AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED. TEMA: MÆLK Mælk i fremgang"

Transkript

1 De kalder mig Øko-Dan Økologiske lucernefrø Nu rykker kyllingerne Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. DLF Trifolium lancerer i år lucernefrø i den økologiske såsædsdatabase. Dermed er økologer forpligtet til at bruge udsæden, som er produceret på Lolland og Sjælland de seneste to år. Det er nødvendigt at bygge nye stalde og øge antallet af ugentlige slagtninger fra to til tre for at følge med efterspørgslen efter økologiske kyllinger. 5 AKTUELT 15 MARK OG STALD 18 MAD OG MARKED ØKOLOGI ERHVERV 20. marts 2015 nr årgang TEMA: MÆLK Mælk i fremgang Mælken er blevet kaldt økologitogets lokomotiv, men på det seneste har man med nogen ret kunnet spørge, om lokomotivet er gået i stå. Det er det ikke. Ganske vist er produktionen i en årrække kun steget ganske lidt, men nye kræfter banker på, og de økologiske mejerier forventer markant vækst i indvejning og salg det kommende år. Vi bringer i denne avis otte siders tillæg om økologisk mælk - fra ko til bord. Læs blandt andet om nye specialoste, de økologiske mejeriers planer og om den 26-årige Michael Bisgård, der turbo-omlægger en tom gård og 1. april leverer den første mælk fra sine 230 køer. side 7-14 FOTO: KAREN MUNK NIELSEN Uddannelseskrav presser små landbrug DYREHOLD: Hvis en ny bekendtgørelse vedtages uændret, skal landmænd og medarbejdere, der står for det daglige ansvar for en dyrebesætning, fra 1. juni have gennemgået en uddannelse på 60 timer - Landmændene er oprørte over udsigten til et uddannelseskrav, fastslår fagpolitisk chefkonsulent Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening. Kravet kan være en kendsgerning, hvis høringssvarene ikke fører til, at bekendtgørelsen ændres, inden den træder i kraft 1. juni. Uddannelseskravets overordnede formål er at sikre, at den person, der forestår den daglige drift af et erhvervsmæssigt dyrehold har tilstrækkelig viden om forebyggelse og håndtering af de dyrevelfærdsproblemer og dyresundhedsproblemer. Står alene - Kravet, som det er fremlagt, vil øge ste ejere af små landbrug har en landbrugsmæssig uddannelse bag sig, men de overdrager også pasningen af dyrene til anden arbejdskraft, hvis de selv er væk fra bedriften én kunne gøre, hvis uddannelses- og kursuskravet indføres, siger Sybille Kyed. Hun tilføjer: - Økologisk Landsforening er selvfølgelig enig i, at det er vigtigt at sikre dyrenes velfærd, og at de mennesker, der ejer dyr, skal tilegne sig viden om dyrene, så de kan tage vare på dem på forsvarlig vis. Foreningen mener dog, at kravene, som de er formuleret i udkastet til bekendtgørelse, er udtryk for en overregulering, der ikke er behov for. ØL ser derfor overordnet ikke noget behov for at indføre et uddannelseskrav. En gennemgang af de øvrige høringssvar viser, at ØL som eneste part afviser uddannelseskravet. Det fremgår for eksempel af L&F s høringssvar, at organisationen som udgangspunkt støtter bekendtgørelsen, dog er der forslag om mindre justeringer og et ønske om en klar uddannelseskravet. Vi antager, at det er ejeren eller den af ejeren udpegede driftsansvarlige, der har det daglige ansvar for pasning af dyrene, skriver L&F i sit svar. Denne præcisering opstilles også af ØL som et krav, hvis bekendtgørelsen stik mod foreningens anbefaling alligevel vedtages: Det er vigtigt at tydeliggøre, at der er tale om egentlig ansvarsoverdragelse for den daglige pasning, før end kravet om uddannelse udløses. Det skal være muligt for en ejer at stå for ansvaret og have uuddannede til at passe dyrene, hvis ejeren følger dyrene og derfor er den, der træffer beslutningerne, skriver ØL. De store rammes også Sybille Kyed hæfter sig især ved, at bekendtgørelsen vil ramme de små landbrug, og at der ikke er nogen dyrevelfærdsmæssig begrundelse for at indføre et uddannelseskrav. - Økologisk Landsforening mener ikke, at der er sket en stigning af sager med dårlig dyrevelfærd. De dramatiske sager, der konstateres med dårlig dyrevelfærd, skyldes efter foreningens opfattelse ikke manglende viden men oftere, at ejeren af ejendommen kommer under pres og mister grebet om situationen, siger Sybille Kyed. Hun understreger, at de store landbrug også vil blive berørt af en ny bekendtgørelse: - Det er foreningens opfattelse, at egentlig erhvervsmæssige ejendomme altid vil blive drevet af personer med en landbrugsmæssig uddannelse. Enten vil ejeren eller en ansat medarbejder have en landbrugsmæssig uddannelse, og de står så for driften. For- der kan tilknyttes medhjælpere uden uddannelse på disse bedrifter. På disse ejendomme vil kravet derfor ikke have nogen praktisk betydning, det vil alene optræde som et ekstra lag af regler, der udvider den administrative byrde, siger Sybille Kyed.

2 2 ØKOLOGI & ERHVERV 20. marts 2015 nr. 563 MENNESKER & MENINGER SKREVET OM ØKOLOGI Økonomilogik Det er virkelig underligt for mange danskere at sidde og se på, af Dansk Folkeparti slår sig op på dyrevelfærd ( ) Lige så snart det kom- DAN JØRGENSEN, FØDEVAREMINISTER. ÅBENT SAMRÅD I FØDEVAREUDVALGET, FOLKETINGET. 11. MARTS Vi har i Landbrug & Fødevarer hele tiden støttet regeringens økologiske mål, men det har set lidt sort ud at kunne nå at opfylde dem inden Derfor er det dejligt, at den stigende efterspørgsel på økologiske varer nu gør, at det er mere realistisk at nå målet. KAREN HÆKKERUP, ADM. DIREKTØR I LANDBRUG & FØDEVARER. EFFEKTIVT LANDBRUG. 11. MARTS Når man kigger på kendsgerningerne i det danske landbrug, må det da stå klart, at man burde satse på kvalitet og økologi frem for fortsat at kæmpe for et kapløb mod bunden, hvor de eneste konkurrenceparametre er at producere mest muligt, billigst muligt. LASSE HAUGAARD PEDERSEN, MEDLEM AF DSU S FORRETNINGSUDVALG. FYENS STIFTSTI- DENDE. 11. MARTS Økologerne render rundt med halm i træskoene og slår sig til tåls med at konkurrere inden for et regelsæt omkring økologi, som ikke har forandret sig i 25 år. Det er jo stigmatiserende. Vi er jo alle sammen enige om, at et økologisk æble fra Sydspanien eller en økologisk liter mælk produceret på baggrund af sojaskrå fra Brasilien intet har med økologi at gøre. Sporbarhed, transport alt det som vi alle sammen godt forstår og som ligger bag forbrugernes bevidsthed om, at vi vil kunne se, hvor det hele kommer fra, for så kan vi stole på det alt det er et vink med en vognstang til økologien og mærkningsordningen. Men det har endnu ikke givet sig udslag i nogen ændring af reglerne. ADVOKAT KNUD FOLDSCHACK, BESTYRELSESMEDLEM I SOLHVERVFONDEN, ØLLINGEGAARD OG SØVIND MEJERI. FØDEVAREWATCH. 10. MARTS 2015 Bum Senest vil fødevareminister Dan Jørgensen fjerne landbrugets fonde fra Axelborg i forhold til det administrative, og han vil spæde bestyrelserne op med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Det er et direkte anslag mod det etablerede landbrug i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse vil af med 3/4 af vores nuværende svineproduktion, og ja, de vil have, at det, der skal være tilbage, skal være økologisk. Samtidig glemmer man, at økologisk produktion udleder 40 procent mere kvælstof og 45 procent mere fosfor end konventionel produktion. Det er en ekstrem ideologi uden faglighed og fornuft. BJARNE LARSEN, FORMAND DANAVL. EFFEKTIVT LANDBRUG. 7. MARTS Jeg vil helt klart anbefale, at især gravide vælger at spise økologisk frugt, grønt og kornprodukter. PHILIPPE GRANDJEAN, PROFESSOR OG FORSKNINGSLEDER FRA SYDDANSK UNIVERSITET. POLITIKEN. 7. MARTS Per Kølster havde næsten 400 tilhørere, da han fremlagde bestyrelsens beretning på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Foto: Jakob Brandt at de på denne måde formidler LEDER muligheder, som rigtigt forvaltet gør AF PER KØLSTER en forskel. Generalforsamlingen og årsmøderne er vel overstået. Der er nye navne i de folkevalgtes rækker, og et nyt arbejdsår kalder. Forsamlingen har godkendt forslaget til foreningens strategi for de kommende år, en strategi, der er båret af en vision om, at vi vil en verden, der tænker og handler økologisk. Det er er store ord, men vi er også mange om at løfte. Næsten 400 deltog på vores generalforsamlingsweekend. En utrolig rekord, der vidner om en engageret foreningsskare og giver løfter om et energisk kommende år for økologien. Der er også brug for det. Indadtil skal vi arbejde energisk med at styrke foreningens økonomi. Ingen vej udenom og en meget spændende udfordring. Økonomi er jo meget mere end indtægter og udgifter. Det er strømme, der fortæller om vores evner til at skabe og organisere aktiviteter, og til at gennemføre dem med effekt og effektivitet. Pengene er redskaber til at sikre muligheder Det er den positive side af pengene, at de på denne måde formidler muligheder, som rigtigt forvaltet gør en forskel. for forandring. Pengene kommer fra os selv - altså medlemmerne, fra venner - altså sponsorer, fra landets borgere, fra kunderne - altså landmænd, som bruger vores konsulenter, fra virksomheder, som ved, de kan forvente noget af os, og endelige fra private fonde med smukke formål. Mange mennesker deponerer således - via midlerne og bevillingen af dem - en tillid hos os til, at vi formår at løfte økologien og skabe forandringer. Og selvom det kan lyde halvreligiøst, så kan man mærke denne energi, forventningerne og glæden over alt det, der lykkes. Det er den positive side af pengene, Økonomi og økologi spejler hinanden på en sund måde. Økologi er et plusord, og med den rette etik i baghånden er ordet økonomi så sandelig også et positiv begreb. Begge handler om husholdning og om at ha styr på. Og det gælder for både økologien og for økonomien, at det handler om det, den enkelte gør, og det, fællesskabet gør. Samfundsøkologien og samfundsøkonomien er i lige så høj grad spejl af hinanden og vores ambitioner rækker til samfundet. Og den sunde husholdning starter på egen dørtærskel, hvad enten det er som medlem eller som forening. Som bevægelse er vi båret af evnen og viljen til at gå forrest med eksemplets magt. Det er det, den enkelte gør, økologisk såvel som økonomisk, som viser vejen. Det er gennem de mange eksempler og demonstrationskraften, at vi kan hæve os op på samfundsniveauet og gå forrest i at sikre en verden, der tænker og handler økologisk. Udgiver Økologisk Landsforening Silkeborgvej Åbyhøj Tlf Udkommer 22 udgivelser årligt Oplag ISSN ØKOLOGI Redaktør (ansv.) Irene Brandt Redigerende/annoncer Arne Bjerre ERHVERV Journalist Jakob Brandt Journalist Karen Munk Nielsen Abonnement Avisen koster 34,95 i løssalg. Et årsabonnement koster 695kr. (ekskl. moms). Bestil på mail: Tryk Skive Folkeblad Økologi & Erhverv Redigeres uafhængigt af politiske, økonomiske og organisatoriske interesser. Debatindlæg: Redaktionen modtager gerne debatindlæg fra vores læsere. Send dit indlæg til: Omfang: Max anslag inkl. mellemrum.

3 MENNESKER & MENINGER 20. marts 2015 nr. 563 ØKOLOGI & ERHVERV 3 INDHOLD: AKTUELT TEMA: MÆLK 4 Uden overskud i 2015 er vi her ikke Det var ikke regnskaberne, der kastede glans over generalforsamlingen i Økologisk Landsforening... MARK OG STALD 5 De kalder mig Øko-Dan Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. 4 Forslag faldt på stribe På generalforsamlingen i Økologisk Landsforening var der hverken opbakning til at fjerne svovl fra frugtproduktionen, at etablere et fagudvalg for mindre, alsidige landbrug eller at ændre foreningens navn. 6 Rammerne skal ændres, så landbruget kan udvikles Hvordan sikrer vi den næste generation af økologer den bedste landmandsuddannelse? Spørgsmålet blev drøftet på et temamøde i forbindelse med Økologisk Landsforenings generalforsamling. 6 Økologiske gårdbutikker har fået et udvalg I forbindelse med generalforsamlingen i Økologisk Landsforening blev der etableret endnu et udvalg i foreningens regi. Det nye udvalg hedder: Fagudvalget for økologiske gårdbutikker og lokalt salg. 7 Mælkebønder bliver i folden Dagens økologiske mælkeproducenter er det også om tre år, og halvdelen af dem forventer at lave mere mælk, viser spørgeundersøgelse. 7 Arla skal bruge mere mælk Ifølge vice adm. direktør i Arla Foods, Povl Krogsgaard er det kun et spørgsmål om tid, før Arla åbner døren for nye danske leverandører af økologisk mælk. 8 Dansk mælk og ost i høj kurs Mejeriprodukter udgør over halvdelen af den samlede eksport af økologiske fødevarer, og salget til udlandet vokser. 8 Arla på fremmarch syd for grænsen Verdens største økologiske mejeri vil også være det største nationale økologibrand i Tyskland 15 Lucernefrøene er økologiske DLF lancerer i år økologiske frø af lucerne dyrket i Danmark. Det er et skridt i den rigtige retning, men prisen kan holde nogle fra at dyrke den. 16 Økologi skal levere klima og natur Økologi skal give forbrugerne garanti for bedre natur og mindre klimabelastning. Det er baggrunden for to forslag, Økologisk Landsforening lancerede først på måneden. Fælles er, at alle skal bidrage. 16 L&F og ØL er delvist enige, men naturmodel skiller Landbrug & Fødevarers Økologisektion ønsker mindre detailregulering af naturkrav. Naturtiltag skal kunne puljes. 17 Sukker gør gyllen sur Ny forskning peger i retning af, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampe fra gylle. Opdagelsen kan være til stor fordel for det økologiske landbrug og ikke mindst naturen. MAD OG MARKED 18 Nu rykker kyllingerne Det er nødvendigt at bygge nye stalde og øge antallet af ugentlige slagtninger fra to til tre for at følge med efterspørgslen efter økologiske kyllinger. 19 Møllerier valser gryn af nye sorter Både Per Grupe og Aurion forsøger sig med at valse havregryn af nye sorter. 16 Økologi skal levere klima og natur Økologi skal give forbrugerne garanti for bedre natur og mindre klimabelastning. Det er baggrunden for to forslag, Økologisk Landsforening lancerede først på måneden. Fælles er, at alle skal bidrage. 10 Den Rå Hinge vender tilbage Det bobler og syder i de økologiske ostekar, hvor nye specialoste har kurs mod kunder i ind- og udland. 11 De små mejerier er også tørstige Landets økologiske mejerier har kurs mod en tættere balance, men døren er åben for nye leverandører. 11 Søvind på egne ben 12 Michael tror på mælkeproduktion Når EU s mælkeproduktion gives fri første april, er Michael Bisgård klar til at levere. 230 økologiske kælvekvier står og tripper i startboksen på Hagens Mølle ved Skive 13 Arla vender økonomien De senere år har økologiske mælkeproducenter ikke tjent mere end konventionelle. Med Arlas forhøjelse af økologitillægget fra marts, genvinder økologerne det tidligere forspring. 13 Kalves velfærd under lup 14 Gedemælk er ingen guldgrube Gedemælk er en sårbar niche med få producenter og svingende efterspørgsel. Det er en udfordring. 14 Kendt praksis - ukendt risiko To ud af tre økologiske mælkeproducenter fodrer kalve med mælken fra køer, der er behandlet med antibiotika. Om denne praksis, der er udbredt i hele kvægbruget, kan føre til resistens, er der ingen, der ved 24 Køernes forårsfest 19 Dan Jørgensen bliver brugsuddeler på Fyn 20 Hele kulturen skal vendes på hovedet For Kristina Kristensen er det en spændende udfordring at løfte økologiprocenten fra tæt på nul til 90 og samtidig sikre de studerende på Aarhus Universitet mad til SU-venlige priser. 19 Ring for et uforpligtende tilbud Gratis medlemskab det første år Vi samarbejder med Økologisk Landsforening Ny slow-øko-butik i Give Ny slow-øko-butik i Give Borgerne i Give har fået en butik med fødevarer fra lokale økologer.

4 4 ØKOLOGI & ERHVERV 20. marts 2015 nr. 563 AKTUELT Økologisk Landsforenings politiske ledelse: Bestyrelsen Formand: Per Kølster, Mads Helms, Kim Qvist, Arne Juel Jensen, Birte Brorson, Karsten Kjærgaard, Anya Hultberg, Laust Stenger, Lis Roborg, Ole Sørensen, Philip Dam Hansen, Nelly Riggelsen, Christina Udby Hansen. 1. suppleant Anders Lund 2. suppleant Jørgen Sønderby. Frugt-, bær- og grøntudvalget Formand: Poul Rytter Larsen Næstformand Klaus Søgaard Axel Månsson, Lars Albrektsen Siebe Johannes Gorter. Suppleant: Lotte Lei. Kødudvalget Ole Chr. Andersen, Henrik Terkelsen, Harry Storgaard, Jakob Kortegaard Becher, Carsten Sørensen. Suppleant Erling Fischer Madsen. Mælkeudvalget Ole Sørensen, Frode Hjort Gregersen, Bjarne Nebel, Laust Krejberg, Mikkel Juhl Nielsen, Niels J. V. Rasmussen, Preben Lauridsen, Svend Otto Søgaard. Suppleant Finn Tang. Planteavlsudvalget Søren Moeslund Larsen, Kurt Hvid Frost, Hans Henrik Thomsen, Søren Bilstrup, Jørn Ussing Larsen, Allan H. Hansen, Lars Sørensen. Suppleant Gert Ladegaard Jensen. Svineudvalget Formand Randi Vinfeldt, næstformand Bertel Hestbjerg, Flemming Madsen, Karin Stavnskær, Arne Juel Jensen. Suppleant Preben Drastrup. Æg- og Fjerkræudvalget Flemming Haugaard, Lars Bredahl, Jens Otto Rasmussen, Frede Lorenzen, Uffe Stougård, Hans Johnsen, Jakob Kjær. Suppleant Hardy Eskildsen Ulandsudvalget Kristina G. Due, Jesper Saxgren, Klaus Sall, Emilie Qvist Kjærgaard, Peter Bach Nicolajsen, Inge Lis Dissing. 1. Suppleant Sven Jensen 2. suppleant Niels Chr. Nielsen. Virksomhedsudvalget Formand Jørgen Bonde, næstformand Nelly Riggelsen, Brian Nybo, Henrik Biilmann, Petter Aagesen, Randi Kok, Sven Jensen. Gårdbutikker og lokalt salg Formand Niels Ebbe, næstformand Heidi Larsen, Elisabeth Rasmussen, Ulrik Salmonsen, Kirsten Moeslund Sivertsen. Suppleant Philip Dam Hansen. Stemmekortene var i brug igen og igen på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Foto: Joachim Kjeldsen. HØRT PÅ GENERALFORSAMLINGEN: RANDI VINFELDT, FORMAND FOR SVINEUDVALGET PER KØLSTER, FORMAND FOR ØKOLOGISK LANDSFORENING JENS CHRISTENSEN, RÅD & DÅD ØKOLOGISK GARTNERI Man bliver ikke syg af at se på en gris. Debatten om MRSA bør handle om produktionsrammerne. Vi må diskutere, om kød skal være så billigt, at man er nødt til at holde dyr under forhold, hvor de skal have så meget medicin. Forslag faldt på stribe På generalforsamlingen i Økologisk Landsforening var der hverken opbak- fra frugtproduktionen, at etablere et fagudvalg for mindre, alsidige landbrug eller at ændre foreningens navn GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT Faktaresistens har ramt mange også nogle økologiske mælkeproducenter, der mener, de mangler kvælstof. Jeg savner én ting i beretningen: vores ambitioner for økologien. Danmarks Naturfredningsforening har en vision om et økologisk Danmark om 30 år. Hvad er vores ambition? Er det godt eller skidt for økologien, når økologiske frugtavlere sprøjter deres afgrøder med svovl, azadirachtin (Neem) eller kaliumcarbonat? Spørgsmålet blev rejst på generalforsamlingen af Anders Lindgaard, som ønskede, at Økologisk Landsforening, ØL, følger op på en generalforsamlingsvedtagelse fra 2010 om at udfase brugen af sprøjtegifte i økologisk landbrug. gelse på økologernes generalforsamlingen. På den ene side afviste frugtavler Poul Rytter Larsen forslaget med ordene: - Vi arbejder hele tiden på at udvikle sorter og metoder, så vi i videst muligt omfang kan undgå udefrakommende midler. Vi har endnu ikke set løsninger, der kan erstatte svovl, at pakke jorden ind i plastik er ikke en mere økologisk dyrkning. Birte Brorson, der er omlægningskonsulent i storkøkkener, talte derimod for forslaget: - I min dagligdag holder jeg mange foredrag for køkkenfolk. Og jeg har svært ved at forklare, at man kan gøde økologiske marker med konventionel gylle, og at man i Sydeuropa sprøjter frugt med kobber og svovl. Poul Rytter Larsen pakkede det godt ind; men alt det, der skal pakkes ind, skal ikke være i økologien. Andre opfordrede Frugt- og grøntudvalget til at arbejde med proble- forsamlingens deltagere stemte forslaget ned. Uden overskud i 2015 er vi her ikke Det var ikke regnskaberne, der kastede glans over generalforsamlingen i Økologisk Landsforening til gengæld blev generalforsamlingen med sit rekordstore fremmøde et bevis på, at medlemmerne bakker op om foreningen, også når resultatet ikke er kønt. - Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så regnskabet første gang. Jeg vil derfor gerne spørge formanden om, hvad man gør fremad, sagde Kristen Degn, der er én af foreningens folkevalgte revisorer. Regnskabet viste et underskud på 1,4 mio. kr. og en egenkital, der var skrumpet til få hundredetusinde kroner. Per Kølster svarede: - Det er klart, det er en sag, der giver anledning til spørgsmål her på generalforsamlingen. Men det har også givet anledning til mange spørgsmål i bestyrelsen. Selvfølgelig skal vi gøre noget for at forbedre egenkapitalen. Det er vi enige med banken om, og det har vi gjort. Det vil I se, når vi fremlægger budgettet. Vi arbejder med at generere et løbende overskud, der kan konsolidere foreningen - og ikke bare give sikkerhed men også frihed, så vi har et handlerum. Nej til udvalg for mindre landbrug Anders Lindegaard var - sammen med Susanne Hansen - også ophavsmand til et forslag om, at ØL etablerer et udvalg for mindre og alsidige landbrug. Udvalget skal følge op på anbefalingerne fra det kompetenceudvalg, som sidste år afsluttede sit arbejde med at afdække de små landbrugs udfordringer. Forslaget blev nedstemt af generalforsamlingen - blandt andet med henvisning til, at der netop er etableret et nyt fagudvalg for gårdbutikker og lokalt salg. Dette udvalg er også udsprunget af anbefalingerne fra kompetenceudvalget, og derfor forventer bestyrelsen i ØL, at det nye udvalg tager en del af udfordringerne for de mindre, alsidige landbrug op. Nej til Økologi Danmark Det var ikke kun Anders Lindegaard, der måtte lide den tort at se sine forslag nedstemt på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om en nyt navn i stedet for Økologisk Landsforening led samme skæbne. Blandt de stemmeberettigede var det kun bestyrelsen, der talte for et navneskifte. Philip Dam, der i bestyrelsen repræsenterer den unge generation af landmænd, gav blandt - Vi har en organisation med stigende omsætning. Det betyder, vi er udfordret på, hvordan vi organiserer og styrer det. Rutiner i sekretariatet skal forbedres, og vi samarbejder med revisionsselskabet Deloitte om at udvikle en bedre projektstyring og en løbende budgetopfølgning. Gode forventninger til 2015 Det dårlige resultat skyldtes primært tre ting: erstatningssager, nye regler i NaturErhvervstyrelsen, som har betydet nedskæringer i budgetterede projekter, samt en del langtidssygemeldinger i sekretariatet. - Tilsammen koster disse tre hændelser os mere end 2,2 mio. kr. Vi kunne altså - hvis vi havde været dem foruden - have fået et ganske Torben V. Lauridsen. Mads Helms fra bestyrelsen supplerede: - Det er helt sikkert, at det primære fokus nu ligger på opbygning af egenkapitalen, og det kommer I til at se, når vi bliver præsenteret for budgettet for Vi kommer ikke her til næste år uden et overskud - for så er vi her jo ikke. I 2015 viser budgettet et overskud 1,5 mio. kr. Når foreningen dette mål, er egenkapitalen igen på ret kurs. andet udtryk for, at landsforening er gammeldags. Argumenterne for ikke at skifte navn var mange. En anden ung landmand, Kristoffer Korshøj, sagde blandt andet: - Det er rigtig ærgerligt, hvis forening ikke fremgår af navnet, for det er forenings-danmark, der har været med til at drive os hertil, hvor vi er i dag. Bestyrelsen havde foreslået det nye navn: Økologi Danmark - blandt andet med den begrundelse, at landsforening hører fortiden til, og at mange snubler i Økologisk Landsforening og kalder forening alt muligt andet. Til misforståelserne havde freelancejournalist Per Henrik Hansen en kommentar: - Desværre kan man ikke gardere sig mod sjusk i medierne, og jeg vil vædde på, at også det nye navn vil blive forvansket. Afstemningen viste, at ønsket om at skifte navn langt fra havde 2/3 opbakning, som vedtægterne kræver, når det er en navneændring, der stemmes om.

5 AKTUELT 20. marts 2015 nr. 563 ØKOLOGI & ERHVERV 5 Næsten 400 medlemmer af Økologisk Landsforening tog imod fødevareministerens roser. Foto: Joachim Kjeldsen. Det mener medlemmerne: Vi spurgte tre deltagere på Økologisk Landsforenings generalforsamling om deres holdning til økologireglerne. Er niveauet lagt det rigtige sted? De kalder mig Øko-Dan JOHANNES LARSEN, LANDMAND MED KØDKVÆGOPDRÆT OG KORNPRODUKTION. Jeg synes, økologireglerne er dér, hvor de skal være, fordi de løbende har tilpasset sig den virkelige verden. Det samme kan man ikke sige om naturplejereglerne. Her er der virkelig nogle knaster, der gør det svært for os landmænd. Fødevareminister Dan Jørgensen følte sig blandt venner, da han talte til økologerne på generalforsamlingen i Økologisk Landsforening GENERALFORSAMLING AF IRENE BRANDT - Når mine borgerlige venner virkelig skal sætte ord på, hvor skidt en karl, jeg er, så kalder de mig Øko-Dan - selvom nogle af dem synes, det er at gå for vidt, sagde fødevareminister Dan Jørgensen, da generalforsamlingen i Økologisk Landsforening blev sat på stand by en times tid, for at give plads for ministeren. - Jeg føler, jeg er i klub med jer, selvom vi ikke altid er enige om alt; men vi har et godt og konstruktivt samarbejde. I har visionerne i orden, og fagligheden er i orden. Det er der- har, sagde Dan Jørgensen. Fødevareministeren havde mange roser med til sine tilhørere: - Jeg føler, vi har en fælles sag: dyrenes, naturens, sundhedens og kvalitetens sag. Vi har en kontrakt, der siger, vi kun har vores omgivelser til låns. Dyr, jord og vand skal behandles med omhu og respekt. Og det er disse værdier, der er årsag til, at vi er førende på økologi på verdensplan - et resultat, som I, der er her, har en stor del af æren for - ovenikøbet har I formået at skabe vækst og udvikle økologien uden at springe over, hvor gærdet er lavest, sagde Dan Jørgensen. Taler og betaler ord i regeringen - men vi bruger også penge på det, sagde Dan Jørgensen og gennemgik de tiltag, regeringen har taget for via økonomisk støtte at udvikle den økologiske produktion i Danmark. - Jeg er kisteglad for, at det er lykkedes at samle hele regeringen om Økologiplan Danmark. Vi fastholder i planen, at vi fortsat skal være verdensmestre på økologi, og vi fastholder målsætningen om, at det økologiske areal skal være fordoblet. Vi bruger 400 mio. kr. på at støtte økologien, og Økologisk ses ikke bare på hver eneste side i planen men næsten helt ned i hver eneste linje, sagde Dan Jørgensen. Han tilføjede: - Det bliver svært at nå de mål, vi allerede har sat os. Den ambition, vi har nu om at fordoble inden 2020, skal vi virkelig lægge os i selen for at nå! Ros til detailhandlen Dan Jørgensen lagde ikke skjul på, at han er imponeret over detailhandlen. - Der er sket meget på et halvt år. Det går stærkt nu, og Coop, Kiwi og de andre dagligvarebutikker, der virkelig gør noget for økologien, har fortjent ros. Og det er fantastisk, at vi nu har det luksusproblem, at der ligefrem er mangel på økologiske fødevarer, sagde Dan Jørgensen. Få det fulde overblik på I to dage drøftede medlemmerne af Økologisk Landsforening økologi, økonomi, vision, mission, strategi og meget, meget mere. På foreningens hjemmeside, kan du forenings nye vision: En verden, der tænker og handler økologisk - til glæde for mennesker, dyr og vores jord.... den nye mission: Vi baner vej for mere og bedre økologi - med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse. Udbredelse Involvering Udvikling Forening Det bliver svært at nå de mål, vi allerede har sat os. Den ambition, vi har nu om at fordoble inden 2020, skal vi virkelig lægge os i selen for at nå!... og ikke mindst, hvad der gemmer sig bag strategimålene. Du kan også læse om de fem strategiske indsatsområder, som blev vedtaget på generalforsamlingen: Økonomisk bæredygtighed En levende og frugtbar jord Næste generation af økologiske landmænd Lokal økologi Profesionelle køkkener Ikke kun ros Men der var også torne på fødevareministerens roser til sit publikum. Dan Jørgensen efterlyste endnu større fokus hos de økologiske landmænd på både klimaindsats og dyrevelfærd. - Men jeg respekterer jer også for, at I ikke går i forsvarsposition, når I mødes med disse krav. Tværtimod. I er up front med løsninger - nogle gange endda inden, resten af verden har opdaget, at der er et problem, der skal adresseres, sagde Dan Jørgensen. Næste generation Foranlediget af spørgsmål fra salen tog Dan Jørgensen også udfordringerne for de unge, kommende økologiske landmænd op i sit indlæg. - Vi vil sikre en bedre økologisk uddannelse på landbrugsskolerne, Dan Jørgensen. Han understregede, at den nye lov, der ændrer ejerstrukturen i landbruget, også skal hjælpe de unge landmænd ind i erhvervet. Ny medlemsgruppe Per Kølsters beretning, regnskaber og budgetter er ligeledes tilgængelige på hjemmesiden, hvor du også oplæg. Og sidst men ikke mindst kan du se vedtægtsændringen, som betyder, at de professionelle køkkener nu kan blive medlem af Økologisk Landsforening. ANN KIRSTINE PEDERSEN, PERSONLIGT MEDLEM. Jeg synes, reglerne for brugen af konventionel gylle på økologisk jord burde strammes. Det er lidt træls at tænke på, at de økologiske gulerødder, jeg køber, kan være dyrket med konventionel gylle. Og det er jo heller ikke dét, forbrugerne forventer, når de køber økologiske produkter. Jeg synes derfor, det er en overgangsordning, der har varet for længe. JENS CHRISTENSEN, GARTNERILEDER. Generelt synes jeg, at de danske myndigheder tolker EU s økologiregler meget fornuftigt, ud fra de produktionsvilkår vi har her i landet. Men økologireglerne skal selvfølgelig hele tiden udvikles; og det skal tage den tid, det tager, fordi så mange i fællesskab indgår i arbejdet. De nationale brancheaftaler, der kan gå skridtet videre end EU s økologiregler, er vigtige, fordi de kan tage hensyn til de vilkår, der gør sig gældende nationalt og det er jo ikke kun i Danmark, der er nationale brancheaftaler, som stiller ekstra krav til den økologiske produktion.

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl

AKTUELT 14 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Stikprøver afslører mange fejl Økologi skaber værdi Kørespor i græs er oplagt Global fremgang for økologien g anbrug uaer e å ege f ane g ueer gå frre rugaer en nenne anbrug. ere aber g anbrug re rer fr afune. ere g ere ananer ar ur

Læs mere

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer UD MED FREMMED FRUGT 4 KRYDSNINGER HOLDER HVAD DE LOVER 16 MEJERIERNE VIL SYDPÅ 5-6 ØKOLOGI&ERHVERV 24. SEPTEMBER 2010 NR. 463 30. ÅRGANG Græsset er grønnere, end du tror TEMA SIDE 11-13 Landmandsuddannelse

Læs mere

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai

Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Seks vil i bestyrelsen i ØL Naboer bytter jord Danske æg triller til Dubai Mød seks kandidater til fem bestyrelsesposter i Økologisk Landsforening. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer.

Prognosen for økologisk mælkeproduktion er justeret 140.000 kr. op i 2013 for brug med 80-160 malkekøer. Forsvar for spisemærke 140.000 kr. mere til mælk Succes med torvehandel Spisemærket virker efter hensigten, og jeg vurderer ikke, det har den udvandende effekt for økologiens troværdighed. Prognosen for

Læs mere

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED

AKTUELT 17 MARK OG STALD 7 MAD OG MARKED Gift på ministerens bord Bæredygtig økologisk biogas Irma bager på ny brødserie Før sommerferien opfordrede Økologisk Landsforening miljøminister Kirsten Brosbøl til at gribe ind over for brugen af giften

Læs mere

Coop booster økologien

Coop booster økologien 120 mio. kr. til mere økologi Tag de 500 kroner Bedste år for Hanegal Regeringen har sammen med Enhedslisten og SF indgået være tjent med at holde sig under 60 kg udnyttet N og indkassere ekstra 500 kr./ha

Læs mere

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Øko-køernes velfærd i top

Øko-køernes velfærd i top Eleverne vælter ind Overlevelse i det fri Irma adopterer Livø Der var 40. I år kom der 99 nye elever på Kalø Landbrugsskole. Forstander Kim Qvist må nu leje pavillioner for at kunne huse de mange nye.

Læs mere

ØKOLOGI ERHVERV. Nyt slagsmål om gmo-forskning. Italien finder gift i øko-sojabønner

ØKOLOGI ERHVERV. Nyt slagsmål om gmo-forskning. Italien finder gift i øko-sojabønner Økologi på Folkemødet Økologer skipper majsen Fra Osted til Hansen Is De grønne organisationer fyldte godt på Folkemødet i Allinge, hvor Økologi & Erhverv fulgte i ØLformand Per Kølsters fodspor. Der er

Læs mere

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro.

Fire søer skal dele en stor farehytte i projektet Mer Frigris. Forsøgshytten blev i sidste uge samlet på Torben Langers mark vest for Holstebro. Hvem skal nu betale? Søer flytter sammen Stor rift om støttekroner Økologisk Landsforening vil flytte penge fra generel fødevareforskning over til økologi det vil økologerne i Landbrug & Fødevarer ikke

Læs mere

ØKOLOGI&ERHVERV. 160 virksomheder skal chekkes KONTROL: Fødevareregionener forbereder den hidtil største økologiske kontrolaktion

ØKOLOGI&ERHVERV. 160 virksomheder skal chekkes KONTROL: Fødevareregionener forbereder den hidtil største økologiske kontrolaktion ØKOLOGI&ERHVERV 4 27. AUGUST 2010 NR. 461 30. ÅRGANG Kvaliteten regner væk Vinterrugen her var moden og høstklar, da den langvarige regnperiode satte ind i begyndelsen af august. Siden har det stort set

Læs mere

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød:

Dansk Pelsdyravl. i Sydkorea. Kopenhagen Fur i nyt salgsfremstød: Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #5 juni 2012 Nyt forretningsområde i Kina / Åben Farm var en succes / Avlsdyrtælling 2012 Søren Gade er ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter.

ØKOLOGISK UDVIKLING. Samarbejde giver et løft Mælkeproducent og gulerodsavler har udviklet et lukrativt parløb, der giver gevinst til begge parter. ØKOLOGISK UDVIKLING Økologiske bedrifter i udvikling september 2008 FOTO: GUSTAV BECH JENSEN Farmers market hitter i USA Farmers markets, abonnementsordninger og andre nye salgsformer vinder stærkt frem

Læs mere

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::

fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 :: #10 :: November 2012 :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset fødevaremagasinet nyt fra specialfødevarehandelen detail producenter leverandører Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Maden af bordet maden på tallerknen uddannelse til maden maden i fremtiden nr 11 2007 28. juni

Maden af bordet maden på tallerknen uddannelse til maden maden i fremtiden nr 11 2007 28. juni Maden af bordet maden på tallerknen uddannelse til maden maden i fremtiden nr 11 2007 28. juni Kost & Ernæringsforbundet leder Ret til en uges efteruddannelse er rimeligt FTF forlod trepartsforhandlingerne

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med

Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med 8 BEDRE BUNDLINJE I ØKOLOGI 5 3 GED, GRIS OG GÅRDBUTIK 29. juni 2012 nr. 4 Regeringen vil have meget mere økologi Fødevareministeren fortæller med Handlingsplan 2020 hvad hun vil gøre for at øge det økologiske

Læs mere