Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen"

Transkript

1 Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000

2 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder de valgte ledere i lokalafdelingerne. Politisk ansvarlig: Poul Winckler Redaktion: Birgitte Hald Larsen Grete Bruhn Nielsen Pilo Illustrationer og forside: Zezanne Lay-out: Jonna Wildgaard Tryk: FOAs trykkeri Oplag: 700 eksemplarer Redaktionen afsluttet oktober

3 Indhold Side Forord Den ny organisationslederuddannelse Lederen som guldgraver og teambuilder Projektlederuddannelsen Ledelse og sagsbehandling Kursus i medietræning Uddannelsesoversigt Skriv bedre dansk Selvevaluering Praktiske oplysninger

4 4 Forord Organisationslederuddannelsen tilbyder også i år 2000 en fleksibel lederuddannelse, der henvender sig til alle valgte og ansatte ledere i FOAs lokalafdelinger. Vi lever i en tid, som er præget af forandringer. De mange opgaver, som fremover skal løses af afdelingerne, sætter fokus på ledernes uddannelse. Ændrede lønformer, den teknologiske udvikling, nye organisations- og samarbejdsformer er sammensatte og komplicerede ledelsesopgaver for afdelingerne. Det kræver mange ressourcer og stor faglig indsigt at være med til at løfte og præge denne udvikling. Derfor har vi også besluttet at gå i gang med at revidere organisationslederuddannelsen således, at den fuldt og helt lever op til de krav, der bliver stillet. På nuværende tidspunkt er kun rammerne for en ny organisationslederuddannelse på plads, (se side 8-9), men så snart planlægningen er færdig - i løbet af år vil afdelingerne få tilsendt de nye kursustilbud. For at give viften af kursustilbud tilstrækkelig bredde, vil vi fremover desuden pege på relevante kurser i FIU-regi. Vi vil også på baggrund af de aktuelle behov kunne supplere vores uddannelsestilbud med kurser, som andre kursusarrangører udbyder samt løbende udbyde kurser, der specielt relaterer sig til FOAs politiske indsatsområder. Jeg håber, at mange vil gøre brug af uddannelsestilbuddene og ønsker god fornøjelse. Poul Winckler ForbundsformandD

5 Den ny Organisationslederuddannelse På HB-seminaret i maj 1999 blev uddannelse af de valgte drøftet, og på HB-seminaret i august 1999 blev det besluttet at organisationslederuddannelsen skulle revideres. Elementerne i den nye organisationslederuddannelse, som løbende vil blive udbudt i år 2000, indeholder: - Introduktionsforløb for nyvalgte (inkl. udarbejdelse af individuelle uddannelsesplaner - Personlige- og faglige kvalifikationer - Organisationsudvikling På side 8-9 kan du se de overordnede rammer for den nye organisationslederuddannelse. På nuværende tidspunkt er kun rammerne for introduktionsforløbet fastlagt, og kurset vil blive udbudt som forsøgskursus den Yderligere oplysninger om kurset vil blive udsendt til afdelingerne, når det er færdigt Indtil de nye kursustilbud er klar, tilbyder vi følgende kurser: Lederen som guldgraver og teambuilder Projektlederuddannelsen Ledelse og sagsbehandling Kursus i medietræning Skriv bedre dansk (nyt kursustilbud) 5

6 Lederen som guldgraver og teambuilder På dette kursus får du mulighed for at arbejde med din egen rolle som samarbejdspartner. Ud fra en test på din ledelsesprofil kan du få vejledning om dine stærke sider i relation til arbejdet i afdelingen og om, hvad du kan arbejde med for at øge din gennemslagskraft og kommunikationsevne. I den forbindelse får du mulighed for at udarbejde din personlige uddannelsesplan, således at du kan udvikle og dygtiggøre dig på de områder, der har særlig relevans for dig. Du kommer desuden til at beskæftige dig med teamtræning - både med hensyn til, hvordan du selv indgår i et samarbejde - og hvordan du formidler, støtter og styrer samarbejdet i grupper med relation til afdelingens arbejde. Kurset består af 3 moduler på hver 3 dages internat og skal søges samlet. Hvis deltagerne på kurset ønsker det, kan der arrangeres et 1- dags opfølgningskursus efter det afsluttende modul. Kurset gennemføres med minimum 10 deltagere. Tid og sted Kursus nr. Modul: Uge: Dato: Sted: /2-23/2 Ledernes Udd. Center /4-28/4 Ledernes Udd. Center /6-8/6 Ledernes Udd. Center Projektlederuddannelsen Projektlederuddanneslen giver dig kendskab til projektarbejde og organisationsudvikling, samt redskaber til at arbejde med forskellige udviklingsprojekter. Ideen med uddannelsen er at skabe forståelse for, hvordan forandringer bliver skabt, hvordan medarbejdere motiveres, og hvordan du når fra ord til handling. På kurset lægges der op til, at du/i arbejder med et problem eller et projekt, som du/i har medbragt fra afdelingen, og som der er opbakning til at gøre noget ved. 6

7 Det er en god idé, at der er flere med fra samme afdeling, men den enkelte deltager skal have sin egen projektidé med. Der må forventes hjemmearbejde i et vist omfang mellem de enkelte moduler. Tid og sted: Kursus nr. Modul: Uge: Dato: Sted: /8-16/8 Ledernes Udd. Center /10-4/10 Ledernes Udd. Center /11-29/11 Ledernes Udd. Center Ledelse og sagsbehandling Her gennemgås de vigtigste regelsæt for korrekt sagsbehandling - med eksempler fra gældende retspraksis. På kurserne vil du få viden om grundlæggende sagsbehandling samt sagsbehandling i relation til overenskomst, regler og afskedigelsessager. Du vil desuden få indsigt i sagsbehandling i forbindelse med arbejdsskadesager og få kendskab til den del af sociallovgivningen, som vedrører behandling af sager i det sociale system. Sagsbehandlerkurserne kan søges hver for sig. Tid og sted Kursus nr. Uge: Dato: Sted: Sagshehandling 15 10/4-12/4 Bymose Hegn Sociallovgivning 21 22/5-24/5 Ledernes Udd. Center Arbejdsskader 47 20/11-22/11 Bymose Hegn 7

8 Organisat uddan FOAs lederuddannelse??? Introduktion for nyvalgte Uddannelsessamtaler Uddannelsesplanlægning Forslag: Introduktion til ny lederuddannelse og FOA Personlig udvikling (FOA-kurser) Mod Færd hed (FOA-k! (FIU-kurser + private udbydere) (FIU-k + private u 8

9 diger onsledernelse uler Faglige/ politiske Organisations udvikling urser) (FOA-kurser)!! Afdelingsprojekt (for xx afdelinger) Bestyrelseskurser urser udbydere) (FIU-kurser) Introduktion Selvevaluering (Evt. FOA-kurser) Temakurser Kurser i bestyrelsesarbejde (FOA-kurser) 9

10 Kursus i medietræning På dette kursus får du mulighed for at træne forskellige interviewsituationer og dermed blive i stand til at formulere dit budskab. Du får kendskab til journalistens arbejdsmetoder og bliver fortrolig med strategisk pressekontakt. Desuden får du mulighed for at arbejde med produktion af pressemeddelelser og træne afvikling af pressemøder. Kursusform: Kurset bliver en blanding af oplæg, debatter og en lang række praktiske interview-øvelser. Hver deltager kommer»i ilden«og bliver interviewet flere gange af professionelle journalister i et TV-studie. Efter hver øvelse gennemgår underviserne de enkelte interviews og ser på argumentation, kropssprog samt personlig gennemslagskraft. Undervisere: Journalist Mads Scheikel, Esbjerg Mediecenter og freelancejournalist Kim Christensen. Tid og sted: Kursus nr. Uge: Dato: Sted: /4-5/4 Esbjerg Højskole Skriv bedre dansk Mange har svært ved at forstå det sprog, vi nogen gange benytter os af. Ved at skrive bedre, og dét vil altså sige modtagerorienteret, undgår man mange misforståelser, og man kommer lettere igennem med sit budskab. På kurset får du tips og gode råd, så det håndværk, det er at skrive, bliver lettere og sjovere at gå til. Kurset er tilrettelagt således, at der tages hensyn til den enkeltes individuelle behov. Du behøver derfor ikke spilde tid på de delemner, som du i forvejen er god til, men kan i stedet koncentrere dig om de områder, hvor du selv mener, der skal gøres en indsats. 10

11 Kurset indeholder bl.a.: Notat- og referatteknik Sprogfærdighed - ordstilling og sætningskonstruktion, stavekontrol Strukturering af forskellige typer af tekster - breve, debatindlæg m.v. Tegnsætning. Det foregår på den måde, at du møder læreren og dine medkursister på en opstartdag, og derefter arbejder selvstændigt derhjemme eller på arbejdspladsen. Kursusmaterialet består af et teksthæfte og en CD-rom med en række videoklip, der gennemgår hvert enkelt emne. På CD-rommen er der desuden en række opgaver, som du skal løse. Når du har løst en opgave, sender du den via til læreren, der så retter og giver tilbagemelding. Der er udarbejdet en introduktionsfolder, der mere detaljeret beskriver kurset og dets indhold. Tidsforbrug: Kurset starter med en hel opstartsdag. Udover opstartsdagen er der hjemmeopgaver. Tidsforbruget hertil er ca. 4 timer pr. opgave. Du skal minimum løse 3 opgaver på kurset. Forudsætninger for deltagelse i kurset: Du skal have adgang til en computer med lydkort, CD-rom (min. 8x) og helst et par hoved-telefoner. På computeren skal det være muligt at afvikle programmer svarende til FOAs programpakke i Microsoft Office. Du skal være bruger af tekstbehandlingsprogrammet Word, og du skal kunne sende og modtage s (elektronisk post). Underviser: konsulent Ebbe Kyrø. Tid og sted: Kursus nr. Uge: Dato: Sted: /2 Domus Vista 11

12 Selvevaluering (afdelingsprojekt 2000) Hvordan arbejder vi i afdelingen? Hvordan er kvaliteten af vores arbejde? Hvad er vores stærke sider? Hvor er der brug for, at vi forbedre os? Disse fire spørgsmål giver en selvevaluering svar på. Målet med en selvevaluering er forbedring af afdelingens arbejde. Selvevalueringen strækker sig over ca. 5 måneder. Forløbet indledes med en fælles introduktion over nogle dage og afsluttes med et fælles seminar. I den mellemliggende tid arbejder afdelingerne hver for sig. Hver afdeling får tilknyttet en konsulent, der skal støtte, rådgive og være indpisker, så selvevalueringen bliver bedst mulig. Første forløb afvikles marts til august 2000 og andet forløb afvikles august til december I hvert forløb kan der højst deltage 10 afdelinger. Afdelingerne har tidligere givet en forhåndstilkendegivelse af, om man er interesseret. 19 afdelinger har vist interesse. Afdelingerne skal nu tilmelde sig bindende til Tom Bjerregaard pr. mail Der vil herefter blive indgået en kontrakt med den enkelte afdeling. I tilmeldingen bedes den enkelte afdeling angive, hvilket af de to forløb, man helst vil deltage i. Forbundet vil tage hensyn til disse ønsker, men forbeholder sig ret til at sammensætte holdene. Sidste frist for bindende tilmelding er 23. december Tid og sted: Kursus nr. Dato: Sted: /3-7/3 og 21/8-22/8 Ledernes Udd. Center /8-29/8 og 11/12-12/12 Ledernes Udd. Center 12

13 Praktiske oplysninger Hvem er kurserne for: Kurserne i denne folder henvender sig til valgte og valgte/ansatte ledere i FOAs lokalafdelinger. Vilkår: Kursusafgift, ophold og fortæring betales af FOA. Rejseudgifter samt evt. daglønstab og diæter betales af kursisten/afdelingen. Tilmelding: Tilmelding til alle FOA- og FIU-kurser sker på FIU-blanket senest 6 uger før kurset afholdes. FOAs kurser skal give god plads til den enkelte deltager og til samspillet mellem deltagerne. Med det som udgangspunkt - og under hensyn til kursernes indhold og form, varierer holdstørrelsen fra deltagere. Kan du ikke få plads på et kursus, kommer du på venteliste - med henblik på oprettelse af ekstra hold. Afmelding: Ved afbud senere end 2 uger før kursusstart betales den fulde kursuspris. Kurser i FIU: FIU udbyder løbende kurser for ledere. Disse kursustilbud vil blive udsendt særskilt til afdelingerne, når de bliver annonceret. 13

14 Egne noter 14

15 15

16 uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen tilbyder også i år 2000 en lederuddannelse, der henvender sig til alle valgte og ansatte ledere i FOAs lokalafdelinger. Organisationslederuddannelsen vil i løbet af år 2000 blive revideret, men indtil da tilbydes følgende kurser: Lederen som guldgraver og teambuilder Projektlederuddannelsen Ledelse og sagsbehandling Kursus i medietræning Skriv bedre dansk Selvevaluering (afd. projekt) Forbundet af Offentligt Ansatte

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund

Kursusprogram 2006. For tillidsvalgte og fagligt aktive i Fagligt Fælles Forbund Kursusprogram 2006 or tillidsvalgte og fagligt aktive i agligt ælles orbund Kursusprogram 2006 R IIDVAGE G AGIG AKIVE AGIG ÆE RBUND agligt ælles orbund eptember 2005 plysningssekretariatet Design og produktion:

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Vejledning i at bruge dialogværktøjet

Vejledning i at bruge dialogværktøjet Vejledning i at bruge dialogværktøjet 2 Ledelse af ledere Vejledning til chefer og konsulenter i at bruge dialogværktøjet Chefens dilemma 10 videocases om chefrollen i kommuner og regioner. Væksthus for

Læs mere