AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang"

Transkript

1 De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF Trifolium lancerer i år lucernefrø i den økologiske såsædsdatabase. Dermed er økologer forpligtet til at bruge udsæden, som er produceret på Lolland og Sjælland de seneste to år. Det er nødvendigt at bygge nye stalde og øge antallet af ugentlige slagtninger fra to til tre for at følge med efterspørgslen efter økologiske kyllinger. 5 AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED ØKOLOGI ERHVERV 20. marts 2015 nr årgang TEMA: MÆLK Mælk i fremgang Mælken er blevet kaldt økologitogets lokomotiv, men på det seneste har man med nogen ret kunnet spørge, om lokomotivet er gået i stå. Det er det ikke. Ganske vist er produktionen i en årrække kun steget ganske lidt, men nye kræfter banker på, og de økologiske mejerier forventer markant vækst i indvejning og salg det kommende år. Vi bringer i denne avis otte siders tillæg om økologisk mælk - fra ko til bord. Læs blandt andet om nye specialoste, de økologiske mejeriers planer og om den 26-årige Michael Bisgård, der turbo-omlægger en tom gård og 1. april leverer den første mælk fra sine 230 køer. side 7-14 FOTO: KAREN MUNK NIELSEN Uddannelseskrav presser små landbrug DYREHOLD: Hvis en ny bekendtgørelse vedtages uændret, skal landmænd og medarbejdere, der står for det daglige ansvar for en dyrebesætning, fra 1. juni have gennemgået en uddannelse på 60 timer - Landmændene er oprørte over udsigten til et uddannelseskrav, fastslår fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening. Kravet kan være en kendsgerning, hvis høringssvarene ikke fører til, at bekendtgørelsen ændres, inden den træder i kraft 1. juni. Uddannelseskravets overordnede formål er at sikre, at den person, der forestår den daglige drift af et erhvervsmæssigt dyrehold har tilstrækkelig viden om forebyggelse og håndtering af de dyrevelfærdsproblemer og dyresundhedsproblemer. Står alene - Kravet, som det er fremlagt, vil øge ste ejere af små landbrug har en landbrugsmæssig uddannelse bag sig, men de overdrager også pasningen af dyrene til anden arbejdskraft, hvis de selv er væk fra bedriften én kunne gøre, hvis uddannelses- og kursuskravet indføres, siger Sybille Kyed. Hun tilføjer: - Økologisk Landsforening er selvfølgelig enig i, at det er vigtigt at sikre dyrenes velfærd, og at de mennesker, der ejer dyr, skal tilegne sig viden om dyrene, så de kan tage vare på dem på forsvarlig vis. Foreningen mener dog, at kravene, som de er formuleret i udkastet til bekendtgørelse, er udtryk for en overregulering, der ikke er behov for. ØL ser derfor overordnet ikke noget behov for at indføre et uddannelseskrav. En gennemgang af de øvrige høringssvar viser, at ØL som eneste part afviser uddannelseskravet. Det fremgår for eksempel af L&F s høringssvar, at organisationen som udgangspunkt støtter bekendtgørelsen, dog er der forslag om mindre justeringer og et ønske om en klar uddannelseskravet. Vi antager, at det er ejeren eller den af ejeren udpegede driftsansvarlige, der har det daglige ansvar for pasning af dyrene, skriver L&F i sit svar. Denne præcisering opstilles også af ØL som et krav, hvis bekendtgørelsen stik mod foreningens anbefaling alligevel vedtages: Det er vigtigt at tydeliggøre, at der er tale om egentlig ansvarsoverdragelse for den daglige pasning, før end kravet om uddannelse udløses. Det skal være muligt for en ejer at stå for ansvaret og have uuddannede til at passe dyrene, hvis ejeren følger dyrene og derfor er den, der træffer beslutningerne, skriver ØL. De store rammes også Sybille Kyed hæfter sig især ved, at bekendtgørelsen vil ramme de små landbrug, og at der ikke er nogen dyrevelfærdsmæssig begrundelse for at indføre et uddannelseskrav. - Økologisk Landsforening mener ikke, at der er sket en stigning af sager med dårlig dyrevelfærd. De dramatiske sager, der konstateres med dårlig dyrevelfærd, skyldes efter foreningens opfattelse ikke manglende viden men oftere, at ejeren af ejendommen kommer under pres og mister grebet om situationen, siger Sybille Kyed. Hun understreger, at de store landbrug også vil blive berørt af en ny bekendtgørelse: - Det er foreningens opfattelse, at egentlig erhvervsmæssige ejendomme altid vil blive drevet af personer med en landbrugsmæssig uddannelse. Enten vil ejeren eller en ansat medarbejder have en landbrugsmæssig uddannelse, og de står så for driften. For- der kan tilknyttes medhjælpere uden uddannelse på disse bedrifter. På disse ejendomme vil kravet derfor ikke have nogen praktisk betydning, det vil alene optræde som et ekstra lag af regler, der udvider den administrative byrde, siger Sybille Kyed.

2 2 ØKOLOGI & ERHVERV 20. marts 2015 nr. 563 MENNESKER & MENINGER SKREVET OM ØKOLOGI Økonomilogik Det er virkelig underligt for mange danskere at sidde og se på, af Dansk Folkeparti slår sig op på dyrevelfærd ( ) Lige så snart det kom- DAN JØRGENSEN, FØDEVAREMINISTER. ÅBENT SAMRÅD I FØDEVAREUDVALGET, FOLKETINGET. 11. MARTS Vi har i Landbrug & Fødevarer hele tiden støttet regeringens økologiske mål, men det har set lidt sort ud at kunne nå at opfylde dem inden Derfor er det dejligt, at den stigende efterspørgsel på økologiske varer nu gør, at det er mere realistisk at nå målet. KAREN HÆKKERUP, ADM. DIREKTØR I LANDBRUG & FØDEVARER. EFFEKTIVT LANDBRUG. 11. MARTS Når man kigger på kendsgerningerne i det danske landbrug, må det da stå klart, at man burde satse på kvalitet og økologi frem for fortsat at kæmpe for et kapløb mod bunden, hvor de eneste konkurrenceparametre er at producere mest muligt, billigst muligt. LASSE HAUGAARD PEDERSEN, MEDLEM AF DSU S FORRETNINGSUDVALG. FYENS STIFTSTI- DENDE. 11. MARTS Økologerne render rundt med halm i træskoene og slår sig til tåls med at konkurrere inden for et regelsæt omkring økologi, som ikke har forandret sig i 25 år. Det er jo stigmatiserende. Vi er jo alle sammen enige om, at et økologisk æble fra Sydspanien eller en økologisk liter mælk produceret på baggrund af sojaskrå fra Brasilien intet har med økologi at gøre. Sporbarhed, transport alt det som vi alle sammen godt forstår og som ligger bag forbrugernes bevidsthed om, at vi vil kunne se, hvor det hele kommer fra, for så kan vi stole på det alt det er et vink med en vognstang til økologien og mærkningsordningen. Men det har endnu ikke givet sig udslag i nogen ændring af reglerne. ADVOKAT KNUD FOLDSCHACK, BESTYRELSESMEDLEM I SOLHVERVFONDEN, ØLLINGEGAARD OG SØVIND MEJERI. FØDEVAREWATCH. 10. MARTS 2015 Bum Senest vil fødevareminister Dan Jørgensen fjerne landbrugets fonde fra Axelborg i forhold til det administrative, og han vil spæde bestyrelserne op med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Det er et direkte anslag mod det etablerede landbrug i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse vil af med 3/4 af vores nuværende svineproduktion, og ja, de vil have, at det, der skal være tilbage, skal være økologisk. Samtidig glemmer man, at økologisk produktion udleder 40 procent mere kvælstof og 45 procent mere fosfor end konventionel produktion. Det er en ekstrem ideologi uden faglighed og fornuft. BJARNE LARSEN, FORMAND DANAVL. EFFEKTIVT LANDBRUG. 7. MARTS Jeg vil helt klart anbefale, at især gravide vælger at spise økologisk frugt, grønt og kornprodukter. PHILIPPE GRANDJEAN, PROFESSOR OG FORSKNINGSLEDER FRA SYDDANSK UNIVERSITET. POLITIKEN. 7. MARTS Per Kølster havde næsten 400 tilhørere, da han fremlagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Foto: Jakob Brandt at de på denne måde formidler LEDER muligheder, som rigtigt forvaltet gør AF PER KØLSTER en forskel. Generalforsamlingen og årsmøderne er vel overstået. Der er nye navne i de folkevalgtes rækker, og et nyt arbejdsår kalder. Forsamlingen har godkendt forslaget til foreningens strategi for de kommende år, en strategi, der er båret af en vision om, at vi vil en verden, der tænker og handler økologisk. Det er er store ord, men vi er også mange om at løfte. Næsten 400 deltog på vores generalforsamlingsweekend. En utrolig rekord, der vidner om en engageret foreningsskare og giver løfter om et energisk kommende år for økologien. Der er også brug for det. Indadtil skal vi arbejde energisk med at styrke foreningens økonomi. Ingen vej udenom og en meget spændende udfordring. Økonomi er jo meget mere end indtægter og udgifter. Det er strømme, der fortæller om vores evner til at skabe og organisere aktiviteter, og til at gennemføre dem med effekt og effektivitet. Pengene er redskaber til at sikre muligheder Det er den positive side af pengene, at de på denne måde formidler muligheder, som rigtigt forvaltet gør en forskel. for forandring. Pengene kommer fra os selv - altså medlemmerne, fra venner - altså sponsorer, fra landets borgere, fra kunderne - altså landmænd, som bruger vores konsulenter, fra virksomheder, som ved, de kan forvente noget af os, og endelige fra private fonde med smukke formål. Mange mennesker deponerer således - via midlerne og bevillingen af dem - en tillid hos os til, at vi formår at løfte økologien og skabe forandringer. Og selvom det kan lyde halvreligiøst, så kan man mærke denne energi, forventningerne og glæden over alt det, der lykkes. Det er den positive side af pengene, Økonomi og økologi spejler hinanden på en sund måde. Økologi er et plusord, og med den rette etik i baghånden er ordet økonomi så sandelig også et positiv begreb. Begge handler om husholdning og om at ha styr på. Og det gælder for både økologien og for økonomien, at det handler om det, den enkelte gør, og det, fællesskabet gør. Samfundsøkologien og samfundsøkonomien er i lige så høj grad spejl af hinanden og vores ambitioner rækker til samfundet. Og den sunde husholdning starter på egen dørtærskel, hvad enten det er som medlem eller som forening. Som bevægelse er vi båret af evnen og viljen til at gå forrest med eksemplets magt. Det er det, den enkelte gør, økologisk såvel som økonomisk, som viser vejen. Det er gennem de mange eksempler og demonstrationskraften, at vi kan hæve os op på samfundsniveauet og gå forrest i at sikre en verden, der tænker og handler økologisk. Udgiver Økologisk Landsforening Silkeborgvej Åbyhøj Tlf Udkommer 22 udgivelser årligt Oplag ISSN ØKOLOGI Redaktør (ansv.) Irene Brandt Redigerende/annoncer Arne Bjerre ERHVERV Journalist Jakob Brandt Journalist Karen Munk Nielsen Abonnement Avisen koster 34,95 i løssalg. Et årsabonnement koster 695kr. (ekskl. moms). Bestil på mail: Tryk Skive Folkeblad Økologi & Erhverv Redigeres uafhængigt af politiske, økonomiske og organisatoriske interesser. Debatindlæg: Redaktionen modtager gerne debatindlæg fra vores læsere. Send dit indlæg til: Omfang: Max anslag inkl. mellemrum.

3 MENNESKER & MENINGER 20. marts 2015 nr. 563 ØKOLOGI & ERHVERV 3 INDHOLD: AKTUELT TEMA: MÆLK 4 Uden overskud i 2015 er vi her ikke Det var ikke regnskaberne, der kastede glans over generalforsamlingen i Økologisk Landsforening... MARK OG STALD 5 De kalder mig Øko-Dan Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. 4 Forslag faldt på stribe På generalforsamlingen i Økologisk Landsforening var der hverken opbakning til at fjerne svovl fra frugtproduktionen, at etablere et fagudvalg for mindre, alsidige landbrug eller at ændre foreningens navn. 6 Rammerne skal ændres, så landbruget kan udvikles Hvordan sikrer vi den næste generation af økologer den bedste landmandsuddannelse? Spørgsmålet blev drøftet på et temamøde i forbindelse med Økologisk Landsforenings generalforsamling. 6 Økologiske gårdbutikker har fået et udvalg I forbindelse med generalforsamlingen i Økologisk Landsforening blev der etableret endnu et udvalg i foreningens regi. Det nye udvalg hedder: Fagudvalget for økologiske gårdbutikker og lokalt salg. 7 Mælkebønder bliver i folden Dagens økologiske mælkeproducenter er det også om tre år, og halvdelen af dem forventer at lave mere mælk, viser spørgeundersøgelse. 7 Arla skal bruge mere mælk Ifølge vice adm. direktør i Arla Foods, Povl Krogsgaard er det kun et spørgsmål om tid, før Arla åbner døren for nye danske leverandører af økologisk mælk. 8 Dansk mælk og ost i høj kurs Mejeriprodukter udgør over halvdelen af den samlede eksport af økologiske fødevarer, og salget til udlandet vokser. 8 Arla på fremmarch syd for grænsen Verdens største økologiske mejeri vil også være det største nationale økologibrand i Tyskland 15 Lucernefrøene er økologiske DLF lancerer i år økologiske frø af lucerne dyrket i Danmark. Det er et skridt i den rigtige retning, men prisen kan holde nogle fra at dyrke den. 16 Økologi skal levere klima og natur Økologi skal give forbrugerne garanti for bedre natur og mindre klimabelastning. Det er baggrunden for to forslag, Økologisk Landsforening lancerede først på måneden. Fælles er, at alle skal bidrage. 16 L&F og ØL er delvist enige, men naturmodel skiller Landbrug & Fødevarers Økologisektion ønsker mindre detailregulering af naturkrav. Naturtiltag skal kunne puljes. 17 Sukker gør gyllen sur Ny forskning peger i retning af, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampe fra gylle. Opdagelsen kan være til stor fordel for det økologiske landbrug og ikke mindst naturen. MAD OG MARKED 18 Nu rykker kyllingerne Det er nødvendigt at bygge nye stalde og øge antallet af ugentlige slagtninger fra to til tre for at følge med efterspørgslen efter økologiske kyllinger. 19 Møllerier valser gryn af nye sorter Både Per Grupe og Aurion forsøger sig med at valse havregryn af nye sorter. 16 Økologi skal levere klima og natur Økologi skal give forbrugerne garanti for bedre natur og mindre klimabelastning. Det er baggrunden for to forslag, Økologisk Landsforening lancerede først på måneden. Fælles er, at alle skal bidrage. 10 Den Rå Hinge vender tilbage Det bobler og syder i de økologiske ostekar, hvor nye specialoste har kurs mod kunder i ind- og udland. 11 De små mejerier er også tørstige Landets økologiske mejerier har kurs mod en tættere balance, men døren er åben for nye leverandører. 11 Søvind på egne ben 12 Michael tror på mælkeproduktion Når EU s mælkeproduktion gives fri første april, er Michael Bisgård klar til at levere. 230 økologiske kælvekvier står og tripper i startboksen på Hagens Mølle ved Skive 13 Arla vender økonomien De senere år har økologiske mælkeproducenter ikke tjent mere end konventionelle. Med Arlas forhøjelse af økologitillægget fra marts, genvinder økologerne det tidligere forspring. 13 Kalves velfærd under lup 14 Gedemælk er ingen guldgrube Gedemælk er en sårbar niche med få producenter og svingende efterspørgsel. Det er en udfordring. 14 Kendt praksis - ukendt risiko To ud af tre økologiske mælkeproducenter fodrer kalve med mælken fra køer, der er behandlet med antibiotika. Om denne praksis, der er udbredt i hele kvægbruget, kan føre til resistens, er der ingen, der ved 24 Køernes forårsfest 19 Dan Jørgensen bliver brugsuddeler på Fyn 20 Hele kulturen skal vendes på hovedet For Kristina Kristensen er det en spændende udfordring at løfte økologiprocenten fra tæt på nul til 90 og samtidig sikre de studerende på Aarhus Universitet mad til SU-venlige priser. 19 Ring for et uforpligtende tilbud Gratis medlemskab det første år Vi samarbejder med Økologisk Landsforening Ny slow-øko-butik i Give Ny slow-øko-butik i Give Borgerne i Give har fået en butik med fødevarer fra lokale økologer.

4 4 ØKOLOGI & ERHVERV 20. marts 2015 nr. 563 AKTUELT Økologisk Landsforenings politiske ledelse: Bestyrelsen Formand: Per Kølster, Mads Helms, Kim Qvist, Arne Juel Jensen, Birte Brorson, Karsten Kjærgaard, Anya Hultberg, Laust Stenger, Lis Roborg, Ole Sørensen, Philip Dam Hansen, Nelly Riggelsen, Christina Udby Hansen. 1. suppleant Anders Lund 2. suppleant Jørgen Sønderby. Frugt-, bær- og grøntudvalget Formand: Poul Rytter Larsen Næstformand Klaus Søgaard Axel Månsson, Lars Albrektsen Siebe Johannes Gorter. Suppleant: Lotte Lei. Kødudvalget Ole Chr. Andersen, Henrik Terkelsen, Harry Storgaard, Jakob Kortegaard Becher, Carsten Sørensen. Suppleant Erling Fischer Madsen. Mælkeudvalget Ole Sørensen, Frode Hjort Gregersen, Bjarne Nebel, Laust Krejberg, Mikkel Juhl Nielsen, Niels J. V. Rasmussen, Preben Lauridsen, Svend Otto Søgaard. Suppleant Finn Tang. Planteavlsudvalget Søren Moeslund Larsen, Kurt Hvid Frost, Hans Henrik Thomsen, Søren Bilstrup, Jørn Ussing Larsen, Allan H. Hansen, Lars Sørensen. Suppleant Gert Ladegaard Jensen. Svineudvalget Formand Randi Vinfeldt, næstformand Bertel Hestbjerg, Flemming Madsen, Karin Stavnskær, Arne Juel Jensen. Suppleant Preben Drastrup. Æg- og Fjerkræudvalget Flemming Haugaard, Lars Bredahl, Jens Otto Rasmussen, Frede Lorenzen, Uffe Stougård, Hans Johnsen, Jakob Kjær. Suppleant Hardy Eskildsen Ulandsudvalget Kristina G. Due, Jesper Saxgren, Klaus Sall, Emilie Qvist Kjærgaard, Peter Bach Nicolajsen, Inge Lis Dissing. 1. Suppleant Sven Jensen 2. suppleant Niels Chr. Nielsen. Virksomhedsudvalget Formand Jørgen Bonde, næstformand Nelly Riggelsen, Brian Nybo, Henrik Biilmann, Petter Aagesen, Randi Kok, Sven Jensen. Gårdbutikker og lokalt salg Formand Niels Ebbe, næstformand Heidi Larsen, Elisabeth Rasmussen, Ulrik Salmonsen, Kirsten Moeslund Sivertsen. Suppleant Philip Dam Hansen. Stemmekortene var i brug igen og igen på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Foto: Joachim Kjeldsen. HØRT PÅ GENERALFORSAMLINGEN: RANDI VINFELDT, FORMAND FOR SVINEUDVALGET PER KØLSTER, FORMAND FOR ØKOLOGISK LANDSFORENING JENS CHRISTENSEN, RÅD & DÅD ØKOLOGISK GARTNERI Man bliver ikke syg af at se på en gris. Debatten om MRSA bør handle om produktionsrammerne. Vi må diskutere, om kød skal være så billigt, at man er nødt til at holde dyr under forhold, hvor de skal have så meget medicin. Forslag faldt på stribe På generalforsamlingen i Økologisk Landsforening var der hverken opbak- fra frugtproduktionen, at etablere et fagudvalg for mindre, alsidige landbrug eller at ændre foreningens navn GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT Faktaresistens har ramt mange også nogle økologiske mælkeproducenter, der mener, de mangler kvælstof. Jeg savner én ting i beretningen: vores ambitioner for økologien. Danmarks Naturfredningsforening har en vision om et økologisk Danmark om 30 år. Hvad er vores ambition? Er det godt eller skidt for økologien, når økologiske frugtavlere sprøjter deres afgrøder med svovl, azadirachtin (Neem) eller kaliumcarbonat? Spørgsmålet blev rejst på generalforsamlingen af Anders Lindgaard, som ønskede, at Økologisk Landsforening, ØL, følger op på en generalforsamlingsvedtagelse fra 2010 om at udfase brugen af sprøjtegifte i økologisk landbrug. gelse på økologernes generalforsamlingen. På den ene side afviste frugtavler Poul Rytter Larsen forslaget med ordene: - Vi arbejder hele tiden på at udvikle sorter og metoder, så vi i videst muligt omfang kan undgå udefrakommende midler. Vi har endnu ikke set løsninger, der kan erstatte svovl, at pakke jorden ind i plastik er ikke en mere økologisk dyrkning. Birte Brorson, der er omlægningskonsulent i storkøkkener, talte derimod for forslaget: - I min dagligdag holder jeg mange foredrag for køkkenfolk. Og jeg har svært ved at forklare, at man kan gøde økologiske marker med konventionel gylle, og at man i Sydeuropa sprøjter frugt med kobber og svovl. Poul Rytter Larsen pakkede det godt ind; men alt det, der skal pakkes ind, skal ikke være i økologien. Andre opfordrede Frugt- og grøntudvalget til at arbejde med proble- forsamlingens deltagere stemte forslaget ned. Uden overskud i 2015 er vi her ikke Det var ikke regnskaberne, der kastede glans over generalforsamlingen i Økologisk Landsforening til gengæld blev generalforsamlingen med sit rekordstore fremmøde et bevis på, at medlemmerne bakker op om foreningen, også når resultatet ikke er kønt. - Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så regnskabet første gang. Jeg vil derfor gerne spørge formanden om, hvad man gør fremad, sagde Kristen Degn, der er én af foreningens folkevalgte revisorer. Regnskabet viste et underskud på 1,4 mio. kr. og en egenkital, der var skrumpet til få hundredetusinde kroner. Per Kølster svarede: - Det er klart, det er en sag, der giver anledning til spørgsmål her på generalforsamlingen. Men det har også givet anledning til mange spørgsmål i bestyrelsen. Selvfølgelig skal vi gøre noget for at forbedre egenkapitalen. Det er vi enige med banken om, og det har vi gjort. Det vil I se, når vi fremlægger budgettet. Vi arbejder med at generere et løbende overskud, der kan konsolidere foreningen - og ikke bare give sikkerhed men også frihed, så vi har et handlerum. Nej til udvalg for mindre landbrug Anders Lindegaard var - sammen med Susanne Hansen - også ophavsmand til et forslag om, at ØL etablerer et udvalg for mindre og alsidige landbrug. Udvalget skal følge op på anbefalingerne fra det kompetenceudvalg, som sidste år afsluttede sit arbejde med at afdække de små landbrugs udfordringer. Forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen - blandt andet med henvisning til, at der netop er etableret et nyt fagudvalg for gårdbutikker og lokalt salg. Dette udvalg er også udsprunget af anbefalingerne fra kompetenceudvalget, og derfor forventer bestyrelsen i ØL, at det nye udvalg tager en del af udfordringerne for de mindre, alsidige landbrug op. Nej til Økologi Danmark Det var ikke kun Anders Lindegaard, der måtte lide den tort at se sine forslag nedstemt på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om en nyt navn i stedet for Økologisk Landsforening led samme skæbne. Blandt de stemmeberettigede var det kun bestyrelsen, der talte for et navneskifte. Philip Dam, der i bestyrelsen repræsenterer den unge generation af landmænd, gav blandt - Vi har en organisation med stigende omsætning. Det betyder, vi er udfordret på, hvordan vi organiserer og styrer det. Rutiner i sekretariatet skal forbedres, og vi samarbejder med revisionsselskabet Deloitte om at udvikle en bedre projektstyring og en løbende budgetopfølgning. Gode forventninger til 2015 Det dårlige resultat skyldtes primært tre ting: erstatningssager, nye regler i NaturErhvervstyrelsen, som har betydet nedskæringer i budgetterede projekter, samt en del langtidssygemeldinger i sekretariatet. - Tilsammen koster disse tre hændelser os mere end 2,2 mio. kr. Vi kunne altså - hvis vi havde været dem foruden - have fået et ganske Torben V. Lauridsen. Mads Helms fra bestyrelsen supplerede: - Det er helt sikkert, at det primære fokus nu ligger på opbygning af egenkapitalen, og det kommer I til at se, når vi bliver præsenteret for budgettet for Vi kommer ikke her til næste år uden et overskud - for så er vi her jo ikke. I 2015 viser budgettet et overskud 1,5 mio. kr. Når foreningen dette mål, er egenkapitalen igen på ret kurs. andet udtryk for, at landsforening er gammeldags. Argumenterne for ikke at skifte navn var mange. En anden ung landmand, Kristoffer Korshøj, sagde blandt andet: - Det er rigtig ærgerligt, hvis forening ikke fremgår af navnet, for det er forenings-danmark, der har været med til at drive os hertil, hvor vi er i dag. Bestyrelsen havde foreslået det nye navn: Økologi Danmark - blandt andet med den begrundelse, at landsforening hører fortiden til, og at mange snubler i Økologisk Landsforening og kalder forening alt muligt andet. Til misforståelserne havde freelancejournalist Per Henrik Hansen en kommentar: - Desværre kan man ikke gardere sig mod sjusk i medierne, og jeg vil vædde på, at også det nye navn vil blive forvansket. Afstemningen viste, at ønsket om at skifte navn langt fra havde 2/3 opbakning, som vedtægterne kræver, når det er en navneændring, der stemmes om.

5 AKTUELT 20. marts 2015 nr. 563 ØKOLOGI & ERHVERV 5 Næsten 400 medlemmer af Økologisk Landsforening tog imod fødevareministerens roser. Foto: Joachim Kjeldsen. Det mener medlemmerne: Vi spurgte tre deltagere på Økologisk Landsforenings generalforsamling om deres holdning til økologireglerne. Er niveauet lagt det rigtige sted? De kalder mig Øko-Dan JOHANNES LARSEN, LANDMAND MED KØDKVÆGOPDRÆT OG KORNPRODUKTION. Jeg synes, økologireglerne er dér, hvor de skal være, fordi de løbende har tilpasset sig den virkelige verden. Det samme kan man ikke sige om naturplejereglerne. Her er der virkelig nogle knaster, der gør det svært for os landmænd. Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT - Når mine borgerlige venner virkelig skal sætte ord på, hvor skidt en karl, jeg er, så kalder de mig Øko-Dan - selvom nogle af dem synes, det er at gå for vidt, sagde fødevareminister Dan Jørgensen, da generalforsamlingen i Økologisk Landsforening blev sat på stand by en times tid, for at give plads for ministeren. - Jeg føler, jeg er i klub med jer, selvom vi ikke altid er enige om alt; men vi har et godt og konstruktivt samarbejde. I har visionerne i orden, og fagligheden er i orden. Det er der- har, sagde Dan Jørgensen. Fødevareministeren havde mange roser med til sine tilhørere: - Jeg føler, vi har en fælles sag: dyrenes, naturens, sundhedens og kvalitetens sag. Vi har en kontrakt, der siger, vi kun har vores omgivelser til låns. Dyr, jord og vand skal behandles med omhu og respekt. Og det er disse værdier, der er årsag til, at vi er førende på økologi på verdensplan - et resultat, som I, der er her, har en stor del af æren for - ovenikøbet har I formået at skabe vækst og udvikle økologien uden at springe over, hvor gærdet er lavest, sagde Dan Jørgensen. Taler og betaler ord i regeringen - men vi bruger også penge på det, sagde Dan Jørgensen og gennemgik de tiltag, regeringen har taget for via økonomisk støtte at udvikle den økologiske produktion i Danmark. - Jeg er kisteglad for, at det er lykkedes at samle hele regeringen om Økologiplan Danmark. Vi fastholder i planen, at vi fortsat skal være verdensmestre på økologi, og vi fastholder målsætningen om, at det økologiske areal skal være fordoblet. Vi bruger 400 mio. kr. på at støtte økologien, og Økologisk ses ikke bare på hver eneste side i planen men næsten helt ned i hver eneste linje, sagde Dan Jørgensen. Han tilføjede: - Det bliver svært at nå de mål, vi allerede har sat os. Den ambition, vi har nu om at fordoble inden 2020, skal vi virkelig lægge os i selen for at nå! Ros til detailhandlen Dan Jørgensen lagde ikke skjul på, at han er imponeret over detailhandlen. - Der er sket meget på et halvt år. Det går stærkt nu, og Coop, Kiwi og de andre dagligvarebutikker, der virkelig gør noget for økologien, har fortjent ros. Og det er fantastisk, at vi nu har det luksusproblem, at der ligefrem er mangel på økologiske fødevarer, sagde Dan Jørgensen. Få det fulde overblik på I to dage drøftede medlemmerne af Økologisk Landsforening økologi, økonomi, vision, mission, strategi og meget, meget mere. På foreningens hjemmeside, kan du forenings nye vision: En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord.... den nye mission: Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse. Udbredelse Involvering Udvikling Forening Det bliver svært at nå de mål, vi allerede har sat os. Den ambition, vi har nu om at fordoble inden 2020, skal vi virkelig lægge os i selen for at nå!... og ikke mindst, hvad der gemmer sig bag strategimålene. Du kan også læse om de fem strategiske indsatsområder, som blev vedtaget på generalforsamlingen: Økonomisk bæredygtighed En levende og frugtbar jord Næste generation af økologiske landmænd Lokal økologi Profesionelle køkkener Ikke kun ros Men der var også torne på fødevareministerens roser til sit publikum. Dan Jørgensen efterlyste endnu større fokus hos de økologiske landmænd på både klimaindsats og dyrevelfærd. - Men jeg respekterer jer også for, at I ikke går i forsvarsposition, når I mødes med disse krav. Tværtimod. I er up front med løsninger - nogle gange endda inden, resten af verden har opdaget, at der er et problem, der skal adresseres, sagde Dan Jørgensen. Næste generation Foranlediget af spørgsmål fra salen tog Dan Jørgensen også udfordringerne for de unge, kommende økologiske landmænd op i sit indlæg. - Vi vil sikre en bedre økologisk uddannelse på landbrugsskolerne, Dan Jørgensen. Han understregede, at den nye lov, der ændrer ejerstrukturen i landbruget, også skal hjælpe de unge landmænd ind i erhvervet. Ny medlemsgruppe Per Kølsters beretning, regnskaber og budgetter er ligeledes tilgængelige på hjemmesiden, hvor du også oplæg. Og sidst men ikke mindst kan du se vedtægtsændringen, som betyder, at de professionelle køkkener nu kan blive medlem af Økologisk Landsforening. ANN KIRSTINE PEDERSEN, PERSONLIGT MEDLEM. Jeg synes, reglerne for brugen af konventionel gylle på økologisk jord burde strammes. Det er lidt træls at tænke på, at de økologiske gulerødder, jeg køber, kan være dyrket med konventionel gylle. Og det er jo heller ikke dét, forbrugerne forventer, når de køber økologiske produkter. Jeg synes derfor, det er en overgangsordning, der har varet for længe. JENS CHRISTENSEN, GARTNERILEDER. Generelt synes jeg, at de danske myndigheder tolker EU s økologiregler meget fornuftigt, ud fra de produktionsvilkår vi har her i landet. Men økologireglerne skal selvfølgelig hele tiden udvikles; og det skal tage den tid, det tager, fordi så mange i fællesskab indgår i arbejdet. De nationale brancheaftaler, der kan gå skridtet videre end EU s økologiregler, er vigtige, fordi de kan tage hensyn til de vilkår, der gør sig gældende nationalt og det er jo ikke kun i Danmark, der er nationale brancheaftaler, som stiller ekstra krav til den økologiske produktion.

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

økologisk din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne

økologisk din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne økologisk LANDSFORENING din vej til... faglig udvikling, butikshylderne, forbrugeropbakning og politikerne Økologisk Landsforening - din vej til faglig udvikling og fagpolitisk indflydelse Tæt på forbrugerne

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Elke og Hermann Lorenzen

Elke og Hermann Lorenzen Naturmælk Elke og Hermann Lorenzen En gård i Lundsgaarde Om gården: 1985 startede Elke og Hermann på Lundsgaard, de overtog gården efter Hermanns far. Gården har en historie der går helt tilbage til 1400-tallet.

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30

Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30 Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30 Åbningstale ved den officielle åbning af Roskilde Dyrskue den 7. juni 2013 kl. 11.30-12.00 i Ring 1 ved skuets formand, gårdejer Povl Fritzner På

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE COPENHAGEN FOOD FAIR 2015 SØNDAG D. 22/2 2015 10.30 Tea2You, Q Kaffe og Kakao: Kom til morgenkaffe- og teceremoni med stort Ø for Økologi. 11.30 Them Andelsmejeri,

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor?

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? Landbrugets stemme Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? 9.maj 2011 Vagn Lundsteen, direktør Landbrugets stemme Det bedste forsvar, - er et angreb Vi skal lære af Danmarks Naturfredningsforening Vi skal

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere