REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense."

Transkript

1 REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent Miljøamtsrepresentanter: Nordjyllands amt Louis Rovs Hansen Viborg Amt Bjarne Jensen Ringkøbing amt Peer Bak Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud Vejle amt Lars R. Petersen Ribe amt Bent Holgersen- Koordinator Sønderjyllands amt Peter Andersen Fyns amt Jørgen Ærenlund Olsen Vestsjællands amt Richard Matzen Storstrøms amt Donald E. Thestrup Afbud Bornholms amt Kai Munch Roskilde amt Dan Vendelbo Afbud Frederiksborg amt Søren Pedersen Københavns amt Henrik N. Knudtzon København/Frederiksberg Ingen repræsentant Mødet indledtes kl Formanden for KDA's Miljøudvalg, Ricard Matzen bød velkommen til det 9. møde i KDA s amtsrepræsentantorganisation og beskrev kort ændringen i miljøudvalgets sammensætning og arbejdsform. Arbejdet i udvalget har bestået i at revidere KDA s miljøpolitik samt at udarbejde en henvendelse om møde med miljøministeren. Denne henvendelse er sendt i juli måned med følgende ordlyd: KDA ønsker på mødet at drøfte MST vejledning nr. 5/1994, som vedrører støj fra flyvepladser. Vi er enige i det overordnede politiske sigte med vejledningen, men vi oplever, at forvaltningen og udformningen af vejledningen herunder beregningsmetoderne på flere punkter er fejlagtige og unødigt komplicerede, hvilket medfører store utilsigtede begrænsninger af vore aktiviteter.

2 Ricard præsenterede dernæst agendaen for mødet: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 2. KDA's politik på miljøområdet, Bent Holgersen. 3. Evaluering af Miljøstyrelsens vejledning 5/1994, Ricard Matzen. 4. Bordet rundt med nyt fra amterne. 5. Næste møde 6. Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den Forsamlingen godkendte det udsendte referat fra sidste møde uden bemærkninger. 2. KDA's politik på miljøområdet, Bent Holgersen Bent Holgersen gennemgik kommisorium for miljøudvalget som netop var blevet ført a jour af KDA s bestyrelse. Kommisoriet er dokumenteret på (bilag 1) Miljøudvalget har ajourført KDA s miljøpolitik, som dernæst blev præsenteret. (bilag 2) En drøftelse i forsamlingen viste, at der var generel opbakning til denne politik. Det blev fremhævet, at Friluftsrådet er et godt forum for profilering af privatflyvningen og luftsport. Den fri adgang til naturen bør også gælde luftrum. Naturfredningsforeningen er derimod tung at danse med. Et problem er det, at vore medlemmer først kommer, når løbet er kørt og sagen gået i hårknude. Peer Bak foreslog, at FLYV bringer KDA s miljøpolitik. 3. Evaluering af Miljøstyrelsens vejledning 5/1994, Ricard Matzen. Ricard Matzen gennemgik sit notat af 6. juli Notatet beskriver principperne i vejledningen og dokumenterer hvorfor administration af vejledningen medfører store problemer for privatflyvningen. Notatet findes i sin helhed på Knudtzon foreslog at bruge Bent Agerskov som murbrækker hvis der blev problemer med at få ministeren i tale. 4. Nyt fra amterne Herefter fulgte en runde med nyt fra amterne som kort refereret lyder således: Nordjyllands amt. Louis Rovs Hansen kunne berette følgende: Har deltaget i Friluftsrådets repræsentantskabsmøde og modtager fra amtsformanden referater fra amtsbestyrelsesmøderne. Til en offentlig debat om turisme og friluftsliv er der fremsendt information om privatflyvning, svæveflyvning m.v. samt information om KDA arbejdet for en Blå Flag ordning for flyvepladser. Der har ikke i perioden været henvendelser vedrørende støj eller andre klager over luftsport.

3 Viborg amt. Bjarne Jensen nævnte følgende: Miljøgodkendelse af Viborg Flyveplads har ikke givet de store problemer idet operationerne fordeles ved kvotebegrænsning. Der har ikke været henvendelser i årets løb og ingen særlige problemer forventes. Ringkøbing amt. Per Bak nævnte følgende: Herning flyveplads har problemer af væsentlig omfang. Herning Kommune dækker ikke mere underskuddet. Messecentret hjælper til, men for at få rentabilitet må man have operationer om året. Dette kræver en ny miljøgodkendelse, som er i offentlig høring nu. Der er f.eks. forslag til restriktioner for skoleflyvning lørdag aften og søndage/helligdage samt forbud mod wireoptræk af svævefly mellem 2200 og 0700!!!! Et krav om GPS loggere for flyvning på pladsen ser ud til at blive frafaldet. Herning byråd er en stor støtte, men desværre ser det ud som om, SLV nu blander sig hvilket kan komplicere sagen yderligere. Linieføring for ny motorvej kommer tæt på Arnborg-centret. Århus amt. Jens Ole Willumsen havde på grund af afbud fremsendt følgende: En ny miljøgodkendelse fra Århus amt til Randers Flyveplads har betydet kraftige restriktioner - især for landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning. Det er således ikke tilladt at foretage landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning På søn- og helligdage I hele juli måned På hverdage efter kl. 18 I perioden april-september er landingsøvelser kun tilladt på lørdage med ulige ugenumre. Indenfor ovennævnte tidsrum er det også forbudt for alle piloter at lave landingsrunder eller touchand-go's. Restriktionerne gælder også ultralette fly, og godkendelsen indeholder kun 100 operationer til ultralette fly om året. Der må ikke flyves med ultralet i juli måned fra pladsen. Randers flyveklub har klaget til amtet. Bestyrelsen har selv varetaget klagesagen. Jeg vedlægger kopi af klageskrivelse til amtet. (Kan rekvireres hos KDA) Randers kommune overvejer angiveligt seriøst at sælge Randers Flyveplads. En afgørelse ses endnu ikke truffet. Der er optræk til en konflikt mellem en godsejer i Årslev der ejer et stort areal ned mod brabrandsøen og naturfredningsforeningen. Godsejeren har indrettet en landingsbane på sit gods til sin søn. Naturfredningsforeningen har "naturligvis" klaget. Jeg har ikke kendskab til andet i amtet. Vejle amt. Lars R. Petersen omtalte følgende : Brugergrupper er etableret af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet med henblik på at etablere en friluftspolitik. Kommunerne er kontaktet og arbejdet startet. Strukturkommissionen giver nogen flimmer på skærmen hos politikerne. Bregentved gods ovetagelse af Vandel medfører sandsynligvis nedlæggelse af banerne og tab af Vandel som basis for luftsportsaktiviteter.

4 Ribe amt. Bent Holgersen kunne meddele at svæveflyvepladserne i området kører uden problemer. Har været forhindret i at deltage i rep-mødet i Friluftsrådet. Ingen problemer i sigte i øjeblikket. Sønderjyllands Amt. Peter Andersen kunne oplyse følgende: Lufthavnene Vojens og Sønderborg har fået deres miljøgodkendelser forlænget 8-10 år i Miljøgodkendelsen for Vojens lufthavn, den civile del af flyvestation Skrydstrup, er deaktiveret, fordi der ingen rutefly til København siden Storebæltsbroen. Flyvepladserne Nordborg, Haderslev og Tønder har fået deres miljøgodkendelser forlænget 8-10 år i Haderslev flyveplads har ændret status til privat flyveplads, gebyr til SLV!, og reduceret operationsantalet til Padborg-Kruså flyveplads s miljøgodkendelse er lige nu under revision. De har lige fået racerbane sammen med flyvepladsen, og den ny bane giver nogle nabo klager, de fleste bliver afvist. Skærbæk Flyveplads har miljøgodkendelse til 3000 operationer men bruger dem ikke fordi de må ikke være særlige flyveaktiviteter af hensyn til fuglene. Det er alene Sønderborg (og Vojens) der er omfattet af brugerbetaling 23000,-kr/år. Røde Kro har ingen miljøgodkendelse, med motorfalken opereres som svævefly. Fyns amt. Jørgen Ærenlund Olsen meddelte at udvidelserne i EKOD var gået i stå. Miljøgodkendelsen er forlænget 1 år mens man venter på afklaring af ruteflyvning fra anden side. Voldstrup opererer en motorsvæver uden problemer, men med mindre end 100 operationer/år. Der synes at være en udvikling på vej hvor Friluftsrådet (ornitologerne) vender fokus mod mindre adgang og flere fugle. Emnet idræt og friluftsliv er på vej. Ingen henvendelser modtaget fra KDA medlemmer om problemer. Vestsjællands amt Richard Matzen meddelte at Tolstrup er lukket ned. Kalundborg og Ringsted godkendt til Holbæk har fået lysanlæg. Ingen større miljøproblemer i sigte i amtet. Storstrøms amt Donald E. Thestrup havde meldt afbud, men sendt følgende: Status i Storstrøms Amt: Alle anstrengelser for at bevare Nakskov Flyveplads mislykkedes. Den blev lukket pr. 1. januar i år. Vindmøllerne vandt! Der har ikke været andre sager til behandling i det forløbne år. Ønsker at blive afløst som amtsrepræsentant snarest.

5 Bornholm amt Kai Munch oplyste, at der ikke var de store problemer på øen. Faldskærmsspringerne havde dog fået en række restriktioner, som egentlig kunne have været undgået/begrænset, hvis man havde taget kontakt til KDA i tide. Klager over fotofly havde vist sig at vedrøre fremmede fly. Roskilde amt. Intet modtaget. En afløser for Dan Vendelbo søges stadig! Frederiksborg amt. Søren Pedersen meddelte følgende : Allerød flyveplads lukkes år 2005 eller Grønholt fik reduceret den tilladte støjbelastningen og har nu kun ganske få operationer. Fremtiden tegner sort for disse flyvepladser. De mindre pladser fungerer tilsyneladende OK. HUR har været hovedaktør ved udarbejdelse af regionsplan Søren har været aktiv med kommentarer og planen indeholder et afsnit om støjende aktiviteter, som med fordel kan bruges andre amter Har ikke deltaget i Friluftsrådets møder.. Københavns amt. Henrik N Knudtzon meddelte at der ikke var særlige bemærkninger bortset fra at Tøjhusmuseet har planer om at benytte Værløsehangarer som museum. Ønsker at fratræde som amtsrepræsentant med årets udgang. København/Frederiksberg. Intet modtaget. Vi søger stadig en repræsentant. 5. Næste møde Næste møde finder sted i Odense tirsdag den 5. oktober Eventuelt Der var ikke noget at berette. 23. oktober 2003 Jørn Vinther Bilag: Fordeling: 1.Kommisorium for miljøudvalget. 2.KDA s miljøpolitik KDA bestyrelse, KDA miljøudvalg + KDA amtsrepræsentanter referat doc

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu!

AOPA NYT. Når asken har lagt sig... Aircraft Owners and Pilots Association. AOPA Årsmøde 2010. Sidste aske-nyt. Reservér dagen nu! Aircraft Owners and Pilots Association Når asken har lagt sig... Mens dette nyhedsbrev skrives er der på femte døgn totalt flyveforbud i det danske luftrum. Samtlige nabolande, herunder Sverige, Norge,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere