Brugervejledning til Nokia Udgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia Udgave 1"

Transkript

1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til Nokia Udgave 1

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NHL-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

3 Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Bortskaf batterier i henhold til gældende regler /1. udgave

4 Indhold SIKKERHED...12 Adgangskoder...15 Oversigt over telefonens funktioner...17 Beskedkoncept...17 MMS-beskedtjeneste (Multimedia)...17 Polyfonisk lyd (MIDI)...17 GPRS (General Packet Radio Service)...18 Højttaler...19 MIDP JavaTM-programmer...19 Stereoradio...19 OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air)...19 Delt hukommelse Telefonen...21 Taster (klap lukket)...21 Stik...22 Taster (klap åben)...23 Standby-tilstand...24 Pauseskærm...25 Tapet...25 Vigtige indikatorer i standby-tilstand...25 Headset Kom godt i gang...29 Isætning af SIM-kortet og batteriet...29 Opladning af batteriet...32 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 Sådan tænder og slukker du telefonen...32 Sådan åbner du klappen...34 Sådan tænder og slukker du tastaturlys...36 Tastaturlås Opkaldsfunktioner...38 Opkald...38 Hurtigkald til et telefonnummer...39 Konferenceopkald...40 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald...41 Banke på...41 Valgmuligheder under et opkald...42 Højttaler Skrivning af tekst...44 Skrivning af tekst ved hjælp af beskedtastaturet...44 Indtastning af tegn med accent...45 Skrivning af tekst med klappen lukket...46 Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput...46 Brug af forprogrammeret tekstinput...47 Skrivning af sammensatte ord...48 Brug af traditionelt tekstinput...48 Tip til skrivning af tekst Kontaktpersoner...51 Valg af indstillinger for kontaktpersoner...51 Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontaktnavn)...52 Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn...52 Ændring af standardnummeret...53 Søgning efter et navn under kontaktpersoner...54 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Redigering af et navn, nummer eller tekstelement...54 Sletning af navne og numre...54 Kopiering af kontaktpersoner...55 Afsendelse og modtagelse af visitkort...56 Hurtigkald...57 Infonumre...57 Tjenestenumre...57 Mine numre...58 Opkaldsgrupper Brug af menuen...59 Adgang til en menufunktion...59 Liste over menufunktioner Menufunktioner...69 Beskeder (Menu 1)...69 Tekstbeskeder (SMS-tjeneste)...69 Skrivning og afsendelse af beskeder...70 Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder...70 Læsning og besvarelse af en besked...71 Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder...72 Skabeloner...72 Indsættelse af en tekstskabelon i en besked...73 Indsættelse af et billede i en tekstbesked...73 Arkivmappe og Mine Mapper...73 Distributionslister...74 MMS-beskeder...74 Skrivning og afsendelse af en MMS-besked...76 Læsning og besvarelse af en MMS-besked...77 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte besked. samt Sendte beskeder...78 MMS-beskedhukommelsen er fuld...79 Sletning af beskeder beskeder...80 Skrivning og afsendelse af en Sådan henter du -beskeder fra -kontoen...81 Svar på en -besked...82 Mapperne Indbakke, Udbakke, Slettede beskeder, Sendte beskeder, Udkast og Arkiv indstillinger...83 Valgmuligheder for et -program...85 Chat...86 Talebeskeder...87 Infobeskeder...88 Beskedindstillinger...88 Indstillinger for tekstbeskeder...88 Overskrivning af indstillinger...89 Indstillinger for MMS-beskeder...90 Modtagelse af MMS-forbindelsesindstillinger som en tekstbesked...91 Indstillinger for skriftstørrelse...91 Redigering af kommandoer...92 Opkaldsinfo (Menu 2)...92 Liste over seneste opkald...92 Opkalds- og tidstællere...93 Profiler (Menu 3)...95 Indstillinger (Menu 4)...96 Tidsindstillinger...96 Ur...96 Dato...96 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Autoopdatering af dato og tid...96 Opkaldsindstillinger...97 Omstilling...97 Valgfri svartast...98 Automatisk genopkald...98 Hurtigkald...98 Banke på...98 Opsummering efter opkald...98 Afsendelse af eget opkalds-id...99 Linie til udgående opkald...99 Telefonindstillinger Sprog Hukommelsesstatus Sikkerhedstastaturlås Celleinformation Opstartstekst Valg af netværk Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger Aktivering af hjælpetekst Starttone Displayindstillinger Tapet Farveskemaer Operatørlogo Pauseskærm Lysstyrke for display Toneindstillinger Indstillinger for tilbehør Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Sikkerhedsindstillinger Gendannelse af fabriksindstillinger Planlægning (Menu 5) Alarm Kalender Oprettelse af kalenderbemærkninger Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning Opgaveliste Noter (Menu 6) Radio (Menu 7) Indstilling af en radiokanal Brug af radioen Galleri (Menu 8) Spil (Menu 9) Start af et spil Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt Spiloverførsler Hukommelsesstatus for spil Spilindstillinger Programmer (Menu 10) Start af et program Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt Hentning af et program Hukommelsesstatus for programmer Tilbehør (Menu 11) Lommeregner Udførelse af en valutaomregning Tegnebog Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Lagring og ændring af personlige kortoplysninger Personlige bemærkninger Tegnebogsindstillinger Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen Synkronisering Synkronisering fra din telefon Lagring af de synkroniseringsindstillinger, der modtages som en tekstbesked Manuel indtastning af synkroniseringsindstillingerne Synkronisering fra din pc Nedtællingsur Stopur Tidstagning og mellemtid Omgangstider Visning og sletning af tider Forbindelse (Menu 12) Infrarød GPRS WAP-tjenester (Menu 13) Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer Tilslutning til en WAP-tjeneste Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste Brug af telefontasterne under gennemsyn Valgmuligheder under gennemsyn Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 Direkte opkald Afslutning af en WAP-forbindelse Indstillinger for udseende af en WAP-browser Bogmærker Modtagelse af et bogmærke Tjenesteindbakke Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder Cache-hukommelse Browser-sikkerhedsindstillinger Sikkerhedsmodul Certifikater Digital signatur Cookies SIM-tjenester (Menu 14) PC Connectivity PC Suite GPRS, HSCSD og CSD Brug af datakommunikationsprogrammer Batterioplysninger Opladning og afladning VEDLIGEHOLDELSE VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED Stikordsregister Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen. FORSTYRRELSER Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr. SLUK MOBILTELEFONEN I FLY Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier. SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Mobiltelefonudstyr skal installeres og vedligeholdes af fagfolk. TILBEHØR OG BATTERIER Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. SIKKERHEDSKOPIER Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. VANDTÆTHED Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt. OPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på. Tryk på for at afslutte et opkald. Tryk på for at besvare et opkald. NØDOPKALD Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen siger til. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Netværkstjenester Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion. En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen. Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller tjenester. Om tilbehør Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12. Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne specielle telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og evt. godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Adgangskoder Sikkerhedskode (5 til 10 cifre): Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er Når du har skiftet koden, skal du opbevare den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Se Sikkerhedsindstillinger på side 106, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. Hvis du indtaster en forkert sikkerhedskode fem gange i træk, vises beskeden Forkert kode. Vent fem minutter, og indtast koden igen. PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet. Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se Sikkerhedsindstillinger på side 106. PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, vises PIN-kode spærret, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PUK-koden. PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder. Spærringsadgangskode (4 cifre): Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender Opkaldsspærring, se Sikkerhedsindstillinger på side 106. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen. Modul-PIN-kode og signatur-pin-kode: Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se Sikkerhedsmodul på side 148. Signatur-PIN-koden skal bruges til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 151. Modul-PIN-koden og signatur-pin-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode flere gange, vises PIN-kode spærret, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PUK-koden. Tegnebogskode (4-10 cifre): Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster den forkerte tegnebogskode flere gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Se Tegnebog på side 126, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Oversigt over telefonens funktioner Nokia 6800 er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-netværk. Telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. beskedtastaturet, der er nemt og bekvemt at skrive på, kalender, alarm, nedtællingsur, lommeregner, spil og meget mere. Beskedkoncept I telefonen kombineres funktionerne i en almindelig mobiltelefon med en beskedenhed. Når klappen er lukket, kan du bruge alle telefonens funktioner som på alle andre mobiltelefoner. Når du åbner telefonklappen, er der et ekstra beskedtastatur, som er specielt designet til nem og bekvem indtastning af tekst, se Skrivning og afsendelse af beskeder på side 70. MMS-beskedtjeneste (Multimedia) Telefonen kan sende MMS-beskeder, der består af tekst og billede, og modtage MMS-beskeder, der indeholder tekst, en polyfonisk ringetone og et billede. Du kan gemme billeder og ringetoner, så du kan gøre din telefon mere personlig, se MMSbeskeder på side 74. Polyfonisk lyd (MIDI) Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid. Telefonen kan spille fire instrumenter samtidigt af de over 40 lydkomponenter, der Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 er gemt i forvejen i telefonen som ringetoner og beskedsignaler. Telefonen understøtter Scalable Polyphonic MIDI-format (SP-MIDI). Du kan modtage polyfoniske ringetoner via MMS-beskedtjenesten, se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 77, eller du kan indlæse dem via gallerimenuen, se Galleri (Menu 8) på side 117 eller via PC Suite, se PC Suite på side 153. GPRS (General Packet Radio Service) GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP- (Internet Protocol) baseret netværk. GPRS er som sådan en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom Internettet. De programmer, der bruger GPRS, er WAP-tjenester, MMS-beskeder og tekstbeskeder (SMS), Java TM -programindlæsning og PC-opkald (f.eks. internet og ). Bemærk, at telefonen understøtter tre samtidige GPRS-forbindelser. Inden du kan anvende GPRS-teknologi Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement. Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via GPRS. Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 138, Beskedindstillinger på side 88 og GPRS på side 135. GPRS- og programpriser Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om pris. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Højttaler Med denne funktion kan du bruge telefonen som højttaler under en samtale, f.eks. ved en telefonkonference, og udføre andre opgaver, mens du taler. Du kan f.eks. skrive beskeder, kontrollere kalenderbemærkninger eller spille spil. Se Højttaler på side 42. MIDP Java TM -programmer Telefonen understøtter Java og indeholder nogle Java-programmer og -spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan indlæse nye programmer og spil på telefonen, se menuen Programmer (Menu 10) på side 121. Stereoradio Telefonen er udstyret med en integreret stereoradio. Du kan lytte til radioen ved hjælp af et headset eller via højttaleren, se Radio (Menu 7) på side 114. OTA-tjenesteindstillinger (Over The Air) Før du kan bruge WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, skal du have de korrekte indstillinger på telefonen. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en OTA-besked, og du skal kun gemme dem på telefonen. Kontakt din netværksoperatør, tjenesteudbyder eller den nærmeste autoriserede Nokiaforhandler for yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Delt hukommelse Følgende funktioner i telefonen kan dele hukommelse: kontaktpersoner, tekstbeskeder og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalender, opgavebemærkninger, Java-spil og -programmer, programmet Noter og samt e- mail. Brug af sådanne funktioner kan reducere den tilgængelige hukommelse for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne måske har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i den delte hukommelse op, før du fortsætter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 1. Telefonen Taster (klap lukket) 1. Tænd/sluk-tast Tænder og slukker telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens display f.eks. i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluktasten. 2. Lydstyrketast Justerer af lydstyrken i ørestykket, headset'et og højttaleren. 3. Valgtaster og Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. Menu og Kontakt. i standby-tilstand. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 4. 4-vejs joystick Gør det muligt at gennemse navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. 4- vejs joysticken bruges også til at bevæge markøren op og ned samt til venstre og højre ved tekstindtastning, i kalenderen og i visse spilleprogrammer. 5. ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer. 6. afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion angiver numre og tegn. og anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner. 8. Ørestykke Stik 1. Opladerstik 2. Pop-Port TM -stik til f.eks. headset, datakabel og andet tilbehør. 3. Infrarød port (IR) 4. Højttaler 5. Mikrofon Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Taster (klap åben) Når du åbner klappen, vendes displaygrafikken 90 grader, og venstre og højre valgtaster skifter plads, men den vejledende tekst over venstre og højre valgtaster ændres ikke. Se Skrivning af tekst ved hjælp af beskedtastaturet på side 44 for at få oplysninger om brugen af taster ved indtastning og redigering af tekst. 1. Tastaturlystasten tænder eller slukker tastaturlyset, hvis du har brug for ekstra lys, mens du bruger tastaturet. Se også Sådan tænder og slukker du tastaturlys på side Profiltasten åbner en liste over profiler, når du trykker hurtigt på tasten. Hvis du trykker på tasten og holder den nede, slukkes telefonen. 3. Tilbage-tasten sletter tegn. 4. Enter-tasten giver linjeskift ved tekstredigering. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 5. Skift-tasterne og bevirker, at der angives store bogstaver og symboler. Du kan enten trykke på tasten Skift først og derefter på den ønskede tast, eller du kan trykke på begge taster samtidigt. 6. Mellemrumstasterne og angiver et mellemrum. 7. Tænd/sluk-tast/ venstre valgtast tænder for telefonen, når telefonens beskedtastatur er åbent og telefonen er slukket. Den venstre valgtasts funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasten. 8. Tegntasten åbner et sæt tegn og symboler under redigeringen. Standby-tilstand Når telefonen er klar til brug (klappen kan være lukket eller åben), og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand. 1. Viser navnet på netværket, hvor telefonen aktuelt anvendes, eller operatørlogoet, hvis der ikke vises noget tapet. 2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet. 3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet. 4. Venstre valgtast i standby-tilstand er Menu. 5. Højre valgtast i standby-tilstand er Kontakt.. Se også Vigtige indikatorer i standby-tilstand på side 25. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 Pauseskærm Når klappen er lukket, aktiverer telefonen automatisk pauseskærmen med det digitale ur for at spare strøm i standby-tilstand. Den aktiveres, når ingen af telefonens funktioner bruges i et stykke tid, se Pauseskærm på side 104. Tryk på en vilkårlig tast for at åbne klappen for at deaktivere pauseskærmen. Bemærk, at 00:00 vises, hvis du ikke har indstillet uret. Se Ur på side 96, hvis du vil indstille uret. Tapet Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede som tapet, når telefonen er i standby-tilstand, se Tapet på side 102. Vigtige indikatorer i standby-tilstand. Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en besked på side 71.. Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Skrivning og afsendelse af en MMS-besked på side 76.. Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 87.. Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 36 og Sikkerhedstastaturlås på side Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller tekstbesked, fordi Ringesignal er indstillet til Fra og Signal ved SMS-besked er indstillet til Fra. Se Toneindstillinger på side 104. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 eller. Alarmen er indstillet til Til. Se Alarm på side Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side Stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side Når en GPRS-forbindelse er etableret, vises denne indikator øverst til venstre på displayet. Se GPRS-forbindelse på side 135 og Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste på side GPRS-forbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis der f.eks. er et indgående eller udgående opkald, mens der er etableret en GPRSopkaldsforbindelse.. Indikator for infrarød forbindelse. Se Infrarød på side Alle opkald omstilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinier, er omstillingsindikatoren for den første linie, og er omstillingsindikatoren for den anden linie. Se Omstilling på side 97.. Indikatoren angiver den valgte telefonlinie, hvis du har to telefonlinier. Se Linie til udgående opkald på side 99.. Højttaleren er blevet aktiveret. Se Højttaler på side 42.. Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se Sikkerhedsindstillinger på side Den tidsindstillede profil er valgt. Se Profiler (Menu 3) på side 95. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 , eller. Der er tilsluttet et headset, håndfrit tilbehør eller teleslynge til telefonen. Indstil telefonen til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand. Se Ur på side 96 og Dato på side 96. Headset Tilslut HDS-3- eller HDB-4-headset'et til telefonens Pop- Port-stik, som vist på billedet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Du kan f.eks. bære headset'et, som vist på billedet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 2. Kom godt i gang Isætning af SIM-kortet og batteriet Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn. SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet. Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter fjerne batteriet. 1. Vend telefonens bagside opad, tryk på bagcoverets udløserknap (1), og skub bagcoveret af telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 2. Frigør SIMkortholderen ved at skubbe den tilbage (2) og løfte det (3). 3. Isæt SIM-kortet i SIMkortholderen (4). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad. 4. Luk SIM-kortholderen (5), og skub den på plads (6). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 5. Udskift batteriet (7). 6. Placer bagcoveret mod låsene på frontcoveret (8), og skub bagcoveret, indtil det klikker på plads (9). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 Opladning af batteriet 1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten Oplader vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald. Du kan anvende telefonen under opladningen. Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. cirka halvanden time at oplade et BLC-2-batteri med ACP 12-opladeren, når telefonen er i standby-tilstand. Sådan tænder og slukker du telefonen Hvis du vil tænde eller slukke for telefonen, mens klappen er lukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen. og holde den nede. Hvis du vil tænde eller slukke for telefonen, mens beskedtastaturet er åbent, skal du trykke på profiltasten øverst i displayets højre hjørne, og holde tasten nede. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 Hvis du vil tænde for telefonen, mens beskedtastaturet er åbent og telefonen er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-tasten (venstre valgtast). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen Indsæt SIM-kort, selv om SIM-kortet er isat korrekt, eller SIM-kort ikke under-støttet. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes. Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på OK. Se også PIN-kodeanmodning i Sikkerhedsindstillinger på side 106 og Adgangskoder på side 15. Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som ****) og trykke på OK. Se også Adgangskoder på side 15. Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt. TIP TIL EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN: Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 Sådan åbner du klappen 1. Hold telefonen med begge hænder, og åbn klappen som vist på billedet (1). 2. Tryk på coveret, indtil det klikker på plads (2). Sørg for, at de guldbelagte kontakter på klappen og telefonen rører ved hinanden. 3. Vend telefonen, og hold den vandret som vist på billedet (3). Højttalerfunktionen Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 aktiveres automatisk, når klappen er åben. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 Sådan tænder og slukker du tastaturlys Tastaturlyset tændes ikke automatisk, når du åbner klappen. Hvis du vil tænde for lyset, skal du trykke på lystasten øverst i tastaturets venste hjørne. Tastaturlyset slukkes efter et bestemt stykke tid, men tændes, så snart du trykker på en vilkårlig tast. Hvis du vil slukke for tastaturlyset, skal du trykke på tastaturlystasten eller lukke klappen. Tastaturlås Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske. Du kan kun låse tastaturet, når klappen er lukket. Sådan låser du tastaturet Tryk på Menu og derefter inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand. Sådan låser du tastaturet op Tryk på Lås op og derefter på, inden der er gået 1,5 sekund, eller åbn klappen. Bemærk, at tastaturlåsen ikke aktiveres, hvis du lukker klappen. Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturlåsen er aktiveret, skal du trykke på. Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk. Se Valgmuligheder under et opkald på side 42 vedrørende låsning af tastaturet under et opkald, see Sikkerhedstastaturlås on page 100. Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 3. Opkaldsfunktioner Opkald 1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på Slet for at slette det. Når klappen er åben i standby-tilstand, kan du starte et opkald ved at trykke på en vilkårlig nummertast. Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på for at angive det internationale præfiks eller på +, hvis klappen er åben (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, evt. områdekoden uden det indledende 0 og til slut telefonnummeret. 2. Tryk på for at foretage opkald til nummeret. 3. Tryk på for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget. Se også Valgmuligheder under et opkald på side 42. Opkald ved hjælp af kontaktpersoner Se Søgning efter et navn under kontaktpersoner på side 54. Tryk på for at ringe til nummeret i displayet. Opkald til det senest kaldte nummer Tryk én gang på i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 frem til det ønskede nummer eller navn, og tryk på for at foretage opkald til nummeret. Opkald til telefonsvareren Når klappen er lukket i standby-tilstand, skal du trykke på og holde tasten nede eller trykke på og. Når klappen er åben, skal du trykke på den tilsvarende nummertast på tastaturet og holde tasten nede. Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på OK. Se også Talebeskeder på side 87. Hurtigkald til et telefonnummer Inden du kan anvende hurtigkald, skal du gøre følgende: 1. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, Opkaldsindstillinger, og Hurtigkald. Sæt indstillingen til Til. Se også Hurtigkald på side Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne fra til, se Hurtigkald på side Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder: Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på. Du kan også aktivere hurtigkald ved at trykke på den tilsvarende nummertast, når klappen er åben. Hvis Hurtigkald er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 Konferenceopkald Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald. 1. Foretag et opkald til den første deltager. 2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på Valg og vælge Nyt opkald. 3. Indtast, eller find telefonnummeret på den nye deltager i hukommelsen, og tryk på Ring op. Det første opkald sættes i venteposition. 4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på Valg, og vælg Konference. 5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du: Tryk på Valg, og vælg Privat og den ønskede deltager. Deltag i konferenceopkaldet igen som beskrevet i trin Tryk på, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald Tryk på for at besvare et indgående opkald, og tryk på for at afslutte opkaldet. Tryk på for at afvise et indgående opkald. Hvis du trykker på Lydløs, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet. Hvis headset HDB-4 eller HDS-3 er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headset-tasten. Tip! Hvis funktionen Omstil ved optaget er aktiveret til omstilling af opkald, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 97. Bemærk, at når en person ringer op til dig, viser telefonen navnet på den person, der ringer op, telefonnummeret, eller teksten Hemmeligt nummer eller Opkald. Hvis der findes mere end ét navn under kontaktpersoner med samme telefonnummer som den person, der ringer op, er det kun telefonnummeret, som bliver vist, hvis det er tilgængeligt. Banke på Tryk på for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på for at afslutte det aktive opkald. Se Banke på på side 98, hvis du vil aktivere funktionen Banke på. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Valgmuligheder under et opkald Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Tryk på Valg under et opkald for at vælge mellem følgende muligheder: Lyd fra eller Lyd til, Afslut opkald, Afslut alle, Kontakter, Menu og Standby eller Tilbage, Nyt opkald, Konference, Privat, Besvar, Afvis og Højttaler eller Håndsæt. Lås tastatur for at aktivere tastaturlåsen. Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den under kontaktpersoner, og tryk på OK. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på gentagne gange. Skift anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, Overfør anvendes til at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig selv fra opkaldene. Højttaler Du kan bruge din telefon som en højttaler under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttalerfunktionen. Sådan aktiverer du højttaleren: Åbn klappen, eller Når klappen er lukket, skal du trykke på Valg og vælge Højttaler eller trykke på Højttaler, hvis den er tilgængelig. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 Sådan deaktiveres højttaleren under et opkald: Luk klappen, eller tryk på Håndsæt, når klappen er åben, eller Når klappen er lukket, skal du trykke på Valg og vælge Håndsæt eller trykke på Håndsæt, hvis den er tilgængelig. Hvis du har tilsluttet den håndfri enhed CARK126 eller headset'et til telefonen, ændres Håndsæt på listen over valgmuligheder til Håndfri eller Headset og valgtasten Håndsæt til henholdsvis Håndfri eller Headset. Højttaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget, slutter den håndfri enhed eller headset'et til telefonen eller lukker klappen. Se Radio (Menu 7) på side 114, hvis du ønsker oplysninger om brug af højttaleren sammen med stereoradioen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 4. Skrivning af tekst Telefonen er specielt designet til nem og bekvem indtastning af tekst. Det er nemmest at skrive med tommelfingrene på beskedtastaturet. Du kan f.eks. begynde med at skrive en besked ved hjælp af tastaturet, lukke klappen og fortsætte med at skrive den samme tekst vha. enten traditionel eller forprogrammeret tekstinput. Bemærk, at det forprogrammerede tekstinput ikke er tilgængeligt, når klappen er åben. Skrivning af tekst ved hjælp af beskedtastaturet Du kan skrive en tekstbesked på to måder, når klappen er åben. Tryk på Menu, og vælg Beskeder, Tekstbeskeder og Opret besked, se Skrivning og afsendelse af beskeder på side 70. Tip! Hvis du hurtigt vil begynde med at skrive en besked, skal du flytte joysticken til venstre i standby-tilstand. eller Tryk på en vilkårlig bogstavtast i standby-tilstand for at åbne programmet Noter, se Noter (Menu 6) på side 113. Følgende funktioner er tilgængelige under indtastningen af tekst, når klappen er åben: Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på en vilkårlig nummertast. Hvis du trykker en nummertast i standby-tilstand, begynder en almindelig procedure for opkald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 Hvis du vil skifte mellem små og store bogstaver, angivet ved hjælp af, eller øverst i venstre hjørne af displayet, eller indtaste symboler, skal du trykke på en af Skift-tasterne eller. Du kan enten trykke på tasten Skift og derefter på det ønskede bogstav, eller trykke på både Skifttasten og på tasten for det ønskede bogstav samtidigt og holde tasterne nede. Hvis du kun vil skrive med store bogstaver, skal du trykke på eller to gange. Tryk på eller Slet for at slette tegn fra displayet. Hvis du trykker hurtigt på Tilbage-tasten, slettes ét tegn ad gangen, mens tegnene slettes hurtigere ved længere tastetryk. Hvis du vil tilføje et mellemrum, skal du trykke på en af mellemrumstasterne ( eller ) i bunden af tastaturet. Tryk på for at få et linjeskift. Indtastning af tegn med accent De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen Sprog, se Sprog på side 100. Gør et af følgende for at skrive et af de tegn med accent eller et af de symboler, der ikke er angivet på tastaturet: Tryk på tegntasten for at få adgang til et sæt tegnsætningstegn og symboler. Brug joysticken til at gennemse sættet, og tryk på Indsæt for at vælge et tegn. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 Hvis du vil skrive et tegn med accent, der ikke er med på listen over specialtegn under, som f.eks. á, skal du trykke på og holde tasten nede, og samtidigt trykke på a gentagne gange, indtil den ønskede variant af a med accent vises på displayet. Skrivning af tekst med klappen lukket Du kan bruge forprogrammeret eller traditionelt tekstinput, når telefonklappen er lukket. Når du skriver tekst, angives det forprogrammeret tekstinput ved hjælp af og det traditionelle tekstinput ved hjælp af øverst i displayets venstre hjørne. Du kan skifte mellem små og store bogstaver ved hjælp af, eller ved at trykke på. Taltilstanden angives ved hjælp af, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på og holde den nede. Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput Tryk på Valg, og vælg Ordbog, når du skriver tekst. Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen. Vælg Ordbog fra, hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput. Tip! Hvis du hurtigt vil foretage aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, når du skriver tekst, skal du trykke to gange på eller trykke på Valg og holde den nede. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 Brug af forprogrammeret tekstinput Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. 1. Begynd at skrive et ord ved hjælp af tasterne til. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet kan ændre sig efter hvert tastetryk. Eksempel: Prøv at skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på for N, én gang på for o, én gang på for k, én gang på for i og én gang på for a. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se Tip til skrivning af tekst på side Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af eller ved flytte joysticken til højre. Hvis ordet ikke er det, du søger efter, skal du trykke på gentagne gange eller trykke på Valg og vælge Matcher. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det. 3. Tegnet? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på Stav, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på Gem. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. 4. Skriv det næste ord. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 Skrivning af sammensatte ord Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at flytte joysticken til højre. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det ved at flytte joysticken til højre. Brug af traditionelt tekstinput Tryk på en nummertast, til, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen Sprog, se Sprog på side 100. Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede. Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte joysticken til højre, og derefter indtaste bogstavet. De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten. Du kan få yderligere vejledning i skrivning af tekst, se Tip til skrivning af tekst på side 48. Tip til skrivning af tekst Følgende funktioner kan også være tilgængelige ved skrivning af tekst i forprogrammeret eller traditionelt input: Tryk på for at indsætte et mellemrum. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 Hvis du vil flytte markøren til højre, venstre, op eller ned, skal du flytte joysticken i disse respektive retninger. Tryk på Slet for at slette et tegn fra displayet. Tryk på og hold Slet nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn. Hvis du vil slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, skal du trykke på Valg og vælge Slet tekst. Hvis du vil indsætte et ord, som ikke findes i ordbogen, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt ord. Skriv ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på Gem. Ordet føjes også til ordbogen. Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på, eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde den nede eller trykke på Valg og vælge Indsæt symbol. Flyt markøren hen til et tegn med joysticken, og tryk på Indsæt for at vælge det. Du kan også finde et tegn ved at trykke på,, eller og vælge det ved at trykke på. Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder: Hvis du vil indsætte et telefonnummer, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på Valg og vælge Indsæt nummer. Indtast nummeret, eller find det under kontaktpersoner, og tryk på OK. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 Tryk på Valg, hvis du vil indsætte et navn fra kontaktpersoner, og vælg Indsæt kontakt. Hvis du vil indsætte det telefonnummer, der er tilknyttet personen, skal du trykke på Valg og vælge Vis detaljer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 5. Kontaktpersoner Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (kontaktpersoner) i både telefonens hukommelse og SIM-kortets hukommelse. Du kan gemme op til 500 navne med telefonnumre, adresser og tekstbemærkninger for hvert navn i telefonens hukommelse. Antallet af navne, der kan gemmes, afhænger af længden på navnene, antallet samt længden af telefonnumre og tekstelementer. Kontaktpersoner bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 20. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af. Valg af indstillinger for kontaktpersoner Tryk på Kontakt., og vælg Indstillinger. Vælg Hukommelse i brug for at vælge den hukommelse (enten SIM-kort eller telefon), som du vil bruge til dine kontaktpersoner. Vælg Telefon og SIM for at hente navne og numre fra begge hukommelser for kontaktpersoner. I det tilfælde kan navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse. Kontaktvisning for at vælge den måde, som navne (og telefonnumre) under kontaktpersoner vises på. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 Hukommelsesstatus for at få vist, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte hukommelse for kontaktpersoner endnu har plads til at gemme. Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontaktnavn) Navne og numre gemmes i den hukommelse, der er i brug. Se Valg af indstillinger for kontaktpersoner ovenfor. 1. Tryk på Kontakt., og vælg Tilføj kontakt. 2. Indtast navnet, og tryk på OK. Se Brug af traditionelt tekstinput på side Indtast telefonnummeret, og tryk på OK. Se Opkald på side 38, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene. 4. Tryk på Udført, når navnet og nummeret er gemt. Tip! Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på Valg, og vælg Gem. Indtast navnet, og tryk på OK og Udført. Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne hukommelse for hvert navn under kontaktpersoner. Det første nummer gemmes automatisk som standardnummeret, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks.. Når du vælger et navn fra kontaktpersoner, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er Telefon eller Telefon og SIM. Se Valg af indstillinger for kontaktpersoner på side Flyt joysticken op eller ned i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre. 3. Rul frem til det navn blandt telefonens interne kontaktpersoner, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på Detaljer. 4. Tryk på Valg, og vælg Tilføj nummer eller Tilføj detalje. 5. Vælg én af følgende nummertyper: Normal Mobil, Hjem, Kontor og Fax. eller teksttyper -adresse, Webadresse, Postadresse og Note. Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge Skift type på listen over valgmuligheder. 6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på OK for at gemme det. 7. Tryk på Tilbage og derefter på Afslut for at vende tilbage til standby-tilstand. Ændring af standardnummeret Flyt joysticken op eller ned i standby-tilstand for at finde det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul frem til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på Valg, og vælg Standardnummer. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

54 Søgning efter et navn under kontaktpersoner 1. Tryk på Kontakt., og vælg Søg. 2. Du kan indtaste de første tegn i det navn, du søger efter, i pop-up-vinduet. Flyt joysticken op eller ned for at gennemse navnene på listen - og til højre eller venstre for at flytte markøren i pop-up-vinduet. 3. Rul frem til det ønskede navn, og tryk på Detaljer. Rul videre for at få vist detaljer for det valgte navn. Tip!Flyt joysticken op eller ned i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn. Tip! Hvis du hurtigt vil se et bestemt navn og standardnummeret, når klappen er lukket, skal du trykke på og holde den nede ved navnet, mens du ruller gennem navnene. Redigering af et navn, nummer eller tekstelement Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på Detaljer. Rul frem til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på Valg. Vælg Rediger navn, Rediger nummer eller Rediger detalje, og rediger navnet, nummeret eller teksten, og tryk på OK. Sletning af navne og numre Tryk på Kontakt., og vælg Slet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 54

Brugervejledning 9354287 Udgave 3

Brugervejledning 9354287 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354287 Udgave

Læs mere

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2

Brugervejledning. 9355211 Udgave 2 Brugervejledning 9355211 Udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning 9353589 Udgave 1

Brugervejledning 9353589 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353589 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662

Din brugermanual NOKIA 3510 http://da.yourpdfguides.com/dref/527662 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 7210 9354637 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen. 9230890 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6610itelefonen 9230890 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-37 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA

Udvidet brugervejledning. 9356090 2. udgave DA Udvidet brugervejledning 9356090 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NEM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9355357 2. udgave

Brugervejledning 9355357 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355357 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651

Din brugermanual NOKIA 3510I http://da.yourpdfguides.com/dref/527651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3510I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9355175 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6810 9311575 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave

Udvidet brugervejledning. 9356065 2. udgave Udvidet brugervejledning 9356065 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9237989 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-19 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3410

Din brugermanual NOKIA 3410 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 3410 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning til Nokia udgave

Brugervejledning til Nokia udgave Brugervejledning til Nokia 6220 9356349 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet RH-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 1100. 9310105 1. udgave Brugervejledning til Nokia 1100 9310105 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet Rh-18 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Brugervejledning 9354349 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-2NX er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Udvidet brugervejledning udgave

Udvidet brugervejledning udgave Udvidet brugervejledning 9310207 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-12 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9352224 4. udgave

Brugervejledning. 9352224 4. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352224 4.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6030. 9239441 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6030 9239441 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-74 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning udgave DA

Brugervejledning udgave DA Brugervejledning 9355129 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPM-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning. 9355743 1. udgave

Brugervejledning. 9355743 1. udgave Brugervejledning 9355743 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet:

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning. 9352009 2. udgave

Brugervejledning. 9352009 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9352009 2.

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6170. 9234035 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6170 9234035 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-47 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1110. 9240159 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1110 9240159 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave

Brugervejledning til Nokia 2652-telefon udgave Brugervejledning til Nokia 2652-telefon 9243412 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-53 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning

Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning Nokia 810 Biltelefon Brugervejledning Installationsvejledning 9356681 Udgave 3 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave

Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. udgave Brugervejledning Nokia Trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-13W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning Udgave 2

Brugervejledning Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353142 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. 9351616 Issue 2

Brugervejledning. 9351616 Issue 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7.

Læs mere

Brugervejledning udgave

Brugervejledning udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353948 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2600. 9233695 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2600 9233695 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH 59 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351308 Udgave 3 Nokia is a trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351725 Issue 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, Finland.

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516

Din brugermanual NOKIA 8210 http://da.yourpdfguides.com/dref/823516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6060. 9240641 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6060 9240641 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-73 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6101. 9238292 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6101 9238292 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-76 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 7370. 9243220 1. udgave Brugervejledning til Nokia 7370 9243220 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-70 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 6103. 9245719 1. udgave Brugervejledning til Nokia 6103 9245719 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-161 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon

Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon Brugervejleding Installationsvejledning Nokia 610 Car Kit-telefon 9362630 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet TFE-4 er i overensstemmelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Brugervejledning Issue 2

Brugervejledning Issue 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brugervejledning 9351842 Issue

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning. Installationsvejledning

Brugervejledning. Installationsvejledning Brugervejledning Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt RV-1 er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere