ARE YOU EXPERIENCED BUS? Evaluering af projekt om stofrådgivning & ung-til-ung kontakt på Roskilde Festival 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARE YOU EXPERIENCED BUS? Evaluering af projekt om stofrådgivning & ung-til-ung kontakt på Roskilde Festival 2005"

Transkript

1 ARE YOU EXPERIENCED BUS? Evaluering af projekt om stofrådgivning & ung-til-ung kontakt på Roskilde Festival 2005

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og planlægning Stofrådgivningen Roskilde Festival Roskilde Against Drugs Kampagnen Roskilde Against drugs og Are you experienced? Erfaringer Anbefalinger Bilag: Presseklip & informationsmaterialer

3 1. Indledning Denne rapport indeholder en afrapportering af initiativet Are You Experienced?, der blev gennemført af Stofrådgivningen/Bagmændene og Roskilde Festival - med støtte fra Socialministeriet på Roskilde Festival Rapporten er delt op i tre dele: 1. Baggrund og planlægning 2. Erfaringer 3. Anbefalinger Formålet med rapporten er at evaluere projektet med henblik på dels at give en afrapportering til Socialministeriet 1 (statusrapport) og dels at give en afrapportering i forhold til Stofrådgivningen og den praktiske tilrettelæggelse i forhold til Roskilde Festival. Rapporten afsluttes med en række anbefalinger i forhold til fortsættelsen af initiativet i Herunder muligheden for et eventuelt samarbejde med Roskilde/Sundhedsstyrelsens initiativ Roskilde Against Drugs 2. Baggrund og planlægning Projektet Are You Experienced? blev gennemføres via et samarbejde mellem Stofrådgivningen (ung til ung gruppen Bagmændene ), Roskilde Festival og Socialministeriet. 2.1 Stofrådgivningen Stofrådgivningen blev etableret i 2001 og er et projekt under den selvejende institution Lænkeambulatorierne i Danmark. Behandlingstilbuddet Stofrådgivningen er ledet af speciallæge i psykiatri Henrik Rindom og modtager støtte fra Socialministeriet til og med sommeren 2006 og er desuden finansieret via kommuner og amters køb af behandlingsforløb og konsulentydelser. De unge der er i behandling i Stofrådgivningen har udover de regulære behandlingsaktiviteter, mulighed for at deltage i ung-til-ung netværket Bagmændene. Her skaber de unge aktiviteter på egne præmisser og støtter hinanden i at danne deres eget netværk udenfor stofmiljøet. Bagmændenes aktiviteter understøttes af ungevejlederen i Stofrådgivningen, Christoffer Erichsen. Yderligere information om Bagmændene kan indhentes på 1 Socialministeriet har via narkopuljen finansieret projektet med kr i

4 2.2 Roskilde Festival 2005 Stofrådgivningen ved Christoffer Erichsen og Roskilde Festival ved Henrik Bondo Nielsen, samt Gert Nisted Møller Christensen afholdt tre møder i forbindelse med iværksættelsen af initiativet. Planlægningen i styregruppen startede primo april. Initiativet betragtes i 2005 som en afprøvning af metoden og ideen - med henblik på evaluering og eventuel afvikling i en årrække fremover - på baggrund af de erfaringer, som er opsamlet i Styregruppen diskuterede dels det faglige indhold af initiativet, herunder pressestrategi, informationsmateriale og profil for initiativet. Herunder blev et faktuelt korrekt niveau i de trykte materialer sikret. Endvidere blev den konkrete og praktiske etablering, udsmykning, drift af Are You Experienced - bussen og tilknyttede initiativer planlagt af styregruppen. Oprindeligt var initiativet planlagt i tilknytning til en Dome bygning - men blev af hensyn til økonomi og tidsramme afviklet i tilknytning til en ældre grafitti udsmykket bus. Are You Experienced Bussen udgjorde den fysiske ramme om Bagmændenes aktiviteter på festivalpladsen. Bussen blev placeret på selve festivalpladsen i umiddelbar nærhed af Metropol og Pavillion (scener for elektronisk/hip-hop musik) idet der har været en forventning om, at publikum med det største indtag af stoffer besøger disse scener. Stofrådgivningen var ansvarlig for den konkrete projektplanlægning og koordinering, herunder hvervning af og undervisning af frivillige unge, samt produktion og faktuel sikring af de skriftlige materialer. Ligeledes har reklame og kommunikationsbureauet Public bistået med udvikling af konceptet, tekstforfatning, grafisk udtryk og produktion af af de trykte medier. 2.3 Roskilde Against Drugs Roskilde Festival og Sundhedsstyrelsen kørte parallelt med Are You Experienced? en forebyggende kampagne der henvendte sig til det stoffrie publikum. Kampagnen synliggør festiavkls holdning til stoffer: Roskilde Against Drugs. Kampagnen finansieres af Sundhedsstyrelsen med kr. Are You Experienced? Modtog kr ,- fra Socialministeriet og Stofrådgivningen bidrog med yderligere xxxkr. 4

5 Roskilde Against Drugs og rådgivningstilbuddet Are You Experienced? udgjorde tilsammen med samaritter mfl. festivalens beredskab på rusmiddelområdet 2. Sundhedsstyrelsens initiativ var alene en-vejs-kommunikation som via foldere, spots på storskærmene og via Roskilde Festivalens hjemmeside oplyste generelt om stoffer og følgevirkningerne. Projektet evalueres i september 2005 af Martin Larsen konsulent for Sundhedsstyrelsen. Det har ikke været muligt at indarbejde Sundhedsstyrelsens evalueringer i denne rapport. Der er indledt drøftelser med Sundhedsstyrelsen om muligt samarbejde i Kampagnen Henvender sig til den del af publikum der tager stoffer - på trods af forbud og advarsler. Målsætningen er at nedsætte mængden af skader, de unge kan gøre på sig selv og andre, imens de er ruspåvirkede. Ved at højne det stoftagende publikums viden om, hvordan man bør reagere, hvis andre får det dårligt på stoffer og opfordringer til at søge samaritter, ønsker vi at undgå at de unge selv klarer en forgiftning f.eks. nede i campingteltet. Ligeledes er Are you experienced et tilbud om at hvile sig lidt efter dans, få temperatur og puls ned, få snakket med ikke påvirkede unge, der har egne stof erfaringer, få gratis kondomer, koldt vand, gratis frugt etc. Her kan de unge, der tager stoffer, teste deres viden om stoffer Ved du nok om hvordan du passer på dig selv, hvis du har taget stoffer? og Test dig selv Er du afhængig eller har du stadig styr på det? Der henvises til landsdækkende behandlings og rådgivningstilbud. Der udleveres dansk/engelsk sproget informstion om rusmidler, faresignaler, førstehjælp og hvordan publikum kan rekvirere professionel hjælp. Plakater, flyers, samt 2000 spørgeskemaer om stoffer uddeleltes som udgangspunkt for en dialog. 2 Der blev på Festivalen etableret kontakt til to medarbejdere fra Center for Rusmiddelfoskning, som via antropologiske studier prøver at beskrive kulturen omkring stofindtag og risikovurdering. Socialministeriet har taget kontakt til centeret med henblik på, at få undersøgelsens resultater forelagt. De forventes færdige ultimo

6 2.5 Sammenhængen mellem Roskilde Against drugs og Are you experienced? At Roskilde against drugs og Are you experienced? har hver sin målgruppe, formål og budskab, betyder ikke at de er hinandens modstykker, men derimod, at de tilsammen udgør en helhedsorienteret løsning på et komplekst problemfelt. På årets Roskilde Festival er tiltagene blevet evalueret med henblik på evt. tættere samarbejde i Dog oplevede de frivillige i Are You Experienced Bus gang på gang kritik af Roskilde Against Drugs fra publikum. Kritiken gik på at kampagnen var for moraliserende, dobbeltmoralsk og ikke brugbar på festival. 3. Erfaringer Erfaringerne med projektet var at dømme ud fra Stofrådgivningen og de tilknyttede frivilliges udsagn generelt gode. Den fysiske ramme Den fysiske ramme fungerede generelt rigtigt godt. Bussen udgjorde et sted, hvor unge stofbrugere kunne komme og tale med personer om deres oplevelser og eventuelle problemer uden at møde løftede pegefingre. Der var en god stemning og mulighed for at slappe og hvile sig. Rammen var med til at signalere at man som pulikmummer var ankommet til et fordomsfrit sted. Dog kunne natbelysningen og kapaciteten af vand forbedres. Budskab og koncept Bussen var et fordomsfrit sted, hvor de måske typisk skeptiske stofbrugere fik tildelt centrale informationer om stofpåvirkningen og praktiske oplysninger om, vigtigheden af f.eks., ikke at glemme at spise og drikke. Stofbrugerne havde grundlæggende respekt for budskabet og de frivillige oplevede, at de havde en god dialog med publikum. 6

7 Der kan derudover peges på en række mere konkrete erfaringer med projektet: Bussen udgjorde en god fysisk ramme for projektet, idet det var muligt at komme ind i skyggen og få fødderne kølet ned i et lille bassin. Derudover fungerede uddelingen af frugt og vand godt som indledning til kontakt. Stofrådgivningens personale konstaterede et væsentligt stofindtag af Hash, E, kokain mv. Publikumstrømmen til området påvirkede antallet af gæster ved bussen. I de første åbningstimer midt på dagen var der forholdsvis få besøgende omkring bussen. I eftermiddags, aften og nattetimerne var der tilgengæld så meget run på at der ikke var nok personale til at betjene alle og dermed opstod der kø og mange måte gå forgæves. Forsyningsanlægget til vand havde til tider ikke tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. De forskellige flyers med stofråd mindede layoutmæssigt for meget om hinanden, og det var dermed svært for de frivillige og publikum at skelne imelem dem. De frivillige lavede opsøgende arbejde på pladsen foran Metropol scenen. Det virkede godt og bevirkede at en del af det stoftagende publikum lærte i løbet af de første dage tilbuddet at kende og vendte tilbage gang på gang. Det fungerede godt at uddele flyers lige inden koncertsatrt og før DJs gik på ved Metropol området. Det forberedende kursus havde rustet og uddannet det frivillige personale på en sådan måde, at de engageret og modigt kastede sig ud i rollen og opgaven. Det lykkedes de frivillige og ansvarpersonerne at tackle de mest akutte situationer på en tilfredstillende måde. Herunder tilkalde samaritter ifbm. vold og ildebefindendene, konfiktløse, give psykisk førstehjælp og støtte angste unge. Udformingen af tekster og koncept blev velmodtaget af målgruppen og fungerede i festival konteksten. 7

8 Det, at der var nogle skotter med i korpset af frivillige fungerede godt, da de havde let ved at tale med det ikke dansktalendene publikum. Der manglede dog frivillige som f.eks. var i stand til at tale finsk, da det finske publikum typisk var meget vanskeligt at kommunikere med. Folk læste generelt plakaterne og der opstod diskution af indholdet forskellige publikummer imellem. Testen fungerede generelt godt, dog bedst fra dag 2, hvor de frivillige var blevet mere trygge ved at udføre den. Den var med til at aktivere publikum og igangsætte diskutioner publikum imellem. Dog var der kritik af testens tekster var mere restriktive i holdningen end resten af projektet. Der manglede generelt flere ansvarspersoner i staben omkring bussen, så det ikke kun var en snæver kreds af personer, der kunne træffe løbende beslutninger. 8

9 4. Anbefalinger Der kan gives en række anbefalinger, hvis der skal gennemføres et tilsvarende projekt næste år på Roskilde Festivalen: Flyers. Flyers bør være mere differentierede og skal have en større skrift, ligesom det ville være hensigtsmæssigt med en bæltetaske e.lign. til flyers. Derudover kan det overvejes om tekst skal oversættes til engelsk. Fysisk ramme. Bussen bør udstyres med pressening og vandpost til begge sider, ligesom det ville være hensigtsmæssigt at have en fremskudt vandpost ved Metropol scenen. Derudover bør chill-out området ved bussen udbygges med flere hynder. Mere og bedre nat belysning. Mere og bedre vand. Campingområde. De frivillige bør campere i et medarbejdercampingområde, der ligger kortere fra bussens placeringen på festival pladsen. Frivillige. Der bør hverves flere frivillige så flere publikummer kan blive serviceret samtidig. Vagtplaner bør i højere grad tilrettelægges efter programmet Transport. Det ville være hensigtsmæssigt at projektet fik en cykeltilladelse, så det blev lettere at komme rundt på pladsen. Kommunikation. Det ville være hensigtsmæssigt at de frivillige blev udstyret med walkietalkies til intern kommunikation i staben. Derudover bør kommunikationen med samaritterne udbygges og forbedres. Dette ville eventuelt få endnu flere til at henvende sig. Ledelse. Der bør være flere ansvarspersoner tilknyttet staben, så der bedre kan tages løbende beslutninger. En opdeling i frivilligt personaleansvar ledet af behandlere og projektansvar af de unge, kunne være henigtsmæssigt. Samarbejde med Roskilde Festival. Kontaktperson i festivalsystemet skal indrages tidligere i forløbet og have medansvar for udvikling, planlægning og etablering af den fysiske ramme og akkreditering / adgangstegn. 9

10 Tidsforbrug og økonomi. Både Stofrådgivningen og Roskilde Festival erfarede at tidsforbuget ifbm. planlægning og ikke mindst afviklingen af projektet var væsentligt mere størrere end forventet. Det betød i praksis et udækket timeforbrug på henholdsvis 40 timer (Roskilde Festival) og 170 timer (Stofrådgivningen). I forbindelse med et evt. fremtidigt projekt bør denne udgift sikres indtænkt i en ansøgning til Socialministeriet. Bilag. Vedlagt print af materiale sæt. Presse. Der blev bevidst ikke gået efter at etablere den store medie omtale. Dette af hensyn til at sikre diskretion for både publikum og frivillige medarbejdere. Dog blev der indgået aftaler med festival avisen og fagbladet Socialrådgiveren. Artikler vedlagt i kopi: Socialrådgiveren August Festival Nyt DVD Video: Are You Experienced Bus ung til ung rådgivning på Roskilde Festival

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Evaluering af Projekt Isbeddel

Evaluering af Projekt Isbeddel Evaluering af Projekt Isbeddel -Pr o j e k t Rå d g i v n i n g a f s o m a l i e r e m e d m i s b r u g Udarbejdet af: Anders Pedersen og Klaus Toudahl Evaluering af Projekt Isbeddel Projekt Rådgivning

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere