T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011"

Transkript

1 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. BLAD indd 1 4/15/2011 3:45:55 PM

2 TELEGRAFEN er nyhedsmedie for ansatte og deres familier. TELEGRAFEN skrives af de ansatte - til de ansatte. TELEGRAFEN finansieres primært af annonceindtægter. TELEGRAFEN informerer eksterne samarbejdsparter samt ansatte i mission om Telegrafregimentets daglige virke. Farvel til Steffen Zachariassen 3 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Henrik Schiøler. Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Pens. overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-offset, Nordre. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement Telegrafen udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. maj eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN fordeles til alle Telegrafregimentets militærer- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndigheder, organisationer, abonnenter og annoncører. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. Forsidefoto René Kristiansen blev nummer to ved verdensmesterskaberne i skydning. En cm fra nummer et. Læs "Målet er nået" side 11 og FAGI's Hæderspris side 19. Forsvarstandplejen Kompagnichefer skifter Obersten orienterede OBERST BAGER Hvad er lovligt her Målet er nået Anderledes soldater Feltdøgn 1 En tale til en engel Nye veterancykler FAGI's Hæderspris Hvem har taget Murphy med De fede vagter Så flytter vi snart Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være. BLAD indd 2 4/15/2011 3:45:56 PM

3 Set i spejlets grå skær, var Steffen Zachariassen en stor hjælp ved skiftet fra en oberst Bager til næste. Steffen var fungerende i fire måneder. Senere har han været en fremragende hjælp, som stabschef for Oberst Susanne Bach Bager. Farvel til Steffen Zachariassen - goddag til Erik Schwensen Oberst Susanne Bach Bager er et godt menneske, der elsker at glæde andre. Denne dag var det Steffen Zachariassen som skulle overraskes glædeligt. Han var tilsagt et møde ved obersten. I mens de talte, listede hele Hærens Føringsstøtteskole forbi og stillede op i parolesalen. Af Leon Lindholm, redaktionen. Så kom dagen, hvor stabschefen (STCH) skulle skiftes. Steffen Zachariassen skulle afgå, fordi han i april skal tiltræde stillingen som bataljonschef ved 5. Telegrafbataljon i Haderslev. Det job har han bestridt tidligere og det var øverst på hans ønskeseddel, at komme tilbage igen til den stilling. I parolesalen stod alle klar til afsked Oberst Susanne Bach Bager har det som en tidligere hr. Bager. De kan godt lide at tage fusen på andre på en god og pæn måde. Alle ved, at Steffen ikke er den, der ønsker at gøre det store ud af ceremonielle ting, hvis det drejer sig om ham selv, der er han lidt beskeden og tilbageholdende, men det skulle ikke blive, som han havde troet, at skiftet af stabschef skulle gå upåagtet hen. Steffen var kaldt til et møde med oberstløjtnant Erik Schwensen og oberst S. Bach Bager. Et punkt i mødet var opdigtet af obersten. Det var den gamle general Olaf Ryes våbensamling og en kommende placering. De gik samlet til parolesalen for at se på mulighederne. Her blev de modtaget af major T.G. Olsen, der kommanderede "alle ret". Først her, to meter inde i lokalet, gik det op for Steffen, hvad der skulle ske og et lille smil bredte sig i hans mundviger. Nu var han midtpunkt, om han ville eller ej. Obersten bestemmer sådan er det. Her er et uddrag af talen, som oberst Susanne Bach Bager holdt for Steffen. "Kære Steffen, så er det tid til at sige det officielle farvel til dig som STCH. I den periode, hvor vi to har haft et arbejdsfællesskab, har du måttet tage et hårdt slæb. Jeg overtog jobbet som chef fra dig, efter at du havde varetaget det i fire måneder, indtil jeg kom hjem fra Sverige. Du gav mig i forbindelse med overdragelsen en meget detaljeret status, så det blev så let som muligt for mig at overtage chefjobbet. Du var godt inde i det hele og stod mig bi med råd og vejledning ikke blot den første tid men også i de efterfølgende år, hvor du blev skolens stabschef og min næstkommanderende. Det er aldrig morsomt at skulle træde tilbage i en organisation, når man har varetaget chefposten. Men du gjorde det med bravur og har aldrig svigtet mig. Du har været en loyal støtte hele vejen. Det skal du have stor tak for. I vores tid sammen har vi måttet træffe mange tunge beslutninger. Omlægningen af telegraftropperne har været en meget hård proces, og du har måttet tage Løvens del af slæbet. Vi fik det ikke helt, som vi ønskede det. Du har om nogen måttet finde dig i at skulle håndtere beslutninger, som vi bestemt ikke var enige i, endog ofte fandt direkte forkerte. Men igen bar din store loyalitet overfor opgaven, overfor skolen og overfor mig igennem, og det skylder vi dig alle stor tak for. Det har været en både slidsom og tidskrævende og udfordrende proces. Du og jeg har heller ikke altid været enige, men vi har drøftet os til rette og er kommet videre. Og nu er det så tid til at sende dig væk fra skolens slidsomme, men også trygge favn. Jobbet som bataljonschef i Haderslev har du prøvet før og klaret godt. Så det er ikke udtryk for, at du skal have en ommer, at du nu må tage en tørn i den funktion igen, men en konsekvens af højere magters uvilje til at udnævne nye oberstløjtnanter i våbenarten. Jeg kan dog mærke på dig, at det bekommer dig vel, at du skal være din egen herre igen. Men du slipper nu ikke helt for min hede ånde i nakken. Din bataljon er jo allerede nu underlagt Regimentet i driftsmæssig henseende og inden året er omme igen blive underlagt i Fuld Kommando. Og selv om du lejlighedsvis nok vil tænke Fri os fra den Onde, så skal du vide, at jeg ser frem til vort fremtidige samarbejde og er glad for, at du er inden for rækkevidde når der er nogen viden om baggrund for især regimentets nye struktur, vi ikke lige kan finde. Herefter afsluttede obersten med tak for indsatsen omkring den nye struktur og som en sidste handling overrakte hun Steffen et regimentsskjold. Der blev kommanderet lidt rundt, før alle blev budt til reception, men der var lige en handling mere. For med Steffens afgang manglede der jo en ny stabschef. Derfor blev Erik Schwensen kaldt frem foran de tilstedeværende. Erik Schwensen er kendt på skolen og i Fredericia, for han er "gammel" kongens mand og har været på Hærens Føringsstøtteskole i mere end et år. Erik er på TELEGRAFEN 3 BLAD indd 3 4/15/2011 3:45:56 PM

4 det seneste blevet kendt fordi han er "nytænker" og han er blevet kendt for at prøve at gøre tingene på andre måder, for at få bedre resultater. Han har gennem flere år uddannet sig som coach og elsker at bruge sine nye erfaringer. Denne dag blev dog ikke til Eriks dag, men lad mig straks sige, at den mand har et godt hoved og et lidt større end en telegrafsoldats. Obersten havde nemlig ved samme lejlighed anskaffet en grøn baret til udskiftning af Eriks tidligere - en sort. Størrelsen var dog ikke passende. "En lille 60'er er jo slet ikke nok til en med sort baret", som Erik selv udtrykte det. "Vi har meget mere, der skal under låg". En baret i størrelse 63 blev fremskaffet og den passede noget bedre - så var der dømt reception. Erik fik så hatten passede. Erik Schwensen og D-dag Ugen efter blev Hærens Føringsstøtteskole og Garnisonsstøttelementet indkaldt til første møde med Erik Schwensen som ny stabschef. Allerede før mødet begyndte Eriks anderledes ledelsesstil at sive ud i krogene til debat. For på indkaldelsen var der lagt op til forarbejde og eftertænksomhed. Hvad var nu det? Kan man ikke bare møde op, sidde og lytte på eller blunde og så gå igen? NEJ, det passer ikke ind i Eriks ledelsesstil. Her er alle en del af ansvaret for, at alt kommer til at fungere bedst muligt med en aktiv indsats fra alle tilstedeværende. Så inden mødet var der på indkaldelsen gjort klart, at hver enkelt deltager skulle gøre op med sig selv, hvad man ønskede, at det skulle blive til. Hvordan man mente at kunne nå målet og med hvilke midler. Lidt omskrevet kan man sige: "Tag ansvar for dine handlinger. Sæt dig et mål og forestil dig hvordan situationen er, når du har nået målet. Kig så lidt bagud derfra og tænk over hvordan du kan komme frem til det ønskede mål". Erik har vendt noget lidt på hovedet, med en anderledes og ny tilgang. Det bliver en lidt sprudlende oplevelse at få lov til, men man er også pålagt, at være aktivt med til, at tage stilling og gøre forsøg på at nå de fælles udstukne mål. Rundt på rækkerne er der selvfølgelig forskellig opfattelse af, om det at tænke nyt eller på en anden måde er godt eller skidt, men det i sig selv, må jeg sige, er jo også en måde at skabe dynamik på. Erik Schwensen startede på sin egen måde og, som jeg altid har kendt ham, en meget ærlig og direkte personlig måde. Denne dag lidt mere personligt end andre gange. Erik fortalte om, hvordan han var nået frem til de mål, han havde sat sig fra en skoletid, hvor alle satte begrænsninger og stopklodser op for ham. En tid han ikke brød sig om, men som han idag, efter mange år og mange uddannelser og læringsprocesser, har kunnet bruge positivt til at lære sig selv og andre at gøre noget ved tingene ved at være positiv og tænke konstruktivt og nogen gange anderledes. Helt sikkert, Erik Schwensen scorede høje point ved denne fortælling om ham selv og hans dybere bevæggrunde. D-Dag + Nu er det kun for små 70 arbejdsdage, at Erik Schwensen skal være STCH. Derefter kommer oberstløjtnant Hans Teglers og overtager. Det er en periode, hvor Erik Schwensen vil sætte sit aftryk på ændringerne ved Telegrafregimentets overgang til ny struktur. Der bliver absolut ikke tid til at slappe af for Erik. Ved siden af opgaverne som STCH og opgaver og problemer med at få forliget til at lande, skal Erik sammen med ham en større arbejdsgruppe, udarbejde en komplet plan for regimentets fremtidige kommunikationsstruktur, hvilket indebærer mange store og time-mæssigt tunge opgaver. Det er et nødvendig arbejde, for at alle trækker i samme retning, mod samme mål, på samme måde i et ensartet brand, med en forståelig og tydelig kommunikation. Velkommen til - Erik Schwensen! LAL/RED Og den kan stadig ringe Af Leon Lindholm, redaktionen. Fremtiden - den er vi lige midt i. I 1969 sendte vi folk til månen med computerkraft, som en Amiga 500 computer havde i starten af halvfemserne. Ingen troede på, at det skulle kunne udvikle sig til den teknologi, vi står med i dag. Man kan gps chippe de "gamle", bil, båd og børn. Køleskabe fås med fladskærm og computer i fronten, så man via Internettet kan hente opskrifter m. m, hvis man ikke har det på en trådløse netværksharddisk på loftet. Alt kan styres, aflæses og bruges trådløst. Kommunikation Computer- og telemedierne ligger forrest i den udvikling, der gang på gang forarger os med at vokse og skabe et nyt og større forbrug, af noget vi ikke tidligere har manglet. Det er jo lige op ad telegraftroppernes spidskompetencer. Det her er noget vi forstår os på, her kan vi yde service til enhederne. Ser vi på computersiden er kraften fra de første Intel processorer udtyrkt i transistorer (TS) i Det var 100-doblet i 1985 i en Intel 386. I de første Pentiumér i 1995 var der 3,1 mil. (TS) og med Pentium-4 chippen var vi på 42 mil. TS i år Før 2010 var der det, der svarer til effekten af en milliard TS, men så øger man effekten også ved at sætte flere processorkerner sammen, som man nu også gør i nye biler med flere motorer. Mobilen Ser vi på telefonen fra håndsving, til drejeskive og trykknap i trådløs udgave på fem kilo + batteri, så er mobiltelefonen i dag med fuldt tastatur/ touchskærm vejer 100 gram. Det er muligt at se tv, ringe, sms'e, høre musik, føre kalender, navigere, bruge Internet, fotografere, filme i fuld HD, oversætte, ordne bankforretninger, sende til print, optage møder, scanne varekoder eller foto, købe billetter, se vejrudsigten, bruge den som waterpas, kompas og ligeså meget mere, som man næsten kan tænke sig til. Er der behov laves der nye applikationer "apps", som er det nyeste hit. I marts kom den hidtil "stærkeste" telefon en LG-2x. Den er med to 1GHz processorkerner, 8 mp kamera, 4" skærm. Spændende at se, hvor lang tid den vil være "størst" - og hvornår vi igen mangler noget? 4 TELEGRAFEN BLAD indd 4 4/15/2011 3:45:56 PM

5 der Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og er dermed underlagt de af FSU udsendte bestemmelser, nærmere bestemt FSUBST med 3 underbilag; Bestemmelser for periodiske 2-årige tandlægeundersøgelser. Bestemmelsen kan læses i sin helhed på Forsvarets Intranet på Websider/FSUForvGr.aspx. Tandlæge Sven Erik Andreasen og klinikassistent Marianne Jensen. I stolen med "det brede smil" T. Kruse fra Uddannelsesbataljonen. Forsvarstandplejen Som tandlæge bliver man mødt med mange smil. Et smil er dog ikke altid udtryk for glæde. Når det er ved tandlægen, er der mange, der hellere vil være fri. Det er så vigtigt for vores velbefindende, at tænderne er i orden. For at blive "godkendt" som soldat, skal tænderne være i orden og efterses regelmæssigt. Af tandlæge Sven Erik Andreasen, Infirmeriet i Fredericia. Ved 16 af Forsvarets tjenestesteder er der i forbindelse med Infirmeriet en tandklinik. På nogle tandkliniker er der to tandlæger ansat, i alt er der ansat 24 tandlæger på infirmerierne. Derudover er der en overtandlæge og en stabstandlæge. Tandlægerne kan groft inddeles i tre næsten lige store kategorier: 1) nyuddannede, 2) tandlæger, der praktisk taget altid har været ansat i Forsvaret, og 3) tidligere civilt ansatte/praktiserende tandlæger. De fleste af de nyuddannede tandlæger er ansat, hvor der er en ældre kollega til at hjælpe demog ellers har Forsvaret en aftale med en privatpraktiserende tandlæge ude i byen. De fleste af de nyuddannede tandlæger er kun ansat et år eller to, så søger de andre græsgange, men enkelte forbliver til de pensioneres. Gruppen af tidligere privatpraktiserende tandlæger er hovedsageligt ældre tandlæger, der har afhændet deres praksis, men ønsker at fortsætte lidt endnu. Tandlægerne er militært ansatte og har rang af PL, KN/ KL, MJ/OK og OB/KD. Nyeste udstyr På grund af tandlægemangel har der været mulighed for en forlænget ansættelse og undertegnede og et par stykker mere er blevet levetidsforlænget. Siden medio december 2010 er pensionsalderen for militært ansatte læger og tandlæger dog ændret således, at der nu ikke er en øvre aldersgrænse. Udstyret på klinikkerne er up to date bl.a. med elektroniske journaler og digitalt røntgenudstyr. Det er der stadig mange kommunale og privatejede kliniker, der endnu ikke har. Udstyret er helt ens på de forskellige kliniker, så vi uden større problemer kan arbejde på de andre kliniker. Lokalerne er dog meget forskellige og flere steder lever de ikke helt op til ønsket standard. Vi er under sundhedstjenesten Forsvarstandplejen er en afdeling un- FSU-BST indledes med følgende: Det påhviler alt personel kontinuerligt at opretholde en tilstrækkelig sundhedsfaglig tilstand som gør, at man kan udsendes i internationale operationer. Ideen med sundhedstriaden er derudover, at der gives et generelt tilbud om regelmæssige helbredsundersøgelser med råd og vejledning, herunder også en tandundersøgelse. Den enkelte har naturligvis selv et ansvar for at kunne leve op til dette, men at man får sit Q, er helt entydigt et chefansvar. Den periodiske toårige tandlægeundersøgelse er indført som en del af sundhedstriaden, bl.a. fordi Forsvaret har et ønske om, at militært ansatte og særligt udpegede civile til enhver tid skal være klar til international tjeneste, skal være fit for fight. Nok gælder en godkendelse i to år, men der er den meget store krølle på halen, at godkendelsen ikke må være over 12 måneder gammel, når man kommer hjem. For egen regning Den tandundersøgelse, der skal foretages for en vurdering af en tandlægegodkendelse, kan kun foretages ved en af Forsvarets tandkliniker, og ligeledes med selve godkendelsen. Forsvarstandplejen tilbyder nødvendig behandling indenfor forsvarstandplejens tilbud, i det omfang forsvarstandplejen har kapacitet til det. Ved manglende kapacitet henvises behandlingen til at foregå ved egen tandlæge. Forsvarets tandlæge medsender en liste over de behandlinger, der SKAL udføres, inden en godkendelse kan foreligge. Der gives en frist på op til to måneder til gennemførelse af behandlingen. Efter behandling skal den enkelte fremsende dokumentation for, at den krævede behandling er gennemført, hvorefter godkendelsen bliver registreret. Al behandling hos civil tandlæge, hvad enten det er efter eget ønske, eller det er pga. manglende tandlægekapacitet i Forsvaret, er for egen regning og dette gælder også ved behandlinger, der kan være påbegyndt i forsvarstandplejen. Forsvaret betaler i særlige tilfælde Forsvarstandplejen tilbyder ene og alene de ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til, d.v.s. der TELEGRAFEN 5 BLAD indd 5 4/15/2011 3:45:56 PM

6 laves ikke kroner, proteser, implantater m.m.. I meget få og enkeltstående tilfælde kan der ansøges og bevilges arbejdsgiverbetalt tandbehandling, såkaldt ubetinget nødvendig arbejdsgiverbetalt tandbehandling. Dette kan ske ved meget kort varsling/befaling til en udsendelse i international tjeneste og kun til nyligt erkendt ubetinget nødvendig tandbehandling, der ikke er dækket af den offentlige sygesikring, altså f. eks. en nødvendig kronebehandling, men ikke en tabt fyldning og slet ikke, hvis der for nogle måneder siden i journalen er noteret, at den pågældende tand burde forsynes med en krone. Fjernelse af visdomstænder er desværre lidt af et stridspunkt, trods det, at reglerne, som vi forsvarstandlæger skal rette os efter, er ganske klare. Visdomstænder, der er delvist frembrudt, skal ud, hvis de har givet gener af en eller anden art inden for det seneste år. Hvis røntgenbillederne giver mistanke om begyndende sygelige forandringer, skal de også ud. Disse hårde krav er ikke helt i overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, for her mener man, at der skal have været problemer 2-3 gange, inden en sådan tand bør fjernes. Men under udsendelse lever man under helt andre forhold (stress, klima og hygiejne), derfor den hårde linje. Pilotelever vil slet ikke blive optaget på pilotskolerne i USA med delvist frembrudte visdomstænder. 16 smil til røntgenmaskinen For også at finde andre tandproblemer, der under udsendelse kan give store problemer, skal man have taget en såkaldt helstatus, d.v.s. 16 røntgenbilleder. Det hyppigste problem, vi finder, er de omtalte visdomstænder, men også ofte begyndende betændelse på en rodspids. En sådan betændelse er i starten ofte helt symptomløs, men kan senere og især under stressende forhold give endog meget stærke smerter. Vi er også underlagt at behandle efter en prioriteringsliste. Heraf fremgår ret logisk, at personel, der skal udsendes, har første prioritet. Det har også de specielle personelgrupper, hvor et certifikat skal opretholdes f. eks. piloter og dykkere. Anden prioritet har VPL og f. eks. jægersoldater og frømænd. Tredje prioritet er bl.a. sejlende personelgrupper, og fjerde prioritet er så resten. Vi vil naturligvis gerne hjælpe så mange som overhovedet muligt og derfor er det meget irriterende for alle, at vi ofte oplever udeblivelser. Peter Mågård takke sine soldater af et varmt hjerte og obersten for et godt samarbejde. Kompagnichefer skifter Dette år medfører mange forandringer. Det gør sig også gældende hos Stabskompagniet. Indledningsvis skal de skifte kompagnichef og samtidig sammenlægges med Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) fra 3. Telegrafbataljon (3 TGBTN). Senere på året bliver 5 TGBTN til HQBTN. Af Leon Lindholm, redaktionen. Det hele startede med et chefskifte. Oberst Susanne Bach Bager var i et andet ærinde på selve dagen for skiftet, så paraden blev udskudt og i stedet blev det en lille reception, hvor Peter Mågaard skulle afgå og kaptajn Jeppe Gilling indsættes i stedet for. Ingen parade - men pæne ord Oberst Susanne Bach Bager havde ikke til sinds, at det skulle gå upåtalt hen, så derfor kom talesedlen da også frem, hun sagde bl.a: "I dag markerer vi skiftet af kompagnichef. Kaptajn Peter Mågård skifter til en stilling som sagsbehandler ved Danske Division. Kære Peter - du blev taget med tang til funktionen som chef for Stabskompagniet, fordi du var den bedst egnede til at være chef for et kompagni, der ikke har sin lige i den danske hær. Den tillid har du til fulde levet op til. Det at gå til soldat er en holdsport og du har i de år, du har været chef. Du har arbejdet målrettet og seriøst som holdkaptajn på team STKMP ". Obersten fortsatte med at nævne flotte eksempler på Peters fortræffeligheder og gode virke som kompagnichef. Derefter blev kaptajn Jeppe Gilling kaldt frem og indsat som ny kompagnichef. Han skal få sammensmeltningen i Haderslev til at lykkes og det var obersten heller ikke i tvivl om, at han er manden, der kan gøre. Obersten sagde, at han har erfaring vedrørende hovedkvartersstøtte på divisionsniveauet. Jeppe var også en stor del af NRF-14 og er dermed velkendt med de forventninger og krav, som divisionen stiller til føringsstøtten og har dermed gode forudsætninger for at forstå brigadens føringsstøttebehov. Jeg vil aldrig glemme tiden hos jer Efter dette hyggelige chefskifte klinkede Peter Mågaard, på sit glas og bad om ordet. "Tak for i alt seks gode år med jer. Det har været nemt at være chef for jer, for i er meget professionelle. De største problemer, når der skulle udpeges folk til opgaver lang væk herfra, var, at sortere nogle af alle de frivillige fra. De ord siger vist alt. Det har været en god tid i min karriere, og jeg kommer helt sikkert til at savne de gode stunder, vi har haft sammen. Held og lykke til jer og til Jeppe. Tag godt imod ham". Kaptajn Jeppe Gilling er ny kompagnichef for Stabskompagniet - snart Hovedkvarterskompagniet. 6 TELEGRAFEN BLAD indd 6 4/15/2011 3:45:57 PM

7 en ny stabschef med store visioner? En der gerne vil lære andre nytænkning og lære os alle at bidrage ved selvhjælp til at få en bedre hverdag. Jeg tror, at Erik Schwensen har været et frisk pust fra Vesterhavet, som mange vil nyde godt af her ved regimentet. Auditorierne blev fyldt op. Der var mange spørgsmål til oberst Bach Bager. Obersten orienterede Af Leon Lindholm, redaktionen. For at dagligdagen kan køre glidende, er det vigtigt, at alle får de nødvendige nyheder og oplysninger. Det gælder i høj grad, at vores kommunikationsflow skal være styret og tilstrækkelig - og så skal det helt ned på gulvet, men også helt til tops. Især i situationer som nu, hvor Telegrafregimentet er på vej igennem vridemaskinen, der reducerer antallet af ansatte og ændrer det tilbageværende. Vi er på vej ind i transformationen Der skal ske en transformering, hvor ca. 300 stillinger forsvinder, enhederne ændres og opgaverne flytter. Alle bliver ramt eller påvirket. Derfor er det vigtigt at oplyse alle ansatte jævnligt om alt det nye. Et af oberst Susanne Bach Bagers hjælpemidler er her, at komme ud til alle sine folk - face to face og fortælle om det, der sker eller nyt, der er på vej. Vi startede kl på Ryes Kaserne og igen kl i Haderslev, hvor obersten grundigt informerede om rulleprocessen. En styrkereduktion nu og en forventelig senere opjustering, når og hvis der igen bliver økonomi til det. Lige nu skal regimentet finde og definere sine opgaver og tilrette sig disse. Der skal tænkes i kapaciteter og opgaver og ikke mindst skal der nytænkning til i forhold til brug og indsættelse af føringsstøttevirksomheden. Det hele skal gennemarbejdes og kommunikeres ud, så alle mand forstår det for at kunne deltage positivt og aktivt i processen og de mange forandringer, der vil lande i vores hverdag et godt stykke tid frem. Regimentet har nedsat ti arbejdsgrupper, med hver sin opgave og deadline for at løse større anliggender der skal være på plads, for at regimentet med alle enheder, kan virke bedst muligt. Oven i alt dette er der nu udarbejdet et udkast til nyt ledelsesgrundlag i en folder. Hvad kan jeg selv gøre En ting står helt klart, vi skal arbejde med et positivt livssyn og tage udgangspunkt i, at andre vil os det godt. Vi skal tage "ja-hatten" på og spørge til situationen: "Hvad kan jeg gøre, for at det hele bliver bedre. Hvad er det, jeg gerne vil frem til, samt hvordan kan jeg komme det"? Den stil skal vi til at tænke i - jeg vil sige, det kan samles i en sætning: "Du skal være konstruktiv, positiv og engageret, så er du med til at påvirke din egen og kollegaernes dag". Når det er "kogt ned", så alle kan forstå og huske det nye ledelsesgrundlag, så vil der komme en spændende og god omvæltning efter mit skøn. Der skal tænkes ud af posen. Der skal tænkes nyt. Fra yngste soldat til den med flest stjerner, men ingen tvivl om, at i netop en proces som denne, med så mange omvæltninger i alle ansattes arbejdssituation, bliver det lidt lettere, hvis alle kan finde en fælles vej, et fælles mål og så følges ad i hvert sit tempo, men altid i samme retning. Kan man læse ud af det her at vi har fået Giv os dine gode eksempler I Fredericia var spørgeslysten til oberst Bach Bager stor. Der blev spurgt ind til eks. en bedre økonomistyring med større ansvarlighed. Dette var alle absolut ikke enige i, og der blev straks sagt fra til den holdning. Jeg kan ikke afgøre, hvem der har ret, men vil tillade mig at tolke dette på en anden måde. Vi har måske ikke alle formået at fortælle hinanden og andre om, hvordan og hvad vi har gjort for at spare og effektivisere, så vi får mest mulig ud af de ressourcer, vi har tildelt. Lad det hermed være en opfordring til alle fra laveste til højeste grad. Skriv til TELEGRAFEN og fortæl alle herigennem, hvad I har gjort i enheden, sektionen eller personligt. Kom frem med eksempler, som en tilhører gjorde. Hann foreslog at tænke en ny måde at lave samkørsel mellem kasernerne på og evt. køre i mindre biler. Der er faktisk rigtig mange, der gerne vil spare - også så det gør ondt. Det er vel også derfor, at vi skal levere 300 mand til andre regimenter. Det er fordi, der ikke er flere penge. Så må vi vælge våben, radioer, skibe eller kursus og hotelophold. Fremtiden er at prioritete på alle plan. Men lad os gøre det synligt. Skriv et par linier om, hvad du/i gør, så vi måske alle kan lære af de gode eksempler og spare mere. Vi har set synlige spareforslag, eksempelvis er den gratis frugt reduceret fra to til et stykke og det bliver ikke sat op igen. Det er træls som sådan, men det er nok det bedste og mest synlige eksempel i hele Forsvaret - på den måde slår budskabet godt igennem. Nye radioer, BMS og CNO Med nyt materiel er der også besparelser at hente, om det så er plads, vægt eller uddannelse, så skal disse besparelser også tænkes ind i en helhed. Vi får nye Harris radioer i Forsvaret. De skal afløse alt tidligere brugt VHF materiel. De er mindre, bedre og mere driftsikre. De er krypteret og skal i fremtiden behandles som våben - tænkt sikkerhedsmæssigt. En anden stor udfordring bliver udrulning af det nye BMS-system til hele hæren. Softwaren er klar - hardwaren er på vej. Endnu større bliver arbejdet omkring implementeringen af Computer Network Operations (CNO), som vi er selvskrevet til at blive en vigtig del af, da vi har kompetencerne på dette felt. TELEGRAFEN 7 BLAD indd 7 4/15/2011 3:45:58 PM

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Her er en ledig annonceplads Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf KURSER UDSTYR GUIDEDE DYKKERTURE REJSER UV- JAGT... Brug din C.U. på en internationalt anerkendt dykkeruddannelse - fra begynder til instruktør Skibhusvej 76, Odense C Mail: Tlf.: Åbent hverdage 12-18, lørdage timers stafet Tilmeld et kompagnihold til: "Stafet For Livet" på Bakkeskolen i Fredericia fra lørdag den 28. maj kl Eneste krav er, at der hele tiden er bare én fra holdet - gående eller løbende. Pris 100 kr. pr. deltager. FAGI-medlemmer får refunderet beløbet. Indtægter går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Der er ingen begrænsninger i deltagerantal på holdet. Du kan nøjes med at gå eller løbe en time. 4. Telegrafkompagni tilbagelagde 306 km i alt med 10 deltagere i 2008, med Lars Hein som holdleder. I får teltplads fra om fredagen og er velkommen til at vise jer/ kompagniet frem for alle de besøgende fra jeres egen lille camp. 24 timer med madboder, underholdning, aktiviteter, auktioner, sang og dans. Skal I lave en ny militær-rekord? Tilmelding på: "www.stafetforlivet.dk" - el. tlf.: Nørreport Cykelforretning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Medlem af Dansk Optikkerforening FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. 8 TELEGRAFEN BLAD indd 8 4/15/2011 3:45:58 PM

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet.

Telegrafregimentets Nyhedsbrev. Af major Torben Nygaard, Uddannelsesafdelingen, Uddannelsessektionen, Telegrafregimentet. Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 01 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Nr. 1 februar 2016 13. årgang Telegrafregimentet er på FACEBOOK. Mød os på: https://www.facebook.com/ telegrafregimentet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Vi planlægger for fremtiden Af regiments- og skolechef, oberst Ib Bager. Kære Soldater. Så nåede vi nu allerede 2/3 hen i det nuværende forlig. Det har været noget af en bøvlet omgang og selv om der er

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

En lille familiesolstrålehistorie

En lille familiesolstrålehistorie Fra WWW.behinderte-eltern.de En lille familiesolstrålehistorie Også i Tyskland er det at være forælder med handicap både en uendelig glæde og et pokkers besvær. Katrin, der er spastiker, fortæller her

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere