MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning Mikro Værkstedet A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S"

Transkript

1 MatematikVærktøjet Niveau 2 Brugervejledning Mikro Værkstedet A/S

2 2

3 1. FORORD Endnu et nyt træningsprogram? Det må der svares både ja og nej til. Ja, fordi programmet indeholder øvelser, der træner basale færdigheder. Nej, fordi programmet også indeholder problemløsningsopgaver, hvor eleven skal kunne anvende de indlærte færdigheder. At indlære færdigheder er ikke det største problem for eleverne, men at gøre dem til deres kompetencer er straks betydeligt vanskeligere. At have tilegnet sig en kompetence betyder jo at kunne anvende de indlærte færdigheder i andre og nye sammenhænge, Muligheden for at udvikle elevernes kompetencer er indbygget i MatematikVærktøjet. I programmet er der mulighed for at sætte tidsfaktor på de enkelte øvelser. Er denne funktion slået til kan eleverne opnå flere point, hvis de svarer hurtigt. Læreren bør være opmærksom på, at dette kan være uhensigtsmæssigt. Hvis eleverne ikke er vant til at håndtere et tastatur, kan det få indvirkning på antallet af opnåede point. Lær eleverne at bruge den numeriske blok, når de arbejder med programmet. I nogle af øvelserne er der desuden mulighed for at få vist en graf med søjler under arbejdet med øvelserne, dette kan være med til at flytte fokus væk fra selve opgaven, hvilket selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt. I alle øvelser i programmet er indlagt hjælpetekster, der kan skrives ud. For mange elever vil det være en stor hjælp at få disse skrevet ud. For det første kan det være svært for nogle elever at skærmlæse, og for det andet kan disse hjælpetekster bruges som støtte i den daglige undervisning. Målgruppe Programmet er udviklet primært til brug på mellemtrinnet, men kan med stort udbytte anvendes på et senere tidspunkt til repetition af udvalgte øvelser. Trinmål efter 6. klassetrin Ved brug af programmet MatematikVærktøjet er der mulighed for at arbejde med de af ministeriet opstillede mål for mellemtrinnet delmål i større eller mindre omfang. Hvis eleven arbejder alene med programmet vil delmålet samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning selvfølgelig ikke blive opfyldt, men vælger man at eleverne skal arbejde sammen om problemløsningsopgaverne, så er situationen en anden. MatematikVærktøjet - Niveau_2

4 De delmål som programmet er rettet imod er følgende: Tallene som værktøj i matematikken kende til de hele tal, decimaltal og brøker benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge arbejde med forandringer og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre Form og tegning som geometriens udgangspunkt undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Matematik i anvendelse vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb Problemløsning og arbejdsmetoder formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning Mikro Værkstedet, februar www. mikrov.dk

5 Indhold 1. FORORD 3 2. PROGRAMMETS FORSKELLIGE DELE 6 3. ØVE LÆRERVÆRKTØJET LAV SVAR TIL SPØRGSMÅL MENUER FILER INDSTILLINGER REDIGER ELEVLISTER LOGBOG KNAPPER I VÆRKTØJSLINJEN IMPORTER - EKSPORTER ELEVLISTER PLACERING AF BILLEDER OVERSIGT OVER ØVELSER I PROGRAMMET Brugervejledning COPYRIGHT 6 MatematikVærktøjet - Niveau_2

6 2. PROGRAMMETS FORSKELLIGE DELE Elev- og lærerværktøjsdelen Elevværktøjet bruges af eleverne. Her vælger man kategori og øvelser. Lærerværktøjet bruges af læreren eller andre personer, der har til opgave at ændre/tilføje øvelser, tilføje elev- og resultatliste samt ændre i spørgsmål og hjælpetekster. Det er i redigeringsdelen, at programmet kan tilpasses og udbygges efter elevernes behov. Vælg Kategori Siden består af et antal knapper. På knapperne står navnet på Kategorierne, som er en angivelse af forskellige matematiske områder. Man vælger en kategori ved at klikke en gang med venstre musetast på knappen. 6 www. mikrov.dk

7 Vælg øvelser fra Arbejdsplanen Hvis eleven er registreret i programmet og læreren har indlagt øvelser i arbejdsplanen kan han/hun vælge øvelse ved at klikke på knappen Arbejdsplan. Derved fremkommer hans/ hendes individuelle arbejdsplan. Vælg en øvelse På knapperne står navnet på de øvelser, der findes indenfor den valgte kategori. 1. Eleven skal vælge om der skal arbejdes med 10, 20 eller 30 spørgsmål 2. Vælg en øvelse ved at klikke på knappen. MatematikVærktøjet - Niveau_2 7

8 Knapperne En knap med dette symbol betyder, at spørgsmålene skal besvares ved at der vælges mellem 2 eller tre alternative svar. En knap med dette symbol betyder, at spørgsmålene skal besvares ved at eleven selv skriver svaret. En knap med et ursymbol betyder, at der er sat tid på øvelserne, læs om pointberegningen herunder. Ved disse øvelse er der mulighed for at få vist en grafisk præsentation med søjler, hvis denne funktion er valgt i den pågældende øvelse. Dette gøres i lærerværktøjet. Jo hurtigere svaret bliver afgivet, desto højere bliver søjlerne. Ved forkert svar vises en rød nedadgående søjle. Man kan også vælge at få vist puslespillet i stedet for. Tidsfaktoren kan fjernes af læreren. Se under redigeringsdelen. 8 www. mikrov.dk

9 Pointberegning Der tildeles 10 point for hvert rigtigt svar. Der bliver ikke trukket point ved forkert svar. I øvelser på tid kan der opnås ekstra point, men maksimalt 5 ekstra point/opgave. Det mest almindelige er 1-2 ekstra point. Vælg antal spørgsmål Der kan vælges mellem 10, 20 eller 30 spørgsmål i hver øvelse. Eleven kan selv vælge, hvor mange spørgsmål der ønskes. Dette er dog ikke tilfældet, hvis øvelsen er valgt fra arbejdsplanen, her har læreren på forhånd valgt hvor mange spørgsmål der skal besvares. MatematikVærktøjet - Niveau_2 9

10 3. ØVE Lav øvelser ved at vælge det rigtige svar Spørgsmålet læses, opgaven løses og herefter vælges det svar, eleven mener er løsning til opgaven. For at gå videre til næste spørgsmål skal der klikkes en gang til på det rigtige svar. Dette er valgt for at eleven skal være opmærksom på det rigtige svar, specielt når der er svaret forkert. 10 www. mikrov.dk

11 Lav øvelser ved at skrive det rigtige svar Spørgsmålet læses, opgaven løses og det svar eleven mener er rigtigt skrives i svarfeltet. Eleven skal gøres opmærksom på, at et forkert mellemrum og lignende betyder, at svaret vil vises som forkert. Der er i de fleste opgaver, hvor disse fejl specielt kan forekomme, en bemærkning om at der ikke må anvendes mellemrum eller punktum. Når løsningen er indskrevet klikkes på OK. Programmet vil angive om svaret er rigtigt eller forkert. For at gå videre til næste opgave skal der klikkes på Næste. Tasten Enter/Retur kan ligeledes anvendes. MatematikVærktøjet - Niveau_2 11

12 Puslespillet Puslespillet bliver vist i nederste venstre del af skærmen. Når der er svaret korrekt på et spørgsmål vendes en af brikkerne og en del af billedet bliver synligt. Svares der forkert vises en brik med mursten. Antallet af brikker svarer til antal valgte spørgsmål. 10, 20 eller 30. Grafisk visning med søjler I en del af øvelserne er puslespillet erstattet med grafisk visning med søjler. Søjlernes højde angiver hvor hurtigt, der er svaret på opgaven. Forkert svar vises med en rød nedadgående søjle. Denne funktion kan slås fra i lærerværktøjet se 5.7. Se også afsnittet vis resultat. 12 www. mikrov.dk

13 Hjælpetekster Ved klik på spørgsmålstegnet vises en hjælpetekst som hører til de enkelte øvelser. Teksten kan forstørres eller formindskes med klik på knapperne øverst. Hjælpeteksterne kan udskrives. Det kan være til hjælp for eleven til brug i andre sammenhænge. Ændre hjælpetekster Alle hjælpetekster kan ændres. Dette gøres i lærerværktøjet. Læs mere i afsnittet Rediger Lav nye Kategorier, Øvelser og Spørgsmål Der er med vilje valgt enkle forklaringer med enkelt sprogbrug. Lav det gerne om, så det passer til egen undervisning og sprogbrug. MatematikVærktøjet - Niveau_2 13

14 Vis resultat Antal rigtige og forkerte svar vises som søjler. Der vises også hvor mange point eleven har fået for øvelsen samt det samlede pointantal. OBS! Pointsummen vises kun, hvis eleven er registreret i programmet og vælger at gemme sine resultater. Se under gem resultat. 14 www. mikrov.dk

15 Hvis funktionen Vis graf er slået til, vil der herefter blive vist et billede af søjlerne samt de opgaver, der har været arbejde med i øvelsen. Der gives oplysning om nummer på opgaven, opgavens ordlyd, korrekt svar, afgivet svar ( Dit svar ) hvis opgaven er løst forkert samt en angivelse af rigtig/forkert. Klik på et stempel og den tilhørende opgave vil blive markeret med blåt. Siden kan udskrives herfra. Hvis eleven har valgt at gemme sine resultater, vil denne side også være tilgængelig i eleven logbog. Hvis hele opgaveteksten ikke er synlig, kan kolonnebredden gøres større. Peg med musen på mellemrummet mellem to søjler så vil der bliver vist et kors med pile på den vandrette streg. Hold venstre musetast nede og træk kolonnen til højre til al tekst bliver synlig. Gem resultatet Når der er svaret på alle spørgsmålene og resultatet bliver vist, kan eleven vælge at gemme sit resultat. Hvis eleven har valgt øvelser ved at vælge personlig arbejdsplan, står elevens navn på skærmen og resultatet gemmes ved at klikke på Gem. Hvis eleven ikke har startet arbejdet ved at vælge arbejdsplan, skal eleven finde sin klasse og navn inden der gemmes. PS! Hvis eleven ikke findes på listen, kan resultatet ikke gemmes. Øve igen Hvis eleven ønsker at lave samme øvelse igen, klikkes på Øve igen og øvelsen starter direkte. MatematikVærktøjet - Niveau_2 15

16 4. LÆRERVÆRKTØJET Lav Kategorier og øvelser Flyt og kopier Her skrives spørgsmål og svar, tilføjes nye billeder, vælges layout, indstilles tiden, skrives hjælpetekster mm. Det er også i denne del, der laves ændringer og tilføjelser i elevernes arbejdsplaner. Lærerværktøjet er en vigtig del i programmet. Med det kan programmet både udvides og tilpasses til egen undervisning. Gå til lærerværktøjet Klik på knappen med pennen øverst til venstre på programmets første side Kategorier. Skærmbilledet er delt i to dele: Kategorier og Øvelser. Kategorier: I den venstre del kan vælges mellem eksisterende kategorier eller der kan laves nye. Øvelser: I den højre del kan der vælges øvelser, der skal ændres i eller der kan laves en helt ny øvelse indenfor den valgte kategori. 16 www. mikrov.dk

17 Lav en ny Kategori Åbner en kategori med navnet ny. Giver mulighed for at ændre navnet på en katagori. Du kan også klikke to gange på teksten med en lille pause mellem klikkene. Skriv et nyt navn og tryk på Retur/ Enter-tasten for at ændre navnet. Vælg et billede på kategorien. Slet et billede fra den valgte kategori. Slet en hel kategori. Pas på! du bliver ikke spurgt om du virkelig mener det, der kan ikke fortrydes. Dette kan dog undgås, hvis man undlader at gemme ændringerne, når programmet afsluttes. Man kan også vælge at foretage disse ændringer i en anden tekstsamling. Se mere i 7.1. Lav en ny øvelse i en kategori Åbner en øvelse med navnet ny. Navngivning af ny øvelse. Tryk på Retur/Enter ellers bliver navnet ikke ændret. Vælg billede til en øvelse. Skriv tekst til nyt spørgsmål. Slet et billede i en øvelse. eller flytter øvelser op eller ned ved klik på knapperne. MatematikVærktøjet - Niveau_2 17

18 Omdøb en kategori eller en øvelse Marker en kategori eller en øvelse. Klik på navnet to gange med en lille pause mellem klikkene. Skriv et nyt navn eller giv et eksisterende et nyt navn. Hvis man selv vil bestemme, hvor der skal være ny linje skal der skrives følgende: \n (back slash og bogstavet n) Se eventuelt et eksempel på et af de navne med to linjer, der allerede findes. Eks. Talfølger 1.\nEks. 50, 70, _, 90 (ingen mellemrum efter \n) Sådan ser det ud på knappen i øvelsen. Flyt en kategori eller en øvelse op eller ned Marker den kategori eller øvelse du vil flytte. Klik på knapperne eller for at flytte en kategori eller en øvelse. Klik på knappen til den befinder sig på den ønskede plads. Flyt en øvelse til en anden kategori Klik på den øvelse der skal flyttes. Den er nu markeret. Placer musen på feltet over tekstlinjen og hold venstre musetast nede samtidigt med at øvelsen flyttes til den ønskede kategori. Herefter slippes musetasten og øvelsen er nu placeret i en ny kategori, som den sidste øvelse i kategorien. Øvelsen kan herefter flyttes til den ønskede plads. Kopier en øvelse til en anden kategori Marker med et museklik den øvelse, der skal kopieres. Hold Ctrl-tasten nede samtidig med at venstre musetast holdes nede. Øvelsen flyttes nu med musen til den ønskede kategori. Øvelsen kan ikke kopieres til samme kategori, hvori den allerede findes. Herefter slippes Ctrl-tasten og musetasten og øvelsen er nu kopieret over i en ny kategori, som den sidste øvelse i kategorien. Øvelsen kan herefter flyttes til den ønskede plads. Tekst med billeder findes nu to steder i programmet. En af teksterne kan nu ændres, for på den måde nemt at lave nye øvelser i forskellige sværhedsgrader. 18 www. mikrov.dk

19 5. SKRIV NYE ØVELSER, SPØRGSMÅL OG HJÆLPETEKSTER Layout Der findes 5 forskellige layoutknapper. Tekstfeltet placeres på forskellig måde. Vælg den som passer bedst. Hvert spørgsmål i en øvelse kan have sit eget layout. Vælg et billede Klik på knappen Der er copyright på alle billederne som findes i programmet. Billederne findes i mappen Billeder på din computer i det bibliotek, hvor programmet er installeret. Med et digital kamera kan du let lave nye billeder til programmet. Se oversigten over placering af billederne i afsnit 11. MatematikVærktøjet håndterer de almindeligste billedformater, jpg, gif, bmp m.fl. MatematikVærktøjet - Niveau_2 19

20 Skriv hjælpetekster Klik på knappen med teksten Hjælp og skriv din tekst i tekstfeltet. Dette er et enkelt tekstbehandlingssystem. med visse begrænsninger. Benyt Word og funktionen Kopier og Sæt ind, hvis det er vanskeligt at skrive matematiske tegn i tekstbehandlingssystemet, der ligger i MatematikVærktøjet. Teksten kan udskrives både i lærerværktøjet og i elevværktøjet. Skrive spørgsmål Vælg et layout med et tekstfelt. Klik i tekstfeltet og skriv som sædvanligt. Brug knapperne i værktøjslinjen for at centrere, venstre eller højrestille teksten eller skrive punkttekst. Der kan også ændres skrifttype og størrelse. Der kan skrives en længere tekst. Et rullepanel laves automatisk, hvis det er nødvendigt. Dette sker også selvom der ændres på skriftstørrelsen, så teksten er synligt i det viste tekstfelt. Der kan skrives lige så megen tekst som der ønskes, men af pædagogiske grunde bør dette ikke forekomme. Det er mest hensigtsmæssigt, at teksten er så kort, at der ikke skal anvendes rullepanel. Tilføj nye spørgsmål Klik på knappen med det tomme ark, punkt 5, derved laves en ny tom side. Du kan tilføje en side hvor som helst i en øvelse. Siden tilføjes efter den side, du befinder dig på. Der er også mulighed for at slette en side ved at klikke på x et. Pas på! du bliver ikke spurgt om du virkelig mener det, og der kan ikke fortrydes. Tid på øvelserne Der kan sættes en tidsfaktor på en øvelse. Hvis der eksempelvis er valgt en tidsfaktor på 10, får eleven ekstra point, hvis svaret bliver afgivet, inden der er gået 10 sekunder. Et ur bliver synligt på knappen, hvor eleven vælger øvelse. Sættes tiden til 0 er der ingen tidsfaktor koblet til øvelsen. Man kan få op til 5 ekstra point pr. spørgsmål, afhængigt hvor hurtigt svaret afgives. Det mest almindelige er dog 1-2 ekstra point. Læreren har ingen mulighed for at ændre på antallet af ekstra point. OBS! Det har ingen negativ indflydelse, hvis der ikke svares indenfor den afsatte tid. Svares der korrekt fås som sædvanligt 10 point. 20 www. mikrov.dk

21 kriftlig øvelse Hvis eleven selv skal skrive sit svar, sættes flueben i Skriftlig øvelse. Ønskes grafisk visning af søjlerne for de enkelte opgaver sættes flueben i Vis graf, denne funktion gælder kun for skriftlige øvelser. Disse indstillinger kan ændres, når det ønskes fra lærerdelen. Matematiske tegn Visse matematiske tegn kan ikke skrives uden, at der anvendes Alt xxxx. Undersøg hvilke cifre der skal indtastes. Dette kan findes på computeren under Start Programmer Tilbehør Systemværktøj - Tegnoversigt. En anden måde at skrive matematiske tegn på f. ex. brøker gøres i Word Equation. I MatematikVærktøjet er de fleste brøker gemt som billeder. 6. LAV SVAR TIL SPØRGSMÅL Vælg svar MatematikVærktøjet - Niveau_2 21

22 Skriv de alternative svar i felterne punkt 8 Klik på en af knapperne. Skriv svaret i tekstfeltet Klik OK eller tryk på Enter. Gentag med næste knap. Billeder på knapperne Klik på knappen som skal have et billede. Klik derefter på computer. Klik OK. Gentag med næste knap. og vælg et billede fra din Marker korrekt svar Til venstre for svarknapperne findes der runde ringe. Marker det korrekte svar her. Til højre for svarknapperne findes felter til markering af funktionen Behold. Denne funktion kan være til nytte, hvis man ønsker at der skal være samme indhold i knapperne til alle opgaver i en øvelse. Eksempelvis hvor der skal være mulighed for at vælge mellem > = <. Skriv svar Skriv spørgsmålet i tekstfeltet. Sæt markering i feltet Skriftlig øvelse. Klik på den øverste knap og skriv det korrekte svar ind i tekstfeltet. Der kan indsættes et billede, hvis det ønskes. 7. MENUER 7.1 FILER Åbn Vælg en samling kategorier og øvelser Der kan vælges at åbne en fil med efternavnet *.ovn. Det er en tekstsamling med kategorier og øvelser, der gemmes i en og samme fil der navngives *.ovn. Filen med alle kategorier og øvelser, der findes ved leveringens af MatematikVærktøjet hedder MatematikVærktøjet.ovn. For at åbne en anden øvelses fil vælges Åbn i menuen Filer. Der kan være mange forskellige øvelsessamlinger (*.ovn). Første gang MatematikVærktøjet anvendes åbnes MatematikVærktøjet.ovn. Der kan laves nye kategorier og øvelser i disse eller der kan laves en helt ny tekstsamling. 22 www. mikrov.dk

23 Lav en ny tekstsamling Der kan laves en ny tekstsamling ved at vælge Ny i menuen Filer. Det betyder at der skal laves en helt ny samling af Kategorier og øvelser med tilhørende spørgsmål og svar. Gem en ny tekstsamling En tekstsamling gemmes ved at vælge Gem som i menuen Filer. Der skal angives et nyt navn til tekstsamlingen. Programmet tilføjer selv.ovn. 7.2 INDSTILLINGER Kodeord Kodeord bør vælges, hvis man ønsker at forhindre andre i at ændre i programmet. Dele som er beskyttet ved brug af kodeord: 1. Gem en tekstsamling 2. Ændre kodeord 3. Redigere elever, arbejdsplaner og logbog. 4. Visse andre indstillinger Der er valgt et sikkerhedsniveau, som er ganske sikkert uden at være alt for kompliceret. Der gøres dog opmærksom på, at det ikke er helt sikkert, at der ikke kan ske utilsigtede ting i programmet. Det er et spørgsmål mellem høj sikkerhed og et kompliceret sikkerhedssystem, og et mindre sikkert og enklere system. I programmet er valgt det sidst, og der kan så håbes på, at moral og etik ved brug af edb gælder blandt brugerne. MatematikVærktøjet - Niveau_2 23

24 Opbevar kodeordet på et sikkert sted! Vis knapperne ekstra tydeligt Markering bliver rød og ekstra kraftig. Der kan skiftes mellem knapperne med Tabtasten og knapperne kan aktiveres ved tryk på mellemrumstasten ligesom i Windows standard. Du kan bevæge dig rundt i kategorierne og øvelserne med piletasterne. Ændre størrelse på kategorier og øvelser Der kan ændres på størrelsen af kategorier og øvelser i lærerværktøjet. Dette gøres ved hjælp af knapperne i feltet over kategorierne eller i menupunktet Indstillinger i menulinjen. Denne funktion ændrer ikke på størrelsen af knapper i elevværktøjet. Pointniveau for diplom I lærerværktøjet er det muligt at ændre på antallet af point, der skal til for at få bronze, sølv eller guld. Ved leveringen af programmet er niveauerne: Bronze 2000 point, Sølv 4000 point og Guld 6000 point. OBS! Når diplomet udskrives, bør logbogen ligeledes udskrives, så læreren kan se hvilke øvelser eleven har lavet for at opnå et diplomniveau REDIGER I lærerværktøjet findes funktioner som Klip, Kopier, Sæt ind, Slet og Marker alt. Disse funktioner gælder kun i tekstfelter. Marker den tekst der skal ændres, højreklik på musen og vælg den funktion, der ønskes. 24 www. mikrov.dk

25 7.4 ELEVLISTER Vælg Elever i værktøjslinjen under Elever. Her oprettes klasser og elever. Den enkelte elev skal være registreret for at kunne gemme sine resultater, og for der kan udarbejdes individuelle arbejdsplaner. Opret en ny klasse Klik på knappen Ny klasse. Skriv klassens navn i dialogboksen. Klik på OK eller vælg med Retur/Enter-tasten. Ønskes klassen delt op i grupper for at kunne lave fælles arbejdsplaner for disse, kan disse oprettes under klasser. Eksempelvis: 5. a1, 5.a2, osv. Opret elever i klasser Klik på knappen Ny elev. Skriv elevens navn i dialogboksen. Klik på OK eller vælg med Retur/Enter-tasten. OBS! Man skal være opmærksom på at hvis navnet på en klasse, en gruppe eller en elev ændres, er det ikke muligt at se deres arbejdsplaner eller logbøger. Derfor kan det være en god ide, at angive klassenummer samt årstal. F. eks. 5. a1 2002, osv. MatematikVærktøjet - Niveau_2 25

26 Individuelle arbejdsplaner Her kan oprettes arbejdsplaner for den enkelte elev, for en hel klasse eller for grupper af elever. De sidste kræver dog, at gruppen er oprettet, se under opret Ny klasse. Tilføj øvelser som eleven skal løse: 1. Marker den ønskede elev på listen. 2. Vælg knappen Tilføj en øvelse. En dialogboks med navne over oprettede klasse og elever blive synlig. 3. Vælg kategori 4. Vælg øvelse 5. Marker om eleven skal have stillet 10, 20 eller 30 opgaver. Lav samme arbejdsplan for en gruppe af elever Vælg klasse. Marker alle elever, der skal lave den samme øvelse. Står elevernes navne lige under hinanden, klik med venstre musetast og hold tasten nede mens musen kører ned over de øvrige ønskede navne. Hvis elevernes navne står spredt i på listen, så markeres det første navn med klik på venstre musetast. Øvrige navne markeres ved at holde Ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de ønskede navne med venstre musetast. 26 www. mikrov.dk

27 Udskriv arbejdsplan Vælg Arbejdsplan fra menupunktet Elever i menulinjen. Marker den elev, hvis arbejdsplan skal udskrives. Klik på knappen Udskriv. Der kan kun vælges udskrivning for en elev af gangen. Løst Når eleven mener at have løst opgaven tilfredsstillende markerer eleven opgaven som Løst. Hvis læreren ikke mener at eleven har løst øvelsen tilfredsstillende eller eleven ved en fejl er kommet til at markere øvelsen som løst, kan læreren fjerne markeringen igen i lærerværktøjet. Fjern en øvelse fra en arbejdsplan Når en elev har løst en øvelse tilfredsstillende kan den fjernes fra arbejdsplanen. Marker den øvelse, der skal fjernes. Klik på knappen Slet. Organisering af rækkefølge i arbejdsplanerne Brug knapperne Op og Ned for at flytte øvelserne til den rækkefølge eleven skal arbejde med opgaverne i. MatematikVærktøjet - Niveau_2 27

28 7.5 LOGBOG Udskriv logbog Her gemmes alle de resultater som eleven har gemt. Hvis en øvelse er indstillet til grafisk visning, kan denne også udskrives herfra. Marker den øvelse, der har grafvisning. Herved bliver kappen Vis graf tilgængelig. Hvis hele opgaveteksten ikke er synlig, kan kolonnebredden justeres. Peg med musen på mellemrummet mellem to søjler, så der bliver vist et kors med pile på den vandrette streg. Hold venstre musetast nede og bevæg musen enten til højre eller venstre afhængigt af, om man ønsker en større eller mindre kolonnebredde. Logbogen kan udskrives og danne grundlag for samtale med elev og forældre, desuden kan den danne baggrund for at udarbejde arbejdsplaner og helst i samarbejde med den enkelte elev. Slet logbog OBS! Marker det resultat i logbogen, som der ønskes slettet. Derefter klikkes på knappen Slet. Advarsel! Når et resultat fjernes fra logbogen, vil de point eleven har samlet fra denne øvelse ligeledes blive slettet og det vil påvirke det samlede antal point, der skal til for at få de forskellige diplomer. 28 www. mikrov.dk

29 8. KNAPPER I VÆRKTØJSLINJEN I værktøjslinjen øverst på første programside findes disse ikoner: - 1. Med dette ikon er der mulighed for at åbne forskellige tekstsamlinger. Dette gør det let at skifte mellem forskellige *.ovn filer. Se også beskrivelsen af, hvordan man lave flere tekstsamlinger med kategorier og øvelser Dette ikon gemmer ændringer, der er foretaget i lærerværktøjet i MatematikVærktøjet. Hvis brug af kodeord er slået til, kan der ikke gemmes uden at kodeordet skal indtastes. Forstør, formindsk og gendan skriftstørrelsen på knapperne i lærerværktøjet. Med disse ikoner kan knappernes størrelse formindskes, forstørres samt gendannes. Dette påvirker ikke teksten i spørgsmålene, da det vil bringe uorden i layoutet. Brug af disse ikoner får ingen indflydelse på knapperne i elevværktøjet. 9. IMPORTER - EKSPORTER ELEVLISTER Elevlisterne kan eksporteres. Det betyder at samtlige elever bliver kopieret til en fil. Denne kan man derefter indlæse (importere) på en anden computer. På denne måde er det muligt for læreren, som ikke anvender netværk, at sørge for at de samme elevlister findes på flere forskellige computere. BEMÆRK Når der importeres en elevliste bliver den eksisterende liste erstattet. Det gør denne funktion lidt farlig at bruge. Elevlisten for alle *.ovn filer vil blive erstattet. Hvis flere lærere bruger funktionerne eksporter/importer er der risiko for at overskrive hinandens elevlister. Derfor bør der være en person på skolen, der er ansvarlig for at elevlisterne håndteres på forsvarlig vis. MatematikVærktøjet - Niveau_2 29

30 Sådan kopieres elevlisten til en diskette: Vælg Elever i menuen Elever. Dialogboksen Elever åbnes. Indsæt en diskette. Klik på Eksporter. En dialogboks Gem som vises. Dialogboksen foreslår at listen gemmes som en fil Elever.dat på disketten, A:\. Ønskes filen gemt et andet sted, vælges blot en anden sti. Klik på Gem. Elevlisten gemmes nu på disketten. Sådan importeres elevlisten fra en diskette: Vælg Elever i menuen Elever. Dialogboksen Elever åbnes. Indsæt en disketten med filen Elever.dat eller vælg den sti, hvori filen er gemt. Klik på Importer. En dialogboks Åbn vises. Dialogboksen forsøger at indlæse elevlisten fra en fil Elever.dat på disketten, A:\. Klik på Åbn. Elevlisten fra filen på disketten vises nu i dialogboksen. Hvis der ved en fejl klikkes på Annuller er der ikke sket nogle ændringer. Klik på OK for at gemme den importerede elevliste. Importer og eksporter arbejdsplaner Arbejdsplaner for en eller flere elever kan eksporteres/importeres på lignende måde som elevlisterne. Arbejdsplanerne kan på den måde indlæses på en anden computer, men det forudsættes, at de pågældende elever findes på elevlisten. De elever hvis arbejdsplan man ønsker at kopiere til en diskette markeres. Arbejdsplanerne kan så indlæses på en anden computer. De øvrige elevers arbejdsplaner ændres ikke. Det gør det muligt for lærere at udarbejde arbejdsplaner for eleverne hjemme fra egen computer. For at eksportere arbejdsplaner for nogle elever følges følgende fremgangmåde: Åbn dialogboksen Arbejdsplan i menulinjen under Elever. Marker de elever hvis arbejdsplaner man ønsker eksporteret på navnelisten. Indsæt en diskette. Klik på Eksporter. En dialogboks Gem som vises. Dialogboksen gemmer elevernes arbejdsplaner i en fil Arbejdsplan.bin på disketten, A:\. Ønskes filen gemt et andet sted, vælges blot en anden sti. Klik på Gem. Elevernes arbejdsplaner gemmes nu på disketten. 30 www. mikrov.dk

31 For at importere arbejdsplaner for nogle elever følges følgende fremgangmåde: Åbn dialogboksen Arbejdsplan ved at vælge i menulinjen Elever. Indsæt disketten med filen Arbejdsplan.bin eller vælg den sti, hvor filen er gemt. Klik på Importer. En dialogboks Åbn vises. Dialogboksen forsøger at læse arbejdsplan fra en fil Arbejdsplan på disketten, A:\. Klik på Åbn. Den nye fil med arbejdsplan fra disketten vises i dialogboksen. Samtlige arbejdsplaner, der findes på disketten vil nu blive ændret. Der vil ikke blive ændret i arbejdsplanerne for de øvrige elever. Hvis der ved en fejl klikkes på Annuller er der ikke sket nogle ændringer. Klik på OK for at gemme de importerede oplysninger. 10. PLACERING AF BILLEDER I en del af øvelserne er der indlagt billeder. Disse er placeret i en mappe med navnet Billeder. Billederne er lagt i mapper, der hører til de enkelte emner. En del af billederne er fotografier, og de har fået et beskrivende navn. Billederne der hører til emnet potenser er navngivet således: 10i4 for 10 4, 2i2 for 2 2 osv. Billederne der hører til brøker, har fået navn efter hvilken øvelse de tilhører. MatematikVærktøjet - Niveau_2 31

32 11. OVERSIGT OVER ØVELSER I PROGRAMMET Kategori Antal øvelser Tid Skr. Vis graf Addition Til helt antal tiere. Eks _ = ja ja Forøg og formindsk 25 0 ja nej Addition med 10, 100, ja nej Addition med tierovergang 1. Eks ja ja Addition med tierovergang 2. Eks ja nej Find det dobbelte eller det halve ja ja Opløsning i enere, tiere, hundrede osv ja nej Byt om på addenderne. Eks = (6+4)+(3+7) 25 0 nej nej Hovedregning med store tal. Eks = ja nej Regn med decimaltal. Eks. 13,4 + 5, ja nej Subtraktion Subtraktion med tierovergang 1. Eks = ja ja Subtraktion med tierovergang 2. Eks = ja ja Subtraktion med helt antal tiere. Eks = ja nej Store tal. Eks = ja nej Decimaltal 1. Eks. 10-5, ja nej Decimaltal 2. Eks , ja nej Decimaltal 3. Eks. 7,3-0,8 = 6, ja nej Fyld op metoden 1. Eks ja nej Fyld op metoden 2. Eks ja nej Læg lige meget til begge tal ja nej Multiplikation 6-tabellen ja ja 7-tabellen ja ja 8-tabellen ja ja 9-tabellen ja ja 10-tabellen 31 8 ja ja 20-tabellen ja ja 25-tabellen ja ja Blandede tabeller ja ja Multiplikation med 10, 100, ja ja Multiplikation med helt antal tiere. Eks. 60 x 40 = ja ja Multiplikation af decimaltal med 10, 100, ja nej Division og Regnearternes hierarki 6-tabellen ja ja 7-tabellen ja ja 8-tabellen ja ja 9-tabellen ja ja Blandede tabeller ja ja Division med 10, 100, ja ja Division med 20, 25 og ja ja Regneregler 25 0 ja nej 32 www. mikrov.dk

MatematikVærktøjet - Niveau 1

MatematikVærktøjet - Niveau 1 Mikro Værkstedet MatematikVærktøjet - Niveau 1 Brugervejledning MatematikVærktøjet - Niveau 1 1 1. FORORD MatematikVærktøjet niveau 1 er et værktøj for både elev og lærer. Et værktøj til eleverne til at

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Matematikhuset Matematikhuset Spillerummet

Matematikhuset Matematikhuset Spillerummet Matematikhuset Matematikhuset Spillerummet Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De fire døre... 4 Geometrirummet... 4 Tallinjer...5 Koordinatsystemet...5 Øverummet... 6 Opgavetyper...6 Skriv svar...6

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Matematikværktøjet, niveau 1 & 2

Matematikværktøjet, niveau 1 & 2 Matematikværktøjet, niveau 1 & 2 Start Alle programmer Mikrov.dk Matematikværktøjet niveau 1 Matematikværktøjet niveau 1 Sådan ser opstartssiden ud for niveau 1 Der er to indgange til programmet: 1. Via

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Matematikhuset hjælp. Matematikhuset 3.1.0. Mikro Værkstedet A/S

Matematikhuset hjælp. Matematikhuset 3.1.0. Mikro Værkstedet A/S Matematikhuset hjælp Matematikhuset 3.1.0 Mikro Værkstedet A/S Matematikhuset hjælp: Matematikhuset 3.1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Logind...

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X

Regnark LibreOffice. Kom godt fra start med regneark i LibreOffice. Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Regnark LibreOffice Kom godt fra start med regneark i LibreOffice Version: December 2013 - udgangspunkt i LibreOffice 4.1.X Indholdsfortegnelse Regneark?...4 Dette materiale...4 Tilhørende regneark...4

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Matematik i Måneby +

Matematik i Måneby + Kom godt i gang med Matematik i Måneby + Kom godt i gang med Matematik i Måneby+ Kom godt i gang med Matematik i Måneby+ Denne manual giver de mest nødvendige informationer omkring Matematik i Måneby+

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

En Verden med Matematik

En Verden med Matematik Mikro Værkstedet Brugervejledning Forord Det er utrolig vigtigt at læreren har sat sig ind i den pædagogiske idé der ligger til grund for programmet inden eleverne bliver sat i gang med arbejdet. Erfaringen

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Undervisere: Marianne Kvist (MKV) & Asger Poulsen (APO) Omfang: mandag kl. 10 00 11 20, onsdag kl. 10 00 11 20 4 lektioner pr. uge Matematikken i 6.c

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Appendiks 2 til Bilag 2 - Eksempler på tekster til tilbagemeldinger, case: Matematik i 6. klasse

Appendiks 2 til Bilag 2 - Eksempler på tekster til tilbagemeldinger, case: Matematik i 6. klasse Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Appendiks 2 til Bilag 2 - Eksempler på tekster til tilbagemeldinger, case: Matematik i 6. klasse Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere