Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter."

Transkript

1 Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde er der, jfr. 9, stk. 2 udarbejdet udtræk fra Tilbudsportalen i de respektiver kommuner og Regionen. Denne oversigt skal vedlægges udviklingsstrategien. Skemaerne har været sendt til kommunerne og Regionen med henblik på at kategorisere følgende: 1) A: Tilbud som alene anvendes af driftsherren. B: Tilbud som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren. : Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren. Det kan være fordi mange kommuner køber pladser, eller fordi et stort antal pladser anvendes af andre end driftsherren. 2) Ældretilbud. 3) Private tilbud. Udover denne oversigt har Styregruppen for Rammeaftalen i Region Sjælland valgt at udarbejde Tilbudsoversigter, hvor de kommunale tilbud er delt op i forhold til de respektive tilbudsområder: Voksne sindslidende Voksne handicappede Specialundervisning og hjælpemidler Herberg og Forsorgshjem Kvindekrisecentre Stofmisbrug Sikrede institutioner Børn og Unge I forhold til oversigterne er det ikke problematiseret, hvorfor der evt. er sket ændringer antalsmæssigt i forhold til Rammeaftalen for Dette analyse-arbejde har tidligere været gennemført i forbindelse med de store redegørelser som kommunerne tidligere skulle udarbejde. 1

2 Fae kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL SEL SEL 104 1) Ældre 2) Privat 3) Bo og Bekskæftigelse Midt ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo og Beskæftigelse Midt 6 6 SEL 108 Bo og Beskæftigelse Stevns 6 5 SEL 108 Bo og Beskæftigelse Stevns 6 6 SEL 108 Bo og Beskæftigelse Stevns 4 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo og Beskæftigelse Vest 9 8 SEL 108 Bo og Beskæftigelse Vest 6 6 SEL 108 Bo og Beskæftigelse Vest 6 6 SEL 108 Bo og Netværk Fae SEL 107 B - UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALE Bofællesskab Rådhusvej ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Boligerne Kildebakken SEL 108 2

3 Boligerne Kildebakken, Førslevcenteret Antal iflg. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 8 8 SEL 108 Botilbudet på Lindersvold 6 6 SEL 107 Dalby Ældrecenter 24 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Danhostel Fae Vandrerhjem SEL 103 SEL 104 EFTERSKOLEN WALDEMARSBO 65 SEL 142, stk. 4 FAMILIEHUSET 4 SEL 142, stk. 5 Familieinstitutionen Skovvænge FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BELLE-BO FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOVIRKE 14 SEL SEL 142, stk. 5 8 SEL 142, stk. 5 Frederiksgadecenteret 45 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Grøndalshusene 50 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 HYLLEHOLT HUSGERNINGSSKOLE 18 SEL 142, stk. 5 Hylleholtcentret 35 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Jomsborgen I/S 4 SEL 142, stk. 5 Karise Efterskole 10 SEL 67, stk

4 Antal iflg. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Karise Ungdomshus 13 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning Kariseuddannelsen 40 SEL 107 SEL 142, stk. 5 Kildebo, enter for neurorehabilitering SEL 107 KILDEVEJ25 4 SEL 142, stk. 5 Kongsted Ældrecenter 19 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lindevejscentret 41 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Misbrugsrådgivning. 100 SEL 101 SUL 141 UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN UNDTAGET FRA STYRINGSAFTALEN Opholdsstedet " St.Torøje" 8 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet FREDENSLUND 4 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning Opholdsstedet Piberhus v/bo Rune Kristersson OPHOLDSTEDET PÅ LINDERSVOLD 5 SEL 142, stk SEL 142, stk. 5 Pionergården 4 SEL 67, stk. 1-3 SEL 142, stk. 5 4

5 Antal iflg. Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) SETA Industri 25 SEL 103 Solhavecentret 35 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Startskuddet 8 SEL 142, stk. 4 Teestrup Demenscenter 18 SEL 192 URANUS PROJEKTERNE ApS - SOIALPÆDAGOGISKE BOSTEDER 13 SEL 107 SEL 142, stk. 5 5

6 Greve kommune Navn Antal, iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Private 3) AURORA KONSULENTERNE ApS 2? SEL 142, stk. 4 DE UNGES HUS - Døgnafdeling Moeskær og Projekt-Turbo SEL 67, stk. 1-3 Familiepleje, Greve SEL 142, stk. 1 A Greve Lænke-ambulatorium SUL 141 B Greve Rusmiddelcenter SUL 142, stk. 1 Greve Rusmiddelcenter SEL 101 SUL 141 A B Havana SEL 36 B Møllehøj Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser efter SEL 83, 84 eller 86 B B Nældebjerg Plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Midlertidige boliger efter SEL 83, 84 eller 86 B B Omega, Greve Kommune SEL 101 B Plejecentret Hedebo ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser, slusestue og akutpladser efter SEL 83, 84 eller 86 B B Strandcentret plejecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 B Udviklingscenter Familiehusene SEL 67, stk. 1-3 B 6

7 Guldborgsund kommune Navn Lammehave Økologi Det socialpædagogiske opholdssted Kernen Lærkereden Handicapområdet Guldborgsund - Stubbekøbingvej Handicapområdet Guldborgsund - Parkvej Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Handicapområdet Guldborgsund - Nabohuset Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Handicapområdet Guldborgsund - Syrenvænget Bofællesskab Violen Bostedet Venus Bo og Støttecenter Saenhøj Bækkely Fonden Den Selvejende Institution Bakkegården Autismecenter Storstrøm - Pandebjergvej Autismecenter Storstrøm - Orehoved Autismecenter Storstrøm - Ungetilbud Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) 5 5 SEL SEL 142,5 3 3 SEL SEL 108 B SEL 108 B SEL 108 B 6 6 SEL 108 B 2 2 SEL 67, 1-3 A 2 2 SEL 107 A 6 6 SEL SEL 107, 142, SEL 107, SEL SEL 142,5 5 5 SEL 142,5 6 6 SEL 108 B 6 6 SEL 018 B 5 5 SEL 108 B Privat 3) 7

8 Autismecenter Storstrøm - Skærmet Enhed Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 4 4 SEL 108 B 1) Ældre 2) Privat 3) Fonden Østerly Freedom House Fonden Leocor Skyttegården Botilbuddet Engsgaard Marie Grubbe Skolen Ungdomscentret Gjeddesgaard Frederiksminde Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - A hus Den Sociale Virksomhed Guldborgsund - Sakskøbing Værkstederne Saenhøj Stubbekøbing Efterskole Plejecenter Toreby Villaen Orupgård Fonden Opholdsstedet Adriansminde enter for Afhængighed 6 6 SEL 142, SEL SEL 142,2 6 6 SEL 142,5 4 4 SEL SEL 67, 1-3, 107, SEL 142,5 6 6 SEL ,5 97,5 SEL 104 B SEL 103 B SEL 103 B SEL 107, 142, ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL SEL SEL 101, SUL 141 A 8

9 Plejecenter Doktorparken Atriumfonden Sofie Rifbjerg Efterskole Toldhuset Toldcafeen Fonden for Sølund Jordbrugsskole Nysted Efterskole Fonden Engsgaard Forsorgshjemmet Saenhøj Plejefamilier Guldborgsund Kommune Designskolen Langholt Granlunden Sønderskovhjemmet Kernen Ungdomspension Nr. Alslev Opholdsstedet Lollehus Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 1) A Ældre 2) SEL SEL 142, SEL SEL SEL 142, SEL 142,2 4 4 SEL SEL SEL 142,1 B/ SEL 142,4 8 8 SEL SEL SEL , , ,5 Privat 3) 9

10 Plejecentret Solgården Kernehuset Plantagen Navn Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & 4 1) Ældre 2) 7 7 SEL 142,5 8 8 SEL 142,4 Privat 3) Fjordvang Saenhøj, alternativt plejehjem Firkløveren Marie Grubbe Kollegiet Mosegården Ovesengård Liv og Job, Stubbekøbing Børne - og Familiecenter, Guldborgsund Braruphus Botilbuddet Kareten Frejlev Brugs Opholdssted Kompagniet APS Dillesholm Plejecenter Kildehuset Krisecenter Hjemmet SEL 107, SEL SEL SEL 142,4 6 6 SEL 142, SEL SEL SEL 67, 1-2 A 8 9 SEL 107, 142,5 7 7 SEL SEL SEL 142,4 4 4 SEL ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL

11 Selvejende Institution Nielstrup Plejecenter Kildebo Den Selvejende institution Granklunden Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) 8 8 SEL 142, ABL 105, 2 & 5 og ABL 115, 2 & SEL 142,5 Privat 3) 11

12 Holbæk kommune Navn Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 12Trinenter 8 8 Aflastningsinstitutionen Egely Gaard 8 8 SEL 142, stk. 5 Annegårdens Bosted SEL 107 SEL 142, stk. 1 Atriumhus SEL 142, stk. 5 Bjergbyhus Bjergbyhus SEL 107 Bo og servicecenter holbæk - Danhøj SEL 108 Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj SEL 108 Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde SEL 108 B Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet SEL 108 SEL 103 A Bofællesskaber Holbæk SEL 104 A Bostedet - Socialpsykiatrisk center - Hybenvang ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A B Bostedet - Socialpsykiatrisk center - Hybenvang 2 2 SEL 107, aflastning B 12

13 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Botilbuddet Drosselvej 4 4 SEL 107 BOTILBUDDET SATELLITTEN ApS SEL 107 SEL 110 arl Reffsvej Plejeboliger SEL 192 SU Holbæk 40 4 SEL SEL 104 B Dagbehandling Sofiehuset SEL 101 B Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen 7 7 SEL 142, stk. 5 Dagskolen Farmen Anden lovgivning Den Gamle Dyrlægegård 2 2 SEL 142, stk. 1 Den Maritime Base v/henrik Holm Olund 11 8 SEL 142, stk. 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION HØRHAVEN 9 9 SEL 107 SEL 110 Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" 6 7 SEL 142, stk. 5 Elev og aflastningshjemmet Kikhøj 25 Elmelunden Plejecenter SEL 67, stk. 1-3 B 4 SEL 107 B 28 SEL 192 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fjordskolen Anden lovgivning 13

14 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 90 SEL 67, stk. 1-3 Fonden Koloni 60 1 SEL 142, stk. 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fonden Ll. Stokkebjerg 13 Fonden Villaen 5 1 SEL SEL 142, stk. 5 5 SEL 67, stk. 1-3 SEL 107 Fonden/Den selvstændige Institution Opholdsstedet Arken 6 6 SEL 142, stk. 5 FORSORGSHJEMMET KARLSVOGNEN SEL 110 Grandbo 6 6 SEL 107 Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse 6 6 SEL 103 Hellebo Hus SEL 107 Hesseløvej plejeboliger SEL 192 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Hjembækskolen SEL 32 Huset i Tveje Merløse SEL 142, stk. 5 KIG IND AKTIVITETSENTER SEL 104 A 14

15 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 15 SEL SEL 104 KILDEHAVEN A/S 45 2 SEL SEL SEL 142, stk Lov om friplejeboliger LANDBASEN V/KIM BARGSTEEN 12 5 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning Landstedet v/ Steen G Pedersen 6 0 SEL 107 Minibo - Børnespecialcenter SEL 142, stk. 4 B Minnesota Gruppen Tjele A/S SUL 141 Møllevang Ældrecenter SEL 192 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 NARONON DANMARK 8 8 SEL 101 Nybo 4 4 SEL 142, stk. 5 OPHOLDSSTEDET BAKKEGÅRDEN JYDERUP SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Birkehuset 7 7 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Habita 4 4 SEL 142, stk. 5 15

16 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Opholdsstedet Kisserup Mølle 4 SEL SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Liv og Sjæl 3 3 SEL 67, stk. 1-3 Opholdsstedet Skovly 9 9 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Sørningevej 12 I/S v/ Else & Kim Wemmer 13 SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Tornbrinken 7 7 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet, Bakkegården Knabstrup 8 8 SEL 142, stk. 5 Our amp 25 0 SEL 142, stk. 5 6 SEL 107 Ousbjerggård Fonden 18 SEL SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 16

17 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) SEL 104 Projekt & Livstart I/S 2 SEL SEL 142, stk. 4 SEL 142, stk. 5 Projektskib Victoria 3 3 SEL 142, stk. 5 PS ontact 4 4 SEL 107 PS ontact SEL 103 Psykiatrisk værested Ryttergården SEL 104 A SEL 142, stk. 1 Rosenvænget Ældrecenter Plejeomsorg 28 SEL 192 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rådgivningscentret SEL SUL 141 Sejergaardsskolens Kostskole SEL 142, stk. 5 SEL 32 B Skole- Behandlingshjemmet UNDLØSE - Børnespecialcenter 1 24 SEL 67, stk. 1-3 B 24 Anden lovgivning, intern skole B Skovgaard 4 4 SEL 107 SEL 142, stk. 5 17

18 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Solgården SEL 104 B Specialbørnehaven Spiren, Daginstitutionen Møllevangen SEL 32 A STEDINGHUS V/MAI-BRITT Larsen 8 SEL 142, stk. 4 8 SEL 142, stk. 5 Stenhusbakken Plejeboliger SEL 192 Suhrs Udviklings- og Botræning 10 SEL 67, stk SEL 142, stk. 5 Tittergården 4 4 SEL 142, stk. 5 Tølløse Ældrecenter SEL 192 Ung & Aktiv, Holbæk, Roskilde 44 Ungekollegiet Holbæk Socialpsykiatrisk enter 11 SEL 67, stk SEL 107 SEL 67, stk SEL 107 B -Bro 7 7 SEL 142, stk. 5 Østergården Plejecenter 15 0 SEL

19 Kalundborg kommune Navn Faktisk antal B & U Basen 8 SEL 142, stk. 5 A Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Bo & Servicecenter Høng, Banemarken 4 SEL 108 Bo og Servicecenter Høng, Dybekær 12 SEL 108 Bo og Servicecenter Høng, Mågen 4 SEL 108 A Bo- og Servicecenter Høng, Sofievej 1B-1H Bo- og Vækstcenter Kalundborg - dagtilbud Bo- og Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen Bo- og Vækstcenter Kalundborg - Trekløveret Bofællesskabet Løve SEL 104 SEL 108 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 103 SEL 104 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A A B A SEL 104 SEL 107 Botilbuddet Fynsvej 4 v/jesper Jensen 7 SEL 107 Bregninge Plejecenter 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 afe Liv Dagtilbud 12 SEL 103 A D.S.I Høng Erhvervsskole 29 SEL 67, stk. 1-3 SEL

20 DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Den selvejende institution Åmosegården Det Gamle Apotek I/S v/ Gitte Bergmann & Niels Rossen DET SOIALPÆDAGOISKE BOFÆLLESSKAB DEN GAMLE KØBMANDSGÅRD ESBERNHUS - EN SELVEJENDE INSTITUTION Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) 4 SEL 142, stk. 5 2 SEL 142, stk. 5 5 SEL 142, stk. 5 7 SEL 142, stk SEL 108 Finderuplund 14 SEL 108 B Fiskeriprojektet 2 SEL 107 Fonden Bofællesskabet Rosenhøj 13 SEL 107 Privat 3) FONDEN LAMAHUS 11 SEL 142, stk. 5 Anden lovgivning FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION ÅSEN 2 SEL 142, stk. 5 HERA DØTRENE 8 SEL 109 B HØNG ÆLDREENTER 24 SEL 192 A Kaalund Kollegiet ApS 10 SEL 107 Lyngbo - bo&udviklingsmiljøer 6 SEL 107 LÆRKEREDEN, Specialdaginstitution 19 SEL 32 Misbrugscentret Kalundborg 200 Møllehuset v/eva Sørensen & Kirsten Bjerge SEL 101 SUL SEL 142, stk. 5 B B 20

21 Netværkstilbud (med arbejds og praktiknetværk tilknyttet) SIGRID UNDSET SKOLEN Nyvangsparken 76 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) 12 SEL 104 SEL 192 A ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Odinscentret 40 SEL 192 A A Privat 3) Opholdsstedet Den Gamle Skole V/Thomas Petersen 8 SEL 107 Opholdsstedet Egehøj 6 SEL 142, stk. 5 opholdsstedet orion 4 SEL 142, stk. 5 Plejecenter Jernholtparken 55 Plejecenter Loch Ness 10 Plejecenter Raklev 29 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Privat Botilbud v/ann- Dorte Jentoft 8 SEL 107 Rachløwhus 4 SEL 142, stk. 5 Rønnegården 7 SEL 142, stk. 5 Rørmosecentret 57 SEJERØ PLEJEHJEM 11 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SOIALPROJEKTET HUSET I HØNG 8 SEL 142, stk. 5 Specialcenter Kalundborg - Bostedet Præstehaven - Aktivitets- og samværstilbud Kærhus 36 SEL 108 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Strandbo 6 SEL 67, stk. 1-3 A A A A A A 21

22 Ældrecentret Enggården 46 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Privat 3) 22

23 Køge kommune Navn Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag AGERBÆKHUSE SEL 108 1) Ældre 2) Privat 3) Botilbuddet Jernstøbervænget 5 5 SEL 107 Dagcentret Blumesvej SEL 104 Den selvejende institution Birkholm 8 8 SEL 107 B Folkeligt Oplysningsforbund Køge/Vallø SEL 104 B Herfølge Krisecenter, Køge SEL 109 I.T.., Køge SEL 103 B 38 SEL 104 Køge Lænke-ambulatorium SUL 141 B Køge Rådgivning- og Behandlingscenter 80 SEL 101 SEL 104 Køge Rådhus 84 SEL 142, stk. 1 A Lerbæk Torv Plejeboliger 67 Lyngbo 38 Lynghøj 38 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lyngtoften SEL 108 Møllebo 25 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B UDEN FOR RAMMEAFTALEN B UDEN FOR RAMMEAFTALEN Nørremarken 63 SEL 192 A Opholdsstedet Aabrinken 6 SEL 142, stk. 5 A A A A 23

24 Antal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Opholdsstedet Rodal 7 SEL 142, stk. 5 Ældre 2) Privat 3) Spanager 24 SEL 67, stk. 1-3 Pedersvej Plejeboliger 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PEDERSVÆNGE 47 SEL 108 A Projekt Jabes 15 SEL 142, stk. 5 Sandmarksbo 30 SEL 192 A Slimminge Skole- og Behandlingshjem 33 SEL 67, stk. 1-3 Tingstedet 51 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Vasebæk, specialbørnehave SEL 32 Ældrecentret i Bjæverskov 7 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B UDENFOR RAMMEAFTALEN Ældrecentret i Borup 44 SEL 192 A Ældrecentret i Ejby 5 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Ellebækskolen 77 Folkeskoleloven 20, stk. 2 Ølby Ældrecenter ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 A A A A 24

25 Lejre kommune Navn Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Aktivitetsstedet Søholm 25 SEL 104 Ammershøjparken 50 SEL 192 Bofællesskabet Ebbemosen 8 SEL 108 Bofællesskabet Åbanken 4 SEL 108 Bofællesskabet Østbo 4 SEL 104 SEL 108 Botilbuddet Bramsnæsvig 27 SEL 108 Den selvejende Institution Højagergaard 5 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION KÆRNEN 4 SEL 142, stk. 5 Den selvejende institution Søholm 14 SEL 107 Drosthuset 7 SEL 107 DUESLAGET OPHOLDSSTED FOR BØRN OG UNGE 6 SEL 142, stk. 5 Fonden Boholm 6 SEL 107 Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "TAO" SEL 142, stk. 5 8 SEL 142, stk. 5 Fonden Sjællands Weekendkolonier 25 SEL 142, stk. 5 Hvalsø Ældrecenter - entergruppen 40 SEL 192 1) Ældre 2) Privat 3) B B B B 25

26 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Hvalsø Ældrecenter - Kløverhuset 11 SEL 192 Lejre Lænke-ambulatorium 57 SUL 141 Opholdstedet Østergaard 5 SEL 142, stk. 5 Socialpsykiatrisk enter 75 SEL 104 Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud 32 SEL 108 Specialskolen Bramsnæsvig 8 SEL 32 Toftekæret Bofællesskab 4 SEL 108 Ungdomscentret Gjeddesgaard 11 SEL 142, stk. 5 Dagskolen i Karleby 1) Ældre 2) Privat 3) A B 26

27 Lolland kommune Navn Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Aktiv-Bo Lolland - Dagcenter Nørrevold SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland - Flintebjerg SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Krogsbølle 0 14 SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland - Stormarken SEL 108 c Aktiv-Bo Lolland A-Huset i Fuglse SEL 104 c Aktiv-Bo Lolland Beskyttet beskæftigelse Landbruget Aktiv-Bo Lolland Dagbeskæftigelse Stavangervej SEL 103 c SEL 104 c Alkohol Rådgivningen SUL 141 a Blomsterparken 55 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Botilbud Utterselv Gamle Skole 8 SEL 107 Bufferen 8 SEL 142, stk. 5 Bøgelunden 21 Bøgevænget 40 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 27

28 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Børn og Unge enter Lolland SEL 67, stk. 1-3 b Anden lovgivning Den Selvejende Institution Karen Marie 5 SEL 142, stk. 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREGAARD 5 SEL 142, stk. 5 Den Selvejende Institution Stokkemarkehus 8 SEL 142, stk. 5 Den Sociale Virksomhed Lolland Åvænget SEL 103 c Fonden "Friheden" 5 SEL 107 FONDEN DEN SELVEJEDE INSTITUTION LINDEBO 5 SEL 142, stk. 5 FONDEN STJERNEN 6 SEL 142, stk. 5 Fonden Svanegården 6 SEL 142, stk. 5 Fredsholmparken 20 Havrevænget 20 Horslunde Ældrecenter 21 Hvedevænget 25 Kirsebærhaven 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 KRUMSØ FRI- OG KOSTSKOLE 49 Anden lovgivning 28

29 Lolland Kommune Rådhuset - Børn og Unge Rådgivningen Lykkesejecentret 49 Margretecentret 56 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 142, stk. 1 a ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 1) Ældre 2) Privat 3) Marienlund 4 SEL 107 Møllecentret 52 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Nakskov Krisecenter 5 5 SEL 109 c Opholdsstedet Lovenia 5 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Møllen 8 SEL 142, stk. 5 PEDERSTRUP EFTERSKOLE 63 SEL 67, stk. 1-3 Rådgivning for stofmisbrugere Nakskov SEL 101 a Rønnebærparken 18 Sandby Ældrecenter 21 Skolebakken 50 Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej 4 10 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 0 SEL SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland Munkholmvej SEL 107 b 29

30 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Socialpsykiatri Lolland Sdr. Boulevard SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland Årbyesvej SEL 107 c Socialpsykiatri Lolland Østre Landevej SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland, Værestedet Skomagerens Hus 20 SEL 104 SEL 99 Socialpsykiatri Lolland, Værestedet Teglgården 20 SEL 104 SEL 99 Solvang v/karin Friis Birkedal 5 SEL 107 Stokkemarkecentret 19 Svanehøjcentret 26 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Søndersø Bo- og Rehabiliteringscener SEL 108 c Søndersø Bo- og Rehabiliteringscenter 42 3 SEL 107 Meget sjældent af andre kommuner 36 SEL 108 c Ungeafdelingen No SEL 101 a Værestedet Kirsebærhuset 20 SEL 104 SEL 99 30

31 Næstved kommune Navn "Bofens" Botilbud Fensmark S/I Askov Møllehus Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) 7 SEL 107 B SEL 107 B 3 SEL 103 Atterbakken 5 SEL 107 Skovbrynet 6 SEL 108 BEHANDLINGSENTER SJÆLLAND ApS SEL SEL 107 SUL 141 BN Ågården, Rohavegård BN Ågården, Aktivi10eren BN Ågården 14 SEL 103 B 39 SEL SEL 108 Bofællesskabet Marskvej 10 SEL 107 SEL 108 A Botilbuddet Birkebo 6 SEL 107 B 31

32 D.S.I. Karen Marie/ Karen Maries Værksted 90 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 103 1) Ældre 2) Privat 3) SEL 107 Den Matrikelløse Døgninstitution SEL 67, stk SEL 101 SEL 107 Anden lovgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION FRUERLUND Den selvejende Institution Holstedgaard Den selvejende Institution Kollegiet Rønnevej Grimstrupvej, Aktivitetstilbud - uvisiteret Fortuna Grimstrupvej - uvisiteret NSV 14 SEL SEL SEL SEL 104 B 50 SEL 104 B 70 SEL 103 B 108 SEL 104 B BN Suså/Holmegaard, Landsbyhuset BN Suså/Holmegaard, Kulturhuset BN Suså/Holmegaard, Klyngehusene BN Suså/Holmegaard, Åhuset 10 SEL 104 B 35 SEL 104 B 22 SEL SEL

33 BN Suså/Holmegaard, Kernehuset Hjernelauget (VISP) Aktivitetscentret Obovej Bo- og Støttecenter Obovej 9-13 Hollænderhusene, Tulipanhuset, Troensevej 27 Hollænderhusene, Møllehuset, Troensevej 25 Hollænderhusene, Træskohuset, Korinthvej 6 & 12 Hollænderhusene, Kanalhuset, Ågade 7 A Højskolen i Krummerup Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) 8 SEL 107 B SEL 104 B 21 SEL 104 B 21 SEL SEL 67, 2 B SEL 67, SEL 67, 2 B 8 8 SEL 67, 2 B SEL 67, stk. 1-3 Ældre 2) Privat 3) 15 SEL 107 Anden lovgivning (STU) Konsulentbistand og Botilbud til Unge PÆDAGOGISK HÅNDVÆRK ApS Solgaven 5 SEL SEL 107 B 65 SEL SEL 104 B BN Næstved 66 SEL

34 Socialpsykiatrien Næstved Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL 104 1) Ældre 2) Privat 3) SEL 107 B 7 SEL 108 B Frelsens Hær enter for socialt udsatte, Marskvej Herlufholmhjemmet, Kindhestegade Herlufholmhjemmet, Marskgården 6 SEL 109 B 25 SEL 110 B 10 SEL 110 B 10 SEL 110 B 34

35 Odsherred kommune Navn Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Andshøjgaard v/ma Jens Odgård 8 SEL 142, stk. 5 Bostederne Muslingen og Perlen 12 SEL 107 Botilbuddet Gasværket, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Botilbuddet Lumsås, Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud 17 lukket SEL SEL 108 Botilbudet Grønnehaven SEL 108 ENTRET I FÅREVEJLE 12 SUL ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Dalhøjgård, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN Det Gamle Kogeri, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud DET SOIALPÆDAGOGISKE OPHOLDSSTED BJERGESØ 15 SEL SEL 142, stk SEL SEL 142, stk. 5 DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT SEL 67, stk. 1-3 c Anden lovgivning Dyregården v/åse hristensen 8 SEL 103 Egegården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Egen/Egebjergvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 6 SEL SEL 107 FAMILIEENTRET LILLE NØRREMARK 7 SEL 142, stk. 5 35

36 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) FAMILIEGÅRDEN V/BRITA BENDIEN 2 SEL 107 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde 6 SEL 107 Fonden Egedal 10 SEL 107 SEL 142, stk. 5 Fonden Lindehuset 6 SEL 107 Fonden Opholdsstedet Knagebjerggård 7 SEL 142, stk. 5 Fonden Solutio 4 SEL 107 Fonden. Enkesædet. 7 SEL 142, stk. 5 FRISKOLEN I STARREKLINTE 18 SEL 67, stk. 1-3 Grundtvigsvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL 107 ID-Huset 6 SEL 142, stk. 5 Klinksgaard 4 Møllegårdens Private Botilbud 12 SEL 103 SEL 104 SEL 107 SEL 107 SEL 142, stk. 5 Nordstjernen SEL 67, stk. 1-3 a 36

37 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 66 SEL 103 SEL 104 Oasen 3 SEL 108 Odsherred Bo og Støttecenter SEL 107 OK-entret Baeshøjgaard ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 OPHOLDSSTEDET HOLMSTRUP ApS 10 SEL 142, stk. 5 OPHOLDSSTEDET SMEDEGAARDEN 5 SEL 142, stk. 5 Opholdsstedet Solvognen 2 SEL 142, stk. 5 Opholdstedet Delhøjvej v/anne Juna 4 SEL 142, stk. 5 Plejecentret Grønnegården ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecentret Præstevænget ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bakkegården 55 Asnæshvile 24 Grevinge 26 Solvognen 60 Rørmosegård, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 11 SEL 107 Siriusparken, Bo-og servicetilbud SEL 108 b Skovgården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 10 SEL

38 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Socialpsykiatrien i Odsherred SEL SEL 107 Solhøj 7 SEL 142, stk. 5 Sundhedscenter 170 SEL 101 SUL 141 Søegaard Fonden den selvejende institution Søegaard 14 SEL 107 SEL 142, stk. 5 TENGSLEMARK BØRNEHAVE SEL 32 a Tjørneparken, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Twillingegården, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Vesterbro, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud 16 SEL SEL SEL

39 Region Sjælland Navn Bakkegården - sikret døgninstitution (koordineres på landsplan) Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 Tilbuddets juridiske grundlag SEL 67, stk ) Ældre 2) Bakkegården - åbne pladser 5 5 SEL 67, stk. 1-3 Bakkegården - Projektafdeling 2 2 SEL 67, stk. 1-3 Bo og Naboskab Sydlolland, Aktivitetscentret SEL 104 Bo og Naboskab Sydlolland, Havebyvej 3, Strandagervej 102 og Højbovej 3 E - G 11 8 SEL ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 3 A - D og Højbovej 5 A - O ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 7 th. 5 5 SEL 108 Bo og Naboskab Sydlolland, Højbovej 7 tv. 7 7 SEL 108 (6 pladser) og SEL 107 (1 plads) Bo og Naboskab Sydlolland, K.H. Kofoedsvej SEL 108 Bo og Naboskab Sydlolland, Kereenter SEL 108 Bo- og aflastningstilbud Skelbakken SEL 67, stk. 1-3 (Vi arbejder på at de 8 af pladserne skal drives efter 107) Bo- og dagtilbud Else Hus 18 Den sikrede institution Stevnsfortet (Koordineres på landsplan) 18 SEL ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og SEL 67, stk. 1-3 DSI Hanne Mariehjemmet - Kvindely 8 8 SEL

40 Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Glim Refugium SEL SEL 36 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM SEL 67, stk Anden lovgivning (intern skole) 50 SEL 103 Kofoedsminde SEL 108 (åbne pladser) 32 Anden lovgivning (sikrede pladser) 20 SEL 36 Marjatta - Skole- og Behandlingshjem SEL 67, stk SEL Anden lovgivning (intern skole) Marjatta A-huset Sampovig og Sofiegården SEL 104 Marjattas 4 voksencentre SEL 108 Marjatta Værkstedet i Snesere SEL SEL 67, stk. 1-3 Platangårdens Ungdomscenter SEL Anden lovgivning (Afklaring til job - SEL 52 og LAB 32) Psykiatrien Vordingborg 8 8 SEL

41 Normeret pladsantal pr. 1. juli 2011 ROSKILDEHJEMMET Tilbuddets juridiske grundlag SEL 110 (Døgnpladser 43 og beskæftigelse 53 pladser) 1) Ældre 2) 30 SEL 36 Synscenter Refsnæs SEL 67, stk SEL STU Anden lovgivning (intern skole - 31 voksenpladser og 20 børnepladser) 41

42 Ringsted kommune Navn Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) "Glad Mad - Gladere Ældreliv" 10 SEL 103 B Bjælken 30 SEL 104 B Bo- & Servicecenter Ringsted 38 SEL 108 Bofællesskab Kilden 6 SEL 107 B Bofællesskabet Inge Marie 18 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskabet Sofie Marie 18 SEL 107 Anden lovgivning Fonden Aflastningshjemmet Bavnehøj 6 SEL 142, stk. 5 Grønnebo 3,5 SEL 142, stk. 5 Nebs Møllegård 24 SEL 67, stk. 1-3 Anden lovgivning Plejecenter Knud Lavard entret 104 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Plejecenter Ortved 49 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Plejecenter Solbakken 71 ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B RINGSTED KOMMUNE ADMINISTRATIONSBYGNING 56 SEL 142, stk. 1 RINGSTED KOMMUNE BOFÆLLESSKABER 22 SEL 107 B 42

43 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag 1) Ældre 2) Privat 3) Ringsted Krisecenter S.I. 8 SEL 109 Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter 50 SEL 104 B Rådgivningscentret 94 SEL 101 A ST. BENDTS BØRNEHAVE 20 SEL 32 Skjoldesus 2 SEL 142, stk. 5 Værkstedet Regnbuen 68 SEL 103 SEL 104 B B ØSTAGERGÅRD 23 SEL 103 B SEL 107 B 43

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus

Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus Tilbuddets navn 'UDSIGTEN' v/jette Andersen AKTIVITETSHUSET HAVKÆRPARKEN, Aktivitets- og Uddannelsescenter Aarhus ASFERG ÆLDRECENTER Aarhus Krisecenter Administrationsbygningen Rosenholm Agerbo Agerbo

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder navn

antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder navn Udbudsenhed nr. 1. (BESTÅR AF Inst.nr. 301+325) Inst.nr. 301 Antvorskov Skole Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse Telefonnr.: 58 56 54 00 58 56 54 15 antvorskovskole@slagelse.dk Institutionsleder

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

8/09 UDDANNELSESKATALOG

8/09 UDDANNELSESKATALOG 8/09 UDDANNELSESKATALOG DANMARKSKORT 24 87 65 8 82 88 71 48 7 66 83 47 11 37 12 62 21 64 40 74 75 92 76 43 96 31 59 53 77 91 15 46 90 69 20 51 32 86 60 13 33 67 84 44 79 10 25 56 70 95 97 6 49 73 34 42

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted

Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted Evalueringsrapport af messen Plads til alle specialiserede tilbud i Ringsted Plads til alle en messe, hvor du kan møde alle de specialiserede tilbud i Ringsted. Vi har institutioner og tilbud for børn,

Læs mere

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs.

Rettelser sendes til charlotte.jensen@stab.rm.dk 1. april 2014. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. Kommunale akutttilbud tilgængelige for alle borgere i kommunen, dvs. uden visitation: : Oplyst: Favrskov Væresteder Favrskov s Bostøtte driver følgende væresteder, der er åbne for alle borgere: Den Grønne

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Dag- & døgntilbud. Oversigt over dag- og døgn tilbud i Danmark til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)

Dag- & døgntilbud. Oversigt over dag- og døgn tilbud i Danmark til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Dag- & døgntilbud Oversigt over dag- og døgn tilbud i Danmark til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) 2 Udgivet af Landsforeningen Autisme Formand Morten Carlsson Tlf. 70 20 40 82 Træffetid

Læs mere