Idékatalog. ForbrugerForum. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. ForbrugerForum. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet"

Transkript

1 ForbrugerForum Idékatalog Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet ForbrugerForum har sammensat et katalog af ideer til, hvordan forbrugerstof kan indgå på voksenuddannelsesområdet som en del af tilbuddet eller som særlige arrangementer for kursisterne.

2 Idékatalog Forord En arbejdsgruppe under ForbrugerForum har udarbejdet et idékatalog til undervisere på voksenuddannelsesområdet. Formålet med kataloget er at inspirere underviserne til at tage mere forbrugerstof ind i undervisningen. Kataloget henvender sig til lærere, ledere eller andre, der søger ideer til et fag eller et kursus. Kataloget skal ikke læses fra a til z, men er derimod tænkt som en appetitvækker, der indeholder emner og ideer, der frit kan plukkes fra, så de kan tilpasses en given aktuel pædagogisk virkelighed Om ForbrugerForum ForbrugerForum er et uafhængigt forum, hvis medlemmer udpeges af økonomiog erhvervsministeren. Forummet arbejder for at fremme dialogen mellem forbrugere, erhvervsliv og myndigheder om at skabe gode forbrugerforhold. ForbrugerForum består af en formand og 12 medlemmer, hvoraf de syv repræsenterer forbrugerne, og de fem repræsenterer erhvervslivet. ForbrugerForums opgaver: Skaber dialog om forbrugerpolitikken mellem myndigheder, forbrugere og erhvervsliv Rådgiver ministeren om den overordnede forbrugerpolitik Afholder en årlig debatdag med deltagelse af relevante forbrugerorganisationer, erhvervsorganisationer og myndigheder Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Forord - Side 01/03

3 Idékatalog Idékatalog for voksenuddannelsesområdet Idékataloget for voksenuddannelsesområdet er bygget op over de tilrettelæggelsesformer, som voksenuddannelsesområdet anvender, enten som en del af deres tilbud eller som særlige arrangementer for kursisterne: Kortkurser, foredrag, debatarrangementer og hængselstemaer - dvs. emner som kan integreres i andre fag/emner. Voksenuddannelsesområdet kan opdeles i: det formelle uddannelsessystem det uformelle uddannelsessystem Det formelle uddannelsessystem er karakteriseret ved landsdækkende formel kompetence og vejledende læseplaner, men er også karakteriseret ved en meget stor variation i fag/emner. Det uformelle uddannelsessystem bestemmer selv indhold og form. Det uformelle uddannelsessystem er langt det største og omfatter dels folkeoplysningen, intern virksomhedsuddannelse samt uddannelsestilbud m.v. tilbudt af foreninger, sammenslutninger og private udbydere. Den primære målgruppe for idékataloget på voksenuddannelsesområdet er lederne/etablerenterne og sekundært lærerne/underviserne. Idékataloget er bygget op over de tilrettelæggelsesformer, som voksenuddannelsesområdet anvender, enten som en del af deres tilbud eller som særlige arrangementer for kursisterne: Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Forord - Side 02/03

4 Idékatalog Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet Idékataloget er bygget op over de tilrettelæggelsesformer, som voksenuddannelsesområdet anvender, enten som en del af deres tilbud eller som særlige arrangementer for kursisterne: Korte kurser 01 Undgå at blive fanget i nettet sådan nethandler du! 02 Red verden og spar penge samtidig! 03 Klag din nød 04 Tag hovedet med, når du handler. Ret og pligt som forbruger. 05 Få styr på økonomien. Med fokus på familieøkonomien. 06 Køb af hus. 07 Sikre og forsikre. Foredrag 08 Beskyt dig selv som forbruger både i Danmark og i udlandet 09 Find vej i mærkningsjunglen. 10 Ved du, hvad du spiser? 11 Købeloven forbrugerens grundlov! 12 Offentlig sygesikring 13 Finanskrisen: En trussel for kampen mod verdens fattigdom? 14 Mig og finanskrisen. Hvordan påvirker den mig, og hvad skal jeg Debatarrangementer 15 Forbrugernes afmagt reklamernes magt? 16 Den politiske forbruger fup eller fakta? Forbrugermagt/-afmagt. 17 Hvordan skal mine fødevarer produceres - økologisk eller konventionelt? 18 Bankrådgiver eller banksælger? 19 Skal jeg fremover handle på tankstationen? Hængselstemaer 20 Sådan laver du sund og sikker mad. 21 Sådan bliver du en klogere forbruger! 22 Sådan undgår du at havne i nettet sikkerhed på internettet! Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Forord - Side 03/03

5 Korte kurser Korte kurser kan enten udbydes som et selvstændigt kursus (eks. på aftenskolerne, på de frie kostskoler, virksomheder, foreninger) eller som et delforløb i et fag/emne, hvor det naturligt kan integreres i den såkaldte hængselstemamodel. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Korte kurser

6 01 Undgå at blive fanget i nettet sådan nethandler du! Begrundelse: Danskerne nethandler som aldrig før, men gør det primært på danske hjemmesider. Mange forbrugere er varsomme med at handle på hjemmesider i det indre marked, fordi de er usikre på bl.a. deres rettigheder. Kurset omhandler således forbrugerens/borgerens rettigheder ved handel på nettet både nationalt og grænseoverskridende. Muligheder og faldgruber ved nethandel Rettigheder og pligter ved køb på nettet både nationalt og internationalt Klagemuligheder Lærertyper Forbrugerrådet, Aktive Forbrugere, handelsskolelærere mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 01 Undgå at blive fanget i nettet - sådan handler du!

7 02 Red verden og spar penge samtidig! Begrundelse: Forbrugerredegørelse 2008 viser, at danske forbrugere gerne vil forbruge bæredygtigt men savner praktisk, handlingsorienteret information om, hvordan man gør dette. Kurset vil give konkrete tips og tricks til, hvordan man som borger kan forbruge bæredygtigt og samtidig spare penge. Sådan køber du bæredygtigt og sparer penge i forhold til: Forbrug i hjemmet (el, vand, varme mv.) Indkøb af fødevare Bortskaffelse af produkter (køkkenaffald, haveaffald mv.) Lærertyper Medarbejder fra 1-ton mindre-kampagnen, kommunal embedsmænd (teknisk forvaltning) mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 02 Red verden og spar penge samtidig!

8 03 Klag din nød Begrundelse: Mange, der enten er utilfredse med et køb af varer/tjenesteydelser eller en afgørelse truffet af en offentlig myndighed, ved ikke om de reelt har grund til at være utilfredse, eller hvor de kan klage. Kurset omhandler således både forbrugerens/borgerens rettigheder og pligter. Aktiv og passiv vejledning/offentligretligt Partsoffentlighed/forvaltningsloven/offentligretligt Klagevejledning/forvaltningsloven/offentligretligt Ankemuligheder/offentlig sektor/offentligretligt Købelovens hovedprincipper/privatretligt Fortrydelsesret/privatretligt Ombytning/reparation/privatretligt Deklarationer og andre oplysninger/privatretligt Ankemuligheder/privatretligt Lærertyper Offentligretligt: Kommunal embedsmand fx socialrådgiver, juridisk medarbejder Privatretligt: Lærer fra en handelsskole, Forbrugerrådet, nævnsmedlem fra Forbrugerklagenævnet, repræsentant for et godkendt ankenævn mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 03 Klag din nød

9 04 Tag hovedet med, når du handler, Ret og pligt som forbruger Begrundelse: Hvad skal man tænke over, når man handler? Vareoplysning Vaskeanvisninger Pris/kvalitet Bytteregler/fortrydelsesret Garantier Kvittering Mærkning Købelovens hovedprincipper Nethandel Dørsalg Tilbud/opfordring til tilbud Anprisninger Lærertyper Lokal forbrugergruppe, Forbrugerrådet, handelsskolelærere, advokat der arbejder med forbrugerretlige sager, nævnsmedlem fra Forbrugerklagenævnet, repræsentant for et godkendt ankenævn mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 04 Tag hovedet med, når du handler, Ret og pligt som forbruger

10 05 Få styr på økonomien, med fokus på familieøkonomien Begrundelse: Der bliver flere og flere dårligere betalere, og disse har svært ved at rette økonomien op. Budgetskema Faste udgifter Rådighedsbeløb Lån, ÅOP Lærertyper Lokal bankrådgiver, privatøkonomisk konsulent mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 05 Få styr på økonomien, med fokus på familieøkonomien

11 06 Køb af hus Begrundelse: Kurset henvender sig især til førstegangskøbere af egen bolig. Lånemuligheder Lånetyper ÅOP Tilstandsrapporter Ejerskifteforsikringer Månedlig boligudgift Lærertyper Ejendomsmægler, realkreditinstitut, bankrådgiver, forsikringsmedarbejder, boligadvokat, byggesagkyndig mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 06 Køb af hus

12 07 Sikre og forsikre Begrundelse: Der begås mange indbrud i private hjem, og ofte har tyvene alt for let spil. Sikring af boligens ydre skal (døre, vinduer, låse mv.) Sikring af boligens inventar (værdier, pc er mv.) Mærkning Naboovervågning Tyverialarmer mv. Forsikringstyper- og betingelser Lærertyper Politibetjent, medarbejder i et forsikringsselskab, underviser fra Forsikringsakademiet mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 07 Sikre og forsikre

13 Foredragsvirksomhed Foredrag kan enten udbydes som et selvstændigt tilbud (eks. i aftenskolerne, virksomheder, foreninger) eller som et fællestilbud for en uddannelsesinstitution for kursister/elever/deltagere. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Foredragsvirksomhed

14 08 Beskyt dig selv som forbruger både i Danmark og i udlandet Begrundelse: Mange forbrugere kender ikke deres forbrugerrettigheder hverken når de handler i Danmark eller i Europa. Dette kan få den uheldige konsekvens, at de ikke får den vare eller service, som de har krav på. Foredraget vil indføre forbrugeren i, hvordan de er sikret forskellige rettigheder, herunder fortrydelsesretten, reklamationsretten mv. Foredragsholdertyper Repræsentant fra Forbrugerrådet, advokat med speciale i grænseoverskridende handel mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 08 Beskyt dig selv som forbruger både i Danmark og i udlandet

15 09 Find vej i mærkningsjunglen Begrundelse: I dag findes der omkring 100 forskellige slags mærker, og det er de færreste forbrugere, som kender til dem alle, og som kan overskue hvilke, der er de vigtigste. En gennemgang af de eksisterende mærker og et bud på, hvad det er, forbrugerne skal kigge efter, hvis de ønsker at være sunde, klimavenlige og/eller bæredygtige. Foredragsholdertyper En medarbejder fra Fødevarestyrelsen og/eller Forbrugerrådet, Miljø og Sundhed, forsker med speciale i mærkning, Fair Speak mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 09 Find vej i mærkningsjunglen

16 10 Ved du, hvad du spiser? Begrundelse: Især for madvarer er det vigtigt at kende de eksisterende mærker. For allergikere og for forbrugere, der ønsker at tabe vægt, er det nødvendigt at kunne finde frem til de rigtige madvarer, når de ønsker at kontrollere deres kost. Men hvad betyder de enkelte mærker på madvarerne? Foredraget vil gå i dybden med de forskellige mærker på madvarer og indføre forbrugeren i, hvad de betyder. Foredragsholdertyper En medarbejder i Dansk Varefakta Nævn og/eller en medarbejder fra Forbrugerrådet, Fødevarestyrelsens rejsehold Alt om Kost, videnscentre om kost, Statens Institut for Folkesundhed mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 10 Ved du, hvad du spiser?

17 11 Købeloven forbrugerens grundlov! Begrundelse: Købeloven indeholder helt essentiel forbrugerbeskyttelse. Alligevel kender mange forbrugere og erhvervsdrivende ikke købelovens regler. Foredraget vil indføre borgeren / forbrugeren i købeloven via en letforståelig gennemgang af de centrale regler i loven. Foredragsholdertyper Medarbejder fra Forbrugerrådet, lokal erhvervsdrivende mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 11 Købeloven forbrugerens grundlov!

18 12 Offentlig sygesikring Begrundelse: Der er sket en ændring i flere af reglerne omkring den offentlige sygesikring, men hvad dækkes reelt? Hvordan sikres, at man er dækket, når uheldet er ude, hvornår skal man eksempelvis selv betale for medicin, lægebesøg m.m.? Sygeforsikring Sikring i DK Sikring i ulandet (både EU lande samt andre lande) Hjemtransport Hvad gør man, hvor sygesikringen ikke dækker? Foredragsholdertyper Medarbejder i forsikringsselskab, Danske Regioner, SOS mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 12 Offentlig sygesikring

19 13 Finanskrisen: En trussel for kampen mod verdens fattigdom? Begrundelse: Finanskrisen raser, og som konsekvens heraf bliver det måske ikke muligt at opnå FN-målene for Med finanskrisen risikere man, at de økonomiske fremskridt, der er sket i udviklingslandene, bliver sat over styr. Den store taber er og bliver ulandene - investeringslysten er stærkt faldende samtidig med, at det bliver sværere at låne. Trods finanskrisen er mængden af solgte fair trade-produkter steget, hvilket giver håb forude. Der er en formodning om, at dette, trods krisen, forsat vil stige. Der er forskellige opfattelser af, hvor løsningen på problemerne skal findes. Ulandene fortrækker FN, dette skyldes bl.a., at det er her, de har bedst mulighed for indflydelse. Ilandene derimod ser hellere, at en løsning finder sted i IMF og verdensbanken, da FN ikke traditionelt er et organ for finansiel diplomati. Finanskrisen Verdenshandel Finanskrisen betydning for fattigdom Kampen mod verdens fattigdom Fair trade hvilken betydning har det? IMF og verdensbanken vs. FN Foredragsholdertyper Repræsentant fra Max Havelar, Mellemfolkeligt Samvirke, politiker, organisationer der tilbyder mikrolån mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 13 Finanskrisen: En trussel for kampen mod verdens fattigdom?

20 14 Mig og finanskrisen. Hvordan påvirker den mig, og hvad skal jeg gøre? Begrundelse: Finanskrisen omtales dagligt, og flere og flere bliver nervøse for egen økonomi. Finanskrisens opståen og udvikling på globalt plan Finanskrisen i Danmark Krisepakkerne og deres effekt Finanskrisen og din egen økonomi Foredragsholdertyper Lokalvalgte folketingsmedlemmer, kommunens økonomichef, bankmedarbejder, ansat i realkreditinstitut, økonom fra et universitet mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 14 Mig og finanskrisen. Hvordan påvirker den mig, og hvad skal jeg gøre?

21 Debatarrangementer Debatarrangementer kan enten udbydes som et selvstændigt tilbud (aftenskolerne skal fx anvende 10 % af deres kommunale tilskud til debatarrangementer) eller som et fællestilbud for en uddannelsesinstitution for kursister/elever/deltagere. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Debatarrangementer

22 15 Forbrugernes afmagt reklamernes magt? Begrundelse: At diskutere reklamer og deres virkemidler er væsentligt for, at vi som forbruger kan blive bevidste om den måde, hvorpå reklamerne påvirker vores forbrug og adfærd. Hvad er det lovligt for virksomheder at reklamere for? En gennemgang af markedsføringsloven. Hvor meget påvirker reklamerne forbrugernes indkøb og vaner? Hvor meget er forbrugerne styrende for, hvordan reklamebranchen tilrettelægger sine kampagner? Hvordan kan man forestille sig, at virksomheder vil prøve at påvirke vores forbrug om 10 år? Debattører En kreativ direktør fra et reklamebureau, en repræsentant fra en forbrugerorganisation, personer der forsker i trends og tendenser, person med viden om forskellige persontyper/segmenter mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 15 Forbrugernes afmagt reklamernes magt?

23 16 Den politiske forbruger fup eller fakta? Forbrugermagt/-afmagt. Begrundelse: Er det forbrugerne, der sætter dagsordenen? Eller er det indkøberne i de relativt få supermarkedskæder, der bestemmer, hvad vi køber? Agerer forbrugerne politisk i et sådant omfang, at det sætter sig spor? Forslag til oplægsholdere Indkøbschef fra en af de dominerende butikskæder, en repræsentant for eks. Fair Trade, Mellemfolkeligt Samvirke, Grønne Organisationer, Aktive Forbrugere, forskere der arbejder med området, en producent mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 16 Den politiske forbruger fup eller fakta? Forbrugermagt/-afmagt

24 17 Hvordan skal mine fødevarer produceres - økologisk eller konventionelt? Begrundelse: Debatten om økologisk producerede fødevarer kører fortsat. Er det sundere? Smager de bedre? Er det bedre for miljøet? Kan man stille lignende spørgsmål til de konventionelt producerede fødevarer? Er de usunde? Smager de elendigt? Ødelægger de miljøet? Forslag til oplægsholdere Repræsentant for økologiske landmænd og for ikke-økologiske landmænd, ernæringsforsker, miljø-forsker, medarbejder fra Landbrug & Fødevarer mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 17 Hvordan skal mine fødevarer produceres - økologisk eller konventionelt?

25 18 Bankrådgiver eller banksælger? Begrundelse: I den offentlige debat drøftes det ofte, om bankrådgiveren er bankens eller kundens mand. Bankrådgiveren er - i modsætning til andre - lovgivningsmæssigt forpligtet til at yde rådgivning, når han tilbyder produkter og serviceydelser. Men det er forbrugeren, der skal træffe det endelige valg. Derfor skal forbrugerne klædes på til at træffe de rigtige valg for forbrugerne selv på et oplyst grundlag. Hvorfor er forbrugerne opmærksomme på tilbud fra det lokale supermarked, men ikke opmærksomme på, at penge også har en pris? Hvad kan forbruger selv gøre for at blive bedre til at træffe et oplyst valg? Hvordan kan man sammenligne forskellige produkter? Forslag til oplægsholdere Medarbejdere i en bank, forsikringsselskab og/eller realkreditinstitut eller i en af de finansielle brancheorganisationer. Repræsentanter fra Forbrugerrådet eller en person fra Pengeinstitutankenævnet. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 18 Bankrådgiver eller banksælger?

26 19 Skal jeg fremover handle på tankstationen? Begrundelse: Igennem de seneste årtier er der kommet flere og flere megastore indkøbscentre, og samtidigt er de små butikker i nærmiljøet bukket under. Der bliver således mange steder større og større afstand til dagligvarebutikkerne. Hvilken plan har man i vores kommuner for fremtidens butiksstruktur? Forslag til oplægsholdere Kommunalpolitikere fra det udvalg i kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for den fysiske planlægning. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 19 Skal jeg fremover handle på tankstationen?

27 Hængselstemaer Hængselstemaer er emner som kan integreres i andre fag eller temaer Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Hængselstemaer

28 20 Sådan laver du sund og sikker mad Begrundelse: Forbrugeren skal i dag have en stor viden, hvis han/hun vil lave god og sund mad. Forbrugeren skal både vide noget om økologi, fødevaresikkerhed, mærkning af madvarer og hvilke madvarer, der er mest bæredygtige. Kurset giver denne information samtidig med, at man laver mad. Forbrugeren vil lære at lave mad, så den lever op til god fødevaresikkerhed den er fedtfattig og nærende forbrugeren kan kende forskel på økologiske og konventionelle madvarer og disses fordele og ulemper Sammenhæng Temaet vil bl.a. være relevant som en del af et madlavningskursus Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 20 Sådan laver du sund og sikker mad

29 21 Sådan bliver du en klogere forbruger! Begrundelse: Information kan hjælpe forbrugerne til at træffe oplyste beslutninger i købssituationer o.l. Der findes rigtig meget god forbrugerinformation. Men hvordan finder man som forbruger denne information? Borgeren vil blive indført i, hvordan relevant og handlingsorienteret forbrugerinformation kan findes på både offentlige og private hjemmesider. Det være sig fx: Forbrugerstyrelsens hjemmeside Forbrugerombudsmandens hjemmeside Forbrugerrådets hjemmeside Oplysning om søgemaskiner med prissammenligninger Sammenhæng Temaet vil bl.a. være relevant som en del af et længerevarende edb-kursus. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 21 Sådan bliver du en klogere forbruger!

30 22 Sådan undgår du at havne i nettet sikkerhed på internettet! Begrundelse: Mange forbrugere handler varer og serviceydelser på internettet. Samtidig foretager mange forbrugere bl.a. deres bankforretninger på nettet via netbank. Deltageren vil blive indført i, hvordan man bedst muligt sikrer sin computer både fysisk og i cyberspace mod misbrug af personlige oplysninger. Det være sig bl.a. i forhold til problemstillinger vedr.: Hackerangreb på netbanken Spam Beskyttelse af private oplysninger Sammenhæng Temaet vil bl.a. være relevant som en del af et længerevarende edb-kursus. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 22 Sådan undgår du at havne i nettet sikkerhed på internettet!

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Idékatalog. ForbrugerForum. Inspiration til forbrugerundervisning på ungdoms- og erhvervsuddannelserne

Idékatalog. ForbrugerForum. Inspiration til forbrugerundervisning på ungdoms- og erhvervsuddannelserne Idékatalog Inspiration til forbrugerundervisning på ungdoms- og erhvervsuddannelserne ForbrugerForum har sammensat et katalog af ideer til, hvordan forbrugerstof kan indgå i et bestemt fag eller tværfaglige

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

Hvad gør vi for dig?

Hvad gør vi for dig? Hvad gør vi for dig? DA Hvad gør vi for dig? I de senere år har Europa været ramt af en international økonomisk og finansiel krise af hidtil usete dimensioner. Socialsikring, sygesikring, pensioner og

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden

Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden Fremtidens Supermarked(er) Toillustrerede modeller af fremtiden To modeller To modeller Abonnements modellen Familie/gruppe fokus Simplicitet Leverance til hjemmet Serviceydelseincl. digital interaktions

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter IBM den 25. februar 1998 Jan@Trzaskowski.dk Agenda Jura og den moderne teknologi Aftaleindgåelse på Internettet Lov- og forumvalg på Internettet

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene Indhold 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet 3 Omkostningsdækning i forbindelse

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016

08. november 11. Herning. 03. november 11. INVITATION til pej gruppens. 01. november 11. København. sumer 2013-2016 Lillestrøm (Oslo) 03. november 11 Herning 08. november 11 København 01. november 11 INVITATION til pej gruppens food con sumer trends 2013-2016 Verden er i et vadested Nogle markeder og forbrugere nyder

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011.

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. Projekter Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europanævnet Projektleder: Mette Boye Bevilget

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Juridiske tips og faldgruber ved langtidsserviceaftaler og forsikring pa nye vindmøller

Juridiske tips og faldgruber ved langtidsserviceaftaler og forsikring pa nye vindmøller Juridiske tips og faldgruber ved langtidsserviceaftaler og forsikring pa nye vindmøller v/ advokat Thomas Bøgild-Jakobsen Erfa- og informationsmøde for mølleejere fredag den 25. september 2015 - Vingsted

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere