1 Landeanalyser det sydlige Afrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser det sydlige Afrika"

Transkript

1 1 Landeanalyser det sydlige Afrika Ulandssekretariatet i det sydlige Afrika - maj 2012

2 1.1 Zimbabwe Politiske, økonomiske og sociale tendenser Den politiske situation i Zimbabwe forblev uafklaret i Der var ét spørgsmål der prægede den politiske dagsorden: Skal der afholdes valg eller ej? Kredsen omkring Mugabe presser på for at få afholdt valg inden vedtagelse af en ny forfatning. Nogle af de omdiskuterede forslag til ny forfatning vil umuliggøre et genvalg af Mugabe, - en aldersgrænse og en regel om kun at kunne sidde i to perioder. Processen med at holde en folkeafstemning om en ny forfatning trækker fortsat i langdrag. ZANU-PF og de to fraktioner indenfor MDC er formelt stadig bundet af den GPA (global political agreement), som blev indgået mellem parterne for at løse Zimbabwes udfordringer. Valget, der var planlagt til afholdelse i marts 2012, er blevet udskudt til sidst i 2012 eller først i 2013 men afhængig af den aldrende præsident Mugabes helbred kan datoen pludseligt blive fremskyndet igen. Der er lige nu ingen tvivl om, at der er en voldsom magtkamp indenfor ZANU-PF om hvem og hvilke fraktioner, der skal overtage efter Mugabe. Den anspændte stemning, der har været i parlamentet over forhandlingerne om den ny forfatning, er nu også rykket ud på gaden, hvor volden er brudt ud drevet af ungdomsgrupper under ZANU-PF. Økonomisk situation: Efter mere end ti års voldsom krise har Zimbabwe oplevet en delvis genopretning af økonomien. Erstatningen af den nationale valuta med US-dollar og Sydafrikanske Rand har stoppet inflationen, og betydet en gradvis genoplivning af en del af den private sektor. Usikkerheden om det kommende valg og den fortsatte eksistens af Economic Empowerment Law, som kræver 51% sort ejerskab til alle virksomheder, der opererer i Zimbabwe, har dog begge bidraget til fortsat stor utryghed blandt investorer. Over det sidste år er det samtidig blevet bekræftet, at der er fundet meget store forekomster af diamanter i Zimbabwe. Forekomster, som skulle kunne dække op mod en tredjedel af verdensmarkedet. Med den nuværende politiske situation og et stærkt nedslidt statsapparat er der begrundet frygt for, at diamanterne potentielt udgør den største trussel mod en genopretning af den økonomiske og politiske stabilitet.

3 1.1.2 Ændringer på arbejdsmarkedet Recessionen i Zimbabwe har gennem de sidste 10 år ledt til massive tab af arbejdspladser i den formelle sektor, og det er anslået, at mindst 3.0 millioner arbejdere er beskæftiget i den uformelle økonomi uden udsigt til at kunne få job i de formelle sektorer. For arbejdsmarkedets parter har det sidste år været stærkt udfordrende. Der var på forhånd forventninger fra begge sider om stærkt forbedrede vilkår med adgang til kreditter, men disse forventninger blev skuffede. Resultatet har været stigende spændinger på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne har ikke udbetalt de lønninger, der har været aftalt, og det har igen medført omfattende strejker i både den offentlige og den private sektor. Det antages i dag, at omkring 4 millioner zimbabwere lever uden for Zimbabwe. Heraf er flertallet rejst inden for de sidste 5-6 år, primært for at få adgang til arbejde, basale fødevarer og sundhedspleje. Mange er emigreret til Sydafrika, og % af disse er kvinder, som er yderst sårbare over for udnyttelse Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation ZCTU holdt deres 7. nationale kongres d. 19 og 20. August 2011 og bekendtgjorde her den nye ledelse. Den hidtidige generalsekretær Wellington Chibebe trådte tilbage, og Japhet Moyo overtog. Kongressen vedtog bl.a. at sætte spørgsmålet om beskæftigelse højest på dagsordenen, ligesom spørgsmål om den faldende forventede levetid og den stigende ulighed blev diskuteret. Kongressen blev udspillet på baggrund af en turbulent periode, hvor den hidtidige præsident for ZCTU, Lovemore Matombo, og enkelte medlemsforbund hævdede at kongressen ikke var lovligt indkaldt. En påstand, som umiddelbart før kongressen blev tilbagevist i retten. Samme retssystem har dog senere anerkendt udbryderne rettet til også at kalde sig ZCTU og anvende samme brevpapir som det tilbageblevne

4 flertal. Alt i alt en ønskesituation for ZANU-PF, som gennem de sidste 10 år har arbejdet ihærdigt på at svække de faglige organisationers indflydelse. Konflikten puster samtidig til den i forvejen vanskelige økonomiske situation i ZCTU. Et omfattende genopretnings-arbejde er sat i værk, men det vil kræve reduktioner i såvel antallet af ansatte som hele aktivitetsniveauet i organisationen. En proces, som ikke gøres nemmere af det konstante politiske pres, som regeringen lægger på de faglige organisationer. 1.2 Swaziland Politiske, økonomiske og sociale tendenser I dag lever 62,8 % af befolkningen i Swaziland for under 1,25 USD om dagen og 81 % lever for under 2 USD om dagen (Verdensbanken 2010). På trods af dette er Swaziland fortsat et middelindkomstland. Dette siger næsten alt om den massive ulighed, der præger udviklingen i dette det sidste enevældige kongedømme i Afrika. Selvom den nuværende forfatning, der blev vedtaget i 2005, indeholder en klausul der sikrer foreningsfrihed, bevarer den undtagelsestilstand med forbud mod politiske partier og drakoniske beføjelser til Kongen. Fagbevægelsen og civilsamfundsgrupper forholder sig yderst kritisk til undertrykkelsen af den politiske frihed, og gennem hele 2011 har der været en lang række demonstrationer i landet. Dette blev blandt andet markeret gennem Global Week if Action for Swaziland, som fandt sted i september. Det var planlagt af bevægelsen for demokrati i Swaziland, for at intensivere deres prodemokrati kampagne. Der var protester på grund af undertrykkelsen fra regerings side, samtidig med en finanskrise og problemer med alt fra lønudbetalinger til ikke-fungerende sociale sundheds-systemer. Fagbevægelsen står fortsat i spidsen for disse protester, men har allieret sig med såvel de (forbudte) politiske partier, som en lang række kirkelige og andre organisationer i civilsamfundet.

5 Tidligt i april 2011 var der flere anti-monarki protester i Swaziland og mere end 200 mennesker, herunder journalister og faglige medlemmer af politiske partier, blev tilbageholdt på politistationer rundt omkring i landet. Der er også blevet rapporteret om politisk brutalitet og bortførelse af demonstranter. Dette er bl.a foregået i hovedstaden Mbabane og den største by Manzini. Landet er også præget af en juridisk krise, idet forfatningen systematisk bliver overtrådt af myndighederne og tilpasset deres egne behov. Dommerne udsættes for et massivt politisk pres understøttet af administrative og økonomiske straffeforanstaltninger. Økonomisk situation Faldet i indtægter fra den fælles toldunion med primært Sydafrika har yderligere skubbet landet ind i en finansiel krise. Regeringen har bedt om assistance fra IMF og fra den afrikanske udviklingsbank, men da regeringen i 2011 ikke var i stand til at leve op til krav om at skære i de offentlige udgifter og forbedre kontrollen af udgifter, er det ikke kommet til udbetaling. Swaziland søger støtte fra andre lande, som fx Sydafrika, og kæmper samtidig med blot at udbetale månedsløn til de offentligt ansatte - og finansiere regeringens programmer. Der er en udbredt opfattelse af, at budgetkrisen er et direkte resultat af Kongens iøjnefaldende forbrug, regeringens overforbrug og udbredt korruption. Budgetteringsprocessen er ikke gennemsigtig, detaljeret regnskab over udgifter bliver aldrig offentliggjort og strukturer der kunne sikre uafhængig kontrol af politikformuleringen, implementering og service er ikke-eksisterende. Landet har også oplevet lavere vækst, med et gennemsnit på 2 % det sidste årti, hvilket er næsten halvdelen af hvad andre SACU lande har oplevet. På trods af landets status som middelindkomstland minder det meget om Afrikas lavindkomstlande, da 70 % af dets 1,2 millioner mennesker får deres levebrød fra landbrugssektoren, 63 % af befolkningen lever i fattigdom og både produktion og handel er meget lidt diversificeret. Social kontekst Selvom fattigdommen er faldet med 6 % fra 69 % til 63 %, lever 30 % af befolkningen stadig i ekstrem fattigdom. Landet har stadig en høj forekomst af HIV og AIDS, langsom økonomisk vækst, som ikke står til at blive bedre, men som gør at store dele af befolkningen er yderst sårbare. Swazilands sundhedssystem har alvorlig mangel på menneskelige ressourcer. Et problem, som yderligere forstærkes på grund af en meget høj forekomst af HIV og

6 AIDS, generel fattigdom, ineffektive sundhedssystemer og et uddannet sundhedspersonale, som i stort tal immigrerer til andre lande Ændringer på arbejdsmarkedet Med en arbejdsløshed på omkring 40 % har Swaziland et stort behov for at forøge antallet af små- og mellemstore virksomheder og tiltrække udenlandske direkte investeringer. Overgræsning, udpining af jorden, tørke og oversvømmelser vil fortsat være problemer i fremtiden. Mange arbejdstagere er nu beskæftigede i den uformelle økonomi, især i små og meget lidt produktive subsistenslandbrug. De er skrøbelige overfor miljømæssige hændelser, såsom tørke. Næsten 52 % af befolkningen er under 20 år, men mere end halvdelen af disse er hverken formelt beskæftigede eller har de tilstrækkelige forudsætninger for at engagere sig i produktive aktiviteter i den uformelle økonomi. Den uformelle økonomi Den uformelle økonomi i Swaziland er, på trods af sin betydelige størrelse, stadig relativt lille i forhold til andre afrikanske lande. Dette er dog under forandring. Beskæftigelsen i den formelle økonomi (både i den private og offentlige sektor) er faldet, hvorfor der er en markant stigning i den uformelle beskæftigelse. De fleste arbejdere i den uformelle økonomi er involveret i handel, import fra Mozambique og Sydafrika og videresalg i Swaziland. Andre producerer og sælger lokalt fremstillede varer og produkter på markeder. Derudover beskæftiger den uformelle økonomi også småbønder, skræddere, gadesælgere og andre arbejdstagere der er selvforsørgende samt små og mellemstore iværksættere.

7 1.2.3 Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer SFTU (The Swaziland Federation of Trade Unions) har sammen med CIEAS (Coalition of Informal Economy Associations in Swaziland), som blev dannet af forbundet i 2006, lanceret en indsats for at samle og organisere arbejdstagerne i den uformelle økonomi. Koalitionen har indtil videre været i stand til at opnå et medlemskab på cirka 75 uformelle foreninger med cirka 50,000 medlemmer i alle 55 valgkredse i landet. I lyset af de faldende medlemstal for folk der er beskæftigede i den formelle sektor har forbundet også en naturlig interesse i at organisere den uformelle økonomi. SFTU har haft en del udfordringer i Selvom enkelte fagforeninger er kommet tilbage, taber SFTU fortsat medlemmer. SFTU har derfor også gennem flere år arbejdet for en sammenslutning med den anden landsorganisation i Swaziland, SFL en proces, der i begyndelsen af 2012 ledte frem til dannelsen af én fælles landsorganisation, TUCOSWA (Trade Union COngress of SWAziland) i marts Umiddelbart efter (2. april) trak regeringen sin accept og registrering af den nye organisation tilbage, og har umiddelbart kastet både de faglige organisationer og landet ud i yderligere en demokratisk krise. 1.3 Mozambique Politiske, økonomiske og sociale tendenser Et af højdepunkterne ved valget i oktober 2009 var oprettelsen og deltagelsen af et nyt politisk parti, MDM (the Democratic Movement of Mozambique). MDM blev dannet i 2008 i Beira, hovedbyen i Sofala, som er en provins i det centrale Mozambique som et resultat af, at Daviz Simango var blevet smidt ud af RENAMO af lederen Afonso Dhlakama. Dannelsen af dette nye parti skabte store forventninger i befolkningen, især hos ungdommen, der ser MDM som en kærkommen forandring der måske kan indfri nogle af deres forventninger. I 2011 gik tre kommuner i Mozambique til ekstraordinært valg, på grund af at de tidligere borgmestre gik af. Resultatet af valget blev, at FRELIMO vandt i to ud af de tre byer, mens MDM vandt i Zambezia, som ellers var kendt for at være en FRELIMO højborg. Økonomisk situation Mozambique har igennem de sidste fem år haft en gennemsnitlig økonomisk vækst på 7,6 %. Samtidig er der dog stor forskel i udviklingen indenfor de forskellige regioner, og deraf følgende stor intern migration. Skellet mellem eliten og de fattige er også

8 blevet større. I løbet af 2011 oplevede Mozambique stigende priser på fødevarer og høj arbejdsløshed. Budgettet afhænger af international økonomisk støtte, og der er også stor afhængighed af import af basale varer fra Sydafrika, hvilket gør at landets situation er sårbar og skrøbelig. Fra et socialt perspektiv, har det stigende uddannelsesniveau gjort, at folk er mere kritiske overfor regeringen og at de stiller spørgsmålstegn ved politikernes løfter og hvad der reelt bliver udført. Strategier som skal bekæmpe fattigdom bliver opfattet som ineffektive og fejlslagne fordi de kredser om konsekvensen af fattigdom, frem for de dybereliggende årsager. Nye undersøgelser viser, at fattigdomsreduktionen er stagneret og at væksten ikke har resulteret i jobskabelse. Dertil kommer den globale fødevare- og oliekrise, som fortsat slører Mozambiques økonomiske udsigter. Andelen af befolkningen der har adgang til skolegang steg fra 31 % i 2002 til 37 % i procentdelen af analfabetiske kvinder faldt betydeligt mellem 2004 og 2008, fra 54 % til 41 %. Der var også fremskridt i forhold til at reducere kønsforskellen i grundskoledeltagelsen Ændringer på arbejdsmarkedet Gennem det sidste år er der sket massive investeringer i Mozambique, dels i de meget store og umiddelbart tilgængelige forekomster af kul i Tete-provinsen, dels i den videre efterforskning af olie og gas. Disse megaprojekter skaber dog relativt få lokale arbejdspladser, og der er stor utilfredshed med at lokalbefolkningen (og staten) ikke får tilstrækkeligt provenu fra udvindingen af landets naturressourcer. Omfanget og niveauet af erhvervs- og akademiske uddannelser er fortsat lav. Omkring 80 % af arbejdsstyrken har ikke færdiggjort grundskolen og kun 13 % kommer faktisk igennem. I den private sektor har omkring 31 % af arbejdsstyrken som minimum færdiggjort det 2. niveau af grundskolen. I mellemtiden anslås det, at omkring 300,000 unge mennesker træder ud på arbejdsmarkedet hvert år, og fordi der ikke er tilstrækkeligt med job i den formelle sektor, finder de beskæftigelse i den uformelle økonomi.

9 Overordnet set er arbejde dårligt lønnet i Mozambique, fordi der er så få job og fordi en stor del af den økonomisk aktive del af befolkningen ikke har de rette kvalifikationer. Mozambique mangler stadig at formulere en klar beskæftigelsespolitik Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Landsorganisationen står stadig overfor en række store udfordringer. Dels med at styrke deres kapacitet til at deltage i trepartsfora og social dialog, dels med at styrke deres rolle som talerør for arbejdernes interesser i den offentlige debat. I et samarbejde med Ulandssekretariatet er det lykkedes OTM at få to nye programmer, som kan bidrage til at styrke deres kapacitet indenfor henholdsvis erhvervsuddannelse og dokumentation/ research. Begge programmer er finansieret af den danske ambassade. Disse programmer vil starte i 2012 og Ulandssekretariatet vil yde teknisk og administrativ støtte via det subregionale kontor i Maputo. 1.4 Malawi Politiske, økonomiske og sociale tendenser I 2011 stod Malawi overfor store økonomiske og politiske udfordringer. På den politiske front nægtede præsident Bingu Wa Mutharika at opstarte en valgkommission der skulle forberede valget, og udsatte i sidste ende valget til Præsidenten var i færd med at udvikle udprægede diktatoriske tilbøjeligheder og lå samtidig i strid med flere af sine nabolande. Internationale donorer (England, Frankrig, Tyskland, Island, Japan, Norge og USA) udsendte en fælles erklæring om deres bekymring over regeringsførelsen i Malawi. Der har gennem hele året været protester over mangelen på benzin og olie i Lilongwe, hvor mange deltagere blev arresteret af et tungt bevæbnet politi. Spændingerne eskalerede da offentliggørelsen af et telegram, der afslørede den britiske højkommissærs bekymring over den dårlige regeringsførelse i Malawi, førte til at selvsamme højkommissær blev udvist af landet. På grund af dette, valgte den britiske regering at fastfryse al ny støtte til Malawi. 40 % af Malawis budget kommer fra udenlandsk støtte og England er den største donor. Præsidenten har underskrevet et lovforslag der fjerner domstolenes evne og ret til at tjekke den udøvende magt. Både Tyskland og England har som konsekvens af det demokratiske underskud efterfølgende valgt at tilbageholde deres budgetstøtte til regeringen. En lang række civilsamfundsorganisationer med MCTU (the Malawi Congress of Trade Union) som en nøglespiller har krævet en social dialog med regeringen om at få

10 landet ud af det økonomiske morads det er på vej ind i. I juli endte nogle folkelige manifestationer med, at en snes mennesker blev dræbt af politiet. Herefter indvilgede regeringen i at indgå i en social dialog, men da disse efter over et halvt år ikke førte til resultater gav civilsamfundsorganisationerne præsidenten et slags ultimatum om at træde tilbage. På denne baggrund og på baggrund af de mange konflikter, der har været gennem hele året, var der stor glæde i Lilongwes gader, da præsident Bingu Wa Mutharika døde den 5. april Få begræder hans bortgang, og der er store forventninger til at det kan føre til en opblødning af det repressive regime. Den partipolitiske oppositionen til regeringspartiet er dog både svag og står splittet. Økonomisk situation Malawi har ikke adgang til havet, og rangerer som et af verdens tættest befolkede og mindst udviklede lande. Økonomien er primært baseret på landbrug og 80 % af befolkningen lever i landområderne. Den økonomiske vækst i Malawi under præsident Bingu wa Mutharikas 1. valgperiode ( ), lige såvel som perioden under præsident H. Kamuzu Banda i 1970 erne var præget af sunde politiske beslutninger, en tilsyneladende disciplineret forvaltning af økonomien og en relativt effektiv offentlig service. Siden 2009 har Malawi dog haft flere problemer, herunder mangel på udenlandsk valuta, hvilket har skadet dets evne til at betale for importvarer. Derudover har oliemangel forhindret transport og produktivitet. Antallet af investeringer er faldet, fordi regeringen ikke har formået at fjerne forhindringer og besværligheder i forbindelse med investeringer, såsom fx usikker strømforsyning, mangel på vand, dårlig kommunikationsinfrastruktur og høje priser på nødvendige ydelser.

11 1.4.2 Ændringer på arbejdsmarkedet Malawi har stadig stor mangel på uddannet arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft bliver ofte ansat i vigtige sektorer og ledige stillinger er svære at besætte med kvalificeret arbejdskraft. Manglen på uddannet arbejdskraft er blevet en alvorlig forhindring for økonomisk vækst. UNDPs rapport fra 2010 indikerer, at 80 % af de folk der er beskæftigede i Malawi, tjener mindre end 1,25 USD om dagen. Der er stor mangel på job i den formelle sektor. Som et resultat heraf, har der været hurtig vækst i den uformelle økonomi, som er kendetegnet ved et højt antal unge og kvinder, manglende rettigheder, mangel på mulighed for at få anstændige arbejdsforhold, mangelfuld social beskyttelse, usikker og lav indkomst, dårlige og farlige arbejdsforhold. De fleste handlende i Malawi er beskæftiget i den uformelle sektor. Nogle på grund af indskrænkninger eller nedskæringer i den formelle sektor, andre fordi de har forladt skolen før tid, eller enker der forsøger at skabe et levegrundlag. Der er også iværksættere, som har bygget deres egen forretning op fra grunden. En nylig undersøgelse fra MCTU (the Malawi Congress of Trade Union) afslørede nogle store udfordringer for arbejdstagerne i den uformelle økonomi. Disse udfordringer dækker alt fra mangel på sikkerhed til chikane fra offentlige myndigheder. Ifølge rapporten er arbejdere i den uformelle økonomi endvidere udsat for forfærdelige og farlige arbejdsforhold, som ofte resulterer i dårligt helbred og sygdomme Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation I løbet af 2011 har MCTU opnået nogle af sine mål, bl.a. har de fået indskrevet nedsættelse af pensionsalderen, ny beskæftigelse og tidlig frivillig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i et forslag til ny pensionslovgivning. Der er en fagforening for uformelle arbejdere i Malawi, som blev dannet i Foreningens formål er, at hele Malawis befolkning skal leve under anstændige forhold, og at der skal skabes en stabil økonomi hvori den uformelle økonomis aktører kan fungere som troværdige samarbejdspartnere og virksomheder. Alle der arbejder i den uformelle økonomi kan blive medlem gennem deres lokalafdelinger. For øjeblikket er der 10,000 medlemmer, men de ville potentielt set kunne engagere mere end 2 millioner mennesker. Medlemskabskontingentet er 200 Kwacha (ca. 7 kr.)per år, som bliver betalt til det nationale hovedkvarter. Derudover er der et månedligt bidrag på 50 Kwacha, som betales til den enkelte afdeling.

12 MCTU står samtidig overfor udfordringer for at skabe ressourcer til foreningens arbejde. Når medlemmer ikke betaler deres bidrag har MCTU svært ved at vedligeholde deres services. Derudover er der lavt medlemskab og generelt ikke mange penge i kassen. 1.5 Zambia Politiske, økonomiske og sociale tendenser På den politiske front var den vigtigste hændelse i Zambia, da Michael Sata vandt præsidentvalget i Michael Sata kommer fra det største oppositionsparti, Patriotic Front. Valget blev erklæret frit og retfærdigt af internationale observatører. I løbet af de første tre måneder omstrukturerede Sata regeringen og igangsatte en retfærdighedsproces, der skulle retsforfølge dem, der havde været korrupte under den tidligere regering. Et antal af de love og bestemmelser der var indført af den tidligere regering blev gransket, fx i forhold til civilsamfund, skat, decentralisering og pressefrihed. Derudover blev dialogen med udlandet styrket. Der har været stor tilslutning til regeringens reformer, selvom implementeringen er sløvet lidt ned. Risikoen for at pengene bliver brugt forkert og frygten for korruption er en vedvarende trussel. Statsinstitutioner udvikler stadig deres troværdighed og civilsamfundsorganisationer (CSOs) er relativt aktive, men ufokuserede i deres forsøg på at fastholde regeringen på deres løfter. Den økonomiske situation Zambias økonomi er indtil videre kommet rimeligt gennem følgerne af den globale finansielle krise og det følgende fald i kobberpriser på verdensmarkedet. Zambia havde positiv økonomisk vækst for 12. år i træk i 2010, med en reel vækst på 6,8 %. Meget af væksten skyldes udenlandske investeringer i Zambias minesektor, samt at kobberprisen på verdensmarkedet atter er steget. Den zambiske regering følger nu et længe efterspurgt diversificeringsprogram for at mindske afhængigheden af kobberindustrien. Formålet med dette initiativ er at udnytte andre af Zambias naturressourcer, ved at fremme landbrug, turisme, ædelstensminedrift og vandkraftværker. Der er stort potentiale i landbruget, men produktiviteten antages at være 60 % lavere end verdensgennemsnittet. Reel økonomisk vækst antages at være 6,8 %, med en inflationsrate på under 8 %. Fattigdom bliver kun langsomt reduceret, selvom Zambia er på vej til at opnå enkelte af FN s Millenium Development Goals, (specielt indenfor uddannelse, sænkning af børnedødelighed og bekæmpelse af HIV).

13 Forekomsten af malaria er faldet stærkt og er nu under 10 %, mens HIV udbredelsen er 14 %. Zambia ligger dog nummer 150 ud af 169 lande ifølge UNDPs Human Development Index. Zambia er også et godt stykke fra at nå MDG på miljøområdet. Godt 5 millioner zambiere har ingen adgang til rent vand og yderligere 6,5 millioner har ingen adgang til ordentlige sanitetsforhold. Der har ikke været synderlige fremskridt i forhold til ligestilling. Vold mod kvinder vedbliver at være et problem og piger og kvinders deltagelse i samfundets institutioner er fortsat lav Ændringer på arbejdsmarkedet Regeringsskiftet i 2011 har skabt store forventninger til at den nye regering bl.a. ville indfri løfterne om at forbedre arbejdsvilkårene. Manglende umiddelbare forandringer har fået flere arbejdspladser til at demonstrere og nedlægge arbejde. Det forventes dog stadig, at regeringen vil sætte ind med reformer af arbejdsmarkedslovgivningen. Udviklingen med høj langtidsledighed og en voksende uformel økonomi er dog svær at vende. Flertallet af de beskæftigede i Zambia arbejder i den uformelle økonomi og bidrager derfor ikke med indkomstskat og er ikke beskyttet på deres arbejdsplads. Derudover har de ikke adgang til basal socialsikring, såsom pensions- og orlovsordninger Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation I forhold til temaet om anstændigt arbejde har ZCTU slået sig sammen med andre arbejdere på Arbejdernes Internationale Kampdag og opfordret regeringen til at prioritere beskæftigelse, at fremskynde skabelsen af anstændige og bæredygtige arbejdspladser samt at sikre ordentlig social sikring. En af de største udfordringer for ZCTU er, at finde ud af hvordan fagforeninger bedst muligt kan repræsentere arbejdere i den uformelle økonomi. ZCTU arbejder stadig på at finde løsningen på denne udfordring. Vækst i den uformelle økonomi medfører også irregulær beskæftigelse, såsom deltidsarbejde, kontraktansættelse, hjemmearbejde, tilfældigt arbejde, uregistreret arbejde, selvbeskæftigelse og mange andre slags som alle er karakteriseret ved dårlige og usikre lønninger og dårlige arbejdsforhold.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika 1 Landeanalyser - Sydlige Afrika Ulandssekretariatets kontor i Maputo April 2011 1.1 Udvikling i 2010 i vore partnerlande 1.1.1 Zambia Arbejdsmarkedet Regeringen oprettede i 2010 en lønrevisions kommission

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud.

LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga. manglende effektivitet og demokratisk underskud. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk LÆREN AF BREXIT DEBATTEN: EU selv skyld i modstanden pga.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, udarbejdet 26.06, rev. 28.06.16 LÆREN AF BREXIT.

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Økonomisk selvstændighed

Økonomisk selvstændighed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk selvstændighed Torben M. Andersen Økonomisk Råds Seminar 28. januar 2017 Selvbærende økonomi Flest muligt bliver selvforsørgende med rimelige

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Internationale perspektiver på ulighed

Internationale perspektiver på ulighed 1 Internationale perspektiver på ulighed På det seneste er der sket en interessant udvikling i debatten om økonomisk ulighed: de store internationale organisationer har kastet sig ind i debatten med et

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere