Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond"

Transkript

1 Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond

2 2 Kolofon Indhold og design af: Innovation Lab A/S Vestergade 58 A+E 8000 Aarhus C CVR.: Forfatter: Anders Sahl Hansen, Senior Lab Agent, Innovation Lab

3 3 Indholdsfortegnelse Executive Summary... 4 Indledning... 5 Formål & Proces... 6 Produktafklaring og koncept for AudioMove med fokus på udviklingspotentialer... 7 Tidligere AudioMove- projekter... 7 Cases... 8 Gæsteperspektiv Potentielle kunder Potentielle internationale brugere Forretningsmodellen Scenarie#1: Ad Hoc- organisationen Scenarie#2: AudioMove et nyt fokus Perspektivering af scenarier Platform for dramaturgi/storytelling Gratis Applikationer Bruger- genererede fortællinger Scenarier Afsluttende konklusion Bilag Bilag 1: 7 udvalgte AudioMove 1.0- cases... 24

4 4 Executive Summary Kombinationen er unik et lignende koncept findes ikke Der er overvejende positive tilkendegivelser på hidtidige projekter og fra potentielle kunder på det nye AudioMove Scenarie#1 bruger hidtidige projekter som basis for et opdateret koncept Scenarie#2 fokuserer på 3 Segmenter: Education, Experience og Corporate AudioMove 2.0 kan være basis for en levedygtig forretningsmodel Ordforklaring I rapporten bruges udtrykket AudioMove eller AudioMove 1.0 om de hidtidige projekter under AudioMove, mens AudioMove 2.0 bruges om de nye koncepter og forretningsmuligheder udviklet under testprojekt Udvikling af forretningsmodel for AudioMove 2.0. Tekniske udtryk er forklaret eller uddybet i fodnoter hvor det er skønnet nødvendigt.

5 5 Indledning I en tid med stadigt stigende digitalisering, et komplekst mediebillede og udviklingshastigheder som aldrig set før, kræves der mere og mere af nye services for at bryde igennem og skabe levedygtige forretningsmodeller. Et produkt eller service kan skabe sig en markedsfordel ved hjælp af unik teknologi, en innovativ forretningsmodel eller ved at være først. Arbejdet med at udvikle en forretningsmodel for AudioMove baseret på research, interviews og konceptudvikling har påvist et potentiale for netop denne type service, hvor ny teknologi, levedygtig forretningscase og kort time- to- market mødes. Der er i rapporten lagt fokus på at flytte AudioMove fra et Ad Hoc- koncept til et selvstændigt og levedygtigt produkt og derfor er den forholdsvise vægtning af Aakjær- casen noget mindre og vil hovedsaligt fungere som forklarende eksempel for mere generelle konklusioner. Endvidere er der i forretningsscenarierne lagt vægt på udvikling af turistvinklen. Rapporten er inddelt så de to første kapitler, Produktafklaring og Gæsteperspektiv, opsummerer analysens resultater og læring, mens sidste kapitel præsenterer den udviklede forretningsmodels vigtigste dele baseret på læringen.

6 6 Formål & Proces Målet med at udvikle en forretningsmodel for AudioMove er at give ejerne og projektgruppen bag det mest oplyste og anvendelige grundlag for at skabe en levedygtig forretning. Formatet er en samlet og let tilgængelig digital rapport indeholdende en udviklet forretningsmodel for AudioMove som oplevelse og medie for formidling i en turismesammenhæng. Rapporten akkompagneres derfor af et slide deck indeholdende en række templates til det videre arbejde. Med udgangspunkt i den af projektejerne godkendte proces for opgaven, har Innovation Lab løbende indsamlet og analyseret informationer og præsenteret denne viden for projektgruppen så vidt muligt. Formålet har været at skabe en iterativ proces hvor viden fra interviews med potentielle kunder, brugere og research- findings kunne kobles med projektgruppens vidstrakte erfaring med AudioMove, teater- udvikling og helt specifikt Aakjær- casen. Udviklingsarbejdet er i høj grad baseret på hypoteser, læring fra hypotesetest og scenarier som AudioMove skal teste fremadrettet. Innovation Lab og Senior Lab Agent Anders Sahl Hansen har løbende samarbejdet og vidensdelt med Kvasi for at opnå størst mulig præcision i beskrivelserne af forretningspotentialet ift. de teknologiske muligheder. Mere specifikt har Kvasi og Innovation Lab haft møder og udviklingsdage samlet. Før den iterative proces blev kickstartet var et større research- arbejde gået forud. En del af researchen blev præsenteret i en workshop d. 30/5 med deltagelse af Mette- Marie Bitsch D Souza, Mette Bjærge, Torben Dahl, og Kvasi hvor gruppen koblede researchen med erfaring fra tidligere AudioMove- projekter. Herefter foretog Innovation Lab en række interviews med potentielle kunder indenfor de mest lovende segmenter som kort er opsummeret i kapitlet om Gæsteperspektivet.

7 7 Produktafklaring og koncept for AudioMove med fokus på udviklingspotentialer Herunder følger en opsummering af erfaringsindsamlingen foretaget via analyse af tidligere AudioMove- projekter, ekspertinterviews, case- analyser (inkl. Jenle) og udviklingsworkshops med projektgruppen bag AudioMove. Tidligere AudioMove- projekter Nedenstående overordnede findings og skema er baseret på en spørgeskema- undersøgelse og vidensindsamling hos projektgruppen under workshops afholdt under projektet. Generelt kan det konkluderes at konceptet bag AudioMove 1.0 har skabt indlevelse hos brugeren i oplevelsen og værdi for kunden bag, men har manglet konceptet til en levedygtig forretningsmodel til at tage over når projekterne sluttede. En analyse af 7 udvalgte AudioMove 1.0- cases viser (Se bilag 1): 1. Det gennemsnitlige antal brugere er mellem personer, overvejende turister, børnefamilier og skoler 2. I 6 ud af 7 cases er der anvendt QR- koder til at connecte brugerens device med tekst eller lyd. I et enkelt tilfælde er der anvendt MP3- afspillere. 3. De 7 udvalgte cases har haft en projektøkonomi på mellem DKK og DKK som i 5 cases stammer fra ansøgte projektmidler og i 2 cases er betalt direkte af kunden. 4. Kontakten mellem kunden og Katapult er skabt gennem netværk, hvor Katapult 4 gange har taget initiativet og kunden 3 gange. Ingen projekter er opstået via PR, kanvas- salg eller anden direkte markedsføring. Nedenfor følger en opsummering af de positive og negative oplevelser ved de 7 udvalgte AudioMove 1.0- cases set fra producentens synspunkt: Bering (Dramatiseret byvandring i Horsens om Vitus Bering) + Interaktion & fiktion integreret i virkeligheden virkede - Udlevering af tech & kompleks tekst virkede ikke ARLA ( Hvad tænker dyrene /Økofonen til Økodag) + En sjov oplevelse som startede hjemme via QR. Quiz. - Slog ikke den rigtige oplevelse. Skal forøge læring og underholdning. Forsvandt i mængden Hasle Bakker (Pensumrelevant undervisningsforløb som drama) + Relevant undervisning + interaktion + gyser var genialt. - Gammel mobilteknologi. Længden: 3 timer. Gullestrup (Kampen om Gullestrups Sjæl drama henvendt til unge) + Integration med omgivelser. God tekst udviklet med lokale beboere. - Manglende vedligeholdelse fra kunde. Limfjorden ( Nøglen til livet drama henvendt til børn) + Oplevelse uden fysisk guide. Flere fortællinger. - MP3- afspillere begrænsede oplevelse.

8 8 Vikingedrama (Hikuins Blodhævn) + Realistisk integration mellem fortid og nutid + augmented reality (1000 år siden). - For langt drama. KMD/SFO (Give KMD indblik i en SFO s dagligdag) + Empatisk indlevelse i et andet erhvervsdomæne via personskildringer. KMD- folk kunne opleve 4 hverdage. RFID. - Manglende proaktivitet fra kunde ift. forretningsudvikling. Svært at finde testbrugere. Læring Overordnet har dramaet og integrationen i det fysiske miljø virket efter intentionen i de 7 udvalgte cases, mens den teknologiske side i varierende grad har haft mangler som har begrænset brugeroplevelsen. Vedligeholdelse, fortsat udvikling og forretningen bag har været afhængige af kunden og er derfor blevet misligholdt. De positive oplevelser er bibeholdt i konceptet gennem Sally Altschulers drama, mens en opdatering af teknologien og udvikling af en levedygtig forretningsmodel vil mitigere effekten af de negative oplevelser og skabe et nyt afsæt for AudioMove 2.0. Cases Som en del af researchen har Innovation Lab analyseret internationale cases hvor koncepter lig AudioMove er udviklet og implementeret. Målet har været at finde de bedste anvendelser af kontekst- og afstandsbevidste teknologier 1 som har givet omtale internationalt. I løbet af ekspertinterviews og interviews med potentielle kunder er scopet på researchen blevet justeret ift. de segmenter og industrier som udviste størst interesse for AudioMove 2.0. Endvidere var Innovation Lab med på en behind- the- scenes- tour på Jenle, som kort er opsummeret nedenfor, for at indsamle case- specifik. Tulpenland En destinations- App i Tulpenland s forlystelsespark (Tulipan- park) hvor quizzer og præmier (integreret med Apple s Passbook 2 ) er linket til tourguides og kontekst- relevant audio, video og tekst. Rubens Huis Applikation der anvendes fra udleverede tablets på museum i Antwerpen. Tourguide med Augmented Reality- lag på malerier og bygninger som eks. Hvem er personen på billedet? - quiz. Find maleriet- jagt. Teknikken bag malerierne afsløret via røntgen- view. Malerier kalder på brugere. Der kan vælges præ- definerede ruter ud fra interesser som eks. historie og maleteknik. 1 Eks. Beacons, GPS, NFC 2 ios- applikation til iphone hvor brugere kan gemme kuponer, boarding- kort, 2 ios- applikation til iphone hvor brugere kan gemme kuponer, boarding- kort, eventbilletter, og oplysninger til betalingskort.

9 9 MLB Stadion- app En applikation udviklet af Major League Baseball som kan skræddersys til stadions. Historik om stadions og tidligere kampe. Genkendelse af førstegangs- besøgende med start- tilbud og information. Viser mest direkte rute til dit sæde. Tilpassede reklamer på stadion. Loyalitetsbonusser når man har købt samme genstand flere gange eller besøgt samme stand. CES Skattejagt Skattejagts- applikation på forbruger- teknologimessen CES hvor de første 3 brugere som fandt alle beacons og opnåede alle badges fik specielle præmier. Baggrunden for udviklingen var et behov for at flere gæster besøgte større dele af messen delvist for at undgå kø ved standene hos de store brands, delvist for messegæster fik set mere af området og for at få større viden om gæsternes færden og præferencer på messen. Læring Det har ikke været muligt at finde tal på antal brugere, brugertilfredshed, og kundetilfredshed fra udviklerne eller kunderne bag de 4 apps. Artikler og markedsføring af applikationerne viser en stor interesse for dem fra internationale medier da de er først eller tæt- på først i deres respektive lande og industrier. En lignende effekt ville man kunne forvente for AudioMove. Der er tænkt mange spændende anvendelser af Beacons som nærhed- og kontekstbevidst teknologi, dog er det kun Rubenshuis og MLB Stadion App som gør brug af decideret historiefortælling, mens Tulpenland og CES fokuserer på konkurrencer som brugsmotivation. Fremtidige test i de udvalgte segmenter (Se sidste kapitel) bør undersøge hvorvidt historie- fortælling som i Jenle- casen er nødvendig for at skabe den rette oplevelse. Jenle Geografisk er Jenle placeret nord for Skive, idyllisk med udsigt til Limfjorden. Stedet emmer af Jeppe og Nanna Aakjærs historie og har i Aakjærselskabets formand Henning Linderoth en stærk ambassadør. En guidet rundvisning indenfor i de historiske lokaler indrettet som museum og naturen udenfor viser hvor mange vinkler Aakjær antog i sit arbejde: anti- militarisme, naturens indflydelse på mennesket og vice versa, at antage et nyt syn på Verden, kvinders stemmeret, demokrati og vigtigheden af debat og samtale, Aakjær som A- menneske osv. Alle vinkler som i dag bruges og kan udvikles af Jenle til at skabe ny forretning gennem AudioMove- app en, specielt med henblik på at markedsføre sig overfor turister og ikke- Aakjær- kendere. Hertil kommer Jenle- festen som er et årligt kulturarrangement på stedet hvor politikerne, kulturpersonligheder og musikere debatterer og underholder de knap gæster. Jenle og Aakjærselskabet når dertil ud gennem de 8-9 årlige nyhedsbreve som modtages af mennesker, gennem bogmessen (promovering af Aakjær- selskabets udgivelser) som gns. har besøgende og gennem ca. 30 årlige foredrag om Aakjær. Selve Jenle har gns besøgende årligt (heraf gennem Aakjær- arrangementer), som hovedsaligt består af gymnasie- studerende og Aakjær- interesserede i +50 år- segmentet. Jenle er p.t. sponsoreret

10 10 af Thise- mejerierne og nævner i markedsføringsmateriale at gæster til Jenle kan besøge Hancock- bryggerierne på vejen til stedet dvs. at der allerede arbejdes med lokale men nationalt kendte brands. Læring fra Jenle- case & forretningsmuligheder Jenle har et dedikeret følgeskab og kan med fordel promovere AudioMove- dramaet som et add- on til oplevelsen af Aakjær til eksisterende gæster i nyhedsbreve, og markedsføre AudioMove som et helt nyt lærings- og fordybelses værktøj til undervisnings- segmentet. Endvidere vil en indsats bestående af foldere med beskrivelse af AudioMove 2.0 hos lokale sommershusudlejere og overnatningsudbydere gerne med et fee- split på billetten inkl. AudioMove som incitament. Denne indsats kan med fordel kickstartes med en demo- aften på Jenle hvor potentielle samarbejdspartnere tester oplevelsen og informeres om mulighederne i at blive sponsor eller markedsført på Jenle. Jenle kan vha. AudioMove i samarbejde med sponsorer og kunder fremstå som et digitalt opdateret knudepunkt der binder egnens styrkepositioner i form af brands sammen og skaber tråde herud. Jenle bør endvidere dyrke muligheden for et udvidet samarbejde med større lokale brands som Thise, Hancock Bryggerierne, Eskær o.l. hvor eks. Aakjærs natursyn kan bruges i selve dramaet før, under og efter oplevelsen til at øge interessen i netop de brands. Fordelen ved AudioMove ligger i det digitale univers (såfremt egen telefon anvendes) og opsamling af gæste- information hvor gæsten på Jenle på parkeringspladsen ved ankomst eller afgang kan notificeres om rabatter hos samarbejdspartnerne. Dette kan testes i en 3 måneders prøveperiode hvor de afledte effekter (mersalg af produkter fra samarbejdspartnere til eksisterende gæster, nye gæster/segmenter, Jenle- gæstebesøg hos samarbejdspartnere) måles. Resultaterne kan herefter bruges til at udvide og videreudvikle samarbejdet. Før: Som der allerede tænkes i nu med fokus på Thise og Hancock når gæsten er på vej. Alternativt foreslå en rute på vej til Jenle med besøg hos samarbejdspartnerne som inkluderet i billetten. Under: Fokus på natursynet under lytning af dramaet kobles med information om fokus på økologi hos de udvalgte brands. Efter: Besøg hos samarbejdspartnere med rabat. Notifikation til gæster om kommende Jenle- arrangementer og eksklusive produkt- releases hos samarbejdspartnere.

11 11 Gæsteperspektiv Da deadline for rapportaflevering ligger før test af AudioMove- mock up på Jenle er gæsteperspektivet belyst via mindre koncept- præsentationer og interviews med potentielle nationale kunder og pop up guerilla- interviews 3 med potentielle brugere internationalt inkl. Målgruppebeskrivelser 4. De nationale brugere testes d.4/9 på Jenle med AudioMove- mock up applikationen. Det er vigtigt at pointere forskellen på kunder og brugere af AudioMove 2.0. Kunder anses for at være potentielle købere af AudioMove 2.0- konceptet mens brugere er kundernes kunder (Se sidste kapitel for uddybelse af segmentering). Potentielle kunder Koncept- test og interviews med potentielle kunder er udført med henblik på at belyse om AudioMove 2.0 som koncept kan løse kundens udfordringer og den umiddelbart oplevede værdi af konceptet. Arbejdet med potentielle kunder skal udvides når AudioMove 2.0 har opdateret case- materiale inkl. kundeudsagn og beskrivelser. Testen er foretaget ved fysiske interviews og via mail med opfølgende samtaler. Der er foretaget to interviews med fokus på at undersøge hvilke konkrete problemer AudioMove 2.0 kan løse ift. corporate events og to interviews med fokus på udfordringer ved turismeudvikling. Cecil Frederiksen, Creative Concept Developer, Martin Martin by Harman er verdensleder indenfor dynamiske lyssystemer til underholdning, events, arkitektur og den kommercielle sektor. Martin repræsenterer en mulig aftager af AudioMove til stande på egne messer og som forhandler af AudioMove som add- on til egne konceptløsninger. Martin arbejder i høj grad med at digitalisere og levendegøre deres markedsføring, specielt på de to årlige messer i Tyskland og USA. Her så respondenten specielt AudioMove som en muligt værktøj til at mindske kødannelser ved messestandene ved at give messegæsten en oplevelse af at møde en Martin- ekspert virtuelt. Endvidere var der perspektiver i at skabe opmærksomhed og kontakt til gæsterne før og efter messerne en kobling AudioMove kunne facilitere gennem applikationen med et interessant drama. Jacob Agertoft, Marketing Manager, Digital Games Marketing Et job som marketing manager for LEGO s Digital Games Marketing indebærer en række udfordringer ift. planlægning af events som LEGOWorld, messestande og konferencer. Specielt forventer LEGO s kunder newness og de vil overraskes, hurtig information om Interaktion med produkterne (hvordan skal man styre det?) og Hvilke produkter skal der fokuseres på (vurderes ofte ift. målgruppen for eventen). Såfremt AudioMove kan skabe et overraskende drama med 3 Spørgeguide og koncepttest foretaget på forbipasserende internationale turister hos Innovation Lab, Vestergade 58, Aarhus. 4 digitalisering/maalgrupper/maalgruppebeskrivelser.aspx

12 12 udgangspunkt i LEGO s digitale eller tegnefilm- /filmbaserede universer som samtidig giver LEGO information hvilke produkter brugerne viser størst interesse for, så ville det opleves som en reel værdi. Endvidere er LEGO helt konkret ved at opføre LEGO House i Billund som er et Hands- on, Minds- on experience center hvor AudioMove kunne skabe et drama til turen rundt i Billund på vej mod LEGO House. Anne- Mette Knattrup, Turistchef i Randers Som turistchef i Randers er den største udfordring at der er mange forskellige interessenter og mange forskellige målgrupper., men samtidig er ambitionen at være dér hvor gæsten er med de relevante budskaber på rette tid. Den første udfordring får AudioMove svært ved at løse, set i lyset af den tids- og omkostningsmæssige investering applikationsudvikling og et drama kræver, medmindre der findes en ressource- lav løsning herpå. Men opgaven med at være hvor gæsten er med relevante budskaber på rette tid flugter præcist med AudioMove og den nærheds- og kontekstbevidste teknologiske ambition. AudioMove kan med dramaet skabe relevans gennem indlevelse og et realtidsopdateret digitalt univers. Nikolai Milman, Marketing- og Eventmanager, Tivoli Friheden Udviklingsfasen er den vanskeligste når man spørger gæsterne hvad de vil have da svaret ikke er det som skaber den største oplevelse for gæsterne. Vi vil nemlig som forbruger gerne opleve noget nyt. Dette gør herefter markedsføringen kompleks. Vi skal fortælle om noget som gæsterne ikke har set før eller prøvet. Endvidere skal dette gøres så vi skaber forventning og et ønske om at prøve det nye. Endvidere Udfordingen er dog at hos os er fælleskab i besøget som er væsenligt [sic]. Derfor skal AudioMove beviseligt kunne hjælpe markedsføringen af Tivoli Friheden med at skabe forventning om den rigtige oplevelse en oplevelse og forventningsopbygning som kan deles med venner og familie. Med et stærkt koncept- og dramaudviklings- team bag AudioMove kan denne opgave løses ved eks. at skabe forventning op til afsløringen af en ny attraktion eller event hos Tivoli Friheden. Læring Den primære take away fra interviews med potentielle kunder er at de alle har konkrete problemer som AudioMove 2.0- konceptet kan løse ift. oplevelser og markedsføring. Den samlende faktor for de 4 interviews er et behov for at skabe sammenhæng før, under og efter oplevelsen derfor behøver AudioMove 2.0 ikke udelukkende markedsføres som et drama der opleves, men et værktøj der løser problemer for kunder. Endvidere nævnes det i alle 4 interviews at det unikke og spændende ved AudioMove er kombinationen af dramaturgi, nærheds- og kontekstbevidst teknologi og forretningsvinklen (direkte afledte effekter eller gennem information om brugeradfærd). Hver især eller koblet parvis vurderes nyhedsværdien ikke specielt stor.

13 13 Potentielle internationale brugere Hovedparten af de adspurgte internationale turister Innovation Lab har talt med ønskede at være anonyme, men var årige spanske, engelske og tyske cruise- turister. Cruise- turister modtager kort introduktion til Aarhus ved ankomst på havnen i Balticagade og et bykort med attraktioner plottet ind, information om hvor de kan finde Aarhus- apps på websitet 5, hvor de kan opsøge information på Info Spots 6 og overlades herefter til sig selv eller guides som fortæller om byen og dens seværdigheder. Adspurgt gav flere udtryk for at de gerne ville prøve nye måder at opleve byen på. Her har AudioMove 2.0 en mulighed for at skabe en væsentligt forbedret opfattelse af byen og en anderledes og delbar oplevelse. Med AudioMove 2.0 forventes det at der kræves en vis teknologisk nysgerrighed og eventyrlyst hos brugeren for at skabe den nødvendige interesse. Derfor anses de tyske målgrupper Det Gode Liv, Foodies, og De Selvbevidste, Det Gode Liv og Foodies i Norge og Familier på Eventyr fra Holland, som alle kendetegnes ved en eventyrlyst ift. kulinariske, kulturelle og historiske oplevelser samtidig med at de orienterer sig bredt ift. ny teknologi og sociale medier. Markedsføring af AudioMove 2.0 overfor disse målgrupper vil medføre en stor omkostning som indledningsvis vil påfalde de AudioMove- kunder der ønsker at nå målgrupperne. AudioMove 2.0 kan med virale videoer som et prisbilligt forsøg på at skabe awareness om konceptet nå internationale turister inden de kommer til Danmark. AudioMove 2.0 kan endvidere veksle interessen fra en succesfuld international viral kampagne til national markedsføring ved at bruge antal likes eller views i et salgsmateriale. Et scenarie kunne være en målrettet viral kampagne mod Foodies i flere lande og herefter bruge opmærksomheden og den sociale kapital til at markedsføre AudioMove 2.0 overfor byer med særligt gastronomisk fokus, events som Food Festival 7 eller organisationer som Nordic Food Lab 8. Denne markedsøvelse kan foretages på andre segmenter som eksempelvis målgrupperne der prioriterer fysiske udfoldelser, kulturelle eller historiske oplevelser højt. Læring Der er en stor risiko og indsats forbundet med at målrette AudioMove 2.0 til et internationalt publikum i de indledende faser. International markedsføring skal derfor indledningsvis være prioriteret under et nationalt fokus. Der er dog med al tydelighed et behov hos de ovennævnte målgrupper ift. oplevelser som AudioMove 2.0 kan tilfredsstille. Endvidere kan det tilføjes at højt forbrugende cruise- turister besøger Aarhus hvert eneste år et tal som forventes fordoblet frem mod 2017 gennem salgsarbejde fra Aarhus Havn og VisitAarhus 9. VisitAarhus anses i forvejen bannerfører på det digitale felt ift nar- du- er- i- aarhus aarhus- paa- charmetur- i- miami

14 14 markedsføring, informering og turismeudvikling og AudioMove 2.0 kunne skabe et add- on og muligvis reason- to go gennem udviklingen af en forretnings- vinklet city tour sammen med VisitAarhus og Aarhus Havn.

15 15 Forretningsmodellen Under analysen og udviklingen af forretningsmodellen for AudioMove 2.0 er Business Model Canvas anvendt som reference pga. værktøjets simple overblik og muligheden for hurtigt at beskrive flere modeller. Det bliver i dag anvendt i alle typer organisationer og industrier til at skabe langtidsholdbar forretningsudvikling. I det følgende beskrives to mulige scenarier for AudioMove 2.0 som en levedygtig forretningsmodel inkl. en perspektivering af fremtidige muligheder, herunder værdien i produktet, kundesegmenter, kanaler til kunden/budskab, partnerskaber, organisation og indtægter og omkostninger. Scenarie#1: Ad Hoc- organisationen Efter 10 år som ad hoc- projekt har AudioMove opnået en stor erfaring i at netværke sig til opgaver, afkode behovene på tværs af brancher og tilpasse konceptet. Den erfaring udnyttes i scenarie#1 hvor AudioMove i store træk fortsætter med den nuværende organisation med opdateret teknologi og markedsførings- materiale. I scenarie#1 tilpasser AudioMove konceptet til kunden. Værdi/Produktet AudioMove 2.0 baseres på en opdatering af teknologien så den overgår til at være applikationsbaseret til smartphones og tablets, dog med mulighed for at dramaet kan afspilles fra andre typer devices såfremt kunden ønsker det. Værdien i scenarie#1 er den totale tilpasning til kundens ønsker og behov kerneværdien er indlevelse gennem drama. Kundesegmenter AudioMove fokuserer i scenarie#1 på gensalg til tidligere kunder, nye kunder fra samme segment som tidligere: - Byvandringer for turistkontorer - Undervisningsdrama til folkeskoler/gymnasier - Produktudvikling og produktdrama til virksomheder Kanaler til kunden/budskab Med udgangspunkt i eksisterende cases designes generisk one- pager materiale som bruges til udsending i netværk og til mulige leads der opstår på baggrund af eks. PR for Jenle- casen. Endvidere opdateres websitet audiomove.org med budskabet, en kort produktvideo, nye cases og et månedligt nyhedsbrev suppleret af 1-2 ugentlige korte case- eller proces- relaterede videoer på Youtube, links på Facebook-, Twitter- og LinkedIn- profiler og billeder på Instagram. Indsatsen er målrettet et bredt publikum og kontrolleres fra gratis eller billige Social Media Dashboards som Hootsuite 10, Sprout Social 11 e.l. Hver anden måned afholdes et event hvor alle nyhedsbrevsmodtagere og andre interessenter inviteres til at afprøve AudioMove og høre om de mange 10 https://hootsuite.com/ 11

16 16 anvendelsesmuligheder. Endvidere kontaktes offentlige organisationer og virksomheder der matcher projektansøgninger gennem eksisterende netværk og research foretaget af AudioMove 2.0- organisationen. Budskabet: AudioMove giver indlevelse i kulinariske, historiske, og kulturelle oplevelser. AudioMove det kan jeg levende forestille mig One- pageren skal bestå af: Pressefoto Faktaboks Kontaktinfo 2 liniers beskrivelse af oplevelsen Partnerskaber Det forventes at det i ad hoc- organisationen er AudioMove selv som varetager administration, salgsarbejde og konceptudviklingen, mens en teknisk partner til udvikling af den kundespecifikke applikation findes per projekt vurderet efter omfang og pris fra kunde. Endvidere løses den dramaturgiske opgave og professionelle indtaling i et udbud drevet af kunde- behov og pris. Organisationen AudioMove 2.0 i scenarie#1 bibeholder den eksisterende organisation hvor markedsføring, kommunikation og ad hoc- projektudvikling varetages af 2 praktikanter. Endvidere ansættes en deltidsansat til at håndtere og opsøge projekt- og fondsansøgninger og tager indledningsvis kontakt til potentielle kunder der matcher ansøgningskriterier. Denne medarbejder indgår også i salgs- og udviklingsarbejdet og aflønnes delvist i form af provision. Denne organisationsform forventes at kunne implementeres i løbet af 2 måneder med ansættelse og indkøring i AudioMove 2.0- konceptet. En testperiode på 6 måneder af organisationen med efterfølgende evaluering vurderes som tilstrækkelig. Indtægtsmuligheder Der tænkes to overordnede mulige indtægtskilder for AudioMove 2.0 i scenarie#1: - Projekt- /kundebetaling ved opgaver for private kunder - Fonde, puljer, legater, projektstøtteordninger for offentlige kunder Hidtidigt har den gennemsnitlige projektøkonomi ligget på DKK , hvoraf Katapult som projektejer gns. har haft 50% af indtægterne. Omkostninger Målet med scenarie#1 er at udnytte eksisterende ressourcer og netværk i salgs- og udviklingsarbejde, men herudover forventes nedenstående omkostninger: 2 Praktikanter: x 2, 6 måneder DKK Salgsmedarbejder: provision, 6 måneder DKK Lokaler: Katapult/start- up kontor à 6mdr. DKK18.000

17 17 Udstyr: (Computere + telefon) DKK I alt: DKK Såfremt salgsmedarbejderen ønsker det kan provisions- andelen veksles til optionspakker som optjening af ejerandele. Plus / Minus Den absolutte styrke ved scenarie#1 er fleksibiliteten overfor kundesegmenter og opgaver, mens organisation og investeringer er holdt på et minimum for at mindske risici. Eksterne partnere kan hentes ind på ad hoc- basis når projekter er solgt hjem. Endvidere styrkes salgsarbejdet ved at tage udgangspunkt i AudioMove s historik med at skabe indlevende dramaer for bestemte segmenter Scenarie#1 s største svaghed er de forventede opstartsomkostninger ved hvert enkelt projekt da konceptet tilpasses per projekt. Endvidere er forretnings- modellen ikke skalérbar da der ikke kan forventes at partnere kan yde mængderabatter på ydelser som eks. applikationsudvikling og indtaling. Scenarie#2: AudioMove et nyt fokus Dette scenarie repræsenterer et væsentligt skift i selvopfattelsen af AudioMove som produkt hvor der nu fokuseres på enkelte segmenter, faste partnere og nye indtægtsmuligheder gennem forretningsudvikling med kunden udover det direkte salg af dramaer. Der vil i dette scenarie være større fokus på direkte salg til det private erhvervsliv eller gennem partnere, dog med et stramt koncept udbudt til offentlige organisationer. I scenarie#2 tilpasser AudioMove kunderne til konceptet. Værdi/Produktet Den væsentligste værdi i produktet i scenarie#2 er at kunden gennem AudioMove 2.0 kan få løst et konkret problem. Dette testprojekt har undersøgt og beskrevet en række kunde- specifikke udfordringer som AudioMove 2.0 kan løse, eks. at undgå kø ved messestande, skabe relevant og indlevende markedsføring, opsamle information om brugeres interaktion med produkter eller som i KMD- projektet et innovativt produktudviklingsværktøj 12. Produktet skal forsimples så der er faste priser på alle dele: - Applikationsudvikling - Koncept- og historieudvikling - Forretningsudvikling, herunder partner- setup Derved kan produktet sælges til faste priser med muligheder for tilkøb i modsætning til nu hvor en lang scoping- fase er nødvendig. Dette kræver en fast partner til applikationsudvikling og meget præcist beskrevne forløb for koncept- og historieudvikling, mens processen for forretningsudvikling løbende finjusteres efter den information som kommer ind. 12

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation...

Indholdsfortegnelse. Målsætning... 14 Ny vision og mission... 14 Mål... 14. Strategi udvikling... 15 Ny forretningsmodel... 15 Co- creation... 1 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Metode... 3 Arbejdsmetode... 3 Analysemetoder... 4 Kritik af metode... 4 Strategisk Analyse... 5 Præsentation af Bang

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta - 280585 Lisa Løvendahl

Læs mere