MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning Mikro Værkstedet A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S"

Transkript

1 MatematikVærktøjet Niveau 2 Brugervejledning Mikro Værkstedet A/S

2 2

3 1. FORORD Endnu et nyt træningsprogram? Det må der svares både ja og nej til. Ja, fordi programmet indeholder øvelser, der træner basale færdigheder. Nej, fordi programmet også indeholder problemløsningsopgaver, hvor eleven skal kunne anvende de indlærte færdigheder. At indlære færdigheder er ikke det største problem for eleverne, men at gøre dem til deres kompetencer er straks betydeligt vanskeligere. At have tilegnet sig en kompetence betyder jo at kunne anvende de indlærte færdigheder i andre og nye sammenhænge, Muligheden for at udvikle elevernes kompetencer er indbygget i MatematikVærktøjet. I programmet er der mulighed for at sætte tidsfaktor på de enkelte øvelser. Er denne funktion slået til kan eleverne opnå flere point, hvis de svarer hurtigt. Læreren bør være opmærksom på, at dette kan være uhensigtsmæssigt. Hvis eleverne ikke er vant til at håndtere et tastatur, kan det få indvirkning på antallet af opnåede point. Lær eleverne at bruge den numeriske blok, når de arbejder med programmet. I nogle af øvelserne er der desuden mulighed for at få vist en graf med søjler under arbejdet med øvelserne, dette kan være med til at flytte fokus væk fra selve opgaven, hvilket selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt. I alle øvelser i programmet er indlagt hjælpetekster, der kan skrives ud. For mange elever vil det være en stor hjælp at få disse skrevet ud. For det første kan det være svært for nogle elever at skærmlæse, og for det andet kan disse hjælpetekster bruges som støtte i den daglige undervisning. Målgruppe Programmet er udviklet primært til brug på mellemtrinnet, men kan med stort udbytte anvendes på et senere tidspunkt til repetition af udvalgte øvelser. Trinmål efter 6. klassetrin Ved brug af programmet MatematikVærktøjet er der mulighed for at arbejde med de af ministeriet opstillede mål for mellemtrinnet delmål i større eller mindre omfang. Hvis eleven arbejder alene med programmet vil delmålet samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning selvfølgelig ikke blive opfyldt, men vælger man at eleverne skal arbejde sammen om problemløsningsopgaverne, så er situationen en anden. MatematikVærktøjet - Niveau_2

4 De delmål som programmet er rettet imod er følgende: Tallene som værktøj i matematikken kende til de hele tal, decimaltal og brøker benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge arbejde med forandringer og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre Form og tegning som geometriens udgangspunkt undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Matematik i anvendelse vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb Problemløsning og arbejdsmetoder formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning Mikro Værkstedet, februar www. mikrov.dk

5 Indhold 1. FORORD 3 2. PROGRAMMETS FORSKELLIGE DELE 6 3. ØVE LÆRERVÆRKTØJET LAV SVAR TIL SPØRGSMÅL MENUER FILER INDSTILLINGER REDIGER ELEVLISTER LOGBOG KNAPPER I VÆRKTØJSLINJEN IMPORTER - EKSPORTER ELEVLISTER PLACERING AF BILLEDER OVERSIGT OVER ØVELSER I PROGRAMMET Brugervejledning COPYRIGHT 6 MatematikVærktøjet - Niveau_2

6 2. PROGRAMMETS FORSKELLIGE DELE Elev- og lærerværktøjsdelen Elevværktøjet bruges af eleverne. Her vælger man kategori og øvelser. Lærerværktøjet bruges af læreren eller andre personer, der har til opgave at ændre/tilføje øvelser, tilføje elev- og resultatliste samt ændre i spørgsmål og hjælpetekster. Det er i redigeringsdelen, at programmet kan tilpasses og udbygges efter elevernes behov. Vælg Kategori Siden består af et antal knapper. På knapperne står navnet på Kategorierne, som er en angivelse af forskellige matematiske områder. Man vælger en kategori ved at klikke en gang med venstre musetast på knappen. 6 www. mikrov.dk

7 Vælg øvelser fra Arbejdsplanen Hvis eleven er registreret i programmet og læreren har indlagt øvelser i arbejdsplanen kan han/hun vælge øvelse ved at klikke på knappen Arbejdsplan. Derved fremkommer hans/ hendes individuelle arbejdsplan. Vælg en øvelse På knapperne står navnet på de øvelser, der findes indenfor den valgte kategori. 1. Eleven skal vælge om der skal arbejdes med 10, 20 eller 30 spørgsmål 2. Vælg en øvelse ved at klikke på knappen. MatematikVærktøjet - Niveau_2 7

8 Knapperne En knap med dette symbol betyder, at spørgsmålene skal besvares ved at der vælges mellem 2 eller tre alternative svar. En knap med dette symbol betyder, at spørgsmålene skal besvares ved at eleven selv skriver svaret. En knap med et ursymbol betyder, at der er sat tid på øvelserne, læs om pointberegningen herunder. Ved disse øvelse er der mulighed for at få vist en grafisk præsentation med søjler, hvis denne funktion er valgt i den pågældende øvelse. Dette gøres i lærerværktøjet. Jo hurtigere svaret bliver afgivet, desto højere bliver søjlerne. Ved forkert svar vises en rød nedadgående søjle. Man kan også vælge at få vist puslespillet i stedet for. Tidsfaktoren kan fjernes af læreren. Se under redigeringsdelen. 8 www. mikrov.dk

9 Pointberegning Der tildeles 10 point for hvert rigtigt svar. Der bliver ikke trukket point ved forkert svar. I øvelser på tid kan der opnås ekstra point, men maksimalt 5 ekstra point/opgave. Det mest almindelige er 1-2 ekstra point. Vælg antal spørgsmål Der kan vælges mellem 10, 20 eller 30 spørgsmål i hver øvelse. Eleven kan selv vælge, hvor mange spørgsmål der ønskes. Dette er dog ikke tilfældet, hvis øvelsen er valgt fra arbejdsplanen, her har læreren på forhånd valgt hvor mange spørgsmål der skal besvares. MatematikVærktøjet - Niveau_2 9

10 3. ØVE Lav øvelser ved at vælge det rigtige svar Spørgsmålet læses, opgaven løses og herefter vælges det svar, eleven mener er løsning til opgaven. For at gå videre til næste spørgsmål skal der klikkes en gang til på det rigtige svar. Dette er valgt for at eleven skal være opmærksom på det rigtige svar, specielt når der er svaret forkert. 10 www. mikrov.dk

11 Lav øvelser ved at skrive det rigtige svar Spørgsmålet læses, opgaven løses og det svar eleven mener er rigtigt skrives i svarfeltet. Eleven skal gøres opmærksom på, at et forkert mellemrum og lignende betyder, at svaret vil vises som forkert. Der er i de fleste opgaver, hvor disse fejl specielt kan forekomme, en bemærkning om at der ikke må anvendes mellemrum eller punktum. Når løsningen er indskrevet klikkes på OK. Programmet vil angive om svaret er rigtigt eller forkert. For at gå videre til næste opgave skal der klikkes på Næste. Tasten Enter/Retur kan ligeledes anvendes. MatematikVærktøjet - Niveau_2 11

12 Puslespillet Puslespillet bliver vist i nederste venstre del af skærmen. Når der er svaret korrekt på et spørgsmål vendes en af brikkerne og en del af billedet bliver synligt. Svares der forkert vises en brik med mursten. Antallet af brikker svarer til antal valgte spørgsmål. 10, 20 eller 30. Grafisk visning med søjler I en del af øvelserne er puslespillet erstattet med grafisk visning med søjler. Søjlernes højde angiver hvor hurtigt, der er svaret på opgaven. Forkert svar vises med en rød nedadgående søjle. Denne funktion kan slås fra i lærerværktøjet se 5.7. Se også afsnittet vis resultat. 12 www. mikrov.dk

13 Hjælpetekster Ved klik på spørgsmålstegnet vises en hjælpetekst som hører til de enkelte øvelser. Teksten kan forstørres eller formindskes med klik på knapperne øverst. Hjælpeteksterne kan udskrives. Det kan være til hjælp for eleven til brug i andre sammenhænge. Ændre hjælpetekster Alle hjælpetekster kan ændres. Dette gøres i lærerværktøjet. Læs mere i afsnittet Rediger Lav nye Kategorier, Øvelser og Spørgsmål Der er med vilje valgt enkle forklaringer med enkelt sprogbrug. Lav det gerne om, så det passer til egen undervisning og sprogbrug. MatematikVærktøjet - Niveau_2 13

14 Vis resultat Antal rigtige og forkerte svar vises som søjler. Der vises også hvor mange point eleven har fået for øvelsen samt det samlede pointantal. OBS! Pointsummen vises kun, hvis eleven er registreret i programmet og vælger at gemme sine resultater. Se under gem resultat. 14 www. mikrov.dk

15 Hvis funktionen Vis graf er slået til, vil der herefter blive vist et billede af søjlerne samt de opgaver, der har været arbejde med i øvelsen. Der gives oplysning om nummer på opgaven, opgavens ordlyd, korrekt svar, afgivet svar ( Dit svar ) hvis opgaven er løst forkert samt en angivelse af rigtig/forkert. Klik på et stempel og den tilhørende opgave vil blive markeret med blåt. Siden kan udskrives herfra. Hvis eleven har valgt at gemme sine resultater, vil denne side også være tilgængelig i eleven logbog. Hvis hele opgaveteksten ikke er synlig, kan kolonnebredden gøres større. Peg med musen på mellemrummet mellem to søjler så vil der bliver vist et kors med pile på den vandrette streg. Hold venstre musetast nede og træk kolonnen til højre til al tekst bliver synlig. Gem resultatet Når der er svaret på alle spørgsmålene og resultatet bliver vist, kan eleven vælge at gemme sit resultat. Hvis eleven har valgt øvelser ved at vælge personlig arbejdsplan, står elevens navn på skærmen og resultatet gemmes ved at klikke på Gem. Hvis eleven ikke har startet arbejdet ved at vælge arbejdsplan, skal eleven finde sin klasse og navn inden der gemmes. PS! Hvis eleven ikke findes på listen, kan resultatet ikke gemmes. Øve igen Hvis eleven ønsker at lave samme øvelse igen, klikkes på Øve igen og øvelsen starter direkte. MatematikVærktøjet - Niveau_2 15

16 4. LÆRERVÆRKTØJET Lav Kategorier og øvelser Flyt og kopier Her skrives spørgsmål og svar, tilføjes nye billeder, vælges layout, indstilles tiden, skrives hjælpetekster mm. Det er også i denne del, der laves ændringer og tilføjelser i elevernes arbejdsplaner. Lærerværktøjet er en vigtig del i programmet. Med det kan programmet både udvides og tilpasses til egen undervisning. Gå til lærerværktøjet Klik på knappen med pennen øverst til venstre på programmets første side Kategorier. Skærmbilledet er delt i to dele: Kategorier og Øvelser. Kategorier: I den venstre del kan vælges mellem eksisterende kategorier eller der kan laves nye. Øvelser: I den højre del kan der vælges øvelser, der skal ændres i eller der kan laves en helt ny øvelse indenfor den valgte kategori. 16 www. mikrov.dk

17 Lav en ny Kategori Åbner en kategori med navnet ny. Giver mulighed for at ændre navnet på en katagori. Du kan også klikke to gange på teksten med en lille pause mellem klikkene. Skriv et nyt navn og tryk på Retur/ Enter-tasten for at ændre navnet. Vælg et billede på kategorien. Slet et billede fra den valgte kategori. Slet en hel kategori. Pas på! du bliver ikke spurgt om du virkelig mener det, der kan ikke fortrydes. Dette kan dog undgås, hvis man undlader at gemme ændringerne, når programmet afsluttes. Man kan også vælge at foretage disse ændringer i en anden tekstsamling. Se mere i 7.1. Lav en ny øvelse i en kategori Åbner en øvelse med navnet ny. Navngivning af ny øvelse. Tryk på Retur/Enter ellers bliver navnet ikke ændret. Vælg billede til en øvelse. Skriv tekst til nyt spørgsmål. Slet et billede i en øvelse. eller flytter øvelser op eller ned ved klik på knapperne. MatematikVærktøjet - Niveau_2 17

18 Omdøb en kategori eller en øvelse Marker en kategori eller en øvelse. Klik på navnet to gange med en lille pause mellem klikkene. Skriv et nyt navn eller giv et eksisterende et nyt navn. Hvis man selv vil bestemme, hvor der skal være ny linje skal der skrives følgende: \n (back slash og bogstavet n) Se eventuelt et eksempel på et af de navne med to linjer, der allerede findes. Eks. Talfølger 1.\nEks. 50, 70, _, 90 (ingen mellemrum efter \n) Sådan ser det ud på knappen i øvelsen. Flyt en kategori eller en øvelse op eller ned Marker den kategori eller øvelse du vil flytte. Klik på knapperne eller for at flytte en kategori eller en øvelse. Klik på knappen til den befinder sig på den ønskede plads. Flyt en øvelse til en anden kategori Klik på den øvelse der skal flyttes. Den er nu markeret. Placer musen på feltet over tekstlinjen og hold venstre musetast nede samtidigt med at øvelsen flyttes til den ønskede kategori. Herefter slippes musetasten og øvelsen er nu placeret i en ny kategori, som den sidste øvelse i kategorien. Øvelsen kan herefter flyttes til den ønskede plads. Kopier en øvelse til en anden kategori Marker med et museklik den øvelse, der skal kopieres. Hold Ctrl-tasten nede samtidig med at venstre musetast holdes nede. Øvelsen flyttes nu med musen til den ønskede kategori. Øvelsen kan ikke kopieres til samme kategori, hvori den allerede findes. Herefter slippes Ctrl-tasten og musetasten og øvelsen er nu kopieret over i en ny kategori, som den sidste øvelse i kategorien. Øvelsen kan herefter flyttes til den ønskede plads. Tekst med billeder findes nu to steder i programmet. En af teksterne kan nu ændres, for på den måde nemt at lave nye øvelser i forskellige sværhedsgrader. 18 www. mikrov.dk

19 5. SKRIV NYE ØVELSER, SPØRGSMÅL OG HJÆLPETEKSTER Layout Der findes 5 forskellige layoutknapper. Tekstfeltet placeres på forskellig måde. Vælg den som passer bedst. Hvert spørgsmål i en øvelse kan have sit eget layout. Vælg et billede Klik på knappen Der er copyright på alle billederne som findes i programmet. Billederne findes i mappen Billeder på din computer i det bibliotek, hvor programmet er installeret. Med et digital kamera kan du let lave nye billeder til programmet. Se oversigten over placering af billederne i afsnit 11. MatematikVærktøjet håndterer de almindeligste billedformater, jpg, gif, bmp m.fl. MatematikVærktøjet - Niveau_2 19

20 Skriv hjælpetekster Klik på knappen med teksten Hjælp og skriv din tekst i tekstfeltet. Dette er et enkelt tekstbehandlingssystem. med visse begrænsninger. Benyt Word og funktionen Kopier og Sæt ind, hvis det er vanskeligt at skrive matematiske tegn i tekstbehandlingssystemet, der ligger i MatematikVærktøjet. Teksten kan udskrives både i lærerværktøjet og i elevværktøjet. Skrive spørgsmål Vælg et layout med et tekstfelt. Klik i tekstfeltet og skriv som sædvanligt. Brug knapperne i værktøjslinjen for at centrere, venstre eller højrestille teksten eller skrive punkttekst. Der kan også ændres skrifttype og størrelse. Der kan skrives en længere tekst. Et rullepanel laves automatisk, hvis det er nødvendigt. Dette sker også selvom der ændres på skriftstørrelsen, så teksten er synligt i det viste tekstfelt. Der kan skrives lige så megen tekst som der ønskes, men af pædagogiske grunde bør dette ikke forekomme. Det er mest hensigtsmæssigt, at teksten er så kort, at der ikke skal anvendes rullepanel. Tilføj nye spørgsmål Klik på knappen med det tomme ark, punkt 5, derved laves en ny tom side. Du kan tilføje en side hvor som helst i en øvelse. Siden tilføjes efter den side, du befinder dig på. Der er også mulighed for at slette en side ved at klikke på x et. Pas på! du bliver ikke spurgt om du virkelig mener det, og der kan ikke fortrydes. Tid på øvelserne Der kan sættes en tidsfaktor på en øvelse. Hvis der eksempelvis er valgt en tidsfaktor på 10, får eleven ekstra point, hvis svaret bliver afgivet, inden der er gået 10 sekunder. Et ur bliver synligt på knappen, hvor eleven vælger øvelse. Sættes tiden til 0 er der ingen tidsfaktor koblet til øvelsen. Man kan få op til 5 ekstra point pr. spørgsmål, afhængigt hvor hurtigt svaret afgives. Det mest almindelige er dog 1-2 ekstra point. Læreren har ingen mulighed for at ændre på antallet af ekstra point. OBS! Det har ingen negativ indflydelse, hvis der ikke svares indenfor den afsatte tid. Svares der korrekt fås som sædvanligt 10 point. 20 www. mikrov.dk

21 kriftlig øvelse Hvis eleven selv skal skrive sit svar, sættes flueben i Skriftlig øvelse. Ønskes grafisk visning af søjlerne for de enkelte opgaver sættes flueben i Vis graf, denne funktion gælder kun for skriftlige øvelser. Disse indstillinger kan ændres, når det ønskes fra lærerdelen. Matematiske tegn Visse matematiske tegn kan ikke skrives uden, at der anvendes Alt xxxx. Undersøg hvilke cifre der skal indtastes. Dette kan findes på computeren under Start Programmer Tilbehør Systemværktøj - Tegnoversigt. En anden måde at skrive matematiske tegn på f. ex. brøker gøres i Word Equation. I MatematikVærktøjet er de fleste brøker gemt som billeder. 6. LAV SVAR TIL SPØRGSMÅL Vælg svar MatematikVærktøjet - Niveau_2 21

22 Skriv de alternative svar i felterne punkt 8 Klik på en af knapperne. Skriv svaret i tekstfeltet Klik OK eller tryk på Enter. Gentag med næste knap. Billeder på knapperne Klik på knappen som skal have et billede. Klik derefter på computer. Klik OK. Gentag med næste knap. og vælg et billede fra din Marker korrekt svar Til venstre for svarknapperne findes der runde ringe. Marker det korrekte svar her. Til højre for svarknapperne findes felter til markering af funktionen Behold. Denne funktion kan være til nytte, hvis man ønsker at der skal være samme indhold i knapperne til alle opgaver i en øvelse. Eksempelvis hvor der skal være mulighed for at vælge mellem > = <. Skriv svar Skriv spørgsmålet i tekstfeltet. Sæt markering i feltet Skriftlig øvelse. Klik på den øverste knap og skriv det korrekte svar ind i tekstfeltet. Der kan indsættes et billede, hvis det ønskes. 7. MENUER 7.1 FILER Åbn Vælg en samling kategorier og øvelser Der kan vælges at åbne en fil med efternavnet *.ovn. Det er en tekstsamling med kategorier og øvelser, der gemmes i en og samme fil der navngives *.ovn. Filen med alle kategorier og øvelser, der findes ved leveringens af MatematikVærktøjet hedder MatematikVærktøjet.ovn. For at åbne en anden øvelses fil vælges Åbn i menuen Filer. Der kan være mange forskellige øvelsessamlinger (*.ovn). Første gang MatematikVærktøjet anvendes åbnes MatematikVærktøjet.ovn. Der kan laves nye kategorier og øvelser i disse eller der kan laves en helt ny tekstsamling. 22 www. mikrov.dk

23 Lav en ny tekstsamling Der kan laves en ny tekstsamling ved at vælge Ny i menuen Filer. Det betyder at der skal laves en helt ny samling af Kategorier og øvelser med tilhørende spørgsmål og svar. Gem en ny tekstsamling En tekstsamling gemmes ved at vælge Gem som i menuen Filer. Der skal angives et nyt navn til tekstsamlingen. Programmet tilføjer selv.ovn. 7.2 INDSTILLINGER Kodeord Kodeord bør vælges, hvis man ønsker at forhindre andre i at ændre i programmet. Dele som er beskyttet ved brug af kodeord: 1. Gem en tekstsamling 2. Ændre kodeord 3. Redigere elever, arbejdsplaner og logbog. 4. Visse andre indstillinger Der er valgt et sikkerhedsniveau, som er ganske sikkert uden at være alt for kompliceret. Der gøres dog opmærksom på, at det ikke er helt sikkert, at der ikke kan ske utilsigtede ting i programmet. Det er et spørgsmål mellem høj sikkerhed og et kompliceret sikkerhedssystem, og et mindre sikkert og enklere system. I programmet er valgt det sidst, og der kan så håbes på, at moral og etik ved brug af edb gælder blandt brugerne. MatematikVærktøjet - Niveau_2 23

24 Opbevar kodeordet på et sikkert sted! Vis knapperne ekstra tydeligt Markering bliver rød og ekstra kraftig. Der kan skiftes mellem knapperne med Tabtasten og knapperne kan aktiveres ved tryk på mellemrumstasten ligesom i Windows standard. Du kan bevæge dig rundt i kategorierne og øvelserne med piletasterne. Ændre størrelse på kategorier og øvelser Der kan ændres på størrelsen af kategorier og øvelser i lærerværktøjet. Dette gøres ved hjælp af knapperne i feltet over kategorierne eller i menupunktet Indstillinger i menulinjen. Denne funktion ændrer ikke på størrelsen af knapper i elevværktøjet. Pointniveau for diplom I lærerværktøjet er det muligt at ændre på antallet af point, der skal til for at få bronze, sølv eller guld. Ved leveringen af programmet er niveauerne: Bronze 2000 point, Sølv 4000 point og Guld 6000 point. OBS! Når diplomet udskrives, bør logbogen ligeledes udskrives, så læreren kan se hvilke øvelser eleven har lavet for at opnå et diplomniveau REDIGER I lærerværktøjet findes funktioner som Klip, Kopier, Sæt ind, Slet og Marker alt. Disse funktioner gælder kun i tekstfelter. Marker den tekst der skal ændres, højreklik på musen og vælg den funktion, der ønskes. 24 www. mikrov.dk

25 7.4 ELEVLISTER Vælg Elever i værktøjslinjen under Elever. Her oprettes klasser og elever. Den enkelte elev skal være registreret for at kunne gemme sine resultater, og for der kan udarbejdes individuelle arbejdsplaner. Opret en ny klasse Klik på knappen Ny klasse. Skriv klassens navn i dialogboksen. Klik på OK eller vælg med Retur/Enter-tasten. Ønskes klassen delt op i grupper for at kunne lave fælles arbejdsplaner for disse, kan disse oprettes under klasser. Eksempelvis: 5. a1, 5.a2, osv. Opret elever i klasser Klik på knappen Ny elev. Skriv elevens navn i dialogboksen. Klik på OK eller vælg med Retur/Enter-tasten. OBS! Man skal være opmærksom på at hvis navnet på en klasse, en gruppe eller en elev ændres, er det ikke muligt at se deres arbejdsplaner eller logbøger. Derfor kan det være en god ide, at angive klassenummer samt årstal. F. eks. 5. a1 2002, osv. MatematikVærktøjet - Niveau_2 25

26 Individuelle arbejdsplaner Her kan oprettes arbejdsplaner for den enkelte elev, for en hel klasse eller for grupper af elever. De sidste kræver dog, at gruppen er oprettet, se under opret Ny klasse. Tilføj øvelser som eleven skal løse: 1. Marker den ønskede elev på listen. 2. Vælg knappen Tilføj en øvelse. En dialogboks med navne over oprettede klasse og elever blive synlig. 3. Vælg kategori 4. Vælg øvelse 5. Marker om eleven skal have stillet 10, 20 eller 30 opgaver. Lav samme arbejdsplan for en gruppe af elever Vælg klasse. Marker alle elever, der skal lave den samme øvelse. Står elevernes navne lige under hinanden, klik med venstre musetast og hold tasten nede mens musen kører ned over de øvrige ønskede navne. Hvis elevernes navne står spredt i på listen, så markeres det første navn med klik på venstre musetast. Øvrige navne markeres ved at holde Ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de ønskede navne med venstre musetast. 26 www. mikrov.dk

27 Udskriv arbejdsplan Vælg Arbejdsplan fra menupunktet Elever i menulinjen. Marker den elev, hvis arbejdsplan skal udskrives. Klik på knappen Udskriv. Der kan kun vælges udskrivning for en elev af gangen. Løst Når eleven mener at have løst opgaven tilfredsstillende markerer eleven opgaven som Løst. Hvis læreren ikke mener at eleven har løst øvelsen tilfredsstillende eller eleven ved en fejl er kommet til at markere øvelsen som løst, kan læreren fjerne markeringen igen i lærerværktøjet. Fjern en øvelse fra en arbejdsplan Når en elev har løst en øvelse tilfredsstillende kan den fjernes fra arbejdsplanen. Marker den øvelse, der skal fjernes. Klik på knappen Slet. Organisering af rækkefølge i arbejdsplanerne Brug knapperne Op og Ned for at flytte øvelserne til den rækkefølge eleven skal arbejde med opgaverne i. MatematikVærktøjet - Niveau_2 27

28 7.5 LOGBOG Udskriv logbog Her gemmes alle de resultater som eleven har gemt. Hvis en øvelse er indstillet til grafisk visning, kan denne også udskrives herfra. Marker den øvelse, der har grafvisning. Herved bliver kappen Vis graf tilgængelig. Hvis hele opgaveteksten ikke er synlig, kan kolonnebredden justeres. Peg med musen på mellemrummet mellem to søjler, så der bliver vist et kors med pile på den vandrette streg. Hold venstre musetast nede og bevæg musen enten til højre eller venstre afhængigt af, om man ønsker en større eller mindre kolonnebredde. Logbogen kan udskrives og danne grundlag for samtale med elev og forældre, desuden kan den danne baggrund for at udarbejde arbejdsplaner og helst i samarbejde med den enkelte elev. Slet logbog OBS! Marker det resultat i logbogen, som der ønskes slettet. Derefter klikkes på knappen Slet. Advarsel! Når et resultat fjernes fra logbogen, vil de point eleven har samlet fra denne øvelse ligeledes blive slettet og det vil påvirke det samlede antal point, der skal til for at få de forskellige diplomer. 28 www. mikrov.dk

29 8. KNAPPER I VÆRKTØJSLINJEN I værktøjslinjen øverst på første programside findes disse ikoner: - 1. Med dette ikon er der mulighed for at åbne forskellige tekstsamlinger. Dette gør det let at skifte mellem forskellige *.ovn filer. Se også beskrivelsen af, hvordan man lave flere tekstsamlinger med kategorier og øvelser Dette ikon gemmer ændringer, der er foretaget i lærerværktøjet i MatematikVærktøjet. Hvis brug af kodeord er slået til, kan der ikke gemmes uden at kodeordet skal indtastes. Forstør, formindsk og gendan skriftstørrelsen på knapperne i lærerværktøjet. Med disse ikoner kan knappernes størrelse formindskes, forstørres samt gendannes. Dette påvirker ikke teksten i spørgsmålene, da det vil bringe uorden i layoutet. Brug af disse ikoner får ingen indflydelse på knapperne i elevværktøjet. 9. IMPORTER - EKSPORTER ELEVLISTER Elevlisterne kan eksporteres. Det betyder at samtlige elever bliver kopieret til en fil. Denne kan man derefter indlæse (importere) på en anden computer. På denne måde er det muligt for læreren, som ikke anvender netværk, at sørge for at de samme elevlister findes på flere forskellige computere. BEMÆRK Når der importeres en elevliste bliver den eksisterende liste erstattet. Det gør denne funktion lidt farlig at bruge. Elevlisten for alle *.ovn filer vil blive erstattet. Hvis flere lærere bruger funktionerne eksporter/importer er der risiko for at overskrive hinandens elevlister. Derfor bør der være en person på skolen, der er ansvarlig for at elevlisterne håndteres på forsvarlig vis. MatematikVærktøjet - Niveau_2 29

30 Sådan kopieres elevlisten til en diskette: Vælg Elever i menuen Elever. Dialogboksen Elever åbnes. Indsæt en diskette. Klik på Eksporter. En dialogboks Gem som vises. Dialogboksen foreslår at listen gemmes som en fil Elever.dat på disketten, A:\. Ønskes filen gemt et andet sted, vælges blot en anden sti. Klik på Gem. Elevlisten gemmes nu på disketten. Sådan importeres elevlisten fra en diskette: Vælg Elever i menuen Elever. Dialogboksen Elever åbnes. Indsæt en disketten med filen Elever.dat eller vælg den sti, hvori filen er gemt. Klik på Importer. En dialogboks Åbn vises. Dialogboksen forsøger at indlæse elevlisten fra en fil Elever.dat på disketten, A:\. Klik på Åbn. Elevlisten fra filen på disketten vises nu i dialogboksen. Hvis der ved en fejl klikkes på Annuller er der ikke sket nogle ændringer. Klik på OK for at gemme den importerede elevliste. Importer og eksporter arbejdsplaner Arbejdsplaner for en eller flere elever kan eksporteres/importeres på lignende måde som elevlisterne. Arbejdsplanerne kan på den måde indlæses på en anden computer, men det forudsættes, at de pågældende elever findes på elevlisten. De elever hvis arbejdsplan man ønsker at kopiere til en diskette markeres. Arbejdsplanerne kan så indlæses på en anden computer. De øvrige elevers arbejdsplaner ændres ikke. Det gør det muligt for lærere at udarbejde arbejdsplaner for eleverne hjemme fra egen computer. For at eksportere arbejdsplaner for nogle elever følges følgende fremgangmåde: Åbn dialogboksen Arbejdsplan i menulinjen under Elever. Marker de elever hvis arbejdsplaner man ønsker eksporteret på navnelisten. Indsæt en diskette. Klik på Eksporter. En dialogboks Gem som vises. Dialogboksen gemmer elevernes arbejdsplaner i en fil Arbejdsplan.bin på disketten, A:\. Ønskes filen gemt et andet sted, vælges blot en anden sti. Klik på Gem. Elevernes arbejdsplaner gemmes nu på disketten. 30 www. mikrov.dk

31 For at importere arbejdsplaner for nogle elever følges følgende fremgangmåde: Åbn dialogboksen Arbejdsplan ved at vælge i menulinjen Elever. Indsæt disketten med filen Arbejdsplan.bin eller vælg den sti, hvor filen er gemt. Klik på Importer. En dialogboks Åbn vises. Dialogboksen forsøger at læse arbejdsplan fra en fil Arbejdsplan på disketten, A:\. Klik på Åbn. Den nye fil med arbejdsplan fra disketten vises i dialogboksen. Samtlige arbejdsplaner, der findes på disketten vil nu blive ændret. Der vil ikke blive ændret i arbejdsplanerne for de øvrige elever. Hvis der ved en fejl klikkes på Annuller er der ikke sket nogle ændringer. Klik på OK for at gemme de importerede oplysninger. 10. PLACERING AF BILLEDER I en del af øvelserne er der indlagt billeder. Disse er placeret i en mappe med navnet Billeder. Billederne er lagt i mapper, der hører til de enkelte emner. En del af billederne er fotografier, og de har fået et beskrivende navn. Billederne der hører til emnet potenser er navngivet således: 10i4 for 10 4, 2i2 for 2 2 osv. Billederne der hører til brøker, har fået navn efter hvilken øvelse de tilhører. MatematikVærktøjet - Niveau_2 31

32 11. OVERSIGT OVER ØVELSER I PROGRAMMET Kategori Antal øvelser Tid Skr. Vis graf Addition Til helt antal tiere. Eks _ = ja ja Forøg og formindsk 25 0 ja nej Addition med 10, 100, ja nej Addition med tierovergang 1. Eks ja ja Addition med tierovergang 2. Eks ja nej Find det dobbelte eller det halve ja ja Opløsning i enere, tiere, hundrede osv ja nej Byt om på addenderne. Eks = (6+4)+(3+7) 25 0 nej nej Hovedregning med store tal. Eks = ja nej Regn med decimaltal. Eks. 13,4 + 5, ja nej Subtraktion Subtraktion med tierovergang 1. Eks = ja ja Subtraktion med tierovergang 2. Eks = ja ja Subtraktion med helt antal tiere. Eks = ja nej Store tal. Eks = ja nej Decimaltal 1. Eks. 10-5, ja nej Decimaltal 2. Eks , ja nej Decimaltal 3. Eks. 7,3-0,8 = 6, ja nej Fyld op metoden 1. Eks ja nej Fyld op metoden 2. Eks ja nej Læg lige meget til begge tal ja nej Multiplikation 6-tabellen ja ja 7-tabellen ja ja 8-tabellen ja ja 9-tabellen ja ja 10-tabellen 31 8 ja ja 20-tabellen ja ja 25-tabellen ja ja Blandede tabeller ja ja Multiplikation med 10, 100, ja ja Multiplikation med helt antal tiere. Eks. 60 x 40 = ja ja Multiplikation af decimaltal med 10, 100, ja nej Division og Regnearternes hierarki 6-tabellen ja ja 7-tabellen ja ja 8-tabellen ja ja 9-tabellen ja ja Blandede tabeller ja ja Division med 10, 100, ja ja Division med 20, 25 og ja ja Regneregler 25 0 ja nej 32 www. mikrov.dk

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere