Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk"

Transkript

1 NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer opfattes som så sikre, at de er gået helt fri. I de seneste måneder har de finansielle markeder været præget af nervøsitet og uro med afsæt i den store og voksende statsgæld i mange lande. Særlig situationen i Grækenland har været alvorlig. Usikkerheden omkring den europæiske statsgældssituation medførte faldende aktiekurser på grund af frygt for, at tab på statsobligationer ville give fornyede tab og solvensproblemer i den finansielle sektor og måske endnu et økonomisk tilbageslag. Nogle aktiver var imidlertid helt upåvirkede af den finansielle uro. Dette gjaldt statsobligationer i lande, der ikke har større statsfinansielle problemer, fx Tyskland og Danmark. Det gjaldt desuden danske realkreditobligationer. Selv om investorerne vurderede, at der var risiko for nye problemer i den finansielle sektor i Europa og måske et fornyet tilbageslag, mente investorerne altså, at danske realkreditobligationer er så sikre, at de slet ikke ville blive påvirket af sådanne problemer. Danske statsobligationer giver normalt lidt højere rente end tyske, fordi investorerne fortsat mener, der er en lille sandsynlighed for, at kronen falder lidt i værdi over for euroen. Realkreditobligationer har igen en smule højere rente, typisk ca. en halv procent p.a. Sådan har det også været under den seneste tids uro, mens der under finanskrisen i efteråret 2008 skete en udvidelse af spændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer, og i øvrigt også mellem danske og tyske renter. Denne uro var ubetydelig sammenlignet med udviklingen på de fleste andre finansielle markeder, men dog mærkbar. Den aktuelle uro har slet ikke kunnet ses på markedet for danske realkreditobligationer, jf. figuren. Det skal bl.a. sammenholdes med, at også statsobligationer i fx Spanien blev

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 - JUNI 2010 påvirket svagt negativt af krisen, selv om statsgælden er mindre end i Tyskland. Mens finanskrisen stort set kunne mærkes på alle markeder, har den seneste uro kun påvirket aktiver, der med rimelighed kunne forventes at blive ramt i tilfælde af en misligholdelse eller statsbankerot i et eller flere lande. Dette gjaldt ikke danske realkreditobligationer, der snarere blev opfattet som en sikker pengeanbringelse i perioder med finansiel uro. Dansk realkredit upåvirket - rentespænd til tyske statsobligationer 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Græske statsobligationer Danske statsobligationer Spanske statsobligationer Danske realkreditobligationer Landbruget låner stadig penge Udlånet til landbruget er steget med 18 mia. kr. i 2009, hvilket for nogle kan være lidt overraskende, når man ofte hører, at erhvervet ikke låner penge i samme omfang som før finanskrisen.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 - JUNI 2010 Realkreditudlånet til landbrug har aldrig været større end nu, hvor der er udlån for 331 mia. kr. til landbrugserhvervet. Belåning i landbruget er kendetegnet ved, at hovedparten af landbrugets gæld er variabelt forrentet (ca. 69 pct.), og at denne låneform er vokset meget de senere år på grund af det lave renteniveau. "Realkreditten og bankerne låner samlet set flere penge til landbrugssektoren end nogensinde før. Der har været et lille fald på ca. 3 mia. kr. for banksektoren, men det er mere end opvejet af stigninger i realkreditudlån i de seneste år," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. "Det er værd at understrege, at landbruget er inde i en brydningstid, hvor erhvervet oplever lavere indtjening, men det er alligevel positivt, at der findes projekter og landbrug, som fortsat investerer og låner penge. Nogle landbrug har også fortsat friværdi, for de købte, da jordpriserne var lave, og netop de landmænd er i den gunstige situation, at de har mulighed for at låne med pant i ejendommen," konstaterer Karsten Beltoft. En stor andel af landbrugets belåning er i rentetilpasningslån i euro, der udgør ca. 46 pct. af den samlede belåning (både bank- og realkreditbelåning). Rentetilpasningslån i danske kroner udgør 23 pct., mens kun 13 pct. er placeret i fastforrentede lån. Banklånene udgør hen ved 18 pct. af den samlede lånemasse til landbruget. Udviklingen i rentetilpasningslån i euro, danske kroner, fastforrentede lån og banklån kan ses i figur 1. Figur 1: mia. kr. 350 Bank- og realkreditlån til landbruget % % M M04 14% 54% 11% 21% 2003M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M10 23% 46% 2010M M04 Banklån Fastforrentede lån Rentetilpasningslån i DKK Rentetilpasningslån i Euro

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 - JUNI 2010 "I perioden fra 2003 til 2010 har udlånet til landbruget ændret karakter. For små syv år siden var 54 pct. af landbrugets lån fastforrentede lån, men i dag er der fuldstændig vendt op og ned på det, da de færreste landmænd har et fastforrentet lån," fortæller Karsten Beltoft. "Den korte rente er historisk lav i Danmark og nærmer sig 1 pct., som er væsentligt under den lange rente på lige knap 5 pct. Den lave korte rente giver en håndsrækning til et trængt landbrug, som har været igennem et par magre år. Det er dog vigtigt, at driften i landbruget indrettes efter en noget højere rente, da den nuværende lave korte rente ikke varer evigt, men vil stige igen til et mere normalt leje, siger Karsten Beltoft. Forklaringer på fremgang i euro-udlån er bl.a.: I 2007 lancerede institutterne en række Euribor-produkter, hvor specielt landbruget udnyttede muligheden for lavere rente ved at optage lån i euro. Landbruget har tilpasset sig hurtigt, og renten har været lavere ved euro-lån end ved lån i danske kroner. Landbruget får landbrugsstøtte i euro og har stor samhandel med eurolande. Risikoen ved lån i udenlandsk valuta er minimeret for landbrugserhvervet, da en stor del af erhvervets aktiviteter er i euro-landene. Landbrugets fordeling af lån i euro, danske kroner, fastforrentede lån og banklån ultimo 2004 til april 2010 ses i figur 2, der viser, at realkreditudlånet i euro stort set altid har haft fremgang og man kan se, at det begyndte at tage fart i Fra 2007 og frem er eurolån steget med knap 100 mia. kr. i alt.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 - JUNI 2010 Figur 2: mia. kr. 350 Bank- og realkreditlån til landbruget Banklån Fastforrentede lån Rentetilpasningslån i DKK Rentetilpasningslån i Euro (april) OECD-analyse: Likviditetsregler er symptombehandling Økonomerne Adrian Blundell-Wignall og Paul Atkinson skriver i seneste udgave af OECD Journal bl.a., at Basel komitéens forslag til likviditetsregler er overflødige1. Reglerne har ved flere lejligheder været omtalt i Nyt fra Realkreditforeningen, idet de i deres nuværende form er særdeles problematiske for Danmark. Hovedsynspunktet er, at hvis man sikrer solvensen i den finansielle sektor, så behøver man ikke særskilte regler for likviditeten. I så fald vil der nemlig kun meget sjældent opstå likviditetsproblemer. Særskilte likviditetsregler risikerer at gøre mere skade end gavn, fordi de er overflødige, og fordi forsøget på at definere og regulere et vanskeligt definerbart begreb med paragraffer og skemaer kan have utilsigtede og uheldige virkninger. 1 Der er ikke tale om et officielt OECD-synspunkt. I så fald skulle alle medlemslandene være enige, og her er OECD næppe det rette forum, idet reglerne forhandles andetsteds.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 6 - JUNI 2010 Under finanskrisen løb mange banker ind i likviditetsproblemer, selv om de var solvente. Dele af de finansielle markeder stoppede helt med at fungere, og det skabte vanskeligheder mange steder. OECD-økonomerne påpeger imidlertid, at disse problemer skyldtes, at der opstod tvivl om bankernes solvens. Er der tvivl om en banks solvens, medfører det meget nemt vanskeligheder med likviditeten. Når egenkapitalen i en finansiel institution er relativt lille sammenholdt med aktivsiden, betyder selv et beskedent eller et moderat fald i aktivernes samlede værdi, at den bliver insolvent. På samme måde indebærer usikkerhed om værdien af aktiverne også usikkerhed om dens samlede solvens. I en situation med stor generel usikkerhed om aktivpriserne, og om hvem, der ejer hvilke aktiver, kan en sådan usikkerhed også ramme finansielle institutioner, hvis solvens der ellers ikke har været tvivl om. Endda selv hvis faktiske tab er af en størrelse, der slet ikke truer solvensen. At opstille regler for likviditeten ville, hævder Blundell-Wignall og Atkinson, være at forveksle årsag og virkning symptombehandling, populært sagt. Den egentlige årsag til de observerede likviditetsproblemer har været underkapitalisering. Dette problem er ikke længere så udpræget, og styrkelsen af kapitalen vil forsætte i takt med, at de internationale regler på området strammes, som der lægges op til. Hvis disse regler udformes hensigtsmæssigt, vil der ikke være behov for særskilte likviditetsregler. Blundell-Wignall og Atkinson hævder, at det også kan være meget vanskeligt at definere, præcis hvilke aktiver der er likvide, og hvilke der ikke er likvide. En opstilling af skarpe kriterier kan føre til prisforvridninger og skabe pludselige skift i investorinteressen og dermed ustabilitet, når et aktiv ændrer status i relation til reglerne. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Lad os få ro om dansk boligfinansiering

Lad os få ro om dansk boligfinansiering NR 3. DECEMBER 2009 Lad os få ro om dansk boligfinansiering SDO-lån er kommet for at blive; lad os derfor lægge SDO-diskussionerne bag os og få ro om den danske boligfinansieringsmodel. Da SDO-reglerne

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig

En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig NR. 7 SEPTEMBER 2012 En kvart million danskere overvejer at købe ny bolig Frem mod sommeren kom der tegn på bedring på boligmarkedet, og bedringen ser ud til at have bidt sig fast. Klart flere overvejer

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Den klassiske danske realkreditmodel

Den klassiske danske realkreditmodel Den klassiske danske realkreditmodel Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade 12 DK-1203 København K Telefon: +45 33 12 48 11 Fax +45 33 32 90 17 rkr@rkr.dk www.rkr.dk Indhold 1 Den klassiske danske realkreditmodel...

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER

DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER NOTAT DANSK NEJ TIL BANKUNIONEN KAN KOSTE MILLIARDER Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Bankunionen kan opfattes som en forsikringsordning, og når man tegner en

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere