T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011"

Transkript

1 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. BLAD indd 1 4/15/2011 3:45:55 PM

2 TELEGRAFEN er nyhedsmedie for ansatte og deres familier. TELEGRAFEN skrives af de ansatte - til de ansatte. TELEGRAFEN finansieres primært af annonceindtægter. TELEGRAFEN informerer eksterne samarbejdsparter samt ansatte i mission om Telegrafregimentets daglige virke. Farvel til Steffen Zachariassen 3 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Henrik Schiøler. Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Pens. overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-offset, Nordre. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement Telegrafen udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. maj eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN fordeles til alle Telegrafregimentets militærer- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndigheder, organisationer, abonnenter og annoncører. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. Forsidefoto René Kristiansen blev nummer to ved verdensmesterskaberne i skydning. En cm fra nummer et. Læs "Målet er nået" side 11 og FAGI's Hæderspris side 19. Forsvarstandplejen Kompagnichefer skifter Obersten orienterede OBERST BAGER Hvad er lovligt her Målet er nået Anderledes soldater Feltdøgn 1 En tale til en engel Nye veterancykler FAGI's Hæderspris Hvem har taget Murphy med De fede vagter Så flytter vi snart Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være. BLAD indd 2 4/15/2011 3:45:56 PM

3 Set i spejlets grå skær, var Steffen Zachariassen en stor hjælp ved skiftet fra en oberst Bager til næste. Steffen var fungerende i fire måneder. Senere har han været en fremragende hjælp, som stabschef for Oberst Susanne Bach Bager. Farvel til Steffen Zachariassen - goddag til Erik Schwensen Oberst Susanne Bach Bager er et godt menneske, der elsker at glæde andre. Denne dag var det Steffen Zachariassen som skulle overraskes glædeligt. Han var tilsagt et møde ved obersten. I mens de talte, listede hele Hærens Føringsstøtteskole forbi og stillede op i parolesalen. Af Leon Lindholm, redaktionen. Så kom dagen, hvor stabschefen (STCH) skulle skiftes. Steffen Zachariassen skulle afgå, fordi han i april skal tiltræde stillingen som bataljonschef ved 5. Telegrafbataljon i Haderslev. Det job har han bestridt tidligere og det var øverst på hans ønskeseddel, at komme tilbage igen til den stilling. I parolesalen stod alle klar til afsked Oberst Susanne Bach Bager har det som en tidligere hr. Bager. De kan godt lide at tage fusen på andre på en god og pæn måde. Alle ved, at Steffen ikke er den, der ønsker at gøre det store ud af ceremonielle ting, hvis det drejer sig om ham selv, der er han lidt beskeden og tilbageholdende, men det skulle ikke blive, som han havde troet, at skiftet af stabschef skulle gå upåagtet hen. Steffen var kaldt til et møde med oberstløjtnant Erik Schwensen og oberst S. Bach Bager. Et punkt i mødet var opdigtet af obersten. Det var den gamle general Olaf Ryes våbensamling og en kommende placering. De gik samlet til parolesalen for at se på mulighederne. Her blev de modtaget af major T.G. Olsen, der kommanderede "alle ret". Først her, to meter inde i lokalet, gik det op for Steffen, hvad der skulle ske og et lille smil bredte sig i hans mundviger. Nu var han midtpunkt, om han ville eller ej. Obersten bestemmer sådan er det. Her er et uddrag af talen, som oberst Susanne Bach Bager holdt for Steffen. "Kære Steffen, så er det tid til at sige det officielle farvel til dig som STCH. I den periode, hvor vi to har haft et arbejdsfællesskab, har du måttet tage et hårdt slæb. Jeg overtog jobbet som chef fra dig, efter at du havde varetaget det i fire måneder, indtil jeg kom hjem fra Sverige. Du gav mig i forbindelse med overdragelsen en meget detaljeret status, så det blev så let som muligt for mig at overtage chefjobbet. Du var godt inde i det hele og stod mig bi med råd og vejledning ikke blot den første tid men også i de efterfølgende år, hvor du blev skolens stabschef og min næstkommanderende. Det er aldrig morsomt at skulle træde tilbage i en organisation, når man har varetaget chefposten. Men du gjorde det med bravur og har aldrig svigtet mig. Du har været en loyal støtte hele vejen. Det skal du have stor tak for. I vores tid sammen har vi måttet træffe mange tunge beslutninger. Omlægningen af telegraftropperne har været en meget hård proces, og du har måttet tage Løvens del af slæbet. Vi fik det ikke helt, som vi ønskede det. Du har om nogen måttet finde dig i at skulle håndtere beslutninger, som vi bestemt ikke var enige i, endog ofte fandt direkte forkerte. Men igen bar din store loyalitet overfor opgaven, overfor skolen og overfor mig igennem, og det skylder vi dig alle stor tak for. Det har været en både slidsom og tidskrævende og udfordrende proces. Du og jeg har heller ikke altid været enige, men vi har drøftet os til rette og er kommet videre. Og nu er det så tid til at sende dig væk fra skolens slidsomme, men også trygge favn. Jobbet som bataljonschef i Haderslev har du prøvet før og klaret godt. Så det er ikke udtryk for, at du skal have en ommer, at du nu må tage en tørn i den funktion igen, men en konsekvens af højere magters uvilje til at udnævne nye oberstløjtnanter i våbenarten. Jeg kan dog mærke på dig, at det bekommer dig vel, at du skal være din egen herre igen. Men du slipper nu ikke helt for min hede ånde i nakken. Din bataljon er jo allerede nu underlagt Regimentet i driftsmæssig henseende og inden året er omme igen blive underlagt i Fuld Kommando. Og selv om du lejlighedsvis nok vil tænke Fri os fra den Onde, så skal du vide, at jeg ser frem til vort fremtidige samarbejde og er glad for, at du er inden for rækkevidde når der er nogen viden om baggrund for især regimentets nye struktur, vi ikke lige kan finde. Herefter afsluttede obersten med tak for indsatsen omkring den nye struktur og som en sidste handling overrakte hun Steffen et regimentsskjold. Der blev kommanderet lidt rundt, før alle blev budt til reception, men der var lige en handling mere. For med Steffens afgang manglede der jo en ny stabschef. Derfor blev Erik Schwensen kaldt frem foran de tilstedeværende. Erik Schwensen er kendt på skolen og i Fredericia, for han er "gammel" kongens mand og har været på Hærens Føringsstøtteskole i mere end et år. Erik er på TELEGRAFEN 3 BLAD indd 3 4/15/2011 3:45:56 PM

4 det seneste blevet kendt fordi han er "nytænker" og han er blevet kendt for at prøve at gøre tingene på andre måder, for at få bedre resultater. Han har gennem flere år uddannet sig som coach og elsker at bruge sine nye erfaringer. Denne dag blev dog ikke til Eriks dag, men lad mig straks sige, at den mand har et godt hoved og et lidt større end en telegrafsoldats. Obersten havde nemlig ved samme lejlighed anskaffet en grøn baret til udskiftning af Eriks tidligere - en sort. Størrelsen var dog ikke passende. "En lille 60'er er jo slet ikke nok til en med sort baret", som Erik selv udtrykte det. "Vi har meget mere, der skal under låg". En baret i størrelse 63 blev fremskaffet og den passede noget bedre - så var der dømt reception. Erik fik så hatten passede. Erik Schwensen og D-dag Ugen efter blev Hærens Føringsstøtteskole og Garnisonsstøttelementet indkaldt til første møde med Erik Schwensen som ny stabschef. Allerede før mødet begyndte Eriks anderledes ledelsesstil at sive ud i krogene til debat. For på indkaldelsen var der lagt op til forarbejde og eftertænksomhed. Hvad var nu det? Kan man ikke bare møde op, sidde og lytte på eller blunde og så gå igen? NEJ, det passer ikke ind i Eriks ledelsesstil. Her er alle en del af ansvaret for, at alt kommer til at fungere bedst muligt med en aktiv indsats fra alle tilstedeværende. Så inden mødet var der på indkaldelsen gjort klart, at hver enkelt deltager skulle gøre op med sig selv, hvad man ønskede, at det skulle blive til. Hvordan man mente at kunne nå målet og med hvilke midler. Lidt omskrevet kan man sige: "Tag ansvar for dine handlinger. Sæt dig et mål og forestil dig hvordan situationen er, når du har nået målet. Kig så lidt bagud derfra og tænk over hvordan du kan komme frem til det ønskede mål". Erik har vendt noget lidt på hovedet, med en anderledes og ny tilgang. Det bliver en lidt sprudlende oplevelse at få lov til, men man er også pålagt, at være aktivt med til, at tage stilling og gøre forsøg på at nå de fælles udstukne mål. Rundt på rækkerne er der selvfølgelig forskellig opfattelse af, om det at tænke nyt eller på en anden måde er godt eller skidt, men det i sig selv, må jeg sige, er jo også en måde at skabe dynamik på. Erik Schwensen startede på sin egen måde og, som jeg altid har kendt ham, en meget ærlig og direkte personlig måde. Denne dag lidt mere personligt end andre gange. Erik fortalte om, hvordan han var nået frem til de mål, han havde sat sig fra en skoletid, hvor alle satte begrænsninger og stopklodser op for ham. En tid han ikke brød sig om, men som han idag, efter mange år og mange uddannelser og læringsprocesser, har kunnet bruge positivt til at lære sig selv og andre at gøre noget ved tingene ved at være positiv og tænke konstruktivt og nogen gange anderledes. Helt sikkert, Erik Schwensen scorede høje point ved denne fortælling om ham selv og hans dybere bevæggrunde. D-Dag + Nu er det kun for små 70 arbejdsdage, at Erik Schwensen skal være STCH. Derefter kommer oberstløjtnant Hans Teglers og overtager. Det er en periode, hvor Erik Schwensen vil sætte sit aftryk på ændringerne ved Telegrafregimentets overgang til ny struktur. Der bliver absolut ikke tid til at slappe af for Erik. Ved siden af opgaverne som STCH og opgaver og problemer med at få forliget til at lande, skal Erik sammen med ham en større arbejdsgruppe, udarbejde en komplet plan for regimentets fremtidige kommunikationsstruktur, hvilket indebærer mange store og time-mæssigt tunge opgaver. Det er et nødvendig arbejde, for at alle trækker i samme retning, mod samme mål, på samme måde i et ensartet brand, med en forståelig og tydelig kommunikation. Velkommen til - Erik Schwensen! LAL/RED Og den kan stadig ringe Af Leon Lindholm, redaktionen. Fremtiden - den er vi lige midt i. I 1969 sendte vi folk til månen med computerkraft, som en Amiga 500 computer havde i starten af halvfemserne. Ingen troede på, at det skulle kunne udvikle sig til den teknologi, vi står med i dag. Man kan gps chippe de "gamle", bil, båd og børn. Køleskabe fås med fladskærm og computer i fronten, så man via Internettet kan hente opskrifter m. m, hvis man ikke har det på en trådløse netværksharddisk på loftet. Alt kan styres, aflæses og bruges trådløst. Kommunikation Computer- og telemedierne ligger forrest i den udvikling, der gang på gang forarger os med at vokse og skabe et nyt og større forbrug, af noget vi ikke tidligere har manglet. Det er jo lige op ad telegraftroppernes spidskompetencer. Det her er noget vi forstår os på, her kan vi yde service til enhederne. Ser vi på computersiden er kraften fra de første Intel processorer udtyrkt i transistorer (TS) i Det var 100-doblet i 1985 i en Intel 386. I de første Pentiumér i 1995 var der 3,1 mil. (TS) og med Pentium-4 chippen var vi på 42 mil. TS i år Før 2010 var der det, der svarer til effekten af en milliard TS, men så øger man effekten også ved at sætte flere processorkerner sammen, som man nu også gør i nye biler med flere motorer. Mobilen Ser vi på telefonen fra håndsving, til drejeskive og trykknap i trådløs udgave på fem kilo + batteri, så er mobiltelefonen i dag med fuldt tastatur/ touchskærm vejer 100 gram. Det er muligt at se tv, ringe, sms'e, høre musik, føre kalender, navigere, bruge Internet, fotografere, filme i fuld HD, oversætte, ordne bankforretninger, sende til print, optage møder, scanne varekoder eller foto, købe billetter, se vejrudsigten, bruge den som waterpas, kompas og ligeså meget mere, som man næsten kan tænke sig til. Er der behov laves der nye applikationer "apps", som er det nyeste hit. I marts kom den hidtil "stærkeste" telefon en LG-2x. Den er med to 1GHz processorkerner, 8 mp kamera, 4" skærm. Spændende at se, hvor lang tid den vil være "størst" - og hvornår vi igen mangler noget? 4 TELEGRAFEN BLAD indd 4 4/15/2011 3:45:56 PM

5 der Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og er dermed underlagt de af FSU udsendte bestemmelser, nærmere bestemt FSUBST med 3 underbilag; Bestemmelser for periodiske 2-årige tandlægeundersøgelser. Bestemmelsen kan læses i sin helhed på Forsvarets Intranet på Websider/FSUForvGr.aspx. Tandlæge Sven Erik Andreasen og klinikassistent Marianne Jensen. I stolen med "det brede smil" T. Kruse fra Uddannelsesbataljonen. Forsvarstandplejen Som tandlæge bliver man mødt med mange smil. Et smil er dog ikke altid udtryk for glæde. Når det er ved tandlægen, er der mange, der hellere vil være fri. Det er så vigtigt for vores velbefindende, at tænderne er i orden. For at blive "godkendt" som soldat, skal tænderne være i orden og efterses regelmæssigt. Af tandlæge Sven Erik Andreasen, Infirmeriet i Fredericia. Ved 16 af Forsvarets tjenestesteder er der i forbindelse med Infirmeriet en tandklinik. På nogle tandkliniker er der to tandlæger ansat, i alt er der ansat 24 tandlæger på infirmerierne. Derudover er der en overtandlæge og en stabstandlæge. Tandlægerne kan groft inddeles i tre næsten lige store kategorier: 1) nyuddannede, 2) tandlæger, der praktisk taget altid har været ansat i Forsvaret, og 3) tidligere civilt ansatte/praktiserende tandlæger. De fleste af de nyuddannede tandlæger er ansat, hvor der er en ældre kollega til at hjælpe demog ellers har Forsvaret en aftale med en privatpraktiserende tandlæge ude i byen. De fleste af de nyuddannede tandlæger er kun ansat et år eller to, så søger de andre græsgange, men enkelte forbliver til de pensioneres. Gruppen af tidligere privatpraktiserende tandlæger er hovedsageligt ældre tandlæger, der har afhændet deres praksis, men ønsker at fortsætte lidt endnu. Tandlægerne er militært ansatte og har rang af PL, KN/ KL, MJ/OK og OB/KD. Nyeste udstyr På grund af tandlægemangel har der været mulighed for en forlænget ansættelse og undertegnede og et par stykker mere er blevet levetidsforlænget. Siden medio december 2010 er pensionsalderen for militært ansatte læger og tandlæger dog ændret således, at der nu ikke er en øvre aldersgrænse. Udstyret på klinikkerne er up to date bl.a. med elektroniske journaler og digitalt røntgenudstyr. Det er der stadig mange kommunale og privatejede kliniker, der endnu ikke har. Udstyret er helt ens på de forskellige kliniker, så vi uden større problemer kan arbejde på de andre kliniker. Lokalerne er dog meget forskellige og flere steder lever de ikke helt op til ønsket standard. Vi er under sundhedstjenesten Forsvarstandplejen er en afdeling un- FSU-BST indledes med følgende: Det påhviler alt personel kontinuerligt at opretholde en tilstrækkelig sundhedsfaglig tilstand som gør, at man kan udsendes i internationale operationer. Ideen med sundhedstriaden er derudover, at der gives et generelt tilbud om regelmæssige helbredsundersøgelser med råd og vejledning, herunder også en tandundersøgelse. Den enkelte har naturligvis selv et ansvar for at kunne leve op til dette, men at man får sit Q, er helt entydigt et chefansvar. Den periodiske toårige tandlægeundersøgelse er indført som en del af sundhedstriaden, bl.a. fordi Forsvaret har et ønske om, at militært ansatte og særligt udpegede civile til enhver tid skal være klar til international tjeneste, skal være fit for fight. Nok gælder en godkendelse i to år, men der er den meget store krølle på halen, at godkendelsen ikke må være over 12 måneder gammel, når man kommer hjem. For egen regning Den tandundersøgelse, der skal foretages for en vurdering af en tandlægegodkendelse, kan kun foretages ved en af Forsvarets tandkliniker, og ligeledes med selve godkendelsen. Forsvarstandplejen tilbyder nødvendig behandling indenfor forsvarstandplejens tilbud, i det omfang forsvarstandplejen har kapacitet til det. Ved manglende kapacitet henvises behandlingen til at foregå ved egen tandlæge. Forsvarets tandlæge medsender en liste over de behandlinger, der SKAL udføres, inden en godkendelse kan foreligge. Der gives en frist på op til to måneder til gennemførelse af behandlingen. Efter behandling skal den enkelte fremsende dokumentation for, at den krævede behandling er gennemført, hvorefter godkendelsen bliver registreret. Al behandling hos civil tandlæge, hvad enten det er efter eget ønske, eller det er pga. manglende tandlægekapacitet i Forsvaret, er for egen regning og dette gælder også ved behandlinger, der kan være påbegyndt i forsvarstandplejen. Forsvaret betaler i særlige tilfælde Forsvarstandplejen tilbyder ene og alene de ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til, d.v.s. der TELEGRAFEN 5 BLAD indd 5 4/15/2011 3:45:56 PM

6 laves ikke kroner, proteser, implantater m.m.. I meget få og enkeltstående tilfælde kan der ansøges og bevilges arbejdsgiverbetalt tandbehandling, såkaldt ubetinget nødvendig arbejdsgiverbetalt tandbehandling. Dette kan ske ved meget kort varsling/befaling til en udsendelse i international tjeneste og kun til nyligt erkendt ubetinget nødvendig tandbehandling, der ikke er dækket af den offentlige sygesikring, altså f. eks. en nødvendig kronebehandling, men ikke en tabt fyldning og slet ikke, hvis der for nogle måneder siden i journalen er noteret, at den pågældende tand burde forsynes med en krone. Fjernelse af visdomstænder er desværre lidt af et stridspunkt, trods det, at reglerne, som vi forsvarstandlæger skal rette os efter, er ganske klare. Visdomstænder, der er delvist frembrudt, skal ud, hvis de har givet gener af en eller anden art inden for det seneste år. Hvis røntgenbillederne giver mistanke om begyndende sygelige forandringer, skal de også ud. Disse hårde krav er ikke helt i overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, for her mener man, at der skal have været problemer 2-3 gange, inden en sådan tand bør fjernes. Men under udsendelse lever man under helt andre forhold (stress, klima og hygiejne), derfor den hårde linje. Pilotelever vil slet ikke blive optaget på pilotskolerne i USA med delvist frembrudte visdomstænder. 16 smil til røntgenmaskinen For også at finde andre tandproblemer, der under udsendelse kan give store problemer, skal man have taget en såkaldt helstatus, d.v.s. 16 røntgenbilleder. Det hyppigste problem, vi finder, er de omtalte visdomstænder, men også ofte begyndende betændelse på en rodspids. En sådan betændelse er i starten ofte helt symptomløs, men kan senere og især under stressende forhold give endog meget stærke smerter. Vi er også underlagt at behandle efter en prioriteringsliste. Heraf fremgår ret logisk, at personel, der skal udsendes, har første prioritet. Det har også de specielle personelgrupper, hvor et certifikat skal opretholdes f. eks. piloter og dykkere. Anden prioritet har VPL og f. eks. jægersoldater og frømænd. Tredje prioritet er bl.a. sejlende personelgrupper, og fjerde prioritet er så resten. Vi vil naturligvis gerne hjælpe så mange som overhovedet muligt og derfor er det meget irriterende for alle, at vi ofte oplever udeblivelser. Peter Mågård takke sine soldater af et varmt hjerte og obersten for et godt samarbejde. Kompagnichefer skifter Dette år medfører mange forandringer. Det gør sig også gældende hos Stabskompagniet. Indledningsvis skal de skifte kompagnichef og samtidig sammenlægges med Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) fra 3. Telegrafbataljon (3 TGBTN). Senere på året bliver 5 TGBTN til HQBTN. Af Leon Lindholm, redaktionen. Det hele startede med et chefskifte. Oberst Susanne Bach Bager var i et andet ærinde på selve dagen for skiftet, så paraden blev udskudt og i stedet blev det en lille reception, hvor Peter Mågaard skulle afgå og kaptajn Jeppe Gilling indsættes i stedet for. Ingen parade - men pæne ord Oberst Susanne Bach Bager havde ikke til sinds, at det skulle gå upåtalt hen, så derfor kom talesedlen da også frem, hun sagde bl.a: "I dag markerer vi skiftet af kompagnichef. Kaptajn Peter Mågård skifter til en stilling som sagsbehandler ved Danske Division. Kære Peter - du blev taget med tang til funktionen som chef for Stabskompagniet, fordi du var den bedst egnede til at være chef for et kompagni, der ikke har sin lige i den danske hær. Den tillid har du til fulde levet op til. Det at gå til soldat er en holdsport og du har i de år, du har været chef. Du har arbejdet målrettet og seriøst som holdkaptajn på team STKMP ". Obersten fortsatte med at nævne flotte eksempler på Peters fortræffeligheder og gode virke som kompagnichef. Derefter blev kaptajn Jeppe Gilling kaldt frem og indsat som ny kompagnichef. Han skal få sammensmeltningen i Haderslev til at lykkes og det var obersten heller ikke i tvivl om, at han er manden, der kan gøre. Obersten sagde, at han har erfaring vedrørende hovedkvartersstøtte på divisionsniveauet. Jeppe var også en stor del af NRF-14 og er dermed velkendt med de forventninger og krav, som divisionen stiller til føringsstøtten og har dermed gode forudsætninger for at forstå brigadens føringsstøttebehov. Jeg vil aldrig glemme tiden hos jer Efter dette hyggelige chefskifte klinkede Peter Mågaard, på sit glas og bad om ordet. "Tak for i alt seks gode år med jer. Det har været nemt at være chef for jer, for i er meget professionelle. De største problemer, når der skulle udpeges folk til opgaver lang væk herfra, var, at sortere nogle af alle de frivillige fra. De ord siger vist alt. Det har været en god tid i min karriere, og jeg kommer helt sikkert til at savne de gode stunder, vi har haft sammen. Held og lykke til jer og til Jeppe. Tag godt imod ham". Kaptajn Jeppe Gilling er ny kompagnichef for Stabskompagniet - snart Hovedkvarterskompagniet. 6 TELEGRAFEN BLAD indd 6 4/15/2011 3:45:57 PM

7 en ny stabschef med store visioner? En der gerne vil lære andre nytænkning og lære os alle at bidrage ved selvhjælp til at få en bedre hverdag. Jeg tror, at Erik Schwensen har været et frisk pust fra Vesterhavet, som mange vil nyde godt af her ved regimentet. Auditorierne blev fyldt op. Der var mange spørgsmål til oberst Bach Bager. Obersten orienterede Af Leon Lindholm, redaktionen. For at dagligdagen kan køre glidende, er det vigtigt, at alle får de nødvendige nyheder og oplysninger. Det gælder i høj grad, at vores kommunikationsflow skal være styret og tilstrækkelig - og så skal det helt ned på gulvet, men også helt til tops. Især i situationer som nu, hvor Telegrafregimentet er på vej igennem vridemaskinen, der reducerer antallet af ansatte og ændrer det tilbageværende. Vi er på vej ind i transformationen Der skal ske en transformering, hvor ca. 300 stillinger forsvinder, enhederne ændres og opgaverne flytter. Alle bliver ramt eller påvirket. Derfor er det vigtigt at oplyse alle ansatte jævnligt om alt det nye. Et af oberst Susanne Bach Bagers hjælpemidler er her, at komme ud til alle sine folk - face to face og fortælle om det, der sker eller nyt, der er på vej. Vi startede kl på Ryes Kaserne og igen kl i Haderslev, hvor obersten grundigt informerede om rulleprocessen. En styrkereduktion nu og en forventelig senere opjustering, når og hvis der igen bliver økonomi til det. Lige nu skal regimentet finde og definere sine opgaver og tilrette sig disse. Der skal tænkes i kapaciteter og opgaver og ikke mindst skal der nytænkning til i forhold til brug og indsættelse af føringsstøttevirksomheden. Det hele skal gennemarbejdes og kommunikeres ud, så alle mand forstår det for at kunne deltage positivt og aktivt i processen og de mange forandringer, der vil lande i vores hverdag et godt stykke tid frem. Regimentet har nedsat ti arbejdsgrupper, med hver sin opgave og deadline for at løse større anliggender der skal være på plads, for at regimentet med alle enheder, kan virke bedst muligt. Oven i alt dette er der nu udarbejdet et udkast til nyt ledelsesgrundlag i en folder. Hvad kan jeg selv gøre En ting står helt klart, vi skal arbejde med et positivt livssyn og tage udgangspunkt i, at andre vil os det godt. Vi skal tage "ja-hatten" på og spørge til situationen: "Hvad kan jeg gøre, for at det hele bliver bedre. Hvad er det, jeg gerne vil frem til, samt hvordan kan jeg komme det"? Den stil skal vi til at tænke i - jeg vil sige, det kan samles i en sætning: "Du skal være konstruktiv, positiv og engageret, så er du med til at påvirke din egen og kollegaernes dag". Når det er "kogt ned", så alle kan forstå og huske det nye ledelsesgrundlag, så vil der komme en spændende og god omvæltning efter mit skøn. Der skal tænkes ud af posen. Der skal tænkes nyt. Fra yngste soldat til den med flest stjerner, men ingen tvivl om, at i netop en proces som denne, med så mange omvæltninger i alle ansattes arbejdssituation, bliver det lidt lettere, hvis alle kan finde en fælles vej, et fælles mål og så følges ad i hvert sit tempo, men altid i samme retning. Kan man læse ud af det her at vi har fået Giv os dine gode eksempler I Fredericia var spørgeslysten til oberst Bach Bager stor. Der blev spurgt ind til eks. en bedre økonomistyring med større ansvarlighed. Dette var alle absolut ikke enige i, og der blev straks sagt fra til den holdning. Jeg kan ikke afgøre, hvem der har ret, men vil tillade mig at tolke dette på en anden måde. Vi har måske ikke alle formået at fortælle hinanden og andre om, hvordan og hvad vi har gjort for at spare og effektivisere, så vi får mest mulig ud af de ressourcer, vi har tildelt. Lad det hermed være en opfordring til alle fra laveste til højeste grad. Skriv til TELEGRAFEN og fortæl alle herigennem, hvad I har gjort i enheden, sektionen eller personligt. Kom frem med eksempler, som en tilhører gjorde. Hann foreslog at tænke en ny måde at lave samkørsel mellem kasernerne på og evt. køre i mindre biler. Der er faktisk rigtig mange, der gerne vil spare - også så det gør ondt. Det er vel også derfor, at vi skal levere 300 mand til andre regimenter. Det er fordi, der ikke er flere penge. Så må vi vælge våben, radioer, skibe eller kursus og hotelophold. Fremtiden er at prioritete på alle plan. Men lad os gøre det synligt. Skriv et par linier om, hvad du/i gør, så vi måske alle kan lære af de gode eksempler og spare mere. Vi har set synlige spareforslag, eksempelvis er den gratis frugt reduceret fra to til et stykke og det bliver ikke sat op igen. Det er træls som sådan, men det er nok det bedste og mest synlige eksempel i hele Forsvaret - på den måde slår budskabet godt igennem. Nye radioer, BMS og CNO Med nyt materiel er der også besparelser at hente, om det så er plads, vægt eller uddannelse, så skal disse besparelser også tænkes ind i en helhed. Vi får nye Harris radioer i Forsvaret. De skal afløse alt tidligere brugt VHF materiel. De er mindre, bedre og mere driftsikre. De er krypteret og skal i fremtiden behandles som våben - tænkt sikkerhedsmæssigt. En anden stor udfordring bliver udrulning af det nye BMS-system til hele hæren. Softwaren er klar - hardwaren er på vej. Endnu større bliver arbejdet omkring implementeringen af Computer Network Operations (CNO), som vi er selvskrevet til at blive en vigtig del af, da vi har kompetencerne på dette felt. TELEGRAFEN 7 BLAD indd 7 4/15/2011 3:45:58 PM

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Her er en ledig annonceplads Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf KURSER UDSTYR GUIDEDE DYKKERTURE REJSER UV- JAGT... Brug din C.U. på en internationalt anerkendt dykkeruddannelse - fra begynder til instruktør Skibhusvej 76, Odense C Mail: Tlf.: Åbent hverdage 12-18, lørdage timers stafet Tilmeld et kompagnihold til: "Stafet For Livet" på Bakkeskolen i Fredericia fra lørdag den 28. maj kl Eneste krav er, at der hele tiden er bare én fra holdet - gående eller løbende. Pris 100 kr. pr. deltager. FAGI-medlemmer får refunderet beløbet. Indtægter går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Der er ingen begrænsninger i deltagerantal på holdet. Du kan nøjes med at gå eller løbe en time. 4. Telegrafkompagni tilbagelagde 306 km i alt med 10 deltagere i 2008, med Lars Hein som holdleder. I får teltplads fra om fredagen og er velkommen til at vise jer/ kompagniet frem for alle de besøgende fra jeres egen lille camp. 24 timer med madboder, underholdning, aktiviteter, auktioner, sang og dans. Skal I lave en ny militær-rekord? Tilmelding på: "www.stafetforlivet.dk" - el. tlf.: Nørreport Cykelforretning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Medlem af Dansk Optikkerforening FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. 8 TELEGRAFEN BLAD indd 8 4/15/2011 3:45:58 PM

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011

T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 6 november 2011 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 16. årgang Nr. 3 Maj 2008 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 6 november 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia. Ansvarshavende

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 4 Juli 2007 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade

Læs mere

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 5 September 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde / På træning i Norge 3 Pas på flåten 7 Hvor er viljen

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig

magasinet På vej til Afghanistan Veldrevet og professionelt Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig magasinet NR. 3 /SEPTEMBER 2008 Skærpet profil i 33 hjemmeværnet De frivilliges bud 34 på næste forlig 40 46 Terror bekæmpes af de stille helte Jubilæum og plakatkunst På vej til Afghanistan Veldrevet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

FORSVARSAVISEN 02 KORT NYT OM FORSVARET. Statsministeren i Kuwait. Bruger du? Flintlock i Afrika. Eftertragtet ekspertise.

FORSVARSAVISEN 02 KORT NYT OM FORSVARET. Statsministeren i Kuwait. Bruger du? Flintlock i Afrika. Eftertragtet ekspertise. Flintlock i Afrika Z-TEAM: Tre soldater fra Air Transport Wing (ATW) i Aalborg har afgørende indflydelse på, hvordan transporten af soldater, udstyr og forsyninger foregår under øvelse Flintlock i Afrika.

Læs mere

Side 8-10. Femte gang i Baltikum

Side 8-10. Femte gang i Baltikum Ondt i nakken VIDEN: En nyligt fremlagt ph.d.-afhandling dokumenterer et velkendt problem med nakkesmerter blandt jagerpiloter. Som noget nyt påviser den også, at ændringer i træningsøvelser kan reducere

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere