Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi Side 1 af 59

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 59"

Transkript

1 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier:. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner end driftsherren.(klyngetilbud). 3) Tilbud, der i omfattende grad anvendes af andre kommuner end driftsherren.(regionale tilbud) Tilbud efter kategori 1 er ikke omfattet af styringsaftalen, da der ikke er tale om køb/salg mellem flere kommuner. De indgår i Rammeaftalen med en orienterende oversigt. Tilbud efter kategori 2 kan ligeledes undtages styringsaftalen. Det kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsningsfrister for det pågældende tilbud. I forbindelse med indgåelse af aftale er det vigtigt at være opmærksom på at aftalen også tager stilling til spørgsmålene om takstændringer i løbet af året og nedlukningsomkostninger. Tilbud efter kategori 3 er omfattet af styringsaftalen og kan ikke undtages denne. Skillelinie mellem kategorierne er defineret ved antallet af kommuner som køber pladser/antal kommuner som der sælges pladser til udover driftskommunen.: Kategori 2 tilbud er defineret ved at ma 4 kommuner køber pladser / ma 4 kommuner som der sælges pladser til - udover driftskommunen. Kategori 3 tilbud er tilsvarende defineret ved at mindst 5 kommuner køber pladser / mindst 5 kommuner som der sælges pladser til udover driftskommunen. Kategori 1 tilbud godt kan sælge enkelte pladser og stadig bevare status som et kategori 1 tilbud udenfor styringsaftalen så længe der kun er tale om salg af enkelte pladser. Ved salg udover enkelte pladser er tilbuddet enten kategori 2 eller 3 og dermed som udgangspunkt omfattet af styringsaftalen. Ved ændret kategorisering fra kategori 1 til 2 skal tilbuddet leve op til undtagelsesbestemmelserne for kategori 2. Ved ændret kategorisering fra 2 til 3 skal tilbuddet leve op til kravene for kategori 3. Skillelinien ift. antallet af kommuner som der sælges pladser til skal ses i forhold til den fremadrettede drift Tilbud ikke kan ændre kategori i løbet af året, men ændret kategorisering sker årligt i forbindelse med rammeaftalen for det næstfølgende år. Tilbud defineres som organisatorisk enhed dvs institutionsniveau. Side 1 af 59

2 Fae Kommune Navn ktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) ktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) ktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest ktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo og Bekskæftigelse Midt Hertelsvej Bo og Beskæftigelse Midt Hertelsvej 16 ntal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag SEL SEL SEL Tycho Brahes Vej Nyt Botilbud Bofællesskab Rådhusvej BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og SEL 108 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Boligerne Kildebakken SEL 107 Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Boligerne Kildebakken, Førslevcenteret 8 8 SEL 108 Botilbudet på Lindersvold 6 6 SEL 107 Dalby Ældrecenter 24 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Danhostel Fae Vandrerhjem SEL 103 Side 2 af 59

3 SEL 104 EFTERSKOLEN WLDEMRSBO SEL 142, stk. 4 FMILIEHUSET 4 1 SEL 142, stk. 5 Familieinstitutionen Skovvænge SEL 107 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BELLE-BO 5 (antal ændret) 2 1 SEL 142, stk. 5 SEL 107 Forkanten Frederiksgadecenteret 45 Grøndalshusene 50 HYLLEHOLT HUSGERNINGSSKOLE Hylleholtcentret 35 Jomsborgen I/S 12 Karise Efterskole BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 5 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 5 SEL 107 SEL 67, stk. 1-3 Karise Ungdomshus 13 (antal ændret) 8 SEL 142, stk. 5 nden lovgivning Kariseuddannelsen SEL Side 3 af 59 SEL 142, stk. 5

4 Kildebo, enter for neurorehabilitering Kongsted Ældrecenter 19 Lindevejscentret SEL 107 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Misbrugsrådgivning. 100 SEL 101 SUL 141 UNDTGET FR STYRINGSFTLEN UNDTGET FR STYRINGSFTLEN Opholdsstedet " St.Torøje" 8 Opholdsstedet FREDENSLUND 6 Tal ændret 5 5 SEL 142, stk. 5 SEL 142, stk. 5 1 nden lovgivning Opholdsstedet Piberhus 8 tal ændret 6 3 SEL 142, stk. 5 nden lovgivning OPHOLDSTEDET PÅ LINDERSVOLD 12 tal ændret 8 1 SEL 142, stk Pionergården 4 Tal ændret 3 SEL 142 SET Industri Fae Socialudviklingscenter 103 ( nyt navn) Solhavecentret SEL 103 Startskuddet 8 tal ændret 2 Side 4 af 59 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 4

5 Teestrup Demenscenter 18 SEL 192 URNUS PROJEKTERNE ps - SOILPÆDGOGISKE BOSTEDER Her under Uranus mini, Uranus projekt Øen tal ændret 29 Opholdstedet Vitus 4 7 SEL (antal ændret) 2 1 SEL 142, stk. 5 SEL 142, stk5 SEL 107 Enkeltmandsvirksomhed Side 5 af 59

6 Greve Kommune Navn DE UNGES HUS - Døgnafdeling Moeskær og Projekt-Turbo ntal, iflg. portal Familiepleje, Greve Greve Lænke-ambulatorium SUL 141 Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) SEL 66 nr. 6 nden lovgivning: der er alene tale om kommunalansatte familieplejekonsulenter, der har godkendelse og tilsyn med plejefamilier Greve Rusmiddelcenter SUL 142, stk. 1 Greve Rusmiddelcenter SEL 101 SUL 141 Havana Dagtilbudsloven 65 B Møllehøj Plejecenter BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Nældebjerg Plejecenter BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Omega, Greve Kommune SEL 101 B Nældebjerg Plejecenter BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Plejecentret Hedebo BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Rehabiliteringspladser, slusestue og akutpladser efter SEL 83, 84 eller 86 Strandcentret plejecenter BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Langagergård Plejecenter 85 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1 Kommunale ældreboliger 200 Side 6 af 59 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Tildeles efter 54, stk. 1

7 Udviklingscenter Greve SEL 66 nr. 6 B Side 7 af 59

8 Guldborgsund Kommune Lammehave Økologi Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) 8 6 SEL 103 Det socialpædagogiske opholdssted Kernen trium - Lærkereden Handicapområdet Guldborgsund - Stubbekøbingvej Handicapområdet Guldborgsund - Parkvej Handicapområdet Guldborgsund Syrenvænget Incl. 4 aflastningspladser Handicapområdet Guldborgsund Nabohuset Bostedet Venus Bo og Støttecenter Saenhøj Bækkely Fonden utismecenter Storstrøm Orehoved utismecenter Storstrøm - Skærmet Enhed Fonden Østerly Botilbuddet Engsgaard Marie Grubbe Skolen Ungdomscentret Gjeddesgaard 2 2 SEL 142,5 4 4 SEL SEL 108 B SEL 108 B SEL 107, SEL 108, SEL 67,,B 6 6 SEL 108 B SEL 107, 142, SEL 107, SEL SEL 142,5 7 7 SEL 108 B 5 5 SEL 108 B 6 6 SEL 142,5 4 4 SEL 107 & SEL 67, 1-3, SEL 142,5 Side 8 af 59

9 Frederiksminde Den Sociale Virksomhed Guldborgsund (80 pladser ændres til skånejob) Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Den Sociale Virksomhed Guldborgsund utismespektrum forstyrrelse Stubbekøbing Efterskole Plejecenter Toreby triumfonden - Villaen Orupgård Fonden Opholdsstedet driansminde enter for fhængighed Plejecenter Doktorparken triumfonden - Gården Sofie Rifbjerg Efterskole Toldhuset Toldcafeen Fonden for Sølund Jordbrugsskole Nysted Efterskole Fonden Engsgaard Forsorgshjemmet Saenhøj (hvoraf de 10 pladser er kollegiet Nyk F.) 6+1 aflast. 7 SEL SEL 104 B 158,5 158,5 SEL 103 B SEL 104 B SEL 107, 142, BL 105, 2 & 5 og BL 115, 2 & SEL SEL 142 stk SEL 101, SUL BL 105, 2 & 5 og BL 115, 2 & SEL SEL 142,5 9 5 SEL 107 & SEL SEL 142,5, SEL 142,5 4 4 SEL SEL 110 Side 9 af 59

10 Plejefamilier Guldborgsund Kommune Langholt Granlunden Sønderskovhjemmet Ungdomspension Nr. lslev Opholdsstedet Lollehus Plejecentret Solgården Kernehuset Plantagen Fjordvang Saenhøj, alternativt plejehjem + Bøgely Øster Ulslev triumfonden - Firkløveren Marie Grubbe Kollegiet Mosegården Ovesengård Liv og Job Godthåb Stubbekøbing Børne - og Familiecenter, Guldborgsund Braruphus Botilbuddet Kareten SEL 142,1 B/ 6 6 SEL 107, SEL SEL 110, pladser, & , , BL 105, 2 & 5 og BL 115, 2 & SEL 142,5 8 8 SEL 142, SEL SEL SEL 142,4 6 6 SEL 142, SEL SEL SEL 67, SEL 107, 142,5 7 7 SEL 107 Side 10 af 59

11 Frejlev Brugs Opholdssted Kompagniet PS Dillesholm Plejecenter Kildehuset Krisecenter Hjemmet Selvejende Institution Nielstrup Plejecenter Kildebo Den Selvejende institution Granklunden 6 6 SEL 142,5 8 8 SEL 142,4 4 4 SEL BL 105, 2 & 5 og BL 115, 2 & SEL SEL 142, BL 105, 2 & 5 og BL 115, 2 & SEL 142,5 Side 11 af 59

12 Holbæk Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal pr Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) flastningsinstitutionen Egely Gaard 8 8 SEL 66 stk 5 nnegårdens Bosted SEL 107 triumhus SEL 66 stk 5 rken 8 8 SEL 66 stk 5 Bennebovej 7 7 SEL 66 stk 5 Bjergbyhus Bjergbyhus SEL 107 Søvang 2 2 SEL 107 Birkehuset 7 7 SEL 107 Bo og servicecenter Holbæk - Tornhøj SEL 108 Bo og servicecenter Holbæk -Tåstrup Stræde BL 105 stk 2 og 115, stk 2 og 4 Bo- og servicecenter Holbæk Skarridsøhjemmet Bofællesskaber Holbæk Tilbud sindslidende 18 ÅR + Bostedet - Socialpsykiatrisk center Hybenvang Bostedet - Socialpsykiatrisk center Hybenvang SEL BL 105 stk 2 og 115, stk 2 og 4 40 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B 2 2 SEL 107, aflastning B Botilbuddet Drosselvej 4 4 SEL 107 BOTILBUDDET STELLITTEN ps SEL 107 og 108 Side 12 af 59

13 arl Reffsvej Plejeboliger SEL 192 SU Holbæk 40 4 SEL SEL 104 B Dagbehandling Sofiehuset 15 9,5 SEL 101 9,5 SEL 141 B Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen 7 7 SEL 66 stk 5 Dagskolen Farmen nden lovgivning Den Gamle Dyrlægegård 3 3 SEL 107 Integrationsnet SEL 66 stk 5 Den Maritime Base v/henrik Holm Olund 2 0 SEL 66 stk 5 Projektskibe 5 5 SEL 66 stk 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION HØRHVEN 9 9 SEL 107 Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" 7 7 SEL 66 stk 5 Elev og aflastningshjemmet Kikhøj SEL 67, stk. 1-3 B 4 SEL 107 B Elmelunden Plejecenter SEL 192 Fjordskolen nden lovgivning (undervisning) Fonden Koloni SEL 66 st5k 5 1 SEL 107 Fonden Villaen 5 5 SEL 66 stk 5 Fonden/Den selvstændige Institution Opholdsstedet rken 6 6 SEL 66 stk 5 Side 13 af 59

14 FORSORGSHJEMMET KRLSVOGNEN SEL 110 Grandbo 6 6 SEL 107 Grydelapper I/S priv beskyt beskæftigelse 6 6 SEL 103 Hellebo Hus SEL 107 Hesseløvej Plejeboliger 18 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Hjembækskolen nden Lovgivning Huset i Tveje Merløse SEL 66 stk 5 Kildehøjen 8 4 SEL 52 KIG IND KTIVITETSENTER SEL SEL SEL 104 Kildehaven /S 45 2 SEL SEL 66 stk 5 40 Lov om friplejeboliger Minnesota Gruppen Tjele /S SUL 141 Møllevang Ældrecenter SEL BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Nybo 4 4 SEL 66 stk 5 Søbæk Knabstrup SEL 66 stk 5 Søbæk Jyderup SEL 66 stk 5 Side 14 af 59

15 Søbæk Kollegiet 6 6 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Habita 4 4 SEL 66, stk. 5 Kisserup Mølle 4 4 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Liv og Sjæl 3 3 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Skovly 9 9 SEL 66 stk 5 Opholdsstedet Sørningevej 12 I/S v/ Else & Kim Wemmer SEL 66 stk 5 4 SEL 107 Opholdsstedet Tornbrinken 7 7 SEL 66 stk. 5 Our amp 25 0 SEL 66, stk. 5 Osbjerggård Fonden 18 PILGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION 8 6 SEL SEL 142, stk. 5 7 SEL 66 stk 5 1 SEL 107 Projekt & Livstart I/S 5 2 SEL 107 SEL 66 stk 5 3 PS ontact SEL 107 PS ontact SEL 103 Multihuset SEL 104 Rosenvænget Ældrecenter Pleje omsorg SEL 192 Side 15 af 59

16 12 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Rådgivningscentret SEL SUL 141 Kikhøj SEL 66, stk. 5 Skole- Behandlingshjemmet UNDLØSE - Børnespecialcenter SEL 67, stk. 1-3 B 24 nden lovgivning, intern skole B Skovgaard 7 2 SEL SEL 66 stk. 5 Solgården SEL 104 B Specialbørnehaven Spiren, Daginstitutionen Møllevangen SEL 32 STEDINGHUS V/MI-BRITT Larsen 8 8 SEL 66 stk 5 Stenhusbakken Plejeboliger SEL 192 Suhrs Udviklings- og Botræning 13 8 SEL 66 stk 5 5 SEL 107 Tølløse Ældrecenter SEL 192 Ung & ktiv, Holbæk, 9 9 SEL 66 stk 5 Ungekollegiet Holbæk Socialpsykiatrisk enter SEL 67, stk. 1-3, SEL 107 b Side 16 af 59

17 Minibo 5 SEL 67, stk. 1-3, SEL 107 Næsbygård 6 6 SEL 107 Hesselgården 9 9 SEL 107 Guiding- U 3 3 SEL 66 stk 5 Lykkegard 5 0 SEL 66 stk 5 Lykkegard 2 2 SEL 107 Løven SEL 66 stk 5 Løven Novus 6 6 SEL 66 stk 5 Malthesminde 6 1 SEL 66 stk 5 PS ontact SEL 107 På sporet 6 5 SEL 107 Rønnegården 8 5 SEL 66 stk 5 Satellitten SEL 107 Stubben 7 7 SEL 107 Vesterhuset 5 5 SEL 66 stk 5 PH Pleje 3 3 SEL 107 Ungebehandlingspladser (hos enter for Misbrug og Forsorg ikke med i skemaet, men på Tilbudsportalen) 30 SEL stk 7 er erstattet med 66 stk 5 som er den paragraf som Tilbudsportalen operer med. Side 17 af 59

18 Kalundborg Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) B & U Basen SEL 142, stk. 7 Bo & Servicecenter Høng, takst 2 LV 4 6 SEL 108 Bo & Servicecenter Høng, takst 3 MELLEM 26 SEL 108 Bo & Servicecenter Høng, takst 4 HØJ Bo & Vækstcenter Kalundborg - dagtilbud SEL 104 (heraf 3 deltidspladser) 42 SEL SEL SEL 104 Bo & Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Bo & Vækstcenter Kalundborg - Klostermosen (autister) 4 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo & Vækstcenter Kalundborg - Trekløveret BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo & Vækstcenter Kalundborg - Lillebo botræningsprojekt SEL 107 Bofællesskabet Løve 11 2 SEL SEL 107 (inkl. en akutplads) Botilbuddet Ebdrup 2 2 SEL 107 B Botilbuddet Fynsvej 4 v/jesper Jensen 7 7 SEL 107 Bregninge Plejecenter Side 18 af 59 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 3 aflastningspladser afe Liv Dagtilbud SEL 103 D.S.I Høng Erhvervsskole SEL 67, stk. 1-3

19 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION MÆLKEBØTTEN Det Gamle potek I/S v/ Gitte Bergmann & Niels Rossen DET SOILPÆDGOISKE BOFÆLLESSKB DEN GMLE KØBMNDSGÅRD 5 6 SEL 142, stk. 7 6 SEL 142, stk SEL 142, stk. 7 ESBERNHUS - EN SELVEJENDE INSTITUTION SEL 108 Finderuplund SEL 108 B Fonden Bofællesskabet Rosenhøj SEL 107 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION ÅSEN 2 1,5 SEL 142, stk. 7 (Efterværn tæller kun ½) HER DØTRENE 8 8 SEL 109 B HØNG ÆLDREENTER SEL 192 Kaalund Kollegiet ps 10 6 SEL 107 Kastaniegård 6 SEL 103 Kildebo SEL 107 B Lyngbo bo & udviklingsmiljøer 6 6 SEL 107 LÆRKEREDEN, Specialdaginstitution SEL 32 B Misbrugscentret Kalundborg SEL 101 B 55 SUL 141 B Møllehuset v/eva Sørensen & Kirsten Bjerge 4 4 SEL 142, stk. 7 Netværkstilbud (med arbejds og praktiknetværk tilknyttet) SIGRID UNDSET SKOLEN SEL 104 Nyvangsparken 66 SEL 192 Side 19 af 59

20 Odinscentret Opholdsstedet Den Gamle Skole V/Thomas Petersen BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 192 Inkl. 14 midlertidige pladser 8 8 SEL 107 Opholdsstedet Egehøj 6 2 SEL 142, stk. 7 Opholdsstedet Orion 4 5 SEL 142, stk. 7 disp til 5 Plejecenter Jernholtparken BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Loch Ness BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecenter Raklev BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 8 aflastningspladser Privat Botilbud v/nn-dorte Jentoft SEL 107 Rørmosecentret BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEJERØ PLEJEHJEM BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 1 aflastningsplads SOILPROJEKTET HUSET I HØNG 8 8 SEL 142, stk. 7 (godkendt til 8) Specialcenter Kalundborg - Bostedet Præstehaven SEL 108 Specialcenter Kalundborg Raklevgården 15 SEL 103 B Specialcenter Kalundborg Raklevgården 29 SEL 104 B Ung og ktiv 12 8 SEL 147 stk. 6 (Eget værelse) Ældrecentret Enggården BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Inkl. 4 aflastningspladser Å-Huset 4 SEL 103 Side 20 af 59

21 Køge Kommune Navn ntal iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag gerbækhuse SEL 108 Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Botilbuddet Jernstøbervænget 5 5 SEL 107 Dagcentret Blumesvej SEL 104 Den selvejende institution Birkholm 8 8 SEL 107 B Folkeligt Oplysningsforbund Køge/Vallø SEL 104 B Herfølge Krisecenter, Køge 8 8 SEL 109 I.T.., Køge SEL 103 B 48 SEL 104 Køge Lænke-ambulatorium SUL 141 B Køge Rådgivning- og Behandlingscenter 83 SEL 101 SEL 104 Køge Rådhus 84 SEL 142, stk. 1 Lerbæk Torv Plejeboliger 67 Lyngbo 38 Lynghøj 38 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lyngtoften SEL 108 Møllebo 25 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 21 af 59 B UDEN FOR RMMEFTLEN B UDEN FOR RMMEFTLEN Nørremarken 63 SEL 192

22 Opholdsstedet abrinken 6 SEL 142, stk. 5 Spanager 24 SEL 67, stk. 1-3 Pedersvej Plejeboliger 18 PEDERSVÆNGE 47 Plejeboligerne Boruphøj BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 108 SEL 107 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Sandmarksbo 30 SEL 192 Slimminge Skole- et skole- og dagbehandlingstilbud. Tingstedet SL 52 der er kun dagpladser BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Vasebæk, specialbørnehave SEL 32 Ældrecentret i Bjæverskov 20 Ellebækskolen Ølby Ældrecenter BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Folkeskoleloven 20, stk BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fændediget 4 SEL 107 Perronen 20 SEL 104 udenfor rammeaftalen B Fritages fra styringaft.? Omfattet af rammeaft.? Side 22 af 59

23 Lejre Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag ktivitetsstedet Søholm SEL 104 mmershøjparken SEL 192 Bofællesskabet Ebbemosen 8 3 SEL 108 Bofællesskabet Åbanken 4 4 SEL 108 Bofællesskabet Østbo 4 0 SEL SEL 108 Botilbuddet Bramsnæsvig SEL 108 Den selvejende Institution Højagergaard 5 5 SEL 107 DEN SELVEJENDE INSTITUTION KÆRNEN 4 4 SEL 142, stk. 5 Den selvejende institution Søholm SEL 107 Drosthuset 7 7 SEL 107 DUESLGET OPHOLDSSTED FOR BØRN OG UNGE Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "De Unges Tao" Fonden Den selvejende institution Opholdsstedet "TO" 6 6 SEL 142, stk SEL 142, stk SEL 142, stk. 5 Fonden Sjællands Weekendkolonier SEL 142, stk. 5 Hvalsø Ældrecenter - entergruppen SEL 192 Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) B B B B Side 23 af 59

24 Hvalsø Ældrecenter - Kløverhuset SEL 192 Lejre Lænke-ambulatorium SUL 141 Opholdstedet Østergaard 5 5 SEL 142, stk. 5 Socialpsykiatrisk enter SEL 104 Solvang - Socialpsykiatrisk Botilbud SEL 108 Specialskolen Bramsnæsvig 8 8 SEL 32 Toftekæret Bofællesskab 4 4 SEL 108 Ungdomscentret Gjeddesgaard SEL 142, stk. 5 GRO-akademi SEL 103 og 104 Botilbuddet Torsholm 4 4 SEL 107 B Side 24 af 59

25 Lolland Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) ktiv-bo Lolland Dagcenter - Nakskov SEL 104 c ktiv-bo Lolland Dagcenter - Nakskov 0 12 SEL 104 c ktiv-bo Lolland Dagcenter - Nakskov 15 0 SEL 104 c ktiv-bo Lolland -Huset i Fuglse SEL 104 c ktiv-bo Lolland - Flintebjerg SEL 108 c ktiv-bo Lolland - Flintebjerg 8 7 SEL 108 c ktiv-bo Lolland - Flintebjerg 8 7 SEL 108 c ktiv-bo Lolland - Krogsbølle 8 7 SEL 108 c ktiv-bo Lolland - Krogsbølle 8 8 SEL 108 c ktiv-bo Lolland - Stormarken SEL 108 c ktiv-bo Lolland - Stormarken SEL 108 c ktiv-bo Lolland Beskyttet beskæftigelse SEL 103 c lkohol Rådgivningen SUL 141 a Rådgivning for stofmisbrugere Nakskov SEL 101 a Ungeafdelingen No SEL 101 a Side 25 af 59

26 Nakskov Krisecenter 5 5 SEL 109 c Værestedet Kirsebærhuset 30 SEL 104 SEL 99 Værestedet Teglgården 30 SEL 104 SEL 99 Værestedet Skomagerens Hus 20 SEL 104 SEL 99 Socialpsykiatri Lolland Munkholmvej 33 og SEL 107 og 66, stk. 6 c Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej SEL 107 c Socialpsykiatri Lolland Hans Fugls Vej SEL 108 Socialpsykiatri Lolland Søndersø Bocenter 0 6 SEL 108 c Socialpsykiatri Lolland Søndersø Bocenter 0 7 SEL 107 c Søndersø Bocenter, afdeling Bellisvej SEL 108 c Søndersø Bocenter, senhjerneskadede SEL 108 c Søndersø Bocenter, senhjerneskadede SEL 108 c Lolland Kommune Rådhuset - Børn og Unge Rådgivningen Blomsterparken SEL 66, stk. 1 og 2 a BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Botilbud Utterselv Gamle Skole 7 SEL 107 Bøgelunden 21 Bøgevænget 40 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 26 af 59

27 Den Selvejende Institution Karen Marie 6 SEL 66, stk. 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRREGRD 5 SEL 66, stk. 5 Den Selvejende Institution Stokkemarkehus 8 SEL 66, stk. 5 Fonden "Friheden" 5 SEL 107 FONDEN DEN SELVEJEDE INSTITUTION LINDEBO 4 SEL 66, stk. 5 FONDEN STJERNEN 6 SEL 66, stk. 5 Fonden Svanegården 8 SEL 66, stk. 5 Fredsholmparken 20 Havrevænget 20 Horslunde Ældrecenter 21 Hvedevænget 25 Kirsebærhaven 18 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 KRUMSØ FRI- OG KOSTSKOLE 35 nden lovgivning Lykkesejecentret 49 Margretecentret 56 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Marienlund 4 SEL 107 Møllecentret 52 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 27 af 59

28 Opholdsstedet Lovenia 5 SEL 66, stk. 5 Opholdsstedet Møllen 8 SEL 66, stk. 5 PEDERSTRUP EFTERSKOLE 63 SEL 66, stk. 6 Sandby Ældrecenter 21 Skolebakken 50 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Solvang v/karin Friis Birkedal 5 SEL 107 Stokkemarkecentret 19 Svanehøjcentret 26 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Specialbørnehaven Skovtrollen (ny) 10 Servicelovens 32 Frelsens Hær (ny) (driftsoverenskomst mellem Lolland Kommune og Frelsens Hær om driften af) 7 Servicelovens 110 Side 28 af 59

29 Næstved Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) skov Møllehus tterbakken SEL 107 B 3 3 SEL SEL 107 Behandlingscenter Sjælland ps SEL 101 SEL 107 Birkebo Bofens enter for Socialt Udsatte Næstved, Bofællesskabet 1, Marskvej enter for Socialt Udsatte Næstved, Bofællesskabet 2, Marskvej enter for Socialt Udsatte Næstved, Forsorgshjemmet Marskvej enter for Socialt Udsatte Næstved, Udslusningsboliger Kindhestegade enter for Socialt Udsatte Næstved, Natherberg Marskvej (Varmestue) 6 6 SEL 107 B 7 7 SEL 107 B SEL SEL SEL 110 B SEL 110 B 6 SEL 110 B 20 SEL 67, stk. 1-3 Den Matrikelløse Døgninstitution 40 8 SEL SEL 76 Frelsens Hær 6 6 SEL 109 B Side 29 af 59

30 Fruerlund Holstedgaard SEL SEL 107 Karen Marie, værksted Karen Marie, botilbud SEL SEL 107 Kollegiet Rønnevej Konsulentbistand og Botilbud til Unge SEL SEL 107 Socialpsykiatrisk enter Næstved, afd. Neuropædagogisk enter, ktivitetscenter Obovej Socialpsykiatrisk enter Næstved, afd. Neuropædagogisk enter, døgntilbud SEL 104 B 21 BL 115, stk. 4 Næstved Sociale Virksomhed SEL 103 B 107 SEL 104 B Skovbrynet Socialpsykiatrisk enter Næstved, døgntilbud Socialpsykiatrisk enter Næstved, kollegiet Otiumsvej 6 6 SEL SEL 108 B SEL 107 B Socialpsykiatrisk enter Næstved, Kernehuset 8 8 SEL 107 B Socialpsykiatrisk enter Næstved, Grimstrupvej, ktivitetstilbud - uvisiteret Socialpsykiatrisk enter Næstved, Fortuna Grimstrupvej - uvisiteret Socialpædagogisk enter Næstved, Rohavegård Socialpædagogisk enter Næstved, ktivitetshuset Åsen 20 SEL 104 B SEL 104 B SEL 103 B SEL 104 Side 30 af 59

31 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Otterupvej 6-8, Eskadronsvej, Jasminvej 6-14, Sneppevej, Tommerupvej 10, Klyngehusene Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Orions Bælte/PWS Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Nellikevej Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Otterupvej 5 inkl. aflastning Socialpædagogisk enter Næstved, utismeenheden Toksværd Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 1 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 2 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 3 Socialpædagogisk enter Næstved, afd. Højmosen/Røjlevej, hus 4, inkl. aflastning oprettes pr Socialpædagogisk enter Næstved, Krummerup Højskole BL 115, stk BL 115, stk SEL SEL SEL 107 B 6 6 SEL 107 B 7 7 SEL 107 B 6 6 SEL 107 B Under afklaring Under afklaring SEL 107 SEL 67, stk. 1-3 B SEL 107 nden lovgivning (USB) Solgaven BL 115, stk. 4 5 SEL 104 B Hollænderhusene, Tulipanhuset, Troensevej 27 Hollænderhusene, Møllehuset, Troensevej 25 Hollænderhusene, Træskohuset, Korinthvej 6 & SEL 67, stk. 2 B SEL 67, stk. 2 B 4 4 SEL 67, stk. 2 B Side 31 af 59

32 Hollænderhusene, Kakkelhuset Elvergården kaziehuset 3 3 SEL 67, stk. 2 B SEL 67, stk SEL 32 B Side 32 af 59

33 Odsherred Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Bostederne Muslingen og Perlen SEL 107 Botilbudet Grønnehaven SEL 108 ENTRET I FÅREVEJLE 12 SUL BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBÆRGÅRDEN DET SOILPÆDGOGISKE OPHOLDSSTED BJERGESØ 7 7 SEL 142, stk mulighed etabl. 3 proj.pl. SEL 142, stk. 7 og proj.pl. 107 DIBETIKERHJEMMET SOLGLIMT SEL 67, stk. 1-3 c nden lovgivning FMILIEENTRET LILLE NØRREMRK 7 7 SEL 142, stk. 7 og 107 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde 6 + etabl. et antal proj. pladser SEL 107 Fonden Egedal 10 3 SEL SEL 142, stk. 7 Fonden Lindehuset 6 5 SEL 107 Fonden Opholdsstedet Knagebjerggård 7 7 SEL 142, stk. 7 Fonden Solutio SEL 107 Fonden. Enkesædet. 7 7 SEL 142, stk. 7 FRISKOLEN I STRREKLINTE SEL 67, stk. 1-3 Side 33 af 59

34 Ulstrup Efterskole (special efterskole) SEL 67, stk. 1-3 Møllegårdens Private Botilbud 12 8 SEL 107 SEL 142, stk. 7 Nordstjernen SEL 67, stk. 1-3 a Oasen 3 3 SEL 108 Odsherred Bo og Støttecenter SEL 107 OK-entret Baeshøjgaard BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 OPHOLDSSTEDET HOLMSTRUP ps SEL 142, stk. 7 Opholdsstedet Solvognen 2 2 SEL 142, stk. 7 Plejecentret Grønnegården BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Plejecentret Præstevænget BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bakkegården Bobjergcentret Grevinge Solvognen Siriusparken, Bo-og servicetilbud SEL 108 b Socialpsykiatrien i Odsherred 240 Sundhedscenter SEL SEL 107 SEL SUL 141 Side 34 af 59

35 Granhøjen - Specialpsykiatrisk Tilbud Søegaard Fonden den selvejende institution Søegaard SEL 107 SEL 142, stk. 7 TENGSLEMRK BØRNEHVE SEL 32 a Tjørneparken, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud Botilbuddet Lumsås, Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Grundtvigsvej, Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud SEL SEL SEL 108 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen - Miljøterapeutisk Tilbud SEL 103 SEL 104 Twillingegården 9 Vesterbro 6 Det Gamle Kogeri 13 Dalhøjgård SEL 107 Egen/Egebjergvej 6 Rørmosegård 8 Skovgården 9 Side 35 af 59

36 Regionen Navn Bakkegården - sikret døgninstitution (koordineres på landsplan) ntal ifgl. Portalen Normeret pladsantal pr. 1. januar 2014 Tilbuddets juridiske grundlag SEL 67, stk. 1-3 Tilbudstype 1) Ældre 2) Bakkegården - åbne pladser 5 5 SEL 67, stk. 1-3 Bakkegården sikret døgnsinstitution 16 Folkeskolelovens 20 stk. 2 Bo og Naboskab Sydlolland, ktivitetscentret SEL 104 Bo og Naboskab Sydlolland, Specialområdet og 7 BL Bo og Naboskab Sydlolland, lmenområdet og 15 BL Bo og Naboskab Sydlolland, flastning 1 SEL 107 Bo og Naboskab Sydlolland, Kereenter SEL 108 Bo- og aflastningstilbud Skelbakken SEL 67, stk Døgn og aflastningspladser u/18 år: 17 pl. Døgn og aflastningspladser o/18 år: 7 pl. Bo- og dagtilbud Else Hus SEL BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Børneskolen Filadelfia (Epil) 11,5 Folkeskolelovens 20 stk. 3 Børneskolen Filadelfia (DHD) 10 Folkeskolelovens 20 stk. 3 Den sikrede institution Stevnsfortet (Koordineres på landsplan) SEL 67, stk. 1-3 Den sikrede institution Stevnsfortet 11 Folkeskolelovens 20 stk. 2 Side 36 af 59

37 DSI Hanne Mariehjemmet - Kvindely 8 8 SEL 109 Glim Refugium SEL SEL 36 HIMMELEV BEHNDLINGSHJEM SEL 67, stk nden lovgivning (intern skole) 45 SEL 103 Kofoedsminde SEL 108 (åbne pladser) 34 (sikrede pladser) 108 stk SEL 36 Marjatta - Skole- og Behandlingshjem SEL 67, stk SEL nden lovgivning (intern skole) Marjatta -huset Sampovig og Sofiegården SEL 104 Marjattas 4 voksencentre SEL 108 Marjatta Værkstedet i Snesere SEL 103 Marjatta Værkstederne Ungdomsuddannelsen 17 SEL 103 Marjatta -huset Odiliegården 4 SEL 104 Platangårdens Ungdomscenter SEL 67, stk SEL inkl. spiseforstyrrelse Side 37 af 59

38 Platangårdens Ungdomscenter 0 Platangårdens Ungdomscenter 6 20 nden lovgivning (fklaring til job - SEL 52 og LB 32) mbulant socialpsykiatrisk behandling under 18 år efter servicelovens 52. mbulant socialpsykiatrisk behandling/dagbehandling over 18 år efter servicelovens 102. incl ambulant spiseforstyrrelse Spiseforstyrrelse - dag fklaring til job/dagbehandling under 18 år efter servicelovens 52. fklaring til job/dagbehandling over 18 år efter lov om aktiv beskæftigelse 32 og servicelovens 102. Psykiatrien Vordingborg SEL 104 ROSKILDEHJEMMET SEL 110 Døgnpladser inkl. internt værksted Roskildehjemmet udslusningsboliger (Æblehaven) Specialrådgivningen Filadelfia 5 SEL 110 Specialrådgivning Landsdækkende objektivt finansieret - SEL ,4 SEL 36 Synscenter Refsnæs SEL 67, stk. 1-3 / SEL 107 inkl. 10 pladser til efterskoletilbud (døgnophold) pr. 1. august Fyrrehøj / STU 8+20 nden lovgivning (intern skole - 8 voksenpladser og 20 børnepladser) Side 38 af 59

39 Ringsted Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) "Glad Mad - Gladere Ældreliv" SEL 103 B Bjælken 30 SEL 104 B Bo- & Servicecenter Ringsted 38 SEL 108 Bofællesskab Kilden 6 SEL 107 B Bofællesskabet Inge Marie 18 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bofællesskabet Sofie Marie 18 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Fonden flastningshjemmet Bavnehøj 6 SEL 142, stk. 5 Grønnebo 3,5 SEL 142, stk. 5 Nebs Møllegård 24 SEL 67, stk. 1-3 nden lovgivning Plejecenter Knud Lavard entret 104 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Plejecenter Ortved 49 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Plejecenter Solbakken 71 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B RINGSTED KOMMUNE DMINISTRTIONSBYGNING 56 SEL 142, stk. 1 Side 39 af 59

40 RINGSTED KOMMUNE BOFÆLLESSKBER 22 SEL 107 B Ringsted Krisecenter S.I. 8 SEL 109 Ringsted Støtte- og ktivitetscenter 50 SEL 104 B Rådgivningscentret 94 SEL 101 ST. BENDTS BØRNEHVE 20 SEL 32 Skjoldesus 2 SEL 142, stk. 5 Værkstedet Regnbuen 68 SEL 103 SEL 104 B B ØSTGERGÅRD 23 SEL 103 B SEL 107 B TV-Glad Ringsted SEL 103 Side 40 af 59

41 Roskilde Kommune Navn flastningshjemmet Margrethehøj ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) 4 SEL 67, stk. 1-3 B 6 SEL 107, stk. 2 B Margrethehøj 2 SEL 108 PEOPLE'S ORNER (tidl. Ringhjørnet) 35 SEL 104 B Bernadottegården 60 SEL 192 BOFÆLLESSKBET 'HEDEBO' V/LEIF LEVIN HNSEN Botilbud Koglerne 20 5 SEL 107 Udgået: SEL 104 Overført til Københavnsvej SEL 108 Botilbudet Gården v/maibritt Brøndby 7 SEL 107 enter for lkohol- og Stofbehandling 126 SEL 101 enter for Specialundervisning Ændres til: Specialcenter Roskilde ftenklub SEL 36 SEL 104 Dagklubben SU Roskilde Ændres til: Specialcenter Roskilde Dagklub SEL 36 SEL 104 Roskilde Ungecenter SEL 66, nr. 6 Side 41 af 59

42 Roskilde Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) FMILIEENTRET VIBYGÅRD FONDEN 11 9 SEL 110 Familieplejeafsnittet i Roskilde Kommune SEL 142, stk. 1 FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIRKEGÅRDEN SEL SEL 107 Huset (skal samles under Store Valbyvej) St. Valbyvej 2 15 SEL 107 Gundsø Omsorgscenter 29 SEL 192 I.T.. Svogerslev og IT Københavnsvej SEL SEL 104 Rønnebærparken botilbud 17 SEL 85 B Job- og Støttecentret Kantinen på Trekronerskolen, Montageværksted 33 SEL 103 B Kafé Klaus, Kirkens Korshærs varmestue 0 SEL 104 Klub Vi 35 SEL 104 B Køkkenet på St. Valbyvej 8 SEL 104 Kristiansminde Plejecenter 100 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lokalcentret stersvej SEL 192 Side 42 af 59

43 Roskilde Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Lokalcentret Sct. Jørgensbjerg 47 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Margrethe Hjemmet SEL 192 MRIEHUSENE SEL 108 Oasen BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Omsorgscentret Toftehøjen 24 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 OPHOLDSSTEDET BOSERUP 8 SEL 142, stk. 5 Opholdstedet, Kattinge Vig 8 SEL 142, stk. 5 Pilehøj 2 10 SEL 108 Plejehjemmet Himmelev gl. Præstegård SEL 192 Plejehjemmet Kastanjehaven SEL 192 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ROSKILDE KVINDEKRISEENTER 6 SEL 109 Roskilde Lænke-ambulatorium 399 SUL 141 S/I Døgninstitutionen Familiecentret Vibygård SEL 110 Småskolen i Roskilde 8 SEL 142, stk. 5 Side 43 af 59

44 Roskilde Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) 19 SEL 32 B SPEILBØRNEHVEN BJERGET 31 4 SEL 67, stk. 1-3 B SEL 104 ikke voksne i tilbuddet B Værestedet Pusterummet 8 SEL tilføjelser, der skulle være tilmeldt på Tilbudsportalen. Trekroner Plejecenter BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Lindelunden 48 SEL 108 Sct. Pedersstræde SEL 107 Hørhus 22 SEL 108 Side 44 af 59

45 Slagelse Kommune 2014 Navn ntal ifgl. Portalen Faktis k antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstyp e 1) utismecenter Vestsjælland * 25** SEL 36 pladser SEL * 20 pladser tilknyttet efterskoletilbud SEL 107 pladserne er tilknyttet STU/USB SEL 108 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 SEL 104 nden lovgivning Bjergbyparken BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Socialt Resursecenter Bofællesskabet Grendalsvej Bofællesskabet Stabels Gård Bofællesskabet Egersundvej Bofællesskabet Motalavej Opgangsfællesskabet Solgården Bofællesskabet Kalundborgvej BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 B flastningen Marievej Døgninstitutionen Heimdal SEL 84, 67, stk. 1-3 SEL 84,107 SEL 67, stk. 3 B B Bo-tilbuddet Florenshus 8 8 SEL 107 Bo-tilbuddet Sct. Mikkelsgade 9 9 SEL 107 Bo-tilbuddet Kongsmark 4 4 SEL 107 Side 45 af 59

46 Børnehaven Benediktevej SEL 32 Kollektivhuset ntvorskov SEL 192 Bo-tilbuddet Søndermarken 9 9 SEL 107 Bo-tilbuddet Ekkenberg i Olufsgade SEL 107 Opholdsstedet Ertebjerggaard 4 4 SEL 66 stk og 6 Fonden ndersen Netværk SEL 66 stk og 6 Fonden Klippen 20? SEL 101, 107 og SUL 141 Fonden Leragergaard 24 SEL 66 stk og 6 Fonden Solgården 8 SEL 107 Forsorgshjemmet Toften Specialcenter Vest Halsebyvænget Halseby Rosenkildeparken Syd Vejsgaards lle Park lle ktivitets - og samværstilbud SEL 108 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 SEL 108 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 SEL 104 Klubben SU SEL 104 Krogens Bo - og Fritidsgaard SEL 107 Slagelse Misbrugscenter SEL 101 SUL 141 Side 46 af 59

47 Opholdsstedet Golfstrømmen SEL 107 SEL 66.5 Opholdsstedet Lille Valbygaard SEL 66.5 Opholdstedet Søholt SEL 107 SEL 66.5 Plejeboliger Solbakken BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Plejecenter Lützensvej BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Plejecenter Møllebakken BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Plejecenter Skovvang BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Plejecenter Stillinge BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Plejecentret lliancehaven 58 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Skælskør Plejecenter SEL 192 Plejecentret Smedegaden 64 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Socialpsykiatrisk enter Østergården Ungekollegiet - Århusvej Bofællesskabet Århusvej SEL 107 SEL 108 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 Side 47 af 59

48 Værestedet Birkehuset Værestedet Godthåb Værestedet Rosenhuset SEL 104 SEL 104 SEL 104 Privathospitalet Svanegården 17 SEL 32 og SUL 141 Specialcenter Øst Rosenkildevej 97 Rosenkildevej Rosenkildevej 65a ktivitets- og samværstilbud BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 BL 105, stk.2. og 115, stk. 2 og 4 SEL 104 VS SEL 103 SEL 104 Pladser efter LB Fonden Kallehavegaard Fonden Solstriben Side 48 af 59

49 Solrød Kommune Navn ntal, iflg. portal Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1), B eller Ældre 2) Generelt godkendte plejefamilier 0 23 SEL 66, nr. 1 * Generelt godkendte kommunale plejefamilier 0 2 SEL 66, nr. 2 * Opholdssteder for børn og unge 0 1 SEL 66 nr. 5 * Side 49 af 59

50 Sorø Kommune Navn Birkebakken - Røde Kors Hjemmet Sorø (selvejende tilbud med driftesoverenskomst med Sorø Kommune) ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) 7 7 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Botilbud Egebo SEL 107 BRNDSTRUPGÅRD V/POUL ERIK HOVMND 4 4 SEL 107 Brommeparken - selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Sorø Kommune Den selvejende institution "Sønderbjerggaard" SEL BL 105, stk. 2 SEL 108 SEL SEL 107 Egholt Botilbud SEL SEL 107 Egholt Opholdssted 7 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 Botilbuddet Toresholm 8 9 SEL 107 Kammergave SEL SEL 107 Katrinelystgården SEL 67, jfr. 66, stk. 6 Side 50 af 59

51 Lundebo Niløseholm Behandlings- og Uddannelsescenter enkeltmandsprojekt er 12 58, omfatter pladser 12 SEL 104 SEL 108 SEL 107 (6 pladser) SEL 142,7 (6 pladser) Elmegården 8 8 SEL 107 Opholdsstedet Hestehaven 3 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. Opholdsstedet Tjørntved Mette Nygaard Kristensen 3 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. OPHOLDSTEDET SVLEREDEN 3 3 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5. Pernillebo 5 5 SEL 107 Projekt Start v/mogens Berggren Røde Kors Hjemmet - selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Sorø Kommune Slusen i Sorø SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 (5 pladser) 107 (5 pladser) BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 (7 pladser) 107 (3 pladser) Side 51 af 59

52 5 3 interne pladser medio 2014 SEL 107 : 2 pladser. Nedlægges medio : 3 pladser Socialpsykiatrisk center, Sorø OBS: VS Sorø er nedlagt som center, og to af afdelingerne hører nu under Socialpsykiatrisk enter. Medio 2014: 72 pladser i alt Medio 2014: 35 (boliger) + 3 akut/aflastningspla dser BL 105, stk. 2 (13 pladser) let støtte BL 105, stk. 2 (12 pladser) høj støtte BL 105, stik 2 (10 pladser) mellem støtte Elefantgården SEL 103 (12 heldagspladser og 4 halvtidspladser) 34 (dag) ktivitetshuset Sorø 20 SEL 103 (12 heldagspl + 6 halvdagspl.) SEL 104 (4 heldagspladser + 2 halvdagspl.) SOLSIKKEN 7 7 SEL 142, stk. 7, jfr. 66, stk. 5 SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE 2 2 SEL 142, stk. 7, jfr. 66 stk. 5 SORØ KOMMUNE Generelt godkendte plejefamilier SEL 142, stk. 1 Sølvagergård 8 9 (8 faste + 1 aflast.pl) SEL 107 Værksteds- og aktivitetscentret - selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Sorø Kommune 170, herunder til patienter fra hospitalet Filadelfia 54 SEL 103 (hel og deltidspladser) 59 SEL 104 (hel og deltidspladser) Lynge Plejecenter - demens (1 aflastning) 17 BL 105, stk. 2 B Side 52 af 59

53 Rosenhuset demens 12 BL 105, stk , stk 2 B Blomstergården demens 17 BL 105, stk. 2 B Holbergcentret 32 BL 105, stk. 2 B Egecentret (6 aflastning) 18 BL 105, stk. 2 B Slaglille plejeboliger (3 aflastning) 27 BL 105, stk. 2 B Mølleparken 30 BL 105, stk. 2 B Bo og Støttecenter Sorø Bofællesskabet Pedersborg Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Ruds Vedby Opgangsfællesskabet Dianalund Åmosen 59 pladser i alt 47 (boliger) 12 (dag) aflast.pl. 13 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 5 SEL SEL SEL 104 Side 53 af 59

54 Stevns Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Behandlingsinstitutionen Magnoliegården SEL 67, stk. 1-3 Den Selvejende institution Opholdsstedet Havnelev Fonden/Den selvejende institution Højbrogaard 8 8 SEL 142, stk SEL 142, stk. 5 HØJSKOLEN ELVERHØJ SEL 107 Opholdsstedet Paideia 9 9 SEL 142, stk. 5 Opholdstedet Bredeløkke Gl. Skole 7 7 SEL 142, stk. 5 Plejecentret Egehaven BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B PLEJEHJEMMET HOTHERHVEN BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Ældrecenter Brohøj Stevns BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Ældrecenter Plushøj Stevns BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Ældrecenter Stevnshøj Stevns BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 B Side 54 af 59

55 Vordingborg Kommune Navn ntal ifgl. Portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) GGERHUS ENTRET 27 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ktivitets- og Samværstilbud Stjerneskuddet under Bo og Naboskab Præstø 26 SEL 104 utismecenter Storstrøm - Gl. afd. Orehoved 0 SEL 108 utismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr SEL 108 utismecenter Storstrøm - Grimstrupvej Gr utismecenter Storstrøm - Paletten, Jobtræningen og spergerklub BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 24 SEL 104 utismecenter Storstrøm - Skærmet afd. 5 SEL 108 utismecenter Storstrøm - Orehoved 5 SEL 108 utismecenter Storstrøm - Kullekærsvej 24 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 utismecenter Storstrøm Stafetten 20 SEL 104 utismecenter Storstrøm- flastningshuset belsvej utismecenter Storstrøm- Beskyttet beskæftigelse Bo og Naboskab Møn 31 3,25 SEL 67, stk SEL 103 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo og Naboskab Møn 5 SEL 108 Bo og Naboskab Præstø 18 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 55 af 59

56 Bo og Naboskab Præstø-Ungebyen 10 Bo og Naboskab Vordingborg/Møn ktivitetstilbud Møllehatten Bo og Naboskab Vordingborg/Møn ktivitetstilbud Væksthuset Bo og Naboskab Vordingborg 20 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 11 SEL SEL 104 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Bo og naboskab Møn, -hus 29,5 Sel 104 BOGØ KOSTSKOLE 54 Godkendt til 60 SEL 66, stk. 5, jf. 142 stk 7 Bostedet "Dysemosen's Fond" Ole Råsø 6 SEL 107 enter Solhøj 28 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 DEN SELVEJENDE INST BUTTERFLY 6 SEL 66 stk. 5, jf. 142 stk 7 Den selvejende Institution lemens 8 SEL 66 stk 5, jf. 142 stk 7 Det Beskyttede Værksted Vordingborg Præstø Det Beskyttede Værksted Vordingborg - Røde Led Det Beskyttede Værksted Vordingborg Vordingborg Det beskyttede værksted Vordingborg- Gartneri, skovprojekt og eksterne Det beskyttede værksted - Praktisk Service Møn Efterskolen Østergårds Udskolingskoncept - 21 eren FNEFJORD ENTRET SEL SEL SEL SEL SEL SEL 107 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 56 af 59

57 FNEFJORD, Teaterbygningen I/S (erhvervsrettet værkstedsskole med botilbud for unge med særlige behov) 34 SEL 107 nden lovgivning Fonden Feldskov 6 SEL 66 stk. 5, jf. 142 stk 7 Fonden Gimle 8 8 SEL 66 stk. 5, jf. 142 stk 7 Fonden Levestedet 2 SEL 107 Fonden Opholdsstedet Mississippi 8 8 SEL 66, stk. 5 Fonden Opholdsstedet Risbygård 7 SEL 66, stk. 5 FÆLLESSKBET FNEFJORD FOND, Opholdsstedet Fanefjord Fællesskabet Fanefjord Fond, opholdsstedet Knoppen FÆLLESSKBET FNEFJORD FOND, Projektafdelingen HUSMNDSSTEDET PÅ NÆBVEJ SELVEJENDE INSTITUTION HØGEHUSET ps, ændret til Fonden Høgehuset Klintholm Havn entret 28 6 SEL 66, stk. 5 3 SEL 66, stk. 5 4 SEL 66, stk. 5 4 SEL 66, stk. 5 6 SEL 66, stk. 5 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 SEL 107 Krummebækgaard 16 SEL 142, stk. 5 nden lovgivning Opholdsstedet "SØNDERVEJ - FOR PIGER" 5 SEL 66, stk. 5, jf. 142 stk 7 Opholdsstedet "Ugledigevej 26" 5 SEL 66, stk. 5, jf. 142 stk 7 Side 57 af 59

58 Opholdsstedet lemens Gaarden 8 SEL 66, stk. 5, jf. 142 stk 7 Opholdsstedet Parkgaarden 5 SEL 66, stk. 5, jf. 142 stk 7 OPHOLDSSTEDET UNIK 5 1 SEL SEL 66, stk. 5 Petersdal 10 SEL 66 stk 5, jvf 142 stk 7 Plejecenter Solvang 32 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 PLEJEHJEMMET FJORDGÅRDEN 38 SEL 192 PLEJEHJEMMET ROSENVNG 78 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ROSENGÅRDEN DØGNINSTITUTION 8 SEL 107 Socialpsykiatrien Møn Grønsalen 10 SEL 103 Socialpsykiatrien Møn Grønsalen 8 SEL 108 Socialpsykiatrien på Møn 21 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 ca. 100 SEL 104 c a Socialpsykiatrien Vordingborg SEL 108 (usikkerhed om hvor mange pladser der vil være i 2015, en arbejdsgruppe er i gang) c Ulvsundcentret 59 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Vordingborg entret, Kalvehave Vordingborg Kommune påtænker at lukke dette tilbud. Der vil være færre pladser udbudt ift. 32 og 66, da det forventes at tilbuddet ændres til kun at være et kommunalt døgntilbud. 20 SEL 32 SEL 66 stk 6, jf. 67 nden lovgivning - Folkeskoleloven Side 58 af 59

59 100 SEL 101 c Vordingborg kommune's Misbrugscenter SEL 107 c 100 SUL 141 Vordingborgskolen "Er pt ved at blive godkendt til antal 142 stk 7 pladser" 84 nden lovgivning Værestedet Oasen 0 ca. 25 SEL 104 a SEL 107 VÆRKSTEDSSKOLEN ØRNEHØJ 30 SEL 66 stk. 5, jvf 142 stk 7 nden lovgivning Ældrecenter Skovbo 30 SEL 192 BL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Side 59 af 59

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60

Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015. Side 1 af 60 Tilbudsoversigt Udviklingsstrategi 2015 Tilbuddene kan opdeles i 3 kategorier: A. 1) Tilbud, som alene anvendes af driftsherren.(lokale tilbud) B. 2) Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner

Læs mere

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser

Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Faxe Kommune Det der er tilføjet rød farve er de gamle betegnelser Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) Kernen Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Faxe Sociale

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag 23 20 SEL 104 C 22 22 SEL 104 C 30 30 SEL 104 C. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 6 6 SEL 108 C Faxe Kommune Navn Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt Kernen (Nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt FSU (nyt navn) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest Aktivitetshus Haslev (nyt navn) Bo

Læs mere

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4

Faktisk antal. Tilbuddets juridiske grundlag. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4. ABL 105, stk. 2 og 115, stk.2 og 4 Samlet oversigt: Tilbudsportaler Faxe Kommune Navn Antal iflg. portalen Faktisk antal Tilbuddets juridiske grundlag Tilbudstype 1) Ældre 2) Privat 3) Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Midt 23 23 SEL 104

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter.

Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. Samlet oversigt over Tilbud i Region Sjælland Tilrettet udtræk fra Tilbudsportalen og Tilbudsoversigter. I henhold til bekendtgørelse nr. 205 af 13.3.2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE

BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE BILAG UDVIKLINGSSTRATEGI OG STYRINGSAFTALE 2012 Bilag til Udviklingsstrategien... 3 Bilag 1: Hvilke tilbud er omfattet af rammeaftalen?... 3 Bilag 2: Politisk og administrativ proces... 5 Bilag 3: Kategorisering

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikringsrapport Oplysninger om juridisk grundlag, pladser, ansatte, ejerform, ydelsestype og målgruppe maj juni 2012 Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Tilbud relateret

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009

Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009 Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009 Midlertidig pladsnormering Midlertidig takst for Leverandør Ydelse Driftsherre Pladsnormering Difference Difference Takststigning i Takst 2008 2008 normering

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Takstoversigt 2014 20. december 2013

Takstoversigt 2014 20. december 2013 oversigt 2014 20. december 2013 Assens Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. Personer med misbrug Klyngetilbud 30 100 239 og motivationsgr. Assens Assens Misbrugscenter Problemløsende gruppe

Læs mere