaling Danmarks træk af kommunal medfinansiering. Teknisk vil ændringen blive implementeret ved at sætte satsen for medfinansiering til 0 i KMF. For disse pensionister bliver den kommunale medfinansiering alene et mellemværende mellem kommunerne og STAR. For førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. juli 2014, sker der ingen ændringer. Udbetaling Danmark vil fra den 1. januar 2016 foretage de nødvendige indberetninger til STAR, f.eks. vedrørende periode og udbetalt beløb, der gør det muligt for STAR at opgøre den kommunale medfinansiering. Udbetaling Danmark vil også indberette perioder, hvor borgeren har modtaget barselsdagpenge og delpension. Disse oplysninger indgår i vurderingen af, om borgeren har været selvforsø r- gende. Kontaktperson: Afdelingschef Birgit Johansen, Fejl med flytteadvis hos KMD Udbetaling Danmark oplever i stigende grad at blive kontaktet af kommuner angående manglende flytteadvis. I perioden 27. august november 2014 havde vores IT leverandør, KMD, en fejl der bevirkede, at der i denne periode ikke blev sendt flytteadvis. Det har desværre vist sig, at KMD ikke kan rette fejlen med tilbagevirkende kraft. Oplever I situationer, hvor der ikke er genereret advis på en flytning til en anden kommune, bedes I kontakte KMD. 9

10 KMD har informeret om dette på deres kundesite for kommunerne i januar og februar og gentager pt. informationen omkring problemstillingen på kundenettet. Som kommune skal I være opmærksom på at få foretaget manuel flytning af betalingen, således at det er tilflytterkomm u- nen, der finansierer borgernes førtidspension. Flytning af pensionssager imellem kommunerne Vi har erfaret, at der i kommunerne er stort fokus på korrekt flytning af pensionssager imellem kommunerne. Dette er for at sikre korrekt afregning i den kommunale medfinansiering mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, samt i forhold til korrekt mellemkommunal afregning kommunerne imellem samt afregning af personlige tillæg mv. Dette har medført flere spørg s- mål fra kommuner til KMD og Udbetaling Danmark i forhold til, hvordan sager flyttes i KMD Social Pension. Så snart KMD P-data modtager en flyttehændelse fra folkeregistret, bliver hændelsen sendt til KMD Social Pension, hvorefter flytningen bliver behandlet i pensionssystemet. Hvis KMD Social Pension modtager P-data-hændelsen senere end den 10. i måneden, flyttes sagen først efter næste afregning undtagen i december, hvor det er den 5. i måneden. Datogrænsen er en aftale, som ligger før Udbetaling Danmark. Dette betyder derfor, at hvis en pensionist den 15. november melder flytning pr. den 1. november, vil flytningen først blive effektueret i KMD Social Pension efter næste afregning, hvilket i denne sag vil være til 1. december. Du vil i P-data på skærmbillede A012 kunne se de hændelser, som er på et pågældende personnummer, herunder se hvilken dato og klokkeslæt hvorpå en flytning er registreret hos KMD P- data. Kontaktperson: Afdelingschef Birgit Johansen, 10

11 Barsel Barselsudligning for Selvstændige Regeringen har den 6. oktober 2015 offentliggjort planer om at afvikle Barselsudligning for Selvstændige. Folketinget har endnu ikke besluttet ordningens fremtid. Vi forventer en afklaring i begyndelsen af Det betyder, at opkrævning af bidrag er suspenderet, men at udbetalinger fra ordningen indtil videre fortsætter som planlagt. Mere information Find mere information om ordningen på hvor status på lovforslaget opdateres. Kontaktperson: Afdelingschef Claus Mortensen, 11

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ December 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Arbejdsgang vedr. formueskemaer 2016... 2 Nye regler for

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Oktober 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Ændrede sagsbehandlingsfrister i Udbetaling Danmark... 2 Boligstøtte... 3

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Udbetaling Danmark bruger oplysninger fra SKAT til at beregne

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice December 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte,... 1 Højere boligsikring til unge forsørgere... 2

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

SOCIAL PENSION. Udfasning og etablering af ny løsning. v/martin Palm Krener, projektleder

SOCIAL PENSION. Udfasning og etablering af ny løsning. v/martin Palm Krener, projektleder SOCIAL PENSION Udfasning og etablering af ny løsning v/martin Palm Krener, projektleder HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? Hvad er KMD Social Pension? KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Emne Til Ny lov om økonomisk friplads til dag- og fritidstilbud Rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unge-udvalget BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune Folketinget har

Læs mere

Kommunal medfinansiering og mellemkommunal

Kommunal medfinansiering og mellemkommunal Kommunal medfinansiering og mellemkommunal udligning Træk af kommunernes andel af de ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler og udligning vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Opdatering på lovgivning om udlændinge, børneydelser, refusion samt forsørgelse og beskæftigelse m.v.

Opdatering på lovgivning om udlændinge, børneydelser, refusion samt forsørgelse og beskæftigelse m.v. Opdatering på lovgivning om udlændinge, børneydelser, refusion samt forsørgelse og beskæftigelse m.v. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Program Ændringer på udlændingeområdet Integrationsydelse,

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning Mellemkommunal udligning Udligning mellem kommuner vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 overordnet opgavedeling For en række

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 Forord Borgerservice i ord og tal er en kort beskrivelse og en statistisk opgørelse over de opgaver, som Borgerservice og Ydelsesenheden blandt andet beskæftiger

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6 Fagligt nyt Information fra Udbetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Boligstøtte.... 2 Implementering af Kontanthjælpsloftet... 2 Boligstøtten ændrer sig for borgere på integrationsydelse....

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016 Selvbetjeningsløsningen boligstøtte Undervisningspræsentation 28. april 2016 Dagens indhold Præsentation af den nye løsning Gennemgang af demomiljø Instrukser 1 Projekttilgang Visionen Det skal være muligt

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere