1 Landeanalyser det sydlige Afrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser det sydlige Afrika"

Transkript

1 1 Landeanalyser det sydlige Afrika Ulandssekretariatet i det sydlige Afrika - maj 2012

2 1.1 Zimbabwe Politiske, økonomiske og sociale tendenser Den politiske situation i Zimbabwe forblev uafklaret i Der var ét spørgsmål der prægede den politiske dagsorden: Skal der afholdes valg eller ej? Kredsen omkring Mugabe presser på for at få afholdt valg inden vedtagelse af en ny forfatning. Nogle af de omdiskuterede forslag til ny forfatning vil umuliggøre et genvalg af Mugabe, - en aldersgrænse og en regel om kun at kunne sidde i to perioder. Processen med at holde en folkeafstemning om en ny forfatning trækker fortsat i langdrag. ZANU-PF og de to fraktioner indenfor MDC er formelt stadig bundet af den GPA (global political agreement), som blev indgået mellem parterne for at løse Zimbabwes udfordringer. Valget, der var planlagt til afholdelse i marts 2012, er blevet udskudt til sidst i 2012 eller først i 2013 men afhængig af den aldrende præsident Mugabes helbred kan datoen pludseligt blive fremskyndet igen. Der er lige nu ingen tvivl om, at der er en voldsom magtkamp indenfor ZANU-PF om hvem og hvilke fraktioner, der skal overtage efter Mugabe. Den anspændte stemning, der har været i parlamentet over forhandlingerne om den ny forfatning, er nu også rykket ud på gaden, hvor volden er brudt ud drevet af ungdomsgrupper under ZANU-PF. Økonomisk situation: Efter mere end ti års voldsom krise har Zimbabwe oplevet en delvis genopretning af økonomien. Erstatningen af den nationale valuta med US-dollar og Sydafrikanske Rand har stoppet inflationen, og betydet en gradvis genoplivning af en del af den private sektor. Usikkerheden om det kommende valg og den fortsatte eksistens af Economic Empowerment Law, som kræver 51% sort ejerskab til alle virksomheder, der opererer i Zimbabwe, har dog begge bidraget til fortsat stor utryghed blandt investorer. Over det sidste år er det samtidig blevet bekræftet, at der er fundet meget store forekomster af diamanter i Zimbabwe. Forekomster, som skulle kunne dække op mod en tredjedel af verdensmarkedet. Med den nuværende politiske situation og et stærkt nedslidt statsapparat er der begrundet frygt for, at diamanterne potentielt udgør den største trussel mod en genopretning af den økonomiske og politiske stabilitet.

3 1.1.2 Ændringer på arbejdsmarkedet Recessionen i Zimbabwe har gennem de sidste 10 år ledt til massive tab af arbejdspladser i den formelle sektor, og det er anslået, at mindst 3.0 millioner arbejdere er beskæftiget i den uformelle økonomi uden udsigt til at kunne få job i de formelle sektorer. For arbejdsmarkedets parter har det sidste år været stærkt udfordrende. Der var på forhånd forventninger fra begge sider om stærkt forbedrede vilkår med adgang til kreditter, men disse forventninger blev skuffede. Resultatet har været stigende spændinger på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne har ikke udbetalt de lønninger, der har været aftalt, og det har igen medført omfattende strejker i både den offentlige og den private sektor. Det antages i dag, at omkring 4 millioner zimbabwere lever uden for Zimbabwe. Heraf er flertallet rejst inden for de sidste 5-6 år, primært for at få adgang til arbejde, basale fødevarer og sundhedspleje. Mange er emigreret til Sydafrika, og % af disse er kvinder, som er yderst sårbare over for udnyttelse Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation ZCTU holdt deres 7. nationale kongres d. 19 og 20. August 2011 og bekendtgjorde her den nye ledelse. Den hidtidige generalsekretær Wellington Chibebe trådte tilbage, og Japhet Moyo overtog. Kongressen vedtog bl.a. at sætte spørgsmålet om beskæftigelse højest på dagsordenen, ligesom spørgsmål om den faldende forventede levetid og den stigende ulighed blev diskuteret. Kongressen blev udspillet på baggrund af en turbulent periode, hvor den hidtidige præsident for ZCTU, Lovemore Matombo, og enkelte medlemsforbund hævdede at kongressen ikke var lovligt indkaldt. En påstand, som umiddelbart før kongressen blev tilbagevist i retten. Samme retssystem har dog senere anerkendt udbryderne rettet til også at kalde sig ZCTU og anvende samme brevpapir som det tilbageblevne

4 flertal. Alt i alt en ønskesituation for ZANU-PF, som gennem de sidste 10 år har arbejdet ihærdigt på at svække de faglige organisationers indflydelse. Konflikten puster samtidig til den i forvejen vanskelige økonomiske situation i ZCTU. Et omfattende genopretnings-arbejde er sat i værk, men det vil kræve reduktioner i såvel antallet af ansatte som hele aktivitetsniveauet i organisationen. En proces, som ikke gøres nemmere af det konstante politiske pres, som regeringen lægger på de faglige organisationer. 1.2 Swaziland Politiske, økonomiske og sociale tendenser I dag lever 62,8 % af befolkningen i Swaziland for under 1,25 USD om dagen og 81 % lever for under 2 USD om dagen (Verdensbanken 2010). På trods af dette er Swaziland fortsat et middelindkomstland. Dette siger næsten alt om den massive ulighed, der præger udviklingen i dette det sidste enevældige kongedømme i Afrika. Selvom den nuværende forfatning, der blev vedtaget i 2005, indeholder en klausul der sikrer foreningsfrihed, bevarer den undtagelsestilstand med forbud mod politiske partier og drakoniske beføjelser til Kongen. Fagbevægelsen og civilsamfundsgrupper forholder sig yderst kritisk til undertrykkelsen af den politiske frihed, og gennem hele 2011 har der været en lang række demonstrationer i landet. Dette blev blandt andet markeret gennem Global Week if Action for Swaziland, som fandt sted i september. Det var planlagt af bevægelsen for demokrati i Swaziland, for at intensivere deres prodemokrati kampagne. Der var protester på grund af undertrykkelsen fra regerings side, samtidig med en finanskrise og problemer med alt fra lønudbetalinger til ikke-fungerende sociale sundheds-systemer. Fagbevægelsen står fortsat i spidsen for disse protester, men har allieret sig med såvel de (forbudte) politiske partier, som en lang række kirkelige og andre organisationer i civilsamfundet.

5 Tidligt i april 2011 var der flere anti-monarki protester i Swaziland og mere end 200 mennesker, herunder journalister og faglige medlemmer af politiske partier, blev tilbageholdt på politistationer rundt omkring i landet. Der er også blevet rapporteret om politisk brutalitet og bortførelse af demonstranter. Dette er bl.a foregået i hovedstaden Mbabane og den største by Manzini. Landet er også præget af en juridisk krise, idet forfatningen systematisk bliver overtrådt af myndighederne og tilpasset deres egne behov. Dommerne udsættes for et massivt politisk pres understøttet af administrative og økonomiske straffeforanstaltninger. Økonomisk situation Faldet i indtægter fra den fælles toldunion med primært Sydafrika har yderligere skubbet landet ind i en finansiel krise. Regeringen har bedt om assistance fra IMF og fra den afrikanske udviklingsbank, men da regeringen i 2011 ikke var i stand til at leve op til krav om at skære i de offentlige udgifter og forbedre kontrollen af udgifter, er det ikke kommet til udbetaling. Swaziland søger støtte fra andre lande, som fx Sydafrika, og kæmper samtidig med blot at udbetale månedsløn til de offentligt ansatte - og finansiere regeringens programmer. Der er en udbredt opfattelse af, at budgetkrisen er et direkte resultat af Kongens iøjnefaldende forbrug, regeringens overforbrug og udbredt korruption. Budgetteringsprocessen er ikke gennemsigtig, detaljeret regnskab over udgifter bliver aldrig offentliggjort og strukturer der kunne sikre uafhængig kontrol af politikformuleringen, implementering og service er ikke-eksisterende. Landet har også oplevet lavere vækst, med et gennemsnit på 2 % det sidste årti, hvilket er næsten halvdelen af hvad andre SACU lande har oplevet. På trods af landets status som middelindkomstland minder det meget om Afrikas lavindkomstlande, da 70 % af dets 1,2 millioner mennesker får deres levebrød fra landbrugssektoren, 63 % af befolkningen lever i fattigdom og både produktion og handel er meget lidt diversificeret. Social kontekst Selvom fattigdommen er faldet med 6 % fra 69 % til 63 %, lever 30 % af befolkningen stadig i ekstrem fattigdom. Landet har stadig en høj forekomst af HIV og AIDS, langsom økonomisk vækst, som ikke står til at blive bedre, men som gør at store dele af befolkningen er yderst sårbare. Swazilands sundhedssystem har alvorlig mangel på menneskelige ressourcer. Et problem, som yderligere forstærkes på grund af en meget høj forekomst af HIV og

6 AIDS, generel fattigdom, ineffektive sundhedssystemer og et uddannet sundhedspersonale, som i stort tal immigrerer til andre lande Ændringer på arbejdsmarkedet Med en arbejdsløshed på omkring 40 % har Swaziland et stort behov for at forøge antallet af små- og mellemstore virksomheder og tiltrække udenlandske direkte investeringer. Overgræsning, udpining af jorden, tørke og oversvømmelser vil fortsat være problemer i fremtiden. Mange arbejdstagere er nu beskæftigede i den uformelle økonomi, især i små og meget lidt produktive subsistenslandbrug. De er skrøbelige overfor miljømæssige hændelser, såsom tørke. Næsten 52 % af befolkningen er under 20 år, men mere end halvdelen af disse er hverken formelt beskæftigede eller har de tilstrækkelige forudsætninger for at engagere sig i produktive aktiviteter i den uformelle økonomi. Den uformelle økonomi Den uformelle økonomi i Swaziland er, på trods af sin betydelige størrelse, stadig relativt lille i forhold til andre afrikanske lande. Dette er dog under forandring. Beskæftigelsen i den formelle økonomi (både i den private og offentlige sektor) er faldet, hvorfor der er en markant stigning i den uformelle beskæftigelse. De fleste arbejdere i den uformelle økonomi er involveret i handel, import fra Mozambique og Sydafrika og videresalg i Swaziland. Andre producerer og sælger lokalt fremstillede varer og produkter på markeder. Derudover beskæftiger den uformelle økonomi også småbønder, skræddere, gadesælgere og andre arbejdstagere der er selvforsørgende samt små og mellemstore iværksættere.

7 1.2.3 Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisationer SFTU (The Swaziland Federation of Trade Unions) har sammen med CIEAS (Coalition of Informal Economy Associations in Swaziland), som blev dannet af forbundet i 2006, lanceret en indsats for at samle og organisere arbejdstagerne i den uformelle økonomi. Koalitionen har indtil videre været i stand til at opnå et medlemskab på cirka 75 uformelle foreninger med cirka 50,000 medlemmer i alle 55 valgkredse i landet. I lyset af de faldende medlemstal for folk der er beskæftigede i den formelle sektor har forbundet også en naturlig interesse i at organisere den uformelle økonomi. SFTU har haft en del udfordringer i Selvom enkelte fagforeninger er kommet tilbage, taber SFTU fortsat medlemmer. SFTU har derfor også gennem flere år arbejdet for en sammenslutning med den anden landsorganisation i Swaziland, SFL en proces, der i begyndelsen af 2012 ledte frem til dannelsen af én fælles landsorganisation, TUCOSWA (Trade Union COngress of SWAziland) i marts Umiddelbart efter (2. april) trak regeringen sin accept og registrering af den nye organisation tilbage, og har umiddelbart kastet både de faglige organisationer og landet ud i yderligere en demokratisk krise. 1.3 Mozambique Politiske, økonomiske og sociale tendenser Et af højdepunkterne ved valget i oktober 2009 var oprettelsen og deltagelsen af et nyt politisk parti, MDM (the Democratic Movement of Mozambique). MDM blev dannet i 2008 i Beira, hovedbyen i Sofala, som er en provins i det centrale Mozambique som et resultat af, at Daviz Simango var blevet smidt ud af RENAMO af lederen Afonso Dhlakama. Dannelsen af dette nye parti skabte store forventninger i befolkningen, især hos ungdommen, der ser MDM som en kærkommen forandring der måske kan indfri nogle af deres forventninger. I 2011 gik tre kommuner i Mozambique til ekstraordinært valg, på grund af at de tidligere borgmestre gik af. Resultatet af valget blev, at FRELIMO vandt i to ud af de tre byer, mens MDM vandt i Zambezia, som ellers var kendt for at være en FRELIMO højborg. Økonomisk situation Mozambique har igennem de sidste fem år haft en gennemsnitlig økonomisk vækst på 7,6 %. Samtidig er der dog stor forskel i udviklingen indenfor de forskellige regioner, og deraf følgende stor intern migration. Skellet mellem eliten og de fattige er også

8 blevet større. I løbet af 2011 oplevede Mozambique stigende priser på fødevarer og høj arbejdsløshed. Budgettet afhænger af international økonomisk støtte, og der er også stor afhængighed af import af basale varer fra Sydafrika, hvilket gør at landets situation er sårbar og skrøbelig. Fra et socialt perspektiv, har det stigende uddannelsesniveau gjort, at folk er mere kritiske overfor regeringen og at de stiller spørgsmålstegn ved politikernes løfter og hvad der reelt bliver udført. Strategier som skal bekæmpe fattigdom bliver opfattet som ineffektive og fejlslagne fordi de kredser om konsekvensen af fattigdom, frem for de dybereliggende årsager. Nye undersøgelser viser, at fattigdomsreduktionen er stagneret og at væksten ikke har resulteret i jobskabelse. Dertil kommer den globale fødevare- og oliekrise, som fortsat slører Mozambiques økonomiske udsigter. Andelen af befolkningen der har adgang til skolegang steg fra 31 % i 2002 til 37 % i procentdelen af analfabetiske kvinder faldt betydeligt mellem 2004 og 2008, fra 54 % til 41 %. Der var også fremskridt i forhold til at reducere kønsforskellen i grundskoledeltagelsen Ændringer på arbejdsmarkedet Gennem det sidste år er der sket massive investeringer i Mozambique, dels i de meget store og umiddelbart tilgængelige forekomster af kul i Tete-provinsen, dels i den videre efterforskning af olie og gas. Disse megaprojekter skaber dog relativt få lokale arbejdspladser, og der er stor utilfredshed med at lokalbefolkningen (og staten) ikke får tilstrækkeligt provenu fra udvindingen af landets naturressourcer. Omfanget og niveauet af erhvervs- og akademiske uddannelser er fortsat lav. Omkring 80 % af arbejdsstyrken har ikke færdiggjort grundskolen og kun 13 % kommer faktisk igennem. I den private sektor har omkring 31 % af arbejdsstyrken som minimum færdiggjort det 2. niveau af grundskolen. I mellemtiden anslås det, at omkring 300,000 unge mennesker træder ud på arbejdsmarkedet hvert år, og fordi der ikke er tilstrækkeligt med job i den formelle sektor, finder de beskæftigelse i den uformelle økonomi.

9 Overordnet set er arbejde dårligt lønnet i Mozambique, fordi der er så få job og fordi en stor del af den økonomisk aktive del af befolkningen ikke har de rette kvalifikationer. Mozambique mangler stadig at formulere en klar beskæftigelsespolitik Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation Landsorganisationen står stadig overfor en række store udfordringer. Dels med at styrke deres kapacitet til at deltage i trepartsfora og social dialog, dels med at styrke deres rolle som talerør for arbejdernes interesser i den offentlige debat. I et samarbejde med Ulandssekretariatet er det lykkedes OTM at få to nye programmer, som kan bidrage til at styrke deres kapacitet indenfor henholdsvis erhvervsuddannelse og dokumentation/ research. Begge programmer er finansieret af den danske ambassade. Disse programmer vil starte i 2012 og Ulandssekretariatet vil yde teknisk og administrativ støtte via det subregionale kontor i Maputo. 1.4 Malawi Politiske, økonomiske og sociale tendenser I 2011 stod Malawi overfor store økonomiske og politiske udfordringer. På den politiske front nægtede præsident Bingu Wa Mutharika at opstarte en valgkommission der skulle forberede valget, og udsatte i sidste ende valget til Præsidenten var i færd med at udvikle udprægede diktatoriske tilbøjeligheder og lå samtidig i strid med flere af sine nabolande. Internationale donorer (England, Frankrig, Tyskland, Island, Japan, Norge og USA) udsendte en fælles erklæring om deres bekymring over regeringsførelsen i Malawi. Der har gennem hele året været protester over mangelen på benzin og olie i Lilongwe, hvor mange deltagere blev arresteret af et tungt bevæbnet politi. Spændingerne eskalerede da offentliggørelsen af et telegram, der afslørede den britiske højkommissærs bekymring over den dårlige regeringsførelse i Malawi, førte til at selvsamme højkommissær blev udvist af landet. På grund af dette, valgte den britiske regering at fastfryse al ny støtte til Malawi. 40 % af Malawis budget kommer fra udenlandsk støtte og England er den største donor. Præsidenten har underskrevet et lovforslag der fjerner domstolenes evne og ret til at tjekke den udøvende magt. Både Tyskland og England har som konsekvens af det demokratiske underskud efterfølgende valgt at tilbageholde deres budgetstøtte til regeringen. En lang række civilsamfundsorganisationer med MCTU (the Malawi Congress of Trade Union) som en nøglespiller har krævet en social dialog med regeringen om at få

10 landet ud af det økonomiske morads det er på vej ind i. I juli endte nogle folkelige manifestationer med, at en snes mennesker blev dræbt af politiet. Herefter indvilgede regeringen i at indgå i en social dialog, men da disse efter over et halvt år ikke førte til resultater gav civilsamfundsorganisationerne præsidenten et slags ultimatum om at træde tilbage. På denne baggrund og på baggrund af de mange konflikter, der har været gennem hele året, var der stor glæde i Lilongwes gader, da præsident Bingu Wa Mutharika døde den 5. april Få begræder hans bortgang, og der er store forventninger til at det kan føre til en opblødning af det repressive regime. Den partipolitiske oppositionen til regeringspartiet er dog både svag og står splittet. Økonomisk situation Malawi har ikke adgang til havet, og rangerer som et af verdens tættest befolkede og mindst udviklede lande. Økonomien er primært baseret på landbrug og 80 % af befolkningen lever i landområderne. Den økonomiske vækst i Malawi under præsident Bingu wa Mutharikas 1. valgperiode ( ), lige såvel som perioden under præsident H. Kamuzu Banda i 1970 erne var præget af sunde politiske beslutninger, en tilsyneladende disciplineret forvaltning af økonomien og en relativt effektiv offentlig service. Siden 2009 har Malawi dog haft flere problemer, herunder mangel på udenlandsk valuta, hvilket har skadet dets evne til at betale for importvarer. Derudover har oliemangel forhindret transport og produktivitet. Antallet af investeringer er faldet, fordi regeringen ikke har formået at fjerne forhindringer og besværligheder i forbindelse med investeringer, såsom fx usikker strømforsyning, mangel på vand, dårlig kommunikationsinfrastruktur og høje priser på nødvendige ydelser.

11 1.4.2 Ændringer på arbejdsmarkedet Malawi har stadig stor mangel på uddannet arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft bliver ofte ansat i vigtige sektorer og ledige stillinger er svære at besætte med kvalificeret arbejdskraft. Manglen på uddannet arbejdskraft er blevet en alvorlig forhindring for økonomisk vækst. UNDPs rapport fra 2010 indikerer, at 80 % af de folk der er beskæftigede i Malawi, tjener mindre end 1,25 USD om dagen. Der er stor mangel på job i den formelle sektor. Som et resultat heraf, har der været hurtig vækst i den uformelle økonomi, som er kendetegnet ved et højt antal unge og kvinder, manglende rettigheder, mangel på mulighed for at få anstændige arbejdsforhold, mangelfuld social beskyttelse, usikker og lav indkomst, dårlige og farlige arbejdsforhold. De fleste handlende i Malawi er beskæftiget i den uformelle sektor. Nogle på grund af indskrænkninger eller nedskæringer i den formelle sektor, andre fordi de har forladt skolen før tid, eller enker der forsøger at skabe et levegrundlag. Der er også iværksættere, som har bygget deres egen forretning op fra grunden. En nylig undersøgelse fra MCTU (the Malawi Congress of Trade Union) afslørede nogle store udfordringer for arbejdstagerne i den uformelle økonomi. Disse udfordringer dækker alt fra mangel på sikkerhed til chikane fra offentlige myndigheder. Ifølge rapporten er arbejdere i den uformelle økonomi endvidere udsat for forfærdelige og farlige arbejdsforhold, som ofte resulterer i dårligt helbred og sygdomme Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation I løbet af 2011 har MCTU opnået nogle af sine mål, bl.a. har de fået indskrevet nedsættelse af pensionsalderen, ny beskæftigelse og tidlig frivillig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i et forslag til ny pensionslovgivning. Der er en fagforening for uformelle arbejdere i Malawi, som blev dannet i Foreningens formål er, at hele Malawis befolkning skal leve under anstændige forhold, og at der skal skabes en stabil økonomi hvori den uformelle økonomis aktører kan fungere som troværdige samarbejdspartnere og virksomheder. Alle der arbejder i den uformelle økonomi kan blive medlem gennem deres lokalafdelinger. For øjeblikket er der 10,000 medlemmer, men de ville potentielt set kunne engagere mere end 2 millioner mennesker. Medlemskabskontingentet er 200 Kwacha (ca. 7 kr.)per år, som bliver betalt til det nationale hovedkvarter. Derudover er der et månedligt bidrag på 50 Kwacha, som betales til den enkelte afdeling.

12 MCTU står samtidig overfor udfordringer for at skabe ressourcer til foreningens arbejde. Når medlemmer ikke betaler deres bidrag har MCTU svært ved at vedligeholde deres services. Derudover er der lavt medlemskab og generelt ikke mange penge i kassen. 1.5 Zambia Politiske, økonomiske og sociale tendenser På den politiske front var den vigtigste hændelse i Zambia, da Michael Sata vandt præsidentvalget i Michael Sata kommer fra det største oppositionsparti, Patriotic Front. Valget blev erklæret frit og retfærdigt af internationale observatører. I løbet af de første tre måneder omstrukturerede Sata regeringen og igangsatte en retfærdighedsproces, der skulle retsforfølge dem, der havde været korrupte under den tidligere regering. Et antal af de love og bestemmelser der var indført af den tidligere regering blev gransket, fx i forhold til civilsamfund, skat, decentralisering og pressefrihed. Derudover blev dialogen med udlandet styrket. Der har været stor tilslutning til regeringens reformer, selvom implementeringen er sløvet lidt ned. Risikoen for at pengene bliver brugt forkert og frygten for korruption er en vedvarende trussel. Statsinstitutioner udvikler stadig deres troværdighed og civilsamfundsorganisationer (CSOs) er relativt aktive, men ufokuserede i deres forsøg på at fastholde regeringen på deres løfter. Den økonomiske situation Zambias økonomi er indtil videre kommet rimeligt gennem følgerne af den globale finansielle krise og det følgende fald i kobberpriser på verdensmarkedet. Zambia havde positiv økonomisk vækst for 12. år i træk i 2010, med en reel vækst på 6,8 %. Meget af væksten skyldes udenlandske investeringer i Zambias minesektor, samt at kobberprisen på verdensmarkedet atter er steget. Den zambiske regering følger nu et længe efterspurgt diversificeringsprogram for at mindske afhængigheden af kobberindustrien. Formålet med dette initiativ er at udnytte andre af Zambias naturressourcer, ved at fremme landbrug, turisme, ædelstensminedrift og vandkraftværker. Der er stort potentiale i landbruget, men produktiviteten antages at være 60 % lavere end verdensgennemsnittet. Reel økonomisk vækst antages at være 6,8 %, med en inflationsrate på under 8 %. Fattigdom bliver kun langsomt reduceret, selvom Zambia er på vej til at opnå enkelte af FN s Millenium Development Goals, (specielt indenfor uddannelse, sænkning af børnedødelighed og bekæmpelse af HIV).

13 Forekomsten af malaria er faldet stærkt og er nu under 10 %, mens HIV udbredelsen er 14 %. Zambia ligger dog nummer 150 ud af 169 lande ifølge UNDPs Human Development Index. Zambia er også et godt stykke fra at nå MDG på miljøområdet. Godt 5 millioner zambiere har ingen adgang til rent vand og yderligere 6,5 millioner har ingen adgang til ordentlige sanitetsforhold. Der har ikke været synderlige fremskridt i forhold til ligestilling. Vold mod kvinder vedbliver at være et problem og piger og kvinders deltagelse i samfundets institutioner er fortsat lav Ændringer på arbejdsmarkedet Regeringsskiftet i 2011 har skabt store forventninger til at den nye regering bl.a. ville indfri løfterne om at forbedre arbejdsvilkårene. Manglende umiddelbare forandringer har fået flere arbejdspladser til at demonstrere og nedlægge arbejde. Det forventes dog stadig, at regeringen vil sætte ind med reformer af arbejdsmarkedslovgivningen. Udviklingen med høj langtidsledighed og en voksende uformel økonomi er dog svær at vende. Flertallet af de beskæftigede i Zambia arbejder i den uformelle økonomi og bidrager derfor ikke med indkomstskat og er ikke beskyttet på deres arbejdsplads. Derudover har de ikke adgang til basal socialsikring, såsom pensions- og orlovsordninger Udviklingstendenser og forandring i partnerorganisation I forhold til temaet om anstændigt arbejde har ZCTU slået sig sammen med andre arbejdere på Arbejdernes Internationale Kampdag og opfordret regeringen til at prioritere beskæftigelse, at fremskynde skabelsen af anstændige og bæredygtige arbejdspladser samt at sikre ordentlig social sikring. En af de største udfordringer for ZCTU er, at finde ud af hvordan fagforeninger bedst muligt kan repræsentere arbejdere i den uformelle økonomi. ZCTU arbejder stadig på at finde løsningen på denne udfordring. Vækst i den uformelle økonomi medfører også irregulær beskæftigelse, såsom deltidsarbejde, kontraktansættelse, hjemmearbejde, tilfældigt arbejde, uregistreret arbejde, selvbeskæftigelse og mange andre slags som alle er karakteriseret ved dårlige og usikre lønninger og dårlige arbejdsforhold.

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika

1 Landeanalyser - Sydlige Afrika 1 Landeanalyser - Sydlige Afrika Ulandssekretariatets kontor i Maputo April 2011 1.1 Udvikling i 2010 i vore partnerlande 1.1.1 Zambia Arbejdsmarkedet Regeringen oprettede i 2010 en lønrevisions kommission

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Hvordan man stopper Zimbabwes inflation

Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF STEVE H HANKE, THE CATO INSTITUTE Dårlig politik fra Zimbabwes regering tvinger Zimbabwes nationalbank til at printe

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere