AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang"

Transkript

1 De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF Trifolium lancerer i år lucernefrø i den økologiske såsædsdatabase. Dermed er økologer forpligtet til at bruge udsæden, som er produceret på Lolland og Sjælland de seneste to år. Det er nødvendigt at bygge nye stalde og øge antallet af ugentlige slagtninger fra to til tre for at følge med efterspørgslen efter økologiske kyllinger. 5 AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED ØKOLOGI ERHVERV 20. marts 2015 nr årgang TEMA: MÆLK Mælk i fremgang Mælken er blevet kaldt økologitogets lokomotiv, men på det seneste har man med nogen ret kunnet spørge, om lokomotivet er gået i stå. Det er det ikke. Ganske vist er produktionen i en årrække kun steget ganske lidt, men nye kræfter banker på, og de økologiske mejerier forventer markant vækst i indvejning og salg det kommende år. Vi bringer i denne avis otte siders tillæg om økologisk mælk - fra ko til bord. Læs blandt andet om nye specialoste, de økologiske mejeriers planer og om den 26-årige Michael Bisgård, der turbo-omlægger en tom gård og 1. april leverer den første mælk fra sine 230 køer. side 7-14 FOTO: KAREN MUNK NIELSEN Uddannelseskrav presser små landbrug DYREHOLD: Hvis en ny bekendtgørelse vedtages uændret, skal landmænd og medarbejdere, der står for det daglige ansvar for en dyrebesætning, fra 1. juni have gennemgået en uddannelse på 60 timer - Landmændene er oprørte over udsigten til et uddannelseskrav, fastslår fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening. Kravet kan være en kendsgerning, hvis høringssvarene ikke fører til, at bekendtgørelsen ændres, inden den træder i kraft 1. juni. Uddannelseskravets overordnede formål er at sikre, at den person, der forestår den daglige drift af et erhvervsmæssigt dyrehold har tilstrækkelig viden om forebyggelse og håndtering af de dyrevelfærdsproblemer og dyresundhedsproblemer. Står alene - Kravet, som det er fremlagt, vil øge ste ejere af små landbrug har en landbrugsmæssig uddannelse bag sig, men de overdrager også pasningen af dyrene til anden arbejdskraft, hvis de selv er væk fra bedriften én kunne gøre, hvis uddannelses- og kursuskravet indføres, siger Sybille Kyed. Hun tilføjer: - Økologisk Landsforening er selvfølgelig enig i, at det er vigtigt at sikre dyrenes velfærd, og at de mennesker, der ejer dyr, skal tilegne sig viden om dyrene, så de kan tage vare på dem på forsvarlig vis. Foreningen mener dog, at kravene, som de er formuleret i udkastet til bekendtgørelse, er udtryk for en overregulering, der ikke er behov for. ØL ser derfor overordnet ikke noget behov for at indføre et uddannelseskrav. En gennemgang af de øvrige høringssvar viser, at ØL som eneste part afviser uddannelseskravet. Det fremgår for eksempel af L&F s høringssvar, at organisationen som udgangspunkt støtter bekendtgørelsen, dog er der forslag om mindre justeringer og et ønske om en klar uddannelseskravet. Vi antager, at det er ejeren eller den af ejeren udpegede driftsansvarlige, der har det daglige ansvar for pasning af dyrene, skriver L&F i sit svar. Denne præcisering opstilles også af ØL som et krav, hvis bekendtgørelsen stik mod foreningens anbefaling alligevel vedtages: Det er vigtigt at tydeliggøre, at der er tale om egentlig ansvarsoverdragelse for den daglige pasning, før end kravet om uddannelse udløses. Det skal være muligt for en ejer at stå for ansvaret og have uuddannede til at passe dyrene, hvis ejeren følger dyrene og derfor er den, der træffer beslutningerne, skriver ØL. De store rammes også Sybille Kyed hæfter sig især ved, at bekendtgørelsen vil ramme de små landbrug, og at der ikke er nogen dyrevelfærdsmæssig begrundelse for at indføre et uddannelseskrav. - Økologisk Landsforening mener ikke, at der er sket en stigning af sager med dårlig dyrevelfærd. De dramatiske sager, der konstateres med dårlig dyrevelfærd, skyldes efter foreningens opfattelse ikke manglende viden men oftere, at ejeren af ejendommen kommer under pres og mister grebet om situationen, siger Sybille Kyed. Hun understreger, at de store landbrug også vil blive berørt af en ny bekendtgørelse: - Det er foreningens opfattelse, at egentlig erhvervsmæssige ejendomme altid vil blive drevet af personer med en landbrugsmæssig uddannelse. Enten vil ejeren eller en ansat medarbejder have en landbrugsmæssig uddannelse, og de står så for driften. For- der kan tilknyttes medhjælpere uden uddannelse på disse bedrifter. På disse ejendomme vil kravet derfor ikke have nogen praktisk betydning, det vil alene optræde som et ekstra lag af regler, der udvider den administrative byrde, siger Sybille Kyed.

2 2 ØKOLOGI & ERHVERV 20. marts 2015 nr. 563 MENNESKER & MENINGER SKREVET OM ØKOLOGI Økonomilogik Det er virkelig underligt for mange danskere at sidde og se på, af Dansk Folkeparti slår sig op på dyrevelfærd ( ) Lige så snart det kom- DAN JØRGENSEN, FØDEVAREMINISTER. ÅBENT SAMRÅD I FØDEVAREUDVALGET, FOLKETINGET. 11. MARTS Vi har i Landbrug & Fødevarer hele tiden støttet regeringens økologiske mål, men det har set lidt sort ud at kunne nå at opfylde dem inden Derfor er det dejligt, at den stigende efterspørgsel på økologiske varer nu gør, at det er mere realistisk at nå målet. KAREN HÆKKERUP, ADM. DIREKTØR I LANDBRUG & FØDEVARER. EFFEKTIVT LANDBRUG. 11. MARTS Når man kigger på kendsgerningerne i det danske landbrug, må det da stå klart, at man burde satse på kvalitet og økologi frem for fortsat at kæmpe for et kapløb mod bunden, hvor de eneste konkurrenceparametre er at producere mest muligt, billigst muligt. LASSE HAUGAARD PEDERSEN, MEDLEM AF DSU S FORRETNINGSUDVALG. FYENS STIFTSTI- DENDE. 11. MARTS Økologerne render rundt med halm i træskoene og slår sig til tåls med at konkurrere inden for et regelsæt omkring økologi, som ikke har forandret sig i 25 år. Det er jo stigmatiserende. Vi er jo alle sammen enige om, at et økologisk æble fra Sydspanien eller en økologisk liter mælk produceret på baggrund af sojaskrå fra Brasilien intet har med økologi at gøre. Sporbarhed, transport alt det som vi alle sammen godt forstår og som ligger bag forbrugernes bevidsthed om, at vi vil kunne se, hvor det hele kommer fra, for så kan vi stole på det alt det er et vink med en vognstang til økologien og mærkningsordningen. Men det har endnu ikke givet sig udslag i nogen ændring af reglerne. ADVOKAT KNUD FOLDSCHACK, BESTYRELSESMEDLEM I SOLHVERVFONDEN, ØLLINGEGAARD OG SØVIND MEJERI. FØDEVAREWATCH. 10. MARTS 2015 Bum Senest vil fødevareminister Dan Jørgensen fjerne landbrugets fonde fra Axelborg i forhold til det administrative, og han vil spæde bestyrelserne op med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Det er et direkte anslag mod det etablerede landbrug i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse vil af med 3/4 af vores nuværende svineproduktion, og ja, de vil have, at det, der skal være tilbage, skal være økologisk. Samtidig glemmer man, at økologisk produktion udleder 40 procent mere kvælstof og 45 procent mere fosfor end konventionel produktion. Det er en ekstrem ideologi uden faglighed og fornuft. BJARNE LARSEN, FORMAND DANAVL. EFFEKTIVT LANDBRUG. 7. MARTS Jeg vil helt klart anbefale, at især gravide vælger at spise økologisk frugt, grønt og kornprodukter. PHILIPPE GRANDJEAN, PROFESSOR OG FORSKNINGSLEDER FRA SYDDANSK UNIVERSITET. POLITIKEN. 7. MARTS Per Kølster havde næsten 400 tilhørere, da han fremlagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Foto: Jakob Brandt at de på denne måde formidler LEDER muligheder, som rigtigt forvaltet gør AF PER KØLSTER en forskel. Generalforsamlingen og årsmøderne er vel overstået. Der er nye navne i de folkevalgtes rækker, og et nyt arbejdsår kalder. Forsamlingen har godkendt forslaget til foreningens strategi for de kommende år, en strategi, der er båret af en vision om, at vi vil en verden, der tænker og handler økologisk. Det er er store ord, men vi er også mange om at løfte. Næsten 400 deltog på vores generalforsamlingsweekend. En utrolig rekord, der vidner om en engageret foreningsskare og giver løfter om et energisk kommende år for økologien. Der er også brug for det. Indadtil skal vi arbejde energisk med at styrke foreningens økonomi. Ingen vej udenom og en meget spændende udfordring. Økonomi er jo meget mere end indtægter og udgifter. Det er strømme, der fortæller om vores evner til at skabe og organisere aktiviteter, og til at gennemføre dem med effekt og effektivitet. Pengene er redskaber til at sikre muligheder Det er den positive side af pengene, at de på denne måde formidler muligheder, som rigtigt forvaltet gør en forskel. for forandring. Pengene kommer fra os selv - altså medlemmerne, fra venner - altså sponsorer, fra landets borgere, fra kunderne - altså landmænd, som bruger vores konsulenter, fra virksomheder, som ved, de kan forvente noget af os, og endelige fra private fonde med smukke formål. Mange mennesker deponerer således - via midlerne og bevillingen af dem - en tillid hos os til, at vi formår at løfte økologien og skabe forandringer. Og selvom det kan lyde halvreligiøst, så kan man mærke denne energi, forventningerne og glæden over alt det, der lykkes. Det er den positive side af pengene, Økonomi og økologi spejler hinanden på en sund måde. Økologi er et plusord, og med den rette etik i baghånden er ordet økonomi så sandelig også et positiv begreb. Begge handler om husholdning og om at ha styr på. Og det gælder for både økologien og for økonomien, at det handler om det, den enkelte gør, og det, fællesskabet gør. Samfundsøkologien og samfundsøkonomien er i lige så høj grad spejl af hinanden og vores ambitioner rækker til samfundet. Og den sunde husholdning starter på egen dørtærskel, hvad enten det er som medlem eller som forening. Som bevægelse er vi båret af evnen og viljen til at gå forrest med eksemplets magt. Det er det, den enkelte gør, økologisk såvel som økonomisk, som viser vejen. Det er gennem de mange eksempler og demonstrationskraften, at vi kan hæve os op på samfundsniveauet og gå forrest i at sikre en verden, der tænker og handler økologisk. Udgiver Økologisk Landsforening Silkeborgvej Åbyhøj Tlf Udkommer 22 udgivelser årligt Oplag ISSN ØKOLOGI Redaktør (ansv.) Irene Brandt Redigerende/annoncer Arne Bjerre ERHVERV Journalist Jakob Brandt Journalist Karen Munk Nielsen Abonnement Avisen koster 34,95 i løssalg. Et årsabonnement koster 695kr. (ekskl. moms). Bestil på mail: Tryk Skive Folkeblad Økologi & Erhverv Redigeres uafhængigt af politiske, økonomiske og organisatoriske interesser. Debatindlæg: Redaktionen modtager gerne debatindlæg fra vores læsere. Send dit indlæg til: Omfang: Max anslag inkl. mellemrum.

3 MENNESKER & MENINGER 20. marts 2015 nr. 563 ØKOLOGI & ERHVERV 3 INDHOLD: AKTUELT TEMA: MÆLK 4 Uden overskud i 2015 er vi her ikke Det var ikke regnskaberne, der kastede glans over generalforsamlingen i Økologisk Landsforening... MARK OG STALD 5 De kalder mig Øko-Dan Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. 4 Forslag faldt på stribe På generalforsamlingen i Økologisk Landsforening var der hverken opbakning til at fjerne svovl fra frugtproduktionen, at etablere et fagudvalg for mindre, alsidige landbrug eller at ændre foreningens navn. 6 Rammerne skal ændres, så landbruget kan udvikles Hvordan sikrer vi den næste generation af økologer den bedste landmandsuddannelse? Spørgsmålet blev drøftet på et temamøde i forbindelse med Økologisk Landsforenings generalforsamling. 6 Økologiske gårdbutikker har fået et udvalg I forbindelse med generalforsamlingen i Økologisk Landsforening blev der etableret endnu et udvalg i foreningens regi. Det nye udvalg hedder: Fagudvalget for økologiske gårdbutikker og lokalt salg. 7 Mælkebønder bliver i folden Dagens økologiske mælkeproducenter er det også om tre år, og halvdelen af dem forventer at lave mere mælk, viser spørgeundersøgelse. 7 Arla skal bruge mere mælk Ifølge vice adm. direktør i Arla Foods, Povl Krogsgaard er det kun et spørgsmål om tid, før Arla åbner døren for nye danske leverandører af økologisk mælk. 8 Dansk mælk og ost i høj kurs Mejeriprodukter udgør over halvdelen af den samlede eksport af økologiske fødevarer, og salget til udlandet vokser. 8 Arla på fremmarch syd for grænsen Verdens største økologiske mejeri vil også være det største nationale økologibrand i Tyskland 15 Lucernefrøene er økologiske DLF lancerer i år økologiske frø af lucerne dyrket i Danmark. Det er et skridt i den rigtige retning, men prisen kan holde nogle fra at dyrke den. 16 Økologi skal levere klima og natur Økologi skal give forbrugerne garanti for bedre natur og mindre klimabelastning. Det er baggrunden for to forslag, Økologisk Landsforening lancerede først på måneden. Fælles er, at alle skal bidrage. 16 L&F og ØL er delvist enige, men naturmodel skiller Landbrug & Fødevarers Økologisektion ønsker mindre detailregulering af naturkrav. Naturtiltag skal kunne puljes. 17 Sukker gør gyllen sur Ny forskning peger i retning af, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampe fra gylle. Opdagelsen kan være til stor fordel for det økologiske landbrug og ikke mindst naturen. MAD OG MARKED 18 Nu rykker kyllingerne Det er nødvendigt at bygge nye stalde og øge antallet af ugentlige slagtninger fra to til tre for at følge med efterspørgslen efter økologiske kyllinger. 19 Møllerier valser gryn af nye sorter Både Per Grupe og Aurion forsøger sig med at valse havregryn af nye sorter. 16 Økologi skal levere klima og natur Økologi skal give forbrugerne garanti for bedre natur og mindre klimabelastning. Det er baggrunden for to forslag, Økologisk Landsforening lancerede først på måneden. Fælles er, at alle skal bidrage. 10 Den Rå Hinge vender tilbage Det bobler og syder i de økologiske ostekar, hvor nye specialoste har kurs mod kunder i ind- og udland. 11 De små mejerier er også tørstige Landets økologiske mejerier har kurs mod en tættere balance, men døren er åben for nye leverandører. 11 Søvind på egne ben 12 Michael tror på mælkeproduktion Når EU s mælkeproduktion gives fri første april, er Michael Bisgård klar til at levere. 230 økologiske kælvekvier står og tripper i startboksen på Hagens Mølle ved Skive 13 Arla vender økonomien De senere år har økologiske mælkeproducenter ikke tjent mere end konventionelle. Med Arlas forhøjelse af økologitillægget fra marts, genvinder økologerne det tidligere forspring. 13 Kalves velfærd under lup 14 Gedemælk er ingen guldgrube Gedemælk er en sårbar niche med få producenter og svingende efterspørgsel. Det er en udfordring. 14 Kendt praksis - ukendt risiko To ud af tre økologiske mælkeproducenter fodrer kalve med mælken fra køer, der er behandlet med antibiotika. Om denne praksis, der er udbredt i hele kvægbruget, kan føre til resistens, er der ingen, der ved 24 Køernes forårsfest 19 Dan Jørgensen bliver brugsuddeler på Fyn 20 Hele kulturen skal vendes på hovedet For Kristina Kristensen er det en spændende udfordring at løfte økologiprocenten fra tæt på nul til 90 og samtidig sikre de studerende på Aarhus Universitet mad til SU-venlige priser. 19 Ring for et uforpligtende tilbud Gratis medlemskab det første år Vi samarbejder med Økologisk Landsforening Ny slow-øko-butik i Give Ny slow-øko-butik i Give Borgerne i Give har fået en butik med fødevarer fra lokale økologer.

4 4 ØKOLOGI & ERHVERV 20. marts 2015 nr. 563 AKTUELT Økologisk Landsforenings politiske ledelse: Bestyrelsen Formand: Per Kølster, Mads Helms, Kim Qvist, Arne Juel Jensen, Birte Brorson, Karsten Kjærgaard, Anya Hultberg, Laust Stenger, Lis Roborg, Ole Sørensen, Philip Dam Hansen, Nelly Riggelsen, Christina Udby Hansen. 1. suppleant Anders Lund 2. suppleant Jørgen Sønderby. Frugt-, bær- og grøntudvalget Formand: Poul Rytter Larsen Næstformand Klaus Søgaard Axel Månsson, Lars Albrektsen Siebe Johannes Gorter. Suppleant: Lotte Lei. Kødudvalget Ole Chr. Andersen, Henrik Terkelsen, Harry Storgaard, Jakob Kortegaard Becher, Carsten Sørensen. Suppleant Erling Fischer Madsen. Mælkeudvalget Ole Sørensen, Frode Hjort Gregersen, Bjarne Nebel, Laust Krejberg, Mikkel Juhl Nielsen, Niels J. V. Rasmussen, Preben Lauridsen, Svend Otto Søgaard. Suppleant Finn Tang. Planteavlsudvalget Søren Moeslund Larsen, Kurt Hvid Frost, Hans Henrik Thomsen, Søren Bilstrup, Jørn Ussing Larsen, Allan H. Hansen, Lars Sørensen. Suppleant Gert Ladegaard Jensen. Svineudvalget Formand Randi Vinfeldt, næstformand Bertel Hestbjerg, Flemming Madsen, Karin Stavnskær, Arne Juel Jensen. Suppleant Preben Drastrup. Æg- og Fjerkræudvalget Flemming Haugaard, Lars Bredahl, Jens Otto Rasmussen, Frede Lorenzen, Uffe Stougård, Hans Johnsen, Jakob Kjær. Suppleant Hardy Eskildsen Ulandsudvalget Kristina G. Due, Jesper Saxgren, Klaus Sall, Emilie Qvist Kjærgaard, Peter Bach Nicolajsen, Inge Lis Dissing. 1. Suppleant Sven Jensen 2. suppleant Niels Chr. Nielsen. Virksomhedsudvalget Formand Jørgen Bonde, næstformand Nelly Riggelsen, Brian Nybo, Henrik Biilmann, Petter Aagesen, Randi Kok, Sven Jensen. Gårdbutikker og lokalt salg Formand Niels Ebbe, næstformand Heidi Larsen, Elisabeth Rasmussen, Ulrik Salmonsen, Kirsten Moeslund Sivertsen. Suppleant Philip Dam Hansen. Stemmekortene var i brug igen og igen på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Foto: Joachim Kjeldsen. HØRT PÅ GENERALFORSAMLINGEN: RANDI VINFELDT, FORMAND FOR SVINEUDVALGET PER KØLSTER, FORMAND FOR ØKOLOGISK LANDSFORENING JENS CHRISTENSEN, RÅD & DÅD ØKOLOGISK GARTNERI Man bliver ikke syg af at se på en gris. Debatten om MRSA bør handle om produktionsrammerne. Vi må diskutere, om kød skal være så billigt, at man er nødt til at holde dyr under forhold, hvor de skal have så meget medicin. Forslag faldt på stribe På generalforsamlingen i Økologisk Landsforening var der hverken opbak- fra frugtproduktionen, at etablere et fagudvalg for mindre, alsidige landbrug eller at ændre foreningens navn GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT Faktaresistens har ramt mange også nogle økologiske mælkeproducenter, der mener, de mangler kvælstof. Jeg savner én ting i beretningen: vores ambitioner for økologien. Danmarks Naturfredningsforening har en vision om et økologisk Danmark om 30 år. Hvad er vores ambition? Er det godt eller skidt for økologien, når økologiske frugtavlere sprøjter deres afgrøder med svovl, azadirachtin (Neem) eller kaliumcarbonat? Spørgsmålet blev rejst på generalforsamlingen af Anders Lindgaard, som ønskede, at Økologisk Landsforening, ØL, følger op på en generalforsamlingsvedtagelse fra 2010 om at udfase brugen af sprøjtegifte i økologisk landbrug. gelse på økologernes generalforsamlingen. På den ene side afviste frugtavler Poul Rytter Larsen forslaget med ordene: - Vi arbejder hele tiden på at udvikle sorter og metoder, så vi i videst muligt omfang kan undgå udefrakommende midler. Vi har endnu ikke set løsninger, der kan erstatte svovl, at pakke jorden ind i plastik er ikke en mere økologisk dyrkning. Birte Brorson, der er omlægningskonsulent i storkøkkener, talte derimod for forslaget: - I min dagligdag holder jeg mange foredrag for køkkenfolk. Og jeg har svært ved at forklare, at man kan gøde økologiske marker med konventionel gylle, og at man i Sydeuropa sprøjter frugt med kobber og svovl. Poul Rytter Larsen pakkede det godt ind; men alt det, der skal pakkes ind, skal ikke være i økologien. Andre opfordrede Frugt- og grøntudvalget til at arbejde med proble- forsamlingens deltagere stemte forslaget ned. Uden overskud i 2015 er vi her ikke Det var ikke regnskaberne, der kastede glans over generalforsamlingen i Økologisk Landsforening til gengæld blev generalforsamlingen med sit rekordstore fremmøde et bevis på, at medlemmerne bakker op om foreningen, også når resultatet ikke er kønt. - Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så regnskabet første gang. Jeg vil derfor gerne spørge formanden om, hvad man gør fremad, sagde Kristen Degn, der er én af foreningens folkevalgte revisorer. Regnskabet viste et underskud på 1,4 mio. kr. og en egenkital, der var skrumpet til få hundredetusinde kroner. Per Kølster svarede: - Det er klart, det er en sag, der giver anledning til spørgsmål her på generalforsamlingen. Men det har også givet anledning til mange spørgsmål i bestyrelsen. Selvfølgelig skal vi gøre noget for at forbedre egenkapitalen. Det er vi enige med banken om, og det har vi gjort. Det vil I se, når vi fremlægger budgettet. Vi arbejder med at generere et løbende overskud, der kan konsolidere foreningen - og ikke bare give sikkerhed men også frihed, så vi har et handlerum. Nej til udvalg for mindre landbrug Anders Lindegaard var - sammen med Susanne Hansen - også ophavsmand til et forslag om, at ØL etablerer et udvalg for mindre og alsidige landbrug. Udvalget skal følge op på anbefalingerne fra det kompetenceudvalg, som sidste år afsluttede sit arbejde med at afdække de små landbrugs udfordringer. Forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen - blandt andet med henvisning til, at der netop er etableret et nyt fagudvalg for gårdbutikker og lokalt salg. Dette udvalg er også udsprunget af anbefalingerne fra kompetenceudvalget, og derfor forventer bestyrelsen i ØL, at det nye udvalg tager en del af udfordringerne for de mindre, alsidige landbrug op. Nej til Økologi Danmark Det var ikke kun Anders Lindegaard, der måtte lide den tort at se sine forslag nedstemt på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om en nyt navn i stedet for Økologisk Landsforening led samme skæbne. Blandt de stemmeberettigede var det kun bestyrelsen, der talte for et navneskifte. Philip Dam, der i bestyrelsen repræsenterer den unge generation af landmænd, gav blandt - Vi har en organisation med stigende omsætning. Det betyder, vi er udfordret på, hvordan vi organiserer og styrer det. Rutiner i sekretariatet skal forbedres, og vi samarbejder med revisionsselskabet Deloitte om at udvikle en bedre projektstyring og en løbende budgetopfølgning. Gode forventninger til 2015 Det dårlige resultat skyldtes primært tre ting: erstatningssager, nye regler i NaturErhvervstyrelsen, som har betydet nedskæringer i budgetterede projekter, samt en del langtidssygemeldinger i sekretariatet. - Tilsammen koster disse tre hændelser os mere end 2,2 mio. kr. Vi kunne altså - hvis vi havde været dem foruden - have fået et ganske Torben V. Lauridsen. Mads Helms fra bestyrelsen supplerede: - Det er helt sikkert, at det primære fokus nu ligger på opbygning af egenkapitalen, og det kommer I til at se, når vi bliver præsenteret for budgettet for Vi kommer ikke her til næste år uden et overskud - for så er vi her jo ikke. I 2015 viser budgettet et overskud 1,5 mio. kr. Når foreningen dette mål, er egenkapitalen igen på ret kurs. andet udtryk for, at landsforening er gammeldags. Argumenterne for ikke at skifte navn var mange. En anden ung landmand, Kristoffer Korshøj, sagde blandt andet: - Det er rigtig ærgerligt, hvis forening ikke fremgår af navnet, for det er forenings-danmark, der har været med til at drive os hertil, hvor vi er i dag. Bestyrelsen havde foreslået det nye navn: Økologi Danmark - blandt andet med den begrundelse, at landsforening hører fortiden til, og at mange snubler i Økologisk Landsforening og kalder forening alt muligt andet. Til misforståelserne havde freelancejournalist Per Henrik Hansen en kommentar: - Desværre kan man ikke gardere sig mod sjusk i medierne, og jeg vil vædde på, at også det nye navn vil blive forvansket. Afstemningen viste, at ønsket om at skifte navn langt fra havde 2/3 opbakning, som vedtægterne kræver, når det er en navneændring, der stemmes om.

5 AKTUELT 20. marts 2015 nr. 563 ØKOLOGI & ERHVERV 5 Næsten 400 medlemmer af Økologisk Landsforening tog imod fødevareministerens roser. Foto: Joachim Kjeldsen. Det mener medlemmerne: Vi spurgte tre deltagere på Økologisk Landsforenings generalforsamling om deres holdning til økologireglerne. Er niveauet lagt det rigtige sted? De kalder mig Øko-Dan JOHANNES LARSEN, LANDMAND MED KØDKVÆGOPDRÆT OG KORNPRODUKTION. Jeg synes, økologireglerne er dér, hvor de skal være, fordi de løbende har tilpasset sig den virkelige verden. Det samme kan man ikke sige om naturplejereglerne. Her er der virkelig nogle knaster, der gør det svært for os landmænd. Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT - Når mine borgerlige venner virkelig skal sætte ord på, hvor skidt en karl, jeg er, så kalder de mig Øko-Dan - selvom nogle af dem synes, det er at gå for vidt, sagde fødevareminister Dan Jørgensen, da generalforsamlingen i Økologisk Landsforening blev sat på stand by en times tid, for at give plads for ministeren. - Jeg føler, jeg er i klub med jer, selvom vi ikke altid er enige om alt; men vi har et godt og konstruktivt samarbejde. I har visionerne i orden, og fagligheden er i orden. Det er der- har, sagde Dan Jørgensen. Fødevareministeren havde mange roser med til sine tilhørere: - Jeg føler, vi har en fælles sag: dyrenes, naturens, sundhedens og kvalitetens sag. Vi har en kontrakt, der siger, vi kun har vores omgivelser til låns. Dyr, jord og vand skal behandles med omhu og respekt. Og det er disse værdier, der er årsag til, at vi er førende på økologi på verdensplan - et resultat, som I, der er her, har en stor del af æren for - ovenikøbet har I formået at skabe vækst og udvikle økologien uden at springe over, hvor gærdet er lavest, sagde Dan Jørgensen. Taler og betaler ord i regeringen - men vi bruger også penge på det, sagde Dan Jørgensen og gennemgik de tiltag, regeringen har taget for via økonomisk støtte at udvikle den økologiske produktion i Danmark. - Jeg er kisteglad for, at det er lykkedes at samle hele regeringen om Økologiplan Danmark. Vi fastholder i planen, at vi fortsat skal være verdensmestre på økologi, og vi fastholder målsætningen om, at det økologiske areal skal være fordoblet. Vi bruger 400 mio. kr. på at støtte økologien, og Økologisk ses ikke bare på hver eneste side i planen men næsten helt ned i hver eneste linje, sagde Dan Jørgensen. Han tilføjede: - Det bliver svært at nå de mål, vi allerede har sat os. Den ambition, vi har nu om at fordoble inden 2020, skal vi virkelig lægge os i selen for at nå! Ros til detailhandlen Dan Jørgensen lagde ikke skjul på, at han er imponeret over detailhandlen. - Der er sket meget på et halvt år. Det går stærkt nu, og Coop, Kiwi og de andre dagligvarebutikker, der virkelig gør noget for økologien, har fortjent ros. Og det er fantastisk, at vi nu har det luksusproblem, at der ligefrem er mangel på økologiske fødevarer, sagde Dan Jørgensen. Få det fulde overblik på I to dage drøftede medlemmerne af Økologisk Landsforening økologi, økonomi, vision, mission, strategi og meget, meget mere. På foreningens hjemmeside, kan du forenings nye vision: En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord.... den nye mission: Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse. Udbredelse Involvering Udvikling Forening Det bliver svært at nå de mål, vi allerede har sat os. Den ambition, vi har nu om at fordoble inden 2020, skal vi virkelig lægge os i selen for at nå!... og ikke mindst, hvad der gemmer sig bag strategimålene. Du kan også læse om de fem strategiske indsatsområder, som blev vedtaget på generalforsamlingen: Økonomisk bæredygtighed En levende og frugtbar jord Næste generation af økologiske landmænd Lokal økologi Profesionelle køkkener Ikke kun ros Men der var også torne på fødevareministerens roser til sit publikum. Dan Jørgensen efterlyste endnu større fokus hos de økologiske landmænd på både klimaindsats og dyrevelfærd. - Men jeg respekterer jer også for, at I ikke går i forsvarsposition, når I mødes med disse krav. Tværtimod. I er up front med løsninger - nogle gange endda inden, resten af verden har opdaget, at der er et problem, der skal adresseres, sagde Dan Jørgensen. Næste generation Foranlediget af spørgsmål fra salen tog Dan Jørgensen også udfordringerne for de unge, kommende økologiske landmænd op i sit indlæg. - Vi vil sikre en bedre økologisk uddannelse på landbrugsskolerne, Dan Jørgensen. Han understregede, at den nye lov, der ændrer ejerstrukturen i landbruget, også skal hjælpe de unge landmænd ind i erhvervet. Ny medlemsgruppe Per Kølsters beretning, regnskaber og budgetter er ligeledes tilgængelige på hjemmesiden, hvor du også oplæg. Og sidst men ikke mindst kan du se vedtægtsændringen, som betyder, at de professionelle køkkener nu kan blive medlem af Økologisk Landsforening. ANN KIRSTINE PEDERSEN, PERSONLIGT MEDLEM. Jeg synes, reglerne for brugen af konventionel gylle på økologisk jord burde strammes. Det er lidt træls at tænke på, at de økologiske gulerødder, jeg køber, kan være dyrket med konventionel gylle. Og det er jo heller ikke dét, forbrugerne forventer, når de køber økologiske produkter. Jeg synes derfor, det er en overgangsordning, der har varet for længe. JENS CHRISTENSEN, GARTNERILEDER. Generelt synes jeg, at de danske myndigheder tolker EU s økologiregler meget fornuftigt, ud fra de produktionsvilkår vi har her i landet. Men økologireglerne skal selvfølgelig hele tiden udvikles; og det skal tage den tid, det tager, fordi så mange i fællesskab indgår i arbejdet. De nationale brancheaftaler, der kan gå skridtet videre end EU s økologiregler, er vigtige, fordi de kan tage hensyn til de vilkår, der gør sig gældende nationalt og det er jo ikke kun i Danmark, der er nationale brancheaftaler, som stiller ekstra krav til den økologiske produktion.

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør

Uddybende stillingsopslag. Adm. direktør Uddybende stillingsopslag Adm. direktør 1. Baggrund Økologisk Landsforening er i færd med at gennemføre en større omorganisering. Den nye organisering skal ruste foreningen til at fortsætte økologiens

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter

Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter Forside Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter Indlæg på Dansk Kvæg s Kongres 26. februar 2008 v. Jesper Friis, Arla Foods 1 Fakta om Arla og økologien Opstart februar 1988 på økologisk mælkeproduktion

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Oppositionen kritiserer miljøministeren for manglende handling

Oppositionen kritiserer miljøministeren for manglende handling Oppositionen kritiserer miljøministeren for manglende handling 50 Hos Alternativet og Enhedslisten vil miljøordførerne gerne se handling fra ministeren, som de retter en kritik imod. 5 10 En rapport fra

Læs mere

Økologi og dyrevelfærd

Økologi og dyrevelfærd Økologi og dyrevelfærd en aktuel konference Koldkærgård Konferencecenter d. 30. november 2007 Afholdes med støtte fra Fødevareministeriet Økologi & dyrevelfærd d Dyrene er i centrum Ingen konkurrence mellem

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Kunstigt kød kloning. Professor Mark Post er i fuld gang med at lave kød. Og vel at mærke kød, der aldrig har siddet på et dyr.

Kunstigt kød kloning. Professor Mark Post er i fuld gang med at lave kød. Og vel at mærke kød, der aldrig har siddet på et dyr. 1 1 1 1 0 1 0 1 Kunstigt kød kloning Nu skal De møde en mand, der har en temmelig opsigtsvækkende plan med det kød, vi næsten alle sammen spiser næsten hver dag. Det skal ikke længere komme fra køer og

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Økologi for fremtiden Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Uden disse mennesker havde denne bog ikke været mulig: Klaus Loehr- Petersen Christina Jacobsen Fie Graugaard Bodil Søgaard Bertel

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD

LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD LOVGIVNING SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BEDRE DYREVELFÆRD Peter Sandøe IPH, FOI & CeBRA www. Københavns Universitet, LIFE bioethics.kvl.dk BAGGRUND For tre år siden samme sted fremlagde Det Dyreetiske Råd

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres Kirsten Due Dansk Kvæg Disposition Først lidt baggrund: Hvordan fungerer EU- og verdensmarkedet for mælk og mejeriprodukter Markedsudviklingen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske Halmleverandører

Danske Halmleverandører 4. marts 2014 Referat årsmøde Danske Halmleverandører 2014 Mandag den 3. marts 2014 fra 9.45 til 15 hos Maskinhandler Indkøbsringen Amba, Soldalen 1, 7100 Vejle Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål

Medlemmer - Kommunikation - Profil - Værdi STÆRK LOKALFORENING - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES. Landbrug & Fødevarer. Formål STÆRK LOKAL - FORSLAG TIL BESTYRELSESPROCES Formål Projektet Stærk lokalforening er iværksat for at sikre og øge organiseringsprocenten i lokale foreninger landet over. Indsatsen gælder både rekruttering

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Vedtægter for Økologisk Landsforening

Vedtægter for Økologisk Landsforening Vedtægter for Økologisk Landsforening Gælder fra 7. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Økologisk Landsforening. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: At

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

En stærk platform for Økologi i L&F

En stærk platform for Økologi i L&F En stærk platform for Økologi i L&F VIDEN/RÅDGIVNING, DLBR POLITIK AXELBORG Regionale rådgivningscentre under Forum for Økologi Videncentret ØKOLOGI DLBR Økologisektion Afdeling Økologi Virksomhedsforum

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2004 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2003 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Andelen af økologisk produktion i Belgien og Luxembourg

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk SOBcows Brugergruppemøde HVORDAN SKAL FREMTIDENS KO SE UD? STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Projektet SOBcows er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning

En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning En velbevaret hemmelighed Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning Jesper Lassen Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas[a]foi.ku.dk

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere