T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Nyhedsformidling mellem ansatte. Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011"

Transkript

1 Nyhedsformidling mellem ansatte T E L E G R A F E N Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 3 Maj 2011 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. BLAD indd 1 4/15/2011 3:45:55 PM

2 TELEGRAFEN er nyhedsmedie for ansatte og deres familier. TELEGRAFEN skrives af de ansatte - til de ansatte. TELEGRAFEN finansieres primært af annonceindtægter. TELEGRAFEN informerer eksterne samarbejdsparter samt ansatte i mission om Telegrafregimentets daglige virke. Farvel til Steffen Zachariassen 3 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Henrik Schiøler. Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Pens. overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-offset, Nordre. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement Telegrafen udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 120,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. maj eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN fordeles til alle Telegrafregimentets militærer- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndigheder, organisationer, abonnenter og annoncører. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. Forsidefoto René Kristiansen blev nummer to ved verdensmesterskaberne i skydning. En cm fra nummer et. Læs "Målet er nået" side 11 og FAGI's Hæderspris side 19. Forsvarstandplejen Kompagnichefer skifter Obersten orienterede OBERST BAGER Hvad er lovligt her Målet er nået Anderledes soldater Feltdøgn 1 En tale til en engel Nye veterancykler FAGI's Hæderspris Hvem har taget Murphy med De fede vagter Så flytter vi snart Personelnyt GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være. BLAD indd 2 4/15/2011 3:45:56 PM

3 Set i spejlets grå skær, var Steffen Zachariassen en stor hjælp ved skiftet fra en oberst Bager til næste. Steffen var fungerende i fire måneder. Senere har han været en fremragende hjælp, som stabschef for Oberst Susanne Bach Bager. Farvel til Steffen Zachariassen - goddag til Erik Schwensen Oberst Susanne Bach Bager er et godt menneske, der elsker at glæde andre. Denne dag var det Steffen Zachariassen som skulle overraskes glædeligt. Han var tilsagt et møde ved obersten. I mens de talte, listede hele Hærens Føringsstøtteskole forbi og stillede op i parolesalen. Af Leon Lindholm, redaktionen. Så kom dagen, hvor stabschefen (STCH) skulle skiftes. Steffen Zachariassen skulle afgå, fordi han i april skal tiltræde stillingen som bataljonschef ved 5. Telegrafbataljon i Haderslev. Det job har han bestridt tidligere og det var øverst på hans ønskeseddel, at komme tilbage igen til den stilling. I parolesalen stod alle klar til afsked Oberst Susanne Bach Bager har det som en tidligere hr. Bager. De kan godt lide at tage fusen på andre på en god og pæn måde. Alle ved, at Steffen ikke er den, der ønsker at gøre det store ud af ceremonielle ting, hvis det drejer sig om ham selv, der er han lidt beskeden og tilbageholdende, men det skulle ikke blive, som han havde troet, at skiftet af stabschef skulle gå upåagtet hen. Steffen var kaldt til et møde med oberstløjtnant Erik Schwensen og oberst S. Bach Bager. Et punkt i mødet var opdigtet af obersten. Det var den gamle general Olaf Ryes våbensamling og en kommende placering. De gik samlet til parolesalen for at se på mulighederne. Her blev de modtaget af major T.G. Olsen, der kommanderede "alle ret". Først her, to meter inde i lokalet, gik det op for Steffen, hvad der skulle ske og et lille smil bredte sig i hans mundviger. Nu var han midtpunkt, om han ville eller ej. Obersten bestemmer sådan er det. Her er et uddrag af talen, som oberst Susanne Bach Bager holdt for Steffen. "Kære Steffen, så er det tid til at sige det officielle farvel til dig som STCH. I den periode, hvor vi to har haft et arbejdsfællesskab, har du måttet tage et hårdt slæb. Jeg overtog jobbet som chef fra dig, efter at du havde varetaget det i fire måneder, indtil jeg kom hjem fra Sverige. Du gav mig i forbindelse med overdragelsen en meget detaljeret status, så det blev så let som muligt for mig at overtage chefjobbet. Du var godt inde i det hele og stod mig bi med råd og vejledning ikke blot den første tid men også i de efterfølgende år, hvor du blev skolens stabschef og min næstkommanderende. Det er aldrig morsomt at skulle træde tilbage i en organisation, når man har varetaget chefposten. Men du gjorde det med bravur og har aldrig svigtet mig. Du har været en loyal støtte hele vejen. Det skal du have stor tak for. I vores tid sammen har vi måttet træffe mange tunge beslutninger. Omlægningen af telegraftropperne har været en meget hård proces, og du har måttet tage Løvens del af slæbet. Vi fik det ikke helt, som vi ønskede det. Du har om nogen måttet finde dig i at skulle håndtere beslutninger, som vi bestemt ikke var enige i, endog ofte fandt direkte forkerte. Men igen bar din store loyalitet overfor opgaven, overfor skolen og overfor mig igennem, og det skylder vi dig alle stor tak for. Det har været en både slidsom og tidskrævende og udfordrende proces. Du og jeg har heller ikke altid været enige, men vi har drøftet os til rette og er kommet videre. Og nu er det så tid til at sende dig væk fra skolens slidsomme, men også trygge favn. Jobbet som bataljonschef i Haderslev har du prøvet før og klaret godt. Så det er ikke udtryk for, at du skal have en ommer, at du nu må tage en tørn i den funktion igen, men en konsekvens af højere magters uvilje til at udnævne nye oberstløjtnanter i våbenarten. Jeg kan dog mærke på dig, at det bekommer dig vel, at du skal være din egen herre igen. Men du slipper nu ikke helt for min hede ånde i nakken. Din bataljon er jo allerede nu underlagt Regimentet i driftsmæssig henseende og inden året er omme igen blive underlagt i Fuld Kommando. Og selv om du lejlighedsvis nok vil tænke Fri os fra den Onde, så skal du vide, at jeg ser frem til vort fremtidige samarbejde og er glad for, at du er inden for rækkevidde når der er nogen viden om baggrund for især regimentets nye struktur, vi ikke lige kan finde. Herefter afsluttede obersten med tak for indsatsen omkring den nye struktur og som en sidste handling overrakte hun Steffen et regimentsskjold. Der blev kommanderet lidt rundt, før alle blev budt til reception, men der var lige en handling mere. For med Steffens afgang manglede der jo en ny stabschef. Derfor blev Erik Schwensen kaldt frem foran de tilstedeværende. Erik Schwensen er kendt på skolen og i Fredericia, for han er "gammel" kongens mand og har været på Hærens Føringsstøtteskole i mere end et år. Erik er på TELEGRAFEN 3 BLAD indd 3 4/15/2011 3:45:56 PM

4 det seneste blevet kendt fordi han er "nytænker" og han er blevet kendt for at prøve at gøre tingene på andre måder, for at få bedre resultater. Han har gennem flere år uddannet sig som coach og elsker at bruge sine nye erfaringer. Denne dag blev dog ikke til Eriks dag, men lad mig straks sige, at den mand har et godt hoved og et lidt større end en telegrafsoldats. Obersten havde nemlig ved samme lejlighed anskaffet en grøn baret til udskiftning af Eriks tidligere - en sort. Størrelsen var dog ikke passende. "En lille 60'er er jo slet ikke nok til en med sort baret", som Erik selv udtrykte det. "Vi har meget mere, der skal under låg". En baret i størrelse 63 blev fremskaffet og den passede noget bedre - så var der dømt reception. Erik fik så hatten passede. Erik Schwensen og D-dag Ugen efter blev Hærens Føringsstøtteskole og Garnisonsstøttelementet indkaldt til første møde med Erik Schwensen som ny stabschef. Allerede før mødet begyndte Eriks anderledes ledelsesstil at sive ud i krogene til debat. For på indkaldelsen var der lagt op til forarbejde og eftertænksomhed. Hvad var nu det? Kan man ikke bare møde op, sidde og lytte på eller blunde og så gå igen? NEJ, det passer ikke ind i Eriks ledelsesstil. Her er alle en del af ansvaret for, at alt kommer til at fungere bedst muligt med en aktiv indsats fra alle tilstedeværende. Så inden mødet var der på indkaldelsen gjort klart, at hver enkelt deltager skulle gøre op med sig selv, hvad man ønskede, at det skulle blive til. Hvordan man mente at kunne nå målet og med hvilke midler. Lidt omskrevet kan man sige: "Tag ansvar for dine handlinger. Sæt dig et mål og forestil dig hvordan situationen er, når du har nået målet. Kig så lidt bagud derfra og tænk over hvordan du kan komme frem til det ønskede mål". Erik har vendt noget lidt på hovedet, med en anderledes og ny tilgang. Det bliver en lidt sprudlende oplevelse at få lov til, men man er også pålagt, at være aktivt med til, at tage stilling og gøre forsøg på at nå de fælles udstukne mål. Rundt på rækkerne er der selvfølgelig forskellig opfattelse af, om det at tænke nyt eller på en anden måde er godt eller skidt, men det i sig selv, må jeg sige, er jo også en måde at skabe dynamik på. Erik Schwensen startede på sin egen måde og, som jeg altid har kendt ham, en meget ærlig og direkte personlig måde. Denne dag lidt mere personligt end andre gange. Erik fortalte om, hvordan han var nået frem til de mål, han havde sat sig fra en skoletid, hvor alle satte begrænsninger og stopklodser op for ham. En tid han ikke brød sig om, men som han idag, efter mange år og mange uddannelser og læringsprocesser, har kunnet bruge positivt til at lære sig selv og andre at gøre noget ved tingene ved at være positiv og tænke konstruktivt og nogen gange anderledes. Helt sikkert, Erik Schwensen scorede høje point ved denne fortælling om ham selv og hans dybere bevæggrunde. D-Dag + Nu er det kun for små 70 arbejdsdage, at Erik Schwensen skal være STCH. Derefter kommer oberstløjtnant Hans Teglers og overtager. Det er en periode, hvor Erik Schwensen vil sætte sit aftryk på ændringerne ved Telegrafregimentets overgang til ny struktur. Der bliver absolut ikke tid til at slappe af for Erik. Ved siden af opgaverne som STCH og opgaver og problemer med at få forliget til at lande, skal Erik sammen med ham en større arbejdsgruppe, udarbejde en komplet plan for regimentets fremtidige kommunikationsstruktur, hvilket indebærer mange store og time-mæssigt tunge opgaver. Det er et nødvendig arbejde, for at alle trækker i samme retning, mod samme mål, på samme måde i et ensartet brand, med en forståelig og tydelig kommunikation. Velkommen til - Erik Schwensen! LAL/RED Og den kan stadig ringe Af Leon Lindholm, redaktionen. Fremtiden - den er vi lige midt i. I 1969 sendte vi folk til månen med computerkraft, som en Amiga 500 computer havde i starten af halvfemserne. Ingen troede på, at det skulle kunne udvikle sig til den teknologi, vi står med i dag. Man kan gps chippe de "gamle", bil, båd og børn. Køleskabe fås med fladskærm og computer i fronten, så man via Internettet kan hente opskrifter m. m, hvis man ikke har det på en trådløse netværksharddisk på loftet. Alt kan styres, aflæses og bruges trådløst. Kommunikation Computer- og telemedierne ligger forrest i den udvikling, der gang på gang forarger os med at vokse og skabe et nyt og større forbrug, af noget vi ikke tidligere har manglet. Det er jo lige op ad telegraftroppernes spidskompetencer. Det her er noget vi forstår os på, her kan vi yde service til enhederne. Ser vi på computersiden er kraften fra de første Intel processorer udtyrkt i transistorer (TS) i Det var 100-doblet i 1985 i en Intel 386. I de første Pentiumér i 1995 var der 3,1 mil. (TS) og med Pentium-4 chippen var vi på 42 mil. TS i år Før 2010 var der det, der svarer til effekten af en milliard TS, men så øger man effekten også ved at sætte flere processorkerner sammen, som man nu også gør i nye biler med flere motorer. Mobilen Ser vi på telefonen fra håndsving, til drejeskive og trykknap i trådløs udgave på fem kilo + batteri, så er mobiltelefonen i dag med fuldt tastatur/ touchskærm vejer 100 gram. Det er muligt at se tv, ringe, sms'e, høre musik, føre kalender, navigere, bruge Internet, fotografere, filme i fuld HD, oversætte, ordne bankforretninger, sende til print, optage møder, scanne varekoder eller foto, købe billetter, se vejrudsigten, bruge den som waterpas, kompas og ligeså meget mere, som man næsten kan tænke sig til. Er der behov laves der nye applikationer "apps", som er det nyeste hit. I marts kom den hidtil "stærkeste" telefon en LG-2x. Den er med to 1GHz processorkerner, 8 mp kamera, 4" skærm. Spændende at se, hvor lang tid den vil være "størst" - og hvornår vi igen mangler noget? 4 TELEGRAFEN BLAD indd 4 4/15/2011 3:45:56 PM

5 der Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) og er dermed underlagt de af FSU udsendte bestemmelser, nærmere bestemt FSUBST med 3 underbilag; Bestemmelser for periodiske 2-årige tandlægeundersøgelser. Bestemmelsen kan læses i sin helhed på Forsvarets Intranet på Websider/FSUForvGr.aspx. Tandlæge Sven Erik Andreasen og klinikassistent Marianne Jensen. I stolen med "det brede smil" T. Kruse fra Uddannelsesbataljonen. Forsvarstandplejen Som tandlæge bliver man mødt med mange smil. Et smil er dog ikke altid udtryk for glæde. Når det er ved tandlægen, er der mange, der hellere vil være fri. Det er så vigtigt for vores velbefindende, at tænderne er i orden. For at blive "godkendt" som soldat, skal tænderne være i orden og efterses regelmæssigt. Af tandlæge Sven Erik Andreasen, Infirmeriet i Fredericia. Ved 16 af Forsvarets tjenestesteder er der i forbindelse med Infirmeriet en tandklinik. På nogle tandkliniker er der to tandlæger ansat, i alt er der ansat 24 tandlæger på infirmerierne. Derudover er der en overtandlæge og en stabstandlæge. Tandlægerne kan groft inddeles i tre næsten lige store kategorier: 1) nyuddannede, 2) tandlæger, der praktisk taget altid har været ansat i Forsvaret, og 3) tidligere civilt ansatte/praktiserende tandlæger. De fleste af de nyuddannede tandlæger er ansat, hvor der er en ældre kollega til at hjælpe demog ellers har Forsvaret en aftale med en privatpraktiserende tandlæge ude i byen. De fleste af de nyuddannede tandlæger er kun ansat et år eller to, så søger de andre græsgange, men enkelte forbliver til de pensioneres. Gruppen af tidligere privatpraktiserende tandlæger er hovedsageligt ældre tandlæger, der har afhændet deres praksis, men ønsker at fortsætte lidt endnu. Tandlægerne er militært ansatte og har rang af PL, KN/ KL, MJ/OK og OB/KD. Nyeste udstyr På grund af tandlægemangel har der været mulighed for en forlænget ansættelse og undertegnede og et par stykker mere er blevet levetidsforlænget. Siden medio december 2010 er pensionsalderen for militært ansatte læger og tandlæger dog ændret således, at der nu ikke er en øvre aldersgrænse. Udstyret på klinikkerne er up to date bl.a. med elektroniske journaler og digitalt røntgenudstyr. Det er der stadig mange kommunale og privatejede kliniker, der endnu ikke har. Udstyret er helt ens på de forskellige kliniker, så vi uden større problemer kan arbejde på de andre kliniker. Lokalerne er dog meget forskellige og flere steder lever de ikke helt op til ønsket standard. Vi er under sundhedstjenesten Forsvarstandplejen er en afdeling un- FSU-BST indledes med følgende: Det påhviler alt personel kontinuerligt at opretholde en tilstrækkelig sundhedsfaglig tilstand som gør, at man kan udsendes i internationale operationer. Ideen med sundhedstriaden er derudover, at der gives et generelt tilbud om regelmæssige helbredsundersøgelser med råd og vejledning, herunder også en tandundersøgelse. Den enkelte har naturligvis selv et ansvar for at kunne leve op til dette, men at man får sit Q, er helt entydigt et chefansvar. Den periodiske toårige tandlægeundersøgelse er indført som en del af sundhedstriaden, bl.a. fordi Forsvaret har et ønske om, at militært ansatte og særligt udpegede civile til enhver tid skal være klar til international tjeneste, skal være fit for fight. Nok gælder en godkendelse i to år, men der er den meget store krølle på halen, at godkendelsen ikke må være over 12 måneder gammel, når man kommer hjem. For egen regning Den tandundersøgelse, der skal foretages for en vurdering af en tandlægegodkendelse, kan kun foretages ved en af Forsvarets tandkliniker, og ligeledes med selve godkendelsen. Forsvarstandplejen tilbyder nødvendig behandling indenfor forsvarstandplejens tilbud, i det omfang forsvarstandplejen har kapacitet til det. Ved manglende kapacitet henvises behandlingen til at foregå ved egen tandlæge. Forsvarets tandlæge medsender en liste over de behandlinger, der SKAL udføres, inden en godkendelse kan foreligge. Der gives en frist på op til to måneder til gennemførelse af behandlingen. Efter behandling skal den enkelte fremsende dokumentation for, at den krævede behandling er gennemført, hvorefter godkendelsen bliver registreret. Al behandling hos civil tandlæge, hvad enten det er efter eget ønske, eller det er pga. manglende tandlægekapacitet i Forsvaret, er for egen regning og dette gælder også ved behandlinger, der kan være påbegyndt i forsvarstandplejen. Forsvaret betaler i særlige tilfælde Forsvarstandplejen tilbyder ene og alene de ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til, d.v.s. der TELEGRAFEN 5 BLAD indd 5 4/15/2011 3:45:56 PM

6 laves ikke kroner, proteser, implantater m.m.. I meget få og enkeltstående tilfælde kan der ansøges og bevilges arbejdsgiverbetalt tandbehandling, såkaldt ubetinget nødvendig arbejdsgiverbetalt tandbehandling. Dette kan ske ved meget kort varsling/befaling til en udsendelse i international tjeneste og kun til nyligt erkendt ubetinget nødvendig tandbehandling, der ikke er dækket af den offentlige sygesikring, altså f. eks. en nødvendig kronebehandling, men ikke en tabt fyldning og slet ikke, hvis der for nogle måneder siden i journalen er noteret, at den pågældende tand burde forsynes med en krone. Fjernelse af visdomstænder er desværre lidt af et stridspunkt, trods det, at reglerne, som vi forsvarstandlæger skal rette os efter, er ganske klare. Visdomstænder, der er delvist frembrudt, skal ud, hvis de har givet gener af en eller anden art inden for det seneste år. Hvis røntgenbillederne giver mistanke om begyndende sygelige forandringer, skal de også ud. Disse hårde krav er ikke helt i overensstemmelse med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, for her mener man, at der skal have været problemer 2-3 gange, inden en sådan tand bør fjernes. Men under udsendelse lever man under helt andre forhold (stress, klima og hygiejne), derfor den hårde linje. Pilotelever vil slet ikke blive optaget på pilotskolerne i USA med delvist frembrudte visdomstænder. 16 smil til røntgenmaskinen For også at finde andre tandproblemer, der under udsendelse kan give store problemer, skal man have taget en såkaldt helstatus, d.v.s. 16 røntgenbilleder. Det hyppigste problem, vi finder, er de omtalte visdomstænder, men også ofte begyndende betændelse på en rodspids. En sådan betændelse er i starten ofte helt symptomløs, men kan senere og især under stressende forhold give endog meget stærke smerter. Vi er også underlagt at behandle efter en prioriteringsliste. Heraf fremgår ret logisk, at personel, der skal udsendes, har første prioritet. Det har også de specielle personelgrupper, hvor et certifikat skal opretholdes f. eks. piloter og dykkere. Anden prioritet har VPL og f. eks. jægersoldater og frømænd. Tredje prioritet er bl.a. sejlende personelgrupper, og fjerde prioritet er så resten. Vi vil naturligvis gerne hjælpe så mange som overhovedet muligt og derfor er det meget irriterende for alle, at vi ofte oplever udeblivelser. Peter Mågård takke sine soldater af et varmt hjerte og obersten for et godt samarbejde. Kompagnichefer skifter Dette år medfører mange forandringer. Det gør sig også gældende hos Stabskompagniet. Indledningsvis skal de skifte kompagnichef og samtidig sammenlægges med Hovedkvarterskompagniet (HQKMP) fra 3. Telegrafbataljon (3 TGBTN). Senere på året bliver 5 TGBTN til HQBTN. Af Leon Lindholm, redaktionen. Det hele startede med et chefskifte. Oberst Susanne Bach Bager var i et andet ærinde på selve dagen for skiftet, så paraden blev udskudt og i stedet blev det en lille reception, hvor Peter Mågaard skulle afgå og kaptajn Jeppe Gilling indsættes i stedet for. Ingen parade - men pæne ord Oberst Susanne Bach Bager havde ikke til sinds, at det skulle gå upåtalt hen, så derfor kom talesedlen da også frem, hun sagde bl.a: "I dag markerer vi skiftet af kompagnichef. Kaptajn Peter Mågård skifter til en stilling som sagsbehandler ved Danske Division. Kære Peter - du blev taget med tang til funktionen som chef for Stabskompagniet, fordi du var den bedst egnede til at være chef for et kompagni, der ikke har sin lige i den danske hær. Den tillid har du til fulde levet op til. Det at gå til soldat er en holdsport og du har i de år, du har været chef. Du har arbejdet målrettet og seriøst som holdkaptajn på team STKMP ". Obersten fortsatte med at nævne flotte eksempler på Peters fortræffeligheder og gode virke som kompagnichef. Derefter blev kaptajn Jeppe Gilling kaldt frem og indsat som ny kompagnichef. Han skal få sammensmeltningen i Haderslev til at lykkes og det var obersten heller ikke i tvivl om, at han er manden, der kan gøre. Obersten sagde, at han har erfaring vedrørende hovedkvartersstøtte på divisionsniveauet. Jeppe var også en stor del af NRF-14 og er dermed velkendt med de forventninger og krav, som divisionen stiller til føringsstøtten og har dermed gode forudsætninger for at forstå brigadens føringsstøttebehov. Jeg vil aldrig glemme tiden hos jer Efter dette hyggelige chefskifte klinkede Peter Mågaard, på sit glas og bad om ordet. "Tak for i alt seks gode år med jer. Det har været nemt at være chef for jer, for i er meget professionelle. De største problemer, når der skulle udpeges folk til opgaver lang væk herfra, var, at sortere nogle af alle de frivillige fra. De ord siger vist alt. Det har været en god tid i min karriere, og jeg kommer helt sikkert til at savne de gode stunder, vi har haft sammen. Held og lykke til jer og til Jeppe. Tag godt imod ham". Kaptajn Jeppe Gilling er ny kompagnichef for Stabskompagniet - snart Hovedkvarterskompagniet. 6 TELEGRAFEN BLAD indd 6 4/15/2011 3:45:57 PM

7 en ny stabschef med store visioner? En der gerne vil lære andre nytænkning og lære os alle at bidrage ved selvhjælp til at få en bedre hverdag. Jeg tror, at Erik Schwensen har været et frisk pust fra Vesterhavet, som mange vil nyde godt af her ved regimentet. Auditorierne blev fyldt op. Der var mange spørgsmål til oberst Bach Bager. Obersten orienterede Af Leon Lindholm, redaktionen. For at dagligdagen kan køre glidende, er det vigtigt, at alle får de nødvendige nyheder og oplysninger. Det gælder i høj grad, at vores kommunikationsflow skal være styret og tilstrækkelig - og så skal det helt ned på gulvet, men også helt til tops. Især i situationer som nu, hvor Telegrafregimentet er på vej igennem vridemaskinen, der reducerer antallet af ansatte og ændrer det tilbageværende. Vi er på vej ind i transformationen Der skal ske en transformering, hvor ca. 300 stillinger forsvinder, enhederne ændres og opgaverne flytter. Alle bliver ramt eller påvirket. Derfor er det vigtigt at oplyse alle ansatte jævnligt om alt det nye. Et af oberst Susanne Bach Bagers hjælpemidler er her, at komme ud til alle sine folk - face to face og fortælle om det, der sker eller nyt, der er på vej. Vi startede kl på Ryes Kaserne og igen kl i Haderslev, hvor obersten grundigt informerede om rulleprocessen. En styrkereduktion nu og en forventelig senere opjustering, når og hvis der igen bliver økonomi til det. Lige nu skal regimentet finde og definere sine opgaver og tilrette sig disse. Der skal tænkes i kapaciteter og opgaver og ikke mindst skal der nytænkning til i forhold til brug og indsættelse af føringsstøttevirksomheden. Det hele skal gennemarbejdes og kommunikeres ud, så alle mand forstår det for at kunne deltage positivt og aktivt i processen og de mange forandringer, der vil lande i vores hverdag et godt stykke tid frem. Regimentet har nedsat ti arbejdsgrupper, med hver sin opgave og deadline for at løse større anliggender der skal være på plads, for at regimentet med alle enheder, kan virke bedst muligt. Oven i alt dette er der nu udarbejdet et udkast til nyt ledelsesgrundlag i en folder. Hvad kan jeg selv gøre En ting står helt klart, vi skal arbejde med et positivt livssyn og tage udgangspunkt i, at andre vil os det godt. Vi skal tage "ja-hatten" på og spørge til situationen: "Hvad kan jeg gøre, for at det hele bliver bedre. Hvad er det, jeg gerne vil frem til, samt hvordan kan jeg komme det"? Den stil skal vi til at tænke i - jeg vil sige, det kan samles i en sætning: "Du skal være konstruktiv, positiv og engageret, så er du med til at påvirke din egen og kollegaernes dag". Når det er "kogt ned", så alle kan forstå og huske det nye ledelsesgrundlag, så vil der komme en spændende og god omvæltning efter mit skøn. Der skal tænkes ud af posen. Der skal tænkes nyt. Fra yngste soldat til den med flest stjerner, men ingen tvivl om, at i netop en proces som denne, med så mange omvæltninger i alle ansattes arbejdssituation, bliver det lidt lettere, hvis alle kan finde en fælles vej, et fælles mål og så følges ad i hvert sit tempo, men altid i samme retning. Kan man læse ud af det her at vi har fået Giv os dine gode eksempler I Fredericia var spørgeslysten til oberst Bach Bager stor. Der blev spurgt ind til eks. en bedre økonomistyring med større ansvarlighed. Dette var alle absolut ikke enige i, og der blev straks sagt fra til den holdning. Jeg kan ikke afgøre, hvem der har ret, men vil tillade mig at tolke dette på en anden måde. Vi har måske ikke alle formået at fortælle hinanden og andre om, hvordan og hvad vi har gjort for at spare og effektivisere, så vi får mest mulig ud af de ressourcer, vi har tildelt. Lad det hermed være en opfordring til alle fra laveste til højeste grad. Skriv til TELEGRAFEN og fortæl alle herigennem, hvad I har gjort i enheden, sektionen eller personligt. Kom frem med eksempler, som en tilhører gjorde. Hann foreslog at tænke en ny måde at lave samkørsel mellem kasernerne på og evt. køre i mindre biler. Der er faktisk rigtig mange, der gerne vil spare - også så det gør ondt. Det er vel også derfor, at vi skal levere 300 mand til andre regimenter. Det er fordi, der ikke er flere penge. Så må vi vælge våben, radioer, skibe eller kursus og hotelophold. Fremtiden er at prioritete på alle plan. Men lad os gøre det synligt. Skriv et par linier om, hvad du/i gør, så vi måske alle kan lære af de gode eksempler og spare mere. Vi har set synlige spareforslag, eksempelvis er den gratis frugt reduceret fra to til et stykke og det bliver ikke sat op igen. Det er træls som sådan, men det er nok det bedste og mest synlige eksempel i hele Forsvaret - på den måde slår budskabet godt igennem. Nye radioer, BMS og CNO Med nyt materiel er der også besparelser at hente, om det så er plads, vægt eller uddannelse, så skal disse besparelser også tænkes ind i en helhed. Vi får nye Harris radioer i Forsvaret. De skal afløse alt tidligere brugt VHF materiel. De er mindre, bedre og mere driftsikre. De er krypteret og skal i fremtiden behandles som våben - tænkt sikkerhedsmæssigt. En anden stor udfordring bliver udrulning af det nye BMS-system til hele hæren. Softwaren er klar - hardwaren er på vej. Endnu større bliver arbejdet omkring implementeringen af Computer Network Operations (CNO), som vi er selvskrevet til at blive en vigtig del af, da vi har kompetencerne på dette felt. TELEGRAFEN 7 BLAD indd 7 4/15/2011 3:45:58 PM

8 Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os Her er en ledig annonceplads Linnemann Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf KURSER UDSTYR GUIDEDE DYKKERTURE REJSER UV- JAGT... Brug din C.U. på en internationalt anerkendt dykkeruddannelse - fra begynder til instruktør Skibhusvej 76, Odense C Mail: Tlf.: Åbent hverdage 12-18, lørdage timers stafet Tilmeld et kompagnihold til: "Stafet For Livet" på Bakkeskolen i Fredericia fra lørdag den 28. maj kl Eneste krav er, at der hele tiden er bare én fra holdet - gående eller løbende. Pris 100 kr. pr. deltager. FAGI-medlemmer får refunderet beløbet. Indtægter går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Der er ingen begrænsninger i deltagerantal på holdet. Du kan nøjes med at gå eller løbe en time. 4. Telegrafkompagni tilbagelagde 306 km i alt med 10 deltagere i 2008, med Lars Hein som holdleder. I får teltplads fra om fredagen og er velkommen til at vise jer/ kompagniet frem for alle de besøgende fra jeres egen lille camp. 24 timer med madboder, underholdning, aktiviteter, auktioner, sang og dans. Skal I lave en ny militær-rekord? Tilmelding på: "www.stafetforlivet.dk" - el. tlf.: Nørreport Cykelforretning Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr. Nye cykler og alt i tilbehør. Reparation af alle mærker. Vi fører kun gode mærker såsom: "X-treme, Everton, MBK, Tårnby, Ideal Avenue og Grisley". Per Olsen Nørreport Tlf , 7000 Fredericia Vi leverer alt i briller, linser og tilbehør. Gratis synstest Vi leverer skærmbriller til ansatte i hele Forsvaret Medlem af Dansk Optikkerforening FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. 8 TELEGRAFEN BLAD indd 8 4/15/2011 3:45:58 PM

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 19. årgang Nr. 1 Januar 2011 G R A F E N Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner. Støt annoncørerne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr.

Serviceabonnement - Min tryghed. Medlemstilbud. Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. - Min tryghed Medlemstilbud Få de første 3 måneders abonnement uden beregning. Spar op til 747 kr. Alt det med småt Hos dukapc behandler vi folk pænt, og vi regner med, at vores kunder gør det samme. Derfor

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Fortsæt med at vise flotte resultater Af regimentschef oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. Kære Udsendte! Tusind tak for din og jeres indsats under fjerne og fremmede himmelstrøg. En indsats,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

Casting og Audition. for skuespillere og statister

Casting og Audition. for skuespillere og statister Casting og Audition for skuespillere og statister Hvad er et godt castingbillede? Der er et grundlæggende element, jeg vil understrege kraftigt. Du skal kunne sælge dig selv med et billede, og kun et billede!

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere