- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -"

Transkript

1 - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale refusion?... 2 Hvordan får kommunerne adgang til listerne?... 2 Udbetaling eller opkrævning af mellemkommunal refusion... 3 Hvis kommunen mangler refusion... 3 Hvis kommunen er opkrævet for meget i refusion... 4 Uenighed mellem kommuner... 4 Huslejeændringer fra boligorganisationer... 4 Barsel... 5 Når en sag overgår fra sygedagpenge til barselsdagpenge... 5 Feriekort... 5 Familieydelse... 5 Nyt om børnetilskud og indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse... 5 Nyt supplerende børnetilskud til forældre i visse skole- og praktikperioder... 5 Særligt børnetilskud ved eneadoption og kunstig befrugtning af enlige kvinder... 6 Eneadoption... 6 Kunstig befrugtning af enlige kvinder... 7 Indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse... 7 Ændring af Udbetaling Danmarks standardside om Familieydelser... 8 Borger.dk... 8 Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.:

2 I denne udgave af Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark er der information fra de forskellige fagspor. Boligstøtte Mellemkommunal refusion I den kommende weekend gennemfører vi årsomregningen for boligstøtte. Det betyder bl.a., at der bliver dannet nye indkomster for boligstøttemodtagerne, der gælder fra den 1. januar Samtidig reguleres satserne, og den mellemkommunale refusion opgøres. Følgende beskriver proceduren for den mellemkommunale refusion, og hvordan I kan kontrollere, at de beløb, der udbetales eller opkræves, er korrekte. Forretningsgangen er aftalt og udarbejdet i samarbejde med KL. Hvilke sager indgår i den mellemkommunale refusion? Som noget nyt er det Udbetaling Danmark, der opkræver og udbetaler den mellemkommunale refusion i forhold til den enkelte kommune. Registreringerne i KMD Boligstøtte er baseret på de indberetninger, som kommunerne har foretaget inden den 1. marts 2013, samt de registreringer som vi efterfølgende har indberettet på baggrund af henvendelser fra kommunerne. Med henblik på at kvalitetssikre grundlaget har vi været i telefonisk kontakt med samtlige kommuner for at rekvirere de aktuelle lister over refusionssager. De modtagne l i- ster er gennemgået og indberettet til KMD Boligstøtte. Følgende betingelser skal desuden være opfyldt, for at sagen indgår i beregningen af den mellemkommunale refusion: Der skal være udbetalt boligstøtte i 2013 Betalingskommunen skal være indsat i KMD boligstøtte inden den 8. november 2013, hvor beregningen af den mellemkommunale refusion finder sted. Hvordan får kommunerne adgang til listerne? Når den mellemkommunale refusion er afviklet, bliver der dannet en række lister i Doc2archive, som kommunerne har adgang til den 11. november I skal bruge følgende rolleprofiler for at få adgang til listerne: ON-AUT (generel rolleprofil) ONBOLIGS (adgang til boligsikringslister). Hvis I har brug for hjælp til at få adgang til listerne, skal I skrive til KMD på 2

3 Der er følgende lister i Doc2archive: LL 111 Registrantlisten (oversigt over boligsikringsmodtagere i 2013) - ligger i BOT- DIV-S VL 111 Registrantlisten (oversigt over boligydelsesmodtagere i 2013) - ligger i BOT- DIV-Y LL 112 Refusion fra andre kommuner (boligsikring) - ligger i BOT-DIV-S VL 112 Refusion fra andre kommuner (boligydelse) - ligger i BOT-DIV-Y LL 127 Liste over mellemkommunale refusion. Ny liste, der både indeholder boligsikring og boligydelse - ligger i BOT-DIV-S. Listen LL127 viser på CPR-niveau de sager, hvor kommunen har mellemkommunal refusion til gode, samt de sager, hvor kommunen skal betale refusion til en anden kommune. I begge situationer kan I se relationen til den anden kommune, som borgeren er flyttet til eller fra. Det er ud for den enkelte sag markeret, hvor meget kommunen har til gode eller skal betale. Listen indeholder til sidst en beregning af nettoresultatet. Dette resultat kan enten være positivt eller negativt, alt efter om kommunen har penge til gode eller skal betale. Udbetaling eller opkrævning af mellemkommunal refusion Når den mellemkommunale refusion er opgjort, sender vi et brev til den enkelte kommune med oplysning om nettoresultatet. Hvis kommunen har penge til gode, bliver beløbet indsat på kommunens NemKonto. Hvis nettoresultatet derimod viser, at kommunen skal betale et beløb, modtager kommunen i slutningen af november en elektronisk faktura fra os med en betalingsfrist på 14 dage. Vi har ikke mulighed for at rette i nettoresultatet, men opkræver eller udbetaler det beløb, som LL127 viser. Det betyder, at vi udbetaler eller opkræver nettoresultatet, selvom kommunen er uenig. I skal så efterfølgende internt afgøre og afregne de konkrete sager, I er uenige om i overensstemmelse med den hidtidige procedure. Hvis kommunen mangler refusion Kommunen kan på følgende vis kontrollere, om der er opkrævet refusion vedrørende frivillige aftaler og pligtmæssig refusion for alle relevante borgere: 1. Find kommunens interne liste over sager, hvor kommunen har et refusionstilsagn fra andre kommuner (vedrørende alle sagsområder - fx pension, boligstøtte) 2. Sammenhold kommunens interne liste med LL/VL 111. På baggrund af dette kan I vurdere, hvor mange af disse sager, der er relevante i forhold til boligstøtte 3. Sammenhold de relevante boligstøttesager på listen fra punkt 2 (ovenfor) med LL 127. Hvis I bliver opmærksomme på, at LL127 ikke er komplet, skal I selv beregne den mellemkommunale refusion for de konkrete sager og sende en opkrævning til den relevante kommune. I beregner den mellemkommunale refusion ud fra indholdet af LL 111 og VL 111. Sådan beregnes mellemkommunal refusion ud fra LL111: 1. Ud for den enkelte person i kolonne BOS IAT står den udbetalte boligstøtte 2. Træk 50 % i statsrefusion fra den udbetalte boligstøtte 3

4 3. Restbeløbet faktureres til betalingskommunen. Sådan beregnes mellemkommunal refusion ud fra VL111: 1. Ud for den enkelte person i kolonne BOY IALT står den udbetalte boligstøtte 2. Træk statsrefusionen fra den udbetalte boligstøtte. Statsrefusionen udgør 75 % på boligydelse (folkepensionister og førtidspensionister før 2003) og 50 % på boligsikring (førtidspensionister fra 2003). Typen af førtidspension ses i pensionssystemet. Alternativt kan refusionsprocenten fastsættes ud fra boligstøttesagstypen på VL Restbeløbet faktureres til betalingskommunen. Udbetaling Danmark skal have besked via et tværgående manuelt advis eller som sikker post til hvis der skal foretages en indberetning af betalingskommune for Hvis kommunen er opkrævet for meget i refusion Kommunen kan på følgende vis kontrollere, at der kun er opkrævet refusion vedrørende borgere, hvor der er en frivillig aftale eller pligt til at betale refusion: 1) Find kommunens egen liste over afgivne refusionstilsagn 2) Sammenhold kommunens egen liste med LL127. Hvis I mener, at der er registreret for mange borgere på LL127, skal I sende en opkrævning for de konkrete sager til den relevante kommune. Udbetaling Danmark skal have besked via et tværgående manuelt advis eller sikker post til hvis der skal indberettes en ændring til den betalingskommune, der i øjeblikket er registeret for Uenighed mellem kommuner Hvis der er uenighed mellem kommuner om pligten til at betale refusion, kan spørgsmålet indbringes for Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens 61. Spørgsmål kan rettes til sektionschef Jesper Marko Hansen tlf Huslejeændringer fra boligorganisationer Alle boligorganisationer, der har haft en aftale med kommunerne om automatisk ændring af huslejer, fortsætter med at sende filer til KMD. De øvrige boligorganisationer kan sende en mail til og på denne baggrund vil huslejeændringerne blive indberettet af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har nedsat en specialgruppe, der arbejder med indtastning af huslejeændringerne. Alle huslejeændringer for 2013 er indberettet. Det forventes, at huslejeændringerne for 2014 når med til 1. januar Kontaktperson afdelingschef Nina Haag, tlf

5 Barsel Når en sag overgår fra sygedagpenge til barselsdagpenge Når sygedagpenge stopper en sag med en gravid, er det vigtigt, at der oprettes et tværgående manuelt advis. Det er også vigtigt, at udbetalingssagen/beregningsgrundlaget sendes videre til Udbetaling Danmark. De ønskede oplysninger fremgår af cics/e-barsel og er arbejdsgiveroplysninger, løn og ansættelsesoplysninger, første fraværsdag samt lægelige oplysninger, såfremt de er indhentet i kommunen. Der skal ikke henvises til A-kasse eller arbejdsgiver. Feriekort Både Udbetaling Danmark og kommunen kan påtegne feriekort efter 1. april og 1. oktober hvert år. Nogle borgere vælger at henvende sig i Borgerservice for at få underskrevet feriekortet. Så er proceduren at tjekke i e-indkomst, om borgeren får udbetaling af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis ja kan feriekortet underskrives. Familieydelse Nyt om børnetilskud og indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse Fra den 1. januar 2014 træder en række lovændringer i kraft på familieydelsesområdet: Forældre i visse praktik- og skoleperioder, eneadoptanter samt kvinder, der er blevet mødre ved kunstig befrugtning, får ret til børnetilskud, mens forældre med en indkomst over en vis grænse vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse. Nyt supplerende børnetilskud til forældre i visse skole- og praktikperioder Den 1. januar 2014 kommer der et nyt børnetilskud, der er målrettet forældre i visse skole- og praktikperioder (supplerende børnetilskud). Borgere, der i dag får særligt børnetilskud til forældre under uddannelse, vil få tilsendt et brev. Her vil de blive orienteret om det supplerende børnetilskud, herunder om, at det supplerende børnetilskud i nogle tilfælde kan udbetales i stedet for særligt børnetilskud til forældre under uddannelse. Det kan betyde, at de måske kan få mere udbetalt i supplerende børnetilskud, end de får udbetalt i særligt børnetilskud. Ansøgning om børnetilskuddet Det supplerende børnetilskud kan søges af forældre, der er i skole- eller praktikforløb på en SU-berettiget uddannelse, og som får løn eller skolepraktikydelse under forløbet. Borger skal vedlægge dokumentation for skole- eller praktikforløbet, SU-opgørelse og 5

6 lønsedler mv. til ansøgningen. Ansøgningsblanketten vil være tilgængelig på borger.dk fra primo november 2013, og den skal være Udbetaling Danmark i hænde senest den 30. december 2013, hvis borgeren skal have supplerende børnetilskud fra januar Borgeren har først ret til tilskuddet for den følgende måned efter, at der er søgt om det. Hvis praktikforløbet starter den 1. i måneden, og betingelserne i øvrigt er opfyldt, vil borgeren være berettiget til supplerende børnetilskud fra den pågældende måned. Dette forudsætter, at der er ansøgt i måneden inden. Tilskuddets størrelse Det supplerende børnetilskud beregnes som 55 % af forskellen på satsen for SU med forsørgertillæg og borgerens aktuelle indkomst. Tilskuddet er skattefrit og udbetales månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden. I kan læse mere om det supplerende børnetilskud på www. borger.dk/familieydelser. Kommunens kontaktperson i Udbetaling Danmark vedrørende spørgsmål om supplerende børnetilskud er juridisk konsulent Louise Cadovius Jørgensen, mail: telefon Særligt børnetilskud ved eneadoption og kunstig befrugtning af enlige kvinder Børn af eneadoptanter og børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, vil fra den 1. januar 2014 være omfattet af reglerne om særligt børnetilskud. Borgere skal ansøge om særligt børnetilskud til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, ved at bruge en ansøgningsblanket. Er barnet adopteret af en enlig person, vil tilskuddet automatisk blive udbetalt. Eneadoption Særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter udbetales kvartalsvis. Det særlige børnetilskud udbetales første gang fra kvartalet efter det kvartal, hvor retten til tilskuddet er opnået. Eneadoptanter skal ikke ansøge om særligt børnetilskud. Udbetaling Danmark udbetaler automatisk det særlige børnetilskud børn til eneadoptanter, hvis der er ret til det. Børn af eneadoptanter, som er adopteret før 1. januar 2014, vil være berettiget til det særlige børnetilskud ved eneadoption fra den 1. januar Udbetaling Danmark ser i øjeblikket på, hvordan vi får defineret disse borgere fx ved udtræk eller henvendelse til eksterne interesseorganisationer. Det er vigtigt, at I vejleder borger om at kontakte Udbetaling Danmark, da borger kan have ret til ydelsen, men ikke automatisk får udbetalt særligt børnetilskud. Borger kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf , på digital post til Familieydelser eller med brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. 6

7 Kunstig befrugtning af enlige kvinder Man skal ansøge om særligt børnetilskud til børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde. Borger skal vedlægge dokumentation for verserende faderskabssag i statsforvaltningen eller afgørelse om, at faderskabet ikke kan fastslås fra Statsforvaltningen eller retten. Det særlige børnetilskud udbetales kvartalsvis. Det særlige børnetilskud udbetales første gang fra kvartalet efter det kvartal, hvor retten til tilskuddet er opnået og hvor der er ansøgt om ydelsen. Børn, som er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde før 1. januar 2009, har hele tiden haft ret til særligt børnetilskud. Børn, som er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde fra 1. januar 2009 til 31. december 2013, vil kunne få særligt børnetilskud med virkning fra 1. januar I kan læse mere om særligt børnetilskud på Kommunens kontaktperson i Udbetaling Danmark vedrørende spørgsmål om særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter og børn, som er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, er juridisk konsulent Louise Cadovius Jørgensen, mail: telefon Indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse Fra den 1. januar 2014 bliver børne- og ungeydelse gjort indkomstafhængig. Det betyder, at forældre med et individuelt topskattegrundlag på over kr. (2014), vil få deres børne- og ungeydelse sat ned med 2 procent af det beløb, som deres indkomst overstiger med kr. Er man gift, er det blot en af forældrene, der skal have et topskattegrundlag på over kr., før børne- og ungeydelsen bliver sat ned. Er man enlig forsøger eller har en samlever, vil det kun være ydelsesmodtagerens indkomst, der har betydning. Indkomstgrænsen på kr. er satsen for Den reguleres hvert år. Hvordan bliver nedsættelsen af ydelsen beregnet? Hvis borgers indkomst er så høj, at børne- og ungeydelsen skal sættes ned, vil ydelsen blive sat ned med 2 % af det beløb, som indkomsten overstiger med kr. Hvis borger er gift, vil børne- og ungeydelse også blive sat ned med 2 % af det beløb, som ægtefællens indkomst overstiger med kr. Har borger en samlever, er det kun borgers egen indkomst, som har betydning for, om børne- og ungeydelsen bliver sat ned. Hvis både borger og ægtefællen er berettiget til børne- og ungeydelse, vil det beløb, ydelsen skal sættes ned med, blive fordelt forholdsmæssigt mellem deres ydelser. Nedsættelsen bliver altid beregnet for et kvartal ad gangen. Hvis den årlige nedsættelse er højere end børne- og ungeydelsen, bortfalder ydelsen. Nedsættelsen af børne- og ungeydelsen bliver beregnet ud fra den indkomst, der er angivet på din forskudsopgørelse fra SKAT. Hvis borgers indkomst ændrer sig 7

8 Udbetaling Danmark får automatisk besked fra SKAT, hvis borgers forskudsopgørelse bliver ændret. Nedsættelsen af børne- og ungeydelsen vil herefter blive beregnet igen ud fra den indkomst, borger har oplyst. Den nye beregning af nedsættelsen vil gælde fra kvartalet, efter Udbetaling Danmark har modtaget den ændrede forskudsopgørelse fra SKAT. Nedsættelsen beregnes igen, når årsopgørelsen er klar Udbetaling Danmark beregner nedsættelsen igen, når vi modtager borgers og dennes eventuelles ægtefælles årsopgørelse. Hvis borger har fået udbetalt for meget i børneog ungeydelse, vil Udbetaling Danmark trække det for meget udbetalte i borgerens kommende udbetalinger af børne- og ungeydelsen. Hvis borgeren ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil borger i stedet modtage en opkrævning på beløbet. Hvis borger har fået for lidt udbetalt, vil resten blive udbetalt. I kan læse mere om den indkomstafhængige nedsættelse af børne- og ungeydelse på www. borger.dk/familieydelser. Kommunens kontaktperson i Udbetaling Danmark vedrørende spørgsmål om indkomstafhængig nedsættelse af børne- og ungeydelse er juridisk konsulent Louise Cadovius Jørgensen, mail: telefon Ændring af Udbetaling Danmarks standardside om Familieydelser De fleste kommuner benytter i dag Udbetaling Danmarks standardside om Familieydelser på deres hjemmeside. Medio november vil standardsiden blive ændret, så den også nævner det supplerende børnetilskud og linker til information om tilskuddet på borger.dk. Nogle kommuner autoimporterer standardsiden fra borger.dk, og deres side vil automatisk blive opdateret. De kommuner, der ikke autoimporterer borger.dk-indhold, skal derimod selv gå ind og tilføje det nye link. Når standardsiden ændres, vil Udbetaling Danmark informere om dette på KL s Dialogportal for kommunale webredaktører. Læs mere om standardsiden for Familieydelser her. Borger.dk Borgerne tester borger.dk I første halvdel af november 2013 arbejder vi med at brugerteste borger.dk i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen. Det betyder, at sitet bliver testet af borgere, så vi får et billede af, hvordan det fungerer. Udbetaling Danmarks sagsområder bliver også testet, så vi får at se, om kommunikationen er enkel og handlingsanvisende, og om navigationen er til at finde ud af. Når brugertesten er færdig, kigger vi på de områder, der ikke fungerer optimalt og ser, hvad vi kan gøre for at optimere sitet. 8

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice februar 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 2 Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger...

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice December 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte,... 1 Højere boligsikring til unge forsørgere... 2

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning Mellemkommunal udligning Udligning mellem kommuner vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 overordnet opgavedeling For en række

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte

Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte I medfør af 8, stk. 2 og, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014 Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge Deloitte Consulting 2. april 2014 Sygedagpenge Indledning I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af adviser på sygedagpenge. Dette

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere