SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe"

Transkript

1 Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på

2 SkrædderSyede kurser Finder du eller din arbejdsplads ikke lige det kursus eller efteruddannelsestilbud, I har behov for, så kontakt efter- og videreuddannelsesafdelingen, så skræddersyr vi sammen et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi kan skræddersy kurser eller uddannelsesforløb målrettet et team eller en hel arbejdsplads. MANGe FLere kursusmuligheder kurserne i dette katalog er kun en lille del af de mange kurser, vi tilbyder. Skolen har udbudsgodkendelse til over 200 forskellige AMu-kurser. du kan se og læse mere om alle disse kurser på skolens hjemmeside - eller du kan kontakte skolen for yderligere information. TeMAdAGe efter- og videreuddannelsesafdelingen afholder løbende temadage og gå-hjem-møder, hvor specialister formidler nyeste viden om aktuelle emner. Følg med på skolens hjemmeside, eller bliv skrevet op på vores nyhedsliste (se nedenfor). har du en idé eller et forslag til en temadag, er du velkommen til at henvende dig, så finder vi ud af at tilrettelægge det sammen. Vi kan også tilbyde at gennemføre skræddersyede temadage på din arbejdsplads inden for emner, som skolen har eksperter i, f.eks. innovation, konflikthåndtering, supervision, den motiverende samtale. konsulentydelser kurser og temadage kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser, f.eks. kick-off dag for ledere, udarbejdelse af implementeringsplaner, opfølgningsdage for ledere og/eller medarbejdere, eller effektanalyser af igangsat kompetenceudvikling. konsulentbesøg og uddannelsesplanlægning har du brug for et konsulentbesøg til drøftelse af uddannelsesmulighederne eller hjælp til uddannelsesplanlægning, kan du kontakte skolen for at aftale et konsulentbesøg. Skolen er en del af Veu-Center østjylland og samarbejder med andre uddannelsesudbydere i regionen om en indgang til efteruddannelse. kontakt uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, tlf eller efter- og videreuddannelseschef Lis Fibæk, tlf TrANSFer - og VIdeN, der VIrker Vi arbejder målrettet med at sikre den størst mulige effekt af efteruddannelse. det gør vi ved i samarbejde med ledere og medarbejdere at sætte fokus på, hvordan den enkelte medarbejder bedst muligt får bragt sin nye viden i anvendelse i den daglig praksis efter kursusafslutning. kontakt kursussekretær elisabeth kobberøe, tlf , uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, tlf , efter- og videreuddannelseschef Lis Fibæk, tlf , NyhedSMAIL du kan også tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager nyheder om efterog videreuddannelse. det gør du ved at sende en mail til mærket "Nyheder". FINd FLere INForMATIoNer du kan finde flere informationer og løbende læse om nye tiltag og nyheder på skolens hjemmeside. her kan du også finde et online kursuskatalog, en kursuskalender og en oversigt over alle de mange kurser, der er mulighed for at skræddersy til din arbejdsplads, eller som du kan forhåndstilmelde dig. LæS Mere om kurser og uddannelse på

3 efteruddannelsesforløb SSh-updATe - opkvalificering For SoSu-hJæLpere SSh-updATe er målrettet social- og sundhedshjælpere, der er uddannet før på forløbet får du en faglig opdatering i forhold til den nye social- og sundhedshjælpereuddannelse. uddannelsen er sammensat af 3 basismoduler: Social- og sundhedssektoren - kvalitet, velfærdsteknologi og innovation (9 dage) dokumentation, pleje og observation - den ældre medicinske patient, medicinhåndtering (11 dage) rehabilitering og pædagogik - rehabilitering, træning og pædagogiske metoder (12 dage) samt en række tilvalgsmoduler. rekvirer særskilt folder eller læs mere på KUrSUSPErIOdE Social- og sundhedssektoren: 12/5-23/ Tilmelding: 1/ Kursusnr.: e14sa12052 dokumentation, pleje og observation: 17/2-3/ Tilmelding: 6/ Kursusnr.: e14sa17022 rehabilitering og pædagogik: 31/3-11/ Tilmelding: 17/ Kursusnr.: e14sa31033 kua - For SoCIAL- og SuNdhedSASSISTeNTer det overordnede mål med uddannelsen er, at du videreudvikler dine personlige og faglige kompetencer som sosu-assistent gennem øget faglig viden og kunnen. kua-efteruddannelsen består af en basisdel á 16 dages varighed og en række valgfrie fagdele á ca. 24 dages varighed inden for ældrepleje, somatik og psykiatri. I foråret 2014 udbydes fagmodulerne: klinisk observation (24 dage) Gerontologi - den ældre borger (24 dage). I efteråret 2013 og foråret 2014 udbydes KUA-basis: 16/1-6/ Tilmelding: 2/ Kursusnr.: e14sa16011 Fagmoduler: Klinisk observation: 24/3-4/4 og 13/5-4/ Kursusnr: e14sa24033 Tilmelding: 10/ Gerontonologi - den ældre borger: 25/4-15/5 og 10/6-24/ Tilmelding: 10/ Kursusnr: e14sa25041 AkAdeMIuddANNeLSe I SuNdhedSprAkSIS Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videreuddannelse for bl. a. social- og sundhedsassistenter, der ønsker at udvikle kompetencer til at kunne løse såvel nuværende som fremtidige arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau eller til at varetage nye jobfunktioner, som f.eks. koordinator, nøgleperson, projektleder eller lignende. uddannelsen udbydes af erhvervsakademi Aarhus og tilmelding foregår på Fuldtidsundervisning - 6 uger Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS) uge Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS): uge Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS): uge Afgangsprojekt (10 ECTS): uge og uge Deltidsundervisning - 1 dag om ugen Pædagogik og kommunikation: En dag om ugen fra tirsdage, uge 2 - uge 10, i alt 9 gange. 3

4 rehabilitering og TræNING rehabilitering SoM ArbeJdSForM på dette kursus lærer du de grundlæggende begreber i og forståelser af rehabilitering. du får viden om rehabilitering, således at du efterfølgende kan arbejde ud fra centrale værdier og elementer i rehabilitering, samt bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats. Kursusperiode: 3/4-4/ Tilmeldingsfrist: 6/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e14sa03041 Målnr.: MedVIrkeN Ved rehabilitering - God rehabiliteringspraksis For hjælpere du får viden og færdigheder, så du ud fra rehabiliteringsprincipper kan samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren. kurset sætter fokus på hverdagsrehabilitering og det daglige arbejde med at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. kurset henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedshjælpere. Kursusperiode: 21/5-23/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e14sa21051 Målnr.: TVærFAGLIG og TVærSekTorIeL rehabilitering du får styrket din viden om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om borgerens rehabiliteringsproces, og du får udviklet dine kompetencer til at indgå i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, således at du kan medvirke til og koordinere et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med borgeren i centrum. Kursusperiode: 18/3-21/ Tilmeldingsfrist: 4/ Varighed: 4 dage Kursusnr.: e14sa18031 Målnr.: hjemmetræner - hverdagsrehabilitering - TræNING I borgerens eget hjem efter uddannelsen kan du indgå i den daglige forebyggende, vedligeholdende og genoptrænende træningsindsats. du lærer at arbejde rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer og medvirke til at fremme borgerens sundhed gennem træning af funktioner på krops-, aktivitets-, og deltagelsesniveau. Kursusperiode: 31/3-2/ Tilmeldingsfrist: 17/ Kursusnr.: e14sa31031 Målnr.:

5 TræNING og ForFLyTNING TræNINGSASSISTeNT Formålet med kurset er, at deltageren efterfølgende i samarbejde med terapeuter kan indgå i træningsarbejdet med borgere i genoptræningsindsatsen. du kan i den forebyggende indsats efterfølgende medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv. Kursusperiode: 7/4-9/4 og 19/5-23/ Tilmeldingsfrist: 24/ Varighed: 8 dage Kursusnr.: e14sa07041 Målnr.: og ForFLyTNINGSVeJLeder - VeJLedNING I ForFLyTNING uddannelsen gør dig i stand til at vejlede i forflytning på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis. Kursusperiode: 22/4-24/4 og 26/5 28/ Tilmeldingsfrist: 17/ Varighed: 6 dage Kursusnr.: e14sa22041 Målnr.: bariatri - ForFLyTNING AF den bariatriske borger/patient på kurset for du viden om specifikke anatomiske og fysiologiske problemstillinger samt færdigheder i mobilisering og forflytning af den svært overvægtige borger. du får ligeledes kendskab til specifikke hjælpemidler målrettet svært overvægtige borgere. Kursusperiode: 2/6-3/ Tilmeldingsfrist: 17/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: Kontakt sekretariatet på tlf: for tilmelding Målnr.: NYT - der tages forbehold for godkendelse i Undervisningsministeriet borgere Med kronisk SyGdoM efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. du lærer bl.a. at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. Kursusperiode: 24/3-28/ Tilmeldingsfrist: 10/ Kursusnr.: e14sa24032 Målnr.: handicaphjælper - personlig hjælper Formål med kurset, er du i rollen som personlig hjælper forbedrer dine kompetencer til at yde personlig hjælp professionelt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Kursusperiode: 5/5-9/ Tilmeldingsfrist 24/ Kursusnr.: e14sa05053 Målnr.:

6 SuNdhed og SyGepLeJe klinisk observation - ANAToMI og FySIoLoGI på uddannelsen får du øget viden om anatomi og fysiologi, sygdomslære og blodprøver. således at du kan foretage systematisk klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge. du får styrket din faglige argumentation og udviklet dit fagsprog. Kursusperiode: 24/3-4/4 og 13/5-5/ Tilmeldingsfrist: 10/ Varighed: 20 dage Kursusnr.: e1e14sa24034 Målnr.: postoperativ observation og pleje du får viden og færdigheder, således at du efterfølgende kan observere, vurdere og dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb. Kursusperiode: 4/3-6/ Tilmeldingsfrist: 21/ Kursusnr.: e14sa04031 Målnr.: TIdLIG opsporing AF SyGdoMSTeGN du får kompetencer til at kunne medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn hos f.eks. den ældre medicinske patient eller borger med kronisk sygdom. du får viden og færdigheder, således at du kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand. Kursusperiode: 17/2-21/ Tilmeldingsfrist: 6/ Kursusnr.: e14sa17021 Målnr.: palliation - hospicemetoder I praksis du få viden om palliativ indsats, hospicefilosofien og omsorg for det døende menneske, så du kan arbejde med døende og deres pårørende inden for rammen af de metoder, der har udviklet sig vedrørende hospicearbejdet. Formålet med efteruddannelsen er, at du bliver i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver, der er i kontakten med døende mennesker og deres pårørende. Kursusperiode: 19/5-23/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e14sa19051 Målnr.:

7 SuNdhed og SyGepLeJe MedICINAdMINISTrATIoN - For ASSISTeNTer på kurset arbejdes med almen farmakologi og med mere specifik lægemiddellære i forhold til udvalgte hovedgrupper af medicin. du kan efterfølgende selvstændigt administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Kursusperiode: 5/5-9/ Tilmeldingsfrist: 24/ Kursusnr.: e14sa05052 Målnr.: SoSu-ASSISTeNTeN SoM NøGLeperSoN uddannelsen giver dig viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson, og du lærer om, hvordan du kan bidrage til udvikling af praksis inden for dit ansvarsområde. du får styrket dine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør inden for dit ansvarsområde. Kursusperiode: 16/6-20/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: Kontakt sekretariatet på tlf: for tilmelding Målnr.: NYT - der tages forbehold for godkendelsen i Undervisningsministeriet SårbehANdLING - For ASSISTeNTer du får viden og færdigheder, som sætter dig i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår. Formålet er, at du inden for dit arbejds- og kompetenceområde efterfølgende, kan deltage i den pleje og omsorg, der ydes til mennesker med behandlingskrævende sår. Kursusperiode: 12/5-14/ Tilmeldingsfrist: 1/ Kursusnr.: e14sa12051 Målnr.: INkoNTINeNS. pleje og behandling - For SSA du kan efter endt uddannelse tilrettelægge og gennemføre pleje og relevant behandling af inkontinens. du kan endvidere vejlede borgere, patienter og kolleger om forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering i forhold hertil. Kursusperiode: 3/3-5/ Tilmeldingsfrist: 20/ Kursusnr.: e14sa03031 Målnr.: borgernær ForLøbSkoordINATIoN - I det Nære og SAMArbeJdeNde SuNdhedSVæSeN du får generel og specifik viden om hvordan du, på baggrund af organisations- og systemforståelse, kan støtte patienten/borgeren gennem professionel dialog og rådgivning, så borgeren oplever behandlings- og/eller rehabiliteringsforløbet som sammenhængende. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer - eller hold øje med skolens hjemmeside Varighed: 4 dage Målnr.: NYT - der tages forbehold for godkendelse i Undervisningsministeriet 7

8 SuNdhed, omsorg og psykiatri MedICINhåNdTerING - For hjælpere kurset giver dig viden om de almindeligst forekommende lægemidler og deres virkning og bivirkning, således at du efterfølgende kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin. Kursusperiode: 27/2-3/ Tilmeldingsfrist: 16/ Kursusnr.: e14sa27021 Målnr.: borgere Med MISbruGSprobLeMer på kurset får du viden, der kan styrke dit samarbejde med misbrugere, således at du bliver bedre til at yde professionel omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugsproblemer. Kursusperiode: 24/3-28/ Tilmeldingsfrist: 10/ Kursusnr.: e14sa24031 Målnr.: kontakt Med SINdSLIdeNde borgere på kurset får du øget kendskab til menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og bliver mere bevidst om dit ansvar for samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere. Kursusperiode: 16/6-20/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e14sa16061 Målnr omsorg For personer Med demens på dette kursus tages der udgangspunkt i Tom kitwoods omsorgsteori. du vil få den nyeste viden om demens, således at du kan yde en professionel og respektfuld omsorg for demente på et socialpædagogisk grundlag. Kursusperiode: 17/3-21/ Tilmeldingsfrist 3/ Kursusnr.: e14sa17031 Målnr.:

9 kvalitet og VeLFærdSINNoVATIoN kvalitet I FokuS - kvalitet I offentlige VeLFærdSydeLSer efter uddannelsen kan du anvende relevante metoder og redskaber i det daglige arbejde med kvalitet, så du løbende kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. du lærer at blive mere bevidst om egen rolle og at kunne samarbejde om at vurdere forventninger og krav til kvalitet. Kursusperiode: 12/5-14/ Tilmeldingsfrist: 7/ Kursusnr.: e14sa12053 Målnr.: dokumentation I IT-oMSorGSSySTeMer - og utilsigtede hændelser på kurset lærer du at udføre den daglige dokumentation i et omsorgssystem. du lærer at skelne mellem væsentlig og uvæsentlig dokumentation ved at anvende en systematisk, målrettet og fremadrettet metode. Kursusperiode: 31/3-3/ Tilmeldingsfrist: 17/ Varighed: 4 dage Kursusnr.: e14sa31032 Målnr.: VeLFærdSTekNoLoGI & INNoVATIoN du får forståelse for hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter, således at du kan vejlede og støtte brug af relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til borgeres behov, værdier og hverdagsliv. du lærer også om betydningen af at arbejde innovativt og får redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. Kursusperiode: 15/5-20/5 og 21/5-22/ Tilmeldingsfrist: 1/ plus 2 dage Kursusnr.: e14sa15052 Målnr.: og SAMArbeJde Med FrIVILLIGe kurset sætter fokus på, hvordan du som medarbejder i hjemmeplejen kan tænke nyt og anderledes i forhold til at inddrage og optimere samarbejdet med frivillige til gavn for borgeren. Kursusperiode: 7/5-8/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: Kontakt sekretariatet på tlf: for tilmelding Målnr.: NYT - der tages forbehold for godkendelse af Undervisningsministeriet 9

10 pædagogik og konflikt praktikvejledning AF SoSu-ASSISTeNT-eLeVer Formålet med uddannelsen er, at du i samarbejde med den praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever. Kursus: Modul 1: 24/2-27/ samt 20/3 og 10/ Modul 2: 28/4-30/4 samt 15/5 og 4/ Opfølgning: 19/ Kursusnr.: e14sa24021 Tilmeldingsfrist: 13/ praktikvejledning - SærLIG INdSATS du bliver i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. du får blandt andet viden om ungdomskultur, vejledning af to-sprogede og af elever med læringsmæssige vanskeligheder. Kursus: 5/5-9/ Tilmeldingsfrist: 24/ Kursusnr.: e14sa05051 Målnr.: SuNdhedSpædAGoGIk du får kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forskellige perspektiver på sundhedspædagogik, således at du kan støtte den enkelte borgers handlekompetencer til at sætte og nå egne mål med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed. Kursusperiode: 22/4-24/ Tilmeldingsfrist: 10/ Kursusnr.: e Målnr.: VoLdSForebyGGeLSe og konflikthåndtering plejepersonale står ofte i situationer, hvor der er risiko for at kontakten udvikler sig aggressivt eller voldeligt. på kurset sætter vi fokus på, hvordan der kan arbejdes målrettet med at forebygge vold mod personalet. Formålet er at sikre personalet og samtidig sikre kvaliteten i arbejdet med den vanskelige borgerkontakt. Kursusperiode: 10/3-14/ Tilmeldingsfrist: 27/ Kursusnr.: e14sp10032 Målnr.:

11 øvrige kurser STerILASSISTeNTuddANNeLSe uddannelsen giver deltageren forudsætninger for at deltage i arbejdet med genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr i henhold til overordnede standarder og retningslinjer. Kursusperiode: 3/2-6/2 og 10/3-13/3 og 7/4-8/ Varighed: 10 dage Kursusnr.: e14sa03022 Tilmeldingsfrist 2/ Målnr.: GVu SoCIAL- og SuNdhedShJæLper - FAGLærT på kortere TId For dig Med erfaring er du fyldt 25 år og har du minimum 2 års erfaring inden for social- og sundhedsområdet kan du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på ½ år. har du lyst til at tage uddannelsen, så kontakt skolen og hør om dine muligheder, og få lag en personlig uddannelsesplan. Næste forløb starter 1. maj Kontakt skolen for yderligere oplysninger. Læs mere på skolens hjemmeside om udddannelsesforløbet. FørSTehJæLp Vi tilbyder 3 timers introduktion til førstehjælp som AMu-uddannelse, som kan rekvireres. derudover kan førstehjælpskurser á 4, 6 og 12 timers varighed rekvireres. kurserne oprettes ved tilstrækkeligt antal forhåndstilmeldte. Kursusperiode: Kan rekvireres eller kontakt kursussekretariatet på tlf: for datoer. Varighed 3 timer deltagerbetaling: kr. 47,20 Målnr: , 6 og 12 timers førstehjælpskurserne kan rekvireres. Kontakt skolen for pris og dato. INdIVIdueL kompetencevurdering Individuel kompetencevurdering i AMu er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Individuel kompetencevurdering i AMu giver dig mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMu, og for at få udstedt AMu-uddannelsesbevis(-er) og AMu-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. du kan også konktakte kursussekretariatet på tlf: for at få en aftale med en vejleder om individuel kompetencevurdering. Målnr.: VurderING AF basale FærdIGheder Alle, der deltager i AMu-kurser eller Individuel kompetencevurdering i AMu kan efter ønske få testet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt få vejledning i forlængelse heraf efter behov. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. du kan også kontakte kursussekretariatet på tlf for at få en aftale om at få foretaget en vurdering af dine basale færdigheder. Målnr.:

12 praktiske oplysninger TILMeLdING det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder medarbejdere digitalt via portalen: Tilmelding i øvrigt sker via eller ved at kontakte skolen. Vær opmærksom på regler for framelding og udeblivelse, som fremgår af skolens hjemmeside. Veu-GodTGøreLSe og TILSkud TIL TrANSporT personer, der tilhører den primære AMu-målgruppe, kan søge Veu-godtgørelse. Forudsætning for Veu-godtgørelse er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejdsmulighed. Ansøgning om tilskud skal ske digitalt via portalen: AdGANG og pris AMu-kurser er i princippet åbne for alle. kurser udviklet specielt til social- og sundhedsområdet er normalt gratis at deltage i, dog skal deltagere med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau betale deltagerbetaling. pris oplyses på skolen. Vær også opmærksom på, at virksomheder skal betale gebyr for en medarbejders udeblivelse eller for sen afmelding. For virksomheder, der ønsker hele hold, kan der også forekomme tillægspris for fl eksibel tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld. Læs mere om praktiske oplysninger på skolens hjemmeside Scan koden for at komme direkte til efterog videreuddannelse Århus Social- og Sundhedsskole århus Social- og Sundhedsskole efter- og videreuddannelsesafdelingen olof palmes Allé 35, 8200 århus N Telefon Fax

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe KUrSUSPrOGrAM EFTERÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTErÅr 2013 SkrædderSyede kurser Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTERÅR 2012 velkommen til efteråret 2012 I dette kursusprogram

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012 Dette kursuskatalog indeholder

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Sundheds- og sygeplejeopgaver på hospitaler Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 EFTERÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI SKRÆDDERSYEDE KURSER

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2014

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice. April 2016 Odder Ældreservice har behov for løbende at kompetenceudvikle

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmeplejen Midt/Vest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Dialogmøde 4. maj 2015

Dialogmøde 4. maj 2015 Dialogmøde 4. maj 2015 Dagens program Velkomst v/ Anders Sevelsted Oplæg om hvad der er sket siden sidst v/ Ditte Grostøl og Anders Sevelsted Oplæg om kompetencevurdering v/ Ditte Grostøl. Oplæg om fremtidig

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere