Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx"

Transkript

1 Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx 1. Indledning Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombination var spansk og dansk/engelsk, men der var også mange opgaver sammen med fagene afsætning og international økonomi. Dette er ikke en udtømmende evaluering af SRP med spansk, men et forsøg på at fremhæve nogle at de væsentlige problemstillinger. Evalueringen er baseret på de opgaveformuleringer og kommentarer, som (meget få) censorer i spansk har indsendt. En af problemstillingerne var at studieretningsfagene suppleret med dansk og engelsk skulle finde ud af at samarbejde om denne opgavetype og skrive en opgaveformulering i fællesskab. Der har naturligvis givet anledning til en del diskussioner rundt omkring på skolerne, og det er mundet ud i en del heldige og enkelte mindre heldige opgaveformuleringer. Dem er der nogle kommenterede eksempler på i denne evaluering, som forhåbentlig kan hjælpe til gøre processen lidt enklere næste skoleår. 2. Krav til studieretningsprojekter med spansk Når spansk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes spansksproget kildemateriale, jf. 2.6 i bekendtgørelsens bilag 6: Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog. De spansksprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de spanskfaglige mål. Kilderne kan være litterære tekster, fx romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, og det kan være ikke-litterære tekster, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde. Der citeres fra de spansksprogede kilder, og citaterne skrives på spansk. Citaterne skal være centrale for analysen af tekstens problemstilling og være kommenterede. Antallet af citater afhænger af karakteren af den enkelte opgave samt af det, der dokumenteres. 3. Eksempler på opgaveformuleringer med kommentarer Det skal for en god ordens skyld præciseres at kommentarerne til opgaveformuleringerne kun er baseret på den spanskfaglige vinkel. Der er heller ikke taget stilling til hvilke(t) fag, der er hovedfag, eller på hvilket niveau fagene indgår. Spansk dansk Der ønskes en kort præsentation af maleren Frida Kahlo og hendes kunstneriske produktion.

2 Der ønskes en billedanalyse af følgende tre malerier La columna rota, Los 100 piquitos og El abrazo de amor. Redegør for de selvbiografiske henholdsvis surrealistiske træk i Frida Kahlos værker og diskuter sammenhængen imellem disse to udtryksformer. Der mangler spansksproget materiale, billedanalyse opfylder ikke kravene. Der ønskes en beskrivelse af Pedro Almodóvar som filmskaber, herunder de særlige filmiske virkemidler, han gør brug af i sine film. Der ønskes endvidere en analyse af filmen Volver, med udgangspunkt i en begrundet anvendelse af relevant(e) model(ler) til medieanalyse. Vurder hvorvidt Volver er en typisk Almodóvar film, og om den kan passes ind i en almindelig filmanalysemodel. Udmærket opgaveformulering, men der mangler tekstmateriale på spansk, i dette tilfælde (uddrag af) drejebogen til Volver. Giv en kort præsentation af forfatteren Isabel Allende og hendes litterære stil samt en redegørelse for de politiske forhold i Chile med særligt henblik på perioden før, under og efter Salvador Allende. Foretag en personkarakteristik af romanfigurerne Esteban Trueba, Alba og hendes kæreste Miguel og analyser deres respektive roller i forhold til den politiske og sociale udvikling. Endelig ønskes en vurdering af La casa de los espíritus som historisk/politisk roman og som et eksempel på magisk realisme. Udmærket opgaveformulering. Der ønskes en kort præsentation af Isabel Allende som forfatter og en redegørelse for fortællestilen magisk realisme. Endvidere ønskes der en sammenlignende analyse af novellerne Clarisa, La mujer del juez og El palacio imaginado med særligt fokus på novellernes mande- og kvindetyper samt Isabel Allendes syn på skæbne og kærlighed, som det kommer til udtryk i novellerne. Identificer eksempler på magisk realisme og vurder hvilken betydning, magisk realisme har for novellerne som helhed. Udmærket opgaveformulering. Overflødigt at bede om en redegørelse for magisk realisme. Der ønskes en redegørelse for de to fortællestile fantastik og magisk realisme med særligt henblik på forskelle og ligheder.

3 Endvidere ønskes der en sammenlignende analyse af Isabel Allendes noveller María la boba og Una venganza (Cuentos de Eva Luna) og Karen Blixens Skibsdrengens fortælling (Vintereventyr) og Aben (Syv fantastiske fortællinger) bl.a. med henblik på skæbnebegrebet. Diskuter hvorvidt der reelt er forskel på den måde, det overnaturlige optræder hos hhv. Isabel Allende og Karen Blixen. Udmærket opgaveformulering. Der ønskes en kort præsentation af forfatteren Isabel Allende samt en redegørelse for hendes særlige fortællestil, magisk realisme. Endvidere ønskes en analyse af novellerne Walimai, Si me tocaras el corazón og Ester Lucero, herunder en personkarakteristik af centrale personer fra hver novelle, bl.a. med henblik på kønsroller og skæbnens betydning. Identificer eksempler på magisk realisme og vurder hvilken betydning, magisk realisme har for novellerne som helhed. Udmærket opgaveformulering. Overflødigt at bede om en redegørelse for magisk realisme. Definér termerne publicidad online og página web. Foretag en analyse af de spanske hjemmesider for Zara, Mango, Camper og Desigual og evt. andre efter eget valg. Læg især vægt på layout, opsætning, funktioner, tekst, sprog og målgruppe. Sammenlign med danske hjemmesider for Rützou, Munthe plus simonsen og Ecco. Perspektivér analyserne til Edward Halls kulturteori med henblik på at vurdere, hvorvidt de spanske hjemmesider har et særligt spansk islæt og kan ses som et udtryk for spansk kultur og livsstil. Inddrag de vedlagte artikler. Ikke nødvendigt at nævne de danske web-adresser i opgavetitlen, de spanske bliver jo ikke angivet. En dejligt anderledes opgave. Spansk engelsk Redegør kort for den illegale indvandring fra Mexico til USA og analyser derefter udvalgte tekster på både spansk og engelsk med henblik på at afdække de problemer, som denne gruppe af indvandrere skaber både for USA og Mexico. Endelig bedes du diskutere fremtidsudsigterne for disse illegale Hispanics og vurdere i hvor høj grad, de kan integreres i det amerikanske samfund.

4 Udmærket opgaveformulering, oplagt og aktuelt emne for samarbejde mellem de to fag. Er den latinamerikanske befolkningsgruppe i USA på vej mod integration eller segregation? Der ønskes en generel beskrivelse af den latinamerikanske befolkningsgruppes forhold og vilkår i det moderne USA. Med udgangspunkt i udvalgte tekster på både spansk og engelsk ønskes en analyse af de kulturelle, sproglige, uddannelsesmæssige og livsstilsmæssige karakteristika. Endelig ønskes en vurdering af befolkningsgruppens betydning og status i USA i dag. Udmærket opgaveformulering. Det ville være en god idé at præcisere teksterne i opgaveformuleringen. Spansk afsætning Beskriv Ilse Jacobsens markedsføringsstrategi og marketingmix på det skandinaviske marked. Analyser det spanske marked for sko og tøj, med henblik på eksport eller åbning af egne butikker. Vurder hvorledes IJ skal tilrettelægge en markedsføringsstrategi for indgang på det spanske marked. Vurder IJ s forventede markedsposition på det spanske marked om 5 år. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Beskriv Mangos vækststrategi på det danske marked. Analyser Mangos placering, markedsføringsstrategi og konkurrenceforhold på det danske marked. Analyser det spanske marked for modetøj til unge, specifikt i relation til særlige lokale kulturtræk samt redegør for Mangos markedsføringsstrategi og markedsmæssige position på hjemmemarkedet (Spanien). Vurder i hvilken udstrækning Mango bør differentiere sin markedsføring i henholdsvis Spanien og Danmark. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Gør kort rede for Bestsellers internationalisering samt strategiske planlægning og position på det spanske marked.

5 Analyser relevante mikro- og makroforhold i relation til relevante målgrupper for Bestseller på det spanske marked og vurder hvilke muligheder og trusler Bestseller står overfor i Spanien. Diskuter og vurder Bestsellers indtrængningsstrategi og parametermiks på det spanske marked i relation til virksomhedens fremtidige position i Spanien. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Med udgangspunkt i virksomheden Randers Tegl ønskes en kort markedsanalyse af det spanske marked. Beskriv, analyser og vurder herefter hvordan virksomheden bør vælge målgruppe på det spanske marked. Afslutningsvis ønskes en vurdering af hvordan marketingmix et bør anvendes. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Spansk international økonomi Redegør kort for de økonomiske fordele i forbindelse med deltagelse i et frihandelsområde som Mercosur. Analyser dernæst udviklingen i den chilenske økonomi efter indgåelse af associeringsaftalen med Mercosur med udgangspunkt i Las potencias emergentes de América Latina og Integración económica y medio ambiente en América Latina. Inddrag sociale og kulturelle aspekter. Sammenlign til sidst med Mexicos situation i NAFTA. Udmærket og meget spanskfaglig. Kræver en dygtig elev. Redegør generelt for Cubas økonomi siden Redegør kort for forskellene på markedsog planøkonomi. Analyser hvordan planøkonomi under Castro har påvirket cubanernes levevilkår. Diskuter hvorfor nogle mennesker vælger at udvandre med udgangspunkt i teksten Una aventura loca. Vurder til sidst fremtidsperspektiverne for Cubas økonomi hvis der indføres markedsøkonomi. Udmærket opgaveformulering. Spansk fransk Der ønskes en redegørelse for terrororganisationen ETA. Der ønskes endvidere en analyse af årsager til organisationens dannelse og dens ideologi og handlinger.

6 Med udgangspunkt i den franske tekst Comuniqué de l ETA à l opion publique de France ønskes en vurdering af ETAs forhold til Frankrig. Den spanske del er utilstrækkelig, tekstmateriale præciseres. Giv en kort beskrivelse af henholdsvis Haiti og Mexico. Foretag en analyse af Haïti chérie med vægt på en beskrivelse af hovedpersonens levevilkår og livsbetingelser. Foretag desuden en analyse af teksterne Al otro lado og Somos latinos en the US med fokus på de menneskelige, sociale og politiske forhold. Foretag en sammenligning mellem den franske tekst og de to spanske tekster med hensyn til livsbetingelser. De to spanske titler er lærebøger, begge med spansk og dansk tekst og den ene også med engelsk. De spanske tekster burde udvælges på forhånd. Spansk kulturforståelse Den latinamerikanske befolkning i USA i dag. Der ønskes en redegørelse for immigrationsmønstret i immigrationen fra Latinamerika til USA i nyere tid. Foretag en analyse af i hvor høj grad den latinamerikanske befolkning er integreret i USA. Du kan blandt andet komme ind på kulturelle, sproglige, uddannelsesmæssige og livsstilsmæssige karakteristika. Diskuter, men udgangspunkt i vedlagte artikel: México y EEUU: la identidad transnacional, fordele og ulemper ved immigrationen set fra både USA s og Mexicos side. Vurder endelig den latinamerikanske befolkningsgruppes betydning i USA i dag. God opgaveformulering. Det er ikke hensigtsmæssigt at skrive kan, der kunne have stået du skal blandt andet komme ind på, og så kunne det have været nævnt 2-3 af de nævnte karakteristika Analyser katolicismens rolle for de unge i dagens Spanien set i lyset af demokratiseringsprocessen efter Francos fald i Hvorvidt kan man tale om at de unge holder fast i de traditionelle katolske værdier eller er blevet påvirket af de nye vestlige strømninger. Herefter ønskes en vurdering af katolicismens betydning i Spanien i dag. Der skal indgå tekstmateriale på spansk. Giv en beskrivelse af katolicismens udvikling, særlig de forhold der har haft indflydelse på den spanske kultur.

7 Analyser betydningen af at være katolik i den spanske kultur. Her ønskes der fokus på de forhold der har indflydelse på dagligdagen. Hvordan det har indflydelse på forskellige lag i kulturen. Endelig ønskes der en vurdering af katolicismens indflydelse i Spanien i dag, set i forhold til den kulturpåvirkning vi udsættes for. Der skal indgå tekstmateriale på spansk. 4. Bedømmelse Der var stort set enighed mellem censorerne til trods for de forskellige faglige briller, og censuren gav ikke anledning til de store problemer. Det er vigtigt at de to censorer kunne se deres fag og fagets faglige mål i opgaven, som nogle gange faldt i to afdelinger, en for hvert fag, men heldigvis også i mange tilfælde blev til enhed, hvor fagene smeltede sammen. Generelt havde alt for mange skoler ikke præciseret hvilke(t) fag der var hovedfag. Det bør fremgå klart af titelbladet, da det jo i et fag som spansk har betydning for mængden af de spansksprogede tekstmateriale og den måde det bearbejdes på. Endvidere er det vigtigt at det defineres forud for udarbejdelsen af opgaveformuleringen og ikke mindst er det væsentligt af hensyn til censor. Det største problem i spansk særlig i opgaver med afsætning og international økonomi er at de spanskfaglige mål ikke kommer i spil. I mange af opgaverne var der intet spansksproget tekstmateriale og dermed ingen citater, der kunne dokumentere læsningen af spanske tekster. Et SRP hvor tanken er at undersøge mulighederne for at afsætte et produkt på det spanske marked er ikke en opgave hvor spansk indgår! Det er heller ikke tilstrækkeligt at basere opgaven på billeder eller film, drejebogen skal være med og et billede ledsages af en tekst på spansk. Ved bedømmelse af besvarelser, hvori spansk indgår, bedømmes det, om eleven formår at tildele det fremmedsprogede kildemateriale en fyldestgørende rolle i besvarelsen i relation til de faglige mål i spansk. Der skal citeres relevant fra det fremmedsprogede kildemateriale, og citaterne skal kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Hvis fremmedsprog indgår i et studieretningsprojekt, og der ikke benyttes primært kildemateriale på de(t) pågældende fremmedsprog, er der tale om en utilfredsstillende besvarelse. 5. Konklusion Det anbefales at skrive det spanske tekstmateriale ind i opgaveformuleringen for på den måde at sikre, at eleven bruger det spanske tekstmateriale. Selvvalgt materiale er ikke en god idé, og det kan i værste fald føre til at eleven ikke inddrager tekstmateriale. Det har været diskuteret i hvilket omfang eleven skal citere på spansk. Der bør citeres, da det er den mest oplagte måde at dokumentere læsning af spansksprogede tekster på, og det skal gøres i et omfang, så eleven dokumenterer at have læst og forholdt sig til det spanske tekstmateriale. En opgave med spansk som hovedfag er baseret på et større tekstmateriale end når faget ikke er hovedfag. Det betyder naturligvis også at omfanget af citater er større når spansk er hovedfag. Det altoverskyggende problem er altså, at der i mange opgaver mangler spansksproget tekstmateriale.

8 Lene Kirk-Sørensen Fagkonsulent i spansk August 2008

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Anette Lind September 2008 1 Succeskriterier Forankring i studieretningen Spil eller samspil? Samarbejde mellem vejlederne Undgå krampagtig tværfaglighed September 2008 2 Kriterier

Læs mere

Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, stx

Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, stx Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, stx 1. Indledning Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombination var spansk og historie, men der var

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau E-learning Eksaminator VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 10 Holstebro

Læs mere

Studieretningsprojektet SRP

Studieretningsprojektet SRP Studieretningsprojektet SRP Samspilskursus november 2008 Fagene ifølge læreplanen - 1 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau E-learning Eksaminator VUC

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Roskilde

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Præsentation af studieretningsprojektet

Præsentation af studieretningsprojektet Præsentation af studieretningsprojektet Susan Mose, Fagkonsulent i dansk kronen på værket i en trefaset progression 1.g eller 2.g 2.g 3.g Opgave i dansk og/eller historie Besvarelsen udarbejdes i tilknytning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Rikke Camilla Apel SpA32-11

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Anne-Grethe

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse.

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Spansk A Søren Risum Hold h1spa2a51 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk

Læs mere

Eksempler på SRP-opgaveformuleringer Spansk på VG, 2011

Eksempler på SRP-opgaveformuleringer Spansk på VG, 2011 Eksempler på SRP-opgaveformuleringer Spansk på VG, 2011 A) Eksempler indenfor fagkombinationen Engelsk A og Spansk A: Kvindebilleder i USA og Mexico Primærlitteratur: Engelsk: Fannie Flagg: Fried Green

Læs mere

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 Lodtrækning om område i klasserne 13. april Valg af opgaveformulering 22. maj

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ

Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Netbrev om SRP afsætning VØ IØ Indhold Hvorfor dette netbrev?... 2 SRP med udgangspunkt i emner eller temaer... 2 International økonomi fagets særtræk i SRP... 4 Virksomhedsøkonomi fagets særtræk i SRP...

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold august 2009-juni 2012 ZBC, Vordingborg Afd. Hhx Spansk

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Dansk Hold: 11 Lærer: Annelise Kjærsgaard Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer 32-34 analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojektet. Bjørn Grøn Fagligt samspil Efterår 2007

Studieretningsprojektet. Bjørn Grøn Fagligt samspil Efterår 2007 Studieretningsprojektet Bjørn Grøn Fagligt samspil Efterår 2007 Bekendtgørelsen 29. Studieretningsprojektet skrives i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau,

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/12 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Spansk A Pia Augustesen

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Spansk B, valgfag 2. hf, VUC Vest Esbjerg. Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Spansk B Gro Birkeland Nielsen 12SP0B12

Læs mere

Råd og vink til SRP og SSO

Råd og vink til SRP og SSO Råd og vink til SRP og SSO Af Anne Bang Larsen, ansat på Svendborg Gymnasium og regionalsekretær på Fyn, og Signe Elise Bro, ansat på Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen for gymnasiet

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Spansk A Annelise Kristensen (AK) 3c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Inge

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Spansk A Elmar Tauber Spansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Spansk A Lise Skovmand

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 (d.d. er 1.maj 2012) Institution ZBC, Vordingborg afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet og ungdomsliv/ tekster Uge 32-37 38 Eleven kan styre og betydning I kontekst. Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere