Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens"

Transkript

1 Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og interviewede personer: Tilbuddets navn: Adresse: Telefon: Synlighed omkring tilbud: Lederens navn: Tilbuddets ydelser og ydelsernes juridiske grundlag: Tilbuddets målgruppe (alder): Antal afdelinger: Dato for sidste tilsyn: 17. juli 2012 Jurist Dan Bundgaard og sektionsleder Marianne Arnfjord, Centerleder Lone Lundsgaard, afdelingsleder Kirsten Graugaard og souschef Anette Lassen Repræsentanter fra beboer- og brugerrådet Repræsentanter fra personalet Hansted Kloster - OK-Centret Enghaven Egebjergvej 100, 8700 Horsens (Enghaven) / (Hansted Kloster) (Lone Lundsgaard) Hertil kommer div. brochurer og øvrigt materiale fremsendt til brug for tilsynet. Lone Lundsgaard OK-Centret Enghaven er et godkendt midlertidigt botilbud efter 107 i Serviceloven. Voksne personer i alderen år, med forskellige psykiatriske problemstillinger og evt. kombineret med en misbrugsproblematik. OK-Centret Enghaven ligger i Søvind - lidt øst for Horsens. OK-Centret Enghaven er beliggende på 3 adresser: 1) OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind, 8700 Horsens 2) Bofællesskabet Ravnebjerg, Ravnebjerget 9, Søvind, 8700 Horsens 3) Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens. OK-Centret Enghaven består af forskellige afdelinger, der alle varetager forskellige opgaver og målgrupper: Vendepunktet: Særligt tilpasset bo- og behandlingstilbud. Lille beskyttet enhed med særlig tæt 1

2 personalekontakt. Speciale i behandling af voksne med personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Afdelingen rummer også en mindre boenhed til 5 beboere med ADHD vanskeligheder med særligt behov for forudsigelighed og struktur. Bofællesskabet Ravnebjerg: En mindre selvstændigt beliggende afdeling for voksne med sindslidelser. Man skal kunne klare sig uden natpersonale. Tankegangen: En afdeling for voksne, år. Målgruppen er: mennesker med psykisk sårbarhed i et bredt spektrum af diagnoser og problemstillinger som har brug for særlig støtte og vejledning i hverdagen. Trinbrættet: Er en afdeling for unge sindslidende år. Målgruppen er: mennesker med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, OCD, debuterende skizofreni, misbrugsproblematik og andre relaterede problemstillinger. Hansted Kloster: Er en selvstændigt beliggende afdeling i naturskønneomgivelser. Målgruppen er mennesker med psykiatriske lidelser evt. kombineret med en misbrugsproblematik, som er motiveret for at arbejde hen mod en mere selvstændig tilværelse i mindre beskyttede rammer. Det er vigtigt for behandlingen, at beboerne i størst muligt omfang er medbestemmende om indhold i hverdagen. Der ydes individuel støtte til rengøring af bolig, vask, at tage offentlige transportmidler, motion, administration af medicin, økonomistyring, byture, udflugter, deltagelse i sociale aktiviteter, arbejde mv. Af aktiviteter tilbydes bl.a. motorcrossværksted, havearbejde, pasning af heste samt ridning. Beboerne på OK-Centret Enghaven har mulighed for at benytte sig af tilbuddene på Hansted Kloster, ligesom beboerne på Hansted Kloster kan benytte sig af Enghavens tilbud. På Hansted Kloster bor der 18 beboere, men med tiden kan der blive plads til 22 beboere. Beboerne bor i lejligheder på 89 m2-146 m2. I enhederne er der fælleskøkken/alrum, dagligstuer samt vaskehus med vaskemaskine og tørretumbler. Boligerne er umøblerede. Der er tv- og radioantenne samt telefonstik i alle lejligheder og mulighed for tilkøb af internetadgang. Antal pladser: OK-Centret Enghaven har i alt 85 døgnpladser. De fordeler sig med 18 døgnpladser på Hansted Kloster (kan øges til 21), 11 i Bofællesskabet Ravnebjerg og 56 pladser på OK-Centret Enghaven. 2

3 Personalenormering: OK-Centret Enghaven er i alt normeret til ca. 99 årsværk, heraf er Hansted Kloster er normeret til 18,07 årsværk. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Endvidere er der et antal løst tilknyttede vikarer, elever og personer i arbejdsprøvning og samfundstjeneste. OK-Centret Enghaven stiller krav om, at samfundstjenerne skal være psykisk stabile. Materiale der har indgået i Tilsynets forberedelse Oplysninger om tilbuddet på Oplysninger på OK-Centret Enghavens hjemmeside : Diverse brochurer og øvrigt materiale fremsendt til brug for tilsynet. Tilsynsrapport 2012 Tilsynets samlede vurdering: Tilsynets samlede vurdering efter besøg på Hansted Kloster er følgende: De fysiske rammer lever op til formålet og fremstår velholdte og indbydende. Tilsynet oplever, at ledelsen er nærværende og lydhør. Der er en omsorgsfuld omgangstone mellem ledelse, medarbejdere og beboere. De beboere som Tilsynet talte med tilkendegav: At de var meget glade for at bo på Hansted Kloster. At de havde fået det bedre under deres ophold. At de var glade for deres kontaktpersoner, som altid havde tid til dem. At de kendte deres handleplan, som de var med til at udarbejde. At der blev lyttet til deres ønsker i Beboer- og brugerrådet. At de var tilfredse med de mange behandlings- og aktivitetstilbud. At de var glade for, at de kunne medbringe deres kæledyr endog heste. At maden var rigtig god og sund og noget man så frem til hver dag. At der var indført en misbrugspolitik og at den blev efterlevet. Ud fra samtale med repræsentanter fra personalegruppen er det Tilsynets indtryk: At der er tale om en stabil og faglig opdateret personalegruppe At der er en god stemning blandt personalet At personalet er glade for deres arbejde og oplever, at der bliver taget hånd om dem og fulgt op på evt. episoder og problemstillinger At personalet er glade for at være ansat i en organisation, som har fokus på kvalitetssikring og udvikling, men at det også kræver omstillingsparathed hos dem. Det er Tilsynets indtryk, at beboere og personale befinder sig godt på Hansted Kloster, og at de tør udtale sig - både om det positive og om det, som de mener kan gøres bedre. Tilsynet har efterfølgende orienteret centerchef og souschef om beboernes og personalets udtalelser, og Tilsynet har observeret, at ledelsen er lydhør og interesseret i at høre disse. Der er stor fokus på medindflydelse og trivsel i hele organisationen. For målgruppen viser det 3

4 sig bl.a. ved, at der tages udgangspunkt i den enkelte og dennes behov, og ved at der er etableret et Beboer- og brugerråd. For personalegruppen viser det sig bl.a. ved prioritering af supervision, Personlig Professionel Konsultation (PPK), MUS-samtaler og mulighed for psykologsamtaler. Desuden udbydes personalegoder i form af massage, frisør, motion og diverse terapiformer til en favorabel pris. Der afholdes visionsdage og der arbejdes ud fra, at der via indflydelse kan skabes en god udvikling. Faglighed og udvikling vægtes højt, og der tilbydes både interne kurser via egen udviklingsafdeling og eksterne kursus- og uddannelsesforløb. Der er gode initiativer og procedurer, bl.a. i forhold til: Dokumentation og funktionsudredning Kvalitetssikring og udvikling på alle niveauer Inddragelse Samarbejde mellem private og offentlige instanser i forhold til målgruppen. OK-Centret Enghavens tilbud til Langtidsfriske, som betyder, at der udbetales en kontant belønning til medarbejdere, som i en længere periode ikke har haft sygefravær, er nu implementeret. Efter at tilbuddet er indført, har ledelsen kunnet konstatere en yderligere reduktion i sygefraværet, som i forvejen var meget lavt. I 2013 frem til 25. september var sygefraværet på 2,14 % på Hansted Kloster inklusiv barsel og barnets første sygedag samt flex- og skånejob. Personalet, som Tilsynet talte med, var overvejende positive ift. indførelsen af belønningssystemet. OK-Centret Enghaven ønsker at have en høj brugertilfredshed. Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse I 2011, hvor 95% af de adspurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være tilknyttet Enghaven. OK-Centret Enghaven har en oplysende og funktionel hjemmeside som henvender sig til både beboere, pårørende, ansatte og samarbejdspartnere. Desuden er tilbuddet beskrevet på Tilbudsportalen. På baggrund af ovenstående vurderer Tilsynet, at der er tale om et veldrevet og kvalificeret midlertidigt botilbud til målgruppen. Det særlige fokus der er på faglighed, kvalitetssikring og udvikling samt den medindflydelse beboere og personale har, er medvirkende til, at stedet er veldrevet og velanskrevet. Det er Tilsynets vurdering, at OK-Centret Enghaven er med til at gøre en forskel for voksne med psykiatriske problemstillinger. Tilsynets eventuelle anbefalinger til kvalitetssikring og - udvikling: Tilsynet har valgt ikke at anbefale yderligere tiltag i lyset af, at opgaven med tilsyn fra 1. januar 2014 er overdraget til Socialtilsyn Midt. 4

5 Eventuelle bemærkninger modtaget fra tilbuddet til rapporten: Tilsynet har efterfølgende modtaget bemærkninger til udkastet og der er primært tale om faktuelle rettelser. 1. Målgruppe og ydelsesspecifikke forhold Aktuel beboersammensætning og belægning: Målgruppen er mennesker med psykiatriske lidelser evt. kombineret med en misbrugsproblematik. Hansted Kloster er normeret til 18 pladser, men kan udvides til 21 pladser. Aktuelt er der 1 ledig plads. Tilbuddets indhold og kerneydelse: I behandlingen arbejder Hansted Kloster efter OK-Centret Enghavens værdigrundlag og metoder og ud fra målsætningen, at afdelingen ikke kun er et botilbud - men også et behandlingssted. Som væsentlige metoder arbejder tilbuddet efter den systemiske tankegang med individuelle rammer og social udvikling, hvor personlig involvering og deltagelse er i fokus. Der er mulighed for at deltage i OK-Centret Enghavens øvrige behandlingstilbud såsom: behandlingsgrupper, individuel terapi, psykolog behandling, NADA, TFT, musikterapi, kunstterapi m.m. Opbygning af relationer er en grundlæggende del af Hansted Klosters behandlingsarbejde. Tilbuddet tilstræber at beboerne udvikler et godt grundlag for i videst mulige omfang at kunne tage vare på eget liv, og tilbuddet understøtter beboerne i at forfølge deres livsdrømme. På Hansted Kloster er det vigtigt, at beboerne i videst muligt omfang er medbestemmende om indholdet i deres hverdag. Det forventes, at beboerne så vidt muligt klarer de praktiske ting selv, men der gives individuel støtte til de praktiske ting i dagligdagen, hvor det er nødvendigt. Hver beboer har to kontaktpersoner. De hjælper med at udarbejde et individuelt ugeprogram samt giver støtte og vejledning i de daglige og ugentlige gøremål. Samarbejde, indflydelse på eget liv og fokus på ressourcer er en væsentlig del af behandlingen på Hansted Kloster, og hver beboer har mindst een ugentlig samtale med sine kontaktpersoner. På Hansted Kloster har beboerne også mulighed for frit at benytte Enghavens omfangsrige tilbud af behandlinger og aktiviteter. Som noget specielt på Hansted Kloster arbejdes der med: Drømmerejser Mindfullness Brug af naturen som ramme og inspiration Organisering af arbejdet: De ansatte er organiseret I tværfaglige teams i de enkelte afdelinger. 5

6 I forhold til den enkelte borger er man organiseret efter kontaktpersonprincippet. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. De hjælper med at udarbejde et individuelt ugeprogram samt giver støtte og vejledning i de daglige og ugentlige gøremål. Samarbejde, indflydelse på eget liv og fokus på ressourcer er en væsentlig del af behandlingen på Hansted Kloster, og hver beboer har mindst én ugentlig samtale med sine kontaktpersoner. Fysiske rammer: Alle lejlighederne på Hansted Kloster er nyistandsatte lyse, to rums boliger med et opholdsrum, soveværelse, køkken og bad. Fællesarealerne bærer præg af, at afdelingen er beliggende på et gammelt kloster omkranset af en stor parklignende have. Arealerne består blandt andet af: hall spisestue opholdsstue køkken aktivitetsrum mødelokale vaskehus motocross-værksted Urtehave og højbede Drivhus Kirkesal Wellness lokale Psykomotorisk lokale Motionsrum Pædagogisk metode: Som væsentlige metoder arbejder tilbuddet efter den systemiske tankegang og miljøterapi med individuelle rammer og social udvikling, hvor personlig involvering og deltagelse er i fokus. Herudover arbejdes der ud fra flere supplerende tilgange, såsom: kognitiv behandling, dialektisk adfærdsterapi (DAT) og psykodynamisk terapi. Der er mulighed for at deltage i OK-Centret Enghavens øvrige behandlingstilbud: individuel terapi, psykolog behandling, NADA, TFT, musikterapi, kunstterapi m.m. Opbygning af relationer er en grundlæggende del af behandlingsarbejdet. Tilbuddet tilstræber at beboerne udvikler et godt grundlag for i videst mulige omfang at kunne tage vare på eget liv, og understøtter beboerne i at forfølge deres livsdrømme. På Hansted Kloster vægtes det højt, at beboerne i videst muligt omfang er medbestemmende om indholdet i deres hverdag. Indsatsplaner, involvering af borgere, opfølgning og dokumentation: Indenfor de første 14 dage efter indflytningen udarbejdes der en handleplan i samarbejde mellem kontaktperson og beboer. Handleplanen beskriver målet med opholdet og de handlinger, der skal iværksættes for at nå det. Der udarbejdes individuelle ugeplaner med aftaler for faste gøremål. Handleplanen revideres løbende og fremsendes til handlekommunen efter aftale. Der 6

7 afholdes opfølgningsmøde med deltagelse af relevante samarbejdspartnere og statusmøder 1 gang årligt eller efter behov. Resultatkrav: Enghaven har indført et resultatkravssystem (CARF), hvor der måles på indsatsens resultater både i forhold til den enkelte beboer, den enkelte afdeling og Centeret som helhed. Dokumentation af indsatser og resultater sker i Bostedssystemet. Brugerindflydelse, beboermøder og trivsel: Der er i OK-Centret etableret et Beboer- og brugerråd bestående af 10 brugere, med deltagere fra alle afdelinger. Beboer- og brugerrådet kan eksempelvis have indflydelse på ud- og indlandsrejser, udflugter, indkøb af inventar, kørselsordninger på tværs af organisationen, foredrag m.m. Dagsordenen til møderne er ofte præget af, hvad der rører sig lige her og nu i afdelingerne. Der skrives referat fra møderne, som afholdes ca. hver 3. måned. Brugerne fortalte Tilsynet, at de føler, at de bliver hørt af ledelsen, og at der bliver reageret på deres ønsker. På Hansted Kloster er der beboermøde hver 14. Dag, og hver fredag er der husmøde. Beboerne var i overvejende grad tilfredse med at bo på Hansted Kloster. Beboerne følte, at de blev hørt når de havde emner på dagsorden, og at de fik en fyldestgørende forklaring, hvis deres ønsker/forslag ikke kunne imødekommes Sundhedsmæssige forhold: Kost og motion er et fokuspunkt i hverdagen. På Hansted Kloster var der 14 dage før tilsynets besøg indført en ny kostpolitik med særlig fokus på de 7 kostråd, og at kosten skal tage hensyn til beboernes forskellige ernæringsmæssige behov og ønsker Der er et veludstyret motionsrum til brug for både ansatte og beboere på OK-Centret i Søvind, derudover er der etableret eget motionsrum på Hansted Kloster Beboerne på Hansted Kloster tilbydes endvidere wellnes og pykomotorisk behandling. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Rygning er beskrevet i husreglerne og giver ikke anledning til problemer. Der er udarbejdet en misbrugspolitik, hvoraf det fremgår, at tilbuddet ikke accepterer misbrug, og at man samarbejder med den enkelte beboer om at finde metoder til at stoppe dette. Beboeren tilbydes bl.a. NADA-akupunktur, gruppebehandling og misbrugsbehandling I samarbejde med Center for Socialt Udsatte i Horsens. Tilbuddet har skærpet reglerne for alkohol og stoffer på baggrund af konkrete episoder i begyndelsen af Overtrædelse af reglerne medfører nu udskrivning. Aktiviteter (arbejde, fritid): Alle beboere modtager tilbud om arbejde, aktivitet eller uddannelse. Det er en del af den faste struktur på Enghaven. De der magter det, modtager arbejdstilbud udenfor huset. Fx er en mindre gruppe beskæftiget på CB Nord og OK-Huset Horsens. De specielle rammer på Hansted Kloster betyder, at der tilbydes en lang række anderledes arbejds- og aktivitetstilbud. Der er blandt andet mulighed for: pedel- og havearbejde 7

8 brændehugning motocross værksted beskæftigelse i kursusvirksomhed anden ekstern beskæftigelse ture og udflugter at planlægge og arbejde med kunstudstillinger deltagelse I temadage fx. indianerdag: bueskydning, svedehytte mv. Dagsrytmen på Hansted Kloster tilpasses, så beboerne har en hverdag, der er individuelt struktureret og minder om en almindelig hverdag. Dog tilstræbes det, at alle er samlet til måltiderne morgen, middag og aften, med mindre man er i arbejde eller i uddannelse m.v. Der er daglig mulighed for at handle ind og for ugentlige ture til Horsens, Hovedgård med fællestransport i Hansted Klosters bus. Der er arbejdsdag, samtaler og behandling i tidsrummet fra klokken 8:00 16:00. herefter er der plads til mere fritidsbetonede aktiviteter. Beboerne kan også deltage i OK-Centret Enghavens forskellige interne og eksterne arbejdsog aktivitets tilbud. Magtanvendelse regler for indberetning heraf: Der er udarbejdet en procedure for magtanvendelse og OK-Centret Enghavens afdelinger følger reglerne for indberetning heraf. Hansted Kloster har ikke indberettet magtanvendelser. Forhold omkring beboernes økonomi: Brugerne har selvstændig økonomi, men kan få hjælp til at administrere den, hvis de har behov for det. Hvis beboeren har gæld, skal denne vise velvilje i forhold til at afdrage denne. Hygiejne: Alle lejligheder har eget badeværelse. Den enkelte beboer ydes nødvendig støtte til at varetage den daglige og personlige hygiejne, såfremt det indgår i handleplanen. Derudover er den enkelte beboer selv ansvarlig for sin hygiejne. Medicinhåndtering og medicininstruks To sygeplejersker er tovholdere omkring medicinadministration og håndtering heraf. Der er udarbejdet retningslinjer for medicinprocedure og håndtering heraf. Beskrivelse af procedure ved utilsigtede hændelser er ligeledes udarbejdet. Samarbejde med pårørende - pårørenderåd: Der er udarbejdet en pårørendepolitik. Samarbejdet med de pårørende sker ofte løbende via opfølgningsmøder. Det er op til den enkelte beboer at afgøre, om de pårørende skal deltage i opfølgningsmøderne. Der har været afholdt et pårørendearrangement på tværs af afdelingerne. Klager over tilbuddet og håndtering heraf: Tilsynet er ikke bekendt med, at der har været klager over tilbuddet. 8

9 Samarbejde med anbringende myndighed og andre samarbejdspartnere. Beskæftigelsestilbud, sociale myndigheder, uddannelsesinstitutioner, psykiater, sygehus, kriminalforsorgen, fagforeninger og læger. 2. Personale og arbejdsmiljø Aktuelle personaleressourcer og personalesammensætning: Personalet er tværfagligt sammensat. Følgende 24 faggrupper er repræsenteret på OK- Centret Enghaven: Cand. Scient. ergoterapeut, frisør, fysioterapeut, husassistent, håndværker, kontorassistent, køkkenassistent, musikpædagog, musikterapeut, plejehjemsassistent, psykolog, psykomotorisk terapeut, psykiater, rengøringsassistent, socialpædagog, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, social- og sundheds- hjælper, special- læge i psykiatri, sygehjælper, sygeplejerske, wellness medarbejder og økonoma. Rekruttering, introduktion, oplæring og fastholdelse af personale: Der er ofte mange ansøgere til opslåede stillinger. Der findes mentorordning og introduktionsprogram for nyansatte. Alle modtager supervision. Fastansatte medarbejdere i behandlingsafdelingerne får den 1- årige uddannelse i Systemisk teori og metode. Udover det planlagte uddannelsesforløb, har en lang række medarbejdere deltaget i forskellige kursusforløb, arrangeret af faglige organisationer og lignende. Der er gruppemøder for personalet med afdelingslederen hver 4. uge og hvert andet år afholdes internatdage á 2 dage, hvor afdelingerne mødes udenfor Enghaven. Ledelsen fremtræder synligt, og prioriterer at kende alle medarbejdere i organisationen. Derudover satses der på uddannelse og udvikling samt personalegoder i form af aktiviteter. Personalet har adgang til de faciliteter, der er til rådighed for beboerne. Det kan være brug af fitnesscenter, massage, NADA-terapi eller andre aktiviteter. Enghaven har etableret et belønningssystem til Langtidsfriske. Det betyder, at der udbetales en kontant belønning til de medarbejdere, som i en længere periode ikke har haft fravær på grund af sygdom. Ledelsen har kunnet konstatere en markant reduktion i sygedage efter, at systemet er indført. Personalet, som Tilsynet talte med, accepterede belønningssystemet. Faglig udvikling, læring og supervision: Alle medarbejdere får individuel sparring hver 8. uge sammen med afdelingsleder via PPK. Derudover er der ansat en psykiater, som tilbyder faglig sparring/sagssupervision, særligt i forhold til ADHD- området. På OK-Centret Enghaven er der endvidere ansat en psykolog og terapeuter med åbne tider, som personalet kan booke efter behov. Disse bruges også ved længerevarende forløb. Herudover anvendes afdelingssupervision i grupper én dag årligt ved intern supervisor. Medarbejderudviklingssamtaler, faglig udvikling: Der afholdes trivselssamtaler. Der er endvidere tilbud om PPK personlig professionel konsultation til den enkelte medarbejder. Alle fastansatte bliver løbende efteruddannet efter ønske og behov. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat. Det opfattes som en styrke og grundlag for faglig udvikling 9

10 Samarbejde og kommunikation: Der er etableret et velfungerende SU-udvalg og SIK-udvalg på Enghaven. Tilsynet har afholdt et møde med personalet for at undersøge, om der fortsat er overensstemmelse med personalets indtryk af personaleforholdene, sammenholdt med det de tidligere har oplyst om. Tilsynet har denne gang alene talt med medarbejdere fra Hansted Kloster. Overordnet giver personalet udtryk for, at de er glade for deres arbejde. De fortæller, at der er en høj anciennitet i hele organisationen. Kolleger, som har valgt at søge nyt arbejde, vender ofte tilbage. Personalet føler sig hørt og inddraget. De føler, at de har en tydelig og synlig ledelse og synes ikke, at der er langt fra top til bund. Personalet fortalte om udflytningen fra Reballegård, hvor de følte, at de blev hørt af ledelsen. Der er efterfølgende sket ændringer i personalegruppen og den daglige ledelse, bl.a. på grund af opnormering fra 12 til 18 beboere. Afdelingerne samarbejder og forsøger at hjælpe hinanden efter behov. Dette gælder i forhold til dækning af arbejdstider og ønske om frihed og sparring på tværs af afdelingerne. Personalet gør dog opmærksom på, at den geografiske beliggenhed influerer på, hvem man omgås. Personalet har indflydelse på deres arbejdsplaner. Der er mulighed for at flytte/bytte rundt på arbejdsplaner, ligesom der er mulighed for at medarbejdere kan udlånes til andre afdelinger ved travlhed. Generelt opfattes informationsniveauet som højt. Det er Tilsynets indtryk, at der er gode muligheder for supervision. Dette bekræfter personalet. Ind imellem efterspørges ekstern supervision, hvilket bevilliges efter en individuel vurdering. Der er i hele organisationen meget fokus på kvalitetssikring, nye tiltag og udvikling. Personalet er glade for at være ansat i en organisation, som har fokus på udvikling, men siger også, at det kræver stor omstillingsparathed. Personalet finder at det er positivt, at der er så stor fokus på uddannelse. Personalet samarbejder med mange forskellige sagsbehandlere, og ser det som et must at etablere et godt samarbejde med disse, for at støtte beboeren bedst muligt. I de fleste tilfælde fungerer det. Det som kan være svært at håndtere er, når de oplever, at de og/eller beboeren ikke bliver hørt inden en evt. hjemtagelse af beboer. Det er Tilsynets indtryk, at personalet befinder sig godt, og at de tør udtale sig - både om det positive og om det - som de mener, kan gøres bedre. Personalet ser forskelligheden i den uddannelsesmæssige baggrund som overvejende positivt. Personalet oplyser, at der er et velfungerende voldsberedskab med fokus på forebyggelse. På Hansted Kloster er natpersonalet i hovedbygningen, hvor kontoret ligger, på grund af de bygningsmæssige rammer, således beboerne kan komme til natpersonalet efter behov. Personalet finder også at den nye alkoholpolitik er tryghedsskabende. Resultatskravsmodellen, som er integreret i Bostedssystemet, føles tidskrævende og kan være lidt svær for nogle at finde ud af, men der er altid hjælp at hente hos kolleger. 10

11 Tilsynet har efterfølgende orienteret centerchef og souschef om personalets udtalelser. Personalemøder, MED udvalg: Der er etableret et velfungerende SU-udvalg og SIK-udvalg på Enghaven. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: Der er stor ledelsesmæssig bevågenhed på arbejdsmiljøet. Syge- og trivselspolitik, voldspolitik og seniorpolitik er velbeskrevet. Beredskabet er i orden, og politikkerne efterleves. Alle medarbejdere bærer i dag en telefon med overfaldsalarm Der er ikke overfaldsalarmer på Ravnebjerg og Hansted kloster da de ikke skønnes nødvendigt. Fysiske rammer: Der er gode personale faciliteter. 3. Ledelse, organisation og udvikling Ledelse og organisation: OK-Centret Enghavens organisation består af en centerleder, en souschef, en serviceafdeling, en udviklings- og kommunikationsafdeling samt afdelingerne: Hansted Kloster, Bostedet Ravnebjerg, Vendepunktet, Tankegangen og Trinbrættet som hver har en afdelingsleder tilknyttet. Ledergruppen består af centerleder, souschef og afdelingsledere og der afholdes månedligt ledermøde. Afdelingslederne mødes ligeledes en gang om måneden. OK-Centret Enghaven er en selvejende institution med egen bestyrelse. Her sidder to repræsentanter fra OK-Fonden, en politiker fra Horsens Kommune samt en ekstern fagperson Jørgen Tybjerg, som er speciallæge i psykiatri. Bestyrelsen ansætter centerlederen. Lone Lundsgaard er centerleder for OK-Centret Enghaven. Desuden er Lone Lundsgaard blevet centerleder for OK-Centret Jelling Have i Jelling og OK-Huset Horsens (tidligere Café Den Hvide Hest), som nu drives af OK-Fonden. Jelling Have er en selvstændig juridisk enhed. Der er et tæt samarbejde stederne imellem. Lone Lundsgaard ser det som en fordel, at OK-Huset Horsens er blevet en del af organisationen, da det optimerer behandlingen med et øget fokus på beskæftigelsesmulighederne for beboerne. Værdigrundlag: Det grundlæggende menneskesyn på OK-Centret Enghaven er, at alle har behov for følelsen af at være noget værd, at være accepteret, og have relationer til andre. For at kunne give en god behandling, tages der udgangspunkt i beboernes verden, og den enkeltes måde at færdes i verdenen på. Der samles livshistorier fra beboerne. Historier fortalt af dem selv, ud fra deres tænkemåde og egen oplevelse af virkeligheden. Enghaven arbejder med at opretholde håb og drømme. På den baggrund opnås de bedste betingelser for at støtte beboerne i arbejdet med fremtiden ud fra beboerenes egne præmisser. Behandlingen er altid forbundet med respekten for beboerens liv, værdighed og rettigheder. Derfor må personalet vise ydmyghed og vilje til at træde ind i den givne udfordring. Det er Enghavens mål, at livskvaliteten højnes til gavn for beboeren. Livskvalitet er det samme som at have det godt. Det vil sige at mærke samhørighed, selvfølelse, og en grundstemning af glæde samt at kunne deltage aktivt og ansvarsfuldt i eget liv. Kvalitetssikring og udvikling (ift. målgruppe, organisation og personale): 11

12 Der er i hele organisationen meget fokus på kvalitetssikring og udvikling. To gange årligt er der strategisk ledersparring med henblik på at udvikle organisationen. Personale og beboere inddrages i udviklingstiltag, og der afholdes visionsdage for beboerne, hvor deres input og holdninger er i fokus. Enghaven har, i samarbejde med Institut For Serviceudvikling, udarbejdet en resultatkravsmodel, som al behandling og kontakt tager udgangspunkt i. CARF, som modellen også kaldes, er implementeret i hele organisationen. Beboerne inddrages for at sikre sammenhæng mellem mål og planer for opholdet. Indsatser igangsættes, og der følges løbende op på resultaterne af disse. Personalet modtager undervisning i CARF, som nu er fuldt implementeret i organisationen. Tilsynet er orienteret om, at Enghaven arbejder med akkreditering, og der foreligger detaljeret beskrivelse af tilbuddet på Tilbudsportalen. Der tilbydes interne og eksterne kurser/uddannelsesforløb til personalet, og der er fastlagt PPK hver 8. uge. Endvidere, er der tilknyttet en fast psykiater, med henblik på faglig sparring i forhold til målgruppens problemstillinger. Personaleudskiftning, sygefraværsstatistik og sygefraværspolitik: Der er minimal udskiftning af personale og ancienniteten er ca. 10 år. Der måles sygefraværsstatistik i hele organisationen, men også konkret i de enkelte afdelinger. Samlet set ligger sygefraværet på 3,09 % i perioden 1. januar 15. august På Hansted Kloster er fraværet på 2,29 % i samme periode. OK-Centret Enghaven har en syge- og trivselspolitik, som følges nøje. Ved sygdom kontakter afdelingslederen den pågældende på 2. dagen. Ved længerevarende sygefravær følges op med en handleplan, og der kigges på årsagerne til sygdom. I de tilfælde hvor sygefraværet kan forudses at være længerevarende, eksempelvis 14 dage, kontaktes den sygemeldte på 7. dagen for at afklare, om arbejdet kan tilrettelægges, så vedkommende kan komme på arbejde på nedsat tid eller arbejde med et afskærmet område, frem for at være sygemeldt. Sygdom i >3 måneder medfører opsigelse. Der er etableret et belønningssystem ift. Langtidsfriske, hvorefter der udbetales en kontant belønning til de medarbejdere, som i en længere periode ikke har haft sygefravær. Dette system er nu fuldt implementeret I organisationen. Lederudviklingssamtaler, faglig udvikling Afdelingslederne inviteres til LUS-samtaler én gang årligt og gruppesupervision én gang i kvartalet. Afdelingslederne tilbydes desuden efteruddannelse herudover afholdes der stratisk lederseminar to gange årligt. Politikker og retningslinjer: Der findes politikker og retningslinjer for alt, der skønnes relevant. Der henvises I den forbindelse til hjemmesiden, hvor flere af disse kan studeres nærmere. Arbejdsmiljø, dato for sidste APV, sikkerhedsforhold: Der er nedsat et sikkerhedsudvalg. Der udføres APV på afdelingerne og hos den enkelte beboer. Der udføres ny APV ved hver indflytning. Arbejdstilsynet var på kontrolbesøg i august Tilsynet får oplyst, at der vil komme kontrol ved Arbejdstilsynet i ugen efter tilsynet. Brand og beredskab: 12

13 Der udføres brandtilsyn. Levnedsmiddelkontrol: Der arbejdes på, at køkkenet på Hansted Kloster, bliver omfattet af levnedsmiddelkontrollen. Dette grundet indflytningen af flere beboere på Hansted Kloster, da køkkenet tidligere har fungeret som et køkken i et bofællesskab. Fysiske rammer: Se ovenfor. 4. Dokumentation og monitorering af indsats Dokumentation af tilbuddets ydelser: Sker i Bostedssystemet. Faste medarbejdere har adgang til systemet med eget password og log-in. Indberetning af data til brug for statistik, benchmarking, ledelsesinformation: OK-Centret Enghaven har udarbejdet egne måleparametre i forhold til statistik og opkvalificering. Der er etableret et samarbejde med Horsens Kommune i forhold til benchmarking af ATA-tid (ansigt til ansigt tid). Brugertilfredshed: Som det fremgår af Tilsynsrapporterne fra 2009, 2010, 2011 og fra 2012 er der løbende gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på Enghaven. Der er sidst gennemført en i Gennemførelsesprocent: Et ophold har en gennemsnitlig varighed på ca. 2 år. Registrering af tilbagefald: Ikke aktuelt her. Klager opfølgning herpå: Tilsynet er ikke gjort bekendt med klager over tilbuddet. Magtanvendelse (art og antal siden sidste tilsyn), indeberetning og forebyggelse: Tilsynet er bekendt med at der i OK-Centeret Enghaven er indberettet 6 magtanvendelser i 2013 fordelt på 4 beboere. Der har ikke været tilfælde af magtanvendelse på på Hansted Kloster Anmeldelse af arbejdsskader og arten af disse siden sidste tilsyn: Der er etableret et Sikkerhedsudvalg, og repræsentanterne deltager i sikkerhedskurser. Der er udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV) løbende ved indflytning samt en gang årligt på fællesarealerne. Der afholdes brandøvelser årligt med deltagelse af både beboere og personale, og der er investeret i en hjertestarter, der afholdes kursus i bruger heraf. Vold mod personale (omfang og type) og indberetning heraf: OK-Centret Enghaven har en nedskreven voldspolitik, som personalet er bekendt med. For potentielle voldpersoner laves en forebyggende voldsplan. Hvis en beboer har reageret voldsomt, tager lederen og kollegerne sig altid af den medarbejder, der har været involveret, 13

14 og der snakkes om det passerede, indtil det er bearbejdet. Der er mulighed for at medarbejderen for en tid kan flyttes til en anden afdeling, hvis der er ønske herom. Som tidligere beskrevet er der udarbejdet en magtanvendelsesprocedure. 14

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Dato: KL.nr. 16.00.47 K09 sagsnr. Tilbuddets

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn på Bofællesskabet i Østergade 120 2014

Rapport for anmeldt tilsyn på Bofællesskabet i Østergade 120 2014 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Dato:29. Januar 2015 Sagsnr.:27.12.16-K09-1-15 Initialer: MPA/DBU Rapport for anmeldt tilsyn på Bofællesskabet i Østergade 120 2014 Dato for tilsyn: 3. december

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2010

Rapport for anmeldt tilsyn 2010 Børn & Unge Familiepleje og tilsyn 16. dec. 2011 Rapport for anmeldt tilsyn 2010 Tilbuddets navn: Tilbuddets type: Adresse: OK-centret Enghaven Enghaven er et midlertidigt botilbud hvor til der visiteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN 36% BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSEN 50% 10% 4% Hvor tilfreds er du med de behandlingstilbud Enghaven har: 1 Meget tilfreds 3 4 Meget utilfreds OK-CENTRET ENGHAVEN 011 Læs meget mere om undersøgelsen,

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Tilsynet er foretaget af konsulenterne Bettina Sørensen og Jette V. Pedersen Region Syddanmark. Tilsynet er anmeldt og aftalt. Sammenfatning

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Stubberupgård. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Årsberetning Det kommunale tilsyn med de sociale tilbud til voksne

Årsberetning Det kommunale tilsyn med de sociale tilbud til voksne Velfærd og Sundhed Myndighedsafdelingen Dato: 13. januar 2014 Initialer: FA/DBU Sagsnr.: 27.12.00-G00-1-14 Årsberetning 2013 Det kommunale tilsyn med de sociale tilbud til voksne Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Teglgårdsparken den 8. november 2007

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Teglgårdsparken den 8. november 2007 Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Jette V.Pedersen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 18.januar 2008 Journal nr.: 07/4883 Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Teglgårdsparken den 8. november

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30

Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune. Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Svanebo, Rebild Kommune Onsdag den 9. maj 2012 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg på Svanebo. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere