Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT Version: 17/08/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015"

Transkript

1 Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT Version: 17/08/2015 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere rettelser kan forekomme. Alle tvivlsspørgsmål afklares af tumbling teknisk udvalg under DGF, som har den endelige afgørelse omkring tolkningen Reglementet er gældende fra den 1/1 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse Konkurrencer i Danmark Kønsopdelt Øvelseskrav Forbundsmesterskab Danmarksmesterskab Øvelseskrav Konkurrencer og licens Karakter sammensætning og vinder Sammensætning Vinderen Tie Break indledende runde Tie Break finalen Administrative ting Redskabsregulativ Tilløb Springlister Påklædning Protest muligheder og afklaring Krav til gennemførelse af konkurrencer Sekretariat og beregner Afbrydelse og afslutning af en øvelse Afbrydelse af øvelse Kropspositioner Retningslinjer for stilbedømmelsen Retningslinjer for vanskelighedsbedømmelsen Gentagelse af momenter Tilladte gentagelser Stilkarakteren Scoringssystemer Udgangskarakterer Manglende karakter Stildommerfradrag Vanskelighed Samlet vanskelighed Symboler Vanskelighedstabel Version:

3 10.4 Udregning af øvelse Fradrag på vanskeligheden Vejledende guide for stilbedømmelse Kropspositioner Udretning af spring Redskabsregulativ Fiberbane Tilløbsbane til fiberbanen Landingsområde Airtrack Pro Hallen Dommerbord Springbræt Dommerkrav Antal dommere Manglende dommer Danske Mesterskaber Version:

4 1 Generel beskrivelse Tumbling er karakteriseret ved høj, konstant fart rytmisk hænder til fødder, fødder til fødder roterende momenter uden pause. (Begynderrække 1 og 2 undtaget ved ruller). En tumbling øvelse skal demonstrere forlæns-, baglæns- eller sidelæns momenter. Øvelsen skal vise god kontrol, gode kropspositioner, stil og fastholdelse af kraft. 2 Konkurrencer i Danmark 2.1 Kønsopdelt Der konkurreres i henholdsvis piger og drenge. 2.2 Øvelseskrav Øvelses krav kan udskrives for en sæson af gangen. 2.3 Forbundsmesterskab Der udbydes Forbundsmesterskaber i alle rækker, undtagen i eliterækken senior. 2.4 Danmarksmesterskab Der udbydes Danmarksmesterskaber i henholdsvis damer og herrer for alle efter internationale regler. 2.5 Struktur Der konkurreres på to forskellige underlag ved konkurrencer i Danmark. I begynderrækkerne og C rækken springes der på det mindre belastende underlag Airtrack Pro / Airtrack Plus (to identiske baner fra forskellige producenter). I B rækken og eliterækken konkurreres der på en godkendt fiberbane. Vi anbefaler at gymnasterne lærer momenterne korrekte i begynderrækken og C rækken inden de flyttes over på den mere belastende fiberbanen. På denne måde skånes kroppen og der større chance for at springene læres korrekt fra starten. Version:

5 Konkurrencer på Airtrack Pro Konkurrencer på fiberbanen Gymnastens alder per 31/12, som er gældende. Version:

6 2.6 Øvelseskrav 2.7 Konkurrenceroglicens Note: FB står for Forbundsmesterskab Version:

7 3 Karakter sammensætning og vinder 3.1 Sammensætning Pointsum for en øvelse Den samlede karakter findes ved sammenlægning af de tre gældende stilkarakterer og en vanskelighedskarakter. Se. pkt. 9 og Ingen vanskelighed i begynderniveauet Niveau 1+2 : Op hop efter håndstand rulle er tilladt, omstart i håndstand rulle - 0,5, et hop efter rondat er anset, for at vise afsæt, ingen ekstra skridt, op hop eller pauser er tilladt i øvelsen. Ekstra skridt koster 0,1. Begynderrækkerne niveau 1+2 har ingen vanskelighed. Begynderrække 3 har vanskelighed. 3.2 Vinderen Nationale konkurrencer Vinderen er den, som opnår den højeste samlede karakter af finale og indledende Senior DM Ved Senior DM starter alle finalister fra 0 (nul). 3.3 Tie Break indledenderunde Individuel I det tilfælde at to eller flere gymnaster ender på samme antal point i indledende runde, bliver deres placering fundet efter følgende princip i nævnte rækkefølge: 1. Gymnasten med den højeste sum af stilkaraktererne for begge øvelser slutter bedst. 2. Gymnasten med den højeste sum af stilkarakteren for anden øvelse slutter bedst Hvis de stadig ligger ens, vil de slutte på samme plads Hold I tilfælde af to eller flere hold ender på samme antal point i indledende runde, bliver deres placering fundet efter følgende princip i nævnte rækkefølge: 1. Holdet med den højeste sum af stilkarakterer for de 3 bedste stilkarakterer i første øvelse og for de 3 bedste stilkarakterer i anden øvelse. 2. Holdet med den højeste sum af stilkarakterer for de 3 bedste stilkarakterer i anden øvelse. Hvis de stadig ligger ens, vil de slutte på samme plads. 3.4 Tie Break finalen Hvis to gymnaster ender med samme antal point i finalen, vil de også få samme placering. Dvs. at der fx kan være to vindere af et DM! Version:

8 4 Administrative ting 4.1 Redskabsregulativ I begynderrækkerne og C- rækken konkurreres der på 20m ProTrack eller AirTrack Plus Tilløbet skal være 6m i form af hårde tilløbskasser. I B- rækken skal der altid bruges 25 m fiberbane og 1m tilløb på hårde kasser. Alle baner skal være godkendt af tumbling udvalget inden konkurrencen. Eliterækken skal der altid bruges 25 m fiberbane og 10m tilløb på hårde kasser. Alle baner skal være godkendt af tumbling udvalget inden konkurrencen. 4.2 Tilløb Følgende tilløb er tilladt i de forskellige rækker: Begynder og C rækken: B- rækken Eliterækken 6m tilløb og 20m bane 1m tilløb og 25m bane 10 (+ 1 meter) tilløb og 25meter (+/- 0,5 meter) bane Dispensationer Der kan dispenseres sådan at baner længere end 20 meter kan benyttes men så skal tilløbet tilsvarende reduceres. Den totale længde på bane + tilløb må maksimalt være 26 meter. For eksempel kan 25 meter pro og 1 meter tilløb tillades Se redskabsregulativ punkt Springlister Niveau3,C, B og elite rækkerne skal aflevere springlister. Den skal afleveres i henhold til indbydelse til den enkelte konkurrence. Hvis den ikke er afleveret rettidigt efter indbydelsen, vil det medføre et fradrag på 0,3 point på slutkarakteren. Er den ikke afleveret ved konkurrencens start, kan man blive diskvalificeret. Det er kampdommeren der tager beslutningen om diskvalifikationen. 4.4 Påklædning Mandlige deltagere Tætsiddende overdel og tætsiddende shorts Kvindelige deltagere Tætsiddende gymnastikdragt med eller uden ærmer Specielle krav til Forbunds- og Danmarksmesterskab Ved Forbundsmesterskaberne og Senior Danmarksmesterskaberne må der ikke benyttes shorts for pigerne. (Til Hold DM skal gymnasterne på samme hold bære ens dragter) Version:

9 4.4.3 Fradrag Hvis disse krav ikke opfyldes gives et fradrag på 0,3 på slutkarakteren Diskvalifikation Kampdommeren kan i ekstreme tilfælde diskvalificere gymnasten, hvis tøjet hindre en fair bedømmelse. 4.5 Protest muligheder og afklaring Protester kan kun indgives mod egne karakterer og skal være kampdommeren skriftligt i hænde seneste 10 min. efter karaktererne i pågældende startgruppe er tilgængelige. Protesten behandles af et panel bestående af kampdommer, en fra tumblingudvalget og en fra den arrangerende forening. Vanskelighedsdommeren kan høres, hvis det skønnes nødvendigt. Kun protest imod vanskeligheden og administrative fradrag er mulig! 5 Krav til gennemførelse af konkurrencer Konkurrencerne skal altid gennemføres i henhold til de krav, som stilles af teknisk udvalg. Stævnekontrakten for afvikling af konkurrencer kan hentes på Redskaberne skal klargøres i forhold til redskabsregulativet som findes sidst i reglementet. 5.2 Sekretariat og beregner Der skal være et tydeligt afmærket sekretariat, hvor alle springlisterne skal afleveres og ændringer skal meddeles. Desuden skal der være en beregner til styring af beregningsprogram. 6 Afbrydelse og afslutning af en øvelse 6.1 Afbrydelseaføvelse En øvelse regnes for afbrudt hvis: - Banen berøres med andre dele af kroppen end hænder og fødder (Begynderrække 1 og 2 undtaget ved ruller) - Hvis tumbleren berøres af modtager - Hvis banen berøres uden for de hvide kantstreger(gælder kun for B- og eliterækkerne) Antal godkendte momenter Det sidste moment som er korrekt udført er det sidste tællende. Ved alle tilfælde bedømmer kampdommeren, hvor mange momenter, der er godkendt. Version:

10 7 Kropspositioner 7.1 Retningslinjer for stilbedømmelsen - I alle kropspositioner skal fødder og ben være samlet, og fodled/tæer være udstrakte. - Afhængig af momentet skal kropspositionen enten være sammenbøjet, hoftebøjet eller strakt. - I dobbelt og trippel rotationer er den laveste kropsposition den gældende. - I strakt kropsposition skal kroppen være så lige som muligt. - I sammenbøjet eller hoftebøjet position skal overkroppen være tæt på benene, undtaget i skruefaser hvor en lille afstand er tilladt. - I sammenbøjet position uden skrue skal hænderne berøre benene under knæet (skinnebenet). - Armene skal være så strakte og så tæt på kroppen som muligt. 7.2 Retningslinjer for vanskelighedsbedømmelsen Beskrivelser af positioner til vanskelighedskarakteren. - Strakt position: Vinkelen på hoften skal være over 135 o og ben skal være helt strakte - Hofte position: Vinkelen på hoften skal være mindre end 135 o og ben skal være helt strakte - Sammenbøjet position: Vinkelen på hoften skal være mindre 135 o og vinkelen på knæet skal være mindre end 135 o 8 Gentagelse af momenter Reglen om gentagelse af spring gælder kun for Niveau3, C, B og eliterækken. Indenfor de 2 øvelser i henholdsvis indledende og finale skal alle andre momenter være forskellige med undtagelser som følger: 8.1 Tilladte gentagelser De eneste momenter, som må gentages uden begrænsninger: rondat, kraftspring, flik- flak, flyvespring og whipback Forskelligt spring foran For alle andre momenter gælder, at de kun må gentages, hvis der er forskellige momenter foran. F.eks. må en lukket dobbeltback gentages, hvis der er henholdsvis en flik- flak og en whipback foran Forskellige kropspositioner Momenterne anses for forskellige, hvis kropspositionerne er forskellige. Henholdsvis sammenbøjet, hoftebøjet eller strakt position. Sammenbøjet og pucked position anses for ens. Har man eksempelvis i en dobbelt rotation markeret en lukket position i første rotation, tæller springet som lukket, selvom resten af rotationen er eks. Strakt Forskellige skruefaser Ved dobbelt eller trippel rotationer med skrue, anses momenterne for forskellige, hvis skruerne ligger i forskellige faser af rotationerne, eks. full- in og full- out. 8.2 Ikke tilladte gentagelse ved enkeltroterende spring Enkelte rotationer med skrue anses ikke som forskellige momenter på trods af forskellighed i positioner. Der skelnes ikke imellem whipback med skrue og salto med skrue. Version:

11 9 Stilkarakteren Stilkarakteren findes ved, at 3 til 5 stildommere bedømmer udførslen af gymnastens øvelse. De samlede fradrag for hvert godkendt spring, landing og ekstra fradrag trækkes fra rækkens udgangskarakter. Disse fradrag bruges herefter til at beregne den endelige stilkarakter. Stilkarakteren kan beregnes ud fra to godkendte systemer. 9.1 Scoringssystemer Højeste og laveste sorteres fra Ved denne metode sorteres den højeste og laveste karakter for hele øvelsen fra og derved ender man med de 3 midterste karakterer. Man finder summen af disse 3 midterste karakterer og har hermed stilkarakteren Eksempel: - Dommer 1: 9,1 - Dommer 2: 9,0 - Dommer 3: 9,2 - Dommer 4: 8,8 (laveste sorteres fra) - Dommer 5: 9,4 (højeste sorteres fra) Samlet score: 27,3 for stilkarakteren Median score S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Landing Ekstra Samlet Dommer ,2 0,1 9,1 Dommer ,2 0,1 9,0 Dommer ,2 0,1 9,2 Dommer ,2 0,1 8,8 Dommer ,2 0,1 9,4 Median ,2 0,1 9,2 Samlet score: 9,2 x 3 = 27,6 for stilkarakteren Version:

12 9.2 Udgangskarakterer Hver konkurrence har en given udgangskarakter for stil som følger: - Begynderrække ,0 point - C- rækken 7,0 point - B- rækken 7,0 point - Eliterækken 10,0 point 9.3 Manglende karakter Hvis en stildommer af en eller anden grund ikke er i stand til at give sin karakter efter at gymnasten har udført sin øvelse skal den manglende karakter erstattes af gennemsnittet af de andre dommeres karakterer Ufuldstændigt dommerbord Hvis dommerbordet består af 3 eller 4 stildommere skal der i felterne for 4. og/eller 5. dommer ikke indtastes nogen karakter (heller ikke 0 og/eller 10 som tidligere). Vores stævne software vil automatisk beregne de manglende karakterer. 9.4Stildommerfradrag Stilfradrag Hvert moment gives 0-0,5 point i fradrag for manglende korrekt kropsposition, kontrol, højde og rytme. Der gives kun fradrag for godkendte momenter Hvis der i eliterækken udføres mindre end 3 godkendte momenter gives karakteren 0,0 for hele øvelsen Hvis der i begynder, C eller B rækken udføres mindre end 2 godkende momenter gives karakteren 0,0 for hele øvelsen. Version:

13 9.4.2 Landingsfradrag gælder for alle rækker. Ved landing gives yderligere 0-0,3 point i fradrag for ikke at blive stående i opret position i cirka 3 sek. Der kan endvidere gives fradrag, hvis der er vaklen eller der på anden måde ikke vises balance og kontrol. Hvis kamplederen instruere stildommerne i at give et af nedenstående fradrag skal ovenstående fradrag ikke tælles med, men udelukkende det nedenstående fradrag der bliver henvist til Berøre landingsområde eller bane med hænder efter landing 0,5 point i fradrag Berøre landingsområde eller bane med anden del af kroppen 1,0 point i fradrag Assistance fra modtager efter landing 1,0 point i fradrag Hvis gymnasten berører området uden for landingsområdet eller banen inden han/hun har vist kontrol i landingen i cirka 3 sekunder skal der trækkes 1,0 point i fradrag Ekstra fradrag Ekstra fradrag/bemærkninger givet fra kampdommer/vanskelighedsdommer til stildommer. Disse fradrag nedskrives separat men trækkes også fra udgangskarakteren for at finde den endelige karakter. Der gives kun det højeste ekstra fradrag Version:

14 Manglende saltorotation som afsluttende moment i Niveau 3,C, B og eliterækken 1,0 point i fradrag Hvis gymnasten ikke opfylder det krævede antal saltoer eller skruer skal der trækkes 1,0 point i fradrag pr. manglende moment. Dette gælder specielt i C rækken for whipback over skulderhøjde, som derved bliver strakte saltoer. Disse skal modtage 1,0 points fradrag pr. hændelse. Det er kampdommeren der skal instruere stildommerne til dette fradrag. C rækken har fokus på korrekte teknik og derfor er dette et fokuspunkt af stor vigtighed. Vigtigt: Vanskeligheden for sidste spring skal tælles med, uanset om gymnasten har opfyldt alle krav, med mindre der er et specielt krav til det sidste moment som ikke opfyldes (fx straight/twist hos senior) Hvis det afsluttende moment skulle indeholde en skrue, men bliver udført uden vil vanskeligheden ikke tælle med Hvis der udføres flere momenter eller skruer end tilladt skal der trækkes 1,0 point i fradrag pr. ekstra moment eller skrue Ved landing på banen i Niveau 3,C, B og eliterækken vil der blive trukket 0,2 point i fradrag. Dog undtaget hvis sidste moment sker med modsatrettet rotation og retning Hvis gymnasten ikke påbegynder sit spring inden for 20 sekunder vil der blive givet et fradrag på 0,1 point Hvis en gymnast modtager et tegn fra sin træner eller modtager skal der trækkes 0,3 point i fradrag pr. gentagelse Berøre landingsområdet eller banen efter landing i landingszonen modtager et fradrag på 0,1 point Ved landing direkte udenfor landingsområdet eller banen bliver der trukket 1,0 point i fradrag Ved berøring af landingszonen i afsættet til sidste momenter, vil springet ikke blive godkendt. Version:

15 Landingsfradrag Stildommer landingsfradrag Skridt/balance: max 0, Eller JCP landingsfradrag Røre med 1 eller 2 hænder 0,5 Landing på knæ, mave, ryg: 1,0 Træde ud på gulvet: 1,0 Træde ud på gulvet inden 3 sek.: 1,0 Modtagning efter landing: 1,0 JCP landingsfradrag annullere stildommernes landingsfradrag. Under ingen omstændigheder må landingsfradrag overstige 1,0 pt. JCP fradrag (Additional) Ikke påbegyndt øvelse efter 20 sek.: 0,1 Landing uden for landingszonen: 0,5 Træde ud af landingssone: 0,1 Landing på bane: 0,2 Manglende/for mange, momenter/skrue: 1,0 Tegn fra sin træner eller modtager: 0,3 Afsluttende moment skulle indeholde en skrue, men bliver ikke udført, vil vanskeligheden ikke tælle. Version:

16 10 Vanskelighed 10.1 Samlet vanskelighed Den samlede vanskelighed er beregnet ved sammenlægningen af vanskeligheden for hvert enkelt moment, som følger nedenstående regler. Dette ved henholdsvis 5 og 8 momenter. Vanskelighedskarakteren er uden maksimum Kun momenter som afslutter på fødderne vil blive talt med Møllevending har ingen værdi Flik- flak, rondat og kraftspring giver 0,2 point Whipback (lav strakt tempo salto) giver 0,3 point Hver salto (360 ) giver 0,5 point Enkeltroterende saltoer Hvis de udføres i hofte- eller strakt position uden skrue gives der0,1 point i bonus Tillæg for skruer I enkelt salto med skrue gives følgende tillæg for skruerne - hver ½ skrue fra 0 til og med 1 (360 o ) giver 0,1 (ganget med antallet af ½skruer) - hver ½ skrue fra 1 til og med 2 (720 o ) giver 0,2 (ganget med antallet af ½skruer) - hver ½ skrue fra 2 til og med 3 (1080 o ) giver 0,3 (ganget med antallet ½af skruer) - hver ½ skrue fra 3 til og med 4 (1440 o ) giver 0,4 (ganget med antallet ½af skruer) Eksempel: Enkelt roterende salto med trippelskrue: Salto 0,5 point Strakt salto 0,1point ikke tillæg for kropsposition i enkelt salto Først skrue 0,1point x 2 = 0,2 point Anden skrue0,2 point x 2 = 0,4 point Tredje skrue 0,3 point x 2 = 0,6 point Samlet 1,7 point Dobbelt og trippelroterende saltoer Hofte bonus Dobbeltroterende spring i hoftebøjet position vil få en bonus på 0,1 point Trippelroterende spring i hoftebøjet position vil få en bonus på 0,2 point Strakt bonus Dobbeltroterende spring i strakt position vil få en bonus på 0,2 point Trippelroterende spring i strakt position vil få en bonus på 0,4 point Version:

17 Dobbeltsalto beregning I dobbeltroterende spring bliver værdien af hvert element inklusiv skrue og bonus for kropsposition fordoblet. Eksempel: Strakt fullfull: - Første salto 0,5 0,5 point - Anden salto 0,5 0,5 point - Første skrue 0,1 x 2 0,2 point - Anden skrue 0,2 x 2 0,4 point - Strakt bonus 0,2 0,2 point - Samlet 1,8 point - Samlet x 2 3,6 point Trippelsalto beregning I trippelroterende spring bliver værdien af hvert element inklusiv skrue og bonus for kropsposition tredoblet Eksempel: Trippel hofte - Første salto 0,5 0,5 point - Anden salto 0,5 0,5 point - Tredje salto 0,5 0,5 point - Hofte bonus 0,2 0,2 point - Samlet 1,7 point - Samlet x 3 5,1 point 10.2 Symboler For at beskrive de forskellige momenter på en simpel måde er følgende symboler brugt Symbol Bruges for - salto uden skrue 1 salto med ½ skrue 2 salto med 2 halve skruer. til at betegne om det er forlæns eller baglæns rotation O position lukket < position hoftebøjet / position strakt.1 eks. forlæns salto med ½ skrue (barani) 1. eks. baglæns salto med ½ skrue 10.3 Vanskelighedstabel Rondat ( 0,2 Kraftspring.f 0,2 flik- flak f 0,2 Whipback ^ 0,3 sammenbøjet baglæns salto - o 0,5 Version:

18 hofte baglæns salto - < 0,6 strakt baglæns salto - / 0,6 sammenbøjet forlæns salto. o 0,5 hofte forlæns salto. - < 0,6 strakt forlæns salto. - / 0,6 Barani.1 0,6 forlæns salto med 1 skrue.2 0,7 forlæns salto med 1 1/2 skrue.3 0,9 baglæns salto med 1/2 skrue 1. 0,6 baglæns salto med 1 skrue 2. 0,7 baglæns salto med 1 1/2 skrue 3. 0,9 baglæns salto med 2 skruer 4. 1,1 baglæns salto med 2 1/2 skrue 5. 1,4 baglæns salto med 3 skruer 6. 1,7 baglæns salto med 3 1/2 skrue 7. 2,1 baglæns salto med 4 skruer 8. 2,5 dobbelt baglæns sammenbøjet - - o 2,0 dobbelt baglæns hoftebøjet - - < 2,2 dobbelt baglæns strakt - - / 2,4 dobbelt forlæns sammenbøjet. - - o 2,0 dobbelt forlæns hoftebøjet. - - < 2,2 dobbelt baglæns med 1/2 skrue i første salto sammenbøjet 1 - o 2,2 dobbelt baglæns med 1/2 skrue i første salto hoftebøjet 1 - < 2,4 dobbelt baglæns med 1/2 skrue i anden salto strakt - 1 / 2,6 dobbelt forlæns med 1/2 skrue i anden salto sammenbøjet. - 1 o 2,2 dobbelt forlæns med 1/2 skrue i anden salto hoftebøjet. - 1 < 2,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto sammenbøjet 2 - o 2,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto hoftebøjet 2 - < 2,6 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto strakt 2 - / 2,8 dobbelt baglæns med 1 skrue i anden salto sammenbøjet - 2 o 2,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i anden salto hoftebøjet - 2 < 2,6 dobbelt baglæns med 1 skrue i anden salto strakt - 2 / 2,8 dobbelt baglæns med 1 skrue i begge saltoer sammenbøjet 2 2 o 3,2 dobbelt baglæns med 1 skrue i begge saltoer strakt 2 2 / 3,6 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto og 1,5 skrue i anden salto lukket 2 3 o 3,8 dobbelt baglæns med 1 skrue i første salto og 1,5 skrue i anden salto strakt 2 3 / 4,2 dobbelt baglæns med 1 skrue i første og 2 i anden salto sammenbøjet 2 4 o 4,4 dobbelt baglæns med 1 skrue i første og 2 i anden salto strakt 2 4 / 4,8 dobbelt baglæns med 2 skruer i første og 2 i anden salto strakt 4 4 / 6,4 trippel baglæns salto sammenbøjet o 4,5 trippel baglæns salto hoftebøjet < 5,1 trippel baglæns salto med 1 skrue i første salto sammenbøjet o 6,3 trippel baglæns salto med 1 skrue i første salto hoftebøjet < 6, Udregning af øvelse Eksempler på forskellige udregninger af øvelser: Eks. på en øvelse som opfylder mini og junior krav Øvelse ( f ^ ^ ^ ^ f 2. Sum Vanskelighed Version:

19 Vanskelighed 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 2,5 Øvelse ( ^ 2. ^ f 4 Sum Vanskelighed Vanskelighed 0,2 0,7 0,7 0,3 0,7 0,3 0,2 1,1 4,2 Bemærk at der ikke er fejl ved gentagelserne af 2/ idet det er 4 forskellige moment- sammensætninger. F 2/ ( 2/ 2/ 2/ ^ 2/ Eks. på en øvelse som opfylder kravet til senior elite om en salto øvelse (straightpass) og en skrue øvelse (twist pass) Straightpass: Øvelse ( f - - / ^ - - < ^ f - - < Sum Vanskelighed Vanskelighed 0,2 0,2 2,4 0,3 2,2 0,3 0,2 2,2 8,0 Twist pass: Øvelse ( ^ 22o ^ ^ ^ f 22o Sum Vanskelighed Vanskelighed 0,2 0,3 3,2 0,3 0,3 0,3 0,2 3,2 8, Fradrag på vanskeligheden Gentagelse af moment Ved gentagelse af moment, som ikke opfylder krav i pkt. 8, gives ikke vanskelighedskarakter for momentet, men der trækkes stadig stilfradrag Specielt for salto øvelsen (straightpass) Hvis der bliver udført et spring med mere end ½ skrue, vil vanskeligheden for elementet ikke tælle, men der trækkes stadig stilfradrag. Version:

20 11 Vejledende guide for stilbedømmelse 11.1 Kropspositioner Version:

21 Version:

22 11.2 Udretning af spring Herunder er en visuel model, der viser, hvordan der skal gives fradrag for udretning. Dette gælder kun for enkelt og dobbelt rotationer i sammenbøjet og hoftebøjet position. Version:

23 12 Redskabsregulativ I forbindelse med afholdelse af nationale Power Tumbling konkurrencer i Danmark gælder følgende regler: 12.1 Fiberbane Fiberbanen skal være 25 m (+/- ½ m) meter lang og 2 meter bred. Fiberbanen skal være opbygget af fiberrør på tværs af springretningen. Ovenpå placeres 2 overlægsmåtter. Hele fiberbanen skal være synlig fra dommerbordet 12.2 Tilløbsbane til fiberbanen Tilløbsbanen skal være i niveau med fiberbanen og skal være 10 meter + 1 meter lang og min. 1 meter bred. Der skal være så meget synligt af tilløbsbanen, at man fra dommerbordet har mulighed for at se de spring, der evt. startes på tilløbsbanen. (ca. 3-4 meter) 12.3 Landingsområde Landingsområdet skal bestå af nedspringsmåtter i niveau med banen på min 3 x 6 meter. En landingszone på 2 x 4 meter skal være tydeligt markeret i forlængelse af fiberbanens slutning. Hele landingsområdet skal være synligt fra dommerbordet Airtrack Pro Længden skal være mindst 20 meter og sammen med tilløbet skal det være 26 meter Bredden af proen skal være 2,8 meter Lufttrykket på AirtrackPro en skal være milibar 12.5 Hallen Hallen skal være mindst 5 meter høj. Temperaturen bør ikke være under 20 o C. Bør heller ikke være over 28 o C Dommerbord Dommerbordet skal være placeret 16 meter fra fiberbanens start og med frit udsyn til fiberbanen og landingsområdet. Dommerbordet skal have plads til 11 personer og en computer Springbræt Der skal være et springbræt til stede ved konkurrencen. Version:

24 5 meter 11 meter Version:

25 13 Dommerkrav Regler for at man som klub kan deltage i en Power tumbling konkurrence. Fra sæson 2009 og frem er det klubberne, som skal stille med en dommer for at kunne deltage i konkurrencerne! Tilmelding af dommere skal foregå på DGF s hjemmeside Antaldommere springere eller mindre En klub, som deltager med 4 springere eller mindre, behøver ikke at stille med en dommer springere En klub, som deltager med mere end 5 springere, skal stille med en dommer springere En klub, som deltager med 15 springere eller flere, skal stille med to dommere Mere end 24 springere En klub, som deltager med 25 springere eller flere, skal stille med tre dommere Fritagelse Første sæson en ny forening deltager, er de fritaget for ovennævnte Dommere Navnene på dommerne skal senest angives ved tilmeldingsfristens udløb Dommeren skal kunne dømme alle rækker Dommertjansen kan deles mellem to dommere Udgiften til kørsel for dommere afholdes selv af klubberne Dommerne skal have bestået dommerkurset og dømme ved min. 2 konkurrencer per sæson Manglende dommer Klubben kan ikke skaffe dommer Hvis en klub ikke stiller med det krævede antal dommere skal der betales 1000 kr. pr. dommer til DGF, som derefter vil skaffe det nødvendige antal dommere til stævnet Afbud eller sygdom Ved afbud/sygdom skal klubben selv skaffe en ny ellers træder Det Danske mesterskab Senior DM bliver dommerbordet udpeget af teknisk udvalg, som også betaler deres transport. Version:

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2009-2012 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere rettelser kan

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015 Indledning Hermed reglement for SpringCup 2015. Der er få ændringer i reglementet ift. sidste år. Disse ændringer er markeret med rødt. Nye tiltag i 2015: Dommer: Dommerne afgiver kun udførselskarakter

Læs mere

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012 Indledning Alle vigtige informationer til brug ved SpringCup 2012 er forsøgt samlet i dette dokument. Tidsplanen og karakterlister skal hentes i separate dokumenter, men øvrige informationer findes her.

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 TTU/okt-2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler Gyldige fra 1. januar 2009 Disse regler følger

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014

BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70

Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70 Dato: lørdag 7. november 2015 Konkurrencestart kl.10:00 Sted: SG-Huset Ryttervej 70 Infobrev til Power Series 2 SG Cup Program Programmet er nu klar. Der har været stor interesse til konkurrencen. Vi har

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det danske program består af 9 trin Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer er forsøgt gengivet i følgende, men kig i det enkelte reglement for den specifikke ordlyd af punkterne. Tilpasninger for efterskoledm

Læs mere

FREMAD OG BAGUDSVING I RINGENE MED HOFTE I RINGEHØJDE TRIN

FREMAD OG BAGUDSVING I RINGENE MED HOFTE I RINGEHØJDE TRIN GULV Følgende er gældende for øvelser på gulv: Vendinger og ophop må ske til valgfrie sider (hø. og ve.) Øvelse 1 5 udføres efter frem tilbage - frem princippet start i valgfrit på gulvet Øvelse 6 10 må

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Mikro, Mini Mono og Mini 2013-2014 Revideret d. 5. november 2013 Mikro, Mini Mono og Mini 1 Indholdfortegnelse 1. FORORD... 3 2. KONKURRENCESTRUKTUR

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2013 TTU/november-2013 KONKURRENCEREGLER Disse regler følger i vid udstrækning de internationale regler, der gælder i FIG, men er tilpasset danske

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Roskilde GymBattle 2017 Reglement

Roskilde GymBattle 2017 Reglement Roskilde GymBattle 2017 Reglement Indholdsfortegnelse 1.0: Konkurrenceafvikling... 3 1.1: Konkurrencehallen... 3 1.2: Prøvehal... 3 2.0: Generel info... 5 2.1: Karaktererne... 5 2.2: Påklædning... 5 2.3:

Læs mere

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT 2010-2011 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering

Læs mere

Pinsestævne på Bornholm Tilmeldingsskema

Pinsestævne på Bornholm Tilmeldingsskema Pinsestævne på Bornholm Tilmeldingsskema Da stævnet indeholder mange elementer er der også mange oplysninger, der skal gives i forbindelse med tilmeldingen. Udfyld skemaet så grundigt som muligt det vil

Læs mere

Stigeøvelser anno 2008 HEST

Stigeøvelser anno 2008 HEST Stigeøvelser anno 2008 HEST STIGE 1: Øvelse 2: Tilløb indspring over måtte ophop på springbræt landing på springbræt. Arme ved ører, hulning i kropsposition, let knæbøjning i afsæt og landing. Bemærk korrekt

Læs mere

Formål Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Formål Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring, flikflak Materiale Materiale

Formål Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Formål Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring, flikflak Materiale Materiale Nr.5623 Alder: 2-80 år - Tid: 10 min. Nr.5487 Alder: 6-80 år - Tid: 5 min. Skråtstillet springbord Forøvelser til kolbøtter, salto, vejrmålle, Abegang i bomme Træne styrke i arme og skuldre. kraftspring,

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

Infobrev 1. Åbne Jyske Mesterskaber

Infobrev 1. Åbne Jyske Mesterskaber Infobrev 1 17.01.2012 Åbne Jyske Mesterskaber i Silkeborg Hallerne Arrangør DGF, Sydjyllandskredsen og Silkeborg Pigerne & Drengene Side 1 af 8 Indhold af infobrev 1 Forord... 2 Program... 3 Faciliteter...

Læs mere

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014)

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Holdene: Et hold består af 6 til 10 gymnaster (piger og/eller drenge), sammensat af elever fra samme efterskole. Altså 9. eller 10. klasse-elever.

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn Appendix A1 Rytmesværheder og tegn 1.0 Generelt For at udførte momenter regnes forskellige, skal de have forskellig koder. Tegningerne skal ikke opfattes som endegyldige for, hvordan momentet skal se ud.

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Parkour I Parkour I Lasse Sønnichsen og Mathias Ried-Larsen

Parkour I Parkour I Lasse Sønnichsen og Mathias Ried-Larsen Parkour I Parkour i gymnastiksalen 1. I dette modul vil der være fokus på følgende: Teori om hvad parkour er, hvorfor det er godt at bruge når man træner spring og gymnastik, hvilke pædagogiske overvejelser

Læs mere

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle:

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle: Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: 15.3 Rutinen skal starte fra en statisk position, være koreograferet hele vejen i et flow og slutte i en statisk position. 16.1 Rutinen må maximalt

Læs mere

A: 1) En rytmisk serie med musikledsagelse eventuelt brug af rytmeinstrument(er)

A: 1) En rytmisk serie med musikledsagelse eventuelt brug af rytmeinstrument(er) Gymnastik Mænd, kvinder, drenge og piger. Gymnastikprøven kan tages på en af følgende måder: A: 1) En rytmisk serie med musikledsagelse eventuelt brug af rytmeinstrument(er) - (pinde, tromme, tamburin

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser 1.1 Indledning Generelt trin 1-6 Materialet er opdelt i kapitler, hvor kapitel 2 beskriver de generelle fradrag.

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

G u i d e l i n e s f o r V o l t i g e r i n g

G u i d e l i n e s f o r V o l t i g e r i n g G u i d e l i n e s f o r V o l t i g e r i n g 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. APRIL I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSE...4 1 Den perfekte øvelse...4 2 Afvigelser

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12

Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12 REDSKABSTEKNIK Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12 Reglement 2006-2007 2 Tov De bevægelser, der er karakteristiske og som kendetegner tovets specielle

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af IFAGG reglement, children categories, version 22.09.2012 Sammendrag af IFAGG reglement, junior & senior, version 19.03.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til gymnastik sæson 2015-2016

Velkommen til gymnastik sæson 2015-2016 Velkommen til gymnastik sæson 2015-2016 Vi lukker dørene op i uge 36 på Kværkeby Friskole med et nyt program for gymnastikken i Kværkeby. Her kan vi tilbyde hold for både børn og voksne. Vi glæder os til

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015

SpringCup 2015 Stævneinfo og Reglement 1. udgave, 05/11.2015 Indledning Dette dokument indeholder info om konkurrenceafvikling og praktisk info ved Spring Cup 2015 Tidsplanen, karakterlister og reglement er ikke indeholdt, men vil modtages snarest. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter korsbåndsoperation 14 dage - 6 uger

Træningsprogram. Program titel: Træningsprogram efter korsbåndsoperation 14 dage - 6 uger Træningsprogram Program titel: Træningsprogram efter korsbåndsoperation 14 dage - 6 uger Lavet af: Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS HIP HOP TURNERINGER 1. Deltagelse: Turneringerne

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 og tilføjelser september 2016 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner

Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner Træningsprogram når du skal have et kunstigt hofteled med bevægerestriktioner EFTER OPERATIONEN Efter operationen hjælper plejepersonalet dig op at sidde på sengekanten, samt op og stå og gå, hvis det

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Disco og Hip Hop. Udgivet den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Disco og Hip Hop. Udgivet den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Disco og Hip Hop. Udgivet den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS NATIONALE DISCO TURNERINGER 1. Deltagelse:

Læs mere

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016 REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016 Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg 39. udgave 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM... 4 2.0 ALDERS-

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret maj 2015 Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt på fradrag, artistisk

Læs mere

BOOTCAMP KLAR TIL STRANDEN PÅ 30 DAGE

BOOTCAMP KLAR TIL STRANDEN PÅ 30 DAGE KLAR TIL STRANDEN PÅ 30 DAGE Er du klar til at hoppe i bikinien om en måned? Hvis ikke, så spring om bord på I FORMs supereffektive Sommer-Bootcamp. Med en fokuseret indsats kan du efter 30 dage erobre

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte BENSVING Formål: Smidighed i ryg og hofte Lig på ryggen med armene ud til siden, benene bøjede og skulderne i mod gulvet Kør roligt knæene ud til siden til de rører jorden og tilbage igen Hold fødderne

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER

DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS STÆVNEBESTEMMELSER Revideret 01. juli 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE DVF STÆVNEBESTEMMELSER: Indbydelser Side 03 REGLER FOR AFVIKLING AF DVF ARRANGEMENTER: Foreningens pligter

Læs mere

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST Bilag 4 Hold PLØGER 2013 BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST 1. GENERELT. 1.1. Grundofficersuddannelsens 1. dagstest består af Forsvarets Fysiske Test, deltest A og C. 1.2. 1. dagstesten

Læs mere

Sektion 5. Struktur og opbygning af rutiner

Sektion 5. Struktur og opbygning af rutiner Sektion 5 Struktur og opbygning af rutiner Artikel 15: Struktur af rutine Generelle principper 15.1 Gymnasterne skal udføre en kombineret rutine bestående af balance og tempomomenter. 15.2 Rutinen skal

Læs mere

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at:

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at: Smerter i ryggen Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Lig på siden med en pude mellem benene. Puden vil få dig til at slappe bedre af. Løfteteknik Når du løfter, skal du

Læs mere

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic

BRUGSANVISNING. Flexaball Classic BRUGSANVISNING Flexaball Classic Generel introduktion: Body-træningsgymnastikboldene giver mulighed for at lave en alsidig træning af kroppen. Spændinger/kramper løsnes, mave-og rygmusklerne styrkes og

Læs mere

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for junior finale d. 20 21. april 2013

Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for junior finale d. 20 21. april 2013 Indbydelse DM og Forbundsmesterskaberne for d. 20 21. april 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med Dansk Gymnastik Forbund Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er med stor fornøjelse, at Springteam

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub

Silkeborg Svømmeklub Silkeborg Svømmeklub Undervisningsafdelingen Lektionsplaner: Begynder 1 Undervisningsmaterialet bygger på ideer, øvelser og overvejelser fra Dansk Svømmeunions bog Moderne Svømning, samt trænere i Silkeborg

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) /

Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m) / Opvarmning Løst / ben Udsvømning Sum. distance (m): Ca. Tid: I 1 1 Uge:1 af 16 Program: 1 af 2 denne uge Bemærkning: Distance (m)

Læs mere

Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med

Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Stævnet afholdes i samarbejde med Forbundsmesterskaber Senior Finale TeamGym 6/6-2015 Odense Idræts Park Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet afholdes i samarbejde med Bolbro-Gymnasterne & Version 2.2 Bolbro-Gymnasterne Byder velkommen

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien Information og træningsprogram Smerter i ryggen Fysioterapien Indholdsfortegnelse Hvilestillinger og løfteteknik side 2 Fra liggende til siddende stilling side 3 Siddestillinger side 4 Øvelser for ryggens

Læs mere

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader.

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader. Opvarmning Definition på opvarmning: En alsidig og systematisk bearbejdelse af legemets kredsløb og bevægeapparat med det formål at opnå størst mulig sikkerhed mod belastningsskader samt størst mulig effekt

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud

Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud Sådan træner du, når du er blevet opereret for hoftebrud En afgørende forudsætning for et godt resultat efter operationen er den efterfølgende indsats med træningen. Træning er ikke kun, når du træner

Læs mere

RgF og Springholdet er meget glade for at kunne invitere til Nordjysk Mesterskab i TeamGym

RgF og Springholdet er meget glade for at kunne invitere til Nordjysk Mesterskab i TeamGym Randers, den 25. Januar 2014 Kære gymnaster, instruktører og dommere RgF og Springholdet er meget glade for at kunne invitere til Nordjysk Mesterskab i TeamGym lørdag den 22. marts 2014 i Arena Randers,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Regelsæt. Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. De Danske Danseskoler 4826 5650 Håndværkervænget 10 admin@dedanskedanseskoler.dk

Læs mere

Velkommen til MINI A

Velkommen til MINI A Velkommen til MINI A Hvidovre Gymnastik af 1937 Indholdsfortegnelse. Hvad er Mini A? Hvad er TeamGym? Hvad er vores mål for sæsonen? Krav for at gå på Mini A. Hvordan er strukturen om holdet? Den daglige

Læs mere

Nationalt Reglement

Nationalt Reglement Nationalt Reglement Dansk Udviklings Plan 2017-2020 Par: Dame/pige par - Drenge/mens par - Mix par Grupper: Trio/Dame gruppe Senest opdateret: 16.11.2016 DK 3 Rutineskemaet DK 1 - DK2 Variationer DK 3

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere