Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx"

Transkript

1 Evaluering Studieretningsprojektet i spansk 2008, hhx 1. Indledning Spansk indgik i mange studieretningsprojekter (SRP) i hele landet. Den mest populære fagkombination var spansk og dansk/engelsk, men der var også mange opgaver sammen med fagene afsætning og international økonomi. Dette er ikke en udtømmende evaluering af SRP med spansk, men et forsøg på at fremhæve nogle at de væsentlige problemstillinger. Evalueringen er baseret på de opgaveformuleringer og kommentarer, som (meget få) censorer i spansk har indsendt. En af problemstillingerne var at studieretningsfagene suppleret med dansk og engelsk skulle finde ud af at samarbejde om denne opgavetype og skrive en opgaveformulering i fællesskab. Der har naturligvis givet anledning til en del diskussioner rundt omkring på skolerne, og det er mundet ud i en del heldige og enkelte mindre heldige opgaveformuleringer. Dem er der nogle kommenterede eksempler på i denne evaluering, som forhåbentlig kan hjælpe til gøre processen lidt enklere næste skoleår. 2. Krav til studieretningsprojekter med spansk Når spansk indgår i et studieretningsprojekt, skal der anvendes spansksproget kildemateriale, jf. 2.6 i bekendtgørelsens bilag 6: Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog. De spansksprogede kilder skal have et omfang og en tyngde i opgaven, der muliggør en evaluering i forhold til de spanskfaglige mål. Kilderne kan være litterære tekster, fx romanuddrag, der belyser en bestemt problemstilling, og det kan være ikke-litterære tekster, der giver mulighed for sagprosarelateret tekstarbejde. Der citeres fra de spansksprogede kilder, og citaterne skrives på spansk. Citaterne skal være centrale for analysen af tekstens problemstilling og være kommenterede. Antallet af citater afhænger af karakteren af den enkelte opgave samt af det, der dokumenteres. 3. Eksempler på opgaveformuleringer med kommentarer Det skal for en god ordens skyld præciseres at kommentarerne til opgaveformuleringerne kun er baseret på den spanskfaglige vinkel. Der er heller ikke taget stilling til hvilke(t) fag, der er hovedfag, eller på hvilket niveau fagene indgår. Spansk dansk Der ønskes en kort præsentation af maleren Frida Kahlo og hendes kunstneriske produktion.

2 Der ønskes en billedanalyse af følgende tre malerier La columna rota, Los 100 piquitos og El abrazo de amor. Redegør for de selvbiografiske henholdsvis surrealistiske træk i Frida Kahlos værker og diskuter sammenhængen imellem disse to udtryksformer. Der mangler spansksproget materiale, billedanalyse opfylder ikke kravene. Der ønskes en beskrivelse af Pedro Almodóvar som filmskaber, herunder de særlige filmiske virkemidler, han gør brug af i sine film. Der ønskes endvidere en analyse af filmen Volver, med udgangspunkt i en begrundet anvendelse af relevant(e) model(ler) til medieanalyse. Vurder hvorvidt Volver er en typisk Almodóvar film, og om den kan passes ind i en almindelig filmanalysemodel. Udmærket opgaveformulering, men der mangler tekstmateriale på spansk, i dette tilfælde (uddrag af) drejebogen til Volver. Giv en kort præsentation af forfatteren Isabel Allende og hendes litterære stil samt en redegørelse for de politiske forhold i Chile med særligt henblik på perioden før, under og efter Salvador Allende. Foretag en personkarakteristik af romanfigurerne Esteban Trueba, Alba og hendes kæreste Miguel og analyser deres respektive roller i forhold til den politiske og sociale udvikling. Endelig ønskes en vurdering af La casa de los espíritus som historisk/politisk roman og som et eksempel på magisk realisme. Udmærket opgaveformulering. Der ønskes en kort præsentation af Isabel Allende som forfatter og en redegørelse for fortællestilen magisk realisme. Endvidere ønskes der en sammenlignende analyse af novellerne Clarisa, La mujer del juez og El palacio imaginado med særligt fokus på novellernes mande- og kvindetyper samt Isabel Allendes syn på skæbne og kærlighed, som det kommer til udtryk i novellerne. Identificer eksempler på magisk realisme og vurder hvilken betydning, magisk realisme har for novellerne som helhed. Udmærket opgaveformulering. Overflødigt at bede om en redegørelse for magisk realisme. Der ønskes en redegørelse for de to fortællestile fantastik og magisk realisme med særligt henblik på forskelle og ligheder.

3 Endvidere ønskes der en sammenlignende analyse af Isabel Allendes noveller María la boba og Una venganza (Cuentos de Eva Luna) og Karen Blixens Skibsdrengens fortælling (Vintereventyr) og Aben (Syv fantastiske fortællinger) bl.a. med henblik på skæbnebegrebet. Diskuter hvorvidt der reelt er forskel på den måde, det overnaturlige optræder hos hhv. Isabel Allende og Karen Blixen. Udmærket opgaveformulering. Der ønskes en kort præsentation af forfatteren Isabel Allende samt en redegørelse for hendes særlige fortællestil, magisk realisme. Endvidere ønskes en analyse af novellerne Walimai, Si me tocaras el corazón og Ester Lucero, herunder en personkarakteristik af centrale personer fra hver novelle, bl.a. med henblik på kønsroller og skæbnens betydning. Identificer eksempler på magisk realisme og vurder hvilken betydning, magisk realisme har for novellerne som helhed. Udmærket opgaveformulering. Overflødigt at bede om en redegørelse for magisk realisme. Definér termerne publicidad online og página web. Foretag en analyse af de spanske hjemmesider for Zara, Mango, Camper og Desigual og evt. andre efter eget valg. Læg især vægt på layout, opsætning, funktioner, tekst, sprog og målgruppe. Sammenlign med danske hjemmesider for Rützou, Munthe plus simonsen og Ecco. Perspektivér analyserne til Edward Halls kulturteori med henblik på at vurdere, hvorvidt de spanske hjemmesider har et særligt spansk islæt og kan ses som et udtryk for spansk kultur og livsstil. Inddrag de vedlagte artikler. Ikke nødvendigt at nævne de danske web-adresser i opgavetitlen, de spanske bliver jo ikke angivet. En dejligt anderledes opgave. Spansk engelsk Redegør kort for den illegale indvandring fra Mexico til USA og analyser derefter udvalgte tekster på både spansk og engelsk med henblik på at afdække de problemer, som denne gruppe af indvandrere skaber både for USA og Mexico. Endelig bedes du diskutere fremtidsudsigterne for disse illegale Hispanics og vurdere i hvor høj grad, de kan integreres i det amerikanske samfund.

4 Udmærket opgaveformulering, oplagt og aktuelt emne for samarbejde mellem de to fag. Er den latinamerikanske befolkningsgruppe i USA på vej mod integration eller segregation? Der ønskes en generel beskrivelse af den latinamerikanske befolkningsgruppes forhold og vilkår i det moderne USA. Med udgangspunkt i udvalgte tekster på både spansk og engelsk ønskes en analyse af de kulturelle, sproglige, uddannelsesmæssige og livsstilsmæssige karakteristika. Endelig ønskes en vurdering af befolkningsgruppens betydning og status i USA i dag. Udmærket opgaveformulering. Det ville være en god idé at præcisere teksterne i opgaveformuleringen. Spansk afsætning Beskriv Ilse Jacobsens markedsføringsstrategi og marketingmix på det skandinaviske marked. Analyser det spanske marked for sko og tøj, med henblik på eksport eller åbning af egne butikker. Vurder hvorledes IJ skal tilrettelægge en markedsføringsstrategi for indgang på det spanske marked. Vurder IJ s forventede markedsposition på det spanske marked om 5 år. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Beskriv Mangos vækststrategi på det danske marked. Analyser Mangos placering, markedsføringsstrategi og konkurrenceforhold på det danske marked. Analyser det spanske marked for modetøj til unge, specifikt i relation til særlige lokale kulturtræk samt redegør for Mangos markedsføringsstrategi og markedsmæssige position på hjemmemarkedet (Spanien). Vurder i hvilken udstrækning Mango bør differentiere sin markedsføring i henholdsvis Spanien og Danmark. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Gør kort rede for Bestsellers internationalisering samt strategiske planlægning og position på det spanske marked.

5 Analyser relevante mikro- og makroforhold i relation til relevante målgrupper for Bestseller på det spanske marked og vurder hvilke muligheder og trusler Bestseller står overfor i Spanien. Diskuter og vurder Bestsellers indtrængningsstrategi og parametermiks på det spanske marked i relation til virksomhedens fremtidige position i Spanien. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Med udgangspunkt i virksomheden Randers Tegl ønskes en kort markedsanalyse af det spanske marked. Beskriv, analyser og vurder herefter hvordan virksomheden bør vælge målgruppe på det spanske marked. Afslutningsvis ønskes en vurdering af hvordan marketingmix et bør anvendes. Denne opgaveformulering lægger op til en ren afsætningsopgave. Der er ikke spansk tekstmateriale med og det er ikke muligt at evaluere de faglige mål i spansk. Spansk international økonomi Redegør kort for de økonomiske fordele i forbindelse med deltagelse i et frihandelsområde som Mercosur. Analyser dernæst udviklingen i den chilenske økonomi efter indgåelse af associeringsaftalen med Mercosur med udgangspunkt i Las potencias emergentes de América Latina og Integración económica y medio ambiente en América Latina. Inddrag sociale og kulturelle aspekter. Sammenlign til sidst med Mexicos situation i NAFTA. Udmærket og meget spanskfaglig. Kræver en dygtig elev. Redegør generelt for Cubas økonomi siden Redegør kort for forskellene på markedsog planøkonomi. Analyser hvordan planøkonomi under Castro har påvirket cubanernes levevilkår. Diskuter hvorfor nogle mennesker vælger at udvandre med udgangspunkt i teksten Una aventura loca. Vurder til sidst fremtidsperspektiverne for Cubas økonomi hvis der indføres markedsøkonomi. Udmærket opgaveformulering. Spansk fransk Der ønskes en redegørelse for terrororganisationen ETA. Der ønskes endvidere en analyse af årsager til organisationens dannelse og dens ideologi og handlinger.

6 Med udgangspunkt i den franske tekst Comuniqué de l ETA à l opion publique de France ønskes en vurdering af ETAs forhold til Frankrig. Den spanske del er utilstrækkelig, tekstmateriale præciseres. Giv en kort beskrivelse af henholdsvis Haiti og Mexico. Foretag en analyse af Haïti chérie med vægt på en beskrivelse af hovedpersonens levevilkår og livsbetingelser. Foretag desuden en analyse af teksterne Al otro lado og Somos latinos en the US med fokus på de menneskelige, sociale og politiske forhold. Foretag en sammenligning mellem den franske tekst og de to spanske tekster med hensyn til livsbetingelser. De to spanske titler er lærebøger, begge med spansk og dansk tekst og den ene også med engelsk. De spanske tekster burde udvælges på forhånd. Spansk kulturforståelse Den latinamerikanske befolkning i USA i dag. Der ønskes en redegørelse for immigrationsmønstret i immigrationen fra Latinamerika til USA i nyere tid. Foretag en analyse af i hvor høj grad den latinamerikanske befolkning er integreret i USA. Du kan blandt andet komme ind på kulturelle, sproglige, uddannelsesmæssige og livsstilsmæssige karakteristika. Diskuter, men udgangspunkt i vedlagte artikel: México y EEUU: la identidad transnacional, fordele og ulemper ved immigrationen set fra både USA s og Mexicos side. Vurder endelig den latinamerikanske befolkningsgruppes betydning i USA i dag. God opgaveformulering. Det er ikke hensigtsmæssigt at skrive kan, der kunne have stået du skal blandt andet komme ind på, og så kunne det have været nævnt 2-3 af de nævnte karakteristika Analyser katolicismens rolle for de unge i dagens Spanien set i lyset af demokratiseringsprocessen efter Francos fald i Hvorvidt kan man tale om at de unge holder fast i de traditionelle katolske værdier eller er blevet påvirket af de nye vestlige strømninger. Herefter ønskes en vurdering af katolicismens betydning i Spanien i dag. Der skal indgå tekstmateriale på spansk. Giv en beskrivelse af katolicismens udvikling, særlig de forhold der har haft indflydelse på den spanske kultur.

7 Analyser betydningen af at være katolik i den spanske kultur. Her ønskes der fokus på de forhold der har indflydelse på dagligdagen. Hvordan det har indflydelse på forskellige lag i kulturen. Endelig ønskes der en vurdering af katolicismens indflydelse i Spanien i dag, set i forhold til den kulturpåvirkning vi udsættes for. Der skal indgå tekstmateriale på spansk. 4. Bedømmelse Der var stort set enighed mellem censorerne til trods for de forskellige faglige briller, og censuren gav ikke anledning til de store problemer. Det er vigtigt at de to censorer kunne se deres fag og fagets faglige mål i opgaven, som nogle gange faldt i to afdelinger, en for hvert fag, men heldigvis også i mange tilfælde blev til enhed, hvor fagene smeltede sammen. Generelt havde alt for mange skoler ikke præciseret hvilke(t) fag der var hovedfag. Det bør fremgå klart af titelbladet, da det jo i et fag som spansk har betydning for mængden af de spansksprogede tekstmateriale og den måde det bearbejdes på. Endvidere er det vigtigt at det defineres forud for udarbejdelsen af opgaveformuleringen og ikke mindst er det væsentligt af hensyn til censor. Det største problem i spansk særlig i opgaver med afsætning og international økonomi er at de spanskfaglige mål ikke kommer i spil. I mange af opgaverne var der intet spansksproget tekstmateriale og dermed ingen citater, der kunne dokumentere læsningen af spanske tekster. Et SRP hvor tanken er at undersøge mulighederne for at afsætte et produkt på det spanske marked er ikke en opgave hvor spansk indgår! Det er heller ikke tilstrækkeligt at basere opgaven på billeder eller film, drejebogen skal være med og et billede ledsages af en tekst på spansk. Ved bedømmelse af besvarelser, hvori spansk indgår, bedømmes det, om eleven formår at tildele det fremmedsprogede kildemateriale en fyldestgørende rolle i besvarelsen i relation til de faglige mål i spansk. Der skal citeres relevant fra det fremmedsprogede kildemateriale, og citaterne skal kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Hvis fremmedsprog indgår i et studieretningsprojekt, og der ikke benyttes primært kildemateriale på de(t) pågældende fremmedsprog, er der tale om en utilfredsstillende besvarelse. 5. Konklusion Det anbefales at skrive det spanske tekstmateriale ind i opgaveformuleringen for på den måde at sikre, at eleven bruger det spanske tekstmateriale. Selvvalgt materiale er ikke en god idé, og det kan i værste fald føre til at eleven ikke inddrager tekstmateriale. Det har været diskuteret i hvilket omfang eleven skal citere på spansk. Der bør citeres, da det er den mest oplagte måde at dokumentere læsning af spansksprogede tekster på, og det skal gøres i et omfang, så eleven dokumenterer at have læst og forholdt sig til det spanske tekstmateriale. En opgave med spansk som hovedfag er baseret på et større tekstmateriale end når faget ikke er hovedfag. Det betyder naturligvis også at omfanget af citater er større når spansk er hovedfag. Det altoverskyggende problem er altså, at der i mange opgaver mangler spansksproget tekstmateriale.

8 Lene Kirk-Sørensen Fagkonsulent i spansk August 2008

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter Studieretningsprojekter Opgaveformuleringer med International Økonomi indsamlet december 2007 IØ ENGELSK... 2 IØ - SPANSK... 18 IØ ENGELSK - KULTURFORSTÅELSE... 18 IØ - PSYKOLOGI... 18 IØ - FINANSIERING...

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A

Projekt internet og eksamen. Faglig udredning for faget international økonomi A Projekt internet og eksamen Faglig udredning for faget international økonomi A Forord I forbindelse med projektet it og eksamen har en arbejdsgruppe gennemført en faglig udredning for hhx faget international

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere