Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune"

Transkript

1 Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3 Resultatmål (succeskriterier)/opfølgning og evaluering...7 Forudsætninger for projektet...7 Forudsætninger...7 Risikovurdering...9 Organisering og ressourcer...9 Organisation...9 Økonomi...9 Planlægning...9 Tidsramme...9 Tidsforbrug...10 Indsatsområder/milepæle...10 Side 2

3 Ansvarlige for projektet Projektejer Projektleder Karen Heebøll Malene Lund Grindsted Projektide Baggrund Socialt udsatte har generelt en dårlige tandsundhed end den øvrige befolkning. Et hårdt liv, dårlig økonomi, social og/eller psykiske problemer, misbrug og måske hjemløshed har medført, at de ikke har gået til tandlæge i mange år. Begyndende tandsygdomme er derfor ikke blevet behandlet og har udviklet sig til smertevoldende tilstande. Den manglende tandsundhed kan fastholde gruppen i misbrug og forårsage spise- og taleforstyrrelser. Dette kan yderligere være med til at fastholde gruppen i en marginaliseret position i samfundet. Sunde tænder har stor betydning for livskvalitet og selvværd og påvirker også gruppens fysiske sundhedstilstand og fremtidige muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet 1. Udsatterådet har gennem sit arbejde haft fokus på tandsundhed for udsatte. De har gennem dette arbejde haft kontakt til lokale private tandlæger, hvoraf tre har tilkendegivet, at de gerne vil yde en frivillig indsats i forhold til socialt udsattes tandsundhed. Udsatterådet ønsker derfor i samarbejde med de private tandlæger og Fredericia Kommune at igangsætte et projekt omkring tandplejetilbud til socialt udsatte, hvor private tandlæger yder en frivillig indsats på en af kommunens tandklinikker. Formål (indhold og effekter) Det overordnede formål med projektet er at forbedre tandsundheden blandt socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Dette skal ses som et skridt på vejen mod en bedre almen sundhedstilstand blandt målgruppen, øget livskvalitet samt bedre muligheder for at komme i job. 1 Kilder: Fredericia Kommunes Udsatteråd, Fredericia Kommunes cheftandlæge samt litteratur: Kjeldgaard, T. (2013): Det opsøgende tandplejeteam et tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus. Aarhus Kommune. Cortsen, B. og Fredslund, E. K.(2013): Voksentandpleje i Danmark. KORA. Pjece: Rådet for socialt udsatte: Jo mere udsat- jo mere syg Side 3

4 Udover ovenstående langsigtede mål, har projektet også til formål, at give borgeren mulighed for at komme til tandlæge med hjælp fra en mentor i et lidt mere beskyttet miljø at give borgeren overblik over sit tandbehandlingsbehov at give borgeren oplysninger om forskellige behandlinger, omfang og konsekvenser at give borgeren hjælp og støtte til en realistiskforventningsafklaring omkring behandling hos en privatpraktiserende tandlæge aftaler, pris, efterbehandlinger mv. at borgeren sammen med sin mentor eller støtteperson får fokus på, hvem, hvad og hvordan der kan søges tilskud til en efterfølgende tandbehandling eller hvordan der kan laves en opsparingsplan til behandlingen (tilskud til tandbehandling sker altid ud fra en individuel vurdering) at kommunen får et overblik over og et dybere kendskab til målgruppens behov for tandpleje at etablere et godt samspil mellem de frivillige privatpraktiserende tandlæger og kommunen Målgruppen Målgruppen for projektet er socialt udsatte i Fredericia Kommune, der har problemer med tandsundheden. Socialt udsatte betegnes i Udsatterådets vedtægter som: hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, psykisk syge og alkoholmisbrugere. Indhold Ved projektets opstart er der tre privatpraktiserende tandlæger, der ønsker at gøre et stykke frivilligt arbejde, hvor de på en af kommunens tandplejeklinikker tilbyder tandlægehjælp til socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Der vil være mulighed for at inddrage flere frivillige tandlæger, hvis der er flere, der viser interesse. Den mest bynære klinik med egen indgangsdør er på Ullerup Bæk Skolens afdeling Skjoldborgsvej, og den er dermed den mest oplagte at bruge i projektet. Side 4

5 Klinikken vil i første omgang holde åbent en gang om måneden i 3 timer med mulighed for at udvide eller indskrænke åbningstiderne afhængig af, hvad behovet viser sig at være efter projektets igangsætning. På klinikken vil de frivillige tandlæger: Yde akut smertebehandling Være del af at udarbejde overslag på tandbehandling, som kan bruges i forhold til at ansøge om ydelser til at dække tandbehandlingen Foretage forventningsafstemningssamtaler med borgere omkring tandbehandling. (Hvad kræver det ift. antal behandlinger, mødestabilitet, pris. Hvad skal der laves og hvordan gør man det? Osv.) Arbejde med tandlægeskræk Eventuelt snakke tandsundhed og undervise i tandhygiejne til såvel borgere og vejledere Visitationen eller henvisningen af borgerne til klinikken vil foregå på flere måder: Der bliver oprettet en aftalebog, som styres af en eller to tilknyttede medarbejdere. Her kan borgere, der er i målgruppen eller støttepersoner, vejledere m.fl. henvende sig og aftale et tidspunkt Borgerne kan også selv henvende sig på klinikken i åbningstiden, hvor tandlægerne vil have nogle åbne tider Besøg på klinikken vil også indgå som led i misbrugscentrets afgiftningsture, hvor der kan igangsættes forebyggende smertebehandling i forbindelse med afgiftningen Der vil i langt de fleste tilfælde være en vejleder, mentor eller støtte-kontaktperson, der følger borgerne til tandlæge. Som led i projektet vil der også være fokus på, at disse får et øget kendskab til tandsundhed. Da tandlæger er omfattet af reglerne for journalisering, vil der blive ført papirjournaler på de borgere, der kommer i klinikken. Herudover skal der noteres, hvor mange behandlinger, der foretages og hvilke behandlinger, der er Side 5

6 tale om. De frivillige tandlæger gør brug af den kommunale tandkliniks udstyr, herunder også håndinstrumenter, i arbejdet med de socialt udsatte borgere. Herudover vil der være behov for materialer som vatruller, plastikhandsker, bedøvelse mv. Dette indkøbes ekstra til klinikken. Der vil være behov for at ansætte en af kommunens klinikassistenter til at åbne og lukke klinikken samt sikre betjening af bl.a. røntgenudstyr (dette kræver adgang til den kommunale kliniks IT-systemer). For at forbedre tandsundheden for målgruppen er det vigtigt, at der sikres opfølgning på eventuelle behandlingsplaner. Derfor vil der i løbet af projektet være fokus på følgende: Hvordan sikres hjælp til og information om muligheder for at ansøge om ydelser til at dække hele eller dele af behandlingsforløbet? Hvordan sikres hjælp til at blive mødestabil i et tandbehandlingsforløb i det ordinære tandlægesystem? Skal der eventuelt inddrages frivillige, der kan følge de udsatte til tandlæge? Hvordan klædes borgerne på til at forbedre/vedligeholde tandsundheden efter et behandlingsforløb? Herudover skal der i løbet af projektperioden følges op på, hvilke behov målgruppen har i forhold til tandpleje og tandsundhed, hvordan de oplever tandplejetilbuddet samt hvilke udfordringer de har i forhold til at gå til tandlæge og få udført de behandlinger der kræves for at få en forbedret tandsundhed. Formålet med dette er løbende at udvikle projektet, så det tilpasses målgruppens reelle behov og udfordringer. Der skal eventuelt kobles andre relevante kommunale medarbejdere på efterhånden som, projektet udvikler sig. Resultatmål (succeskriterier)/opfølgning og evaluering Projektet vil i høj grad blive brugt til at kortlægge og beskrive behovet for tandplejetilbud til kommunens udsatte borgere. Projektet vil samtidig have fokus på, om der kan være andre relevante samarbejdspartnere, der kan blive en del af projektet, således at der opnås det bedst mulige udviklingsperspektiv for målgruppen. Side 6

7 Forudsætninger for projektet Der skal arbejdes hen mod et tværkommunalt samarbejde på området, hvor der eventuelt etableres opsøgende tandpleje- og sundhedstjek for målgruppen, for eksempel i form af en bus (der skal arbejdes på, at udarbejde en puljeansøgning til dette). For at følge op på projektets resultatmål føres en logbog undervejs og der foretages observationer samt interviews med borgere, tandlæger og øvrige samarbejdspartnere. For at opfylde projektets formål, om at forbedre tandsundheden for Fredericia Kommunes udsatte borgere samt de øvrige formål beskrevet ovenfor er der opsat følgende resultatmål: Resultatmål 1: Der skal udarbejdes en udførlig beskrivelse af tilbuddet samt informationsmateriale til såvel medarbejdere og borgere Resultatmål 2: Efter 6 måneder skal mindst 30 borgere have været i kontakt med klinikken Resultatmål 3: Der indgås et samarbejde med nabokommunerne omkring et fælles projekt om tandpleje/sundhed for udsatte borgere Der følges løbende op på resultatmålene og de bruges efterfølgende i en opfølgning på projektet. Efter 3 måneder laves der en opsamling rundt om bordet i projektgruppen for at se, om der skal justeres i forløbets indhold og rammer herunder om der er behov for ændringer i organisering eller åbningstider. Forudsætninger Forudsætninger for projektets gennemførelse: - Projektleder sørger for gennemførelsen af projektet, opfølgning på resultatmål samt koordinerer projektet igennem hele forløbet - herunder indkaldelse til relevante møder mv. - Der er en fast vejleder tilknyttet forløbet, der har den løbende kontakt med målgruppen og som også følger målgruppen af sted Side 7

8 Risikovurdering - - Der skal informeres grundigt om tilbuddet til målgruppen - Alle relevante parter bliver involveret i projektet der skal derfor også udarbejdes en interessentanalyse - Den nedsatte arbejdsgruppe mødes efter 3 måneder for at drøfte indhold og målsætninger med henblik på justeringer. Herefter mødes gruppen efter behov for at vidensdele og udveksle erfaringer fra projektet - Arbejdsgruppen samt projektejer skal hele tiden have udviklingsperspektivet for øje i forhold til at udvide projektet til et samarbejde med de omkringliggende kommuner samt i forhold til andre fagområder - Organisering og ressourcer Organisation Projektleder Malene Lund Grindsted Projektejer Vejledere Frank Hanghøj (Stifinder) og Anne-Marie Nielsen (Hjemmevejleder) Frivillige tandlæger Udsatterådet via Jette Stjernholm Herudover deltager medarbejdere og andre relevante samarbejdspartnere ad hoc under projektforløbet herunder cheftandlæge Jens Køstner. Økonomi Ansættelse af klinikassistent Indkøb af materialer (Vatruller, handsker, bedøvelse mv.) Informationsmaterialer Ekstra rengøring af klinik Diverse (ca. 4 timer pr/m i 18 md * 400 kr rundet op) (ca. 6 borgere pr. åbning gange 50 kr i materialer * 18 md.) (Flyere, opslag, foldere/pjecer) Øvrige undervisnings- og kr kr kr kr kr. Side 8

9 tandlægematerialer, møder, uforudsete udgifter mv. I alt kr. Planlægning Tidsramme Første åbning i klinikken forventes i slutningen af september. Det forudsætter, at der visiteres til forløbet allerede fra starten af september. Tidsforbrug Indsatsområder/milepæle - - Side 9

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte

Projektbeskrivelse. Frivilligt drevet tandklinik for socialt udsatte SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 8. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Sagsnr: 2011-26846 Dok.nr: 2012-39943 Projektbeskrivelse Frivilligt drevet

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Ansøgning fra Greve Kommune til satspuljen Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte Projekttitel Udvikling, implementering og evaluering af opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 18-30årige

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

KVALITATIV EVALUERING

KVALITATIV EVALUERING O D O N T O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T KVALITATIV EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET TANDPLEJE FOR SOCIALT UDSATTE Januar 2015 KVALITATIV EVALUERING AF UDVIKLINGSPROJEKTET

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere