Idékatalog. ForbrugerForum. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. ForbrugerForum. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet"

Transkript

1 ForbrugerForum Idékatalog Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet ForbrugerForum har sammensat et katalog af ideer til, hvordan forbrugerstof kan indgå på voksenuddannelsesområdet som en del af tilbuddet eller som særlige arrangementer for kursisterne.

2 Idékatalog Forord En arbejdsgruppe under ForbrugerForum har udarbejdet et idékatalog til undervisere på voksenuddannelsesområdet. Formålet med kataloget er at inspirere underviserne til at tage mere forbrugerstof ind i undervisningen. Kataloget henvender sig til lærere, ledere eller andre, der søger ideer til et fag eller et kursus. Kataloget skal ikke læses fra a til z, men er derimod tænkt som en appetitvækker, der indeholder emner og ideer, der frit kan plukkes fra, så de kan tilpasses en given aktuel pædagogisk virkelighed Om ForbrugerForum ForbrugerForum er et uafhængigt forum, hvis medlemmer udpeges af økonomiog erhvervsministeren. Forummet arbejder for at fremme dialogen mellem forbrugere, erhvervsliv og myndigheder om at skabe gode forbrugerforhold. ForbrugerForum består af en formand og 12 medlemmer, hvoraf de syv repræsenterer forbrugerne, og de fem repræsenterer erhvervslivet. ForbrugerForums opgaver: Skaber dialog om forbrugerpolitikken mellem myndigheder, forbrugere og erhvervsliv Rådgiver ministeren om den overordnede forbrugerpolitik Afholder en årlig debatdag med deltagelse af relevante forbrugerorganisationer, erhvervsorganisationer og myndigheder Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Forord - Side 01/03

3 Idékatalog Idékatalog for voksenuddannelsesområdet Idékataloget for voksenuddannelsesområdet er bygget op over de tilrettelæggelsesformer, som voksenuddannelsesområdet anvender, enten som en del af deres tilbud eller som særlige arrangementer for kursisterne: Kortkurser, foredrag, debatarrangementer og hængselstemaer - dvs. emner som kan integreres i andre fag/emner. Voksenuddannelsesområdet kan opdeles i: det formelle uddannelsessystem det uformelle uddannelsessystem Det formelle uddannelsessystem er karakteriseret ved landsdækkende formel kompetence og vejledende læseplaner, men er også karakteriseret ved en meget stor variation i fag/emner. Det uformelle uddannelsessystem bestemmer selv indhold og form. Det uformelle uddannelsessystem er langt det største og omfatter dels folkeoplysningen, intern virksomhedsuddannelse samt uddannelsestilbud m.v. tilbudt af foreninger, sammenslutninger og private udbydere. Den primære målgruppe for idékataloget på voksenuddannelsesområdet er lederne/etablerenterne og sekundært lærerne/underviserne. Idékataloget er bygget op over de tilrettelæggelsesformer, som voksenuddannelsesområdet anvender, enten som en del af deres tilbud eller som særlige arrangementer for kursisterne: Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Forord - Side 02/03

4 Idékatalog Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet Idékataloget er bygget op over de tilrettelæggelsesformer, som voksenuddannelsesområdet anvender, enten som en del af deres tilbud eller som særlige arrangementer for kursisterne: Korte kurser 01 Undgå at blive fanget i nettet sådan nethandler du! 02 Red verden og spar penge samtidig! 03 Klag din nød 04 Tag hovedet med, når du handler. Ret og pligt som forbruger. 05 Få styr på økonomien. Med fokus på familieøkonomien. 06 Køb af hus. 07 Sikre og forsikre. Foredrag 08 Beskyt dig selv som forbruger både i Danmark og i udlandet 09 Find vej i mærkningsjunglen. 10 Ved du, hvad du spiser? 11 Købeloven forbrugerens grundlov! 12 Offentlig sygesikring 13 Finanskrisen: En trussel for kampen mod verdens fattigdom? 14 Mig og finanskrisen. Hvordan påvirker den mig, og hvad skal jeg Debatarrangementer 15 Forbrugernes afmagt reklamernes magt? 16 Den politiske forbruger fup eller fakta? Forbrugermagt/-afmagt. 17 Hvordan skal mine fødevarer produceres - økologisk eller konventionelt? 18 Bankrådgiver eller banksælger? 19 Skal jeg fremover handle på tankstationen? Hængselstemaer 20 Sådan laver du sund og sikker mad. 21 Sådan bliver du en klogere forbruger! 22 Sådan undgår du at havne i nettet sikkerhed på internettet! Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Forord - Side 03/03

5 Korte kurser Korte kurser kan enten udbydes som et selvstændigt kursus (eks. på aftenskolerne, på de frie kostskoler, virksomheder, foreninger) eller som et delforløb i et fag/emne, hvor det naturligt kan integreres i den såkaldte hængselstemamodel. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Korte kurser

6 01 Undgå at blive fanget i nettet sådan nethandler du! Begrundelse: Danskerne nethandler som aldrig før, men gør det primært på danske hjemmesider. Mange forbrugere er varsomme med at handle på hjemmesider i det indre marked, fordi de er usikre på bl.a. deres rettigheder. Kurset omhandler således forbrugerens/borgerens rettigheder ved handel på nettet både nationalt og grænseoverskridende. Muligheder og faldgruber ved nethandel Rettigheder og pligter ved køb på nettet både nationalt og internationalt Klagemuligheder Lærertyper Forbrugerrådet, Aktive Forbrugere, handelsskolelærere mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 01 Undgå at blive fanget i nettet - sådan handler du!

7 02 Red verden og spar penge samtidig! Begrundelse: Forbrugerredegørelse 2008 viser, at danske forbrugere gerne vil forbruge bæredygtigt men savner praktisk, handlingsorienteret information om, hvordan man gør dette. Kurset vil give konkrete tips og tricks til, hvordan man som borger kan forbruge bæredygtigt og samtidig spare penge. Sådan køber du bæredygtigt og sparer penge i forhold til: Forbrug i hjemmet (el, vand, varme mv.) Indkøb af fødevare Bortskaffelse af produkter (køkkenaffald, haveaffald mv.) Lærertyper Medarbejder fra 1-ton mindre-kampagnen, kommunal embedsmænd (teknisk forvaltning) mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 02 Red verden og spar penge samtidig!

8 03 Klag din nød Begrundelse: Mange, der enten er utilfredse med et køb af varer/tjenesteydelser eller en afgørelse truffet af en offentlig myndighed, ved ikke om de reelt har grund til at være utilfredse, eller hvor de kan klage. Kurset omhandler således både forbrugerens/borgerens rettigheder og pligter. Aktiv og passiv vejledning/offentligretligt Partsoffentlighed/forvaltningsloven/offentligretligt Klagevejledning/forvaltningsloven/offentligretligt Ankemuligheder/offentlig sektor/offentligretligt Købelovens hovedprincipper/privatretligt Fortrydelsesret/privatretligt Ombytning/reparation/privatretligt Deklarationer og andre oplysninger/privatretligt Ankemuligheder/privatretligt Lærertyper Offentligretligt: Kommunal embedsmand fx socialrådgiver, juridisk medarbejder Privatretligt: Lærer fra en handelsskole, Forbrugerrådet, nævnsmedlem fra Forbrugerklagenævnet, repræsentant for et godkendt ankenævn mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 03 Klag din nød

9 04 Tag hovedet med, når du handler, Ret og pligt som forbruger Begrundelse: Hvad skal man tænke over, når man handler? Vareoplysning Vaskeanvisninger Pris/kvalitet Bytteregler/fortrydelsesret Garantier Kvittering Mærkning Købelovens hovedprincipper Nethandel Dørsalg Tilbud/opfordring til tilbud Anprisninger Lærertyper Lokal forbrugergruppe, Forbrugerrådet, handelsskolelærere, advokat der arbejder med forbrugerretlige sager, nævnsmedlem fra Forbrugerklagenævnet, repræsentant for et godkendt ankenævn mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 04 Tag hovedet med, når du handler, Ret og pligt som forbruger

10 05 Få styr på økonomien, med fokus på familieøkonomien Begrundelse: Der bliver flere og flere dårligere betalere, og disse har svært ved at rette økonomien op. Budgetskema Faste udgifter Rådighedsbeløb Lån, ÅOP Lærertyper Lokal bankrådgiver, privatøkonomisk konsulent mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 05 Få styr på økonomien, med fokus på familieøkonomien

11 06 Køb af hus Begrundelse: Kurset henvender sig især til førstegangskøbere af egen bolig. Lånemuligheder Lånetyper ÅOP Tilstandsrapporter Ejerskifteforsikringer Månedlig boligudgift Lærertyper Ejendomsmægler, realkreditinstitut, bankrådgiver, forsikringsmedarbejder, boligadvokat, byggesagkyndig mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 06 Køb af hus

12 07 Sikre og forsikre Begrundelse: Der begås mange indbrud i private hjem, og ofte har tyvene alt for let spil. Sikring af boligens ydre skal (døre, vinduer, låse mv.) Sikring af boligens inventar (værdier, pc er mv.) Mærkning Naboovervågning Tyverialarmer mv. Forsikringstyper- og betingelser Lærertyper Politibetjent, medarbejder i et forsikringsselskab, underviser fra Forsikringsakademiet mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 07 Sikre og forsikre

13 Foredragsvirksomhed Foredrag kan enten udbydes som et selvstændigt tilbud (eks. i aftenskolerne, virksomheder, foreninger) eller som et fællestilbud for en uddannelsesinstitution for kursister/elever/deltagere. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Foredragsvirksomhed

14 08 Beskyt dig selv som forbruger både i Danmark og i udlandet Begrundelse: Mange forbrugere kender ikke deres forbrugerrettigheder hverken når de handler i Danmark eller i Europa. Dette kan få den uheldige konsekvens, at de ikke får den vare eller service, som de har krav på. Foredraget vil indføre forbrugeren i, hvordan de er sikret forskellige rettigheder, herunder fortrydelsesretten, reklamationsretten mv. Foredragsholdertyper Repræsentant fra Forbrugerrådet, advokat med speciale i grænseoverskridende handel mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 08 Beskyt dig selv som forbruger både i Danmark og i udlandet

15 09 Find vej i mærkningsjunglen Begrundelse: I dag findes der omkring 100 forskellige slags mærker, og det er de færreste forbrugere, som kender til dem alle, og som kan overskue hvilke, der er de vigtigste. En gennemgang af de eksisterende mærker og et bud på, hvad det er, forbrugerne skal kigge efter, hvis de ønsker at være sunde, klimavenlige og/eller bæredygtige. Foredragsholdertyper En medarbejder fra Fødevarestyrelsen og/eller Forbrugerrådet, Miljø og Sundhed, forsker med speciale i mærkning, Fair Speak mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 09 Find vej i mærkningsjunglen

16 10 Ved du, hvad du spiser? Begrundelse: Især for madvarer er det vigtigt at kende de eksisterende mærker. For allergikere og for forbrugere, der ønsker at tabe vægt, er det nødvendigt at kunne finde frem til de rigtige madvarer, når de ønsker at kontrollere deres kost. Men hvad betyder de enkelte mærker på madvarerne? Foredraget vil gå i dybden med de forskellige mærker på madvarer og indføre forbrugeren i, hvad de betyder. Foredragsholdertyper En medarbejder i Dansk Varefakta Nævn og/eller en medarbejder fra Forbrugerrådet, Fødevarestyrelsens rejsehold Alt om Kost, videnscentre om kost, Statens Institut for Folkesundhed mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 10 Ved du, hvad du spiser?

17 11 Købeloven forbrugerens grundlov! Begrundelse: Købeloven indeholder helt essentiel forbrugerbeskyttelse. Alligevel kender mange forbrugere og erhvervsdrivende ikke købelovens regler. Foredraget vil indføre borgeren / forbrugeren i købeloven via en letforståelig gennemgang af de centrale regler i loven. Foredragsholdertyper Medarbejder fra Forbrugerrådet, lokal erhvervsdrivende mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 11 Købeloven forbrugerens grundlov!

18 12 Offentlig sygesikring Begrundelse: Der er sket en ændring i flere af reglerne omkring den offentlige sygesikring, men hvad dækkes reelt? Hvordan sikres, at man er dækket, når uheldet er ude, hvornår skal man eksempelvis selv betale for medicin, lægebesøg m.m.? Sygeforsikring Sikring i DK Sikring i ulandet (både EU lande samt andre lande) Hjemtransport Hvad gør man, hvor sygesikringen ikke dækker? Foredragsholdertyper Medarbejder i forsikringsselskab, Danske Regioner, SOS mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 12 Offentlig sygesikring

19 13 Finanskrisen: En trussel for kampen mod verdens fattigdom? Begrundelse: Finanskrisen raser, og som konsekvens heraf bliver det måske ikke muligt at opnå FN-målene for Med finanskrisen risikere man, at de økonomiske fremskridt, der er sket i udviklingslandene, bliver sat over styr. Den store taber er og bliver ulandene - investeringslysten er stærkt faldende samtidig med, at det bliver sværere at låne. Trods finanskrisen er mængden af solgte fair trade-produkter steget, hvilket giver håb forude. Der er en formodning om, at dette, trods krisen, forsat vil stige. Der er forskellige opfattelser af, hvor løsningen på problemerne skal findes. Ulandene fortrækker FN, dette skyldes bl.a., at det er her, de har bedst mulighed for indflydelse. Ilandene derimod ser hellere, at en løsning finder sted i IMF og verdensbanken, da FN ikke traditionelt er et organ for finansiel diplomati. Finanskrisen Verdenshandel Finanskrisen betydning for fattigdom Kampen mod verdens fattigdom Fair trade hvilken betydning har det? IMF og verdensbanken vs. FN Foredragsholdertyper Repræsentant fra Max Havelar, Mellemfolkeligt Samvirke, politiker, organisationer der tilbyder mikrolån mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 13 Finanskrisen: En trussel for kampen mod verdens fattigdom?

20 14 Mig og finanskrisen. Hvordan påvirker den mig, og hvad skal jeg gøre? Begrundelse: Finanskrisen omtales dagligt, og flere og flere bliver nervøse for egen økonomi. Finanskrisens opståen og udvikling på globalt plan Finanskrisen i Danmark Krisepakkerne og deres effekt Finanskrisen og din egen økonomi Foredragsholdertyper Lokalvalgte folketingsmedlemmer, kommunens økonomichef, bankmedarbejder, ansat i realkreditinstitut, økonom fra et universitet mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 14 Mig og finanskrisen. Hvordan påvirker den mig, og hvad skal jeg gøre?

21 Debatarrangementer Debatarrangementer kan enten udbydes som et selvstændigt tilbud (aftenskolerne skal fx anvende 10 % af deres kommunale tilskud til debatarrangementer) eller som et fællestilbud for en uddannelsesinstitution for kursister/elever/deltagere. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Debatarrangementer

22 15 Forbrugernes afmagt reklamernes magt? Begrundelse: At diskutere reklamer og deres virkemidler er væsentligt for, at vi som forbruger kan blive bevidste om den måde, hvorpå reklamerne påvirker vores forbrug og adfærd. Hvad er det lovligt for virksomheder at reklamere for? En gennemgang af markedsføringsloven. Hvor meget påvirker reklamerne forbrugernes indkøb og vaner? Hvor meget er forbrugerne styrende for, hvordan reklamebranchen tilrettelægger sine kampagner? Hvordan kan man forestille sig, at virksomheder vil prøve at påvirke vores forbrug om 10 år? Debattører En kreativ direktør fra et reklamebureau, en repræsentant fra en forbrugerorganisation, personer der forsker i trends og tendenser, person med viden om forskellige persontyper/segmenter mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 15 Forbrugernes afmagt reklamernes magt?

23 16 Den politiske forbruger fup eller fakta? Forbrugermagt/-afmagt. Begrundelse: Er det forbrugerne, der sætter dagsordenen? Eller er det indkøberne i de relativt få supermarkedskæder, der bestemmer, hvad vi køber? Agerer forbrugerne politisk i et sådant omfang, at det sætter sig spor? Forslag til oplægsholdere Indkøbschef fra en af de dominerende butikskæder, en repræsentant for eks. Fair Trade, Mellemfolkeligt Samvirke, Grønne Organisationer, Aktive Forbrugere, forskere der arbejder med området, en producent mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 16 Den politiske forbruger fup eller fakta? Forbrugermagt/-afmagt

24 17 Hvordan skal mine fødevarer produceres - økologisk eller konventionelt? Begrundelse: Debatten om økologisk producerede fødevarer kører fortsat. Er det sundere? Smager de bedre? Er det bedre for miljøet? Kan man stille lignende spørgsmål til de konventionelt producerede fødevarer? Er de usunde? Smager de elendigt? Ødelægger de miljøet? Forslag til oplægsholdere Repræsentant for økologiske landmænd og for ikke-økologiske landmænd, ernæringsforsker, miljø-forsker, medarbejder fra Landbrug & Fødevarer mv. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 17 Hvordan skal mine fødevarer produceres - økologisk eller konventionelt?

25 18 Bankrådgiver eller banksælger? Begrundelse: I den offentlige debat drøftes det ofte, om bankrådgiveren er bankens eller kundens mand. Bankrådgiveren er - i modsætning til andre - lovgivningsmæssigt forpligtet til at yde rådgivning, når han tilbyder produkter og serviceydelser. Men det er forbrugeren, der skal træffe det endelige valg. Derfor skal forbrugerne klædes på til at træffe de rigtige valg for forbrugerne selv på et oplyst grundlag. Hvorfor er forbrugerne opmærksomme på tilbud fra det lokale supermarked, men ikke opmærksomme på, at penge også har en pris? Hvad kan forbruger selv gøre for at blive bedre til at træffe et oplyst valg? Hvordan kan man sammenligne forskellige produkter? Forslag til oplægsholdere Medarbejdere i en bank, forsikringsselskab og/eller realkreditinstitut eller i en af de finansielle brancheorganisationer. Repræsentanter fra Forbrugerrådet eller en person fra Pengeinstitutankenævnet. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 18 Bankrådgiver eller banksælger?

26 19 Skal jeg fremover handle på tankstationen? Begrundelse: Igennem de seneste årtier er der kommet flere og flere megastore indkøbscentre, og samtidigt er de små butikker i nærmiljøet bukket under. Der bliver således mange steder større og større afstand til dagligvarebutikkerne. Hvilken plan har man i vores kommuner for fremtidens butiksstruktur? Forslag til oplægsholdere Kommunalpolitikere fra det udvalg i kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for den fysiske planlægning. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 19 Skal jeg fremover handle på tankstationen?

27 Hængselstemaer Hængselstemaer er emner som kan integreres i andre fag eller temaer Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / Hængselstemaer

28 20 Sådan laver du sund og sikker mad Begrundelse: Forbrugeren skal i dag have en stor viden, hvis han/hun vil lave god og sund mad. Forbrugeren skal både vide noget om økologi, fødevaresikkerhed, mærkning af madvarer og hvilke madvarer, der er mest bæredygtige. Kurset giver denne information samtidig med, at man laver mad. Forbrugeren vil lære at lave mad, så den lever op til god fødevaresikkerhed den er fedtfattig og nærende forbrugeren kan kende forskel på økologiske og konventionelle madvarer og disses fordele og ulemper Sammenhæng Temaet vil bl.a. være relevant som en del af et madlavningskursus Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 20 Sådan laver du sund og sikker mad

29 21 Sådan bliver du en klogere forbruger! Begrundelse: Information kan hjælpe forbrugerne til at træffe oplyste beslutninger i købssituationer o.l. Der findes rigtig meget god forbrugerinformation. Men hvordan finder man som forbruger denne information? Borgeren vil blive indført i, hvordan relevant og handlingsorienteret forbrugerinformation kan findes på både offentlige og private hjemmesider. Det være sig fx: Forbrugerstyrelsens hjemmeside Forbrugerombudsmandens hjemmeside Forbrugerrådets hjemmeside Oplysning om søgemaskiner med prissammenligninger Sammenhæng Temaet vil bl.a. være relevant som en del af et længerevarende edb-kursus. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 21 Sådan bliver du en klogere forbruger!

30 22 Sådan undgår du at havne i nettet sikkerhed på internettet! Begrundelse: Mange forbrugere handler varer og serviceydelser på internettet. Samtidig foretager mange forbrugere bl.a. deres bankforretninger på nettet via netbank. Deltageren vil blive indført i, hvordan man bedst muligt sikrer sin computer både fysisk og i cyberspace mod misbrug af personlige oplysninger. Det være sig bl.a. i forhold til problemstillinger vedr.: Hackerangreb på netbanken Spam Beskyttelse af private oplysninger Sammenhæng Temaet vil bl.a. være relevant som en del af et længerevarende edb-kursus. Inspiration til forbrugerundervisning på voksenuddannelsesområdet / 22 Sådan undgår du at havne i nettet sikkerhed på internettet!

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere

Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020

Strategi. Forbrugerrådets strategi og visioner. De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020 Strategi Forbrugerrådets strategi og visioner De næste ti år Forbrugerrådets vision frem mod 2020 DET gør vi de næste tre år Strategiske mål for Forbrugerrådets arbejde 2011-2013 Her skal vi satse Interview

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2 Side 1 Forord Man skal ikke lovgive om alt, men Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt har slået fast, at politikere skal have mod til, at blande sig i samfundets udvikling. Vi skal ikke være

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel...

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel... Indholdsfortegnelse Introduktion...side 1 Fakta om handelsbranchen............................................................... side 2 Om Handel Business-2-business: den skjulte virkelighed...side 3

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2004

Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Forbrugerredegørelse 2004 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen. Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR

FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR FINANSFORBUNDET OG DE PRIVATE FORBRUGERE FORBRUGERPOLITISK HOLDNINGSPAPIR finansforbundet Januar 2014 finansforbundets forbrugerpolitiske fokus Information og Finansiel forståelse En forudsætning for god

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere