Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Det talte ord gælder. Årsmøde hos Realkreditforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir. Det talte ord gælder. Årsmøde hos Realkreditforeningen"

Transkript

1 Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Årsmøde hos Realkreditforeningen Tid og sted: D. 29. marts kl i Operaen, Ekvipagemestervej 10.

2 [Indledning] Tak for invitationen. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn skulle have været her men er desværre forhindret i at komme. Derfor holder jeg talen i dag og det har jeg glædet mig til. Mødet i år holdes her i Operaens Takkelloft. Jeg har ladet mig fortælle, at Takkelloftet kaldes en black box på teaterfagsprog. Mange af os er vant til at tænke på en black box som noget, der er uigennemskueligt og uforklarligt. I teaterverdenen er black box derimod betegnelsen på et enkelt, men fleksibelt rum, som kan indrettes og bruges på forskellige måder. Jeg tror jeg foretrækker teaterverdenens brug af ordet. Og på samme måde som man kan flytte rundt på elementer i en black box og indrette sig som man ønsker så er vi også selv herre over hvordan

3 3 vi indretter os og hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. I dag vil jeg tale om krisehåndtering og det momentum for vigtige reformer på en lang række områder, som krisen har skabt. Det gælder ikke kun i den økonomiske politik men i høj grad også inden for den finansielle regulering. Reformer som også påvirker det danske realkreditsystem og mange af jer her i salen. [Konjunkturudviklingen] Det er en hektisk tid vi har været igennem finanskrise, økonomisk krise, statsgældskrise. Der har været fart på krisehåndteringen og på reformdagsordenen. Det er godt 2 måneder siden sidst jeg var ude og tale ved jeres bestyrelsesmøde [på Schæffergården]. Jeg ved ikke om I lægger mærke til det: men min stemme er nu roligere, tonelejet er

4 4 lidt dybere og der er plads til at tage en dyb indånding. Jeg kan godt mærke det. Der er kommet mere ro på. Men selv om det går bedre, er det for tidligt at sige at vi er ude af krisen. Som EU's økonomikommissær Olli Rehn sagde, har vi alle lært at maraton er et græsk ord. Og der udestår mange seje træk før vi med sikkerhed kan sige at vi er ude på den anden side af krisen. Men fokus er skiftet. Vigtige og svære beslutninger er blevet taget. Nu er tiden kommet til implementering og håndhævelse. Og det er mindst lige så vigtigt og er derfor sat øverst på det danske formandskabs dagsorden. Den vestlige verden befinder sig stadig i en vanskelig økonomisk situation og udsigterne er præget af stor usikkerhed. Men der er også kommet positive nyheder fra forskellige dele af verden.

5 5 Generelt kan man sige, at USA ser ud til at være på vej op, mens Europa ser ud til at være stabiliseret. Dette står i kontrast til situationen for bare 3-4 måneder siden, hvor der nærmest ingen ende var på de dårlige nyheder. Den internationale udvikling smitter naturligvis af på Danmark. Herhjemme fik forbrugertilliden et knæk sidste efterår, men de seneste måneder ser det igen ud til at gå den rigtige vej. Danmark nyder godt af stor finanspolitisk troværdighed, og det har bidraget til lave renter under finanskrisen til fordel for boligejere og virksomheder. Under finanskrisen er vi blevet regnet som en sikker havn blandt investorer, den status skal vi værne om. Med kickstarten og udbetalingerne af efterlønsbidrag i 2012 har regeringen tilrettelagt finanspolitikken, så den tilgodeser hensynet til at

6 6 understøtte den økonomiske aktivitet samtidig med, at troværdigheden fastholdes, og Danmark overholder EU-henstillingen om at forbedre de offentlige finanser med 1½ pct. frem mod Den europæiske gældskrise har om noget understreget vigtigheden af at føre en ansvarlig finanspolitik. Taber de finansielle markeder tilliden, så stryger renten op. Det ser ud som om foråret er ved at indfinde sig i dansk økonomi, de mørkeste skyer er forsvundet og vi forventer en lille vækst på ca. 1 pct. i år. [Inddæmning af den europæiske gældskrise] Tillid er alfa og omega for et dynamisk Europa i vækst. Man kan simpelthen ikke få ordentlig gang i væksten uden at genskabe tilliden til sund og holdbar økonomisk politik i EU. Det er på en måde ret forunderligt at tænke på, at abstrakte begreber som tro og tillid har så stor

7 7 indflydelse på noget så konkret og mærkbart som økonomi. Men faktum er bare, at de to begreber er helt afgørende for, at forbrugerne bruger penge og at virksomhederne investerer. Derfor står vi politikere med et stort ansvar i forhold til at styrke troværdigheden om og tilliden til en sund og holdbar økonomiske politik både på nationalt plan og i det fælles økonomiske samarbejde i EU. De kinesiske skrifttegn for krise er efter sigende sammensat af tegnene for fare og mulighed. Det er der en dybere sandhed i. Krisen har således også skabt mulighed for vigtige reformer. Ikke mindst i EU-samarbejdet. Styrket økonomisk samarbejde På EU-plan har vi vedtaget en stor reform af samarbejdet om sund økonomisk politik, det der på EUsk kaldes six-packen. Den omfatter dels en

8 8 styrkelse af de fælles finanspolitisk spilleregler i stabilitets- og vækstpagten og dels et nyt samarbejde om makroøkonomiske ubalancer. Det er nu en topprioritet for det danske EUformandskab at føre reformen ud i livet gennem et stærkt fokus på de nye reglers håndhævelse på EUniveau og implementering på nationalt niveau. Det nye samarbejde om makroøkonomiske ubalancer skal adressere udfordringer såsom konkurrenceevne- og betalingsbalanceproblemer m.v. Samarbejdet om makroubalancer er for første gang sat i værk i starten af 2012, og de røde lamper blinkede i denne omgang for 12 lande, herunder Danmark pga. forringet konkurrenceevne og høj privat bruttogæld. Jeg synes, at det her er vigtigt at få understreget, at de danske husholdninger, til trods for den høje bruttogæld, er ganske velkonsoliderede. Det skyldes, at vi i Danmark har et veludviklet

9 9 realkreditsystem og husholdningerne har store formuer i form af boliger, finansiel opsparing og pensionsordninger. Rapporten fra EU fører til en dybdegående analyse, men ikke nødvendigvis videre skridt i form af fx konkrete henstillinger til Danmark. Så selv om vi i udgangspunktet ikke umiddelbart ser udfordringer mht. danske husholdningers bruttogæld så er selve processen i EU hvor mulige ubalancer bliver identificeret og analyseret i dybden, noget vi kun kan støtte. Two-pack Det danske formandskabs hovedfokus er som sagt på at føre de allerede vedtagne reformer af det økonomiske samarbejde ud i livet. Herudover er vi i gang med at supplere med nogle ekstra regler for eurolandene, som igen på klassisk EU sk kaldes two-packen. De skal yderligere styrke budgetdisciplinen blandt eurolandene og skærpe overvågningen af lande i

10 10 finansieringsvanskeligheder. Vi sigter på at opnå en egentlig vedtagelse af two-packen under dansk formandskab. Implementeringsdagsorden Vi skal sikre en konsekvent håndhævelse af det fælles regelsæt, som er vedtaget. Ikke for reglernes skyld, men for at sikre at landene gennemfører den nødvendige finanspolitiske konsolidering og understøtter tilliden det er særlig vigtigt nu, hvor 23 ud af 27 lande har henstillinger, og hvor vi kæmper for at vinde markedernes tillid og komme ud af krisen. Finanspagt Aftalen om finanspagten, som blev underskrevet på det Europæiske Råd d. 2. marts, understreger, at finanspolitikken er landenes eget ansvar.

11 11 Man kan sige, at finanspagten tager reglerne hjem. Den kræver, at man indfører bindende regler om blandt andet budgetbalance i national lovgivning, som derefter skal overholdes af de respektive nationale regeringer. Aftalen og dens krav svarer til de mellemfristede mål i de gældende EU-regler og ligger på linje med grundlæggende principper i dansk økonomisk politik gennem mange år og under skiftende regeringer. Forskellen på de nye regler og de gældende regler er dels, at reglen om balance nu i højere grad er et krav, som skal efterleves i det enkelte år og ikke kun over en årrække, og dels at man netop skal tage reglerne hjem og skrive dem ind i national lov. Regeringen og et flertal i Folketinget mener, at deltagelse i finanspagten understøtter troværdigheden af den danske økonomiske politik.

12 12 Danmark er en lille, åben økonomi med fastkurspolitik overfor euroen og er dybt afhængig af markedernes tillid til en sund økonomisk politik. Derfor planlægger den danske regering at ratificere pagten hurtigst muligt og inden udgangen af året, og regeringen har allerede fået bred politisk opslutning til den nye budgetlov, som skal implementere finanspagtens krav. Med budgetloven indfører vi flerårige udgiftslofter for hhv. stat, kommuner og regioner og et helt nyt sæt spilleregler for den offentlige udgiftsstyring. Eurosamarbejdet Udover det styrkede økonomiske samarbejde, gennemfører Eurolandene en række tiltag, som bidrager til sundere offentlige finanser og styrket finansiel stabilitet i Europa.

13 13 Udvidet Firewall Lige nu diskuterer eurolandene om de skal styrke den såkaldte firewall det vil sige deres mekanismer for lån til lande med uholdbart høje renter og finansieringsvanskeligheder. Det drejer sig dels om den midlertidige mekanisme, EFSF, der har medfinansieret lån til Irland og Portugal, og dels den permanente mekanisme, ESM, der skal træde i kraft til sommer. Min vurdering er, at en styrkelse af udlånskapaciteten markant vil kunne bidrage til at understøtte tilliden og dermed styrke sandsynligheden for, at det ikke vil være nødvendigt at udlåne pengene. ECBs Rolle Den Europæiske Centralbank (ECB) har ydet et vigtigt bidrag til at få vendt den pressede situation på de finansielle markeder i kraft af sine 3-årige

14 14 likviditetstiltag, de såkaldte "Long Term Refinancing Operations", over for bankerne. De er med til at afhjælpe bankernes aktuelle finansieringsudfordringer, hvilket bidrager til at dæmpe det mest akutte pres på de finansielle markeder, og dermed undgå en vækstbremsende kreditklemme. Samtidig har tiltagene understøttet en reduktion af rentespændet på statsobligationer fra eurolandene (især for Italien og Spanien), selvom de på ingen måde er et substitut for landenes fortsatte konsoliderings- og reformindsats. Skat på finansielle transaktioner EU-kommissionen har også fremsat et forslag om en europæisk afgift på finansielle transaktioner, med nok en velklingende forkortelse FTT. Blandt nogle anses afgiften som et effektivt instrument til at sikre, at de finansielle institutioner yder et

15 15 rimeligt bidrag i lyset af krisen og bidrager til konsolideringen af landenes offentlige finanser og til at reducere såkaldt spekulativ adfærd på de finansielle markeder og forhindre fremtidige kriser En europæisk afgift på finansielle transaktioner er imidlertid problematisk og regeringen kan ikke støtte det foreliggende forslag. Der er en risiko for, at afgiften vil forårsage en udflytning af finansiel aktivitet ud af EU og dansk realkreditfinansiering kan blive påvirket i form af højere låneomkostninger for boligejere. Dertil kommer et relativt stort tab af arbejdspladser og økonomisk aktivitet. Der er andre skatter, f.eks. finansielle aktivitetsskatter, såsom den danske lønsumsafgift, som er mere effektive til at rejse et givent provenu. En FTT kan ikke ses uafhængigt af de andre og omfattende initiativer til regulering af den

16 16 finansielle sektor som vi er i gang med at forhandle og implementere. [Regulering af den finansielle sektor] [Internationale temaer] CRD IV, CRA III, Direktiv om afvikling og krisehåndtering Det har været nødvendigt at styrke reguleringen af den finansielle sektor både i EU og globalt. Der pågår et ambitiøst internationalt arbejde med at styrke den finansielle regulering, som også EUlandene deltager i og omfattes af. En stor del af den finansielle reguleringsdagsorden, som der arbejdes med i EU, udspringer af dette internationale arbejde. Det er afgørende, at den skærpede regulering, som vi nu er ved at indføre, ikke får utilsigtede konsekvenser for velfungerende nationale

17 17 forretningsmodeller som fx det danske realkreditsystem. Jeg lægger stor vægt på, at vi værner om kvaliteterne ved vores danske realkreditsystem, samtidig med at vi også er åbne over for justeringer for dels at tilpasse os den internationale udvikling, dels for at lære af vores erfaringer under krisen. Det er en høj prioritet for det danske EUformandskab at bidrage til fremdrift i de mange forslag på det finansielle område, som Kommissionen har fremsat det seneste år. De er nemlig med til at sikre grundlaget for et sundt finansielt system, som kan stå på egne ben, og som understøtter realøkonomien og minimerer risikoen for fremtidige finansielle kriser.

18 18 Under dansk formandskab er den vigtigste prioritet på det finansielle område at nå en aftale om kapitalkravsdirektivet eller CRD IV. Det er en udfordrende opgave, ikke blot på grund af størrelsen og kompleksiteten i forslaget, men også fordi der er tale om særdeles vigtige politiske sager i mange EU-lande. Det danske formandsskab har netop spillet ud med 3. kompromisforslag, og det er vores forventning, at der kan indgås en aftale i Rådet og forhåbentligt også med EU-Parlamentet i løbet af det danske formandskab. Som formandskabsland er der meget snævre grænser for at fremme egne nationale synspunkter under forhandlingerne. Det er derfor også tilfredsstillende, at vi i fællesskab her tænker jeg på de danske myndigheder og realkreditforeningerne sammen leverede en stor indsats inden formandskabet for at finde løsninger

19 19 for dansk realkredit allerede i Kommissionens forslag tilbage i sommeren Men indsatsen er ikke ovre endnu, der udestår fortsat vigtige beslutninger med stor betydning for dansk realkredit. Jeg er opmærksom på, at det især er de kommende nye likviditetssregler, der har stor betydning for dansk realkredit. Netop i forhold til likviditetsreglerne er der den udfordring, at Baselkomiteen arbejder parallelt med at revurdere deres anbefalinger til de nye likviditetsstandarder. I det danske kompromisforslag er udfordringen håndteret ved, at likviditetsreglerne først endeligt fastsættes i 2014, at det er Rådet og Parlamentet, der i den fælles beslutningsprocedure vedtager reglerne

20 20 at listen over aktiver, som overvåges med henblik på at kvalificere sig som likvide aktiver, er gjort bredere, og at kvalifikationen vil ske på baggrund af en række objektive likviditetskriterier, hvor danske realkreditobligationer vil indgå på lige fod med andre aktiver. Den seneste forordning om regulering af ratingbureauer (kaldet CRA III) fylder også en del i porteføljen af sager, som prioriteres højt under dansk formandskab. Både i EU og i Danmark er vi opmærksomme på betydningen af brugen af ratings i den finansielle regulering og det finansielle system generelt. Her tænker jeg særligt på de markedskonsekvenser, som en nedgradering kan få for et institut. Arbejdet med den finansielle regulering sigter blandt andet på at højne kvaliteten og troværdigheden af kreditvurderinger.

21 21 På det uformelle EU Økonomi- og finansministermøde fredag og lørdag skal jeg drøfte det kommende forslag om afvikling og krisehåndtering i den finansielle sektor med mine kollegaer i EU. Forslaget er ikke fremlagt endnu, men jeg forventer, at det vil indeholde en række instrumenter, som bl.a. kan bruges til at forebygge og håndtere fremtidige afviklinger af penge- og realkreditinstitutter. Det er et centralt forslag, der vil sætte retningen for den fremtidige krisehåndteringsramme, og hvor vi fra dansk side har en række er erfaringer, som vi kan bidrage med i de kommende forhandlinger. [Nationale temaer] Udviklingspakken Bankpakke V Til sidst nogle bemærkninger til et par temaer i den danske debat. Senest har regeringen indgået en bred

22 22 politisk aftale om en udviklingspakke den såkaldte Bankpakke V, der skal forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Udviklingspakken vil bl.a. kunne bidrage til en stabilisering af en række kreditinstitutter. Belåning af boliger i yderområder Herudover har der i den seneste tid været en diskussion af belåning af ejendomme til de danske yderområder. Jeg bliver naturligvis bekymret, når jeg hører om potentielle boligkøbere, der umiddelbart har fornuftige privatøkonomiske forhold, og alligevel ikke kan låne til deres drømmebolig i de danske yderområder. Det er derfor vigtigt, at der tages stilling til hver enkelt lånesag, og at institutterne ikke på forhånd udelukker visse geografiske områder fra at opnå lån. Jeg forstår, at institutterne også har tilkendegivet, at det er sådan det forholder sig.

23 23 Da jeg har tillid til, at realkreditinstitutterne som udgangspunkt ønsker at låne ud, afspejler et afslag desværre, at institutterne vurderer risikoen på lånet som værende for stor, fx fordi ejendommen kun vanskeligt kan sælges og der derfor ligger en udfordring i at skabe efterspørgsel efter boliger. Desværre er der ingen nemme løsninger på problemet. Gennem årtier er der sket en gradvis ændring i bosætningsmønsteret, hvor folk er flyttet fra landdistrikter til større byområder. Det skyldes ikke mindst, at arbejdspladserne i landdistrikterne er forsvundet og er blevet erstattet af nye og i øvrigt mere produktive job i byområderne, men også et ønske om nærhed til byområdernes forskellige offentlige og private tilbud spiller efter alt at dømme ind.

24 24 Mine ministerkollegaer, erhvervs- og vækstministeren, Ole Sohn og by, bolig og landdistriktsministeren Carsten Hansen drøfter for tiden, hvordan man sikrer at der forsat vil være interesse for at bosætte sig på de danske øer og landdistrikter. Sektorens svar på realkredittens udfordringer. Lad mig vende mig mod et andet aktuelt tema, nemlig jeres egne initiativer til justering af jeres udlånsvirksomhed. Siden boligpriserne toppede i 2007 har vi oplevet prisfald på ejendomsmarkedet på ca. 20 pct. frem til nu. Jeg tror, at vi alle ønsker et stabilt og sikkert realkreditmarked, som er gennemsigtigt for både

25 25 forbrugere og investorer, og uden voldsomme prisudsving. Der har i pressen været skabt uro om, at institutterne er ved at udvikle løsninger, der peger i hver sin retning, og at der derfor udkæmpes en magtkamp mellem institutterne. Lad mig understrege, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis der opstår usikkerhed om kvaliteten og gennemsigtigheden af danske realkreditobligationer. Det er derfor vigtigt, at vi også fremover bevarer en enighed om de grundlæggende elementer i det danske realkreditsystem. Stabil boligfinansiering, supplerende sikkerhed mv. Mine regeringskollegaer og jeg sætter pris på, at I deltager aktivt i vores forskellige arbejdsgrupper, som ser på realkredittens udfordringer og mulige

26 26 løsninger. Her tænker jeg blandt andet på arbejdsgruppen om supplerende sikkerhed og det projekt, som kører under Erhvervs- og Vækstministeriet om stabil boligfinansiering. Her ventes de første resultater i den kommende tid. Jeg ser frem til, at resultaterne kan give os et mere præcist kendskab til forholdene på boligmarkedet, herunder hvilke boligejere der har hvilke lån. Resultaterne vil indgå i regeringens vurdering af behovet for eventuel ny regulering. [Samlet budskab] Vi har de seneste 4 år været igennem et usædvanligt stort tilbageslag i dansk og international økonomi. Mange arbejdspladser er tabt. Vor fornemste opgave er at sikre indenfor de muligheder vi nu en gang har at vi indretter os så vi ikke havner i samme situation igen.

27 27 Vi har alle en opgave i at sikre kvaliteterne ved det danske realkreditsystem. Det vigtigt for mig og mine ministerkollegaer, at vi i fællesskab overvejer, hvordan vi kan opnå en større prisstabilitet på vores boligmarked. Uanset hvilke udfordringer realkreditten står over for, skal omverdenen vide, at det danske realkreditsystem bygger på nogle gennemsigtige og robuste principper, som skaber sikkerhed hos både investorer og låntagere. Lad os sammen værne om det.

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K

Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholsmgade 10-12 DK 1216 København K Det talte ord gælder T + 45 7226 9000 F + 45 7226 9001 M im@im.dk W www.oim.dk Anledning: Finansrådets årsmøde Tid og sted: Statens

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Og økonomiske udsigter, som er blevet nedjusteret løbende.

Og økonomiske udsigter, som er blevet nedjusteret løbende. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Beslutningstagere i den finansielle sektor, bankdirektører, organisationer, centrale politikere, nationalbankdirektør Nils Bernstein og pressen. Finansrådets

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Finanspolitikken til grænsen

Finanspolitikken til grænsen Finanspolitikken til grænsen John Smidt Direktør, Det Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk DJØF debat 3. marts 2015 Agenda Kort om de finanspolitiske rammer Baggrunden -EU og i Danmark Vurdering af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet

Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet S429 - D12703 16. april 2010 Nyhed til hjemmesiden Realkreditrådet svarer på EU's forslag om nye likviditets- og kapitaldækningsregler Det danske realkreditsystem bliver stærkt svækket, hvis EU's forslag

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014

TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 TALE TIL REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] I forgårs kom der nye nationalregnskabstal. De viste, at økonomien alligevel ikke var i bakgear i 2. kvartal, men

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7 Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, 13.12.2008, 1. sektion, Side 7 Af finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) Statsministeren mødes i disse dage med sine kollegaer

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale på Realkreditrådets årsmøde 26. september 2012

Grundlag for erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale på Realkreditrådets årsmøde 26. september 2012 NOTAT 25. september 2012 12/06906-4 /sdt-dep Grundlag for erhvervs- og vækstminister Ole Sohns tale på Realkreditrådets årsmøde 26. september 2012 [Kun det talte ord gælder] [Indledning ] Tak for invitationen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 351 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Åbent samråd

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Nye internationale reglers betydning for dansk realkredit (Basel III / CRD IV)

Nye internationale reglers betydning for dansk realkredit (Basel III / CRD IV) Nye internationale reglers betydning for dansk realkredit (Basel III / CRD IV) De internationale anbefalinger til nye likviditets- og kapitaldækningsregler for banker og realkreditinstitutter vil føre

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DET TALTE ORD GÆLDER Verdensøkonomien er i fremgang. Opsvinget er forsigtigt, og selv om nøgletallene

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. MAJ 2015 KLOKKEN 12.00 Vismandsrapport indeholder denne gang fire kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering samt anbefalinger vedrørende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde torsdag den 29. marts 2012

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde torsdag den 29. marts 2012 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditforeningens årsmøde torsdag den 29. marts 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Tak for indbydelsen til at tale her i dag. Den globale

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv.

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv. 2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk 20. november 2009 Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk Gældskvoten i euroområdet har kurs mod 100% af BNP Men gælden stiger også hastigt i USA og Storbritannien Stabilitets- og Vækstpagten

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER. 7. april 2016

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER. 7. april 2016 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 7. april 2016 Tak for invitationen til at tale ved jeres årsmøde. Jeg vil i dag fokusere på betydningen

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir N O T A T 22. november 2016 Kontakt Martin Kjeldsen-Kragh Direkte +45 3370 1110 mkk@realkreditforeningen.dk Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir Finansrådets og Realkreditforeningens bemærkninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2012

Dansk Økonomi Forår 2012 Dansk Økonomi Forår 2012 Danish Economy Spring 2012 English Summary Konjunkturvurdering Den europæiske statsgældskrise Langsigtede finanspolitiske udfordringer INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt 31. marts 2011 Notat vedr. indikatorer og scoreboard om overvågningen af makroøkonomiske ubalancer Resumé Som led i drøftelserne af den igangværende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere