Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde"

Transkript

1 Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1

2 Indhold 1 Konkurrencer Rækker og aldersbestemmelser Seniordamer, seniorherrer, seniormix Juniorpiger, juniordrenge, juniormix Minipiger, minidrenge, minimix Micropiger, microdrenge, micromix Efterskolepiger A & B, Efterskoledrenge A & B, Efterskole mix A & B Begynderkonkurrencer Tilmelding og startgebyr Forbundsmesterskab og Danmarksmesterskaber i TeamGym Runde Divisionsinddeling Runde (Forbundsmesterskaber Finalen) Titler og præmier Efterskole mesterskaber Titler og præmier Konkurrencebestemmelser Konkurrenceprogram Protester Deltagere Hold størrelse Tilhørsforhold til forening og hold Udskiftning med reserver i forbindelse med skader Yderligere krav Uden for konkurrence Stævneøkonomi Deltagergebyr Opholds- og fortæringsudgifter Konkurrenceafvikling Startorden Divisionsrækkefølge til 2. Runde (Forbundsmesterskaber finalen) Bedømmelse Bedømmelsesreglement Antal dommere Dommerbeklædning Godkendelse af nye momenter Udvalget for TeamGym Oktober

3 2.7 Redskaber og musik Tariff forms og musik Vindere og placering Force majeure Disciplinær høring og sanktioner Indbringelse Høring Sanktioner Minimumssanktion Appelmulighed

4 1 Konkurrencer GymDanmarks (Danmarks Gymnastik Forbunds) Udvalg for TeamGym arrangerer: Danmarksmesterskaber GymDanmark s danske mesterskaber Forbundsmesterskaber Regionsmesterskaber Efterskole mesterskaber Begynderkonkurrencer Invitationskonkurrencer Der kan samarbejdes med en værtsforening om den praktiske afvikling af stævnet. 1.1 Rækker og aldersbestemmelser Følgende rækker kan der konkurreres i: Der kan ikke dispenseres fra aldersbestemmelserne. En gymnast der har deltaget i nedenstående konkurrencer kan ikke efterfølgende deltage i en TeamGym begynderkonkurrence i den pågældende sæson Seniordamer, seniorherrer, seniormix Skal være minimum 15 år i kalenderåret for konkurrencen Juniorpiger, juniordrenge, juniormix Må maksimalt være 17 år og minimum 11 år i kalenderåret for konkurrencen Minipiger, minidrenge, minimix Må maksimalt være 13 år i kalenderåret for konkurrencen Micropiger, microdrenge, micromix Må maksimalt være 10 år i kalenderåret for konkurrencen Efterskolepiger A & B, Efterskoledrenge A & B, Efterskole mix A & B Skal være aktiv elev på en efterskole Begynderkonkurrencer Aldersgrænser jævnfør Begynder-reglementet Udvalget for TeamGym Oktober

5 1.2 Tilmelding og startgebyr Tilmeldingen skal ske via GymDanmark s hjemmeside (hjælp ydes gerne af GymDanmark s sekretariat). Startgebyr - i henhold til GymDanmark s økonomiske retningslinjer - skal betales til GymDanmark s administration (Idrættens Hus, 2605 Brøndby) Tilmeldings og betalingsfrist er senest den 31. december i den pågældende sæson. Man kan eftertilmelde til og med 15. januar, mod dobbelt startgebyr pr. hold. 1.3 Forbundsmesterskab og Danmarksmesterskaber i TeamGym For alle rækker afholdes Forbundsmesterskaber. Alle hold deltager i 1. Runde Forbundsmesterskaber hvorefter de inddeles i divisioner til 2. Runde Forbundsmesterskaber. De 4 bedste hold i mix, pige og drenge, Micro, Mini og Junior går videre til Winners Final som er de officielle GymDanmark Danske Mesterskaber, og de 4 bedste hold i mix, damer og herre Senior går videre til Winners Final som er det officielle Danmarks Idræts-Forbunds Danmarks Mesterskab. Winners final for alle rækker afholdes samme dag ved samme stævne Runde Til 1. Runde konkurrerer alle mod alle. Af praktiske årsager vil holdene dog blive inddelt i puljer, med pauser imellem. Til 1. Runde seedes holdene i modsat rækkefølge af hvad de var året før. Vi starter med det dårligst placerede hold og slutter med det bedst placerede. Der tages kun højde for placeringer og ikke point. Hvis en forening har flere hold med end året før, starter de ekstra hold før de seedede hold. Hvis en forening har færre hold med, beholder foreningen de bedste placeringer. Foreningens bedste hold i en række skal altid stille op med det laveste nummer. Hvis en forening har tilmeldt 3 hold som Hold 4, Hold 5, Hold 6 skal det være foreningens 1. hold der bliver Hold 4 og foreningens 3. hold der bliver Hold 6. Hvis UTG har mistanke om, at foreningen ikke starter med deres hold i seedet rækkefølge, kan UTG indlede en disciplinær høring for usportslig optræden. 5

6 1.3.2 Divisionsinddeling Resultaterne fra 1. Runde bruge til at inddele holdene i divisioner efter følgende fremgangsmåde: 1. Antallet af divisioner beregnes ved at dividere antallet af hold med 8. Hvis resten er 4-7 hold oprettes endnu en division til disse hold. 2. Hvis resten er 1-3 hold udvides divisionerne, ved at udvide hver division med et hold ad gangen, startende bagfra med lavest rangerende division. 3. Hvis dette skiller hold der har samme placering, rykkes de ned i den lavere rangerende division, uden yderligere omfordeling. 4. Er der færre end 3 hold i en division, kan UTG ændre antal divisioner og fordeling af hold Runde (Forbundsmesterskaber Finalen) Til 2. Runde konkurreres inden for divisionerne. Alle rækker overfører halvdelen af pointene fra 1. Runde Titler og præmier Danmarksmestre er vinderne af DM (Winners Final) Danske juniormestre Er vinderne af DM (Winners Final) Danske minimestre er vinderne af DM (Winners Final) Danske micromestre er vinderne af DM(Winners Final) Forbundsmestre er vinderne i 1. division senior Danske junior Forbundsmestre er vinderne i 1. division junior Danske mini Forbundsmestre er vinderne i 1. division mini Danske micro Forbundsmestre er vinderne i 1. division micro Disse betegnelser, herunder bare mestre, må ikke benyttes af andre. Øvrige placeringer skal ved omtale også angive division og række. Der overrækkes guld, sølv, og bronze i hver division til hele holdet (se holdstørrelse). Alle hold vil få mulighed for diplom fra konkurrencen via Tariff Forms. Danmarksmestrene får DIF s medaljer. Alle andre medaljer er GymDanmark s medaljer. Udvalget for TeamGym Oktober

7 1.6 Efterskole mesterskaber Der afholdes efterskole mesterskaber for de 6 efterskole rækker Titler og præmier Alle konkurrerer mod alle. Der uddeles guld, sølv, og bronze til hele holdet (se holdstørrelse). Alle medaljer er GymDanmark s medaljer. Der uddeles max. 17 medaljer pr hold 7

8 2 Konkurrencebestemmelser TeamGym er også underlagt GymDanmark s fælles konkurrencebestemmelser. De relevante dele er forsøgt gentaget her. 2.1 Konkurrenceprogram TeamGym konkurrencer er for hold, og afvikles som mangekamp i følgende discipliner: Rytmisk serie Spring på bane Spring på trampet Alle gymnaster skal deltage i den rytmiske serie. (Se dog mht. til skader) Udvalget for TeamGym kan udskrive obligatoriske spring. 2.2 Protester Der kan kun nedlægges protest over redskabsdefekter og problemer med musikanlægget, der involverer eget hold. Protesten skal ske mundtligt til overdommeren i den pågældende disciplin med det samme forholdet, der vil protesters over, opstår. Overdommeren vil med det samme tage beslutning om der gives et nyt forsøg. Ovedommeren kan i tvivlstilfælde få sparring fra UTG stævnechef. Hvis disciplinen er afsluttet kan der ikke nedlægges protest (undtaget for dette er dog forhold der sker i slutningen af disciplinen). Udvalget for TeamGym Oktober

9 2.3 Deltagere Foreninger, der er medlemmer af GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund), kan deltage i TeamGym konkurrencer. Efterskoler kan deltage i Efterskolemesterskaber Kun gymnaster med en gyldig konkurrencelicens kan deltage konkurrencer under GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund). Yderligere information omkring konkurrencelicens kan findes på Hold størrelse Et hold består af: 6-12 gymnaster, som er på gulvet i rytmeserien. På mix hold skal der være 50% af hvert køn Max. 2 reserver på hold bestående af samme køn og 2 reserver af hvert køn, dvs. max 4 reserver i alt, på mixhold o Kun et holds nominerede gymnaster (gymnaster på deltagerlisten) ekskl. reserver, må befinde sig i konkurrencearealet (konkurrencearealet defineres som halgulvet i selve konkurrencehallen, i denne kontekst vil det være i nærheden af holdet. Der vil ikke blive fradraget hvis en reserve befinder sig andre steder i konkurrencearealet end hvad der kan defineres som: sammen med holdet) når holdet er aktiv i en disciplin. Overholdes det ikke vil der blive givet fradrag for forkert antal gymnaster Tilhørsforhold til forening og hold En gymnast må kun deltage i konkurrencer for én forening i samme konkurrence år. Dog er det tilladt at deltage for 2 foreninger i samme konkurrence år, hvis det blandt disse to foreninger er den eneste måde at deltage på et mix hold og et ikke-mix hold. En gymnast må kun deltage for ét hold per række (f.eks. ét juniorpigehold, ét seniorpigehold og ét juniormix hold) til hver konkurrence. For efterskole rækkerne kræves alene at gymnasten aktivt er elev på efterskolen der stilles op for. En gymnast kan godt stille op til både efterskole mesterskaber for en efterskole og divisionsmesterskaber for en forening Udskiftning med reserver i forbindelse med skader Hvis en af holdets gymnaster skades under konkurrencen, kan holdet vælge at indsætte en af de nominerede reserver (skal være påført deltagerlisten) i efterfølgende discipliner eller vælge at fortsætte uden denne gymnast. Skaden skal anmeldes skriftligt til UTG s stævnechef inden start på næste disciplin. Det sundhedsfaglige personale har sedler der skal udfyldes med gymnastens navn og underskrives, og stævnets sundhedsfaglige personale, træner og stævnechefen skal attestere herpå, at der er tale om en reel skade. 9

10 2.3.4 Yderligere krav Hvis et hold ikke opfylder de krav der er i det tekniske reglement, kan holdet ikke deltage i konkurrence. Undtaget er holdstørrelse, der vil her bliver fradraget for forkert antal gymnaster jævnfør TeamGym bedømmelsesreglement Uden for konkurrence Et hold kan ikke deltage uden for konkurrence. Udenlandske hold kan undtages. 2.4 Stævneøkonomi Deltagende foreninger afholder selv rejse, opholds- samt fortæringsudgifter for egne gymnaster Deltagergebyr Der betales et deltagergebyr pr. gymnast i henhold til GymDanmark s økonomiske retningslinjer. Arrangementsgebyret dækker KODA-afgifter, sundhedsfagligt personale, dommernes og officials rejse (efter GymDanmark s gældende regler), deres ophold (på minimum vandrehjemslignende værelser) og deres fortæring (herunder banket) mm. Arrangementsgebyret betales til værtsforeningen Opholds- og fortæringsudgifter. Ophold og forplejning (herunder banket) prisfastsættes for det enkelte stævne. Bestillingsliste udsendes fra værtsforeningen, og mulighed for betaling åbnes, ikke senere end 6 uger før til hvert enkelt deltagende hold. Bestillings og betalingsfrist (modtagelsesdato) er 11 bankdage før konkurrencens første dag. Overholder de deltagende hold ikke dette, kan holdet ikke stille op, før det skyldige beløb og et administrationsgebyr på 500 kr. er betalt. Dette gebyr tilfalder værtsforeningen. Winners Final er undtaget for disse frister. Gældende frister vil fremgå af indbydelsen. 2.5 Konkurrenceafvikling Set udefra afvikles hele tiden en cyklus af: rytme, bane og trampet. Undtaget for dette er dog rotationer med kun tre hold. Det enkelte hold er ikke sikker på at deres præstationer bliver afviklet i den rækkefølge, men holdet kan f.eks. starte med trampet, så rytme for at slutte af med bane. Opvarmningen afvikles inden holdet begiver sig ind i konkurrencehallen. Puljerne underinddeles i mindre grupper á 3, 4,5 eller 6 hold. Derefter afvikler man de næste 3,4,5 eller 6 hold. Udvalget for TeamGym Oktober

11 Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hvis nogle hold i puljen trækker sig efter at ovenstående rotationsrækkefølge er meldt ud, vil der blive kørt med små pauser, hvor det manglende hold skulle have været på. 11

12 2.5.1 Startorden Til 1. Runde skal holdene starte i den rækkefølge de afsluttede forrige sæson. Nye hold starter først, derefter lavest rangerede hold og til sidst mestrene fra forrige sæson. Der vil blive indlagt pauser med passende mellemrum, og de enkelte dele før og efter pauserne kaldes for startpuljer, men udover at holde styr på pauserne skal startpuljenummeret ikke tillægges nogen betydning. Inden for en division til 2. Runde og DM (Winners Final) starter holdet med laveste karakter. Puljeinddeling foretages af Udvalget for TeamGym. Startorden og træningstider offentliggøres på GymDanmark's hjemmeside senest 2 uger inden konkurrencen Divisionsrækkefølge til 2. Runde (Forbundsmesterskaber finalen) Hvis hele stævnet kan afvikles på en dag afvikles det således: Piger/damer 3. og 2. division Drenge/herrer 3. og 2. division Mix forbundsmesterskab 1.division Piger/damer 1. division Drenge/herrer 1. division Hvis stævnet må afvikles på to dage afvikles følgende den første dag: Piger/damer 5. og 3. division Drenge/herrer 3. division Mix 1. division Piger/Damer 1. division Drenge/Herrer 1. division På anden dagen af stævnet afvikles de resterende divisioner startende med laveste op til 2.division. Først afvikles alle piger, så alle drenge og til sidst mix divisioner. Udvalget for TeamGym kan ændre rækkefølgen af 1.divisionerne hvis det findes nødvendigt. Dette kan dog ikke ske senere end 2 uger før konkurrencen. Hvis konkurrencen, grundet volumen, ikke kan afvikles efter ovenstående, kan UTG dispenser for dette. I så fald vil de lavest rangerende divisioner starte lørdag. Udvalget for TeamGym Oktober

13 2.6 Bedømmelse Bedømmelsesreglement Der konkurreres efter Udvalget for TeamGyms bedømmelsesreglement. Obligatoriske spring kan ikke ændres for gældende sæson efter 1.november. For efterskole A rækkerne konkurreres som var der tale om junior. For efterskole B rækkerne konkurreres som var der tale om junior, men der i bedømmelsesreglementet skrevet visse undtagelser ind Antal dommere D-dommerpanelet skal bestå af 1-3 dommere, E-dommerpanelet skal bestå af 3-4 dommere (inkl. overdommer). C-dommerpanelet i rytme skal bestå af 2 dommere I særlige tilfælde kan man nøjes med 2 E-dommere (inkl. overdommer). Til alle konkurrencer skal det bestræbes at dommerpanelet består af det maksimale antal dommere Dommerbeklædning Dommerne skal bære den officielle hvide skjorte, slips/tørklæde og sorte jakke. Der skal derudover bæres mørke anstændige bukser/nederdel Godkendelse af nye momenter Rytmisk gulv Trænerne opfordres til at indsende nye momenter som ikke er en del af Appendix A1. De kan derefter blive anerkendt i en konkurrence som sværhedsmomenter, og når de udføres, vil deres værdi blive godkendt og føjet til reglementet som et tillæg. De nye momenter skal indsendes til UTG inden 1. november. Anmodning for evalueringen skal være ledsaget af en beskrivelse, tekniske tegninger og figurer samt en videooptagelse. Det nye moment vil blive værdisat på forhånd af UTG, og vil blive tildelt et momentnummer, et symbol og en foreløbig værdi. Afgørelsen vil blive meddelt så hurtigt som muligt på skrift til den respektive forening, og også til dommerne på dommermødet inden den respektive konkurrence. Bane og trampet På bane og trampet er det tilladt at udføre momenter, som ikke har et momentnummer eller symbol, hvis sværhedsværdien kan blive medregnet ved at bruge momentets basisværdier og momentets yderligere værdier. 13

14 Moment opdateringer Inden de officielle UTG konkurrencer vil UTG offentliggøre en momentopdatering af Appendix A1. Dette vil inkludere alle nye momenter og variationer med momentnumre og illustrationer. 2.7 Redskaber og musik Redskaber og musik skal overholde redskabsregulativet for TeamGym. Ændringer i redskabsregulativet skal vedtages på aktivitetsmødet. 2.8 Tariff forms og musik Holdene skal anmelde deltagere, rytme- og springlister, samt uploade musik på forhånd. Dette gøres via internettet på hvor der også findes en vejledning Anmeldelsen skal ske på forhånd via internettet. Rytme- og spring anmeldelser samt musik skal være uploaded online inden klokken på dagen inden holdets konkurrence. Herefter låses systemet. Ændringer kan foretages lige indtil man skal på gulvet. Kontakt D dommerpanelet hurtigst muligt. Gymnaster skal kunne dokumentere aldersoplysninger og licens ved sygesikringskort eller lignende. Kan dokumentation ikke fremvises kan holdet diskvalificeres. 2.9 Vindere og placering. Holdene placeres efter deres pointsum. Pointsum er summen af karaktererne i de 3 discipliner. Hvis to eller flere hold har opnået samme pointsum placeres holdene efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 1) Flest indbyrdes disciplinsejre. 2) Højeste indbyrdes karakter (blandt alle discipliner). 3) Næsthøjeste indbyrdes karakter (blandt alle discipliner). 4) Den bedst placerede når alle dommere er tællende 2.10 Force majeure I forbindelse med at GymDanmark vælger at afholde fælles DM hvor der f.eks. ønskes Winners Final bemyndiges Udvalget for TeamGym til at fastsætte særlige regler. Denne bemyndigelse gælder også i andre force majeure tilfælde hvor de almindelige regler i dette tekniske reglement ikke er mulige. Udvalget for TeamGym Oktober

15 3. Disciplinær høring og sanktioner 3.1 Indbringelse Kun Udvalget for TeamGym kan indbringe sager til disciplinær høring. Høringen skal foregå hurtigst muligt (senest ved næstkommende udvalgsmøde) efter hændelsen er blevet Udvalget for TeamGym bekendt. Hændelser kan være (listen er ikke udtømmende): Manglende respekt over for dommere. Brud på teknisk reglement. Usportslig optræden. 3.2 Høring Udvalget for TeamGym forestår høringen og skal indhente forklaringer fra berørte parter, før der træffes en afgørelse. 3.3 Sanktioner Udvalget for TeamGym kan diskvalificere hold, og udelukke hold/personer (herunder tilskuere) fra konkurrencerne i en tidsbestemt periode Minimumssanktion Hold der ikke overholder det tekniske reglement (undtaget holdstørrelse) vil blive diskvalificeret. 3.4 Appelmulighed Afgørelser kan appelleres til GymDanmark s ordensudvalg. 15

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Teknisk Reglement for Spring-Rytme gymnastik

Teknisk Reglement for Spring-Rytme gymnastik Teknisk Reglement for Spring-Rytme gymnastik Vedtaget 2. november 2008 på aktivitemødet. Alle dele af håndbogen (Almen del, Teknisk reglement, Redskabsregulativ, Bedømmelsesreglement, Obligatoriske spring)

Læs mere

Teknisk Reglement for Spring-Rytme (Teamgym) gymnastik

Teknisk Reglement for Spring-Rytme (Teamgym) gymnastik Teknisk Reglement for Spring-Rytme (Teamgym) gymnastik Vedtaget 1. November 2009 på aktivitemødet. Alle dele af håndbogen kan findes på DGF s hjemmeside, hvor de løbende opdateres og det vil tillige være

Læs mere

Sjællandsmesterskabet 2015 i TeamGym Roskilde Hallerne 2. - 5. april 2015

Sjællandsmesterskabet 2015 i TeamGym Roskilde Hallerne 2. - 5. april 2015 i TeamGym Roskilde Hallerne 2. - 5. april 2015 Stævnet arrangeres af GymDanmark i samarbejde med Gadstrup TeamGym Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at få lejlighed til at byde jer velkommen i

Læs mere

FM 2015. Bolbro-Gymnasterne. Lørdag 14 marts i Odense IdrætsPark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med. Version 2.

FM 2015. Bolbro-Gymnasterne. Lørdag 14 marts i Odense IdrætsPark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med. Version 2. FM 2015 Lørdag 14 marts i Odense IdrætsPark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet afholdes i samarbejde med Bolbro-Gymnasterne & Version 2.2 Bolbro-Gymnasterne Byder velkommen til Fynske Mesterskaber TeamGym

Læs mere

Afholder Nordjysk mesterskab i TeamGym I samarbejde med

Afholder Nordjysk mesterskab i TeamGym I samarbejde med Afholder Nordjysk mesterskab i TeamGym I samarbejde med d. 28 marts 2015 i Sæby Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam Sæby i samarbejde med GymDanmark, indbyder

Læs mere

Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med

Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet afholdes i samarbejde med Bolbro-Gymnasterne & Version 2.2 Bolbro-Gymnasterne Byder velkommen

Læs mere

Teknisk Reglement for TeamGym

Teknisk Reglement for TeamGym Teknisk Reglement for TeamGym Vedtaget 4. November 2012 på TeamGyms aktivitetsmøde TEKNISK REGLEMENT FOR TEAMGYM... 1 1 KONKURRENCER... 3 1.1 RÆKKER OG ALDERSBESTEMMELSER... 3 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Roskilde Hallerne 7. - 8. maj 2016

Roskilde Hallerne 7. - 8. maj 2016 Forbundsmesterskabet 2016 i TeamGym Roskilde Hallerne 7. - 8. maj 2016 arrangerer stævnet i samarbejde med Sammen udvikler vi gymnastikken Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at få lejlighed til

Læs mere

Arrangerer. Micro Kval 2016. Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016. I samarbejde med

Arrangerer. Micro Kval 2016. Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016. I samarbejde med Arrangerer Micro Kval 2016 Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016 I samarbejde med TeamGym Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Det er med stor glæde, at

Læs mere

Forbundsmesterskaber Junior Finale TeamGym 30-31/5-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med

Forbundsmesterskaber Junior Finale TeamGym 30-31/5-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med Forbundsmesterskaber Junior Finale TeamGym 30-31/5-2015 Odense Idræts Park Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet afholdes i samarbejde med Bolbro-Gymnasterne & Version 2.2 Bolbro-Gymnasterne Byder velkommen

Læs mere

RgF og Springholdet er meget glade for at kunne invitere til Nordjysk Mesterskab i TeamGym

RgF og Springholdet er meget glade for at kunne invitere til Nordjysk Mesterskab i TeamGym Randers, den 25. Januar 2014 Kære gymnaster, instruktører og dommere RgF og Springholdet er meget glade for at kunne invitere til Nordjysk Mesterskab i TeamGym lørdag den 22. marts 2014 i Arena Randers,

Læs mere

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til Sjællandsmesterskaberne For YNGLINGE og SENIOR 2013 26. april 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund S i d

Læs mere

Sjællandsmesterskaber i TeamGym. for mini- og juniorgymnaster. i Roskilde Hallerne den 5. og 6. april 2012

Sjællandsmesterskaber i TeamGym. for mini- og juniorgymnaster. i Roskilde Hallerne den 5. og 6. april 2012 Sjællandsmesterskaber i TeamGym for mini- og juniorgymnaster i Roskilde Hallerne den 5. og 6. april 2012 Sjællandskredsen glæder sig til i samarbejde med Gadstrup TeamGym at byde velkommen til Sjællandsmesterskaberne

Læs mere

Afholder Mini kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym i samarbejde med. d. 18. 19. april 2015 i Frederikshavn

Afholder Mini kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym i samarbejde med. d. 18. 19. april 2015 i Frederikshavn Afholder Mini kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym i samarbejde med d. 18. 19. april 2015 i Frederikshavn Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

byder velkommen til Forbundsmesterskaber 2015 i TeamGym for Micro 16. maj 2015

byder velkommen til Forbundsmesterskaber 2015 i TeamGym for Micro 16. maj 2015 byder velkommen til Forbundsmesterskaber 2015 i TeamGym for Micro 16. maj 2015 Stævnet arrangeres i samarbejde med GIF-GYMNASTIK Gladsaxe Velkommen til Gladsaxe Vi glæder os til at byde jer velkommen til

Læs mere

I n d b y d e l s e. Micro KVAL15. Micro kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym G R E N A A 11. A P R I L 2 0 1 5

I n d b y d e l s e. Micro KVAL15. Micro kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym G R E N A A 11. A P R I L 2 0 1 5 I n d b y d e l s e Micro KVAL15 Micro kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym G R E N A A 11. A P R I L 2 0 1 5 w w w. t e a m g y m d j u r s. d k Stævnet arrangeres af GymDanmark i samarbejde

Læs mere

Forbundsmesterskaberne Senior -1.runde

Forbundsmesterskaberne Senior -1.runde byder velkommen til Forbundsmesterskaberne Senior -1.runde Den 23. april 2016 Stævnet arrangeres i samarbejde med GIF-GYMNASTIK Gladsaxe Velkommen til Gladsaxe Vi glæder os til at byde jer velkommen til

Læs mere

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for junior finale d. 20 21. april 2013

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for junior finale d. 20 21. april 2013 Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for d. 20 21. april 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Gymnastik Forbund Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Forbundsmesterskaberne 2016 2. runde i TeamGym for Microhold og Minihold 9.-15. division

Forbundsmesterskaberne 2016 2. runde i TeamGym for Microhold og Minihold 9.-15. division byder velkommen til Forbundsmesterskaberne 2016 2. runde i TeamGym for Microhold og Minihold 9.-15. division Lørdag og søndag, d. 30/4 1/5 2016 Stævnet arrangeres i samarbejde med Viborg Gymnastik-Forening

Læs mere

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til

GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til GLADSAXE IDRÆTS FORENING GYMNASTIKAFDELINGEN byder velkommen til Kvalifikation til DM og Forbundsmesterskaber For MINI 2012 24-25 marts 2012 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund

Læs mere

Indbydelse til: DANMARKSMESTERSKABERNE 2017 I Ceres Arena, Aarhus

Indbydelse til: DANMARKSMESTERSKABERNE 2017 I Ceres Arena, Aarhus Indbydelse til: DANMARKSMESTERSKABERNE 2017 I Ceres Arena, Aarhus Anmeldelse af deltagere, spring og rytmeserier samt musikupload: Holdene skal anmelde deltagere, rytme- og springlister, samt uploade musik

Læs mere

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Bolbro Gymnasterne Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011 I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbundsmesterskabet 2017 i TeamGym Roskilde Hallerne maj 2017

Forbundsmesterskabet 2017 i TeamGym Roskilde Hallerne maj 2017 Forbundsmesterskabet 2017 i TeamGym Roskilde Hallerne 6. - 7. maj 2017 arrangerer stævnet i samarbejde med Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at få lejlighed til at byde jer velkommen i Roskilde

Læs mere

TeamGym Albertslund-Vallensbæk. indbyder til. Regionsmesterskab Sjælland. for. begynderhold. u/8 u/10 u/13. Søndag d. 9.

TeamGym Albertslund-Vallensbæk. indbyder til. Regionsmesterskab Sjælland. for. begynderhold. u/8 u/10 u/13. Søndag d. 9. TeamGym Albertslund-Vallensbæk indbyder til Regionsmesterskab Sjælland i for begynderhold u/8 u/10 u/13. Søndag d. 9. marts 2014 I Glostrup Hallerne. Arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund.

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

afholder Jyske Mesterskaber 2016 i samarbejde med

afholder Jyske Mesterskaber 2016 i samarbejde med afholder Jyske Mesterskaber 2016 i samarbejde med 4.-6. marts 2016 I Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus Side 1 Indholdsfortegnelse Reglement Anmeldelse af deltagere, spring og rytmeserier samt musikupload Puljeinddeling

Læs mere

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med 22. maj 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3 Kontakter:... 3 Praktiske

Læs mere

Afholder TeamGym Winners Final I samarbejde med

Afholder TeamGym Winners Final I samarbejde med Afholder TeamGym Winners Final I samarbejde med 13. Juni 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3 Kontakter:... 4

Læs mere

Afholder. Forbundsmesterskaber Mini - 1. RUNDE TeamGym d / i Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Afholder. Forbundsmesterskaber Mini - 1. RUNDE TeamGym d / i Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V Afholder Forbundsmesterskaber Mini - 1. RUNDE TeamGym d.8-9-10/4-2016 i Odense Idræts Park Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet afholdes i samarbejde med Bolbrogymnasterne Entre: 70 kr. Voksne, børn u/12

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med

afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med 6-8. marts 2015 I Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus Side 1 Indholdsfortegnelse Reglement... 3 Musik:... 3 Konkurrenceafviklingen:... 3 Hvad med skader?...

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

Afholder Mini - Forbundsmesterskaber Finale I samarbejde med

Afholder Mini - Forbundsmesterskaber Finale I samarbejde med Afholder Mini - Forbundsmesterskaber Finale I samarbejde med 23. -24. maj 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3

Læs mere

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber DM Ju Fo DM Junior Forbundsmesterskab TeamGym DM RANDERS gymnastiske Forening Afholder DM og Forbundsmesterskaber Junior TeamGym i Elro Arena, Randers d. 7. - 8. maj 2011. Konkurrencen arrangeres af Danmarks

Læs mere

d. 25. marts 2017 i Frederikshavn

d. 25. marts 2017 i Frederikshavn afholder Forbundsmesterskaber micro - 1. runde i samarbejde med i Frederikshavn Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam Sæby i samarbejde med GymDanmark, indbyder

Læs mere

Kvalifikation Junior 2013

Kvalifikation Junior 2013 Kvalifikation Junior 2013 GRENAA IDRÆTSFORENINGS GYMNASTIKAFDELING byder velkommen til Kvalifikation Junior 2013 den 23. og 24. marts 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund

Læs mere

Version 2.3. Stævnekontrakt

Version 2.3. Stævnekontrakt Version 2.3 Stævnekontrakt Indhold Fordeling mellem værtsforening og GymDanmarks UTG... 3 Forpligtigelser mht. budget og regnskab... 4 Stævnekontor... 5 IT... 5 Musik... 5 Redskaber... 5 Forplejning og

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for micro finale Frederikshavn d. 24 maj 2014

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for micro finale Frederikshavn d. 24 maj 2014 Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for micro finale Frederikshavn d. 24 maj 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med

Læs mere

Forbundsmesterskaberne micro og mini - 2.runde

Forbundsmesterskaberne micro og mini - 2.runde byder velkommen til Forbundsmesterskaberne micro og mini - 2.runde Den 29.-30. april 2017 Stævnet arrangeres i samarbejde med GIF-GYMNASTIK Gladsaxe Velkommen til Gladsaxe Vi glæder os til at byde jer

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015 Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017 Version: 17/08/2015 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

MINI DM og Forbundsmesterskaber I

MINI DM og Forbundsmesterskaber I Danmarks Gymnastik Forbund indbyder til MINI DM og Forbundsmesterskaber I Lørdag/søndag den 31.maj/1.juni 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Vejen Gymnastikforening Kære gymnaster, instruktører,

Læs mere

Opvarmningstider Åbent Jyske Mesterskab 2015

Opvarmningstider Åbent Jyske Mesterskab 2015 Opvarmningstider Åbent Jyske Mesterskab 2015 Fredag den 6. marts 2015 Minipiger - 4. div. Afvikles i samme pulje i rotation 5 TeamGym Djurs 3 17:00 17:24 17:08 FG 90 - Frederikshavn 3 17:16 17:00 17:24

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Afholder Forbundsmesterskaber Junior Spring/Rytme 24.-25. april 2010 I Vejlby-Risskov Hallen

Afholder Forbundsmesterskaber Junior Spring/Rytme 24.-25. april 2010 I Vejlby-Risskov Hallen Afholder Forbundsmesterskaber Junior Spring/Rytme 24.-25. april 2010 I Vejlby-Risskov Hallen www.teamgymaarhus.dk/juniordm Side 1 Indholdsfortegnelse Reglement... 3 Konkurrenceafviklingen:... 3 Hvad med

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70

Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70 Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70 Infobrev til Power Series 2 SG Cup Program Programmet er nu klar. Der har været stor interesse til konkurrencen. Vi har

Læs mere

Indbydelse til SM Arrangerer SM Sjællandsmesterskaber i TeamGym Farum Arena april I samarbejde med

Indbydelse til SM Arrangerer SM Sjællandsmesterskaber i TeamGym Farum Arena april I samarbejde med Arrangerer SM 2017 Sjællandsmesterskaber i TeamGym Farum Arena 13. - 16. april 2017 I samarbejde med Kære TeamGym foreninger på Sjælland Det er med stor glæde, at GymDanmark og Farum Gymnastikforening

Læs mere

Infobrev 1. Åbne Jyske Mesterskaber

Infobrev 1. Åbne Jyske Mesterskaber Infobrev 1 17.01.2012 Åbne Jyske Mesterskaber i Silkeborg Hallerne Arrangør DGF, Sydjyllandskredsen og Silkeborg Pigerne & Drengene Side 1 af 8 Indhold af infobrev 1 Forord... 2 Program... 3 Faciliteter...

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2016 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herleve Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling

Læs mere

Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018

Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 Alle ændringer er noteret med rød skrift i reglementsoplæggene. Ændringerne, der blot er præciseringer og forklarende er ikke medtaget i denne oversigt. Slettede

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Aktivitetsmøde i Hotel Scandic Hvidovre Søndag den 26. oktober 2014 Kl

Aktivitetsmøde i Hotel Scandic Hvidovre Søndag den 26. oktober 2014 Kl Aktivitetsmøde i Hotel Scandic Hvidovre Søndag den 26. oktober 2014 Kl. 10.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 26. oktober 2014 kl. 10.00 Sted: Scandic Hotel - Hvidovre

Læs mere

Opvarmningstider Åbne Jyske Mesterskaber 2014

Opvarmningstider Åbne Jyske Mesterskaber 2014 Opvarmningstider Åbne Jyske Mesterskaber 2014 Fredag Micro Piger 3. div. Afvikles i rotation 5 Vejle GF 1 17:00 17:30 17:10 Silkeborg P / D 5 17:20 17:00 17:30 Springteam Sæby 5 17:40 17:20 17:00 FG 90

Læs mere

Greve Gymnastik og Trampolin afholder Mini DM og Forbundsmesterskab I Team Gym

Greve Gymnastik og Trampolin afholder Mini DM og Forbundsmesterskab I Team Gym Greve Gymnastik og Trampolin afholder Mini DM og Forbundsmesterskab I Team Gym 30. april og 1. maj 2011 i Greve Idrætscenter. www.teamgym-greve.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Kalundborg Gymnastikforening. Danmarks Gymnastik Forbund

Kalundborg Gymnastikforening. Danmarks Gymnastik Forbund Kalundborg Gymnastikforening OG Danmarks Gymnastik Forbund Afholder DM/Forbundsmesterskaber Kvalifikation for Ynglingehold tme i Kalundborghallerne J. Hagemann-Petersens Allé 11 19.-20. marts 2010 Kære

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Lørdag d. 3. marts 2012

Lørdag d. 3. marts 2012 Kære gymnaster, instruktører og dommere. Springteam Sæby samarbejder med Nordjyllandskredsen om afholdelse af Nordjysk mesterskab d. 3. marts 2012. Stævnet afholdes i: Sæby Fritidscenter Sæbygaardvej 32

Læs mere

INDBYDELSE DMINIM KVALIFIKATION. 19. - 20. marts 2011 FREDERIKSHAVN

INDBYDELSE DMINIM KVALIFIKATION. 19. - 20. marts 2011 FREDERIKSHAVN INDBYDELSE KVALIFIKATION DMINIM 19. - 20. marts 2011 FREDERIKSHAVN Velkommen til kvalifikation til mini DM og Forbundsmesterskaberne. Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse,

Læs mere

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 11 Bestemmelsernes formål

Læs mere

Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014

Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014 Redskabsregulativ for TeamGym 2013-2014 Vedtaget på TeamGyms aktivitetsmøde 27. oktober 2013 1 Rytmeserie 1.1 Gulvflade Rytmegulvet er 14 x 20 m. Arealet skal dækkes af måtter i tykkelsen 30-35 mm (+/-

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Mikro, Mini Mono og Mini 2013-2014 Revideret d. 5. november 2013 Mikro, Mini Mono og Mini 1 Indholdfortegnelse 1. FORORD... 3 2. KONKURRENCESTRUKTUR

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 TTU/okt-2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler Gyldige fra 1. januar 2009 Disse regler følger

Læs mere

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening

SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening SÆSON 2014 2015 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2014/2015 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson, der bliver lige så begivenhedsrig som

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

JYSK Mesterskab. Silkeborg INVITATION. Åbne Jyske Mesterskaber TeamGym. I Jysk Arena. Silkeborg

JYSK Mesterskab. Silkeborg INVITATION. Åbne Jyske Mesterskaber TeamGym. I Jysk Arena. Silkeborg JYSK Mesterskab Silkeborg Fredag 28.02. Søndag d. 02.03 2014 1 INVITATION Åbne Jyske Mesterskaber TeamGym I Jysk Arena Silkeborg Arrangør. Udvalget for TeamGym, Danmarks Gymnastik Forbund og Silkeborg

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012 Indledning Alle vigtige informationer til brug ved SpringCup 2012 er forsøgt samlet i dette dokument. Tidsplanen og karakterlister skal hentes i separate dokumenter, men øvrige informationer findes her.

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby. Søndag d. 30. oktober 2016, kl. 10:00

Årsmøde. Idrættens Hus, Brøndby. Søndag d. 30. oktober 2016, kl. 10:00 Årsmøde Idrættens Hus, Brøndby Søndag d. 30. oktober 2016, kl. 10:00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 30. oktober 2016 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014)

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Holdene: Et hold består af 6 til 10 gymnaster (piger og/eller drenge), sammensat af elever fra samme efterskole. Altså 9. eller 10. klasse-elever.

Læs mere

Stævnekontrakt. Version 2.6

Stævnekontrakt. Version 2.6 Stævnekontrakt Version 2.6 Indhold Fordeling mellem værtsforening og GymDanmarks UTG... 3 Forpligtigelser mht. budget og regnskab... 4 Stævnekontor... 5 IT... 5 Musik... 5 Redskaber... 6 Forplejning og

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler.

Stævnet er snittællende og der skal spilles i klubdragt. Medlemskort skal forevises ved afhentning af slagsedler. www.bowlinghal.dk Odense Bowlinghal indbyder hermed alle licenserede ungdomsspillere til Ungdomsrankingstævne. Yderligere vil Odense Bowlinghal også gerne indbyde ungseniorer til Odense Eventyrstævne.

Læs mere

STATUTTER FOR DANMARKSMESTERSKABER

STATUTTER FOR DANMARKSMESTERSKABER STATUTTER FOR DANMARKSMESTERSKABER Juni 2009 Statutter for Danmarksmesterskaber i Sejlsport Vedtaget af DS bestyrelse den 9. juni 2009. Tidligere statutter annulleres hermed. INDHOLDSFORTEGNELSE: Forkortelser:...

Læs mere

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 24. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2013 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12

www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 www.aalborgchang.dk Aalborg Chang Inviterer til Zebra Cup 2013 for drenge- og pigerækkerne: U6 U12 Søndag den 26. maj 2013 Aalborg Chang har den glæde, at invitere til vores årlige fodboldstævne for drengeog

Læs mere

DGF OG ESKILSTRUP GF PRÆSENTERER

DGF OG ESKILSTRUP GF PRÆSENTERER DGF OG ESKILSTRUP GF PRÆSENTERER Kære gymnaster, instruktører, ledere, dommere og andre deltagere i TeamGym DM Forbundsmesterskaber Finale for ynglinge i Nykøbing Falster den 14 maj 2011. Eskilstrup Gymnastikforening

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Om deltagelse: a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM). b)

Læs mere

Håndbog. Mandlig Idrætsgymnastik. (Gældende fra 1. januar 2016)

Håndbog. Mandlig Idrætsgymnastik. (Gældende fra 1. januar 2016) Håndbog I Mandlig Idrætsgymnastik (Gældende fra 1. januar 2016) 1 Indholdsfortegnelse 1. Udvalgsmedlemmer 2. Dommere 3. GymDanmark Mesterskaber 4. Redskabsnormer 5. Teknisk reglement 6. Retningslinjer

Læs mere

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015 Indledning Dette dokument indeholder info om konkurrenceafvikling og praktisk info ved Spring Cup 2015 Tidsplanen, karakterlister og reglement er ikke indeholdt, men vil modtages snarest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere