Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J."

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet gik i gang med dagsordenens punkter redegjorde HH kort for en helt ny sag, om TIZ områder, der tilsyneladende bliver opretholdt, selvom betingelserne herfor ikke længere er til stede. KDA er blevet opfordret til at gå aktivt ind i sagen, men det er besluttet at forholde sig afventende, indtil organisationerne er hørt. Derudover blev det nævnt, at KDA har fået en indirekte henvendelse fra Danske Flyvere, som kunne overveje at flytte adressen til KDA-huset, hvis dette kan accepteres af KDA. Der vil i den forbindelse være tale om en betaling for brug af KDA-huset. Henvendelsen besvares positivt. Nærmere retningslinjer herfor skal beskrives nærmere. Derefter overgik mødet til den udsendte dagsorden. a Bestyrelsesmøde Referaterne blev godkendt og underskrevet. a Notat fra møde med DMU s bestyrelse HH gennemgik kort indholdet af mødet. Hovedpunkterne fremgår af arbejdspapir som var fordelt til bestyrelsen og DMU. PH redegjorde kort for opdeling af opgaver og ansvar mellem DMU og KZ & V. b. SP redegjorde kort om mødet i ungdomsudvalget på Arnborg, hvilket fremgår af notat fra SP om ungdomsudvalgets arbejde. Udvalget mangler desværre svar fra flere unioner på forespørgslen fra udvalget. a. Driftshåndbog udsendt Udsendelse af driftshåndbog foretages, med henvisning til at den under løbende forandring. b. Svævethy Jubilæum - afrapportering PH informerede om besøget hos Svævethy, hvor han repræsenterede KDA ved klubbens jubilæum og overbragte en lille KDA-gave til klubben. c. Kolding Flyveklub Jubilæum - afrapportering AM informerede om besøget ved Kolding Flyveklub s jubilæum, hvor AM repræsenterede KDA og overbragte klubben en lille KDA-gave. d. DIF s direktør Karl Chr. Koch, 60 år. KDA har sendt en hilsen til Karl Chr. Koch på dagen. e. Udvalgene opdateret Liste i driftshåndbogen ajourføres, og fjernes derefter fra hjemmesidens liste. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 1 af 5

2 f. UAS - seminar i Odense AM forklarede om seminaret i Odense, og forudser store opgaver og udfordringer i området fremover, da der er risiko for at UAV/UAS vil skulle have separate luftrum. Derfor planlægger AM at deltage i arrangements åbne del. Det meget høje gebyr (600 ) for deltagelse i seminarer forhindrer deltagelse i disse. Opdateret balance Spørgsmål til aftalekontoens indestående blev rejst. AM undersøger dette nærmere, og vender tilbage til bestyrelsen med mere information. Regnskab for 2011 til underskrift Det endelige regnskab er ikke færdigt, da ændring af opkrævningsperioder og de nye vedtægter og regulativer har ændret på regnskabsprincipperne, hvilket har været en større opgave end først antaget. Der arbejdes på at få regnskabet færdigt snarest muligt. Budget 2012 (korrigeret) KDA budgetudkast 2012 V3 blev fordelt. Det høje udgiftsniveau nødvendiggør at der nøje skal vurderes om en udgift er nødvendig. Udgifterne er generelt stigende og stor mødeaktivitet afføder også øgede udgifter. Reduktion af omkostningerne er nødvendig. Nyt regnskabssystem ekstern adgang AM forklarer at der er et større andel af netbrugere, som anvender en net-browser der ikke understøttes af KDA-Pilotshoppens webbutik. Dette gør at en ny webshop er mere presserende end tidligere vurderet. Omlægning til en ny type webshop er imidlertid en større opgave, da alle varer skal være beskrevet grundigt og være forsynet med illustrationer og/eller billeder. Bestyrelsen tilbyder derfor at deltage i en arbejdsweekend, med henblik på etablering af ny web-shop. Et on-line regnskabssystem implementeres snarest muligt. Valget er truffet blandt flere forskellige løsninger og det valgte system har mulighed for at arbejde sammen med det påtænkte system til web-shoppen i KDA Service ApS. Personale situationen AM redegjorde for arbejdssituationen, som er presset. Imidlertid er arbejdssituationen for AM blevet bedre efter regnskabsmedarbejder- og butikschefstillingen er øget til fuldtid. Stort set alle DHPU-relaterede opgaver er overdraget. Der er dog trivielle opgaver, som der med fordel kan findes billigere arbejdskraft til at løse, hvis muligt. AM arbejder på dette og har indtil videre kun fået delvist svar fra Jobcentret på disse spørgsmål. Afrapportering fra KDA-service bestyrelsesmøde (AM+PW) PW forklarede om ændringerne i vedtægterne, som betyder at der ikke længere er krav om en registreret eller autoriseret revisor til gennemgang af selskabets regnskab. FLYV RP forklarer at der er en eksisterende aftale mellem FLYV og Modelflyvenyt om udveksling af artikler o. s. v. og RP så gerne at der var et reelt samarbejde herom. Kommunikation med organisationer og organisationsmedlemmer RP har udarbejdet et oplæg til kommunikation (tidligere udsendte bilag). Modelflyvning Danmark (MDK) har stor glæde af de fora, som gør dialogerne nemmere mellem f.eks. bestyrelsesmedlemmer. MDK s hjemmeside er redigeret i Umbraco. Måske er der brug for en politisk redaktør til FLYV. PW foreslår at vi indfører et sort-hvid A4-tillæg som udsendes med i plastposen hver måned. Tillægget skal være det organisatoriske stof, som ikke nødvendigvis har BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 2 af 5

3 interesse for magasin-læseren og som evt. kan redigeres af medlemsorganisationerne selv. AM informerer om at udsendelse af den ekstra vægt i plastposen med FLYV ikke er særlig kostbar og en meget overskuelig økonomisk udgift. HH opfordrer kommunikationsudvalget til at mødes snarest, og få påbegyndt arbejdet med at løse de mange kommunikationsopgaver. a. Repræsentanter fra DSvU indbudt til møde i april/maj Unionsmøde afrapportering (AM+PW) På mødet blev der bl.a. forklaret om de organisatoriske ændringer som er gennemført hos Trafikstyrelsen. Nærmere fremgår af Notater Kontaktmøde Trafikstyrelsen og unioner. Notatet var fordelt til bestyrelsen. PW bemærkede at der på dette møde under en ny ledelse herskede en helt anden og mere positiv atmosfære, som lover godt for det fremtidige samarbejde med TRS. a. Planlægning Tema. Flere samtidige events Tovholdere Gæstetaler(e) Inviterede gæster Åben for alle? a. Melwin AM informerer om at projektet er i gang og Melwin-arbejdsgruppen stort set arbejder flere dage om ugen på tilpasning af systemet. b. Luftrum Billund (venter til næste møde) c. Teknikudvalg (venter til næste møde) d. Diverse miljøsager SP informerer om status på miljøsager. Nærmere detaljer fremgår af I gangværende i Miljøudvalget pr. 15. april 2012, og drejer sig om følgende sager: BL 7-16 Rårup Flyveplads Freerslev Flyveplads Randers Flyveplads Fyns Svæveflyveplads Viborg Flyveplads Hjarnø UL-flyveplads Aarhus UL-flyveplads Vestjyllands Svæveflyveplads Auning UL-flyveplads Silkeborg UL-flyveplads Lindtorp Flyveplads Holstebro Flyveplads Flyveplads på Fanø Kolding Flyveklub (højspændingsledninger). BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 3 af 5

4 e. Ungdomsudvalg SP informerede om arbejdet i ungdomsudvalget. Følgende projekter er i gang: Spørgeskemaundersøgelse Testpiloter Flyvning med unge Flyvepladsens dag Sommerlejr 2012 Udstillinger i storcentre eller lignende. De nærmere detaljer fremgår endvidere af notat Igangværende i Ungdomudvalget pr. 15. april f. Hjemmeside / kommunikation (venter til næste møde) g. Nye sager (Venter til næste møde) i. Sportsudvalg doping (FAI)(OK) ii. DSvU afholder FAI WC for kvinder KDA s eksponering a. FAI i. Rapport fra FAI s generalforsamling HH fortalte kort om FAI General Conference, hvor et nyt punkt var kommet op og som behøver handling doping. Opgaven med at se på dopingproblematikken i luftsportsområdet i Danmark hører til i Sportsudvalget. ii. Deltager ikke i CANS-mødet i april i Lausanne Da KDA ønsker at FAI følger beslutningen på FAI s General Conference, om at der skal anvendes ekspertgrupper til specielle områder i stedet for kommissioner. Luftrumsområdet er ét af de områder. Derfor har KDA meddelt FAI, at KDA ikke har en repræsentant til det kommende møde i Lausanne i iii. CANS, men støtter ideen om at få igangsat ekspertgrupperne. NAC presidents meeting i Lausanne (AM+HH) b. EAS Afrapportering fra EAS general meeting HH var opstillet som KDA s kandidat til kasserer-posten i EAS. Desværre gik posten til den østrigske kandidat. a. Flyafdelingen (SP) b. Bibliotek Intet. Roskilde, den 17. april 2012 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 4 af 5

5 Godkendt den Helge Hald Per Wistisen Regnar Petersen Søren Pedersen Ole Kobberup Paul Harrison BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 5 af 5

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere