Brugervejledning Udgave 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 9354287 Udgave 3"

Transkript

1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning Udgave 3

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-8NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright Nokia Corporation Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et varemærke tilhørende Nokia Corporation. Dance2Music, Bumper og Link5 er varemærker tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

3 Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler /Udgave 3

4 Hurtigt og let Denne Hurtigvejledning beskriver de grundlæggende funktioner for Nokia mobiltelefonen. Du kan finde yderligere oplysninger om disse funktioner i kapitel 3-6. Opkald Før du kan foretage dit første opkald, skal du se Isættelse af SIM-kortet og batteriet for at lære, hvordan du isætter SIM-kortet, installerer og oplader batteriet samt tænder telefonen. 1. Indtast områdenummeret og telefonnummeret, og tryk på. 2. Tryk på for at afslutte opkaldet. Opkaldsfunktioner Besvarelse af et opkald: Tryk på. Afslutning/afvisning af et opkald: Tryk på. Du kan også trykke på Lydløs slå ringetonen fra og derefter enten besvare eller afvise opkaldet. Justering af lydstyrken: Tryk på piletasterne under et opkald. Opkald til telefonsvareren: Tryk på og hold nede. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 4

5 Hurtigkald: Du skal først tildele et telefonnummer til en hurtigkaldstast (se side 57). Tryk derefter på den ønskede hurtigkaldstast og. Besvarelse af et ventende opkald: Aktiver først Banke påtjeneste (se side 36). Derefter kan du besvare et ventende opkald ved at trykke på. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Se Telefonbog (Navne - Menu 1) på side 51, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Afsendelse af en tekstbesked 1. Tryk på Menu, vælg Beskeder og Skriv besked 2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 37. Se også Tekst- og billedskabeloner på side Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på Valg og vælge Send. 4. Indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på OK for at sende beskeden, eller find telefonnummeret i telefonbogen. Tryk på OK for at sende beskeden. Se Beskeder (Menu 2) på side 60, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Sådan låser du tastaturet og låser det op Sådan låses tastaturet: Tryk på Menu i standby-tilstand og på låse tastaturet., inden der går 1,5 sekund for at Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 5

6 Sådan låses tastaturet op: Tryk på Lås op i standby-tilstand og på låse tastaturet op., inden der går 1,5 sekund for at Sådan indstilles tastaturet til at låse automatisk: Tryk på Menu, Indstillinger, Telefon- indstillinger og Automatisk tastaturlås. Vælg Til for at aktivere tastaturlåsen og vælge det tidspunkt, hvor tastaturet automatisk låses. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6

7 Indholdsfortegnelse Hurtigt og let...4 Indholdsfortegnelse...7 SIKKERHED...13 Generelle oplysninger...16 Pakkens mærkater...16 Adgangskoder...16 Oversigt over telefonens funktioner...18 MMS-besked-tjeneste...18 Polyfonisk lyd (MIDI)...18 GPRS (General Packet Radio Service)...19 WAP (Wireless Application Protocol) Telefonen...21 Taster og stik...21 Standby-tilstand Kom godt i gang...24 Isættelse af SIM-kortet og batteriet...24 Udtagning af SIM-kortet...26 Opladning af batteriet...26 Sådan tændes og slukkes telefonen...27 Tastaturlås...29 Udskiftning af covers...30 Placering af bæreremmen...31 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 7

8 3. Opkaldsfunktioner...33 Opkald...33 Opkald til det senest kaldte nummer...33 Opkald til telefonsvareren...34 Hurtigkald til et telefonnummer...34 Konferenceopkald...34 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald...35 Banke på...35 Valg under et opkald Skrivning af tekst...37 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput...37 Brug af forprogrammeret tekstinput...38 Skrivning af sammensatte ord...39 Brug af traditionelt tekstinput...39 Tip til skrivning af tekst Brug af menuen...42 Adgang til en menufunktion...42 Liste over menufunktioner Menufunktioner...51 Telefonbog (Navne - Menu 1)...51 Valg af indstillinger for telefonbogen...51 Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn)...52 Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn...52 Ændring af standardnummeret...54 Søgning efter et navn i telefonbogen...54 Redigering af et navn, nummer eller tekstelement...54 Sletning af navne og numre...55 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 8

9 Kopiering af telefonbøger...55 Afsendelse og modtagelse af visitkort...56 Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast...57 Taleopkald...57 Tilføjelse af stemmekoder...58 Opkald ved brug af en stemmekode...58 Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder...59 Tjenestenumre...59 Navnebestemte ringetoner...60 Beskeder (Menu 2)...60 Skrivning og afsendelse af tekstbeskeder...60 Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder...61 Tekst- og billedskabeloner...62 Indsættelse af en tekstskabelon i en besked...62 Indsættelse af en billedskabelon i en besked...62 Læsning og besvarelse af en tekstbesked...63 Indbakke- og udbakkemapper...64 Sletning af tekstbeskeder...64 Chat...65 Mine mapper og arkivmappen...66 Talebeskeder...66 Infobeskeder...67 Redigering af kommandoer...67 Tekstbeskedindstillinger...68 Modtagelse af MMS-beskeder...69 Indstillinger for MMS-beskeder...70 Visning af MMS-beskeder...70 Visning af modtagne beskeder...70 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 9

10 Visning af gemte beskeder...71 Opkaldsinfo (Menu 3)...72 Ubesvarede og indgående opkald...72 Udgående opkald...73 Sletning af seneste opkaldslister...73 Opkalds- og tidstællere...73 Lydindstillinger (Menu 4)...74 Profiler (Menu 5)...75 Indstillinger (Menu 6)...76 Tidsindstillinger...76 Urindstillinger...76 Datoindstillinger...77 Automatisk opdatering af dato og tidspunkt...77 Opkaldsindstillinger...77 Omstilling...77 Valgfri svartast...78 Automatisk genopkald...78 Hurtigkaldsindstillinger...79 Banke på-tjeneste...79 Opsummering efter opkald...79 Mit nummer-afsendelse...79 Linie til udgående opkald...80 Telefonindstillinger...80 Sprog...80 Indstillinger for tastaturlås...81 Celleinformation...81 Opstartstekst...81 Valg af netværk...81 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 10

11 Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger...82 Aktivering af hjælpetekst...82 Starttone...82 Indstillinger for tilbehør...82 Sikkerhedsindstillinger...83 Gendannelse af fabriksindstillinger...84 Spil (Menu 7)...85 Start af et spil...85 Spiltjenester og -indstillinger...85 Planlægning (Menu 8)...86 Alarm...86 Kalender...87 Oprettelse af kalenderbemærkninger...88 Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning...89 Værktøjer (Menu 9)...89 Pauseskærm...89 Timeout for aktivering af pauseskærm...90 Modtagelse af pauseskærme via MMS- eller billedbeskeder...91 Lommeregner...91 Valutaomregning...92 Nedtællingsur...92 Stopur...93 Tidsregistrering og mellemtider...93 Omgangstider...94 Visning og sletning af tider...94 Mobile Internettjenester, WAP (Menu 10)...94 Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester...95 Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste...95 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 11

12 Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked...96 Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne...96 Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer...97 Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer...98 Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste...99 Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste Generelle retningslinier for brug af telefonens taster Direkte opkald ved hjælp af WAP Afslutning af en WAP-forbindelse Indstillinger for udseende af en WAP-browser Indstillinger for indlæsning Bogmærker Modtagelse af et bogmærke Tjenesteindbakke Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder Cache-hukommelse Sikkerhedsindikator Nøglecentercertifikater SIM-tjenester (Menu 11) Batterioplysninger Opladning og afladning VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 12

13 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådlåse enheder kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 13

14 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal monteres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at rydde displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen. Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 14

15 Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangere via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk!: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8 eller LCH-9. Advarsel! Anvend kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af telefonproducenten til brug i forbindelse med denne telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og evt. godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 15

16 Generelle oplysninger Pakkens mærkater Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Sæt mærkaten på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken. Sæt mærkaten på dit garantibevis. Adgangskoder Sikkerhedskode (5 cifre): Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Du skal ændre koden i menuen Indstillinger, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen. Indstil telefonen til at anmode om koden, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. PIN-kode (4 til 8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. PIN2-kode (4 til 8 cifre): PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 16

17 PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en blokeret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne. Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 83. Du får adgangskoden fra tjenesteudbyderen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 17

18 Oversigt over telefonens funktioner Nokia 3510-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Kalender, Ur, Alarm, Nedtællingsur, Lommeregner, Spil og mange andre. Desuden findes der en række covers til telefonen. Se Udskiftning af covers på side 30, hvis du vil skifte cover. MMS-besked-tjeneste MMS-besked-tjenesten gør det muligt for dig at modtage MMS-beskeder. Disse beskeder kan bestå af tekst, grafik og lyd. Grafikdelen kan gemmes, så du kan bruge den som en pauseskærm, og lyddelen kan gemmes, så du kan bruge den som en ringetone. Bemærk! Standardindstillingen for multimedia-tjenestebesked er aktiveret (Tillad modt. af MMS-beskeder er angivet til Ja), og operatøren eller tjenesteudbyderen kan kræve betaling for hver besked, du modtager. Polyfonisk lyd (MIDI) Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid via en højttaler. Polyfonisk lyd bevirker, at ringetoner lyder som rigtige melodier i sammenligning med biplydene i traditionelle ringetoner. Polyfoniske lyde bruges i ringetoner, signaler ved SMS-beskeder og i spil til baggrundsmusik og lydeffekter telefonen indeholder lydkomponenter fra over 40 instrumenter, der kan Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 18

19 bruges til polyfoniske lyde. Maks. fire instrumenter kan spilles samtidigt. Det understøttede format hedder Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI). Du kan modtage polyfoniske ringetoner via MMS-tjenesten, se Modtagelse af MMS-beskeder på side 69 og Lydindstillinger (Menu 4). Du kan også hente dem via WAP ved hjælp af menuen Tonetjenester. Se Lydindstillinger (Menu 4) på side 74. GPRS (General Packet Radio Service) GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via mobilnetværket. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom Internettet. GPRS-teknologien anvendes til WAP, MMS- og SMS-beskeder. Inden du kan anvende GPRS-teknologi Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement. Du skal gemme GPRS-indstillingerne for de programmer, der anvendes via GPRS. Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 95. Se Tekstbeskedindstillinger på side 68. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 19

20 GPRS- og programpriser Der kræves et gebyr for både den aktive GPRS-forbindelse og de programmer, der anvendes via GPRS, f.eks. WAP-tjenester, afsendelse og modtagelse af data og SMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om gebyrer. WAP (Wireless Application Protocol) Du har adgang til forskellige WAP-tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigter, underholdning, biografer, og onlinespil. Disse tjenester er specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere. Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester. Se Mobile Internettjenester, WAP (Menu 10) på side 94. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 20

21 1. Telefonen Taster og stik 1. Tænd/sluk-tast, Tænder og slukker telefonen. Hvis du trykker kort på tænd/slukknappen, når du befinder dig i telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst, lyser telefonens display i ca. 15 sekunder. 2. Valgtaster og Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. Menu og Navne i standby-tilstand. 3. Piletaster og Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Du kan også justere lydstyrken under et opkald. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 21

22 4. afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion. 5. ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer angiver numre og tegn. Hvis du trykker på og holder nede, ringer telefonen til telefonsvareren. og bruges til en række ting i forskellige funktioner, f.eks. når du låser tastaturet. Standby-tilstand Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. Valgtasterne i standby-tilstand er Menu og Navne. xxxxxx Angiver det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 22

23 Andre vigtige indikatorer i standby-tilstand: Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en tekstbesked på side 63. Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 66. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 29. Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller ved en tekstbesked, når Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Ingen tone. Se Lydindstillinger (Menu 4) på side 74. Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side 86. Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 92. Tidtagningen med stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 93. Alle opkald omstilles til et andet nummer, Omstil alle taleopkald. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikatoren for den første linie, og er omstillingsindikatoren for den anden linie. Se Omstilling på side 77. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe (netværkstjeneste). Se Sikkerhedsindstillinger på side 83. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 23

24 2. Kom godt i gang Isættelse af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter kan du fjerne batteriet. 1. Tryk på udløserknappen, mens telefonens bagside er vendt mod dig. Skub og løft bagcoveret af telefonen i pilenes retning. 2. Løft batteriet ud af telefonen med den nederste del først. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 24

25 3. Isæt SIM-kortet i telefonen. Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. 4. Udskift batteriet. 5. Udskift bagcoveret. Kontroller, at låsene på siderne af coverne går ind i hakkene på telefonen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 25

26 Udtagning af SIM-kortet Hvis du får brug for at fjerne SIM-kortet fra telefonen, skal du fjerne bagcoveret og batteriet, trykke skyderen på SIM-kortholderen ned og forsigtigt skubbe SIM-kortet mod toppen af telefonen. Opladning af batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Når batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan bruge telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 3 timer og 45 minutter at oplade et BLC-2-batteri med ACP-7-opladeren. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 26

27 Sådan tændes og slukkes telefonen Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede,. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM, selv om SIM-kortet er isat korrekt. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 83 og Adgangskoder på side 16. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som ****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 16. Advarsel!Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 27

28 TIP TIL EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Telefonen er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 28

29 Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske. Låsning af tastaturet Tryk på Menu i standby-tilstand og derefter på, inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet. Når tastaturet er låst, vises øverst i displayet. Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter på, inden der går 1,5 sekund for at låse tastaturet op. Når tastaturet er låst Tryk på for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk. Automatisk tastaturlås Du kan indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid. Se Indstillinger for tastaturlås på side 81. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 29

30 Udskiftning af covers Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden coveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på. 1. Hvis du vil fjerne telefonens bagcover, skal du trykke på bagcoverets udløserknap og skubbe bagcoveret af telefonen, mens du holder bagsiden af telefonen opad. Se Isættelse af SIM-kortet og batteriet på side Træk forsigtigt frontcoveret af telefonen, idet du starter nederst. 3. Udskift tastaturet på det nye frontcover, hvis det er nødvendigt. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 30

31 4. For at udskifte frontcoveret skal du rette den nederste del af telefonen ind efter frontcoverets nederste del og forsigtigt skubbe telefonen mod coveret. 5. Hvis du vil udskifte telefonens bagcover, skal du føre bagcoveret mod låsene på frontcoveret og skubbe bagcoveret, indtil det låser på plads. Se Isættelse af SIM-kortet og batteriet på side 24. Placering af bæreremmen 1. Fjern bag- og frontcoveret, se Udskiftning af covers på side Løft tænd-/sluktasten fra kanten, som vist på billedet. Du kan også fjerne tænd-/sluktasten helt, men pas på, at du ikke mister den. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 31

32 Sæt bæreremmen i ved at føre remmen, som vist på billedet, og stram til. 3. Sæt tænd-/sluktasten på plads igen. Kontroller, at den sidder korrekt. 4. Udskift front- og bagcoveret, se Udskiftning af covers på side 30. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 32

33 3. Opkaldsfunktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du vil ændre nummeret i displayet, skal du trykke på eller for at flytte markøren. Tryk på Slet, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden samt område- og telefonnummeret. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. 3. Tryk på eller Afslut for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Opkald ved hjælp af telefonbogen 1. Se Søgning efter et navn i telefonbogen på side Tryk på for at ringe til nummeret i displayet. Opkald til det senest kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har ringet til eller forsøgt at ringe til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 33

34 Opkald til telefonsvareren Tryk på og hold nede i standby-tilstand, eller tryk på og. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 66. Hurtigkald til et telefonnummer Hvis du tildeler et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (fra til ), kan du foretage opkald til det pågældende nummer på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Hurtigkaldsindstillinger på side 79. Se også Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast på side 57. Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald. 1. Foretag et opkald til den første deltager. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. 3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i telefonbogen, og tryk på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 34

35 4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på Valg, og vælg Konference. 5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du gøre følgende: Tryk på Valg, og vælg Privat. Rul til den ønskede deltager, og tryk på OK. Når du har afsluttet den private samtale, genoptager du konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 4 ovenfor. 7. Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på for at besvare det indgående opkald, og tryk på for at afslutte opkaldet. Tryk på for at afvise det indgående opkald. Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Tip! Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 77. Banke på Det er muligt at besvare et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen Banke påtjeneste er aktiveret, se Banke på-tjeneste på side 79. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 35

36 Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Valg under et opkald Tryk på Valg under et opkald for at vælge mellem følgende netværkstjenestevalgmuligheder (hvis de er tilgængelige hos tjenesteudbyderen og operatøren for det aktuelle opkald): U/mikrofon eller M/mikrofon, Afslut opkald, Afslut alle, Telefonbog, Menu og Standby eller Tilbage, Nyt opkald, Konference, Privat, Besvar og Afvis. Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på OK. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på gentagne gange. Skift bruges til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald. Overfør bruges til at forbinde et ventende opkald til et aktivt opkald og til at afbryde din forbindelse til opkaldene. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 36

37 4. Skrivning af tekst Det er muligt at indtaste tekst, når du f.eks. skriver beskeder, på to forskellige måder, nemlig på den traditionelle måde eller ved hjælp af en metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput. Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af og det traditionelle tekstinput af øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives ved hjælp af Abc, abc eller ABC ved siden af tekstinputindikatoren, og du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på. Taltilstanden angives ved hjælp af 123, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstanden ved at trykke på og holde den nede. Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Tryk på Valg, og vælg Ordbog, når du skriver tekst. Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen. Hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput, skal du vælge Ordbog fra. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 37

38 Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på, når du skriver tekst, eller trykke på Valg og holde den nede. Brug af forprogrammeret tekstinput Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. 1. Begynd at skrive et ord ved brug af tasterne til. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Prøv f.eks. at skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på for N, én gang på for o, én gang på for k, én gang på for i og én gang på for a: Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se Tip til skrivning af tekst på side Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på eller ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af. Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende valgmuligheder: Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 38

39 Tryk på, indtil det ønskede ord vises, og bekræft derefter ordet. Tryk på Valg, og vælg Matcher. Tegnet? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på Stav, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på Gem. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. 3. Skriv det næste ord. Skrivning af sammensatte ord Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det ved at trykke på eller. Brug af traditionelt tekstinput Tryk på en nummertast, til, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen Sprog, se Sprog på side 80. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på eller og derefter indtaste bogstavet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 39

40 De mest almindelige tegnssætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten. Se Tip til skrivning af tekst nedenfor for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver tekst. Tip til skrivning af tekst Du kan også anvende følgende taster til skrivning af tekst: Tryk på for at indsætte et mellemrum. Tryk på eller for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre. Tryk på Slet for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold Slet nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn. Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på, eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde den nede eller trykke på Valg og vælge Indsæt symbol. Rul gennem listen over tegn, og tryk på Indsæt for at vælge et tegn. Tryk på,, eller, hvis du vil rulle hurtigere gennem listen, og tryk på for at vælge et tegn. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt nr.. Indtast de ønskede tal, og tryk på OK. Tryk på Valg, og vælg Indsæt navn eller Indsæt nr., hvis du vil indsætte et navn eller et telefonnummer ved at finde det i telefonbogen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 40

41 Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt ord. Skriv ordet ved hjælp af det traditionelle tekstinput, og tryk på Gem. Ordet føjes også til ordbogen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 41

42 5. Brug af menuen Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Se Aktivering af hjælpetekst på side 82, hvis du vil aktivere hjælpeteksten. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på Tilbage for at afslutte hjælpeteksten. Adgang til en menufunktion Ved hjælp af piletasterne 1. Tryk på Menu for at få adgang til menuen. 2. Rul gennem menuen, og vælg f.eks. Indstillinger ved at trykke på Vælg. 3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. Opkaldsindstillinger. 4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. Valgfri svartast. 5. Vælg den ønskede indstilling. 6. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på Afslut for at afslutte menuen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 42

43 Ved hjælp af en genvej Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling. Genvejsnummeret vises øverst til højre i displayet. Tryk på Menu, og indtast inden to sekunder indeksnummeret for den menufunktion, du vil aktivere, for at få adgang til menuen. Hvis du f.eks. vil indstille Valgfri svartast Til, skal du trykke på Menu,,, og. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 43

44 Liste over menufunktioner 1. Telefonbog 1. Søg 2. Tilføj navn 3. Rediger navn 4. Slet 5. Kopiér 6. Tilføj nummer 7. Indstillinger 1. Hukommelse i brug 2. Telefonbogsvisning 3. Hukommelsesstatus 8. Hurtigkald 9. Stemmekoder 10.Infonumre 1 11.Tjenestenumre 1 12.Egne numre 2 2. Beskeder 1. Skriv besked 2. Chat 3. Indbakke 1. Vises kun, hvis funktionen understøttes af netværket. 2. Vises kun, hvis den understøttes af operatøren eller tjenesteudbyderen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 44

45 4. MMS-indbakke 5. Udbakke 6. Arkiv 7. Skabeloner 8. Billeder 9. Mine mapper 10.Slet beskeder 1. Alle læste 2. Indbakke 3. Udbakke 11.Talebeskeder 1. Aflyt talebeskeder 2. Nummer til telefonsvarer 12.Infobeskeder 13.Rediger kommandoer 14.Beskedindstillinger 1. Tekstbeskeder 2. MMS-besked 3. Opkaldsinfo 1. Ubesvarede opkald 2. Indgående opkald 3. Udgående opkald 4. Samtalevarighed 1. Seneste samtalevarig. 2. Varighed af alle opkald Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 45

46 3. Varighed af indgående opk. 4. Varighed af udgående opk. 5. Nulstil tidstællere 5. Vis samtalepriser 1. Seneste sam.enheder 2. Alle opkald i enheder 3. Indstillinger for samtalepriser 6. GPRS- datatæller 1. Data sendt i seneste sess. 2. Data modt. i seneste sess. 3. Alle sendte data 4. Alle modtagede data 5. Nulstil tællere 7. GPRS- forbindelses- timer 1. Varighed af seneste sess. 2. Varighed af alle sessioner 3. Nulstil timere 8. Slet seneste opkaldslister 1. Alle 2. Ubesvarede 3. Udgående 4. Indgående 4. Toner 1. Toneindstill. 1. Ringesignal 2. Ringetone 3. Ringestyrke Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 46

47 4. Vibrationssignal 5. Signal ved SMS-besked 6. Tastaturtoner 7. Advarselstoner 2. Tonetjenester 5. Profiler 1. Normal 1. Aktivér 2. Tilpas 3. Tidsindstillet 2. Lydløs 3. Diskret 4. Høj 5. Min 1. profil 6. Min 2. profil 6. Indstillinger 1. Indstillinger for dato og klokkeslæt 1. Ur 2. Dato 3. Autoopdatering af dato/tid 2. Opkalds- indstillinger 1. Omstilling 2. Valgfri svartast 3. Automatisk genopkald 4. Hurtigkald Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 47

48 5. Banke påtjeneste 6. Opsummering efter opkald 7. Send eget nummer 8. Linie til udgående opkald 3. Telefon- indstillinger 1. Sprog 2. Automatisk tastaturlås 3. Celleinformation 4. Opstartstekst 5. Valg af netværk 6. Bekræft SIMtjenestehandl. 7. Aktivering af hjælpetekst 8. Starttone 4. Indstillinger for tilbehør 1 1. Headset 2. Håndfri 3. Teleslynge 5. Sikkerheds- indstillinger 1. PIN-kodeanmodning 2. Opkaldsspærring 3. Begrænsede numre 4. Lukket brugergruppe 5. Sikkerhedsniveau 6. Skift adgangskoder 6. Gendan fabriks- indstillinger 1. Vises kun, når der har været anvendt tilbehør. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 48

49 7. Spil 1. Vælg spil 1. Kart Racing 2. Space Impact II 3. Dance 2 Music 4. Link5 5. Bumper 2. Spiltjenester 3. Indstillinger 1. Lyde 2. Lys 3. Vibrationer 4. Club Nokia-id 5. Spilleindstill. 8. Planlægning 1. Alarm 2. Kalender 9. Værktøjer 1. Pauseskærm 2. Regnemask. 3. Nedtællingsur 4. Stopur 10.Tjenester 1. Startside Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 49

50 2. Bogmærker Send 3. Tj.indbakke 4. Indstillinger 1. Aktive tjenesteind. 2. Rediger aktive tjeneste- indstillinger 3. Indstillinger for udseende 4. Indstillinger for cookies 5. Godkendelses- certifikater 6. Tjenesteindbakkeindstillinger 5. Gå til adresse 6. Tøm cache 11.SIM-tjenest Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 50

51 6. Menufunktioner Telefonbog (Navne - Menu 1) Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) eller i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog). Den interne telefonbog kan rumme maks. 500 navne med flere telefonnumre og tekst for hvert navn. Det samlede antal navne, du kan gemme i telefonbogen, afhænger af antallet af navne, de telefonnumre og tekstelementer, der knyttet til dem. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme maks. 250 navne og telefonnumre. De navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af. Valg af indstillinger for telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg derefter Indstillinger. 2. Vælg Hukommelse i brug, og vælg én af følgende muligheder: Telefon og SIM for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse. Telefon for at anvende telefonens interne telefonbog. SIM-kort for at anvende SIM-kortets telefonbog. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 51

52 3. Vælg Telefonbogsvisning, og vælg én af følgende muligheder: Navneliste for at vise tre navne ad gangen. Navn og nr. for at få vist ét navn og ét telefonnummer ad gangen. 4. Vælg Hukommelsesstatus. Vælg Telefon eller SIM-kort, hvis du vil se, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme. Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) Navne og numre gemmes i den hukommelse, der bruges i øjeblikket, se Valg af indstillinger for telefonbogen ovenfor. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Tilføj navn. 2. Indtast navnet, og tryk på OK. Se Skrivning af tekst på side Indtast telefonnummeret, og tryk på OK. Se Opkald på side 33, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene. 4. Tryk på Udført, når navnet og nummeret er gemt. Tip!: Hurtig lagring Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på Valg, og vælg Gem. Indtast navnet, og tryk på OK. Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Det er muligt at gemme maks. fem telefonnumre og fire korte tekstelementer i telefonens interne telefonbog pr. navn. Eksempler på tekstelementer, der er gemt Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 52

53 under et navn, kan være adresser og -adresser, bemærkninger og Webadresser. Det første nummer, der gemmes under et navn, indstilles automatisk til at være standardnummer og angives med. Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer. 1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM, da flere numre og tekstelementer kun kan gemmes i telefonens hukommelse. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre. 3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på Detaljer. Hvis navnet ikke er gemt i telefonen, bliver du spurgt, om du vil gemme det der. 4. Tryk på Valg, og vælg Tilføj nummer eller Tilføj detalje. 5. Vælg én af følgende nummer- eller teksttyper: Normal er den standardtype, der anvendes, hvis der ikke er angivet en anden nummertype som standardnummer. Andre nummertyper: Mobil, Hjem, Kontor og Fax. Teksttyper: , Postadresse, Note og Webadresse:. Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge Skift type på listen over valgmuligheder. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 53

54 6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på OK for at gemme det. 7. Tryk på Tilbage og derefter på Afslut for at vende tilbage til standby-tilstand. Ændring af standardnummeret Tryk på eller i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på Valg, og vælg Standardnr.. Søgning efter et navn i telefonbogen 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, vælg derefter Søg. 2. Tryk enten på Vis liste for at få adgang til telefonbogen, eller indtast det (eller de) første tegn i det navn, du søger efter, og tryk på Søg. Det navn, der matcher søgningen, vises i et pop-up-vindue. 3. Rul til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul for at få vist detaljer for det valgte navn. Tip! Tryk på eller i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn. Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på Detaljer. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på Valg. Vælg Rediger navn, Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 54

55 Rediger nr. eller Rediger detalje, rediger navnet, nummeret eller teksten, og tryk på OK. Sletning af navne og numre Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Slet. Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge Enkeltvis og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på Slet, og tryk på OK for at bekræfte. Hvis du vil slette samtlige navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge Slet alle og derefter rulle til telefonbogen, Telefon eller SIM-kort og trykke på Slet. Tryk på OK, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden. Kopiering af telefonbøger Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. 1. Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Kopiér. 2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: Fra telefon til SIM-kort eller Fra SIM-kort til telefon. 3. Vælg Enkeltvis, Kopiér alt eller Standardnr. Hvis du vælger Enkeltvis, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på Kopiér. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 55

56 Standardnr. vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres, da SIM-kortet muligvis ikke understøtter, at der gemmes flere numre under ét navn. 4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge Behold original eller Slet original. Hvis du vælger Kopiér alt eller Standardnr., skal du trykke på OK, når Start kopiering? eller Start flytning? vises. Afsendelse og modtagelse af visitkort Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort som en OTA-besked (Over The Air), hvis dette understøttes af netværket. Modtagelse af visitkort Når du modtager et visitkort som en OTA-besked, skal du trykke på Vis. Tryk på Valg, og vælg Gem for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse eller Afvis for at afvise det modtagne visitkort. Afsendelse af visitkort Du kan sende en persons kontaktoplysninger som et visitkort til en kompatibel telefon eller andet kompatibelt, håndholdt udstyr, der understøtter vcardstandarden. 1. Søg i telefonbogen efter det navn og telefonnummer, du vil sende, tryk på Valg, og vælg Send visitkort. 2. Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge Via SMS Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 56

57 Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast Tryk på Navne eller Menu og Telefonbog, og vælg Hurtigkald. Rul til det ønskede nummer til hurtigkaldstasten. Tryk på Tildel og derefter på Søg. Vælg først det navn og derefter det nummer, du vil knytte til tasten. Hvis nummeret allerede er tilknyttet tasten, skal du trykke på Valg, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tilknyttede nummer. Se Hurtigkald til et telefonnummer på side 34, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne. Taleopkald Det er muligt at foretage et telefonopkald ved at sige en stemmekode, der er føjet til et telefonnummer. Du kan maks. tilføje 14 stemmekoder. En stemmekode kan bestå af et vilkårligt ord, der udtales, f.eks. et personnavn. Inden du foretager et taleopkald, skal du bemærke følgende: Stemmekoder er sproguafhængige. De afhænger af den talendes stemme. Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj, så de skal optages i stille omgivelser. Når du optager stemmekoder eller foretager opkald ved hjælp af stemmekoder, skal du holde telefonen i den normale position tæt på øret. Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå enslydende navne for forskellige numre. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 57

58 Bemærk! Du skal sige navnet på nøjagtigt samme måde, som da du optog det. Dette kan være svært, f.eks. i omgivelser med meget larm eller under et nødopkald. Derfor kan taleopkald aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i alle situationer. Tilføjelse af stemmekoder Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye. 1. Tryk på eller i standby-tilstand. 2. Rul til det navn, du vil føje en stemmekode til, og tryk på Detaljer. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Valg. 3. Vælg Tilf. stem.kode. 4. Tryk på Start, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode. 5. Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises Stemme- kode er gemt, der lyder et bip, og symbolet vises efter telefonnummeret med stemmekoden. Opkald ved brug af en stemmekode Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at foretage et opkald ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekode, skal du først afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 58

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Brugervejledning til Nokia Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia 6800

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970

Din brugermanual NOKIA 6090 http://da.yourpdfguides.com/dref/821970 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-165 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352270 3.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere