Januar Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -"

Transkript

1 OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 -

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål Kildehenvisninger Forkortelser Terminologi Krav til OTP- enheder Generelle krav til OTP-enheder Introduktion til nøglekort Krav til trykte nøglekort Krav til nøgler der distribueres pr. telefon Krav til fremstilling af nøglekort Krav til opbevaring af nøglekort, midlertidig adgangskode og cd-rom Krav til distribution af nøglekort Krav til midlertidig adgangskode Introduktion til nøgleviser Krav til nøgleviser Krav til fremstilling af Nøgleviser Krav til distribution af Nøgleviser Krav til brugerregistrering Krav til personalisering og aktivering af nøglekort/nøgleviser Krav til brug af nøglekort/nøgleviser Krav til autentificeringsprotokol Krav til OTP back-end OTP validering Krav til validering af nøgler fra trykte nøglekort Krav til validering af nøgler fra nøgleviser Administration af nøgler OTP-politik - 2 -

3 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål I den fælles sikkerhedsløsning (OCES II) udgør OTP-enheden en central autentifikationsmekanisme, som danske banker og offentlige institutioner er blevet enige om at bruge. For at opnå en fælles standard og et harmoniseret sikkerhedsniveau er det vigtigt, at der findes en fælles politik, som regulerer OTP-enheders livscyklus. OTP-enheden styrker brugerautentificeringen i infrastrukturen. Brugeren får en fysisk enhed, som er uafhængig af brugerens pc, og som sammen med en statisk adgangskode udgør en 2-faktor autentificeringsmekanisme. Formålet med dette dokument er at beskrive politikken for fremstilling, opbevaring, distribution og brug af OTP-enheder. Alle parter, som er involveret i en eller flere aktiviteter i forbindelse med fremstilling og distribution af OTP-enheder, skal overholde de krav, som er beskrevet i dette dokument. De krav, som er beskrevet i dette dokument, SKAL revideres af en ekstern uafhængig it-revisor for at sikre, at de bliver implementeret korrekt i organisationen, og at den ansvarlige organisation overholder de anførte krav og vilkår. OTP-politikken ejes og vedligeholdes af Nets DanID, der fungerer som udsteder af OTP-enheder. Nets DanID Koordinationsudvalget skal til enhver tid høres, hvis der skal udføres væsentlige ændringer i OTP-politikken. Nets DanID Koordinationsudvalget består af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen (DIGST), den finansielle sektor og Nets DanID. DIGST, bankerne og Nets DanID kan foreslå ændringer til politikken. Nets DanID er ansvarlig for at samle alle ændringer samt at forberede et nyt udkast af OTPpolitikken, som derefter SKAL sendes til godkendelse hos Nets DanID Koordinationsudvalget. OTPpolitikken SKAL gennemgås, når der foretages væsentlige ændringer i relation til sikkerhedsinfrastrukturen, som kan have konsekvenser for OTP-politikken Kildehenvisninger 1) Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service), version 4. (https://www.signatursekretariatet.dk/certifikatpolitikker.html). 2) Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service), version 5. (https://www.signatursekretariatet.dk/certifikatpolitikker.html). 3) Nets DanID Certification Practice Statement. (https://www.certifikat.dk/export/sites/dk.certifikat.oc/da/download/repository.html). 4) RFC 2119 RFC key words. 5) FIPS level 3, Security Requirements for cryptographic Modules. 6) CWA Cryptographic Module for CSP Signing Operations Protection Profile. 7) NemID Regler(https://www.nemid.nu/). 8) Finanstilsynets Vejledning om Lov om forebyggende foranstaltninger om hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Forkortelser CPS: Certification Practice Statement. HSM: Hardware Sikkerhedsmodul. MOCES CP: Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater. DIGST: Digitaliseringsstyrelsen. OTP-politik - 3 -

4 NIST: OCES: OTP: POCES CP: SRP: National Institute of Standardization and Technology. Offentlige (Public) Certifikater til Elektronisk Service. One Time Password. Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater. Secure Remote Password Terminologi Adgangskode: Brugerens private adgangskode. Bruger-id: Identifikation, der entydigt refererer til en specifik bruger. Midlertidig adgangskode: Den midlertidige adgangskode benyttes til at aktivere en brugerkonto. Nøgle: Den engangskode, som fremstilles af OTP-enheden. Nøglekort: Et kort med påtrykte nøglenumre og nøgler. Nøglenummer: Nøglenummeret angiver hvilken nøgle, der skal anvendes på nøglekortet. Nøgleviser: En elektronisk OTP enhed, som kan fremstille engangskoder kaldet nøgler. OTP-enhed: En OTP-enhed, som kan være enten et nøglekort med nøglenumre og nøgler, et system der kan foretage telefonopkald og oplæse engangskoder eller en elektronisk enhed, der kan fremstille engangskoder. OTP Udsteder: Nets DanID. I dette dokument har ordene: SKAL, SKAL IKKE, MÅ, MÅ IKKE, PÅKRÆVET, BØR, BØR IKKE, ANBEFALES, KAN og VALGFRIT (skrevet i kapitæler som her) den mening, som er beskrevet i RFC Krav til OTP- enheder 2.1. Generelle krav til OTP-enheder De krav, som beskrives i dette kapitel, gælder alle OTP-enheder, uafhængig af enhedernes fysiske udformning. 1) Det MÅ IKKE være muligt at kunne gætte sig til den næste engangskode. 2) Længden af engangskoden skal være minimum 6 tegn. 3) For alle OTP-enheder gælder inklusive systemer beregnet til blinde brugere at de SKAL godkendes af OTP-udstederen. OTP-politik - 4 -

5 3. Introduktion til nøglekort Produktion og distribution af nøglekort Nedenstående diagram viser overordnet processen for fremstilling og distribution af nøglekort til brugere. Nøglekort SKAL personaliseres inden de sendes til brugerne. 2a. Nøglekort Personalisering 3a. Nøglekort print 4a. Nøglekort distribution 1. Fremstilling af nøgler 2a. Bruger-id + nøglekort opdatering 2b. Nøglekort print 3b. Nøglekort til lager 4b. Nøglekort personalisering 5b. Nøglekort distribution 4b. Bruger-id + nøglekort opdatering 6. Bruger autentifikation Figur 1 Fremstilling og distribution af nøglekort I diagrammet i figur 1 tages udgangspunkt i processen for fremstilling af nøgler (1). Nøglekort KAN leveres til brugere via to forskellige distributionskanaler a) og b): a) Postomdeling. Ved postomdeling personaliseres nøglekortet til en specifik bruger, og oplysninger om brugeren og nøglekortet kædes sammen i databasen (2a). Nøglekortet fremstilles (3a) og sendes med post til brugeren (4a). b) Personlig udlevering. Ved personlig udlevering fremstilles nøglekort (2b), og nøglekort sendes i pakker til RA, som sørger for, at de bliver opbevaret sikkert (3b). Personalisering og oplysninger om brugeren og nøglekortet kædes sammen i databasen (4b). Udlevering til brugeren (5b). Brug af Nøglekort Før nøglekortet kan benyttes, skal allerede registrerede brugere igennem en autentificeringsproces (6) for at aktivere brugerkontoen. OTP-politik - 5 -

6 3.1. Krav til trykte nøglekort I dette afsnit beskrives det trykte nøglekort som OTP-enhed. Nøglekortet indeholder nøgler. Alle nøgler har fået tilknyttet et indekseringsnummer kaldet et nøglenummer. Når brugeren skal autentificeres i en session, skal brugeren, ud over at indtaste bruger-id og personlig adgangskode, indtaste en nøgle, som er indekseret med et nøglenummer fastlagt af OTP-udstederen. 1) Der MÅ IKKE være nogen form for sammenfald af nøgler på nøglekortet. 2) Nøglenummeret SKAL bestå af minimum fire uforudsigelige tal. 3) Nøglekortet SKAL kun sendes til en adresse, som er sikkert registreret af OTP-udstederen. Ved enhver anmodning om ændring af den registrerede adresse SKAL brugeren autentificeres. 4) Hver nøgle på nøglekortet SKAL kun kunne anvendes én gang Krav til nøgler der distribueres pr. telefon Det kan være nødvendigt at distribuere nøgler via andre kanaler, fx telefon- og mobilnetværk, når der benyttes systemer, der automatisk ringer brugeren op og oplæser nøglen for brugeren. 1) Nøgler til denne type enheder MÅ kun være gyldige i korte tidsrum. 2) Den distributionskanal, som benyttes til at distribuere nøgler og midlertidige adgangskoder, SKAL være uafhængig af den kanal, som benyttes til autentificering. IP-telefoner eller andre forbindelser, som ikke er krypterede, MÅ IKKE benyttes som distributionskanal. 3) Det telefonnummer, som benyttes til distributionen af nøgler, SKAL være registreret af OTPudstederen på en sikker måde. Autentificering af brugere er PÅKRÆVET ved enhver anmodning om ændring af telefonnummer Krav til fremstilling af nøglekort Fysisk og logisk sikkerhed 1) Fremstilling af nøglekort SKAL foregå i et miljø, der er fysisk og logisk sikret imod uautoriseret indtrængen. Produktionslokaliteterne SKAL være indrettet som specifikke sikkerhedsområder i overensstemmelse med DS 484:2005 eller tilsvarende (se figur 1, proces 3a og 2b). 2) Fremstilling af nøglenumre og nøgler til nøglekort SKAL foregå ved brug af et sikkert HSM (hardware security module), som gør brug af en sikker pseudo-vilkårlig nummergenerator, der er godkendt af en international standardiseringsorganisation (ref. 1.2 (4)) som fx NIST. Opstartsværdien (seeding) SKAL være vilkårlig og fremstillingsprocessen for denne fyldestgørende dokumenteret. 3) Overførelsen af nøgler og nøglenumre SKAL være sikret imod aflytning og uautoriseret manipulation i perioden fra fremstillingen i HSM til nøglekortfremstillingen hos producent (se figur 1 proces 1 til 3a og 2b). 4) De oplysninger, der er brugt i fremstillingen af et nøglekort SKAL slettes kort tid efter fremstillingen af nøglekortet (maksimum 120 timer efter fremstillingen) (se figur 1, proces 3a og 2b). 5) Nøglekort SKAL forsegles i ugennemsigtige neutrale kuverter (se figur 1, proces 3a og 2b). OTP-politik - 6 -

7 3.4. Krav til opbevaring af nøglekort, midlertidig adgangskode og cd-rom Nøglekort, midlertidig adgangskode og cd-rom SKAL opbevares sikkert hos RA-virksomheder for at undgå uautoriseret adgang til lageret af nøglekort (se figur 1, proces 3b). Følgende SKAL gælde: 1) Nøglekort, midlertidig adgangskode og cd-rom SKAL opbevares i et sikkert aflåst skab, hvortil der er begrænset adgang. 2) Kun det bestemte antal nøglekort, midlertidig adgangskode og cd-rom til en specifik bruger MÅ tages fra skabet af medarbejdere hos RA Krav til distribution af nøglekort Nøglekort SKAL distribueres på sikker vis for at undgå uautoriseret adgang til nøglekortene. Følgende SKAL gælde (se figur 1, proces 4a og 5b): 1) Brugeren SKAL være registreret og autentificeret inden nøglekortet sendes til brugeren. 2) Andre følsomme oplysninger MÅ IKKE vedlægges i samme kuvert, hvis nøglekortet sendes med posten. 3) RA-medarbejderen SKAL sikre, at kuverten er intakt, såfremt den leveres direkte fra RAmedarbejderen til brugeren. 4) Der skal føres log over hvilken brugere, der har fået leveret et nøglekort, og hvilken medarbejder hos RA en, der har autoriseret denne levering i de tilfælde, hvor et nøglekort er blevet personligt leveret til brugeren Krav til midlertidig adgangskode Brugeren benytter den midlertidige adgangskode til at aktivere brugerkontoen før nøglekortet tages i brug. Den midlertidige adgangskode SKAL kommunikeres til brugeren på sikker vis. Følgende SKAL som minimum gælde: 1) Den midlertidige adgangskode SKAL bestå af minimum 6 tal. 2) Den midlertidige adgangskode KAN leveres til brugere på forskellige pålidelige måder a) En forseglet, ugennemsigtig og neutral kuvert, som leveres direkte til brugeren. b) En forseglet, ugennemsigtig og neutral kuvert, som sendes med posten til en pålideligt registreret adresse. c) En sms til en pålideligt registreret mobiltelefon. d) En CD-ROM pakke i en forseglet og neutral pakke, som leveres direkte til brugeren. e) En CD-ROM pakke i en forseglet og neutral pakke, som sendes med posten til en pålideligt registreret adresse. 3) Det system, som fremstiller den midlertidige adgangskode, SKAL kunne modstå angreb, der har karakter af udtømmende søgning på kryptografiske nøgler. 4) Gyldigheden af den midlertidige adgangskode SKAL begrænses for at undgå uautoriseret brug. Gyldighedsperioden BØR defineres i forhold til den benyttede distributionskanal. OTP-politik - 7 -

8 4. Introduktion til nøgleviser Produktion af nøgleviser Nedenstående figur viser produktion og distribution af nøgleviser. 1. Produktion af nøgleviserenheds nøgle 2. Produktion af nøgleviser 5. Aktivering af nøgleviser 4. Distribution af nøgleviser 3. Køb af nøgleviser Figur 2.- Produktion og distribution af nøgleviser I proces 1. fremstilles en unik krypteringsnøgle, der i proces 2. skal installeres i nøgleviseren. Nøgleviseren sendes til distributionsstedet. I proces 3. køber brugeren nøgleviseren og bestillingen sendes til distributionsstedet. I proces 4. tildeles brugeren en specifik nøgleviser og nøgleviseren distribueres til brugeren. I proces 5. aktiveres nøgleviseren til brugeren. Brug af nøgleviser Nøgleviseren indeholder en knap. Når den aktiveres fremkommer den aktuelle nøgle i et display på nøgleviseren. Når brugeren skal autentificeres i en session, skal brugeren, ud over at indtaste bruger-id og personlig adgangskode, indtaste den nøgle, som fremkommer i nøgleviserens display indenfor en bestemt tidsgrænse Krav til nøgleviser I dette afsnit beskrives kravene til nøgleviser. 1) Fremstilling af nøgler SKAL være resultatet af tiden og en unik nøgle for nøgleviseren. 2) Nøgleviseren SKAL kun sendes til en adresse, som er autentificeret af brugeren inden registrering af OTP-udstederen. Ved enhver anmodning om ændring af den registrerede adresse SKAL brugeren autentificeres. 3) Der SKAL håndhæves maksimumniveauer for hvor meget en nøgleviser må afvige i tid (drifte). 4) Batterilevetiden SKAL være minimum 4 år. OTP-politik - 8 -

9 4.2. Krav til fremstilling af Nøgleviser Fysisk og logisk sikkerhed 1) Fremstilling og distribution af nøgleviser SKAL efterleve den til enhver tid gældende Nets DanID s CPS (ref. 1.2 pkt. 3). 2) Fremstilling af krypteringsnøgle til hver enkel nøgleviser SKAL foregå ved brug af et sikkert HSM (hardware security module), som gør brug af en sikker pseudo-vilkårlig nummergenerator, der er godkendt af en international standardiseringsorganisation (ref. 1.2 (4)) som fx NIST. Opstartsværdien (seeding) SKAL være vilkårlig og fremstillingsprocessen for denne fyldestgørende dokumenteret. 3) Overførelsen af krypteringsnøgler til nøgleviserproduktionsudstyret SKAL være sikret imod aflytning og uautoriseret manipulation i perioden fra fremstillingen i HSM til nøgleviserfremstillingen hos producent (se figur 1 proces 1 til 3a og 2b). 4) De oplysninger, der er brugt i fremstillingen af en nøgleviser, SKAL slettes kort tid efter fremstillingen af nøgleviser (maksimum 120 timer efter fremstillingen) (se figur 1, proces 3a og 2b) Krav til distribution af Nøgleviser Nøgleviser SKAL distribueres på sikker vis for at undgå uautoriseret adgang til nøgleviserne. Følgende SKAL gælde (se figur 2, proces 4): 1) Brugeren SKAL være registreret og autentificeret inden nøgleviser sendes til brugeren. 2) Nøgleviser SKAL forsegles i ugennemsigtige neutrale kuverter (se figur 2, proces 4). 3) Andre følsomme oplysninger MÅ IKKE vedlægges i samme kuvert som nøgleviser fremsendes med. 5. Krav til brugerregistrering Brugeren SKAL autentificere sig inden registrering. 1) Autentifikation og legitimation SKAL være på niveau med certifikatpolitikkerne for udstedelse af POCES/MOCES eller leve op til kravene for etablering af nyt kundeforhold jf. ref. 8 i danske banker. 6. Krav til personalisering og aktivering af nøglekort/nøgleviser Se figur 1, proces 2a og 4b og figur 2 proces 4 og 5. 1) Nøglekort/nøgleviser SKAL personaliseres inden det leveres til brugere. 2) Personaliseringen og aktiveringen af brugerkontoen SKAL logges af OTP-udstederen. 7. Krav til brug af nøglekort/nøgleviser Udsteder af nøglekort SKAL gennem aftale forpligte bruger til at overholde reglerne fastsat af OTP-udsteder for brug af nøglekort/nøgleviser (ref.7) OTP-politik - 9 -

10 8. Krav til autentificeringsprotokol 1) Følsomme oplysninger, herunder nøglenummer og nøgler, MÅ KUN kommunikeres gennem et åbent netværk via en sikker kommunikationskanal. 2) Secure Remote Password (SRP) KAN benyttes til dette formål. 9. Krav til OTP back-end 9.1. OTP validering OTP valideringskarakteristika: Sikkerheden i en OTP-løsning relaterer sig til; om hvorvidt en engangskode kan kædes direkte sammen med en specifik bruger og denne brugers OTP-enhed Krav til validering af nøgler fra trykte nøglekort 1) Der MÅ kun kunne accepteres en engangsnøgle for en given bruger på et givet tidspunkt. 2) Et nøglenummer SKAL være uforudsigeligt, men referere entydigt til en given nøgle på et specifikt nøglekort. 3) Det system, som validerer nøgler og adgangskoder, SKAL indeholde modforanstaltninger, der beskytter imod udtømmende søgning på adgangskoder og engangsnøgler samt indeholde forholdsregler for at modvirke angreb, der vil blokere systemet. 4) Alle loginforsøg SKAL logges. 5) Der KAN sendes en varsel til en bruger, når der et begrænset antal nøgler tilbage på nøglekortet Krav til validering af nøgler fra nøgleviser 1) Det system, som validerer nøgler og adgangskoder, SKAL indeholde modforanstaltninger, der beskytter imod udtømmende søgning på adgangskoder og engangsnøgler samt indeholde forholdsregler for at modvirke angreb, der vil blokere systemet. 2) Alle loginforsøg SKAL logges. 3) Systemet, der validerer nøgler, SKAL acceptere det, som burde være den aktuelle nøgle (hvis nøgleviseren ikke er kommet ud af synkronisering). Systemet BØR derudover acceptere nøgler i et variabelt (dog med en max størrelse) tidsinterval for at tage hensyn til, at uret i nøgleviseren kan afvige fra uret i det centrale backend system. Systemet BØR også indeholde funktionalitet til automatisk at detektere hvor meget en nøgleviser har driftet og herudfra flytte midten af det tidsintervalvindue, som der accepteres nøgler indenfor Administration af nøgler Nøglenumre og nøgler SKAL være krypterede, når de opbevares i elektronisk form. 1) Kryptografiske nøgler (master keys) til beskyttelse af nøgler og nøglenumre SKAL være krypterede af en HSM nøgle, som kun genereres, benyttes og opbevares i certificerede sikkerhedsmoduler. (Ref. 1.2 FIPS 140-2, Level 3 og 4, eller lignende European Standard CWA Cryptographic Module for CSP Signing Operations Protection Profile). 2) Hvis en HSM nøgle eksporteres fra modulet, fx til backup-formål, BØR nøglen transporteres enten (1) i krypteret form, hvor krypteringsnøglen er beskyttet med dobbelt kontrol eller (2) ved brug af opdelt viden og dobbelt kontrolprocedurer. Hvis procedureopdelt viden benyttes SKAL: OTP-politik

11 a) adgangskontrolsystemet til det kryptografiske modul særskilt autentificere den sikkerhedsadministrator, som indtaster hver enkelt nøglekomponent. b) mindst to nøglekomponenter SKAL indgå til at rekonstruere den originale kryptografiske nøgle. 3) Intet enkeltindivid BØR alene have adgang fysisk eller logisk til nøgleadministrationsressourcer. 4) Al nøgleadministration SKAL logges. - o 0 o - OTP-politik

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur

Teknisk beskrivelse af SmartSignatur. - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Teknisk beskrivelse af SmartSignatur - og integration af Nets DanID medarbejdersignatur Version 2.4 - marts 2015 Indhold Indledning... 3 SmartSignatur forenkler hverdagen... 3 SmartSignatur overblik...

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST1

It-sikkerhedstekst ST1 It-sikkerhedstekst ST1 Flere faktorer i login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST1 Version 1 Juli 2014 Flere faktorer i login Når en person skal foretage login på

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR

WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR WIPPIES (Saunalahti Group Plc), GENERELLE VILKÅR Disse generelle vilkår gælder for dele af Saunalahti Group Plc, eller et firma der tilhører samme koncern som Wipppies ( Wippies, vi e.d.), og leverer Wippies-produkter

Læs mere